พิมพ์

[บัญชี]

กดปุ่ม HOME จากนั้นเลือก [การตั้งค่า] — [บัญชี] — ตัวเลือกที่ต้องการ

[Google]
ซิงค์บัญชี Google ที่ลงทะเบียนไว้หรือลบบัญชีออก
[เพิ่มบัญชี]
เพิ่มบัญชีผู้ใช้บริการต่างๆ เช่น บัญชี Google และบัญชี Sony Entertainment Network (SEN) คุณสามารถเพิ่มบัญชี Google หลายบัญชีและใช้สลับกันได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแอพพลิเคชั่น