In

Menu Home

Menu Home cho phép bạn tìm kiếm nội dung, đưa ra gợi ý nội dung và cho phép truy cập các ứng dụng và cài đặt. Các mục khả dụng sẽ khác nhau, tùy thuộc vào vùng/quốc gia và màn hình hiện tại của bạn.

Tìm kiếm

Bạn có thể tìm kiếm các nội dung khác nhau bằng cách nhập một từ khóa tìm kiếm bằng bàn phím trên màn hình hoặc giọng nói. Tính khả dụng của điều khiển từ xa có micrô tích hợp tùy thuộc vào kiểu TV/vùng/quốc gia của bạn.

  1. Bấm nút HOME.
  2. Chọn biểu tượng micrô trên đỉnh màn hình.
  3. Nhập một từ khóa tìm kiếm bằng cách nói vào micrô trên điều khiển từ xa hoặc bằng cách bấm nút và sau đó sử dụng bàn phím trên màn hình.

Duyệt tìm nội dung, ứng dụng và các mục khác

  1. Bấm nút HOME.
  2. Chọn mục mong muốn trong danh mục bạn muốn.

Danh sách danh mục

Đề xuất
Danh mục này hiển thị nội dung dựa trên lịch sử của bạn.
[Đặc sắc Ứng dụng], [Ứng dụng] và [Game]
Các danh mục này cho phép truy cập tới các ứng dụng (như Video, Album, Âm nhạcChia sẻ màn hình) và trò chơi.
[Ngõ vào]
Bạn có thể chọn nguồn ngõ vào từ danh sách các thiết bị được kết nối và giắc (lỗ cắm) như HDMI.
[Cài đặt]
Danh mục này gồm có [Cài đặt], [Cài đặt mạng], [Bộ hẹn giờ] và [Trợ giúp].

Mẹo

  • Bằng cách kết nối TV với Internet, bạn có thể truy cập các dịch vụ mạng và tính năng khác nhau.