[1]

Aan de slag

 • De Helpgids gebruiken
 • De afstandsbediening gebruiken
 • Zoeken met uw stem
 • Het tv-toestel up-to-date te houden
 • Introductie van Android TV™
 • Basishandelingen
 • Toegangsfuncties
 • Ondersteuningssite
[2] Aan de slag

De Helpgids gebruiken

In deze Helpgids wordt uitgelegd hoe u dit tv-toestel gebruikt. U kunt ook de Installatiehandleiding raadplegen voor een beschrijving van de installatie van het tv-toestel en de Referentiegids voor een beschrijving van de onderdelen, de specificaties van het toestel en de bevestiging aan de wand.

Lees de informatie in deze Helpgids in de volgorde waarin de tekst staat of zoek rechtstreeks naar de gewenste informatie. U kunt zoeken door the search icon boven aan het scherm te selecteren.

Versies van de Helpgids

Er zijn twee versies van de Helpgids voor uw tv-toestel: de geïntegreerde Helpgids en de online-Helpgids. Uw tv-toestel moet verbonden zijn met het internet om de online-Helpgids te raadplegen. Gebruik de omschakelknop (A) boven aan het scherm om heen en weer te gaan tussen de geïntegreerde versie en de online-versie. Aan de titel boven aan het scherm kunt u zien welke Helpgids momenteel wordt weergegeven.

Illustration of the location of switch button A
 1. Verbind het tv-toestel met het internet.
 2. Selecteer (A) om de andere versie van de Helpgids weer te geven.

Opmerking

 • Mogelijk moet u de software van het tv-toestel bijwerken voordat u de nieuwste functies kunt gebruiken die in de Helpgids beschreven staan. Zie de pagina Software-updates voor meer informatie over software-updates.
 • De namen van de instellingen in de Helpgids kunnen afwijken van de weergegeven namen op het tv-toestel, afhankelijk van de releasedatum van het tv-toestel of uw model/land/regio.
 • De afbeeldingen en illustraties die gebruikt worden in de Helpgids kunnen verschillen afhankelijk van het model van uw tv-toestel.
 • Wijzigingen aan het ontwerp en de technische gegevens zijn voorbehouden zonder kennisgeving.

Hint

 • Om na te gaan of uw tv-toestel uitgerust is met een van de functies die beschreven staan in de Helpgids, raadpleegt u de papieren handleiding of een productcatalogus van Sony.
 • Deze Helpgids is opgesteld voor alle regio's/landen. Sommige beschrijvingen in deze Helpgids zijn niet van toepassing voor bepaalde regio's of landen.
[3] Aan de slag

De afstandsbediening gebruiken

Veel functies van het tv-toestel kunt u bedienen met de knoppen (omhoog) / (omlaag) / (links) / (rechts) en (Enter).

Welke vorm en knoppen de afstandsbediening heeft, is afhankelijk van uw model/land/regio.​

De meegeleverde afstandsbediening verschilt per model. Raadpleeg de Referentiegids voor een beschrijving van de knoppen van de afstandsbediening.

 1. Gebruik de knoppen (omhoog), (omlaag), (links) en (rechts) om de "markering" op het gewenste item te zetten.
  The up, down, left, and right arrow buttons are on the center of the remote control.
 2. Druk op het midden van de knop (Enter) om het gemarkeerde item te selecteren.
  The Enter button is in the center of the up, down, left, and right arrow buttons.

Naar het vorige scherm terugkeren

Druk op de BACK-knop.

Hint

 • Raadpleeg voor meer informatie de verwante onderwerpen hieronder of de "veelgestelde vragen" op de ondersteuningssite van Sony.
  Veelgestelde vragen voor het oplossen van problemen
[4] Aan de slag

Zoeken met uw stem

Afstandsbedieningen die zoeken met de stem ondersteunen, hebben een (microfoon)-knop en een ingebouwde microfoon. Door in de microfoon te praten kunt u allerlei inhoud zoeken.

 1. Druk op de (microfoon)-knop.
  De led op de afstandsbediening licht op.
 2. Praat in de microfoon.
  Afhankelijk van uw model kunnen voorbeelden worden weergegeven van wat u kunt zeggen.

Wanneer u niet kunt zoeken met uw stem

Registreer de spraakgestuurde afstandsbediening met daarop de (microfoon)-knop opnieuw bij het tv-toestel door te drukken op de knop HOME en [Instellingen] — [Afstandsbedieningen en accessoires] — [Afstandsbediening] te selecteren.

Opmerking

 • Als u wilt zoeken met de stem hebt u een internetverbinding nodig.
 • Welk type afstandsbediening met het tv-toestel wordt meegeleverd en of er een afstandsbediening met geïntegreerde microfoon beschikbaar is, is afhankelijk van uw model/regio/land. Voor sommige modellen/regio's/landen is een optionele afstandsbediening beschikbaar.
[5] Aan de slag

Het tv-toestel up-to-date te houden

Het tv-toestel verkrijgt gegevens, zoals de programmagids, of downloadt software (wanneer [Automatisch software download] is ingeschakeld) terwijl het in stand-by staat. Om uw tv-toestel up-to-date te houden raden wij u aan om het toestel normaal uit te schakelen met de aan/uit-knop op de afstandsbediening of op het tv-toestel.

[6] Aan de slag

Introductie van Android TV™

 • Het beeld weergeven in het klein
 • Apps uit de Google Play Store installeren
 • Apps naar een USB-geheugenapparaat verplaatsen
 • Internetmedia bekijken
 • Veilig werken met apps en videostreaming (Beveiliging en beperkingen)
[7] Aan de slag | Introductie van Android TV™

Het beeld weergeven in het klein

U kunt het beeld dat u bekijkt (tv-programma's of inhoud die wordt afgespeeld door apparaten met HDMI-aansluiting) weergeven in een klein scherm in de hoek.

De positie van het kleine scherm hangt af van uw tv-toestel.

Illustration of a small screen displayed on the TV screen

Het beeld weergeven in een klein scherm

 1. Druk op de ACTION MENU-knop terwijl u een tv-programma of inhoud van een HDMI-apparaat bekijkt en selecteer vervolgens [Beeld-in-beeld].
  Het huidige beeld wordt weergegeven in een klein scherm in de hoek.

Opmerking

 • Het kleine scherm wordt weergegeven boven op de app die u het laatst hebt gebruikt. Welke app wordt weergegeven, hangt echter af van de omstandigheden.
 • Bepaalde handelingen, zoals het kiezen van een andere zender, zijn niet mogelijk wanneer u iets bekijkt in een klein scherm.
 • Tv-programma's, beeld van een externe ingang zoals van een HDMI-apparaat en beeld van apps die films afspelen of sommige apps die foto's of muziek afspelen, kunnen niet tegelijk worden weergegeven.
 • De positie van het kleine scherm wordt automatisch aangepast. Handmatig instellen is niet mogelijk.

Het kleine scherm sluiten of opnieuw schermvullend weergeven

 1. Druk op de HOME-knop om het Startmenu weer te geven.
  Een bericht voor het kleine scherm wordt boven aan het scherm weergegeven.
  Illustration of a list of recently used apps and a small screen displayed on the TV screen
 2. Selecteer [Openen] in de boodschap in het kleine scherm.
 3. Gebruik de knoppen onder het kleine scherm om het kleine scherm te sluiten of om terug te keren naar schermvullende weergave.
  De onderstaande afbeelding is een visuele voorstelling en kan afwijken van het werkelijke scherm.
  Illustration of a list of recently used apps and a small screen displayed on the TV screen
[8] Aan de slag | Introductie van Android TV™

Apps uit de Google Play Store installeren

U kunt apps uit deGoogle Play Store installeren op het tv-toestel, net als bij een smartphone of tablet.

Opmerking

 • U kunt alleen apps installeren die geschikt zijn voor tv-toestellen. Dergelijke apps kunnen anders zijn dan apps voor smartphones/tablets.
 • Een internetverbinding en Google-account zijn noodzakelijk om apps te installeren uit de Google Play Store.

Hint

 • Als u geen Google-account hebt of een gedeelde account wilt aanmaken, maak dan een nieuwe account aan via de website hieronder.
  https://accounts.google.com/signup https://accounts.google.com/signup
  De website hierboven kan variëren afhankelijk van uw regio/land. Wijzigingen voorbehouden. Raadpleeg voor meer informatie de startpagina van Google.
 • Wij raden u aan een Google-account te maken op een computer of mobiel apparaat.
 1. Druk op de HOME-knop, selecteer (het pictogram Apps) in het Startmenu en selecteer Google Play Store in de lijst met apps.
  Als de meegeleverde afstandsbediening een APPS-knop heeft, kunt u op de APPS-knop drukken om de lijst met apps weer te geven.
 2. Selecteer een app om te installeren.

Na het downloaden wordt de app automatisch geïnstalleerd en toegevoegd. Het pictogram van de app wordt weergegeven in de lijst met geïnstalleerde apps. Met dit pictogram start u de app.

Betaalde apps

Google Play Store bevat gratis apps en apps waarvoor u moet betalen. Als u een app wilt kopen, hebt u een code van een op voorhand betaalde Google Play-giftcard nodig of moet u uw creditcardgegevens opgeven. Google Play-giftcards kunt u kopen bij diverse winkels.

Een app verwijderen

 1. Druk op de HOME-knop, selecteer (het pictogram Apps) in het Startmenu, selecteer Google Play Store in de lijst met apps en selecteer Mijn apps.
  Als de meegeleverde afstandsbediening een APPS-knop heeft, kunt u op de APPS-knop drukken om de lijst met apps weer te geven.
 2. Selecteer de app die u wilt verwijderen en maak de installatie ongedaan.
[9] Aan de slag | Introductie van Android TV™

Apps naar een USB-geheugenapparaat verplaatsen

U kunt gedownloade apps verplaatsen naar een USB-geheugenapparaat om ruimte vrij te maken in het tv-toestel zelf.

Opmerking

 • Wanneer u een USB-geheugenapparaat formatteert, worden alle gegevens verwijderd die op dat USB-geheugenapparaat zijn opgeslagen. Maak een back-up van belangrijke gegevens voordat u met formatteren begint.
 • Wanneer u deze procedure uitvoert, wordt het USB-geheugenapparaat geformatteerd voor exclusief gebruik met het tv-toestel. Mogelijk kunt u het USB-geheugenapparaat daarna niet meer gebruiken met een computer en dergelijke.
 • Sommige apps kunnen niet naar een USB-geheugenapparaat worden verplaatst.
 1. Sluit een USB-geheugenapparaat aan op het tv-toestel.
 2. Druk op de HOME-knop, selecteer [Instellingen] — [Apparaatvoorkeuren] — [Opslag] — het gewenste USB-geheugenapparaat.
 3. Formatteer het als intern opslagapparaat.
 4. Na afloop van het formatteren drukt u op de HOME-knop en selecteert u vervolgens [Instellingen] — [Apps].
 5. Selecteer de app die u wilt verplaatsen naar het USB-geheugenapparaat.
 6. Selecteer het USB-geheugenapparaat in de gebruikte opslagapparaten. De app wordt verplaatst naar het USB-geheugenapparaat.

Hint

 • Herhaal stap 4 tot en met 6 om meer apps naar het USB-geheugenapparaat te verplaatsen.

Een USB-geheugenapparaat verwijderen

 1. Druk op de HOME-knop, selecteer [Instellingen] — [Apparaatvoorkeuren] — [Opslag] — het gewenste USB-geheugenapparaat en selecteer vervolgens de optie voor het verwijderen ervan.

Opmerking

 • Het USB-geheugenapparaat wordt alleen gebruikt om apps op te slaan. Als u het USB-geheugenapparaat wilt gebruiken voor andere doeleinden, moet u het opnieuw formatteren.
 • Als u een app van het USB-geheugenapparaat verwijdert met een computer, kunt u die app niet meer starten op het tv-toestel.
 • Als u een USB-geheugenapparaat van het tv-toestel verwijdert, kunt u de apps die naar het USB-geheugenapparaat waren verplaatst niet meer gebruiken.
 • Het is niet mogelijk om bij de installatie van een app meteen een USB-geheugenapparaat op te geven als installatielocatie. Installeer de app eerst op het tv-toestel zoals gebruikelijk en verplaats het vervolgens naar het USB-geheugenapparaat.
[10] Aan de slag | Introductie van Android TV™

Internetmedia bekijken

U kunt diensten voor videostreaming, zoals YouTube™ en Netflix, gebruiken om inhoud van het internet te bekijken. Welke diensten beschikbaar zijn, hangt af van uw land en regio. U kunt deze diensten starten door hun naam te selecteren in het Startmenu.

Opmerking

 • Voor het bekijken van inhoud van het internet hebt u een internetverbinding nodig.
[11] Aan de slag | Introductie van Android TV™

Veilig werken met apps en videostreaming (Beveiliging en beperkingen)

U zorgt ervoor dat het tv-toestel veilig wordt gebruikt door installatiebeperkingen op te leggen voor apps die zijn gedownload uit een onbekende bron of door leeftijdsbeperkingen op te leggen voor programma's en video's.

 1. Druk op de HOME-knop en selecteer vervolgens [Instellingen] — [Apparaatvoorkeuren] — gevolgd door opties zoals [Beveiliging en beperkingen] of [Tv kijken] — [Kinderbeveiliging].

Opmerking

 • Als u de instellingen bij [Beveiliging en beperkingen] wijzigt, worden uw toestel en persoonlijke gegevens kwetsbaarder voor aanvallen van onbekende apps uit een andere bron dan Play Store. U gaat ermee akkoord dat u volledig zelf verantwoordelijk bent voor schade aan uw toestel of verlies van gegevens als gevolg van het gebruik van deze apps.

Hint

 • Afhankelijk van de app kunnen er nog meer beperkingen beschikbaar zijn. Raadpleeg de Help van de app voor meer informatie.
[12] Aan de slag

Basishandelingen

 • Startmenu
 • De TV-menubalk gebruiken Deze functie is beschikbaar voor tv-toestellen die een meegeleverde afstandsbediening hebben zonder DISCOVER-knop.
 • De "Inhoudsbalk" gebruiken (DISCOVER) Deze functie is beschikbaar voor tv-toestellen die een meegeleverde afstandsbediening hebben met een DISCOVER-knop.
 • Het Actie Menu gebruiken
 • Ingangen selecteren
 • Hoe de verlichtings-led brandt
[13] Aan de slag | Basishandelingen

Startmenu

Het scherm dat wordt weergegeven wanneer u op de afstandsbediening op de HOME-knop drukt, wordt het Startmenu genoemd. Vanuit het Startmenu kunt u inhoud zoeken en aanbevolen inhoud, apps en instellingen selecteren.

Image of the Home Menu screen. There are five areas labeled A through E starting from the top.

Zoeken, meldingen, ingangen, timers en instellingen (A)

(microfoon) / (schermtoetsenbord):
Gebruik de microfoon op de afstandsbediening of het schermtoetsenbord dat op het tv-toestel wordt weergegeven om trefwoorden in te voeren of inhoud te zoeken.
Raadpleeg de pagina Zoeken met uw stem als u wilt zoeken met de stem.
(Meldingen):
Weergegeven wanneer er meldingen zijn, bijvoorbeeld dat er een verbindingsprobleem is. Het cijfer geeft het aantal meldingen aan.
(Ingangen):
Hiermee gaat u naar een ander apparaat dat op het tv-toestel is aangesloten.
(Timers):
Hiermee configureert u de [Timer Aan] en [Sleep Timer].
Raadpleeg voor meer informatie de pagina Een timer instellen.
(Instellingen):
Hiermee configureert u diverse instellingen van het tv-toestel.
Raadpleeg voor meer informatie de pagina Instellingen.

Apps (B)

Hier staan uw favoriete apps.

 • Als u [Apps] selecteert, wordt een lijst met geïnstalleerde apps weergegeven.
 • Selecteer [App toevoegen aan favorieten] om een app toe te voegen aan de favorieten.
 • Als u een toegevoegde app selecteert en de (Enter)-knop op de afstandsbediening ingedrukt houdt, kunt u de sorteervolgorde aanpassen of een favoriet verwijderen.
 • Als u een tv-app selecteert, kunt u tv-uitzendingen andere invoerbronnen bekijken.

Nu afspelen (C)

Geeft afhankelijk van de inhoud weer wat u hierna kunt kijken.

Opmerking

 • Als er geen inhoud beschikbaar is, wordt [Nu afspelen] mogelijk niet weergegeven.

Kanalen (D)

De rijen onder Apps (B) worden "Kanalen" genoemd. Hier kunt u aanbevolen inhoud van diensten voor videostreaming bekijken.

Hint

 • De recente geschiedenis van bekeken kanalen wordt weergegeven in [TV].
 • U kunt inhoud toevoegen aan Nu afspelen door inhoud van een willekeurig kanaal te selecteren en de (Enter)-knop ingedrukt te houden op de afstandsbediening.
 • U kunt een aantal kanalen verplaatsen onder "Kanalen (D)" in het Startmenu. Gebruik de / (omhoog/omlaag)-knoppen om de markering te verplaatsen naar het ronde pictogram van de rij die u wilt verplaatsen en druk op (links) (of (rechts) afhankelijk van de taal die het tv-toestel gebruikt) om de rij omhoog of omlaag te kunnen bewegen door op de / (omhoog/omlaag)-knoppen te drukken.

Kanalen aanpassen (E)

[Kanalen aanpassen] wordt gebruikt om de geselecteerde kanalen weer te geven of te verbergen.

Hint

 • Raadpleeg voor meer informatie de "veelgestelde vragen" op de ondersteuningssite van Sony.
  Veelgestelde vragen voor het oplossen van problemen
[14] Aan de slag | Basishandelingen

De TV-menubalk gebruiken

Deze functie is beschikbaar voor tv-toestellen die een meegeleverde afstandsbediening hebben zonder DISCOVER-knop.

Druk op de TV-knop terwijl u een tv-uitzending bekijkt om de TV-menubalk weer te geven. Via de TV-menubalk krijgt u toegang tot uw Favoriete zender en geeft u het TV-menu weer, dat toegang biedt tot de zenderlijst, de lijst met opnamen of de lijst met ingestelde timers.

Image of the TV screen
 1. Druk op de TV-knop terwijl u een tv-uitzending bekijkt.
  De TV-menubalk wordt aan de onderrand van het scherm weergegeven.
 2. Beweeg de markering omhoog of omlaag om de gewenste categorie te selecteren.
 3. Beweeg de markering naar links of rechts om het gewenste item te selecteren.
 4. Druk op de (Enter)-knop om het geselecteerde item te starten.

Zenders toevoegen aan de favorieten

 1. Druk op de TV-knop terwijl u een tv-uitzending bekijkt.
  De TV-menubalk wordt aan de onderrand van het scherm weergegeven.
 2. Beweeg de markering omlaag en selecteer [Kanalen toevoegen aan favorieten].
 3. Selecteer de [Favorieten] die u wilt instellen om uw favoriete zenders toe te voegen.

Hint

 • Als u [Toevoegen aan Favorieten] selecteert in het [Actie Menu], kunt u de zender waarnaar u kijkt, toevoegen aan [Favoriete zender].

De instellingen van deze functie wijzigen

 1. Druk op de TV-knop terwijl u een tv-uitzending bekijkt.
  De TV-menubalk wordt aan de onderrand van het scherm weergegeven.
 2. Beweeg de markering naar de categorie [Instellingen].
 3. Selecteer het gewenste item om de instellingen te wijzigen.

Beschikbare opties

[Categorieën weergeven/verbergen]
Selecteer de categorieën inhoud die u wilt weergeven in TV-menubalk. [Instellingen] kunt u niet verbergen.
Afhankelijk van het model van uw tv-toestel kunt u [Aanbevolen] verbergen.
[Volgorde van categorieën wijzigen]
Selecteer een categorie inhoud om deze op een andere plaats te zetten.
[Genrecategorieën toevoegen]
Voeg genres toe om uw eigen speciale categorie te maken.
[Trefwoordcategorieën toevoegen]
Voeg trefwoorden toe om uw eigen speciale categorie te maken.
[TV-kanalen sorteren]
Selecteer de manier waarop tv-zenders moeten worden gesorteerd.
[Weergavegrootte]
Selecteer hoe groot het menu moet worden weergegeven.

Opmerking

 • Sommige opties zijn mogelijk niet beschikbaar afhankelijk van uw model/regio/land.
[15] Aan de slag | Basishandelingen

De "Inhoudsbalk" gebruiken (DISCOVER)

Deze functie is beschikbaar voor tv-toestellen die een meegeleverde afstandsbediening hebben met een DISCOVER-knop.

U kunt "Inhoudsbalk" gebruiken om naar allerlei inhoud te zoeken (tv-programma's en internetvideo's bijvoorbeeld). De inhoud die wordt weergegeven met "Inhoudsbalk" verschilt afhankelijk van uw model/regio/land.

Image of the TV screen
 1. Druk op de DISCOVER-knop.
  "Inhoudsbalk" wordt aan de onderrand van het scherm weergegeven.
 2. Beweeg de markering omhoog of omlaag om de gewenste categorie te selecteren.
 3. Beweeg de markering naar links of rechts om het gewenste item te selecteren.
 4. Druk op de (Enter)-knop om het geselecteerde item te starten.

De instellingen van deze functie wijzigen

 1. Druk op de DISCOVER-knop.
  "Inhoudsbalk" wordt aan de onderrand van het scherm weergegeven.
 2. Beweeg de markering omlaag naar de categorie [Instellingen].
 3. Selecteer het gewenste item om de instellingen te wijzigen.

Beschikbare opties

[Categorieën weergeven/verbergen]
Selecteer de categorieën inhoud die u wilt weergeven in DISCOVER. [Instellingen] kunt u niet verbergen.
Afhankelijk van het model van uw tv-toestel kunt u [Aanbevolen] verbergen.
[Volgorde van categorieën wijzigen]
Selecteer een categorie inhoud om deze op een andere plaats te zetten.
[Kanalen toevoegen aan favorieten]
Voeg uw favoriete zenders toe aan DISCOVER.
[Genrecategorieën toevoegen]
Voeg genres toe om uw eigen speciale categorie te maken.
[Trefwoordcategorieën toevoegen]
Voeg trefwoorden toe om uw eigen speciale categorie te maken.
[Weergavegrootte]
Selecteer hoe groot het menu moet worden weergegeven.
[TV-kanalen sorteren]
Selecteer de manier waarop tv-zenders moeten worden gesorteerd.

Opmerking

 • Sommige opties zijn mogelijk niet beschikbaar afhankelijk van uw model/regio/land.
[16] Aan de slag | Basishandelingen

Het Actie Menu gebruiken

Als u op de ACTION MENU-knop drukt, verschijnt er een menu voor snelle toegang tot functies die beschikbaar zijn voor het momenteel weergegeven scherm (bijvoorbeeld beeldaanpassingen, geluidsaanpassingen, volumeregeling voor het aangesloten apparaat (zoals een hoofdtelefoon) en de beeld-/audio-instellingen. De items in het menu verschillen afhankelijk van het geselecteerde scherm.

Image of the TV screen
 1. Druk op de ACTION MENU-knop.
 2. Beweeg de markering naar links of rechts om de gewenste categorie te selecteren.
 3. Beweeg de markering omhoog of omlaag om het gewenste item te selecteren.
 4. Druk op de (Enter)-knop om het geselecteerde item te starten.
[17] Aan de slag | Basishandelingen

Ingangen selecteren

Als u apparaten (bijvoorbeeld een Blu-ray- of dvd-speler) wilt gebruiken die op het tv-toestel zijn aangesloten of als u tv wilt kijken nadat u dergelijke apparaten hebt gebruikt, dan moet u van ingang veranderen.

 1. Druk herhaaldelijk op de (ingang selecteren)-knop om het aangesloten apparaat te selecteren.

Hint

 • U kunt eenvoudig omschakelen naar een tv-uitzending door te drukken op de TV-knop op de afstandsbediening.

Omschakelen vanuit het Startmenu

 1. Druk op de knop HOME en selecteer vervolgens de ingangsbron bij [Ingangen].
[18] Aan de slag | Basishandelingen

Hoe de verlichtings-led brandt

Bepaalde kleuren worden aan de onderrand van uw tv-toestel in het midden weergegeven om een bepaalde activiteit of status aan te geven.


Wit "aan" of "knippert"
 • Wanneer het scherm uit is
 • Wanneer het tv-toestel wordt ingeschakeld
 • Wanneer signalen van de afstandsbediening worden ontvangen
 • Wanneer de software wordt bijgewerkt
enz.

Cyaan "knippert"
 • Wanneer een mobiel apparaat (smartphone, tablet enz.) verbinding maakt met het tv-toestel in het thuisnetwerk
enz.

Amber "aan"
 • Wanneer de inschakeltimer is ingesteld
 • Wanneer de slaaptimer is ingesteld
 • Wanneer een opnametimer is ingesteld (de beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw model/regio/land)
enz.

Roze "aan"
 • Wanneer het tv-toestel een opname maakt (de beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw model/regio/land)
[19] Aan de slag

Toegangsfuncties

Dit tv-toestel heeft in [Toegankelijkheid] speciale toegangsfuncties om de gebruiker te helpen, bijvoorbeeld om tekst die op het scherm staat voor te lezen, om tekst beter leesbaar te maken door in te zoomen, en voor ondertitels.

Druk op de HOME-knop en selecteer vervolgens [Instellingen] — [Apparaatvoorkeuren] — [Toegankelijkheid] om deze assistentiefuncties te configureren.

[Toegankelijkheid] heeft een sneltoetsfunctie, wat wil zeggen dat u de functie kunt in- en uitschakelen door de (dempen)-knop op de afstandsbediening drie seconden ingedrukt te houden.

Hint

 • Als u de sneltoetsfunctie wilt aanpassen, schakel dan [Snelle link voor toegankelijkheid] in [Toegankelijkheid] in en pas aan met [Service van sneltoets].
 • Raadpleeg op een computer of smartphone de Helpgids op de ondersteuningssite van Sony als u de voorleesfunctie wilt gebruiken voor de Helpgids.

  http://www.sony.eu/support/
  QR code for the Sony support website
  http://www.sony.eu/support/

[20] Aan de slag

Ondersteuningssite

Ga voor de meest recente informatie en online-Helpgids naar de ondersteuningssite van Sony:

http://www.sony.eu/support/
QR code for the Sony support website
http://www.sony.eu/support/

[21]

Tv kijken

 • Tv-programma's bekijken
 • Kijken in 3D (alleen 3D-modellen)
[22] Tv kijken

Tv-programma's bekijken

 • De programmagids gebruiken
 • Zenderinstellingen configureren
 • Interactieve tv-diensten gebruiken
 • Weten wat de pictogrammen van de informatiebalk betekenen
 • Tv-programma's bekijken met YouView (alleen modellen voor het Verenigd Koninkrijk)
[23] Tv kijken | Tv-programma's bekijken

De programmagids gebruiken

Hier vindt u snel uw favoriete programma's.

