[1]

Začínáme

 • Použití uživatelské příručky
 • Použití dálkového ovládání
 • Hlasové vyhledávání
 • Zajištění pravidelného aktualizování televizoru
 • Představení systému Android TV™
 • Základní provoz
 • Funkce pro usnadnění přístupu
 • Web podpory
[2] Začínáme

Použití uživatelské příručky

Tato uživatelská příručka vysvětluje, jak používat tento televizor. Při instalaci televizoru vám navíc může pomoci Průvodce nastavením. Referenční příručka obsahuje popisy součástí, technické údaje a informace o montáži televizoru na stěnu.

V této uživatelské příručce najdete požadované informace v logickém pořadí nebo je můžete vyhledávat přímo. Vyhledávat můžete pomocí možnosti the search icon v horní části obrazovky.

Verze uživatelské příručky

Existují dvě verze uživatelské příručky pro váš televizor: vestavěná uživatelská příručka a online uživatelská příručka. Abyste mohli online uživatelskou příručku zobrazit, musí být váš televizor připojený k internetu. K přepínání mezi vestavěnou a online verzí použijte přepínací tlačítko (A) v horní části obrazovky. Podle nadpisu v horní části obrazovky poznáte, která uživatelská příručka je právě zobrazena.

Illustration of the location of switch button A
 1. Připojte televizor k internetu.
 2. Tlačítkem (A) přepněte verzi uživatelské příručky.

Poznámka

 • Abyste mohli používat nejnovější funkce popsané v uživatelské příručce, může být nezbytné aktualizovat software televizoru. Podrobnosti o aktualizacích softwaru najdete na stránce Aktualizace softwaru.
 • V závislosti na datu výroby nebo modelu televizoru, zemi nebo oblasti se názvy nastavení v této uživatelské příručce mohou lišit od názvů zobrazených na televizoru.
 • Obrázky a ilustrace použité v uživatelské příručce se mohou lišit v závislosti na modelu televizoru.
 • Vzhled a technické údaje se mohou změnit bez upozornění.

Rada

 • Chcete-li zjistit, zda je váš televizor vybaven některou z funkcí popsaných v uživatelské příručce, nahlédněte do tištěného návodu nebo do katalogu výrobků Sony.
 • Tato uživatelské příručka je určena pro všechny oblasti/země. Některé popisy v ní obsažené pro určité oblasti nebo země neplatí.
[3] Začínáme

Použití dálkového ovládání

Mnohé funkce televizoru můžete ovládat pomocí tlačítek  (Nahoru) /  (Dolů) /  (Vlevo) / (Vpravo) a  (Zadat).

Tvar a tlačítka dálkového ovladače se liší v závislosti na vašem modelu/zemi/oblasti.

Dodané dálkové ovládání se může lišit v závislosti na modelu. Popisy tlačítek na dálkovém ovládání najdete v dokumentu Referenční příručka.

 1. Pomocí tlačítek (Nahoru), (Dolů), (Vlevo) a  (Vpravo) „aktivujte“ požadovanou položku.
  The up, down, left, and right arrow buttons are on the center of the remote control.
 2. Stisknutím středu tlačítka (Zadat) vyberte aktuálně označenou položku.
  The Enter button is in the center of the up, down, left, and right arrow buttons.

Návrat na předchozí obrazovku

Stiskněte tlačítko BACK.

Rada

 • Další informace najdete v souvisejících tématech níže nebo v části „Časté dotazy“ na webu podpory společnosti Sony.
  Časté dotazy k řešení potíží
[4] Začínáme

Hlasové vyhledávání

Dálková ovládání podporující funkci hlasového vyhledávání mají tlačítko (Mikrofon) a vestavěný mikrofon. Mluvením na mikrofon můžete vyhledávat různý obsah.

 1. Stiskněte tlačítko (Mikrofon).
  Kontrolka LED na dálkovém ovládání se rozsvítí.
 2. Promluvte na mikrofon.
  V závislosti na používaném modelu se mohou zobrazit ukázky řeči.

Když nelze vyhledávat hlasem

Znovu v televizoru zaregistrujte hlasové dálkové ovládání, které má tlačítko (Mikrofon), a to stisknutím tlačítka HOME a výběrem položek [Nastavení] — [Dálkové ovládání a příslušenství] — [Dálkové ovládání].

Poznámka

 • K využití funkce hlasového vyhledávání je nutné připojení k internetu.
 • Typ dálkového ovládání dodaného s televizorem a dostupnost dálkového ovládání s integrovaným mikrofonem se liší v závislosti na modelu/oblasti/zemi. Pro některé modely/oblasti/země je k dispozici volitelné dálkové ovládání.
[5] Začínáme

Zajištění pravidelného aktualizování televizoru

Televizor v pohotovostním režimu získává různá data, například data programových průvodců , případně také stahuje software (když je zapnuta funkce [Automatické stahování softwaru]). Aby mohly proběhnout potřebné aktualizace televizoru, doporučujeme televizor vypínat běžným způsobem pomocí tlačítka napájení na dálkovém ovládání nebo televizoru.

[6] Začínáme

Představení systému Android TV™

 • Zobrazení obrazu na malé obrazovce
 • Instalace aplikací z obchodu Google Play Store
 • Přesun aplikací na paměťové zařízení USB
 • Prohlížení internetových médií
 • Používání bezpečných aplikací a služeb streamování videa (Zabezpečení a omezení)
[7] Začínáme | Představení systému Android TV™

Zobrazení obrazu na malé obrazovce

Obraz, který sledujete (televizní programy nebo obsah ze zařízení s připojením HDMI), si můžete zobrazit jako malou obrazovku v rohu.

Umístění malé obrazovky je závislé na televizoru.

Illustration of a small screen displayed on the TV screen

Zobrazení obrazu jako malé obrazovky

 1. Během sledování televizního programu nebo obsahu ze zařízení HDMI stiskněte tlačítko ACTION MENU a poté vyberte možnost [Obraz v obraze].
  Stávající obraz se zobrazí jako malá obrazovka v rohu.

Poznámka

 • Malá obrazovka se zobrazí přes naposledy použitou aplikaci. Zobrazená aplikace se však může v závislosti na určitých podmínkách lišit.
 • Operace, jako je změna kanálu, jsou při sledování s malou obrazovkou vypnuty.
 • Televizní program, externí vstup, např. zařízení HDMI, aplikace přehrávající filmy či některé aplikace, které přehrávají obraz nebo zvuk, nelze zobrazit současně.
 • Umístění malé obrazovky je upraveno automaticky. Nelze je nastavit ručně.

Zavření malé obrazovky nebo návrat k zobrazení přes celou obrazovku

 1. Stisknutím tlačítka HOME zobrazte nabídku Home.
  V horní části obrazovky se zobrazí zpráva pro malou obrazovku.
  Illustration of a list of recently used apps and a small screen displayed on the TV screen
 2. Ve zprávě o zobrazení malé obrazovky vyberte možnost [Otevřít].
 3. Pomocí tlačítek pod malou obrazovkou můžete tuto obrazovku zavřít nebo se můžete vrátit na celou obrazovku.
  Níže uvedený snímek je ilustrační a od skutečné obrazovky se může lišit.
  Illustration of a list of recently used apps and a small screen displayed on the TV screen
[8] Začínáme | Představení systému Android TV™

Instalace aplikací z obchodu Google Play Store

Do televizoru můžete nainstalovat aplikace z obchodu Google Play Store stejným způsobem jako u chytrých telefonů a tabletů.

Poznámka

 • Můžete instalovat jen aplikace kompatibilní s televizory. Mohou se lišit od aplikací pro chytré telefony a tablety.
 • K instalaci aplikací z obchodu Google Play Store je nezbytné připojení k internetu a účet Google.

Rada

 • Pokud nemáte účet Google nebo chcete vytvořit sdílený účet, přejděte na následující webovou stránku a vytvořte nový účet.
  https://accounts.google.com/signup https://accounts.google.com/signup
  Výše uvedená webová stránka se může lišit v závislosti na vaší oblasti/zemi. Také může být kdykoli bez předchozího upozornění změněna. Podrobnosti zjistíte na domovské stránce Google.
 • Doporučujeme vám účet Google vytvořit prostřednictvím počítače nebo mobilního zařízení.
 1. Stiskněte tlačítko HOME, vyberte položku (ikona Aplikace) v nabídce Home a v seznamu aplikací vyberte položku Google Play Store.
  Pokud má dodané dálkové ovládání tlačítko APPS, stisknutím tohoto tlačítka APPS lze zobrazit seznam aplikací.
 2. Vyberte aplikaci, kterou chcete nainstalovat.

Po stažení se aplikace automaticky nainstaluje a přidá. Její ikona se zobrazí v seznamu nainstalovaných aplikací, odkud ji můžete spustit.

Informace o placených aplikacích

V obchodě Google Play Store jsou k dispozici bezplatné i placené aplikace. Abyste mohli zakoupit placenou aplikaci, potřebujete kód předplacené dárkové karty Google Play nebo údaje platební karty. Dárkovou kartu Google Play můžete zakoupit u různých prodejců.

Odstranění aplikace

 1. Stiskněte tlačítko HOME, vyberte položku (ikona Aplikace) v nabídce Home, v seznamu aplikací vyberte položku Google Play Store a vyberte položku Moje aplikace.
  Pokud má dodané dálkové ovládání tlačítko APPS, stisknutím tohoto tlačítka APPS lze zobrazit seznam aplikací.
 2. Vyberte aplikaci, kterou chcete odstranit, a odinstalujte ji.
[9] Začínáme | Představení systému Android TV™

Přesun aplikací na paměťové zařízení USB

Stažené aplikace můžete přesunout na paměťové zařízení USB, čímž uvolníte paměť televizoru.

Poznámka

 • Při formátování paměťového zařízení USB dojde k vymazání všech dat, která jsou v něm uložena. Důležitá data před formátováním zálohujte.
 • Provedením tohoto postupu zformátujete paměťové zařízení USB pro výhradní použití televizorem. Z toho důvodu nemusí být možné toto paměťové zařízení USB dále používat například v počítači.
 • Některé aplikace nelze přesunout na paměťové zařízení USB.
 1. Připojte paměťové zařízení USB k televizoru.
 2. Stiskněte tlačítko HOME a poté vyberte položky [Nastavení] — [Předvolby zařízení] — [Úložiště] — požadované paměťové zařízení USB.
 3. Naformátujte je jako zařízení vnitřního úložiště.
 4. Po dokončení formátování stiskněte tlačítko HOME a poté vyberte položky [Nastavení] — [Aplikace].
 5. Vyberte aplikaci, kterou chcete přesunout na paměťové zařízení USB.
 6. Vyberte jako použité úložiště paměťové zařízení USB. Aplikace bude přesunuta na paměťové zařízení USB.

Rada

 • Opakováním kroků 4 až 6 můžete na paměťové zařízení USB přesunout další aplikace.

Odebrání paměťového zařízení USB

 1. Stiskněte tlačítko HOME, vyberte položky [Nastavení] — [Předvolby zařízení] — [Úložiště] — požadované paměťové zařízení USB a poté vyberte možnost odebrání.

Poznámka

 • Paměťové zařízení USB slouží pouze k ukládání aplikací. Pokud chcete zařízení používat k jiným účelům, musíte je znovu naformátovat.
 • Pokud aplikaci uloženou v paměťovém zařízení USB odstraníte prostřednictvím počítače, nebudete ji moci v televizoru spustit.
 • Pokud paměťové zařízení USB odeberete z televizoru, nebudete moci používat aplikace, které na něj byly přesunuty.
 • Paměťové zařízení USB nelze použít jako místo k instalaci aplikace. Nejprve aplikaci do televizoru instalujte běžným způsobem a až poté ji přesuňte na paměťové zařízení USB.
[10] Začínáme | Představení systému Android TV™

Prohlížení internetových médií

Ke sledování obsahu z internetu můžete použít služby ke streamování videa jako YouTube™Netflix. Dostupnost služeb se v různých zemích a oblastech liší. Tyto služby můžete spustit výběrem příslušných dlaždic v nabídce Home.

Poznámka

 • Ke sledování obsahu z internetu je nutné připojení k internetu.
[11] Začínáme | Představení systému Android TV™

Používání bezpečných aplikací a služeb streamování videa (Zabezpečení a omezení)

Bezpečné používání televizoru můžete zajistit nastavením omezení instalace pro aplikace stažené z neznámých zdrojů či věkových omezení pro programy a videa.

 1. Stiskněte tlačítko HOME a poté vyberte položku [Nastavení] — [Předvolby zařízení] — potom možnosti jako [Zabezpečení a omezení] nebo [Sledování televizoru] — [Rodičovská kontrola].

Poznámka

 • Pokud změníte nastavení [Zabezpečení a omezení], vaše zařízení a osobní data budou zranitelnější vůči útokům neznámých aplikací z jiných zdrojů, než je služba Play Store. Souhlasíte se svou výhradní zodpovědností za jakákoli poškození zařízení nebo ztráty dat v důsledku použití těchto aplikací.

Rada

 • Další samostatná omezení mohou být k dispozici v závislosti na aplikaci. Podrobnosti najdete v nápovědě k aplikaci.
[12] Začínáme

Základní provoz

 • Nabídka Home
 • Použití funkce Lišta s TV menu Tato funkce je dostupná u televizorů, jejichž dálkové ovládání není vybaveno tlačítkem DISCOVER.
 • Použití „Ovládací panel“ (DISCOVER) Tato funkce je dostupná u televizorů, jejichž dálkové ovládání je vybaveno tlačítkem DISCOVER.
 • Použití nabídky Nabídka akcí
 • Volba vstupů
 • Jak funguje osvětlení LED
[13] Začínáme | Základní provoz

Nabídka Home

Obrazovka, která se otevře po stisknutí tlačítka HOME na dálkovém ovládání, se nazývá nabídka Home. Pomocí nabídky Home můžete vyhledávat obsah a vybírat doporučený obsah, aplikace a nastavení.

Image of the Home Menu screen. There are five areas labeled A through E starting from the top.

Vyhledávání, oznámení, zadávání, časovače a nastavení (A)

(Mikrofon) / (Klávesnice na obrazovce):
Pomocí mikrofonu na dálkovém ovládání nebo klávesnice na obrazovce televizoru můžete zadávat klíčová slova a hledat různý obsah.
Informace o hlasovém vyhledávání najdete na stránce Hlasové vyhledávání.
(Oznámení):
Zobrazí se, když se objeví oznámení, například při problému s připojením. Číslo označuje počet oznámení.
(Vstupy):
Přepne vstupní zařízení připojené k televizoru.
(Časovače):
Umožňuje konfigurovat nastavení [Časovač zapnutí] a [Časovač vypnutí].
Podrobnosti zjistíte na stránce Nastavení časovače.
(Nastavení):
Umožňuje konfigurovat různá nastavení týkající se televizoru.
Podrobnosti zjistíte na stránce Nastavení.

Aplikace (B)

Můžete zobrazit své oblíbené aplikace.

 • Když vyberete možnost [Aplikace], zobrazí se seznam nainstalovaných aplikací.
 • Chcete-li přidat aplikaci mezi oblíbené aplikace, vyberte možnost [Přidat aplikaci do oblíbených].
 • Jestliže vyberete přidanou aplikaci a stisknete a přidržíte tlačítko (Zadat) na dálkovém ovládání, můžete změnit pořadí řazení nebo odebrat oblíbenou aplikaci.
 • Když vyberete aplikaci televizoru, můžete sledovat různá televizní vysílání nebo obsah z externího vstupu.

Čeká na vás (C)

V závislosti na obsahu zobrazí obsah, který můžete sledovat potom.

Poznámka

 • Pokud není k dispozici žádný příslušný obsah, [Čeká na vás] se nemusí zobrazit.

Kanály (D)

Řádky pod položkou Aplikace (B) se nazývají „kanály“. Zde můžete sledovat doporučený obsah ze služeb streamování videa.

Rada

 • [TV] zobrazuje historii nedávno sledovaných kanálů.
 • Do položky Čeká na vás můžete přidat obsah tak, že zvolíte obsah libovolného kanálu a potom přidržíte tlačítko (Zadat) na dálkovém ovládání.
 • Některé kanály v části „Kanály (D)“ můžete přesunout v nabídce Home. Pomocí tlačítek (Nahoru) / (Dolů) vyberte kulatou ikonu řádku, který chcete posunout, a stiskněte tlačítko (Vlevo) (nebo (Vpravo) v závislosti na zvoleném jazyce menu televizoru) pro posunutí řádku nahoru nebo dolů stisknutím tlačítek (Nahoru) / (Dolů).

Přizpůsobit kanály (E)

Položka [Přizpůsobit kanály] slouží k zobrazení nebo skrytí vybraných kanálů.

Rada

 • Další informace najdete v části „Časté dotazy“ na webu podpory společnosti Sony.
  Časté dotazy k řešení potíží
[14] Začínáme | Základní provoz

Použití funkce Lišta s TV menu

Tato funkce je dostupná u televizorů, jejichž dálkové ovládání není vybaveno tlačítkem DISCOVER.

Během sledování televizního vysílání stisknutím tlačítka TV zobrazte položku Lišta s TV menu. Funkce Lišta s TV menu vám umožňuje přístup k položce Oblíbené kanály a zobrazuje nabídku TV nabídka, která poskytuje přístup k seznamu programů, seznamu nahraných titulů nebo seznamu časovačů.

Image of the TV screen
 1. Během sledování televizního vysílání stiskněte tlačítko TV.
  Lišta s TV menu se zobrazuje v dolní části obrazovky.
 2. Přesunutím aktivního prvku nahoru nebo dolů zvolíte požadovanou kategorii.
 3. Přesunutím aktivního prvku doleva nebo doprava zvolíte požadovanou položku.
 4. Stisknutím tlačítka (Zadat) spustíte vybranou položku.

Přidávání kanálů k oblíbeným položkám

 1. Během sledování televizního vysílání stiskněte tlačítko TV.
  Lišta s TV menu se zobrazuje v dolní části obrazovky.
 2. Přesuňte aktivní prvek dolů, abyste mohli vybrat položku [Přidat kanály do oblíbených].
 3. Zvolte položku [Oblíbené], kterou chcete nastavit pro přidání oblíbených kanálů.

Rada

 • Pokud vyberete položku [Přidat k oblíbeným] v části [Nabídka akcí], můžete přidat právě sledovaný kanál na seznam [Oblíbené kanály].

Změna nastavení této funkce

 1. Během sledování televizního vysílání stiskněte tlačítko TV.
  Lišta s TV menu se zobrazuje v dolní části obrazovky.
 2. Přesuňte aktivní prvek na kategorii [Nastavení].
 3. Zvolte požadovanou položku a změňte nastavení.

Dostupné možnosti

[Zobrazit/skrýt kategorie]
Vyberte kategorie obsahu, které chcete zobrazit v sekci Lišta s TV menu. Položku [Nastavení] nelze skrýt.
Položku [Nejoblíbenější výběr] můžete skrýt, dle modelu vašeho TV.
[Znovu seřadit kategorie]
Vyberte kategorii obsahu k přemístění.
[Přidat kategorie žánrů]
Přidáním žánrů vytvořte vlastní kategorii obsahu.
[Přidat kategorie klíčových slov]
Přidáním klíčových slov vytvořte vlastní kategorii obsahu.
[Seřadit TV kanály]
Vyberte typ řazení televizních kanálů.
[Velikost zobrazení]
Vyberte velikost zobrazení nabídky.

Poznámka

 • V závislosti na používaném modelu, oblasti nebo zemi nemusí být některé možnosti k dispozici.
[15] Začínáme | Základní provoz

Použití „Ovládací panel“ (DISCOVER)

Tato funkce je dostupná u televizorů, jejichž dálkové ovládání je vybaveno tlačítkem DISCOVER.

Pomocí tlačítka „Ovládací panel“ můžete vyhledávat různý obsah, jako například televizní programy a videa na internetu. Obsah zobrazovaný prostřednictvím funkce „Ovládací panel“ se bude lišit v závislosti na modelu/oblasti/zemi.

Image of the TV screen
 1. Stiskněte tlačítko DISCOVER.
  Obsah zpřístupněný prostřednictvím funkce „Ovládací panel“ se zobrazuje v dolní části obrazovky.
 2. Přesunutím aktivního prvku nahoru nebo dolů zvolíte požadovanou kategorii.
 3. Přesunutím aktivního prvku doleva nebo doprava zvolíte požadovanou položku.
 4. Stisknutím tlačítka (Zadat) spustíte vybranou položku.

Změna nastavení této funkce

 1. Stiskněte tlačítko DISCOVER.
  Obsah zpřístupněný prostřednictvím funkce „Ovládací panel“ se zobrazuje v dolní části obrazovky.
 2. Přesuňte aktivní prvek dolů na kategorii [Nastavení].
 3. Zvolte požadovanou položku a změňte nastavení.

Dostupné možnosti

[Zobrazit/skrýt kategorie]
Vyberte kategorie obsahu, které chcete zobrazit v sekci DISCOVER. Položku [Nastavení] nelze skrýt.
Položku [Nejoblíbenější výběr] můžete skrýt, dle modelu vašeho TV.
[Znovu seřadit kategorie]
Vyberte kategorii obsahu k přemístění.
[Přidat kanály do oblíbených]
Přidejte do sekce DISCOVER své oblíbené kanály.
[Přidat kategorie žánrů]
Přidáním žánrů vytvořte vlastní kategorii obsahu.
[Přidat kategorie klíčových slov]
Přidáním klíčových slov vytvořte vlastní kategorii obsahu.
[Velikost zobrazení]
Vyberte velikost zobrazení nabídky.
[Seřadit TV kanály]
Vyberte typ řazení televizních kanálů.

Poznámka

 • V závislosti na používaném modelu, oblasti nebo zemi nemusí být některé možnosti k dispozici.
[16] Začínáme | Základní provoz

Použití nabídky Nabídka akcí

Stisknutím tlačítka ACTION MENU zobrazíte nabídku poskytující rychlý přístup k funkcím, které jsou dostupné pro právě zobrazenou obrazovku, jako je úprava obrazu, úprava zvuku, úprava hlasitosti pro připojené zařízení (např. sluchátka) a nastavení zobrazení/zvuku. Položky v nabídce se liší v závislosti na zvolené obrazovce.

Image of the TV screen
 1. Stiskněte tlačítko ACTION MENU.
 2. Přesunutím aktivního prvku doleva nebo doprava zvolíte požadovanou kategorii.
 3. Přesunutím aktivního prvku nahoru nebo dolů zvolíte požadovanou položku.
 4. Stisknutím tlačítka (Zadat) spustíte vybranou položku.
[17] Začínáme | Základní provoz

Volba vstupů

Chcete-li použít zařízení (například přehrávač Blu-ray/DVD) připojené k televizoru, nebo sledovat televizní program po použití externího zařízení, musíte přepnout vstup.

 1. Abyste zvolili připojené zařízení, opakovaně stiskněte tlačítko (Výběr vstupu).

Rada

 • Na televizní vysílání můžete jednoduše přepnout stisknutím tlačítka TV na dálkovém ovládání.

Přepnutí z nabídky Home

 1. Stiskněte tlačítko HOME a poté vyberte vstupní zdroj z nabídky [Vstupy].
[18] Začínáme | Základní provoz

Jak funguje osvětlení LED

V dolní středové části televizoru se zobrazí určité barvy indikující určitý stav nebo činnost.


Svítí nebo bliká bíle
 • Když je obrazovka vypnutá
 • Když se televizor zapíná
 • Když televizor přijímá signál z dálkového ovládání
 • Při aktualizaci softwaru
atd.

Bliká modře
 • Když se k televizoru připojuje mobilní zařízení (chytrý telefon, tablet apod.) v rámci domácí sítě
atd.

Svítí oranžově
 • Když je nastaven časovač zapnutí
 • Když je nastaven časovač vypnutí
 • Je-li nastaven časovač nahrávání (dostupnost této funkce závisí na modelu/zemi/oblasti)
atd.

Svítí růžově
 • Jestliže televizor nahrává (dostupnost této funkce závisí na modelu/zemi/oblasti)
[19] Začínáme

Funkce pro usnadnění přístupu

Tento televizor je vybaven funkcemi k usnadnění přístupu v nabídce [Usnadnění], například funkcí převádějící text zobrazovaný na obrazovce na řeč, funkcí přibližování textu pro snazší čtení a funkcí titulků.

Chcete-li nakonfigurovat nastavení funkcí poskytujících pomoc uživateli, stiskněte tlačítko HOME a poté vyberte položky [Nastavení] — [Předvolby zařízení] — [Usnadnění].

Funkce [Usnadnění] nabízí rychlý přístup pomocí zástupce, takže ji můžete zapnout nebo vypnout stisknutím a přidržením tlačítka (Ztlumit) na dálkovém ovládání po dobu 3 sekund.

Rada

 • Pro změnu funkce rychlého přístupu pomocí zástupce povolte volbu [Zkratka přístupnosti] v části [Usnadnění] a proveďte změnu pomocí volby [Služba ovládaná zkratkou].
 • Chcete-li používat funkci převádění textu na řeč s uživatelskou příručkou, otevřete uživatelskou příručku na webových stránkách podpory společnosti Sony prostřednictvím počítače nebo chytrého telefonu.

  http://www.sony.eu/support/
  QR code for the Sony support website
  http://www.sony.eu/support/

[20] Začínáme

Web podpory

Nejnovější informace a online uživatelskou příručku najdete na webu společnosti Sony:

http://www.sony.eu/support/
QR code for the Sony support website
http://www.sony.eu/support/

[21]

Sledování televizoru

 • Sledování televizních programů
 • Sledování ve 3D (pouze modely 3D)
[22] Sledování televizoru

Sledování televizních programů

 • Použití programového průvodce
 • Konfigurace nastavení kanálu
 • Použití televizních služeb interaktivního vysílání
 • Pochopení informací na náhledových ikonách
 • Sledování televizních programů pomocí funkce YouView (pouze modely pro Velkou Británii)
[23] Sledování televizoru | Sledování televizních programů

Použití programového průvodce

Můžete rychle najít preferované programy.

