[1]

Първоначално включване

 • Използване на помощното ръководство
 • Използване на дистанционното управление
 • Търсене с използване на глас
 • Поддържане на телевизора в актуализирано състояние
 • Представяне на Android TV™
 • Основни операции
 • Функции за достъпност
 • Сайт за поддръжка
[2] Първоначално включване

Използване на помощното ръководство

Помощното ръководство разяснява как да използвате този телевизор. За информация относно инсталирането на телевизора можете също да видите Ръководство за настройка, както и Информация за продукта за описание на частите, спецификациите и монтажа на стена на този телевизор.

В Помощното ръководство можете да прочетете желаната информация последователно или да търсите директно. За да търсите, изберете the search icon в горната част на екрана.

Версии на Помощното ръководство

За вашия телевизор има две версии на Помощното ръководство: Вградено помощно ръководство и Онлайн помощно ръководство. За да видите Онлайн помощното ръководство, вашият телевизор трябва да е свързан към интернет. За да превключите между вградената и онлайн версията, използвайте превключвателен бутон (А) в горната част на екрана. Можете да проверите кое Помощно ръководство е изведено в момента, като погледнете заглавието в горната част на екрана.

Illustration of the location of switch button A
 1. Свържете телевизора към Интернет.
 2. Изберете (А), за да превключите версията на Помощното ръководство.

Забележка

 • За да използвате най-новите функции, описани в Помощното ръководство, може да е необходимо да актуализирате софтуера на телевизора. За подробности относно актуализиране на софтуера вижте страницата Актуализации на софтуера.
 • Имената на настройките в помощното ръководство може да се различават от показваните на телевизора в зависимост от датата на производство на телевизора или от вашия модел/държава/регион.
 • Изображенията и илюстрациите, използвани в Помощното ръководство, могат да са различни в зависимост от модела на вашия телевизор.
 • Дизайнът и спецификациите могат да бъдат променени без предупреждение.

Съвет

 • За да видите дали вашият телевизор има някоя от функциите, описани в Помощното ръководство, вижте хартиеното ръководство или в продуктовия каталог на Sony.
 • Това Помощно ръководство е написано за всички региони/държави. Някои от описанията, съдържащи се в това Помощно ръководство, не се прилагат за някои региони и държави.
[3] Първоначално включване

Използване на дистанционното управление

Можете да управлявате много от възможностите на телевизора с бутоните (Нагоре) / (Надолу) / (Наляво) / (Надясно) и (Потвърждение).

Формата и бутоните на дистанционното управление се различават в зависимост от модела/държавата/региона.

Включеното в комплекта дистанционно управление зависи от вашия модел. За описание на бутоните на дистанционното управление направете справка в Информация за продукта.

 1. Използвайте бутоните (Нагоре), (Надолу), (Наляво) и (Надясно), за да “фокусирате” върху желания елемент.
  The up, down, left, and right arrow buttons are on the center of the remote control.
 2. Натиснете центъра на бутон (Потвърждение), за да изберете елемента, който в момента е на фокус.
  The Enter button is in the center of the up, down, left, and right arrow buttons.

За да се върнете към предишния екран

Натиснете бутона BACK.

Съвет

 • За друга информация вижте свързаните теми по-долу или “Често задавани въпроси” на сайта на Sony за поддръжка.
  Често задавани въпроси относно отстраняването на неизправности
[4] Първоначално включване

Търсене с използване на глас

Дистанционните управления, които поддържат гласово търсене, имат бутон (Микрофон) и вграден микрофон. С изговаряне в микрофона, можете да търсите различно съдържание.

 1. Натиснете бутона (Микрофон).
  LED индикаторът на дистанционното управление ще светне.
 2. Говорете в микрофона.
  В зависимост от модела може да се извеждат примерни фрази.

Когато не можете да търсите посредством гласа си

Регистрирайте отново гласовото дистанционно управление, което има бутон (Микрофон) на телевизора, като натиснете бутона HOME и изберете [Настройки] — [Дистанционни управления и аксесоари] — [Дистанционно управление].

Забележка

 • За да използвате гласово търсене, е необходима интернет връзка.
 • Типът дистанционно управление, доставяно с телевизора, и наличността на дистанционно управление с вграден микрофон се различават в зависимост от вашия модел/регион/държава. За някои модели/региони/държави е достъпно допълнително дистанционно управление.
[5] Първоначално включване

Поддържане на телевизора в актуализирано състояние

Телевизорът получава данни, например справочници с програми, или изтегля софтуер (когато [Автомат. изтегляне на софтуер] е активирана), докато е в режим на готовност. За да поддържате телевизора си актуализиран, ви препоръчваме да го изключвате по обичайния начин посредством бутона на захранването на дистанционното управление.

[6] Първоначално включване

Представяне на Android TV™

 • Показване на изображението на малък екран
 • Инсталиране на приложения от Google Play Store
 • Преместване на приложения на USB памет
 • Разглеждане на интернет медии
 • Използване на безопасни приложения и услуги за поточно видео (Сигурност и ограничения)
[7] Първоначално включване | Представяне на Android TV™

Показване на изображението на малък екран

Можете да покажете картината, което гледате (телевизионни програми или съдържание от устройства, свързани с HDMI), като малък екран в ъгъла.

Положението на малкия екран е различно в зависимост от телевизора ви.

Illustration of a small screen displayed on the TV screen

Показване на картината като малък екран

 1. Натиснете бутона ACTION MENU, докато гледате телевизионна програма или съдържание от HDMI устройство, и след това изберете [Картина в картина].
  Текущата картина се показва като малък екран в ъгъла.

Забележка

 • Малкият екран се показва над последното използвано приложение. Приложението, което се показва обаче, може да е различно в зависимост от определени условия.
 • При гледане с показан малък екран някои операции, като смяна на канала, са деактивирани.
 • Не могат да се показват едновременно телевизионна програма, външен вход като HDMI устройство, приложения, които възпроизвеждат филми, или някои приложения, които възпроизвеждат изображения или музика.
 • Позицията на малкия екран се регулира автоматично. Не можете да я задавате ръчно.

Затваряне на малкия екран или връщане към пълния екран

 1. Натиснете бутона HOME, за да изведете меню Home.
  В горната част на екрана се показва съобщение за малкия екран.
  Illustration of a list of recently used apps and a small screen displayed on the TV screen
 2. В съобщението на малкия екран изберете [Отваряне].
 3. Използвайте бутоните под малкия екран, за да го затворите или да се върнете към пълен екран.
  Изображението по-долу е визуално представяне и може да се различава от действителния екран.
  Illustration of a list of recently used apps and a small screen displayed on the TV screen
[8] Първоначално включване | Представяне на Android TV™

Инсталиране на приложения от Google Play Store

Можете да инсталирате приложения от Google Play Store на вашия телевизор, точно както правите това с вашите смартфони и таблети.

Забележка

 • Можете да инсталирате само приложения, които са съвместими с телевизори. Те може да се различават от приложенията за смартфони/таблети.
 • За инсталиране на приложения от Google Play Store са необходими интернет връзка и профил в Google.

Съвет

 • Ако не разполагате с профил в Google или желаете да създадете споделен профил, създайте нов профил, като посетите следния уебсайт.
  https://accounts.google.com/signup https://accounts.google.com/signup
  Горният уебсайт може да се различава в зависимост от вашия регион/държава. Той е обект на промяна без предизвестие. За подробности вижте началната страница на Google.
 • Препоръчваме ви да създадете Google профил на компютър или мобилно устройство.
 1. Натиснете бутона HOME, изберете (икона Приложения) от меню Home и изберете Google Play Store от списъка с приложения.
  Ако доставеното дистанционно управление има бутон APPS, можете да натиснете бутона APPS, за да се покаже списъкът с приложения.
 2. Изберете приложение за инсталиране.

След изтегляне, приложението се добавя и инсталира автоматично. Иконата му се появява в списъка на инсталираните приложения, като ви позволява да го стартирате.

Относно платените приложения

В Google Play Store има безплатни приложения и платени приложения. За да закупите платено приложение, са необходими код от предварително платен ваучер за подарък на Google Play или информация за кредитна карта. Можете да закупите ваучер за подарък на Google Play от различни търговци.

За изтриване на приложение

 1. Натиснете бутона HOME, изберете (икона Приложения) от меню Home, изберете Google Play Store от списъка с приложения и изберете Моите прилож..
  Ако доставеното дистанционно управление има бутон APPS, можете да натиснете бутона APPS, за да се покаже списъкът с приложения.
 2. Изберете приложението, което искате да изтриете и след това го деинсталирайте.
[9] Първоначално включване | Представяне на Android TV™

Преместване на приложения на USB памет

Можете да преместите изтеглените приложения в USB памет, за да увеличите наличното място в телевизора.

Забележка

 • Когато форматирате USB паметта, всички данни, записани в нея, ще бъдат изтрити. Архивирайте важните данни преди форматиране.
 • Извършването на тази процедура форматира USB паметта с цел тя се използва само с телевизора. Затова може да не сте в състояние да използвате USB паметта с компютър и т.н.
 • Някои приложения не могат да се преместят на USB памет.
 1. Свържете USB паметта към телевизора.
 2. Натиснете бутона HOME, изберете [Настройки] — [Предпочитания за устройството] — [Хранилище] — желаната USB памет.
 3. Форматирайте я като вътрешно устройство за съхранение.
 4. След като форматирането завърши, натиснете бутона HOME, след това изберете [Настройки] — [Приложения].
 5. Изберете приложението, което желаете да преместите в USB паметта.
 6. Изберете USB паметта от използваното запаметяване. Приложението се премества в USB паметта.

Съвет

 • Повторете стъпки 4 до 6, за да преместите други приложения на USB паметта.

За да отстраните USB паметта

 1. Натиснете бутона HOME, изберете [Настройки] — [Предпочитания за устройството] — [Хранилище] — желаната USB памет, и след това изберете опцията за отстраняването ѝ.

Забележка

 • USB паметта се използва само за съхраняване на приложения. За да използвате USB паметта за други цели, трябва да я форматирате отново.
 • Ако изтриете приложение от USB паметта с помощта на компютър, няма да можете да го стартирате от телевизора.
 • Ако отстраните USB паметта от телевизора, няма да можете да използвате приложенията, които са били преместени на нея.
 • Не можете да определяте USB паметта като място за инсталиране на приложение. Най-напред инсталирайте приложението на телевизора, както обичайно, и след това го преместете в USB паметта.
[10] Първоначално включване | Представяне на Android TV™

Разглеждане на интернет медии

Можете също да използвате услуги за поточно видео, например YouTube™ и Netflix, за да гледате интернет съдържание. Наличните услуги са различни в зависимост от държавата и региона. Можете да стартирате такива услуги, като изберете техните икони в меню Home.

Забележка

 • За да гледате интернет съдържание, ви е необходима интернет връзка.
[11] Първоначално включване | Представяне на Android TV™

Използване на безопасни приложения и услуги за поточно видео (Сигурност и ограничения)

Можете да осигурите безопасното използване на телевизора, като зададете ограничения за инсталиране на приложения, изтеглени от неизвестни източници, или възрастови ограничения за програми и видео.

 1. Натиснете бутона HOME, след това изберете [Настройки] — [Предпочитания за устройството] —, след това опции като [Сигурност и ограничения] или [Гледане на телевизия] — [Родителски контрол].

Забележка

 • Ако промените настройките на [Сигурност и ограничения], устройството ви и личните ви данни са по-уязвими на атака от неизвестни приложения от източници, различни от Play Store. Вие се съгласявате, че поемате пълната отговорност за всяка щета на вашето устройство или загуба на данни, която може да произтече от използването на тези приложения.

Съвет

 • В зависимост от приложението може да съществуват други отделни ограничения. За подробна информация направете справка в раздела Помощ на приложението.
[12] Първоначално включване

Основни операции

 • Меню Home
 • Използване на Лента с меню на телевизора Тази функция е налична за телевизори, чието дистанционно управление няма бутон DISCOVER.
 • Използване на “Лента на съдържание” (DISCOVER) Тази функция е налична за телевизори, чието дистанционно управление има бутон DISCOVER.
 • Използване на Аction меню
 • Избор на вход
 • Как свети LED осветлението
[13] Първоначално включване | Основни операции

Меню Home

Екранът, който се показва, когато натиснете бутона HOME на дистанционното управление, се нарича меню Home. От меню Home можете да търсите съдържание и да избирате препоръчано съдържание, приложения и настройки.

Image of the Home Menu screen. There are five areas labeled A through E starting from the top.

Търсене, Известия, Входове, Таймери и Настройки (A)

(Микрофон) / (Екранна клавиатура):
Използвайте микрофона на дистанционното управление или екранната клавиатура, показвана на телевизора, за да въвеждате ключови думи и да търсите различно съдържание.
За гласово търсене вижте страница Търсене с използване на глас.
(Известия):
Показва се, когато има известие, например за проблем със свързването. Числото показва броя на известията.
(Входове):
Превключва входното устройство, свързано към телевизора.
(Таймери):
Конфигурирайте [Автоматично включване] и [Автоматично изключване].
За подробности вижте страница Настройка на таймер.
(Настройки):
Конфигурирайте различни настройки, свързани с телевизора.
За подробности вижте страница Настройки.

Приложения (B)

Изведете на екрана предпочитаните си приложения.

 • Ако изберете [Приложения], се показва списък с инсталираните приложения.
 • Изберете [Добавяне на приложението към любимите], за да добавите приложение към предпочитаните.
 • Ако изберете добавено приложение и натиснете и задържите бутона (Потвърждение) на дистанционното управление, можете да промените реда на сортиране или да премахнете предпочитано приложение.
 • Ако изберете приложение за телевизор, можете да гледате телевизионни предавания или друго външно съдържание.

За пускане (C)

Показва какво можете да гледате след това в зависимост от съдържанието.

Забележка

 • Ако няма приложимо съдържание, [За пускане] може да не се показва.

Канали (D)

Редовете под Приложения (В) се наричат “Канали”. Тук можете да гледате препоръчано съдържание от услугите за поточно видео.

Съвет

 • Скорошната хронология на гледаните канали се показва в [ТВ].
 • Можете да добавите съдържание към За пускане, като изберете съдържание от някой канал и натиснете и задържите бутона (Потвърждение) на дистанционното управление.
 • Можете да преместите някои от каналите в “Канали (D)” в меню Home. Използвайте бутоните (Нагоре) / (Надолу), за да преместите фокуса върху кръглата икона на реда, който искате да придвижите, и натиснете бутона (Наляво) (или (Надясно) в зависимост от екранния език на телевизора), за да можете да преместите реда нагоре или надолу, като натиснете бутоните (Нагоре) / (Надолу).

Персонализиране на каналите (E)

[Персонализиране на каналите] се използва за показване или скриване на избраните канали.

Съвет

 • За друга информация вижте “Често задавани въпроси” на сайта на Sony за поддръжка.
  Често задавани въпроси относно отстраняването на неизправности
[14] Първоначално включване | Основни операции

Използване на Лента с меню на телевизора

Тази функция е налична за телевизори, чието дистанционно управление няма бутон DISCOVER.

Натиснете бутона TV, докато гледате телевизионно предаване, за да се покаже Лента с меню на телевизора. Лента с меню на телевизора дава възможност за достъп до вашите Предпочитани канали и показва ТВ меню, от което получавате достъп до списъка на каналите, списъка на записаните заглавия или списъка на таймерите.

Image of the TV screen
 1. Натиснете бутона TV, докато гледате телевизионно предаване.
  Лента с меню на телевизора се показва в долната част на екрана.
 2. Преместете фокуса нагоре или надолу, за да изберете желаната категория.
 3. Преместете фокуса наляво или надясно, за да изберете желания елемент.
 4. Натиснете бутона (Потвърждение), за да стартирате избрания елемент.

Добавяне на канали към предпочитани

 1. Натиснете бутона TV, докато гледате телевизионно предаване.
  Лента с меню на телевизора се показва в долната част на екрана.
 2. Преместете фокуса надолу, за да изберете [Добавяне на канали към "Предпочитани"].
 3. Изберете [Предпочитани], които искате да настроите, за да добавите вашите предпочитани канали.

Съвет

 • Ако изберете [Добави към Предпочитани] от [Аction меню], можете да добавите, канала, който гледате, към [Предпочитани канали].

За да промените настройките на тази функция

 1. Натиснете бутона TV, докато гледате телевизионно предаване.
  Лента с меню на телевизора се показва в долната част на екрана.
 2. Преместете фокуса към категорията [Настройки].
 3. Изберете желания елемент, за да промените настройката.

Налични опции

[Показване/скриване на категории]
Изберете категории на съдържанието, които да се показват в Лента с меню на телевизора. Не можете да скриете [Настройки].
Можете да скриете [Избрани] в зависимост от модела на вашия телевизор.
[Пренареждане на категориите]
Изберете категория на съдържание, за да преподредите.
[Добавяне на категории за жанрове]
Добавете жанрове, за да създадете ваша собствена категория съдържание.
[Добавяне на категории за ключови думи]
Добавете ключови думи, за да създадете ваша собствена категория съдържание.
[Сортиране на ТВ канали]
Изберете типа на сортиране на телевизионните канали.
[Размер]
Изберете размера на екрана на менюто.

Забележка

 • Някои опции може да не са налични в зависимост от вашия модел/регион/държава.
[15] Първоначално включване | Основни операции

Използване на “Лента на съдържание” (DISCOVER)

Тази функция е налична за телевизори, чието дистанционно управление има бутон DISCOVER.

Можете да използвате “Лента на съдържание”, за да търсите съдържание, например ТВ програми и интернет видео. Съдържанието, което се показва в “Лента на съдържание”, се различава в зависимост от вашия модел/регион/държава.

Image of the TV screen
 1. Натиснете бутона DISCOVER.
  Лента на съдържание” се показва в долната част на екрана.
 2. Преместете фокуса нагоре или надолу, за да изберете желаната категория.
 3. Преместете фокуса наляво или надясно, за да изберете желания елемент.
 4. Натиснете бутона (Потвърждение), за да стартирате избрания елемент.

За да промените настройките на тази функция

 1. Натиснете бутона DISCOVER.
  Лента на съдържание” се показва в долната част на екрана.
 2. Преместете фокуса надолу до категорията [Настройки].
 3. Изберете желания елемент, за да промените настройката.

Налични опции

[Показване/скриване на категории]
Изберете категории на съдържанието, които да се показват в DISCOVER. Не можете да скриете [Настройки].
Можете да скриете [Избрани] в зависимост от модела на вашия телевизор.
[Пренареждане на категориите]
Изберете категория на съдържание, за да преподредите.
[Добавяне на канали към "Предпочитани"]
Добавете вашите предпочитани канали към DISCOVER.
[Добавяне на категории за жанрове]
Добавете жанрове, за да създадете ваша собствена категория съдържание.
[Добавяне на категории за ключови думи]
Добавете ключови думи, за да създадете ваша собствена категория съдържание.
[Размер]
Изберете размера на екрана на менюто.
[Сортиране на ТВ канали]
Изберете типа на сортиране на телевизионните канали.

Забележка

 • Някои опции може да не са налични в зависимост от вашия модел/регион/държава.
[16] Първоначално включване | Основни операции

Използване на Аction меню

Като натиснете бутона ACTION MENU, се появява меню и предоставя бърз достъп до функциите, налични за текущо показвания екран, например регулиране на картината, на звука, на силата на звука на свързаното устройство (например слушалки) и настройките на дисплея и звука. Елементите в менюто са различни в зависимост от избрания екран.

Image of the TV screen
 1. Натиснете бутона ACTION MENU.
 2. Преместете фокуса наляво или надясно, за да изберете желаната категория.
 3. Преместете фокуса нагоре или надолу, за да изберете желания елемент.
 4. Натиснете бутона (Потвърждение), за да стартирате избрания елемент.
[17] Първоначално включване | Основни операции

Избор на вход

За да използвате устройства (като Blu-ray/DVD плейър), свързани към телевизора, или за да гледате телевизия, след като сте ги използвали, ще се наложи да превключите входа.

 1. Натиснете бутона (Избор на вход) неколкократно, за да изберете свързаното устройство.

Съвет

 • Можете да превключвате към телевизионни предавания просто с натискане на бутона TV на дистанционното управление.

Превключване от меню Home

 1. Натиснете бутона HOME, след това изберете входен източник от [Входове].
[18] Първоначално включване | Основни операции

Как свети LED осветлението

Някои цветове ще се покажат долу в средата на телевизора, което показва дадена дейност или състояние.


Бяло постоянно светещо или мигащо
 • Когато екранът е изключен
 • Когато телевизорът се включва
 • Когато получава сигнали от дистанционното управление
 • Когато актуализира софтуера
и др.

Синьо мигащо
 • Когато мобилно устройство (смартфон, таблет и др.) се свързва към телевизора чрез домашна мрежа
и др.

Жълто постоянно светещо
 • Когато е настроен таймер за автоматично включване
 • Когато е настроен таймер за автоматично изключване
 • Когато е настроен таймер за записване (достъпността на тази функция зависи от вашия модел/държава/регион)
и др.

Розово постоянно светещо
 • Когато телевизорът записва (достъпността на тази функция зависи от вашия модел/държава/регион)
[19] Първоначално включване

Функции за достъпност

Този телевизор притежава функции за достъпност в [Достъпност], като функция за преобразуване на екранния текст в говор, увеличаване на мащаба на текста за улесняване на четенето, както и субтитри.

Натиснете бутона HOME, след това изберете [Настройки] — [Предпочитания за устройството] — [Достъпност] за да конфигурирате функциите за подпомагане на потребителя.

[Достъпност] има функция за бърз достъп, така че можете да я включвате или изключвате чрез натискане и задържане на бутона (Изключване на звука) на дистанционното управление в продължение на 3 секунди.

Съвет

 • За да промените функцията за бърз достъп, активирайте [Пряк път за достъпност] в [Достъпност] и направете промяната посредством [Услуга за прекия път].
 • За да използвате функцията за преобразуване на екранния текст в говор с помощното ръководство, направете справка в помощното ръководство в уеб сайта на Sony за поддръжка, като го отворите на компютър или смартфон.

  http://www.sony.eu/support/
  QR code for the Sony support website
  http://www.sony.eu/support/

[20] Първоначално включване

Сайт за поддръжка

Посетете уеб сайта за поддръжка на Sony за актуална информация и за Онлайн помощното ръководство:

http://www.sony.eu/support/
QR code for the Sony support website
http://www.sony.eu/support/

[21]

Гледане на телевизия

 • Гледане на телевизионни програми
 • Гледане на 3D (само за 3D моделите)
[22] Гледане на телевизия

Гледане на телевизионни програми

 • Използване на справочника на програмите
 • Конфигуриране на настройките на каналите
 • Използване на услуги за интерактивна телевизия
 • Разбиране на информационните икони в лентата
 • Гледане на телевизионни програми чрез YouView (Само за моделите за Великобритания)
[23] Гледане на телевизия | Гледане на телевизионни програми

Използване на справочника на програмите

Можете бързо да намерите предпочитаните програми.

