พิมพ์

ภาพมีขนาดเล็กลงอย่างกะทันหัน

  • ภาพบนจอจะมีขนาดเล็กลงในช่วงภาพยนตร์โฆษณา ซึ่งมีสาเหตุมาจากวิธีการออกอากาศที่ผู้ให้บริการใช้ เมื่อช่องที่ออกอากาศแบบ HD เปลี่ยนสัญญาณออกอากาศเป็นแบบ SD (ภาพยนตร์โฆษณา) ภาพอาจมีขนาดเล็กลงและมีกรอบสีดำล้อมรอบ
  • [เลือกจอกว้างอัตโนมัติ] ใน [จอภาพ] จะไม่ทำการยืดภาพเมื่อมีการเปลี่ยนเนื้อหาที่ออกอากาศ เนื่องจากข้อมูลในเนื้อหาดังกล่าวถูกควบคุมโดยผู้ให้บริการออกอากาศของช่องดังกล่าว ท่านสามารถเปลี่ยนการตั้งค่า [โหมดจอภาพ] ตามที่ต้องการได้ด้วยตนเอง ซึ่งจะมีผลจนกว่าท่านจะเปลี่ยนช่อง/สัญญาณเข้า หรือเปลี่ยนการตั้งค่า [โหมดจอภาพ] ด้วยตนเองอีกครั้งหนึ่ง