 1. Stisknutím tlačítka GUIDE zobrazte digitálního programového průvodce.
 2. Zvolte program, který chcete sledovat.
  Zobrazí se podrobnosti o programu.
 3. Výběrem možnosti [Sledovat] spusťte program.

Přepnutí programového průvodce

Programového průvodce můžete přepnout na možnost [TV výběry] nebo [Guide žánry]. V závislosti na používaném modelu, oblasti nebo zemi nemusí být některé možnosti k dispozici. Také můžete přepnout programového průvodce a zobrazit [Nahraný seznam titulů] (jen modely s nahráváním na pevný disk s rozhraním USB) nebo [Seznam časovače].

 1. Přesuňte aktivní prvek zcela doleva a poté opětovným posunem doleva otevřete nabídku.
 2. Vyberte požadovaného programového průvodce nebo seznam.

Používání volitelných funkcí

 1. Když je programový průvodce zobrazen, stiskněte tlačítko ACTION MENU a poté vyberte požadovanou položku.
[24] Sledování televizoru | Sledování televizních programů

Konfigurace nastavení kanálu

 • Příjem digitálních vysílání
 • Příjem satelitního vysílání (pouze u modelů kompatibilních se satelitem)
 • Řazení kanálů a úprava seznamu programů
[25] Sledování televizoru | Sledování televizních programů | Konfigurace nastavení kanálu

Příjem digitálních vysílání

 1. Stiskněte tlačítko HOME a poté vyberte položky [Nastavení] — [Sledování televizoru] — [Kanály] — [Nastavení kanálů] — [Digitální nastavení] — [Digitální ladění] — [Automatické digitální ladění].
 2. Podle pokynů na obrazovce nalaďte všechny dostupné digitální kanály a uložte jejich nastavení do televizoru.

Změna rozsahu ladění

Vyberte možnost [Normální] nebo [Plný] v části [Automatické ladění - rozsah].

[Normální]
Vyhledá kanály dostupné ve vaší oblasti/zemi.
[Plný]
Vyhledá dostupné kanály bez ohledu na oblast/zemi.

Rada

 • Po přestěhování, po změně poskytovatele služeb nebo při hledání nově spuštěných kanálů můžete televizor přeladit spuštěním funkce [Automatické digitální ladění].
[26] Sledování televizoru | Sledování televizních programů | Konfigurace nastavení kanálu

Příjem satelitního vysílání (pouze u modelů kompatibilních se satelitem)

Modely kompatibilní se satelitem mají položku [Nastavení satelitu] v nabídce [Nastavení] [Sledování televizoru] — [Kanály] — [Nastavení kanálů] — [Digitální nastavení].

Pokud máte nainstalovanou satelitní anténu, můžete po konfiguraci nastavení tuneru sledovat satelitní vysílání. Informace o tom, jak určit typ instalace a naladit satelitní přijímač, najdete v níže uvedených popisech.

 1. Stiskněte tlačítko HOME a poté vyberte položky [Nastavení] — [Sledování televizoru] — [Kanály] — [Nastavení kanálů] — [Digitální nastavení] — [Nastavení satelitu] — [Satelitní digitální ladění].

Dostupné možnosti

[Konfigurace antény]
Umožňuje vybrat typ instalace satelitu.
Typ instalace satelitu může být Distribuce jedním kabelem, Pevná anténa nebo DiSEqC.
Distribuce jedním kabelem umožňuje přenos programů do více přijímačů prostřednictvím jediného koaxiálního kabelu. Každý přijímač nebo tuner má přiřazeno jedno uživatelské „pásmo“.
Instalace DiSEqC umožňují připojení k několika satelitním anténám či zařízením LNB, pokud je máte. Vybírat mezi nimi můžete pomocí ovladače televizoru.
Pevná anténa je obvykle nejjednodušším typem instalace, při které existuje pouze jedna satelitní anténa a zařízení LNB.
[Pásmo]
Konfiguruje počet uživatelských pásem přidělených televizoru či tuneru.
[Kmitočtové pásmo]
Upravuje frekvenci uživatelských pásem přidělených televizoru či tuneru.
[Standardní satelit]/[Jiný (Standardní satelit)]
Vyhledává satelitní služby na základě skupiny obecných nastavení. Zobrazené nastavení se liší na základě modelu.
[DiSEqC řízení]
Konfiguruje nastavení ovládání dodatečného satelitního zařízení, jako jsou přepínače satelitních signálů.
[Typ ladění]
[Úplné ladění]: Prohledá všechny dostupné satelitní frekvence.
[Síťové ladění]: Prohledávání na základě předem definovaných parametrů sítě. Pokud některé služby po provedení funkce [Síťové ladění] chybí, zkuste funkci [Úplné ladění].
[Ruční ladění]: Umožňuje nastavit frekvenci skenování a další parametry transpondéru.
[27] Sledování televizoru | Sledování televizních programů | Konfigurace nastavení kanálu

Řazení kanálů a úprava seznamu programů

Zobrazení a pořadí kanálů můžete seřadit podle toho, čemu dáváte přednost.

Pro satelitní kanály

 1. Stiskněte tlačítko HOME a poté vyberte položky [Nastavení] — [Sledování televizoru] — [Kanály] — [Nastavení kanálů] — [Digitální nastavení] — [Nastavení satelitu] — [Úprava seznamu satelitních programů].
 2. Vyberte program, který chcete přesunout na nové místo.
 3. Vyberte nové místo, kam chcete přesunout vybraný program.

Pro digitální kanály

 1. Stiskněte tlačítko HOME a poté vyberte položky [Nastavení] — [Sledování televizoru] — [Kanály] — [Nastavení kanálů] — [Digitální nastavení] — [Digitální ladění] — [Editace seznamu programů].
 2. Vyberte program, který chcete přesunout na nové místo.
 3. Vyberte nové místo, kam chcete přesunout vybraný program.

Pro analogové kanály

 1. Stiskněte tlačítko HOME a poté vyberte položky [Nastavení] — [Sledování televizoru] — [Kanály] — [Nastavení kanálů] — [Analogové nastavení] — [Třídění programů].
 2. Vyberte program, který chcete přesunout na nové místo.
 3. Vyberte nové místo, kam chcete přesunout vybraný program.

Poznámka

 • Dostupné možnosti se mohou lišit v závislosti na vaší oblasti/zemi.
[28] Sledování televizoru | Sledování televizních programů

Použití televizních služeb interaktivního vysílání

Zobrazení textových informací

Můžete zobrazovat text a informace tvořené textovou grafikou včetně celostátních zpráv, informací o počasí a televizních programů. Informace můžete procházet a ty, které vás zajímají, si zobrazit zadáním čísla.

 1. Stisknutím tlačítka (Text) zobrazíte textové informace.

Služba digitálních textových informací

Služba digitálního textu nabízí bohatý obsah s detailní grafikou a obrázky. K dispozici jsou různé funkce, jako jsou odkazy na stránky a snadná navigace. Tuto službu podporuje mnoho poskytovatelů vysílání. (Dostupnost této funkce závisí na modelu/oblasti/zemi.)

Služba digitálních interaktivních aplikací

Služba interaktivních aplikací nabízí digitální text a grafiku vysoké kvality spolu s pokročilými funkcemi. Tuto službu podporují poskytovatelé vysílání. (Dostupnost této funkce závisí na modelu/oblasti/zemi.)

Poznámka

 • Interaktivní služba je k dispozici, pouze pokud ji poskytovatel vysílání poskytuje.
 • Dostupné funkce a obsah obrazovky se mohou lišit v závislosti na poskytovateli vysílání.
 • Pokud jsou zvoleny titulky a vy spustíte aplikaci digitálního textu pomocí tlačítka (Text), mohou se titulky za určitých okolností přestat zobrazovat. Když aplikaci digitálního textu ukončíte, zobrazování titulků se automaticky obnoví.

Použití služby NVOD/MF

NVOD (Near Video On Demand) a MF (Multi Feed) jsou standardy pro vysílání několika programů ve stejném okamžiku na jednom kanálu.

Standard NVOD poskytuje střídavě několik kopií programu a standard MF umožňuje vybrat požadovaný program z několika programů na jednom kanálu.

 1. Při sledování kanálu NVOD/MF stiskněte tlačítko ACTION MENU.
 2. Zvolte možnost [Další kanály] – požadovaný program.

Poznámka

 • Tato funkce je k dispozici, pokud poskytovatel vysílání službu NVOD/MF poskytuje.
[29] Sledování televizoru | Sledování televizních programů

Pochopení informací na náhledových ikonách

Při změně kanálu se na krátkou dobu zobrazí informační panel. Na panelu se mohou objevit následující ikony.

List of icons and their descriptions:
Datová služba (aplikace vysílání)
:
Radiová služba
:
Kódovaná/předplacená služba
:
Dostupný vícejazyčný zvuk
:
Dostupné titulky
:
Dostupné titulky nebo zvuk pro sluchově postižené
:
Doporučený minimální věk pro sledování aktuálního programu (od 3 do 18 let)
:
Rodičovský zámek
:
Zámek Digitálních programů
:
Dostupný zvuk pro zrakově postižené
:
Dostupný zvuk mluvených titulků
:
Dostupný zvuk na více kanálech
[30] Sledování televizoru | Sledování televizních programů

Sledování televizních programů pomocí funkce YouView (pouze modely pro Velkou Británii)

Zapnutí/vypnutí funkce YouView

 1. Stiskněte tlačítko HOME a poté vyberte položky [Nastavení] — [Sledování televizoru] — [Kanály] — [Nastavení kanálů] — [Nastavení YouView].
 2. Zvolte možnost [Povolit YouView] nebo [Zakázat YouView] a poté možnost [Ano].
 3. Řiďte se postupem nastavení.

Použití průvodce YouView Guide

V průvodci YouView Guide uvidíte, co se právě vysílá a co se bude vysílat během příštího týdne. Můžete se dokonce podívat zpět na programy, které jste možná během posledních sedmi dnů promeškali.

 1. Stisknutím tlačítka GUIDE zobrazte programového průvodce.
 2. Pomocí tlačítek  (Vlevo) / (Vpravo) vyberte program a poté stiskněte tlačítko (Zadat).
  Dostupné programy jsou označeny ikonou přehrávání.

Rada

 • Stisknutím tlačítka TV na dálkovém ovládání při sledování živého televizního vysílání zobrazíte průvodce Mini Guide a uvidíte, co se právě vysílá a co bude následovat. Tuto funkci však nelze používat v následujících případech.
  • Je-li k televizoru připojen set-top-box prostřednictvím zařízení IR Blaster.
  • U televizorů, jejichž dálkové ovládání není vybaveno tlačítkem DISCOVER.

Kontrola informací o programu (Information Panel)

Information Panel nabízí další informace o programu, hodnocení a dostupnosti v rozlišení HD. Také umožňuje přehrát další epizody stejného seriálu, pokud jsou dostupné na vyžádání.

 1. Stiskněte tlačítko (Informace / zobrazení textu).

Přístup k funkcím On Demand, DiscoverYouView Search (YouView Menu)

 1. Stisknutím modrého tlačítka v průvodci YouView Guide nebo Mini Guide zobrazte nabídku YouView Menu.
 2. Pomocí následujících možností vyhledejte program, který chcete sledovat.
  Players: Přístup k přehrávačům BBC iPlayer, ITV Hub, All 4, My5Pop Fun ve funkci YouView.
  Discover: Náhled oblíbených nebo nedávno přidaných programů. Nové programy můžete také objevovat dle žánru, např. dětské, filmové apod.
  YouView Search: Vyhledání konkrétního živého nebo vyžádaného programu ve funkci YouView.

Poznámka

 • Když je funkce YouView zapnutá, následující položky nabídky nejsou k dispozici:

  • Satelitní vysílání
  • Oblíbené
  • Připomenout
  • Zámek Digitálních programů
  • Editace seznamu programů
  • Přizpůsobit tlačítko TV
  • Informace o programech pozemního vysílání z funkce vyhledávání na obrazovce nabídky Home (místo toho použijte funkci „YouView Search“)
  • Nahrávání programů
 • Názvy služeb se mohou bez upozornění změnit.
[31] Sledování televizoru

Sledování ve 3D (pouze modely 3D)

 • Pochopení základů 3D televizorů (pouze modely 3D)
 • Příprava 3D brýlí (pouze modely 3D)
 • Sledování televize ve 3D (pouze modely 3D)
[32] Sledování televizoru | Sledování ve 3D (pouze modely 3D)

Pochopení základů 3D televizorů (pouze modely 3D)

3D modely mají položku [Nastavení 3D] v nabídce [Nastavení] — [Zobrazení a zvuk].

Doporučená vzdálenost pro sledování 3D obrazu

Pokud není vzdálenost pro sledování správná, může se obraz jevit zdvojený. Sedněte si do vzdálenosti, která odpovídá alespoň trojnásobku výšky televizoru. Abyste dosáhli nejlepšího vizuálního dojmu, doporučujeme sedět přímo před televizorem.

Illustration of the best distance to watch TV

Rada

 • Existují dva typy 3D brýlí: pasivní a aktivní. Informace o tom, který typ 3D brýlí televizor podporuje, uvádí Referenční příručka v technických údajích.

Rozsah pro komunikaci televizoru a aktivních 3D brýlí

Aktivní 3D brýle komunikují s televizorem, aby vytvořily trojrozměrný obraz.

Vaše pozice pro sledování se musí nacházet v rámci požadovaného rozsahu. Viz následující schémata. Pracovní vzdálenost závisí na překážkách (osoby, kov, zdi apod.) a/nebo na elektromagnetickém rušení.

 • Pohled shora
  Illustration of the communication range from an overhead view
  1. 120°
  2. 1-6 m
 • Pohled ze strany
  Illustration of the communication range from a side view
  1. 45°
  2. 1-6 m
  3. 30°

Poznámka

 • Doporučovaný pozorovací úhel a vzdálenost se mohou lišit v závislosti na umístění televizoru a podmínkách místnosti.

Péče o brýle

 • Brýle jemně otřete měkkým hadříkem.
 • Odolné skvrny můžete odstranit hadříkem lehce navlhčeným ve slabém roztoku mýdla a teplé vody.
 • Pokud používáte hadřík s chemickými čistidly, řiďte se pokyny uvedenými na obalu.
 • Na čištění nikdy nepoužívejte silná rozpouštědla, například ředidla, alkohol ani benzen.
[33] Sledování televizoru | Sledování ve 3D (pouze modely 3D)

Příprava 3D brýlí (pouze modely 3D)

3D modely mají položku [Nastavení 3D] v nabídce [Nastavení] — [Zobrazení a zvuk].

Existují dva typy 3D brýlí: pasivní a aktivní. Informace o tom, který typ 3D brýlí televizor podporuje, uvádí Referenční příručka v technických údajích.

Pro pasivní 3D brýle

Pokud jsou s televizorem dodány pasivní 3D brýle, použijte je. Pokud nejsou dodány žádné brýle, pořiďte si pasivní 3D brýle, model TDG-500P. Ke sledování obsahu ve 3D si stačí pasivní 3D brýle nasadit.

Pro aktivní 3D brýle

Pokud jsou s televizorem dodány aktivní 3D brýle, použijte je. Pokud nejsou dodány žádné brýle, pořiďte si aktivní 3D brýle, model TDG-BT500A. Než aktivní 3D brýle poprvé použijete, musíte je s televizorem zaregistrovat. Řiďte se kroky uvedenými níže.

 1. Vyjměte izolační fólii baterie.
  Illustration of the procedure step
 2. Zapněte televizor a držte brýle ve vzdálenosti maximálně 50 cm od televizoru.
 3. Stiskněte a přidržte tlačítko/indikátor (Napájení) umístěné na brýlích na 2 sekundy.
  Illustration of the procedure step

  Aktivní 3D brýle se zapnou a registrace bude zahájena (tlačítko/indikátor (Napájení) bude blikat zeleně a žlutě). Jakmile bude registrace dokončena, na televizoru se na 5 sekund zobrazí zpráva a indikátor se na 3 sekundy rozsvítí zeleně.

  Pokud se registrace nezdaří, aktivní 3D brýle se automaticky vypnou. V takovém případě výše uvedený postup zopakujte.

 4. Nasaďte si aktivní 3D brýle.

Od tohoto okamžiku stačí aktivní 3D brýle zapnout, abyste je mohli používat. Abyste brýle vypnuli, na 2 sekundy na nich stiskněte a přidržte tlačítko/indikátor (Napájení). Abyste je znovu zapnuli, stiskněte tlačítko/indikátor (Napájení).

Rada

 • Abyste mohli aktivní 3D brýle používat s jiným televizorem, je třeba k němu brýle zaregistrovat. Proveďte postup výše od kroku 2.
[34] Sledování televizoru | Sledování ve 3D (pouze modely 3D)

Sledování televize ve 3D (pouze modely 3D)

3D modely mají položku [Nastavení 3D] v nabídce [Nastavení] — [Zobrazení a zvuk].

Můžete si užívat působivou 3D zábavu, například se stereoskopickými 3D hrami a disky Blu-ray s 3D obsahem.

Chcete-li sledovat obsah ve 3D, připojte zařízení kompatibilní s 3D zobrazením přímo k televizoru prostřednictvím autorizovaného kabelu HIGH SPEED HDMI s logem HDMI.

Illustration of a person wearing 3D glasses and watching in 3D
 1. Připravte 3D brýle.
 2. Spusťte 3D obsah na obrazovce televizoru.
 3. Nasaďte si 3D brýle.
  Nyní by mělo být možné sledovat 3D obraz. Pokud není dosaženo 3D efektu, proveďte následující kroky.
 4. Stiskněte tlačítko ACTION MENU a poté vyberte položku [3D].
 5. Zvolte režim [3D zobrazení] vhodný pro zobrazený obsah. V závislosti na vstupním signálu nebo formátu nemusí být možnost [3D (Vedle sebe)] / [3D (Přes sebe)] k dispozici.

Rada

 • Kromě režimu [3D zobrazení] můžete použít různé možnosti pro 3D v nabídce [Nastavení 3D]. Stiskněte tlačítko HOME a poté vyberte položku [Nastavení] — [Zobrazení a zvuk] — [Nastavení 3D].

Poznámka

 • Pokud je okolní teplota nízká, může být 3D efekt méně výrazný.
 • Pokud je položka [Motionflow] v nabídce [Obraz] nastavena na jinou možnost než [Vyp], proces minimalizace mihotání obrazovky může ovlivnit plynulý pohyb obrazu. V takovém případě stiskněte tlačítko ACTION MENU a poté vyberte položky [Obraz] — [Pokročilé nastavení] — [Pohyb] — [Motionflow] — [Vyp]. (Pouze u modelů kompatibilních s funkcí [Motionflow].)
  Modely kompatibilní s technologií [Motionflow] mají položku [Motionflow] v nabídce [Nastavení] — [Zobrazení a zvuk] — [Obraz] — [Pokročilé nastavení] — [Pohyb].
[35]

Nahrávání televizních programů

 • Nahrávání na pevný disk s rozhraním USB (pouze modely s nahráváním na pevný disk s rozhraním USB)
 • Sledování/mazání nahraného obsahu (pouze modely s nahráváním na pevný disk s rozhraním USB)
 • Vysvětlení symbolů zobrazovaných v seznamu nahraných titulů (pouze modely s nahráváním na pevný disk s rozhraním USB)
[36] Nahrávání televizních programů

Nahrávání na pevný disk s rozhraním USB (pouze modely s nahráváním na pevný disk s rozhraním USB)

 • Registrace pevného disku s rozhraním USB (pouze modely s nahráváním na pevný disk s rozhraním USB)
 • Nahrávání jedním stisknutím (pouze modely s nahráváním na pevný disk s rozhraním USB)
 • Časované nahrávání (pouze modely s nahráváním na pevný disk s rozhraním USB)
 • Informace o použití pevného disku s rozhraním USB při nahrávání (pouze modely s nahráváním na pevný disk s rozhraním USB)
[37] Nahrávání televizních programů | Nahrávání na pevný disk s rozhraním USB (pouze modely s nahráváním na pevný disk s rozhraním USB)

Registrace pevného disku s rozhraním USB (pouze modely s nahráváním na pevný disk s rozhraním USB)

Modely s nahráváním na pevný disk s rozhraním USB mají položku [Nastavení nahrávacího zařízení] v nabídce [Nastavení] — [Sledování televizoru].

Abyste mohli nahrávat digitální vysílání, připojte k televizoru pevný disk s rozhraním USB a zaregistrujte ho.

Připojte zařízení obsahující pevný disk s rozhraním USB k portu USB s označením „HDD REC“ na televizoru (pokud je televizor vybaven modrým portem USB, který podporuje nahrávání na pevný disk).

Poznámka

 • Tato funkce je k dispozici pouze u některých modelů v Evropě, Austrálii a na Novém Zélandu.
Illustration of the connection method
 1. Pevný disk s rozhraním USB
 2. Kabel USB (není součástí dodávky)
 1. Připojte zařízení obsahující pevný disk s rozhraním USB k modrému portu USB3 s označením „HDD REC“ na televizoru.
 2. Zapněte pevný disk.
 3. Počkejte, než se na obrazovce zobrazí zpráva [Jednotka USB je připojena].
 4. Vyberte možnost [Zaregistrovat pro nahrávání].
 5. Zaregistrujte pevný disk s rozhraním USB podle pokynů na obrazovce.

Poznámka

 • Pokud se během registrace v kroku 4 zobrazí zpráva „Nelze detekovat jednotku USB HDD pro nahrávání“, postupujte podle pokynů uvedených v této zprávě a zkontrolujte, zda je zařízení obsahující pevný disk s rozhraním USB připojeno k modrému portu USB3.
  Pokud zařízení obsahující pevný disk s rozhraním USB nebude rozpoznáno ani poté, co jste zkontrolovali připojení, musíte toto zařízení obsahující pevný disk s rozhraním USB znovu zaregistrovat, protože je již zaregistrováno jako zařízení určené pro jiné účely než nahrávání ([Úložiště zařízení]). Při opětovné registraci zařízení obsahujícího pevný disk s rozhraním USB postupujte podle části „Zařízení obsahující pevný disk s rozhraním USB nelze zaregistrovat. (Pouze modely s nahráváním na pevný disk s rozhraním USB)“.

Rada

 • Zařízení s pevným diskem USB můžete zaregistrovat v televizoru také výběrem položek [Nastavení] — [Sledování televizoru] — [Nastavení nahrávacího zařízení] — [Registrace HDD].

Zrušení registrace pevného disku s rozhraním USB

 1. Stiskněte tlačítko HOME a poté vyberte položky [Nastavení] — [Sledování televizoru] — [Nastavení nahrávacího zařízení] — [Deregistrace HDD] — zařízení, u kterého chcete registraci zrušit.
[38] Nahrávání televizních programů | Nahrávání na pevný disk s rozhraním USB (pouze modely s nahráváním na pevný disk s rozhraním USB)

Nahrávání jedním stisknutím (pouze modely s nahráváním na pevný disk s rozhraním USB)

Modely s nahráváním na pevný disk s rozhraním USB mají položku [Nastavení nahrávacího zařízení] v nabídce [Nastavení] — [Sledování televizoru].

Poznámka

 • Tato funkce je k dispozici pouze u některých modelů v Evropě, Austrálii a na Novém Zélandu.
 1. Během sledování programu, který chcete zaznamenat, stiskněte tlačítko REC.
 2. Na zobrazené obrazovce nastavte čas ukončení nahrávání. Chcete-li nahrávat až do skončení programu, vyberte možnost [Výchozí]. Chcete-li nastavit libovolnou délku (od 1 minuty do 8 hodin), zvolte možnost [Nastaveno uživatelem].

Ruční ukončení nahrávání

 1. Stiskněte tlačítko (Stop).
 2. Na zobrazené obrazovce vyberte možnost [Stop].

Změna času ukončení nahrávání

 1. Stiskněte tlačítko (Stop).
 2. Na zobrazené obrazovce vyberte možnost [Upravit] a změňte čas ukončení nahrávání.

Poznámka

 • U některých programů není možné nahrávání pomocí tlačítka (Stop) zastavit. Pokud chcete ukončit nahrávání takového programu, stiskněte tlačítko ACTION MENU a poté vyberte možnost [ Zastavit nahrávání].
[39] Nahrávání televizních programů | Nahrávání na pevný disk s rozhraním USB (pouze modely s nahráváním na pevný disk s rozhraním USB)

Časované nahrávání (pouze modely s nahráváním na pevný disk s rozhraním USB)

Modely s nahráváním na pevný disk s rozhraním USB mají položku [Nastavení nahrávacího zařízení] v nabídce [Nastavení] — [Sledování televizoru].

Poznámka

 • Tato funkce je k dispozici pouze u některých modelů v Evropě, Austrálii a na Novém Zélandu.
 1. Stiskněte tlačítko GUIDE.
 2. programovém průvodci vyberte požadovaný program a poté vyberte možnost [Časovač nahrávání].
 3. Vyberte možnost [Nast. časov. jako událost] nebo [Nastavit časovač].

