[1]

Začíname

 • Používanie príručky pomocníka
 • Používanie diaľkového ovládača
 • Vyhľadávanie podľa hlasu
 • Uchovanie aktualizácií TV prijímača
 • Predstavujeme TV prijímač so systémom Android™
 • Základné úkony
 • Funkcia dostupnosti
 • Podpora
[2] Začíname

Používanie príručky pomocníka

Táto príručka pomocníka vysvetľuje, ako používať tento TV prijímač. Podrobnosti o inštalácii tohto TV nájdete aj v Sprievodca nastavením a Referenčná príručka, kde nájdete popis dielov, špecifikácie a spôsoby upevnenia tohto TV na stenu.

V tejto príručke pomocníka si požadované informácie môžete prečítať po poradí, alebo si ich priamo vyhľadať. Ak chcete vyhľadávať, vyberte the search icon v hornej časti obrazovky.

Verzie Príručky pomocníka

K dispozícii sú dve verzie príručky pomocníka pre váš TV prijímač: vstavaná príručka pomocníka a online príručka pomocníka. Ak si chcete prezrieť Príručku pomocníka online, váš TV prijímač musí byť pripojený na internet. Ak chcete prepnúť medzi vstavanými a online verziami, použite spínač (A) na vrchu obrazovky. Môžete skontrolovať, ktorá Príručka pomocníka je práve zobrazená tak, že sa pozriete na nadpis na vrchu obrazovky.

Illustration of the location of switch button A
 1. Pripojte TV prijímač na internet.
 2. Ak chcete prepnúť na inú verziu Príručky pomocníka, vyberte (A).

Poznámka

 • Ak chcete používať najnovšie funkcie popísané v Príručke pomocníka, môže byť potrebné aktualizovať softvér televízora. Podrobnosti o aktualizáciách softvéru nájdete na stránke Aktualizácie softvéru .
 • Názvy nastavení v Príručke pomocníka sa môžu odlišovať od názvov zobrazených na TV prijímači v závislosti od dátumu uvedenia TV prijímača do predaja alebo od modelu/krajiny/oblasti.
 • Obrázky a ilustrácie v tejto príručke sa môžu odlišovať v závislosti od modelu TV prijímača.
 • Dizajn a technické údaje sa môžu zmeniť bez upozornenia.

Tip

 • Ak chcete zistiť, či je váš TV prijímač vybavený jednou z funkcií opísaných v príručke pomocníka, pozrite si tlačený návod, alebo katalóg produktu Sony.
 • Táto príručka pomocníka je napísaná pre všetky oblasti/krajiny. Niektoré opisy obsiahnuté v tejto príručke pomocníka sa na niektoré oblasti a krajiny nevzťahujú.
[3] Začíname

Používanie diaľkového ovládača

Mnoho funkcií TV prijímača môžete ovládať pomocou tlačidiel (Nahor) / (Nadol) / (Vľavo) / (Vpravo) a (Potvrdiť).

Tvar a tlačidlá diaľkového ovládača sa líšia v závislosti od vášho modelu/krajiny/regiónu.

Pribalené diaľkové ovládanie sa líši v závislosti od vášho modelu. Opis tlačidiel diaľkového ovládača sa nachádza v časti Referenčná príručka.

 1. Tlačidlami (Nahor), (Nadol), (Vľavo) a (Vpravo) „zvýraznite“ požadovanú položku.
  The up, down, left, and right arrow buttons are on the center of the remote control.
 2. Stlačením stredu tlačidla (Potvrdiť) vyberte momentálne zvýraznenú položku.
  The Enter button is in the center of the up, down, left, and right arrow buttons.

Návrat na predchádzajúcu obrazovku

Stlačte tlačidlo BACK.

Tip

 • Ďalšie informácie nájdete v súvisiacich témach uvedených nižšie alebo na stránke podpory Sony v časti „Často kladené otázky (FAQ)“.
  Často kladené otázky pre riešenie problémov
[4] Začíname

Vyhľadávanie podľa hlasu

Diaľkové ovládače s podporou vyhľadávania pomocou hlasu majú tlačidlo (Mikrofón), a vstavaný mikrofón. Hovorením do mikrofónu môžete vyhľadávať rôzny obsah.

 1. Stlačte tlačidlo (Mikrofón).
  Na diaľkovom ovládači bude svietiť kontrolka LED.
 2. Hovorte do mikrofónu.
  V závislosti od vášho modelu sa môžu zobrazovať príklady reči.

Ak nemožno vyhľadávať pomocou hlasu

Znova zaregistrujte do TV prijímača hlasové diaľkové ovládanie, ktoré má tlačidlo (Mikrofón) stlačením tlačidla HOME a výberom [Nastavenia] — [Diaľkové ovládanie a príslušenstvo] — [Diaľkový ovládač].

Poznámka

 • Na používanie vyhľadávania hlasom je potrebné pripojenie do Internetu.
 • Typ diaľkového ovládača, ktorý je dodávaný s TV prijímačom a dostupnosť diaľkového ovládača so vstavaným mikrofónom sa mení v závislosti od vášho modelu/regiónu/krajiny. Pri niektorých modeloch/regiónoch/krajinách je dostupný doplnkový diaľkový ovládač.
[5] Začíname

Uchovanie aktualizácií TV prijímača

Kým je TV prijímač v pohotovostnom režime, získava údaje, napríklad programové príručky alebo preberá softvér (keď je aktivovaná funkcia [Automatické preberanie softvéru]). Ak chcete uchovať TV prijímač aktualizovaný odporúčame, aby ste TV prijímač vypli normálne vypínačom na diaľkovom ovládači alebo na TV prijímači.

[6] Začíname

Predstavujeme TV prijímač so systémom Android™

 • Zobrazenie obrázku na malej obrazovke
 • Inštalácia aplikácií zo služby Google Play Store
 • Premiestňovanie aplikácií na úložné pamäťové zariadenie USB
 • Prezeranie internetových médií
 • Bezpečné vychutnávanie aplikácií a služieb streamovania videa (Zabezpečenie a obmedzenia)
[7] Začíname | Predstavujeme TV prijímač so systémom Android™

Zobrazenie obrázku na malej obrazovke

Môžete zobraziť obraz, ktorý pozeráte (TV programy alebo obsah z HDMI-pripojených zariadení) ako malú obrazovku v rohu.

Poloha malej obrazovky sa líši v závislosti od TV prijímača.

Illustration of a small screen displayed on the TV screen

Zobrazenie obrazu ako malej obrazovky

 1. Stlačte tlačidlo ACTION MENU počas sledovania TV programu alebo obsahu z HDMI zariadenia, a potom vyberte [Obraz v obraze].
  Aktuálny obraz sa zobrazuje ako malá obrazovka v rohu.

Poznámka

 • Malá obrazovka sa zobrazuje v hornej časti aplikácie, ktorá bola použitá naposledy. Napriek tomu sa môže zobrazená aplikácia meniť v závislosti od určitých podmienok.
 • Úkony ako napríklad zmena kanálu je deaktivovaná pri pozeraní cez malú obrazovku.
 • TV program, externý vstup ako napríklad zariadenie HDMI, aplikácie, ktoré prehrávajú filmy alebo niektoré aplikácie, ktoré prehrávajú obrazy alebo hudbu sa nemôžu zobraziť v rovnakom čase.
 • Poloha malej obrazovky sa nastaví automaticky. Nemôžete ho nastaviť manuálne.

Zatvorte malú obrazovku alebo sa vráťte do režimu celej obrazovky.

 1. Stlačením tlačidla HOME zobrazíte domovskú obrazovku.
  V hornej časti obrazovky sa zobrazí hlásenie pre malú obrazovku.
  Illustration of a list of recently used apps and a small screen displayed on the TV screen
 2. V hlásení malej obrazovky zvoľte možnosť [Otvoriť].
 3. Pomocou tlačidiel pod malou obrazovkou ju môžete zavrieť alebo sa môžete vrátiť do režimu celej obrazovky.
  Obrázok nižšie je vizuálne predstavenie a môže sa líšiť oproti aktuálnej obrazovke.
  Illustration of a list of recently used apps and a small screen displayed on the TV screen
[8] Začíname | Predstavujeme TV prijímač so systémom Android™

Inštalácia aplikácií zo služby Google Play Store

Z aplikácie Google Play Store si môžete na váš TV prijímač nainštalovať rôzne aplikácie rovnako ako na smartfón alebo tablet.

Poznámka

 • Nainštalovať môžete iba aplikácie, ktoré sú kompatibilné s TV prijímačmi. Môžu sa líšiť od aplikácií pre smartfóny/tablety.
 • Ak chcete inštalovať aplikácie z Google Play Store, musíte mať pripojenie na internet a mať aktívny Google účet.

Tip

 • Ak účet Google nemáte alebo si chcete vytvoriť zdieľaný účet, vytvorte si nový účet na nasledovnej stránke.
  https://accounts.google.com/signup https://accounts.google.com/signup
  Vyššie zmienená stránka sa môže líšiť v závislosti od oblasti/krajiny. Taktiež podlieha zmenám bez predchádzajúceho upozornenia. Viac informácií nájdete na domovskej stránke Google.
 • Odporúčame vám vytvorenie Google účtu na počítači alebo mobilnom zariadení.
 1. Stlačte tlačidlo HOME, vyberte (ikonu Aplikácie) z ponuky Domov, a vyberte Google Play Store zo zoznamu aplikácií.
  Ak pribalený diaľkový ovládač disponuje tlačidlom APPS, môžete si stlačením APPS zobraziť zoznam aplikácií.
 2. Zvoľte si aplikáciu určenú na inštaláciu.

Po prevzatí sa aplikácia automaticky nainštaluje a pridá. Ikona aplikácie sa zobrazí v zozname nainštalovaných aplikácií, odkiaľ môžete aplikáciu spustiť.

O platených aplikáciách

V Google Play Store sú k dispozícii bezplatné, ale aj platené aplikácie. Ak si chcete zakúpiť platenú aplikáciu, je nutné zadať kód darčekovej karty Google Play alebo informácie o kreditnej karte. Darčekovú kartu Google Play si môžete zakúpiť u rôznych predajcov.

Ak chcete vymazať aplikáciu

 1. Stlačte tlačidlo HOME, vyberte (ikonu Aplikácie) z ponuky Domov, vyberte Google Play Store zo zoznamu aplikácií, a vyberte Moje aplikácie.
  Ak pribalený diaľkový ovládač disponuje tlačidlom APPS, môžete si stlačením APPS zobraziť zoznam aplikácií.
 2. Vyberte aplikáciu, ktorú chcete vymazať, potom ju odinštalujte.
[9] Začíname | Predstavujeme TV prijímač so systémom Android™

Premiestňovanie aplikácií na úložné pamäťové zariadenie USB

Priestor v televízore si môžete uvoľniť tak, že stiahnuté aplikácie si presuniete na pamäťové zariadenie USB.

Poznámka

 • Pri formátovaní pamäťového zariadenia USB sa všetky dáta z neho vymažú. Pred formátovaním si preto dôležité dáta zálohujte.
 • Týmto procesom sa pamäťové zariadenie USB naformátuje na výhradné používanie na tomto televízore. Pamäťové zariadenie USB preto potom nemusí byť možné použiť na počítači atď.
 • Niektoré aplikácie nie je možné premiestniť na úložné pamäťové zariadenie USB.
 1. Pamäťové zariadenie USB pripojte k televízoru.
 2. Stlačte tlačidlo HOME a potom vyberte [Nastavenia] — [Predvoľby zariadenia] — [Úložisko] — požadované pamäťové zariadenie USB.
 3. Naformátujte ho ako interné úložné zariadenie.
 4. Po ukončení formátovania stlačte tlačidlo HOME a potom vyberte [Nastavenia] — [Aplikácie].
 5. Vyberte aplikáciu, ktorú chcete na pamäťové zariadenie USB premiestniť.
 6. Požadované pamäťové zariadenie USB vyberte z použitých úložných zariadení. Aplikácia sa premiestni na zvolené pamäťové zariadenie USB.

Tip

 • Ak chcete na dané pamäťové zariadenie USB premiestniť ďalšie aplikácie, opakujte kroky 4 až 6.

Odpojenie pamäťového zariadenia USB

 1. Stlačte tlačidlo HOME a potom vyberte [Nastavenia] — [Predvoľby zariadenia] — [Úložisko] — požadované pamäťové zariadenie USB a potom zvoľte možnosť na jeho odpojenie.

Poznámka

 • Pamäťové zariadenie USB sa používa iba na ukladanie aplikácií. Aby ste pamäťové zariadenie USB mohli používať aj na iné účely, musíte ho znovu naformátovať.
 • Ak na počítači z pamäťového zariadenia USB aplikáciu vymažete, už ju nebude možné na televízore spustiť.
 • Ak pamäťové zariadenie USB z televízora odpojíte, aplikácie, ktoré ste na pamäťové zariadenie USB premiestnili, nebude možné použiť.
 • Pamäťové zariadenie USB nemožno špecifikovať ako miesto inštalácie aplikácie. Najprv aplikáciu nainštalujte do televízora a až potom ju premiestnite na pamäťové zariadenie USB.
[10] Začíname | Predstavujeme TV prijímač so systémom Android™

Prezeranie internetových médií

Na prezeranie obsahu na internete môžete využiť služby prenosu videa, ako napr. YouTube™ a Netflix. Služby sú dostupné v závislosti od vašej oblasti/krajiny. Tieto služby môžete spustiť výberom ich ikony v Hlavnom menu.

Poznámka

 • Na prezeranie obsahu na internete je potrebné pripojenie na internet.
[11] Začíname | Predstavujeme TV prijímač so systémom Android™

Bezpečné vychutnávanie aplikácií a služieb streamovania videa (Zabezpečenie a obmedzenia)

Bezpečné používanie televízora môžete zaistiť nastavením obmedzení inštalácie aplikácií, stiahnutých z neznámych zdrojov, alebo vekového obmedzenia v programoch a videách.

 1. Stlačte tlačidlo HOME a potom vyberte [Nastavenia] — [Predvoľby zariadenia] — potom voľby ako [Zabezpečenie a obmedzenia] alebo [Sledovanie TV prijímača] — [Rodičovský zámok].

Poznámka

 • Ak zmeníte nastavenia [Zabezpečenie a obmedzenia], vaše zariadenie a osobné údaje budú náchylnejšie na útoky neznámych aplikácií zo zdrojov iných ako Play Store. Beriete na vedomie, že jedine vy ste zodpovedný za akékoľvek poškodenie zariadenia alebo straty údajov v dôsledku použitia týchto aplikácií.

Tip

 • Ďalšie osobitné obmedzenia môžu byť k dispozícii v závislosti od danej aplikácie. Podrobnosti nájdete v Pomocníkovi aplikácie.
[12] Začíname

Základné úkony

 • Hlavná ponuka
 • Používanie Panel s ponukami televízora Táto funkcia je dostupná na TV prijímačoch, ktorých diaľkové ovládanie nemá tlačidlo DISCOVER.
 • Používanie „Panel s obsahom“ (DISCOVER) Táto funkcia je k dispozícii na TV prijímačoch, ktorých diaľkové ovládanie má tlačidlo DISCOVER.
 • Používanie Ponuka Akcia
 • Výber vstupov
 • Ako svieti kontrolka LED
[13] Začíname | Základné úkony

Hlavná ponuka

Obrazovka, ktorá sa zobrazí po stlačení tlačidla diaľkového ovládania s názvom HOME, sa nazýva domovská obrazovka. Na domovskej obrazovke možno vyhľadávať obsah a voliť odporúčaný obsah, aplikácie a nastavenia.

Image of the Home Menu screen. There are five areas labeled A through E starting from the top.

Vyhľadávanie, oznámenia, vstupy, časovače a nastavenia (A)

(Mikrofón) / (Klávesnica na obrazovke):
Použite mikrofón diaľkového ovládania alebo klávesnicu zobrazenú na obrazovke TV prijímača, vkladajte kľúčové slová a vyhľadávajte rôzny obsah.
Pre informácie o hlasovom vyhľadávaní si prečítajte stranu Vyhľadávanie podľa hlasu.
(Upozornenia):
Táto možnosť sa zobrazí pri oznámeniach, akými sú napríklad problémy s pripojením. Číslo indikuje počet oznámení.
(Vstupy):
Slúži na prepnutie vstupného zariadenia pripojeného k TV prijímaču.
(Časovače):
Nakonfigurujte [Časovač zapnutia] a [Časovač vypnutia].
Podrobnosti nájdete na strane Nastavenie časovača.
(Nastavenia):
Slúži na konfiguráciu rôznych nastavení týkajúcich sa TV prijímača.
Podrobnosti nájdete na strane Nastavenia.

Aplikácie (B)

Zobrazte si svoje obľúbené aplikácie.

 • Ak stlačíte [Aplikácie], zobrazí sa zoznam nainštalovaných aplikácií.
 • Stlačením možnosti [Pridať aplikáciu medzi obľúbené] si pridáte aplikáciu medzi obľúbené položky.
 • Po označení pridanej aplikácie a podržaní stlačeného tlačidla (Potvrdiť) na diaľkovom ovládači, možno zmeniť poradie zoradenia alebo odstrániť obľúbenú položku.
 • Po výbere aplikácie TV môžete sledovať TV vysielania alebo vstup.

Čaká na vás (C)

Zobrazí sa, čo môžete sledovať ďalej v závislosti od obsahu.

Poznámka

 • Neexistuje žiadny relevantný obsah, [Čaká na vás] nemožno zobraziť.

Kanály (D)

Riadky pod možnosťou Aplikácie (B) sa nazývajú „Kanály“. Tu môžete sledovať odporúčaný obsah zo služieb streamovania videa.

Tip

 • Nedávna história sledovaných kanálov sa zobrazuje v [TV].
 • Môžete pridať obsah do zoznamu Čaká na vás výberom obsahu na ľubovoľnom kanáli a stlačením a podržaním tlačidla (Potvrdiť) na diaľkovom ovládači.
 • Niektoré kanály môžete presunúť v časti „Kanály (D)“ v Hlavnej ponuke. Tlačidlá (Nahor) / (Nadol) použite na pohyb možnosti výberu na okrúhlu ikonku riadka, ktorý chcete presúvať. Stlačením tlačidla (Vľavo) (alebo (Vpravo) v závislosti od zobrazovaného jazyka TV prijímača) môžete riadok posúvať nahor alebo nadol stláčaním tlačidiel (Nahor) / (Nadol).

Prispôsobiť kanály (E)

Funkcia [Prispôsobiť kanály] sa používa na zobrazenie alebo skrytie vybratých kanálov.

Tip

 • Ďalšie informácie nájdete na stránke podpory Sony v časti „Často kladené otázky (FAQ)“.
  Často kladené otázky pre riešenie problémov
[14] Začíname | Základné úkony

Používanie Panel s ponukami televízora

Táto funkcia je dostupná na TV prijímačoch, ktorých diaľkové ovládanie nemá tlačidlo DISCOVER.

Počas sledovania TV vysielania zobrazte stlačením tlačidla TV ponuku Panel s ponukami televízora. Panel s ponukami televízora poskytuje prístup k vašim Obľúbené kanály a zobrazí Ponuka TV, čo poskytuje prístup k zoznamu kanálov, zoznamu nahraných titulov, alebo zoznamu časovača.

Image of the TV screen
 1. Počas sledovania TV vysielania stlačte tlačidlo TV.
  Ponuka Panel s ponukami televízora sa zobrazuje v spodnej časti obrazovky.
 2. Posúvaním zvýraznenia nahor alebo nadol vyberte požadovanú kategóriu.
 3. Posúvaním zvýraznenia doľava alebo doprava vyberte požadovanú položku.
 4. Stlačte tlačidlo (Potvrdiť) na spustenie vybratej položky.

Pridávanie kanálov do obľúbených

 1. Počas sledovania TV vysielania stlačte tlačidlo TV.
  Ponuka Panel s ponukami televízora sa zobrazuje v spodnej časti obrazovky.
 2. Posuňte zvýraznenie nadol a vyberte [Pridanie kanálov k Obľúbeným].
 3. Vyberte položky [Obľúbené], ktoré chcete nastaviť na pridanie vašich obľúbených kanálov.

Tip

 • Ak vyberiete položku [Pridať do obľúbených položiek] z ponuky [Ponuka Akcia], môžete do zoznamu [Obľúbené kanály] pridať kanál, ktorý sledujete.

Zmena nastavení tejto funkcie

 1. Počas sledovania TV vysielania stlačte tlačidlo TV.
  Ponuka Panel s ponukami televízora sa zobrazuje v spodnej časti obrazovky.
 2. Posuňte zvýraznenie na kategóriu [Nastavenia].
 3. Výberom požadovanej položky zmeníte nastavenia.

Dostupné možnosti

[Zobr./Skryť kategórie]
Vyberte kategórie obsahu, ktoré sa majú zobraziť v Panel s ponukami televízora. [Nastavenia] skryť nemožno.
V závislosti od modelu vášho TV prijímača môžete [Najlepšie] skryť.
[Usporiadať kategórie]
Vyberte obsah kategórie, ktorý sa má usporiadať.
[Pridanie kat. obsahu]
Ak chcete vytvoriť svoj vlastný obsah kategórie, zadajte žánre.
[Pridanie kat. kľúč. slov]
Ak chcete vytvoriť svoj vlastný obsah kategórie, zadajte kľúčové slová.
[Triedenie TV kanálov]
Vyberte typ zoradenia TV programov.
[Veľkosť zobr.]
Vyberte veľkosť zobrazenia ponuky.

Poznámka

 • V závislosti od modelu, oblasti alebo krajiny nemusia byť niektoré možnosti dostupné.
[15] Začíname | Základné úkony

Používanie „Panel s obsahom“ (DISCOVER)

Táto funkcia je k dispozícii na TV prijímačoch, ktorých diaľkové ovládanie má tlačidlo DISCOVER.

Na vyhľadávanie rôzneho obsahu, napríklad TV programy a internetové videá môžete použiť „Panel s obsahom“. Obsah zobrazený v „Panel s obsahom“ sa líši v závislosti od modelu/oblasti/krajiny.

Image of the TV screen
 1. Stlačte tlačidlo DISCOVER.
  Tlačidlo „Panel s obsahom“ je zobrazené v spodnej časti obrazovky.
 2. Posúvaním zvýraznenia nahor alebo nadol vyberte požadovanú kategóriu.
 3. Posúvaním zvýraznenia doľava alebo doprava vyberte požadovanú položku.
 4. Stlačte tlačidlo (Potvrdiť) na spustenie vybratej položky.

Zmena nastavení tejto funkcie

 1. Stlačte tlačidlo DISCOVER.
  Tlačidlo „Panel s obsahom“ je zobrazené v spodnej časti obrazovky.
 2. Posuňte zvýraznenie nadol na [Nastavenia].
 3. Výberom požadovanej položky zmeníte nastavenia.

Dostupné možnosti

[Zobr./Skryť kategórie]
Vyberte kategórie obsahu, ktoré sa majú zobraziť v DISCOVER. [Nastavenia] skryť nemožno.
V závislosti od modelu vášho TV prijímača môžete [Najlepšie] skryť.
[Usporiadať kategórie]
Vyberte obsah kategórie, ktorý sa má usporiadať.
[Pridanie kanálov k Obľúbeným]
Pridajte svoje obľúbené kanály do DISCOVER.
[Pridanie kat. obsahu]
Ak chcete vytvoriť svoj vlastný obsah kategórie, zadajte žánre.
[Pridanie kat. kľúč. slov]
Ak chcete vytvoriť svoj vlastný obsah kategórie, zadajte kľúčové slová.
[Veľkosť zobr.]
Vyberte veľkosť zobrazenia ponuky.
[Triedenie TV kanálov]
Vyberte typ zoradenia TV programov.

Poznámka

 • V závislosti od modelu, oblasti alebo krajiny nemusia byť niektoré možnosti dostupné.
[16] Začíname | Základné úkony

Používanie Ponuka Akcia

Stlačením tlačidla ACTION MENU sa zobrazí ponuka s možnosťou rýchleho prístupu k funkciám, ktoré sú k dispozícii pre momentálne zobrazenú obrazovku, ako napríklad nastavenie obrazu, nastavenie zvuku, nastavenie hlasitosti pre pripojené zariadenie (napríklad slúchadlá) a nastavenia zobrazenia/zvuku. Položky v ponuke sa líšia v závislosti od vybranej obrazovky.

Image of the TV screen
 1. Stlačte tlačidlo ACTION MENU.
 2. Posúvaním zvýraznenia doľava alebo doprava vyberte požadovanú kategóriu.
 3. Posúvaním zvýraznenia nahor alebo nadol vyberte požadovanú položku.
 4. Stlačte tlačidlo (Potvrdiť) na spustenie vybratej položky.
[17] Začíname | Základné úkony

Výber vstupov

Na použitie zariadení (akými sú Blu-ray/DVD prehrávač) pripojených k TV, alebo na sledovanie TV po ich použití, budete musieť prepnúť vstup.

 1. Opakovaným stláčaním tlačidla (Výber vstupu) vyberte pripojené zariadenie.

Tip

 • Na televízne vysielanie môžete prepnúť jednoduchým stlačením tlačidla TV na diaľkovom ovládači.

Prepnutie z Hlavného menu

 1. Stlačte tlačidlo HOME, potom vyberte vstupný zdroj zo zoznamu [Vstupy].
[18] Začíname | Základné úkony

Ako svieti kontrolka LED

Určité farby sa zobrazia v strede dolnej časti TV prijímača a indikujú určitú činnosť alebo stav.


Biela „svieti“ alebo „bliká“
 • Keď je obrazovka vypnutá
 • Keď je TV prijímač zapnutý
 • Keď prijíma signály z diaľkového ovládača
 • Keď aktualizuje softvér
atď.

Modrá „bliká“
 • Keď sa mobilné zariadenie (smartfón/tablet atď.) pripája na TV prijímač cez domovskú sieť.
atď.

Žltá „svieti“
 • Keď je nastavené zapnutie časovača
 • Keď je nastavený časovač spánku
 • Keď je nastavený čas nahrávania (dostupnosť tejto funkcie závisí od vášho modelu/krajiny/regiónu)
atď.

Ružová „svieti“
 • Keď TV prijímač nahráva (dostupnosť tejto funkcie závisí od vášho modelu/krajiny/regiónu)
[19] Začíname

Funkcia dostupnosti

Tento TV prijímač využíva v [Zjednodušenie ovládania] pomocné funkcie, ako napríklad funkciu prevodu textu na obrazovke na reč, titulky a približovanie, aby sa dal text ľahšie prečítať.

Stlačte tlačidlo HOME a potom vyberte [Nastavenia] — [Predvoľby zariadenia] — [Zjednodušenie ovládania] na nakonfigurovanie pomocných funkcií pre používateľa.