 1. Натиснете бутона GUIDE, за да се покаже справочникът на цифровите програми.
 2. Изберете програмата, която ще гледате.
  Показват се детайли за програмата.
 3. Изберете [Покажи], за да гледате програмата.

За да превключите справочника на програмите

Можете да превключите справочника на програмите към [ТВ избрани] или [Guide на жанровете]. Някои опции може да не са налични в зависимост от вашия модел/регион/държава. Можете също така да превключите справочника на програмите, за да видите [Списък със записани заглавия] (само за модели, записващи на USB HDD) или [Списък на таймера].

 1. Преместете фокуса върху най-левия елемент, след това преместете отново наляво, за да се отвори менюто.
 2. Изберете желания справочник или списък на програмите.

За да използвате допълнителни функции

 1. При показан справочник на програмите, натиснете бутона ACTION MENU и след това изберете желания елемент.
[24] Гледане на телевизия | Гледане на телевизионни програми

Конфигуриране на настройките на каналите

 • Приемане на цифрово излъчване
 • Приемане на сателитно излъчване (само за сателитно съвместими модели)
 • Сортиране на канали или редактиране на списъка с програми
[25] Гледане на телевизия | Гледане на телевизионни програми | Конфигуриране на настройките на каналите

Приемане на цифрово излъчване

 1. Натиснете бутона HOME, след това изберете [Настройки] — [Гледане на телевизия] — [Канали] — [Настройка на каналите] — [Цифрова настройка] — [Цифрови настройки] — [Автоматична цифрова настройка].
 2. Следвайте инструкциите на екрана, за да настроите всички налични цифрови канали и да запаметите техните настройки в телевизора.

Промяна на диапазона на настройка

Изберете [Нормален] или [Пълен] в [Aвтоматична настройка - oбхват].

[Нормален]
Търси налични канали във вашия регион/държава.
[Пълен]
Търси налични канали независимо от вашия регион/държава.

Съвет

 • Можете да настроите отново телевизора, като стартирате [Автоматична цифрова настройка], след като се преместите в ново жилище, промените доставчика на услуги или за да търсите новостартирани канали.
[26] Гледане на телевизия | Гледане на телевизионни програми | Конфигуриране на настройките на каналите

Приемане на сателитно излъчване (само за сателитно съвместими модели)

Моделите, съвместими със сателит, имат опция [Настройка на сателит] в [Настройки] [Гледане на телевизия] — [Канали] — [Настройка на каналите] — [Цифрова настройка].

Ако имате инсталирана сателитна антена, можете да гледате сателитни предавания чрез конфигуриране на настройките на тунера. Вижте описанията по-долу, които ще ви помогнат да определите какъв е типът на инсталацията и да настроите вашата сателитна антена.

 1. Натиснете бутона HOME, след това изберете [Настройки] — [Гледане на телевизия] — [Канали] — [Настройка на каналите] — [Цифрова настройка] — [Настройка на сателит] — [Цифрова сателитна настройка].

Налични опции

[Конфигурация на антената]
Изберете типа на сателитната инсталация.
Типът на вашата сателитна инсталация може да бъде Single Cable Distribution (Разпространение чрез единичен кабел), Fixed Antenna (Фиксирана антена) или DiSEqC.
Single Cable Distribution (Разпространение чрез единичен кабел) позволява доставка на програми до множество приемници по единичен коаксиален кабел. За всеки приемник или тунер е определена една потребителска честотна “лента”.
Инсталацията DiSEqC ви позволява да се свързвате с множество сателитни антени или LNB, ако ги притежавате. Можете да избирате между тях, като използвате управлението на телевизора.
Fixed Antenna (Фиксирана антена) обикновено е най-простият тип на инсталация, при който има една сателитна антена и LNB.
[Обхват]
Конфигурира броя на потребителските ленти, определени за телевизора или тунера.
[Честотa на обхвата]
Настройва честотата на потребителските ленти, определени за телевизора или тунера.
[Общи сателити]/[Други (Общи сателити)]
Търси сателитни услуги въз основа на група от общи настройки. Настройките, които се показват, зависят от вашия модел.
[DiSEqC управление]
Конфигурира настройки за контролиране на допълнително сателитно оборудване, например сателитни селекторни превключватели.
[Начин на сканиране]
[Пълно сканиране]: Сканира всички налични сателитни честоти.
[Мрежово сканиране]: Сканира на базата на предварително дефинирани мрежови параметри. Ако след извършване на [Мрежово сканиране] услугите все още липсват, пробвайте с [Пълно сканиране].
[Ръчно сканиране]: Позволява ви да задавате честота на сканиране и други параметри на транспондера.
[27] Гледане на телевизия | Гледане на телевизионни програми | Конфигуриране на настройките на каналите

Сортиране на канали или редактиране на списъка с програми

Можете да сортирате показаните канали по ваш предпочитан ред.

За сателитните канали

 1. Натиснете бутона HOME, след това изберете [Настройки] — [Гледане на телевизия] — [Канали] — [Настройка на каналите] — [Цифрова настройка] — [Настройка на сателит] — [Редакция на списъка на сателитните програми].
 2. Изберете програмата, която желаете да преместите на нова позиция.
 3. Изберете новата позиция, където желаете да преместите избраната програма.

За цифровите канали

 1. Натиснете бутона HOME, след това изберете [Настройки] — [Гледане на телевизия] — [Канали] — [Настройка на каналите] — [Цифрова настройка] — [Цифрови настройки] — [Редактиране на програми].
 2. Изберете програмата, която желаете да преместите на нова позиция.
 3. Изберете новата позиция, където желаете да преместите избраната програма.

За аналоговите канали

 1. Натиснете бутона HOME, след това изберете [Настройки] — [Гледане на телевизия] — [Канали] — [Настройка на каналите] — [Аналогова настройка] — [Подреждане на програми].
 2. Изберете програмата, която желаете да преместите на нова позиция.
 3. Изберете новата позиция, където желаете да преместите избраната програма.

Забележка

 • Наличните опции може да се различават в зависимост от вашия регион/държава.
[28] Гледане на телевизия | Гледане на телевизионни програми

Използване на услуги за интерактивна телевизия

За показване на текстова информация

Можете да преглеждате текстова и текст-базирана графична информация, включително национални новини, информация за времето и ТВ програми. Можете да търсите информацията, която ви интересува, и след това да изберете информацията, която желаете да се покаже, като въведете число.

 1. Натиснете бутона (Текст), за да се покаже текстова информация.

Относно цифровата услуга за текстова информация

Цифровата текстова услуга предлага богато съдържание с фини графики и изображения. Налични са различни функции, като връзки към страници и лесна за използване навигация. Тази услуга се поддържа от множество разпространители. (Наличността на тази функция зависи от вашия модел/регион/държава.)

Относно цифровото интерактивно приложение

Услугите с интерактивно приложение предлагат висококачествен цифров текст и графика заедно с разширени опции. Тази услуга се поддържа от разпространителите. (Наличността на тази функция зависи от вашия модел/регион/държава.)

Забележка

 • Интерактивната услуга е налична само ако се предоставя от разпространителя.
 • Наличните функции и съдържание на екрана се различават в зависимост от разпространителя.
 • Ако са избрани субтитри и сте стартирали приложение за цифров текст от бутона (Текст), е възможно при определени обстоятелства субтитрите да спрат да се показват. Когато затворите приложението за цифров текст, показването на субтитрите ще се възстанови автоматично.

Използване на услуга NVOD/MF

NVOD (Близко видео On Demand) и MF (Многопоточно) са стандарти за разпространение на няколко програми едновременно на един канал.

NVOD предоставя няколко копия от програмата по разпределен график, а MF ви позволява да изберете желаната програма от няколко програми в един канал.

 1. Докато гледате канал NVOD/MF, натиснете бутона ACTION MENU.
 2. Изберете [Допълнителни канали] — желаната програма.

Забележка

 • Тази функция е налична, когато разпространителят предоставя услугата NVOD/MF.
[29] Гледане на телевизия | Гледане на телевизионни програми

Разбиране на информационните икони в лентата

Когато сменяте канала, за кратко се появява информационна лента. В лентата може да са показани следните икони.

List of icons and their descriptions :
Услуга за данни (приложение на излъчването)
:
Радио услуга
:
Кодирана услуга/услуга с абонамент
:
Налично е многоезично аудио
:
Налични са субтитри
:
Налични са субтитри и/или звук за хора с увреден слух
:
Препоръчителна минимална възраст за текущата програма (от 3 до 18 години)
:
Родителски контрол
:
Заключване на цифрова програма
:
Наличен звук за хора с увредено зрение
:
Налично е изговаряне на субтитрите
:
Наличен е многоканален звук
[30] Гледане на телевизия | Гледане на телевизионни програми

Гледане на телевизионни програми чрез YouView (Само за моделите за Великобритания)

Активиране/деактивиране на YouView

 1. Натиснете бутона HOME, след това изберете [Настройки] — [Гледане на телевизия] — [Канали] — [Настройка на каналите] — [YouView настройки].
 2. Изберете [Включете YouView] или [Изключете YouView] и след това изберете [Да].
 3. Следвайте процедурата за настройка.

Употреба на YouView Guide

Използвайте YouView Guide, за да видите какво се излъчва в момента, какво ще се излъчва през следващата седмица, и скролирайте назад, за да видите програми, които може би сте пропуснали през последните седем дни.

 1. Натиснете бутона GUIDE, за да се покаже справочникът на програми.
 2. Натиснете бутони (Наляво) / (Надясно), за да изберете програма, след това натиснете бутона (Потвърждение).
  Наличните програми са маркирани с икона за възпроизвеждане.

Съвет

 • Натиснете бутона TV на дистанционното управление, когато гледате TV на живо, за да се покаже Mini Guide, и вижте какво се излъчва по телевизията сега и какво ще се излъчва след това. Тази функция обаче не може да се използва в следните случаи:
  • когато към телевизора е свързан сателитен декодер посредством IR blaster;
  • за телевизори, чието дистанционно управление няма бутон DISCOVER.

За да проверите информация за програма (Information Panel)

Information Panel ви позволява да откриете повече относно програмата, нейния рейтинг и дали е налична на HD. Можете също да възпроизвеждате повече епизоди от един и същ сериал, когато са налични по заявка.

 1. Натиснете бутон (Извеждане на информация/текст).

Достъп до On Demand, Discover и YouView Search (YouView Menu)

 1. Натиснете синия бутон в YouView Guide или Mini Guide, за да се покаже YouView Menu.
 2. Намерете програмата, която желаете да гледате, посредством следните опции.
  Players: Използвайте BBC iPlayer, ITV Hub, All 4, My5 и Pop Fun на YouView.
  Discover: Вижте популярните или наскоро добавени програми веднага. Можете също да откриете нови програми по жанр, напр. детски предавания, филми и т.н.
  YouView Search: Намерете конкретна програма на живо или по заявка в YouView.

Забележка

 • Когато е активирано YouView, следващите елементи на менюто не са налични;

  • Сателитни предавания
  • Предпочитани
  • Подсещане
  • Заключване на цифрова програма
  • Редактиране на програми
  • Персонализиране на бутон TV
  • Информация за ефирни програми от функцията за търсене в екран на меню Home (използвайте вместо това “YouView Search”)
  • Записване на програми
 • Наименованията на услуги са обект на промяна без предизвестие.
[31] Гледане на телевизия

Гледане на 3D (само за 3D моделите)

 • Разбиране на основите на 3D телевизорите (само за 3D моделите)
 • Подготовка на вашите 3D очила (само за 3D моделите)
 • Гледане на телевизия в 3D (само за 3D моделите)
[32] Гледане на телевизия | Гледане на 3D (само за 3D моделите)

Разбиране на основите на 3D телевизорите (само за 3D моделите)

3D моделите имат опция [3D настройки] в [Настройки] — [Екран и звук].

Препоръчително разстояние за гледане на 3D изображения

Ако разстоянието за гледане не е подходящо, изображението може да е двойно. Седнете на разстояние от телевизора, което е поне 3 пъти височината на екрана. Препоръчваме ви да седнете точно пред телевизора, за да имате най-добрата гледка към екрана.

Illustration of the best distance to watch TV

Съвет

 • Има два вида 3D очила: Пасивни и активни. Вижте спецификациите в Информация за продукта, за да видите кои типове 3D очила поддържа телевизорът.

Обхват на комуникацията между телевизора и активните 3D очила

Активните 3D очила си комуникират с телевизора, за да ви показват изображения в 3D.

Вашата позиция на гледане трябва да бъде в границите на подходящото разстояние. Вижте следните диаграми. Работното разстояние зависи от препятствията (хора, метал, стени и др.) и/или от електромагнитните смущения.

 • Изглед отгоре
  Illustration of the communication range from an overhead view
  1. 120°
  2. 1-6 m
 • Изглед отстрани
  Illustration of the communication range from a side view
  1. 45°
  2. 1-6 m
  3. 30°

Забележка

 • Препоръчителният ъгъл на гледане и разстоянието може да се различават в зависимост от местоположението на телевизора и условията в стаята.

Носене на очила

 • Почиствайте внимателно очилата с мека кърпа.
 • Упорити петна могат да се премахват с кърпа, леко навлажнена с разтвор от мек сапун и топла вода.
 • Ако използвате предварително третирана с препарат кърпа, следвайте инструкциите на опаковката.
 • Никога не използвайте за почистване силни разтворители, като например разредител, спирт или бензол.
[33] Гледане на телевизия | Гледане на 3D (само за 3D моделите)

Подготовка на вашите 3D очила (само за 3D моделите)

3D моделите имат опция [3D настройки] в [Настройки] — [Екран и звук].

Има два вида 3D очила: Пасивни и активни. Вижте спецификациите в Информация за продукта, за да видите кои типове 3D очила поддържа телевизорът.

За пасивни 3D очила

Използвайте пасивни 3D очила, ако са доставени с вашия телевизор. Ако не са доставени очила, купете чифт пасивни 3D очила, модел TDG-500P. Можете да гледате 3D, като сложите пасивните 3D очила.

За активни 3D очила

Използвайте активни 3D очила, ако са доставени с вашия телевизор. Ако не са доставени очила, купете чифт активни 3D очила, модел TDG-BT500A. Преди да използвате активните 3D очила за първи път, трябва да ги регистрирате на вашия телевизор. Следвайте стъпките по-долу.

 1. Свалете защитното фолио на батерията.
  Illustration of the procedure step
 2. Включете телевизора, после задръжте очилата на 50 cm от телевизора.
 3. Натиснете и задръжте бутона/индикатора (Захранване) на очилата за 2 секунди.
  Illustration of the procedure step

  Активните 3D очила се включват и регистрацията започва (бутонът/индикатор (Захранване) премигва в зелено и жълто). Когато регистрацията приключи, за около 5 секунди се появява съобщение на екрана на телевизора и индикаторът светва в зелено за 3 секунди.

  Ако регистрацията е неуспешна, активните 3D очила се изключват автоматично. В този случай повторете горната процедура.

 4. Сложете си активните 3D очила.

Следващия път вече можете да използвате активните 3D очила само като ги сложите. За да ги изключите, натиснете и задръжте бутона/индикатора (Захранване) на очилата за 2 секунди. За да ги включите отново, натиснете бутона/индикатора (Захранване).

Съвет

 • За да използвате активните 3D очила с друг телевизор, трябва да ги регистрирате с него. Изпълнете процедурата от стъпка 2.
[34] Гледане на телевизия | Гледане на 3D (само за 3D моделите)

Гледане на телевизия в 3D (само за 3D моделите)

3D моделите имат опция [3D настройки] в [Настройки] — [Екран и звук].

Можете да изживеете невероятни 3D забавления като стереоскопични 3D игри и 3D Blu-ray дискове.

За да гледате 3D, свържете 3D-съвместимо устройство директно към телевизора с одобрен HIGH SPEED HDMI кабел с логото на HDMI.

Illustration of a person wearing 3D glasses and watching in 3D
 1. Подгответе 3D очилата.
 2. Показване на 3D съдържание на екрана на телевизора.
 3. Сложете си 3D очилата.
  Сега трябва да можете да гледате 3D изображения. Ако няма 3D ефект, изпълнете следните стъпки.
 4. Натиснете бутона ACTION MENU, след това изберете [3D].
 5. Изберете режим [3D дисплей], който подхожда на показваното съдържание. В зависимост от входния сигнал или формата, [3D (Една до друга)]/[3D (Една над друга)] е възможно да не могат да бъдат избирани.

Съвет

 • В допълнение към режима [3D дисплей] можете да използвате различни 3D опции в [3D настройки]. Натиснете бутона HOME, след това изберете [Настройки] — [Екран и звук] — [3D настройки].

Забележка

 • 3D ефектът може да е по-слабо отчетлив при ниска околна температура.
 • Ако [Motionflow] в [Картина] е с настройка, различна от [Изкл.], процесът за свеждане до минимум на трептенето на екрана може да повлияе на плавното движение на картината. В този случай натиснете бутона ACTION MENU, след това изберете [Картина] — [Допълнителни настройки] — [Движение] — [Motionflow] — [Изкл.]. (Само за модели, съвместими с [Motionflow].)
  Съвместимите с [Motionflow] модели имат опция [Motionflow] в [Настройки] — [Екран и звук] — [Картина] — [Допълнителни настройки] — [Движение].
[35]

Записване на телевизионни програми

 • Запис на USB HDD устройство (само за модели, записващи на USB HDD)
 • Гледане/изтриване на записано съдържание (само за модели, записващи на USB HDD)
 • Разбиране на символите, показвани в списъка на записаните заглавия (само за модели, записващи на USB HDD)
[36] Записване на телевизионни програми

Запис на USB HDD устройство (само за модели, записващи на USB HDD)

 • Регистриране на USB HDD устройство (само за модели, записващи на USB HDD)
 • Запис с едно докосване (само за модели, записващи на USB HDD)
 • Таймер за запис (само за модели, записващи на USB HDD)
 • Информация относно употребата на USB HDD устройство за запис (само за модели, записващи на USB HDD)
[37] Записване на телевизионни програми | Запис на USB HDD устройство (само за модели, записващи на USB HDD)

Регистриране на USB HDD устройство (само за модели, записващи на USB HDD)

Моделите, записващи на USB HDD, имат опция [Настройка на устройство за запис] в [Настройки] — [Гледане на телевизия].

Свържете и регистрирайте USB HDD устройство към вашия телевизор, за да записвате цифрови предавания.

Свържете USB HDD устройство към USB порта на телевизора, обозначен с “HDD REC” (ако има син USB порт, той поддържа запис върху HDD).

Забележка

 • Тази функция е налична само за някои модели в Европа, Австралия и Нова Зеландия.
Illustration of the connection method
 1. USB HDD устройство
 2. USB кабел (не се доставя)
 1. Свържете USB HDD устройство към USB3 порта (син) на вашия телевизор, обозначен с “HDD REC”.
 2. Включете USB HDD устройството.
 3. Изчакайте да се покаже екранът [USB хранилището е свързано].
 4. Изберете [Регистриране за запис].
 5. Следвайте инструкциите на екрана, за да регистрирате USB HDD устройството.

Забележка

 • Ако по време на регистрацията в стъпка 4 се покаже съобщението “Не може да намери USB HDD за запис”, следвайте инструкциите в съобщението и проверете дали USB HDD устройството за запис е свързано към USB3 порта (син).
  Ако USB HDD устройството за запис не се разпознава дори след като сте проверили връзката, трябва да регистрирате отново USB HDD устройството, тъй като то вече е регистрирано като устройство за цели, различни от записване ([Хранилище на устройството]). Направете справка в “USB HDD устройството не може да бъде регистрирано. (Само за модели, записващи на USB HDD)”, за да регистрирате отново USB HDD устройството за записване.

Съвет

 • Можете също така да регистрирате USB HDD устройство към телевизора, като изберете [Настройки] — [Гледане на телевизия] — [Настройка на устройство за запис] — [Регистрация на HDD].

Отмяна на регистрация на USB HDD устройство

 1. Натиснете бутона HOME, след това изберете [Настройки] — [Гледане на телевизия] — [Настройка на устройство за запис] — [Дерегистрация на HDD] — устройството, чиято регистрация да бъде отменена.
[38] Записване на телевизионни програми | Запис на USB HDD устройство (само за модели, записващи на USB HDD)

Запис с едно докосване (само за модели, записващи на USB HDD)

Моделите, записващи на USB HDD, имат опция [Настройка на устройство за запис] в [Настройки] — [Гледане на телевизия].

Забележка

 • Тази функция е налична само за някои модели в Европа, Австралия и Нова Зеландия.
 1. Докато гледате програмата, която ще записвате, натиснете бутона REC.
 2. В показания екран задайте крайно време за записа. За да записвате до края на програмата, изберете [Фиксиран]. За да зададете произволна продължителност (от 1 минута до 8 часа), изберете [Потребителски].

Ръчно спиране на записа

 1. Натиснете бутона (Стоп).
 2. Изберете [Стоп] на показания екран.

Промяна на крайното време за запис

 1. Натиснете бутона (Стоп).
 2. В показания екран изберете [Промяна], за да промените крайното време за записа.

Забележка

 • При някои програми записът не може да бъде спрян с натискане на бутона (Стоп). За да спрете записването на програма, натиснете бутона ACTION MENU, след това изберете [ Спиране на записа].
[39] Записване на телевизионни програми | Запис на USB HDD устройство (само за модели, записващи на USB HDD)

Таймер за запис (само за модели, записващи на USB HDD)

Моделите, записващи на USB HDD, имат опция [Настройка на устройство за запис] в [Настройки] — [Гледане на телевизия].

Забележка

 • Тази функция е налична само за някои модели в Европа, Австралия и Нова Зеландия.
 1. Натиснете бутона GUIDE.
 2. Изберете желаната програма в справочника, след това изберете [Таймер за запис].
 3. Изберете [Таймер - събитие] или [Настройте таймера].

Ръчно настройване на таймера с определяне на дата, час и канал

 1. Натиснете бутона GUIDE.
 2. Преместете фокуса върху най-левия елемент, след това преместете отново наляво, за да се отвори менюто.
 3. Изберете [Списък на таймера] — [Ръчен таймер за запис].
 4. Конфигурирайте таймера.
 5. Изберете [Настройте таймера].

Проверка, промяна или изтриване на настройки на таймера

Проверка, промяна или изтриване на настройки на таймера могат да се извършват в [Списък на таймера].

 1. Натиснете бутона GUIDE.
 2. Преместете фокуса върху най-левия елемент, след това преместете отново наляво, за да се отвори менюто.
 3. Изберете [Списък на таймера], след това променете настройките.

Съвет

 • Могат да бъдат създавани до 32 таймера.
 • Ако записът не се осъществи, причината ще бъде посочена в [Списък с грешки при запис]. Натиснете бутона TITLE LIST, след това изберете [Списък с грешки при запис].
 • В справочника на програмите можете да премествате фокуса до желаната програма и да натиснете бутона REC, за да се създаде таймер за запис на програмата.