 1. Druk op de GUIDE-knop om de digitale programmagids weer te geven.
 2. Selecteer het programma dat u wilt bekijken.
  De details van het programma worden getoond.
 3. Selecteer [Kijken] om het programma te bekijken.

De programmagids aanpassen

U kunt de programmagids instellen op [TV-selecties] of [Genreguide]. Sommige opties zijn mogelijk niet beschikbaar afhankelijk van uw model/regio/land. U kunt de programmagids ook instellen op [Lijst met opgenomen titels] (alleen voor modellen die opname op een harde schijf via USB ondersteunen) of [Timer-lijst].

 1. Beweeg de markering naar het item uiterst links en vervolgens weer naar links om het menu te openen.
 2. Selecteer de gewenste programmagids of lijst.

Optionele functies gebruiken

 1. Druk terwijl de programmagids wordt weergegeven op de ACTION MENU-knop en selecteer vervolgens het gewenste item.
[24] Tv kijken | Tv-programma's bekijken

Zenderinstellingen configureren

 • Digitale uitzendingen ontvangen
 • Satellietuitzendingen ontvangen (alleen voor modellen met satellietontvangst)
 • Zenders sorteren of de programmalijst bewerken
[25] Tv kijken | Tv-programma's bekijken | Zenderinstellingen configureren

Digitale uitzendingen ontvangen

 1. Druk op de HOME-knop en selecteer vervolgens [Instellingen] — [Tv kijken] — [Zenders] — [Zender installatie] — [Digitaal Set-up] — [Digitale afstemming] — [Digitale autom. Afstemming].
 2. Volg de instructies op het scherm om af te stemmen op alle beschikbare digitale zenders en de instellingen op te slaan in het tv-toestel.

Het afstembereik wijzigen

Selecteer [Normaal] of [Vol] bij [Auto afstemmings bereik].

[Normaal]
Hiermee zoekt u naar de zenders die in uw regio/land beschikbaar zijn.
[Vol]
Hiermee zoekt u naar de zenders die beschikbaar zijn ongeacht regio/land.

Hint

 • U kunt het tv-toestel opnieuw afstemmen door [Digitale autom. Afstemming] te starten na een verhuizing of na een verandering van serviceprovider, of om te zoeken naar nieuwe zenders die aan het aanbod zijn toegevoegd.
[26] Tv kijken | Tv-programma's bekijken | Zenderinstellingen configureren

Satellietuitzendingen ontvangen (alleen voor modellen met satellietontvangst)

Modellen die satellietontvangst ondersteunen, hebben [Satelliet Instelling] in [Instellingen] [Tv kijken] — [Zenders] — [Zender installatie] — [Digitaal Set-up].

Als u een schotelantenne hebt, kunt u satellietuitzendingen bekijken nadat u de tunerinstellingen hebt geconfigureerd. Raadpleeg de onderstaande beschrijving om uw type installatie te bepalen en uw schotel in te stellen.

 1. Druk op de HOME-knop en selecteer vervolgens [Instellingen] — [Tv kijken] — [Zenders] — [Zender installatie] — [Digitaal Set-up] — [Satelliet Instelling] — [Digitale satellietafstemming].

Beschikbare opties

[Antenneconfiguratie]
Hiermee selecteert u het type satellietinstallatie.
Uw satellietinstallatie kan van het type Single Cable Distribution, Fixed Antenna of DiSEqC zijn.
Single Cable Distribution wil zeggen dat programma's via één coaxkabel kunnen worden doorgestuurd naar meerdere ontvangers. Elke ontvanger of tuner krijgt een eigen 'band' toegewezen.
DiSEqC-installaties maken het mogelijk om meerdere schotelantennes of koppen (LNB's) aan te sluiten als u die hebt. U kunt van schotel of kop veranderen met de afstandsbediening van het tv-toestel.
Fixed Antenna is meestal de eenvoudigste installatie: één schotelantenne met één kop (LNB).
[Band]
Hiermee configureert u het aantal banden dat aan het tv-toestel of de tuner wordt toegewezen.
[Bandfrequentie]
Hiermee wijzigt u de frequentie van de banden die aan het tv-toestel of de tuner zijn toegewezen.
[Algemene satelliet]/[Andere (Algemene satelliet)]
Hiermee zoekt u naar satellietdiensten op basis van een groep algemene instellingen. De weergegeven instelling verschilt per model.
[DiSEqC Controleren]
Hiermee configureert u de instellingen voor het aansturen van extra satellietapparatuur, zoals schakelkastjes voor het selecteren van satellieten en koppen.
[Scantype]
[Volledige scan]: Hiermee worden alle beschikbare satellietfrequenties gescand.
[Netwerkscan]: Hiermee wordt gescand op basis van voorgedefinieerde netwerkparameters. Probeer [Volledige scan] als er na een [Netwerkscan] nog steeds diensten (zenders) ontbreken.
[Handmatige scan]: Hiermee stelt u de scanfrequentie en andere transponderparameters in.
[27] Tv kijken | Tv-programma's bekijken | Zenderinstellingen configureren

Zenders sorteren of de programmalijst bewerken

U kunt de zenders weergeven in de volgorde die u zelf wilt.

Voor satellietzenders

 1. Druk op de HOME-knop en selecteer vervolgens [Instellingen] — [Tv kijken] — [Zenders] — [Zender installatie] — [Digitaal Set-up] — [Satelliet Instelling] — [Satelliet Programmalijst bewerken].
 2. Kies het programma dat u wilt verplaatsen.
 3. Kies de nieuwe positie voor het geselecteerde programma.

Voor digitale zenders

 1. Druk op de HOME-knop en selecteer vervolgens [Instellingen] — [Tv kijken] — [Zenders] — [Zender installatie] — [Digitaal Set-up] — [Digitale afstemming] — [Programmalijst bewerken].
 2. Kies het programma dat u wilt verplaatsen.
 3. Kies de nieuwe positie voor het geselecteerde programma.

Voor analoge zenders

 1. Druk op de HOME-knop en selecteer vervolgens [Instellingen] — [Tv kijken] — [Zenders] — [Zender installatie] — [Analoge instellingen] — [Programma's sorteren].
 2. Kies het programma dat u wilt verplaatsen.
 3. Kies de nieuwe positie voor het geselecteerde programma.

Opmerking

 • De beschikbare opties kunnen variëren afhankelijk van uw regio/land.
[28] Tv kijken | Tv-programma's bekijken

Interactieve tv-diensten gebruiken

Tekstinformatie weergeven

U kunt tekstinformatie en op tekst gebaseerde grafische informatie bekijken, waaronder nationale nieuwsberichten, weervoorspellingen en de tv-programmering. U kunt informatie zoeken die u interesseert en vervolgens selecteren welke informatie u wilt weergeven door een getal in te voeren.

 1. Druk op de (tekst)-knop om tekstinformatie weer te geven.

Over de dienst voor digitale tekstinformatie

De dienst voor digitale tekst biedt een rijke inhoud met heldere graphics en beelden. Diverse functies zijn beschikbaar, zoals paginakoppelingen en een eenvoudige navigatiemethode. Deze dienst wordt door heel wat zenders ondersteund. (De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw model/regio/land.)

Over de dienst voor digitale interactieve toepassing

De dienst voor interactieve toepassing biedt digitale tekst en graphics van hoge kwaliteit in combinatie met geavanceerde opties. Deze dienst wordt door zenders ondersteund. (De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw model/regio/land.)

Opmerking

 • De interactieve dienst is alleen beschikbaar als deze wordt aangeboden door de zender.
 • De beschikbare functies en scherminhoud variëren afhankelijk van de zender.
 • Als u ondertitels geselecteerd hebt en u een digitale teksttoepassing start met behulp van de (tekst)-knop, is het mogelijk dat de ondertitels in bepaalde omstandigheden niet langer worden weergegeven. Wanneer u de digitale teksttoepassing sluit, zal de weergave van de ondertiteling automatisch hervat worden.

De dienst NVOD/MF gebruiken

NVOD (Near Video On Demand) en MF (Multi Feed) zijn standaards voor het gelijktijdig uitzenden van meerdere programma's op één zender.

NVOD biedt u meerdere kopieën van het programma in een gestapeld schema en MF maakt het mogelijk het gewenste programma te selecteren uit verschillende programma's op dezelfde zender.

 1. Druk tijdens het bekijken van een NVOD/MF-zender op de ACTION MENU-knop.
 2. Selecteer [Extra kanalen] — het gewenste programma.

Opmerking

 • Deze functie is beschikbaar als de zender NVOD/MF aanbiedt.
[29] Tv kijken | Tv-programma's bekijken

Weten wat de pictogrammen van de informatiebalk betekenen

Wanneer u een andere zender kiest, wordt er kort een informatiebalk getoond. De volgende pictogrammen kunnen worden weergegeven.

List of icons and their descriptions :
datadienst (uitzendtoepassing)
:
radiodienst
:
versleutelde/abonnementsdienst
:
meertalige audio beschikbaar
:
ondertitels beschikbaar
:
ondertitels en/of audio beschikbaar voor slechthorenden
:
aanbevolen minimumleeftijd voor het actuele programma (van 3 tot 18 jaar)
:
Kinderslot
:
Digitale programmavergrendeling
:
audio beschikbaar voor visueel gehandicapten
:
audio van gesproken ondertitels beschikbaar
:
meerkanaalsaudio beschikbaar
[30] Tv kijken | Tv-programma's bekijken

Tv-programma's bekijken met YouView (alleen modellen voor het Verenigd Koninkrijk)

YouView in-/uitschakelen

 1. Druk op de HOME-knop en selecteer vervolgens [Instellingen] — [Tv kijken] — [Zenders] — [Zender installatie] — [YouView instellen].
 2. Selecteer [YouView inschakelen] of [YouView uitschakelen] en selecteer vervolgens [Ja].
 3. Volg de instelprocedure.

De YouView Guide gebruiken

Gebruik de YouView Guide om te zien wat er nu op tv is of wat er in de rest van de week nog op tv komt, of om terug te gaan naar programma's die u de afgelopen zeven dagen misschien hebt gemist.

 1. Druk op de GUIDE-knop om de programmagids weer te geven.
 2. Druk op de knoppen (links) / (rechts) om het programma te selecteren en druk vervolgens op de knop (Enter).
  Beschikbare programma's worden aangegeven met een afspeelpictogram.

Hint

 • Druk tijdens het bekijken van live-tv op de TV-knop op de afstandsbediening om de Mini Guide weer te geven en te zien wat het huidige programma is en wat er daarna komt. Deze functie kan echter niet worden gebruikt in de volgende gevallen.
  • Wanneer een settopbox (decoder) op het tv-toestel aangesloten is met een IR Blaster.
  • Op tv-toestellen die een meegeleverde afstandsbediening hebben zonder DISCOVER-knop.

De programmagegevens raadplegen (Information Panel)

Via Information Panel komt u meer te weten over het programma, de classificatie en of het programma beschikbaar is in HD. Ook kunt u meer afleveringen van dezelfde serie afspelen als die beschikbaar zijn.

 1. Druk op de knop (info/tekst weergeven).

On Demand, Discover en YouView Search (YouView Menu) gebruiken

 1. Druk op de blauwe knop in de YouView Guide of Mini Guide om YouView Menu weer te geven.
 2. Zoek het programma dat u wilt zien met de volgende opties.
  Players: Hiermee opent u BBC iPlayer, ITV Hub, All 4, My5 en Pop Fun in YouView.
  Discover: Hiermee krijgt u een overzicht van populaire of pas toegevoegde programma's. U kunt nieuwe programma's ook ontdekken op genre, bijvoorbeeld kinderprogramma's of films.
  YouView Search: Hiermee zoekt u een specifiek live of on demand beschikbaar programma op YouView.

Opmerking

 • De volgende menu-items zijn niet beschikbaar als YouView ingeschakeld is;

  • Satellietuitzendingen
  • Favorieten
  • Herinnering
  • Digitale programmavergrendeling
  • Programmalijst bewerken
  • TV-toets aanpassen
  • Programmagegevens van de vaste televisieantenne, die binnenkomen via de zoekfunctie van het Startmenu (gebruik in plaats daarvan "YouView Search")
  • Programma's opnemen
 • Wijzigingen in namen van diensten voorbehouden.
[31] Tv kijken

Kijken in 3D (alleen 3D-modellen)

 • Weten wat de basisprincipes van 3D-tv zijn (alleen 3D-modellen)
 • De 3D Bril voorbereiden (alleen 3D-modellen)
 • Tv kijken in 3D (alleen 3D-modellen)
[32] Tv kijken | Kijken in 3D (alleen 3D-modellen)

Weten wat de basisprincipes van 3D-tv zijn (alleen 3D-modellen)

3D-modellen hebben [3D-instellingen] in [Instellingen] — [Weergave en geluid].

Aanbevolen kijkafstand voor een 3D-beeld

Als de kijkafstand niet goed is, wordt het beeld mogelijk dubbel weergegeven. Ga zitten op een afstand van minstens drie keer de hoogte van het scherm. Voor de beste kijkervaring raden wij u aan om recht voor het tv-toestel te gaan zitten.

Illustration of the best distance to watch TV

Hint

 • Er zijn twee soorten 3D Brillen: passief en actief. Raadpleeg de specificaties in de Referentiegids voor meer informatie over het type 3D Brillen dat het tv-toestel ondersteunt.

Communicatiebereik tv-toestel en Actieve 3D Bril

Een Actieve 3D Bril communiceert met het tv-toestel om u 3D-beelden te laten bekijken.

Uw kijkpositie moet binnen het juiste bereik blijven. Zie de volgende afbeeldingen. De effectieve afstand is afhankelijk van obstakels (personen, metaal, wanden enz.) en/of elektromagnetische interferentie.

 • Bovenaanzicht
  Illustration of the communication range from an overhead view
  1. 120°
  2. 1-6 m
 • Zijaanzicht
  Illustration of the communication range from a side view
  1. 45°
  2. 1-6 m
  3. 30°

Opmerking

 • De aanbevolen kijkhoek en -afstand kunnen variëren afhankelijk van de plaats van het tv-toestel en de omstandigheden in de kamer.

De bril verzorgen

 • Veeg de bril voorzichtig af met een zachte doek.
 • Hardnekkige vlekken kunt u verwijderen met een doek die lichtjes bevochtigd is met een oplossing van zachte zeep en warm water.
 • Als u een voorbehandelde reinigingsdoek gebruikt, dient u de instructies op de verpakking goed op te volgen.
 • Gebruik nooit sterke oplosmiddelen zoals verfverdunner, alcohol of benzeen om de bril te reinigen.
[33] Tv kijken | Kijken in 3D (alleen 3D-modellen)

De 3D Bril voorbereiden (alleen 3D-modellen)

3D-modellen hebben [3D-instellingen] in [Instellingen] — [Weergave en geluid].

Er zijn twee soorten 3D Brillen: passief en actief. Raadpleeg de specificaties in de Referentiegids voor meer informatie over het type 3D Brillen dat het tv-toestel ondersteunt.

Voor Passieve 3D Brillen

Als er een Passieve 3D Bril geleverd is bij uw tv-toestel, gebruikt u deze bril. Als er geen bril bijgeleverd is, koopt u een Passieve 3D Bril (model TDG-500P). U hoeft alleen maar de Passieve 3D Bril op te zetten om in 3D te kunnen kijken.

Voor Actieve 3D Brillen

Als er een Actieve 3D Bril geleverd is bij uw tv-toestel, gebruikt u deze bril. Als er geen bril bijgeleverd is, koopt u een Actieve 3D Bril (model TDG-BT500A). Voor u de Actieve 3D Bril voor het eerst gebruikt, moet u deze registreren bij uw tv-toestel. Ga als volgt te werk.

 1. Verwijderen het isolatievel van de batterij.
  Illustration of the procedure step
 2. Schakel het tv-toestel in en houd de bril 50 cm verwijderd van het tv-toestel.
 3. Houd de (aan/uit)-knop/-aanduiding op de bril gedurende twee seconden ingedrukt.
  Illustration of the procedure step

  De Actieve 3D Bril wordt ingeschakeld en de registratie start (de (aan/uit)-knop/-aanduiding knippert groen en geel). Wanneer de registratie voltooid is, wordt er gedurende 5 seconden een bericht op het scherm van het tv-toestel weergegeven en licht de aanduiding gedurende 3 seconden groen op.

  Als de registratie mislukt, wordt de Actieve 3D Bril automatisch uitgeschakeld. Herhaal in dat geval de bovenstaande procedure.

 4. Zet de Actieve 3D Bril op.

Vanaf nu kunt u de Actieve 3D Bril gewoon gebruiken door deze in te schakelen. Om de bril uit te schakelen, houdt u de (aan/uit)-knop/-aanduiding op de bril gedurende twee seconden ingedrukt. Om deze opnieuw in te schakelen, drukt u op de (aan/uit)-knop/-aanduiding.

Hint

 • Om de Actieve 3D Bril met een ander tv-toestel te gebruiken, moet u de bril registreren bij dat tv-toestel. Voer in dat geval de bovenstaande procedure uit vanaf stap 2.
[34] Tv kijken | Kijken in 3D (alleen 3D-modellen)

Tv kijken in 3D (alleen 3D-modellen)

3D-modellen hebben [3D-instellingen] in [Instellingen] — [Weergave en geluid].

U kunt van indrukwekkend 3D-entertainment genieten, zoals stereoscopische 3D-videogames en 3D-Blu-ray Discs.

U kunt 3D-beelden bekijken door een apparaat dat ondersteuning biedt voor 3D rechtstreeks op het tv-toestel aan te sluiten met behulp van een goedgekeurde HIGH SPEED HDMI-kabel die voorzien is van het HDMI-logo.

Illustration of a person wearing 3D glasses and watching in 3D
 1. Bereid de 3D Bril voor.
 2. Geef de 3D-inhoud weer op het tv-scherm.
 3. Zet de 3D Bril op.
  Normaal kunt u nu 3D-beelden bekijken. Als u geen 3D-effect ziet, volg dan de onderstaande stappen.
 4. Druk op de ACTION MENU-knop en selecteer vervolgens [3D].
 5. Selecteer de [3D-weergave]-modus die geschikt is voor de weergegeven inhoud. Afhankelijk van het ingevoerde signaal of formaat kan [3D (Naast elkaar)]/[3D (Boven elkaar)] mogelijk niet geselecteerd worden.

Hint

 • Naast de [3D-weergave]-modus kunt u verschillende andere 3D-opties gebruiken bij [3D-instellingen]. Druk op de HOME-knop en selecteer vervolgens [Instellingen] — [Weergave en geluid] — [3D-instellingen].

Opmerking

 • Het 3D-effect kan minder uitgesproken zijn bij een lage omgevingstemperatuur.
 • Als [Motionflow] bij [Beeld] op iets anders dan [Uit] is ingesteld, dan kan de vloeiende beweging van het beeld verloren gaan door toepassing van het proces voor het minimaliseren van beeldtrilling. Druk in dit geval op de ACTION MENU-knop en selecteer vervolgens [Beeld] — [Geavanceerde instellingen] — [Beweging] — [Motionflow] — [Uit]. (Alleen voor modellen die compatibel zijn met [Motionflow].)
  Modellen die [Motionflow] ondersteunen, hebben [Motionflow] in [Instellingen] — [Weergave en geluid] — [Beeld] — [Geavanceerde instellingen] — [Beweging].
[35]

Tv-programma's opnemen

 • Opnemen op een harde schijf met USB-aansluiting (alleen voor modellen die opname op een harde schijf via USB ondersteunen)
 • Opgenomen inhoud bekijken/verwijderen (alleen voor modellen die opname op een harde schijf via USB ondersteunen)
 • Weten wat de symbolen in de lijst met opnamen betekenen (alleen voor modellen die opname op een harde schijf via USB ondersteunen)
[36] Tv-programma's opnemen

Opnemen op een harde schijf met USB-aansluiting (alleen voor modellen die opname op een harde schijf via USB ondersteunen)

 • Een harde schijf met USB-aansluiting registreren (alleen voor modellen die opname op een harde schijf via USB ondersteunen)
 • One-touch-opnamen maken (alleen voor modellen die opname op een harde schijf via USB ondersteunen)
 • Timeropnamen maken (alleen voor modellen die opname op een harde schijf via USB ondersteunen)
 • Informatie over het gebruik van een harde schijf met USB-aansluiting voor het maken van opnamen (alleen voor modellen die opname op een harde schijf via USB ondersteunen)
[37] Tv-programma's opnemen | Opnemen op een harde schijf met USB-aansluiting (alleen voor modellen die opname op een harde schijf via USB ondersteunen)

Een harde schijf met USB-aansluiting registreren (alleen voor modellen die opname op een harde schijf via USB ondersteunen)

Modellen die opname op een harde schijf via USB ondersteunen, hebben [Configuratie opnameapparaat] in [Instellingen] — [Tv kijken].

Sluit een harde schijf via USB aan op uw tv-toestel, registreer deze harde schijf bij het tv-toestel en neem vervolgens digitale uitzendingen op.

Sluit de harde schijf met USB-aansluiting aan op de USB-poort van het tv-toestel met het label "HDD REC" (als u een blauwe USB-poort ziet, dan ondersteunt die poort opnamen op een harde schijf).

Opmerking

 • Deze functie is alleen beschikbaar op bepaalde modellen in Europa, Australië en Nieuw-Zeeland.
Illustration of the connection method
 1. Harde schijf met USB-aansluiting
 2. USB-kabel (niet bijgeleverd)
 1. Sluit een harde schijf met USB-aansluiting aan op de USB3-poort (blauw) met het label "HDD REC" op het tv-toestel.
 2. Schakel de harde schijf met USB-aansluiting in.
 3. Wacht tot [USB-drive aangesloten] wordt weergegeven op het scherm.
 4. Selecteer [Registreren voor opnemen].
 5. Volg de instructies op het scherm om de harde schijf met USB-aansluiting te registeren.

Opmerking

 • Als de melding "Kan geen USB-HDD detecteren voor opname" wordt weergegeven tijdens de registratie van stap 4, volg dan de instructies in de melding en controleer of de harde schijf met USB-aansluiting voor het maken van opnamen wel is aangesloten op de USB3-poort (blauw).
  Als de harde schijf met USB-aansluiting voor het maken van opnamen ook na controle van de aansluiting niet wordt herkend, dan moet u de harde schijf opnieuw registreren, want dit betekent dat hij al is geregistreerd voor andere doeleinden dan het maken van opnamen ([Apparaatopslag]). Zie "De harde schijf met USB-aansluiting kan niet worden geregistreerd. (alleen voor modellen die opname op een harde schijf via USB ondersteunen)" om de harde schijf met USB-aansluiting opnieuw te registreren voor het maken van opnamen.

Hint

 • U kunt een harde schijf met USB-aansluiting ook registreren op het tv-toestel door [Instellingen] — [Tv kijken] — [Configuratie opnameapparaat] — [HDD-registratie] te selecteren.

De registratie van een harde schijf met USB-aansluiting ongedaan maken

 1. Druk op de HOME-knop en selecteer vervolgens [Instellingen] — [Tv kijken] — [Configuratie opnameapparaat] — [HDD-deregistratie] — het apparaat waarvan u de registratie ongedaan wilt maken.
[38] Tv-programma's opnemen | Opnemen op een harde schijf met USB-aansluiting (alleen voor modellen die opname op een harde schijf via USB ondersteunen)

One-touch-opnamen maken (alleen voor modellen die opname op een harde schijf via USB ondersteunen)

Modellen die opname op een harde schijf via USB ondersteunen, hebben [Configuratie opnameapparaat] in [Instellingen] — [Tv kijken].

Opmerking

 • Deze functie is alleen beschikbaar op bepaalde modellen in Europa, Australië en Nieuw-Zeeland.
 1. Druk terwijl u het programma aan het bekijken bent dat u wilt opnemen, op de REC-knop.
 2. Stel in het weergegeven scherm de eindtijd van de opname in. Als u wilt opnemen tot het programma voorbij is, selecteert u [standaard]. Als u zelf een tijdsduur wilt instellen (van 1 minuut tot 8 uur), selecteert u [Gebruiker].

De opname handmatig stoppen

 1. Druk op de (Stop)-knop.
 2. Selecteer [Stop] in het weergegeven scherm.

De eindtijd van de opname wijzigen

 1. Druk op de (Stop)-knop.
 2. Selecteer [Wijzigen] in het weergegeven scherm om de eindtijd van de opname te wijzigen.

Opmerking

 • Bij sommige programma's kan de opname niet worden gewijzigd door op de (Stop)-knop te drukken. Als u de opname van zo'n programma wilt stoppen, drukt u op de ACTION MENU-knop en selecteert u vervolgens [ REC. stop].
[39] Tv-programma's opnemen | Opnemen op een harde schijf met USB-aansluiting (alleen voor modellen die opname op een harde schijf via USB ondersteunen)

Timeropnamen maken (alleen voor modellen die opname op een harde schijf via USB ondersteunen)

Modellen die opname op een harde schijf via USB ondersteunen, hebben [Configuratie opnameapparaat] in [Instellingen] — [Tv kijken].

Opmerking

 • Deze functie is alleen beschikbaar op bepaalde modellen in Europa, Australië en Nieuw-Zeeland.
 1. Druk op de GUIDE-knop.
 2. Selecteer het gewenste programma in de programmagids en selecteer vervolgens [Timer REC].
 3. Selecteer [Tijdopname per item] of [Instellen timer].

Handmatig de timer instellen door de datum, de tijd en de zender op te geven.

 1. Druk op de GUIDE-knop.
 2. Beweeg de markering naar het item uiterst links en vervolgens weer naar links om het menu te openen.
 3. Selecteer [Timer-lijst] — [Handmatige timer REC].
 4. Configureer de timerinstelling.
 5. Selecteer [Instellen timer].

Timerinstellingen controleren, wijzigen of verwijderen

In [Timer-lijst] controleert, wijzigt of verwijdert u de timerinstellingen.

 1. Druk op de GUIDE-knop.
 2. Beweeg de markering naar het item uiterst links en vervolgens weer naar links om het menu te openen.
 3. Selecteer [Timer-lijst] en pas de instellingen aan.

