[1]

Aan de slag

 • Afstandsbediening In dit gedeelte wordt uitleg gegeven over de knoppen van de afstandsbediening in drie aparte blokken.
 • Aansluiting
 • Hoe de leds branden
 • Startmenu
 • Ingangen selecteren
 • Automatische akoestische kalibratie uitvoeren
 • Toegangsfuncties
[2] Aan de slag

Afstandsbediening

 • Bovenste knoppen op de afstandsbediening
 • Middelste knoppen op de afstandsbediening
 • Onderste knoppen op de afstandsbediening
[3] Afstandsbediening | Afstandsbediening

Bovenste knoppen op de afstandsbediening

Welke afstandsbediening wordt meegeleverd en wat de lay-out/naam van de knoppen is, is afhankelijk van uw model/land/regio.

Illustratie van de bovenste knoppen op de afstandsbediening
(ingang selecteren)
In tv-modus: De ingangsbron weergeven en selecteren.
In tekstmodus: De huidige pagina vasthouden.
(microfoon)
Praten tegen de Google Assistent of naar inhoud zoeken met uw stem. Google Assistent is niet in alle talen/landen/regio's beschikbaar.
Raadpleeg voor meer informatie de pagina Microfoon van de afstandsbediening gebruiken.
(Uitschakelen)
Hiermee zet u het tv-toestel aan of in stand-by/stand-by in netwerk.
DIGITAL/ANALOG
Omschakelen tussen digitale en analoge modus.
TV/RADIO
Omschakelen tussen tv- en radio-uitzendingen.
EXT.BOX MENU
Het menu van het externe apparaat (kabel- of satellietontvanger) weergeven.
 • Voor modellen met meegeleverde IR Blaster moet u de IR Blaster aansluiten en configureren.
 • Wanneer er geen IR Blaster is meegeleverd of aangesloten, wordt mogelijk het menu van het externe apparaat weergegeven bij bepaalde HDMI CEC- of daarmee compatibele apparaten.
Cijferknoppen
Te gebruiken samen met de knoppen 0-9 voor het selecteren van digitale kanalen.
(info/tekst weergeven)
Informatie weergeven.
EXIT
Terugkeren naar het vorige scherm of het menu sluiten. Wanneer een interactieve dienst beschikbaar is, drukt u hierop om de dienst te sluiten.
(tekst)
Tekstinformatie weergeven.
TITLE LIST
Lijst met titels weergeven.
Google Play
"Google Play" openen (een online-dienst).
NETFLIX (alleen op bepaalde modellen, afhankelijk van uw regio/land/tv)
"Netflix" openen (een online-dienst).
[4] Afstandsbediening | Afstandsbediening

Middelste knoppen op de afstandsbediening

Welke afstandsbediening wordt meegeleverd en wat de lay-out/naam van de knoppen is, is afhankelijk van uw model/land/regio.

Illustratie van de middelste knoppen op de afstandsbediening
Kleurknoppen
De functie uitvoeren die bij die kleur hoort.
ACTION MENU
Snelle instellingen weergeven. Raadpleeg voor meer informatie de pagina De Snelle instellingen gebruiken.
GUIDE
De digitale programmagids weergeven. Raadpleeg voor meer informatie de pagina De programmagids gebruiken.
APPS
Diverse diensten en toepassingen openen.
BACK
Naar het vorige scherm terugkeren.
HOME
Het Startmenu van het tv-toestel weergeven. Raadpleeg voor meer informatie de pagina Startmenu.
TV
Omschakelen naar een tv-zender of ingang en het TV-menu weergeven. Raadpleeg voor meer informatie de pagina Het TV-menu gebruiken.
(omhoog) / (omlaag) / (links) / (rechts) / (Enter) (navigatieknop)
Op het scherm door menu's navigeren en instellingen selecteren.
[5] Afstandsbediening | Afstandsbediening

Onderste knoppen op de afstandsbediening

Welke afstandsbediening wordt meegeleverd en wat de lay-out/naam van de knoppen is, is afhankelijk van uw model/land/regio.

Illustratie van de onderste knoppen op de afstandsbediening
+/- (volume)
Het volume aanpassen.
(heen en weer)
Heen en weer gaan tussen twee kanalen of ingangen. Het tv-toestel wisselt af tussen het huidige kanaal of de huidige ingang en het kanaal of de ingang die u daarvoor hebt gebruikt.
(dempen)
Het geluid dempen. Opnieuw drukken om het geluid te herstellen.
PROG +/- (kanaal)
In tv-modus: Kanaal selecteren.
In tekstmodus: (volgende) of (vorige) pagina selecteren.
AUDIO
Taal wijzigen van het programma dat u aan het bekijken bent.
(snel achteruit) / (afspelen) / (snel vooruit) / (vorige zoekopdracht) / (pauze) / (volgende zoekopdracht) / (stop)
Inhoud bedienen op het tv-toestel en op apparaten die compatibel zijn met BRAVIA Sync.
(ondertitelinstelling)
Ondertitels in- of uitschakelen (wanneer deze functie beschikbaar is).
HELP
Het Helpmenu van het tv-toestel weergeven. Op deze manier kunt u de Helpgids openen.
REC
Het huidige programma opnemen met de functie voor het maken van opnamen op een harde schijf met USB-aansluiting.
EXT.BOX MENU
Het menu van het externe apparaat (kabel- of satellietontvanger) weergeven.
 • Voor modellen met meegeleverde IR Blaster moet u de IR Blaster aansluiten en configureren.
 • Wanneer er geen IR Blaster is meegeleverd of aangesloten, wordt mogelijk het menu van het externe apparaat weergegeven bij bepaalde HDMI CEC- of daarmee compatibele apparaten.
TITLE LIST
Lijst met titels weergeven.
[6] Aan de slag

Aansluiting

Welke typen en vormen van aansluitingen aanwezig zijn, verschilt per tv-toestel.
Voor de locatie van de aansluitingen raadpleegt u de Installatiehandleiding (de gedrukte handleiding).

