Štampanje

[Sistemska podešavanja]

Pritisnite taster HOME, a zatim izaberite [Подешавања] — [Sistemska podešavanja] — željena opcija.

Dostupne opcije

[Датум и време]
Podešava trenutno vreme.
[Jezik/Language]
Bira jezik menija. Izabrani jezik menija će biti podešen u skladu sa jezikom za prepoznavanje glasa.
[Тастатура]
Bira podešavanja tastature na ekranu.
[Google]
Konfiguriše podešavanja funkcije za pretragu.
[Приступачност]
Konfiguriše podešavanja funkcija pristupačnosti i usluga za pomaganje korisnicima da se lakše kreću po uređajima.
[Почетни екран]
Prilagođava kanale prikazane na [Почетни екран] i sortira aplikacije.
[Podešavanja režima za prodavnicu]
Obogaćuje prikaz za upotrebu izlaganja u prodavnici podešavanjem [Demo mod], itd.