Ruční nastavení časovače zadáním data, času a kanálu

 1. Stiskněte tlačítko GUIDE.
 2. Přesuňte aktivní prvek zcela doleva a poté opětovným posunem doleva otevřete nabídku.
 3. Vyberte možnost [Seznam časovače] — [Ruční časovač nahráv.].
 4. Nakonfigurujte nastavení časovače.
 5. Vyberte možnost [Nastavit časovač].

Kontrola, úprava či odstranění nastavení časovače

Kontrolu, úpravu či odstranění nastavení časovače lze provést v nabídce [Seznam časovače].

 1. Stiskněte tlačítko GUIDE.
 2. Přesuňte aktivní prvek zcela doleva a poté opětovným posunem doleva otevřete nabídku.
 3. Vyberte položku [Seznam časovače] a poté změňte nastavení.

Rada

 • Lze vytvořit až 32 nastavení časovače.
 • Pokud se nahrávání nezdaří, důvod bude uveden v protokolu chyb [Seznam chyb při záznamu]. Stiskněte tlačítko TITLE LIST a poté vyberte položku [Seznam chyb při záznamu].
 • programovém průvodci můžete přesunout aktivní prvek na požadovaný program a stisknutím tlačítka REC nastavit časované nahrávání programu.

Poznámka

 • Časované nahrávání nebude fungovat, pokud bude odpojen napájecí kabel.
[40] Nahrávání televizních programů | Nahrávání na pevný disk s rozhraním USB (pouze modely s nahráváním na pevný disk s rozhraním USB)

Informace o použití pevného disku s rozhraním USB při nahrávání (pouze modely s nahráváním na pevný disk s rozhraním USB)

Modely s nahráváním na pevný disk s rozhraním USB mají položku [Nastavení nahrávacího zařízení] v nabídce [Nastavení] — [Sledování televizoru].

 • Pevný disk s rozhraním USB musí být používán výhradně k nahrávání. K prohlížení fotografií a videoklipů používejte jiný pevný disk s rozhraním USB.
 • Tato funkce je k dispozici pouze u některých modelů v Evropě, Austrálii a na Novém Zélandu.
 • Podporovány jsou pouze pevné disky větší než 32 GB.
 • Připojení pevného disku prostřednictvím rozbočovače USB není podporováno. Připojte zařízení přímo k televizoru.
 • Jakákoli data uložená na pevném disku s rozhraním USB budou vymazána během procesu registrace. Pevný disk s rozhraním USB nelze po registraci s televizorem používat v počítači. Pokud chcete pevný disk používat v počítači, naformátujte ho v počítači. (Pamatujte, že veškerá data na pevném disku budou vymazána.)
 • Může být zaregistrováno maximálně 8 pevných disků s rozhraním USB.
 • Data nahraná na pevný disk bude moci přehrát pouze televizor, ke kterému byl disk zaregistrován.
 • Nahrávání je podporováno pouze v případě digitálních televizních a rádiových vysílání. Nahrávání datových vysílání není podporováno.
 • Kódované/šifrované signály nelze zaznamenat.
 • Nahrávání není možné v následujících případech:
  • Televizor nedokáže rozpoznat zaregistrovaný pevný disk s rozhraním USB.
  • Na pevném disku je nahráno více než 1 000 programů.
  • Pevný disk s rozhraním USB je plný.
 • Automatický výběr programu nemusí být při nahrávání dostupný.
 • Nahrávání programu není možné, pokud jeho nahrávání nebylo autorizováno.
 • Pokud používáte modul podmíněného přístupu (CAM), nepoužívejte jeho ochranu rodičovského hodnocení, která nemusí během nahrávání fungovat. Jako alternativu použijte blokování programů nebo vlastní rodičovské hodnocení televizoru, pokud je poskytovatelem vysílání podporováno.
 • V Norsku nelze některé programy zaznamenávat kvůli právním omezením.
 • Pokud během nahrávání na pevný disk dojde k nárazu do televizoru, v nahrávaném obsahu může vzniknout šum.
 • Společnost Sony není v žádném případě odpovědná za selhání nahrávání nebo poškození či ztrátu nahraného obsahu způsobené nebo související s poruchou televizoru, rušením signálu nebo jakýmkoli jiným problémem.
[41] Nahrávání televizních programů

Sledování/mazání nahraného obsahu (pouze modely s nahráváním na pevný disk s rozhraním USB)

Modely s nahráváním na pevný disk s rozhraním USB mají položku [Nastavení nahrávacího zařízení] v nabídce [Nastavení] — [Sledování televizoru].

Poznámka

 • Tato funkce je k dispozici pouze u některých modelů v Evropě, Austrálii a na Novém Zélandu.

Sledování nahraného obsahu

 1. Stiskněte tlačítko TITLE LIST a poté vyberte obsah ke sledování.

Odstranění nahraného obsahu

 1. Stiskněte tlačítko TITLE LIST.
 2. Stiskněte tlačítko ACTION MENU a potom postupně vyberte následující položky.
  [Smazat] — program k odstranění — [Smazat]
  Pro odstranění více programů vyberte všechny programy, které chcete odstranit, a poté vyberte [Smazat].

Další informace o významu symbolů v seznamu nahraných titulů naleznete v kapitole Vysvětlení symbolů zobrazovaných v seznamu nahraných titulů (pouze modely s nahráváním na pevný disk s rozhraním USB).

[42] Nahrávání televizních programů

Vysvětlení symbolů zobrazovaných v seznamu nahraných titulů (pouze modely s nahráváním na pevný disk s rozhraním USB)

List of icons and their descriptions:
Neprohlédnutý záznam
:
Chráněný záznam
:
Aktuálně probíhající záznam
[43]

Použití televizoru s jinými zařízeními

 • Zařízení USB
 • Přehrávače Blu-ray a DVD
 • Set-top-box (pro příjem kabelového/satelitního signálu)
 • Chytré telefony a tablety
 • Počítače, fotoaparáty a videokamery
 • Audiosystém
 • Zařízení Bluetooth
 • Bezdrátový subwoofer Sony (volitelný) (pouze modely podporující bezdrátový subwoofer Sony)
 • Zařízení kompatibilní s funkcí BRAVIA Sync
 • Prohlížení obrázků v rozlišení 4K z kompatibilních zařízení (pouze modely 4K)
[44] Použití televizoru s jinými zařízeními

Zařízení USB

 • Přehrávání obsahu uloženého v zařízení USB
 • Informace o zařízeních USB sloužících k ukládání fotografií a hudby
 • Podporované soubory a formáty
[45] Použití televizoru s jinými zařízeními | Zařízení USB

Přehrávání obsahu uloženého v zařízení USB

Chcete-li nahrávat programy na paměťové zařízení USB nebo sledovat nahrané programy, viz část Nahrávání televizních programů.

Připojení zařízení USB

Připojte paměťové zařízení USB k portu televizoru, abyste mohli prohlížet soubory fotografií, hudby a videa uložené na zařízení.

Illustration of the connection method
 1. Paměťové zařízení USB

Přehrávání fotografií/hudby/filmů uložených na zařízení USB

Na obrazovce televizoru můžete přehrávat fotografie/hudbu/filmy uložené na zařízení USB.

 1. Pokud je zařízení USB připojené k televizoru vybaveno vypínačem napájení, zapněte jej.
 2. Stiskněte tlačítko HOME, v nabídce Home vyberte položku (ikona Aplikace) a potom zvolte [Media Player].
  Pokud má dodané dálkové ovládání tlačítko APPS, můžete stisknout tlačítko APPS.
 3. Vyberte název zařízení USB.
 4. Vyberte složku a potom soubor k přehrání.

Kontrola podporovaných formátů souborů

 • Podporované soubory a formáty

Poznámka

 • Zobrazení některých fotografií a složek může v závislosti na rozlišení snímku, velikosti souboru a počtu souborů ve složce chvíli trvat.
 • Zobrazení zařízení USB může chvíli trvat, protože televizor se pokouší o přístup k zařízení USB vždy, když je připojíte.
 • Všechny USB porty televizoru podporují vysokorychlostní USB. Modrý port USB podporuje standard SuperSpeed (USB 3.1 Gen 1 nebo USB 3.0). Rozbočovače USB nejsou podporovány.
 • Zatímco probíhá přístup na zařízení USB, nevypínejte televizor ani zařízení USB, neodpojujte USB kabel ani neodpojujte a nepřipojujte nahrávací média. Jinak by mohlo dojít k poškození dat na zařízení USB.
 • V závislosti na souboru nemusí být přehrávání možné, ani když použijete podporované formáty.

Rada

 • Další informace najdete v části „Časté dotazy“ na webu podpory společnosti Sony.
  Časté dotazy k řešení potíží
[46] Použití televizoru s jinými zařízeními | Zařízení USB

Informace o zařízeních USB sloužících k ukládání fotografií a hudby

 • USB porty televizoru podporují systémy souborů FAT16, FAT32, exFAT a NTFS.
 • Po připojení digitálního fotoaparátu Sony k tomuto televizoru prostřednictvím kabelu USB musí být nastavení připojení USB na fotoaparátu nastaveno na režim „Auto“ nebo „Paměťové zařízení“.
 • Pokud váš digitální fotoaparát s televizorem stále nefunguje, zkuste následující:
  • Nastavte připojení USB na fotoaparátu na „Paměťové zařízení“.
  • Zkopírujte soubory z fotoaparátu na USB flash disk, potom disk připojte k televizoru.
 • Některé fotografie a filmy mohou být zvětšené, což může mít za následek zhoršenou kvalitu obrazu. V závislosti na velikosti a poměru stran se snímky nemusí zobrazovat na celou obrazovku.
 • V závislosti na souboru nebo nastavení může zobrazení fotografie trvat dlouho.
 • Společnost Sony není v žádném případě odpovědná za selhání nahrávání nebo poškození či ztrátu nahraného obsahu způsobené nebo související s poruchou televizoru, poruchou zařízení USB nebo jakýmkoli jiným problémem.
[47] Použití televizoru s jinými zařízeními | Zařízení USB

Podporované soubory a formáty

 • Fotografie
 • Hudba
 • Videa
 • Vzorkovací frekvence audia (pro video)
 • Externí titulky
[48] Použití televizoru s jinými zařízeními | Zařízení USB | Podporované soubory a formáty

Fotografie

Případ použití: USB / domácí síť

Formát souborůPřípona
JPEG*.jpg / *.jpe / *.jpeg
ARW *1*.arw
 • *1 Formátu ARW se používá pouze pro přehrávání souborů.

Další podporované soubory a formáty

 • Hudba
 • Videa
 • Vzorkovací frekvence audia (pro video)
 • Externí titulky
[49] Použití televizoru s jinými zařízeními | Zařízení USB | Podporované soubory a formáty

Hudba

Případ použití: USB / domácí síť

mp4

Přípona: *.mp4 / *.m4a

PopisVzorkovací frekvence
AAC-LC16k / 22.05k / 24k / 32k / 44.1k / 48k
HE-AAC v1 / v224k / 32k / 44.1k / 48k

3gpp

Přípona: *.3gp / *.3g2

PopisVzorkovací frekvence
AAC-LC16k / 22.05k / 24k / 32k / 44.1k / 48k
HE-AAC v1 / v224k / 32k / 44.1k / 48k

Asf

Přípona: *.wma

PopisVzorkovací frekvence
WMA9 Standard8k / 11.025k / 16k / 22.05k / 32k / 44.1k / 48k

ogg

Přípona: *.ogg

PopisVzorkovací frekvence
Vorbis8k / 11.025k / 16k / 22.05k / 32k / 44.1k / 48k

Jiné

PopisVzorkovací frekvence
LPCM *132k / 44.1k / 48k

Přípona: *.mp3

PopisVzorkovací frekvence
MP1L1 / MP1L2 / MP1L3 / MP2L1 / MP2L232k / 44.1k / 48k
MP2L316k / 22.05k / 24k
MP2.5L38k / 11.025k / 12k

Přípona: *.wav

PopisVzorkovací frekvence
WAV *232k / 44.1k / 48k / 88.2k / 96k / 176.4k / 192k

Přípona: *.flac

PopisVzorkovací frekvence
FLAC16k / 22.05k / 32k / 44.1k / 48k / 88.2k / 96k / 176.4k / 192k

Přípona: *.aac

PopisVzorkovací frekvence
AAC-LC16k / 22.05k / 24k / 32k / 44.1k / 48k
HE-AAC v1 / v224k / 32k / 44.1k / 48k
 • *1 Použití režimu LPCM je možné pouze v domácí síti.
 • *2 Případ použití režimu WAV je pouze dvoukanálový.

Další podporované soubory a formáty

 • Fotografie
 • Videa
 • Vzorkovací frekvence audia (pro video)
 • Externí titulky
[50] Použití televizoru s jinými zařízeními | Zařízení USB | Podporované soubory a formáty

Videa

Případ použití: USB / domácí síť

MPEG1 (*.mpg / *.mpe / *.mpeg)

Typ titulků: Externí

Video kodek (Profil@Úroveň)Audio kodekMax./Min. rozlišeníMax. snímková frekvence
MPEG1MPEG1L21920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps

MPEG2PS (*.mpg / *.mpe / *.mpeg)

Typ titulků: Externí

Video kodek (Profil@Úroveň)Audio kodekMax./Min. rozlišeníMax. snímková frekvence
MPEG2 MP@HL, MP@H14L, MP@MLMPEG1L1 / MPEG1L2 / LPCM / AC31920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps

MPEG2TS

Přípona: *.m2t

Typ titulků: Externí

Video kodek (Profil@Úroveň)Audio kodekMax./Min. rozlišeníMax. snímková frekvence
MPEG2 MP@HL, MP@H14L, MP@MLMPEG1L1 / MPEG1L2 / AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC31920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps

Přípona: *.m2ts / *.mts

Typ titulků: Externí

Video kodek (Profil@Úroveň)Audio kodekMax./Min. rozlišeníMax. snímková frekvence
AVC / H.264 BP@L3, MP@L4.2, HP@L4.2MPEG1L1 / MPEG1L2 / AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC31920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@60fps

MP4 (*.mp4): Pro modely 2K

Typ titulků: Externí

Video kodek (Profil@Úroveň)Audio kodekMax./Min. rozlišeníMax. snímková frekvence
AVC / H.264 BP@L3, MP@L4.2, HP@L4.2AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 / MPEG1L1 / MPEG1L21920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@120fps
MPEG4 SP@L6, ASP@L5, ACEP@L4AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 / MPEG1L1 / MPEG1L21920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps

MP4 (*.mp4): Pro modely 4K

Typ titulků: Externí

Video kodek (Profil@Úroveň)Audio kodekMax./Min. rozlišeníMax. snímková frekvence
AVC / H.264 BP@L3, MP@L4.2, HP@L4.2AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 / MPEG1L1 / MPEG1L21920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@120fps
MPEG4 SP@L6, ASP@L5, ACEP@L4AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 / MPEG1L1 / MPEG1L21920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps
AVC / H.264 BP@L5.2, MP@L5.2, HP@L5.2 *1AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 / LPCM3840x2160 / QCIF (176x144)3840x2160@60p / 1920x1080@120fps
HEVC / H.265 MP@L5.1, Main10@L5.1AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC33840x2160 / QCIF (176x144)3840x2160@60p / 1920x1080@120fps
 • *1 Tato řada zahrnuje použití formátu XAVC S. Maximální podporovaný tok dat pro formát XAVC S je 100 Mb/s.

avi (*.avi)

Typ titulků: Externí

Video kodek (Profil@Úroveň)Audio kodekMax./Min. rozlišeníMax. snímková frekvence
XvidMPEG1L1 / MPEG1L2 / MPEG1L3 / AC3 / E-AC31920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps
Motion JPEGμ-LAW / PCM (U8) / PCM (S16LE)1280x720 / QCIF (176x144)1280x720@30fps

Asf (*.asf / *.wmv)

Typ titulků: Externí

Video kodek (Profil@Úroveň)Audio kodekMax./Min. rozlišeníMax. snímková frekvence
VC1 AP@L3, MP@HL, SP@MLWMA9 Standard1920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps

MKV (*.mkv): Pro modely 2K

Typ titulků: Interní/externí

Video kodek (Profil@Úroveň)Audio kodekMax./Min. rozlišeníMax. snímková frekvence
XvidDTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / Vorbis1920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps
AVC / H.264 BP@L3, MP@L4.2, HP@L4.2DTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / Vorbis1920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@60fps
MPEG4 SP@L6, ASP@L5, ACEP@L4DTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / Vorbis1920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps
VP8DTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / Vorbis1920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps
VP9 Profile 0, Profile 2DTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / Vorbis1920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@60fps

MKV (*.mkv): Pro modely 4K

Typ titulků: Interní/externí

Video kodek (Profil@Úroveň)Audio kodekMax./Min. rozlišeníMax. snímková frekvence
XvidDTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / Vorbis1920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps
AVC / H.264 BP@L3, MP@L4.2, HP@L4.2DTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / Vorbis1920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@60fps
MPEG4 SP@L6, ASP@L5, ACEP@L4DTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / Vorbis1920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps
VP8DTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / Vorbis1920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps
VP9 Profile 0, Profile 2DTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / Vorbis3840x2160 / QCIF (176x144)3840x2160@60fps
AVC / H.264 BP@L5.2, MP@L5.2, HP@L5.2DTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v23840x2160 / QCIF (176x144)3840x2160@60p / 1920x1080@120fps
HEVC / H.265 MP@L5.1, Main10@L5.1DTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v23840x2160 / QCIF (176x144)3840x2160@60p / 1920x1080@120fps

3gpp (*.3gp / *.3g2)

Typ titulků: Externí

Video kodek (Profil@Úroveň)Audio kodekMax./Min. rozlišeníMax. snímková frekvence
MPEG4 SP@L6, ASP@L5, ACEP@L4AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 / MPEG1L1 / MPEG1L21920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps
AVC / H.264 BP@L3, MP@L4.2, HP@L4.2AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 / MPEG1L1 / MPEG1L21920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@60fps

MOV (*.mov)

Typ titulků: Externí

Video kodek (Profil@Úroveň)Audio kodekMax./Min. rozlišeníMax. snímková frekvence
AVC / H.264 BP@L3, MP@L4.2, HP@L4.2AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / μ-LAW / PCM (U8) / PCM (S16BE) / PCM (S16LE)1920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@60fps
MPEG4 SP@L6, ASP@L5, ACEP@L4AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / μ-LAW / PCM (U8) / PCM (S16BE) / PCM (S16LE)1920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps
Motion JPEGAAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / μ-LAW / PCM (U8) / PCM (S16BE) / PCM (S16LE)1280x720 / QCIF (176x144)1280x720@30fps

WebM (*.webm)

Typ titulků: Externí

Video kodek (Profil@Úroveň)Audio kodekMax./Min. rozlišeníMax. snímková frekvence
VP8Vorbis1920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps
VP9 Profile 0, Profile 2Vorbis3840x2160 / QCIF (176x144)3840x2160@60fps

Další podporované soubory a formáty

 • Fotografie
 • Hudba
 • Vzorkovací frekvence audia (pro video)
 • Externí titulky
[51] Použití televizoru s jinými zařízeními | Zařízení USB | Podporované soubory a formáty

Vzorkovací frekvence audia (pro video)

Audio kodekVzorkovací frekvence
LPCM44.1k / 48k
MPEG1L1 / MPEG1L232k / 44.1k / 48k
MPEG1L332k / 44.1k / 48k
AAC-LC16k / 22.05k / 24k / 32k / 44.1k / 48k
HE-AAC v1 / v224k / 32k / 44.1k / 48k
AC332k / 44.1k / 48k
E-AC332k / 44.1k / 48k
Vorbis8k / 11.025k / 16k / 22.05k / 32k / 44.1k / 48k
WMA98k / 11.025k / 16k / 22.05k / 32k / 44.1k / 48k
DTS core32k / 44.1k / 48k
μ-LAW8k
PCM (U8)8k
PCM (S16LE)11.025k / 16k / 44.1k
PCM (S16BE)11.025k / 16k / 44.1k

Další podporované soubory a formáty

 • Fotografie
 • Hudba
 • Videa
 • Externí titulky
[52] Použití televizoru s jinými zařízeními | Zařízení USB | Podporované soubory a formáty

Externí titulky

Případ použití: USB

Formát souborůPřípona
SubStation Alpha*.ass / *.ssa
SubRip*.srt
MicroDVD*.sub / *.txt
SubViewer*.sub
SAMI*.smi / *.sami
DVD Subtitle System*.txt

Další podporované soubory a formáty

 • Fotografie
 • Hudba
 • Videa
 • Vzorkovací frekvence audia (pro video)
[53] Použití televizoru s jinými zařízeními

Přehrávače Blu-ray a DVD

 • Připojení přehrávače Blu-ray nebo DVD
 • Sledování disků Blu-ray a DVD
[54] Použití televizoru s jinými zařízeními | Přehrávače Blu-ray a DVD

Připojení přehrávače Blu-ray nebo DVD

Připojte přehrávač Blu-ray/DVD k televizoru.

Použijte způsob připojení uvedený níže v závislosti na konektorech vašeho televizoru.

Poznámka

 • Dostupnost konektorů je závislá na modelu, oblasti nebo zemi.

Rada

 • Stejným způsobem jako přehrávač Blu-ray/DVD můžete také připojit set-top-box (pro příjem kabelového/satelitního signálu).

Připojení HDMI

Kvůli optimální kvalitě obrazu doporučujeme připojení přehrávače k televizoru pomocí kabelu HDMI. Pokud je váš přehrávač Blu-ray/DVD vybaven konektorem (zdířkou) HDMI, připojte jej pomocí kabelu HDMI.

Illustration of the connection method
 1. Přehrávač Blu-ray/DVD (připojuje se stejně jako set-top box)
 2. Kabel HDMI (není součástí dodávky)*

* Ujistěte se, že používáte autorizovaný kabel HIGH SPEED HDMI s logem HDMI.

Připojení komponentního videa

Pokud je váš přehrávač Blu-ray/DVD vybaven komponentními video konektory (zdířkami), připojte jej k televizoru pomocí komponentního videokabelu a audiokabelu.

Illustration of the connection method
 1. Přehrávač Blu-ray/DVD (připojuje se stejně jako set-top box)
 2. Komponentní videokabel (není součástí dodávky)
 3. Audiokabel (není součástí dodávky)

Připojení SCART

Pokud je váš přehrávač Blu-ray/DVD vybaven konektorem (zdířkou) SCART, připojte ho pomocí kabelu SCART.

Illustration of the connection method
 1. Přehrávač Blu-ray/DVD (připojuje se stejně jako set-top box)
 2. Kabel SCART (není součástí dodávky)

Poznámka

 • V závislosti na připojeném přehrávači Blu-ray/DVD může zapojení pomocí konektoru SCART zajistit stejnou kvalitu obrazu jako kompozitní zapojení.

Kompozitní konektor

Pokud je váš přehrávač Blu-ray/DVD vybaven kompozitními konektory (zdířkami), připojte se k nim pomocí kompozitního video-/audiokabelu.

Illustration of the connection method
 1. Přehrávač Blu-ray/DVD (připojuje se stejně jako set-top box)
 2. Kompozitní video/audio kabel (není součástí dodávky)

Při použití analogového prodlužovacího kabelu

Illustration of the connection method
 1. Přehrávač Blu-ray/DVD (připojuje se stejně jako set-top box)
 2. Analogový prodlužovací kabel (součást dodávky)*
 3. Kabel Cinch (není součástí dodávky)

* To, zda je analogový prodlužovací kabel součástí balení, závisí na vašem modelu/oblasti/zemi.

[55] Použití televizoru s jinými zařízeními | Přehrávače Blu-ray a DVD

Sledování disků Blu-ray a DVD

Obsah z disků Blu-ray/DVD a jiných zdrojů podporovaných vaším přehrávačem můžete sledovat na televizoru.

 1. Zapněte připojený přehrávač Blu-ray/DVD.
 2. Opakovaně stiskněte tlačítko (Výběr vstupu), abyste zvolili připojený přehrávač Blu-ray/DVD.
 3. Na připojeném přehrávači Blu-ray/DVD spusťte přehrávání.

Rada

 • Pokud připojíte zařízení kompatibilní s funkcí BRAVIA Sync pomocí připojení HDMI, můžete ho jednoduše ovládat pomocí dálkového ovládání televizoru.
[56] Použití televizoru s jinými zařízeními

Set-top-box (pro příjem kabelového/satelitního signálu)

 • Připojení set-top-boxu (pro příjem kabelového/satelitního signálu)
 • Set-top-box (pro příjem kabelového/satelitního signálu) vybavený zařízením IR Blaster (pouze u modelů kompatibilních se zařízením IR Blaster)
[57] Použití televizoru s jinými zařízeními | Set-top-box (pro příjem kabelového/satelitního signálu)

Připojení set-top-boxu (pro příjem kabelového/satelitního signálu)

Připojte k televizoru set-top-box (pro příjem kabelového/satelitního signálu).
Připojte jej ke konektorům televizoru.
Podrobnosti zjistíte na stránce Připojení přehrávače Blu-ray nebo DVD.