AansluitingBeschrijving
Afbeelding van de USB HDD REC-aansluiting
USB HDD REC
Voor aansluiting van een harde schijf met USB-aansluiting of digitale fotocamera/camcorder/USB-opslagmedia.
De functie voor het maken van opnamen op een harde schijf met USB-aansluiting is slechts aanwezig in een beperkt aantal regio's/landen/tv-toestelmodellen.
Afbeelding van de AV IN-aansluiting
AV IN
Voor aansluiting van een videorecorder/spelconsole/dvd-speler/camcorder/extern apparaat.*1
Voor een composietaansluiting gebruikt u een analoge verlengkabel (niet meegeleverd).
*1 Voor een extern apparaat met niet meer dan een SCART AV OUT-aansluiting gebruikt u een SCART-RCA-adapter en analoge verlengkabel.
Voor meer informatie over de vorm van de analoge verlengkabel raadpleegt u Een Blu-ray- of dvd-speler aansluiten.
Afbeelding van de hoofdtelefoonaansluiting
(hoofdtelefoon)
Voor aansluiting van een hoofdtelefoon om daarop het geluid van het tv-toestel te horen. Alleen stereo-miniaansluiting (3-polig) wordt ondersteund.

Opmerking

 • U kunt het geluid niet tegelijk weergeven via de hoofdtelefoon en via de luidsprekers van het tv-toestel.
Afbeelding van de IR Blaster-aansluiting.
IR Blaster
Gebruik de Sony-afstandsbediening om uw kabel/satelliet receiver te bedienen. Steek de kabel van de IR Blaster in de IR Blaster-aansluiting op het tv-toestel.
Afbeelding van de HDMI IN-aansluiting.
HDMI IN
Voor aansluiting van een HDMI-apparaat. De HDMI-interface kan beeld en geluid in digitale vorm doorgeven via één kabel. Voor hoogwaardige 4K-inhoud sluit u een Premium high speed HDMI‐kabel(s) aan en stelt u [Indeling HDMI-signaal] in op [Verbeterde indeling].
Afbeelding van de HDMI IN SUPPORT 8K- of 4K 120p-aansluiting
HDMI IN (8K, 4K 120 Hz)
Als u een HDMI-apparaat gebruikt dat video-output in 8K of 4K 100/120 Hz ondersteunt, sluit dan de Ultra High Speed HDMI-kabel aan en stel het [Indeling HDMI-signaal] van de poort in op [Verbeterde indeling (8K)].
[Verbeterde indeling (8K)] is alleen beschikbaar voor HDMI IN-aansluitingen van modellen die 8K ondersteunen.

Opmerking

 • Ondersteuning van 4K 100 Hz is afhankelijk van uw land/regio.
Afbeelding van de HDMI IN eARC/ARC-aansluitingAfbeelding van de HDMI IN ARC-aansluiting
HDMI IN (eARC/ARC) of HDMI IN (ARC)
Als u een audiosysteem wilt aansluiten dat eARC (Enhanced Audio Return Channel) of ARC (Audio Return Channel) ondersteunt, gebruik dan de HDMI-poort met het label "eARC/ARC" of "ARC" op het tv-toestel. Deze functie stuurt het geluid naar audiosystemen die eARC/ARC via een HDMI-kabel ondersteunen. Is uw audiosysteem niet geschikt voor eARC/ARC, dan moet u DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) gebruiken.
Afbeelding van de DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)-aansluiting
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
Voor aansluiting van een audiosysteem met een optische audio-ingang.
Wanneer u een audiosysteem aansluit dat niet compatibel is met ARC/eARC via een HDMI-kabel, dan moet u een optische audiokabel aansluiten op DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) om digitaal geluid te kunnen weergeven.
Afbeelding van de ANTENNA-aansluiting
(RF-ingang)
Voor aansluiting van de kabel, een antenne of een extern apparaat.

Opmerking

 • Wanneer u een kabel aansluit op de kabel-/antenne-ingang, draai deze kabel dan gewoon aan met de hand. Als u de kabel te strak aandraait, kunt u het tv-toestel beschadigen.
Afbeelding van de MAIN/SUB-aansluiting
(satellietingang)
Voor aansluiting van een satellietschotel.
Stappen: SUB.MAIN → Antenne.
Voor SUB., sluit hier alleen iets op aan bij gebruik van de dubbele tunermodus (tenzij u Single Cable Distribution EN50494 gebruikt, afhankelijk van het model).
Afbeelding van de LAN-aansluiting
LAN
Verbind met een router.
Via een LAN-kabel is verbinding met het internet mogelijk.
Afbeelding van de CAM-sleuf
CAM (Conditional Access Module)
Voor toegang tot betaaltelevisie. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de CAM voor meer informatie.

Opmerking

 • Steek de smartcard niet rechtstreeks in de CAM-sleuf van het tv-toestel. De kaart moet eerst in de Conditional Access Module die de dealer u bezorgt.
 • CAM wordt niet in alle landen/regio's ondersteund. Informeer bij uw dealer.
 • Wanneer u na het kijken van internetvideo overschakelt naar een digitaal programma, wordt mogelijk een CAM-melding weergegeven.
 • Verwijder de dummykaart en het afdekplaatje (beschikbaarheid afhankelijk van tv-model) alleen uit de CAM-sleuf van het tv-toestel om een smartcard te plaatsen (de kaart zelf moet in een CAM zitten).
Afbeelding van de COMPONENT IN-aansluiting
COMPONENT IN
Voor aansluiting van een videorecorder/spelconsole/dvd-speler/camcorder/extern apparaat.*1.
Gebruik de componentaansluitingen voor video als uw apparaat alleen dit type video-uitgang heeft.
Gebruik voor de aansluiting van monoapparatuur de aansluiting L (MONO).
*1 Voor een extern apparaat met niet meer dan een SCART AV OUT-aansluiting gebruikt u een SCART-RCA-adapter.
Afbeelding van de COMPONENT IN-aansluiting
COMPONENT IN
Voor aansluiting van een dvd-speler met componentuitgang.
Voor aansluiting van een apparaat met componentvideouitgang.
Afbeelding van de CENTER SPEAKER IN-aansluiting
CENTER SPEAKER IN
Als u de luidsprekers van uw tv-toestel wilt gebruiken als middenluidsprekers, sluit dan de uitgang van uw AV-ontvanger aan op CENTER SPEAKER IN op uw tv-toestel.
Als u de luidsprekers van uw tv-toestel wilt gebruiken als middenluidspreker, drukt u op de HOME-knop op de afstandsbediening en selecteert u vervolgens [Instellingen] — [Weergave en geluid] — [Audio-uitgang] — [Speakers] — [Audiosysteem].

