Štampanje

[TV]

Pritisnite taster HOME, a zatim izaberite [Подешавања] — [TV] — željena opcija.

Dostupne opcije

[Podešavanje kanala]
Konfiguriše podešavanja vezana za primanje emitovanih programa. Takođe možete konfigurisati podešavanja vezana za primanje satelitski emitovanih programa.

Da biste podesili digitalne kanale

Da biste sortirali kanale ili izmenili listu programa

[Spoljni ulazi]
Konfiguriše podešavanja spoljnih ulaza i BRAVIA Sync.
Za pojedinosti o BRAVIA Sync pogledajte Uređaji kompatibilni sa BRAVIA Sync.
[Ekran]
Podešava postavke slike i prikaza ekrana kao što je osvetljenje ekrana.
[Zvuk]
Podešava postavke zvuka i opcije koje se odnose na zvučnik.
[LED osvetljenje]
Prilagođava LED osvetljenje.
Za više informacija o LED osvetljenju, pogledajte Kako se pale LED lampice.
(Dostupnost ove funkcije zavisi od vašeg modela.)
[Snaga]
Menja podešavanja koja se odnose na potrošnju energije.
[Апликације]
Menja podešavanja koja se odnose na aplikacije.
[Чувар екрана]
Konfiguriše podešavanja funkcije čuvara ekrana.
[Складиштење и ресетовање]
Menja podešavanja koja se odnose na skladištenje podataka.
[Početno podešavanje]
Podesite osnovne funkcije kao što je mreža i kanali za prvu upotrebu.
[Основни подаци]
Prikazuje informacije o TV-u.

Savet