Забележка

 • Таймерът за запис няма да работи, когато променливотоковият захранващ кабел е изключен от контакта.
[40] Записване на телевизионни програми | Запис на USB HDD устройство (само за модели, записващи на USB HDD)

Информация относно употребата на USB HDD устройство за запис (само за модели, записващи на USB HDD)

Моделите, записващи на USB HDD, имат опция [Настройка на устройство за запис] в [Настройки] — [Гледане на телевизия].

 • USB HDD устройството трябва да се използва изключително за записи. Използвайте друго USB HDD устройство за разглеждане на снимки и видео.
 • Тази функция е налична само за някои модели в Европа, Австралия и Нова Зеландия.
 • Поддържат се само USB HDD устройства с памет над 32 GB.
 • Свързване на USB HDD устройство през USB хъб не се поддържа. Свържете устройството директно към телевизора.
 • Всички данни, запазени на USB HDD устройството, ще бъдат изтрити, когато по време на процеса на регистрация то бъде форматирано. USB HDD устройството не може да бъде използвано с компютър, след като бъде регистрирано към телевизора. За да активирате употребата на USB HDD устройството на компютър, форматирайте го от компютъра. (Обърнете внимание, че данните в USB HDD устройството ще бъдат изтрити.)
 • Могат да бъдат регистрирани максимум 8 USB HDD устройства.
 • Само този телевизор ще може да възпроизвежда данните, записани на USB HDD устройството, което е било регистрирано към него.
 • Поддържат се записи само на цифрови телевизионни и радиопредавания. Записите на данни не се поддържат.
 • Кодирани/криптирани сигнали не могат да бъдат записвани.
 • Записите не могат да се осъществят в следните случаи:
  • Телевизорът не може да разпознае регистрираното USB HDD устройство.
  • Повече от 1 000 програми са записани на USB HDD устройството.
  • USB HDD устройството е пълно.
 • Автоматично избиране на програмата не е възможно, докато тя се записва.
 • Записът на програма не е възможен ако записът не е бил оторизиран.
 • Ако се използва модул за условен достъп (CAM), избягвайте използването на защита “родителски контрол”, която не може да работи по време на запис. Като алтернатива използвайте блокиране на програма или собствената функция за родителски контрол на телевизора, ако се поддържа от разпространителя.
 • В Норвегия някои програми не могат да се записват поради законови ограничения.
 • Ако телевизорът е бил подложен на удар по време на запис на USB HDD устройство, може да се появи шум в записаното съдържание.
 • Sony не носи отговорност при никакви обстоятелства за неуспешен запис, каквато и да е щета или загуба на записано съдържание, причинена или свързана с неизправност на телевизора, смущения на сигнала или всеки друг проблем.
[41] Записване на телевизионни програми

Гледане/изтриване на записано съдържание (само за модели, записващи на USB HDD)

Моделите, записващи на USB HDD, имат опция [Настройка на устройство за запис] в [Настройки] — [Гледане на телевизия].

Забележка

 • Тази функция е налична само за някои модели в Европа, Австралия и Нова Зеландия.

Гледане на записано съдържание

 1. Натиснете бутона TITLE LIST, след това изберете съдържанието, което ще се гледа.

Изтриване на записано съдържание

 1. Натиснете бутона TITLE LIST.
 2. Натиснете бутона ACTION MENU и изберете следната последователност.
  [Изтрий] — програмата за изтриване — [Изтрий]
  За да изтриете няколко програми, изберете всички програми, които искате да изтриете, преди да изберете [Изтрий].

За информация относно значението на символите в списъка на записаните заглавия вижте Разбиране на символите, показвани в списъка на записаните заглавия (само за модели, записващи на USB HDD).

[42] Записване на телевизионни програми

Разбиране на символите, показвани в списъка на записаните заглавия (само за модели, записващи на USB HDD)

List of icons and their descriptions :
Запис, който не е гледан
:
Защитен запис
:
Запис, който се извършва в момента
[43]

Използване на телевизора с други устройства

 • USB устройства
 • Blu-ray и DVD плейъри
 • Сателитен декодер (кабел и сателитен приемник)
 • Смартфони и таблети
 • Компютри, фотоапарати и камери
 • Аудиосистема
 • Bluetooth устройства
 • Безжичен субуфер на Sony (допълнителен) (само за модели, поддържащи безжичен субуфер на Sony)
 • Устройства, съвместими с BRAVIA Sync
 • Разглеждане на снимки в 4K от съвместими устройства (само за 4K модели)
[44] Използване на телевизора с други устройства

USB устройства

 • Възпроизвеждане на съдържание, записано на USB устройство
 • Информация относно USB устройства, използвани за запаметяване на снимки и музика
 • Поддържани файлове и формати
[45] Използване на телевизора с други устройства | USB устройства

Възпроизвеждане на съдържание, записано на USB устройство

За да записвате програми върху USB памет или да гледате програми, вижте Записване на телевизионни програми.

Свързване на USB устройство

Свържете USB памет към USB порта на телевизора, за да се насладите на снимки, музика и видеофайлове, записани на устройството.

Illustration of the connection method
 1. USB памет

Наслаждавайте се на снимки/музика/филми, записани на USB устройство

На екрана на телевизора можете да възпроизвеждате снимки/музика/филми, записани на USB устройство.

 1. Ако USB устройството, свързано към телевизора, има ключ за захранване, го включете.
 2. Натиснете бутона HOME и изберете (икона Приложения) от меню Home, след което изберете [Медия плейър].
  Ако поддържаното дистанционно управление има бутон APPS, можете да натиснете бутона APPS.
 3. Изберете името на USB устройството.
 4. Изберете папката и изберете файла за възпроизвеждане.

За да проверите поддържаните файлови формати

 • Поддържани файлове и формати

Забележка

 • Извеждането на някои фотоизображения или папки отнема време в зависимост от размерите на изображението, размера на файла и броя на файлове в папката.
 • Може да мине известно време, преди USB устройството да се покаже, тъй като телевизорът осъществява достъп до него при всяко свързване на USB устройството.
 • Всички USB портове на телевизора поддържат високоскоростен USB. Синият USB порт поддържа SuperSpeed (USB 3.1 Gen 1 или USB 3.0). USB разклонители (хъбове) не се поддържат.
 • Докато използвате USB устройството, не изключвайте телевизора или USB устройството, не прекъсвайте връзката с USB кабела, не изваждайте и не поставяйте носител за записване. В противен случай данните, записани в USB устройството, могат да се повредят.
 • В зависимост от файла възпроизвеждането може да не е възможно дори когато използвате поддържани формати.

Съвет

 • За друга информация вижте “Често задавани въпроси” на сайта на Sony за поддръжка.
  Често задавани въпроси относно отстраняването на неизправности
[46] Използване на телевизора с други устройства | USB устройства

Информация относно USB устройства, използвани за запаметяване на снимки и музика

 • USB портовете на телевизора поддържат FAT16, FAT32, exFAT и NTFS файлови системи.
 • При свързване на Sony цифров фотоапарат към телевизора с USB кабел настройките за USB връзка на фотоапарата трябва да са настроени на режим “Автом.” или “Памет”.
 • Ако вашият цифров фотоапарат не работи с вашия телевизор, опитайте следното:
  • Настройте USB връзката на фотоапарата на “Памет”.
  • Копирайте файловете от фотоапарата на USB флаш памет, после свържете паметта към телевизора.
 • Възможно е някои снимки и филми да са били увеличени, което води до лошо качество на картината. В зависимост от размера и съотношението на ширина спрямо височина е възможно изображенията да не се показват на цял екран.
 • Възможно е показването на снимка да отнеме по-дълго време в зависимост от файла или настройките.
 • Sony не носи отговорност при никакви обстоятелства за неуспешен запис, каквато и да е щета или загуба на записано съдържание, причинена или свързана с неизправност на телевизора, неизправност на USB устройството или всеки друг проблем.
[47] Използване на телевизора с други устройства | USB устройства

Поддържани файлове и формати

 • Снимки
 • Музика
 • Видео
 • Аудиочестота на дискретизация (за видео)
 • Външни субтитри
[48] Използване на телевизора с други устройства | USB устройства | Поддържани файлове и формати

Снимки

Случай на употреба: USB / домашна мрежа

Файлов форматРазширение
JPEG*.jpg / *.jpe / *.jpeg
ARW *1*.arw
 • *1 ARW е предназначен единствено за възпроизвеждане на файлове.

Други поддържани файлове и формати

 • Музика
 • Видео
 • Аудиочестота на дискретизация (за видео)
 • Външни субтитри
[49] Използване на телевизора с други устройства | USB устройства | Поддържани файлове и формати

Музика

Случай на употреба: USB / домашна мрежа

mp4

Разширение: *.mp4 / *.m4a

ОписаниеЧестота на дискретизация
AAC-LC16k / 22.05k / 24k / 32k / 44.1k / 48k
HE-AAC v1 / v224k / 32k / 44.1k / 48k

3gpp

Разширение: *.3gp / *.3g2

ОписаниеЧестота на дискретизация
AAC-LC16k / 22.05k / 24k / 32k / 44.1k / 48k
HE-AAC v1 / v224k / 32k / 44.1k / 48k

Asf

Разширение: *.wma

ОписаниеЧестота на дискретизация
WMA9 Standard8k / 11.025k / 16k / 22.05k / 32k / 44.1k / 48k

ogg

Разширение: *.ogg

ОписаниеЧестота на дискретизация
Vorbis8k / 11.025k / 16k / 22.05k / 32k / 44.1k / 48k

Други

ОписаниеЧестота на дискретизация
LPCM *132k / 44.1k / 48k

Разширение: *.mp3

ОписаниеЧестота на дискретизация
MP1L1 / MP1L2 / MP1L3 / MP2L1 / MP2L232k / 44.1k / 48k
MP2L316k / 22.05k / 24k
MP2.5L38k / 11.025k / 12k

Разширение: *.wav

ОписаниеЧестота на дискретизация
WAV *232k / 44.1k / 48k / 88.2k / 96k / 176.4k / 192k

Разширение: *.flac

ОписаниеЧестота на дискретизация
FLAC16k / 22.05k / 32k / 44.1k / 48k / 88.2k / 96k / 176.4k / 192k

Разширение: *.aac

ОписаниеЧестота на дискретизация
AAC-LC16k / 22.05k / 24k / 32k / 44.1k / 48k
HE-AAC v1 / v224k / 32k / 44.1k / 48k
 • *1 Случаят на употреба на LPCM е само за домашна мрежа.
 • *2 Случаят на употреба на WAV е само 2ch.

Други поддържани файлове и формати

 • Снимки
 • Видео
 • Аудиочестота на дискретизация (за видео)
 • Външни субтитри
[50] Използване на телевизора с други устройства | USB устройства | Поддържани файлове и формати

Видео

Случай на употреба: USB / домашна мрежа

MPEG1 (*.mpg / *.mpe / *.mpeg)

Тип на субтитрите: Външни

Видеокодек (Profile@Level)АудиокодекМакс. / мин. резолюцияМакс. скорост на предаване на кадрите
MPEG1MPEG1L21920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps

MPEG2PS (*.mpg / *.mpe / *.mpeg)

Тип на субтитрите: Външни

Видеокодек (Profile@Level)АудиокодекМакс. / мин. резолюцияМакс. скорост на предаване на кадрите
MPEG2 MP@HL, MP@H14L, MP@MLMPEG1L1 / MPEG1L2 / LPCM / AC31920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps

MPEG2TS

Разширение: *.m2t

Тип на субтитрите: Външни

Видеокодек (Profile@Level)АудиокодекМакс. / мин. резолюцияМакс. скорост на предаване на кадрите
MPEG2 MP@HL, MP@H14L, MP@MLMPEG1L1 / MPEG1L2 / AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC31920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps

Разширение: *.m2ts / *.mts

Тип на субтитрите: Външни

Видеокодек (Profile@Level)АудиокодекМакс. / мин. резолюцияМакс. скорост на предаване на кадрите
AVC / H.264 BP@L3, MP@L4.2, HP@L4.2MPEG1L1 / MPEG1L2 / AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC31920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@60fps

MP4 (*.mp4): За 2K модели

Тип на субтитрите: Външни

Видеокодек (Profile@Level)АудиокодекМакс. / мин. резолюцияМакс. скорост на предаване на кадрите
AVC / H.264 BP@L3, MP@L4.2, HP@L4.2AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 / MPEG1L1 / MPEG1L21920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@120fps
MPEG4 SP@L6, ASP@L5, ACEP@L4AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 / MPEG1L1 / MPEG1L21920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps

MP4 (*.mp4): За 4K модели

Тип на субтитрите: Външни

Видеокодек (Profile@Level)АудиокодекМакс. / мин. резолюцияМакс. скорост на предаване на кадрите
AVC / H.264 BP@L3, MP@L4.2, HP@L4.2AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 / MPEG1L1 / MPEG1L21920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@120fps
MPEG4 SP@L6, ASP@L5, ACEP@L4AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 / MPEG1L1 / MPEG1L21920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps
AVC / H.264 BP@L5.2, MP@L5.2, HP@L5.2 *1AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 / LPCM3840x2160 / QCIF (176x144)3840x2160@60p / 1920x1080@120fps
HEVC / H.265 MP@L5.1, Main10@L5.1AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC33840x2160 / QCIF (176x144)3840x2160@60p / 1920x1080@120fps
 • *1 Този ред включва случай на употреба на XAVC S формат. Максималната поддържана скорост на предаване на данни за XAVC S е 100 Mbps.

avi (*.avi)

Тип на субтитрите: Външни

Видеокодек (Profile@Level)АудиокодекМакс. / мин. резолюцияМакс. скорост на предаване на кадрите
XvidMPEG1L1 / MPEG1L2 / MPEG1L3 / AC3 / E-AC31920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps
Motion JPEGμ-LAW / PCM (U8) / PCM (S16LE)1280x720 / QCIF (176x144)1280x720@30fps

Asf (*.asf / *.wmv)

Тип на субтитрите: Външни

Видеокодек (Profile@Level)АудиокодекМакс. / мин. резолюцияМакс. скорост на предаване на кадрите
VC1 AP@L3, MP@HL, SP@MLWMA9 Standard1920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps

MKV (*.mkv): За 2K модели

Тип на субтитрите: Вградени / Външни

Видеокодек (Profile@Level)АудиокодекМакс. / мин. резолюцияМакс. скорост на предаване на кадрите
XvidDTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / Vorbis1920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps
AVC / H.264 BP@L3, MP@L4.2, HP@L4.2DTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / Vorbis1920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@60fps
MPEG4 SP@L6, ASP@L5, ACEP@L4DTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / Vorbis1920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps
VP8DTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / Vorbis1920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps
VP9 Profile 0, Profile 2DTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / Vorbis1920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@60fps

MKV (*.mkv): За 4K модели

Тип на субтитрите: Вградени / Външни

Видеокодек (Profile@Level)АудиокодекМакс. / мин. резолюцияМакс. скорост на предаване на кадрите
XvidDTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / Vorbis1920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps
AVC / H.264 BP@L3, MP@L4.2, HP@L4.2DTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / Vorbis1920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@60fps
MPEG4 SP@L6, ASP@L5, ACEP@L4DTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / Vorbis1920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps
VP8DTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / Vorbis1920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps
VP9 Profile 0, Profile 2DTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / Vorbis3840x2160 / QCIF (176x144)3840x2160@60fps
AVC / H.264 BP@L5.2, MP@L5.2, HP@L5.2DTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v23840x2160 / QCIF (176x144)3840x2160@60p / 1920x1080@120fps
HEVC / H.265 MP@L5.1, Main10@L5.1DTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v23840x2160 / QCIF (176x144)3840x2160@60p / 1920x1080@120fps

3gpp (*.3gp / *.3g2)

Тип на субтитрите: Външни

Видеокодек (Profile@Level)АудиокодекМакс. / мин. резолюцияМакс. скорост на предаване на кадрите
MPEG4 SP@L6, ASP@L5, ACEP@L4AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 / MPEG1L1 / MPEG1L21920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps
AVC / H.264 BP@L3, MP@L4.2, HP@L4.2AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 / MPEG1L1 / MPEG1L21920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@60fps

MOV (*.mov)

Тип на субтитрите: Външни

Видеокодек (Profile@Level)АудиокодекМакс. / мин. резолюцияМакс. скорост на предаване на кадрите
AVC / H.264 BP@L3, MP@L4.2, HP@L4.2AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / μ-LAW / PCM (U8) / PCM (S16BE) / PCM (S16LE)1920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@60fps
MPEG4 SP@L6, ASP@L5, ACEP@L4AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / μ-LAW / PCM (U8) / PCM (S16BE) / PCM (S16LE)1920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps
Motion JPEGAAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / μ-LAW / PCM (U8) / PCM (S16BE) / PCM (S16LE)1280x720 / QCIF (176x144)1280x720@30fps

WebM (*.webm)

Тип на субтитрите: Външни

Видеокодек (Profile@Level)АудиокодекМакс. / мин. резолюцияМакс. скорост на предаване на кадрите
VP8Vorbis1920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps
VP9 Profile 0, Profile 2Vorbis3840x2160 / QCIF (176x144)3840x2160@60fps

Други поддържани файлове и формати

 • Снимки
 • Музика
 • Аудиочестота на дискретизация (за видео)
 • Външни субтитри
[51] Използване на телевизора с други устройства | USB устройства | Поддържани файлове и формати

Аудиочестота на дискретизация (за видео)

АудиокодекЧестота на дискретизация
LPCM44.1k / 48k
MPEG1L1 / MPEG1L232k / 44.1k / 48k
MPEG1L332k / 44.1k / 48k
AAC-LC16k / 22.05k / 24k / 32k / 44.1k / 48k
HE-AAC v1 / v224k / 32k / 44.1k / 48k
AC332k / 44.1k / 48k
E-AC332k / 44.1k / 48k
Vorbis8k / 11.025k / 16k / 22.05k / 32k / 44.1k / 48k
WMA98k / 11.025k / 16k / 22.05k / 32k / 44.1k / 48k
DTS core32k / 44.1k / 48k
μ-LAW8k
PCM (U8)8k
PCM (S16LE)11.025k / 16k / 44.1k
PCM (S16BE)11.025k / 16k / 44.1k

Други поддържани файлове и формати

 • Снимки
 • Музика
 • Видео
 • Външни субтитри
[52] Използване на телевизора с други устройства | USB устройства | Поддържани файлове и формати

Външни субтитри

Случай на употреба: USB

Файлов форматРазширение
SubStation Alpha*.ass / *.ssa
SubRip*.srt
MicroDVD*.sub / *.txt
SubViewer*.sub
SAMI*.smi / *.sami
DVD Subtitle System*.txt

Други поддържани файлове и формати

 • Снимки
 • Музика
 • Видео
 • Аудиочестота на дискретизация (за видео)
[53] Използване на телевизора с други устройства

Blu-ray и DVD плейъри

 • Свързване на Blu-ray или DVD плейър
 • Гледане на Blu-ray и DVD дискове
[54] Използване на телевизора с други устройства | Blu-ray и DVD плейъри

Свързване на Blu-ray или DVD плейър

Свържете Blu-ray/DVD плейър към телевизора.

Използвайте един от методите за свързване по-долу според наличните изводи на телевизора.

Забележка

 • Наличните изводи зависят от вашия модел/регион/държава.

Съвет

 • Можете да свържете и сателитен декодер (кабел и сателитен приемник) по същия начин като Blu-ray/DVD плейър.

HDMI свързване

За оптимално качество на картината препоръчваме да свързвате вашия плейър към телевизора с помощта на HDMI кабел. Ако вашият Blu-ray/DVD плейър има HDMI жак (гнездо), свържете го чрез HDMI кабел.

Illustration of the connection method
 1. Blu-ray/DVD плейър (същото, както свързване на сателитен декодер)
 2. HDMI кабел (не се доставя)*

* Уверете се, че използвате одобрен HIGH SPEED HDMI кабел с HDMI лого.

Компонентна видеовръзка

Ако вашият Blu-ray/DVD плейър има жакове за компонентно видео, свържете ги към телевизора, като използвате компонентен видеокабел и аудиокабел.

Illustration of the connection method
 1. Blu-ray/DVD плейър (същото, както свързване на сателитен декодер)
 2. Компонентен видеокабел (не се доставя)
 3. Аудиокабел (не се доставя)

SCART връзка

Ако вашият Blu-ray/DVD плейър има SCART жак, свържете го чрез SCART кабел.

Illustration of the connection method
 1. Blu-ray/DVD плейър (същото, както свързване на сателитен декодер)
 2. SCART кабел (не се доставя)

Забележка

 • SCART връзката може да предостави същото качество на картината като композитната връзка в зависимост от свързания Blu-ray/DVD плейър.

Композитна връзка

Ако вашият Blu-ray/DVD плейър има композитни жакове, свържете ги чрез композитен видео-/аудиокабел.

Illustration of the connection method
 1. Blu-ray/DVD плейър (същото, както свързване на сателитен декодер)
 2. Композитен видео-/аудиокабел (не се доставя)

Когато използвате Аналогов удължителен кабел

Illustration of the connection method
 1. Blu-ray/DVD плейър (същото, както свързване на сателитен декодер)
 2. Аналогов удължителен кабел (доставен)*
 3. RCA кабел (не се доставя)

* Дали Аналоговият удължителен кабел ще бъде доставен зависи от вашия модел/регион/държава.

[55] Използване на телевизора с други устройства | Blu-ray и DVD плейъри

Гледане на Blu-ray и DVD дискове

На телевизора можете да гледате съдържание от Blu-ray/DVD дискове или друго съдържание, поддържано от вашия плейър.

 1. Включете свързания Blu-ray/DVD плейър.
 2. Натиснете бутона (Избор на вход) неколкократно, за да изберете свързания Blu-ray/DVD плейър.
 3. Стартирайте възпроизвеждане от свързания Blu-ray/DVD плейър.

Съвет

 • Ако свържете устройство, съвместимо с BRAVIA Sync Sync през HDMI връзка, можете да го управлявате с дистанционното управление на телевизора.
[56] Използване на телевизора с други устройства

Сателитен декодер (кабел и сателитен приемник)

 • Свързване на сателитен декодер (кабелен/сателитен приемник)
 • Сателитен декодер (кабел и сателитен приемник) с IR Blaster (само за модели, съвместими с IR Blaster)
[57] Използване на телевизора с други устройства | Сателитен декодер (кабел и сателитен приемник)

Свързване на сателитен декодер (кабелен/сателитен приемник)

Свържете сателитния декодер (кабел и сателитен приемник) към телевизора.
Свържете го към изводите на телевизора.
За подробности вижте страница Свързване на Blu-ray или DVD плейър.