Opmerking

 • Voordat u kabels aansluit, moet u eerst het netsnoer van het tv-toestel en dat van de AV-ontvanger uit het stopcontact trekken.
 • Als u de CENTER SPEAKER IN-aansluiting niet gebruikt, wijzig dan de volgende instelling om ruis uit de luidsprekers te voorkomen.
  Druk op de HOME-knop op de afstandsbediening en schakel [Modus TV-middenspeaker] uit in [Instellingen] — [Weergave en geluid] — [Audio-uitgang].
[7] Aan de slag

Hoe de leds branden

U kunt de status van het tv-toestel controleren door te kijken hoe de leds branden.

In deze serie zijn er twee typen modellen: een model met een led die oplicht op basis van [Operationeel antwoord] en een model dat de tv-status aangeeft met een verlichtings-led (model met verlichtings-led).
De manier van oplichten is afhankelijk van de instelling van de optie [Instellingen] — [Systeem] — [LED-indicator].
Raadpleeg het volgende voor meer informatie over de locatie van de leds en hun manier van oplichten bij verschillende instellingen.

Als [Operationeel antwoord] in het menu staat

Illustratie die de locatie van de leds aangeeft. In volgorde van A en B en van links naar rechts.

 1. Led van de spraakfunctie (onder op het tv-toestel, links. Alleen tv-toestellen met ingebouwde microfoon.*)
 2. Operationeel antwoord-led (onder op het tv-toestel, midden.)

Led van de spraakfunctie

Gaat "aan" of "knippert" wanneer "Ok Google" wordt gedetecteerd en communicatie met de server plaatsvindt bij modellen met ingebouwde microfoon en [Operationeel antwoord] in het menu. Hoe deze led precies oplicht, hangt af van de status van de communicatie met de server.

Operationeel antwoord-led

Gaat "aan" of "knippert" wit wanneer het tv-toestel wordt ingeschakeld, wanneer signalen van de afstandsbediening worden ontvangen of wanneer de software wordt bijgewerkt met een USB-opslagapparaat.
Wanneer ['Oké Google'-detectie] ingeschakeld is, is deze led "aan" in de kleur amber. (alleen tv-toestellen met ingebouwde microfoon*)
* Afhankelijk van uw regio/model/taal is de ingebouwde microfoon mogelijk niet beschikbaar.

Hint

 • Als ['Oké Google'-detectie] wordt ingeschakeld en daarna wordt uitgeschakeld, licht de led van de spraakfunctie op in de kleur amber wanneer het tv-toestel wordt ingeschakeld. (In stand-by/stand-by in netwerk gaat de led "uit".)

Als [Verlichtings-LED] in het menu staat

Illustratie die de locatie van de leds op het tv-toestel aangeeft. In volgorde van A en B en van links naar rechts.

 1. Verlichtings-led (Onder op het tv-toestel, midden.)
 2. Ingebouwde microfoon-led (Onder op het tv-toestel, rechts. Alleen tv-toestellen met ingebouwde microfoon.*)

* Afhankelijk van uw regio/model/taal is de ingebouwde microfoon mogelijk niet beschikbaar.

Verlichtings-led


Wit "aan" of "knippert"
 • Wanneer het scherm uit is
 • Wanneer het tv-toestel wordt ingeschakeld
 • Wanneer signalen van de afstandsbediening worden ontvangen
 • Wanneer de software wordt bijgewerkt met een USB-opslagapparaat
enz.

Cyaan "knippert"
 • Wanneer een mobiel apparaat (smartphone, tablet enz.) verbinding maakt met het tv-toestel in het thuisnetwerk
enz.

Amber "aan"
 • Wanneer de inschakeltimer is ingesteld
 • Wanneer de slaaptimer is ingesteld
 • Wanneer een opnametimer is ingesteld (de beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw model/regio/land)
enz.

Roze "aan"
 • Wanneer het tv-toestel een opname maakt (de beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw model/regio/land)

Geel "aan"*
 • Wanneer "Ok Google" wordt gedetecteerd en communicatie met de server plaatsvindt.

* Alleen tv-toestellen met ingebouwde microfoon

Ingebouwde microfoon-led (alleen tv-toestellen met ingebouwde microfoon)

Afhankelijk van uw regio/model/taal is de ingebouwde microfoon mogelijk niet beschikbaar.

Amber "aan"
 • Wanneer de ingebouwde microfoon is ingeschakeld
[8] Aan de slag

Startmenu

Het scherm dat wordt weergegeven wanneer u op de afstandsbediening op de HOME-knop drukt, wordt het Startmenu genoemd. Vanuit het Startmenu kunt u inhoud zoeken en aanbevolen inhoud, apps en instellingen selecteren.

De illustratie is ter informatie (wijzigingen voorbehouden).

Afbeelding van het Startmenu. Er zijn vijf gebieden, aangegeven met A tot en met E, van boven naar beneden.