Funkcia [Zjednodušenie ovládania] disponuje možnosťou skratky, vďaka čomu ju môžete zapínať a vypínať podržaním stlačeného tlačidla diaľkového ovládača (Stlmiť) na 3 sekundy.

Tip

 • Na zmenu funkcie skratky, povoľte [Skratka dostupnosti] v [Zjednodušenie ovládania], a zmeňte pomocou [Služba klávesových skratiek].
 • Ak chcete používať funkciu prevodu textu na reč pomocou príručky pomocníka, pozrite si na svojom počítači alebo smartfóne príručku pomocníka na webovej stránke Sony.

  http://www.sony.eu/support/
  QR code for the Sony support website
  http://www.sony.eu/support/

[20] Začíname

Podpora

Najnovšie informácie a online príručku pomocníka nájdete na webovej stránke Sony:

http://www.sony.eu/support/
QR code for the Sony support website
http://www.sony.eu/support/

[21]

Sledovanie TV prijímača

 • Sledovanie TV programov
 • Sledovanie v 3D rozlíšení (iba 3D modely)
[22] Sledovanie TV prijímača

Sledovanie TV programov

 • Používanie programovej príručky
 • Konfigurácia nastavení kanála
 • Používanie interaktívnych služieb TV vysielania
 • Pochopenie informačných ikon
 • Sledovanie TV programov pomocou služby YouView (iba modely pre Spojené kráľovstvo)
[23] Sledovanie TV prijímača | Sledovanie TV programov

Používanie programovej príručky

Svoje obľúbené programy môžete rýchlo vyhľadať.

 1. Stlačením tlačidla GUIDE zobrazíte digitálnu programovú príručku.
 2. Vyberte program, ktorý chcete sledovať.
  Zobrazia sa podrobnosti o programe.
 3. Ak chcete sledovať program, vyberte [Náhľad].

Prepnutie programovej príručky

Programovú príručku môžete prepnúť na [Výber TV] alebo [Guide žánrami]. V závislosti od modelu, oblasti alebo krajiny nemusia byť niektoré možnosti dostupné. Môžete tiež prepnúť programovú príručku, aby ste zobrazili [Zoznam nahraných titulov] (iba modely podporujúce nahrávanie USB HDD) alebo [Zoznam časovača].

 1. Zvýraznite ľavú krajnú položku, potom sa posuňte znova doľava, čím otvoríte menu.
 2. Vyberte požadovanú programovú príručku alebo zoznam.

Používanie voliteľných funkcií

 1. Počas zobrazovania programovej príručky stlačte tlačidlo ACTION MENU a vyberte požadovanú položku.
[24] Sledovanie TV prijímača | Sledovanie TV programov

Konfigurácia nastavení kanála

 • Príjem digitálneho vysielania
 • Príjem satelitného vysielania (iba modely kompatibilné so satelitom)
 • Usporiadanie kanálov, alebo úprava zoznamu programov
[25] Sledovanie TV prijímača | Sledovanie TV programov | Konfigurácia nastavení kanála

Príjem digitálneho vysielania

 1. Stlačte tlačidlo HOME, potom vyberte [Nastavenia] — [Sledovanie TV prijímača] — [Kanály] — [Nastavenie programu] — [Digitálne nastavenie] — [Digitálne ladenie] — [Automatické digitálne ladenie].
 2. Postupujte podľa pokynov na obrazovke, ak chcete vyladiť dostupné digitálne kanály a uložiť ich nastavenia v TV prijímači.

Ak chcete zmeniť rozsah ladenia

Vyberte [Normálny] alebo [Plný] v [Rozsah automatického ladenia].

[Normálny]
Vyhľadávania dostupných kanálov v rámci vašej oblasti/krajiny.
[Plný]
Vyhľadávania dostupných kanálov bez ohľadu na vašu oblasť/krajinu.

Tip

 • Ak ste sa presťahovali, zmenili ste poskytovateľa služieb alebo ak chcete vyhľadávať novo spustené kanály, TV prijímač môžete preladiť spustením [Automatické digitálne ladenie].
[26] Sledovanie TV prijímača | Sledovanie TV programov | Konfigurácia nastavení kanála

Príjem satelitného vysielania (iba modely kompatibilné so satelitom)

Modely kompatibilné so satelitom majú [Nastavenie satelitu] v [Nastavenia] [Sledovanie TV prijímača] — [Kanály] — [Nastavenie programu] — [Digitálne nastavenie].

Ak máte nainštalovanú satelitnú parabolu, satelitné vysielanie si môžete prezerať po konfigurácii nastavení tunera. Nižšie uvedené opisy vám pomôžu zistiť typ inštalácie a naladenie vašej satelitnej paraboly.

 1. Stlačte tlačidlo HOME, potom vyberte [Nastavenia] — [Sledovanie TV prijímača] — [Kanály] — [Nastavenie programu] — [Digitálne nastavenie] — [Nastavenie satelitu] — [Ladenie digitálneho satelitu].

Dostupné možnosti

[Konfigurácia antény]
Vyberte typ inštalácie satelitu.
Typ inštalácie vášho satelitu môže byť Distribúcia pomocou samostatného kábla, Fixná anténa, alebo DiSEqC.
Distribúcia pomocou samostatného kábla umožňuje dodávku programov do viacerých prijímačov cez samostatný koaxiálny kábel. Každý prijímač alebo tuner má pridelené užívateľské pásmo.
Inštalácia typu DiSEqC umožní pripojenie viacerých satelitných parabol alebo LNBs. Ovládaním TV prijímača si medzi nimi môžete vyberať.
Fixná anténa je zvyčajne najjednoduchším typom inštalácie, pri ktorej je jedna satelitná parabola a LNB.
[Pásmo]
Konfigurácia počtu užívateľských pásiem pridelených k TV prijímaču alebo tuneru.
[Frekvencia pásma]
Nastavte frekvenciu užívateľských pásiem pridelených k TV prijímaču alebo tuneru.
[Všeobecný satelit]/[Iné (Všeobecný satelit)]
Vyhľadávanie satelitných služieb na základe skupiny všeobecných nastavení. V závislosti od modelu sa môže zobrazené nastavenie líšiť.
[Ovládanie DiSEqC]
Konfigurácia nastavení na ovládanie dodatočného satelitného vybavenia ako napr. satelitný prepínač.
[Typ prehľadávania]
[Plné prehľadávanie]: Preskenuje všetky dostupné satelitné frekvencie.
[Sieťové prehľadávanie]: Skenuje na základe vopred definovaných parametrov siete. Ak služby nie sú k dispozícii ani po vykonaní [Sieťové prehľadávanie], skúste [Plné prehľadávanie].
[Manuálne prehľadávanie]: Umožní nastavenie frekvencie skenovania a ďalšie parametre transpondéra.
[27] Sledovanie TV prijímača | Sledovanie TV programov | Konfigurácia nastavení kanála

Usporiadanie kanálov, alebo úprava zoznamu programov

Zobrazenie kanála môžete usporiadať podľa vami preferovaného poradia.

Satelitné kanály

 1. Stlačte tlačidlo HOME, potom vyberte [Nastavenia] — [Sledovanie TV prijímača] — [Kanály] — [Nastavenie programu] — [Digitálne nastavenie] — [Nastavenie satelitu] — [Úprava zoznamu satelitných programov].
 2. Vyberte program, ktorý chcete premiestniť.
 3. Vyberte novú pozíciu, na ktorú chcete presunúť vybraný program.

Digitálne kanály

 1. Stlačte tlačidlo HOME, potom vyberte [Nastavenia] — [Sledovanie TV prijímača] — [Kanály] — [Nastavenie programu] — [Digitálne nastavenie] — [Digitálne ladenie] — [Úprava zoznamu programov].
 2. Vyberte program, ktorý chcete premiestniť.
 3. Vyberte novú pozíciu, na ktorú chcete presunúť vybraný program.

Analógové kanály

 1. Stlačte tlačidlo HOME, potom vyberte [Nastavenia] — [Sledovanie TV prijímača] — [Kanály] — [Nastavenie programu] — [Analógové nastavenie] — [Triedenie programov].
 2. Vyberte program, ktorý chcete premiestniť.
 3. Vyberte novú pozíciu, na ktorú chcete presunúť vybraný program.

Poznámka

 • Dostupné možnosti sa môžu líšiť v závislosti od oblasti/krajiny.
[28] Sledovanie TV prijímača | Sledovanie TV programov

Používanie interaktívnych služieb TV vysielania

Zobrazenie textových informácií

Môžete zobraziť textové a grafické textové informácie vrátane domácich správ, informácií o počasí a TV programoch. Môžete si prezerať informácie, ktoré vás zaujímajú a následným zadaním čísla vybrať, ktoré informácie chcete zobraziť.

 1. Stlačením tlačidla (Text) zobrazíte textové informácie.

Informácie o službe digitálnych textových informácií

Služba digitálneho textu ponúka bohatý obsah s detailnou grafikou a obrázkami. K dispozícii sú rôzne funkcie, ako napríklad prepojenie na stránky a spôsob navigácie jednoduchý na používanie. Službu podporuje viacero vysielateľov. (Dostupnosť tejto funkcie závisí od modelu/oblasti/krajiny.)

Informácie o službe s digitálnou interaktívnou aplikáciou

Služba s interaktívnou aplikáciou ponúka spolu s rozšírenými možnosťami aj vysoko kvalitný digitálny text a grafiku. Službu podporujú vysielatelia. (Dostupnosť tejto funkcie závisí od modelu/oblasti/krajiny.)

Poznámka

 • Interaktívna služba je k dispozícii, len ak ju poskytuje vysielateľ.
 • Dostupné funkcie a obsah obrazovky sa môžu líšiť v závislosti od vysielateľa.
 • Ak sú vybrané titulky a vy spustíte aplikáciu digitálneho textu použitím tlačidla (Text), titulky sa môžu za určitých okolností prestať zobrazovať. Po ukončení aplikácie digitálneho textu sa zobrazenie titulkov automaticky obnoví.

Ak chcete použiť službu NVOD/MF

NVOD (Blízke video On Demand) a MF (Multi napájanie) sú štandardy na vysielanie niekoľkých programov súčasne na jednom kanáli.

Štandard NVOD poskytuje viacero kópií programu v striedavom harmonograme a štandard MF umožňuje vybrať požadovaný program z viacerých programov na jednom kanáli.

 1. Počas sledovania kanála NVOD/MF, stlačte tlačidlo ACTION MENU.
 2. Vyberte [Doplnkové kanály] — požadovaný program.

Poznámka

 • Táto funkcia je dostupná v prípade, ak vysielateľ poskytuje službu NVOD/MF.
[29] Sledovanie TV prijímača | Sledovanie TV programov

Pochopenie informačných ikon

Po zmene kanála sa nakrátko zobrazí informačné okno. V okne sa môžu zobraziť nasledujúce ikony.

List of icons and their descriptions:
Dátová služba (aplikácia vysielania)
:
Rozhlasová služba
:
Kódované/predplatené služby
:
K dispozícii je viacjazykový zvuk
:
K dispozícii sú titulky
:
K dispozícii sú titulky alebo zvuk pre sluchovo postihnutých
:
Odporúčaný minimálny vek pre aktuálny program(od 3 do 18 rokov)
:
Rodičovský zámok
:
Digitálny programový zámok
:
K dispozícii je zvuk pre zrakovo postihnutých
:
K dispozícii sú hovorené titulky
:
K dispozícii je viackanálový zvuk
[30] Sledovanie TV prijímača | Sledovanie TV programov

Sledovanie TV programov pomocou služby YouView (iba modely pre Spojené kráľovstvo)

Ak chcete zapnúť/vypnúť YouView

 1. Stlačte tlačidlo HOME, potom vyberte [Nastavenia] — [Sledovanie TV prijímača] — [Kanály] — [Nastavenie programu] — [Nastavenie funkcie YouView].
 2. Vyberte [Povoliť YouView] alebo [Zakázať YouView], potom vyberte [Áno].
 3. Postupujte podľa postupu pre nastavovanie.

Ak chcete použiť YouView Guide

V YouView Guide môžete vidieť čo sa práve vysiela, čo sa bude vysielať budúci týždeň a môžete si v histórii vyhľadať programy, ktoré ste v posledných siedmich dňoch zmeškali.

 1. Stlačením tlačidla GUIDE zobrazíte programovú príručku.
 2. Stlačením tlačidiel (Vľavo) / (Vpravo) vyberte program, potom stlačte tlačidlo (Potvrdiť).
  Dostupné programy sa vyznačia ikonou prehrávania.

Tip

 • Počas sledovania TV prijímača stlačte na diaľkovom ovládači tlačidlo TV, čím zobrazíte Mini Guide s ponukou aktuálnych a nasledujúcich programov. Táto funkcia sa však nedá použiť v nasledovných prípadoch.
  • Ak je set-top box k TV prijímaču pripojený pomocou IR Blaster.
  • Na TV prijímačoch, ktorých diaľkové ovládanie nemá tlačidlo DISCOVER.

Ak si chcete pozrieť informácie o programoch (Information Panel)

Information Panel vám umožní vyhľadať informácie o programe, jeho hodnotení a dostupnosti v HD kvalite. Môžete si prehrať viac epizód z jednej série, akonáhle budú dostupné.

 1. Stlačte tlačidlo (Ukázať informácie/text).

Ak chcete vstúpiť do On Demand, Discover a YouView Search (YouView Menu)

 1. Stlačením modrého tlačidla v YouView Guide alebo Mini Guide zobrazíte YouView Menu.
 2. Pomocou nasledujúcich možností nájdite program, ktorý chcete sledovať.
  Players: Choďte na BBC iPlayer, ITV Hub, All 4, My5 a Pop Fun v YouView.
  Discover: Prezrite si populárne alebo nedávno pridané programy na prvý pohľad. Objaviť môžete aj nové programy podľa žánru, napr. detské, filmy, atď.
  YouView Search: Špecifický program naživo nájdete na YouView.

Poznámka

 • Ak je aktivovaná funkcia YouView, nasledujúce položky menu nie sú k dispozícii;

  • Satelitné vysielania
  • Obľúbené
  • Pripomienka
  • Digitálny programový zámok
  • Úprava zoznamu programov
  • Prispôsobenie TV kľúča
  • Terestrické informácie programu získané použitím funkcie na obrazovke Hlavného menu (namiesto toho použite „YouView Search“)
  • Nahrávanie programov
 • Názvy služieb sa môžu bez upozornenia zmeniť.
[31] Sledovanie TV prijímača

Sledovanie v 3D rozlíšení (iba 3D modely)

 • Pochopenie základov 3D TV (iba 3D modely)
 • Príprava 3D okuliarov (iba 3D modely)
 • Sledovanie TV prijímača v 3D rozlíšení (iba 3D modely)
[32] Sledovanie TV prijímača | Sledovanie v 3D rozlíšení (iba 3D modely)

Pochopenie základov 3D TV (iba 3D modely)

3D modely majú [Nastavenia 3D] v [Nastavenia] — [Obraz a zvuk].

Odporúčaná pozorovacia vzdialenosť pre 3D obraz

Ak pozorovacia vzdialenosť nie je vhodná, môže sa zobraziť dvojitý obraz. Seďte od TV prijímača vo vzdialenosti, ktorá predstavuje minimálne 3-násobok výšky TV obrazovky. Pre čo najlepší zážitok zo sledovania vám odporúčame sedieť priamo pred TV prijímačom.

Illustration of the best distance to watch TV

Tip

 • Existujú dva typy 3D okuliarov: pasívne a aktívne. Informácie o tom, ktorý typ 3D okuliarov TV prijímač podporuje nájdete v Referenčná príručka.

Komunikačný rozsah TV prijímača a aktívnych 3D okuliarov

Aktívne 3D okuliare komunikujú s televízorom, aby vám obraz zobrazili trojrozmerne.

Poloha pri sledovaní sa musí nachádzať v správnom rozsahu. Pozrite si nasledujúce obrázky. Pracovná vzdialenosť závisí od prekážok (osoby, kov, steny, atď.) a/alebo od elektromagnetického rušenia.

 • Pohľad zhora
  Illustration of the communication range from an overhead view
  1. 120°
  2. 1-6 m
 • Pohľad zo strany
  Illustration of the communication range from a side view
  1. 45°
  2. 1-6 m
  3. 30°

Poznámka

 • Odporúčaný pozorovací uhol a vzdialenosť sa môžu líšiť v závislosti od umiestnenia TV prijímača a podmienok v miestnosti.

Starostlivosť o okuliare

 • Okuliare jemne utierajte mäkkou handričkou.
 • Ťažko odstrániteľné škvrny možno odstrániť handričkou jemne navlhčenou v slabom roztoku mydla a teplej vody.
 • Ak používate handričku napustenú chemikáliou, dodržiavajte pokyny na obale.
 • Na čistenie nikdy nepoužívajte silné rozpúšťadlá, ako napríklad riedidlo, alkohol alebo benzén.
[33] Sledovanie TV prijímača | Sledovanie v 3D rozlíšení (iba 3D modely)

Príprava 3D okuliarov (iba 3D modely)

3D modely majú [Nastavenia 3D] v [Nastavenia] — [Obraz a zvuk].

Existujú dva typy 3D okuliarov: pasívne a aktívne. Informácie o tom, ktorý typ 3D okuliarov TV prijímač podporuje nájdete v Referenčná príručka.

Pasívne 3D okuliare

Ak sú s TV prijímačom dodané pasívne 3D okuliare, používajte tieto dodané okuliare. Ak nie sú dodané žiadne okuliare, zakúpte si pasívne 3D okuliare, model TDG-500P. 3D obsah môžete jednoducho sledovať nasadením si pasívnych 3D okuliarov.

Aktívne 3D okuliare

Ak sú s TV prijímačom dodané aktívne 3D okuliare, používajte tieto dodané okuliare. Ak nie sú dodané žiadne okuliare, zakúpte si aktívne 3D okuliare, model TDG-BT500A. Pred prvým použitím aktívnych 3D okuliarov je potrebné zaregistrovať ich do TV prijímača. Postupujte podľa nasledujúcich krokov.

 1. Vyberte izolačný štítok batérie.
  Illustration of the procedure step
 2. Zapnite TV prijímač a podržte okuliare vo vzdialenosti maximálne 50 cm od TV prijímača.
 3. Stlačte tlačidlo/indikátor (napájanie) na okuliaroch a podržte ho 2 sekundy.
  Illustration of the procedure step

  Aktívne 3D okuliare sa zapnú a spustí sa registrácia (tlačidlo/indikátor (napájanie) bude blikať nazeleno a nažlto). Po dokončení registrácie sa na 5 sekúnd zobrazí hlásenie a indikátor sa na 3 sekundy rozsvieti nazeleno.

  Ak registrácia zlyhá, aktívne 3D okuliare sa automaticky vypnú. V takom prípade vyššie uvedený postup zopakujte.

 4. Nasaďte si aktívne 3D okuliare.

Pri ďalšom použití bude stačiť, ak aktívne 3D okuliare jednoducho zapnete. Ak chcete okuliare vypnúť, stlačte tlačidlo/indikátor (napájanie) na okuliaroch a podržte ho 2 sekundy. Ak ich chcete znova zapnúť, stlačte tlačidlo/indikátor (napájanie).

Tip

 • Ak chcete aktívne 3D okuliare používať s iným TV prijímačom, okuliare je potrebné do daného TV prijímača zaregistrovať. Vykonajte postup od kroku 2.
[34] Sledovanie TV prijímača | Sledovanie v 3D rozlíšení (iba 3D modely)

Sledovanie TV prijímača v 3D rozlíšení (iba 3D modely)

3D modely majú [Nastavenia 3D] v [Nastavenia] — [Obraz a zvuk].

Môžete si vychutnať zážitok z 3D zábavy, napríklad pri hraní 3D hier so stereoskopickou technológiou alebo pri prehrávaní 3D diskov Blu-ray.

Ak chcete obsah sledovať v režime 3D, pripojte zariadenie kompatibilné s režimom 3D priamo k TV prijímaču použitím autorizovaného kábla HIGH SPEED HDMI s logom HDMI.

Illustration of a person wearing 3D glasses and watching in 3D
 1. Pripravte si 3D okuliare.
 2. Zobrazenie 3D obsahu na obrazovke TV prijímača.
 3. Nasaďte si 3D okuliare.
  Teraz už by ste mali môcť sledovať 3D zábery. Ak sa nedosiahne žiaden 3D efekt, postupujte podľa nasledujúcich krokov.
 4. Stlačte tlačidlo ACTION MENU, potom vyberte [3D].
 5. Vyberte režim [3D obraz], ktorý sa hodí zobrazenému obsahu. V závislosti od vstupného signálu alebo formátu sa môže stať, že položky [3D (Vedľa seba)]/[3D (Nad sebou-Pod sebou)] nebude možné vybrať.

Tip

 • Okrem režimu [3D obraz] môžete v ponuke [Nastavenia 3D] používať rôzne možnosti 3D. Stlačte tlačidlo HOME, potom vyberte [Nastavenia] — [Obraz a zvuk] — [Nastavenia 3D].

Poznámka

 • 3D efekt môže byť menej výrazný, ak je okolitá teplota nízka.
 • Ak je [Motionflow] v [Obraz] nastavená na niečo iné než [Vyp.], proces minimalizovanie blikania obrazovky môže ovplyvniť plynulý pohyb obrazu. V takom prípade stlačte tlačidlo ACTION MENU, potom vyberte [Obraz] — [Rozšírené nastavenia] — [Pohyb] — [Motionflow] — [Vyp.]. (Pre modely kompatibilné s funkciou [Motionflow].)
  [Motionflow] kompatibilné modely majú [Motionflow] v [Nastavenia] — [Obraz a zvuk] — [Obraz] — [Rozšírené nastavenia] — [Pohyb].
[35]

Nahrávanie TV programov

 • Nahrávanie na USB HDD zariadenie (iba modely podporujúce nahrávanie na USB HDD)
 • Sledovanie/vymazanie nahraného obsahu (iba modely podporujúce nahrávanie na USB HDD)
 • Pochopenie symbolov zobrazených v zozname nahraných titulov (iba modely podporujúce nahrávanie na USB HDD)
[36] Nahrávanie TV programov

Nahrávanie na USB HDD zariadenie (iba modely podporujúce nahrávanie na USB HDD)

 • Registrácia zariadenia USB HDD (iba modely podporujúce nahrávanie na USB HDD)
 • Nahrávanie pomocou jedného tlačidla (iba modely podporujúce nahrávanie na USB HDD)
 • Nahrávanie podľa časovača (iba modely podporujúce nahrávanie na USB HDD)
 • Informácie o používaní zariadenia USB HDD na nahrávanie (iba modely podporujúce nahrávanie na USB HDD)
[37] Nahrávanie TV programov | Nahrávanie na USB HDD zariadenie (iba modely podporujúce nahrávanie na USB HDD)

Registrácia zariadenia USB HDD (iba modely podporujúce nahrávanie na USB HDD)

Modely USB HDD umožňujúce nahrávanie majú [Nast. nahrávacieho zariadenia] v [Nastavenia] — [Sledovanie TV prijímača].

Pripojte k televízoru zariadenie USB HDD a digitálne vysielania si môžete nahrávať.

Pripojte USB HDD zariadenie do USB portu TV prijímača označeného „HDD REC“ (ak je k dispozícii modrý USB port, ktorý podporuje HDD nahrávanie).

Poznámka

 • Táto funkcia je k dispozícii len na niektorých modeloch v Európe, Austrálii a Novom Zélande.
Illustration of the connection method
 1. Zariadenie USB HDD
 2. USB kábel (nedodáva sa)
 1. Pripojte zariadenie USB HDD do portu USB3 (modrý) označeného „HDD REC“ na vašom TV prijímači.
 2. Zariadenie USB HDD zapnite.
 3. Počkajte, kým sa zobrazí obrazovka [Disk USB je pripojený].
 4. Vyberte [Zaregistrovať pre nahrávanie].
 5. Zariadenie USB HDD zaregistrujte podľa pokynov na obrazovke.

Poznámka

 • Ak sa zobrazí správa „Nie je možné zistiť jednotku USB HDD na nahrávanie“ počas registrácie v kroku 4, postupujte podľa inštrukcií uvedených v správe a skontrolujte, či zariadenie USB HDD na nahrávanie je pripojené do portu USB3 (modrý).
  Ak zariadenie USB HDD na nahrávanie nie je rozpoznané ani po kontrole pripojenia, musíte zariadenie USB HDD znova zaregistrovať, pretože zariadenie je už zaregistrované na iné účely, ako je nahrávanie ([Úložisko zariadenia]). Ak chcete znova zaregistrovať svoje zariadenie USB HDD na nahrávanie, pozrite si „Zariadenie USB HDD sa nedá zaregistrovať. (Iba modely podporujúce nahrávanie na USB HDD)“.

Tip

 • K TV môžete zaregistrovať aj USB HDD zariadenie. Použite na to ponuku [Nastavenia] — [Sledovanie TV prijímača] — [Nast. nahrávacieho zariadenia] — [Registrácia HDD].

Ak chcete zrušiť registráciu zariadenia USB HDD

 1. Stlačte tlačidlo HOME a potom zvoľte možnosť [Nastavenia] — [Sledovanie TV prijímača] — [Nast. nahrávacieho zariadenia] — [Odregistrovanie HDD] — zariadenie, ktorého registráciu chcete zrušiť.
[38] Nahrávanie TV programov | Nahrávanie na USB HDD zariadenie (iba modely podporujúce nahrávanie na USB HDD)

Nahrávanie pomocou jedného tlačidla (iba modely podporujúce nahrávanie na USB HDD)

Modely USB HDD umožňujúce nahrávanie majú [Nast. nahrávacieho zariadenia] v [Nastavenia] — [Sledovanie TV prijímača].

Poznámka

 • Táto funkcia je k dispozícii len na niektorých modeloch v Európe, Austrálii a Novom Zélande.
 1. Počas prezerania programu, ktorý chcete nahrať, stlačte tlačidlo REC.
 2. Na zobrazenej obrazovke nastavte čas ukončenia nahrávania. Na nahrávanie do konca programu, vyberte [Pôvodné nast.]. Ak chcete nastaviť ľubovoľnú dĺžku času (1 minúta až 8 hodín), vyberte [Def. používateľom].