[58] Použití televizoru s jinými zařízeními | Set-top-box (pro příjem kabelového/satelitního signálu)

Set-top-box (pro příjem kabelového/satelitního signálu) vybavený zařízením IR Blaster (pouze u modelů kompatibilních se zařízením IR Blaster)

 • Připojení zařízení IR Blaster (pouze modely kompatibilní se zařízením IR Blaster)
 • Nastavení zařízení IR Blaster pro ovládání set-top-boxu (pro příjem kabelového/satelitního signálu) (pouze u modelů kompatibilních se zařízením IR Blaster)
[59] Použití televizoru s jinými zařízeními | Set-top-box (pro příjem kabelového/satelitního signálu) | Set-top-box (pro příjem kabelového/satelitního signálu) vybavený zařízením IR Blaster (pouze u modelů kompatibilních se zařízením IR Blaster)

Připojení zařízení IR Blaster (pouze modely kompatibilní se zařízením IR Blaster)

Modely kompatibilní se zařízením IR Blaster mají položku [Nastavení zařízení IR Blaster] v nabídce [Nastavení] — [Sledování televizoru] — [Externí vstupy].

Funkce IR Blaster vám umožňuje používat set-top-box (pro příjem kabelového/satelitního signálu) připojený k televizoru prostřednictvím dálkového ovládání televizoru.

(Modely kompatibilní se zařízením IR Blaster nemusí být k dispozici v závislosti na modelu/zemi.)

Illustration of the connection method
 1. Set-top-box (pro příjem kabelového/satelitního signálu)
 2. Kabel pro IR Blaster
 3. Konektor (zdířka) pro IR Blaster

Poznámka

 • Ujistěte se, že je IR Blaster správně nastaven a že je vysílač infračervených vln umístěn nedaleko přijímače infračervených vln externího zařízení.
 • Ujistěte se, že váš televizor podporuje externí zařízení.
[60] Použití televizoru s jinými zařízeními | Set-top-box (pro příjem kabelového/satelitního signálu) | Set-top-box (pro příjem kabelového/satelitního signálu) vybavený zařízením IR Blaster (pouze u modelů kompatibilních se zařízením IR Blaster)

Nastavení zařízení IR Blaster pro ovládání set-top-boxu (pro příjem kabelového/satelitního signálu) (pouze u modelů kompatibilních se zařízením IR Blaster)

Volbou položky [Nastavení ovládání set-top boxu] v nabídce [Nastavení zařízení IR Blaster] můžete ovládat kabelový/satelitní set-top-box prostřednictvím nabídky zobrazované stisknutím tlačítka ACTION MENU na dálkovém ovládání. Je-li dálkové ovládání vybaveno také tlačítkem EXT.BOX MENU, můžete je používat k ovládání funkcí kabelového/satelitního set-top-boxu, jako například k zobrazování nabídky kabelového/satelitního set-top-boxu.

 1. Stiskněte tlačítko HOME a poté vyberte položky [Nastavení] — [Sledování televizoru] — [Externí vstupy] — [Nastavení zařízení IR Blaster] — [Nastavení ovládání set-top boxu].
 2. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Rada

 • IR Blaster umožňuje ovládat AV receiver. Chcete-li nastavit AV receiver, stiskněte tlačítko HOME a poté vyberte položky [Nastavení] — [Sledování televizoru] — [Externí vstupy] — [Nastavení zařízení IR Blaster] — [Nastavení ovládání AV přijímače].
 • Pokud je AV receiver kompatibilní s technologií BRAVIA Sync, IR Blaster není nutný.

Poznámka

 • Některá externí zařízení nemusejí reagovat na některé položky v nabídce „Nabídka akcí“.
 • Pokud stisknete a přidržíte tlačítko na dálkovém ovládání, funkce nemusí fungovat. Namísto toho zkuste toto tlačítko stisknout opakovaně.
[61] Použití televizoru s jinými zařízeními

Chytré telefony a tablety

 • Zobrazování obsahu z mobilních zařízení na televizoru s funkcí Google Cast
 • Zobrazení obrazovky chytrého telefonu / tabletu na televizoru pomocí funkce Zrcadlení obrazovky
[62] Použití televizoru s jinými zařízeními | Chytré telefony a tablety

Zobrazování obsahu z mobilních zařízení na televizoru s funkcí Google Cast

Funkce Google Cast umožňuje bezdrátově vysílat obsah z vašich oblíbených webů a aplikací do televizoru přímo z počítače nebo mobilního zařízení.

 1. Připojte mobilní zařízení (například chytrý telefon nebo tablet) ke stejné domácí síti, ke které je připojen televizor.
 2. Spusťte v mobilním zařízení aplikaci s podporou technologie Google Cast.
 3. V aplikaci vyberte ikonu (vysílat).
  Obrazovka mobilního zařízení je zobrazena na televizoru.

Poznámka

 • K využití funkce Google Cast je nutné připojení k internetu.
[63] Použití televizoru s jinými zařízeními | Chytré telefony a tablety

Zobrazení obrazovky chytrého telefonu / tabletu na televizoru pomocí funkce Zrcadlení obrazovky

Obrazovku mobilního zařízení můžete zobrazit na televizoru a prohlížet si tak fotografie, videa nebo webové stránky.

Funkce „Zrcadlení obrazovky“ využívá technologii Miracast k zobrazení obrazovky kompatibilního zařízení na televizoru. Bezdrátový router není k použití této funkce nezbytný.

Illustration of content sharing
 1. Chytrý telefon
 2. Tablet
 3. Počítač
 1. Stiskněte tlačítko (Volba vstupu) a poté vyberte možnost [Zrcadlení obrazovky].
 2. Pro připojení k televizoru použijte zařízení kompatibilní se zrcadlením obrazovky.
  Je-li zařízení připojeno k televizoru, bude se obrazovka zobrazená na zařízení zobrazovat zároveň na televizoru.
  Pro podrobnosti viz návod k obsluze vašeho zařízení.

Poznámka

 • Je-li zobrazena pohotovostní obrazovka funkce Zrcadlení obrazovky, bezdrátové připojení mezi televizorem a bezdrátovým routerem bude zrušeno a komunikace prostřednictvím internetu tak bude zastavena.
[64] Použití televizoru s jinými zařízeními

Počítače, fotoaparáty a videokamery

 • Připojení počítače a zobrazení uloženého obsahu
 • Připojení fotoaparátu nebo videokamery a zobrazení uloženého obsahu
 • Technické údaje o video signálu z počítače
[65] Použití televizoru s jinými zařízeními | Počítače, fotoaparáty a videokamery

Připojení počítače a zobrazení uloženého obsahu

Připojení počítače

K připojení počítače k televizoru použijte kabel HDMI.

Illustration of the connection method
 1. Počítač
 2. Kabel HDMI (není součástí dodávky)*

* Ujistěte se, že používáte autorizovaný kabel HIGH SPEED HDMI s logem HDMI.

Kontrola technických údajů video signálu

 • Technické údaje o video signálu z počítače

Prohlížení obsahu uloženého v počítači

Po připojení počítače stiskněte tlačítko HOME a potom zvolte vstup, ke kterému je počítač připojen.

Kontrola podporovaných formátů souborů

 • Podporované soubory a formáty

Poznámka

 • Kvůli optimální kvalitě obrazu doporučujeme nastavit výstup video signálu z počítače v souladu s některým z nastavení uvedených v části „Technické údaje o video signálu z počítače“.
 • V závislosti na stavu připojení může být obraz rozmazaný nebo trhaný. V takovém případě změňte nastavení počítače a poté zvolte jiný vstupní signál ze seznamu „Technické údaje o video signálu z počítače“.
[66] Použití televizoru s jinými zařízeními | Počítače, fotoaparáty a videokamery

Připojení fotoaparátu nebo videokamery a zobrazení uloženého obsahu

Připojení fotoaparátu nebo videokamery

Připojte svůj digitální fotoaparát nebo videokameru Sony pomocí kabelu HDMI. Použijte kabel, který má na jednom konci mini konektor (zdířku) HDMI pro digitální fotoaparát/videokameru a běžný konektor (zdířku) HDMI na konci pro připojení k televizoru.

Illustration of the connection method
 1. Digitální fotoaparát
 2. Videokamera
 3. Kabel HDMI (není součástí dodávky)*

* Ujistěte se, že používáte autorizovaný kabel HIGH SPEED HDMI s logem HDMI.

Prohlížení obsahu uloženého v digitálním fotoaparátu/videokameře

 1. Po připojení fotoaparát či videokameru zapněte.
 2. Opakovaně stiskněte tlačítko (Výběr vstupu), abyste zvolili připojený digitální fotoaparát/videokameru.
 3. Spusťte na připojeném digitálním fotoaparátu/videokameře přehrávání.

Kontrola podporovaných formátů souborů

 • Podporované soubory a formáty

Rada

 • Pokud připojíte zařízení, které je kompatibilní s funkcí BRAVIA Sync, můžete ho jednoduše ovládat pomocí dálkového ovládání televizoru. Ujistěte se, že se jedná o zařízení kompatibilní s funkcí BRAVIA Sync. Některá zařízení nemusí být kompatibilní s funkcí BRAVIA Sync, přestože jsou vybavena konektorem (zdířkou) HDMI.
[67] Použití televizoru s jinými zařízeními | Počítače, fotoaparáty a videokamery

Technické údaje o video signálu z počítače

(Rozlišení, Horizontální kmitočet/Vertikální kmitočet)

 • 640 x 480, 31,5 kHz/60 Hz
 • 800 x 600, 37,9 kHz/60 Hz
 • 1024 x 768, 48,4 kHz/60 Hz
 • 1152 x 864, 67,5 kHz/75 Hz (pouze modely 2K Full HD nebo 4K)
 • 1280 x 1024, 64,0 kHz/60 Hz (pouze modely 2K Full HD nebo 4K)
 • 1600 x 900, 56,0 kHz/60 Hz (pouze modely 2K Full HD nebo 4K)
 • 1680 x 1050, 65,3 kHz/60 Hz (pouze modely 2K Full HD nebo 4K)
 • 1920 x 1080, 67,5 kHz/60 Hz (pouze modely 2K Full HD nebo 4K)*

* Při použití se vstupem HDMI bude časování 1080p považováno za časování videa a ne počítačové časování. To ovlivní nastavení položky [Nastavení obrazovky] v části [Zobrazení a zvuk]. Chcete-li zobrazovat počítačový obsah, nastavte pro položku [Širokoúhlý režim] možnost [16:9] a pro položku [Rozsah zobrazení] možnost [Plný obraz/Pixel] (modely 2K) nebo [+1] (modely 4K). (Položku [Rozsah zobrazení] lze konfigurovat, pouze když je položka [Plocha zobrazení - auto] vypnuta.)

Další vstupní signály videa

V závislosti na technických parametrech vašeho počítače lze zobrazit následující formáty videa.

 • 480p, 480i
 • 576p*1, 576i*1
 • 720/24p
 • 720p/30 Hz, 720p/50 Hz*1, 720p/60 Hz
 • 1080i/50 Hz*1, 1080i/60 Hz
 • 1080/24p
 • 1080p/30 Hz, 1080p/50 Hz*1, 1080p/60 Hz
 • 3840 x 2160p/24Hz, 3840 x 2160p/25Hz*1, 3840 x 2160p/30Hz (pouze modely 4K)
 • 3840 x 2160p/50Hz*1*3, 3840 x 2160p/60Hz*3 (pouze modely 4K)
 • 4096 x 2160p/24Hz*2 (pouze modely 4K)
 • 4096 x 2160p/50Hz*1*2*3, 4096 x 2160p/60Hz*2*3 (pouze modely 4K)

*1 Nemusí být ve vaší oblasti/zemi k dispozici.

*2 Pokud je vstup 4096 x 2160p a možnost [Širokoúhlý režim] je nastavena na hodnotu [Výchozí], rozlišení se zobrazí jako 3840 x 2160p.
Jestliže chcete zobrazit rozlišení 4096 x 2160p, nastavte nastavení [Širokoúhlý režim] na hodnotu [Plný 1] nebo [Plný 2].

*3 Podporováno pouze připojením HDMI 2/3 v závislosti na vašem modelu.

Poznámka

 • Výstup 1920 x 1080 / 60 Hz nemusí být v závislosti na počítači k dispozici. I v případě výběru výstupu 1920 x 1080 / 60 Hz se může skutečný výstupní signál lišit. V takovém případě změňte nastavení počítače a nastavte ho, aby používal jiný video signál.
[68] Použití televizoru s jinými zařízeními

Audiosystém

 • Přehrávání zvuku pomocí audiosystému
 • Připojení audiosystému
 • Nastavení audiosystému
[69] Použití televizoru s jinými zařízeními | Audiosystém

Přehrávání zvuku pomocí audiosystému

K televizoru můžete připojit různé audiosystémy, například AV receiver nebo sound bar. Níže vyberte způsob připojení podle specifikací audiosystému, který chcete připojit.

 • Připojení pomocí kabelu HDMI (podrobnosti najdete v části „Připojení pomocí kabelu HDMI“ níže)
 • Připojení pomocí digitálního optického kabelu
 • Připojení pomocí audiokabelu

Informace o způsobech připojení najdete na stránce Připojení audiosystému.

Poznámka

 • Viz návod k obsluze zařízení, které chcete připojit.

Připojení pomocí kabelu HDMI

Toto zařízení podporuje funkci Audio Return Channel (ARC). Kabel HDMI můžete použít pro přehrávání zvuku z audiosystémů, které podporují funkci ARC.

Informace o způsobech připojení najdete na stránce Připojení audiosystému.

Poznámka

 • Umístění konektoru HDMI podporujícího funkci ARC se liší podle modelu. Použijte dodanou referenční příručku.
[70] Použití televizoru s jinými zařízeními | Audiosystém

Připojení audiosystému

Audiosystém (například AV receiver nebo sound bar) připojte podle obrázků níže.

Poznámka

 • Dostupnost konektorů je závislá na modelu, oblasti nebo zemi.

Připojení HDMI (s podporou funkce ARC)

 1. Propojte televizor s audio systémem pomocí kabelu HDMI.
  K připojení použijte vstupní konektor televizoru HDMI označený textem „ARC“.
  Illustration of the connection method
  1. AV receiver nebo sound bar
  2. Kabel HDMI (není součástí dodávky)*

  * Doporučujeme používat autorizovaný kabel (Prémiový vysokorychlostní kabel (kabely) HDMI) s logem HDMI.

 2. Nastavení audiosystému

Připojení za použití digitálního optického kabelu

 1. Propojte televizor s audio systémem pomocí digitálního optického kabelu.
  Kabel připojte k digitálnímu optickému vstupu audio systému.
  Illustration of the connection method
  1. AV receiver nebo sound bar
  2. Optický audio kabel (není součástí dodávky)
 2. Nastavení audiosystému

Připojení pomocí audiokabelu

 1. Propojte televizor s audiosystémem pomocí analogového audiokabelu s redukcí stereo na Cinch.
  Kabel připojte ke zvukovému vstupu audiosystému.
  Illustration of the connection method
  1. AV receiver nebo sound bar
  2. Audiokabel (není součástí dodávky)
 2. Nastavení audiosystému

Rada

 • Více informací získáte na webu podpory společnosti Sony.
  Web podpory
[71] Použití televizoru s jinými zařízeními | Audiosystém

Nastavení audiosystému

Po připojení audiosystému k televizoru nastavte zvukový výstup televizoru pro signál z audiosystému.

Nastavení audiosystému připojeného pomocí kabelu HDMI nebo digitálního optického kabelu

 1. Po připojení televizoru k audiosystému stiskněte tlačítko ACTION MENU a poté vyberte možnosti [Reproduktor] — [Audio systém].
 2. Zapněte připojený audiosystém, potom upravte hlasitost.
  Pokud připojíte zařízení kompatibilní s funkcí BRAVIA Sync pomocí rozhraní HDMI, můžete ho ovládat pomocí dálkového ovládání televizoru.

Poznámka

 • Podle použitého audio systému musíte nakonfigurovat nastavení [Digitální audio výstup]. Stiskněte tlačítko HOME a poté vyberte položku [Nastavení] — [Zobrazení a zvuk] — [Audio výstup] — [Digitální audio výstup].
 • Jestliže audio systém není kompatibilní s technologií Dolby Digital nebo DTS, vyberte pro položku [Nastavení] — [Zobrazení a zvuk] — [Audio výstup] — [Digitální audio výstup] nastavení [PCM].

Rada

 • Je-li připojen určitý audiosystém pomocí kabelu HDMI, můžete provádět časové nastavení výstupů obrazu a zvuku.
  • Nastavení funkce AV sync
  Podrobné informace o podporovaných modelech naleznete na webových stránkách podpory.
  • Web podpory

Nastavení audiosystému připojeného pomocí audiokabelu

 1. Po připojení televizoru k audiosystému stiskněte tlačítko HOME a poté vyberte možnosti [Nastavení] — [Zobrazení a zvuk] — [Audio výstup] — [Výstup pro sluchátka/Audio výstup] — [Audio výstup (pevný)].
 2. Zapněte připojený audiosystém, potom upravte hlasitost.

Poznámka

 • Jestliže audio systém není kompatibilní s technologií Dolby Digital nebo DTS, vyberte pro položku [Nastavení] — [Zobrazení a zvuk] — [Audio výstup] — [Digitální audio výstup] nastavení [PCM].

Rada

 • Při použití externího audiosystému lze hlasitost zvuku z televizoru ovládat pomocí dálkového ovládání televizoru, pokud je položka [Výstup pro sluchátka/Audio výstup] nastavena na možnost [Audio výstup (nastavitelný)]. Stiskněte tlačítko HOME a poté vyberte položku [Nastavení] — [Zobrazení a zvuk] — [Audio výstup] — [Výstup pro sluchátka/Audio výstup] — [Audio výstup (nastavitelný)].
 • Při připojování subwooferu stiskněte tlačítko HOME a poté vyberte položky [Nastavení] — [Zobrazení a zvuk] — [Audio výstup] — [Výstup pro sluchátka/Audio výstup] — [Subwoofer].
[72] Použití televizoru s jinými zařízeními

Zařízení Bluetooth

 • Připojení zařízení Bluetooth
 • Nastavení funkce AV sync
 • Podporované profily Bluetooth
[73] Použití televizoru s jinými zařízeními | Zařízení Bluetooth

Připojení zařízení Bluetooth

Párování televizoru se zařízením Bluetooth

Pouze modely s podporou Bluetooth A2DP, které mohou používat zvuková zařízení Bluetooth, jako jsou sluchátka nebo reproduktory.

Modely s podporou funkce Bluetooth A2DP, které podporují zvuková zařízení Bluetooth, mají položku [A/V synchronizace] v části [Nastavení] — [Zobrazení a zvuk] — [Audio výstup].

 1. Zapněte zařízení Bluetooth a nastavte je do režimu párování.
  Informace o nastavení režimu párování zařízení Bluetooth najdete v jeho uživatelské příručce.
 2. Stiskněte tlačítko HOME a poté vyberte položky [Nastavení] — [Dálkové ovládání a příslušenství] — [Nastavení Bluetooth] — [Přidat zařízení] a přepněte televizor do režimu párování.
  Zobrazí se seznam dostupných zařízení Bluetooth.
 3. Vyberte ze seznamu požadované zařízení a pokračujte dle pokynů na obrazovce.
  Budete-li vyzváni k zadání hesla, nahlédněte do uživatelské příručky zařízení.
  Po dokončení párování se zařízení připojí k televizoru.

Připojení ke spárovanému zařízení Bluetooth

 1. Stiskněte tlačítko HOME a poté vyberte položku [Nastavení] — [Dálkové ovládání a příslušenství] — [Nastavení Bluetooth].
 2. Vyberte ze seznamu spárované, ale nepřipojené zařízení.
 3. Vyberte možnost [Připojit].
[74] Použití televizoru s jinými zařízeními | Zařízení Bluetooth

Nastavení funkce AV sync

Pokud je připojeno zvukové zařízení Bluetooth, může v závislosti na vlastnostech zařízení Bluetooth vzniknout prodleva mezi obrazem a zvukem. Prodlevu mezi obrazem a zvukem můžete upravit pomocí nastavení A/V synchronizace. (Pouze modely s podporou Bluetooth A2DP, které mohou používat zvuková zařízení Bluetooth.)

Modely s podporou funkce Bluetooth A2DP, které podporují zvuková zařízení Bluetooth, mají položku [A/V synchronizace] v části [Nastavení] — [Zobrazení a zvuk] — [Audio výstup].

 1. Stiskněte tlačítko HOME a poté vyberte položky [Nastavení] — [Zobrazení a zvuk] — [Audio výstup] — [A/V synchronizace] — požadovanou možnost.

Rada

 • Můžete také provádět časové nastavení obrazového a zvukového výstupu, pokud je určitý audiosystém připojen pomocí kabelu HDMI. Podrobné informace o podporovaných modelech naleznete na webových stránkách podpory.
  • Web podpory

Poznámka

 • V závislosti na připojeném zvukovém zařízení Bluetooth nemusejí být obraz a zvuk reprodukovány správně ani v případě, že je nastavení [A/V synchronizace] nastaveno na hodnotu [Zap] nebo [Auto].
 • Pokud chcete zabránit tomu, aby se na televizoru ihned po jeho zapnutí zobrazila černá obrazovka, když je sound bar připojen bezdrátově (Bluetooth), nastavte nastavení [A/V synchronizace] na hodnotu [Zap].
 • Jestliže je položka [Režim obrazu] nastavena na jednu z níže uvedených možností, časování výstupu obrazu a zvuku nebude upraveno ani tehdy, je-li nastavení [A/V synchronizace] nastaveno na hodnotu [Auto].
  • [Hra]
  • [Grafika]
  • [Fotogr.‑Živě]
  • [Fotogr.‑standardní]
  • [Fotogr.‑Personální]
  Chcete-li v některém z těchto režimů nastavení [A/V synchronizace] upravit, vyberte hodnotu [Zap].
 • Odezva televizoru při hraní videoher může působit pomalejším dojmem, a to proto, že nastavení [A/V synchronizace] přidává prodlevu k časování výstupu obrazu. U her, u nichž je důležitá krátká doba odezvy, nedoporučujeme používat zařízení Bluetooth, ale reproduktory televizoru nebo sound bar s kabelovým připojením (kabel HDMI / digitální optický kabel).
[75] Použití televizoru s jinými zařízeními | Zařízení Bluetooth

Podporované profily Bluetooth

Televizor podporuje následující profily:

 • HID (Human Interface Device Profile – Profil pro zařízení s rozhraním ovládaným člověkem)
 • HOGP (HID over GATT Profile – Profil HID přes GATT)
 • A2DP (Advanced Audio Distribution Profile – pokročilý profil distribuce zvuku)*
 • AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile – profil dálkového ovládání zvuku/obrazu)*
 • 3DSP (3D Synchronization Profile – Profil pro 3D synchronizaci)*
 • SPP (Serial Port Profile – Profil pro sériový port)

* Dostupnost závisí na modelu, oblasti či zemi.

Modely podporující technologii A2DP a AVRCP mají položku [A/V synchronizace] v části [Nastavení] — [Zobrazení a zvuk] — [Audio výstup].

[76] Použití televizoru s jinými zařízeními

Bezdrátový subwoofer Sony (volitelný) (pouze modely podporující bezdrátový subwoofer Sony)

 • Připojení bezdrátového subwooferu (volitelně)
 • Různá nastavení pro bezdrátový subwoofer (volitelně)
[77] Použití televizoru s jinými zařízeními | Bezdrátový subwoofer Sony (volitelný) (pouze modely podporující bezdrátový subwoofer Sony)

Připojení bezdrátového subwooferu (volitelně)

Volitelný bezdrátový subwoofer SWF-BR100 lze použít k zesílení basů u zvuku televizoru.

Dostupnost této funkce závisí na modelu/oblasti/zemi.
U televizorů, které podporují bezdrátový subwoofer, zahrnuje Referenční příručka v sekci technických údajů položku „SWF-BR100“.

Illustration of the connection method
 1. Bezdrátový vysílač
 2. Bezdrátový subwoofer SWF-BR100
 3. Audiokabel
 1. Připojte audiokabel (je součástí dodávky) k bezdrátovému vysílači.
 2. Připojte druhý konec audiokabelu ke konektoru (zdířce) AUDIO OUT / (Sluchátka) televizoru.
 3. Připojte bezdrátový vysílač k portu USB televizoru.
  Položka [Výstup pro sluchátka/Audio výstup] bude automaticky nastavena na možnost [Subwoofer].
 4. Umístěte bezdrátový subwoofer a připojte jej ke zdroji napájení.
  Doporučujeme, aby byl bezdrátový subwoofer umístěn co nejblíže k televizoru.

Rada

 • Po odpojení bezdrátového vysílače se možnost [Výstup pro sluchátka/Audio výstup] automaticky vrátí na původní nastavení.
 • Podrobnosti o instalaci bezdrátového subwooferu naleznete v návodu k použití dodaném s bezdrátovým subwooferem.
[78] Použití televizoru s jinými zařízeními | Bezdrátový subwoofer Sony (volitelný) (pouze modely podporující bezdrátový subwoofer Sony)

Různá nastavení pro bezdrátový subwoofer (volitelně)

Sony modely s podporou bezdrátového subwooferu mají položku [Napájení bezdrátového subwooferu] v nabídce [Nastavení] — [Zobrazení a zvuk] — [Audio výstup].

Zvuk bezdrátového subwooferu již byl nastaven na doporučené hodnoty pro váš televizor. Pomocí pokynů níže můžete nastavení změnit tak, aby vyhovovala vašim požadavkům.

 1. Stiskněte tlačítko HOME a poté vyberte položku [Nastavení] — [Zobrazení a zvuk] — [Audio výstup] — [Bezdrátový subwoofer].

