พิมพ์

ทีวีไม่สามารถเข้าใช้อินเตอร์เน็ตได้ เมื่อตั้งค่า IPv6

  • อาจไม่สนับสนุน IPv6 ในกรณีนี้ให้ตั้งค่า IPv6 เป็นปิด
    • กดปุ่ม HOME จากนั้นเลือก [การตั้งค่า] — [เครือข่าย] — [ตั้งค่าแบบแอดวานซ์] — [การตั้งค่า IPv6]