พิมพ์

โฮมเมนู

หน้าจอโฮมเมนูทำให้ท่านสามารถค้นหาเนื้อหา ให้การแนะนำเนื้อหา และการเข้าใช้แอพพลิเคชั่นและการตั้งค่าต่างๆ รายการที่สามารถใช้งานได้จะแตกต่างกันไปตามท้องที่/ประเทศและหน้าจอปัจจุบัน

การค้นหา

ท่านสามารถค้นหาเนื้อหาที่หลากหลายได้ด้วยการใส่คำสำคัญในการค้นหาโดยใช้แป้นพิมพ์บนหน้าจอหรือด้วยเสียง รีโมทคอนโทรลแบบมีไมโครโฟนในเครื่องจะมีในบางรุ่น/ท้องที่/ประเทศ

  1. กดปุ่ม HOME
  2. เลือกไอคอนไมโครโฟนที่ด้านบนของหน้าจอ
  3. ใส่คำสำคัญในการค้นหาโดยการพูดลงในไมโครโฟนบนรีโมทคอนโทรล หรือโดยการกดปุ่ม และจากนั้นใช้แป้นพิมพ์บนหน้าจอ

การค้นดูเนื้อหา แอพพลิเคชั่น หรือรายการอื่นๆ

  1. กดปุ่ม HOME
  2. เลือกรายการที่ต้องการจากประเภทที่ต้องการ

ประเภทรายการ

คำแนะนำ
ประเภทนี้แสดงเนื้อหาตามประวัติของท่าน
[รายการเด่น แอพพลิเคชั่น], [แอพพลิเคชั่น] และ [เกมส์]
ประเภทเหล่านี้ให้การเข้าใช้แอพพลิเคชั่น (เช่น วิดีโอ, อัลบั้ม, เพลง และ การสะท้อนหน้าจอ) และเกม
[ช่องต่อเข้า]
ท่านสามารถเลือกแหล่งสัญญาณเข้าจากรายการของอุปกรณ์และพอร์ต (ช่องต่อ) ที่เชื่อมต่ออยู่ เช่น HDMI
[ตั้งค่า]
ประเภทนี้ประกอบด้วย [การตั้งค่า], [การตั้งค่าเครือข่าย], [ตั้งเวลา] และ [ช่วยเหลือ]

คำแนะนำ

  • ด้วยการเชื่อมต่อทีวีกับอินเตอร์เน็ต ท่านสามารถเข้าถึงบริการเครือข่ายและคุณสมบัติต่างๆ ได้