Dostupné možnosti

[Úroveň bezdrátového subwooferu]
Nastaví úroveň hlasitosti bezdrátového subwooferu.
[Mezní kmitočet (50‑200Hz)]
Nastaví mezní kmitočet bezdrátového subwooferu. Všechny kmitočty pod mezním kmitočtem budou vysílány do bezdrátového subwooferu.
[Fáze]
Nastaví polaritu fáze. Zvolte nastavení podle svých potřeb.
[Synchronizace bezdrátového subwooferu]
Nastaví časovou prodlevu zvuku bezdrátového subwooferu. Pokud je zvuk produkovaný bezdrátovým subwooferem opožděný, použijte tlačítko [+], pokud se předbíhá, tlačítko [-].
[Obnovení původního nastavení bezdrátového subwooferu]
Resetuje nastavení bezdrátového subwooferu na původní hodnoty.

Nastavení metody zapínání bezdrátového subwooferu.

 1. Stiskněte tlačítko HOME a poté vyberte položku [Nastavení] — [Zobrazení a zvuk] — [Audio výstup] — [Napájení bezdrátového subwooferu].
[79] Použití televizoru s jinými zařízeními

Zařízení kompatibilní s funkcí BRAVIA Sync

 • BRAVIA Sync – přehled
 • Použití funkcí dostupných pro zařízení, která jsou kompatibilní s funkcí BRAVIA Sync
 • Přizpůsobení nastavení BRAVIA Sync
[80] Použití televizoru s jinými zařízeními | Zařízení kompatibilní s funkcí BRAVIA Sync

BRAVIA Sync – přehled

Pokud je zařízení kompatibilní s funkcí BRAVIA Sync (např. Blu-ray přehrávač, AV receiver) připojeno pomocí kabelu HDMI, lze je ovládat pomocí dálkového ovládání televizoru.

Illustration of operating a BRAVIA Sync-compatible device
[81] Použití televizoru s jinými zařízeními | Zařízení kompatibilní s funkcí BRAVIA Sync

Použití funkcí dostupných pro zařízení, která jsou kompatibilní s funkcí BRAVIA Sync

Nabídka [Sync Menu] slouží primárně k ovládání zařízení s funkcí BRAVIA Sync pomocí televizoru.
Stiskněte tlačítko ACTION MENU a poté vyberte možnost [Sync Menu].

Přehrávač Blu-ray/DVD

 • Automaticky zapne přehrávač Blu-ray/DVD a přepne vstup na přehrávač Blu-ray/DVD, když ho vyberete z nabídky Home nebo Sync Menu.
 • Jakmile přehrávač Blu-ray/DVD začne přehrávat, automaticky zapne televizor a přepne vstup na připojený přehrávač Blu-ray/DVD.
 • Když televizor vypnete, automaticky vypne připojený přehrávač Blu-ray/DVD.
 • Prostřednictvím dálkového ovládání televizoru ovládá činnost nabídky (tlačítka  (Nahoru) /  (Dolů) /  (Vlevo) / (Vpravo)), přehrávání (např. tlačítko (Přehrát)) a výběr kanálu na připojeném přehrávači Blu-ray/DVD.

AV receiver

 • Když televizor zapnete, automaticky se zapne připojený AV receiver a zvukový výstup se přepne z reproduktorů televizoru do zvukového systému. Tato funkce je k dispozici, pouze pokud jste dříve použili AV receiver pro výstup zvuku z televizoru.
 • Když televizor zapnete, zapne se AV receiver a automaticky se přepne výstup zvuku do AV receiveru.
 • Když televizor vypnete, připojený AV receiver se automaticky vypne.
 • Pomocí dálkového ovládání televizoru lze upravit hlasitost (tlačítka (Hlasitost) +/–) a ztlumit zvuk (tlačítko (Ztlumit)) připojeného AV receiveru.

Videokamera

 • Jakmile připojenou videokameru zapnete, televizor se automaticky zapne a přepne vstup na kameru.
 • Když televizor vypnete, připojená videokamera se automaticky vypne.
 • Prostřednictvím dálkového ovládání televizoru ovládá činnost nabídky (tlačítka  (Nahoru) /  (Dolů) /  (Doleva) / (Doprava)) a přehrávání (např. tlačítko (Přehrát)) na připojené videokameře.

Poznámka

 • Ovládání BRAVIA Sync“ (BRAVIA Sync) je k dispozici jen pro připojená zařízení kompatibilní s funkcí BRAVIA Sync, která jsou vybavena logem BRAVIA Sync.
[82] Použití televizoru s jinými zařízeními | Zařízení kompatibilní s funkcí BRAVIA Sync

Přizpůsobení nastavení BRAVIA Sync

 1. Zapněte připojené zařízení.
 2. Chcete-li zapnout funkci [Ovládání BRAVIA Sync], stiskněte tlačítko HOME a poté vyberte položky [Nastavení] — [Sledování televizoru] — [Externí vstupy] — [Nastavení BRAVIA Sync] — [Ovládání BRAVIA Sync].
 3. Zapněte funkci BRAVIA Sync v připojeném zařízení.
  Když je připojeno a zapnuto určité zařízení značky Sony kompatibilní s funkcí BRAVIA Sync a položka [Ovládání BRAVIA Sync] je zapnuta, v zařízení se automaticky aktivuje funkce BRAVIA Sync. Podrobnější informace naleznete v návodu k obsluze připojeného zařízení.

Dostupné možnosti

Dostupné možnosti jsou zobrazeny níže. (Možnosti se liší v závislosti na modelu/oblasti/zemi.)

[Automatické vypnutí zařízení]
Pokud je položka vypnuta, připojené zařízení se při vypnutí televizoru nebude automaticky vypínat.
[Automatické zapnutí TV]
Pokud je položka vypnuta, televizor se při zapnutí připojeného zařízení nebude automaticky zapínat.
[Seznam zařízení pro BRAVIA Sync]
Zobrazí seznam zařízení BRAVIA Sync.
[Ovládací klávesy zařízení]
Umožňuje nastavit tlačítka pro ovládání zařízení připojeného k rozhraní HDMI.

Použití průvodce Sync Menu

 1. Stiskněte tlačítko ACTION MENU, vyberte položku Sync Menu a potom v části Sync Menu vyberte požadovanou položku.

Rada

 • V následujících případech se při zvolení položky Sync Menu objeví na obrazovce televizoru zpráva.
  • Zařízení HDMI není připojeno.
  • Položka [Ovládání BRAVIA Sync] je vypnuta.
[83] Použití televizoru s jinými zařízeními

Prohlížení obrázků v rozlišení 4K z kompatibilních zařízení (pouze modely 4K)

 • Prohlížení obrázků v rozlišení 4K (pouze modely 4K)
 • Nastavení pro prohlížení obrázků v rozlišení 4K s vysokou kvalitou (pouze modely 4K)
[84] Použití televizoru s jinými zařízeními | Prohlížení obrázků v rozlišení 4K z kompatibilních zařízení (pouze modely 4K)

Prohlížení obrázků v rozlišení 4K (pouze modely 4K)

Digitální fotoaparát nebo videokameru podporující výstup HDMI v rozlišení 4K můžete připojit ke vstupu HDMI IN televizoru a zobrazovat fotografie ve vysokém rozlišení. Také můžete zobrazovat fotografie ve vysokém rozlišení uložené v připojených zařízeních USB nebo v rámci domácí sítě. Obrázky v rozlišení 4K a větším lze zobrazovat v rozlišení 4K (3840 x 2160).

Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti/zemi.

Illustration of images from various devices displayed on the TV
 1. Digitální fotoaparát
 2. Videokamera
 3. Zařízení USB
 4. Síťové zařízení

Prohlížení obrázků uložených v zařízení USB nebo síťovém zařízení v rozlišení 4K

 1. Připojte zařízení USB nebo síťové zařízení k televizoru.
 2. Stiskněte tlačítko HOME, v nabídce Home vyberte položku (ikona Aplikace) a poté vyberte položku [Media Player].
  Pokud má dodané dálkové ovládání tlačítko APPS, můžete stisknout tlačítko APPS.
 3. Vyberte název zařízení USB nebo síťového zařízení.
 4. Vyberte složku a potom soubor k přehrání.

Prohlížení fotografií uložených v digitálním fotoaparátu/videokameře

 1. Připojte digitální fotoaparát nebo videokameru podporující výstup HDMI ke konektoru (zdířce) HDMI IN televizoru pomocí kabelu HDMI.
 2. Abyste zvolili připojené zařízení, opakovaně stiskněte tlačítko (Výběr vstupu).
 3. Nastavte připojené zařízení na výstup v rozlišení 4K.
 4. Spusťte přehrávání z připojeného zařízení.

Kontrola podporovaných formátů souborů

 • Podporované soubory a formáty

Prohlížení obrázků v rozlišení 4K s vysokou kvalitou

Položku Formát signálu HDMI můžete nastavit na možnost Vylepšený formát a prohlížet obrázky v rozlišení 4K s vysokou kvalitou.

Informace o možnosti Vylepšený formát a změně nastavení najdete na stránce Nastavení pro prohlížení obrázků v rozlišení 4K s vysokou kvalitou (pouze modely 4K).

Poznámka

 • 3D obrázky nelze zobrazit.
 • Když tlačítky  (Vlevo) / (Vpravo) změníte obrázek, může chvíli trvat, než se zobrazí.
[85] Použití televizoru s jinými zařízeními | Prohlížení obrázků v rozlišení 4K z kompatibilních zařízení (pouze modely 4K)

Nastavení pro prohlížení obrázků v rozlišení 4K s vysokou kvalitou (pouze modely 4K)

Když zobrazujete obraz ve vysoké kvalitě 4K ze vstupu HDMI, nastavte položku [Formát signálu HDMI] v části [Externí vstupy].

Formát signálu HDMI

Chcete-li změnit nastavení formátu signálu HDMI, stiskněte tlačítko HOME a poté vyberte položky [Nastavení] — [Sledování televizoru] — [Externí vstupy] — [Formát signálu HDMI].

Standardní formát
Standardní formát HDMI*1 pro běžné použití.
Vylepšený formát (jen HDMI IN 2/3)
Vysoce kvalitní formát HDMI*1*2. Tuto možnost používejte pouze u zařízení, která ji podporují.

*1 Včetně funkce HDR (pouze modely HDR). Modely HDR mají položku [Režim HDR] v části [Nastavení] — [Zobrazení a zvuk] — [Obraz] — [Pokročilé nastavení] — [Možnosti videa].
*2 4K 60 p 4:2:0 10 bitů, 4:4:4, 4:2:2 atd.

Poznámka

 • V režimu Vylepšený formát nemusejí být obraz a zvuk reprodukovány správně. V takovém případě připojte zařízení ke konektoru HDMI IN, který používá [Standardní formát], nebo změňte formát signálu HDMI konektoru HDMI IN na možnost [Standardní formát].
 • Možnost Vylepšený formát používejte pouze u kompatibilních zařízení.
 • Při sledování obrazu v rozlišení 4K a vysoké kvalitě použijte kabel Prémiový vysokorychlostní kabel (kabely) HDMI podporující rychlost přenosu až 18 Gb/s. Podrobnosti o kabelu Prémiový vysokorychlostní kabel (kabely) HDMI podporujícím rychlost přenosu až 18 Gb/s najdete v technických údajích kabelu.
 • U některých modelů se formát signálu HDMI vstupů HDMI IN 2 a 3 mění současně.
[86]

Připojení k síti

 • Připojení k síti pomocí kabelu LAN
 • Připojení k síti pomocí bezdrátového připojení
 • Funkce domácí sítě
[87] Připojení k síti

Připojení k síti pomocí kabelu LAN

Připojení k síti pomocí kabelu LAN

Pevná síť LAN umožňuje přístup k internetu a vaší domácí síti.

Ujistěte se, že jste k internetu nebo domácí síti připojeni prostřednictvím routeru.

Rada

 • Používáte-li modem s funkcemi routeru, nemusíte připravovat samostatný router. Požádejte svého poskytovatele služeb o specifikace používaného modemu.
Illustration of the connection method
 1. Kabel LAN
 2. Počítač
 3. Router
 4. Modem
 5. Internet
 1. Nastavte svůj router LAN.
  Podrobnosti naleznete v návodu k použití routeru LAN, případně se obraťte na osobu, která vám síť nastavila (správce sítě).

Poznámka

 • Nezbytná síťová nastavení se mohou lišit na základě poskytovatele internetových služeb nebo routeru. Podrobnosti naleznete v příručce poskytovatele internetu nebo v příručkách dodaných s routerem. Můžete se také obrátit na osobu, která vám síť nastavila (správce sítě).
[88] Připojení k síti

Připojení k síti pomocí bezdrátového připojení

 • Použití rozhraní Wi-Fi pro připojení televizoru k internetu/síti
 • Použití funkce Wi-Fi Direct pro připojení k televizoru (bez nutnosti bezdrátového routeru)
[89] Připojení k síti | Připojení k síti pomocí bezdrátového připojení

Použití rozhraní Wi-Fi pro připojení televizoru k internetu/síti

Vestavěné bezdrátové rozhraní sítě LAN vám umožňuje používat internet a využívat tak výhod sítě v bezdrátovém prostředí.

Illustration of the connection method
 1. Počítač
 2. Bezdrátový router
 3. Modem
 4. Internet
 1. Nastavte svůj bezdrátový router.
  Podrobnosti naleznete v návodu k použití bezdrátového routeru, případně se obraťte na osobu, která vám síť nastavila (správce sítě).
 2. Stiskněte tlačítko HOME a poté vyberte položku [Nastavení] — [Síť a internet].
 3. Vyberte síť, ke které se chcete připojit, a zadejte heslo.
  Pokud se televizor nemůže připojit k internetu/síti, viz stránka Televizor se nemůže připojit k internetu/síti..

Vypnutí vestavěného bezdrátového rozhraní sítě LAN

 1. Chcete-li vypnout funkci [Wi-Fi], stiskněte tlačítko HOME a poté vyberte položky [Nastavení] — [Síť a internet] — [Wi-Fi].

Rada

 • Pro plynulé streamování videa:
  • Je-li to možné, změňte nastavení svého bezdrátového routeru podle standardu vysokorychlostní sítě, například 802.11n.
   Podrobnosti týkající se změny nastavení naleznete v návodu k použití bezdrátového routeru, případně se obraťte na osobu, která vám síť nastavila (správce sítě).
  • Pokud po provedení výše uvedeného postupu nezaznamenáte zlepšení, zkuste změnit nastavení svého bezdrátového routeru na 5 GHz, což může napomoci zvýšení kvality streamování videa.
  • V závislosti na oblasti/zemi, v níž se nacházíte, nemusí být pásmo 5 GHz podporováno. Pokud není pásmo 5 GHz podporováno, je možné televizor k bezdrátovému routeru připojit pouze pomocí pásma 2,4 GHz.

Poznámka

 • Nezbytná síťová nastavení se mohou lišit na základě poskytovatele internetových služeb nebo routeru. Podrobnosti naleznete v příručce poskytovatele internetu nebo v příručkách dodaných s routerem. Můžete se také obrátit na osobu, která vám síť nastavila (správce sítě).
 • Pokud na obrazovce pro zadání hesla zvolíte možnost [Ukázat heslo], budou moci zobrazené heslo přečíst i jiné osoby.
[90] Připojení k síti | Připojení k síti pomocí bezdrátového připojení

Použití funkce Wi-Fi Direct pro připojení k televizoru (bez nutnosti bezdrátového routeru)

Zařízení můžete k televizoru připojit bezdrátově i bez použití bezdrátového routeru a streamovat videa, fotografie a hudbu uložené v zařízení přímo do televizoru.

Illustration of content streaming
 1. Stiskněte tlačítko HOME a poté vyberte položku [Nastavení] — [Síť a internet] — [Wi‑Fi Direct] — [Nastavení Wi‑Fi Direct].
 2. Zvolte název televizoru zobrazený na obrazovce televizoru se zařízením Wi-Fi Direct.
  Pokud zařízení funkci Wi-Fi Direct nepodporuje, vyberte možnost [Zobrazit síť (SSID)/heslo].
 3. Pomocí zařízení Wi-Fi Direct/Wi-Fi se připojte k televizoru.
 4. Odesílejte obsah ze zařízení Wi-Fi Direct/Wi-Fi do televizoru.
  Podrobnější informace naleznete v návodu k obsluze zařízení.

Pokud se nepodaří navázat připojení

Když se zobrazí pohotovostní obrazovka pro nastavení Wi-Fi Direct, použijte možnost [Zobrazit síť (SSID)/heslo] a dokončete nastavení podle pokynů na obrazovce.

Připojení dalšího zařízení

Při připojování zařízení se řiďte kroky uvedenými výše. Zároveň může být připojeno až 10 zařízení. Chcete-li připojit další zařízení v situaci, kdy již je 10 zařízení připojeno, odpojte zařízení, které nepotřebujete, potom připojte jiné zařízení.

Změna názvu televizoru zobrazeného na připojeném zařízení

Stiskněte tlačítko HOME a poté vyberte položku [Nastavení] — [Předvolby zařízení] — [O zařízení] — [Název zařízení].

Zobrazení seznamu připojených zařízení/odregistrování zařízení

Stiskněte tlačítko HOME a poté vyberte položku [Nastavení] — [Síť a internet] — [Wi‑Fi Direct] — [Zobrazit seznam zařízení/Odstranit].

Chcete-li zrušit registraci zařízení, vyberte zařízení v seznamu k odstranění a poté stiskněte tlačítko (Zadat). Potom na potvrzovací obrazovce zvolte možnost [Ano].

Chcete-li zrušit registraci všech zařízení, použijte v seznamu možnost [Smazat vše] a potom na potvrzovací obrazovce zvolte možnost [Ano].

[91] Připojení k síti

Funkce domácí sítě

 • Přizpůsobení nastavení domácí sítě
 • Přehrávání obsahu z počítače
 • Přehrávání obsahu z multimediálního serveru
[92] Připojení k síti | Funkce domácí sítě

Přizpůsobení nastavení domácí sítě

Můžete upravit následující nastavení domácí sítě.

Kontrola připojení k serveru

Stiskněte tlačítko HOME a poté vyberte položky [Nastavení] — [Síť a internet] — [Nastavení domácí sítě] — [Diagnostika serveru] — podle instrukcí na obrazovce proveďte diagnostiku.

Použití funkce Renderer

Stiskněte tlačítko HOME a poté vyberte položky [Nastavení] — [Síť a internet] — [Nastavení domácí sítě] — [Renderer] — požadovanou možnost.

[Funkce Renderer]
Zapněte funkci Renderer.
Soubory fotografií/hudby/videa v ovládacím zařízení (např. digitálním fotoaparátu) můžete přehrávat na obrazovce televizoru přímým ovládáním zařízení.
[Ovládání přístupu k rendereru]
 • Výběrem možnosti [Automatické povolení přístupu] automaticky povolíte přístup k televizoru při prvním pokusu ovládacího zařízení o přístup k televizoru.
 • Pomocí možnosti [Vlastní nastavení] můžete změnit nastavení přístupových práv jednotlivých ovládacích zařízení.

Použití vzdáleného zařízení

Stiskněte tlačítko HOME a poté vyberte položky [Nastavení] — [Síť a internet] — [Nastavení vzdáleného zařízení] — požadovanou možnost.

[Ovládat dálkově]
Povolíte ovládání televizoru ze zaregistrovaného zařízení.
[Zrušit registraci vzdáleného zařízení]
Zrušením registrace zařízení zakážete ovládání televizoru z tohoto zařízení.
[93] Připojení k síti | Funkce domácí sítě

Přehrávání obsahu z počítače

Jestliže televizor připojíte přes router do domácí sítě, můžete přehrávat obsah (fotografie, hudba a video) uložený v síťovém zařízení, které se nachází v jiné místnosti.

Illustration of the connection method
 1. Počítač (server)
 2. Router
 3. Modem
 4. Internet
 1. Připojte televizor ke své domácí síti.
 2. Stiskněte tlačítko HOME, v nabídce Home vyberte položku (ikona Aplikace) a potom zvolte [Media Player].
  Pokud má dodané dálkové ovládání tlačítko APPS, můžete stisknout tlačítko APPS.
 3. Vyberte název síťového zařízení.
 4. Vyberte složku a potom soubor k přehrání.

Kontrola podporovaných formátů souborů

 • Podporované soubory a formáty

Poznámka

 • V závislosti na souboru nemusí být přehrávání možné, ani když použijete podporované formáty.
[94] Připojení k síti | Funkce domácí sítě

Přehrávání obsahu z multimediálního serveru

Jestliže televizor připojíte přes router do domácí sítě, soubory fotografií, hudby a videa v ovládacím zařízení (např. v digitálním fotoaparátu) můžete přehrávat na obrazovce televizoru. Ovládací zařízení by mělo být také kompatibilní s funkcí Renderer.

Illustration of the connection method
 1. Digitální fotoaparát (ovládací zařízení)
 2. Router
 3. Modem
 4. Internet
 1. Připojte televizor ke své domácí síti.
 2. Po spuštění přehrávání na ovládacím zařízení lze obsah přehrávat na obrazovce televizoru.
[95]

Nastavení

 • Konfigurace televizoru
 • Nastavení časovače
[96] Nastavení

Konfigurace televizoru

Nabídky zobrazované v nastavení televizoru se liší v závislosti na modelu, oblasti nebo zemi.

 • [Sledování televizoru] Umožňuje konfiguraci nastavení, jako například [Kanály].
 • [Zobrazení a zvuk] Umožňuje konfiguraci nastavení jako [Obraz] a [Zvuk].
 • [Síť a internet]
 • [Účty a přihlašování]
 • [Aplikace]
 • [Předvolby zařízení] Umožňuje konfiguraci nastavení jako [Klávesnice], [Plocha] a [Usnadnění].
 • [Dálkové ovládání a příslušenství] Umožňuje konfiguraci nastavení jako [Dálkové ovládání] a [Nastavení Bluetooth].
 • [Odborná nastavení panelu] (pouze modely s displejem OLED)
[97] Nastavení | Konfigurace televizoru

[Sledování televizoru]

 1. Stiskněte tlačítko HOME a poté vyberte položky [Nastavení] — [Sledování televizoru] — požadovanou možnost.

Dostupné možnosti

[Kanály]
Konfiguruje nastavení související s příjmem vysílaných programů. Můžete měnit také nastavení související s příjmem satelitního vysílání.
Ladění digitálních kanálů
Příjem digitálních vysílání
Ladění satelitu
Příjem satelitního vysílání (pouze u modelů kompatibilních se satelitem)
Řazení kanálů a úprava seznamu programů
Řazení kanálů a úprava seznamu programů
[Rodičovská kontrola]
Konfiguruje nastavení rodičovského zámku pro vysílání a další položky.
[Externí vstupy]
Konfiguruje nastavení externích vstupů a funkce BRAVIA Sync.
Podrobnosti o funkci BRAVIA Sync najdete v části Zařízení kompatibilní s funkcí BRAVIA Sync.
[Nastavení nahrávacího zařízení]
Konfiguruje nastavení pevných disků s rozhraním USB k nahrávání. (Tato možnost nemusí být dostupná v závislosti na modelu/oblasti/zemi.)
[98] Nastavení | Konfigurace televizoru

[Zobrazení a zvuk]

 1. Stiskněte tlačítko HOME a poté vyberte položky [Nastavení] — [Zobrazení a zvuk] — požadovanou možnost.

Dostupné možnosti

[Obraz]
Slouží k nastavení položek pro úpravu parametrů obrazu, jako je například jas obrazovky.
[Nastavení obrazovky]
Upraví velikost a umístění obrazu.
[Zvuk]
Slouží k nastavení zvuku.
[Audio výstup]
Slouží k nastavení voleb týkajících se reproduktorů.
[99] Nastavení | Konfigurace televizoru

[Síť a internet]

Slouží k nastavení například bezdrátových sítí LAN, kabelových sítí LAN a domácích sítí.

[100] Nastavení | Konfigurace televizoru

[Účty a přihlašování]

 1. Stiskněte tlačítko HOME a poté vyberte položky [Nastavení] — [Účty a přihlašování] — požadovanou možnost.

Dostupné možnosti

[Google]
Umožňuje synchronizovat registrovaný účet Google nebo jej odstranit.
[Přidat účet]
Umožňuje přidat účet Google. V závislosti na aplikaci můžete přidat více účtů Google a přepínat mezi nimi.
[101] Nastavení | Konfigurace televizoru

[Aplikace]

Umožňuje konfigurovat a odstraňovat aplikace.

[102] Nastavení | Konfigurace televizoru

[Předvolby zařízení]

 1. Stiskněte tlačítko HOME a poté vyberte položky [Nastavení] — [Předvolby zařízení] — požadovanou možnost.

Dostupné možnosti

[O zařízení]
Zobrazuje informace o televizoru.
[Datum a čas]
Upraví aktuální čas.
[Jazyk/Language]
Zvolí jazyk nabídky. Výběrem jazyka nabídky se nastaví také jazyk funkce rozpoznávání hlasu.
[Klávesnice]
Konfiguruje nastavení klávesnice na obrazovce.
[Zvuk]
Slouží ke konfiguraci nastavení [Systémové zvuky].
[Úložiště]
Mění nastavení související s ukládáním dat.
[Plocha]
Přizpůsobí kanály na obrazovce [Plocha] a setřídí aplikace.
[Google]
Slouží ke konfiguraci nastavení vyhledávání.
[Spořič obrazovky]
Konfiguruje nastavení spořiče obrazovky.
[Poloha]
Nakonfiguruje nastavení polohy pro určení polohy uživatele.
[Zabezpečení a omezení]
Slouží ke konfiguraci omezení, která například brání dětem v používání určitých aplikací.
[Usnadnění]
Konfiguruje nastavení funkcí a služeb usnadnění, které uživatelům usnadní používání zařízení.
[Obnovit]
Vrátí televizor na výchozí nastavení z výroby.
[Osvětlení LED]
Slouží ke konfiguraci nastavení [Osvětlení LED]. (Dostupnost této funkce závisí na modelu.)
[Napájení]
Mění nastavení související se spotřebou elektrické energie.
[Počáteční nastavení]
Nastavuje základní funkce, jako je síť a kanály, pro první použití.
[Nastavení režimu Obchod]
Obohatí zobrazení pro použití v prodejně nastavením funkce [Demo režim] apod.