Ak chcete nahrávanie zastaviť manuálne

 1. Stlačte tlačidlo (Zastaviť).
 2. Na zobrazenej obrazovke vyberte [Zastaviť].

Ak chcete zmeniť čas ukončenia nahrávania

 1. Stlačte tlačidlo (Zastaviť).
 2. Na zobrazenej obrazovke vyberte [Zmeniť], čím zmeníte čas ukončenia nahrávania.

Poznámka

 • Pri niektorých programoch sa nahrávanie nedá zastaviť pomocou tlačidla (Zastaviť). Ak chcete ukončiť nahrávanie takéhoto programu, stlačte tlačidlo ACTION MENU. Potom stlačte [ Zastaviť NAHRÁVANIE].
[39] Nahrávanie TV programov | Nahrávanie na USB HDD zariadenie (iba modely podporujúce nahrávanie na USB HDD)

Nahrávanie podľa časovača (iba modely podporujúce nahrávanie na USB HDD)

Modely USB HDD umožňujúce nahrávanie majú [Nast. nahrávacieho zariadenia] v [Nastavenia] — [Sledovanie TV prijímača].

Poznámka

 • Táto funkcia je k dispozícii len na niektorých modeloch v Európe, Austrálii a Novom Zélande.
 1. Stlačte tlačidlo GUIDE.
 2. Vyberte si požadovaný program v programovej príručke, potom vyberte [Časovač NAHRÁVANIA].
 3. Vyberte [Nast. časovač pre záznam] alebo [Nastaviť časovač].

Ak chcete časovač nastaviť manuálne na určitý dátum, čas a kanál

 1. Stlačte tlačidlo GUIDE.
 2. Zvýraznite ľavú krajnú položku, potom sa posuňte znova doľava, čím otvoríte menu.
 3. Vyberte [Zoznam časovača] — [Manuálny časovač NAHR.].
 4. Nakonfigurujte nastavenia časovača.
 5. Vyberte [Nastaviť časovač].

Ak chcete skontrolovať, upraviť alebo vymazať nastavenia časovača

Kontrolu, zmenu alebo vymazanie nastavení časovača vykonáte v [Zoznam časovača].

 1. Stlačte tlačidlo GUIDE.
 2. Zvýraznite ľavú krajnú položku, potom sa posuňte znova doľava, čím otvoríte menu.
 3. Vyberte [Zoznam časovača], potom zmeňte nastavenia.

Tip

 • Je možné vytvoriť až 32 nastavení časovača.
 • Ak nahrávanie zlyhá, dôvod bude uvedený v [Zoznam chýb pri nahrávaní]. Stlačte tlačidlo TITLE LIST, potom vyberte [Zoznam chýb pri nahrávaní].
 • V programovej príručke môžete zvýrazniť požadovaný program a stlačením tlačidla REC nastaviť časovač nahrávania programu.

Poznámka

 • Nahrávanie pomocou časovača nebude fungovať, ak je kábel so striedavým prúdom (napájací kábel) vytiahnutý.
[40] Nahrávanie TV programov | Nahrávanie na USB HDD zariadenie (iba modely podporujúce nahrávanie na USB HDD)

Informácie o používaní zariadenia USB HDD na nahrávanie (iba modely podporujúce nahrávanie na USB HDD)

Modely USB HDD umožňujúce nahrávanie majú [Nast. nahrávacieho zariadenia] v [Nastavenia] — [Sledovanie TV prijímača].

 • Zariadenie USB HDD sa smie používať výhradne na nahrávanie. Na prezeranie fotografií a videí použite iné zariadenie USB HDD.
 • Táto funkcia je k dispozícii len na niektorých modeloch v Európe, Austrálii a Novom Zélande.
 • Podporované sú len zariadenia USB HDD väčšie ako 32 GB.
 • Pripojenie zariadenia USB HDD prostredníctvom USB nie je podporované. Zariadenie pripojte priamo do TV prijímača.
 • Všetky údaje uložené na zariadení USB HDD sa počas formátovania pri registrácii vymažú. Zariadenie USB HDD už po registrácii k TV prijímaču nebude možné použiť na PC. Ak chcete aktivovať použitie zariadenia USB HDD na PC, naformátujte zariadenie na PC. (Majte na pamäti, že pri formátovaní sa všetky údaje na zariadení USB HDD vymažú.)
 • Je možné zaregistrovať maximálne 8 zariadení USB HDD.
 • Iba televízny prijímač, na ktorý bolo zariadenie USB HDD zaregistrované, bude môcť prehrať údaje nahraté na zariadení.
 • Nahrávanie je podporované len pre digitálne TV prijímače a rádiové vysielanie. Nahrávanie vysielania údajov nie je podporované.
 • Miešané/zašifrované signály nie je možné nahrávať.
 • Nahrávanie nie je možné v nasledujúcich prípadoch:
  • TV prijímač nemôže rozoznať zaregistrované zariadenie USB HDD.
  • Na zariadení USB HDD je nahratých viac ako 1000 programov.
  • Zariadenie USB HDD je plné.
 • Môže sa stať, že počas nahrávania nebude dostupná funkcia automatického výberu programu.
 • Nahrávanie programu nie je možné, ak nahrávanie nie je oprávnené.
 • Ak používate prístupový modul (CAM), vyhnite sa používaniu rodičovskej ochrany. Môže sa stať, že počas nahrávania nebude táto funkcia dostupná. Ako alternatívu môžete použiť blokovanie programu alebo rodičovské hodnotenie TV prijímača, ak je táto funkcia podporovaná vysielateľom.
 • V Nórsku niektoré programy nemožno nahrávať v dôsledku zákonných obmedzení.
 • Ak je TV prijímač predmetom nárazu počas nahrávania na zariadenie USB HDD, môže sa v nahranom obsahu objaviť šum.
 • Spoločnosť Sony nie je v žiadnom prípade zodpovedná za poruchu pri nahrávaní ani poškodenie a stratu nahraného obsahu zapríčinenú alebo spojenú s poruchou TV prijímača, rušením signálu, alebo akýmkoľvek iným problémom.
[41] Nahrávanie TV programov

Sledovanie/vymazanie nahraného obsahu (iba modely podporujúce nahrávanie na USB HDD)

Modely USB HDD umožňujúce nahrávanie majú [Nast. nahrávacieho zariadenia] v [Nastavenia] — [Sledovanie TV prijímača].

Poznámka

 • Táto funkcia je k dispozícii len na niektorých modeloch v Európe, Austrálii a Novom Zélande.

Ak si chcete prezrieť nahraný obsah

 1. Stlačte tlačidlo TITLE LIST a potom vyberte obsah, ktorý chcete sledovať.

Ak chcete vymazať nahraný obsah

 1. Stlačte tlačidlo TITLE LIST.
 2. Stlačte tlačidlo ACTION MENU a potom vyberte položky v nasledovnom poradí.
  [Vymazať] — program na odstránenie — [Vymazať]
  Na odstránenie viacerých programov, vyberte všetky programy ktoré chcete odstrániť, pred výberom [Vymazať].

Informácie o význame symbolov v zozname nahratých titulov nájdete v Pochopenie symbolov zobrazených v zozname nahraných titulov (iba modely podporujúce nahrávanie na USB HDD).

[42] Nahrávanie TV programov

Pochopenie symbolov zobrazených v zozname nahraných titulov (iba modely podporujúce nahrávanie na USB HDD)

List of icons and their descriptions:
Nezobrazené nahrávanie
:
Chránené nahrávanie
:
Aktuálne nahrávanie
[43]

Používanie televízora s inými zariadeniami

 • Zariadenia USB
 • Prehrávače Blu-ray a DVD
 • Set-top box (káblový/satelitný box)
 • Smartfóny a tablety
 • Počítače, fotoaparáty a kamkordéry
 • Audio systém
 • Zariadenia Bluetooth
 • Sony bezdrôtový subwoofer (doplnok) (Sony bezdrôtový subwoofer len pre podporované modely)
 • Zariadenia kompatibilné s funkciou BRAVIA Sync
 • Prezeranie obrázkov v rozlíšení 4K na kompatibilnom zariadení (iba modely 4K)
[44] Používanie televízora s inými zariadeniami

Zariadenia USB

 • Prehrávanie obsahu uloženého na zariadení USB
 • Informácie o zariadeniach USB používaných na uloženie fotografií a hudby
 • Podporované súbory a formáty
[45] Používanie televízora s inými zariadeniami | Zariadenia USB

Prehrávanie obsahu uloženého na zariadení USB

Na záznam programov na USB úložné zariadenie alebo na prehratie zaznamenaných programov si prečítajte časť Nahrávanie TV programov.

Pripojenie zariadenia USB

Pripojením pamäťového zariadenia USB do portu na TV prijímači si môžete vychutnať súbory fotografií, hudobné súbory a video súbory uložené v zariadení.

Illustration of the connection method
 1. Pamäťové zariadenie USB

Vychutnajte si fotografie/hudbu/video záznamy uložené na zariadení USB

Fotografie/hudbu/videozáznamy uložené v zariadení USB si môžete vychutnať na obrazovke TV prijímača.

 1. Ak je k TV prijímaču pripojené zariadenie USB s vypínačom, zapnite ho.
 2. Stlačte tlačidlo HOME a potom (ikona Aplikácie) v ponuke Domov, kde stlačte možnosť [Prehrávač Médií].
  Ak pribalený diaľkový ovládač disponuje tlačidlom APPS, môžete tlačidlo APPS stlačiť.
 3. Označte názov USB zariadenia.
 4. Zvoľte si priečinok a následne súbor, ktorý chcete prehrať.

Kontrola podporovaných formátov súborov

 • Podporované súbory a formáty

Poznámka

 • Niektoré fotografie alebo priečinky sa v závislosti od veľkosti obrázka, veľkosti súboru a počtu súborov v priečinku môžu otvárať dlhšie.
 • Zobrazenie USB zariadenia môže chvíľu trvať, pretože TV otvára USB zariadenie pri každom jeho pripojení.
 • Všetky porty USB na TV prijímači podporujú vysokorýchlostné pripojenie USB. Modrý port USB podporuje SuperSpeed (USB 3.1 Gen 1 alebo USB 3.0). Rozbočovače USB nie sú podporované.
 • Počas prístupu k zariadeniu USB nevypínajte TV prijímač ani zariadenie USB, neodpájajte kábel USB a nevyberajte a nevkladajte záznamové médiá. V opačnom prípade sa môžu údaje uložené v zariadení USB poškodiť.
 • V závislosti od súboru nemusí byť prehrávanie možné, aj keď sa použijú podporované formáty.

Tip

 • Ďalšie informácie nájdete na stránke podpory Sony v časti „Často kladené otázky (FAQ)“.
  Často kladené otázky pre riešenie problémov
[46] Používanie televízora s inými zariadeniami | Zariadenia USB

Informácie o zariadeniach USB používaných na uloženie fotografií a hudby

 • Porty USB na TV prijímači podporujú systémy súborov FAT16, FAT32, exFAT a NTFS.
 • Pri pripájaní digitálneho fotoaparátu Sony k TV prijímaču pomocou kábla USB je potrebné nastaviť pripojenie USB vo fotoaparáte na režim „Auto“ alebo „Veľkokapacitná pamäť“.
 • Ak digitálny fotoaparát nespolupracuje s TV prijímačom, skúste vykonať nasledovné:
  • Nastavte pripojenie USB na fotoaparáte na možnosť „Veľkokapacitná pamäť“.
  • Skopírujte súbory z fotoaparátu do jednotky USB flash a potom jednotku pripojte k TV prijímaču.
 • Niektoré fotografie a videozáznamy môžu byť zväčšené, čo môže mať za následok nízku kvalitu obrazu. V závislosti od veľkosti a pomeru strán sa nemusia obrázky zobrazovať na celú obrazovku.
 • V závislosti od súboru alebo nastavení môže zobrazenie fotografie trvať dlho.
 • Spoločnosť Sony nie je v žiadnom prípade zodpovedná za poruchu pri nahrávaní ani poškodenie a stratu nahraného obsahu zapríčinenú alebo spojenú s poruchou TV prijímača, zariadenia USB alebo akýmkoľvek iným problémom.
[47] Používanie televízora s inými zariadeniami | Zariadenia USB

Podporované súbory a formáty

 • Fotografie
 • Hudba
 • Videá
 • Vzorkovacia frekvencia audio (pre videá)
 • Externé titulky
[48] Používanie televízora s inými zariadeniami | Zariadenia USB | Podporované súbory a formáty

Fotografie

Prípad: USB/Domáca sieť

Formát súboruKoncovka
JPEG*.jpg / *.jpe / *.jpeg
ARW *1*.arw
 • *1 ARW sa má používať iba na prehrávanie súborov.

Ďalšie podporované súbory a formáty

 • Hudba
 • Videá
 • Vzorkovacia frekvencia audio (pre videá)
 • Externé titulky
[49] Používanie televízora s inými zariadeniami | Zariadenia USB | Podporované súbory a formáty

Hudba

Prípad: USB/Domáca sieť

mp4

Koncovka: *.mp4 / *.m4a

PopisVzorková frekvencia
AAC-LC16k / 22.05k / 24k / 32k / 44.1k / 48k
HE-AAC v1 / v224k / 32k / 44.1k / 48k

3gpp

Koncovka: *.3gp / *.3g2

PopisVzorková frekvencia
AAC-LC16k / 22.05k / 24k / 32k / 44.1k / 48k
HE-AAC v1 / v224k / 32k / 44.1k / 48k

Asf

Koncovka: *.wma

PopisVzorková frekvencia
WMA9 Standard8k / 11.025k / 16k / 22.05k / 32k / 44.1k / 48k

ogg

Koncovka: *.ogg

PopisVzorková frekvencia
Vorbis8k / 11.025k / 16k / 22.05k / 32k / 44.1k / 48k

Iné

PopisVzorková frekvencia
LPCM *132k / 44.1k / 48k

Koncovka: *.mp3

PopisVzorková frekvencia
MP1L1 / MP1L2 / MP1L3 / MP2L1 / MP2L232k / 44.1k / 48k
MP2L316k / 22.05k / 24k
MP2.5L38k / 11.025k / 12k

Koncovka: *.wav

PopisVzorková frekvencia
WAV *232k / 44.1k / 48k / 88.2k / 96k / 176.4k / 192k

Koncovka: *.flac

PopisVzorková frekvencia
FLAC16k / 22.05k / 32k / 44.1k / 48k / 88.2k / 96k / 176.4k / 192k

Koncovka: *.aac

PopisVzorková frekvencia
AAC-LC16k / 22.05k / 24k / 32k / 44.1k / 48k
HE-AAC v1 / v224k / 32k / 44.1k / 48k
 • *1 LPCM je iba domáca sieť.
 • *2 použitie WAV je len na 2ch.

Ďalšie podporované súbory a formáty

 • Fotografie
 • Videá
 • Vzorkovacia frekvencia audio (pre videá)
 • Externé titulky
[50] Používanie televízora s inými zariadeniami | Zariadenia USB | Podporované súbory a formáty

Videá

Prípad: USB/Domáca sieť

MPEG1 (*.mpg / *.mpe / *.mpeg)

Typ titulkov: Externé

Video kodek (Profile@Level)Audio kodekMax./Min. rozlíšenieMax. snímky za sekundu
MPEG1MPEG1L21920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps

MPEG2PS (*.mpg / *.mpe / *.mpeg)

Typ titulkov: Externé

Video kodek (Profile@Level)Audio kodekMax./Min. rozlíšenieMax. snímky za sekundu
MPEG2 MP@HL, MP@H14L, MP@MLMPEG1L1 / MPEG1L2 / LPCM / AC31920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps

MPEG2TS

Koncovka: *.m2t

Typ titulkov: Externé

Video kodek (Profile@Level)Audio kodekMax./Min. rozlíšenieMax. snímky za sekundu
MPEG2 MP@HL, MP@H14L, MP@MLMPEG1L1 / MPEG1L2 / AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC31920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps

Koncovka: *.m2ts / *.mts

Typ titulkov: Externé

Video kodek (Profile@Level)Audio kodekMax./Min. rozlíšenieMax. snímky za sekundu
AVC / H.264 BP@L3, MP@L4.2, HP@L4.2MPEG1L1 / MPEG1L2 / AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC31920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@60fps

MP4 (*.mp4): Pre modely 2K

Typ titulkov: Externé

Video kodek (Profile@Level)Audio kodekMax./Min. rozlíšenieMax. snímky za sekundu
AVC / H.264 BP@L3, MP@L4.2, HP@L4.2AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 / MPEG1L1 / MPEG1L21920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@120fps
MPEG4 SP@L6, ASP@L5, ACEP@L4AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 / MPEG1L1 / MPEG1L21920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps

MP4 (*.mp4): Pre modely 4K

Typ titulkov: Externé

Video kodek (Profile@Level)Audio kodekMax./Min. rozlíšenieMax. snímky za sekundu
AVC / H.264 BP@L3, MP@L4.2, HP@L4.2AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 / MPEG1L1 / MPEG1L21920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@120fps
MPEG4 SP@L6, ASP@L5, ACEP@L4AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 / MPEG1L1 / MPEG1L21920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps
AVC / H.264 BP@L5.2, MP@L5.2, HP@L5.2 *1AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 / LPCM3840x2160 / QCIF (176x144)3840x2160@60p / 1920x1080@120fps
HEVC / H.265 MP@L5.1, Main10@L5.1AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC33840x2160 / QCIF (176x144)3840x2160@60p / 1920x1080@120fps
 • *1 Táto položka zahŕňa použitie formát XAVC S. Maximálny podporovaný bitrate pre XAVC S je 100 Mb/s.

avi (*.avi)

Typ titulkov: Externé

Video kodek (Profile@Level)Audio kodekMax./Min. rozlíšenieMax. snímky za sekundu
XvidMPEG1L1 / MPEG1L2 / MPEG1L3 / AC3 / E-AC31920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps
Motion JPEGμ-LAW / PCM (U8) / PCM (S16LE)1280x720 / QCIF (176x144)1280x720@30fps

Asf (*.asf / *.wmv)

Typ titulkov: Externé

Video kodek (Profile@Level)Audio kodekMax./Min. rozlíšenieMax. snímky za sekundu
VC1 AP@L3, MP@HL, SP@MLWMA9 Standard1920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps

MKV (*.mkv): Pre modely 2K

Typ titulkov: Interné/Externé

Video kodek (Profile@Level)Audio kodekMax./Min. rozlíšenieMax. snímky za sekundu
XvidDTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / Vorbis1920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps
AVC / H.264 BP@L3, MP@L4.2, HP@L4.2DTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / Vorbis1920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@60fps
MPEG4 SP@L6, ASP@L5, ACEP@L4DTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / Vorbis1920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps
VP8DTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / Vorbis1920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps
VP9 Profile 0, Profile 2DTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / Vorbis1920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@60fps

MKV (*.mkv): Pre modely 4K

Typ titulkov: Interné/Externé

Video kodek (Profile@Level)Audio kodekMax./Min. rozlíšenieMax. snímky za sekundu
XvidDTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / Vorbis1920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps
AVC / H.264 BP@L3, MP@L4.2, HP@L4.2DTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / Vorbis1920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@60fps
MPEG4 SP@L6, ASP@L5, ACEP@L4DTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / Vorbis1920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps
VP8DTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / Vorbis1920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps
VP9 Profile 0, Profile 2DTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / Vorbis3840x2160 / QCIF (176x144)3840x2160@60fps
AVC / H.264 BP@L5.2, MP@L5.2, HP@L5.2DTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v23840x2160 / QCIF (176x144)3840x2160@60p / 1920x1080@120fps
HEVC / H.265 MP@L5.1, Main10@L5.1DTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v23840x2160 / QCIF (176x144)3840x2160@60p / 1920x1080@120fps

3gpp (*.3gp/*.3g2)

Typ titulkov: Externé

Video kodek (Profile@Level)Audio kodekMax./Min. rozlíšenieMax. snímky za sekundu
MPEG4 SP@L6, ASP@L5, ACEP@L4AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 / MPEG1L1 / MPEG1L21920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps
AVC / H.264 BP@L3, MP@L4.2, HP@L4.2AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 / MPEG1L1 / MPEG1L21920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@60fps

MOV (*.mov)

Typ titulkov: Externé

Video kodek (Profile@Level)Audio kodekMax./Min. rozlíšenieMax. snímky za sekundu
AVC / H.264 BP@L3, MP@L4.2, HP@L4.2AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / μ-LAW / PCM (U8) / PCM (S16BE) / PCM (S16LE)1920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@60fps
MPEG4 SP@L6, ASP@L5, ACEP@L4AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / μ-LAW / PCM (U8) / PCM (S16BE) / PCM (S16LE)1920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps
Motion JPEGAAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / μ-LAW / PCM (U8) / PCM (S16BE) / PCM (S16LE)1280x720 / QCIF (176x144)1280x720@30fps

WebM (*.webm)

Typ titulkov: Externé

Video kodek (Profile@Level)Audio kodekMax./Min. rozlíšenieMax. snímky za sekundu
VP8Vorbis1920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps
VP9 Profile 0, Profile 2Vorbis3840x2160 / QCIF (176x144)3840x2160@60fps

Ďalšie podporované súbory a formáty

 • Fotografie
 • Hudba
 • Vzorkovacia frekvencia audio (pre videá)
 • Externé titulky
[51] Používanie televízora s inými zariadeniami | Zariadenia USB | Podporované súbory a formáty

Vzorkovacia frekvencia audio (pre videá)

Audio kodekVzorková frekvencia
LPCM44.1k / 48k
MPEG1L1 / MPEG1L232k / 44.1k / 48k
MPEG1L332k / 44.1k / 48k
AAC-LC16k / 22.05k / 24k / 32k / 44.1k / 48k
HE-AAC v1 / v224k / 32k / 44.1k / 48k
AC332k / 44.1k / 48k
E-AC332k / 44.1k / 48k
Vorbis8k / 11.025k / 16k / 22.05k / 32k / 44.1k / 48k
WMA98k / 11.025k / 16k / 22.05k / 32k / 44.1k / 48k
DTS core32k / 44.1k / 48k
μ-LAW8k
PCM (U8)8k
PCM (S16LE)11.025k / 16k / 44.1k
PCM (S16BE)11.025k / 16k / 44.1k

Ďalšie podporované súbory a formáty

 • Fotografie
 • Hudba
 • Videá
 • Externé titulky
[52] Používanie televízora s inými zariadeniami | Zariadenia USB | Podporované súbory a formáty

Externé titulky

Prípad: USB

Formát súboruKoncovka
SubStation Alpha*.ass / *.ssa
SubRip*.srt
MicroDVD*.sub / *.txt
SubViewer*.sub
SAMI*.smi / *.sami
DVD Subtitle System*.txt

Ďalšie podporované súbory a formáty

 • Fotografie
 • Hudba
 • Videá
 • Vzorkovacia frekvencia audio (pre videá)
[53] Používanie televízora s inými zariadeniami

Prehrávače Blu-ray a DVD

 • Pripojenie prehrávača Blu-ray alebo DVD
 • Sledovanie diskov Blu-ray alebo DVD
[54] Používanie televízora s inými zariadeniami | Prehrávače Blu-ray a DVD

Pripojenie prehrávača Blu-ray alebo DVD

Pripojte prehrávač Blu-ray/DVD k TV prijímaču.

Spomedzi nižšie uvedených si vyberte spôsob pripojenia v závislosti od portov TV.

Poznámka

 • Dostupné konektory závisia od modelu/oblasti/krajiny.

Tip

 • Rovnakým spôsobom ako prehrávač Blu-ray/DVD môžete pripojiť aj set-top box (káblový/satelitný box).

Pripojenie HDMI

Pre dosiahnutie optimálnej kvality obrazu odporúčame pripojiť prehrávač k TV prijímaču pomocou kábla HDMI. Ak váš prehrávač Blu-ray/DVD disponuje konektorom HDMI, prepojte ho pomocou kábla HDMI.

Illustration of the connection method
 1. Prehrávač Blu-ray/DVD (rovnaké ako pripojenie set-top boxu)
 2. Kábel HDMI (nedodáva sa)*

* Uistite sa, že používate autorizovaný kábel HIGH SPEED HDMI s logom HDMI.

Komponentné video pripojenie

Ak váš prehrávač Blu-ray/DVD disponuje komponentnými video konektormi, prepojte ich s TV prijímačom pomocou komponentného video kábla a audio kábla.

Illustration of the connection method
 1. Prehrávač Blu-ray/DVD (rovnaké ako pripojenie set-top boxu)
 2. Komponentný video kábel (nedodáva sa)
 3. Audio kábel (nedodáva sa)

Pripojenie SCART

Ak váš prehrávač Blu-ray/DVD disponuje konektorom SCART, pripojte ho pomocou kábla SCART.

Illustration of the connection method
 1. Prehrávač Blu-ray/DVD (rovnaké ako pripojenie set-top boxu)
 2. Kábel SCART (nedodáva sa)

Poznámka

 • V závislosti od pripojeného prehrávača Blu-ray/DVD môže pripojenie SCART poskytnúť rovnakú kvalitu obrazu ako kompozitné pripojenie.

Kompozitné pripojenie

Ak váš prehrávač Blu-ray/DVD disponuje kompozitnými konektormi, prepojte ich pomocou kábla kompozitného video/audio kábla.

Illustration of the connection method
 1. Prehrávač Blu-ray/DVD (rovnaké ako pripojenie set-top boxu)
 2. Kompozitný video/audio kábel (nedodáva sa)

Ak používate Analógový predlžovací kábel

Illustration of the connection method
 1. Prehrávač Blu-ray/DVD (rovnaké ako pripojenie set-top boxu)
 2. Analógový predlžovací kábel (dodáva sa)*
 3. Kábel RCA (nedodáva sa)

* Dodanie Analógového predlžovacieho kábla závisí od modelu/oblasti/krajiny.

[55] Používanie televízora s inými zariadeniami | Prehrávače Blu-ray a DVD

Sledovanie diskov Blu-ray alebo DVD

Obsah na diskoch Blu-ray/DVD alebo iný obsah podporovaný vašim prehrávačom si môžete prezerať na TV prijímači.

 1. Zapnite pripojený prehrávač Blu-ray/DVD.
 2. Opakovaným stláčaním tlačidla (Výber vstupu) vyberte pripojený Blu-ray/DVD prehrávač.
 3. Spustite prehrávanie na pripojenom prehrávači Blu-ray/DVD.

Tip

 • Ak pripájate zariadenie kompatibilné s funkciou BRAVIA Sync pomocou pripojenia HDMI, môžete ho jednoducho ovládať pomocou diaľkového ovládača TV prijímača.
[56] Používanie televízora s inými zariadeniami

Set-top box (káblový/satelitný box)

 • Pripojenie set-top boxu (káblového/satelitného boxu)
 • Set-top box (káblový/satelitný box) s IR Blaster (iba modely kompatibilné s IR Blaster)
[57] Používanie televízora s inými zariadeniami | Set-top box (káblový/satelitný box)

Pripojenie set-top boxu (káblového/satelitného boxu)

K TV prijímaču pripojte set-top box (káblový/satelitný box).
Pripojte ho ku konektorom na vašom TV.
Podrobnosti nájdete na strane Pripojenie prehrávača Blu-ray alebo DVD.

