In

[Cá nhân]

Bấm nút HOME, sau đó chọn [Cài đặt] — [Cá nhân] — tùy chọn mong muốn.

Tùy chọn khả dụng

[Vị trí]
Định cấu hình cài đặt vị trí để có thông tin vị trí người dùng.
[Bảo mật và hạn chế]
Định cấu hình cài đặt bảo mật chẳng hạn như mật khẩu.
[Khóa trẻ em (Truyền hình)]
Định cấu hình cài đặt khóa trẻ em cho các chương trình phát sóng và các mục khác.
[Khóa trẻ em (Kênh theo dòng sự kiện)]
Cấu hình các thiết lập khóa dành cho cha mẹ để stream các kênh (không hỗ trợ bởi tất cả các ứng dụng stream kênh, thiết lập có thể khả dụng từ ứng dụng/dịch vụ).