พิมพ์

แถบสีดำปรากฏขึ้นที่ขอบของหน้าจอ

  • รายการ บางรายการ ถ่ายทำโดยใช้อัตราส่วนภาพที่มีขนาดใหญ่กว่า 16:9 (ซึ่งเป็นอัตราส่วนภาพปกติสำหรับภาพยนตร์) ทีวีของท่านจะเล่น ภาพ โดยมีแถบสีดำปรากฏให้เห็นอยู่ทางด้านบนและด้านล่างของหน้าจอ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ให้ดูที่เอกสารซึ่งให้มาพร้อมกับแผ่น DVD ของท่าน (หรือติดต่อผู้ให้บริการออกอากาศ รายการ ดังกล่าว)
  • รายการ ที่มีอัตราส่วนภาพ 4:3 จะมีแถบสีดำปรากฏขึ้นทางด้านซ้ายและด้านขวาของหน้าจอ
  • โดยทั่วไปแล้วรายการ ที่ออกอากาศในฟอร์แมต HD (720p และ 1080i) ซึ่งมีอัตราส่วนภาพ 4:3 จะมีแถบสีดำปรากฏขึ้นทางด้านซ้ายและด้านขวาของหน้าจอ ซึ่งผู้ดำเนินการออกอากาศเป็นผู้เพิ่มเข้าไปเอง
  • [เลือกจอกว้างอัตโนมัติ] ใน [จอภาพ] จะไม่ขยายภาพเมื่อผู้ดำเนินการออกอากาศเป็นผู้เพิ่มแถบสีดำทางด้านข้างของหน้าจอ ท่านสามารถตั้งค่า [โหมดจอภาพ] เป็น [ขยายภาพ] หรือ [ขยาย] ได้ด้วยตนเอง ซึ่งจะมีผลจนกว่าท่านจะเปลี่ยนช่อง/สัญญาณเข้า หรือเปลี่ยนการตั้งค่า [โหมดจอภาพ] ด้วยตนเองอีกครั้งหนึ่ง
  • สายบางประเภทและกล่องรับสัญญาณดาวเทียมสามารถควบคุมขนาดของภาพได้ หากท่านใช้กล่องรับสัญญาณ ให้อ้างอิงข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ผลิตกล่องรับสัญญาณนั้นๆ