พิมพ์

สี เพี้ยน วิธีการปรับ โทน สี

  • กดปุ่ม ACTION MENU เลือก [การปรับภาพ] — [การตั้งค่าขั้นสูง] และปรับ [เฉดสี] หรือ [โทนสี]
  • หากต้องการเพิ่มความลึกของ โทน สี ให้ปรับ [สี] หรือ [สีสดใส] กดปุ่ม ACTION MENU จากนั้นเลือก [การปรับภาพ] — [การตั้งค่าขั้นสูง]