พิมพ์

คุณภาพของภาพดีแต่ไม่มีเสียงของเนื้อหาวิดีโอบนอินเตอร์เน็ต

  • คุณภาพขึ้นอยู่กับเนื้อหาต้นฉบับจากผู้ให้บริการเนื้อหาวิดีโอและแบนด์วิธการเชื่อมต่อของท่าน
  • เป็นเรื่องธรรมดาที่วิดีโอบนอินเตอร์เน็ตบางวิดีโออาจไม่มีเสียง