[58] Používanie televízora s inými zariadeniami | Set-top box (káblový/satelitný box)

Set-top box (káblový/satelitný box) s IR Blaster (iba modely kompatibilné s IR Blaster)

 • Pripojenie IR Blastera (iba modely kompatibilné s IR Blaster)
 • Nastavenie IR Blastera za účelom ovládania set-top boxu (káblový/satelitný box) (iba modely kompatibilné s IR Blaster)
[59] Používanie televízora s inými zariadeniami | Set-top box (káblový/satelitný box) | Set-top box (káblový/satelitný box) s IR Blaster (iba modely kompatibilné s IR Blaster)

Pripojenie IR Blastera (iba modely kompatibilné s IR Blaster)

Modely kompatibilné s IR Blaster majú [Nastavenie zariadenia IR Blaster] v [Nastavenia] — [ Sledovanie TV prijímača] — [Externé vstupy].

IR Blaster vám umožní ovládať set-top box (káblový/satelitný box) pripojený k TV prijímaču, pomocou diaľkového ovládača televízora.

(Kompatibilné modely IR Blastera nemusia byť v závislosti od modelu alebo krajiny dostupné.)

Illustration of the connection method
 1. Set-top box (káblový/satelitný box)
 2. Kábel IR Blaster
 3. IR Blaster konektor (zásuvka)

Poznámka

 • Overte, či je ovládač IR Blaster správne nastavený a či je infračervený vysielač umiestnený v blízkosti infračerveného prijímača externého zariadenia.
 • Uistite sa, že TV prijímač podporuje externé zariadenie.
[60] Používanie televízora s inými zariadeniami | Set-top box (káblový/satelitný box) | Set-top box (káblový/satelitný box) s IR Blaster (iba modely kompatibilné s IR Blaster)

Nastavenie IR Blastera za účelom ovládania set-top boxu (káblový/satelitný box) (iba modely kompatibilné s IR Blaster)

Vykonanie [Nastavenie ovládania set-top boxu] v [Nastavenie zariadenia IR Blaster] vám umožní pracovať s káblovým/satelitným boxom z ponuky zobrazenej po stlačení tlačidla ACTION MENU na diaľkovom ovládači. Ak má diaľkové ovládanie aj tlačidlo EXT.BOX MENU, jeho stlačením môžete ovládať káblový/satelitný box, napr. zobraziť ponuku káblového/satelitného boxu.

 1. Stlačte tlačidlo HOME, potom vyberte [Nastavenia] — [Sledovanie TV prijímača] — [Externé vstupy] — [Nastavenie zariadenia IR Blaster] — [Nastavenie ovládania set-top boxu].
 2. Postupujte podľa inštrukcií na obrazovke.

Tip

 • IR Blaster môže ovládať AV prijímač. Ak chcete nastaviť AV prijímač, stlačte tlačidlo HOME, potom vyberte [Nastavenia] — [Sledovanie TV prijímača] — [Externé vstupy] — [Nastavenie zariadenia IR Blaster] — [Nastavenie ovládania AV prijímača].
 • Ak je AV prijímač kompatibilný so zariadením BRAVIA Sync, IR Blaster nie je potrebný.

Poznámka

 • Niektoré externé zariadenia nemusia reagovať na niektoré položky v „Ponuka Akcia“.
 • Ak stlačíte a podržíte tlačidlo na diaľkovom ovládači, operácia nemusí fungovať. Namiesto toho skúste tlačidlo stláčať opakovane.
[61] Používanie televízora s inými zariadeniami

Smartfóny a tablety

 • Vychutnávanie obsahu vášho mobilného zariadenia na TV prijímači s Google Cast
 • Zobrazenie obrazovky smartfónu/tabletu na TV prijímači pomocou funkcie zrkadlenia obrazovky
[62] Používanie televízora s inými zariadeniami | Smartfóny a tablety

Vychutnávanie obsahu vášho mobilného zariadenia na TV prijímači s Google Cast

Google Cast vám umožní bezdrôtové usporiadanie obsahu vašich obľúbených webových stránok a aplikácií na vašom TV prijímači a to priamo z vášho počítača alebo mobilného zariadenia.

 1. Mobilné zariadenie, ako smartfón alebo tablet, pripojte k rovnakej domácej sieti, ku ktorej je pripojený aj televízor.
 2. Na mobilnom zariadení spustite podporovanú aplikáciu Google Cast .
 3. V aplikácii vyberte ikonu (prenos).
  Na televízore sa zobrazí obrazovka mobilného zariadenia.

Poznámka

 • Na prezeranie obsahu na internete je potrebné používať Google Cast.
[63] Používanie televízora s inými zariadeniami | Smartfóny a tablety

Zobrazenie obrazovky smartfónu/tabletu na TV prijímači pomocou funkcie zrkadlenia obrazovky

Obrazovku mobilného zariadenia môžete zobraziť na obrazovke TV prijímača a zobrazovať fotografie, videá alebo webové lokality.

Funkcia „Zrkadlenie obrazovky“ používa na zobrazenie obrazovky kompatibilného zariadenia na TV prijímači technológiu Miracast. Na používanie tejto funkcie nie je potrebný bezdrôtový smerovač.

Illustration of content sharing
 1. Smartfón
 2. Tablet
 3. Počítač
 1. Stlačte tlačidlo (Výber vstupu) , potom vyberte [Zrkadlenie obrazovky].
 2. Ak chcete zariadenie kompatibilné s funkciou zrkadlenia obrazovky pripojiť k TV prijímaču, zariadenie riaďte.
  Keď sa zariadenie pripojí k TV prijímaču, obraz zobrazený na zariadení sa zobrazí aj na obrazovke TV prijímača.
  Podrobnosti nájdete v návode k vášmu zariadeniu.

Poznámka

 • Keď sa zobrazuje obrazovka pohotovostného režimu funkcie zrkadlenia obrazovky, bezdrôtové pripojenie medzi TV prijímačom a bezdrôtovým smerovačom sa zruší a komunikácia prostredníctvom internetu sa zastaví.
[64] Používanie televízora s inými zariadeniami

Počítače, fotoaparáty a kamkordéry

 • Pripojenie počítača a prezeranie uloženého obsahu
 • Pripojenie fotoaparátu alebo kamkordéra a prezeranie uloženého obsahu
 • Špecifikácie počítačového video signálu
[65] Používanie televízora s inými zariadeniami | Počítače, fotoaparáty a kamkordéry

Pripojenie počítača a prezeranie uloženého obsahu

Ak chcete pripojiť počítač

Ak chcete k TV prijímaču pripojiť počítač, použite kábel HDMI.

Illustration of the connection method
 1. Počítač
 2. Kábel HDMI (nedodáva sa)*

* Uistite sa, že používate autorizovaný kábel HIGH SPEED HDMI s logom HDMI.

Na kontrolu špecifikácií video signálu

 • Špecifikácie počítačového video signálu

Ak chcete zobraziť obsah uložený v počítači

Po pripojení k počítaču stlačte tlačidlo HOME, potom vyberte vstup, ku ktorému je počítač pripojený.

Kontrola podporovaných formátov súborov

 • Podporované súbory a formáty

Poznámka

 • Pre dosiahnutie optimálnej kvality obrazu sa odporúča nastaviť výstup video signálu v súlade s niektorým nastavením uvedeným v časti „Špecifikácie počítačového video signálu“.
 • V závislosti od stavu pripojenia môže byť obraz rozostrený alebo rozmazaný. V takom prípade zmeňte nastavenia počítača a vyberte iný vstupný signál zo zoznamu „Špecifikácie počítačového video signálu“ uvedeného vyššie.
[66] Používanie televízora s inými zariadeniami | Počítače, fotoaparáty a kamkordéry

Pripojenie fotoaparátu alebo kamkordéra a prezeranie uloženého obsahu

Ak chcete pripojiť fotoaparát alebo kamkordér

Pripojte digitálny fotoaparát alebo kamkordér Sony pomocou kábla HDMI. Použite kábel s mini konektorom HDMI pre digitálny fotoaparát/kamkordér a štandardným konektorom HDMI pre TV prijímač.

Illustration of the connection method
 1. Digitálny fotoaparát
 2. Kamkordér
 3. Kábel HDMI (nedodáva sa)*

* Uistite sa, že používate autorizovaný kábel HIGH SPEED HDMI s logom HDMI.

Zobrazenie obsahu uloženého v digitálnom fotoaparáte alebo kamkordéri

 1. Po pripojení k digitálnemu fotoaparátu ho zapnite.
 2. Opakovaným stláčaním tlačidla (Výber vstupu) vyberte pripojený digitálny fotoaparát/kamkordér.
 3. Spustite prehrávanie v pripojenom digitálnom fotoaparáte/kamkordéri.

Kontrola podporovaných formátov súborov

 • Podporované súbory a formáty

Tip

 • Ak pripájate zariadenie kompatibilné s funkciou BRAVIA Sync, môžete ho jednoducho ovládať pomocou diaľkového ovládača TV prijímača. Uistite sa, že zariadenie je kompatibilné s funkciou BRAVIA Sync. Niektoré zariadenia nemusia byť kompatibilné s funkciou BRAVIA Sync, aj keď majú konektor HDMI.
[67] Používanie televízora s inými zariadeniami | Počítače, fotoaparáty a kamkordéry

Špecifikácie počítačového video signálu

(Rozlíšenie, horizontálna frekvencia/vertikálna frekvencia)

 • 640 x 480, 31,5 kHz/60 Hz
 • 800 x 600, 37,9 kHz/60 Hz
 • 1024 x 768, 48,4 kHz/60 Hz
 • 1152 x 864, 67,5 kHz/75 Hz (2K modely Full HD alebo iba modely 4K)
 • 1280 x 1024, 64,0 kHz/60 Hz (2K modely Full HD alebo iba modely 4K)
 • 1600 x 900, 56,0 kHz/60 Hz (2K modely Full HD alebo iba modely 4K)
 • 1680 x 1050, 65,3 kHz/60 Hz (2K modely Full HD alebo iba modely 4K)
 • 1920 x 1080, 67,5 kHz/60 Hz (2K modely Full HD alebo iba modely 4K)*

* Časovanie formátu 1080p aplikované do vstupu HDMI bude považované za časovanie video signálu, nie PC signálu. Ovplyvní to nastavenia [Obrazovka] v [Obraz a zvuk]. Ak chcete prezerať obsah počítača, nastavte položku [Široký režim] na [Plný], a [Plocha obrazu] na [Plné rozlíšenie] (modely 2K) alebo [+1] (modely 4K). Položku ([Plocha obrazu] je možné konfigurovať iba v prípade, že je [Oblasť auto. zobrazenia] deaktivovaná.)

Iný vstupný signál videa

Nasledujúce video formáty sa môžu zobraziť v závislosti od špecifikácie vášho počítača.

 • 480p, 480i
 • 576p*1, 576i*1
 • 720/24p
 • 720p/30Hz, 720p/50Hz*1, 720p/60Hz
 • 1080i/50Hz*1, 1080i/60Hz
 • 1080/24p
 • 1080p/30Hz, 1080p/50Hz*1, 1080p/60Hz
 • 3840 x 2160p/24Hz, 3840 x 2160p/25Hz*1, 3840 x 2160p/30Hz (iba modely 4K)
 • 3840 x 2160p/50Hz*1*3, 3840 x 2160p/60Hz*3 (iba modely 4K)
 • 4096 x 2160p/24Hz*2 (iba modely 4K)
 • 4096 x 2160p/50Hz*1*2*3, 4096 x 2160p/60Hz*2*3 (iba modely 4K)

*1 V závislosti od oblasti/krajiny nemusí byť položka podporovaná.

*2 Keď je vstup 4096 x 2160p a [Široký režim] je nastavený na [Štandardný], rozlíšenie je zobrazené ako 3840 x 2160p.
Pre zobrazenie 4096 x 2160p, nastavte nastavenie režimu [Široký režim] na [Plný 1] alebo [Plný 2].

*3 Podporované iba 2/3 HDMI v závislosti od vášho modelu.

Poznámka

 • V závislosti od počítača nemusí byť výstup 1920 x 1080/60 Hz k dispozícii. Aj keď je zvolený výstup 1920 x 1080/60 Hz, skutočný výstupný signál môže byť iný. V takom prípade zmeňte nastavenia počítača a použite iný video signál.
[68] Používanie televízora s inými zariadeniami

Audio systém

 • Výstup zvuku z audio systému
 • Pripojenie audio systému
 • Úprava audio systému
[69] Používanie televízora s inými zariadeniami | Audio systém

Výstup zvuku z audio systému

K TV prijímaču možno pripájať audio systémy, akými sú AV prijímače a zvukové lišty. Spôsob pripojenia vyberajte podľa špecifikácií audio systému, ktorý sa chystáte pripojiť.

 • Pripojenie pomocou HDMI kábla (podrobnosti nájdete po starostlivom prečítaní kapitoly „Pripojenie pomocou HDMI kábla“.)
 • Pripojenie digitálnym optickým káblom
 • Pripojenie audio káblom

Informácie o spôsoboch pripojenia nájdete na strane Pripojenie audio systému.

Poznámka

 • Podrobnosti nájdete v návode k zariadeniu, ktoré chcete pripojiť.

Pripojenie pomocou kábla HDMI

Toto zariadenie podporuje technológiu Audio Return Channel (ARC). Na prenos zvuku z audio systémov podporujúcich technológiu ARC môžete použiť HDMI kábel.

Informácie o spôsoboch pripojenia nájdete na strane Pripojenie audio systému.

Poznámka

 • Poloha HDMI vstupu s podporou technológie ARC sa líši v závislosti od modelu. Prečítajte si pribalenú referenčnú príručku.
[70] Používanie televízora s inými zariadeniami | Audio systém

Pripojenie audio systému

Nižšie uvedený obrázok znázorňuje pripojenie audio systému, ako napr. AV prijímač alebo zvuková lišta.

Poznámka

 • Dostupné konektory závisia od modelu/oblasti/krajiny.

Pripojenie HDMI (ARC je podporované)

 1. Pomocou HDMI kábla prepojte TV prijímač a zvukový systém.
  Pripojte ho k vstupnému terminálu HDMI TV prijímača s textom „ARC“.
  Illustration of the connection method
  1. AV prijímač alebo zvuková lišta
  2. Kábel HDMI (nedodáva sa)*

  * Odporúčame využiť autorizované Prémiový vysokorýchlostný kábel (káble) HDMI s logom HDMI.

 2. Úprava audio systému

Pripojenie digitálneho optického kábla

 1. Digitálnym optickým káblom prepojte TV prijímač a zvukový systém.
  Pripojte ho k digitálnemu optickému vstupu zvukového systému.
  Illustration of the connection method
  1. AV prijímač alebo zvuková lišta
  2. Optický audio kábel (nedodáva sa)
 2. Úprava audio systému

Pripojenie audio kábla

 1. Pomocou analógového stereo audio kábla RCA prepojte TV prijímač a zvukový systém.
  Pripojte ho k vstupnému terminálu zvukového systému.
  Illustration of the connection method
  1. AV prijímač alebo zvuková lišta
  2. Audio kábel (nedodáva sa)
 2. Úprava audio systému

Tip

 • Ďalšie informácie nájdete na webovej stránke podpory Sony.
  Podpora
[71] Používanie televízora s inými zariadeniami | Audio systém

Úprava audio systému

Po pripojení zvukového systému k TV prijímaču upravte v audio systéme zvukový výstup TV prijímača.

Úprava audio systému pripojeného pomocou HDMI kábla alebo digitálneho optického kábla

 1. Po pripojení TV prijímača k audio systému stlačte tlačidlo ACTION MENU, potom vyberte [Reproduktor] — [Audio systém].
 2. Zapnite pripojený audio systém a upravte hlasitosť.
  Ak pripájate zariadenie kompatibilné s funkciou BRAVIA Sync pomocou pripojenia HDMI, môžete ho jednoducho ovládať pomocou diaľkového ovládača TV prijímača.

Poznámka

 • V závislosti od vášho audio systému bude potrebné nakonfigurovať nastavenia pre [Digitálny zvukový výstup]. Stlačte tlačidlo HOME, potom vyberte [Nastavenia] — [Obraz a zvuk] — [Výstup zvuku] — [Digitálny zvukový výstup].
 • Ak audio systém nie je kompatibilný s technológiou Dolby Digital alebo DTS, nastavte položky [Nastavenia] — [Obraz a zvuk] — [Výstup zvuku] — [Digitálny zvukový výstup] na [PCM].

Tip

 • Ak je pomocou HDMI kábla pripojený špecifický audio systém, môžete upraviť časovanie výstupu obrazu a zvuku.
  • Úprava nastavenia AV sync
  Podrobnosti o podporovaných modeloch nájdete na stránke podpory.
  • Podpora

Úprava audio systému pripojeného pomocou audio kábla

 1. Po pripojení TV prijímača k audio systému stlačte tlačidlo HOME, potom vyberte [Nastavenia] — [Obraz a zvuk] — [Výstup zvuku] — [Výstup slúchadiel/audia] — [Zvuk. výstup (pevný)].
 2. Zapnite pripojený audio systém a upravte hlasitosť.

Poznámka

 • Ak audio systém nie je kompatibilný s technológiou Dolby Digital alebo DTS, nastavte položky [Nastavenia] — [Obraz a zvuk] — [Výstup zvuku] — [Digitálny zvukový výstup] na [PCM].

Tip

 • Ak používate externý audio systém, audio výstup TV prijímača možno ovládať pomocou diaľkového ovládača TV prijímača, ak je položka [Výstup slúchadiel/audia] nastavená na [Zvuk. výstup (premenlivý)]. Stlačte tlačidlo HOME, potom vyberte [Nastavenia] — [Obraz a zvuk] — [Výstup zvuku] — [Výstup slúchadiel/audia] — [Zvuk. výstup (premenlivý)].
 • Ak chcete pripojiť subwoofer, stlačte tlačidlo HOME, potom vyberte [Nastavenia] — [Obraz a zvuk] — [Výstup zvuku] — [Výstup slúchadiel/audia] — [Subwoofer].
[72] Používanie televízora s inými zariadeniami

Zariadenia Bluetooth

 • Pripojenie zariadenia Bluetooth
 • Úprava nastavenia AV sync
 • Podporované profily rozhrania Bluetooth
[73] Používanie televízora s inými zariadeniami | Zariadenia Bluetooth

Pripojenie zariadenia Bluetooth

Spárovanie TV prijímača so zariadením Bluetooth

Iba pre modely podporujúce Bluetooth A2DP, ktoré môžu používať audio zariadenia Bluetooth ako napríklad slúchadlá alebo reproduktory.

Modely s podporou Bluetooth A2DP, ktoré podporujú použitie audio zariadenia Bluetooth, majú [Audio/video synchronizácia] v [Nastavenia] — [Obraz a zvuk] — [Výstup zvuku].

 1. Zapnite zariadenie Bluetooth a dajte ho do režimu párovania.
  Informácie o tom, ako dať zariadenie Bluetooth do režimu párovania, nájdete v užívateľskej príručke k zariadeniu.
 2. Stlačte tlačidlo HOME a potom zvoľte [Nastavenia] — [Diaľkové ovládanie a príslušenstvo] — [Nastavenia Bluetooth] — [Pridanie zariadenia] na uvedenie televízora do režimu párovania.
  Zobrazí sa zoznam dostupných zariadení Bluetooth.
 3. Zo zoznamu vyberte požadované zariadenie, potom postupujte podľa pokynov na obrazovke.
  Ak ste vyzvaní k zadaniu hesla, pozrite si užívateľskú príručku k zariadeniu.
  Po dokončení párovania sa zariadenie pripojí k TV prijímaču.

Pripojenie k spárovanému zariadeniu Bluetooth

 1. Stlačte tlačidlo HOME, potom vyberte [Nastavenia] — [Diaľkové ovládanie a príslušenstvo] — [Nastavenia Bluetooth].
 2. Vyberte spárované, ale nepripojené zariadenie zo zoznamu.
 3. Vyberte [Pripojiť].
[74] Používanie televízora s inými zariadeniami | Zariadenia Bluetooth

Úprava nastavenia AV sync

Ak je pripojené audio zariadenie Bluetooth, môže dôjsť k oneskoreniu medzi obrazom a zvukom z dôvodu vlastností Bluetooth. Oneskorenie medzi obrazom a zvukom môžete nastaviť pomocou nastavenia Audio/video synchronizácia . (Iba pre modely podporujúce Bluetooth A2DP, ktoré môžu používať audio zariadenia Bluetooth.)

Modely s podporou Bluetooth A2DP, ktoré podporujú použitie audio zariadenia Bluetooth, majú [Audio/video synchronizácia] v [Nastavenia] — [Obraz a zvuk] — [Výstup zvuku].

 1. Stlačte tlačidlo HOME a potom zvoľte [Nastavenia] — [Obraz a zvuk] — [Výstup zvuku] — [Audio/video synchronizácia] — požadovanú možnosť.

Tip

 • Časovanie výstupu obrazu a zvuku môžete tiež upraviť, ak je špecifický audio systém pripojený pomocou HDMI kábla. Podrobnosti o podporovaných modeloch nájdete na stránke podpory.
  • Podpora

Poznámka

 • V závislosti od pripojeného audio zariadenia Bluetooth, obraz a zvuk sa nemusia zhodovať aj, keď je nastavenie [Audio/video synchronizácia] nastavené na [Zap.] alebo [Auto].
 • Aby ste predišli tomu, aby sa na TV prijímači zobrazila čierna obrazovka, hneď ako ho zapnete a zvuková lišta je pripojená bezdrôtovo (Bluetooth), nastavenie [Audio/video synchronizácia] nastavte na [Zap.].
 • Ak je režim [Režim obrazu] nastavený na jednu z možností nižšie, čas výstupu obrazu a zvuku nie je nastavený ani vtedy, keď je nastavenie [Audio/video synchronizácia] nastavené na [Auto].
  • [Game]
  • [Grafika]
  • [Foto‑živé]
  • [Foto‑štandardné]
  • [Foto‑osobné]
  Pre nastavenie [Audio/video synchronizácia] pri ktoromkoľvek režime, vyberte [Zap.].
 • Reakcia TV prijímača pri hraní video hier sa môže zdať pomalšia, kvôli nastaveniu [Audio/video synchronizácia] a oneskoreniu času výstupu obrazu. Pre hry, ktoré závisia na čase odozvy neodporúčame používať Bluetooth zariadenia ale odporúčame, aby ste namiesto nich použili reproduktory TV prijímača alebo zvukovú lištu s pripojením (HDMI káblom/digitálnym optickým káblom).
[75] Používanie televízora s inými zariadeniami | Zariadenia Bluetooth

Podporované profily rozhrania Bluetooth

TV prijímač podporuje nasledujúce profily:

 • HID (Human Interface Device Profile — Profil pre zariadenia s rozhraním ovládaným človekom)
 • HOGP (HID over GATT Profile — Profil HID cez GATT)
 • A2DP (Profil pokročilej distribúcie zvuku)*
 • AVRCP (Profil diaľkového ovládania Audio/Video)*
 • 3DSP (3D Synchronization Profile — Profil synchronizácie 3D)*
 • SPP (Serial Port Profile — Profil sériového portu)

* Dostupnosť závisí od modelu/oblasti/krajiny.

Modely s podporou A2DP a AVRCP majú [Audio/video synchronizácia] v [Nastavenia] — [Obraz a zvuk] — [Výstup zvuku].

[76] Používanie televízora s inými zariadeniami

Sony bezdrôtový subwoofer (doplnok) (Sony bezdrôtový subwoofer len pre podporované modely)

 • Pripojenie bezdrôtového subwoofera (voliteľné)
 • Nastavenie bezdrôtového subwoofera (voliteľné)
[77] Používanie televízora s inými zariadeniami | Sony bezdrôtový subwoofer (doplnok) (Sony bezdrôtový subwoofer len pre podporované modely)

Pripojenie bezdrôtového subwoofera (voliteľné)

Na rozšírenie basovej odozvy zvuku TV prijímača môžete použiť voliteľný bezdrôtový subwoofer SWF-BR100.

Dostupnosť tejto funkcie závisí od modelu/oblasti/krajiny.
TV prijímače, ktoré podporujú bezdrôtový subwoofer označuje „SWF-BR100” v časti špecifikácií Referenčná príručka.

Illustration of the connection method
 1. Bezdrôtový vysielač-prijímač
 2. Bezdrôtový subwoofer SWF-BR100
 3. Audio kábel
 1. Pripojte audio kábel (dodáva sa) k bezdrôtovému vysielaču-prijímaču.
 2. Pripojte druhý koniec audio kábla do zdierky (zásuvky) AUDIO OUT / (Slúchadlá) na TV prijímači.
 3. Pripojte bezdrôtový vysielač-prijímač do portu USB na TV prijímači.
  [Výstup slúchadiel/audia] sa automaticky nastaví na [Subwoofer].
 4. Položte bezdrôtový subwoofer na miesto a pripojte ho do zdroja striedavého prúdu.
  Odporúčame, aby bol bezdrôtový subwoofer umiestnený čo najbližšie k TV prijímaču.

Tip

 • Po odpojení bezdrôtového vysielača-prijímača sa automaticky obnovia pôvodné nastavenia položky [Výstup slúchadiel/audia].
 • Podrobnosti o nastavení bezdrôtového subwoofera nájdete v návode dodanom s bezdrôtovým subwooferom.
[78] Používanie televízora s inými zariadeniami | Sony bezdrôtový subwoofer (doplnok) (Sony bezdrôtový subwoofer len pre podporované modely)

Nastavenie bezdrôtového subwoofera (voliteľné)

Modely podporujúce bezdrôtový subwoofer Sony majú [Výkon bezdrôtového subwoofera] v [Nastavenia] — [Obraz a zvuk] — [Výstup zvuku].

Nastavenia zvuku bezdrôtového subwoofera sú už v TV prijímači nastavené na odporúčané hodnoty. Pri zmene nastavení podľa vašich preferencií postupujte podľa nasledujúcich pokynov.

 1. Stlačte tlačidlo HOME, potom vyberte [Nastavenia] — [Obraz a zvuk] — [Výstup zvuku] — [Bezdrôtový subwoofer].

Dostupné možnosti

[Úroveň pre bezdrôtový subwoofer]
Úprava úrovne hlasitosti bezdrôtového subwoofera.
[Medzná frekvencia (50‑200 Hz)]
Úprava hraničnej frekvencie bezdrôtového subwoofera. Výstup všetkých frekvencií pod hraničnou frekvenciou bude smerovať do bezdrôtového subwoofera.
[Fáza]
Nastavenie fázovej polarity. Vyberte nastavenie podľa svojich požiadaviek.
[Synchronizácia bezdrôtového subwoofera]
Úprava času oneskorenia zvuku bezdrôtového subwoofera. Ak je zvuk vyprodukovaný bezdrôtovým subwooferom oneskorený, použite tlačidlo [+], ak znie príliš skoro, použite tlačidlo [-].
[Obnoviť nastavenia bezdrôtového subwoofera]
Obnovenie nastavenia bezdrôtového subwoofera na pôvodné hodnoty.