[58] Използване на телевизора с други устройства | Сателитен декодер (кабел и сателитен приемник)

Сателитен декодер (кабел и сателитен приемник) с IR Blaster (само за модели, съвместими с IR Blaster)

 • Свързване на IR Blaster (само за IR Blaster - съвместими модели)
 • Настройване на IR Blaster за управление на сателитния декодер (кабел и сателитен приемник) (само за модели, съвместими с IR Blaster)
[59] Използване на телевизора с други устройства | Сателитен декодер (кабел и сателитен приемник) | Сателитен декодер (кабел и сателитен приемник) с IR Blaster (само за модели, съвместими с IR Blaster)

Свързване на IR Blaster (само за IR Blaster - съвместими модели)

Моделите, съвместими с IR Blaster, имат опция [Настройка на IR Blaster] в [Настройки] — [Гледане на телевизия] — [Външни входове].

IR Blaster ви позволява да управлявате сателитен декодер (кабел и сателитен приемник), който е свързан към телевизора, с дистанционното управление на телевизора.

(Модели, съвместими с IR Blaster, може да не са налични в зависимост от вашия модел/държава.)

Illustration of the connection method
 1. Сателитен декодер (кабел и сателитен приемник)
 2. Кабел за IR Blaster
 3. IR Blaster жак (гнездо)

Забележка

 • Уверете се, че IR Blaster е правилно настроен и инфрачервеният предавател е разположен близо до инфрачервения приемник на външното устройство.
 • Уверете се, че телевизорът поддържа външното устройство.
[60] Използване на телевизора с други устройства | Сателитен декодер (кабел и сателитен приемник) | Сателитен декодер (кабел и сателитен приемник) с IR Blaster (само за модели, съвместими с IR Blaster)

Настройване на IR Blaster за управление на сателитния декодер (кабел и сателитен приемник) (само за модели, съвместими с IR Blaster)

Изпълнението на [Настройка на управлението на декодера] в [Настройка на IR Blaster] ви дава възможност да работите с кабел и сателитен приемник от менюто, показвано на екрана, като натиснете бутона ACTION MENU на дистанционното управление. Ако дистанционното управление има бутон EXT.BOX MENU, можете да го натиснете, за да използвате дистанционното управление за операции с кабела и сателитния приемник, например показване на менюто на кабела и сателитния приемник.

 1. Натиснете бутона HOME, след това изберете [Настройки] — [Гледане на телевизия] — [Външни входове] — [Настройка на IR Blaster] — [Настройка на управлението на декодера].
 2. Следвайте инструкциите на екрана.

Съвет

 • IR Blaster може да управлява AV приемник. За настройване на AV приемник натиснете бутона HOME, след това изберете [Настройки] — [Гледане на телевизия] — [Външни входове] — [Настройка на IR Blaster] — [Управление на AV приемник].
 • Ако AV приемникът е BRAVIA Sync съвместимо устройство, IR Blaster не е нужен.

Забележка

 • Възможно е някои външни устройства да не реагират на някои елементи в менюто Аction меню.
 • Ако натиснете и задържите натиснат даден бутон на дистанционното управление, действието може да не бъде изпълнено. Вместо това опитайте да натиснете бутона няколко пъти.
[61] Използване на телевизора с други устройства

Смартфони и таблети

 • Гледане на съдържание от вашето мобилно устройство на телевизора с Google Cast
 • Показване на екрана на смартфон/таблет на телевизора чрез използване на функцията Дублиране на екран
[62] Използване на телевизора с други устройства | Смартфони и таблети

Гледане на съдържание от вашето мобилно устройство на телевизора с Google Cast

Google Cast ви позволява по безжичен начин да прехвърляте съдържание от вашите предпочитани уебсайтове и приложения във вашия телевизор, директно от вашия компютър или мобилно устройство.

 1. Свържете мобилно устройство, например смартфон или таблет, към същата домашна мрежа, към която е свързан телевизорът.
 2. Стартирайте приложение, поддържано от Google Cast на мобилното устройство.
 3. Изберете иконата (cast) в приложението.
  Екранът на мобилното устройство се извежда на телевизора.

Забележка

 • За да използвате Google Cast, е необходима интернет връзка.
[63] Използване на телевизора с други устройства | Смартфони и таблети

Показване на екрана на смартфон/таблет на телевизора чрез използване на функцията Дублиране на екран

Можете да покажете екрана на мобилно устройство на телевизора, за да преглеждате снимки, видео или уебсайтове.

Функцията “Дублиране на екрана” (Screen mirroring) използва технология Miracast за показване на екрана на съвместимо устройство на екрана на телевизора. За използването на тази функция не се изисква безжичен рутер.

Illustration of content sharing
 1. Смартфон
 2. Таблет
 3. Компютър
 1. Натиснете бутона (Избор на вход) и след това изберете [Дублиране на екрана].
 2. Управление на съвместимо с Дублиране на екрана устройство за свързване към телевизора.
  Когато устройството е свързано с телевизора, екранът, показан на устройството, ще се показва и на телевизора.
  За подробности вижте ръководството с инструкции на вашето устройство.

Забележка

 • Когато е показан екранът за готовност на Дублиране на екрана, безжичната връзка между телевизора и безжичния рутер е прекъсната, следователно интернет комуникацията е спряна.
[64] Използване на телевизора с други устройства

Компютри, фотоапарати и камери

 • Свързване на компютър и разглеждане на запаметеното съдържание
 • Свързване на фотоапарат или камера и разглеждане на запаметеното съдържание
 • Спецификации на компютърния видеосигнал
[65] Използване на телевизора с други устройства | Компютри, фотоапарати и камери

Свързване на компютър и разглеждане на запаметеното съдържание

Свързване на компютър

Използвайте HDMI кабел за свързване на вашия компютър към телевизора.

Illustration of the connection method
 1. Компютър
 2. HDMI кабел (не се доставя)*

* Уверете се, че използвате одобрен HIGH SPEED HDMI кабел с HDMI лого.

За да проверите спецификациите на видеосигнала

 • Спецификации на компютърния видеосигнал

За да видите съдържание, записано на компютър

След като осъществите връзката с компютъра, натиснете бутона HOME, след това изберете входа, към който е свързан компютърът.

За да проверите поддържаните файлови формати

 • Поддържани файлове и формати

Забележка

 • За оптимално качество на картината ви препоръчваме да настроите компютъра за изходни видеосигнали в съответствие с една от настройките, посочени в “Спецификации на компютърния видеосигнал”.
 • В зависимост от състоянието на връзката изображението може да е замъглено или размазано. В такъв случай променете настройките на компютъра и изберете друг входен сигнал от списъка “Спецификации на компютърния видеосигнал”.
[66] Използване на телевизора с други устройства | Компютри, фотоапарати и камери

Свързване на фотоапарат или камера и разглеждане на запаметеното съдържание

Свързване на фотоапарат или камера

Свържете вашия цифров фотоапарат Sony или камера с HDMI кабел. Използвайте кабел, който има HDMI мини жак от страната на цифровия фотоапарат/камерата и стандартен HDMI жак от страната на телевизора.

Illustration of the connection method
 1. Цифров фотоапарат
 2. Камера
 3. HDMI кабел (не се доставя)*

* Уверете се, че използвате одобрен HIGH SPEED HDMI кабел с HDMI лого.

За да видите съдържание, записано на цифров фотоапарат или камера

 1. След като свържете цифровия фотоапарат/камерата, ги включете.
 2. Натиснете бутона (Избор на вход) неколкократно, за да изберете свързания цифров фотоапарат/камера.
 3. Стартирайте възпроизвеждане от свързания цифров фотоапарат/камера.

За да проверите поддържаните файлови формати

 • Поддържани файлове и формати

Съвет

 • Ако свържете устройство, съвместимо с BRAVIA Sync, можете да го управлявате с дистанционното управление на телевизора. Уверете се, че вашето устройство е съвместимо с BRAVIA Sync. Някои устройства може да не са съвместими с BRAVIA Sync дори ако разполагат с HDMI жак.
[67] Използване на телевизора с други устройства | Компютри, фотоапарати и камери

Спецификации на компютърния видеосигнал

(Резолюция, Хоризонтална честота/Вертикална честота)

 • 640 x 480, 31,5 kHz/60 Hz
 • 800 x 600, 37,9 kHz/60 Hz
 • 1024 x 768, 48,4 kHz/60 Hz
 • 1152 x 864, 67,5 kHz/75 Hz (само за 2K Full HD модели или 4K модели)
 • 1280 x 1024, 64,0 kHz/60 Hz (само за 2K Full HD модели или 4K модели)
 • 1600 x 900, 56,0 kHz/60 Hz (само за 2K Full HD модели или 4K модели)
 • 1680 x 1050, 65,3 kHz/60 Hz (само за 2K Full HD модели или 4K модели)
 • 1920 x 1080, 67,5 kHz/60 Hz (само за 2K Full HD модели или 4K модели)*

* Синхронизирането 1080p, приложено към HDMI вход, се третира като видео синхронизиране, а не като компютърно синхронизиране. Това се отразява на настройките на [Екран] в [Екран и звук]. За да видите съдържание от компютър, задайте за [Широкоекранен режим] настройка [Пълен] и за [Зона на екрана] настройка [Всички пиксели] (2K модели) или [+1] (4K модели). ([Зона на екрана] може да се конфигурира само когато [Автоматична зона на екрана] е деактивирана.)

Други входни видеосигнали

В зависимост от спецификациите на вашия компютър може да се показват следните видеоформати.

 • 480p, 480i
 • 576p*1, 576i*1
 • 720/24p
 • 720p/30 Hz, 720p/50 Hz*1, 720p/60 Hz
 • 1080i/50 Hz*1, 1080i/60 Hz
 • 1080/24p
 • 1080p/30 Hz, 1080p/50 Hz*1, 1080p/60 Hz
 • 3840 x 2160p/24 Hz, 3840 x 2160p/25 Hz*1, 3840 x 2160p/30 Hz (само за 4K модели)
 • 3840 x 2160p/50 Hz*1*3, 3840 x 2160p/60 Hz*3 (само за 4K модели)
 • 4096 x 2160p/24 Hz*2 (само за 4K модели)
 • 4096 x 2160p/50 Hz*1*2*3, 4096 x 2160p/60 Hz*2*3 (само за 4K модели)

*1 Не се поддържа в зависимост от вашия регион/държава.

*2 Когато входът е 4096 x 2160p и за [Широкоекранен режим] е зададена стойност [Нормален], резолюцията се показва като 3840 x 2160p.
За да се показва 4096 x 2160p, задайте за настройката [Широкоекранен режим] стойност [Пълен 1] или [Пълен 2].

*3 поддържа се само от HDMI 2/3 в зависимост от вашия модел.

Забележка

 • Възможно е изход с 1920 x 1080/60 Hz да не е наличен в зависимост от компютъра. Дори ако изберете изход с 1920 x 1080/60 Hz, действителният изходен сигнал може да се различава. В този случай променете настройките на компютъра, след това настройте вашия компютър да използва друг видеосигнал.
[68] Използване на телевизора с други устройства

Аудиосистема

 • Извеждане на аудио от аудиосистема
 • Свързване на аудиосистема
 • Настройване на аудиосистема
[69] Използване на телевизора с други устройства | Аудиосистема

Извеждане на аудио от аудиосистема

Можете да свързвате към телевизора аудиосистеми, като AV приемници или саундбарове. Изберете метод за връзка по-долу според спецификациите на аудиосистемата, която искате да свържете.

 • Свързване посредством HDMI кабел (За подробности прочетете внимателно “Свързване посредством HDMI кабел” по-долу)
 • Свързване посредством цифров оптичен кабел
 • Свързване посредством аудиокабел

За методите на свързване вижте страница Свързване на аудиосистема.

Забележка

 • Направете справка в ръководството с инструкции на устройството, което ще свързвате.

Свързване посредством HDMI кабел

Това устройство поддържа Audio Return Channel (ARC). Можете да използвате HDMI кабел, за да извеждате аудиосигнал от аудиосистемите, които поддържат ARC.

За методите на свързване вижте страница Свързване на аудиосистема.

Забележка

 • Местоположението на HDMI извода, който поддържа ARC, се различава в зависимост от модела. Вижте включеното в комплекта справочно ръководство.
[70] Използване на телевизора с други устройства | Аудиосистема

Свързване на аудиосистема

Вижте илюстрациите по-долу за свързване на аудиосистема, например AV приемник или саунд бар.

Забележка

 • Наличните изводи зависят от вашия модел/регион/държава.

HDMI връзка (ARC се поддържа)

 1. Свържете телевизора и аудиосистемата с HDMI кабел.
  Свържете към входния HDMI извод на телевизора с надпис “ARC”.
  Illustration of the connection method
  1. AV приемник или саунд бар
  2. HDMI кабел (не се доставя)*

  * Препоръчваме одобрени Първокласни високоскоростни HDMI кабели с HDMI лого.

 2. Настройване на аудиосистема

Свързване посредством цифров оптичен кабел

 1. Свържете телевизора и аудиосистемата с цифров оптичен кабел.
  Свържете към извода на цифровия оптичен вход на аудиосистемата.
  Illustration of the connection method
  1. AV приемник или саунд бар
  2. Оптичен аудиокабел (не се доставя)
 2. Настройване на аудиосистема

Свързване посредством аудиокабел

 1. Свържете телевизора и аудиосистемата със стерео към RCA аналогов аудиокабел.
  Свържете към извода на аудиовхода на аудиосистемата.
  Illustration of the connection method
  1. AV приемник или саунд бар
  2. Аудиокабел (не се доставя)
 2. Настройване на аудиосистема

Съвет

 • За повече информация посетете уебсайта на Sony за поддръжка.
  Сайт за поддръжка
[71] Използване на телевизора с други устройства | Аудиосистема

Настройване на аудиосистема

След като свържете аудиосистема към телевизора, регулирайте аудиоизхода на телевизора от аудиосистемата.

Регулиране на аудиосистема, свързана посредством HDMI кабел или цифров оптичен кабел

 1. След свързване на телевизора към вашата аудиосистема, натиснете бутона ACTION MENU, след това изберете [Говорител] — [Аудио система].
 2. Включете свързаната аудиосистема, след това регулирайте силата на звука.
  Ако свържете устройство, съвместимо с BRAVIA Sync с HDMI връзка, можете лесно да го управлявате с дистанционното управление на телевизора.

Забележка

 • Трябва да конфигурирате настройките [Цифров аудио изход] според аудиосистемата. Натиснете бутона HOME, след това изберете [Настройки] — [Екран и звук] — [Аудио изход] — [Цифров аудио изход].
 • Ако аудиосистемата не е съвместима с Dolby Digital или DTS, задайте за [Настройки] — [Екран и звук] — [Аудио изход] — [Цифров аудио изход] стойност [PCM].

Съвет

 • Ако конкретна аудиосистема е свързана с HDMI кабел, можете да регулирате изходното синхронизиране на картината и звука.
  • Задаване на настройка за AV синхронизация
  За подробности относно поддържаните модели, направете справка в сайта за поддръжка.
  • Сайт за поддръжка

Регулиране на аудиосистема, свързана посредством аудиокабел

 1. След свързване на телевизора към вашата аудиосистема натиснете бутона HOME, след това изберете [Настройки] — [Екран и звук] — [Аудио изход] — [Слушалки/аудио изход] — [Аудио изход (Постоянен)].
 2. Включете свързаната аудиосистема, след това регулирайте силата на звука.

Забележка

 • Ако аудиосистемата не е съвместима с Dolby Digital или DTS, задайте за [Настройки] — [Екран и звук] — [Аудио изход] — [Цифров аудио изход] стойност [PCM].

Съвет

 • Когато използвате външна аудиосистема, аудиоизходът на телевизора може да се управлява от дистанционното управление на телевизора, ако [Слушалки/аудио изход] е настроен на [Аудио изход (Променлив)]. Натиснете бутона HOME, след това изберете [Настройки] — [Екран и звук] — [Аудио изход] — [Слушалки/аудио изход] — [Аудио изход (Променлив)].
 • Когато свържете субуфер, натиснете бутона HOME, след това изберете [Настройки] — [Екран и звук] — [Аудио изход] — [Слушалки/аудио изход] — [Събуфер].
[72] Използване на телевизора с други устройства

Bluetooth устройства

 • Свързване на Bluetooth устройство
 • Задаване на настройка за AV синхронизация
 • Поддържани Bluetooth профили
[73] Използване на телевизора с други устройства | Bluetooth устройства

Свързване на Bluetooth устройство

За да сдвоите телевизора с Bluetooth устройство

Само за модели с поддръжка на Bluetooth A2DP, които могат да използват Bluetooth аудиоустройства, като слушалки или високоговорители.

Моделите с поддръжка на Bluetooth A2DP, които поддържат Bluetooth аудиоустройства, имат [A/V синхронизиране] в [Настройки] — [Екран и звук] — [Аудио изход].

 1. Включете вашето Bluetooth устройство и го поставете в режим на сдвояване.
  За да поставите вашето Bluetooth устройство в режим на сдвояване, вижте ръководството на устройството.
 2. Натиснете бутона HOME, след това изберете [Настройки] — [Дистанционни управления и аксесоари] — [Bluetooth настройки] — [Добавяне на устройство], за да поставите телевизора в режим на сдвояване.
  Ще бъде показан списък на наличните Bluetooth устройства.
 3. Изберете желаното устройство от списъка, след това следвайте инструкциите на екрана.
  Ако бъде помолени да въведете парола, вижте ръководството на устройството.
  След като сдвояването се извърши, устройството се свързва с телевизора.

За да се свържете със сдвоено Bluetooth устройство

 1. Натиснете бутона HOME, след това изберете [Настройки] — [Дистанционни управления и аксесоари] — [Bluetooth настройки].
 2. Изберете от списъка устройство, което е сдвоено но не е свързано.
 3. Изберете [Свържи].
[74] Използване на телевизора с други устройства | Bluetooth устройства

Задаване на настройка за AV синхронизация

Ако Bluetooth аудиоустройството е свързано, може да има забавяне между картината и звука поради свойствата на Bluetooth. Можете да регулирате забавянето между картината и звука чрез настройката A/V синхронизиране. (Само за модели с поддръжка на Bluetooth A2DP, които могат да използват Bluetooth аудиоустройства.)

Моделите с поддръжка на Bluetooth A2DP, които поддържат Bluetooth аудиоустройства, имат [A/V синхронизиране] в [Настройки] — [Екран и звук] — [Аудио изход].

 1. Натиснете бутона HOME, след това изберете [Настройки] — [Екран и звук] — [Аудио изход] — [A/V синхронизиране] — желаната опция.

Съвет

 • Можете също така да регулирате изходното синхронизиране на картината и звука за конкретна аудиосистема, свързана с HDMI кабел. За подробности относно поддържаните модели, направете справка в сайта за поддръжка.
  • Сайт за поддръжка

Забележка

 • В зависимост от свързаното Bluetooth аудиоустройство, картината и звукът може да не са съгласувани дори когато за настройката [A/V синхронизиране] е зададена стойност [Вкл.] или [Автомат.].
 • За да предотвратите показването на черен екран на телевизора незабавно след включването му, когато се свързва безжично саунд бар (Bluetooth), задайте за настройката [A/V синхронизиране] стойност [Вкл.].
 • Ако за [Режим на картината] е зададена една от опциите по-долу, изходното синхронизиране на картината и звука не се регулира дори ако за настройката [A/V синхронизиране] е зададена стойност [Автомат.].
  • [Игра]
  • [Графика]
  • [Снимки‑ярки]
  • [Снимки‑стандарт]
  • [Снимки‑настроени]
  За да се регулира [A/V синхронизиране] при работа в който и да е от тези режими, изберете [Вкл.].
 • Реакцията на телевизора по време на възпроизвеждане на видеоигри може да изглежда по-бавна поради настройката [A/V синхронизиране], която увеличава забавянето при изходното синхронизиране на картината. За игри, при които времето на реакция е от значение, не ви препоръчваме да използвате Bluetooth устройство, а ви препоръчваме да използвате високоговорителите на телевизора или саундбар с кабелна (HDMI кабел/цифров оптичен кабел) връзка.
[75] Използване на телевизора с други устройства | Bluetooth устройства

Поддържани Bluetooth профили

Телевизорът поддържа следните профили:

 • HID (Human Interface Device профил)
 • HOGP (HID over GATT профил)
 • A2DP (Разширен профил за аудиоразпространение)*
 • AVRCP (Профил за дистанционно управление на аудио/видео)*
 • 3DSP (3D Synchronization профил)*
 • SPP (Serial Port профил)

* Наличността зависи от вашия модел/регион/държава.

Поддържаните от A2DP и AVRCP модели имат [A/V синхронизиране] в [Настройки] — [Екран и звук] — [Аудио изход].

[76] Използване на телевизора с други устройства

Безжичен субуфер на Sony (допълнителен) (само за модели, поддържащи безжичен субуфер на Sony)

 • Свързване на безжичен субуфер (опция)
 • Регулиране на настройките, свързани с безжичен субуфер (опция)
[77] Използване на телевизора с други устройства | Безжичен субуфер на Sony (допълнителен) (само за модели, поддържащи безжичен субуфер на Sony)

Свързване на безжичен субуфер (опция)

Можете да използвате допълнителния безжичен субуфер SWF-BR100, за да засилите басовите честоти на звука на телевизора.

Наличността на тази функция зависи от вашия модел/регион/държава.
Телевизори, които поддържат безжичен субуфер, имат обозначение “SWF-BR100” в раздела със спецификации на Информация за продукта.

Illustration of the connection method
 1. Безжичен трансивер
 2. Безжичен субуфер SWF-BR100
 3. Аудиокабел
 1. Свържете аудиокабела (доставен) към безжичния трансивер.
 2. Свържете другия край на аудиокабела към жака (гнездото) AUDIO OUT / (Слушалки) на телевизора.
 3. Свържете безжичния трансивер към USB порта на телевизора.
  [Слушалки/аудио изход] автоматично се задава на [Събуфер].
 4. Разположете безжичния субуфер и го свържете към променливотоково захранване.
  Препоръчваме да поставите безжичния субуфер възможно най-близо до телевизора.

Съвет

 • Когато връзката с безжичния трансивер е прекъсната, оригиналната настройка на [Слушалки/аудио изход] се възстановява автоматично.
 • За подробности относно настройката на безжичния субуфер вижте ръководството за употреба, доставено с безжичния субуфер.
[78] Използване на телевизора с други устройства | Безжичен субуфер на Sony (допълнителен) (само за модели, поддържащи безжичен субуфер на Sony)

Регулиране на настройките, свързани с безжичен субуфер (опция)

Моделите с поддръжка на безжичен субуфер на Sony имат опция [Мощност на безжичния събуфер] в [Настройки] — [Екран и звук] — [Аудио изход].

Настройките на звука на безжичния субуфер вече са зададени на препоръчителните стойности за вашия телевизор. Следвайте инструкциите, за да промените настройките така, че да отговарят на предпочитанията ви.

