พิมพ์

คุณภาพของภาพไม่ดีเท่ากับตอนรับชมที่ร้าน

  • คุณภาพของภาพจะขึ้นอยู่กับสัญญาณภาพ
  • คุณภาพของภาพอาจดีขึ้นหากท่านเปลี่ยนใน [ตั้งค่าภาพ] ภายใต้ [การตั้งค่า]