Štampanje

[Лично]

Pritisnite taster HOME, a zatim izaberite [Подешавања] — [Лично] — željena opcija.

Dostupne opcije

[Локација]
Konfiguriše podešavanja lokacije da biste dobili korisničku lokaciju.
[Безбедност и ограничења]
Konfiguriše podešavanja bezbednosti kao što su lozinke.
[Roditeljska blokada (Emitovanje)]
Konfiguriše podešavanja roditeljske blokade za emitovanja i druge stavke.
[Roditeljska blokada (Kanali za strimovanje)]
Konfiguriše podešavanja roditeljske blokade za kanale koji se strimuju (nije podržano za sve aplikacije sa kanalima koji se strimuju, podešavanja mogu biti dostupna u aplikaciji/usluzi).