 1. Натиснете бутона HOME, след това изберете [Настройки] — [Екран и звук] — [Аудио изход] — [Безжичен събуфер].

Налични опции

[Ниво на безжичен събуфер]
Регулира нивото на силата на звука на безжичния субуфер.
[Гранична честота (50‑200Hz)]
Регулира граничната честота на безжичния субуфер. Всички честоти под граничната честота се извеждат към безжичния субуфер.
[Фаза]
Задава поляритета на фазата. Изберете настройката според вашите предпочитания.
[Синхронизация на безжичния събуфер]
Регулира забавянето във времето на звука на безжичния субуфер. Ако звукът, произвеждан от безжичния субуфер закъснява, използвайте [+], ако подранява, използвайте [-].
[Нулиране на безжичния събуфер]
Нулира настройките за безжичния субуфер до началните им стойности.

За настройка на начина за управление на мощността на безжичния субуфер

 1. Натиснете бутона HOME, след това изберете [Настройки] — [Екран и звук] — [Аудио изход] — [Мощност на безжичния събуфер].
[79] Използване на телевизора с други устройства

Устройства, съвместими с BRAVIA Sync

 • Описание на BRAVIA Sync
 • Използване на функции, налични за устройства, съвместими с BRAVIA Sync
 • Регулиране на настройките на BRAVIA Sync
[80] Използване на телевизора с други устройства | Устройства, съвместими с BRAVIA Sync

Описание на BRAVIA Sync

Ако съвместимо с BRAVIA Sync устройство (напр. Blu-ray плейър, AV приемник) е свързано чрез HDMI кабел, можете да управлявате устройството посредством дистанционното управление на телевизора.

Illustration of operating a BRAVIA Sync-compatible device
[81] Използване на телевизора с други устройства | Устройства, съвместими с BRAVIA Sync

Използване на функции, налични за устройства, съвместими с BRAVIA Sync

[Sync Menu] се използва предимно за управление на устройства, съвместими с BRAVIA Sync, от телевизора.
Натиснете бутона ACTION MENU и изберете [Sync Menu].

Blu-ray/DVD плейър

 • Автоматично включва Blu-ray/DVD плейър и превключва на входния сигнал към Blu-ray/DVD плейъра, когато го изберете от меню Home или Sync Menu.
 • Автоматично включва телевизора и превключва към входния сигнал от свързания Blu-ray/DVD плейър, когато Blu-ray/DVD плейърът започне да възпроизвежда.
 • Автоматично изключва свързания Blu-ray/DVD плейър, когато изключите телевизора.
 • Управлява работата на менютата (бутони (Нагоре) / (Надолу) / (Наляво) / (Надясно)), възпроизвеждането (напр. бутон (Възпроизвеждане)) и избора на канали на свързания Blu-ray/DVD плейър през дистанционното управление на телевизора.

AV приемник

 • Автоматично включва свързания AV приемник и превключва изхода на звука от високоговорителите на телевизора към аудиосистемата, когато включите телевизора. Тази функция е налична само ако преди това сте използвали AV приемника за извеждане на звука на телевизора.
 • Автоматично превключва изхода на звука към AV приемник чрез включване на AV приемника, когато включите телевизора.
 • Автоматично изключва свързания AV приемник, когато изключите телевизора.
 • Регулира силата на звука (бутони (Сила на звука) +/–) и заглушава звука (бутон (Изключване на звука)) на свързания AV приемник, през дистанционното управление на телевизора.

Видеокамера

 • Автоматично включва телевизора и превключва към входния сигнал от свързаната видеокамера, когато камерата се включи.
 • Автоматично изключва свързаната видеокамера, когато изключите телевизора.
 • Управлява работата на менютата (бутони (Нагоре) / (Надолу) / (Наляво) / (Надясно)), възпроизвеждането (напр. бутон (Възпроизвеждане)) на свързаната видеокамера през дистанционното управление на телевизора.

Забележка

 • Управление чрез BRAVIA Sync” (BRAVIA Sync) е възможно само за свързани съвместими с BRAVIA Sync устройства с логото BRAVIA Sync.
[82] Използване на телевизора с други устройства | Устройства, съвместими с BRAVIA Sync

Регулиране на настройките на BRAVIA Sync

 1. Включете свързаното устройство.
 2. За да активирате [Управление чрез BRAVIA Sync], натиснете бутона HOME, след това изберете [Настройки] — [Гледане на телевизия] — [Външни входове] — [BRAVIA Sync настройки] — [Управление чрез BRAVIA Sync].
 3. Активирайте BRAVIA Sync на свързаното устройство.
  Когато дадено устройство на Sony, съвместимо с BRAVIA Sync, е свързано и включено, а [Управление чрез BRAVIA Sync] е активирано, BRAVIA Sync се активира автоматично на това устройство. За подробности вижте ръководството за употреба на свързаното устройство.

Налични опции

Наличните опции са показани по-долу. (Опциите може да се различават в зависимост от вашия модел/регион/държава.)

[Автоматично изключване на устройства]
Ако е деактивирано, свързаното устройство не се изключва автоматично, когато се изключи телевизорът.
[Автоматично включване на ТВ]
Ако е деактивиран, телевизорът не се включва автоматично, когато се включи свързаното устройство.
[Списък с BRAVIA Sync устройства]
Показва списък с BRAVIA Sync устройства.
[Бутони за управление на устройството]
Позволява да настройвате бутони за управление на HDMI-свързано устройство.

Употреба на Sync Menu

 1. Натиснете бутона ACTION MENU, изберете Sync Menu и изберете желания елемент в Sync Menu.

Съвет

 • В следните случаи се извежда съобщение на екрана на телевизора, когато изберете Sync Menu.
  • Не е свързано HDMI устройство.
  • [Управление чрез BRAVIA Sync] е деактивирана.
[83] Използване на телевизора с други устройства

Разглеждане на снимки в 4K от съвместими устройства (само за 4K модели)

 • Разглеждане на снимки в 4K резолюция (само за 4K модели)
 • Настройки за разглеждане на изображения в 4K резолюция с по-високо качество (само за 4K модели)
[84] Използване на телевизора с други устройства | Разглеждане на снимки в 4K от съвместими устройства (само за 4K модели)

Разглеждане на снимки в 4K резолюция (само за 4K модели)

Можете да свържете цифров фотоапарат/камера, която поддържа HDMI 4K изход, към HDMI IN на телевизора, за да се показват снимки с висока резолюция, запаметени във фотоапарата. Можете също да показвате снимки с висока резолюция, запаметени в свързани USB устройства или вашата домашна мрежа. Снимка с 4K или по-висока резолюция може да бъде показана в резолюция 4K (3840×2160).

Наличността на тази функция зависи от вашия регион/държава.

Illustration of images from various devices displayed on the TV
 1. Цифров фотоапарат
 2. Камера
 3. USB устройство
 4. Мрежово устройство

За да гледате снимки, записани на USB устройство или мрежово устройство в 4K резолюция

 1. Свържете USB устройство или мрежово устройство към телевизора.
 2. Натиснете бутона HOME, изберете (икона Приложения) от меню Home, след което изберете [Медия плейър].
  Ако поддържаното дистанционно управление има бутон APPS, можете да натиснете бутона APPS.
 3. Изберете името на USB устройството или името на мрежовото устройство.
 4. Изберете папката, след което изберете файла за възпроизвеждане.

За да гледате снимки, записани на цифров фотоапарат или камера

 1. Свържете цифров фотоапарат или камера, които поддържат HDMI изход, към HDMI IN жак (гнездо) на телевизора, като използвате HDMI кабел.
 2. Натиснете бутона (Избор на вход) неколкократно, за да изберете свързаното устройство.
 3. Настройте свързаното устройство към 4K изход.
 4. Стартирайте възпроизвеждането на свързаното устройство.

За да проверите поддържаните файлови формати

 • Поддържани файлове и формати

За да гледате снимки в 4K резолюция с по-високо качество

Можете да зададете за Формат на HDMI сигнала. настройка Подобрен формат, за да гледате снимки в 4K резолюция с по-високо качество.

За информация относно Подобрен формат или за смяна на настройките вижте страницата Настройки за разглеждане на изображения в 4K резолюция с по-високо качество (само за 4K модели).

Забележка

 • 3D картина не може да се възпроизвежда.
 • Ако сменяте картината с натискане на бутони (Наляво) / (Надясно), е възможно да е необходимо известно време тя да се покаже.
[85] Използване на телевизора с други устройства | Разглеждане на снимки в 4K от съвместими устройства (само за 4K модели)

Настройки за разглеждане на изображения в 4K резолюция с по-високо качество (само за 4K модели)

Когато се показва 4K формат с високо качество през вход HDMI, задайте [Формат на HDMI сигнала.] от [Външни входове].

Формат на HDMI сигнала.

За да смените настройката на формата на HDMI сигнала, натиснете бутона HOME, след това изберете [Настройки] — [Гледане на телевизия] — [Външни входове] — [Формат на HDMI сигнала.].

Стандартен формат
Стандартен HDMI формат*1 за нормална употреба.
Подобрен формат (HDMI IN само 2/3)
Висококачествен HDMI формат*1*2. Настройвайте само когато използвате устройства с такава възможност.

*1 включително HDR (само за HDR модели). HDR моделите имат опция [HDR режим] в [Настройки] — [Екран и звук] — [Картина] — [Допълнителни настройки] — [Видео опции].
*2 4K 60p 4:2:0 10 бита, 4:4:4, 4:2:2 и т.н.

Забележка

 • Когато използвате Подобрен формат, картината и звукът може да не се извеждат правилно. В този случай свържете устройството към HDMI IN в [Стандартен формат] или сменете формата на HDMI сигнала на HDMI IN на [Стандартен формат].
 • Задавайте Подобрен формат само когато използвате съвместими устройства.
 • Когато гледате 4K картина с високо качество, използвайте Първокласни високоскоростни HDMI кабели, който поддържа скорости от 18 Gbps. За подробности относно Първокласни високоскоростни HDMI кабели, който поддържа 18 Gbps вижте спецификациите на кабела.
 • При някои модели форматът на HDMI сигнала на HDMI IN 2 и 3 се променя едновременно.
[86]

Свързване към мрежа

 • Свързване към мрежа с LAN кабел
 • Свързване към мрежа посредством безжична връзка
 • Функции на домашната мрежа
[87] Свързване към мрежа

Свързване към мрежа с LAN кабел

Свързване към мрежа с LAN кабел

Кабелната LAN връзка ви позволява достъп до Интернет и вашата домашна мрежа.

Не забравяйте да се свържете към интернет или към домашната мрежа посредством рутер.

Съвет

 • Ако използвате модем с функции на рутер, не е необходимо да подготвяте отделен рутер. Попитайте доставчика на услуги за информация относно спецификациите на модема ви.
Illustration of the connection method
 1. LAN кабел
 2. Компютър
 3. Рутер
 4. Модем
 5. Интернет
 1. Настройте LAN рутера.
  За подробности вижте ръководството за работа на вашия LAN рутер или се свържете с лицето, което е настроило мрежата (мрежов администратор).

Забележка

 • Свързаните с мрежата настройки, които се изискват, зависят от доставчика на интернет услугата или от рутера. За подробности вижте ръководството с инструкции, предоставено от интернет доставчика, или това на рутера. Можете също да се свържете с лицето, което е настроило мрежата (мрежов администратор).
[88] Свързване към мрежа

Свързване към мрежа посредством безжична връзка

 • Използване на Wi-Fi за свързване на телевизора към интернет/мрежата
 • Използване на Wi-Fi Direct за свързване на телевизора (не се изисква безжичен рутер)
[89] Свързване към мрежа | Свързване към мрежа посредством безжична връзка

Използване на Wi-Fi за свързване на телевизора към интернет/мрежата

Вграденото безжично LAN устройство ви позволява достъп до Интернет и до предимствата на мрежа в среда без кабели.

Illustration of the connection method
 1. Компютър
 2. Безжичен рутер
 3. Модем
 4. Интернет
 1. Настройте безжичния рутер.
  За подробности вижте ръководството за работа на вашия безжичен рутер или се свържете с лицето, което е настроило мрежата (мрежов администратор).
 2. Натиснете бутона HOME, след това изберете [Настройки] — [Мрежа и интернет].
 3. Изберете мрежата, която искате да свържете и задайте паролата.
  Ако телевизорът не може да се свърже с интернет/мрежата, вижте страница Телевизорът не може да се свърже към интернет/мрежата..

За да изключите вградената безжична LAN връзка

 1. За да деактивирате [Wi-Fi], натиснете бутона HOME, след това изберете [Настройки] — [Мрежа и интернет] — [Wi-Fi].

Съвет

 • За плавно поточно видео:
  • Променете настройката на вашия безжичен рутер към високоскоростен мрежов стандарт като 802.11n, ако е възможно.
   За подробности относно начина, по който да промените настройката, вижте ръководството за работа на вашия безжичен рутер или се свържете с лицето, което е настроило мрежата (мрежов администратор).
  • Ако горната процедура не доведе до подобрение, променете настройката на вашия безжичен рутер на 5GHz, което може да помогне за подобряване на качеството на поточното видео.
  • 5GHz честотна лента може да не се поддържа в зависимост от вашия регион/държава. Ако не се поддържа 5GHz честотна лента, телевизорът може да се свързва към безжичен рутер само като използва 2,4GHz честотна лента.

Забележка

 • Свързаните с мрежата настройки, които се изискват, зависят от доставчика на интернет услугата или от рутера. За подробности вижте ръководството с инструкции, предоставено от интернет доставчика, или това на рутера. Можете също да се свържете с лицето, което е настроило мрежата (мрежов администратор).
 • Ако изберете опцията [Покажи паролата] на екрана за въвеждане на парола, показаната парола може да се види от други хора.
[90] Свързване към мрежа | Свързване към мрежа посредством безжична връзка

Използване на Wi-Fi Direct за свързване на телевизора (не се изисква безжичен рутер)

Можете да свържете устройство към телевизора по безжичен път без да използвате безжичен рутер и след това да предавате видео, снимки и музика, които са запаметени на вашето устройство, директно към телевизора.

Illustration of content streaming
 1. Натиснете бутона HOME, след това изберете [Настройки] — [Мрежа и интернет] — [Wi‑Fi Direct] — [Wi‑Fi Direct настройки].
 2. Изберете името на телевизора, показано на телевизионния екран, с помощта на Wi-Fi Direct устройството.
  Ако устройството не поддържа Wi-Fi Direct, изберете [Покажи мрежата (SSID) и паролата].
 3. Използвайте Wi-Fi Direct/Wi-Fi устройството за свързване с телевизора.
 4. Изпратете съдържание от Wi-Fi Direct/Wi-Fi устройството към телевизора.
  За подробности вижте ръководството с инструкции на устройството.

Ако свързването е неуспешно

Когато е показан екранът за готовност за настройката Wi-Fi Direct, изберете [Покажи мрежата (SSID) и паролата] и следвайте инструкциите на екрана, за да завършите настройката.

За да свържете друго устройство

Следвайте горните стъпки, за да свържете устройствата. Могат да бъдат свързани до 10 устройства едновременно. За да свържете друго устройство, когато вече са свързани 10 устройства, изключете ненужното устройство, след което свържете другото.

За да промените името на телевизора, което се показва на свързаното устройство

Натиснете бутона HOME, след това изберете [Настройки] — [Предпочитания за устройството] — [Информация] — [Име на устройството].

За да покажете списък на свързаните устройства/отмяна на регистрация на устройства

Натиснете бутона HOME, след това изберете [Настройки] — [Мрежа и интернет] — [Wi‑Fi Direct] — [Покажи списъка на у-ва / Изтрий].

За да отмените регистрацията на едно устройство, изберете устройството от списъка за изтриване и след това натиснете бутона (Потвърждение). След това изберете [Да] на екрана за потвърждение.

За да отмените регистрацията на всички устройства, изберете [Изтрий всички] в списъка, а след това [Да] на екрана за потвърждение.

[91] Свързване към мрежа

Функции на домашната мрежа

 • Регулиране на настройките на домашната мрежа
 • Възпроизвеждане на съдържание от компютър
 • Възпроизвеждане на съдържание от медия сървър
[92] Свързване към мрежа | Функции на домашната мрежа

Регулиране на настройките на домашната мрежа

Можете да регулирате следните настройки на домашната мрежа.

За да проверите връзката към сървъра

Натиснете бутона HOME, след това изберете [Настройки] — [Мрежа и интернет] — [Настройка на домашната мрежа] — [Диагностика на сървърите] — следвайте инструкциите на екрана, за да извършите диагностиката.

За да използвате функцията за визуализиране

Натиснете бутона HOME, след това изберете [Настройки] — [Мрежа и интернет] — [Настройка на домашната мрежа] — [Renderer] — желаната опция.

[Функция Renderer]
Активирайте функция за визуализиране.
Можете да възпроизвеждате снимки/музика/видеофайлове от контролер (напр. цифров фотоапарат) на екрана на телевизора, като работите директно с устройството.
[Управление на достъпa до Renderer]
 • Изберете [Автоматично разрешение за достъп] за автоматичен достъп до телевизора, когато контролер поиска достъп до телевизора за първи път.
 • Изберете [Персонални настройки], за да промените настройката за разрешение за достъп на всеки контролер.

За да използвате отдалеченото устройство

Натиснете бутона HOME, след това изберете [Настройки] — [Мрежа и интернет] — [Настройки на отдалечени устройства] — желаната опция.

[Отдалечен контрол]
Активирайте работата с телевизора от регистрирано устройство.
[Дерегистриране на отдалечено устройство]
Прекратете регистрацията на дадено устройство, за да деактивирате работата с телевизора от това устройство.
[93] Свързване към мрежа | Функции на домашната мрежа

Възпроизвеждане на съдържание от компютър

Можете да се наслаждавате на съдържание (снимки/музика/видеофайлове), запазено върху мрежово устройство, намиращо се в друго помещение, ако свържете телевизора към домашна мрежа с помощта на рутер.

Illustration of the connection method
 1. Компютър (сървър)
 2. Рутер
 3. Модем
 4. Интернет
 1. Свържете телевизора към домашната мрежа.
 2. Натиснете бутона HOME и изберете (икона Приложения) от меню Home, след което изберете [Медия плейър].
  Ако поддържаното дистанционно управление има бутон APPS, можете да натиснете бутона APPS.
 3. Изберете името на мрежовото устройство.
 4. Изберете папката, след което изберете файла за възпроизвеждане.

За да проверите поддържаните файлови формати

 • Поддържани файлове и формати

Забележка

 • В зависимост от файла възпроизвеждането може да не е възможно дори когато използвате поддържани формати.
[94] Свързване към мрежа | Функции на домашната мрежа

Възпроизвеждане на съдържание от медия сървър

Можете да възпроизвеждате снимки/музика/видеофайлове от контролер (напр. цифров фотоапарат) на екрана на телевизора, като работите директно с контролера, ако свържете телевизора към домашна мрежа с помощта на рутер. Контролерът трябва също да е съвместим за визуализация.

Illustration of the connection method
 1. Цифров фотоапарат (контролер)
 2. Рутер
 3. Модем
 4. Интернет
 1. Свържете телевизора към домашната мрежа.
 2. Работете с контролера, за да започнете възпроизвеждане на съдържание на екрана на телевизора.
[95]

Настройки

 • Конфигуриране на телевизора
 • Настройка на таймер
[96] Настройки

Конфигуриране на телевизора

Менютата, показвани в настройките на телевизора, са различни в зависимост от вашия модел/регион/държава.

 • [Гледане на телевизия] Конфигурира настройки, като например [Канали].
 • [Екран и звук] Конфигурира настройки, като например [Картина] и [Звук].
 • [Мрежа и интернет]
 • [Профили и вход]
 • [Приложения]
 • [Предпочитания за устройството] Конфигурира настройки, като например [Клавиатура], [Начален екран] и [Достъпност].
 • [Дистанционни управления и аксесоари] Конфигурира настройки, като например [Дистанционно управление] и [Bluetooth настройки].
 • [Експертни панелни настройки] (само за модели, оборудвани с OLED панел)
[97] Настройки | Конфигуриране на телевизора

[Гледане на телевизия]

 1. Натиснете бутона HOME, след това изберете желаната опция в [Настройки] — [Гледане на телевизия].

Налични опции

[Канали]
Конфигурира настройките, свързани с приемане на излъчвани предавания. Можете да конфигурирате настройките, свързани с приемане на сателитни предавания.
Настройка на цифрови канали
Приемане на цифрово излъчване
Настройка на вашия сателит
Приемане на сателитно излъчване (само за сателитно съвместими модели)
За да сортирате канали или да редактирате списъка с програми
Сортиране на канали или редактиране на списъка с програми
[Родителски контрол]
Конфигурира настройките за родителски контрол за предавания и други обекти.
[Външни входове]
Конфигурира настройките за външни входове и BRAVIA Sync.
За подробности относно BRAVIA Sync вижте Устройства, съвместими с BRAVIA Sync.
[Настройка на устройство за запис]
Конфигурира настройките на USB HDD устройствата за запис. (Тази опция може да не е налична в зависимост от вашия модел/регион/държава.)
[98] Настройки | Конфигуриране на телевизора

[Екран и звук]

 1. Натиснете бутона HOME, след това изберете желаната опция в [Настройки] — [Екран и звук].

Налични опции

[Картина]
Конфигурира настройки на дисплея, които регулират качеството на картината, като например яркост на екрана.
[Екран]
Регулира размера и положението на екрана.
[Звук]
Конфигурира настройки, които регулират звука.
[Аудио изход]
Конфигурира настройки за избор, свързани с високоговорителите.
[99] Настройки | Конфигуриране на телевизора

[Мрежа и интернет]

Конфигурира настройки, например за безжични локални мрежи, кабелни локални мрежи и домашни мрежи.

[100] Настройки | Конфигуриране на телевизора

[Профили и вход]

 1. Натиснете бутона HOME, след това изберете желаната опция в [Настройки] — [Профили и вход].

Налични опции

[Google]
Синхронизира регистрирания профил в Google или го премахва.
[Добавяне на профил]
Добавя регистрация в Google. Можете да добавите няколко профила в Google и да превключвате между тях в зависимост от приложението.
[101] Настройки | Конфигуриране на телевизора

[Приложения]

Позволява ви да конфигурирате или изтривате приложения.

[102] Настройки | Конфигуриране на телевизора

[Предпочитания за устройството]

 1. Натиснете бутона HOME, след това изберете желаната опция в [Настройки] — [Предпочитания за устройството].