[103] Nastavení | Konfigurace televizoru

[Dálkové ovládání a příslušenství]

 1. Stiskněte tlačítko HOME a poté vyberte položky [Nastavení] — [Dálkové ovládání a příslušenství] — požadovanou možnost.

Dostupné možnosti

[Nastavení Bluetooth]
Nastaví registraci / zrušení registrace zařízení Bluetooth.
[Dálkové ovládání]
Nastaví spárování hlasového dálkového ovládání.
[104] Nastavení | Konfigurace televizoru

[Odborná nastavení panelu] (pouze modely s displejem OLED)

Tyto možnosti jsou k dispozici pro modely vybavené displejem OLED a slouží k ochraně před vypálením obrazu.

Pokud se určitý obraz zobrazuje opakovaně nebo pokud je zobrazen dlouhodobě, může dojít k jeho vypálení.
Televizor je vybaven dvěma funkcemi, [Posun pixelů] a [Obnovit panel], které omezují riziko vypálení obrazu.

Stiskněte tlačítko HOME a poté vyberte položky [Nastavení] — [Zobrazení a zvuk] — [Odborná nastavení panelu] — požadovanou možnost.

Dostupné možnosti

[Posun pixelů]
V pravidelných intervalech pohybuje zobrazeným obrazem, aby nedošlo k jeho vypálení. Při běžném používání televizoru tuto funkci ponechejte zapnutou.
[Obnovit panel]
Ručně spouštějte funkci Obnovit panel jen tehdy, když je vypálení obrazu skutečně patrné.

Poznámka

 • Obnovení panelu provádějte jen tehdy, když je vypálení obrazu skutečně patrné. Provádějte je pouze jednou ročně. Častěji je neprovádějte, protože může zkrátit životnost displeje.
 • Obnovení panelu zabere přibližně jednu hodinu. Během něj se může na obrazovce zobrazovat bílá čára. Nejedná se o závadu televizoru.
 • Tento proces provádějte při teplotě v místnosti mezi 10 a 40°C. Pokud teplota není v tomto rozmezí, obnovení panelu nemusí fungovat správně.
[105] Nastavení

Nastavení časovače

Nastavení časovače zapnutí

Časovač zapnutí automaticky zapne televizor v určenou dobu, například když začíná program, který chcete sledovat. Také umožňuje používat televizor jako budík.

 1. Stiskněte tlačítko HOME a poté vyberte položky (ikona Časovače) — [Časovač zapnutí] — požadovanou možnost.

Nastavení časovače vypnutí

Časovač vypnutí televizor po uplynutí nastaveného času automaticky vypne.

 1. Stiskněte tlačítko HOME a poté vyberte položky (ikona Časovače) — [Časovač vypnutí] — požadovanou možnost.

Poznámka

 • Když televizor vypnete a znovu zapnete, položka [Časovač vypnutí] se obnoví na hodnotu [Vyp].
[106]

Řešení potíží

 • Začněte zde Máte potíže? Začněte zde.
 • Obraz (kvalita) / obrazovka
 • Klávesnice
 • Příjem vysílání
 • Zvuk
 • Síť (internet/domácí) / aplikace
 • Dálkové ovládání / příslušenství
 • Napájení
 • Připojená zařízení
 • Nahrávání na pevný disk s rozhraním USB (pouze modely s nahráváním na pevný disk s rozhraním USB)
 • LED
[107] Řešení potíží

Začněte zde

 • Vlastní diagnostika
 • Aktualizace softwaru
 • Pokud je nutné úplné resetování (restartování) televizoru
 • Časté dotazy k řešení potíží
[108] Řešení potíží | Začněte zde

Vlastní diagnostika

Zkontrolujte, zda televizor funguje správně.

 • Stiskněte tlačítko HELP a potom vyberte položku [Diagnostika] nebo [Diagnostika problémů] — [Diagnostika].
  Spustí se funkce [Diagnostika].

Rada

Můžete také zkontrolovat následující příznaky v části [Diagnostika problémů].

 • [Příznaky připojení k Internetu]
 • [Příznaky externího zařízení]
 • [Příznaky obrazu/zvuku]

Pokud potíže trvají, vyzkoušejte následující.

 • Televizor resetujte (restartujte). Podrobnosti najdete v části Pokud je nutné úplné resetování (restartování) televizoru.
 • Zkontrolujte, zda nejsou k dispozici aktualizace softwaru, a zkuste je nainstalovat.
 • Web podpory
[109] Řešení potíží | Začněte zde

Aktualizace softwaru

Společnost Sony čas od času zpřístupní aktualizace softwaru, které televizoru vylepší funkčnost a poskytnou uživatelům nejmodernější televizní zážitky. Nejjednodušším způsobem, jak aktualizace softwaru získat, je připojit televizor k internetu.

Zapnutí automatického stahování softwaru

Chcete-li zapnout funkci [Automatické stahování softwaru], stiskněte tlačítko HELP a poté vyberte možnosti [Aktualizace systémového softwaru] — [Automatické stahování softwaru].

Rada

 • Chcete-li software aktualizovat ručně, vyberte položku [Aktualizace softwaru].
 • Pokud software nechcete aktualizovat automaticky, vypněte možnost [Automatické stahování softwaru].

Poznámka

 • Když je funkce [Automatické stahování softwaru] vypnuta, televizor nebude přijímat upozornění, i když je k dispozici nová aktualizace softwaru.

Aktualizace softwaru pomocí paměťového zařízení USB

Pokud připojení k síti nemáte, můžete software aktualizovat také použitím paměťového zařízení USB. Nejnovější software stáhněte pomocí počítače z webu podpory společnosti Sony na paměťové zařízení USB. Připojte paměťové zařízení USB k portu USB na televizoru a aktualizace softwaru se zahájí automaticky.

Pokud software televizoru aktualizujete pomocí paměťového zařízení USB, na webu si přečtěte upozornění ohledně aktualizace ze zařízení USB.

Další informace o webu podpory najdete na stránce Web podpory.

[110] Řešení potíží | Začněte zde

Pokud je nutné úplné resetování (restartování) televizoru

Pokud máte potíže, například se na televizoru nezobrazuje obraz nebo nefunguje dálkové ovládání, televizor resetujte podle následujících pokynů. Pokud potíže přetrvávají, zkuste provést tovární resetování popsané níže.
Pokud je k televizoru připojeno externí zařízení USB, před resetováním televizoru toto zařízení USB odpojte.

Reset pomocí tlačítka napájení

 1. Restartujte televizor pomocí dálkového ovládání.
  Stiskněte a přidržte tlačítko napájení na dálkovém ovládání přibližně na 5 sekund, dokud se nezobrazí zpráva „Vypnutí“.
  Televizor se vypne a poté se přibližně za jednu minutu automaticky znovu zapne.
 2. Odpojte napájecí kabel.
  Pokud se problém po provedení kroku 1 nevyřeší, odpojte napájecí kabel televizoru od elektrické zásuvky. Potom stiskněte tlačítko napájení na televizoru, počkejte 2 minuty a zapojte napájecí kabel zpět do elektrické zásuvky.

Rada

Vaše osobní nastavení a data jsou po restartování televizoru zachována.

Obnovení továrních dat

Pokud potíže po resetování za použití tlačítka napájení přetrvávají, zkuste provést resetování na tovární nastavení.

Poznámka

Při továrním resetu se odstraní všechna data a nastavení televizoru (například nastavení sítě Wi-Fi a kabelové sítě, údaje účtu Google a další přihlašovací údaje, aplikace Google Play a další nainstalované aplikace).

 1. Stiskněte tlačítko HOME a poté vyberte položku [Nastavení] — [Předvolby zařízení] — [Obnovit] — [Obnovení továrních dat].
 2. Vyberte možnost [Vymazat vše].
  Pokud jste v televizoru nastavili PIN kód, při zvolení možnosti [Vymazat vše] budete vyzváni k jeho zadání.
  Po dokončení továrního resetu se v televizoru spustí průvodce počátečním nastavením. Je třeba potvrdit souhlas s podmínkami služby Google a zásadami ochrany osobních údajů společnosti Google.
[111] Řešení potíží | Začněte zde

Časté dotazy k řešení potíží

Informace o řešení potíží naleznete také v části „Časté dotazy“ na našem webu podpory níže.

 • http://www.sony.net/androidtv-faq/
  QR code for the Sony support website

Informace o řešení potíží naleznete také v části Časté dotazy na našem webu podpory.

[112] Řešení potíží

Obraz (kvalita) / obrazovka

 • Bez barev / tmavý obraz / barvy nejsou správné / obraz je příliš jasný.
 • Obraz je zkreslený. / obrazovka bliká.
 • Velikost obrazu / formát obrazovky / širokoúhlý režim se automaticky změní.
 • Obrazovka se během sledování televizoru přepne na video, které nepoznáváte.
 • V horní nebo dolní části obrazovky se nacházejí pruhy.
 • Nezobrazuje se obsah HDR ve vysokém rozlišení.
 • 3D obrázky se nezobrazují. 3D efekt je slabý. (Pouze 3D modely)
 • Při prohlížení 3D obrázků se po obou stranách obrazovky zobrazují černé pruhy. (Pouze 3D modely)
 • Při přehrávání 3D obsahu nelze vypnout 3D zobrazení. (Pouze 3D modely)
 • Při zjištění 3D signálu se automaticky zobrazí zpráva [Byl rozpoznán 3D signál.]. (Pouze 3D modely)
 • Zobrazí se zpráva o aplikaci hledající oprávnění pro přístup k funkci televizoru.
 • Obrazovka se po uplynutí určité doby ztmaví. (pouze modely vybavené displejem OLED)
 • Zobrazí se zpráva [Obnova panelu nebyla dokončena]. (pouze modely vybavené displejem OLED)
 • Máte obavu z vypálení obrazu. (pouze modely vybavené displejem OLED)
 • Na obrazovce se objeví bílá čára. (pouze modely vybavené displejem OLED)
 • Obnovení panelu se nedokončí. (pouze modely vybavené displejem OLED)
[113] Řešení potíží | Obraz (kvalita) / obrazovka

Bez barev / tmavý obraz / barvy nejsou správné / obraz je příliš jasný.

Upravte barevný odstín, jas a kvalitu obrazu televizoru pomocí položky [Obraz].

 • Stiskněte tlačítko ACTION MENU a potom vyberte položku [Obraz] a proveďte úpravy.
 • Pokud chcete resetovat nastavení [Obraz], stiskněte tlačítko ACTION MENU a potom vyberte položky [Obraz] — [Pokročilé nastavení] — [Reset].
 • Pokud nastavíte funkci [Spořič energie] na možnost [Nízký] nebo [Vysoký], dojde k rozšíření úrovně černé. Abyste zvýšili jas obrazovky, stiskněte tlačítko HOME a poté nastavte položku [Nastavení] — [Předvolby zařízení] — [Napájení] — [Spořič energie] na hodnotu [Vyp].

Poznámka

 • Kvalita obrazu závisí na signálu a vlastním obsahu.
 • Kvalita obrazu se může zlepšit, pokud upravíte nastavení v položce [Obraz] v nabídce [Nastavení].
  Stiskněte tlačítko ACTION MENU, vyberte položky [Obraz] — [Pokročilé nastavení] a přizpůsobte hodnoty [Jas] nebo [Kontrast].
[114] Řešení potíží | Obraz (kvalita) / obrazovka

Obraz je zkreslený. / obrazovka bliká.

Kontrola připojení a umístění antény (venkovní) a periferních zařízení

 • Zkontrolujte připojení antény (venkovní) / kabelu.
 • Anténu (venkovní) / kabel udržujte dále od ostatních připojovacích kabelů.
 • Při instalaci volitelného zařízení ponechejte mezi zařízením a televizorem volné místo.
 • Ujistěte se, že je anténa (venkovní) připojena pomocí kvalitního 75ohmového koaxiálního kabelu.

Kontrola nastavení [Pohyb]

 • Stiskněte tlačítko ACTION MENU a poté vyberte položky [Obraz] — [Pokročilé nastavení] — [Pohyb] — [Motionflow] — [Vyp]. (Pouze u modelů kompatibilních s funkcí [Motionflow].)
  Modely kompatibilní s technologií [Motionflow] mají položku [Motionflow] v nabídce [Nastavení] — [Zobrazení a zvuk] — [Obraz] — [Pokročilé nastavení] — [Pohyb].
 • Změňte aktuální nastavení položky [Režim filmu] na hodnotu [Vyp].
  Stiskněte tlačítko ACTION MENU a potom vyberte položky [Obraz] — [Pokročilé nastavení] — [Pohyb] — [Režim filmu].
 • Zkontrolujte nastavení [Ruční předvolba programů].
  Stiskněte tlačítko HOME a potom vyberte položky [Nastavení] — [Sledování televizoru] — [Kanály] — [Nastavení kanálů] — [Analogové nastavení] — [Ruční předvolba programů].
  • Nastavením položky [LNA] na možnost [Vyp] můžete zvýšit kvalitu obrazu. (Funkce [LNA] nemusí být k dispozici v závislosti na okolnostech/oblasti/zemi.)
  • Ke zlepšení obrazu analogového příjmu použijte funkci [AFT].
   (Dostupnost nabídky [Ruční předvolba programů] a jejích možností se může lišit v závislosti na oblasti/zemi/okolnostech.)
[115] Řešení potíží | Obraz (kvalita) / obrazovka

Velikost obrazu / formát obrazovky / širokoúhlý režim se automaticky změní.

Velikost obrazu můžete upravit pomocí položky [Nastavení obrazovky].
Stiskněte tlačítko HOME a poté vyberte položku [Nastavení] — [Zobrazení a zvuk] — [Nastavení obrazovky].

 • Pokud je při změně kanálu nebo video vstupu zapnuta funkce [Auto formát] v nabídce [Nastavení obrazovky], nastavení režimu [Širokoúhlý režim] se automaticky změní podle vstupního signálu. Chcete-li zamknout nastavení [Širokoúhlý režim], vypněte položku [Auto formát].
 • Velikost obrazu můžete upravit pomocí položky [Širokoúhlý režim].

Příklad nastavení [Širokoúhlý režim] (když je poměr stran původního obrazu 4:3)

 • [4:3]
  Zobrazí původní obraz beze změn. Na levé a pravé straně se zobrazí boční pruhy, které kompenzují rozdíl u obrazu s poměrem stran 4:3.
  Example of setting
 • [Zoom]
  Zobrazí obraz s poměrem stran 16:9, který byl převedený na formát 4:3 „letterbox“, se správným poměrem stran.
  Example of setting
 • [Smart]
  Zvětší obraz při maximálním zachování původních poměrů obrazu.
  Example of setting

[Širokoúhlý režim] (když je poměr stran původního obrazu 16:9)

Obraz se nemusí zobrazit zamýšleným způsobem, i když má poměr stran 16:9. Změnou nastavení přepněte televizor na požadované zobrazení.

 • [4:3]
  Zobrazí obraz s poměrem stran 4:3, který byl roztažený vodorovně na formát 16:9, se správným poměrem stran.
  Example of setting
 • [Zoom]
  Zobrazí obraz s poměrem stran 16:9, který byl převedený na formát 4:3 „letterbox“, se správným poměrem stran.
  Example of setting
 • [Smart]
  Zvětší obraz při maximálním zachování původních poměrů obrazu.
  Example of setting

Poznámka

 • Pro položku [Auto formát] v části [Nastavení obrazovky] vyberte nastavení [Smart] nebo [Zoom]. Toto nastavení zůstane zachováno, dokud nezměníte kanál/vstup nebo dokud znovu ručně nezměníte nastavení [Širokoúhlý režim].
 • Funkce [Auto formát] v nabídce [Nastavení obrazovky] při takovéto změně obraz nezvětší, protože obsah je regulován poskytovatelem signálu kanálu. Pokud chcete, můžete ručně změnit nastavení [Širokoúhlý režim]. Toto nastavení zůstane zachováno, dokud nezměníte kanál/vstup nebo dokud opět ručně nezměníte nastavení funkce [Širokoúhlý režim].
 • Velikost obrazu závisí na obsahu signálu.
  • Z důvodu způsobu vysílání obsahu používaného poskytovatelem se může během vysílání reklam obraz zmenšit. Při změně kanálů s HD obsahem na SD obsah (v průběhu reklam) se může obraz zmenšit s přidaným černým okrajem.
  • Některé širokoúhlé programy jsou natáčeny v poměru stran, který je větší než 16:9 (obvyklé zvláště u kino verzí filmů). Váš televizor zobrazí tyto programy s černými pruhy v horní a dolní části obrazovky. Chcete-li zjistit více informací, přečtěte si dokumentaci k disku BD/DVD (nebo kontaktujte poskytovatele programu).
  • Programy vysílané ve formátech HD (720p a 1080i) s obsahem v poměru stran 4:3 mají obvykle černé pruhy přidané poskytovatelem vysílání na levou a pravou stranu obrazovky.

Rada

Některé kabelové a satelitní set-top-boxy také umožňují ovládání velikosti obrazu. Pokud používáte set-top-box, vyžádejte si více informací od výrobce set-top-boxu.

[116] Řešení potíží | Obraz (kvalita) / obrazovka

Obrazovka se během sledování televizoru přepne na video, které nepoznáváte.

V tomto případě může být televizor v demo režimu. Zkuste ukončit demo režim.

 • Stiskněte tlačítko HOME na dálkovém ovládání a zvolte položku [Nastavení] — [Předvolby zařízení] — [Nastavení režimu Obchod]. Vypněte možnosti [Demo režim] a [Režim resetování obrazu].
[117] Řešení potíží | Obraz (kvalita) / obrazovka

V horní nebo dolní části obrazovky se nacházejí pruhy.

V tomto případě může být televizor v demo režimu. Zkuste ukončit demo režim.

 • Stiskněte tlačítko HOME na dálkovém ovládání a zvolte položku [Nastavení] — [Předvolby zařízení] — [Nastavení režimu Obchod]. Vypněte možnosti [Demo režim] a [Režim resetování obrazu].
[118] Řešení potíží | Obraz (kvalita) / obrazovka

Nezobrazuje se obsah HDR ve vysokém rozlišení.

Pro sledování obrazu HDR ve vysokém rozlišení, například 4K (50p/60p), je nutno splnit následující podmínky*.

 • Připojte zařízení, které umožňuje přehrávání obsahu 4K (50p/60p)*, ke konektoru HDMI IN 2/3.
 • Použijte Prémiový vysokorychlostní kabel (kabely) HDMI s podporou 18 Gb/s.
 • Nastavte položku [Formát signálu HDMI] na možnost [Vylepšený formát] volbou možností [Nastavení] — [Sledování televizoru] — [Externí vstupy] — [Formát signálu HDMI] — [Vylepšený formát].
 • Zkontrolujte, zda připojené zařízení používá nejnovější nastavení nebo firmware.

* Dostupnost závisí na modelu, oblasti či zemi.

[119] Řešení potíží | Obraz (kvalita) / obrazovka

3D obrázky se nezobrazují. 3D efekt je slabý. (Pouze 3D modely)

3D modely mají položku [Nastavení 3D] v nabídce [Nastavení] — [Zobrazení a zvuk].

 • Pokud jsou zobrazeny dva snímky vedle sebe, stiskněte tlačítko ACTION MENU a poté vyberte položky [3D] — [3D zobrazení] — [3D (Vedle sebe)].
  Pokud jsou zobrazeny dva snímky nad sebou, stiskněte tlačítko ACTION MENU a poté vyberte položky [3D] — [3D zobrazení] — [3D (Přes sebe)].
 • Pokud se zobrazí obrazovka [3D zobrazení], ale 3D obraz se nezobrazuje, vypněte a znovu zapněte zařízení, které 3D obsah přehrává.
 • Vnímání 3D efektu se může u jednotlivých diváků lišit.

Pro modely 4K

 • 3D signál 4K nelze zobrazit.
 • U pasivních 3D brýlí se na televizor dívejte zpředu. V závislosti na pozici při sledování může být 3D efekt méně výrazný. Upravte úhel sledování vůči obrazovce.

Pro modely aktivních 3D brýlí

 • Zajistěte, aby mezi televizorem a aktivními 3D brýlemi nebyly žádné překážky.
 • Vyměňte v aktivních 3D brýlích baterii.
 • Ujistěte se, že jsou aktivní 3D brýle zapnuté.
 • Aktivní 3D brýle musíte před použitím zaregistrovat s televizorem. Chcete-li použít brýle s jiným televizorem, musíte je zaregistrovat znovu. Před opětovnou registrací brýle vypněte.
 • Protože televizor využívá pásmo 2,4 GHz, mohou komunikaci mezi 3D brýlemi a televizorem narušovat bezdrátová zařízení nebo mikrovlnné trouby. V takovém případě zkuste registraci ještě jednou.
 • Pokud je zařízení, které není s 3D zobrazením kompatibilní (například domácí kino), zapojeno mezi televizorem a zařízením kompatibilním s 3D zobrazením, nebude možné na televizoru 3D snímky zobrazit. Připojte zařízení kompatibilní se 3D zobrazením přímo k televizoru prostřednictvím autorizovaného kabelu HIGH SPEED HDMI s logem HDMI.
[120] Řešení potíží | Obraz (kvalita) / obrazovka

Při prohlížení 3D obrázků se po obou stranách obrazovky zobrazují černé pruhy. (Pouze 3D modely)

3D modely mají položku [Nastavení 3D] v nabídce [Nastavení] — [Zobrazení a zvuk].

 • Černé pruhy se na obou stranách obrazovky objevují z důvodu zpracování 3D signálů, když nastavujete hloubku 3D obrázků v nabídce [Nastavení] — [Zobrazení a zvuk] — [Nastavení 3D] — [Nastavení hloubky 3D].
[121] Řešení potíží | Obraz (kvalita) / obrazovka

Při přehrávání 3D obsahu nelze vypnout 3D zobrazení. (Pouze 3D modely)

3D modely mají položku [Nastavení 3D] v nabídce [Nastavení] — [Zobrazení a zvuk].

 • Pro 3D obsah zobrazený pomocí 3D signálu nelze na televizoru 3D zobrazení vypnout. Vypněte nastavení 3D na připojeném zařízení (například na přehrávači Blu-ray).
[122] Řešení potíží | Obraz (kvalita) / obrazovka

Při zjištění 3D signálu se automaticky zobrazí zpráva [Byl rozpoznán 3D signál.]. (Pouze 3D modely)

3D modely mají položku [Nastavení 3D] v nabídce [Nastavení] — [Zobrazení a zvuk].

 • Deaktivujte nastavení [Oznámení 3D signálu]. Stiskněte tlačítko HOME a poté vyberte položky [Nastavení] — [Zobrazení a zvuk] — [Nastavení 3D] — [Oznámení 3D signálu] — [Vyp].
[123] Řešení potíží | Obraz (kvalita) / obrazovka

Zobrazí se zpráva o aplikaci hledající oprávnění pro přístup k funkci televizoru.

 • Zvolte, zda si přejete povolit či zakázat přístup aplikace k dané funkci.
 • Seznam oprávnění aplikací lze zobrazit roztříděný do kategorií podle funkce televizoru. Lze v něm také měnit nastavení oprávnění pro jednotlivé aplikace. Stiskněte tlačítko HOME a poté vyberte položky [Nastavení] — [Aplikace] — [Oprávnění aplikací] – požadovaná funkce televizoru.
[124] Řešení potíží | Obraz (kvalita) / obrazovka

Obrazovka se po uplynutí určité doby ztmaví. (pouze modely vybavené displejem OLED)

 • Pokud celý obraz nebo jeho část zůstávají nehybné, obrazovka se postupně ztmaví, aby omezila riziko vypálení obrazu. Nejedná se o závadu, ale o funkci pro ochranu displeje.
[125] Řešení potíží | Obraz (kvalita) / obrazovka

Zobrazí se zpráva [Obnova panelu nebyla dokončena]. (pouze modely vybavené displejem OLED)

Obnovení panelu se automaticky provede po delším používání televizoru, aby bylo omezeno riziko vypálení obrazu. Pokud bude během obnovování panelu zapnut televizor, odpojen napájecí kabel nebo teplota v místnosti přestane být v rozmezí 10–40 °C, proces se nedokončí a zobrazí se zpráva.

 • Pokud se obnovení panelu spustilo automaticky, znovu se spustí po vypnutí televizoru dálkovým ovládáním.
 • Pokud bylo obnovení panelu spuštěno ručně, je nutné je vybrat znovu.
[126] Řešení potíží | Obraz (kvalita) / obrazovka

Máte obavu z vypálení obrazu. (pouze modely vybavené displejem OLED)

Pokud se určitý obraz zobrazuje opakovaně nebo pokud je zobrazen dlouhodobě, může dojít k jeho vypálení.