Zoeken, meldingen, ingangen, timers en instellingen (A)

(microfoon) / (schermtoetsenbord):
Gebruik de microfoon op de afstandsbediening, de ingebouwde microfoon of het schermtoetsenbord dat op het tv-toestel wordt weergegeven om trefwoorden in te voeren of inhoud te zoeken. Wanneer u (microfoon) selecteert in het startscherm, hangt het van uw regio/land/situatie af of de microfoon van de afstandsbediening of de ingebouwde microfoon wordt gebruikt.
Raadpleeg de pagina Microfoon van de afstandsbediening gebruiken als u wilt zoeken met de stem.
(Meldingen):
Weergegeven wanneer er meldingen zijn, bijvoorbeeld over een verbindingsprobleem. Dit kunnen ook meldingen van BRAVIA zijn, zoals software-updates of een bijna lege batterij in de afstandsbediening. Het cijfer geeft het aantal meldingen aan.
(Ingangen):
Hiermee gaat u naar een ander apparaat dat op het tv-toestel is aangesloten.
(Timers):
Hiermee configureert u diverse instellingen voor timers.
Raadpleeg voor meer informatie de pagina Timers en klok.
(Instellingen):
Hiermee configureert u diverse instellingen van het tv-toestel.
Raadpleeg voor meer informatie de pagina Instellingen.

Apps (B)

Hier staan uw favoriete apps.

 • Als u [Apps] selecteert, wordt een lijst met geïnstalleerde apps weergegeven.
 • Selecteer [App toevoegen aan favorieten] om een app toe te voegen aan de favorieten.
 • Als u een toegevoegde app selecteert en de (Enter)-knop op de afstandsbediening ingedrukt houdt, kunt u de sorteervolgorde aanpassen of een favoriet verwijderen.
 • Als u een tv-app selecteert, kunt u tv-uitzendingen andere invoerbronnen bekijken.

Hierna afspelen (C)

Geeft afhankelijk van de inhoud weer wat u hierna kunt kijken.

Opmerking

 • Als er geen inhoud beschikbaar is, wordt [Hierna afspelen] mogelijk niet weergegeven.

Kanalen (D)

De rijen onder Apps (B) worden "Kanalen" genoemd. Hier hebt u toegang tot aanbevolen inhoud van diensten voor videostreaming.

Hint

 • De recente geschiedenis van bekeken kanalen wordt weergegeven in [TV].
 • U kunt inhoud toevoegen aan Hierna afspelen door inhoud van een willekeurig kanaal te selecteren en de (Enter)-knop ingedrukt te houden op de afstandsbediening.
 • U kunt een aantal kanalen verplaatsen onder "Kanalen (D)" in het Startmenu. Gebruik de / (omhoog/omlaag)-knoppen om de markering te verplaatsen naar het ronde pictogram van de rij die u wilt verplaatsen en druk op (links) (of (rechts) afhankelijk van de taal die het tv-toestel gebruikt) om de rij omhoog of omlaag te kunnen bewegen door op de / (omhoog/omlaag)-knoppen te drukken.

Kanalen aanpassen (E)

Kanalen aanpassen wordt gebruikt om de geselecteerde kanalen weer te geven of te verbergen.

Hint

 • Raadpleeg voor meer informatie de "veelgestelde vragen" op de ondersteuningssite van Sony.
  Veelgestelde vragen voor het oplossen van problemen
[9] Aan de slag

Ingangen selecteren

Als u apparaten (bijvoorbeeld een Blu-ray- of dvd-speler of USB-flashstation) wilt gebruiken die op het tv-toestel zijn aangesloten of als u tv wilt kijken nadat u dergelijke apparaten hebt gebruikt, dan moet u van ingang veranderen.

Als u de items aanpast en apps toevoegt, kunt u naar die apps omschakelen in het scherm voor het selecteren van een ingang.

 1. Druk herhaaldelijk op de (ingang selecteren)-knop om het aangesloten apparaat te selecteren.
  U kunt ook op de (ingang selecteren)-knop drukken, daarna met de (links) / (rechts)-knoppen een aangesloten apparaat selecteren en vervolgens op de (Enter)-knop drukken.

Opmerking

 • Als er geen apparaten zijn aangesloten op een HDMI-ingang, wordt HDMI mogelijk niet weergegeven in het [Menu Ingangen].

De ingangen bewerken

 1. Druk op de (ingang selecteren)-knop.
 2. Druk op de (rechts)-knop (of (links)-knop afhankelijk van de taal die het tv-toestel gebruikt) en selecteer (Wijzigen).
 3. Selecteer de app, de ingang of het apparaat dat/die u wilt weergeven of verbergen.
 4. Selecteer [Sluiten].

Hint

 • Als u de volgorde wilt wijzigen of een weergegeven item wilt verbergen, drukt u op de (omhoog)-knop op de afstandsbediening terwijl dat item gemarkeerd is. Vervolgens worden [Verplaatsen] en [Verbergen] weergegeven. Als u [Verplaatsen] selecteert, gebruik dan (links) / (rechts) op de afstandsbediening om het item naar de gewenste positie te verplaatsen en druk vervolgens op de (Enter)-knop op de afstandsbediening.
 • U kunt eenvoudig omschakelen naar een tv-uitzending door te drukken op de TV-knop op de afstandsbediening.

Omschakelen vanuit het Startmenu

 1. Druk op de knop HOME en selecteer vervolgens de ingangsbron bij [Ingangen].
[10] Aan de slag

Automatische akoestische kalibratie uitvoeren

Met de microfoon van de afstandsbediening kunt u het geluid aanpassen aan de akoestiek in uw kijkomgeving. De microfoon meet dan een testgeluid uit het tv-toestel. (Deze instelling is mogelijk niet beschikbaar, afhankelijk van het model.)
Modellen met ondersteuning voor automatische akoestische kalibratie hebben de volgende instelling.
[Instellingen] — [Weergave en geluid] — [Geluid] — [Acoustisce automatische kalibratie]

Visuele weergave van automatische akoestische kalibratie

Opmerking

 • Wat het precieze effect van de kalibratie is, hangt af van uw kijkomgeving.
 • Tijdens de meting komt er een hard testgeluid uit het tv-toestel.
 • Dek de opening van de microfoon aan het uiteinde van de afstandsbediening niet af tijdens de meting.
 • Houd de afstandsbediening stil tijdens de meting. Als u de afstandsbediening beweegt, kan de meting mislukken.
 • Voer de kalibratie uit wanneer er geen bijgeluiden zijn in de omgeving. Als er te veel lawaai is, kan de meting mislukken.
 • De automatische akoestische kalibratie kan niet worden uitgevoerd als u een soundbar gebruikt. Wijzig de volgende instelling.
  [Instellingen] — [Weergave en geluid] — [Audio-uitgang] — [Speakers] — [TV-speaker]
 1. Druk op de HOME-knop en selecteer de volgende instellingen.
  [Instellingen] — [Weergave en geluid] — [Geluid] — [Acoustisce automatische kalibratie] — [Kalibratie instellen]
 2. Volg de instructies op het scherm om de meting te doen.
  Op basis van de meetresultaten in uw kijkomgeving worden de instellingen voor de akoestiek automatisch gecorrigeerd.
  Visuele weergave van het uitvoeren van de automatische akoestische kalibratie. Houd de afstandsbediening ter hoogte van uw borst en richt de microfoon (deze bevindt zich aan de rand van de afstandsbediening) op het tv-toestel om de meting uit te voeren.

