พิมพ์

การเชื่อมต่อWi-Fi หลุดหรือไม่ต่อเนื่อง

  • ตรวจสอบตำแหน่งติดตั้งของทีวีและเร้าท์เตอร์ไร้สาย สภาพสัญญาณอาจได้รับผลกระทบจากสิ่งเหล่านี้:
    • มีอุปกรณ์ไร้สายอื่น, เตาไมโครเวฟ, หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ ฯลฯ วางอยู่ใกล้เคียง
    • มีพื้นหรือผนังขวางระหว่างเร้าท์เตอร์ไร้สายกับทีวี
    หากปัญหายังคงอยู่แม้จะทำการตรวจสอบตามรายการข้างต้นแล้ว ให้ทดลองใช้การเชื่อมต่อ LAN แบบใช้สาย