In

[TV]

Bấm nút HOME, sau đó chọn [Cài đặt] — [TV] — tùy chọn mong muốn.

Tùy chọn khả dụng

[Thiết lập kênh]
Định cấu hình cài đặt liên quan đến thu nhận chương trình phát.

Để dò tìm các kênh kỹ thuật số

Để sắp xếp kênh hoặc chỉnh sửa danh sách chương trình

[Ngõ vào bên ngoài]
Định cấu hình cài đặt của các ngõ vào bên ngoài và BRAVIA Sync.
Để biết chi tiết về BRAVIA Sync, hãy tham khảo Các thiết bị tương thích BRAVIA Sync.
[Hiển thị]
Điều chỉnh hình ảnh và các cài đặt hiển thị màn hình như độ sáng của màn hình.
[Âm thanh]
Điều chỉnh cài đặt âm thanh và các tùy chọn liên quan đến loa.
[Đèn LED rọi sáng]
Tùy chỉnh đèn LED rọi sáng.
Để biết chi tiết về đèn LED chiếu sáng, hãy tham khảo Cách đèn LED chiếu sáng sáng lên.
(Tính khả dụng của chức năng này tùy theo kiểu TV của bạn.)
[Nguồn]
Thay đổi cài đặt liên quan đến mức tiêu thụ điện năng.
[Ứng dụng]
Thay đổi cài đặt liên quan đến ứng dụng.
[Trình bảo vệ màn hình]
Định cấu hình cài đặt của trình bảo vệ màn hình.
[Bộ nhớ và đặt lại]
Thay đổi cài đặt liên quan đến lưu trữ dữ liệu.
[Thiết lập ban đầu]
Thiết lập các tính năng cơ bản như mạng và các kênh khi sử dụng lần đầu.
[Giới thiệu]
Hiển thị thông tin về TV.

Mẹo