Hint

De automatische akoestische kalibratie kan mislukken in de volgende gevallen.

 • Als de afstandsbediening wordt bewogen tijdens de meting
 • Als er behalve het testgeluid nog meer geluiden te horen zijn (zoals lawaai) tijdens de meting
[11] Aan de slag

Toegangsfuncties

Dit tv-toestel heeft in [Toegankelijkheid] speciale toegangsfuncties om de gebruiker te helpen, bijvoorbeeld om tekst die op het scherm staat voor te lezen, om tekst beter leesbaar te maken door in te zoomen, en voor ondertitels.

Opmerking

 • Sommige functies gelden mogelijk niet voor uw model/regio/land.

Druk op de HOME-knop en selecteer vervolgens [Instellingen] — [Systeem] — [Toegankelijkheid] om deze assistentiefuncties te configureren.

[Toegankelijkheid] heeft een sneltoetsfunctie, wat wil zeggen dat u de functie kunt in- en uitschakelen door de (dempen)-knop op de afstandsbediening drie seconden ingedrukt te houden.

Hint

 • Als u de sneltoetsfunctie wilt wijzigen, selecteert u [Snelle link voor toegankelijkheid] in [Toegankelijkheid], schakelt u [Snelkoppeling toegankelijkheid inschakelen] in en brengt u wijzigingen aan in [Service van sneltoets].
 • Raadpleeg op een computer of smartphone de Helpgids op de ondersteuningssite van Sony als u de voorleesfunctie wilt gebruiken voor de Helpgids.
 • Raadpleeg voor meer informatie over toegang de ondersteuningssite van Sony.

  https://www.sony.net/A11y.AndroidTV/
  code voor de ondersteuningssite van Sony

  https://www.sony.net/A11y.AndroidTV/

[12]

Handige functies

 • Inhoud zoeken/het tv-toestel bedienen met uw stem
 • Favoriete apps gebruiken
 • Het beeld weergeven in het klein
 • Veilig werken met apps en videostreaming (Beveiliging en beperkingen)
[13] Handige functies

Inhoud zoeken/het tv-toestel bedienen met uw stem

 • Microfoon van de afstandsbediening gebruiken Deze functie is beschikbaar voor tv-toestellen die een meegeleverde afstandsbediening hebben met een MIC-knop.
 • Ingebouwde microfoon van het tv-toestel gebruiken (alleen tv-toestellen met ingebouwde microfoon)
[14] Inhoud zoeken/het tv-toestel bedienen met uw stem | Inhoud zoeken/het tv-toestel bedienen met uw stem

Microfoon van de afstandsbediening gebruiken

Afstandsbedieningen die spraak ondersteunen, hebben een MIC-knop en een ingebouwde microfoon. Vraag Google om films te zoeken, apps te streamen, muziek af te spelen en het tv-toestel te bedienen, allemaal met uw stem. Druk op de Google Assistent-knop (of MIC-knop) op de afstandsbediening om te starten.

 1. Druk op de MIC-knop op de afstandsbediening.
  De led op de afstandsbediening licht op.
  Illustratie van de MIC-knop op de afstandsbediening
 2. Praat in de microfoon terwijl u de MIC-knop ingedrukt houdt.
  Afhankelijk van uw model kunnen voorbeelden worden weergegeven van wat u gezegd heeft.
  Illustratie van het praten in het bovenste deel van de afstandsbediening
  Wanneer u in de microfoon praat, worden de zoekresultaten weergegeven.

Hint

 • Als u op de MIC-knop op de afstandsbediening drukt en "Voice hints" zegt, wordt informatie weergegeven over de manier van praten en welke spraakopdrachten beschikbaar zijn. Deze functie is mogelijk niet beschikbaar, afhankelijk van uw model/regio/land/taal.
 • Wanneer u (microfoon) selecteert in het Startscherm, hangt het van uw regio/land/situatie af of de microfoon van de afstandsbediening of de ingebouwde microfoon wordt gebruikt.
 • Als u op de afstandsbediening op (omhoog) drukt, worden meer zoekresultaten weergegeven (afhankelijk van de zoekresultaten).
  Schermvoorbeeld wanneer er meer zoekresultaten zijn

Wanneer u niet kunt zoeken met uw stem

Registreer de spraakgestuurde afstandsbediening met daarop de MIC-knop of Google Assistent-knop opnieuw bij het tv-toestel door te drukken op de knop HOME en [Instellingen] — [Afstandsbedieningen en accessoires] — [Afstandsbediening] — [Verbinden via Bluetooth] te selecteren.

Opmerking

 • Als u wilt zoeken met de stem hebt u een internetverbinding nodig.
 • Welk type afstandsbediening met het tv-toestel wordt meegeleverd en of er een afstandsbediening met geïntegreerde microfoon beschikbaar is, is afhankelijk van uw model/regio/land. Voor sommige modellen/regio's/landen is een optionele afstandsbediening beschikbaar.
[15] Inhoud zoeken/het tv-toestel bedienen met uw stem | Inhoud zoeken/het tv-toestel bedienen met uw stem

Ingebouwde microfoon van het tv-toestel gebruiken (alleen tv-toestellen met ingebouwde microfoon)

Afhankelijk van uw regio/land/taal is de ingebouwde microfoon van het tv-toestel mogelijk niet beschikbaar.