Hint

 • U kunt maximaal 32 timerinstellingen maken.
 • Als de opname mislukt, wordt de reden genoemd in [Opnamefoutlijst]. Druk op de TITLE LIST-knop en selecteer vervolgens [Opnamefoutlijst].
 • In de programmagids kunt u de markering naar het gewenste programma verplaatsen en op de REC-knop drukken om de timeropname voor dat programma in te stellen.

Opmerking

 • Opnemen met timer werkt niet als de stekker van het netsnoer niet in het stopcontact zit.
[40] Tv-programma's opnemen | Opnemen op een harde schijf met USB-aansluiting (alleen voor modellen die opname op een harde schijf via USB ondersteunen)

Informatie over het gebruik van een harde schijf met USB-aansluiting voor het maken van opnamen (alleen voor modellen die opname op een harde schijf via USB ondersteunen)

Modellen die opname op een harde schijf via USB ondersteunen, hebben [Configuratie opnameapparaat] in [Instellingen] — [Tv kijken].

 • De harde schijf met USB-aansluiting mag alleen worden gebruikt om op te nemen. Gebruik een andere harde schijf met USB-aansluiting als u foto's en video's wilt bekijken.
 • Deze functie is alleen beschikbaar op bepaalde modellen in Europa, Australië en Nieuw-Zeeland.
 • Alleen harde schijven met USB-aansluiting die groter zijn dan 32 GB worden ondersteund.
 • Aansluiting van een harde schijf met USB-aansluiting via een USB-hub wordt niet ondersteund. Sluit het apparaat rechtstreeks aan op het tv-toestel.
 • Alle gegevens die op de harde schijf met USB-aansluiting opgeslagen zijn, worden gewist tijdens de formatteerfase van het registratieproces. De harde schijf met USB-aansluiting kan niet worden gebruikt met een pc na registratie bij het tv-toestel. Als u de harde schijf met USB-aansluiting wilt gebruiken in combinatie met een pc, moet u de schijf formatteren op een pc. (Merk op dat alle gegevens op de harde schijf met USB-aansluiting worden gewist.)
 • U kunt maximaal 8 harde schijven met USB-aansluiting registreren.
 • Alleen dit tv-toestel is in staat om de gegevens af te spelen die zijn opgenomen op de harde schijf met USB-aansluiting die bij dit tv-toestel is geregistreerd.
 • Opnemen wordt alleen ondersteund voor digitale tv- en radio-uitzendingen. Het opnemen van data-uitzendingen wordt niet ondersteund.
 • Gecodeerde/versleutelde signalen kunnen niet worden opgenomen.
 • Opnemen is niet mogelijk in de volgende gevallen:
  • Het tv-toestel herkent de geregistreerde harde schijf met USB-aansluiting niet.
  • Er zijn meer dan 1.000 programma's opgenomen op de harde schijf met USB-aansluiting.
  • De harde schijf met USB-aansluiting is vol.
 • Automatische selectie van het programma lukt mogelijk niet tijdens de opname van het programma.
 • Een programma kan alleen worden opgenomen als dat is toegestaan.
 • Als u een Conditional Access Module (CAM) gebruikt, gebruik het kinderslot daarvan dan niet. Dit werkt mogelijk niet bij een opname. Gebruik in plaats hiervan de programmablokkering of de eigen kinderslotfunctie van het tv-toestel als dit wordt ondersteund door de zender.
 • In Noorwegen kunnen bepaalde programma's niet worden opgenomen als gevolg van wettelijke beperkingen.
 • Als het tv-toestel tijdens het maken van een opname op een harde schijf met USB-aansluiting wordt blootgesteld aan schokken of stoten, kan er ruis voorkomen in de opname.
 • Sony kan in geen geval aansprakelijk zijn voor mislukte opnames of schade aan of verlies van opgenomen inhoud veroorzaakt door of gerelateerd aan defecten van het tv-toestel, storingen in het signaal of andere problemen.
[41] Tv-programma's opnemen

Opgenomen inhoud bekijken/verwijderen (alleen voor modellen die opname op een harde schijf via USB ondersteunen)

Modellen die opname op een harde schijf via USB ondersteunen, hebben [Configuratie opnameapparaat] in [Instellingen] — [Tv kijken].

Opmerking

 • Deze functie is alleen beschikbaar op bepaalde modellen in Europa, Australië en Nieuw-Zeeland.

Opgenomen inhoud bekijken

 1. Druk op de TITLE LIST-knop en selecteer vervolgens de inhoud die u wilt bekijken.

Opgenomen inhoud verwijderen

 1. Druk op de TITLE LIST-knop.
 2. Druk op de ACTION MENU-knop en selecteer achtereenvolgens de volgende instellingen.
  [Verwijderen] — het programma dat u wilt verwijderen — [Verwijderen]
  Als u meerdere programma's wilt verwijderen, selecteert u eerst alle programma's die weg mogen en vervolgens selecteert u [Verwijderen].

Raadpleeg voor informatie over de betekenis van de symbolen in de lijst met opnamen Weten wat de symbolen in de lijst met opnamen betekenen (alleen voor modellen die opname op een harde schijf via USB ondersteunen).

[42] Tv-programma's opnemen

Weten wat de symbolen in de lijst met opnamen betekenen (alleen voor modellen die opname op een harde schijf via USB ondersteunen)

List of icons and their descriptions :
Nog niet bekeken opname
:
Beveiligde opname
:
Opname is bezig
[43]

Het tv-toestel gebruiken met andere apparaten

 • USB-apparaten
 • Blu-ray- en dvd-spelers
 • Settopbox (kabel- of satellietontvanger)
 • Smartphones en tablets
 • Computers, camera's en camcorders
 • Audiosysteem
 • Bluetooth-apparaten
 • Sony draadloze subwoofer (optioneel) (alleen modellen die een draadloze subwoofer van Sony ondersteunen)
 • BRAVIA Sync-compatibele apparaten
 • Beelden van compatibele apparaten bekijken in 4K-resolutie (alleen 4K-modellen)
[44] Het tv-toestel gebruiken met andere apparaten

USB-apparaten

 • Inhoud afspelen die op een USB-apparaat opgeslagen is
 • Informatie over USB-apparaten die worden gebruikt voor het opslaan van foto's en muziek
 • Ondersteunde bestanden en bestandsindelingen
[45] Het tv-toestel gebruiken met andere apparaten | USB-apparaten

Inhoud afspelen die op een USB-apparaat opgeslagen is

Als u programma's wilt opnemen op een USB-opslagapparaat of opgenomen programma's wilt bekijken, raadpleeg dan Tv-programma's opnemen.

Een USB-apparaat aansluiten

Sluit een USB-opslagapparaat aan op de USB-poort van het tv-toestel om te genieten van foto-, muziek- en videobestanden die opgeslagen zijn op het apparaat.

Illustration of the connection method
 1. USB-opslagapparaat

Genieten van foto's/muziek/films die opgeslagen zijn op een USB-apparaat

U kunt foto's/muziek/films die opgeslagen zijn op een USB-apparaat weergeven op het tv-scherm.

 1. Als het USB-apparaat dat aangesloten is op het tv-toestel een aan/uit-schakelaar heeft, schakelt u deze in.
 2. Druk op de HOME-knop, selecteer (het pictogram Apps) in het Startmenu en selecteer vervolgens [Mediaspeler].
  Als de meegeleverde afstandsbediening een APPS-knop heeft, kunt u op de APPS-knop drukken.
 3. Selecteer de naam van het USB-apparaat.
 4. Selecteer de map en vervolgens het bestand dat u wilt afspelen.

De ondersteunde bestandsformaten controleren

 • Ondersteunde bestanden en bestandsindelingen

Opmerking

 • Afhankelijk van de afmetingen van het beeld, de bestandsgrootte en het aantal bestanden in een map, kan het even duren voor sommige foto's of mappen worden weergegeven.
 • Het weergeven van het USB-apparaat kan enige tijd duren. Het tv-toestel benadert het USB-apparaat elke keer dat het USB-apparaat wordt aangesloten.
 • Alle USB-poorten van het tv-toestel bieden ondersteuning voor Hi-Speed USB. De blauwe USB-poort ondersteunt SuperSpeed (USB 3.1 Gen 1 of USB 3.0). USB-hubs worden niet ondersteund.
 • Terwijl er gegevens op het USB-apparaat gelezen worden, mag u het tv-toestel of USB-apparaat niet uitschakelen, de USB-kabel niet loskoppelen en geen opnamemedium verwijderen of plaatsen. Doet u dit wel, dan kunnen de gegevens op het USB-apparaat beschadigd raken.
 • Afhankelijk van het bestand is het mogelijk dat het afspelen niet lukt, zelfs niet met de ondersteunde indelingen.

Hint

 • Raadpleeg voor meer informatie de "veelgestelde vragen" op de ondersteuningssite van Sony.
  Veelgestelde vragen voor het oplossen van problemen
[46] Het tv-toestel gebruiken met andere apparaten | USB-apparaten

Informatie over USB-apparaten die worden gebruikt voor het opslaan van foto's en muziek

 • De USB-poorten van het tv-toestel bieden ondersteuning voor de bestandssystemen FAT16, FAT32, exFAT en NTFS.
 • Wanneer u een digitale fotocamera van Sony via een USB-kabel aansluit op het tv-toestel, moet u de USB-verbindingsinstellingen op uw camera instellen op "Autom." of "Massa-opslag".
 • Als uw digitale fotocamera niet werkt met uw tv-toestel, probeert u het volgende:
  • Stel de USB-verbindingsinstellingen op uw camera in op "Massa-opslag".
  • Kopieer de bestanden van de camera naar een USB-flashstation en sluit vervolgens dit station aan op het tv-toestel.
 • Sommige foto's en films worden mogelijk vergroot, met als resultaat een slechtere beeldkwaliteit. Afhankelijk van de grootte en beeldverhouding, is het mogelijk dat beelden niet schermvullend worden weergegeven.
 • Afhankelijk van het bestand of de instellingen, kan het lang duren voor een foto weergegeven wordt.
 • Sony kan in geen geval aansprakelijk zijn voor mislukte opnames of schade aan of verlies van opgenomen inhoud veroorzaakt door of gerelateerd aan defecten van het tv-toestel, storingen van het USB-apparaat of andere problemen.
[47] Het tv-toestel gebruiken met andere apparaten | USB-apparaten

Ondersteunde bestanden en bestandsindelingen

 • Foto's
 • Muziek
 • Video's
 • Bemonsteringsfrequentie van audio (bij video's)
 • Externe ondertitels
[48] Het tv-toestel gebruiken met andere apparaten | USB-apparaten | Ondersteunde bestanden en bestandsindelingen

Foto's

Gebruikssituaties: USB / thuisnetwerk

BestandsindelingExtensie
JPEG*.jpg / *.jpe / *.jpeg
ARW *1*.arw
 • *1 ARW alleen voor het afspelen van bestanden.

Andere ondersteunde bestanden en bestandsindelingen

 • Muziek
 • Video's
 • Bemonsteringsfrequentie van audio (bij video's)
 • Externe ondertitels
[49] Het tv-toestel gebruiken met andere apparaten | USB-apparaten | Ondersteunde bestanden en bestandsindelingen

Muziek

Gebruikssituaties: USB / thuisnetwerk

mp4

Extensie: *.mp4 / *.m4a

BeschrijvingBemonsteringsfrequentie
AAC-LC16k / 22.05k / 24k / 32k / 44.1k / 48k
HE-AAC v1 / v224k / 32k / 44.1k / 48k

3gpp

Extensie: *.3gp / *.3g2

BeschrijvingBemonsteringsfrequentie
AAC-LC16k / 22.05k / 24k / 32k / 44.1k / 48k
HE-AAC v1 / v224k / 32k / 44.1k / 48k

Asf

Extensie: *.wma

BeschrijvingBemonsteringsfrequentie
WMA9 Standard8k / 11.025k / 16k / 22.05k / 32k / 44.1k / 48k

ogg

Extensie: *.ogg

BeschrijvingBemonsteringsfrequentie
Vorbis8k / 11.025k / 16k / 22.05k / 32k / 44.1k / 48k

Overig

BeschrijvingBemonsteringsfrequentie
LPCM *132k / 44.1k / 48k

Extensie: *.mp3

BeschrijvingBemonsteringsfrequentie
MP1L1 / MP1L2 / MP1L3 / MP2L1 / MP2L232k / 44.1k / 48k
MP2L316k / 22.05k / 24k
MP2.5L38k / 11.025k / 12k

Extensie: *.wav

BeschrijvingBemonsteringsfrequentie
WAV *232k / 44.1k / 48k / 88.2k / 96k / 176.4k / 192k

Extensie: *.flac

BeschrijvingBemonsteringsfrequentie
FLAC16k / 22.05k / 32k / 44.1k / 48k / 88.2k / 96k / 176.4k / 192k

Extensie: *.aac

BeschrijvingBemonsteringsfrequentie
AAC-LC16k / 22.05k / 24k / 32k / 44.1k / 48k
HE-AAC v1 / v224k / 32k / 44.1k / 48k
 • *1 Het gebruik van LPCM betreft alleen het thuisnetwerk.
 • *2 Het gebruik van WAV betreft alleen tweekanaalsgeluid.

Andere ondersteunde bestanden en bestandsindelingen

 • Foto's
 • Video's
 • Bemonsteringsfrequentie van audio (bij video's)
 • Externe ondertitels
[50] Het tv-toestel gebruiken met andere apparaten | USB-apparaten | Ondersteunde bestanden en bestandsindelingen

Video's

Gebruikssituaties: USB / thuisnetwerk

MPEG1 (*.mpg / *.mpe / *.mpeg)

Type ondertiteling: Extern

Videocodec (profiel@niveau)AudiocodecMax. / min. resolutieMax. beeldfrequentie
MPEG1MPEG1L21920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps

MPEG2PS (*.mpg / *.mpe / *.mpeg)

Type ondertiteling: Extern

Videocodec (profiel@niveau)AudiocodecMax. / min. resolutieMax. beeldfrequentie
MPEG2 MP@HL, MP@H14L, MP@MLMPEG1L1 / MPEG1L2 / LPCM / AC31920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps

MPEG2TS

Extensie: *.m2t

Type ondertiteling: Extern

Videocodec (profiel@niveau)AudiocodecMax. / min. resolutieMax. beeldfrequentie
MPEG2 MP@HL, MP@H14L, MP@MLMPEG1L1 / MPEG1L2 / AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC31920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps

Extensie: *.m2ts / *.mts

Type ondertiteling: Extern

Videocodec (profiel@niveau)AudiocodecMax. / min. resolutieMax. beeldfrequentie
AVC / H.264 BP@L3, MP@L4.2, HP@L4.2MPEG1L1 / MPEG1L2 / AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC31920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@60fps

MP4 (*.mp4): voor 2K-modellen

Type ondertiteling: Extern

Videocodec (profiel@niveau)AudiocodecMax. / min. resolutieMax. beeldfrequentie
AVC / H.264 BP@L3, MP@L4.2, HP@L4.2AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 / MPEG1L1 / MPEG1L21920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@120fps
MPEG4 SP@L6, ASP@L5, ACEP@L4AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 / MPEG1L1 / MPEG1L21920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps

MP4 (*.mp4): voor 4K-modellen

Type ondertiteling: Extern

Videocodec (profiel@niveau)AudiocodecMax. / min. resolutieMax. beeldfrequentie
AVC / H.264 BP@L3, MP@L4.2, HP@L4.2AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 / MPEG1L1 / MPEG1L21920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@120fps
MPEG4 SP@L6, ASP@L5, ACEP@L4AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 / MPEG1L1 / MPEG1L21920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps
AVC / H.264 BP@L5.2, MP@L5.2, HP@L5.2 *1AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 / LPCM3840x2160 / QCIF (176x144)3840x2160@60p / 1920x1080@120fps
HEVC / H.265 MP@L5.1, Main10@L5.1AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC33840x2160 / QCIF (176x144)3840x2160@60p / 1920x1080@120fps
 • *1 Deze regel omvat het gebruik van XAVC S. De maximaal ondersteunde bitsnelheid voor XAVC S is 100 Mbps.

avi (*.avi)

Type ondertiteling: Extern

Videocodec (profiel@niveau)AudiocodecMax. / min. resolutieMax. beeldfrequentie
XvidMPEG1L1 / MPEG1L2 / MPEG1L3 / AC3 / E-AC31920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps
Motion JPEGμ-LAW / PCM (U8) / PCM (S16LE)1280x720 / QCIF (176x144)1280x720@30fps

Asf (*.asf / *.wmv)

Type ondertiteling: Extern

Videocodec (profiel@niveau)AudiocodecMax. / min. resolutieMax. beeldfrequentie
VC1 AP@L3, MP@HL, SP@MLWMA9 Standard1920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps

MKV (*.mkv): voor 2K-modellen

Type ondertiteling: Intern / extern

Videocodec (profiel@niveau)AudiocodecMax. / min. resolutieMax. beeldfrequentie
XvidDTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / Vorbis1920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps
AVC / H.264 BP@L3, MP@L4.2, HP@L4.2DTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / Vorbis1920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@60fps
MPEG4 SP@L6, ASP@L5, ACEP@L4DTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / Vorbis1920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps
VP8DTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / Vorbis1920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps
VP9 Profile 0, Profile 2DTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / Vorbis1920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@60fps

MKV (*.mkv): voor 4K-modellen

Type ondertiteling: Intern / extern

Videocodec (profiel@niveau)AudiocodecMax. / min. resolutieMax. beeldfrequentie
XvidDTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / Vorbis1920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps
AVC / H.264 BP@L3, MP@L4.2, HP@L4.2DTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / Vorbis1920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@60fps
MPEG4 SP@L6, ASP@L5, ACEP@L4DTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / Vorbis1920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps
VP8DTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / Vorbis1920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps
VP9 Profile 0, Profile 2DTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / Vorbis3840x2160 / QCIF (176x144)3840x2160@60fps
AVC / H.264 BP@L5.2, MP@L5.2, HP@L5.2DTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v23840x2160 / QCIF (176x144)3840x2160@60p / 1920x1080@120fps
HEVC / H.265 MP@L5.1, Main10@L5.1DTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v23840x2160 / QCIF (176x144)3840x2160@60p / 1920x1080@120fps

3gpp (*.3gp / *.3g2)

Type ondertiteling: Extern

Videocodec (profiel@niveau)AudiocodecMax. / min. resolutieMax. beeldfrequentie
MPEG4 SP@L6, ASP@L5, ACEP@L4AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 / MPEG1L1 / MPEG1L21920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps
AVC / H.264 BP@L3, MP@L4.2, HP@L4.2AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 / MPEG1L1 / MPEG1L21920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@60fps

MOV (*.mov)

Type ondertiteling: Extern

Videocodec (profiel@niveau)AudiocodecMax. / min. resolutieMax. beeldfrequentie
AVC / H.264 BP@L3, MP@L4.2, HP@L4.2AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / μ-LAW / PCM (U8) / PCM (S16BE) / PCM (S16LE)1920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@60fps
MPEG4 SP@L6, ASP@L5, ACEP@L4AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / μ-LAW / PCM (U8) / PCM (S16BE) / PCM (S16LE)1920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps
Motion JPEGAAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / μ-LAW / PCM (U8) / PCM (S16BE) / PCM (S16LE)1280x720 / QCIF (176x144)1280x720@30fps

WebM (*.webm)

Type ondertiteling: Extern

Videocodec (profiel@niveau)AudiocodecMax. / min. resolutieMax. beeldfrequentie
VP8Vorbis1920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps
VP9 Profile 0, Profile 2Vorbis3840x2160 / QCIF (176x144)3840x2160@60fps

Andere ondersteunde bestanden en bestandsindelingen

 • Foto's
 • Muziek
 • Bemonsteringsfrequentie van audio (bij video's)
 • Externe ondertitels
[51] Het tv-toestel gebruiken met andere apparaten | USB-apparaten | Ondersteunde bestanden en bestandsindelingen

Bemonsteringsfrequentie van audio (bij video's)

AudiocodecBemonsteringsfrequentie
LPCM44.1k / 48k
MPEG1L1 / MPEG1L232k / 44.1k / 48k
MPEG1L332k / 44.1k / 48k
AAC-LC16k / 22.05k / 24k / 32k / 44.1k / 48k
HE-AAC v1 / v224k / 32k / 44.1k / 48k
AC332k / 44.1k / 48k
E-AC332k / 44.1k / 48k
Vorbis8k / 11.025k / 16k / 22.05k / 32k / 44.1k / 48k
WMA98k / 11.025k / 16k / 22.05k / 32k / 44.1k / 48k
DTS core32k / 44.1k / 48k
μ-LAW8k
PCM (U8)8k
PCM (S16LE)11.025k / 16k / 44.1k
PCM (S16BE)11.025k / 16k / 44.1k

Andere ondersteunde bestanden en bestandsindelingen

 • Foto's
 • Muziek
 • Video's
 • Externe ondertitels
[52] Het tv-toestel gebruiken met andere apparaten | USB-apparaten | Ondersteunde bestanden en bestandsindelingen

Externe ondertitels

Gebruikssituaties: USB

BestandsindelingExtensie
SubStation Alpha*.ass / *.ssa
SubRip*.srt
MicroDVD*.sub / *.txt
SubViewer*.sub
SAMI*.smi / *.sami
DVD Subtitle System*.txt

Andere ondersteunde bestanden en bestandsindelingen

 • Foto's
 • Muziek
 • Video's
 • Bemonsteringsfrequentie van audio (bij video's)
[53] Het tv-toestel gebruiken met andere apparaten

Blu-ray- en dvd-spelers

 • Een Blu-ray- of dvd-speler aansluiten
 • Blu-rays en dvd's bekijken
[54] Het tv-toestel gebruiken met andere apparaten | Blu-ray- en dvd-spelers

Een Blu-ray- of dvd-speler aansluiten

Sluit een Blu-ray-/dvd-speler aan op het tv-toestel.

Gebruik een hieronder vermelde verbindingsmethode, afhankelijk van de aansluitingen op uw tv-toestel.

Opmerking

 • De beschikbare ingangen zijn afhankelijk van uw model/regio/land.

Hint

 • U kunt ook een settopbox (kabel- of satellietontvanger) aansluiten, op dezelfde manier als een Blu-ray/dvd-speler.

Verbinding via HDMI

Voor een optimale beeldkwaliteit is het aan te raden de speler op het tv-toestel aan te sluiten met een HDMI-kabel. Als uw Blu-ray-/dvd-speler over een HDMI-aansluiting beschikt, maakt u er via een HDMI-kabel verbinding mee.

Illustration of the connection method
 1. Blu-ray-/dvd-speler (zelfde als aansluiting van een settopbox)
 2. HDMI-kabel (niet bijgeleverd)*

* Gebruik een geautoriseerde HIGH SPEED HDMI-kabel met het HDMI-logo.

Componentvideoverbinding

Als uw Blu-ray-/dvd-speler over componentvideo-aansluitingen beschikt, verbindt u deze met het tv-toestel met behulp van een componentvideokabel en een audiokabel.

Illustration of the connection method
 1. Blu-ray-/dvd-speler (zelfde als aansluiting van een settopbox)
 2. Componentvideokabel (niet bijgeleverd)
 3. Audiokabel (niet bijgeleverd)

Verbinding via SCART

Als uw Blu-ray-/dvd-speler over een SCART-aansluiting beschikt, maakt u er via een SCART-kabel verbinding mee.

Illustration of the connection method
 1. Blu-ray-/dvd-speler (zelfde als aansluiting van een settopbox)
 2. SCART-kabel (niet bijgeleverd)

Opmerking

 • Afhankelijk van de aangesloten Blu-ray-/dvd-speler is het mogelijk dat een SCART-aansluiting dezelfde beeldkwaliteit biedt als een composietaansluiting.

Composietaansluiting

Als uw Blu-ray-/dvd-speler over composietaansluitingen beschikt, maakt u hiermee verbinding met behulp van een composietvideo/-audio-kabel.

Illustration of the connection method
 1. Blu-ray-/dvd-speler (zelfde als aansluiting van een settopbox)
 2. Composietvideo/-audio-kabel (niet bijgeleverd)

Bij gebruik van een analoge verlengkabel

Illustration of the connection method
 1. Blu-ray-/dvd-speler (zelfde als aansluiting van een settopbox)
 2. Analoge verlengkabel (bijgeleverd)*
 3. RCA-kabel (niet bijgeleverd)

* Afhankelijk van uw model/regio/land wordt de analoge verlengkabel bij het tv-toestel geleverd.

[55] Het tv-toestel gebruiken met andere apparaten | Blu-ray- en dvd-spelers

Blu-rays en dvd's bekijken

U kunt inhoud van een Blu-ray/dvd of andere door uw speler ondersteunde inhoud bekijken op het tv-toestel.

 1. Schakel de aangesloten Blu-ray-/dvd-speler in.
 2. Druk herhaaldelijk op de (ingang selecteren)-knop om de aangesloten Blu-ray-/dvd-speler te selecteren.
 3. Start het afspelen op de aangesloten Blu-ray-/dvd-speler.

Hint

 • Als u via HDMI een apparaat aansluit dat compatibel is met BRAVIA Sync, kunt u het gewoon bedienen met de afstandsbediening van het tv-toestel.
[56] Het tv-toestel gebruiken met andere apparaten

Settopbox (kabel- of satellietontvanger)

 • Een settopbox aansluiten (kabel- of satellietontvanger)
 • Settopbox (kabel- of satellietontvanger) met een IR Blaster (alleen modellen die compatibel zijn met een IR Blaster)
[57] Het tv-toestel gebruiken met andere apparaten | Settopbox (kabel- of satellietontvanger)

Een settopbox aansluiten (kabel- of satellietontvanger)

Sluit de settopbox (kabel- of satellietontvanger) aan op het tv-toestel.
Sluit deze aan op de ingangen van uw tv-toestel.
Raadpleeg voor meer informatie de pagina Een Blu-ray- of dvd-speler aansluiten.

[58] Het tv-toestel gebruiken met andere apparaten | Settopbox (kabel- of satellietontvanger)

Settopbox (kabel- of satellietontvanger) met een IR Blaster (alleen modellen die compatibel zijn met een IR Blaster)

 • Een IR Blaster aansluiten (alleen modellen die compatibel zijn met een IR Blaster)
 • De IR Blaster instellen voor bediening van de settopbox (kabel- of satellietontvanger) (alleen modellen die compatibel zijn met een IR Blaster)
[59] Het tv-toestel gebruiken met andere apparaten | Settopbox (kabel- of satellietontvanger) | Settopbox (kabel- of satellietontvanger) met een IR Blaster (alleen modellen die compatibel zijn met een IR Blaster)

Een IR Blaster aansluiten (alleen modellen die compatibel zijn met een IR Blaster)

Modellen die geschikt zijn voor gebruik met de IR Blaster hebben [IR Blaster instellen] in [Instellingen] — [Tv kijken] — [Externe ingangen].