Aby se předešlo nebezpečí vypálení obrazu, doporučujeme televizor vypínat běžným způsobem stisknutím tlačítka napájení na dálkovém ovládání nebo televizoru.

Poznámka

 • Ruční obnovení panelu provádějte pouze tehdy, je-li vypálení obrazu skutečně patrné. Provádějte je pouze jednou ročně. Častěji je neprovádějte, protože může zkrátit životnost displeje.
 • U obrazů, kde jsou zobrazeny hodiny nebo jasné barvy, hrozí vyšší riziko jejich vypálení. Zabraňte jejich dlouhodobému zobrazování, jinak se mohou vypálit.
[127] Řešení potíží | Obraz (kvalita) / obrazovka

Na obrazovce se objeví bílá čára. (pouze modely vybavené displejem OLED)

 • Obnovení panelu se automaticky provede po delším používání televizoru, aby bylo omezeno riziko vypálení obrazu. Obnovení panelu se zahájí po vypnutí televizoru a zabere přibližně jednu hodinu. Během něj se může na obrazovce zobrazovat bílá čára. Nejedná se o závadu televizoru.
[128] Řešení potíží | Obraz (kvalita) / obrazovka

Obnovení panelu se nedokončí. (pouze modely vybavené displejem OLED)

 • Obnovení panelu funguje při teplotě v místnosti v rozmezí 10–40°C. Pokud teplota v místnosti během obnovení panelu v tomto rozmezí není, proces se nedokončí a zobrazí se zpráva. Pokud se zobrazí zpráva, zkontrolujte teplotu v místnosti.
[129] Řešení potíží

Klávesnice

Po zobrazení klávesnice na obrazovce nemůžete ovládat aktuální obrazovku.

 • Chcete-li se vrátit k ovládání obrazovky za klávesnicí, stiskněte tlačítko BACK na dálkovém ovládání.
[130] Řešení potíží

Příjem vysílání

 • Nejprve opravte problémy s příjmem televizního vysílání.
 • Zobrazí se blokový šum nebo chybová zpráva a nevidíte vysílání.
 • Zobrazují se „duchové“ nebo zdvojený obraz.
 • Na obrazovce je pouze bílý šum nebo černý obraz.
 • Při zobrazování analogového televizního kanálu je patrný obrazový nebo zvukový šum.
 • Některé kanály jsou prázdné.
 • Špatný příjem nebo špatná kvalita obrazu u digitálních vysílání.
 • Nelze sledovat digitální kanály.
 • Nejsou naladěny všechny analogové kanály.
 • Nemůžete sledovat satelitní kanály. (Pouze u modelů kompatibilních se satelitem)
 • Některé digitální kanály chybí.
 • Chcete naladit satelitní anténu.
[131] Řešení potíží | Příjem vysílání

Nejprve opravte problémy s příjmem televizního vysílání.

 • Zkontrolujte, zda je kabel antény (venkovní) pevně připojen k televizoru.
  • Zkontrolujte, zda není kabel antény (venkovní) uvolněný nebo odpojený.
  • Zkontrolujte, zda není kabel nebo konektor kabelu antény (venkovní) poškozen.
 • Chcete-li sledovat streamovaný obsah, připojte televizor k internetu.

Rada

 • Více informací získáte na webu podpory společnosti Sony.
  Web podpory
[132] Řešení potíží | Příjem vysílání

Zobrazí se blokový šum nebo chybová zpráva a nevidíte vysílání.

 • Zkontrolujte, zda je kabel antény (venkovní) připojen ke správným portům (v televizoru / připojených zařízeních / na stěně).
 • Ujistěte se, že kabel není příliš starý a že konektor není uvnitř zkratovaný.
[133] Řešení potíží | Příjem vysílání

Zobrazují se „duchové“ nebo zdvojený obraz.

 • Zkontrolujte připojení kabelu a antény (venkovní).
 • Zkontrolujte umístění a nasměrování antény (venkovní).
 • Stiskněte tlačítko ACTION MENU a poté vyberte položky [Obraz] — [Pokročilé nastavení] — [Pohyb] — [Motionflow] — [Vyp].
  (Pouze u modelů kompatibilních s funkcí [Motionflow].)
  Modely kompatibilní s technologií [Motionflow] mají položku [Motionflow] v nabídce [Nastavení] — [Zobrazení a zvuk] — [Obraz] — [Pokročilé nastavení] — [Pohyb].
[134] Řešení potíží | Příjem vysílání

Na obrazovce je pouze bílý šum nebo černý obraz.

 • Zkontrolujte, zda probíhá automatické ladění.
 • Zkontrolujte, zda není anténa (venkovní) poškozená nebo ohnutá.
 • Zkontrolujte, zda nedosáhla anténa (venkovní) konce své životnosti (3–5 let běžného užívání nebo 1–2 roky na pobřeží moře).
[135] Řešení potíží | Příjem vysílání

Při zobrazování analogového televizního kanálu je patrný obrazový nebo zvukový šum.

 • Zkontrolujte nastavení [Ruční předvolba programů].

  Stiskněte tlačítko HOME a poté vyberte položky [Nastavení] — [Sledování televizoru] — [Kanály] — [Nastavení kanálů] — [Analogové nastavení] — [Ruční předvolba programů].

  • Použijte funkci [AFT] a dosáhnete lepšího příjmu obrazu a zvuku. (Název možnosti se liší v závislosti na oblasti/zemi.)
  • Nastavte položku [Audio filtr] na možnost [Vyp], [Nízký] nebo [Vysoký] a zdokonalte tak zvuk analogového příjmu.
  • Nastavením položky [LNA] na možnost [Vyp] můžete zvýšit kvalitu obrazu. (Funkce [LNA] nemusí být k dispozici v závislosti na okolnostech/oblasti/zemi.)
 • Ujistěte se, že je anténa (venkovní) připojena pomocí kvalitního 75ohmového koaxiálního kabelu.
 • Udržujte kabel antény (venkovní) mimo ostatní připojovací kabely.
[136] Řešení potíží | Příjem vysílání

Některé kanály jsou prázdné.

 • Kanál je zakódovaný / pouze pro předplacenou službu. Předplaťte si placenou televizní službu.
 • Kanál se používá pouze pro data (žádný obraz ani zvuk).
 • Podrobnosti o přenosu získáte od svého poskytovatele připojení.
[137] Řešení potíží | Příjem vysílání

Špatný příjem nebo špatná kvalita obrazu u digitálních vysílání.

 • Změňte umístění, směr a úhel pozemní televizní antény (venkovní), abyste úroveň signálu antény (venkovní) maximalizovali. Zajistěte, aby nedošlo k náhodné změně směru antény (venkovní), například kvůli větru.
 • Pokud používáte zesilovač televizního signálu, nastavte zisk signálu.
 • Pokud je mezi anténou (venkovní) a televizorem připojeno zařízení (například distributor televizního signálu), může dojít k ovlivnění televizního příjmu. Propojte anténu (venkovní) a televizor přímo a ověřte, zda se příjem zlepší.
 • Špatné počasí může mít nepříznivý vliv na systémy satelitního vysílání. Počkejte, dokud se počasí nezlepší. (Pouze u modelů kompatibilních se satelitem.)
[138] Řešení potíží | Příjem vysílání

Nelze sledovat digitální kanály.

 • Zeptejte se místního dodavatele, zda je ve vaší oblasti poskytováno digitální vysílání.
 • Použijte anténu (venkovní) s vyšším ziskem.
[139] Řešení potíží | Příjem vysílání

Nejsou naladěny všechny analogové kanály.

 • Zkuste přednastavit kanály ručně konfigurací nastavení. Stiskněte tlačítko HOME a poté vyberte položky [Nastavení] — [Sledování televizoru] — [Kanály] — [Nastavení kanálů] — [Analogové nastavení] — [Ruční předvolba programů]. (Dostupnost nabídky [Ruční předvolba programů] a jejích možností se může lišit v závislosti na oblasti/zemi/okolnostech.)
[140] Řešení potíží | Příjem vysílání

Nemůžete sledovat satelitní kanály. (Pouze u modelů kompatibilních se satelitem)

Modely kompatibilní se satelitem mají položku [Nastavení satelitu] v nabídce [Nastavení] — [Sledování televizoru] — [Kanály] — [Nastavení kanálů] — [Digitální nastavení].

 • Zeptejte se místního dodavatele, zda jsou ve vaší oblasti poskytovány satelitní služby.
 • Zkontrolujte zařízení LNB a nastavení.
 • Pokud má váš televizor konektory (zdířky) „MAIN“ a „SUB“ a není nastaven režim dvojitého satelitního tuneru za použití položky [Výběr režimu satelitního tuneru], nelze použít konektor (zdířku) „SUB“. V takovém případě připojte satelitní anténu (venkovní) ke konektoru (zdířce) s označením „MAIN“.
[141] Řešení potíží | Příjem vysílání

Některé digitální kanály chybí.

Změna rozsahu ladění (k dispozici v závislosti na vaší oblasti/zemi)

Stiskněte tlačítko HOME a poté vyberte položky [Nastavení] — [Sledování televizoru] — [Kanály] — [Nastavení kanálů] — [Digitální nastavení] — [Digitální ladění] — [Automatické ladění - rozsah].

[Normální]
Vyhledá kanály dostupné ve vaší oblasti/zemi.
[Plný]
Vyhledá dostupné kanály bez ohledu na oblast/zemi.

Aktualizace digitálních služeb

Funkci [Automatické ladění] můžete použít po přestěhování, po změně poskytovatele služeb nebo při hledání nově spuštěných kanálů.

Konfigurace automatických aktualizací služeb

Doporučujeme nastavit funkci [Auto aktual. programů] na možnost [Zap], aby byly nové digitální programy přidávány automaticky po zpřístupnění.

 1. Stiskněte tlačítko HOME a poté vyberte položky [Nastavení] — [Sledování televizoru] — [Kanály] — [Nastavení kanálů] — [Digitální nastavení] — [Technické nastavení] — [Auto aktual. programů] — [Zap].

Pokud je možnost vypnutá, budete upozorněni na nové digitální programy prostřednictvím zprávy na obrazovce a programy nebudou přidány automaticky.

Rada

 • Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti/zemi. Pokud dostupná není, přidejte nové programy pomocí funkce [Automatické ladění].
[142] Řešení potíží | Příjem vysílání

Chcete naladit satelitní anténu.

Pokud máte nainstalovanou satelitní anténu, můžete pomocí konfigurace nastavení ladění sledovat satelitní vysílání a určovat typ instalace.

Ladění satelitu

 • Příjem satelitního vysílání (pouze u modelů kompatibilních se satelitem)
[143] Řešení potíží

Zvuk

 • Žádný zvuk, ale dobrý obraz.
 • Šum ve zvuku.
 • Žádný nebo slabý zvuk ze systému domácího kina.
 • Zkreslený zvuk.
 • Chcete přehrávat zvuk současně pomocí sluchátek / audiozařízení Bluetooth / audiosystému a reproduktorů televizoru.
 • Hlasitost sluchátek / audiozařízení Bluetooth nelze upravit.
 • Dochází k prodlevě mezi obrazem a zvukem.
[144] Řešení potíží | Zvuk

Žádný zvuk, ale dobrý obraz.

 • Zkontrolujte nastavení hlasitosti.
 • Ztlumení zvuku zrušte stisknutím tlačítka (Ztlumit) nebo (Hlasitost) +.
 • Stiskněte tlačítko ACTION MENU a poté vyberte položky [Reproduktor] — [TV reproduktory].
 • Odpojte sluchátka.
[145] Řešení potíží | Zvuk

Šum ve zvuku.

 • Ujistěte se, že je anténa (venkovní) připojena pomocí kvalitního 75ohmového koaxiálního kabelu.
 • Udržujte kabel antény (venkovní) mimo ostatní připojovací kabely.
 • Abyste zabránili rušení televizoru, ujistěte se, že není kabel k anténě (venkovní) porušený.
[146] Řešení potíží | Zvuk

Žádný nebo slabý zvuk ze systému domácího kina.

 • Stiskněte tlačítko ACTION MENU a poté vyberte položky [Reproduktor] — [Audio systém].
 • Nastavte položku [Výstup pro sluchátka/Audio výstup] na možnost [Audio výstup (pevný)] v nastavení [Audio výstup].
 • Jestliže audio systém není kompatibilní s technologií Dolby Digital nebo DTS, vyberte pro položku [Nastavení] — [Zobrazení a zvuk] — [Audio výstup] — [Digitální audio výstup] nastavení [PCM].
 • Pokud zvolíte analogový (RF) kanál a obraz není reprodukován správně, musíte změnit systém televizního vysílání. Stiskněte tlačítko HOME a poté vyberte položky [Nastavení] — [Sledování televizoru] — [Kanály] — [Nastavení kanálů] — [Analogové nastavení] — [Ruční předvolba programů] — [Systém TV]. (Dostupnost nabídky [Ruční předvolba programů] nebo názvu možnosti se může lišit v závislosti na oblasti/zemi/okolnostech.)
 • V závislosti na modelu, pokud je položka [Reproduktor] nastavena na možnost [TV reproduktory] a položka [Převod do vysokého rozlišení (DSEE HX)] na možnost [Auto], DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) je ztlumen.
 • Zkontrolujte, zda je pro nastavení [Hlasitost zvuku z digitálního audio výstupu] televizoru zvolena maximální hodnota.

  Stiskněte tlačítko HOME a poté vyberte položky:
  [Nastavení] — [Zobrazení a zvuk] — [Audio výstup] — [Hlasitost zvuku z digitálního audio výstupu]

 • Při použití vstupu HDMI s médiem Super Audio CD nebo zvukovým DVD nemusí rozhraní DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) poskytovat zvuk.
[147] Řešení potíží | Zvuk

Zkreslený zvuk.

 • Zkontrolujte připojení antény (venkovní) / kabelu.
 • Anténu (venkovní) / kabel udržujte dále od ostatních připojovacích kabelů.
 • Uchovávejte televizor mimo zdroje elektrického rušení, jako jsou například automobily, fény, jednotky Wi-Fi, mobilní telefony nebo optická zařízení.
 • Při instalaci volitelného zařízení ponechejte mezi zařízením a televizorem volné místo.
 • Použijte funkci [AFT] v nabídce [Ruční předvolba programů] ke zlepšení zvuku analogového příjmu.
  (Dostupnost nabídky [Ruční předvolba programů] a jejích možností se může lišit v závislosti na oblasti/zemi/okolnostech.)
 • Nastavte položku [Audio filtr] na možnost [Nízký] nebo [Vysoký] a zdokonalte tak zvuk analogového příjmu. (Funkce [Audio filtr] nemusí být k dispozici v závislosti na vaší oblasti/zemi.)
[148] Řešení potíží | Zvuk

Chcete přehrávat zvuk současně pomocí sluchátek / audiozařízení Bluetooth / audiosystému a reproduktorů televizoru.

Přehrávání zvuku pomocí sluchátek / audiozařízení Bluetooth i reproduktorů televizoru

Při použití níže uvedeného nastavení lze zvuk přehrávat současně na sluchátkách nebo audiozařízení Bluetooth a reproduktorech televizoru. Způsob nastavení se však liší v závislosti na tom, zda váš model televizoru podporuje technologii A2DP.

Modely s podporou technologie Bluetooth A2DP, které mohou používat zvuková zařízení Bluetooth, mají hodnotu [A/V synchronizace] v nastavení [Nastavení] — [Zobrazení a zvuk] — [Audio výstup].

Pokud televizor nepodporuje technologii A2DP

 • Stiskněte tlačítko HOME a potom vyberte položky [Nastavení] — [Zobrazení a zvuk] — [Audio výstup] — [Výstup pro sluchátka nebo reproduktor] — [Vyp]. Zvuk bude přenášen do zařízení připojeného ke konektoru sluchátek a také do reproduktorů televizoru.

Zvuková zařízení Bluetooth, např. sluchátka Bluetooth, nelze použít.

Pokud televizor podporuje technologii A2DP

 • Stiskněte tlačítko HOME a poté vyberte položky [Nastavení] — [Zobrazení a zvuk] — [Audio výstup] — [Zvuk do TV reproduktorů a dalšího zařízení]. Zvuk bude přenášen do zařízení připojeného ke konektoru sluchátek nebo do sluchátek Bluetooth a také do reproduktorů televizoru.

Výstup zvuku jak na audiosystému, který je připojený pomocí funkce ARC, tak na reproduktorech televizoru

Zvuk lze přehrávat současně na audiosystému, který je připojený k televizoru, a reproduktorech televizoru, jestliže jsou splněny následující podmínky.

 • Propojení televizoru s audiosystémem pomocí digitálního optického kabelu
 • Pro možnost [Digitální audio výstup] je zvoleno nastavení [PCM]

Podrobnosti o připojení pomocí digitálního optického kabelu najdete v části Připojení audiosystému.

[149] Řešení potíží | Zvuk

Hlasitost sluchátek / audiozařízení Bluetooth nelze upravit.

 • Pokud pomocí tlačítek (Hlasitost) +/- nemůžete upravit hlasitost sluchátek nebo zvukového zařízení Bluetooth, stiskněte tlačítko ACTION MENU a vyberte položku [Hlasitost sluchátek]/[Hlasitost zařízení Bluetooth].

Modely s podporou Bluetooth A2DP, které mohou používat zvuková zařízení Bluetooth, mají položku [A/V synchronizace] v nastavení [Nastavení] — [Zobrazení a zvuk] — [Audio výstup].

[150] Řešení potíží | Zvuk

Dochází k prodlevě mezi obrazem a zvukem.

Je-li připojeno zvukové zařízení vybavené rozhraním Bluetooth

Obraz a zvuk nejsou synchronní, protože zvuk je opožděn v důsledku vlastností rozhraní Bluetooth. Časové nastavení obrazového a zvukového výstupu můžete upravit pomocí nastavení A/V synchronizace.

 1. Chcete-li zapnout funkci [A/V synchronizace], stiskněte tlačítko HOME a poté vyberte položky [Nastavení] — [Zobrazení a zvuk] — [Audio výstup] — [A/V synchronizace].

Je-li připojen určitý audiosystém pomocí kabelu HDMI

Můžete upravovat časové nastavení obrazového a zvukového výstupu. Podrobné informace o podporovaných modelech naleznete na webových stránkách podpory.

 • Web podpory
[151] Řešení potíží

Síť (internet/domácí) / aplikace

 • Televizor se nemůže připojit k internetu/síti.
 • Kvalita obrazu a/nebo zvuku u streamovaných aplikací je nízká.
 • Televizor se nemůže připojit k serveru.
 • Je možné připojit se k internetu, ale ne k některých aplikacím či službám.
[152] Řešení potíží | Síť (internet/domácí) / aplikace

Televizor se nemůže připojit k internetu/síti.

Pokud se nemůžete připojit k bezdrátové síti nebo dochází k odpojování, vyzkoušejte následující postup.

 • Stiskněte tlačítko HOME a zkontrolujte, zda je zapnuto následující nastavení.
  [Nastavení] — [Síť a internet] — [Wi-Fi]
 • Zkontrolujte umístění televizoru a bezdrátového routeru. Stav signálu může být ovlivněn následujícími faktory:
  • V blízkosti se nacházejí další bezdrátová zařízení, mikrovlnné trouby, zářivková osvětlení apod.
  • Mezi bezdrátovým routerem a televizorem jsou podlaží nebo stěny.
 • Vypněte bezdrátový router a znovu jej zapněte.
 • Pokud název sítě (SSID) bezdrátového routeru, ke kterému se chcete připojit, není zobrazen, vyberte položku [[Ruční zadání]] a zadejte název sítě (SSID).

Pokud problém není vyřešen ani po provedení výše uvedených postupů nebo se nemůžete připojit ani ke kabelové síti, zkontrolujte stav síťového připojení.

Kontrola stavu síťového připojení

 1. Stiskněte tlačítko HOME a poté vyberte položku [Nastavení] — [Síť a internet] — [Stav sítě] — [Kontrola spojení].
  Zkontrolujte síťová připojení a/nebo zjistěte informace o připojení v návodu k obsluze serveru, případně kontaktujte osobu, která síťové připojení nastavila (správce sítě).

Rada

 • Řešení se liší v závislosti na kontrole stavu sítě. Řešení pro jednotlivé problémy najdete v části „Časté dotazy“ na webu podpory společnosti Sony.

Poznámka

 • Pokud je kabel LAN připojen k aktivnímu serveru a televizor získal IP adresu, zkontrolujte připojení a konfiguraci serveru.

  Stiskněte tlačítko HOME a poté vyberte položku [Nastavení] — [Síť a internet] — [Stav sítě].

[153] Řešení potíží | Síť (internet/domácí) / aplikace

Kvalita obrazu a/nebo zvuku u streamovaných aplikací je nízká.

 • Kvalita závisí na původním videu poskytnutém poskytovatelem video obsahu a na šířce pásma vašeho připojení.
 • Ke sledování videí streamovaných na internetu je třeba používat rychlé a stabilní připojení. Obecně je třeba mít připojení s přibližně následujícími parametry:
  • Video streamované na internetu ve standardním rozlišení (SD): 2,5 Mb/s
  • Video streamované na internetu ve vysokém rozlišení (HD): 10 Mb/s
  • Video streamované na internetu v rozlišení UHD (4K): 25 Mb/s
 • Kvalita připojení k bezdrátové síti se může lišit v závislosti na vzdálenosti nebo překážkách (např. stěnách) mezi televizorem a bezdrátovým routerem, rušení v okolním prostředí a kvalitě bezdrátového routeru. V takovém případě použijte kabelové připojení k internetu nebo zkuste pásmo 5 GHz.
 • V závislosti na oblasti/zemi, v níž se nacházíte, nemusí být pásmo 5 GHz podporováno. Pokud není pásmo 5 GHz podporováno, je možné televizor k bezdrátovému routeru připojit pouze pomocí pásma 2,4 GHz.
 • Při použití bezdrátové sítě umístěte bezdrátová zařízení blízko sebe a dbejte, aby mezi nimi nebyly překážky.
 • Zařízení způsobující vysokofrekvenční rušení (např. mikrovlnná trouba) umístěte dál od televizoru a bezdrátového routeru, případně taková zařízení vypněte.
 • U videí bez zvuku není na výstup odesílán žádný audio signál.

Rada

 • Více informací získáte na webu podpory společnosti Sony.
  Web podpory
[154] Řešení potíží | Síť (internet/domácí) / aplikace

Televizor se nemůže připojit k serveru.

 • Zkontrolujte kabel LAN nebo bezdrátové připojení mezi vaším serverem a televizorem.
 • Zkontrolujte, zda je v televizoru síť správně nakonfigurovaná.
 • Zkontrolujte kabel LAN/bezdrátové připojení nebo server. Mohlo dojít ke ztrátě spojení televizoru se serverem.
 • Spuštěním funkce [Diagnostika serveru] zkontrolujte, zda mediální server komunikuje s televizorem správně. Stiskněte tlačítko HOME a poté vyberte položku [Nastavení] — [Síť a internet] — [Nastavení domácí sítě] — [Diagnostika serveru].
[155] Řešení potíží | Síť (internet/domácí) / aplikace

Je možné připojit se k internetu, ale ne k některých aplikacím či službám.

 • Nastavení data a času tohoto televizoru může být nesprávné. V závislosti na určitých aplikacích nebo službách se připojení k těmto aplikacím či službám nemusí zdařit, pokud je nastaven nesprávný čas.
  Jestliže je čas nesprávný, stiskněte tlačítko HOME a poté vyberte možnost [Nastavení] — zapněte funkci [Použít čas sítě] v nabídce [Předvolby zařízení] — [Datum a čas] — [Automatické datum a čas].
 • Zkontrolujte správnost připojení kabelu sítě LAN a napájecího kabelu routeru/modemu*.
  * Pro router/modem je třeba nejprve nastavit připojení k internetu. Pro informace o nastavení routeru/modemu se obraťte na svého poskytovatele internetových služeb.
 • Zkuste aplikace používat později. Je možné, že je server poskytovatele obsahu aplikací mimo provoz.

Rada

 • Více informací získáte na webu podpory společnosti Sony.
  Web podpory
[156] Řešení potíží

Dálkové ovládání / příslušenství

 • Dálkové ovládání nefunguje.
 • Aktivní 3D brýle nelze zapnout. (Pouze 3D modely)
 • Kontrolka na aktivních 3D brýlích bliká. (Pouze 3D modely)
[157] Řešení potíží | Dálkové ovládání / příslušenství

Dálkové ovládání nefunguje.

Zkontrolujte, zda televizor funguje správně

 • Stisknutím tlačítka napájení na televizoru zjistěte, zda problém je či není v dálkovém ovládání. Informace o umístění tlačítka napájení najdete v dokumentu Referenční příručka dodaném s televizorem.
 • Pokud televizor nefunguje, zkuste jej resetovat.
  Pokud je nutné úplné resetování (restartování) televizoru

Zkontrolujte, zda dálkové ovládání funguje správně

 • Nasměrujte dálkové ovládání na senzor dálkového ovládání, který se nachází na čelní straně televizoru.
 • Neumisťujte před senzor dálkového ovládání žádné překážky.
 • Zářivkové světlo může ovlivňovat činnost dálkového ovládání. Zhasněte zářivky.
 • Zkontrolujte, zda orientace všech baterií odpovídá symbolům kladného (+) a záporného (-) pólu v prostoru na baterie.
 • Baterie mohou být vybité. Sejměte kryt dálkového ovládání a vyměňte baterie za nové.
  • Nasunovací typ
   Illustration of how to remove the remote control cover
  • Odjišťovací typ
   Illustration of how to remove the remote control cover

Poznámka

 • V závislosti na vašem modelu se dálkové ovládání Bluetooth dodává již spárované s televizorem. V době expedice se dodané spárované dálkové ovládání nedá použít k ovládání jiného televizoru. Při kontrole fungování dálkového ovládání použijte televizor, s nímž bylo dálkové ovládání dodáno.