Налични опции

[Информация]
Показва информация за телевизора.
[Дата и час]
Регулира текущото време.
[Език/Language]
Избира език на менюто. Избраният език на менюто задава и езика за гласово разпознаване.
[Клавиатура]
Конфигурира настройките на клавиатурата на екрана.
[Звук]
Конфигурира настройката [Системни звуци].
[Хранилище]
Променя настройките, свързани със съхранение на данни.
[Начален екран]
Персонализира канали, показвани в [Начален екран], и сортира приложения.
[Google]
Конфигурира настройките за търсене.
[Скрийнсейвър]
Конфигурира настройките на екранната защита.
[Местоположение]
Конфигурира локалните настройки за получаване на местоположението на потребителя.
[Сигурност и ограничения]
Конфигурира ограничения, като предотвратяване използването на конкретни приложения от деца.
[Достъпност]
Конфигурира настройките за достъпност и услугите за помощ на потребителите за улесняване на навигацията на устройствата им.
[Нулиране]
Възстановява фабричните настройки по подразбиране на телевизора.
[LED осветление]
Конфигурира настройките [LED осветление]. (Наличността на тази функция зависи от вашия модел.)
[Енергия]
Променя настройките, свързани с консумация на енергия.
[Първоначална настройка]
Настройва основните функции, като мрежа и канали, при използването за първи път.
[Настройки за режим в магазин]
Обогатява дисплея за показване в магазин чрез настройката [Демо режим] и др.

[103] Настройки | Конфигуриране на телевизора

[Дистанционни управления и аксесоари]

 1. Натиснете бутона HOME, след това изберете желаната опция в [Настройки] — [Дистанционни управления и аксесоари].

Налични опции

[Bluetooth настройки]
Настройка за регистрация/отмяна на регистрация на Bluetooth устройства.
[Дистанционно управление]
Настройка за сдвояване на гласовото дистанционно управление.
[104] Настройки | Конфигуриране на телевизора

[Експертни панелни настройки] (само за модели, оборудвани с OLED панел)

Тези опции са налични за модели, оборудвани с OLED панел и се използват за предотвратяване на задържане на изображението.

Ако едно и също изображение се показва многократно или за дълги периоди от време, може да се появи задържане на изображението.
Телевизорът има две функции, [Изместване на пикселите] и [Обновяване на панела], които имат за цел да намалят задържането на изображението.

Натиснете бутона HOME, след това изберете [Настройки] — [Екран и звук] — [Експертни панелни настройки] — желаната опция.

Налични опции

[Изместване на пикселите]
Придвижва показаното изображение на регулярни интервали, за да предотврати задържане на изображението. При нормални обстоятелства използвайте телевизора, като тази опция е активирана.
[Обновяване на панела]
Извършвайте ръчно Обновяване на панела, само когато задържането на изображението е особено забележимо.

Забележка

 • Извършвайте Обновяване на панела, само когато задържането на изображението е особено забележимо. Препоръчително е да го извършвате само веднъж годишно. Избягвайте да го извършвате повече от веднъж годишно, защото може да засегне работния живот на панела.
 • Обновяване на панела отнема около един час. По време на Обновяване на панела по екрана може да се появи бяла линия. Това не е неизправност на телевизора.
 • Извършвайте корекции, когато температурата в помещението е между 10°C и 40°C. Ако температурата в помещението е извън този диапазон, не може да се извърши обновяване на панела.
[105] Настройки

Настройка на таймер

Настройване на таймера за автоматично включване

Таймерът за автоматично включване включва автоматично телевизора в конкретен час, например, когато започне програма, която желаете да гледате. Това ви позволява да използвате телевизора като будилник.

 1. Натиснете бутона HOME, след това изберете (иконата Таймери) — [Автоматично включване] — желаната опция.

Настройване на таймера за автоматично изключване

Таймерът автоматично изключва телевизора след предварително зададено време.

 1. Натиснете бутона HOME, след това изберете (иконата Таймери) — [Автоматично изключване] — желаната опция.

Забележка

 • Когато изключите телевизора и след това го включите отново, [Автоматично изключване] се задава на [Изкл.].
[106]

Отстраняване на неизправности

 • Започнете от тук Имате затруднения? Започнете от тук.
 • Картина (качество)/екран
 • Клавиатура
 • Приемане на излъчване
 • Звук
 • Мрежа (интернет/домашна)/приложения
 • Дистанционно управление/аксесоари
 • Захранване
 • Свързани устройства
 • USB HDD запис (само за модели, записващи на USB HDD)
 • LED индикатор
[107] Отстраняване на неизправности

Започнете от тук

 • Самодиагностика
 • Актуализации на софтуера
 • Ако се изисква пълно нулиране (рестартиране) на телевизора
 • Често задавани въпроси относно отстраняването на неизправности
[108] Отстраняване на неизправности | Започнете от тук

Самодиагностика

Проверете дали телевизорът работи правилно.

 • Натиснете бутона HELP, след това изберете [Самодиагностика] или [Диагностика на проблем] — [Самодиагностика].
  Ще се стартира [Самодиагностика].

Съвет

Можете също така да проверите следните симптоми в [Диагностика на проблем].

 • [Симптоми свързани с Интернет]
 • [Симптоми на външни устройства]
 • [Симптоми свързани с картината/звука]

Ако проблемът продължава, опитайте следното.

 • Нулирайте (рестартирайте) телевизора. За подробности вижте Ако се изисква пълно нулиране (рестартиране) на телевизора.
 • Проверете за актуализации на софтуера и се опитайте да ги инсталирате.
 • Сайт за поддръжка
[109] Отстраняване на неизправности | Започнете от тук

Актуализации на софтуера

От време на време Sony ще осигурява актуализации на софтуера, за да подобрява функционалността и да предоставя на потребителите най-съвременното използване на телевизора. Най-лесният начин за получаване на актуализациите на софтуера е чрез интернет връзка на телевизора.

Включване на автоматично изтегляне на софтуер

За да активирате [Автомат. изтегляне на софтуер], натиснете бутона HELP, след това изберете [Обновяване на системния софтуер] — [Автомат. изтегляне на софтуер].

Съвет

 • За да актуализирате софтуера ръчно, изберете [Обновяване на софтуера].
 • Ако не желаете да актуализирате софтуера автоматично, деактивирайте [Автомат. изтегляне на софтуер].

Забележка

 • Когато [Автомат. изтегляне на софтуер] е деактивирано, телевизорът не може да приема известия, дори когато има актуализация на софтуера.

Актуализиране на софтуер чрез USB памет

Ако нямате интернет връзка, можете да актуализирате софтуера също и чрез използване на USB памет. Използвайте вашия компютър, за да изтеглите на USB памет най-новия софтуер от уебсайта на Sony за поддръжка. Поставете USB памет в USB порт на телевизора и актуализирането на софтуера ще започне автоматично.

Ако ще актуализирате софтуера на телевизора чрез USB памет, трябва да прочетете предупрежденията в уебсайта за актуализиране чрез USB памет.

Повече информация относно сайта за поддръжка намерете на страницата Сайт за поддръжка.

[110] Отстраняване на неизправности | Започнете от тук

Ако се изисква пълно нулиране (рестартиране) на телевизора

Ако имате проблеми, например картината не се извежда на екрана или дистанционното управление не работи, нулирайте телевизора посредством следната процедура. Ако проблемът продължава, опитайте с процедурата за фабрично нулиране, описана по-долу.
Ако към телевизора е свързано външно USB устройство, разединете го от телевизора преди нулирането.

Нулиране на захранването

 1. Рестартирайте телевизора посредством дистанционното управление.
  Натиснете и задръжте бутона за включване на дистанционното управление в продължение на 5 секунди, докато се покаже съобщението “Power off” (Изключване на захранването).
  Телевизорът ще се изключи и ще се рестартира автоматично след около една минута.
 2. Изключете променливотоковия захранващ кабел от контакта.
  Ако проблемът продължава след стъпка 1, изключете захранващия кабел на телевизора от електрическия контакт. След това натиснете бутона за включване на телевизора, изчакайте 2 минути и включете отново променливотоковия захранващ кабел в електрическия контакт.

Съвет

Личните ви настройки и данни няма да се загубят след рестартиране на телевизора.

Възстановяване на фабричните настройки

Ако проблемът продължава след нулиране на захранването, опитайте с нулиране до фабричните данни.

Забележка

Извършването на фабрично нулиране ще изтрие всички данни и настройки на телевизора (като Wi-Fi и информацията за настройките на кабелните мрежи, Google профилите и друга информация за вход в системата, Google Play, както и други инсталирани приложения).

 1. Натиснете бутона HOME, след това изберете [Настройки] — [Предпочитания за устройството] — [Нулиране] — [Възстановяване на фабричните настройки].
 2. Изберете [Изтриване на всичко].
  Ако сте настроили PIN код на телевизора, ще бъдете помолени да го въведете, когато изберете [Изтриване на всичко].
  След успешно приключване на процедурата за фабрично нулиране телевизорът ще стартира съветника за начална настройка. Трябва да приемете Общите условия на Google и Правилата за поверителност на Google.
[111] Отстраняване на неизправности | Започнете от тук

Често задавани въпроси относно отстраняването на неизправности

За информация относно отстраняването на неизправности можете да направите справка и в “Често задавани въпроси” в сайта за поддръжка по-долу.

 • http://www.sony.net/androidtv-faq/
  QR code for the Sony support website

За информация относно отстраняването на неизправности можете да направите справка и в Често задавани въпроси в нашия сайт за поддръжка.

[112] Отстраняване на неизправности

Картина (качество)/екран

 • Няма цвят/Тъмна картина/Цветът не е правилен/Картината е твърде ярка.
 • Изкривена картина./Екранът премигва.
 • Размерът на картината/форматът на екрана/широкоекранният режим се променя автоматично.
 • Екранът внезапно се превключва към видеоклип, който не разпознавате, докато гледате телевизия.
 • Има банери/отметки отгоре и отдолу на екрана.
 • HDR снимките с висока резолюция не се показват.
 • Не се показва 3D картина. 3D ефектът е слаб. (Само за 3D модели)
 • Черни ленти се появяват от двете страни на екрана, когато гледате 3D картини. (Само за 3D модели)
 • Не можете да изключите 3D дисплея, докато гледате 3D съдържание. (Само за 3D модели)
 • Съобщението [Намерен е 3D сигнал.] се появява автоматично, когато се открие 3D сигнал. (Само за 3D модели)
 • Показва се съобщение за приложение, което иска разрешение за достъп до функция на телевизора.
 • Екранът потъмнява след определен период от време. (само за модели, оборудвани с OLED панел)
 • Показва се съобщението [Обновяването на панела не е завършено]. (само за модели, оборудвани с OLED панел)
 • Вие сте загрижени за задържането на изображението. (само за модели, оборудвани с OLED панел)
 • На екрана се появяват бяла линия. (само за модели, оборудвани с OLED панел)
 • Обновяването на панела не завършва. (само за модели, оборудвани с OLED панел)
[113] Отстраняване на неизправности | Картина (качество)/екран

Няма цвят/Тъмна картина/Цветът не е правилен/Картината е твърде ярка.

Регулирайте нюанса на цвета, яркостта и качеството на картината на телевизора от [Картина].

 • Натиснете бутона ACTION MENU, след това изберете [Картина], за да направите настройките.
 • Ако искате да нулирате настройките на [Картина], натиснете бутона ACTION MENU, след което изберете [Картина] — [Допълнителни настройки] — [Нулиране].
 • Ако зададете за [Енергоспестяване] настройка [Ниско] или [Силен], нивото на черното ще се подобри. Натиснете бутона HOME, след което изберете [Настройки] — [Предпочитания за устройството] — [Енергия] — [Енергоспестяване] на [Изкл.] за увеличаване на яркостта на екрана.

Забележка

 • Качеството на картината зависи от сигнала и съдържанието.
 • Качеството на картината може да се подобри, ако го промените в [Картина] под [Настройки].
  Натиснете бутона ACTION MENU, изберете [Картина] — [Допълнителни настройки], и настройте [Яркост] или [Контраст].
[114] Отстраняване на неизправности | Картина (качество)/екран

Изкривена картина./Екранът премигва.

Проверете връзката и положението на антената и периферните устройства

 • Проверете антената/кабелната връзка.
 • Дръжте антената/кабела настрани от други свързващи кабели.
 • Когато инсталирате допълнително устройство, оставете известно разстояние между устройството и телевизора.
 • Уверете се, че антената е свързана посредством висококачествен 75-омов коаксиален кабел.

Проверете настройката [Движение]

 • Натиснете бутона ACTION MENU, след това изберете [Картина] — [Допълнителни настройки] — [Движение] — [Motionflow] — [Изкл.]. (Само за модели, съвместими с [Motionflow])
  Съвместимите с [Motionflow] модели имат опция [Motionflow] в [Настройки] — [Екран и звук] — [Картина] — [Допълнителни настройки] — [Движение].
 • Променете текущата настройка от [Режим Филм] на [Изкл.].
  Натиснете бутона ACTION MENU, след което изберете [Картина] — [Допълнителни настройки] — [Движение] — [Режим Филм].
 • Проверете настройките на [Ръчна настройка на програми].
  Натиснете бутона HOME, след това изберете [Настройки] — [Гледане на телевизия] — [Канали] — [Настройка на каналите] — [Аналогова настройка] — [Ръчна настройка на програми].
  • За подобряване на приемането на картината задайте [LNA] на [Изкл.]. ([LNA] може да не е налична в зависимост от ситуацията/региона/държавата.)
  • Изпълнете [Автоматична фина настройка] за подобряване на картината за аналогово приемане.
   (Наличието на [Ръчна настройка на програми] и съответните опции може да се различават в зависимост от региона/държавата/ситуацията.)
[115] Отстраняване на неизправности | Картина (качество)/екран

Размерът на картината/форматът на екрана/широкоекранният режим се променя автоматично.

Можете да регулирате размера на картината от [Екран].
Натиснете бутона HOME, след това изберете [Настройки] — [Екран и звук] — [Екран].

 • Когато сменяте канала или видеовхода, ако [Автоматичен формат] в [Екран] е активирана, текущата настройка за [Широкоекранен режим] автоматично се променя в зависимост от входния сигнал. За да заключите настройката [Широкоекранен режим], деактивирайте [Автоматичен формат].
 • Можете да регулирате ръчно размера на картината от [Широкоекранен режим].

Пример за настройката [Широкоекранен режим] (когато съотношението на оригиналната картина е 4:3)

 • [Нормален]
  Показва оригиналната картина, както е. От лявата и дясната страна на екрана се показват странични ленти, които допълват разликата при съотношение на картината 4:3.
  Example of setting
 • [Лупа]
  Показва картина 16:9, която е преобразувана във формат letter box 4:3, в правилното съотношение.
  Example of setting
 • [Широко увеличение]
  Уголемява картината, като запазва оригиналната картина, доколкото е възможно.
  Example of setting

[Широкоекранен режим] (когато съотношението на оригиналната картина е 16:9)

Картината може да не се показва както трябва, дори ако съотношението й е 16:9. Променете настройките, за да превключите към желаното показване.

 • [Нормален]
  Показва картина 4:3, която е разширена хоризонтално до 16:9, в правилното съотношение.
  Example of setting
 • [Лупа]
  Показва картина 16:9, която е преобразувана във формат letter box 4:3, в правилното съотношение.
  Example of setting
 • [Широко увеличение]
  Уголемява картината, като запазва оригиналната картина, доколкото е възможно.
  Example of setting

Забележка

 • [Автоматичен формат] в [Екран] на [Широко увеличение] или [Лупа], като това ще остане в сила, докато не промените канала/входа или ръчно промените отново настройката [Широкоекранен режим].
 • [Автоматичен формат] в [Екран] няма да разшири картината при превключване на съдържанието, защото информацията за съдържанието се регулира от доставчика на сигнала за канала. Можете ръчно да промените настройката [Широкоекранен режим], ако желаете, като това ще остане в сила, докато промените канала/входа или докато ръчно промените отново настройката [Широкоекранен режим].
 • Размерът на картината зависи от съдържанието на сигнала.
  • Картината става по-малка по време на реклами, поради метода за разпространение на съдържание, използван от доставчика. Когато канали с HD съдържание се превключат на SD съдържание (реклами), картината може да е по-малка и с черна рамка.
  • Някои широкоекранни програми са заснети със съотношение на ширина спрямо височина по-голямо от 16:9 (това е доста често срещано при филми, създадени за киноекран). Вашият телевизор ще изведе тези програми с черни ленти отгоре и отдолу на екрана. За повече подробности вижте документацията, която придружава вашето BD/DVD (или се свържете с вашия доставчик на програмата).
  • Програми, разпространявани във формати HD (720p и 1080i) със съдържание 4:3, обикновено имат черни ленти от лявата и дясната страна на екрана, които се добавят от разпространителя.

Съвет

Някои кабелни и сателитни декодери могат също да управляват размера на картината. Ако използвате декодер, се обърнете към производителя на декодера за повече информация.

[116] Отстраняване на неизправности | Картина (качество)/екран

Екранът внезапно се превключва към видеоклип, който не разпознавате, докато гледате телевизия.

В този случай телевизорът може да бъде в демо режим. Опитайте съществуващия демо режим.

 • Натиснете бутона HOME на дистанционното управление и изберете [Настройки] — [Предпочитания за устройството] — [Настройки за режим в магазин]. Деактивирайте [Демо режим] и [Режим Нулиране на картината].
[117] Отстраняване на неизправности | Картина (качество)/екран

Има банери/отметки отгоре и отдолу на екрана.

В този случай телевизорът може да бъде в демо режим. Опитайте съществуващия демо режим.

 • Натиснете бутона HOME на дистанционното управление и изберете [Настройки] — [Предпочитания за устройството] — [Настройки за режим в магазин]. Деактивирайте [Демо режим] и [Режим Нулиране на картината].
[118] Отстраняване на неизправности | Картина (качество)/екран

HDR снимките с висока резолюция не се показват.

За да гледате HDR изображения с висока резолюция, като 4K (50p/60p), е необходимо следното*.

 • Свържете устройството с възможност за възпроизвеждане* с 4K (50p/60p) към HDMI IN 2/3.
 • Използвайте Първокласни високоскоростни HDMI кабели, който поддържа 18 Gbps.
 • Задайте за [Формат на HDMI сигнала.] стойност [Подобрен формат], като изберете [Настройки] — [Гледане на телевизия] — [Външни входове] — [Формат на HDMI сигнала.] — [Подобрен формат].
 • Проверете дали свързаното устройство е с най-новите настройки или фърмуер.

* Наличността зависи от вашия модел/регион/държава.

[119] Отстраняване на неизправности | Картина (качество)/екран

Не се показва 3D картина. 3D ефектът е слаб. (Само за 3D модели)

3D моделите имат опция [3D настройки] в [Настройки] — [Екран и звук].

 • Ако една до друга се покажат две картини, натиснете бутона ACTION MENU, след това изберете [3D] — [3D дисплей] — [3D (Една до друга)].
  Ако една върху друга се покажат две картини, натиснете бутона ACTION MENU, след това изберете [3D] — [3D дисплей] — [3D (Една над друга)].
 • Ако се появява екранът [3D дисплей] и не се показва 3D картина, изключете устройството, което възпроизвежда 3D съдържание, и го включете отново.
 • Усещането от 3D ефекта може да е различно при различните хора.

За 4K модели

 • Не може да се показва 3D сигнал с 4K.
 • За модели с пасивни 3D очила, гледайте телевизора отпред. 3D ефектът може да е по-слабо изразен в зависимост от ъгъла на гледане. Регулирайте ъгъла на гледане на екрана.

За модели с активни 3D очила

 • Уверете се, че няма никакви препятствия между телевизора и активните 3D очила.
 • Подменете батерията на активните 3D очила.
 • Уверете се, че активните 3D очила са включени.
 • Необходимо е да регистрирате вашите активни 3D очила в телевизора преди използване. За да използвате очилата с друг телевизор, е необходимо да ги регистрирате повторно. Изключете очилата преди повторно регистриране.
 • Безжичните устройства или микровълнови фурни могат да повлияят на комуникацията между 3D очилата и телевизора, защото телевизорът използва честота 2,4 GHz. В този случай опитайте да ги регистрирате отново.
 • Ако устройство, което не е съвместимо с 3D (например система за домашно кино), е свързано между телевизора и устройство, съвместимо с 3D, телевизорът няма да показва 3D изображения. Свържете 3D-съвместимо устройство директно към телевизора чрез одобрен HIGH SPEED HDMI кабел с логото на HDMI.
[120] Отстраняване на неизправности | Картина (качество)/екран

Черни ленти се появяват от двете страни на екрана, когато гледате 3D картини. (Само за 3D модели)

3D моделите имат опция [3D настройки] в [Настройки] — [Екран и звук].

 • От двете страни на екрана се появяват черни ленти с цел обработка на 3D сигнали при настройка на дълбочината на 3D картината в [Настройки] — [Екран и звук] — [3D настройки] — [3D дълбочина].
[121] Отстраняване на неизправности | Картина (качество)/екран

Не можете да изключите 3D дисплея, докато гледате 3D съдържание. (Само за 3D модели)

3D моделите имат опция [3D настройки] в [Настройки] — [Екран и звук].

 • Ако гледате 3D съдържание, показвано чрез 3D сигнал, 3D дисплеят на телевизора не може да се изключи. Изключете настройката за 3D на свързаното устройство (например Blu-ray плейър).
[122] Отстраняване на неизправности | Картина (качество)/екран

Съобщението [Намерен е 3D сигнал.] се появява автоматично, когато се открие 3D сигнал. (Само за 3D модели)

3D моделите имат опция [3D настройки] в [Настройки] — [Екран и звук].

 • Деактивирайте настройката [Уведомяване за 3D сигнал]. Натиснете бутона HOME, след това изберете [Настройки] — [Екран и звук] — [3D настройки] — [Уведомяване за 3D сигнал] — [Изкл.].
[123] Отстраняване на неизправности | Картина (качество)/екран

Показва се съобщение за приложение, което иска разрешение за достъп до функция на телевизора.

 • Изберете дали да разрешите или забраните достъпа на приложението до показаната функция.
 • Можете да проверите списъка на разрешенията на приложенията, категоризирани по функция на телевизора и да промените настройките за разрешение за всяко приложение. Натиснете бутона HOME, изберете [Настройки] — [Приложения] — [Прилож.: Разрешения] — желаната функция на телевизора.
[124] Отстраняване на неизправности | Картина (качество)/екран

Екранът потъмнява след определен период от време. (само за модели, оборудвани с OLED панел)

 • Ако цялото изображение или част от него остане неподвижна, екранът постепенно ще потъмнее, за да се намали задържането на изображението. Това е функция за защита на панела, и не е неизправност.
[125] Отстраняване на неизправности | Картина (качество)/екран

Показва се съобщението [Обновяването на панела не е завършено]. (само за модели, оборудвани с OLED панел)

Обновяване на панела се стартира автоматично, след като телевизорът е бил използван за дълъг период от време, за да се намали задържането на изображението. Ако телевизорът е включен, захранващият кабел е изключен или околната температура падне под диапазона между 10°C и 40°C по време на Обновяването на панела, процесът няма да завърши и ще се появи това съобщение.

