พิมพ์

การค้นหาโดยใช้เสียงของท่าน

ทีวีมีคุณสมบัติ Voice Search ที่ทำให้ท่านสามารถค้นหาเนื้อหาที่ต้องการจากอินเตอร์เน็ตด้วยเสียงของท่านได้ Voice Search ช่วยให้ท่านสามารถป้อนการสอบถามการค้นหาได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องใช้แป้นพิมพ์บนหน้าจอ

ในการค้นหา เพียงกดปุ่ม และพูดลงในไมโครโฟนในรีโมทคอนโทรล

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูที่ การใช้รีโมทคอนโทรล