Voor meer informatie over de talen die de ingebouwde microfoon van het tv-toestel ondersteunt, raadpleegt u de volgende ondersteuningssite van Sony.

https://www.sony.net/tv-hf/aep/
QR-code voor de ondersteuningssite van Sony
https://www.sony.net/tv-hf/aep/

Hint

 • Wijzigingen in deze URL voorbehouden.

Doe meer op uw tv-toestel met behulp van uw stem. Zeg gewoon "Ok Google" en:

 • Bedien uw tv-toestel en de slimme apparaten die u verder in huis hebt
 • Geniet van muziek en entertainment
 • Krijg antwoord op vragen
 • Plan uw dag en beheer uw taken

Ga voor het tv-toestel staan en zeg "Ok Google" om te beginnen.

Wanneer de led knippert, draait u uw hoofd naar de tv en spreekt u de opdracht uit. Hoe deze led precies oplicht, verschilt per model.

Als [Operationeel antwoord] beschikbaar is in het menu (modellen met led voor spraakfunctie)

Begin te praten wanneer de led van de spraakfuntie knippert in het wit.
Illustratie van de locatie van de led op het tv-toestel. In volgorde van A en B en van links naar rechts.

 1. De led van de spraakfunctie bevindt zich onder op het tv-toestel, net links van het midden.
 2. De led middenonder op het tv-toestel licht op in de kleur amber wanneer ['Oké Google'-detectie] ingeschakeld is.

Als [Verlichtings-LED] beschikbaar is in het menu (modellen met Verlichtings-LED)

Wanneer de Verlichtings-LED knippert in het geel, begint u tegen het tv-toestel te praten.
Illustratie van de locatie van de led op het tv-toestel. In volgorde van A en B en van links naar rechts.

 1. De Verlichtings-LED bevindt zich middenonder op het tv-toestel.
 2. De ingebouwde microfoon-led onder op het tv-toestel, net rechts van het midden, licht op in de kleur amber wanneer ['Oké Google'-detectie] ingeschakeld is.

Schakel de volgende instelling in als u de ingebouwde microfoon wilt gebruiken.

 1. Druk op de HOME-knop en selecteer vervolgens [Instellingen] — [Systeem] — [Google Assistent] — ['Oké Google'-detectie].

Opmerking

 • Voor het gebruik van de ingebouwde microfoon van het tv-toestel hebt u een internetverbinding nodig.
 • Het energieverbruik stijgt wanneer de ingebouwde microfoon is ingeschakeld, aangezien deze dan continu moet luisteren.

Hint

 • Wanneer de ingebouwde microfoon-led wordt ingeschakeld, gaat de amberkleurige led van de ingebouwde microfoon of Operationeel antwoord-led branden, zelfs wanneer het tv-toestel uit is (u kunt echter ook instellen dat de led niet oplicht).
[16] Handige functies

Favoriete apps gebruiken

 • Apps uit de Google Play Store installeren
[17] Favoriete apps gebruiken | Favoriete apps gebruiken

Apps uit de Google Play Store installeren

U kunt apps uit de Google Play Store installeren op het tv-toestel, net als bij een smartphone of tablet.

Opmerking

 • U kunt alleen apps installeren die geschikt zijn voor tv-toestellen. Dergelijke apps kunnen anders zijn dan apps voor smartphones/tablets.
 • Een internetverbinding en Google-account zijn noodzakelijk om apps te installeren uit de Google Play Store.

Hint

 • Als u geen Google-account hebt of een gedeelde account wilt aanmaken, maak dan een nieuwe account aan via de website hieronder.
  https://accounts.google.com/signup https://accounts.google.com/signup
  De website hierboven kan variëren afhankelijk van uw regio/land. Wijzigingen voorbehouden. Raadpleeg voor meer informatie de startpagina van Google.
 • Wij raden u aan een Google-account te maken op een computer of mobiel apparaat.
 1. Druk op de HOME-knop, selecteer [Apps] in het Startmenu en selecteer [Google Play Store] in de lijst met apps.
  Als de meegeleverde afstandsbediening een APPS-knop heeft, kunt u op de APPS-knop drukken om de lijst met apps weer te geven.
 2. Selecteer een app om te installeren.

Na het downloaden wordt de app automatisch geïnstalleerd en toegevoegd. U kunt de app starten door [Openen] te selecteren.

Betaalde apps

De Google Play Store bevat gratis apps en apps waarvoor u moet betalen. Als u een app wilt kopen, hebt u een code van een op voorhand betaalde Google Play-giftcard nodig of moet u uw creditcardgegevens opgeven. Google Play-giftcards kunt u kopen bij diverse winkels.

Een app verwijderen

 1. Selecteer de app die u wilt verwijderen en houd de (Enter)-knop ingedrukt om de app te verwijderen.
[18] Handige functies

Het beeld weergeven in het klein

U kunt het beeld dat u bekijkt (tv-programma's of inhoud die wordt afgespeeld door apparaten met HDMI-aansluiting) weergeven in een klein scherm in de hoek.

De positie van het kleine scherm hangt af van uw tv-toestel.

Illustratie van een klein scherm weergegeven op het scherm van het tv-toestel

Het beeld weergeven in een klein scherm

 1. Tijdens het bekijken van een tv-programma drukt u op de TV-knop en vervolgens selecteert u [TV-besturing] of [Afstandsbediening] in [TV-menu], gevolgd door [Beeld-in-beeld].
  Tijdens het bekijken van inhoud van een extern apparaat drukt u op de -knop en vervolgens op de (omhoog)-knop op de afstandsbediening. Daarna selecteert u [Bedieningsmenu] gevolgd door (pictogram Beeld-in-beeld).

  Het huidige beeld wordt weergegeven in een klein scherm in de hoek.