Nastavenie spôsobu ovládania napájania bezdrôtového subwoofera

 1. Stlačte tlačidlo HOME, potom vyberte [Nastavenia] — [Obraz a zvuk] — [Výstup zvuku] — [Výkon bezdrôtového subwoofera].
[79] Používanie televízora s inými zariadeniami

Zariadenia kompatibilné s funkciou BRAVIA Sync

 • Prehľad BRAVIA Sync
 • Používanie funkcií dostupných pre zariadenia kompatibilné s funkciou BRAVIA Sync
 • Nastavenie funkcie BRAVIA Sync
[80] Používanie televízora s inými zariadeniami | Zariadenia kompatibilné s funkciou BRAVIA Sync

Prehľad BRAVIA Sync

Ak je zariadenie kompatibilné s BRAVIA Sync (napr. prehrávač Blu-ray, AV prijímač) pripojené HDMI káblom, môžete ovládať zariadenie pomocou diaľkového ovládača TV prijímača.

Illustration of operating a BRAVIA Sync-compatible device
[81] Používanie televízora s inými zariadeniami | Zariadenia kompatibilné s funkciou BRAVIA Sync

Používanie funkcií dostupných pre zariadenia kompatibilné s funkciou BRAVIA Sync

Funkcia [Sync Menu] sa používa hlavne na ovládanie zariadení kompatibilných s BRAVIA Sync z televízora.
Stlačte tlačidlo ACTION MENU, a vyberte [Sync Menu].

Prehrávač Blu-ray/DVD

 • Automatické zapnutie prehrávača Blu-ray/DVD a prepnutie vstupu na prehrávač Blu-ray/DVD, keď ho vyberiete z hlavnej ponuky alebo z ponuky Sync Menu.
 • Automatické zapnutie TV prijímača a prepnutie vstupu na prehrávač Blu-ray/DVD, keď prehrávač Blu-ray/DVD spustí prehrávanie.
 • Automatické vypnutie prehrávača Blu-ray/DVD, keď vypnete TV prijímač.
 • Ovládanie ponuky (tlačidlá (Nahor) / (Nadol) / (Vľavo) / (Vpravo)), prehrávanie (napr. tlačidlo (Prehrávať)) a výber kanála pripojeného prehrávača Blu-ray/DVD prostredníctvom diaľkového ovládača TV prijímača.

AV prijímač

 • Automaticky zapne pripojený AV prijímač a prepne zvukový výstup z reproduktorov TV prijímača na audio systém po zapnutí TV prijímača. Táto funkcia je k dispozícii, len ak ste už používali AV prijímač na výstup zvuku z TV prijímača.
 • Automaticky sa prepne zvukový výstup na AV prijímač po zapnutí AV prijímača, keď je zapnutý TV prijímač.
 • Automaticky sa vypne pripojený AV prijímač, keď vypnete TV prijímač.
 • Nastaví hlasitosť ((Hlasitosť) tlačidlá +/–) a stíši zvuk (tlačidlo (Stíšiť)) pripojeného AV prijímača pomocou diaľkového ovládača TV prijímača.

Videokamera

 • Automatické zapnutie TV prijímača a prepnutie vstupu na pripojenú videokameru po zapnutí kamery.
 • Automatické vypnutie pripojenej videokamery, keď vypnete TV prijímač.
 • Ovládanie ponuky (tlačidlá (Nahor) / (Nadol) / (Vľavo) / (Vpravo)), prehrávanie (napríklad, tlačidlo (Prehrávať)) pripojenej video kamery prostredníctvom diaľkového ovládača TV prijímača.

Poznámka

 • Funkcia „Ovládanie BRAVIA Sync“ (BRAVIA Sync) je k dispozícii len pre pripojené zariadenia kompatibilné s funkciou BRAVIA Sync, na ktorých je logo BRAVIA Sync.
[82] Používanie televízora s inými zariadeniami | Zariadenia kompatibilné s funkciou BRAVIA Sync

Nastavenie funkcie BRAVIA Sync

 1. Zapnite pripojené zariadenie.
 2. Na aktiváciu [Ovládanie BRAVIA Sync], stlačte tlačidlo HOME, potom vyberte [Nastavenia] — [Sledovanie TV prijímača] — [Externé vstupy] — [Nastavenia BRAVIA Sync] — [Ovládanie BRAVIA Sync].
 3. Aktivujte funkciu BRAVIA Sync v pripojenom zariadení.
  Ak je pripojené a zapnuté určité zariadenie od spoločnosti Sony BRAVIA Synckompatibilné s funkciou [Ovládanie BRAVIA Sync] a je aktivovaná, funkcia BRAVIA Sync sa v zariadení aktivuje automaticky. Podrobnosti nájdete v návode k pripojenému zariadeniu.

Dostupné možnosti

Nižšie sú uvedené dostupné možnosti. (Možnosti sa môžu líšiť v závislosti od modelu/oblasti/krajiny.)

[Automatické vypnutie zariadení]
Ak je položka deaktivovaná, pripojené zariadenie sa nevypne automaticky po vypnutí TV prijímača.
[Automatické zapnutie TV]
Ak je položka deaktivovaná, TV prijímač sa nezapne automaticky po zapnutí pripojeného zariadenia.
[Zoznam zariadení BRAVIA Sync]
Zobrazenie zoznamu zariadení kompatibilných s funkciou BRAVIA Sync.
[Tlačidlá ovládania zariadenia]
Umožňuje nastaviť tlačidlá na ovládanie pripojeného zariadenia HDMI.

Ak chcete použiť Sync Menu

 1. Stlačte tlačidlo ACTION MENU, vyberte Sync Menu, a vyberte požadovanú položku v Sync Menu.

Tip

 • V nasledovných prípadoch sa na obrazovke TV po zvolení možnosti Sync Menu zobrazí hlásenie.
  • Zariadenie HDMI nie je pripojené.
  • Funkcia [Ovládanie BRAVIA Sync] je deaktivovaná.
[83] Používanie televízora s inými zariadeniami

Prezeranie obrázkov v rozlíšení 4K na kompatibilnom zariadení (iba modely 4K)

 • Prezeranie obrázkov v rozlíšení 4K (iba modely 4K)
 • Nastavenie na prezeranie obrázkov v rozlíšení 4K s vyššou kvalitou (iba modely 4K)
[84] Používanie televízora s inými zariadeniami | Prezeranie obrázkov v rozlíšení 4K na kompatibilnom zariadení (iba modely 4K)

Prezeranie obrázkov v rozlíšení 4K (iba modely 4K)

Ak chcete fotografie uložené vo fotoaparáte zobraziť vo vysokom rozlíšení, je možné pripojiť digitálny fotoaparát/kamkordér podporujúci 4K výstup HDMI k HDMI IN TV prijímača. Môžete zobraziť aj fotografie s vysokým rozlíšením, ktoré sú uložené na zariadeniach USB alebo na vašej domácej sieti. Obraz s rozlíšením 4K a viac možno zobraziť v rozlíšení 4K (3840×2160).

Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti/krajiny.

Illustration of images from various devices displayed on the TV
 1. Digitálny fotoaparát
 2. Kamkordér
 3. Zariadenie USB
 4. Sieťové zariadenie

Ak si chcete prezerať obrázky uložené na zariadení USB alebo sieťovom zariadení v rozlíšení 4K

 1. Zariadenie USB alebo sieťové zariadenie pripojte priamo k TV prijímaču.
 2. Stlačte tlačidlo HOME a potom (ikona Aplikácie) v ponuke Domov, kde stlačte možnosť [Prehrávač Médií].
  Ak pribalený diaľkový ovládač disponuje tlačidlom APPS, môžete tlačidlo APPS stlačiť.
 3. Zvoľte si názov USB zariadenia alebo názov sieťového zariadenia.
 4. Zvoľte si priečinok a následne súbor, ktorý chcete prehrať.

Ak chcete zobraziť obrázky uložené v digitálnom fotoaparáte alebo kamkordéri

 1. Ku konektoru TV prijímača HDMI IN pripojte digitálny fotoaparát alebo kamkordér podporujúci výstup HDMI pomocou kábla HDMI.
 2. Opakovaným stláčaním tlačidla (Výber vstupu) vyberte pripojené zariadenie.
 3. Pripojené zariadenie nastavte na výstup 4K.
 4. Spustite prehrávanie na pripojenom zariadení.

Kontrola podporovaných formátov súborov

 • Podporované súbory a formáty

Ak chcete zobraziť obrázky s rozlíšením 4K vo vyššej kvalite

Ak chcete zobraziť obrázky s rozlíšením 4K vo vyššej kvalite, môžete nastaviť Formát signálu HDMI na Vylepšený formát.

Informácie o Vylepšený formát alebo o zmene nastavení nájdete na stránke Nastavenie na prezeranie obrázkov v rozlíšení 4K s vyššou kvalitou (iba modely 4K).

Poznámka

 • 3D obraz nie je možné zobraziť.
 • Ak zmeníte obraz stlačením tlačidiel (Vľavo) / (Vpravo), môže to chvíľu trvať, kým sa objaví obraz.
[85] Používanie televízora s inými zariadeniami | Prezeranie obrázkov v rozlíšení 4K na kompatibilnom zariadení (iba modely 4K)

Nastavenie na prezeranie obrázkov v rozlíšení 4K s vyššou kvalitou (iba modely 4K)

Keď zobrazíte formát 4K vysokej kvality pomocou vstupu HDMI, [Formát signálu HDMI] nastavte v [Externé vstupy].

Formát signálu HDMI

Ak chcete zmeniť nastavenia formátu signálu HDMI, stlačte tlačidlo HOME, potom vyberte [Nastavenia] — [Sledovanie TV prijímača] — [Externé vstupy] — [Formát signálu HDMI].

Štandardný formát
Štandardný formát HDMI*1 pre bežné použitie.
Vylepšený formát (iba HDMI IN 2/3)
Vysokokvalitný formát HDMI*1*2. Nastavte len pri použití spôsobilých zariadení.

*1 Vrátane HDR (iba modely HDR). Modely HDR majú [Režim HDR] v [Nastavenia] — [Obraz a zvuk] — [Obraz] — [Rozšírené nastavenia] — [Možnosti videa].
*2 4K 60p 4:2:0 10 bit, 4:4:4, 4:2:2 atď.

Poznámka

 • Keď sa používa Vylepšený formát, výstup obrazu a zvuku nemusí byť správny. V takom prípade pripojte zariadenie HDMI IN, ktoré je v [Štandardný formát], alebo zmeňte formát signálu HDMI z HDMI IN na [Štandardný formát].
 • Nastavte na Vylepšený formát len pri použití kompatibilných zariadení.
 • Pri prezeraní obrázkov s vysokou kvalitou 4K použite Prémiový vysokorýchlostný kábel (káble) HDMI podporujúci rýchlosť 18 Gbps. Viac podrobností o Prémiový vysokorýchlostný kábel (káble) HDMI podporujúcom 18 Gbps nájdete v špecifikáciách kábla.
 • U niektorých modelov HDMI sa formát signálu HDMI IN 2 a 3 mení súčasne.
[86]

Pripojenie k sieti

 • Pripojenie k sieti pomocou kábla siete LAN
 • Pripojenie k sieti pomocou bezdrôtového pripojenia
 • Funkcie domácej siete
[87] Pripojenie k sieti

Pripojenie k sieti pomocou kábla siete LAN

Pripojenie k sieti pomocou kábla siete LAN

Pripojenie ku káblovej sieti LAN vám umožní pripojenie na internet a k vašej domácej sieti.

Uistite sa, že do internetu alebo domácej siete sa pripájate cez smerovač.

Tip

 • Ak používate modem s funkciou smerovača, nemusíte pripravovať samostatný smerovač. Na informácie o špecifikácii vášho modemu sa spýtajte svojho poskytovateľa služieb.
Illustration of the connection method
 1. Kábel siete LAN
 2. Počítač
 3. Smerovač
 4. Modem
 5. Internet
 1. Nastavte smerovač siete LAN.
  Podrobnosti nájdete v príručke smerovača siete LAN alebo kontaktujte osobu, ktorá sieť nastavila (správca siete).

Poznámka

 • Požadované nastavenia súvisiace so sieťou sa môžu líšiť v závislosti od poskytovateľa internetových služieb alebo smerovača. Podrobnosti nájdete v príručke, ktorú vám poskytol poskytovateľ internetových služieb, alebo v príručke dodanej so smerovačom. Prípadne kontaktujte osobu, ktorá sieť nastavila (správca siete).
[88] Pripojenie k sieti

Pripojenie k sieti pomocou bezdrôtového pripojenia

 • Používanie Wi-Fi na pripojenie TV prijímača do internetu/siete
 • Používanie Wi-Fi Direct na pripojenie k TV prijímaču (bez potreby bezdrôtového smerovača)
[89] Pripojenie k sieti | Pripojenie k sieti pomocou bezdrôtového pripojenia

Používanie Wi-Fi na pripojenie TV prijímača do internetu/siete

Vstavané zariadenie bezdrôtovej siete LAN poskytuje prístup na internet a umožní vám využívať výhody siete v prostredí bez káblov.

Illustration of the connection method
 1. Počítač
 2. Bezdrôtový smerovač
 3. Modem
 4. Internet
 1. Nastavte bezdrôtový smerovač.
  Podrobnosti nájdete v príručke bezdrôtového smerovača alebo kontaktujte osobu, ktorá sieť nastavila (správca siete).
 2. Stlačte tlačidlo HOME, potom vyberte [Nastavenia] — [Sieť a internet].
 3. Vyberte sieť, ku ktorej sa chcete pripojiť a zadajte heslo.
  Ak TV nemožno pripojiť k internetu/sieti, prečítajte si stranu Váš TV prijímač sa nemôže pripojiť k internetu/sieti..

Vypnutie vstavanej bezdrôtovej siete LAN

 1. Pre deaktiváciu [Wi‑Fi], stlačte tlačidlo HOME a potom zvoľte [Nastavenia] — [Sieť a internet] — [Wi‑Fi].

Tip

 • Na plynulé prenášanie videa:
  • Ak je to možné, zmeňte nastavenie bezdrôtového smerovača na štandardné vysokorýchlostné siete, ako napríklad 802.11n.
   Podrobnosti o spôsobe zmeny nastavenia nájdete v príručke bezdrôtového smerovača alebo kontaktujte osobu, ktorá sieť nastavila (správca siete).
  • Ak vyššie uvedený postup neprináša zlepšenie, zmeňte nastavenie bezdrôtového smerovača na 5 GHz, čo môže pomôcť zlepšiť kvalitu prenosu videa.
  • 5 GHz pásmo nemusí byť v závislosti od oblasti alebo krajiny podporované. Ak 5 GHz pásmo nie je podporované, TV prijímač sa môže pripojiť len k bezdrôtovému smerovaču použitím 2,4 GHz pásma.

Poznámka

 • Požadované nastavenia súvisiace so sieťou sa môžu líšiť v závislosti od poskytovateľa internetových služieb alebo smerovača. Podrobnosti nájdete v príručke, ktorú vám poskytol poskytovateľ internetových služieb, alebo v príručke dodanej so smerovačom. Prípadne kontaktujte osobu, ktorá sieť nastavila (správca siete).
 • Ak na obrazovke zadania hesla vyberiete možnosť [Zobraziť heslo], zobrazené heslo budú môcť vidieť iné osoby.
[90] Pripojenie k sieti | Pripojenie k sieti pomocou bezdrôtového pripojenia

Používanie Wi-Fi Direct na pripojenie k TV prijímaču (bez potreby bezdrôtového smerovača)

Zariadenie môžete k TV prijímaču pripojiť bezdrôtovo, bez použitia bezdrôtového smerovača a tak prezerať videá, fotografie a hudbu uloženú na zariadení priamo na TV prijímači.

Illustration of content streaming
 1. Stlačte tlačidlo HOME, potom vyberte [Nastavenia] — [Sieť a internet] — [Wi‑Fi Direct] — [Nastavenia Wi‑Fi Direct].
 2. Pomocou zariadenia s rozhraním Wi-Fi Direct vyberte názov TV prijímača zobrazený na obrazovke TV prijímača.
  Ak zariadenie nepodporuje Wi-Fi Direct, vyberte [Zobraziť sieť (SSID)/heslo].
 3. Ovládaním zariadenia Wi-Fi Direct/Wi-Fi ho pripojte k TV prijímaču.
 4. Odošlite obsah zo zariadenia Wi-Fi Direct/Wi-Fi do TV prijímača.
  Podrobnosti nájdete v návode k zariadeniu.

V prípade neúspešného pripojenia

Keď sa zobrazuje obrazovka pohotovostného režimu nastavenia rozhrania Wi-Fi Direct, vyberte možnosť [Zobraziť sieť (SSID)/heslo] a dokončite nastavenia podľa pokynov na obrazovke.

Pripojenie ďalšieho zariadenia

Zariadenia pripájajte pomocou postupu uvedeného vyššie. Súčasne možno pripojiť až 10 zariadení. Ak chcete pripojiť ďalšie zariadenie, keď už je pripojených 10 zariadení, odpojte nepotrebné zariadenie a potom pripojte ďalšie zariadenie.

Zmena názvu TV prijímača zobrazeného v pripojenom zariadení

Stlačte tlačidlo HOME, potom vyberte [Nastavenia] — [Predvoľby zariadenia] — [Informácie] — [Názov zariadenia].

Zobrazenie zoznamu pripojených zariadení/zrušenie registrácie zariadení

Stlačte tlačidlo HOME, potom vyberte [Nastavenia] — [Sieť a internet] — [Wi‑Fi Direct] — [Zobraziť zoznam zariadení/odstrániť].

Ak chcete zrušiť registráciu zariadenia, vyberte zariadenie zo zoznamu na vymazanie, potom stlačte tlačidlo (Potvrdiť). Na obrazovke s potvrdením následne stlačte možnosť [Áno].

Ak chcete zrušiť registráciu všetkých zariadení, zo zoznamu vyberte položku [Vymazať všetky] a potom možnosť [Áno] v potvrdzujúcom zobrazení.

[91] Pripojenie k sieti

Funkcie domácej siete

 • Nastavenia domácej siete
 • Prehrávanie obsahu z počítača
 • Prehrávanie obsahu z mediálneho servera
[92] Pripojenie k sieti | Funkcie domácej siete

Nastavenia domácej siete

Môžete upraviť nasledujúce nastavenia domácej siete.

Kontrola pripojenia na server

Stlačte tlačidlo HOME a potom zvoľte [Nastavenia] — [Sieť a internet] — [Nastavenie domácej siete] — [Diagnostika servera] — diagnostiku vykonáte postupovaním podľa pokynov na obrazovke.

Použitie funkcie renderera

Stlačte tlačidlo HOME a potom zvoľte [Nastavenia] — [Sieť a internet] — [Nastavenie domácej siete] — [Renderer] — požadovanú možnosť.

[Funkcia Renderer]
Aktivujte funkciu renderera.
Môžete prehrávať súbory fotografií/hudobné súbory/video súbory v ovládacom zariadení (napr. v digitálnom fotoaparáte) na obrazovke TV prijímača priamym ovládaním daného zariadenia.
[Ovládanie prístupu cez renderer]
 • Výberom položky [Automatické povolenie prístupu] získate automatický prístup k TV prijímaču pri prvom prepojení ovládacieho zariadenia a TV prijímača.
 • Výberom položky [Vlastné nastavenia] zmeníte nastavenie prístupového povolenia každého ovládacieho zariadenia.

Používanie diaľkového zariadenia

Stlačte tlačidlo HOME a potom zvoľte možnosť [Nastavenia] — [Sieť a internet] — [Nastavenia pre vzdialené zariadenia] — požadovaná možnosť.

[Ovládanie na diaľku]
Aktivácia funkcie TV prijímača zo zaregistrovaného zariadenia.
[Zrušenie registrácie vzdialeného zariadenia]
Zrušenie registrácie zariadenia na deaktiváciu funkcie TV prijímača z daného zariadenia.
[93] Pripojenie k sieti | Funkcie domácej siete

Prehrávanie obsahu z počítača

Ak pripojíte TV prijímač smerovačom k domácej sieti, môžete si užívať obsah (fotografie/hudbu/video súbory) uložené na sieťovom zariadení v inej miestnosti.

Illustration of the connection method
 1. Počítač (Server)
 2. Smerovač
 3. Modem
 4. Internet
 1. Pripojte TV prijímač k vašej domácej sieti.
 2. Stlačte tlačidlo HOME a potom (ikona Aplikácie) v ponuke Domov, kde stlačte možnosť [Prehrávač Médií].
  Ak pribalený diaľkový ovládač disponuje tlačidlom APPS, môžete tlačidlo APPS stlačiť.
 3. Označte názov sieťového zariadenia.
 4. Zvoľte si priečinok a následne súbor, ktorý chcete prehrať.

Kontrola podporovaných formátov súborov

 • Podporované súbory a formáty

Poznámka

 • V závislosti od súboru nemusí byť prehrávanie možné, aj keď sa použijú podporované formáty.
[94] Pripojenie k sieti | Funkcie domácej siete

Prehrávanie obsahu z mediálneho servera

Svoje fotografie, hudbu a video súbory si môžete prehrať priamo zo zariadenia (napr. digitálny fotoaparát) cez obrazovku TV prijímača v prípade, že je váš TV prijímač pripojený k domácej sieti prostredníctvom smerovača. Ovládacie zariadenie musí byť kompatibilné s funkciou Renderer.

Illustration of the connection method
 1. Digitálny fotoaparát (ovládacie zariadenie)
 2. Smerovač
 3. Modem
 4. Internet
 1. Pripojte TV prijímač k vašej domácej sieti.
 2. Pomocou ovládacieho zariadenia spustite prehrávanie obsahu na obrazovke TV prijímača.
[95]

Nastavenia

 • Konfigurácia TV prijímača
 • Nastavenie časovača
[96] Nastavenia

Konfigurácia TV prijímača

Ponuky zobrazené v nastaveniach TV prijímača sa líšia v závislosti od modelu/oblasti/krajiny.

 • [Sledovanie TV prijímača] Konfiguruje nastavenia ako [Kanály].
 • [Obraz a zvuk] Konfiguruje nastavenia ako [Obraz] a [Zvuk].
 • [Sieť a internet]
 • [Účty a prihlasovanie]
 • [Aplikácie]
 • [Predvoľby zariadenia] Konfiguruje nastavenia ako [Klávesnica], [Plocha], a [Zjednodušenie ovládania].
 • [Diaľkové ovládanie a príslušenstvo] Konfiguruje nastavenia ako [Diaľkový ovládač] a [Nastavenia Bluetooth].
 • [Nastavenia panelu Expert] (iba pre modely, ktoré obsahujú panel OLED)
[97] Nastavenia | Konfigurácia TV prijímača

[Sledovanie TV prijímača]

 1. Stlačte tlačidlo HOME, potom vyberte [Nastavenia] — [Sledovanie TV prijímača] — požadovanú možnosť.

Dostupné možnosti

[Kanály]
Konfigurácia nastavení súvisiacich s rádiovým vysielaním. Môžete konfigurovať nastavenia súvisiace s rádiovým vysielaním.
Ak chcete naladiť digitálne kanály
Príjem digitálneho vysielania
Ak chcete naladiť satelit
Príjem satelitného vysielania (iba modely kompatibilné so satelitom)
Ak chcete usporiadať kanály alebo upraviť zoznam programov
Usporiadanie kanálov, alebo úprava zoznamu programov
[Rodičovský zámok]
Konfigurácia nastavení rodičovského zámku na vysielanie a iné položky.
[Externé vstupy]
Konfigurácia nastavení externých vstupov a BRAVIA Sync.
Podrobnosti o BRAVIA Sync nájdete v časti Zariadenia kompatibilné s funkciou BRAVIA Sync.
[Nast. nahrávacieho zariadenia]
Konfigurácia nastavení zariadení USB HDD pre nahrávanie. (V závislosti od modelu, oblasti alebo krajiny nemusí byť táto položka dostupná.)
[98] Nastavenia | Konfigurácia TV prijímača

[Obraz a zvuk]

 1. Stlačte tlačidlo HOME, potom vyberte [Nastavenia] — [Obraz a zvuk] — požadovanú možnosť.

Dostupné možnosti

[Obraz]
Slúži na konfiguráciu nastavení, ktoré upravujú kvalitu obrazu. Ide napríklad o jas obrazu.
[Obrazovka]
Slúži na úpravu veľkosti obrazovky a polohy.
[Zvuk]
Slúži na konfiguráciu nastavení, ktoré upravujú zvuk.
[Výstup zvuku]
Slúži na konfiguráciu nastavení týkajúcich sa reproduktorov.
[99] Nastavenia | Konfigurácia TV prijímača

[Sieť a internet]

Slúži na nastavenia vecí ako bezdrôtové LAN, káblové LAN a domáce siete.

[100] Nastavenia | Konfigurácia TV prijímača

[Účty a prihlasovanie]

 1. Stlačte tlačidlo HOME, potom vyberte [Nastavenia] — [Účty a prihlasovanie] — požadovanú možnosť.

Dostupné možnosti

[Google]
Synchronizácia zaregistrovaného účtu Google alebo odstránenie účtu.
[Pridať účet]
Pridá Google účet. V závislosti od aplikácie môžete pridať viacero účtov Google a prepínať medzi nimi.
[101] Nastavenia | Konfigurácia TV prijímača

[Aplikácie]

Umožňuje konfigurovať alebo odstraňovať aplikácie.

[102] Nastavenia | Konfigurácia TV prijímača

[Predvoľby zariadenia]

 1. Stlačte tlačidlo HOME, potom vyberte [Nastavenia] — [Predvoľby zariadenia] — požadovanú možnosť.

Dostupné možnosti

[Informácie]
Zobrazuje informácie o TV prijímači.
[Dátum a čas]
Nastavenie aktuálneho času.
[Jazyk/Language]
Výber jazyka ponuky. Zvolený jazyk ponuky nastaví aj jazyk rozpoznávania hlasu.
[Klávesnica]
Konfigurácia nastavení klávesnice na obrazovke.
[Zvuk]
Slúži na konfigurovanie nastavenia [Systémové zvuky].
[Úložisko]
Zmena nastavení súvisiacich s ukladacím priestorom údajov.
[Plocha]
Slúži na prispôsobenie kanálov zobrazených v [Plocha] a na zoradenie aplikácií.
[Google]
Konfigurácia nastavení vyhľadávania.
[Šetrič obrazovky]
Konfigurácia nastavení na šetriči obrazovky.
[Poloha]
Konfiguruje nastavenia polohy na získanie informácií o polohe používateľa.
[Zabezpečenie a obmedzenia]
Slúži na konfiguráciu obmedzení, ako zabránenie deťom používať určité aplikácie.
[Zjednodušenie ovládania]
Konfigurácia nastavení funkcií prístupnosti a služieb, ktoré používateľom poskytujú jednoduchšiu navigáciu v zariadeniach.
[Obnoviť]
Vráti TV na nastavenia predvolené vo výrobnom závode.
[Osvetlenie LED]
Slúži na konfigurovanie nastavení [Osvetlenie LED]. (Dostupnosť tejto funkcie závisí od daného modelu.)
[Napájanie]
Zmena nastavení súvisiacich so spotrebou energie.
[Počiatočné nastavenie]
Nastavenie základných funkcií ako napríklad sieť alebo kanály pri prvom použití.
[Nastavenia režimu pre maloobchod]
Nastavením funkcie [Režim ukážky] možno zvýrazniť zobrazenie vo výklade, atď.

