In

[Tùy chọn Hệ thống]

Bấm nút HOME, sau đó chọn [Cài đặt] — [Tùy chọn Hệ thống] — tùy chọn mong muốn.

Tùy chọn khả dụng

[Ngày và giờ]
Điều chỉnh giờ hiện tại.
[Ngôn ngữ / Language]
Chọn ngôn ngữ menu. Ngôn ngữ trình đơn đã chọn cũng sẽ được cài đặt theo ngôn ngữ nhận dạng giọng nói.
[Bàn phím]
Định cấu hình cài đặt của bàn phím ảo.
[Google]
Định cấu hình cài đặt liên quan đến chức năng tìm kiếm.
[Trợ năng]
Định cấu hình cài đặt của các tính năng và dịch vụ trợ năng để giúp người dùng điều hướng thiết bị dễ dàng hơn.
[Màn hình chính]
Tùy chỉnh các kênh được hiển thị trong [Màn hình chính] và sắp xếp các ứng dụng.
[Cài đặt chế độ dành cho cửa hàng bán lẻ]
Cải thiện chất lượng hiển thị trước cửa hàng bằng cài đặt [Chế độ Demo], v.v.