De IR Blaster maakt het mogelijk om een settopbox (kabel- of satellietontvanger) die op het tv-toestel is aangesloten, te bedienen met de afstandsbediening van het tv-toestel.

(Modellen die geschikt zijn voor gebruik met de IR Blaster zijn mogelijk niet beschikbaar in uw land.)

Illustration of the connection method
 1. Settopbox (kabel- of satellietontvanger)
 2. Kabel van IR Blaster
 3. IR Blaster-aansluiting

Opmerking

 • Zorg ervoor dat de IR Blaster correct geconfigureerd is en dat de IR-zendeenheid zich in de buurt van de IR-ontvanger van het externe apparaat bevindt.
 • Uw tv-toestel moet het externe apparaat ondersteunen.
[60] Het tv-toestel gebruiken met andere apparaten | Settopbox (kabel- of satellietontvanger) | Settopbox (kabel- of satellietontvanger) met een IR Blaster (alleen modellen die compatibel zijn met een IR Blaster)

De IR Blaster instellen voor bediening van de settopbox (kabel- of satellietontvanger) (alleen modellen die compatibel zijn met een IR Blaster)

Met [Installatie van bediening voor settopbox] in [IR Blaster instellen] kunt u een kabel- of satellietontvanger bedienen via het menu dat wordt weergegeven wanneer u op de afstandsbediening op de ACTION MENU-knop drukt. Als de afstandsbediening ook beschikt over de EXT.BOX MENU-knop, dan kunt u daarop drukken om de afstandsbediening te gebruiken voor uw kabel- of satellietontvanger, bijvoorbeeld om het menu van dat apparaat weer te geven.

 1. Druk op de HOME-knop en selecteer vervolgens [Instellingen] — [Tv kijken] — [Externe ingangen] — [IR Blaster instellen] — [Installatie van bediening voor settopbox].
 2. Volg de instructies op het scherm.

Hint

 • De IR Blaster kan een AV-ontvanger aansturen. Als u een AV-ontvanger wilt instellen, drukt u op de HOME-knop en vervolgens selecteert u [Instellingen] — [Tv kijken] — [Externe ingangen] — [IR Blaster instellen] — [Install. van bediening voor AV-ontv.].
 • Als de AV-ontvanger compatibel is met BRAVIA Sync, is een IR Blaster niet nodig.

Opmerking

 • Sommige externe apparaten reageren mogelijk niet op bepaalde items uit het menu "Actie Menu".
 • Als u een knop op de afstandsbediening ingedrukt houdt, werkt de functie mogelijk niet goed. Druk in plaats daarvan herhaaldelijk op de knop.
[61] Het tv-toestel gebruiken met andere apparaten

Smartphones en tablets

 • Inhoud van uw mobiele apparaat weergeven op het tv-toestel met Google Cast
 • Het scherm van een smartphone/tablet met de Schermreproductie-functie weergeven op het tv-toestel
[62] Het tv-toestel gebruiken met andere apparaten | Smartphones en tablets

Inhoud van uw mobiele apparaat weergeven op het tv-toestel met Google Cast

Met Google Cast kunt u inhoud van uw favoriete websites en apps draadloos weergeven op uw tv-toestel, rechtstreeks vanaf uw computer of mobiele apparaat.

 1. Sluit een mobiel apparaat zoals een smartphone of tablet aan op hetzelfde thuisnetwerk als dat waarop het tv-toestel is aangesloten.
 2. Start een app met Google Cast-ondersteuning op het mobiele apparaat.
 3. Selecteer het pictogram (weergeven) in de app.
  Het scherm van het mobiele apparaat wordt weergegeven op het tv-scherm.

Opmerking

 • Voor het gebruik van Google Cast hebt u een internetverbinding nodig.
[63] Het tv-toestel gebruiken met andere apparaten | Smartphones en tablets

Het scherm van een smartphone/tablet met de Schermreproductie-functie weergeven op het tv-toestel

U kunt het scherm van een mobiel apparaat op het tv-toestel weergeven voor het bekijken van foto's, video's of websites.

De functie "Schermreproductie" gebruikt Miracast-technologie om het scherm van een compatibel apparaat weer te geven op het tv-toestel. Voor deze functie hebt u geen draadloze router nodig.

Illustration of content sharing
 1. Smartphone
 2. Tablet
 3. Computer
 1. Druk op de (ingang selecteren)-knop en selecteer vervolgens [Schermreproductie].
 2. Bedien het apparaat dat compatibel is met deze functie om verbinding te maken met het tv-toestel.
  Als het apparaat met het tv-toestel verbonden is, wordt het op het apparaat weergegeven scherm ook weergegeven op het tv-toestel.
  Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het apparaat voor meer informatie.

Opmerking

 • Zolang het stand-byscherm voor Schermreproductie wordt weergegeven, is de draadloze verbinding tussen het tv-toestel en uw draadloze router verbroken, wat betekent dat communicatie via het internet is stopgezet.
[64] Het tv-toestel gebruiken met andere apparaten

Computers, camera's en camcorders

 • Een computer aansluiten en opgeslagen inhoud bekijken
 • Een camera of camcorder aansluiten en opgeslagen inhoud bekijken
 • Specificaties voor het videosignaal van een computer
[65] Het tv-toestel gebruiken met andere apparaten | Computers, camera's en camcorders

Een computer aansluiten en opgeslagen inhoud bekijken

Een computer aansluiten

Gebruik een HDMI-kabel om uw computer aan te sluiten op het tv-toestel.

Illustration of the connection method
 1. Computer
 2. HDMI-kabel (niet bijgeleverd)*

* Gebruik een geautoriseerde HIGH SPEED HDMI-kabel met het HDMI-logo.

De specificaties voor het videosignaal controleren

 • Specificaties voor het videosignaal van een computer

Inhoud bekijken die opgeslagen is op een computer

Druk na aansluiting van de computer op de HOME-knop en selecteer vervolgens de ingang waarop de computer aangesloten is.

De ondersteunde bestandsformaten controleren

 • Ondersteunde bestanden en bestandsindelingen

Opmerking

 • Voor een optimale beeldkwaliteit is het aan te raden de computer zo in te stellen dat het videosignaal wordt uitgestuurd volgens een van de instellingen die beschreven staan in "Specificaties voor het videosignaal van een computer".
 • Afhankelijk van de verbindingsstatus is het beeld mogelijk wazig of uitgesmeerd. Wijzig in dat geval de instellingen van de computer en selecteer vervolgens een ander ingangssignaal in de lijst "Specificaties voor het videosignaal van een computer".
[66] Het tv-toestel gebruiken met andere apparaten | Computers, camera's en camcorders

Een camera of camcorder aansluiten en opgeslagen inhoud bekijken

Een camera of camcorder aansluiten

Sluit uw digitale fotocamera of camcorder van Sony aan met behulp van een HDMI-kabel. Gebruik een kabel met een HDMI-miniaansluiting voor de zijde van de digitale fotocamera/camcorder en een standaard-HDMI-aansluiting voor de zijde van het tv-toestel.

Illustration of the connection method
 1. Digitale fotocamera
 2. Camcorder
 3. HDMI-kabel (niet bijgeleverd)*

* Gebruik een geautoriseerde HIGH SPEED HDMI-kabel met het HDMI-logo.

Inhoud bekijken die opgeslagen is op een digitale fotocamera/camcorder

 1. Nadat u de digitale fotocamera/camcorder hebt aangesloten, schakelt u deze in.
 2. Druk herhaaldelijk op de (ingang selecteren)-knop om de aangesloten digitale fotocamera/camcorder te selecteren.
 3. Start de weergave op de aangesloten digitale fotocamera/camcorder.

De ondersteunde bestandsformaten controleren

 • Ondersteunde bestanden en bestandsindelingen

Hint

 • Als u een apparaat aansluit dat compatibel is met BRAVIA Sync, kunt u het gewoon bedienen met de afstandsbediening van het tv-toestel. Zorg ervoor dat het apparaat compatibel is met BRAVIA Sync. Sommige apparaten zijn mogelijk niet compatibel met BRAVIA Sync, ook al zijn ze uitgerust met een HDMI-aansluiting.
[67] Het tv-toestel gebruiken met andere apparaten | Computers, camera's en camcorders

Specificaties voor het videosignaal van een computer

(Resolutie, horizontale frequentie/verticale frequentie)

 • 640 x 480, 31,5 kHz/60 Hz
 • 800 x 600, 37,9 kHz/60 Hz
 • 1024 x 768, 48,4 kHz/60 Hz
 • 1152 x 864, 67,5 kHz/75 Hz (alleen voor 2K Full HD-modellen of 4K-modellen)
 • 1280 x 1024, 64,0 kHz/60 Hz (alleen voor 2K Full HD-modellen of 4K-modellen)
 • 1600 x 900, 56,0 kHz/60 Hz (alleen voor 2K Full HD-modellen of 4K-modellen)
 • 1680 x 1050, 65,3 kHz/60 Hz (alleen voor 2K Full HD-modellen of 4K-modellen)
 • 1920 x 1080, 67,5 kHz/60 Hz (alleen voor 2K Full HD-modellen of 4K-modellen)*

* Bij toepassing van de 1080p-timing op de HDMI-ingang wordt dit behandeld als videotiming en niet als computertiming. Dit beïnvloedt de [Beeldregeling]-instellingen in [Weergave en geluid]. Om computerinhoud te bekijken, stelt u [Wide-modus] in op [Volledig] en [Beeld bereik] op [Hoge resolutie] (2K-modellen) of [+1] (4K-modellen). ([Beeld bereik] kan alleen ingesteld worden wanneer [Auto Display omgeving] uitgeschakeld is.)

Overige ingangssignalen (video)

Afhankelijk van de specificaties van uw computer kunnen de volgende videosignalen worden weergegeven.

 • 480p, 480i
 • 576p*1, 576i*1
 • 720/24p
 • 720p/30 Hz, 720p/50 Hz*1, 720p/60 Hz
 • 1080i/50 Hz*1, 1080i/60 Hz
 • 1080/24p
 • 1080p/30 Hz, 1080p/50 Hz*1, 1080p/60 Hz
 • 3840 x 2160p/24Hz, 3840 x 2160p/25Hz*1, 3840 x 2160p/30Hz (alleen voor 4K-modellen)
 • 3840 x 2160p/50Hz*1*3, 3840 x 2160p/60Hz*3 (alleen voor 4K-modellen)
 • 4096 x 2160p/24Hz*2 (alleen voor 4K-modellen)
 • 4096 x 2160p/50Hz*1*2*3, 4096 x 2160p/60Hz*2*3 (alleen voor 4K-modellen)

*1 Niet ondersteund, afhankelijk van uw regio/land.

*2 Bij 4096 x 2160p als ingangssignaal en [Wide-modus] ingesteld op [Normaal] wordt de resolutie weergegeven als 3840 x 2160p.
Als u 4096 x 2160p wilt weergeven, stelt u [Wide-modus] in op [Volb. 1] of [Volb. 2].

*3 Alleen ondersteund door HDMI 2/3, afhankelijk van uw model.

Opmerking

 • Afhankelijk van uw computer is het uitvoeren van 1920 x 1080/60 Hz-inhoud mogelijk niet beschikbaar. Ook als 1920 x 1080/60 Hz voor het uitgaande signaal is geselecteerd, kan het werkelijke uitgangssignaal daarvan afwijken. Wijzig in dat geval de instellingen van de computer en selecteer vervolgens een ander videosignaal voor de computer.
[68] Het tv-toestel gebruiken met andere apparaten

Audiosysteem

 • Geluid van een audiosysteem weergeven
 • Een audiosysteem aansluiten
 • Een audiosysteem aanpassen
[69] Het tv-toestel gebruiken met andere apparaten | Audiosysteem

Geluid van een audiosysteem weergeven

U kunt audiosystemen zoals een AV-ontvanger of een soundbar aansluiten op het tv-toestel. Selecteer hieronder een verbindingsmethode volgens de specificaties van het audiosysteem dat u wilt aansluiten.

 • Aansluiten met een HDMI-kabel (lees hieronder "Aansluiten met een HDMI-kabel" voor meer informatie)
 • Aansluiten met een digitale optische kabel
 • Aansluiten met een audiokabel

Raadpleeg de pagina Een audiosysteem aansluiten voor de verschillende manieren van aansluiten.

Opmerking

 • Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het apparaat dat u wilt aansluiten.

Aansluiten met een HDMI-kabel

Dit apparaat ondersteunt Audio Return Channel (ARC). U kunt een HDMI-kabel gebruiken om geluid weer te geven van een audiosysteem dat ARC ondersteunt.

Raadpleeg de pagina Een audiosysteem aansluiten voor de verschillende manieren van aansluiten.

Opmerking

 • Waar de HDMI-ingang met ARC-ondersteuning zich bevindt, verschilt per model. Raadpleeg de meegeleverde gebruiksaanwijzing.
[70] Het tv-toestel gebruiken met andere apparaten | Audiosysteem

Een audiosysteem aansluiten

Raadpleeg de onderstaande afbeeldingen om een audiosysteem aan te sluiten, zoals een AV-ontvanger of een soundbar.

Opmerking

 • De beschikbare ingangen zijn afhankelijk van uw model/regio/land.

HDMI-aansluiting (ARC ondersteund)

 1. Sluit het tv-toestel en audiosysteem met een HDMI-kabel op elkaar aan.
  Sluit aan op de HDMI-ingang van het tv-toestel met het label "ARC".
  Illustration of the connection method
  1. AV-ontvanger of soundbar
  2. HDMI-kabel (niet bijgeleverd)*

  * Wij raden (een) geautoriseerde Premium high speed HDMI‐kabel(s) met HDMI-logo aan.

 2. Een audiosysteem aanpassen

Aansluiting via een digitale optische kabel

 1. Sluit het tv-toestel en audiosysteem met een digitale optische kabel op elkaar aan.
  Sluit aan op de digitale optische ingang van het audiosysteem.
  Illustration of the connection method
  1. AV-ontvanger of soundbar
  2. Optische audiokabel (niet bijgeleverd)
 2. Een audiosysteem aanpassen

Aansluiting via een audiokabel

 1. Sluit het tv-toestel en audiosysteem met een analoge audiokabel (stereo naar RCA) op elkaar aan.
  Sluit aan op de audio-ingang van het audiosysteem.
  Illustration of the connection method
  1. AV-ontvanger of soundbar
  2. Audiokabel (niet bijgeleverd)
 2. Een audiosysteem aanpassen

Hint

 • Raadpleeg voor meer informatie de ondersteuningssite van Sony.
  Ondersteuningssite
[71] Het tv-toestel gebruiken met andere apparaten | Audiosysteem

Een audiosysteem aanpassen

Nadat u een audiosysteem op het tv-toestel hebt aangesloten, regelt u het geluid van het tv-toestel bij vanaf het audiosysteem.

Een audiosysteem bijregelen dat is aangesloten met een HDMI-kabel of digitale optische kabel

 1. Na aansluiting van het tv-toestel op uw audiosysteem, drukt u op de ACTION MENU-knop en selecteert u vervolgens [Speakers] — [Audiosysteem].
 2. Schakel het aangesloten audiosysteem in en pas vervolgens het volume aan.
  Als u via HDMI een apparaat aansluit dat compatibel is met BRAVIA Sync, kunt u het gewoon bedienen met de afstandsbediening van het tv-toestel.

Opmerking

 • U moet de instellingen bij [Digitale audio-uitgang] van het tv-toestel configureren op basis van uw audiosysteem. Druk op de HOME-knop en selecteer vervolgens [Instellingen] — [Weergave en geluid] — [Audio-uitgang] — [Digitale audio-uitgang].
 • Als het audiosysteem niet compatibel is met Dolby Digital of DTS, stel dan [Instellingen] — [Weergave en geluid] — [Audio-uitgang] — [Digitale audio-uitgang] in op [PCM].

Hint

 • Als een bepaald audiosysteem is aangesloten met een HDMI-kabel, kunt u de timing van het beeld en geluid aanpassen.
  • De instelling voor de AV-synchronisatie aanpassen
  Raadpleeg de ondersteuningssite voor meer informatie over ondersteunde modellen.
  • Ondersteuningssite

Een audiosysteem bijregelen dat is aangesloten met een audiokabel

 1. Na aansluiting van het tv-toestel op uw audiosysteem, drukt u op de HOME-knop en selecteert u vervolgens [Instellingen] — [Weergave en geluid] — [Audio-uitgang] — [Hoofdtelefoon/Audio uit] — [Audio-uit (vast)].
 2. Schakel het aangesloten audiosysteem in en pas vervolgens het volume aan.

Opmerking

 • Als het audiosysteem niet compatibel is met Dolby Digital of DTS, stel dan [Instellingen] — [Weergave en geluid] — [Audio-uitgang] — [Digitale audio-uitgang] in op [PCM].

Hint

 • Wanneer u een extern audiosysteem gebruikt, kunt u de uitgevoerde audio van het tv-toestel bedienen met de afstandsbediening van het tv-toestel als [Hoofdtelefoon/Audio uit] ingesteld is op [Audio-uit (variabel)]. Druk op de HOME-knop en selecteer vervolgens [Instellingen] — [Weergave en geluid] — [Audio-uitgang] — [Hoofdtelefoon/Audio uit] — [Audio-uit (variabel)].
 • Wanneer u een subwoofer aansluit, drukt u op de HOME-knop en selecteert u vervolgens [Instellingen] — [Weergave en geluid] — [Audio-uitgang] — [Hoofdtelefoon/Audio uit] — [Subwoofer].
[72] Het tv-toestel gebruiken met andere apparaten

Bluetooth-apparaten

 • Een Bluetooth-apparaat aansluiten
 • De instelling voor de AV-synchronisatie aanpassen
 • Ondersteunde Bluetooth-profielen
[73] Het tv-toestel gebruiken met andere apparaten | Bluetooth-apparaten

Een Bluetooth-apparaat aansluiten

Het tv-toestel koppelen met een Bluetooth-apparaat

Alleen voor modellen met Bluetooth A2DP-ondersteuning die overweg kunnen met Bluetooth-geluidsapparaten zoals een hoofdtelefoon of luidsprekers.

Modellen met Bluetooth A2DP-ondersteuning die overweg kunnen met Bluetooth-geluidsapparaten hebben [A/V-synchronisatie] in [Instellingen] — [Weergave en geluid] — [Audio-uitgang].

 1. Schakel het Bluetooth-apparaat in en activeer de koppelingsstand.
  Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het Bluetooth-apparaat voor meer informatie over het activeren van de koppelingsstand.
 2. Druk op de HOME-knop en selecteer vervolgens [Instellingen] — [Afstandsbedieningen en accessoires] — [Bluetooth-instellingen] — [Apparaat toevoegen] om de koppelingsstand van het tv-toestel te activeren.
  Er wordt een lijst met beschikbare Bluetooth-apparaten weergegeven.
 3. Selecteer het gewenste apparaat in de lijst en volg de instructies op het scherm.
  Als u wordt gevraagd om een wachtwoord in te voeren, raadpleegt u de gebruiksaanwijzing van het apparaat.
  Als de koppeling voltooid is, maakt het apparaat verbinding met het tv-toestel.

Verbinding maken met een gekoppeld Bluetooth-apparaat

 1. Druk op de HOME-knop en selecteer vervolgens [Instellingen] — [Afstandsbedieningen en accessoires] — [Bluetooth-instellingen].
 2. Selecteer in de lijst een apparaat dat wel gekoppeld is maar waarmee er geen verbinding is.
 3. Selecteer [Verbinden].
[74] Het tv-toestel gebruiken met andere apparaten | Bluetooth-apparaten

De instelling voor de AV-synchronisatie aanpassen

Bij een verbinding met een Bluetooth-geluidsapparaat kan er een vertraging optreden tussen het beeld en geluid als gevolg van de eigenschappen van Bluetooth. U kunt de vertraging tussen het beeld en geluid bijregelen met de instelling A/V-synchronisatie. (Alleen voor modellen met Bluetooth A2DP-ondersteuning die overweg kunnen met Bluetooth-geluidsapparaten.)

Modellen met Bluetooth A2DP-ondersteuning die overweg kunnen met Bluetooth-geluidsapparaten hebben [A/V-synchronisatie] in [Instellingen] — [Weergave en geluid] — [Audio-uitgang].

 1. Druk op de HOME-knop en selecteer vervolgens [Instellingen] — [Weergave en geluid] — [Audio-uitgang] — [A/V-synchronisatie] — de gewenste optie.

Hint

 • U kunt ook de timing van het beeld en geluid aanpassen als een bepaald audiosysteem is aangesloten met een HDMI-kabel. Raadpleeg de ondersteuningssite voor meer informatie over ondersteunde modellen.
  • Ondersteuningssite

Opmerking

 • Afhankelijk van het verbonden Bluetooth-geluidsapparaat lopen beeld en geluid mogelijk ook niet gelijk wanneer [A/V-synchronisatie] is ingesteld op [Aan] of [Auto].
 • Om te voorkomen dat het tv-toestel onmiddellijk na inschakeling of na het draadloos aansluiten (via Bluetooth) van een soundbar een zwart scherm weergeeft, stelt u [A/V-synchronisatie] in op [Aan].
 • Als [Beeldmodus] is ingesteld op een van de onderstaande opties, wordt de timing van het beeld en geluid niet aangepast, ook al is [A/V-synchronisatie] ingesteld op [Auto].
  • [Spel]
  • [Grafisch]
  • [Foto‑Levendig]
  • [Foto‑Standaard]
  • [Foto‑Gebruiker]
  Als u [A/V-synchronisatie] wilt aanpassen wanneer u een van deze modi gebruikt, selecteert u [Aan].
 • Tijdens het spelen van videogames kan het lijken of het tv-toestel langzamer reageert. Dit komt doordat [A/V-synchronisatie] het beeld iets vertraagt. Voor games waarbij het echt aankomt op een supersnelle respons raden we u aan geen Bluetooth-apparaat te gebruiken en om de luidsprekers van het tv-toestel of een soundbar met een bekabelde aansluiting (HDMI-kabel/digitale optische kabel) te gebruiken.
[75] Het tv-toestel gebruiken met andere apparaten | Bluetooth-apparaten

Ondersteunde Bluetooth-profielen

Het tv-toestel ondersteunt de volgende profielen:

 • HID (Human Interface Device Profile)
 • HOGP (HID over GATT Profile)
 • A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)*
 • AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile)*
 • 3DSP (3D Synchronization Profile)*
 • SPP (Serial Port Profile)

* De beschikbaarheid is afhankelijk van uw model/regio/land.

Modellen met A2DP- en AVRCP-ondersteuning hebben [A/V-synchronisatie] in [Instellingen] — [Weergave en geluid] — [Audio-uitgang].

[76] Het tv-toestel gebruiken met andere apparaten

Sony draadloze subwoofer (optioneel) (alleen modellen die een draadloze subwoofer van Sony ondersteunen)

 • Een draadloze subwoofer aansluiten (optioneel)
 • De instellingen betreffende de draadloze subwoofer aanpassen (optioneel)
[77] Het tv-toestel gebruiken met andere apparaten | Sony draadloze subwoofer (optioneel) (alleen modellen die een draadloze subwoofer van Sony ondersteunen)

Een draadloze subwoofer aansluiten (optioneel)

U kunt met de optionele draadloze subwoofer SWF-BR100 de lagetonenrespons van het tv-geluid uitbreiden.

De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw model/regio/land.
Tv-toestellen die de draadloze subwoofer ondersteunen, vermelden "SWF-BR100" in het specificatiegedeelte van de Referentiegids.

Illustration of the connection method
 1. Draadloze transceiver
 2. Draadloze subwoofer SWF-BR100
 3. Audiokabel
 1. Sluit de audiokabel (bijgeleverd) aan op de draadloze transceiver.
 2. Sluit het andere uiteinde van de audiokabel aan op de AUDIO OUT / (hoofdtelefoon)-aansluiting van het tv-toestel.
 3. Sluit de draadloze transceiver aan op de USB-poort van het tv-toestel.
  [Hoofdtelefoon/Audio uit] wordt automatisch ingesteld op [Subwoofer].
 4. Zet de draadloze subwoofer op de gewenste positie en sluit deze aan op de netvoeding.
  Wij raden u aan de draadloze subwoofer zo dicht mogelijk bij het tv-toestel te plaatsen.

Hint

 • Wanneer de draadloze transceiver losgekoppeld wordt, wordt automatisch de oorspronkelijke instelling voor [Hoofdtelefoon/Audio uit] hersteld.
 • Raadpleeg voor meer informatie over de configuratie van de draadloze subwoofer de instructiehandleiding die bij de draadloze subwoofer geleverd is.
[78] Het tv-toestel gebruiken met andere apparaten | Sony draadloze subwoofer (optioneel) (alleen modellen die een draadloze subwoofer van Sony ondersteunen)

De instellingen betreffende de draadloze subwoofer aanpassen (optioneel)

Modellen die een draadloze subwoofer van Sony ondersteunen, hebben [Draadloze Subwoorfer aan/uit] in [Instellingen] — [Weergave en geluid] — [Audio-uitgang].

De geluidsinstellingen van de draadloze subwoofer zijn al ingesteld op de aanbevolen waarden voor uw tv-toestel. Volg de onderstaande instructies om de instellingen aan te passen aan uw voorkeuren.

 1. Druk op de HOME-knop en selecteer vervolgens [Instellingen] — [Weergave en geluid] — [Audio-uitgang] — [Draadloze subwoofer].

Beschikbare opties

[Niveau draadloze subwoofer]
Past het volumeniveau van de draadloze subwoofer aan.
[Omschakelfrequentie (50‑200 Hz)]
Past de kantelfrequentie van de draadloze subwoofer aan. Alle frequenties onder de kantelfrequentie worden weergegeven door de draadloze subwoofer.
[Fase]
Stelt de fasepolariteit in. Selecteer de instelling op basis van uw voorkeur.
[Draadloze subwoofer synchroniseren]
Past het tijdsverschil van het geluid van de draadloze subwoofer aan. Als het geluid uit de draadloze subwoofer iets te langzaam komt, gebruikt u [+]. Als het geluid te snel komt, gebruikt u [-].
[Instellingen draadloze subwoofer herstellen]
Reset de instellingen voor de draadloze subwoofer naar de initiële waarden.

