พิมพ์

การเพลิดเพลินไปกับเนื้อหาจากอุปกรณ์มือถือของท่านบนทีวีด้วย Google Cast

Google Cast ทำให้ท่านสามารถแสดงเนื้อหาจากเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่น โปรด ของท่านไปยังทีวีของท่านแบบไร้สายโดยตรงจากคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์มือถือของท่านได้

  1. เชื่อมต่ออุปกรณ์มือถือ เช่น สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต เข้ากับเครือข่ายที่บ้านเครือข่ายเดียวกันกับที่ทีวีเชื่อมต่ออยู่
  2. เปิดแอพพลิเคชั่นที่รองรับ Google Cast บนอุปกรณ์มือถือ
  3. เลือกไอคอน (แคสต์) ในแอพพลิเคชั่น
    หน้าจอของอุปกรณ์มือถือจะแสดงบนทีวี

หมายเหตุ

  • การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตจำเป็นสำหรับการใช้งาน Google Cast