Отпечатване

Настройка на таймер

Настройване на таймера за автоматично включване

Таймерът за автоматично включване включва автоматично телевизора в конкретен час, например, когато започне програма, която желаете да гледате. Това ви позволява да използвате телевизора като будилник.

  1. Натиснете бутона HOME, след това изберете (иконата Таймери) — [Автоматично включване] — желаната опция.

Настройване на таймера за автоматично изключване

Таймерът автоматично изключва телевизора след предварително зададено време.

  1. Натиснете бутона HOME, след това изберете (иконата Таймери) — [Автоматично изключване] — желаната опция.

Забележка

  • Когато изключите телевизора и след това го включите отново, [Автоматично изключване] се задава на [Изкл.].