[103] Nastavenia | Konfigurácia TV prijímača

[Diaľkové ovládanie a príslušenstvo]

 1. Stlačte tlačidlo HOME, potom vyberte [Nastavenia] — [Diaľkové ovládanie a príslušenstvo] — požadovanú možnosť.

Dostupné možnosti

[Nastavenia Bluetooth]
Nastavenie na registráciu/zrušenie registrácie zariadení Bluetooth.
[Diaľkový ovládač]
Nastavenie párovania Hlasového diaľkového ovládania.
[104] Nastavenia | Konfigurácia TV prijímača

[Nastavenia panelu Expert] (iba pre modely, ktoré obsahujú panel OLED)

Tieto možnosti sú dostupné pre modely, ktoré obsahujú panel OLED a používajú sa na to, aby sa predišlo zrneniu obrazu.

Ak sa rovnaký obraz opakovane zobrazuje alebo sa zobrazuje počas dlhej doby, môže dôjsť k zrneniu obrazu.
TV prijímač má dve funkcie, [Posunutie pixelu] a [Obnovenie panelu], ktoré sú navrhnuté na zníženie zrnenia obrazu.

Stlačte tlačidlo HOME a potom zvoľte možnosť [Nastavenia] — [Obraz a zvuk] — [Nastavenia panelu Expert] — požadovaná možnosť.

Dostupné možnosti

[Posunutie pixelu]
Zobrazený obraz posúva v pravidelných intervaloch, aby sa predišlo zrneniu obrazu. Za bežných podmienok používajte TV prijímač s aktivovanou touto možnosťou.
[Obnovenie panelu]
Manuálne iba vtedy, ak je zrnenie obrazu obzvlášť viditeľné.

Poznámka

 • Manuálne obnovte panel iba vtedy, ak je zrnenie obrazu obzvlášť viditeľné. Ako sa uvádza v odkaze, vykonajte to len jedenkrát za rok. Snažte sa predísť tomu, aby ste to vykonávali viac ako jedenkrát za rok, pretože to môže ovplyvniť životnosť panela.
 • Obnovenie panelu trvá zhruba jednu hodinu. Počas obnovenia panelu sa na obrazovke zobrazí biela čiara. Toto nepredstavuje poruchu TV prijímača.
 • Nastavenie vykonávajte, keď je izbová teplota v rozmedzí od 10 °C do 40 °C. Ak je teplota v miestnosti mimo tohto rozsahu, proces obnovenia panelu sa nemusí dokončiť.
[105] Nastavenia

Nastavenie časovača

Ak chcete nastaviť spustenie časovača

Časovač TV prijímača sa automaticky zapne v určitom čase, t.j. keď začne program, ktorý chcete sledovať. Táto funkcia umožňuje používať TV prijímač aj ako budík.

 1. Stlačte tlačidlo HOME a vyberte (ikonu Časovače) — [Časovač zapnutia] — požadovaná voľba.

Ak chcete nastaviť čas spánku

Časovač spánku TV prijímač po vopred nastavenom čase automaticky vypne.

 1. Stlačte tlačidlo HOME a vyberte (ikonu Časovače) — [Časovač vypnutia] — požadovaná voľba.

Poznámka

 • Keď TV prijímač vypnete a znova zapnete, [Časovač vypnutia] sa nastaví na [Vyp.].
[106]

Riešenie problémov

 • Začnite tu Máte problém? Začnite tu.
 • Kvalita obrazu
 • Klávesnica
 • Príjem vysielania
 • Zvuk
 • Sieť (Internet/domov)/aplikácie
 • Diaľkový ovládač/príslušenstvo
 • Napájanie
 • Pripojené zariadenia
 • Nahrávanie na USB HDD (Iba modely podporujúce nahrávanie na USB HDD)
 • LED
[107] Riešenie problémov

Začnite tu

 • Auto diagnostika
 • Aktualizácie softvéru
 • Ak sa vyžaduje úplný reset (reštart) TV prijímača
 • Často kladené otázky pre riešenie problémov
[108] Riešenie problémov | Začnite tu

Auto diagnostika

Skontrolujte, či TV prijímač funguje správne.

 • Stlačte tlačidlo HELP, potom vyberte [Autodiagnostika], alebo [Diagnostika problému] — [Autodiagnostika].
  Spustí sa [Autodiagnostika].

Tip

V časti [Diagnostika problému] môžete skontrolovať aj nasledovné príznaky.

 • [Príznaky pre Internetové pripojenie]
 • [Symptómy externých zariadení]
 • [Príznaky pre Obraz/Zvuk]

Ak problém pretrváva, skúste nasledovné kroky.

 • Resetnite (reštartujte) TV prijímač. Podrobnosti si prečítajte v časti Ak sa vyžaduje úplný reset (reštart) TV prijímača.
 • Skontrolujte a skúste použiť softvérové aktualizácie.
 • Podpora
[109] Riešenie problémov | Začnite tu

Aktualizácie softvéru

Spoločnosť Sony bude z času na čas poskytovať aktualizácie softvéru za účelom zvýšenia funkčnosti a poskytne užívateľom najnovší televízny zážitok. Najjednoduchší spôsob ako získať aktualizácie softvéru je prostredníctvom internetového pripojenia cez TV prijímač.

Ak chcete zapnúť automatické preberanie softvéru

Ak chcete aktivovať funkciu [Automatické preberanie softvéru], stlačte tlačidlo HELP a vyberte položky [Aktualizácia systémového softvéru] — [Automatické preberanie softvéru].

Tip

 • Na manuálnu aktualizáciu softvéru, vyberte [Aktualizácia softvéru].
 • Ak nechcete aktualizovať softvér automaticky, deaktivujte funkciu [Automatické preberanie softvéru].

Poznámka

 • Keď je položka [Automatické preberanie softvéru] deaktivovaná, TV prijímač nemôže prijímať oznámenia ani keď je dostupná aktualizácia softvéru.

Aktualizácia softvéru prostredníctvom pamäťového zariadenia USB

Ak nemáte pripojenie do siete, môžete softvér aktualizovať aj pomocou pamäťového zariadenia USB. Pomocou svojho počítača si prevezmite najnovšiu verziu softvéru na webovej stránke spoločnosti Sony na pamäťové zariadenie USB. Vložte pamäťové zariadenie USB do USB portu na TV prijímači a aktualizácia softvéru sa spustí automaticky.

Ak si TV softvér aktualizujete pomocou pamäťového zariadenia USB, mali by ste si prečítať upozornenia súvisiace s aktualizáciou pomocou pamäťového zariadenia USB na webovej stránke.

Viac informácií o podpore nájdete na stránke Podpora.

[110] Riešenie problémov | Začnite tu

Ak sa vyžaduje úplný reset (reštart) TV prijímača

Ak máte problémy, napr. ak sa na obrazovke obraz nezobrazuje alebo diaľkový ovládač nefunguje, resetnite TV prijímač pomocou nasledovného postupu. V prípade pretrvávania problému skúste nižšie uvedený postup obnovy výrobných nastavení.
Ak je k TV prijímaču pripojené externé USB zariadenie, odpojte USB zariadenia od TV a až potom ho resetujte.

Reset napájania

 1. Reštartujte TV pomocou diaľkového ovládania.
  Stlačte a 5 sekúnd držte stlačené tlačidlo napájania na diaľkovom ovládači, kým sa nezobrazí hlásenie „Napájanie vypnuté“ .
  TV sa vypne a potom sa asi po jednej minúte automaticky reštartuje.
 2. Odpojte sieťový napájací kábel (kábel pripojený do siete).
  Ak problém pretrváva aj po kroku 1, vytiahnite sieťovú šnúru z elektrickej sieťovej zásuvky. Potom stlačte tlačidlo napájania na TV a čakajte 2 minúty a zasuňte sieťovú šnúru späť do elektrickej sieťovej zásuvky.

Tip

Po reštartovaní TV prijímača nedôjde k strate osobných nastavení a údajov.

Obnovenie výrobných nastavení

Ak problém pretrvá aj po resete napájania, skúste reset výrobných údajov.

Poznámka

Návrat na nastavenia predvolené vo výrobe spôsobí vymazanie všetkých údajov a nastavení TV (ako Wi-Fi a informácie o nastavení káblovej siete, účet Google a ostatné prihlasovacie informácie, Google Play a ostatné nainštalované aplikácie).

 1. Stlačte tlačidlo HOME, potom vyberte [Nastavenia] — [Predvoľby zariadenia] — [Obnoviť] — [Obnovenie výrobných nastavení].
 2. Vyberte [Vymazať všetko].
  Ak na TV máte nastavený kód PIN, budete ho po zvolení možnosti [Vymazať všetko] musieť zadať.
  Po úspešnom dokončení procesu resetu výrobných nastavení sa na TV spustí sprievodca úvodným nastavením. Musíte odsúhlasiť podmienky používania Google a zásady ochrany osobných údajov Google.
[111] Riešenie problémov | Začnite tu

Často kladené otázky pre riešenie problémov

Pre informácie o riešení problémov sa tiež môžete odvolať na „Často kladené otázky (FAQ)“ na našej stránke podpory, ktorá je uvedená nižšie.

 • http://www.sony.net/androidtv-faq/
  QR code for the Sony support website

Pre informácie o riešení problémov sa tiež môžete odvolať na Často kladené otázky (FAQ) na našej stránke podpory, ktorá je uvedená nižšie.

[112] Riešenie problémov

Kvalita obrazu

 • Bez farby/Tmavý obraz/Farba nie je správna/Obraz je veľmi svetlý.
 • Skreslený obraz./Obrazovka bliká.
 • Veľkosť obrazu/formát obrazovky/šírka sa automaticky mení.
 • Keď pozeráte TV, obrazovka sa zrazu zmení na video, ktoré nerozpoznáte.
 • V hornej alebo dolnej časti obrazovky sú pruhy/hodiny.
 • Obraz vo vysokom HDR rozlíšení sa nezobrazuje.
 • 3D obraz sa nezobrazuje. 3D efekt je slabý. (Iba 3D modely)
 • Pri prezeraní 3D obrazu sa na oboch stranách obrazovky objavujú čierne pruhy. (Iba 3D modely)
 • Počas prezerania 3D obsahu nie je možné vypnúť 3D zobrazenie. (Iba 3D modely)
 • Odkaz [Bol zistený 3D signál.] sa zobrazí automaticky po detegovaní 3D signálu. (Iba 3D modely)
 • Zobrazuje sa odkaz aplikácie žiadajúci o povolenie na prístup k funkciám TV prijímača.
 • Po určitom čase obrazovka stmavne. (iba pre modely, ktoré obsahujú panel OLED)
 • Zobrazí sa správa [Obnovenie panelu sa nedokončilo]. (iba pre modely, ktoré obsahujú panel OLED)
 • Ste znepokojený kvôli zrneniu obrazu. (iba pre modely, ktoré obsahujú panel OLED)
 • Na obrazovke sa objaví biela čiara. (iba pre modely, ktoré obsahujú panel OLED)
 • Obnovenie panelu sa neskončí. (iba pre modely, ktoré obsahujú panel OLED)
[113] Riešenie problémov | Kvalita obrazu

Bez farby/Tmavý obraz/Farba nie je správna/Obraz je veľmi svetlý.

Upravte tón farby jas a kvalitu obrazu. Použite na to ponuku [Obraz].

 • Stlačte tlačidlo ACTION MENU, potom vyberte [Obraz] na vykonanie úprav.
 • Ak chcete obnoviť nastavenie [Obraz], stlačte tlačidlo ACTION MENU, potom vyberte [Obraz] — [Rozšírené nastavenia] — [Reset].
 • Ak položku [Šetrič energie] nastavíte na [Nízky] alebo [Vysoký], úroveň čiernej farby sa zvýši. Stlačte tlačidlo HOME, potom vyberte [Nastavenia] — [Predvoľby zariadenia] — [Napájanie] — [Šetrič energie] na [Vyp.] na zjasnenie obrazu.

Poznámka

 • Kvalita obrazu závisí na obsahu a signále.
 • Kvalita obrazu sa môže zlepšiť, ak zmeníte [Obraz] v časti [Nastavenia].
  Stlačte tlačidlo ACTION MENU, vyberte [Obraz] — [Rozšírené nastavenia], a upravte [Jas] alebo [Kontrast].
[114] Riešenie problémov | Kvalita obrazu

Skreslený obraz./Obrazovka bliká.

Skontrolujte pripojenie a umiestnenie antény (vzdušná) a periférnych zariadení

 • Skontrolujte pripojenie antény/kábla.
 • Kábel/anténu neumiestňujte do blízkosti iných prepojovacích káblov.
 • Pri inštalovaní prídavných zariadení nechajte medzi zariadením a TV prijímačom určitý priestor.
 • Uistite sa, že je anténa pripojená kvalitným 75-ohmovým koaxiálnym káblom.

Skontrolujte nastavenie [Pohyb]

 • Stlačte tlačidlo ACTION MENU, potom vyberte [Obraz] — [Rozšírené nastavenia] — [Pohyb] — [Motionflow] — [Vyp.]. (Len pre modely kompatibilné s funkciou [Motionflow].)
  [Motionflow] kompatibilné modely majú [Motionflow] v [Nastavenia] — [Obraz a zvuk] — [Obraz] — [Rozšírené nastavenia] — [Pohyb].
 • Zmeňte aktuálne nastavenie [Filmový režim] na [Vyp.].
  Stlačte tlačidlo ACTION MENU, potom vyberte [Obraz] — [Rozšírené nastavenia] — [Pohyb] — [Filmový režim].
 • Skontrolujte nastavenia [Manuálne predvoľby programov].
  Stlačte tlačidlo HOME, potom vyberte [Nastavenia] — [Sledovanie TV prijímača] — [Kanály] — [Nastavenie programu] — [Analógové nastavenie] — [Manuálne predvoľby programov].
  • Položku [LNA] nastavte na možnosť [Vyp.], aby sa zlepšil príjem obrazu. (V závislosti od situácie/oblasti/krajiny nemusí byť položka [LNA] dostupná.)
  • Vykonajte [AFT] na zlepšenie obrazu pre analógový príjem.
   (Dostupnosť režimu [Manuálne predvoľby programov] a jeho možností sa môže líšiť v závislosti od oblasti/krajiny/situácie.)
[115] Riešenie problémov | Kvalita obrazu

Veľkosť obrazu/formát obrazovky/šírka sa automaticky mení.

V ponuke [Obrazovka] možno upraviť rozmer obrazu.
Stlačte tlačidlo HOME, potom vyberte [Nastavenia] — [Obraz a zvuk] — [Obrazovka].

 • Keď zmeníte kanál alebo video vstup, pričom položka [Auto formát] v ponuke [Obrazovka] je aktivovaná, aktuálne nastavenie položky [Široký režim] sa automaticky zmení na základe vstupného signálu. Ak chcete uzamknúť nastavenie [Široký režim] deaktivujte funkciu [Auto formát].
 • Veľkosť obrazu môžete upraviť v ponuke [Široký režim].

Príklad nastavenia [Široký režim] (keď je pomer obrazu pôvodného obrazu 4:3)

 • [Normálny]
  Zobrazí sa originálny formát obrazu. Na ľavej a pravej strane obrazovky sa zobrazia bočné pruhy, ktoré vyplnia rozdiel pri obraze formátu 4:3.
  Example of setting
 • [Zoom]
  Zobrazí obraz v pomere 16:9, ktorý bol konvertovaný do formátu 4:3 pri správnom zachovaní pomeru strán.
  Example of setting
 • [Širokouhlý zoom]
  Zväčší obraz tak, že čo najviac zachová pôvodný obraz.
  Example of setting

[Široký režim] (keď je pomer obrazu pôvodného obrazu 16:9)

Obraz sa nemusí zobrazovať podľa predpokladov ani v prípade, ak má pomer strán 16:9. Zmenou nastavení prepnite požadované zobrazenie.

 • [Normálny]
  Zobrazí obraz v pomere 4:3, ktorý bol horizontálne rozšírený do formátu 16:9 v správnom pomere strán.
  Example of setting
 • [Zoom]
  Zobrazí obraz v pomere 16:9, ktorý bol konvertovaný do formátu 4:3 pri správnom zachovaní pomeru strán.
  Example of setting
 • [Širokouhlý zoom]
  Zväčší obraz tak, že čo najviac zachová pôvodný obraz.
  Example of setting

Poznámka

 • [Auto formát] v [Obrazovka] na [Širokouhlý zoom] alebo [Zoom]. Nastavenie ostane aktívne, až kým nezmeníte kanál/vstup alebo opäť manuálne nezmeníte nastavenie položky [Široký režim].
 • [Funkcia Auto formát] v ponuke [Obrazovka] neroztiahne obraz počas prepínania obsahu, pretože informácie o obsahu reguluje poskytovateľ signálu kanálu. Nastavenie [Široký režim] môžete podľa potreby manuálne zmeniť a toto nastavenie ostane aktívne, až kým nezmeníte kanál/vstup alebo nastavenie [Široký režim] opäť manuálne nezmeníte.
 • Veľkosť obrazu závisí na obsahu signálu.
  • Počas vysielania reklám sa obraz zmenší kvôli spôsobu, ktorý poskytovateľ používa na vysielanie obsahu. Keď kanály s obsahom HD prepnú na obsah SD (reklamy), obraz sa môže zmenšiť vďaka čiernemu ohraničeniu.
  • Niektoré širokouhlé programy sú filmované v pomere strán, ktorý je väčší ako 16:9 (čo je bežné najmä u filmových titulov). Váš TV prijímač zobrazí tieto programy s čiernymi pruhmi v hornej a dolnej časti obrazovky. Ďalšie podrobnosti nájdete v dokumentácii dodanej s diskom BD/DVD (prípadne kontaktujte poskytovateľa programu).
  • Programy vysielané vo formátoch HD (720p a 1080i) s obsahom s pomerom strán 4:3 majú zvyčajne čierne pruhy na ľavej a pravej strane obrazovky, ktoré pridáva vysielateľ.

Tip

Niektoré káblové a satelitné set-top boxy môžu taktiež regulovať veľkosť obrazu. Ak používate set-top box, ďalšie informácie vám poskytne výrobca set-top boxu.

[116] Riešenie problémov | Kvalita obrazu

Keď pozeráte TV, obrazovka sa zrazu zmení na video, ktoré nerozpoznáte.

V takom prípade môže byť TV prijímač v režime demo. Skúste ukončiť demo režim.

 • Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo HOME a vyberte [Nastavenia] — [Predvoľby zariadenia] — [Nastavenia režimu pre maloobchod]. Deaktivujte funkciu [Režim ukážky] a [Režim obnovenia obrazu].
[117] Riešenie problémov | Kvalita obrazu

V hornej alebo dolnej časti obrazovky sú pruhy/hodiny.

V takom prípade môže byť TV prijímač v režime demo. Skúste ukončiť demo režim.

 • Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo HOME a vyberte [Nastavenia] — [Predvoľby zariadenia] — [Nastavenia režimu pre maloobchod]. Deaktivujte funkciu [Režim ukážky] a [Režim obnovenia obrazu].
[118] Riešenie problémov | Kvalita obrazu

Obraz vo vysokom HDR rozlíšení sa nezobrazuje.

Na sledovanie HDR obrazu vo vysokom rozlíšení, akým je napríklad rozlíšenie 4K (50p/60p)*, je potrebné nasledovné.

 • Pripojte zariadenie s podporou 4K (50p/60p)* a možnosťou prehrávania k HDMI IN 2/3.
 • Použite Prémiový vysokorýchlostný kábel (káble) HDMI, ktorý podporuje 18 GB/s.
 • Nastavte [Formát signálu HDMI] na [Vylepšený formát] výberom [Nastavenia] — [Sledovanie TV prijímača] — [Externé vstupy] — [Formát signálu HDMI] — [Vylepšený formát].
 • Skontrolujte, či má pripojené zariadenie najnovšie nastavenia alebo firmvér.

* Dostupnosť závisí od modelu/oblasti/krajiny.

[119] Riešenie problémov | Kvalita obrazu

3D obraz sa nezobrazuje. 3D efekt je slabý. (Iba 3D modely)

3D modely majú [Nastavenia 3D] v [Nastavenia] — [Obraz a zvuk].

 • Ak sa zobrazujú dva obrazy vedľa seba, stlačte tlačidlo ACTION MENU, potom vyberte [3D] — [3D obraz] — [3D (Vedľa seba)].
  Ak sa zobrazujú dva obrazy jeden nad druhým, stlačte tlačidlo ACTION MENU, potom vyberte [3D] — [3D obraz] — [3D (Nad sebou-Pod sebou)].
 • Ak sa zobrazí obrazovky ponuky [3D obraz] a 3D obraz sa nezobrazí, vypnite a zapnite zariadenie, ktoré zobrazuje 3D obsah.
 • Vnímanie 3D efektov sa môže u jednotlivých divákov líšiť.

Pre modely 4K

 • 3D signál rozlíšenia 4K nie je možné zobraziť.
 • Modely pasívnych 3D okuliarov: TV prijímač sledujte priamo spredu. 3D efekt môže byť v závislosti od polohy pri sledovaní menej výrazný. Upravte pozorovací uhol s ohľadom na obrazovku.

Pokyny pre modely aktívnych 3D okuliarov

 • Uistite sa, že sa medzi TV prijímačom a aktívnymi 3D okuliarmi nenachádzajú žiadne prekážky.
 • Vymeňte batériu v aktívnych 3D okuliaroch.
 • Uistite sa, že sú aktívne 3D okuliare zapnuté.
 • Aktívne 3D okuliare je potrebné pred používaním zaregistrovať do TV prijímača. Ak chcete okuliare používať s iným TV prijímačom, je potrebné znova ich zaregistrovať. Pred opätovnou registráciou okuliare vypnite.
 • Bezdrôtové zariadenia alebo mikrovlnné rúry môžu ovplyvniť komunikáciu medzi 3D okuliarmi a TV prijímačom, pretože TV prijímač využíva 2,4 GHz pásmo. V takom prípade sa pokúste o opätovnú registráciu.
 • Ak zariadenie, ktoré je pripojené medzi TV prijímačom a zariadením kompatibilným s režimom 3D, nie je kompatibilné s režimom 3D (napríklad systém domáceho kina), na obrazovke TV prijímača sa nebude zobrazovať 3D obraz. Pripojte zariadenie kompatibilné s režimom 3D priamo k TV prijímaču použitím autorizovaného kábla HIGH SPEED HDMI s logom HDMI.
[120] Riešenie problémov | Kvalita obrazu

Pri prezeraní 3D obrazu sa na oboch stranách obrazovky objavujú čierne pruhy. (Iba 3D modely)

3D modely majú [Nastavenia 3D] v [Nastavenia] — [Obraz a zvuk].

 • Čierne pruhy sa na oboch stranách obrazovky zobrazujú z dôvodu spracovania 3D signálu pri nastavovaní hĺbky 3D obrazu v [Nastavenia] — [Obraz a zvuk] — [Nastavenia 3D] — [Nastavenie 3D hĺbky].
[121] Riešenie problémov | Kvalita obrazu

Počas prezerania 3D obsahu nie je možné vypnúť 3D zobrazenie. (Iba 3D modely)

3D modely majú [Nastavenia 3D] v [Nastavenia] — [Obraz a zvuk].

 • V prípade zobrazenia 3D obsahu s 3D signálom nie je možné 3D zobrazenie v TV prijímači vypnúť. Vypnite 3D nastavenia v pripojenom zariadení (napríklad v prehrávači Blu-ray).
[122] Riešenie problémov | Kvalita obrazu

Odkaz [Bol zistený 3D signál.] sa zobrazí automaticky po detegovaní 3D signálu. (Iba 3D modely)

3D modely majú [Nastavenia 3D] v [Nastavenia] — [Obraz a zvuk].

 • Deaktivujte nastavenie [Upozornenie na 3D signál]. Stlačte tlačidlo HOME, potom vyberte [Nastavenia] — [Obraz a zvuk] — [Nastavenia 3D] — [Upozornenie na 3D signál] — [Vyp.].
[123] Riešenie problémov | Kvalita obrazu

Zobrazuje sa odkaz aplikácie žiadajúci o povolenie na prístup k funkciám TV prijímača.

 • Vyberte, či má byť prístup k zobrazeným funkciám povolený alebo zamietnutý.
 • Môžete skontrolovať zoznam oprávnení aplikácií usporiadaných podľa funkcií TV prijímača a meniť nastavenie týchto oprávnení pre každú aplikáciu. Stlačte tlačidlo HOME, vyberte [Nastavenia] — [Aplikácie] — [Povolenia aplikácie] — požadovanú funkciu TV prijímača.
[124] Riešenie problémov | Kvalita obrazu

Po určitom čase obrazovka stmavne. (iba pre modely, ktoré obsahujú panel OLED)

 • V prípade, že obraz alebo časť obrazu zostane v pokoji, obrazovka postupne stmavne, aby znížila zrnenie obrazu. Toto je funkcia na ochranu panela a neznamená to nesprávne fungovanie.
[125] Riešenie problémov | Kvalita obrazu

Zobrazí sa správa [Obnovenie panelu sa nedokončilo]. (iba pre modely, ktoré obsahujú panel OLED)

Na zníženie zrnenia obrazu sa panel automaticky obnoví potom, čo sa TV prijímač používal dlhú dobu. Ak je TV prijímač zapnutý, napájací kábel (sieťový kábel) je odpojený alebo ak teplota v miestnosti nebude v rozmedzí od 10 °C do 40 °C počas obnovy panelu, proces sa nedokončí a objaví sa táto správa.