De methode instellen voor het regelen van het vermogen van de draadloze subwoofer

 1. Druk op de HOME-knop en selecteer vervolgens [Instellingen] — [Weergave en geluid] — [Audio-uitgang] — [Draadloze Subwoorfer aan/uit].
[79] Het tv-toestel gebruiken met andere apparaten

BRAVIA Sync-compatibele apparaten

 • BRAVIA Sync-overzicht
 • Functies gebruiken die beschikbaar zijn voor apparaten met BRAVIA Sync-ondersteuning
 • BRAVIA Sync-instellingen aanpassen
[80] Het tv-toestel gebruiken met andere apparaten | BRAVIA Sync-compatibele apparaten

BRAVIA Sync-overzicht

Als een apparaat (bv. Blu-ray-speler, AV-ontvanger) dat compatibel is met BRAVIA Sync via een HDMI-kabel aangesloten is, kunt u het apparaat bedienen met de afstandsbediening van dit tv-toestel.

Illustration of operating a BRAVIA Sync-compatible device
[81] Het tv-toestel gebruiken met andere apparaten | BRAVIA Sync-compatibele apparaten

Functies gebruiken die beschikbaar zijn voor apparaten met BRAVIA Sync-ondersteuning

Het [Sync Menu] wordt voornamelijk gebruikt om apparaten met BRAVIA Sync-ondersteuning te bedienen vanaf het tv-toestel.
Druk op de ACTION MENU-knop en selecteer [Sync Menu].

Blu-ray-/dvd-speler

 • Schakelt automatisch de Blu-ray-/dvd-speler in en schakelt de ingang over naar de Blu-ray-/dvd-speler wanneer u deze selecteert in het Startmenu of Sync Menu.
 • Schakelt automatisch het tv-toestel in en schakelt de ingang over naar de Blu-ray-/dvd-speler als de Blu-ray-/dvd-speler begint te spelen.
 • Schakelt automatisch de aangesloten Blu-ray-/dvd-speler uit als u het tv-toestel uitschakelt.
 • Bedient het menu (/// (omhoog/omlaag/links/rechts)-knoppen), het afspelen (bv. (afspelen)-knop) en de kanaalselectie van de aangesloten Blu-ray-/dvd-speler via de afstandsbediening van het tv-toestel.

AV-ontvanger

 • Schakelt automatisch de aangesloten AV-ontvanger in en schakelt de geluidsuitvoer over van de tv-luidspreker naar het audiosysteem wanneer u het tv-toestel inschakelt. Deze functie is alleen beschikbaar als u de AV-ontvanger reeds voordien hebt gebruikt voor het uitvoeren van het tv-geluid.
 • Schakelt de geluidsuitvoer automatisch over naar de AV-ontvanger door de AV-ontvanger in te schakelen wanneer het tv-toestel wordt ingeschakeld.
 • Schakelt automatisch de aangesloten AV-ontvanger uit als u het tv-toestel uitschakelt.
 • Past het volume ((volume) +/– knoppen) aan en dempt het geluid ((dempen)-knop) van de aangesloten AV-ontvanger via de afstandsbediening van het tv-toestel.

Videocamera

 • Schakelt automatisch het tv-toestel in en schakelt de ingang over naar de aangesloten videocamera als de camera ingeschakeld wordt.
 • Schakelt automatisch de aangesloten videocamera uit als u het tv-toestel uitschakelt.
 • Bedient het menu (/// (omhoog/omlaag/links/rechts)-knoppen), het afspelen (bv. (afspelen)-knop) van de aangesloten videocamera via de afstandsbediening van het tv-toestel.

Opmerking

 • "BRAVIA Sync-beheer" (BRAVIA Sync) is alleen beschikbaar voor aangesloten apparaten die compatibel zijn met BRAVIA Sync en voorzien zijn van het BRAVIA Sync-logo.
[82] Het tv-toestel gebruiken met andere apparaten | BRAVIA Sync-compatibele apparaten

BRAVIA Sync-instellingen aanpassen

 1. Schakel het aangesloten apparaat in.
 2. Als u [BRAVIA Sync-beheer] wilt inschakelen, drukt u op de HOME-knop en selecteert u vervolgens [Instellingen] — [Tv kijken] — [Externe ingangen] — [BRAVIA Sync-instellingen] — [BRAVIA Sync-beheer].
 3. Schakel BRAVIA Sync in op het aangesloten apparaat.
  Wanneer een specifiek Sony-apparaat dat compatibel is met BRAVIA Sync wordt aangesloten en ingeschakeld en [BRAVIA Sync-beheer] is ingeschakeld, dan wordt BRAVIA Sync automatisch geactiveerd op dit apparaat. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het aangesloten apparaat voor meer informatie.

Beschikbare opties

De beschikbare opties worden hieronder getoond. (De opties variëren afhankelijk van uw model/regio/land.)

[Apparaten automatisch uitschakelen]
Als deze optie uitgeschakeld is, gaat het aangesloten apparaat niet automatisch uit wanneer het tv-toestel uitgeschakeld wordt.
[Tv automatisch inschakelen]
Als deze optie uitgeschakeld is, gaat het tv-toestel niet automatisch aan wanneer het aangesloten apparaat ingeschakeld wordt.
[BRAVIA Sync-apparaatlijst]
Hiermee kunt u de BRAVIA Sync-apparaatlijst weergeven.
[Toetsen voor apparaatbesturing]
Hiermee kunt u knoppen instellen om een apparaat te bedienen dat aangesloten is via HDMI.

De Sync Menu gebruiken

 1. Druk op de ACTION MENU-knop, selecteer het Sync Menu en selecteer vervolgens het gewenste item in het Sync Menu.

Hint

 • In de volgende gevallen wordt een bericht op het scherm van het tv-toestel weergegeven wanneer u het Sync Menu selecteert.
  • Er is geen HDMI-apparaat aangesloten.
  • [BRAVIA Sync-beheer] is uitgeschakeld.
[83] Het tv-toestel gebruiken met andere apparaten

Beelden van compatibele apparaten bekijken in 4K-resolutie (alleen 4K-modellen)

 • Beelden bekijken in 4K-resolutie (alleen 4K-modellen)
 • Instellingen voor het bekijken van beelden in 4K-resolutie met hogere kwaliteit (alleen 4K-modellen)
[84] Het tv-toestel gebruiken met andere apparaten | Beelden van compatibele apparaten bekijken in 4K-resolutie (alleen 4K-modellen)

Beelden bekijken in 4K-resolutie (alleen 4K-modellen)

U kunt een digitale fotocamera/camcorder die weergave van 4K via HDMI ondersteunt aansluiten op de HDMI IN-aansluiting van het tv-toestel en zo foto's bekijken die in hoge resolutie zijn opgeslagen op de camera. U kunt ook foto's in hoge resolutie bekijken die zijn opgeslagen op aangesloten USB-apparaten of die zijn opgeslagen in uw thuisnetwerk. Beelden met een resolutie van 4K of meer kunnen in 4K-resolutie (3840×2160) worden weergegeven.

De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw regio/land.

Illustration of images from various devices displayed on the TV
 1. Digitale fotocamera
 2. Camcorder
 3. USB-apparaat
 4. Netwerkapparaat

Beelden die zijn opgeslagen op een USB- of netwerkapparaat bekijken in 4K-resolutie

 1. Sluit het USB- of netwerkapparaat aan op het tv-toestel.
 2. Druk op de HOME-knop, selecteer (het pictogram Apps) in het Startmenu en selecteer vervolgens [Mediaspeler].
  Als de meegeleverde afstandsbediening een APPS-knop heeft, kunt u op de APPS-knop drukken.
 3. Selecteer de naam van het USB-apparaat of de naam van het netwerkapparaat.
 4. Selecteer de map en vervolgens het bestand dat u wilt afspelen.

Beelden bekijken die opgeslagen zijn op een digitale fotocamera/camcorder

 1. Sluit een digitale fotocamera of camcorder met HDMI-uitgang aan op de HDMI IN-aansluiting van het tv-toestel met behulp van een HDMI-kabel.
 2. Druk herhaaldelijk op de (ingang selecteren)-knop om het aangesloten apparaat te selecteren.
 3. Stel het aangesloten apparaat in op weergave van 4K.
 4. Start het afspelen op het aangesloten apparaat.

De ondersteunde bestandsformaten controleren

 • Ondersteunde bestanden en bestandsindelingen

Beelden bekijken in 4K-resolutie met hogere kwaliteit

U kunt Indeling HDMI-signaal instellen op Verbeterde indeling om beelden in 4K-resolutie met een hogere kwaliteit te bekijken.

Raadpleeg voor informatie over Verbeterde indeling of het wijzigen van de instellingen de pagina Instellingen voor het bekijken van beelden in 4K-resolutie met hogere kwaliteit (alleen 4K-modellen).

Opmerking

 • U kunt geen 3D-beelden weergeven.
 • Als u de foto verandert met de knoppen (links) / (rechts), kan het even duren voordat de foto wordt weergegeven.
[85] Het tv-toestel gebruiken met andere apparaten | Beelden van compatibele apparaten bekijken in 4K-resolutie (alleen 4K-modellen)

Instellingen voor het bekijken van beelden in 4K-resolutie met hogere kwaliteit (alleen 4K-modellen)

Wanneer u het High-Quality 4K-beeld wilt weergeven via de HDMI-ingang, moet u [Indeling HDMI-signaal] instellen in [Externe ingangen].

Indeling HDMI-signaal

Om het HDMI-signaal te wijzigen drukt u op de HOME-knop en selecteert u vervolgens [Instellingen] — [Tv kijken] — [Externe ingangen] — [Indeling HDMI-signaal].

Standaard indeling
De normale HDMI-indeling*1 voor normaal gebruik.
Verbeterde indeling (alleen HDMI IN 2/3)
High-Quality HDMI-indeling*1*2. Gebruik deze optie alleen voor apparaten die dit ondersteunen.

*1 Inclusief HDR (alleen HDR-modellen). HDR-modellen hebben [HDR-modus] in [Instellingen] — [Weergave en geluid] — [Beeld] — [Geavanceerde instellingen] — [Video-opties].
*2 4K 60p 4:2:0 10 bit, 4:4:4, 4:2:2 enz.

Opmerking

 • Bij gebruik van Verbeterde indeling worden beeld en geluid mogelijk niet goed weergegeven. Sluit het apparaat in dit geval aan op een HDMI IN die in [Standaard indeling] staat of wijzig het HDMI-signaal van HDMI IN in [Standaard indeling].
 • Gebruik Verbeterde indeling alleen voor apparaten die dit ondersteunen.
 • Wanneer u beeld in 4K bekijkt met High-Quality, gebruik dan een Premium high speed HDMI‐kabel(s) die snelheden van 18 Gbps ondersteunt. Raadpleeg de kabelspecificaties voor meer informatie over Premium high speed HDMI‐kabel(s) met ondersteuning voor 18 Gbps.
 • Bij sommige modellen verandert het HDMI-signaal van HDMI IN 2 en 3 tegelijk mee.
[86]

Verbinding maken met een netwerk

 • Verbinding maken met een netwerk via een LAN-kabel
 • Verbinding maken met een netwerk via een draadloze verbinding
 • Functies voor thuisnetwerken
[87] Verbinding maken met een netwerk

Verbinding maken met een netwerk via een LAN-kabel

Verbinding maken met een netwerk via een LAN-kabel

Met een verbinding via een bekabeld LAN hebt u toegang tot het internet en uw thuisnetwerk.

Breng de verbinding met het internet of thuisnetwerk tot stand via een router.

Hint

 • Als u een modem met routerfuncties gebruikt, hebt u geen aparte router nodig. Informeer bij uw serviceprovider naar de specificaties van uw modem.
Illustration of the connection method
 1. LAN-kabel
 2. Computer
 3. Router
 4. Modem
 5. Internet
 1. Stel uw LAN-router in.
  Raadpleeg voor meer informatie de instructiehandleiding van uw LAN-router of neem contact op met de persoon die het netwerk heeft geconfigureerd (netwerkbeheerder).

Opmerking

 • De netwerkgerelateerde instellingen die nodig zijn, kunnen variëren afhankelijk van de internetprovider of de router. Raadpleeg de bijgeleverde gebruiksaanwijzing van de internetprovider of van de router voor meer informatie. U kunt ook contact opnemen met de persoon die het netwerk geconfigureerd heeft (netwerkbeheerder).
[88] Verbinding maken met een netwerk

Verbinding maken met een netwerk via een draadloze verbinding

 • Het tv-toestel via Wi-Fi verbinden met het internet/netwerk
 • Via Wi-Fi Direct verbinding maken met uw tv-toestel (geen draadloze router nodig)
[89] Verbinding maken met een netwerk | Verbinding maken met een netwerk via een draadloze verbinding

Het tv-toestel via Wi-Fi verbinden met het internet/netwerk

Met het geïntegreerd draadloos LAN-apparaat hebt u toegang tot het internet en kunt u genieten van de voordelen van netwerken in een draadloze omgeving.

Illustration of the connection method
 1. Computer
 2. Draadloze router
 3. Modem
 4. Internet
 1. Stel uw draadloze router in.
  Raadpleeg voor meer informatie de instructiehandleiding van uw draadloze router of neem contact op met de persoon die het netwerk heeft geconfigureerd (netwerkbeheerder).
 2. Druk op de HOME-knop en selecteer vervolgens [Instellingen] — [Netwerk en internet].
 3. Selecteer het netwerk waarmee u verbinding wilt maken en stel het wachtwoord in.
  Als uw tv-toestel geen verbinding kan maken met het internet/netwerk, raadpleeg dan de pagina Uw tv-toestel kan geen verbinding maken met het internet/netwerk..

Het geïntegreerde draadloze LAN uitschakelen

 1. Als u [Wifi] wilt uitschakelen, drukt u op de HOME-knop en selecteert u vervolgens [Instellingen] — [Netwerk en internet] — [Wifi].

Hint

 • Voor een vlotte videostreaming:
  • Wijzig de instelling van uw draadloze router indien mogelijk naar een snelle netwerkstandaard zoals 802.11n.
   Raadpleeg voor meer informatie over hoe u de instelling kunt wijzigen de instructiehandleiding van uw draadloze router, of neem contact op met de persoon die het netwerk geconfigureerd heeft (netwerkbeheerder).
  • Als de bovenstaande procedure geen verbetering oplevert, wijzigt u de instelling van uw draadloze router naar 5 GHz. Hierdoor kan de kwaliteit van de videostreaming verbeteren.
  • De 5GHz-band wordt afhankelijk van uw regio/land mogelijk niet ondersteund. Als de 5GHz-band niet wordt ondersteund, kan het tv-toestel alleen via de 2,4GHz-band verbinding tot stand brengen met een draadloze router.

Opmerking

 • De netwerkgerelateerde instellingen die nodig zijn, kunnen variëren afhankelijk van de internetprovider of de router. Raadpleeg de bijgeleverde gebruiksaanwijzing van de internetprovider of van de router voor meer informatie. U kunt ook contact opnemen met de persoon die het netwerk geconfigureerd heeft (netwerkbeheerder).
 • Als u de optie [Wachtwoord tonen] selecteert op het scherm voor het invoeren van het wachtwoord, kunnen anderen het wachtwoord mogelijk zien.
[90] Verbinding maken met een netwerk | Verbinding maken met een netwerk via een draadloze verbinding

Via Wi-Fi Direct verbinding maken met uw tv-toestel (geen draadloze router nodig)

U kunt een apparaat draadloos aansluiten op het tv-toestel zonder een draadloze router te gebruiken en vervolgens video's, foto's en muziek die op dat apparaat opgeslagen zijn rechtstreeks streamen naar het tv-toestel.

Illustration of content streaming
 1. Druk op de HOME-knop en selecteer vervolgens [Instellingen] — [Netwerk en internet] — [Wi‑Fi Direct] — [Wi‑Fi Direct-instellingen].
 2. Selecteer de tv-naam die wordt weergegeven op het tv-scherm met het Wi-Fi Direct-apparaat.
  Als het apparaat geen ondersteuning biedt voor Wi-Fi Direct, selecteert u de knop [Netwerk (SSID)/Wachtwoord tonen].
 3. Bedien het Wi-Fi Direct/Wi-Fi-apparaat om verbinding te maken met het tv-toestel.
 4. Verzend inhoud vanaf het Wi-Fi Direct/Wi-Fi-apparaat naar het tv-toestel.
  Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het apparaat voor meer informatie.

Als de verbinding mislukt

Wanneer het stand-byscherm voor de Wi-Fi Direct-instelling weergegeven wordt, selecteert u de knop [Netwerk (SSID)/Wachtwoord tonen] en volgt u de instructies op het scherm om de instelling te voltooien.

Een ander apparaat aansluiten

Volg de bovenstaande stappen om apparaten aan te sluiten. U kunt maximaal 10 apparaten tegelijk aansluiten. Om een ander apparaat aan te sluiten wanneer er al 10 apparaten zijn aangesloten, koppelt u een apparaat dat u niet gebruikt los en sluit u het andere apparaat aan.

De tv-naam wijzigen die wordt weergegeven op het aangesloten apparaat

Druk op de HOME-knop en selecteer vervolgens [Instellingen] — [Apparaatvoorkeuren] — [Over] — [Apparaatnaam].

Een lijst van aangesloten apparaten weergeven / de registratie van apparaten opheffen

Druk op de HOME-knop en selecteer vervolgens [Instellingen] — [Netwerk en internet] — [Wi‑Fi Direct] — [Apparaatlijst tonen/verwijderen].

U kunt de registratie van een apparaat ongedaan maken door het te verwijderen apparaat te selecteren in de lijst en vervolgens op de (Enter)-knop te drukken. Selecteer vervolgens [Ja] op het bevestigingsscherm.

Om de registratie van alle apparaten op te heffen, selecteert u [Alles verwijderen] in de lijst en vervolgens [Ja] op het bevestigingsscherm.

[91] Verbinding maken met een netwerk

Functies voor thuisnetwerken

 • De instellingen van het thuisnetwerk aanpassen
 • Inhoud afspelen vanaf een computer
 • Inhoud afspelen vanaf een mediaserver
[92] Verbinding maken met een netwerk | Functies voor thuisnetwerken

De instellingen van het thuisnetwerk aanpassen

U kunt de volgende thuisnetwerkinstellingen aanpassen.

De serververbinding controleren

Druk op de HOME-knop en selecteer vervolgens [Instellingen] — [Netwerk en internet] — [Thuisnetwerk instellen] — [Serverdiagnose] — volg de instructies op het scherm om de diagnose uit te voeren.

De rendererfunctie gebruiken

Druk op de HOME-knop en selecteer vervolgens [Instellingen] — [Netwerk en internet] — [Thuisnetwerk instellen] — [Renderer] — de gewenste optie.

[Renderer-functie]
Schakel de rendererfunctie in.
U kunt foto-, muziek- en videobestanden via een controller (bv. een digitale fotocamera) weergeven op het tv-scherm door het apparaat rechtstreeks te bedienen.
[Toegangscontrole Renderer]
 • Selecteer [Automatische toestemming voor toegang] voor automatische toegang tot het tv-toestel wanneer een controller voor het eerst verbinding maakt met het tv-toestel.
 • Selecteer [Aangepaste instellingen] om de instellingen voor de toegangstoestemming van elke controller te wijzigen.

Het apparaat op afstand gebruiken

Druk op de HOME-knop en selecteer vervolgens [Instellingen] — [Netwerk en internet] — [Instellingen voor apparaten op afstand] — de gewenste optie.

[Op afstand bedienen]
Het tv-toestel bedienen vanaf een geregistreerd apparaat.
[Registratie van apparaten op afstand opheffen]
Maak de registratie van een apparaat ongedaan om de bediening van het tv-toestel vanaf dat apparaat uit te schakelen.
[93] Verbinding maken met een netwerk | Functies voor thuisnetwerken

Inhoud afspelen vanaf een computer

Als u het tv-toestel via een router verbindt met een thuisnetwerk, kunt u inhoud (foto-, muziek- of videbestanden) bekijken en beluisteren die is opgeslagen op een netwerkapparaat in een andere kamer.

Illustration of the connection method
 1. Computer (server)
 2. Router
 3. Modem
 4. Internet
 1. Verbind het tv-toestel met uw thuisnetwerk.
 2. Druk op de HOME-knop, selecteer (het pictogram Apps) in het Startmenu en selecteer vervolgens [Mediaspeler].
  Als de meegeleverde afstandsbediening een APPS-knop heeft, kunt u op de APPS-knop drukken.
 3. Selecteer de naam van het netwerkapparaat.
 4. Selecteer de map en vervolgens het bestand dat u wilt afspelen.

De ondersteunde bestandsformaten controleren

 • Ondersteunde bestanden en bestandsindelingen

Opmerking

 • Afhankelijk van het bestand is het mogelijk dat het afspelen niet lukt, zelfs niet met de ondersteunde indelingen.
[94] Verbinding maken met een netwerk | Functies voor thuisnetwerken

Inhoud afspelen vanaf een mediaserver

Als u het tv-toestel via een router verbindt met een thuisnetwerk, kunt u foto-, muziek- en videobestanden via een controller (bv. een digitale fotocamera) weergeven op het tv-scherm door het apparaat rechtstreeks te bedienen. De controller moet renderer-compatibel zijn.

Illustration of the connection method
 1. Digitale fotocamera (controller)
 2. Router
 3. Modem
 4. Internet
 1. Verbind het tv-toestel met uw thuisnetwerk.
 2. Bedien de controller zodat deze de inhoud op het tv-scherm begint af te spelen.
[95]

Instellingen

 • Het tv-toestel configureren
 • Een timer instellen
[96] Instellingen

Het tv-toestel configureren

De weergegeven menu's in de tv-instellingen variëren afhankelijk van uw model/regio/land.

 • [Tv kijken] Hiermee configureert u instellingen zoals [Zenders].
 • [Weergave en geluid] Hiermee configureert u instellingen zoals [Beeld] en [Geluid].
 • [Netwerk en internet]
 • [Accounts en inloggen]
 • [Apps]
 • [Apparaatvoorkeuren] Hiermee configureert u instellingen zoals [Toetsenbord], [Startscherm] en [Toegankelijkheid].
 • [Afstandsbedieningen en accessoires] Hiermee configureert u instellingen zoals [Afstandsbediening] en [Bluetooth-instellingen].
 • [Scherminstellingen voor experts] (alleen voor modellen met een OLED-paneel)
[97] Instellingen | Het tv-toestel configureren

[Tv kijken]

 1. Druk op de HOME-knop en selecteer vervolgens [Instellingen] — [Tv kijken] — de gewenste optie.

Beschikbare opties

[Zenders]
Hiermee kunt u de instellingen voor het ontvangen van uitzendingen configureren. U kunt ook de instellingen voor het ontvangen van satellietuitzendingen configureren.
Afstemmen op digitale zenders
Digitale uitzendingen ontvangen
Afstemmen op de satelliet
Satellietuitzendingen ontvangen (alleen voor modellen met satellietontvangst)
Zenders sorteren of de programmalijst bewerken
Zenders sorteren of de programmalijst bewerken
[Kinderbeveiliging]
Hiermee kunt u de kinderslotinstellingen voor uitzendingen en andere items configureren.
[Externe ingangen]
Hiermee kunt u de instellingen voor de externe ingangen en BRAVIA Sync configureren.
Voor meer informatie over BRAVIA Sync, raadpleegt u BRAVIA Sync-compatibele apparaten.
[Configuratie opnameapparaat]
Hiermee kunt u de instellingen configureren voor het maken van opnamen op een harde schijf met USB-aansluiting. (Deze optie is mogelijk niet beschikbaar, afhankelijk van uw model/regio/land.)
[98] Instellingen | Het tv-toestel configureren

[Weergave en geluid]

 1. Druk op de HOME-knop en selecteer vervolgens [Instellingen] — [Weergave en geluid] — de gewenste optie.

Beschikbare opties

[Beeld]
Hiermee configureert u weergave-instellingen voor aanpassing van de beeldkwaliteit, zoals de helderheid van het scherm.
[Beeldregeling]
Hiermee past u de grootte en positie van het scherm aan.
[Geluid]
Hiermee configureert u instellingen voor het geluid.
[Audio-uitgang]
Hiermee configureert u selectie-instellingen voor luidsprekers.
[99] Instellingen | Het tv-toestel configureren

[Netwerk en internet]

Hiermee configureert u instellingen, bijvoorbeeld voor draadloze LAN's, bekabelde LAN's en thuisnetwerken.

[100] Instellingen | Het tv-toestel configureren

[Accounts en inloggen]

 1. Druk op de HOME-knop en selecteer vervolgens [Instellingen] — [Accounts en inloggen] — de gewenste optie.

Beschikbare opties

[Google]
Hiermee synchroniseert of verwijdert u de geregistreerde Google-account.
[Account toevoegen]
Hiermee voegt u een Google-account toe. U kunt meerdere Google-accounts toevoegen en omschakelen tussen de accounts, afhankelijk van de app.
[101] Instellingen | Het tv-toestel configureren

[Apps]

Hiermee kunt u apps configureren of verwijderen.

[102] Instellingen | Het tv-toestel configureren

[Apparaatvoorkeuren]

 1. Druk op de HOME-knop en selecteer vervolgens [Instellingen] — [Apparaatvoorkeuren] — de gewenste optie.

Beschikbare opties

[Over]
Hiermee kunt u informatie over het tv-toestel weergeven.
[Datum en tijd]
Hiermee kunt u het huidige tijdstip aanpassen.
[Taal/Language]
Hiermee kunt u de menutaal selecteren. De geselecteerde menutaal bepaalt ook de taal van de spraakherkenning.
[Toetsenbord]
Hiermee kunt u de instellingen voor het schermtoetsenbord configureren.
[Geluid]
Hiermee configureert u de instelling voor [Systeemgeluiden].
[Opslag]
Hiermee kunt u de instellingen voor de opslag van gegevens wijzigen.
[Startscherm]
Hiermee kunt u de kanalen aanpassen die worden weergegeven in het [Startscherm] en apps sorteren.
[Google]
Hiermee kunt u de zoekinstellingen configureren.
[Screensaver]
Hiermee kunt u de instellingen voor de schermbeveiliging configureren.
[Locatie]
Hiermee kunt u de locatie-instellingen voor het verkrijgen van de gebruikerslocatie configureren.
[Beveiliging en beperkingen]
Hiermee configureert u beperkingen, bijvoorbeeld dat kinderen bepaalde apps niet mogen gebruiken.
[Toegankelijkheid]
Hiermee kunt u de instellingen configureren voor toegangsfuncties en -diensten die gebruikers helpen om eenvoudiger te navigeren op hun apparaten.
[Resetten]
Hiermee zet u het tv-toestel terug op de standaardwaarden.
[Verlichtings-LED]
Hiermee configureert u de instellingen voor [Verlichtings-LED]. (De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw model.)
[Verbruik]
Hiermee kunt u de instellingen voor het energieverbruik wijzigen.
[Eerste configuratie]
Hiermee kunt u de basisfuncties instellen voor het eerste gebruik, zoals een netwerk en de zenders.
[Winkelmodusinstellingen]
Hiermee kunt u de weergave verrijken voor gebruik van het toestel als winkeldisplay door [Demomodus] enz. in te stellen.

