พิมพ์

[ค่ากำหนดของระบบ]

กดปุ่ม HOME จากนั้นเลือก [การตั้งค่า] — [ค่ากำหนดของระบบ] — ตัวเลือกที่ต้องการ

ตัวเลือกที่สามารถใช้งานได้

[วันที่และเวลา]
ปรับเวลาปัจจุบัน
[ภาษา / Language]
เลือกภาษาเมนู ภาษาของเมนูที่เลือกถูกกำหนดโดยภาษาการจดจำเสียง
[แป้นพิมพ์]
ปรับการตั้งค่าของแป้นพิมพ์บนหน้าจอ
[Google]
ปรับการตั้งค่าที่เกี่ยวข้องกับฟังก์ชั่นการค้นหา
[การเข้าถึง]
ปรับการตั้งค่าของฟังก์ชั่นการเข้าถึงและบริการสำหรับช่วยเหลือเพื่อให้ผู้ใช้ใช้งานอุปกรณ์ได้อย่างง่ายดายยิ่งขึ้น
[หน้าจอหลัก]
ปรับตั้งช่องที่แสดงใน [หน้าจอหลัก] และจัดเรียงแอป
[การตั้งค่าโหมดร้านค้า]
ปรับหน้าจอสำหรับการใช้แสดงหน้าร้านด้วยการตั้งค่า [โหมดตัวอย่าง] ฯลฯ