 • Pokiaľ sa obnova panelu spustí automaticky, reštartuje sa, keď vypnete TV prijímač pomocou diaľkového ovládača.
 • Ak bola obnova panelu spustená manuálne, musíte to zvoliť znovu.
[126] Riešenie problémov | Kvalita obrazu

Ste znepokojený kvôli zrneniu obrazu. (iba pre modely, ktoré obsahujú panel OLED)

Ak sa rovnaký obraz opakovane zobrazuje alebo sa zobrazuje počas dlhej doby, môže dôjsť k zrneniu obrazu.

Ak chcete znížiť zrnenie obrazu, odporúčame, aby ste TV prijímač vypli normálne vypínačom na diaľkovom ovládači alebo na TV prijímači.

Poznámka

 • Obnovu panelu vykonávajte manuálne iba vtedy, ak je zrnenie obrazu obzvlášť viditeľné. Ako sa uvádza v odkaze, vykonajte to len jedenkrát za rok. Snažte sa predísť tomu, aby ste to vykonávali viac ako jedenkrát za rok, pretože to môže ovplyvniť životnosť panela.
 • Obrazy, ktoré obsahujú hodiny a svetlé farby môžu ľahko zapríčiniť zrnenie obrazu. Predíďte zobrazovaniu takýchto obrazov na dlhú dobu, v opačnom prípade môže dôjsť k zrneniu obrazu.
[127] Riešenie problémov | Kvalita obrazu

Na obrazovke sa objaví biela čiara. (iba pre modely, ktoré obsahujú panel OLED)

 • Na zníženie zrnenia obrazu sa panel automaticky obnoví potom, čo sa TV prijímač používal dlhú dobu. Obnova panelu sa spustí po vypnutí TV prijímača a potrvá zhruba jednu hodinu. Počas obnovenia panelu sa na obrazovke zobrazí biela čiara. Toto nepredstavuje poruchu TV prijímača.
[128] Riešenie problémov | Kvalita obrazu

Obnovenie panelu sa neskončí. (iba pre modely, ktoré obsahujú panel OLED)

 • Obnovenie panelu funguje, keď je izbová teplota v rozmedzí od 10 °C do 40 °C. Ak počas obnovenia panelu bude teplota v miestnosti mimo tohto rozsahu, proces sa nedokončí a zobrazí sa správa. Ak sa na displeji zobrazí správa, skontrolujte teplotu v miestnosti.
[129] Riešenie problémov

Klávesnica

Keď sa na obrazovke zobrazí klávesnica, nie je možné ovládať obrazovku.

 • Ak chcete vrátiť ovládanie obrazovky za klávesnicou, stlačte tlačidloBACK na diaľkovom ovládači.
[130] Riešenie problémov

Príjem vysielania

 • Ak chcete riešiť problémy týkajúce sa príjmu vášho TV prijímača, skontrolujte najprv tieto body.
 • Zobrazuje sa blokovací šum, alebo chybové hlásenie a nie je možné sledovať vysielanie.
 • Objavujú sa dvojité postavy.
 • Na obrazovke sa zobrazuje len šum alebo čierny obraz.
 • Pri prezeraní analógového kanála dochádza k hluku.
 • Niektoré kanály sú prázdne.
 • Slabý príjem alebo slabá kvalita obrazu digitálneho vysielania.
 • Nie je možné prezerať digitálne kanály.
 • Nie všetky analógové kanály sú naladené.
 • Nie je možné prezerať satelitné kanály. (Len pre modely kompatibilné so satelitom)
 • Niektoré digitálne kanály chýbajú.
 • Nalaďte satelitnú parabolu.
[131] Riešenie problémov | Príjem vysielania

Ak chcete riešiť problémy týkajúce sa príjmu vášho TV prijímača, skontrolujte najprv tieto body.

 • Skontrolujte, či je kábel antény pevne pripojený k TV prijímaču.
  • Skontrolujte, či kábel antény nie je uvoľnený alebo odpojený.
  • Uistite sa, že kábel alebo konektor kábla antény nie je poškodený.
 • Na sledovanie streamovaného obsahu pripojte TV k internetu.

Tip

 • Ďalšie informácie nájdete na webovej stránke podpory Sony.
  Podpora
[132] Riešenie problémov | Príjem vysielania

Zobrazuje sa blokovací šum, alebo chybové hlásenie a nie je možné sledovať vysielanie.

 • Uistite sa, že kábel antény je pripojený k správnym portom (v TV prijímači/pripojených zariadeniach/stene).
 • Uistite sa, že kábel nie je starý alebo či vnútro konektora neskratuje.
[133] Riešenie problémov | Príjem vysielania

Objavujú sa dvojité postavy.

 • Skontrolujte pripojenia kábla alebo antény.
 • Skontrolujte umiestnenie a nasmerovanie antény.
 • Stlačte tlačidlo ACTION MENU, potom vyberte [Obraz] — [Rozšírené nastavenia] — [Pohyb] — [Motionflow] — [Vyp.].
  (Len pre modely kompatibilné s funkciou [Motionflow].)
  [Motionflow] kompatibilné modely majú [Motionflow] v [Nastavenia] — [Obraz a zvuk] — [Obraz] — [Rozšírené nastavenia] — [Pohyb].
[134] Riešenie problémov | Príjem vysielania

Na obrazovke sa zobrazuje len šum alebo čierny obraz.

 • Skontrolujte, či je vykonané automatické ladenie.
 • Skontrolujte, či nie je poškodená alebo ohnutá anténa.
 • Skontrolujte, či anténa nedosiahla koniec životnosti (3 až 5 rokov pri bežnej prevádzke, 1 až 2 roky na morskom pobreží).
[135] Riešenie problémov | Príjem vysielania

Pri prezeraní analógového kanála dochádza k hluku.

 • Skontrolujte nastavenie [Manuálne predvoľby programov].

  Stlačte tlačidlo HOME, potom vyberte [Nastavenia] — [Sledovanie TV prijímača] — [Kanály] — [Nastavenie programu] — [Analógové nastavenie] — [Manuálne predvoľby programov].

  • Vykonajte [AFT], čím dosiahnete lepší príjem obrazu a zvuku. (Názvy možností sa líšia v závislosti od oblasti alebo krajiny.)
  • Položku [Audio filter] nastavte na [Vyp.], [Nízky] alebo [Vysoký], čím zlepšíte zvuk analógového príjmu.
  • Položku [LNA] nastavte na možnosť [Vyp.], aby sa zlepšil príjem obrazu. (V závislosti od situácie/oblasti/krajiny nemusí byť položka [LNA] dostupná.)
 • Uistite sa, že je anténa pripojená kvalitným 75-ohmovým koaxiálnym káblom.
 • Kábel antény neumiestňujte do blízkosti iných prepojovacích káblov.
[136] Riešenie problémov | Príjem vysielania

Niektoré kanály sú prázdne.

 • Kanál je určený len pre zakódované/predplatené služby. Predplaťte si platenú TV službu.
 • Kanál sa používa iba na údaje (žiadny obraz ani zvuk).
 • So žiadosťou o údaje o vysielaní sa obráťte na vysielateľa.
[137] Riešenie problémov | Príjem vysielania

Slabý príjem alebo slabá kvalita obrazu digitálneho vysielania.

 • Zmeňte polohu, smerovanie a uhol antény terestriálnej televíznej antény, aby sa maximalizovala úroveň signálu antény. Dbajte na to, aby sa smerovanie antény náhodne nezmenilo (napríklad vplyvom vetra).
 • Ak používate zosilňovač televízneho signálu, upravte zosilnenie jeho signálu.
 • Ak je medzi anténou a televízorom pripojené zariadenie (napríklad distribútor televízneho signálu), môže ovplyvniť televízny príjem. Pripojte anténu k televízoru priamo a overte, či sa príjem zlepšil.
 • Zlé poveternostné podmienky môžu ovplyvniť systémy satelitného vysielania. Počkajte, kým sa počasie nezlepší. (len pre modely kompatibilné so satelitom)
[138] Riešenie problémov | Príjem vysielania

Nie je možné prezerať digitálne kanály.

 • Informujte sa u miestneho špecialistu, či sa vo vašom okolí dá prijímať digitálne vysielanie.
 • Zaobstarajte si anténus kvalitnejším príjmom.
[139] Riešenie problémov | Príjem vysielania

Nie všetky analógové kanály sú naladené.

 • Pokúste sa manuálne nastaviť kanály konfiguráciou nastavení. Stlačte tlačidlo HOME, potom vyberte [Nastavenia] — [Sledovanie TV prijímača] — [Kanály] — [Nastavenie programu] — [Analógové nastavenie] — [Manuálne predvoľby programov]. (Dostupnosť režimu [Manuálne predvoľby programov] a jeho možností sa môže líšiť v závislosti od oblasti/krajiny/situácie.)
[140] Riešenie problémov | Príjem vysielania

Nie je možné prezerať satelitné kanály. (Len pre modely kompatibilné so satelitom)

Modely kompatibilné so satelitom majú [Nastavenie satelitu] v [Nastavenia] — [Sledovanie TV prijímača] — [Kanály] — [Nastavenie programu] — [Digitálne nastavenie].

 • Zistite u miestneho špecialistu, či sú vo vašom okolí dostupné satelitné služby.
 • Skontrolujte zariadenie LNB a nastavenia.
 • Ak má TV prijímač konektor „MAIN“ a „SUB“ a režim dvojitého satelitného tunera nie je nastavený pomocou funkcie [Výber režimu satelitného tunera], konektor označený ako „SUB“ nie je možné použiť. V takom prípade pripojte satelitnú anténu do konektora označeného ako „MAIN.“
[141] Riešenie problémov | Príjem vysielania

Niektoré digitálne kanály chýbajú.

Ak chcete zmeniť rozsah ladenia (dostupné v závislosti od oblasti/krajiny)

Stlačte tlačidlo HOME, potom vyberte [Nastavenia] — [Sledovanie TV prijímača] — [Kanály] — [Nastavenie programu] — [Digitálne nastavenie] — [Digitálne ladenie] — [Rozsah automatického ladenia].

[Normálny]
Vyhľadávania dostupných kanálov v rámci vašej oblasti/krajiny.
[Plný]
Vyhľadávania dostupných kanálov bez ohľadu na vašu oblasť/krajinu.

Ak chcete aktualizovať digitálne služby

Ak ste sa presťahovali, zmenili ste poskytovateľa služieb, alebo ak chcete vyhľadávať novo spustené kanály, môžete spustiť [Automatické ladenie].

Konfigurácia automatických aktualizácií služieb

Odporúčame nastaviť [Automatická aktualizácia] na [Zap.], aby sa nové digitálne služby automaticky pridali hneď ako sú dostupné.

 1. Stlačte tlačidlo HOME, potom vyberte [Nastavenia] — [Sledovanie TV prijímača] — [Kanály] — [Nastavenie programu] — [Digitálne nastavenie] — [Tech. nastavenie] — [Automatická aktualizácia] — [Zap.].

Ak je deaktivovaná, o nových digitálnych službách budete informovaní odkazom na obrazovke a služby sa automaticky nepridajú.

Tip

 • Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti/krajiny. Ak funkcia nie je dostupná, spustite [Automatické ladenie], čím pridáte nové služby.
[142] Riešenie problémov | Príjem vysielania

Nalaďte satelitnú parabolu.

Ak máte nainštalovanú satelitnú parabolu, prezerať satelitné vysielanie a určiť typ inštalácie môžete po konfigurácii nastavení tunera.

Ak chcete naladiť satelit

 • Príjem satelitného vysielania (iba modely kompatibilné so satelitom)
[143] Riešenie problémov

Zvuk

 • Bez zvuku, ale dobrý obraz.
 • Hluk.
 • Žiadne alebo slabé audio systému domáceho kina.
 • Skreslený zvuk.
 • Chcete prehrávať zvuk zo slúchadiel/Bluetooth zvukového zariadenia/zvukového systému a TV reproduktorov.
 • Hlasitosť slúchadiel/audio zariadenia Bluetooth sa nedá nastaviť.
 • Máte obavy z oneskorenia obrazu a zvuku.
[144] Riešenie problémov | Zvuk

Bez zvuku, ale dobrý obraz.

 • Skontrolujte ovládanie hlasitosti.
 • Stlačte (Stíšiť) alebo (Hlasitosť) + tlačidlo na zrušenie stíšenia.
 • Stlačte tlačidlo ACTION MENU, potom vyberte [Reproduktor] — [Reproduktor TV].
 • Odpojte akékoľvek slúchadlá.
[145] Riešenie problémov | Zvuk

Hluk.

 • Uistite sa, že je anténa pripojená kvalitným 75-ohmovým koaxiálnym káblom.
 • Kábel antény neumiestňujte do blízkosti iných prepojovacích káblov.
 • Používajte nepoškodený kábel antény, aby nedochádzalo k rušeniu TV prijímača.
[146] Riešenie problémov | Zvuk

Žiadne alebo slabé audio systému domáceho kina.

 • Stlačte tlačidlo ACTION MENU, potom vyberte [Reproduktor] — [Audio systém].
 • Nastavte [Výstup slúchadiel/audia] na [Zvuk. výstup (pevný)] v nastavení [Výstup zvuku].
 • Ak audio systém nie je kompatibilný s technológiou Dolby Digital alebo DTS, nastavte položky [Nastavenia] — [Obraz a zvuk] — [Výstup zvuku] — [Digitálny zvukový výstup] na [PCM].
 • Ak vyberiete analógový (RF) kanál a vysielanie sa nezobrazuje správne, budete musieť zmeniť systém TV vysielania. Stlačte tlačidlo HOME, potom vyberte [Nastavenia] — [Sledovanie TV prijímača] — [Kanály] — [Nastavenie programu] — [Analógové nastavenie] — [Manuálne predvoľby programov] — [Systém TV]. (Dostupnosť režimu [Manuálne predvoľby programov] alebo názov možnosti sa líšia v závislosti od oblasti/krajiny/situácie.)
 • V závislosti od modelu, ak je položka [Reproduktor] nastavená na [Reproduktor TV] a položka [Zvyšovanie rozlíšenia (DSEE HX)] je nastavená na [Auto], DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) je stlmené.
 • Skontrolujte, že nastavenie [Hlasitosť digitálneho výstupu zvuku] TV je na maximálnej úrovni.

  Stlačte tlačidlo HOME a vyberte položky:
  [Nastavenia] — [Obraz a zvuk] — [Výstup zvuku] — [Hlasitosť digitálneho výstupu zvuku]

 • Ak používate vstup HDMI v kombinácii s výstupom Super Audio CD alebo DVD-Audio, DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) nemusí poskytovať zvukový signál.
[147] Riešenie problémov | Zvuk

Skreslený zvuk.

 • Skontrolujte pripojenie antény/kábla.
 • Kábel/anténu neumiestňujte do blízkosti iných prepojovacích káblov.
 • TV prijímač sa nesmie nachádzať v blízkosti zdrojov elektrického šumu, ako sú automobily, sušiče vlasov, jednotky Wi-Fi, mobilné telefóny a optické zariadenia.
 • Pri inštalovaní prídavných zariadení nechajte určitý priestor medzi zariadením a TV prijímačom.
 • Vykonajte [AFT] v [Manuálne predvoľby programov] na zlepšenie zvuku pri analógovom príjme.
  (Dostupnosť režimu [Manuálne predvoľby programov] a jeho možností sa môže líšiť v závislosti od oblasti/krajiny/situácie.)
 • Položku [Audio filter] nastavte na [Nízky] alebo [Vysoký], čím zlepšíte zvuk analógového príjmu. (V závislosti od oblasti/krajiny nemusí byť položka [Audio filter] dostupná.)
[148] Riešenie problémov | Zvuk

Chcete prehrávať zvuk zo slúchadiel/Bluetooth zvukového zariadenia/zvukového systému a TV reproduktorov.

Výstup zvuku zo slúchadiel/Bluetooth audio zariadenia a TV reproduktorov

Keď vykonáte nižšie uvedené nastavenie, zvuk môže byť reprodukovaný zo slúchadiel alebo audio zariadenia Bluetooth, aj z reproduktorov TV prijímača. Spôsob nastavenia sa však mení v závislosti od toho, či je TV prijímač model podporujúci A2DP.

Modely podporujúce A2DP, ktoré môžu používať audio zariadenia Bluetooth, majú [Audio/video synchronizácia] v [Nastavenia] — [Obraz a zvuk] — [Výstup zvuku].

Ak TV prijímač nie je model podporujúci A2DP

 • Stlačte tlačidlo HOME, potom vyberte [Nastavenia] — [Obraz a zvuk] — [Výstup zvuku] — [Prepojenie reproduktora a slúchadiel] — [Vyp.] aby sa zvuk reprodukoval zo zariadenia pripojeného k zdierke pre slúchadlá aj z reproduktorov TV prijímača.

Audio zariadenia Bluetooth ako napríklad slúchadlá Bluetooth sa nemôžu používať.

Ak je TV prijímač model podporujúci A2DP

 • Stlačte tlačidlo HOME, potom vyberte [Nastavenia] — [Obraz a zvuk] — [Výstup zvuku] — [Zvuk do oboch reproduktorov TV a ďalšieho zariadenia] na jeho povolenie, a aby sa zvuk reprodukoval zo zariadenia pripojeného k zdierke pre slúchadlá alebo zo slúchadiel Bluetooth, aj z reproduktorov TV prijímača.

Výstup zvuku z audio systému pripojeného prostredníctvom ARC aj reproduktorov TV prijímača

Zvuk môže byť reprodukovaný z audio systému pripojeného k TV prijímaču a súčasne z reproduktorov TV prijímača pri splnení nasledujúcich podmienok.

 • Prepojenie TV prijímača a audio systému digitálnym optickým káblom
 • Nastavenie položky [Digitálny zvukový výstup] na možnosť [PCM]

Podrobnosti o pripojeniach digitálnym optickým káblom nájdete v časti Pripojenie audio systému.

[149] Riešenie problémov | Zvuk

Hlasitosť slúchadiel/audio zariadenia Bluetooth sa nedá nastaviť.

 • Ak nemôžete nastaviť hlasitosť slúchadiel alebo audio zariadenia Bluetooth tlačidlami (Hlasitosť) +/-, stlačte tlačidlo ACTION MENU a vyberte [Hlasitosť slúchadiel]/[Hlasitosť Bluetooth].

Modely podporujúce Bluetooth A2DP, ktoré môžu používať audio zariadenia Bluetooth majú [Audio/video synchronizácia] v [Nastavenia] — [Obraz a zvuk] — [Výstup zvuku].

[150] Riešenie problémov | Zvuk

Máte obavy z oneskorenia obrazu a zvuku.

Ak je pripojené audio zariadenie Bluetooth

Obraz a zvuk sa nezhodujú pretože zvuk je oneskorený v dôsledku vlastností Bluetooth. Načasovanie výstupu obrazu a zvuku môžete nastaviť pomocou nastavenia Audio/video synchronizácia.

 1. Pre aktiváciu funkcie [Audio/video synchronizácia], stlačte tlačidlo HOME, potom vyberte [Nastavenia] — [Obraz a zvuk] — [Výstup zvuku] — [Audio/video synchronizácia].

Ak je pomocou HDMI kábla pripojený špecifický audio systém

Načasovanie výstupu obrazu a zvuku môžete upraviť. Podrobnosti o podporovaných modeloch nájdete na stránke podpory.

 • Podpora
[151] Riešenie problémov

Sieť (Internet/domov)/aplikácie

 • Váš TV prijímač sa nemôže pripojiť k internetu/sieti.
 • Obraz alebo kvalita zvuku zo streamovacích aplikácií je zlá.
 • Váš TV prijímač sa nemôže pripojiť k serveru.
 • Môžete sa pripojiť k internetu, ale nie k určitým aplikáciám a službám.
[152] Riešenie problémov | Sieť (Internet/domov)/aplikácie

Váš TV prijímač sa nemôže pripojiť k internetu/sieti.

Ak sa k bezdrôtovej sieti nepodarí pripojiť, prípadne dôjde k jej odpojeniu, skúste nasledovné kroky.

 • Stlačte tlačidlo HOME a skontrolujte, či je aktivované nasledujúce nastavenie.
  [Nastavenia] — [Sieť a internet] — [Wi‑Fi]
 • Skontrolujte umiestnenie TV prijímača a bezdrôtového smerovača. Stav signálu môže by ovplyvnený v nasledujúcich situáciách:
  • V blízkosti sú umiestnené iné bezdrôtové zariadenia, mikrovlnná rúra, žiarivkové svetlá a podobne.
  • Medzi bezdrôtovým smerovačom a TV prijímačom sú podlahy alebo steny.
 • Bezdrôtový smerovač vypnite a následne znova zapnite.
 • Ak sa názov bezdrôtovej siete (SSID) bezdrôtového smerovača, ku ktorému sa chcete pripojiť nezobrazuje, stlačte možnosť [[Manuálny vstup]] a zadajte sieťový názov (SSID).

V prípade, že nedôjde k vyriešeniu problému ani po vyššie uvedenom postupe, prípadne sa vám nedá pripojiť ani cez káblovú sieť, skontrolujte stav sieťového pripojenia.

Kontrola stavu sieťového pripojenia

 1. Stlačte tlačidlo HOME, potom vyberte [Nastavenia] — [Sieť a internet] — [Stav siete] — [Skontrolujte pripojenie].
  Skontrolujte pripojenie vašej siete a/alebo informácie o pripojení v príručke servera alebo kontaktujte osobu, ktorá sieť nastavila (správca siete).

Tip

 • Riešenie sa líši v závislosti od kontroly stavu siete. Riešenia založené na jednotlivých problémoch nájdete na stránke podpory Sony v časti „Často kladené otázky (FAQ)“.

Poznámka

 • Ak je kábel siete LAN pripojený k aktívnemu serveru a TV prijímač získal adresu IP, skontrolujte pripojenie a konfiguráciu servera.

  Stlačte tlačidlo HOME, potom vyberte [Nastavenia] — [Sieť a internet] — [Stav siete].

[153] Riešenie problémov | Sieť (Internet/domov)/aplikácie

Obraz alebo kvalita zvuku zo streamovacích aplikácií je zlá.

 • Kvalita závisí od pôvodného videa poskytnutého poskytovateľom video obsahu a od vášho širokopásmového pripojenia.
 • Ak si chcete užiť sledovanie internetových streamovaných videí, je nevyhnutná sieť s rýchlou a stabilnou linkou. Vo všeobecnosti sú potrebné nasledovné rýchlosti:
  • Streamovanie internetového videa v štandardnom rozlíšení (SD): 2,5 MB/s.
  • Streamovanie internetového videa vo vysokom rozlíšení (HD): 10 MB/s.
  • Streamovanie Ultra HD (4K) internetového videa: 25 MB/s.
 • Kvalita pripojenia k bezdrôtovej sieti závisí od vzdialenosti alebo prekážok (napr. steny) medzi TV prijímačom a bezdrôtovým smerovačom, interferencií prostredia a kvality bezdrôtového smerovača. V takom prípade použite káblové pripojenie na internet alebo vyskúšajte 5 GHz pásmo.
 • 5 GHz pásmo nemusí byť v závislosti od oblasti alebo krajiny podporované. Ak 5 GHz pásmo nie je podporované, TV prijímač sa môže pripojiť len k bezdrôtovému smerovaču použitím 2,4 GHz pásma.
 • Ak používate bezdrôtovú sieť, majte bezdrôtové zariadenia v blízkosti alebo sa vyhýbajte prekážkam.
 • Majte zariadenia, ktoré vysielajú rušenia rádiovej frekvencie (napr. mikrovlnky) vzdialené od TV a bezdrôtového smerovača, prípadne tieto zariadenia vypnite.
 • Pri videách bez zvuku sa zvuk nepovažuje za výstup.

Tip

 • Ďalšie informácie nájdete na webovej stránke podpory Sony.
  Podpora
[154] Riešenie problémov | Sieť (Internet/domov)/aplikácie

Váš TV prijímač sa nemôže pripojiť k serveru.

 • Skontrolujte káblové alebo bezdrôtové pripojenie siete LAN k serveru a k TV prijímaču.
 • Skontrolujte, či je vo vašom TV prijímači správne nakonfigurovaná sieť.
 • Skontrolujte kábel/bezdrôtové pripojenie siete LAN alebo servera. TV prijímač mohol stratiť spojenie so serverom.
 • Vykonajte [Diagnostika servera] ak chcete zistiť, či váš mediálny server správne komunikuje s TV prijímačom. Stlačte tlačidlo HOME, potom vyberte [Nastavenia] — [Sieť a internet] — [Nastavenie domácej siete] — [Diagnostika servera].
[155] Riešenie problémov | Sieť (Internet/domov)/aplikácie

Môžete sa pripojiť k internetu, ale nie k určitým aplikáciám a službám.

 • Nastavenia dátumu a času tohto TV prijímača môžu byť nesprávne. V závislosti od určitých aplikácií a služieb sa môže stať, že pri nesprávnom nastavení času sa nebudete môcť pripojiť k príslušným aplikáciám a službám.
  Ak je čas nesprávny, stlačte tlačidlo HOME, potom vyberte [Nastavenia] — povoľte [Použiť čas siete] v [Predvoľby zariadenia] — [Dátum a čas] — [Automatický dátum a čas].
 • Skontrolujte, či je kábel siete LAN alebo kábel napájania smerovača/modemu* správne zapojený.
  * Váš smerovač/modem musí byť vopred nastavený na pripojenie k internetu. Informácie ohľadom smerovača/modemu vám poskytne váš poskytovateľ internetových služieb.
 • Skúste aplikácie použiť neskôr. Server poskytovateľa obsahu aplikácií môže byť mimo prevádzky.

Tip

 • Ďalšie informácie nájdete na webovej stránke podpory Sony.
  Podpora
[156] Riešenie problémov

Diaľkový ovládač/príslušenstvo

 • Diaľkový ovládač nefunguje.
 • Aktívne 3D okuliare sa nedajú zapnúť. (Iba 3D modely)
 • LED indikátor na aktívnych 3D okuliaroch bliká. (Iba 3D modely)
[157] Riešenie problémov | Diaľkový ovládač/príslušenstvo

Diaľkový ovládač nefunguje.

Skontrolujte, či TV prijímač funguje správne

 • Ak chcete zistiť, či je problém v diaľkovom ovládači, stlačte vypínač na TV prijímači. Umiestnenie tlačidla napájania nájdete v Referenčná príručka, ktorú ste dostali spolu s TV.
 • Ak TV nefunguje, skúste ho resetovať (vypnúť a znova zapnúť).
  Ak sa vyžaduje úplný reset (reštart) TV prijímača

Kontrola správneho fungovania diaľkového ovládača

 • Namierte diaľkový ovládač na snímač diaľkového ovládania, ktorý sa nachádza na prednej časti TV prijímača.
 • Dbajte na to, aby sa pred snímačom diaľkového ovládania nenachádzali žiadne prekážky.
 • Žiarivkové osvetlenie môže rušiť funkciu diaľkového ovládača. Skúste vypnúť žiarivkové osvetlenie.
 • Uistite sa, že sa kladné a záporné póly batérií zhodujú s kladnými (+) a zápornými (-) značkami vnútri priestoru pre batérie.
 • Batérie môžu byť slabé. Odoberte kryt diaľkového ovládača a vymeňte batérie.
  • Posuvný typ
   Illustration of how to remove the remote control cover
  • Typ tlačiť-uvoľniť
   Illustration of how to remove the remote control cover

Poznámka

 • V závislosti od vášho modelu sa váš diaľkový ovládač Bluetooth dodáva už spárovaný s TV. V okamihu dodávky sa dodané spárované diaľkové ovládače nedajú používať pre iné TV. Pri kontrole fungovania diaľkového ovládača použite TV, s ktorým bol diaľkový ovládač dodaný.