[103] Instellingen | Het tv-toestel configureren

[Afstandsbedieningen en accessoires]

 1. Druk op de HOME-knop en selecteer vervolgens [Instellingen] — [Afstandsbedieningen en accessoires] — de gewenste optie.

Beschikbare opties

[Bluetooth-instellingen]
Hiermee kunt u Bluetooth-apparaten registeren of de registratie ervan opheffen.
[Afstandsbediening]
Hiermee kunt u de instellingen configureren voor koppeling van de spraakgestuurde afstandsbediening.
[104] Instellingen | Het tv-toestel configureren

[Scherminstellingen voor experts] (alleen voor modellen met een OLED-paneel)

Deze opties zijn beschikbaar voor modellen met een OLED-paneel en dienen om beeldretentie te voorkomen.

Beeldretentie kan zich voordoen als steeds opnieuw of gedurende langere tijd hetzelfde beeld wordt weergegeven.
Het tv-toestel heeft twee functies, [Pixelverschuiving] en [Schermvernieuwing], die speciaal zijn bedoeld om minder beeldretentie te hebben.

Druk op de HOME-knop en selecteer vervolgens [Instellingen] — [Weergave en geluid] — [Scherminstellingen voor experts] — de gewenste optie.

Beschikbare opties

[Pixelverschuiving]
Hiermee wordt het weergegeven beeld regelmatig iets verschoven om beeldretentie te voorkomen. In normale omstandigheden gebruikt u het tv-toestel met deze optie ingeschakeld.
[Schermvernieuwing]
Hiermee geeft u handmatig opdracht om Schermvernieuwing uit te voeren. Doe dit alleen bij duidelijk zichtbare beeldretentie.

Opmerking

 • Voer de schermvernieuwing alleen uit als de beeldretentie duidelijk zichtbaar is. Hanteer als vuistregel dat u deze functie niet vaker gebruikt dan eenmaal per jaar. Gebruik deze functie bij voorkeur niet vaker dan eenmaal per jaar, want dit zou gevolgen kunnen hebben voor de nuttige levensduur van het scherm.
 • De schermvernieuwing duurt ongeveer een uur. Tijdens de schermvernieuwing kan een witte lijn zichtbaar zijn op het scherm. Dit is geen defect van het tv-toestel.
 • Voer aanpassingen uit bij een kamertemperatuur tussen 10 °C en 40 °C. Als de kamertemperatuur buiten deze waarden valt, wordt de schermvernieuwing mogelijk niet volledig uitgevoerd.
[105] Instellingen

Een timer instellen

De inschakeltimer instellen

De inschakeltimer schakelt het tv-toestel op het ingestelde tijdstip automatisch in, bijvoorbeeld op het moment waarop een programma begint dat u wilt zien. Deze functie maakt het ook mogelijk om het tv-toestel te gebruiken als wekker.

 1. Druk op de HOME-knop en selecteer vervolgens (het pictogram Timers) — [Timer Aan] — de gewenste optie.

De slaaptimer instellen

De slaaptimer schakelt het tv-toestel na de ingestelde tijd automatisch uit.

 1. Druk op de HOME-knop en selecteer vervolgens (het pictogram Timers) — [Sleep Timer] — de gewenste optie.

Opmerking

 • Wanneer u het tv-toestel uit- en weer inschakelt, wordt [Sleep Timer] teruggezet op [Uit].
[106]

Problemen oplossen

 • Hier beginnen Problemen? Begin hier.
 • Beeld (kwaliteit)/scherm
 • Toetsenbord
 • Zendontvangst
 • Geluid
 • Netwerk (internet/thuis)/apps
 • Afstandsbediening/accessoires
 • Voeding
 • Aangesloten apparaten
 • Opnamen maken op een harde schijf met USB-aansluiting (alleen voor modellen die opname op een harde schijf via USB ondersteunen)
 • Led
[107] Problemen oplossen

Hier beginnen

 • Zelfdiagnose
 • Software-updates
 • Als een volledige reset (herstart) van het tv-toestel noodzakelijk is
 • Veelgestelde vragen voor het oplossen van problemen
[108] Problemen oplossen | Hier beginnen

Zelfdiagnose

Controleer of het tv-toestel correct werkt.

 • Druk op de HELP-knop en selecteer vervolgens [Zelfdiagnose] of [Probleemdiagnose] — [Zelfdiagnose].
  [Zelfdiagnose] wordt gestart.

Hint

U kunt ook de volgende symptomen controleren onder [Probleemdiagnose].

 • [Symptomen internetconnectiviteit]
 • [Symptomen van externe apparaten]
 • [Symptomen beeld/geluid]

Probeer het volgende als het probleem aanhoudt.

 • Reset (herstart) het tv-toestel. Raadpleeg Als een volledige reset (herstart) van het tv-toestel noodzakelijk is voor meer informatie.
 • Raadpleeg en probeer Software-updates.
 • Ondersteuningssite
[109] Problemen oplossen | Hier beginnen

Software-updates

Sony stelt regelmatig software-updates ter beschikking om de functionaliteit te verbeteren en gebruikers een nieuwe tv-ervaring te bieden. De eenvoudigste manier om software-updates binnen te krijgen is via een internetverbinding naar het tv-toestel.

Het automatisch downloaden van software inschakelen

Als u [Automatisch software download] wilt inschakelen, druk u op de HELP-knop en selecteert u vervolgens [Update systeemsoftware] — [Automatisch software download].

Hint

 • Als u de software handmatig wilt bijwerken, selecteert u [Software-update].
 • Als u de software niet automatisch wilt bijwerken, schakelt u [Automatisch software download] uit.

Opmerking

 • Wanneer [Automatisch software download] is uitgeschakeld, kan het tv-toestel geen meldingen ontvangen, ook niet wanneer er een software-update beschikbaar is.

Software bijwerken vanaf een USB-opslagapparaat

Als u geen netwerkverbinding hebt, kunt u de software ook bijwerken met een USB-opslagapparaat. Ga op uw computer naar de ondersteuningssite van Sony en download de software van die site op een USB-opslagapparaat. Steek het USB-opslagapparaat in een USB-poort van het tv-toestel en de software-update gaat automatisch van start.

Als u de tv-software bijwerkt vanaf een USB-opslagapparaat, lees dan goed de waarschuwingen op de website die betrekking hebben op updates vanaf een USB-opslagapparaat.

Zie de pagina Ondersteuningssite voor meer informatie over de ondersteuningssite.

[110] Problemen oplossen | Hier beginnen

Als een volledige reset (herstart) van het tv-toestel noodzakelijk is

Als het bijvoorbeeld niet lukt om beeld te krijgen op het scherm of als de afstandsbediening niet werkt, gebruik dan de volgende procedure om het tv-toestel te resetten. Als het probleem aanhoudt, probeert u de volgende procedure voor het terughalen van de fabrieksinstellingen.
Als een extern USB-apparaat op het tv-toestel is aangesloten, maak dat USB-apparaat dan los van het tv-toestel voordat u de reset uitvoert.

Resetten door middel van uit- en inschakelen

 1. Start het tv-toestel opnieuw met de afstandsbediening.
  Houd de aan/uit-knop op het tv-toestel gedurende vijf seconden ingedrukt totdat wordt weergegeven dat het tv-toestel wordt uitgeschakeld.
  Het tv-toestel gaat uit en start ongeveer een minuut later automatisch opnieuw op.
 2. Trek de stekker van het netsnoer uit het stopcontact.
  Als het probleem na stap 1 aanhoudt, trek dan de stekker van het netsnoer uit het stopcontact. Druk daarna op de aan-uitknop van het tv-toestel en wacht twee minuten. Steek daarna de stekker weer in het stopcontact.

Hint

Uw persoonlijke instellingen en gegevens zijn nog aanwezig nadat het tv-toestel opnieuw is gestart.

Fabrieksinstellingen terugzetten

Als het probleem aanhoudt na deze uit- en inschakelprocedure, probeert u de procedure voor het terughalen van de fabrieksinstellingen.

Opmerking

Als u de fabrieksinstellingen terughaalt, worden alle huidige gegevens en instellingen van het tv-toestel verwijderd (zoals de Wi-Fi-gegevens en gegevens van het bekabelde netwerk, uw Google-account en andere aanmeldgegevens, Google Play en andere geïnstalleerde apps).

 1. Druk op de HOME-knop en selecteer vervolgens [Instellingen] — [Apparaatvoorkeuren] — [Resetten] — [Fabrieksinstellingen terugzetten].
 2. Selecteer [Alles wissen].
  Als u een pincode op uw tv-toestel hebt ingesteld, wordt u gevraagd om deze pincode in te voeren wanneer u [Alles wissen] selecteert.
  Nadat de fabrieksinstellingen zijn teruggehaald, gaat het tv-toestel door naar de wizard waarmee u de eerste instellingen opgeeft. U moet akkoord gaan met de algemene voorwaarden van Google en het privacybeleid van Google.
[111] Problemen oplossen | Hier beginnen

Veelgestelde vragen voor het oplossen van problemen

Voor het oplossen van problemen kunt u ook de "veelgestelde vragen" raadplegen op de onderstaande ondersteuningssite.

 • http://www.sony.net/androidtv-faq/
  QR code for the Sony support website

Voor het oplossen van problemen kunt u ook de veelgestelde vragen raadplegen op onze ondersteuningssite.

[112] Problemen oplossen

Beeld (kwaliteit)/scherm

 • Geen kleur/donker beeld/kleur is niet juist/beeld is te helder.
 • Gestoord beeld./Het scherm knippert.
 • Het beeldformaat/schermformaat/de breedbeeldmodus wijzigt automatisch.
 • U zit televisie te kijken en het scherm springt ineens op een video die u niet herkent.
 • Er zijn banners/tickers te zien aan de boven- of onderrand van het scherm.
 • HDR-beelden in hoge resolutie worden niet weergegeven.
 • 3D-beelden worden niet weergeven. Het 3D-effect is zwak (alleen 3D-modellen).
 • Er verschijnen zwarte balken aan beide kanten van het scherm bij het bekijken van 3D-beelden (alleen 3D-modellen).
 • Het is niet mogelijk om de 3D-weergave uit te schakelen tijdens het bekijken van 3D-inhoud (alleen 3D-modellen).
 • Het bericht [3D-signaal gedetecteerd.] verschijnt automatisch als er een 3D-signaal wordt gedetecteerd. (alleen 3D-modellen).
 • Er verschijnt een bericht over een app die toestemming vraag om een tv-functie te gebruiken.
 • Het scherm wordt na verloop van tijd donkerder. (Alleen voor modellen met een OLED-paneel.)
 • Het bericht [De schermvernieuwing is niet voltooid] wordt weergegeven. (Alleen voor modellen met een OLED-paneel.)
 • U maakt u zorgen over beeldretentie. (Alleen voor modellen met een OLED-paneel.)
 • Er verschijnt een witte lijn op het scherm. (Alleen voor modellen met een OLED-paneel.)
 • De schermvernieuwing wordt niet voltooid. (Alleen voor modellen met een OLED-paneel.)
[113] Problemen oplossen | Beeld (kwaliteit)/scherm

Geen kleur/donker beeld/kleur is niet juist/beeld is te helder.

Pas de kleurtint, helderheid en beeldkwaliteit van het tv-toestel aan in [Beeld].

 • Druk op de ACTION MENU-knop en selecteer vervolgens [Beeld] om aanpassingen door te voeren.
 • Als u de instellingen bij [Beeld] wilt resetten, drukt u op de ACTION MENU-knop en vervolgens selecteert u [Beeld] — [Geavanceerde instellingen] — [Reset].
 • Als u [Power Saving] instelt op [Laag] of [Hoog], wordt het zwartniveau versterkt. Druk op de HOME-knop en selecteer vervolgens [Instellingen] — [Apparaatvoorkeuren] — [Verbruik] — [Power Saving] en selecteer hier [Uit] om het scherm lichter te maken.

Opmerking

 • De beeldkwaliteit hangt af van het signaal en de inhoud.
 • De beeldkwaliteit kan beter worden als u een aanpassing doorvoert bij [Beeld] onder [Instellingen].
  Druk op de ACTION MENU-knop, selecteer [Beeld] — [Geavanceerde instellingen] en pas [Helderheid] of [Contrast] aan.
[114] Problemen oplossen | Beeld (kwaliteit)/scherm

Gestoord beeld./Het scherm knippert.

Controleer de aansluiting en positie van de antenne en randapparaten

 • Controleer de aansluiting van de antenne/kabel.
 • Houd de antenne/kabel uit de buurt van andere aansluitingskabels.
 • Houd bij het installeren van een optioneel apparaat wat ruimte vrij tussen het apparaat en het tv-toestel.
 • Zorg ervoor dat de antenne met behulp van een kwaliteitsvolle coaxkabel van 75 ohm is aangesloten.

Controleer de instelling bij [Beweging]

 • Druk op de ACTION MENU-knop en selecteer vervolgens [Beeld] — [Geavanceerde instellingen] — [Beweging] — [Motionflow] — [Uit]. (Alleen voor modellen die compatibel zijn met [Motionflow])
  Modellen die [Motionflow] ondersteunen, hebben [Motionflow] in [Instellingen] — [Weergave en geluid] — [Beeld] — [Geavanceerde instellingen] — [Beweging].
 • Wijzig de huidige instelling van [Film Modus] naar [Uit].
  Druk op de ACTION MENU-knop en selecteer vervolgens [Beeld] — [Geavanceerde instellingen] — [Beweging] — [Film Modus].
 • Controleer de instellingen bij [Programma's handmatig instellen].
  Druk op de HOME-knop en selecteer vervolgens [Instellingen] — [Tv kijken] — [Zenders] — [Zender installatie] — [Analoge instellingen] — [Programma's handmatig instellen].
  • Stel [LNA] in op [Uit] om de beeldontvangst te verbeteren. ([LNA] is mogelijk niet beschikbaar afhankelijk van uw situatie/regio/land.)
  • Voer [AFT] uit voor een betere analoge ontvangst.
   (De beschikbaarheid van [Programma's handmatig instellen] en de bijbehorende opties kan variëren afhankelijk van uw regio/land/situatie.)
[115] Problemen oplossen | Beeld (kwaliteit)/scherm

Het beeldformaat/schermformaat/de breedbeeldmodus wijzigt automatisch.

U kunt het beeldformaat aanpassen bij [Beeldregeling].
Druk op de HOME-knop en selecteer vervolgens [Instellingen] — [Weergave en geluid] — [Beeldregeling].

 • Wanneer u de zender of de video-ingang wijzigt en [Auto formaat] bij [Beeldregeling] ingeschakeld is, wordt de huidige instelling van [Wide-modus] automatisch gewijzigd op basis van het ingangssignaal. Om de instellingen van [Wide-modus] te vergrendelen, schakelt u [Auto formaat] uit.
 • U kunt het beeldformaat handmatig aanpassen bij [Wide-modus].

Voorbeeld van instellingen bij [Wide-modus] (wanneer het origineel een beeldverhouding van 4:3 heeft)

 • [Normaal]
  Hiermee wordt niets veranderd aan het originele beeld. Rechts en links naast het beeld zijn zwarte balken te zien die het verschil ten opzichte van het 4:3-beeld opvullen.
  Example of setting
 • [Zoom]
  Hiermee wordt een 16:9-beeld dat is geconverteerd naar 4:3 Letter Box in de juiste beeldverhouding weergegeven.
  Example of setting
 • [Smart]
  Hiermee wordt het beeld vergroot. Er wordt zoveel mogelijk van het originele beeld behouden.
  Example of setting

[Wide-modus] (wanneer het origineel een beeldverhouding van 16:9 heeft)

Het beeld wordt mogelijk niet weergegeven zoals bedoeld, ook al heeft het een beeldverhouding van 16:9. Pas de instellingen aan om het gewenste beeld te krijgen.

 • [Normaal]
  Hiermee wordt een 4:3-beeld dat horizontaal was vergroot tot 16:9 in de juiste beeldverhouding weergegeven.
  Example of setting
 • [Zoom]
  Hiermee wordt een 16:9-beeld dat is geconverteerd naar 4:3 Letter Box in de juiste beeldverhouding weergegeven.
  Example of setting
 • [Smart]
  Hiermee wordt het beeld vergroot. Er wordt zoveel mogelijk van het originele beeld behouden.
  Example of setting

Opmerking

 • U kunt [Auto formaat] in [Beeldregeling] instellen op [Smart] of [Zoom]. Deze instelling blijft gelden tot u de zender/ingang wijzigt of tot u de instelling [Wide-modus] opnieuw handmatig wijzigt.
 • Met [Auto formaat] onder [Beeldregeling] wordt het beeld niet vergroot terwijl de inhoud wordt gewijzigd, aangezien de inhoudsinformatie wordt bepaald door de signaalprovider van de zender. Indien gewenst kunt u de instelling [Wide-modus] handmatig wijzigen. Deze instelling blijft gelden tot u de zender/ingang wijzigt of tot u de instelling [Wide-modus] opnieuw handmatig wijzigt.
 • Het beeldformaat hangt af van de signaalinhoud.
  • Het beeld wordt kleiner tijdens reclameboodschappen als gevolg van de methode die wordt gebruikt door een provider om inhoud uit te zenden. Wanneer een HD-zender overschakelt naar SD-inhoud (reclameboodschappen), is het mogelijk dat het beeld kleiner wordt en zwarte randen vertoont.
  • Sommige breedbeeldprogramma's worden gefilmd met een beeldverhouding die groter is dan 16:9 (dit is vooral het geval bij bioscoopfilms). Bij het weergeven van dergelijke programma's op uw tv-toestel, zijn er boven en onder aan het scherm zwarte balken zichtbaar. Raadpleeg voor meer informatie de documentatie die bij de Blu-ray of dvd is geleverd (of neem contact op met de programmaaanbieder).
  • Programma's die worden uitgezonden in een HD-formaat (720p en 1080i) met 4:3-inhoud bevatten veelal zwarte balken aan de linker- en rechterzijde van het scherm, die door de zender worden toegevoegd.

Hint

Bij sommige kabel- en satellietsettopboxen kunt u ook het formaat van het beeld regelen. Als u een settopbox gebruikt, neemt u contact op met de fabrikant van de settopbox voor meer informatie.

[116] Problemen oplossen | Beeld (kwaliteit)/scherm

U zit televisie te kijken en het scherm springt ineens op een video die u niet herkent.

In dit geval staat het tv-toestel mogelijk in demomodus. Beëindig de demomodus.

 • Druk op de HOME-knop op de afstandsbediening en selecteer [Instellingen] — [Apparaatvoorkeuren] — [Winkelmodusinstellingen]. Schakel [Demomodus] en [Beeldherstelmodus] uit.
[117] Problemen oplossen | Beeld (kwaliteit)/scherm

Er zijn banners/tickers te zien aan de boven- of onderrand van het scherm.

In dit geval staat het tv-toestel mogelijk in demomodus. Beëindig de demomodus.

 • Druk op de HOME-knop op de afstandsbediening en selecteer [Instellingen] — [Apparaatvoorkeuren] — [Winkelmodusinstellingen]. Schakel [Demomodus] en [Beeldherstelmodus] uit.
[118] Problemen oplossen | Beeld (kwaliteit)/scherm

HDR-beelden in hoge resolutie worden niet weergegeven.

Het volgende is nodig om HDR-beeld te kijken in hoge resolutie, zoals 4K (50p/60p)*.

 • Sluit een apparaat dat 4K (50p/60p)* afspeelt aan op HDMI IN 2/3.
 • Gebruik een Premium high speed HDMI‐kabel(s) met ondersteuning voor 18 Gbps.
 • Stel [Indeling HDMI-signaal] in op [Verbeterde indeling] door [Instellingen] — [Tv kijken] — [Externe ingangen] — [Indeling HDMI-signaal] — [Verbeterde indeling] te selecteren.
 • Controleer of het aangesloten apparaat de meest recente instellingen of firmware heeft.

* De beschikbaarheid is afhankelijk van uw model/regio/land.

[119] Problemen oplossen | Beeld (kwaliteit)/scherm

3D-beelden worden niet weergeven. Het 3D-effect is zwak (alleen 3D-modellen).

3D-modellen hebben [3D-instellingen] in [Instellingen] — [Weergave en geluid].

 • Als twee beelden naast elkaar worden weergegeven, drukt u op de ACTION MENU-knop en selecteert u vervolgens [3D] — [3D-weergave] — [3D (Naast elkaar)].
  Als twee beelden boven elkaar worden weergegeven, drukt u op de ACTION MENU-knop en selecteert u vervolgens [3D] — [3D-weergave] — [3D (Boven elkaar)].
 • Als het scherm [3D-weergave] verschijnt en er geen 3D-beelden worden weergegeven, schakelt u het apparaat uit dat de 3D-inhoud afspeelt en schakelt u het daarna weer in.
 • Het 3D-effect kan van persoon tot persoon verschillend worden ervaren.

voor 4K-modellen

 • 4K 3D-signalen kunnen niet weergegeven worden.
 • Voor modellen met een Passieve 3D Bril moet u recht voor het tv-toestel zitten. Afhankelijk van de kijkpositie kan het 3D-effect minder uitgesproken zijn. Zorg voor een andere kijkhoek ten opzichte van het scherm.

Voor modellen met een Actieve 3D Bril

 • Let er vooral op dat er geen obstakels staan tussen het tv-toestel en de Actieve 3D Bril.
 • Vervang de batterij in de Actieve 3D Bril.
 • Controleer of de Actieve 3D Bril is ingeschakeld.
 • U kunt uw Actieve 3D Bril pas gebruiken als u deze hebt geregistreerd bij het tv-toestel. Om de bril met een ander tv-toestel te gebruiken, moet u deze opnieuw registreren. Schakel de bril uit voor u deze opnieuw registreert.
 • Draadloze toestellen of magnetrons kunnen de communicatie tussen de 3D Bril en het tv-toestel verstoren, omdat het tv-toestel de 2,4GHz-band gebruikt. Probeer in dat geval opnieuw te registreren.
 • Als een toestel dat niet geschikt is voor 3D (bv. een thuisbioscoopsysteem) aangesloten is tussen het tv-toestel en het apparaat dat 3D ondersteunt, zal het tv-toestel geen 3D-beelden weergeven. Sluit het apparaat dat 3D ondersteunt rechtstreeks aan op het tv-toestel via een goedgekeurde HIGH SPEED HDMI-kabel die voorzien is van het HDMI-logo.
[120] Problemen oplossen | Beeld (kwaliteit)/scherm

Er verschijnen zwarte balken aan beide kanten van het scherm bij het bekijken van 3D-beelden (alleen 3D-modellen).

3D-modellen hebben [3D-instellingen] in [Instellingen] — [Weergave en geluid].

 • Er verschijnen zwarte balken aan beide kanten van het scherm om 3D-signalen te verwerken bij het aanpassen van de diepte van 3D-beelden bij [Instellingen] — [Weergave en geluid] — [3D-instellingen] — [Regeling 3D-diepte].
[121] Problemen oplossen | Beeld (kwaliteit)/scherm

Het is niet mogelijk om de 3D-weergave uit te schakelen tijdens het bekijken van 3D-inhoud (alleen 3D-modellen).

3D-modellen hebben [3D-instellingen] in [Instellingen] — [Weergave en geluid].

 • Voor 3D-inhoud die weergegeven wordt aan de hand van 3D-signalen, is het niet mogelijk om de 3D-weergave uit te schakelen op het tv-toestel. Schakel de 3D-instellingen uit op het aangesloten apparaat (bv. een Blu-ray-speler).
[122] Problemen oplossen | Beeld (kwaliteit)/scherm

Het bericht [3D-signaal gedetecteerd.] verschijnt automatisch als er een 3D-signaal wordt gedetecteerd. (alleen 3D-modellen).

3D-modellen hebben [3D-instellingen] in [Instellingen] — [Weergave en geluid].

 • Deactiveer de instelling [3D-signaalwaarschuwing]. Druk op de HOME-knop en selecteer vervolgens [Instellingen] — [Weergave en geluid] — [3D-instellingen] — [3D-signaalwaarschuwing] — [Uit].
[123] Problemen oplossen | Beeld (kwaliteit)/scherm

Er verschijnt een bericht over een app die toestemming vraag om een tv-functie te gebruiken.

 • Selecteer of de app toegang mag hebben tot de weergegeven functie.
 • U kunt de lijst met rechten die apps hebben, ingedeeld op tv-functie, bekijken en de instellingen per app aanpassen. Druk op de HOME-knop, selecteer [Instellingen] — [Apps] — [App-rechten] — de gewenste tv-functie.
[124] Problemen oplossen | Beeld (kwaliteit)/scherm

Het scherm wordt na verloop van tijd donkerder. (Alleen voor modellen met een OLED-paneel.)

 • Bij een volledig of gedeeltelijk stilstaand beeld wordt het scherm geleidelijk donkerder om beeldretentie tegen te gaan. Deze functie dient om het scherm te beschermen; het is dus geen defect.
[125] Problemen oplossen | Beeld (kwaliteit)/scherm

Het bericht [De schermvernieuwing is niet voltooid] wordt weergegeven. (Alleen voor modellen met een OLED-paneel.)

Om beeldretentie tegen te gaan wordt de schermvernieuwing automatisch uitgevoerd nadat het tv-toestel geruime tijd is gebruikt. Als het tv-toestel wordt ingeschakeld, als de stekker uit het stopcontact wordt gehaald of als de omgevingstemperatuur niet meer tussen 10 °C en 40 °C ligt tijdens de schermvernieuwing, wordt het proces niet volledig uitgevoerd en wordt deze melding weergegeven.

