พิมพ์

เนื้อหาวิดีโอบนอินเตอร์เน็ตบางประเภทมีการสูญเสียรายละเอียด

  • คุณภาพวิดีโอและขนาดภาพขึ้นอยู่กับความเร็วของบรอดแบนด์และการส่งข้อมูลจากผู้ให้บริการเนื้อหาวิดีโอ