Reset diaľkového ovládača

V prípade, že diaľkový ovládač nefunguje správne v dôsledku slabého kontaktu batérie alebo statickej elektriny, problém možno vyriešiť resetovaním diaľkového ovládača.

 1. Z diaľkového ovládača vyberte batérie.
 2. Na tri sekundy podržte na diaľkovom ovládači stlačené tlačidlo napájania.
 3. Do diaľkového ovládača vložte nové batérie.

Ak problém pretrváva, prečítajte si strany Ak sa vyžaduje úplný reset (reštart) TV prijímača a Často kladené otázky pre riešenie problémov.

Poznámka

 • Po odpojení a opätovnom pripojení TV prijímača sa TV prijímač nemusí po určitý čas spustiť, aj keď stlačíte tlačidlo napájania na diaľkovom ovládači alebo TV prijímači. To pretože inicializácia systému chvíľu trvá. Počkajte 10 až 20 sekúnd, a potom to skúste znova.
 • Ak nemožno použiť vyhľadávanie pomocou hlasu, aktivujte tlačidlo (Mikrofón) stlačením tlačidla HOME a výberom [Nastavenia] — [Diaľkové ovládanie a príslušenstvo] — [Diaľkový ovládač].
[158] Riešenie problémov | Diaľkový ovládač/príslušenstvo

Aktívne 3D okuliare sa nedajú zapnúť. (Iba 3D modely)

 • Vymeňte batériu. (Týka sa to len modelov TDG-BT400A/BT500A.)
  1. Stlačte tlačidlo odomknutia, napríklad hrotom pera, vyberte puzdro na batériu.
   Illustration of how to take out the battery case
  2. Batérie vymeňte. Potom puzdro na batériu nasuňte späť, kým sa znova nezaistí na mieste.
   Illustration of how to insert a battery in the battery case and locking it
   1. strana CR2025 (-)
[159] Riešenie problémov | Diaľkový ovládač/príslušenstvo

LED indikátor na aktívnych 3D okuliaroch bliká. (Iba 3D modely)

 • Rozsvieti sa na 3 sekundy: Signalizuje zapínanie okuliarov.
  Illustration of the location of the LED indicator
 • Bliká každé 2 sekundy: Signalizuje, že okuliare sú zapnuté.
 • Zabliká 3-krát: Signalizuje, že okuliare sa vypli.
 • Bliká striedavo nazeleno a nažlto: Signalizuje, že sa začal proces registrácie okuliarov.
 • Bliká 3-krát každé 2 sekundy: Signalizuje, že batéria je takmer vybitá. Vymeňte batériu.
[160] Riešenie problémov

Napájanie

 • TV prijímač sa automaticky vypne.
 • TV prijímač sa automaticky zapne.
 • Po zapnutí sa TV prijímač okamžite vypne. (iba pre modely, ktoré obsahujú panel OLED)
 • TV prijímač sa nezapne.
[161] Riešenie problémov | Napájanie

TV prijímač sa automaticky vypne.

 • Následkom nastavení [Časovač vypnutia] sa mohla obrazovka vypnúť.
 • Skontrolujte nastavenie [Trvanie] pre [Časovač zapnutia].
 • Skontrolujte, či je aktivovaný [Pohotovostný režim nečinného TV] v [Napájanie].
 • Následkom nastavení [Šetrič obrazovky] sa mohla obrazovka vypnúť.
[162] Riešenie problémov | Napájanie

TV prijímač sa automaticky zapne.

 • Skontrolujte, či je možnosť [Časovač zapnutia] aktivovaná.
 • Deaktivujte nastavenie [Automatické zapnutie TV] v ponuke [Nastavenia BRAVIA Sync].
[163] Riešenie problémov | Napájanie

Po zapnutí sa TV prijímač okamžite vypne. (iba pre modely, ktoré obsahujú panel OLED)

V takom prípade môže byť TV prijímač v režime obnovenia obrazu. Keď je režim obnovenia obrazu aktivovaný, TV prijímač sa vypne asi na 10 minút po zapnutí a potom sa opäť zapne, aby sa znížilo zrnenie obrazu. Toto nepredstavuje poruchu TV prijímača.

Pomocou diaľkového ovládania znovu zapnite TV prijímač a deaktivujte funkciu režimu obnovenia obrazu.

 • Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo HOME a vyberte [Nastavenia] — [Predvoľby zariadenia] — [Nastavenia režimu pre maloobchod]. Deaktivujte [Režim obnovenia obrazu].
[164] Riešenie problémov | Napájanie

TV prijímač sa nezapne.

Postupujte podľa nižšie uvedeného postupu, kým sa problém nevyrieši.

1. Skúste, či TV možno zapnúť pomocou diaľkového ovládania.

Namierte diaľkové ovládanie na senzor v prednej časti TV a stlačte na ňom tlačidlo napájania.
Skontrolujte, či sa TV zapne alebo či sa rozbliká kontrolka LED.
Ak sa LED kontrolka rozbliká, no TV prijímač sa nezapne, skúste TV resetovať (reštartovať).

 • Ak sa vyžaduje úplný reset (reštart) TV prijímača

2. Skúste, či TV možno zapnúť pomocou tlačidla napájania priamo na TV prijímači.

Stlačte tlačidlo napájania na TV prijímači a zistite, či sa TV zapne. Tlačidlo napájania nájdete na zadnej strane TV prijímača.
Podrobnosti nájdete v Referenčná príručka k TV prijímaču.
Ak sa týmto postupom podarí zapnúť TV prijímač, problém môže byť s diaľkovým ovládaním. Prečítajte si nasledujúcu tému.

 • Diaľkový ovládač nefunguje.

3. Odpojte sieťový napájací kábel (kábel pripojený do siete).

Vytiahnite sieťovú napájaciu šnúru TV (sieťový prívod) z elektrickej zásuvky. Potom stlačte tlačidlo napájania na TV a čakajte 2 minúty a zasuňte sieťovú šnúru späť do elektrickej sieťovej zásuvky.

Tip

 • Po odpojení a opätovnom pripojení TV prijímača sa TV prijímač nemusí po určitý čas spustiť, aj keď stlačíte tlačidlo napájania na diaľkovom ovládači alebo TV prijímači. To pretože inicializácia systému chvíľu trvá. Počkajte 10 až 20 sekúnd, a potom to skúste znova.
[165] Riešenie problémov

Pripojené zariadenia

 • Z pripojeného zariadenia nie je žiadny obraz.
 • V Hlavnej ponuke nie je možné vybrať pripojené zariadenie.
 • Určité programy na digitálnych zdrojoch sa nezobrazujú úplne.
 • Trvá dlho, kým sa fotografie alebo priečinky otvoria.
 • Nie je možné nájsť pripojené zariadenie BRAVIA Sync HDMI.
 • Tlačidlo EXT.BOX MENU na diaľkovom ovládaní nefunguje. Táto funkcia je k dispozícii na TV prijímačoch, ktorých diaľkové ovládanie má tlačidlo EXT.BOX MENU .
 • Nie je možné vypnúť set-top box (káblový/satelitný box) pomocou diaľkového ovládania TV prijímača s funkciou IR Blaster.
 • Nie je možné ovládať druhý prijímač AV.
 • Externé zariadenie (ako napr. set-top box alebo prijímač AV) sa nedajú ovládať cez IR Blaster. (len pre modely kompatibilné s IR Blaster)
 • Niektoré súbory médií na zariadení USB alebo serveri sa nezobrazujú.
 • Operácia sa náhle zastaví alebo zariadenie nefunguje.
 • Aké zariadenia sa môžu pripojiť pomocou funkcie zrkadlenia obrazovky?
 • TV prijímač sa nemôže pripojiť k zariadeniu so službou Miracast alebo zariadeniu kompatibilnému s funkciou zrkadlenia obrazovky.
 • Video alebo zvuk sa niekedy vypne.
 • Niektorý platený obsah nie je možné prehrať.
[166] Riešenie problémov | Pripojené zariadenia

Z pripojeného zariadenia nie je žiadny obraz.

 • Zapnite pripojené zariadenie.
 • Skontrolujte káblové prepojenie medzi zariadením a TV prijímačom.
 • Stlačením tlačidla (Výber vstupu) zobrazte zoznam vstupov a potom vyberte požadovaný vstup.
 • Správne zasuňte zariadenie USB.
 • Uistite sa, že zariadenie USB bolo správne naformátované.
 • Nezaručuje sa fungovanie všetkých zariadení USB. Operácie sa líšia aj v závislosti od funkcií zariadenia USB alebo prehrávaných video súborov.
 • Ak je pripojené zariadenie pripojené k HDMI IN 2 alebo 3, pripojte ho na HDMI IN 1 alebo 4.
 • Zmeňte formát signálu HDMI vstupu HDMI, ktorý nezobrazuje obraz v štandardnom formáte. Stlačte tlačidlo HOME, potom vyberte [Nastavenia] — [Sledovanie TV prijímača] — [Externé vstupy] — [Formát signálu HDMI].
[167] Riešenie problémov | Pripojené zariadenia

V Hlavnej ponuke nie je možné vybrať pripojené zariadenie.

 • Skontrolujte, či je kábel pripojený.
[168] Riešenie problémov | Pripojené zariadenia

Určité programy na digitálnych zdrojoch sa nezobrazujú úplne.

 • Kvôli digitálnej kompresii zdrojového obsahu, ktorá sa využíva u niektorých digitálnych vysielaní a diskov DVD, sa môže na obrazovke zobrazovať menej detailný obraz ako zvyčajne, alebo artefakty (malé bloky, body alebo pixely). Množstvo viditeľných artefaktov závisí na čistote a rozlíšení obrazu TV prijímača.
[169] Riešenie problémov | Pripojené zariadenia

Trvá dlho, kým sa fotografie alebo priečinky otvoria.

 • V závislosti od rozmerov fotografie, veľkosti súboru a počtu súborov v priečinku môže zobrazenie niektorých fotografií alebo priečinkov chvíľu trvať.
 • Pri každom pripojení zariadenia USB k TV prijímaču môže trvať niekoľko minút, kým sa fotografie zobrazia.
[170] Riešenie problémov | Pripojené zariadenia

Nie je možné nájsť pripojené zariadenie BRAVIA Sync HDMI.

 • Overte, či je zariadenie kompatibilné s technológiou BRAVIA Sync.
 • Skontrolujte, či je funkcia [Ovládanie pre HDMI] nastavená v zariadení kompatibilnom s technológiou BRAVIA Sync a či je v TV prijímači nastavená možnosť [Nastavenia BRAVIA Sync] — [Ovládanie BRAVIA Sync].
[171] Riešenie problémov | Pripojené zariadenia

Tlačidlo EXT.BOX MENU na diaľkovom ovládaní nefunguje.

Táto funkcia je k dispozícii na TV prijímačoch, ktorých diaľkové ovládanie má tlačidlo EXT.BOX MENU.

Modely kompatibilné s IR Blaster majú [Nastavenie zariadenia IR Blaster] v [Nastavenia] — [Sledovanie TV prijímača] — [Externé vstupy].

 • Ak chcete používať tlačidlo EXT.BOX MENU, pripojte a nastavte IR Blaster (pre modely vybavené IR Blaster). Pripojte IR Blaster, stlačte tlačidlo HOME, potom vyberte [Nastavenia] — [Sledovanie TV prijímača] — [Externé vstupy] — [Nastavenie zariadenia IR Blaster]. (Kompatibilné modely IR Blastera nemusia byť v závislosti od modelu alebo krajiny dostupné.)
 • Ak je pripojené zariadenie kompatibilné s BRAVIA Sync a zobrazuje sa pomocou vstupu HDMI, niektoré vstupy môžu zobrazovať ponuku pomocou tlačidla EXT.BOX MENU, ovládanie však nie je zaručené pre všetky zariadenia.
[172] Riešenie problémov | Pripojené zariadenia

Nie je možné vypnúť set-top box (káblový/satelitný box) pomocou diaľkového ovládania TV prijímača s funkciou IR Blaster.

Modely kompatibilné s IR Blaster majú [Nastavenie zariadenia IR Blaster] v [Nastavenia] — [Sledovanie TV prijímača] — [Externé vstupy].

 • Stlačte tlačidlo ACTION MENU, potom vyberte [Výkon (STB)] v [Ponuka].
[173] Riešenie problémov | Pripojené zariadenia

Nie je možné ovládať druhý prijímač AV.

 • Používať možno len jeden AV prijímač kompatibilný s technológiou BRAVIA Sync.
[174] Riešenie problémov | Pripojené zariadenia

Externé zariadenie (ako napr. set-top box alebo prijímač AV) sa nedajú ovládať cez IR Blaster. (len pre modely kompatibilné s IR Blaster)

Modely kompatibilné s IR Blaster majú [Nastavenie zariadenia IR Blaster] v [Nastavenia] — [Sledovanie TV prijímača] — [Externé vstupy].

 • Overte, či je ovládač IR Blaster správne nastavený a či je infračervený vysielač umiestnený v blízkosti infračerveného prijímača externého zariadenia.
 • Uistite sa, že TV prijímač podporuje externé zariadenie.
 • Ak stlačíte a podržíte tlačidlo na diaľkovom ovládači, operácia nemusí fungovať. Namiesto toho skúste tlačidlo stláčať opakovane.
 • Niektoré externé zariadenia nemusia reagovať na niektoré tlačidlá v „Ponuka Akcia“.
 • IR Blaster nemusí byť správne nastavený. Ak chcete nastaviť IR Blaster, stlačte tlačidlo HOME, potom vyberte [Nastavenia] — [Sledovanie TV prijímača] — [Externé vstupy] — [Nastavenie zariadenia IR Blaster].
[175] Riešenie problémov | Pripojené zariadenia

Niektoré súbory médií na zariadení USB alebo serveri sa nezobrazujú.

 • Nepodporované súbory sa nemusia zobraziť.
 • V závislosti od stavu systému sa nemusia zobraziť všetky priečinky/súbory.
[176] Riešenie problémov | Pripojené zariadenia

Operácia sa náhle zastaví alebo zariadenie nefunguje.

 • Skontrolujte, či je zariadenie zapnuté.
 • Vymeňte batérie v zariadení.
 • Znova zaregistrujte zariadenie.
 • Zariadenia Bluetooth využívajú 2,4 GHz pásmo, preto sa rýchlosť komunikácie môže znižovať, alebo sa môže komunikácia občas prerušiť z dôvodu rušenia bezdrôtového pripojenia LAN.
  Ak sa v blízkosti nachádzajú elektrické domáce spotrebiče (napríklad mikrovlné rúry alebo mobilné zariadenia), rušenie rádiových vĺn je pravdepodobnejšie.
 • TV prijímač alebo zariadenie nemusí fungovať, ak je položené na kovovej podložke, pretože môže dochádzať k rušeniu bezdrôtovej komunikácie.
 • Informácie o využiteľnej komunikačnej vzdialenosti medzi TV prijímačom a ostatnými zariadeniami nájdete v návodoch k zariadeniam.
 • Ak je k TV prijímaču pripojených viacero zariadení Bluetooth, kvalita komunikácie Bluetooth môže byť zhoršená.
[177] Riešenie problémov | Pripojené zariadenia

Aké zariadenia sa môžu pripojiť pomocou funkcie zrkadlenia obrazovky?

 • Zariadenia so zapnutým pripojením Wi‑Fi, ako napríklad smartfóny a tablety, ktoré podporujú službu Miracast, možno použiť na využitie funkcie zrkadlenia obrazovky na vašom TV BRAVIA. V používateľskej príručke vášho zariadenia Wi‑Fi nájdete informácie o podpore služby Miracast. TV BRAVIA je v súlade s technickými údajmi služby Miracast, no nezaručuje úspešné pripojenie so všetkými zariadeniami.
[178] Riešenie problémov | Pripojené zariadenia

TV prijímač sa nemôže pripojiť k zariadeniu so službou Miracast alebo zariadeniu kompatibilnému s funkciou zrkadlenia obrazovky.

 • Ak pripojenie zariadenia s technológiou Miracast (napríklad laptopu) zlyhá, stlačte tlačidlo (Výber vstupu), potom vyberte [Zrkadlenie obrazovky] na zobrazenie obrazovky pohotovostného režimu funkcie zrkadlenia obrazovky a pokúste sa o opätovné pripojenie.
 • Ak používate funkciu zrkadlenia obrazovky s iným zariadením, najprv vypnite zrkadlenie obrazovky a skúste to znova.
[179] Riešenie problémov | Pripojené zariadenia

Video alebo zvuk sa niekedy vypne.

 • Zariadenia vysielajúce rádiové vlny, napríklad iné bezdrôtové zariadenia LAN alebo mikrovlnné rúry, môžu rušiť funkciu zrkadlenia obrazovky používanú prostredníctvom bezdrôtovej siete LAN. TV prijímač alebo zariadenia od spoločnosti Sony kompatibilné s funkciou zrkadlenia obrazovky (napr. niektoré modely zariadení Xperia) neumiestňujte do blízkosti týchto zariadení alebo ich vypnite, ak je to možné.
 • Rýchlosť komunikácie sa môže meniť v závislosti od vzdialenosti alebo prekážok medzi zariadeniami, konfigurácie zariadení, stavu rádiových vĺn, preťaženia linky alebo od typu používaného zariadenia. Komunikácia sa môže prerušovať kvôli stavu rádiových vĺn.
[180] Riešenie problémov | Pripojené zariadenia

Niektorý platený obsah nie je možné prehrať.

 • Zdrojové zariadenie musí spĺňať požiadavky HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) 2.0/2.1/2.2.
  Môže sa stať, že niektorý platený obsah sa pomocou zdrojového zariadenia, ktoré nespĺňa normy HDCP 2.0/2.1/2.2, nezobrazí.
[181] Riešenie problémov

Nahrávanie na USB HDD (Iba modely podporujúce nahrávanie na USB HDD)

 • Nie je možné použiť zariadenie USB HDD. (Iba modely podporujúce nahrávanie na USB HDD)
 • Zariadenie USB HDD sa nedá zaregistrovať. (Iba modely podporujúce nahrávanie na USB HDD)
 • Nahrávanie nie je možné./Nahrávanie zlyhalo. (Iba modely podporujúce nahrávanie na USB HDD)
 • Nahraný obsah zmizol. (Iba modely podporujúce nahrávanie na USB HDD)
 • Zariadenie USB HDD je v prevádzke, aj keď nie je spustené. (Iba modely podporujúce nahrávanie na USB HDD)
[182] Riešenie problémov | Nahrávanie na USB HDD (Iba modely podporujúce nahrávanie na USB HDD)

Nie je možné použiť zariadenie USB HDD. (Iba modely podporujúce nahrávanie na USB HDD)

Modely USB HDD umožňujúce nahrávanie majú [Nast. nahrávacieho zariadenia] v [Nastavenia] — [Sledovanie TV prijímača].

 • Skontrolujte, či zariadenie USB HDD je:
  • riadne pripojené.

   Skontrolujte, či je pripojené do modrého portu USB3 zobrazeného ako „HDD REC“.

  • zapnuté.
  • zaregistrované na TV prijímači.

   Ak chcete zariadenie USB HDD zaregistrovať do TV prijímača, stlačte tlačidlo HOME, potom vyberte [Nastavenia] — [Sledovanie TV prijímača] — [Nast. nahrávacieho zariadenia] — [Registrácia HDD].

 • Pripojenie zariadenia USB HDD prostredníctvom USB nie je podporované.
 • Vykonajte [Kontrola výkonu jednotky HDD], čím skontrolujete, či špecifikácie USB HDD spĺňajú požiadavky.
  Stlačte tlačidlo HOME, potom vyberte [Nastavenia] — [Sledovanie TV prijímača] — [Nast. nahrávacieho zariadenia] — [Kontrola výkonu jednotky HDD].
[183] Riešenie problémov | Nahrávanie na USB HDD (Iba modely podporujúce nahrávanie na USB HDD)

Zariadenie USB HDD sa nedá zaregistrovať. (Iba modely podporujúce nahrávanie na USB HDD)

 • Skontrolujte, či zariadenie USB HDD je pripojené do portu USB3 (modrý) zobrazeného ako „HDD REC“.
 • Ak je zariadenie USB HDD riadne pripojené do modrého portu USB3, zaregistrujte ho na nahrávanie znova, pretože už je zaregistrované na iné účely ako nahrávanie (napríklad uskladnenie).

Poznámka

 • Ak sú k portom USB1 a USB2 pripojené zariadenia, dočasne ich kvôli registrácii USB HDD odpojte.
 1. Stlačte tlačidlo HOME, potom vyberte [Nastavenia] — [Predvoľby zariadenia] — [Úložisko].
 2. Z [Úložisko zariadenia] vyberte zariadenie USB HDD, ktoré chcete registrovať na nahrávanie.
 3. Vyberte [Zaregistrovať pre nahrávanie].
 4. Zariadenie USB HDD zaregistrujte do TV prijímača podľa pokynov na obrazovke.
 • Pomocou [Kontrola výkonu jednotky HDD] skontrolujete, či špecifikácie USB HDD spĺňajú požiadavky.

  Ak chcete vykonať [Kontrola výkonu jednotky HDD], stlačte tlačidlo HOME, potom vyberte [Nastavenia] — [Sledovanie TV prijímača] — [Nast. nahrávacieho zariadenia] — [Kontrola výkonu jednotky HDD].

[184] Riešenie problémov | Nahrávanie na USB HDD (Iba modely podporujúce nahrávanie na USB HDD)

Nahrávanie nie je možné./Nahrávanie zlyhalo. (Iba modely podporujúce nahrávanie na USB HDD)

Modely USB HDD umožňujúce nahrávanie majú [Nast. nahrávacieho zariadenia] v [Nastavenia] — [Sledovanie TV prijímača].

 • Ak nahrávanie zlyhá, dôvod bude uvedený v [Zoznam chýb pri nahrávaní]. Stlačte tlačidlo TITLE LIST, potom vyberte [Zoznam chýb pri nahrávaní].
 • Skontrolujte dostupný priestor v HDD. Ak je k dispozícii málo miesta, nepotrebný obsah vymažte.
 • Nasledujúce programy nie je možné nahrávať.
  • Programy chránené proti kopírovaniu
  • Analógové programy
  • Programy z externých vstupov (vrátane programov z pripojeného set-top boxu)
  • Obsah prenosu
 • Časovač nahrávania nemusí byť k dispozícii, ak sa čas vysielania programu zmenil.
[185] Riešenie problémov | Nahrávanie na USB HDD (Iba modely podporujúce nahrávanie na USB HDD)

Nahraný obsah zmizol. (Iba modely podporujúce nahrávanie na USB HDD)

 • Ak sú napájacie alebo pripájacie káble počas nahrávania odpojené, nahrávanie nie je možné uskutočniť. Počas nahrávania obsahu neodpájajte žiadne káble. V opačnom prípade môže dôjsť k strate nahrávaného alebo nahratého obsahu.
[186] Riešenie problémov | Nahrávanie na USB HDD (Iba modely podporujúce nahrávanie na USB HDD)

Zariadenie USB HDD je v prevádzke, aj keď nie je spustené. (Iba modely podporujúce nahrávanie na USB HDD)

 • Pripojené zariadenie USB HDD môže rotovať, alebo sa môže rozsvietiť LED indikátor zariadenia, kým TV prijímač získava údaje EPG počas pohotovostného režimu.
[187] Riešenie problémov

LED

 • LED osvetlenie sa niekedy rozsvieti.
 • Chcete deaktivovať LED osvetlenie tak, aby nesvietilo alebo neblikalo.
[188] Riešenie problémov | LED

LED osvetlenie sa niekedy rozsvieti.

LED osvetlenie svieti v rôznych situáciách, ako napríklad pri aktualizáciách softvéru alebo pri nahrávaní TV prijímača.

Pre viac detailov si pozrite Ako svieti kontrolka LED.

[189] Riešenie problémov | LED

Chcete deaktivovať LED osvetlenie tak, aby nesvietilo alebo neblikalo.

Môžete ju vypnúť. Stlačte tlačidlo HOME, potom vyberte [Nastavenia] — [Predvoľby zariadenia] — [Osvetlenie LED] — [Vyp.].

Poznámka

 • Odporúčame, aby ste pri normálnych okolnostiach nemenili toto nastavenie, pretože nebudete môcť identifikovať, či TV prijímač nahráva či je zapnutý alebo vypnutý, alebo či je nastavený časovač.
[190]

Register

TV programy

 • DISCOVER
 • GUIDE
 • Interaktívne vysielania
 • Satelitné vysielania
 • Nahrávanie
 • Nastavenie programu
 • Rodičovský zámok

Obraz/displej

 • Obraz v obraze
 • 3D
 • Obrazy 4K
 • HOME
 • Obraz
 • Dátum a čas
 • Jazyk/Language
 • Nastavenia panelu Expert
 • Posunutie pixelu
 • Obnovenie panelu

Zvuk/hlas

 • Vyhľadávanie pomocou hlasu, pomocou
 • Zvuk

  Diaľkový ovládač

  • Diaľkový ovládač, používanie
  • Vyhľadávanie pomocou hlasu
  • HOME
  • DISCOVER
  • ACTION MENU
  • Vstupy
  • SYNC MENU

  Pripojenia

  • Bluetooth
  • Google Cast
  • BRAVIA Sync
  • Internet
  • Wi‑Fi Direct
  • Miracast
  • Zrkadlenie obrazovky

  Externé zariadenia

  • Pamäťové USB zariadenia, nahrávanie pomocou nich
  • Prehrávače Blu-ray/DVD, pripojenie
  • Pamäťové USB zariadenia, atď.
  • Smartfóny/tablety
  • Počítače
  • Digitálne fotoaparáty, kamkordéry
  • Audio systémy
  • Bezdrôtový subwoofer

  Aplikácie

  • Premiestňovanie na pamäťové USB zariadenia
  • Google Play Store
  • YouTube
  • Netflix

  Prehrávanie súboru

  • Počítače
  • Digitálne fotoaparáty, kamkordéry
  • Podporované súbory a formáty

  Iné

  • Reštart
  • Aktualizácia systémového softvéru