 • Als de schermvernieuwing automatisch is gestart, begint het proces opnieuw wanneer u het tv-toestel uitschakelt met de afstandsbediening.
 • Als de schermvernieuwing handmatig is gestart, moet u dit opnieuw doen.
[126] Problemen oplossen | Beeld (kwaliteit)/scherm

U maakt u zorgen over beeldretentie. (Alleen voor modellen met een OLED-paneel.)

Beeldretentie kan zich voordoen als steeds opnieuw of gedurende langere tijd hetzelfde beeld wordt weergegeven.

Om beeldretentie tegen te gaan raden wij u aan om het toestel gewoonlijk uit te schakelen met de aan/uit-knop op de afstandsbediening of op het tv-toestel.

Opmerking

 • Voer de handmatige schermvernieuwing alleen uit bij duidelijk zichtbare beeldretentie. Hanteer als vuistregel dat u deze functie niet vaker gebruikt dan eenmaal per jaar. Gebruik deze functie bij voorkeur niet vaker dan eenmaal per jaar, want dit zou gevolgen kunnen hebben voor de nuttige levensduur van het scherm.
 • Beelden zoals klokken en felle kleuren kunnen sneller tot beeldretentie leiden. Voorkom dat u dergelijke beelden te lang achter elkaar weergeeft, want anders kan beeldretentie optreden.
[127] Problemen oplossen | Beeld (kwaliteit)/scherm

Er verschijnt een witte lijn op het scherm. (Alleen voor modellen met een OLED-paneel.)

 • Om beeldretentie tegen te gaan wordt de schermvernieuwing automatisch uitgevoerd nadat het tv-toestel geruime tijd is gebruikt. De schermvernieuwing begint nadat het tv-toestel is uitgeschakeld en duurt ongeveer een uur. Tijdens de schermvernieuwing kan een witte lijn zichtbaar zijn op het scherm. Dit is geen defect van het tv-toestel.
[128] Problemen oplossen | Beeld (kwaliteit)/scherm

De schermvernieuwing wordt niet voltooid. (Alleen voor modellen met een OLED-paneel.)

 • De schermvernieuwing werkt bij een kamertemperatuur tussen 10 °C en 40 °C. Als de kamertemperatuur buiten deze waarden ligt tijdens de schermvernieuwing, wordt het proces niet volledig uitgevoerd en wordt er een melding weergegeven. Als de melding wordt weergegeven, controleer dan de kamertemperatuur.
[129] Problemen oplossen

Toetsenbord

U kunt het huidige scherm niet bedienen nadat het schermtoetsenbord is weergegeven.

 • Druk op de BACK-knop op de afstandsbediening als u wilt terugkeren naar de bediening van het scherm achter het schermtoetsenbord.
[130] Problemen oplossen

Zendontvangst

 • Controleer eerst deze punten voor het oplossen van problemen met uw tv-ontvangst.
 • U ziet alleen blokjes of een foutmelding en u kunt geen uitzendingen bekijken.
 • Er verschijnen spookbeelden of dubbele beelden.
 • Er verschijnt alleen ruis of een zwart beeld op het scherm.
 • Er doet zich beeld- of geluidsruis voor bij het bekijken van een analoge tv-zender.
 • Sommige zenders hebben geen beeld.
 • Slechte ontvangst of slechte beeldkwaliteit bij digitale uitzendingen.
 • U kunt geen digitale zenders bekijken.
 • Niet alle analoge zenders zijn correct afgestemd.
 • U kunt geen satellietzenders bekijken. (alleen modellen die satellietontvangst ondersteunen)
 • Sommige digitale zenders ontbreken.
 • U wilt afstemmen op uw schotelantenne.
[131] Problemen oplossen | Zendontvangst

Controleer eerst deze punten voor het oplossen van problemen met uw tv-ontvangst.

 • Controleer of de antennekabel stevig op het tv-toestel is aangesloten.
  • Controleer of de antennekabel niet los zit of losgeraakt is.
  • Zorg ervoor dat de kabel of kabelstekker van de antenne niet beschadigd is.
 • Verbind het tv-toestel met het internet om inhoud te bekijken die wordt gestreamd.

Hint

 • Raadpleeg voor meer informatie de ondersteuningssite van Sony.
  Ondersteuningssite
[132] Problemen oplossen | Zendontvangst

U ziet alleen blokjes of een foutmelding en u kunt geen uitzendingen bekijken.

 • Zorg ervoor dat de antennekabel is aangesloten op de juiste poorten (tv-toestel/aangesloten apparaten/wandcontactdoos).
 • De kabel mag niet te oud zijn en er mag geen kortsluiting zijn binnen in de stekker.
[133] Problemen oplossen | Zendontvangst

Er verschijnen spookbeelden of dubbele beelden.

 • Controleer de aansluiting van de antenne of kabel.
 • Controleer de locatie en richting van de antenne.
 • Druk op de ACTION MENU-knop en selecteer vervolgens [Beeld] — [Geavanceerde instellingen] — [Beweging] — [Motionflow] — [Uit].
  (Alleen voor modellen die compatibel zijn met [Motionflow])
  Modellen die [Motionflow] ondersteunen, hebben [Motionflow] in [Instellingen] — [Weergave en geluid] — [Beeld] — [Geavanceerde instellingen] — [Beweging].
[134] Problemen oplossen | Zendontvangst

Er verschijnt alleen ruis of een zwart beeld op het scherm.

 • Controleer of de automatische afstemming uitgevoerd wordt.
 • Controleer of de antenne defect of verbogen is.
 • Controleer of de antenne het einde van zijn levensduur heeft bereikt (3-5 jaar bij normaal gebruik, 1-2 jaar bij gebruik in kustgebieden).
[135] Problemen oplossen | Zendontvangst

Er doet zich beeld- of geluidsruis voor bij het bekijken van een analoge tv-zender.

 • Controleer de instelling bij [Programma's handmatig instellen].

  Druk op de HOME-knop en selecteer vervolgens [Instellingen] — [Tv kijken] — [Zenders] — [Zender installatie] — [Analoge instellingen] — [Programma's handmatig instellen].

  • Voer [AFT] uit voor een betere ontvangst van beeld en geluid. (De namen van de opties verschillen afhankelijk van uw regio/land.)
  • Stel [Audiofilter] in op [Uit], [Laag] of [Hoog] voor een betere analoge geluidsontvangst.
  • Stel [LNA] in op [Uit] om de beeldontvangst te verbeteren. ([LNA] is mogelijk niet beschikbaar afhankelijk van uw situatie/regio/land.)
 • Zorg ervoor dat de antenne met behulp van een kwaliteitsvolle coaxkabel van 75 ohm is aangesloten.
 • Houd de kabel van de antenne uit de buurt van andere aansluitingskabels.
[136] Problemen oplossen | Zendontvangst

Sommige zenders hebben geen beeld.

 • Dit is een gecodeerde zender/abonneezender. Meld u aan bij een betaaltelevisiedienst.
 • Deze zender wordt alleen voor data gebruikt (geen beeld of geluid).
 • Neem contact op met de zender voor uitzendinformatie.
[137] Problemen oplossen | Zendontvangst

Slechte ontvangst of slechte beeldkwaliteit bij digitale uitzendingen.

 • Verander de positie, de richting en de hoek van de vaste televisieantenne voor een maximaal antennesignaalniveau. Controleer of de richting van de antenne niet onbedoeld is veranderd (bv. door de wind).
 • Als u een versterker gebruikt voor het tv-signaal, stel het signaal ervan dan opnieuw af.
 • Als apparatuur (zoals een verdeler van het tv-signaal) aangesloten is tussen de antenne en het tv-toestel, kan dat van invloed zijn op de tv-ontvangst. Sluit de antenne rechtstreeks aan op het tv-toestel om te controleren of de ontvangst dan beter is.
 • Slechte weersomstandigheden kunnen van invloed zijn op satellietzendsystemen. Wacht tot het weer beter wordt. (alleen modellen die satellietontvangst ondersteunen)
[138] Problemen oplossen | Zendontvangst

U kunt geen digitale zenders bekijken.

 • Neem contact op met een lokaal installatiebedrijf om te achterhalen of er in uw omgeving digitaal wordt uitgezonden.
 • Sluit een antenne aan met een hoger vermogen.
[139] Problemen oplossen | Zendontvangst

Niet alle analoge zenders zijn correct afgestemd.

 • Probeer zenders handmatig af te stemmen door de instellingen te configureren. Druk op de HOME-knop en selecteer vervolgens [Instellingen] — [Tv kijken] — [Zenders] — [Zender installatie] — [Analoge instellingen] — [Programma's handmatig instellen]. (De beschikbaarheid van [Programma's handmatig instellen] en de bijbehorende opties kan variëren afhankelijk van uw regio/land/situatie.)
[140] Problemen oplossen | Zendontvangst

U kunt geen satellietzenders bekijken. (alleen modellen die satellietontvangst ondersteunen)

Modellen die satellietontvangst ondersteunen, hebben [Satelliet Instelling] in [Instellingen] — [Tv kijken] — [Zenders] — [Zender installatie] — [Digitaal Set-up].

 • Neem contact op met een lokaal installatiebedrijf om te achterhalen of er in uw omgeving satellietdiensten beschikbaar zijn.
 • Controleer uw LNB-apparaat en -instellingen.
 • Als uw tv-toestel is uitgerust met "MAIN"- en "SUB"-aansluitingen en de dubbele satelliettunermodus niet wordt ingesteld met [Selectie van modus Tuner voor satelliet], kan de aansluiting die gemarkeerd is met "SUB" niet worden gebruikt. Sluit in dat geval uw satellietantenne aan op de aansluiting die gemarkeerd is met "MAIN".
[141] Problemen oplossen | Zendontvangst

Sommige digitale zenders ontbreken.

Het afstembereik wijzigen (afhankelijk van uw regio/land)

Druk op de HOME-knop en selecteer vervolgens [Instellingen] — [Tv kijken] — [Zenders] — [Zender installatie] — [Digitaal Set-up] — [Digitale afstemming] — [Auto afstemmings bereik].

[Normaal]
Hiermee zoekt u naar de zenders die in uw regio/land beschikbaar zijn.
[Vol]
Hiermee zoekt u naar de zenders die beschikbaar zijn ongeacht regio/land.

Digitale diensten bijwerken

U kunt [Automatische programmering] starten na een verhuizing of na een verandering van serviceprovider, of om te zoeken naar nieuwe zenders die aan het aanbod zijn toegevoegd.

Automatische updates van diensten configureren

Wij raden u aan [Auto service update] in te stellen op [Aan] om het mogelijk te maken dat nieuwe digitale diensten automatisch worden toegevoegd zodra ze beschikbaar komen.

 1. Druk op de HOME-knop en selecteer vervolgens [Instellingen] — [Tv kijken] — [Zenders] — [Zender installatie] — [Digitaal Set-up] — [Technische instellingen] — [Auto service update] — [Aan].

Als deze optie uitgeschakeld is, wordt u in een melding op het scherm op de hoogte gebracht van nieuwe diensten en worden de diensten niet automatisch toegevoegd.

Hint

 • De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw regio/land. Als deze functie niet beschikbaar is, voer dan [Automatische programmering] uit om nieuwe diensten toe te voegen.
[142] Problemen oplossen | Zendontvangst

U wilt afstemmen op uw schotelantenne.

Als u een schotelantenne hebt, kunt u satellietuitzendingen bekijken. Bepaal uw type installatie en configureer de tunerinstellingen.

Afstemmen op de satelliet

 • Satellietuitzendingen ontvangen (alleen voor modellen met satellietontvangst)
[143] Problemen oplossen

Geluid

 • Geen geluid maar goede beeldkwaliteit.
 • Audioruis.
 • Geen of weinig geluid met een thuisbioscoopsysteem.
 • Haperend geluid.
 • U wilt geluid weergeven via een hoofdtelefoon/Bluetooth-geluidsapparaat/audiosysteem en via de luidsprekers van het tv-toestel.
 • Het volume van de hoofdtelefoon of het Bluetooth-geluidsapparaat kan niet worden aangepast.
 • Er zit vertraging tussen het beeld en geluid.
[144] Problemen oplossen | Geluid

Geen geluid maar goede beeldkwaliteit.

 • Controleer de volumeregeling.
 • Druk op de knop (dempen) of (Volume) + om het dempen te annuleren.
 • Druk op de ACTION MENU-knop en selecteer vervolgens [Speakers] — [TV-speaker].
 • Verwijder een eventueel aangesloten hoofdtelefoon.
[145] Problemen oplossen | Geluid

Audioruis.

 • Zorg ervoor dat de antenne met behulp van een kwaliteitsvolle coaxkabel van 75 ohm is aangesloten.
 • Houd de kabel van de antenne uit de buurt van andere aansluitingskabels.
 • Gebruik enkel een onbeschadigde antennekabel om tv-interferentie te voorkomen.
[146] Problemen oplossen | Geluid

Geen of weinig geluid met een thuisbioscoopsysteem.

 • Druk op de ACTION MENU-knop en selecteer vervolgens [Speakers] — [Audiosysteem].
 • Stel [Hoofdtelefoon/Audio uit] in op [Audio-uit (vast)] bij de instelling [Audio-uitgang].
 • Als het audiosysteem niet compatibel is met Dolby Digital of DTS, stel dan [Instellingen] — [Weergave en geluid] — [Audio-uitgang] — [Digitale audio-uitgang] in op [PCM].
 • Wanneer u een analoge (RF) zender selecteert en het beeld niet correct wordt weergegeven, moet u het tv-systeem wijzigen. Druk op de HOME-knop en selecteer vervolgens [Instellingen] — [Tv kijken] — [Zenders] — [Zender installatie] — [Analoge instellingen] — [Programma's handmatig instellen] — [TV systeem]. (De beschikbaarheid van [Programma's handmatig instellen] of de optienaam kan variëren afhankelijk van uw regio/land/situatie.)
 • Als [Speakers] ingesteld is op [TV-speaker] en [Hi‑res upscaling (DSEE HX)] ingesteld is op [Auto], dan wordt DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) gedempt, afhankelijk van uw model.
 • Controleer of de instelling [Volume digitale audio-uitgang] van het tv-toestel op de hoogste stand staat.

  Druk op de HOME-knop en selecteer vervolgens:
  [Instellingen] — [Weergave en geluid] — [Audio-uitgang] — [Volume digitale audio-uitgang]

 • Als de HDMI-ingang wordt gebruikt met Super Audio CD of DVD-Audio, worden er via DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) mogelijk geen audiosignalen uitgevoerd.
[147] Problemen oplossen | Geluid

Haperend geluid.

 • Controleer de aansluiting van de antenne/kabel.
 • Houd de antenne/kabel uit de buurt van andere aansluitingskabels.
 • Houd het tv-toestel weg bij bronnen van elektrische ruis, zoals auto's, haardrogers, Wi-Fi-apparaten, mobiele telefoons of optische apparaten.
 • Houd bij het installeren van een optioneel apparaat wat ruimte vrij tussen het apparaat en het tv-toestel.
 • Voer [AFT] onder [Programma's handmatig instellen] uit voor een betere analoge geluidsontvangst.
  (De beschikbaarheid van [Programma's handmatig instellen] en de bijbehorende opties kan variëren afhankelijk van uw regio/land/situatie.)
 • Stel [Audiofilter] in op [Laag] of [Hoog] voor een betere analoge geluidsontvangst. ([Audiofilter] is mogelijk niet beschikbaar afhankelijk van uw regio/land.)
[148] Problemen oplossen | Geluid

U wilt geluid weergeven via een hoofdtelefoon/Bluetooth-geluidsapparaat/audiosysteem en via de luidsprekers van het tv-toestel.

Geluid weergeven via de hoofdtelefoon of het Bluetooth-geluidsapparaat en via de luidsprekers van het tv-toestel

Geluid kan tegelijk worden weergeven via de hoofdtelefoon of het Bluetooth-geluidsapparaat en via de luidsprekers van het tv-toestel als u de volgende instellingen opgeeft. De manier van instellen hangt ervan af of het tv-toestel een model met A2DP-ondersteuning is.

Modellen met A2DP-ondersteuning die overweg kunnen met Bluetooth-geluidsapparaten hebben [A/V-synchronisatie] in [Instellingen] — [Weergave en geluid] — [Audio-uitgang].

Als het tv-toestel geen A2DP-ondersteuning heeft

 • Druk op de HOME-knop en selecteer vervolgens [Instellingen] — [Weergave en geluid] — [Audio-uitgang] — [Koppeling hoofdtelefoon luidsprekers] — [Uit] om geluid weer te geven via zowel het apparaat dat op de hoofdtelefoonaansluiting is aangesloten als de luidsprekers van het tv-toestel.

Bluetooth-geluidsapparaten zoals een Bluetooth-hoofdtelefoon kunnen niet worden gebruikt.

Als het tv-toestel A2DP-ondersteuning heeft

 • Druk op de HOME-knop en selecteer vervolgens [Instellingen] — [Weergave en geluid] — [Audio-uitgang] — [Geluid naar zowel tv-speakers als naar ander apparaat] om deze instelling in te schakelen en geluid weer te geven via zowel het apparaat dat op de hoofdtelefoonaansluiting is aangesloten of de Bluetooth-hoofdtelefoon als de luidsprekers van het tv-toestel.

Geluid weergeven via een audiosysteem dat is aangesloten via ARC en via de luidsprekers van het tv-toestel

Geluid kan tegelijkertijd zowel via een audiosysteem dat is aangesloten op het tv-toestel als via de luidsprekers van het tv-toestel worden weergegeven door aan de volgende voorwaarden te voldoen.

 • Aansluiting van het tv-toestel en audiosysteem met een digitale optische kabel
 • Instelling van [Digitale audio-uitgang] op [PCM]

Raadpleeg de pagina Een audiosysteem aansluiten voor meer informatie over aansluitingen met de digitale optische kabel.

[149] Problemen oplossen | Geluid

Het volume van de hoofdtelefoon of het Bluetooth-geluidsapparaat kan niet worden aangepast.

 • Als u het volume van de hoofdtelefoon of het Bluetooth-geluidsapparaat niet kunt aanpassen met de (Volume) +/- knoppen, drukt u op de ACTION MENU-knop en selecteert u [Volume van hoofdtelefoon]/[Bluetooth-volume].

Modellen met Bluetooth A2DP-ondersteuning die overweg kunnen met Bluetooth-geluidsapparaten hebben [A/V-synchronisatie] in [Instellingen] — [Weergave en geluid] — [Audio-uitgang].

[150] Problemen oplossen | Geluid

Er zit vertraging tussen het beeld en geluid.

Bij een verbinding met een Bluetooth-geluidsapparaat

Beeld en geluid lopen niet synchroon omdat het geluid als gevolg van de Bluetooth-eigenschappen vertraagd wordt. U kunt de timing van beeld en geluid bijregelen met de instelling A/V-synchronisatie.

 1. Als u [A/V-synchronisatie] wilt inschakelen, drukt u op de HOME-knop en selecteert u vervolgens [Instellingen] — [Weergave en geluid] — [Audio-uitgang] — [A/V-synchronisatie].

Als een bepaald audiosysteem is aangesloten met een HDMI-kabel

U kunt de timing van beeld en geluid bijregelen. Raadpleeg de ondersteuningssite voor meer informatie over ondersteunde modellen.

 • Ondersteuningssite
[151] Problemen oplossen

Netwerk (internet/thuis)/apps

 • Uw tv-toestel kan geen verbinding maken met het internet/netwerk.
 • De beeld- en/of geluidskwaliteit van streamingapps is slecht.
 • Uw tv-toestel kan geen verbinding maken met de server.
 • U kunt wel verbinding maken met het internet, maar niet met bepaalde apps en diensten.
[152] Problemen oplossen | Netwerk (internet/thuis)/apps

Uw tv-toestel kan geen verbinding maken met het internet/netwerk.

Probeer het volgende als geen verbinding met het draadloze netwerk mogelijk is of als de verbinding steeds wegvalt.

 • Druk op de HOME-knop en controleer of de volgende instelling is ingeschakeld.
  [Instellingen] — [Netwerk en internet] — [Wifi]
 • Controleer de installatieplaats van het tv-toestel en de draadloze router. De signaalsterkte wordt mogelijk beïnvloed door de volgende zaken:
  • Er zijn andere draadloze apparaten, magnetrons, fluorescerende lampen enz. in de buurt van het toestel geplaatst.
  • Er bevinden zich vloeren of muren tussen de draadloze router en het tv-toestel.
 • Schakel de draadloze router uit en weer in.
 • Als de netwerknaam (SSID) van de draadloze router waarmee u verbinding wilt maken niet wordt weergegeven, selecteer dan [[Handmatige invoer]] om de netwerknaam (SSID) zelf in te voeren.

Als het probleem na het uitvoeren van de bovenstaande procedure niet is opgelost, of als u ook geen verbinding kunt maken met een bekabeld netwerk, controleer dan de status van de netwerkverbinding.

De status van de netwerkverbinding controleren

 1. Druk op de HOME-knop en selecteer vervolgens [Instellingen] — [Netwerk en internet] — [Netwerkstatus] — [Verbindingscontrole].
  Controleer uw netwerkaansluitingen en/of de gebruiksaanwijzing van uw server voor meer informatie over de verbinding, of neem contact op met de persoon die het netwerk geconfigureerd heeft (netwerkbeheerder).

Hint

 • De meest geschikte oplossing hangt af van de netwerkstatus. Raadpleeg voor oplossingen voor elk probleem de "veelgestelde vragen" op de ondersteuningssite van Sony.

Opmerking

 • Als de LAN-kabel op een actieve server is aangesloten en het tv-toestel een IP-adres heeft verkregen, controleer dan de verbindingen en configuraties van uw server.

  Druk op de HOME-knop en selecteer vervolgens [Instellingen] — [Netwerk en internet] — [Netwerkstatus].

[153] Problemen oplossen | Netwerk (internet/thuis)/apps

De beeld- en/of geluidskwaliteit van streamingapps is slecht.

 • De kwaliteit hangt af van de oorspronkelijke video die geleverd werd door de videoleverancier en de bandbreedte van uw verbinding.
 • Om video's te kunnen streamen vanaf het internet hebt u een netwerk met een hoge en stabiele lijnsnelheid nodig. Meestal zijn de volgende snelheden vereist:
  • Voor het streamen van video van internet in Standard Definition (SD): 2,5 Mbps
  • Voor het streamen van video van internet in High Definition (HD): 10 Mbps
  • Voor het streamen van video van internet in Ultra HD (4K): 25 Mbps
 • De kwaliteit van de draadloze netwerkverbinding varieert afhankelijk van de afstand tussen het tv-toestel en de draadloze router, eventueel aanwezige obstakels (bv. een muur), omgevingsinterferentie en de kwaliteit van de draadloze router. Gebruik in dat geval een bekabelde internetverbinding of gebruik de 5GHz-band.
 • De 5GHz-band wordt afhankelijk van uw regio/land mogelijk niet ondersteund. Als de 5GHz-band niet wordt ondersteund, kan het tv-toestel alleen via de 2,4GHz-band verbinding tot stand brengen met een draadloze router.
 • Wanneer u een draadloos netwerk gebruikt, plaats de draadloze apparaten dan in de buurt van elkaar of zorg ervoor dat er geen obstakels tussen staan.
 • Zet apparaten die radio-interferentie veroorzaken (zoals magnetrons) uit de buurt van het tv-toestel en de draadloze router of schakel dergelijke apparaten uit.
 • Bij video's zonder geluid is geen geluid hoorbaar.

Hint

 • Raadpleeg voor meer informatie de ondersteuningssite van Sony.
  Ondersteuningssite
[154] Problemen oplossen | Netwerk (internet/thuis)/apps

Uw tv-toestel kan geen verbinding maken met de server.

 • Controleer de LAN-kabel of de draadloze verbinding met uw server en uw tv-toestel.
 • Controleer of uw netwerk correct op uw tv-toestel is geconfigureerd.
 • Controleer uw LAN-kabel / draadloze verbinding of uw server. Het tv-toestel heeft mogelijk de verbinding met de server verloren.
 • Voer [Serverdiagnose] uit om te controleren of uw mediaserver correct communiceert met het tv-toestel. Druk op de HOME-knop en selecteer vervolgens [Instellingen] — [Netwerk en internet] — [Thuisnetwerk instellen] — [Serverdiagnose].
[155] Problemen oplossen | Netwerk (internet/thuis)/apps

U kunt wel verbinding maken met het internet, maar niet met bepaalde apps en diensten.

 • Mogelijk zijn de datum en tijd verkeerd ingesteld op het tv-toestel. Afhankelijk van bepaalde apps en diensten, lukt het mogelijk niet om verbinding te maken met die apps en diensten als de tijd niet klopt.
  Als de tijd niet klopt, drukt u op de HOME-knop en selecteert u [Instellingen] — schakel [Netwerktijd gebruiken] in bij [Apparaatvoorkeuren] — [Datum en tijd] — [Automatische tijd en datum].
 • Controleer of de LAN-kabel en het netsnoer van de router/modem* goed aangesloten zijn.
  * Uw router/modem moet vooraf worden ingesteld om verbinding te maken met het internet. Neem contact op met uw internetprovider voor meer informatie over de router-/modeminstellingen.
 • Probeer later opnieuw apps te gebruiken. De server van de app-provider is mogelijk buiten bedrijf.

Hint

 • Raadpleeg voor meer informatie de ondersteuningssite van Sony.
  Ondersteuningssite
[156] Problemen oplossen

Afstandsbediening/accessoires

 • De afstandsbediening werkt niet.
 • U kunt de Actieve 3D Bril niet inschakelen (alleen 3D-modellen).
 • De led op de Actieve 3D Bril knippert (alleen 3D-modellen).
[157] Problemen oplossen | Afstandsbediening/accessoires

De afstandsbediening werkt niet.

Controleer of het tv-toestel correct werkt

 • Druk op de aan/uit-knop op het tv-toestel om na te gaan of het probleem bij de afstandsbediening ligt. Voor de locatie van de aan/uit-knop raadpleegt u de Referentiegids die met het tv-toestel is meegeleverd.
 • Als het tv-toestel niet werkt, probeert u het toestel te resetten.
  Als een volledige reset (herstart) van het tv-toestel noodzakelijk is

Controleer of de afstandsbediening correct werkt

 • Richt de afstandsbediening naar de afstandsbedieningssensor op de voorkant van het tv-toestel.
 • Zorg ervoor dat er niets de afstandsbedieningssensor hindert.
 • Fluorescentieverlichting kan de afstandsbediening storen; doof de fluorescentieverlichting.
 • Ga na of de polen van de batterij overeenstemmen met het positieve (+) en negatieve (-) symbool in het batterijvak.
 • De batterij is mogelijk bijna leeg. Schuif het klepje van de afstandsbediening open en vervang de batterijen door nieuwe.
  • Schuiven
   Illustration of how to remove the remote control cover
  • Indrukken en lostrekken
   Illustration of how to remove the remote control cover

Opmerking

 • Afhankelijk van uw model is er een Bluetooth-afstandsbediening meegeleverd die al aan het tv-toestel gekoppeld is. De meegeleverde gekoppelde afstandsbediening kan bij levering niet worden gebruikt voor de bediening van andere tv-toestellen. Wanneer u de werking van de afstandsbediening wilt controleren, moet u dit doen met het tv-toestel waar de afstandsbediening bij zat.