 • Ако автоматично се стартира обновяване на панела, той ще се рестартира, когато изключите телевизора с дистанционното управление.
 • Ако обновяването на панела е инициирано ръчно, трябва да го изберете отново.
[126] Отстраняване на неизправности | Картина (качество)/екран

Вие сте загрижени за задържането на изображението. (само за модели, оборудвани с OLED панел)

Ако едно и също изображение се показва многократно или за дълги периоди от време, може да се появи задържане на изображението.

За да намалите задържането на картината, ви препоръчваме да изключвате телевизора по обичайния начин, като натиснете бутона на захранването на дистанционното управление или на телевизора.

Забележка

 • Извършвайте ръчно Обновяване на панела, само когато задържането на изображението е особено забележимо. Препоръчително е да го извършвате само веднъж годишно. Избягвайте да го извършвате повече от веднъж годишно, защото може да засегне работния живот на панела.
 • Изображения, които включват часовници и ярки цветове, лесно предизвикват задържане на изображението. Избягвайте показването на тези видове изображение за дълги периоди от време, в противен случай може да се появи задържане на изображението.
[127] Отстраняване на неизправности | Картина (качество)/екран

На екрана се появяват бяла линия. (само за модели, оборудвани с OLED панел)

 • Обновяване на панела се стартира автоматично, след като телевизорът е бил използван за дълъг период от време, за да се намали задържането на изображението. Обновяване на панела стартира, след като телевизорът е изключен и извършването му отнема около един час. По време на Обновяване на панела по екрана може да се появи бяла линия. Това не е неизправност на телевизора.
[128] Отстраняване на неизправности | Картина (качество)/екран

Обновяването на панела не завършва. (само за модели, оборудвани с OLED панел)

 • Обновяването на панела функционира, когато температурата в помещението е между 10°C и 40°C. Ако температурата в помещението излезе извън този диапазон по време на обновяването на панела, процесът не приключва и се показва съобщение. Ако се покаже съобщение, проверете температурата в помещението.
[129] Отстраняване на неизправности

Клавиатура

Не можете да управлявате текущия екран след показване на клавиатурата на екрана.

 • За да се върнете към управление на екран зад клавиатурата на екрана, натиснете бутона BACK на дистанционното управление.
[130] Отстраняване на неизправности

Приемане на излъчване

 • Проверете първо тези неща за отстраняване на неизправностите на вашето телевизионно приемане.
 • Блоков шум или съобщение за грешка се появяват и не можете да гледате предаването.
 • Появяват се петна или двойно изображение.
 • На екрана се появяват само снежинки или черна картина.
 • Има шум в картината или звука, когато гледате аналогов телевизионен канал.
 • Някои канали са празни.
 • Слабо приемане или лошо качество на картината при цифрово излъчване.
 • Не можете да гледате цифрови канали.
 • Не всички аналогови канали са настроени.
 • Не можете да гледате сателитни канали. (Само за модели, съвместими със сателит)
 • Някои цифрови канали липсват.
 • Желаете да настроите сателитната антена.
[131] Отстраняване на неизправности | Приемане на излъчване

Проверете първо тези неща за отстраняване на неизправностите на вашето телевизионно приемане.

 • Уверете се, че кабелът на антената е плътно свързан към телевизора.
  • Уверете се, че връзката на кабела на антената не е прекъсната или разхлабена.
  • Уверете се, че кабелът или кабелният конектор на антената не е повреден.
 • За да гледате поточно съдържание, свържете телевизора към интернет.

Съвет

 • За повече информация посетете уебсайта на Sony за поддръжка.
  Сайт за поддръжка
[132] Отстраняване на неизправности | Приемане на излъчване

Блоков шум или съобщение за грешка се появяват и не можете да гледате предаването.

 • Уверете се, че кабелът на антената е свързан към правилните портове (на телевизора/свързаните устройства/стената).
 • Уверете се, че кабелът не е стар или че в конектора няма окъсяване.
[133] Отстраняване на неизправности | Приемане на излъчване

Появяват се петна или двойно изображение.

 • Проверете връзките на антената или кабела.
 • Проверете мястото и посоката на антената.
 • Натиснете бутона ACTION MENU, след това изберете [Картина] — [Допълнителни настройки] — [Движение] — [Motionflow] — [Изкл.].
  (Само за модели, съвместими с [Motionflow])
  Съвместимите с [Motionflow] модели имат опция [Motionflow] в [Настройки] — [Екран и звук] — [Картина] — [Допълнителни настройки] — [Движение].
[134] Отстраняване на неизправности | Приемане на излъчване

На екрана се появяват само снежинки или черна картина.

 • Проверете дали е изпълнена автоматичната настройка.
 • Проверете дали антената не е счупена или огъната.
 • Проверете дали антената не е достигнала края на работния си живот (3-5 години за нормална употреба, 1-2 години в близост до море).
[135] Отстраняване на неизправности | Приемане на излъчване

Има шум в картината или звука, когато гледате аналогов телевизионен канал.

 • Проверете настройката на [Ръчна настройка на програми].

  Натиснете бутона HOME, след това изберете [Настройки] — [Гледане на телевизия] — [Канали] — [Настройка на каналите] — [Аналогова настройка] — [Ръчна настройка на програми].

  • Изпълнете [Автоматична фина настройка], за да приемате по-добра картина и звук. (Името на опцията може да се различава според вашия регион/държава.)
  • Задайте [Аудио филтър] на [Изкл.], [Слаб] или [Силно] за подобряване на звука при аналогово приемане.
  • За подобряване на приемането на картината задайте [LNA] на [Изкл.]. ([LNA] може да не е налична в зависимост от ситуацията/региона/държавата.)
 • Уверете се, че антената е свързана посредством висококачествен 75-омов коаксиален кабел.
 • Дръжте кабела на антената настрани от други свързващи кабели.
[136] Отстраняване на неизправности | Приемане на излъчване

Някои канали са празни.

 • Каналът е само за кодирана услуга/услуга с абонамент. Абонирайте се за платена ТВ услуга.
 • Каналът се използва само за данни (без картина или звук).
 • Свържете се с разпространителя за подробности относно излъчвания сигнал.
[137] Отстраняване на неизправности | Приемане на излъчване

Слабо приемане или лошо качество на картината при цифрово излъчване.

 • Променете позицията, посоката и ъгъла на наземната ТВ антена, за да увеличите до максимум нивото на сигнала на антената. Уверете се, че посоката на антената не е променена неволно (например от вятъра).
 • Ако използвате усилвател на ТВ сигнала, регулирайте коефициента му на усилване на сигнала.
 • Ако между антената и телевизора е свързано оборудване (например разпределител на ТВ сигнал), то може да въздейства на приемането на ТВ сигнала. Свържете антената и телевизора директно, за да проверите дали това подобрява приемането.
 • Лошите атмосферни условия могат да повлияят на системите за сателитно разпространение. Изчакайте времето да се подобри. (Само за модели, съвместими със сателит)
[138] Отстраняване на неизправности | Приемане на излъчване

Не можете да гледате цифрови канали.

 • Попитайте местния оператор дали във вашия район се предлага цифрово излъчване.
 • Сменете антената с такава, която има по-добро усилване.
[139] Отстраняване на неизправности | Приемане на излъчване

Не всички аналогови канали са настроени.

 • Опитайте да направите ръчна предварителна настройка на каналите, като конфигурирате настройките. Натиснете бутона HOME, след това изберете [Настройки] — [Гледане на телевизия] — [Канали] — [Настройка на каналите] — [Аналогова настройка] — [Ръчна настройка на програми]. (Наличието на [Ръчна настройка на програми] и съответните опции може да се различават в зависимост от региона/държавата/ситуацията.)
[140] Отстраняване на неизправности | Приемане на излъчване

Не можете да гледате сателитни канали. (Само за модели, съвместими със сателит)

Моделите, съвместими със сателит, имат опция [Настройка на сателит] в [Настройки] — [Гледане на телевизия] — [Канали] — [Настройка на каналите] — [Цифрова настройка].

 • Попитайте местния оператор дали във вашия район се предлагат сателитни услуги.
 • Проверете вашето LNB устройство и настройките.
 • Ако телевизорът ви разполага с “MAIN” и “SUB” жакове и не се настройва към режим на двоен сателитен тунер посредством [Избор на режим на сателитния тунер], жакът, обозначен със “SUB”, не може да се използва. В този случай свържете сателитната антена към жака, обозначен с “MAIN”.
[141] Отстраняване на неизправности | Приемане на излъчване

Някои цифрови канали липсват.

Промяна на диапазона на настройка (наличността зависи от вашия регион/държава)

Натиснете бутона HOME, след това изберете [Настройки] — [Гледане на телевизия] — [Канали] — [Настройка на каналите] — [Цифрова настройка] — [Цифрови настройки] — [Aвтоматична настройка - oбхват].

[Нормален]
Търси налични канали във вашия регион/държава.
[Пълен]
Търси налични канали независимо от вашия регион/държава.

Актуализиране на цифровите услуги

Можете да стартирате [Автоматична настройка], след като се преместите в ново жилище, промените доставчика на услуги или за да търсите новостартирани канали.

Конфигуриране на автоматичните актуализации на услугите

Препоръчваме ви да зададете [Aвтоматично обновяване на услугите] на [Вкл.], за да позволите автоматичното добавяне на нови цифрови услуги, когато станат достъпни.

 1. Натиснете бутона HOME, след това изберете [Настройки] — [Гледане на телевизия] — [Канали] — [Настройка на каналите] — [Цифрова настройка] — [Техническа настройка] — [Aвтоматично обновяване на услугите] — [Вкл.].

Ако е деактивирана, ще бъдете уведомявани за нови цифрови услуги от съобщение на екрана и услугите няма да се добавят автоматично.

Съвет

 • Наличността на тази функция зависи от вашия регион/държава. Ако не е налична, направете [Автоматична настройка], за да добавите нови услуги.
[142] Отстраняване на неизправности | Приемане на излъчване

Желаете да настроите сателитната антена.

Ако имате инсталирана сателитна антена, можете да гледате сателитни предавания и да определите вашия тип на инсталация чрез конфигуриране на настройките на тунера.

Настройка на вашия сателит

 • Приемане на сателитно излъчване (само за сателитно съвместими модели)
[143] Отстраняване на неизправности

Звук

 • Няма звук, но картината е добра.
 • Аудиошум.
 • Няма звук или има лош звук при работа със система за домашно кино.
 • Изкривен звук.
 • Искате да изведете звук едновременно от слушалките/Bluetooth аудиоустройството/аудиосистемата и от високоговорителите на телевизора.
 • Силата на звука на слушалките/Bluetooth аудиоустройството не може да се регулира.
 • Загрижени сте за наличието на забавяне между картината и звука.
[144] Отстраняване на неизправности | Звук

Няма звук, но картината е добра.

 • Проверете бутона за силата на звука.
 • Натиснете бутона (Изключване на звука) или бутона (Сила на звука) +, за да отмените заглушаването на звука.
 • Натиснете бутона ACTION MENU, след това изберете [Говорител] — [ТВ говорител].
 • Отстранете слушалките.
[145] Отстраняване на неизправности | Звук

Аудиошум.

 • Уверете се, че антената е свързана посредством висококачествен 75-омов коаксиален кабел.
 • Дръжте кабела на антената настрани от други свързващи кабели.
 • За да избегнете смущения на телевизора, уверете се, че използвате здрав кабел за антена.
[146] Отстраняване на неизправности | Звук

Няма звук или има лош звук при работа със система за домашно кино.

 • Натиснете бутона ACTION MENU, след това изберете [Говорител] — [Аудио система].
 • Задайте [Слушалки/аудио изход] на [Аудио изход (Постоянен)] в настройка [Аудио изход].
 • Ако аудиосистемата не е съвместима с Dolby Digital или DTS, задайте за [Настройки] — [Екран и звук] — [Аудио изход] — [Цифров аудио изход] стойност [PCM].
 • Ако изберете аналогов (RF) канал и картината не се показва правилно, ще е необходимо да промените системата на телевизионно предаване. Натиснете бутона HOME, след това изберете [Настройки] — [Гледане на телевизия] — [Канали] — [Настройка на каналите] — [Аналогова настройка] — [Ръчна настройка на програми] — [Телевизионна система]. (Наличието на [Ръчна настройка на програми] или името на опцията се различават в зависимост от региона/държавата/ситуацията.)
 • В зависимост от вашия модел, ако [Говорител] е [ТВ говорител], а [Hi‑Res преобразуване (DSEE HX)] е [Автомат.], DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) е изключен.
 • Проверете дали настройката [Сила на звука на Цифров аудио изход] на телевизора е на максимум.

  Натиснете бутона HOME, след това изберете:
  [Настройки] — [Екран и звук] — [Аудио изход] — [Сила на звука на Цифров аудио изход]

 • Когато използвате HDMI вход със Super Audio CD или DVD-Audio, DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) може да не предоставя аудиосигнал.
[147] Отстраняване на неизправности | Звук

Изкривен звук.

 • Проверете антената/кабелната връзка.
 • Дръжте антената/кабела настрани от други свързващи кабели.
 • Пазете телевизора от източници на електрически смущения, например автомобили, сешоари, Wi-Fi устройства, мобилни телефони или оптични устройства.
 • Когато инсталирате допълнително устройство, оставете известно разстояние между устройството и телевизора.
 • Изпълнете [Автоматична фина настройка] в [Ръчна настройка на програми] за подобряване на звука при аналогово приемане.
  (Наличието на [Ръчна настройка на програми] и съответните опции може да се различават в зависимост от региона/държавата/ситуацията.)
 • Задайте [Аудио филтър] на [Слаб] или [Силно] за подобряване на звука при аналогово приемане. ([Аудио филтър] може да не е наличен в зависимост от вашия регион/държава.)
[148] Отстраняване на неизправности | Звук

Искате да изведете звук едновременно от слушалките/Bluetooth аудиоустройството/аудиосистемата и от високоговорителите на телевизора.

За да изведете звук едновременно от слушалките/Bluetooth аудиоустройството и от високоговорителите на телевизора

Звукът може да бъде изведен едновременно от слушалките или Bluetooth аудиоустройството и високоговорителите на телевизора, като направите настройката, описана по-долу. Но методът на настройка е различен в зависимост от това дали моделът на телевизора поддържа A2DP.

Моделите с поддръжка на A2DP, които могат да използват Bluetooth аудиоустройства, имат [A/V синхронизиране] в [Настройки] — [Екран и звук] — [Аудио изход].

Ако моделът на телевизора не поддържа A2DP

 • Натиснете бутон HOME, след това изберете [Настройки] — [Екран и звук] — [Аудио изход] — [Връзка между говорител и слушалки] — [Изкл.], за да се извежда звук от устройството, свързано към жака на слушалките и високоговорителите на телевизора.

Не могат да се използват Bluetooth аудиоустройства, например Bluetooth слушалки.

Ако моделът на телевизора поддържа A2DP

 • Натиснете бутон HOME, след това изберете [Настройки] — [Екран и звук] — [Аудио изход] — [Звук едновременно към ТВ говорителите и към друго устройство], за да активирате функцията и да извеждате звук от устройството, свързано към жака на слушалките или Bluetooth слушалките, и от високоговорителите на телевизора.

За да изведете звук както от аудиосистемата, свързана чрез ARC, така и от високоговорителите на телевизора

Звукът може да бъде изведен едновременно от аудиосистема, свързана към телевизора, и от високоговорителите на телевизора, ако се изпълнят следните условия.

 • Свързване на телевизора и аудиосистемата с цифров оптичен кабел
 • Задаване за [Цифров аудио изход] стойност [PCM]

За подробности относно свързванията посредством цифров оптичен кабел направете справка в страницата Свързване на аудиосистема.

[149] Отстраняване на неизправности | Звук

Силата на звука на слушалките/Bluetooth аудиоустройството не може да се регулира.

 • Ако не можете да регулирате силата на звука на слушалките или на Bluetooth аудиоустройството с бутоните (Сила на звука) +/-, натиснете бутона ACTION MENU и изберете [Усилване на слушалките]/[Сила на звука за Bluetooth].

Моделите с поддръжка на Bluetooth A2DP, които могат да използват Bluetooth аудиоустройства, имат [A/V синхронизиране] в [Настройки] — [Екран и звук] — [Аудио изход].

[150] Отстраняване на неизправности | Звук

Загрижени сте за наличието на забавяне между картината и звука.

Ако е свързано аудиоустройство с Bluetooth

Картината и звукът не са съгласувани поради забавяне на звука, дължащо се на свойствата на Bluetooth. Можете да регулирате изходното синхронизиране на картината и звука чрез настройката A/V синхронизиране.

 1. За да активирате [A/V синхронизиране], натиснете бутона HOME, след това изберете [Настройки] — [Екран и звук] — [Аудио изход] — [A/V синхронизиране].

Ако конкретна аудиосистема е свързана с HDMI кабел

Можете да регулирате изходното синхронизиране на картината и звука. За подробности относно поддържаните модели, направете справка в сайта за поддръжка.

 • Сайт за поддръжка
[151] Отстраняване на неизправности

Мрежа (интернет/домашна)/приложения

 • Телевизорът не може да се свърже към интернет/мрежата.
 • Качеството на картината и/или звука от приложенията за поточно предаване е лошо.
 • Вашият телевизор не може да се свърже към сървъра.
 • Можете да се свържете към Интернет, но не и към някои приложения и услуги.
[152] Отстраняване на неизправности | Мрежа (интернет/домашна)/приложения

Телевизорът не може да се свърже към интернет/мрежата.

Ако безжичната мрежа не се свързва или връзката прекъсва, опитайте следното.

 • Натиснете бутона HOME и проверете дали е активирана следната настройка.
  [Настройки] — [Мрежа и интернет] — [Wi-Fi]
 • Проверете мястото на монтиране на телевизора и безжичния рутер. Състоянието на сигнала може да се повлияе от следното:
  • Други безжични устройства, микровълнови печки, флуоресцентно осветление и др., които се намират в близост.
  • Има подове или стени между безжичния рутер и телевизора.
 • Изключете безжичния рутер и го включете отново.
 • Ако името на мрежата (SSID) на безжичния рутер, към който искате да се свържете, не се показва, изберете [[Ръчно въвеждане]], за да въведете име на мрежата (SSID).

Ако проблемът не бъде решен дори след процедурите по-горе или ако не можете да се свържете дори с кабелна мрежа, проверете състоянието на мрежовата връзка.

Проверка на състоянието на мрежовата връзка

 1. Натиснете бутона HOME, след това изберете [Настройки] — [Мрежа и интернет] — [Състояние на мрежата] — [Провери връзката].
  Проверете вашите мрежови връзки и/или информацията за свързване от ръководството за употреба на сървъра, или се свържете с лицето, което е конфигурирало мрежата (мрежов администратор).

Съвет

 • Решението е различно в зависимост от проверката на състоянието на мрежата. За решения според отделния проблем вижте “Често задавани въпроси” в сайта на Sony за поддръжка.

Забележка

 • Ако LAN кабелът е свързан с активен сървър и телевизорът е получил IP адрес, проверете връзките и конфигурациите на сървъра.

  Натиснете бутона HOME, след това изберете [Настройки] — [Мрежа и интернет] — [Състояние на мрежата].

[153] Отстраняване на неизправности | Мрежа (интернет/домашна)/приложения

Качеството на картината и/или звука от приложенията за поточно предаване е лошо.

 • Качеството зависи от оригиналното видео, предоставяно от доставчика на видеосъдържание, и от скоростта на връзката ви.
 • За да гледате поточно видео от интернет, ви е необходима мрежа с бърза и стабилна скорост на връзката. По принцип са необходими скорости, подобни на следните:
  • Поточно предаване на интернет видео със стандартна детайлност (SD): 2,5 Mbps
  • Поточно предаване на интернет видео с висока детайлност (HD): 10 Mbps
  • Поточно предаване на интернет видео с ултрависока детайлност (Ultra HD) (4K): 25 Mbps
 • Качеството на безжичната мрежова връзка зависи от разстоянието или препятствията (напр. стена) между телевизора и безжичния рутер, влиянието на околната среда и качеството на безжичния рутер. В този случай използвайте кабелна връзка към Интернет или опитайте 5GHz честотна лента.
 • 5GHz честотна лента може да не се поддържа в зависимост от вашия регион/държава. Ако не се поддържа 5GHz честотна лента, телевизорът може да се свързва към безжичен рутер само като използва 2,4GHz честотна лента.
 • Когато използвате безжична мрежа, дръжте безжичните устройства близо едно до друго или избягвайте препятствията.
 • Дръжте устройства, които създават радиочестотни смущения (като микровълнови фурни), далече от телевизора и безжичния рутер или изключвайте такива устройства.
 • Аудиоизходът не е предназначен за видео без звук.

Съвет

 • За повече информация посетете уебсайта на Sony за поддръжка.
  Сайт за поддръжка
[154] Отстраняване на неизправности | Мрежа (интернет/домашна)/приложения

Вашият телевизор не може да се свърже към сървъра.

 • Проверете LAN кабела или безжичната връзка към вашия сървър и телевизора.
 • Проверете дали вашата мрежа е правилно конфигурирана на вашия телевизор.
 • Проверете вашия LAN кабел/безжичната връзка или вашия сървър. Телевизорът може да е загубил връзка със сървъра.
 • Изпълнете [Диагностика на сървърите], за да проверите дали вашият медиен сървър комуникира правилно с телевизора. Натиснете бутона HOME, след това изберете [Настройки] — [Мрежа и интернет] — [Настройка на домашната мрежа] — [Диагностика на сървърите].
[155] Отстраняване на неизправности | Мрежа (интернет/домашна)/приложения

Можете да се свържете към Интернет, но не и към някои приложения и услуги.

 • Настройките на датата и часа на този телевизор може да не са правилни. Ако датата и часът не са настроени правилно, може да не успеете да се свържете към някои приложения и услуги.
  Ако часът не е верен, натиснете бутона HOME, след това изберете [Настройки] — активирайте [Използване на часа на мрежата] в [Предпочитания за устройството] — [Дата и час] — [Автоматични дата и час].
 • Проверете дали LAN кабелът и захранващият кабел на рутера/модема* са правилно свързани.
  * Вашият рутер/модем трябва да е настроен предварително за връзка с интернет. Свържете се с интернет доставчика относно настройките на рутера/модема.
 • Опитайте да използвате тези приложения по-късно. Сървърът на доставчика на приложението може да не работи.

Съвет

 • За повече информация посетете уебсайта на Sony за поддръжка.
  Сайт за поддръжка
[156] Отстраняване на неизправности

Дистанционно управление/аксесоари

 • Дистанционното управление не работи.
 • Не можете да включите активните 3D очила. (Само за 3D модели)
 • Светодиодният индикатор на активните 3D очила премигва. (Само за 3D модели)
[157] Отстраняване на неизправности | Дистанционно управление/аксесоари

Дистанционното управление не работи.