Opmerking

 • Het kleine scherm wordt weergegeven boven op de app die u het laatst hebt gebruikt. Welke app wordt weergegeven, hangt echter af van de omstandigheden.
 • Bepaalde handelingen, zoals het kiezen van een andere zender, zijn niet mogelijk wanneer u iets bekijkt in een klein scherm.
 • Tv-programma's, beeld van een externe ingang zoals van een HDMI-apparaat en beeld van apps die films afspelen of sommige apps die foto's of muziek afspelen, kunnen niet tegelijk worden weergegeven.
 • De positie van het kleine scherm wordt automatisch aangepast. Handmatig instellen is niet mogelijk.

Het kleine scherm sluiten of opnieuw schermvullend weergeven

 1. Druk op de HOME-knop om het Startmenu weer te geven.
  Een bericht voor het kleine scherm wordt boven aan het scherm weergegeven.
  Illustratie van een lijst met recent gebruikte apps en een klein scherm weergegeven op het scherm van het tv-toestel
 2. Druk op de (Enter)-knop op de afstandsbediening.
 3. Gebruik de knoppen onder het kleine scherm om het kleine scherm te sluiten of om terug te keren naar schermvullende weergave.
  De onderstaande afbeelding is een visuele voorstelling en kan afwijken van het werkelijke scherm.
  Illustratie van een lijst met recent gebruikte apps en een klein scherm weergegeven op het scherm van het tv-toestel
[19] Handige functies

Veilig werken met apps en videostreaming (Beveiliging en beperkingen)

U zorgt ervoor dat het tv-toestel veilig wordt gebruikt door installatiebeperkingen op te leggen voor apps die zijn gedownload uit een onbekende bron of door leeftijdsbeperkingen op te leggen voor programma's en video's. (Sommige functies gelden mogelijk niet voor uw model/regio/land.)

U kunt functies beperken met de volgende instellingen.

Leeftijdsbeperking instellen voor programma's

 1. Druk op de HOME-knop op de afstandsbediening en selecteer achtereenvolgens de volgende instellingen.
  [Instellingen] — [Systeem] — [Kinderbeveiliging] — [Zenders & Externe ingangen] — [TV-classificatie].
  De opties zijn afhankelijk van uw model/land/regio/instellingen.

Apps beperken (wachtwoordvergrendeling)

Hiermee kunt u het voor kinderen onmogelijk maken om apps zoals een internetbrowser te gebruiken.

Beperkingen worden ingesteld in [Kinderbeveiliging].

Als dit is ingesteld, bent u bij het starten van een app verplicht om de pincode in te voeren.

 1. Druk op de HOME-knop op de afstandsbediening en selecteer achtereenvolgens de volgende instellingen.
  [Instellingen] — [Systeem] — [Kinderbeveiliging] — [Apps]
 2. Stel de pincode in of voer deze in.
 3. Schakel [Apps beperken] in.
 4. Selecteer in de lijst met apps alle apps die u wilt beperken.
  Beperkte apps veranderen van (Ontgrendeld) in (Vergrendeld). Als u alle apps wilt beperken, selecteert u [Alle apps].

Installatie van apps uit onbekende bronnen beperken

 1. Druk op de HOME-knop op de afstandsbediening en selecteer achtereenvolgens de volgende instellingen.
  [Instellingen] — [Privacy] — [Beveiliging en beperkingen] — [Onbekende bronnen] — wijzig de instelling in [Onbekende apps installeren].

Opmerking

 • Als u de instellingen bij [Beveiliging en beperkingen] wijzigt, worden uw toestel en persoonlijke gegevens kwetsbaarder voor aanvallen van onbekende apps uit een andere bron dan Play Store. U gaat ermee akkoord dat u volledig zelf verantwoordelijk bent voor schade aan uw toestel of verlies van gegevens als gevolg van het gebruik van deze apps.
 • Als u de pincode vergeet, moet u het tv-toestel terugzetten op de oorspronkelijke fabrieksinstellingen. Vergeet de pincode niet.

Hint

 • Afhankelijk van de app kunnen er nog meer beperkingen beschikbaar zijn. Raadpleeg de Help van de app voor meer informatie.

De gebruiksduur van het tv-toestel beperken

Hiermee bepaalt u hoe lang kinderen het tv-toestel mogen gebruiken.

 1. Druk op de HOME-knop op de afstandsbediening en selecteer achtereenvolgens de volgende instellingen.
  [Instellingen] — [Systeem] — [Kinderbeveiliging] — [Schermtijd]
 2. Stel de pincode in of voer deze in.
 3. Schakel [Schermtijd beperken] in om de beperking te activeren.
  De beperkingsinstelling wordt weergegeven onder [Schermtijd beperken]. Als u de instelling wilt wijzigen, doet u dit in [Tijdsbeperking voor het gebruik] of [Beperkte tijdsperiode].
[20]

Tv kijken

 • Tv-programma's bekijken
 • Handige functies tijdens het tv-kijken
 • De beeld- en geluidskwaliteit aanpassen aan uw voorkeuren
[21] Tv kijken

Tv-programma's bekijken

 • Weten wat de pictogrammen van de informatiebalk betekenen
 • De programmagids gebruiken
 • Zenderinstellingen configureren
 • Het TV-menu gebruiken
 • Interactieve tv-diensten gebruiken
[22] Tv-programma's bekijken | Tv-programma's bekijken

Weten wat de pictogrammen van de informatiebalk betekenen

Wanneer u een andere zender kiest, wordt er kort een informatiebalk getoond. De volgende pictogrammen kunnen worden weergegeven.

Lijst van pictogrammen met beschrijving :
datadienst (uitzendtoepassing)
:
radiodienst
:
versleutelde/abonnementsdienst
:
meertalige audio beschikbaar
:
ondertitels beschikbaar
:
ondertitels en/of audio beschikbaar voor slechthorenden
:
aanbevolen minimumleeftijd voor het actuele programma (van 3 tot 18 jaar)
:
Kinderslot
:
audio beschikbaar voor visueel gehandicapten
:
audio van gesproken ondertitels beschikbaar
:
meerkanaalsaudio beschikbaar
[23] Tv-programma's bekijken | Tv-programma's bekijken

De programmagids gebruiken

Hier vindt u snel uw favoriete programma's.