Reset de afstandsbediening

Als de afstandsbediening niet goed werkt als gevolg van een slecht batterijcontact of statische elektriciteit, kunt u dit probleem oplossen door de afstandsbediening te resetten.

 1. Verwijder de batterijen uit de afstandsbediening.
 2. Houd de aan/uit-knop op de afstandsbediening gedurende drie seconden ingedrukt.
 3. Plaats nieuwe batterijen in de afstandsbediening.

Als het probleem aanhoudt, raadpleegt u de pagina Als een volledige reset (herstart) van het tv-toestel noodzakelijk is en Veelgestelde vragen voor het oplossen van problemen.

Opmerking

 • Wanneer u het tv-toestel loskoppelt en vervolgens opnieuw aansluit, is het mogelijk dat u het gedurende een bepaalde tijd niet meer kunt inschakelen, zelfs niet als u op de aan/uit-knop op de afstandsbediening of op het tv-toestel drukt. Dit komt omdat het even duurt om het systeem te initialiseren. Wacht ongeveer 10 tot 20 seconden en probeer het daarna opnieuw.
 • Wanneer zoeken met uw stem niet lukt, activeert u de (microfoon)-knop door te drukken op de HOME-knop en [Instellingen] — [Afstandsbedieningen en accessoires] — [Afstandsbediening] te selecteren.
[158] Problemen oplossen | Afstandsbediening/accessoires

U kunt de Actieve 3D Bril niet inschakelen (alleen 3D-modellen).

 • Vervang de batterij. (alleen van toepassing voor TDG-BT400A/BT500A.)
  1. Druk op de ontgrendelknop met de punt van een pen bijvoorbeeld en verwijder het batterijvak.
   Illustration of how to take out the battery case
  2. Vervang de batterij door een nieuwe. Zorg er daarna voor dat het batterijvak weer goed vastklikt.
   Illustration of how to insert a battery in the battery case and locking it
   1. CR2025 (-) zijde
[159] Problemen oplossen | Afstandsbediening/accessoires

De led op de Actieve 3D Bril knippert (alleen 3D-modellen).

 • Het lampje licht gedurende 3 seconden op: de bril wordt ingeschakeld.
  Illustration of the location of the LED indicator
 • Het lampje knippert elke 2 seconden: de bril is ingeschakeld.
 • Het lampje knippert 3 keer: de bril is uitgeschakeld.
 • Het lampje knippert afwisselend groen en geel: het registratieproces voor de bril is gestart.
 • Het lampje knippert elke 2 seconden 3 keer: de batterijcapaciteit is erg laag. Vervang de batterij.
[160] Problemen oplossen

Voeding

 • Het tv-toestel gaat automatisch uit.
 • Het tv-toestel gaat automatisch aan.
 • Het tv-toestel gaat meteen weer uit na het inschakelen. (Alleen voor modellen met een OLED-paneel.)
 • Het tv-toestel gaat niet aan.
[161] Problemen oplossen | Voeding

Het tv-toestel gaat automatisch uit.

 • Mogelijk is het scherm uitgeschakeld op basis van bepaalde instellingen bij [Sleep Timer].
 • Controleer de instelling bij [Duur] van de [Timer Aan].
 • Controleer of [Inactieve TV standby] bij [Verbruik] geactiveerd is.
 • Mogelijk is het scherm uitgeschakeld op basis van bepaalde instellingen bij [Screensaver].
[162] Problemen oplossen | Voeding

Het tv-toestel gaat automatisch aan.

 • Controleer of de [Timer Aan] geactiveerd is.
 • Schakel [Tv automatisch inschakelen] uit in [BRAVIA Sync-instellingen].
[163] Problemen oplossen | Voeding

Het tv-toestel gaat meteen weer uit na het inschakelen. (Alleen voor modellen met een OLED-paneel.)

In dit geval staat het tv-toestel mogelijk in beeldherstelmodus. Wanneer de beeldherstelmodus is ingeschakeld, gaat het tv-toestel ongeveer 10 minuten na inschakeling uit en weer aan om beeldretentie tegen te gaan. Dit is geen defect van het tv-toestel.

Schakel het tv-toestel weer in met de afstandsbediening en schakel de beeldherstelmodus uit.

 • Druk op de HOME-knop op de afstandsbediening en selecteer [Instellingen] — [Apparaatvoorkeuren] — [Winkelmodusinstellingen]. Schakel [Beeldherstelmodus] uit.
[164] Problemen oplossen | Voeding

Het tv-toestel gaat niet aan.

Voer de procedures uit in de onderstaande volgorde totdat het probleem is opgelost.

1. Controleer of u het tv-toestel kunt inschakelen met de afstandsbediening.

Richt de afstandsbediening op de sensor op de voorkant van het tv-toestel en druk op de aan/uit-knop op de afstandsbediening.
Controleer of het tv-toestel inschakelt of dat de verlichtings-led oplicht.
Als de verlichtings-led oplicht zonder dat het tv-toestel inschakelt, probeer dan het tv-toestel te resetten door middel van een herstart.

 • Als een volledige reset (herstart) van het tv-toestel noodzakelijk is

2. Controleer of het tv-toestel inschakelt met de aan/uit-knop op het tv-toestel.

Druk op de aan/uit-knop op het tv-toestel en controleer of het tv-toestel inschakelt. De aan/uit-knop bevindt zich op de zij- of achterkant van het tv-toestel.
Raadpleeg voor meer informatie de Referentiegids van het tv-toestel.
Als het tv-toestel met deze procedure wel inschakelt, is er mogelijk een probleem met de afstandsbediening. Raadpleeg het volgende onderwerp.

 • De afstandsbediening werkt niet.

3. Trek de stekker van het netsnoer uit het stopcontact.

Trek de stekker van het netsnoer uit het stopcontact en steek daarna de stekker er weer in. Druk daarna op de aan-uitknop van het tv-toestel en wacht twee minuten. Steek daarna de stekker weer in het stopcontact.

Hint

 • Wanneer u het tv-toestel loskoppelt en vervolgens opnieuw aansluit, is het mogelijk dat u het gedurende een bepaalde tijd niet meer kunt inschakelen, zelfs niet als u op de aan/uit-knop op de afstandsbediening of op het tv-toestel drukt. Dit komt omdat het even duurt om het systeem te initialiseren. Wacht ongeveer 10 tot 20 seconden en probeer het daarna opnieuw.
[165] Problemen oplossen

Aangesloten apparaten

 • Geen beeld van een aangesloten apparaat.
 • U kunt een aangesloten apparaat niet selecteren in het Startmenu.
 • Er gaan details verloren bij bepaalde programma's van digitale bronnen.
 • Het duurt lang voordat foto's of mappen worden weergegeven.
 • U kunt een aangesloten BRAVIA Sync HDMI-apparaat niet vinden.
 • De EXT.BOX MENU-knop op de afstandsbediening werkt niet. Deze functie is beschikbaar voor tv-toestellen die een meegeleverde afstandsbediening hebben met een EXT.BOX MENU-knop.
 • U kunt de settopbox (kabel- of satellietontvanger) niet uitschakelen met de afstandsbediening van het tv-toestel via de IR Blaster.
 • U kunt een tweede AV-ontvanger niet bedienen.
 • Een extern apparaat (zoals een settopbox of AV-ontvanger) kan niet worden bediend via de IR Blaster. (alleen modellen die compatibel zijn met een IR Blaster).
 • Bepaalde mediabestanden op het USB-apparaat of de server worden niet weergegeven.
 • De werking wordt onderbroken of een apparaat werkt niet.
 • Wat voor apparaten kunnen worden aangesloten met de Schermreproductie-functie?
 • Het tv-toestel kan geen verbinding maken met een Miracast-apparaat of apparaat dat compatibel is met Schermreproductie.
 • Beeld of geluid valt soms weg.
 • Sommige betaalde inhoud kan niet worden afgespeeld.
[166] Problemen oplossen | Aangesloten apparaten

Geen beeld van een aangesloten apparaat.

 • Schakel het aangesloten apparaat in.
 • Controleer de kabelverbinding tussen het apparaat en het tv-toestel.
 • Druk op de (ingang selecteren)-knop om de lijst met ingangen weer te geven en selecteer vervolgens de gewenste ingang.
 • Plaats het USB-apparaat correct.
 • Zorg ervoor dat het USB-apparaat correct is geformatteerd.
 • De werking wordt niet gegarandeerd voor alle USB-apparaten. De werking verschilt bovendien afhankelijk van de kenmerken van het USB-apparaat of de videobestanden die worden afgespeeld.
 • Als het apparaat aangesloten is op HDMI IN 2 of 3, gebruik dan HDMI IN 1 of 4 in plaats daarvan.
 • Wijzig het HDMI-signaal van de HDMI-ingang die geen beeld weergeeft, in de standaardindeling. Druk op de HOME-knop en selecteer vervolgens [Instellingen] — [Tv kijken] — [Externe ingangen] — [Indeling HDMI-signaal].
[167] Problemen oplossen | Aangesloten apparaten

U kunt een aangesloten apparaat niet selecteren in het Startmenu.

 • Controleer de kabelverbinding.
[168] Problemen oplossen | Aangesloten apparaten

Er gaan details verloren bij bepaalde programma's van digitale bronnen.

 • Het is mogelijk dat er minder details dan gebruikelijk of artefacten (kleine blokken, punten of pixelvorming) zichtbaar zijn op het scherm wegens de digitale compressie van de brongegevens die voor bepaalde digitale uitzendingen en dvd's worden gebruikt. De hoeveelheid zichtbare artefacten hangt af van de helderheid en de resolutie van het tv-toestel.
[169] Problemen oplossen | Aangesloten apparaten

Het duurt lang voordat foto's of mappen worden weergegeven.

 • Afhankelijk van de afmetingen van het beeld, de bestandsgrootte en het aantal bestanden in een map, kan het even duren voor sommige foto's of mappen worden weergegeven.
 • Wanneer er een USB-apparaat aangesloten wordt op het tv-toestel, kan het tot enkele minuten duren voor de foto's worden weergegeven.
[170] Problemen oplossen | Aangesloten apparaten

U kunt een aangesloten BRAVIA Sync HDMI-apparaat niet vinden.

 • Controleer of uw apparaat compatibel is met BRAVIA Sync.
 • Zorg ervoor dat [Controle voor HDMI] ingesteld is op het apparaat dat compatibel is met BRAVIA Sync en dat [BRAVIA Sync-instellingen] — [BRAVIA Sync-beheer] ingesteld is op het tv-toestel.
[171] Problemen oplossen | Aangesloten apparaten

De EXT.BOX MENU-knop op de afstandsbediening werkt niet.

Deze functie is beschikbaar voor tv-toestellen die een meegeleverde afstandsbediening hebben met een EXT.BOX MENU-knop.

Modellen die geschikt zijn voor gebruik met de IR Blaster hebben [IR Blaster instellen] in [Instellingen] — [Tv kijken] — [Externe ingangen].

 • Om de EXT.BOX MENU-knop te kunnen gebruiken, moet u de IR Blaster aansluiten en configureren (voor modellen met meegeleverde IR Blaster). Sluit de IR Blaster aan, druk op de HOME-knop en selecteer vervolgens [Instellingen] — [Tv kijken] — [Externe ingangen] — [IR Blaster instellen]. (Modellen die geschikt zijn voor gebruik met de IR Blaster zijn mogelijk niet beschikbaar in uw land.)
 • Als een apparaat dat compatibel is met BRAVIA Sync wordt aangesloten en weergegeven via de HDMI-ingang, kan bij sommige modellen het menu worden weergegeven met behulp van de EXT.BOX MENU-knop. Deze functionaliteit wordt echter niet gegarandeerd voor alle apparaten.
[172] Problemen oplossen | Aangesloten apparaten

U kunt de settopbox (kabel- of satellietontvanger) niet uitschakelen met de afstandsbediening van het tv-toestel via de IR Blaster.

Modellen die geschikt zijn voor gebruik met de IR Blaster hebben [IR Blaster instellen] in [Instellingen] — [Tv kijken] — [Externe ingangen].

 • Druk op de ACTION MENU-knop en selecteer vervolgens [Aan/uit (STB)] in [Menu].
[173] Problemen oplossen | Aangesloten apparaten

U kunt een tweede AV-ontvanger niet bedienen.

 • U kunt niet meer dan één met BRAVIA Sync compatibele AV-ontvanger gebruiken.
[174] Problemen oplossen | Aangesloten apparaten

Een extern apparaat (zoals een settopbox of AV-ontvanger) kan niet worden bediend via de IR Blaster. (alleen modellen die compatibel zijn met een IR Blaster).

Modellen die geschikt zijn voor gebruik met de IR Blaster hebben [IR Blaster instellen] in [Instellingen] — [Tv kijken] — [Externe ingangen].

 • Zorg ervoor dat de IR Blaster correct geconfigureerd is en dat de IR-zendeenheid zich in de buurt van de IR-ontvanger van het externe apparaat bevindt.
 • Uw tv-toestel moet het externe apparaat ondersteunen.
 • Als u een knop op de afstandsbediening ingedrukt houdt, werkt de functie mogelijk niet goed. Druk in plaats daarvan herhaaldelijk op de knop.
 • Sommige externe apparaten reageren mogelijk niet op bepaalde knoppen in het "Actie Menu".
 • Mogelijk is de IR Blaster niet goed ingesteld. Om de IR Blaster te configureren, drukt u op de HOME-knop en selecteert u vervolgens [Instellingen] — [Tv kijken] — [Externe ingangen] — [IR Blaster instellen].
[175] Problemen oplossen | Aangesloten apparaten

Bepaalde mediabestanden op het USB-apparaat of de server worden niet weergegeven.

 • Bestanden die niet worden ondersteund, worden mogelijk niet weergegeven.
 • Afhankelijk van de status van het systeem is het mogelijk dat niet alle mappen/bestanden weergegeven worden.
[176] Problemen oplossen | Aangesloten apparaten

De werking wordt onderbroken of een apparaat werkt niet.

 • Controleer of het apparaat is ingeschakeld.
 • Vervang de batterijen van het apparaat.
 • Registreer het apparaat opnieuw.
 • Bluetooth-apparaten gebruiken de 2,4GHz-band, waardoor de communicatiesnelheid kan afnemen of de communicatie kan wegvallen door interferentie van het draadloze LAN.
  Als huishoudelijke apparaten (bv. magnetrons of mobiele apparaten) dichtbij staan, is de kans op radio-interferentie groter.
 • Het tv-toestel of het apparaat werkt mogelijk niet op een metalen rek wegens interferentie met de draadloze communicatie.
 • Voor de geschikte communicatieafstanden tussen het tv-toestel en andere apparaten raadpleegt u de gebruiksaanwijzingen van die apparaten.
 • Wanneer er meerdere Bluetooth-apparaten verbonden zijn met het tv-toestel, is het mogelijk dat de kwaliteit van de Bluetooth-communicatie verslechtert.
[177] Problemen oplossen | Aangesloten apparaten

Wat voor apparaten kunnen worden aangesloten met de Schermreproductie-functie?

 • Wi‑Fi apparaten, zoals smartphones en tablets, die Miracast ondersteunen, kunnen worden gebruikt voor schermreproductie op uw BRAVIA TV. Raadpleeg de handleiding bij uw Wi‑Fi apparaat om te zien of Miracast wordt ondersteund. BRAVIA TV voldoet aan de Miracast specificatie, maar garandeert geen geslaagde verbinding met alle apparaten.
[178] Problemen oplossen | Aangesloten apparaten

Het tv-toestel kan geen verbinding maken met een Miracast-apparaat of apparaat dat compatibel is met Schermreproductie.

 • Als het niet lukt een Miracast-apparaat (bv. een laptop) aan te sluiten, druk dan op de (ingang selecteren)-knop en selecteer vervolgens [Schermreproductie] zodat het stand-byscherm voor de functie Schermreproductie verschijnt. Probeer daarna opnieuw verbinding te maken.
 • Als u Schermreproductie gebruikt met een ander apparaat, beëindigt u Schermreproductie en probeert u het opnieuw.
[179] Problemen oplossen | Aangesloten apparaten

Beeld of geluid valt soms weg.

 • Apparaten die radiogolven uitzenden, zoals andere draadloos LAN-apparaten of magnetrons, kunnen storingen veroorzaken in de functie Schermreproductie, want deze maakt gebruik van draadloos LAN. Houd het tv-toestel of Sony-apparaten die ondersteuning bieden voor Schermreproductie (bv. bepaalde Xperia-modellen) uit de buurt van dergelijke apparaten, of schakel deze indien mogelijk uit.
 • De communicatiesnelheid kan wijzigen afhankelijk van de afstand of obstakels tussen de apparaten, de apparaatconfiguratie, de staat van de radiogolven, de lijnbezetting of het gebruikte apparaat. De communicatie kan wegvallen ten gevolge van de staat van de radiogolven.
[180] Problemen oplossen | Aangesloten apparaten

Sommige betaalde inhoud kan niet worden afgespeeld.

 • Het bronapparaat moet voldoen aan de normen van HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) 2.0/2.1/2.2.
  Sommige betalende inhoud wordt mogelijk niet weergegeven op een bronapparaat dat niet voldoet aan de HDCP 2.0/2.1/2.2-normen.
[181] Problemen oplossen

Opnamen maken op een harde schijf met USB-aansluiting (alleen voor modellen die opname op een harde schijf via USB ondersteunen)

 • U kunt geen harde schijf met USB-aansluiting gebruiken. (alleen voor modellen die opname op een harde schijf via USB ondersteunen)
 • De harde schijf met USB-aansluiting kan niet worden geregistreerd. (alleen voor modellen die opname op een harde schijf via USB ondersteunen)
 • Opnemen is niet mogelijk/opname is mislukt. (alleen voor modellen die opname op een harde schijf via USB ondersteunen)
 • Opgenomen inhoud is verdwenen. (alleen voor modellen die opname op een harde schijf via USB ondersteunen)
 • De harde schijf met USB-aansluiting werkt, ook al is het apparaat niet ingeschakeld. (alleen voor modellen die opname op een harde schijf via USB ondersteunen)
[182] Problemen oplossen | Opnamen maken op een harde schijf met USB-aansluiting (alleen voor modellen die opname op een harde schijf via USB ondersteunen)

U kunt geen harde schijf met USB-aansluiting gebruiken. (alleen voor modellen die opname op een harde schijf via USB ondersteunen)

Modellen die opname op een harde schijf via USB ondersteunen, hebben [Configuratie opnameapparaat] in [Instellingen] — [Tv kijken].

 • Controleer of de harde schijf met USB-aansluiting:
  • goed aangesloten is;

   Controleer of de blauwe USB3-poort met het label "HDD REC" wordt gebruikt.

  • ingeschakeld is;
  • op het tv-toestel geregistreerd is.

   Om de harde schijf met USB-aansluiting te registreren op het tv-toestel drukt u op de HOME-knop en selecteert u vervolgens [Instellingen] — [Tv kijken] — [Configuratie opnameapparaat] — [HDD-registratie].

 • Aansluiting van een harde schijf met USB-aansluiting via een USB-hub wordt niet ondersteund.
 • Voer [HDD-prestatiecontrole] uit om na te gaan of de specificaties van de harde schijf met USB-aansluiting aan de vereisten voldoen.
  Druk op de HOME-knop en selecteer vervolgens [Instellingen] — [Tv kijken] — [Configuratie opnameapparaat] — [HDD-prestatiecontrole].
[183] Problemen oplossen | Opnamen maken op een harde schijf met USB-aansluiting (alleen voor modellen die opname op een harde schijf via USB ondersteunen)

De harde schijf met USB-aansluiting kan niet worden geregistreerd. (alleen voor modellen die opname op een harde schijf via USB ondersteunen)

 • Controleer of de harde schijf met USB-aansluiting is aangesloten op de USB3-poort (blauw) met het label "HDD REC".
 • Als de harde schijf met USB-aansluiting goed is aangesloten op de blauwe USB3-poort, registreer de schijf dan opnieuw voor het maken van opnamen, omdat de schijf kennelijk al geregistreerd is als apparaat voor andere doeleinden dan het maken van opnamen (bv. voor opslag).

Opmerking

 • Als er apparaten zijn aangesloten op de USB1- en USB2-poort, moet u deze tijdelijk verwijderen tijdens het registreren van de harde schijf met USB-aansluiting.
 1. Druk op de HOME-knop en selecteer vervolgens [Instellingen] — [Apparaatvoorkeuren] — [Opslag].
 2. Selecteer in [Apparaatopslag] de harde schijf met USB-aansluiting die u wilt registreren voor het maken van opnamen.
 3. Selecteer [Registreren voor opnemen].
 4. Volg de instructies op het scherm om de harde schijf met USB-aansluiting te registeren op het tv-toestel.
 • Ga met [HDD-prestatiecontrole] na of de specificaties van de harde schijf met USB-aansluiting aan de vereisten voldoen.

  Als u een [HDD-prestatiecontrole] wilt uitvoeren, drukt u op de HOME-knop en selecteert u vervolgens [Instellingen] — [Tv kijken] — [Configuratie opnameapparaat] — [HDD-prestatiecontrole].

[184] Problemen oplossen | Opnamen maken op een harde schijf met USB-aansluiting (alleen voor modellen die opname op een harde schijf via USB ondersteunen)

Opnemen is niet mogelijk/opname is mislukt. (alleen voor modellen die opname op een harde schijf via USB ondersteunen)

Modellen die opname op een harde schijf via USB ondersteunen, hebben [Configuratie opnameapparaat] in [Instellingen] — [Tv kijken].

 • Als de opname mislukt, wordt de reden genoemd in [Opnamefoutlijst]. Druk op de TITLE LIST-knop en selecteer vervolgens [Opnamefoutlijst].
 • Controleer de beschikbare ruimte op de harde schijf met USB-aansluiting. Verwijder inhoud die u toch niet meer nodig hebt, als er nog maar weinig ruimte vrij is.
 • De volgende programma's kunnen niet worden opgenomen.
  • Programma's die tegen kopiëren beveiligd zijn
  • Analoge programma's
  • Programma's van externe ingangen (zoals programma's van een aangesloten settopbox)
  • Content die wordt gestreamd
 • Het maken van timeropnamen lukt mogelijk niet als het uitzendtijdstip van de programma's wordt gewijzigd.
[185] Problemen oplossen | Opnamen maken op een harde schijf met USB-aansluiting (alleen voor modellen die opname op een harde schijf via USB ondersteunen)

Opgenomen inhoud is verdwenen. (alleen voor modellen die opname op een harde schijf via USB ondersteunen)

 • Opnemen is niet mogelijk als het netsnoer of de aansluitkabels worden losgemaakt tijdens de opname. Trek de kabels niet los tijdens het opnemen van inhoud. Anders loopt u het risico dat de inhoud die wordt opgenomen of alle opgenomen inhoud verloren gaat.
[186] Problemen oplossen | Opnamen maken op een harde schijf met USB-aansluiting (alleen voor modellen die opname op een harde schijf via USB ondersteunen)

De harde schijf met USB-aansluiting werkt, ook al is het apparaat niet ingeschakeld. (alleen voor modellen die opname op een harde schijf via USB ondersteunen)

 • De aangesloten harde schijf met USB-aansluiting kan gaan draaien of de led op het apparaat kan oplichten wanneer het tv-toestel EPG-gegevens ontvangt in stand-by.
[187] Problemen oplossen

Led

 • De verlichtings-led licht af en toe op.
 • U wilt de verlichtings-led uitschakelen zodat deze niet meer oplicht of knippert.
[188] Problemen oplossen | Led

De verlichtings-led licht af en toe op.

De verlichtings-led licht geregeld op, bijvoorbeeld tijdens een software-update of tijdens het maken van een opname.

Ga voor meer informatie naar Hoe de verlichtings-led brandt.

[189] Problemen oplossen | Led

U wilt de verlichtings-led uitschakelen zodat deze niet meer oplicht of knippert.

U kunt dit uitschakelen. Druk op de HOME-knop en selecteer vervolgens [Instellingen] — [Apparaatvoorkeuren] — [Verlichtings-LED] — [Uit].

Opmerking

 • Wij raden u aan deze instelling in normale omstandigheden niet te wijzigen, want dan kunt u niet meer zien of het tv-toestel bezig is met opnemen, aan of uit is of een ingestelde timer heeft.
[190]

Index

Tv-programma's

 • DISCOVER
 • GUIDE
 • Interactieve programma's
 • Satellietuitzendingen
 • Opnemen
 • Zender installatie
 • Kinderslot

Beeld/scherm

 • Beeld-in-beeld
 • 3D
 • 4K-beelden
 • HOME
 • Beeld
 • Datum en tijd
 • Taal/Language
 • Scherminstellingen voor experts
 • Pixelverschuiving
 • Schermvernieuwing

Geluid/stem

 • Zoeken met de stem, gebruik van
 • Geluid

  Afstandsbediening

  • Afstandsbediening, werken met
  • Zoeken met de stem
  • HOME
  • DISCOVER
  • ACTION MENU
  • Ingangen
  • SYNC MENU

  Verbindingen

  • Bluetooth
  • Google Cast
  • BRAVIA Sync
  • Internet
  • Wi‑Fi Direct
  • Miracast
  • Schermreproductie

  Externe apparaten

  • USB-opslagapparaten, opnemen met
  • Blu-ray-/dvd-speler, aansluiten
  • USB-geheugenapparaten, enz.
  • Smartphones/tablets
  • Computers
  • Digitale camera's, camcorders
  • Audiosystemen
  • Draadloze subwoofer

  Apps

  • Verplaatsen naar USB-geheugenapparaten
  • Google Play Store
  • YouTube
  • Netflix

  Bestanden afspelen

  • Computers
  • Digitale camera's, camcorders
  • Ondersteunde bestanden en bestandsindelingen

  Overig

  • Herstart
  • Update systeemsoftware