Проверка дали телевизорът работи правилно

 • Натиснете бутона за включване на телевизора, за да определите дали проблемът е в дистанционното управление, или не. За местоположението на бутона за включване вижте Информация за продукта, доставено заедно с телевизора.
 • Ако телевизорът не рабати, опитайте се да го нулирате.
  Ако се изисква пълно нулиране (рестартиране) на телевизора

Проверка дали дистанционното управление работи правилно

 • Насочете дистанционното управление към сензора за дистанционно управление, разположен в предната част на телевизора.
 • Освободете зоната на сензора за дистанционно управление от препятствия.
 • Флуоресцентната светлина може да повлияе на работата на дистанционното управление; опитайте да изключите флуоресцентното осветление.
 • Проверете дали ориентацията на всяка батерия отговаря на положителния (+) и отрицателния (-) знак в отделението за батериите.
 • Зарядът на батерията може да е нисък. Отстранете капачето на дистанционното управление и подменете батериите с нови.
  • Плъзгащо се
   Illustration of how to remove the remote control cover
  • Освобождаващо се с натискане
   Illustration of how to remove the remote control cover

Забележка

 • В зависимост от вашия модел се доставя Bluetooth дистанционно управление, което вече е сдвоено с телевизора. По време на транспортирането доставеното сдвоено дистанционно управление не може да се използва за работа с други телевизори. При проверка на работата на дистанционното управление го използвайте с телевизора, с който то е било доставено.

Нулиране на дистанционното управление

Ако дистанционното управление не работи правилно поради лош контакт на батериите или статично електричество, проблемът може да се реши чрез нулиране на дистанционното управление.

 1. Извадете батериите от дистанционното управление.
 2. Натиснете и задръжте бутона за включване на дистанционното управление за три секунди.
 3. Поставете нови батерии в дистанционното управление.

Ако проблемът продължава, вижте страници Ако се изисква пълно нулиране (рестартиране) на телевизора и Често задавани въпроси относно отстраняването на неизправности.

Забележка

 • Когато изключите телевизора от контакта и го включите отново, е възможно той да не може да се включи за известно време, дори ако натискате бутона за захранване на дистанционното управление или на телевизора. Това се получава, тъй като инициализирането на системата отнема време. Изчакайте около 10 до 20 секунди и тогава опитайте отново.
 • Когато не можете да търсите посредством гласа си, активирайте бутона (Микрофон), като натиснете бутона HOME и изберете [Настройки] — [Дистанционни управления и аксесоари] — [Дистанционно управление].
[158] Отстраняване на неизправности | Дистанционно управление/аксесоари

Не можете да включите активните 3D очила. (Само за 3D модели)

 • Подменете батерията. (Отнася се само за TDG-BT400A/BT500A.)
  1. Натиснете бутона за отключване с върха на химикалка или друго и извадете отделението за батерията.
   Illustration of how to take out the battery case
  2. Подменете батерията с нова. След това се уверете, че сте поставили кутийката за батерии, докато се заключи на място.
   Illustration of how to insert a battery in the battery case and locking it
   1. CR2025 Страна (-)
[159] Отстраняване на неизправности | Дистанционно управление/аксесоари

Светодиодният индикатор на активните 3D очила премигва. (Само за 3D модели)

 • Светва за 3 секунди: Показва включване на очилата.
  Illustration of the location of the LED indicator
 • Мига на всеки 2 секунди: Означава, че очилата са включени.
 • Мига 3 пъти: Означава, че очилата са изключени.
 • Мига последователно в зелено и жълто: Означава, че очилата са започнали процеса на регистрация.
 • Мига 3 пъти на всеки 2 секунди: Означава, че капацитетът на батерията привършва. Подменете батерията.
[160] Отстраняване на неизправности

Захранване

 • Телевизорът се изключва автоматично.
 • Телевизорът се включва автоматично.
 • След включване на телевизора той незабавно се изключва. (само за модели, оборудвани с OLED панел)
 • Телевизорът не се включва.
[161] Отстраняване на неизправности | Захранване

Телевизорът се изключва автоматично.

 • Екранът може да се е изключил поради настройките на [Автоматично изключване].
 • Проверете настройката на [Времетраене] на [Автоматично включване].
 • Проверете дали е активирано [Изключване, когато ТВ не се използва] в [Енергия].
 • Екранът може да се е изключил поради настройките на [Скрийнсейвър].
[162] Отстраняване на неизправности | Захранване

Телевизорът се включва автоматично.

 • Проверете дали е активирано [Автоматично включване].
 • Деактивирайте настройките [Автоматично включване на ТВ] в [BRAVIA Sync настройки].
[163] Отстраняване на неизправности | Захранване

След включване на телевизора той незабавно се изключва. (само за модели, оборудвани с OLED панел)

В този случай телевизорът може да бъде в режим на нулиране на картината. Когато режимът на нулиране на картината е активиран, телевизорът се изключва около 10 минути след включването си, а след това се включва отново, за да се намали задържането на картината. Това не е неизправност на телевизора.

Включете отново телевизора посредством дистанционното управление и деактивирайте режима на нулиране на картината.

 • Натиснете бутона HOME на дистанционното управление и изберете [Настройки] — [Предпочитания за устройството] — [Настройки за режим в магазин]. Деактивирайте [Режим Нулиране на картината].
[164] Отстраняване на неизправности | Захранване

Телевизорът не се включва.

Изпълнявайте подред процедурите по-долу, докато проблемът бъде решен.

1. Проверете дали телевизорът се включва посредством дистанционното управление.

Насочете дистанционното управление към сензора от предната страна на телевизора и натиснете бутона за включване на дистанционното управление.
Проверете дали телевизорът се включва или дали светлинният LED индикатор светва.
Ако светлинният LED индикатор светва, но телевизорът не се включва, опитайте да нулирате (рестартирате) телевизора.

 • Ако се изисква пълно нулиране (рестартиране) на телевизора

2. Проверете дали телевизорът се включва посредством бутона за включване на телевизора.

Натиснете бутона за включване на телевизора и проверете дали той се включва. Бутонът за включване се намира отстрани или отзад на телевизора.
За подробности направете справка в Информация за продукта на телевизора.
Ако посредством тази процедура телевизорът се включва, може би има проблем с дистанционното управление. Направете справка в следващата тема.

 • Дистанционното управление не работи.

3. Изключете променливотоковия захранващ кабел от контакта.

Изключете захранващия кабел на телевизора от електрическия контакт. След това натиснете бутона за включване на телевизора, изчакайте 2 минути и включете отново променливотоковия захранващ кабел в електрическия контакт.

Съвет

 • Когато изключите телевизора от контакта и го включите отново, е възможно той да не може да се включи за известно време, дори ако натискате бутона за включване на дистанционното управление или на телевизора. Това се получава, тъй като инициализирането на системата отнема време. Изчакайте около 10 до 20 секунди и тогава опитайте отново.
[165] Отстраняване на неизправности

Свързани устройства

 • Няма картина от свързано устройство.
 • Не можете да избирате свързано устройство в меню Home.
 • Определени програми от цифрови източници се показват със загуба на детайли.
 • Показването на фотоизображения или папки отнема време.
 • Не можете да откриете свързано BRAVIA Sync HDMI устройство.
 • Бутонът EXT.BOX MENU на дистанционното управление не работи. Тази функция е налична за телевизори, чието дистанционно управление има бутон EXT.BOX MENU.
 • Не можете да изключите сателитния декодер (кабел и сателитен приемник) посредством дистанционното управление на телевизора чрез функцията IR Blaster.
 • Не можете да управлявате втори AV приемник.
 • Външно устройство (например сателитен декодер или AV приемник) не може да бъде контролирано чрез IR Blaster. (Само за модели, съвместими с IR Blaster)
 • Някои медия файлове в USB устройството или сървъра не могат да се покажат на екрана.
 • Работата прекъсва или устройството не работи.
 • Какъв вид устройство може да бъде свързано посредством функцията Дублиране на екрана?
 • Телевизорът не може да се свърже към Miracast устройство или устройство, съвместимо с Дублиране на екрана.
 • Видеото или звукът понякога прекъсват.
 • Платено съдържание не може да бъде възпроизведено.
[166] Отстраняване на неизправности | Свързани устройства

Няма картина от свързано устройство.

 • Включете свързаното устройство.
 • Проверете кабелната връзка между устройството и телевизора.
 • Натиснете бутона (Избор на вход), за да се покаже списъкът с входове, след това изберете желания вход.
 • Поставете правилно USB устройството.
 • Уверете се, че USB устройството е правилно форматирано.
 • Работата с всички USB устройства не е гарантирана. Освен това работата зависи от функциите на USB устройството или от видеофайловете, които се възпроизвеждат.
 • Ако свързаното устройство е свързано към HDMI IN 2 или 3, свържете го към HDMI IN 1 или 4.
 • Сменете формата на HDMI сигнала на HDMI входа, който не показва картина в стандартен формат. Натиснете бутона HOME, след това изберете [Настройки] — [Гледане на телевизия] — [Външни входове] — [Формат на HDMI сигнала.].
[167] Отстраняване на неизправности | Свързани устройства

Не можете да избирате свързано устройство в меню Home.

 • Проверете кабелната връзка.
[168] Отстраняване на неизправности | Свързани устройства

Определени програми от цифрови източници се показват със загуба на детайли.

 • Възможно е на екрана да се виждат по-малко детайли от обикновено или смущения (малки блокове, точки или пикселизиране) поради цифровата компресия на източника, използвана при някои цифрови предавания и DVD. Степента на видимите смущения зависи от отчетливостта и резолюцията на телевизора.
[169] Отстраняване на неизправности | Свързани устройства

Показването на фотоизображения или папки отнема време.

 • В зависимост от размерите на изображението, размера на файла и броя файлове и папки, извеждането на някои фото изображения или папки отнема по-дълго време.
 • При всяко свързване на USB устройство към телевизора показването на снимките може да отнеме до няколко минути.
[170] Отстраняване на неизправности | Свързани устройства

Не можете да откриете свързано BRAVIA Sync HDMI устройство.

 • Проверете дали вашето устройство е съвместимо с BRAVIA Sync.
 • Уверете се, че [Управление през HDMI] е настроено на устройството, съвместимо с BRAVIA Sync, и [BRAVIA Sync настройки] — [Управление чрез BRAVIA Sync] е настроено на телевизора.
[171] Отстраняване на неизправности | Свързани устройства

Бутонът EXT.BOX MENU на дистанционното управление не работи.

Тази функция е налична за телевизори, чието дистанционно управление има бутон EXT.BOX MENU.

Моделите, съвместими с IR Blaster, имат опция [Настройка на IR Blaster] в [Настройки] — [Гледане на телевизия] — [Външни входове].

 • За да използвате бутона EXT.BOX MENU, свържете и настройте IR Blaster (за модели, доставяни с IR Blaster). Свържете IR Blaster, натиснете бутона HOME, след това изберете [Настройки] — [Гледане на телевизия] — [Външни входове] — [Настройка на IR Blaster]. (Модели, съвместими с IR Blaster, може да не са налични в зависимост от вашия модел/държава.)
 • Ако устройство, съвместимо с BRAVIA Sync е свързано и се показва на екрана чрез HDMI вход, при някои модели менюто може да се показва посредством бутона EXT.BOX MENU, но тази операция не е гарантирана за всички устройства.
[172] Отстраняване на неизправности | Свързани устройства

Не можете да изключите сателитния декодер (кабел и сателитен приемник) посредством дистанционното управление на телевизора чрез функцията IR Blaster.

Моделите, съвместими с IR Blaster, имат опция [Настройка на IR Blaster] в [Настройки] — [Гледане на телевизия] — [Външни входове].

 • Натиснете бутона ACTION MENU, след това изберете [Захранване (декодер)] в [Меню].
[173] Отстраняване на неизправности | Свързани устройства

Не можете да управлявате втори AV приемник.

 • Може да се използва само един съвместим с BRAVIA Sync AV приемник.
[174] Отстраняване на неизправности | Свързани устройства

Външно устройство (например сателитен декодер или AV приемник) не може да бъде контролирано чрез IR Blaster. (Само за модели, съвместими с IR Blaster)

Моделите, съвместими с IR Blaster, имат опция [Настройка на IR Blaster] в [Настройки] — [Гледане на телевизия] — [Външни входове].

 • Уверете се, че IR Blaster е правилно настроен и инфрачервеният предавател е разположен близо до инфрачервения приемник на външното устройство.
 • Уверете се, че телевизорът поддържа външното устройство.
 • Ако натиснете и задържите натиснат даден бутон на дистанционното управление, действието може да не бъде изпълнено. Вместо това опитайте да натиснете бутона няколко пъти.
 • Възможно е някои външни устройства да не реагират на някои бутони в Аction меню.
 • Може би IR Blaster не е настроен правилно. За настройване на IR Blaster, натиснете бутона HOME, след това изберете [Настройки] — [Гледане на телевизия] — [Външни входове] — [Настройка на IR Blaster].
[175] Отстраняване на неизправности | Свързани устройства

Някои медия файлове в USB устройството или сървъра не могат да се покажат на екрана.

 • Възможно е неподдържани файлове да не се показват.
 • Възможно е да не се показват всички папки/файлове в зависимост от състоянието на системата.
[176] Отстраняване на неизправности | Свързани устройства

Работата прекъсва или устройството не работи.

 • Проверете дали устройството е включено.
 • Сменете батериите на устройството.
 • Регистрирайте отново устройството.
 • Bluetooth устройствата използват 2,4GHz честотна лента, затова скоростта на комуникация може да се влоши или понякога да прекъсва поради смущения в безжичната LAN.
  Ако наблизо има поставени домакински електрически уреди (напр. микровълнови печки или мобилни устройства), е по-вероятно да се получат радиочестотни смущения.
 • Възможно е телевизорът или устройството да не работят върху метален шкаф поради смущения в безжичната комуникация.
 • За работните комуникационни разстояния между телевизора и други устройства вижте ръководствата на устройствата.
 • Когато към телевизора са свързани няколко Bluetooth устройства, качеството на Bluetooth комуникацията може да се влоши.
[177] Отстраняване на неизправности | Свързани устройства

Какъв вид устройство може да бъде свързано посредством функцията Дублиране на екрана?

 • Устройства с Wi‑Fi, като например смартфони и таблети, които поддържат Miracast, могат да се използват, за да се наслаждавате на дублиране на екрана на вашия BRAVIA ТВ. Направете справка с ръководството на вашето Wi‑Fi устройство, за да откриете дали то поддържа Miracast. BRAVIA ТВ е в съответствие със спецификациите на Miracast, но не гарантира успешна връзка с всички устройства.
[178] Отстраняване на неизправности | Свързани устройства

Телевизорът не може да се свърже към Miracast устройство или устройство, съвместимо с Дублиране на екрана.

 • Ако свързването на Miracast устройство (например преносим компютър) е неуспешно, натиснете бутона (Избор на вход), след това изберете [Дублиране на екрана], за да се покаже екранът за готовност на функцията за дублиране на екрана, и се опитайте да се свържете отново.
 • Ако използвате Дублиране на екрана с друго устройство, първо изключете Дублиране на екрана и опитайте отново.
[179] Отстраняване на неизправности | Свързани устройства

Видеото или звукът понякога прекъсват.

 • Възможно е устройства, излъчващи радиовълни, като например други безжични LAN устройства или микровълнови фурни, да възпрепятстват функцията Дублиране на екрана, която използва безжична LAN. Дръжте телевизора или Sony устройства, съвместими с Дублиране на екрана (като например някои модели на Xperia), далеч от такива устройства или изключете устройствата, ако е възможно.
 • Възможно е скоростта на комуникация да се променя в зависимост от разстоянието или препятствията между устройствата, конфигурацията на устройствата, състоянието на радиовълните, задръствания по линията или от използваното устройство. Възможно е комуникацията да бъде прекъсната поради състоянието на радиовълните.
[180] Отстраняване на неизправности | Свързани устройства

Платено съдържание не може да бъде възпроизведено.

 • Устройството - източник трябва да отговаря на стандартите за HDCP (защита на цифровото съдържание, предавано по канали с висока пропусквателна способност) 2.0/2.1/2.2.
  Някои от платените съдържания не могат да бъдат показвани през устройство - източник, което не отговаря на стандартите HDCP 2.0/2.1/2.2.
[181] Отстраняване на неизправности

USB HDD запис (само за модели, записващи на USB HDD)

 • Не можете да използвате USB HDD устройство. (Само за модели, записващи на USB HDD)
 • USB HDD устройството не може да бъде регистрирано. (Само за модели, записващи на USB HDD)
 • Записът не може да бъде направен./Неуспешен запис. (Само за модели, записващи на USB HDD)
 • Записаното съдържание изчезва. (Само за модели, записващи на USB HDD)
 • USB HDD устройството работи, въпреки че не е включено. (Само за модели, записващи на USB HDD)
[182] Отстраняване на неизправности | USB HDD запис (само за модели, записващи на USB HDD)

Не можете да използвате USB HDD устройство. (Само за модели, записващи на USB HDD)

Моделите, записващи на USB HDD, имат опция [Настройка на устройство за запис] в [Настройки] — [Гледане на телевизия].

 • Проверете дали USB HDD устройството е:
  • свързано правилно.

   Проверете дали е свързано към синия USB3 порт, обозначен като “HDD REC”.

  • включено.
  • регистрирано към телевизора.

   За да регистрирате USB HDD устройството в телевизора, натиснете бутона HOME, след това изберете [Настройки] — [Гледане на телевизия] — [Настройка на устройство за запис] — [Регистрация на HDD].

 • Свързване на USB HDD устройство през USB хъб не се поддържа.
 • Изпълнете [Проверка на работата на HDD], за да проверите дали спецификациите на USB HDD отговаря на изискванията.
  Натиснете бутона HOME, след това изберете [Настройки] — [Гледане на телевизия] — [Настройка на устройство за запис] — [Проверка на работата на HDD].
[183] Отстраняване на неизправности | USB HDD запис (само за модели, записващи на USB HDD)

USB HDD устройството не може да бъде регистрирано. (Само за модели, записващи на USB HDD)

 • Проверете дали USB HDD устройството е свързано към USB3 порта (син), обозначен като “HDD REC”.
 • Ако USB HDD устройството е свързано правилно към синия USB3 порт, регистрирайте го отново за записване, тъй като то вече е регистрирано като устройство за цели, различни от записване (например за съхранение).

Забележка

 • Ако има устройства, свързани към USB1 и USB2 портовете, временно ги отстранете, докато регистрирате USB HDD.
 1. Натиснете бутона HOME, след това изберете [Настройки] — [Предпочитания за устройството] — [Хранилище].
 2. От [Хранилище на устройството] изберете USB HDD устройството, което искате да регистрирате за записване.
 3. Изберете [Регистриране за запис].
 4. Следвайте инструкциите на екрана, за да регистрирате USB HDD устройството в телевизора.
 • Използвайте [Проверка на работата на HDD], за да проверите дали спецификациите на USB HDD устройството отговарят на изискванията.

  За да извършите [Проверка на работата на HDD], натиснете бутона HOME и след това изберете [Настройки] — [Гледане на телевизия] — [Настройка на устройство за запис] — [Проверка на работата на HDD].

[184] Отстраняване на неизправности | USB HDD запис (само за модели, записващи на USB HDD)

Записът не може да бъде направен./Неуспешен запис. (Само за модели, записващи на USB HDD)

Моделите, записващи на USB HDD, имат опция [Настройка на устройство за запис] в [Настройки] — [Гледане на телевизия].

 • Ако записът не се осъществи, причината ще бъде посочена в [Списък с грешки при запис]. Натиснете бутона TITLE LIST, след това изберете [Списък с грешки при запис].
 • Проверете свободното пространство в HDD. Ако е останало много малко свободно пространство, изтрийте ненужно съдържание.
 • Следните програми не могат да бъдат записвани.
  • Програми, защитени срещу копиране
  • Аналогови програми
  • Програми от външни входове (включително програми от свързан сателитен декодер)
  • Поточно видео
 • Не е възможно записване чрез таймер за запис, ако часът на предаването в програмата се промени.
[185] Отстраняване на неизправности | USB HDD запис (само за модели, записващи на USB HDD)

Записаното съдържание изчезва. (Само за модели, записващи на USB HDD)

 • Записът не може да изпълни, ако променливотоковият захранващ кабел или свързващите кабели са изключени по време на записа. Не изключвайте кабелите по време на запис на съдържание. В противен случай съдържанието, което ще бъде записвано или всички записвани съдържания може да бъдат загубени.
[186] Отстраняване на неизправности | USB HDD запис (само за модели, записващи на USB HDD)

USB HDD устройството работи, въпреки че не е включено. (Само за модели, записващи на USB HDD)

 • Свързаният USB HDD може да се завърти или светодиодният индикатор на устройството може да светне по време на получаване на EPG данни от телевизора по време на режим на готовност.
[187] Отстраняване на неизправности

LED индикатор

 • Светлинният LED индикатор понякога светва.
 • Желаете да деактивирате светлинния LED индикатор, така че да не свети или мига.
[188] Отстраняване на неизправности | LED индикатор

Светлинният LED индикатор понякога светва.

Светлинният LED индикатор понякога свети в различни моменти, например при актуализации на софтуера или при запис от телевизора.

Вижте Как свети LED осветлението за подробности.

[189] Отстраняване на неизправности | LED индикатор

Желаете да деактивирате светлинния LED индикатор, така че да не свети или мига.

Можете да го изключите. Натиснете бутона HOME, след това изберете [Настройки] — [Предпочитания за устройството] — [LED осветление] — [Изкл.].

Забележка

 • Препоръчваме да не променяте тази настройка при нормални обстоятелства, защото няма да можете да разпознаете дали телевизорът записва, дали е включен, или изключен, или с настроен таймер.
[190]

Индекс

Телевизионни програми

 • DISCOVER
 • GUIDE
 • Интерактивна телевизия
 • Сателитни предавания
 • Записване
 • Настройка на каналите
 • Родителски контрол

Картина/екран

 • Картина в картина
 • 3D
 • 4K картина
 • HOME
 • Картина
 • Дата и час
 • Език/Language
 • Експертни панелни настройки
 • Изместване на пикселите
 • Обновяване на панела

Звук/глас

 • Гласово търсене, използване
 • Звук

  Дистанционно управление

  • Дистанционно управление, използване
  • Гласово търсене
  • HOME
  • DISCOVER
  • ACTION MENU
  • Входове
  • SYNC MENU

  Връзки

  • Bluetooth
  • Google Cast
  • BRAVIA Sync
  • Интернет
  • Wi‑Fi Direct
  • Miracast
  • Дублиране на екрана

  Външни устройства

  • USB памет, записване с
  • Blu-ray/DVD плейъри, свързване
  • USB памет и др.
  • Смартфони/таблети
  • Компютри
  • Цифрови фотоапарати, камери
  • Аудиосистеми
  • Безжичен субуфер

  Приложения

  • Преместване в USB памет
  • Google Play Store
  • YouTube
  • Netflix

  Възпроизвеждане на файл

  • Компютри
  • Цифрови фотоапарати, камери
  • Поддържани файлове и формати

  Други

  • Рестартиране
  • Обновяване на системния софтуер