Resetování dálkového ovládání

Pokud dálkové ovládání nefunguje správně kvůli nedostatečnému kontaktu baterie nebo statické elektřině, mělo by být možné problém vyřešit resetováním dálkového ovládání.

 1. Vyjměte z dálkového ovládání baterie.
 2. Stiskněte na tři sekundy tlačítko napájení na dálkovém ovládání.
 3. Vložte do dálkového ovládání nové baterie.

Pokud potíže přetrvávají, viz stránky Pokud je nutné úplné resetování (restartování) televizoruČasté dotazy k řešení potíží.

Poznámka

 • Když televizor odpojíte a znovu připojíte, nemusí se zapnout ihned po stisknutí tlačítka napájení na dálkovém ovládání nebo televizoru. Děje se tak, protože inicializace systému chvíli trvá. Počkejte přibližně 10 až 20 sekund a zkuste to znovu.
 • Pokud nelze hledat pomocí hlasu, aktivujte tlačítko (Mikrofon) stisknutím tlačítka HOME a zvolením položky [Nastavení] — [Dálkové ovládání a příslušenství] — [Dálkové ovládání].
[158] Řešení potíží | Dálkové ovládání / příslušenství

Aktivní 3D brýle nelze zapnout. (Pouze 3D modely)

 • Vyměňte baterii. (Platí pouze pro model TDG-BT400A/BT500A.)
  1. Stiskněte tlačítko pro odemknutí špičkou pera apod. a vyjměte pouzdro na baterii.
   Illustration of how to take out the battery case
  2. Vyměňte baterii za novou. Poté nezapomeňte vložit kryt baterie dovnitř tak, aby znovu zapadl na své místo.
   Illustration of how to insert a battery in the battery case and locking it
   1. CR2025, strana (-)
[159] Řešení potíží | Dálkové ovládání / příslušenství

Kontrolka na aktivních 3D brýlích bliká. (Pouze 3D modely)

 • Rozsvítí se na 3 sekundy: Signalizuje zapínání brýlí.
  Illustration of the location of the LED indicator
 • Blikne každé 2 sekundy: Signalizuje, že jsou brýle zapnuté.
 • Blikne třikrát: Signalizuje, že brýle byly vypnuty.
 • Bliká střídavě zeleně a žlutě: Signalizuje, že brýle zahájily proces registrace.
 • Blikne třikrát každé 2 sekundy: Signalizuje, že je baterie téměř vybitá. Vyměňte baterii.
[160] Řešení potíží

Napájení

 • Televizor se automaticky vypíná.
 • Televizor se automaticky zapíná.
 • Televizor se po zapnutí ihned vypne. (pouze modely vybavené displejem OLED)
 • Televizor se nezapne.
[161] Řešení potíží | Napájení

Televizor se automaticky vypíná.

 • Obrazovka se mohla vypnout kvůli nastavení funkce [Časovač vypnutí].
 • Zkontrolujte nastavení [Doba trvání] v nabídce [Časovač zapnutí].
 • Zkontrolujte, zda je aktivována funkce [Pohotovostní režim TV z důvodu nečinnosti] v nabídce [Napájení].
 • Obrazovka se mohla vypnout kvůli nastavení funkce [Spořič obrazovky].
[162] Řešení potíží | Napájení

Televizor se automaticky zapíná.

 • Zkontrolujte, zda je aktivována funkce [Časovač zapnutí].
 • Vypněte nastavení [Automatické zapnutí TV] v nabídce [Nastavení BRAVIA Sync].
[163] Řešení potíží | Napájení

Televizor se po zapnutí ihned vypne. (pouze modely vybavené displejem OLED)

V tomto případě může být televizor v režimu resetování obrazu. Když je režim resetování obrazu zapnutý, televizor se po zapnutí vypne přibližně na 10 minut a poté se znovu zapne za účelem minimalizace efektu vypálení obrazu. Nejedná se o závadu televizoru.

Zapněte znovu televizor pomocí dálkového ovládání a vypněte režim resetování obrazu.

 • Stiskněte tlačítko HOME na dálkovém ovládání a zvolte položku [Nastavení] — [Předvolby zařízení] — [Nastavení režimu Obchod]. Vypněte [Režim resetování obrazu].
[164] Řešení potíží | Napájení

Televizor se nezapne.

Postupujte podle jednotlivých pokynů níže až do vyřešení problému.

1. Zkontrolujte, zda se televizor zapne pomocí dálkového ovládání.

Namiřte dálkové ovládání na senzor na přední straně televizoru a stiskněte na dálkovém ovládání tlačítko napájení.
Zkontrolujte, zda se televizor zapne nebo jestli se rozsvítila LED kontrolka.
Pokud se kontrolka LED rozsvítí, ale televizor se nezapne, zkuste jej resetovat (restartovat).

 • Pokud je nutné úplné resetování (restartování) televizoru

2. Zkontrolujte, zda se televizor zapne pomocí tlačítka napájení na televizoru.

Stiskněte tlačítko napájení na televizoru a ověřte, že se televizor zapnul. Tlačítko napájení se nachází na boční nebo zadní straně televizoru.
Podrobnosti najdete v dokumentu Referenční příručka pro televizor.
Pokud se televizor tímto postupem zapne, může být problém v dálkovém ovládání. Viz následující téma.

 • Dálkové ovládání nefunguje.

3. Odpojte napájecí kabel (hlavní napájecí kabel).

Vytáhněte napájecí kabel televizoru (hlavní napájecí kabel) z elektrické zásuvky. Potom stiskněte tlačítko napájení na televizoru, počkejte 2 minuty a zapojte napájecí kabel (hlavní napájecí kabel) zpět do elektrické zásuvky.

Rada

 • Když televizor odpojíte a znovu připojíte, nemusí se po stisknutí tlačítka napájení na dálkovém ovládání nebo televizoru zapnout ihned. Děje se tak, protože inicializace systému chvíli trvá. Počkejte přibližně 10 až 20 sekund a zkuste to znovu.
[165] Řešení potíží

Připojená zařízení

 • Žádný obraz z připojeného zařízení.
 • Nemůžete vybrat připojené zařízení z nabídky Home.
 • Některé programy z digitálního zdroje vykazují ztráty detailu.
 • Zobrazení fotografií a složek chvíli trvá.
 • Nelze najít připojené zařízení BRAVIA Sync HDMI.
 • Tlačítko EXT.BOX MENU na dálkovém ovládání nefunguje. Tato funkce je dostupná u televizorů, jejichž dálkové ovládání je vybaveno tlačítkem EXT.BOX MENU.
 • Nemůžete vypínat set-top-box (pro příjem kabelového/satelitního signálu) pomocí dálkového ovládání televizoru prostřednictvím funkce IR Blaster.
 • Nelze ovládat druhý AV receiver.
 • Externí zařízení (jako set-top box nebo AV receiver) nelze ovládat pomocí zařízení IR Blaster. (Pouze u modelů kompatibilních se zařízením IR Blaster)
 • Některé multimediální soubory na disku USB nebo serveru nejsou zobrazeny.
 • Ovládání se přerušuje nebo zařízení nefunguje.
 • Jaké typy zařízení lze připojit pomocí funkce Zrcadlení obrazu?
 • Televizor se nemůže připojit k zařízení Miracast nebo zařízení umožňujícímu zrcadlení obrazu.
 • Obraz nebo zvuk čas od času vypadne.
 • Některý placený obsah nelze přehrát.
[166] Řešení potíží | Připojená zařízení

Žádný obraz z připojeného zařízení.

 • Zapněte připojené zařízení.
 • Zkontrolujte kabelové připojení mezi zařízením a televizorem.
 • Stisknutím tlačítka (Výběr vstupu) zobrazte seznam vstupů a potom zvolte požadovaný vstup.
 • Správně připojte zařízení USB.
 • Ujistěte se, že je zařízení USB patřičně naformátováno.
 • Fungování není zaručeno pro všechny typy zařízení USB. Operace se mohou také lišit v závislosti na funkcích zařízení USB nebo přehrávaných videosouborech.
 • Pokud je připojené zařízení připojeno ke konektoru HDMI IN 2 nebo 3, připojte ho k rozhraní HDMI IN 1 nebo 4.
 • Změňte formát signálu HDMI ze vstupu HDMI, který nezobrazuje obraz, na standardní formát. Stiskněte tlačítko HOME a poté vyberte položku [Nastavení] — [Sledování televizoru] — [Externí vstupy] — [Formát signálu HDMI].
[167] Řešení potíží | Připojená zařízení

Nemůžete vybrat připojené zařízení z nabídky Home.

 • Zkontrolujte připojení kabelu.
[168] Řešení potíží | Připojená zařízení

Některé programy z digitálního zdroje vykazují ztráty detailu.

 • Méně detailů, než je obvyklé, či rušivé prvky (malé čtverce, tečky nebo pixelace) se mohou na obrazovce objevit v důsledku digitální komprese zdrojového obsahu použité u některých digitálních vysílání a na discích DVD. Stupeň viditelných rušivých prvků závisí na rozlišení a čistotě obrazu televizoru.
[169] Řešení potíží | Připojená zařízení

Zobrazení fotografií a složek chvíli trvá.

 • V závislosti na rozměru obrazu, velikosti souboru a počtu souborů ve složce může chvíli trvat, než se fotografie nebo složky zobrazí.
 • Při každém připojení zařízení USB k televizoru pomocí kabelu USB může trvat až několik minut, než se fotografie zobrazí.
[170] Řešení potíží | Připojená zařízení

Nelze najít připojené zařízení BRAVIA Sync HDMI.

 • Zkontrolujte, zda je zařízení kompatibilní s funkcí BRAVIA Sync.
 • Ujistěte se, že je na zařízení kompatibilním s funkcí BRAVIA Sync nastavena volba [Ovládání HDMI] a že je na televizoru nastavena volba [Nastavení BRAVIA Sync] — [Ovládání BRAVIA Sync].
[171] Řešení potíží | Připojená zařízení

Tlačítko EXT.BOX MENU na dálkovém ovládání nefunguje.

Tato funkce je dostupná u televizorů, jejichž dálkové ovládání je vybaveno tlačítkem EXT.BOX MENU.

Modely kompatibilní se zařízením IR Blaster mají položku [Nastavení zařízení IR Blaster] v nabídce [Nastavení] — [Sledování televizoru] — [Externí vstupy].

 • Chcete-li používat tlačítko EXT.BOX MENU, připojte a nastavte zařízení IR Blaster (u modelů vybavených funkcí IR Blaster). Chcete-li připojit zařízení IR Blaster, stiskněte tlačítko HOME a poté vyberte položky [Nastavení] — [Sledování televizoru] — [Externí vstupy] — [Nastavení zařízení IR Blaster]. (Modely kompatibilní se zařízením IR Blaster nemusí být k dispozici v závislosti na modelu/zemi.)
 • Je-li připojeno a zobrazováno zařízení kompatibilní s funkcí BRAVIA Sync pomocí vstupu HDMI, některé modely mohou zobrazovat nabídku pomocí tlačítka EXT.BOX MENU, jehož funkčnost však není zaručena u všech zařízení.
[172] Řešení potíží | Připojená zařízení

Nemůžete vypínat set-top-box (pro příjem kabelového/satelitního signálu) pomocí dálkového ovládání televizoru prostřednictvím funkce IR Blaster.

Modely kompatibilní se zařízením IR Blaster mají položku [Nastavení zařízení IR Blaster] v nabídce [Nastavení] — [Sledování televizoru] — [Externí vstupy].

 • Stiskněte tlačítko ACTION MENU a poté vyberte položku [Napájení (STB)] v nabídce [Menu].
[173] Řešení potíží | Připojená zařízení

Nelze ovládat druhý AV receiver.

 • Použít lze pouze jeden AV receiver kompatibilní s funkcí BRAVIA Sync.
[174] Řešení potíží | Připojená zařízení

Externí zařízení (jako set-top box nebo AV receiver) nelze ovládat pomocí zařízení IR Blaster. (Pouze u modelů kompatibilních se zařízením IR Blaster)

Modely kompatibilní se zařízením IR Blaster mají položku [Nastavení zařízení IR Blaster] v nabídce [Nastavení] — [Sledování televizoru] — [Externí vstupy].

 • Ujistěte se, že je IR Blaster správně nastaven a že je vysílač infračervených vln umístěn nedaleko přijímače infračervených vln externího zařízení.
 • Ujistěte se, že váš televizor podporuje externí zařízení.
 • Pokud stisknete a přidržíte tlačítko na dálkovém ovládání, funkce nemusí fungovat. Namísto toho zkuste toto tlačítko stisknout opakovaně.
 • Některá externí zařízení nemusejí reagovat na některá tlačítka v nabídce „Nabídka akcí“.
 • Zařízení IR Blaster možná není správně nastaveno. Chcete-li nastavit zařízení IR Blaster, stiskněte tlačítko HOME a poté vyberte položky [Nastavení] — [Sledování televizoru] — [Externí vstupy] — [Nastavení zařízení IR Blaster] .
[175] Řešení potíží | Připojená zařízení

Některé multimediální soubory na disku USB nebo serveru nejsou zobrazeny.

 • Nepodporované soubory se nemusí zobrazit.
 • Všechny složky/soubory se nemusí zobrazit v závislosti na stavu systému.
[176] Řešení potíží | Připojená zařízení

Ovládání se přerušuje nebo zařízení nefunguje.

 • Zkontrolujte, zda je zařízení zapnuté.
 • Vyměňte baterie v zařízení.
 • Zařízení znovu zaregistrujte.
 • Zařízení Bluetooth používají pásmo 2,4 GHz, proto se rychlost komunikace může kvůli rušení bezdrátové sítě LAN někdy snížit nebo přerušit.
  Pokud je v blízkosti umístěna domácí elektronika (např. mikrovlnná trouba nebo mobilní zařízení), jsou problémy s vysokofrekvenčním rušením pravděpodobnější.
 • Televizor nebo zařízení nemusí fungovat na kovovém podkladu z důvodu rušení bezdrátové komunikace.
 • Použitelné vzdálenosti pro komunikaci mezi televizorem a ostatními zařízeními naleznete v návodech k použití příslušných zařízení.
 • Když je k televizoru připojeno více zařízení Bluetooth, může se kvalita komunikace Bluetooth zhoršit.
[177] Řešení potíží | Připojená zařízení

Jaké typy zařízení lze připojit pomocí funkce Zrcadlení obrazu?

 • Můžete používat zařízení podporující funkci Wi‑Fi a zároveň technologii Miracast, např. chytré telefony a tablety a vychutnat si jejich obraz na vašem TV BRAVIA. Informace o tom, zda vaše Wi‑Fi zařízení podporuje technologii Miracast, naleznete v návodu k obsluze k zařízení. Televizor BRAVIA vyhovuje specifikacím technologie Miracast, ale nezaručuje úspěšné připojení všech zařízení.
[178] Řešení potíží | Připojená zařízení

Televizor se nemůže připojit k zařízení Miracast nebo zařízení umožňujícímu zrcadlení obrazu.

 • Pokud se připojování zařízení Miracast (např. notebooku) nezdaří, stiskněte tlačítko (Volba vstupu) a poté výběrem možnosti [Zrcadlení obrazovky] zobrazte pohotovostní obrazovku funkce Zrcadlení obrazovky a zkuste se znovu připojit.
 • Pokud používáte funkci Zrcadlení obrazovky s jiným zařízením, nejprve funkci Zrcadlení obrazovky vypněte a potom to zkuste znovu.
[179] Řešení potíží | Připojená zařízení

Obraz nebo zvuk čas od času vypadne.

 • Zařízení, která vysílají rádiové vlny, jako jsou jiná bezdrátová zařízení LAN nebo mikrovlnné trouby, mohou zasahovat do funkce Zrcadlení obrazovky využívající bezdrátovou síť LAN. Televizor nebo zařízení kompatibilní s funkcí Zrcadlení obrazovky Sony (např. některé modely Xperia) udržujte v dostatečné vzdálenosti od takových zařízení nebo je vypněte, je-li to možné.
 • Rychlost komunikace se může měnit v závislosti na vzdálenosti nebo překážkách mezi zařízeními, na konfiguraci zařízení, stavu rádiových vln, neprůchodnosti linky nebo používaném zařízení. Komunikace může být kvůli stavu rádiových vln přerušena.
[180] Řešení potíží | Připojená zařízení

Některý placený obsah nelze přehrát.

 • Zdrojové zařízení musí splňovat normy HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) 2.0/2.1/2.2.
  Některý placený obsah nemusí být zobrazen prostřednictvím zdrojového zařízení, které nepodporuje normy HDCP 2.0/2.1/2.2.
[181] Řešení potíží

Nahrávání na pevný disk s rozhraním USB (pouze modely s nahráváním na pevný disk s rozhraním USB)

 • Nemůžete použít pevný disk s rozhraním USB. (Pouze modely s nahráváním na pevný disk s rozhraním USB)
 • Zařízení obsahující pevný disk s rozhraním USB nelze zaregistrovat. (Pouze modely s nahráváním na pevný disk s rozhraním USB)
 • Záznam pořadu nelze provést./Nahrávání selhalo. (Pouze modely s nahráváním na pevný disk s rozhraním USB)
 • Stahovaný obsah se ztratil. (Pouze modely s nahráváním na pevný disk s rozhraním USB)
 • Pevný disk s rozhraním USB je v provozu, i když není zapnutý. (Pouze modely s nahráváním na pevný disk s rozhraním USB)
[182] Řešení potíží | Nahrávání na pevný disk s rozhraním USB (pouze modely s nahráváním na pevný disk s rozhraním USB)

Nemůžete použít pevný disk s rozhraním USB. (Pouze modely s nahráváním na pevný disk s rozhraním USB)

Modely s nahráváním na pevný disk s rozhraním USB mají položku [Nastavení nahrávacího zařízení] v nabídce [Nastavení] — [Sledování televizoru].

 • Zkontrolujte, zda je pevný disk s rozhraním USB:
  • správně připojený;

   Zkontrolujte, zda je k jeho připojení použit modrý port USB3 označený jako „HDD REC“.

  • zapnutý;
  • zaregistrovaný v televizoru.

   Chcete-li v televizoru zaregistrovat zařízení s pevným diskem USB, stiskněte tlačítko HOME a poté vyberte položky [Nastavení] — [Sledování televizoru] — [Nastavení nahrávacího zařízení] — [Registrace HDD].

 • Připojení pevného disku prostřednictvím rozbočovače USB není podporováno.
 • [Test výkonnosti HDD] vám pomůže zkontrolovat, zda specifikace pevného disku s rozhraním USB splňují nároky.
  Stiskněte tlačítko HOME a poté vyberte položku [Nastavení] — [Sledování televizoru] — [Nastavení nahrávacího zařízení] — [Test výkonnosti HDD].
[183] Řešení potíží | Nahrávání na pevný disk s rozhraním USB (pouze modely s nahráváním na pevný disk s rozhraním USB)

Zařízení obsahující pevný disk s rozhraním USB nelze zaregistrovat. (Pouze modely s nahráváním na pevný disk s rozhraním USB)

 • Zkontrolujte, zda je zařízení s pevným diskem s rozhraním USB připojeno k modrému portu USB3 označenému jako „HDD REC“.
 • Je-li zařízení s pevným diskem s rozhraním USB správně připojeno k modrému portu USB3, znovu je zaregistrujte jako nahrávací zařízení, protože je již zaregistrováno jako zařízení určené k jiným účelům než k nahrávání (například jako paměťové zařízení).

Poznámka

 • Jsou-li k portům USB1 a USB2 připojena nějaká zařízení, před registrací pevného disku USB je dočasně odeberte.
 1. Stiskněte tlačítko HOME a poté vyberte položku [Nastavení] — [Předvolby zařízení] — [Úložiště].
 2. V seznamu [Úložiště zařízení] vyberte zařízení obsahující pevný disk s rozhraním USB, které chcete zaregistrovat pro nahrávání.
 3. Vyberte možnost [Zaregistrovat pro nahrávání].
 4. Při registraci zařízení obsahujícího pevný disk s rozhraním USB k televizoru postupujte podle pokynů na obrazovce.
 • Pomocí funkce [Test výkonnosti HDD] můžete zkontrolovat, zda specifikace pevného disku s rozhraním USB splňují požadavky.

  Chcete-li použít funkci [Test výkonnosti HDD], stiskněte tlačítko HOME a poté vyberte položky [Nastavení] — [Sledování televizoru] — [Nastavení nahrávacího zařízení] — [Test výkonnosti HDD].

[184] Řešení potíží | Nahrávání na pevný disk s rozhraním USB (pouze modely s nahráváním na pevný disk s rozhraním USB)

Záznam pořadu nelze provést./Nahrávání selhalo. (Pouze modely s nahráváním na pevný disk s rozhraním USB)

Modely s nahráváním na pevný disk s rozhraním USB mají položku [Nastavení nahrávacího zařízení] v nabídce [Nastavení] — [Sledování televizoru].

 • Pokud se nahrávání nezdaří, důvod bude uveden v protokolu chyb [Seznam chyb při záznamu]. Stiskněte tlačítko TITLE LIST a poté vyberte položku [Seznam chyb při záznamu].
 • Zkontrolujte dostupné místo na pevném disku. Pokud zbývá velmi málo místa, odstraňte nepotřebný obsah.
 • Následující programy nelze zaznamenat.
  • Programy chráněné proti kopírování
  • Analogové programy
  • Programy z externích vstupů (včetně programů z připojeného set-top-boxu)
  • Streamovaný obsah
 • Časované nahrávání nemusí být možné, pokud se doba vysílání programu změní.
[185] Řešení potíží | Nahrávání na pevný disk s rozhraním USB (pouze modely s nahráváním na pevný disk s rozhraním USB)

Stahovaný obsah se ztratil. (Pouze modely s nahráváním na pevný disk s rozhraním USB)

 • Pokud bude během nahrávání odpojen napájecí kabel či propojovací kabely, nebude nahrávání možné. Při nahrávání obsahu neodpojujte žádné kabely. V opačném případě může dojít ke ztrátě nahrávaného obsahu i veškerého již nahraného obsahu.
[186] Řešení potíží | Nahrávání na pevný disk s rozhraním USB (pouze modely s nahráváním na pevný disk s rozhraním USB)

Pevný disk s rozhraním USB je v provozu, i když není zapnutý. (Pouze modely s nahráváním na pevný disk s rozhraním USB)

 • Když televizor získává data EPG v pohotovostním režimu, připojený pevný disk s rozhraním USB se může otáčet nebo se může rozsvítit kontrolka LED.
[187] Řešení potíží

LED

 • Občas se zapíná LED osvětlení.
 • Chcete osvětlení LED vypnout, aby se nerozsvěcovalo ani neblikalo.
[188] Řešení potíží | LED

Občas se zapíná LED osvětlení.

Osvětlení LED se zapíná za různých okolností, například během aktualizace softwaru nebo nahrávání televizního vysílání.

Podrobnosti najdete v části Jak funguje osvětlení LED.

[189] Řešení potíží | LED

Chcete osvětlení LED vypnout, aby se nerozsvěcovalo ani neblikalo.

Osvětlení můžete vypnout. Stiskněte tlačítko HOME a poté vyberte položku [Nastavení] — [Předvolby zařízení] — [Osvětlení LED] — [Vyp].

Poznámka

 • Za normálních okolností nedoporučujeme toto nastavení měnit, protože pak nebudete moci rozpoznat, zda je televizor zapnutý, vypnutý, nahrává nebo má nastavený časovač.
[190]

Rejstřík

Televizní programy

 • DISCOVER
 • GUIDE
 • Interaktivní vysílání
 • Satelitní vysílání
 • Nahrávání
 • Nastavení kanálů
 • Rodičovský zámek

Obraz/zobrazení

 • Obraz v obraze
 • 3D
 • Obrázky v rozlišení 4K
 • HOME
 • Obraz
 • Datum a čas
 • Jazyk/Language
 • Odborná nastavení panelu
 • Posun pixelů
 • Obnovit panel

Zvuk/hlas

 • Hlasové vyhledávání, používání
 • Zvuk

  Dálkové ovládání

  • Dálkové ovládání, používání
  • Hlasové vyhledávání
  • HOME
  • DISCOVER
  • ACTION MENU
  • Vstupy
  • SYNC MENU

  Připojení

  • Bluetooth
  • Google Cast
  • BRAVIA Sync
  • Internet
  • Wi‑Fi Direct
  • Miracast
  • Zrcadlení obrazovky

  Externí zařízení

  • Paměťová zařízení USB, nahrávání
  • Přehrávače Blu-ray/DVD, připojení
  • Paměťová zařízení USB apod.
  • Chytré telefony / tablety
  • Počítače
  • Digitální fotoaparáty, kamery
  • Audiosystémy
  • Bezdrátový subwoofer

  Aplikace

  • Přesun na paměťová zařízení USB
  • Google Play Store
  • YouTube
  • Netflix

  Přehrávání souborů

  • Počítače
  • Digitální fotoaparáty, kamery
  • Podporované soubory a formáty

  Jiné

  • Restartování
  • Aktualizace systémového softwaru