 1. Druk op de GUIDE-knop om de digitale programmagids weer te geven.
 2. Selecteer het programma dat u wilt bekijken.
  De details van het programma worden getoond.
 3. Selecteer [Kijken] om het programma te bekijken.

Hint

 • (Alleen voor modellen die geschikt zijn voor aansturing van een kabel/satelliet receiver) Als u [Instelling bediening kabel-/satellietreceiver] uitvoert in [Instelling kabel-/satellietreceiver] onder [Externe ingangen], kunt u de programmagids van de kabel/satelliet receiver weergeven.
[24] Tv-programma's bekijken | Tv-programma's bekijken

Zenderinstellingen configureren

 • Digitale uitzendingen ontvangen
 • Satellietuitzendingen ontvangen
 • Zenders sorteren of bewerken
[25] Zenderinstellingen configureren | Zenderinstellingen configureren | Zenderinstellingen configureren

Digitale uitzendingen ontvangen

 1. Druk op de HOME-knop en selecteer vervolgens [Instellingen] — — [Zenders & Ingangen] — [Zenders] — [Zender installatie] — [Automatische programmering].
 2. Volg de instructies op het scherm om af te stemmen op alle beschikbare digitale zenders en deze op te slaan in het tv-toestel.

Het afstembereik wijzigen

Druk op de HOME-knop en selecteer vervolgens [Instellingen] — [Zenders & Ingangen] — [Zenders] — [Zender installatie] — [Advanced instell] — [Afstemmingsbereik] — [Normaal] of [Uitgebreid].

[Normaal]
Hiermee zoekt u naar de zenders die in uw regio/land beschikbaar zijn.
[Uitgebreid]
Hiermee zoekt u naar de zenders die beschikbaar zijn ongeacht regio/land.

Hint

 • U kunt het tv-toestel opnieuw afstemmen door [Automatische programmering] te selecteren na een verhuizing of na een verandering van serviceprovider, of om te zoeken naar nieuwe zenders die aan het aanbod zijn toegevoegd.
[26] Zenderinstellingen configureren | Zenderinstellingen configureren | Zenderinstellingen configureren

Satellietuitzendingen ontvangen

Als u een schotelantenne hebt, kunt u satellietuitzendingen bekijken nadat u de tunerinstellingen hebt geconfigureerd.

 1. Druk op de HOME-knop en selecteer vervolgens [Instellingen] — [Zenders & Ingangen] — [Zenders] — [Zender installatie] — [Automatische programmering] — [Instellen] voor satellietuitzendingen (met abonnement).
 2. Volg de instructies op het scherm.
[27] Zenderinstellingen configureren | Zenderinstellingen configureren | Zenderinstellingen configureren

Zenders sorteren of bewerken

U kunt de zenders weergeven in de volgorde die u zelf wilt.

 1. Druk op de HOME-knop en selecteer vervolgens [Instellingen] — [Zenders & Ingangen] — [Zenders] — [Kanaallijst bewerken].
  Als er meerdere items worden weergegeven, selecteer dan het item dat u wilt bewerken.
 2. Kies de zender die u wilt verplaatsen.
  U kunt kiezen wat u met de geselecteerde zender wilt doen: [Invoegen] of [Wisselen]. Als u wijzigingen wilt aanbrengen, selecteert u [Sorteertype].
  U kunt meerdere zenders selecteren door op de gele knop te drukken.
 3. Kies de nieuwe positie voor de geselecteerde zender.
 4. Selecteer [Gereed] om de wijzigingen toe te passen.

Opmerking

 • De beschikbare opties kunnen variëren afhankelijk van uw regio/land.
[28] Tv-programma's bekijken | Tv-programma's bekijken

Het TV-menu gebruiken

Druk op de TV-knop terwijl u een tv-uitzending bekijkt om het [TV-menu] weer te geven. Er wordt een zenderlijst weergegeven in [TV-menu] en u kunt tijdens het tv kijken gemakkelijk programma's selecteren op andere zenders.

Wanneer u de ingebouwde tuner gebruikt, kunt u uw favoriete zenders toevoegen.

Afbeelding van het tv-scherm

Opmerking

 • Welk scherm en welke menu's worden weergegeven, hangt af van wat u bekijkt en van uw model/land/regio.
 1. Druk op de TV-knop terwijl u een tv-uitzending bekijkt.
  De TV-menu wordt aan de onderrand van het scherm weergegeven.
 2. Beweeg de markering naar links of rechts en selecteer het programma dat u wilt zien.
  Als u de markering omlaag beweegt en [TV-besturing] of [Afstandsbediening] selecteert, worden opties weergegeven die beschikbaar zijn tijdens het kijken. U kunt ook opties zoals [Digitaal] of [Kabel] selecteren om de weergegeven zenderlijst te wijzigen. (Welke opties worden weergegeven, hangt af van wat u aan het kijken bent.)

Hint

 • Als u de zender waarnaar u kijkt wilt toevoegen aan de favorieten, drukt u op de (omhoog)-knop op de afstandsbediening vanuit het [TV-menu] en vervolgens voegt u vanuit het weergegeven menu het kanaal toe aan de favorieten.
 • U kunt de TV-knop op de afstandsbediening gebruiken om de zenders van de kabel/satelliet receiver weer te geven.

  Druk op de HOME-knop en selecteer vervolgens [Instellingen] — [Zenders & Ingangen] — [Snelkoppeling voor TV-knop].

  Selecteer vervolgens de ingang waarop de kabel/satelliet receiver is aangesloten.

 • Als u een kabel/satelliet receiver hebt geconfigureerd tijdens de eerste installatie, kunt u op de TV-knop drukken om de zenderlijst van de kabel/satelliet receiver weer te geven.

  U kunt de kabel/satelliet receiver ook bedienen met het bedieningspaneel dat wordt weergegeven wanneer u [Afstandsbediening] selecteert.

  Modellen die geschikt zijn voor aansturing van een kabel/satelliet receiver, hebben [Instelling kabel-/satellietreceiver] in [Instellingen] — [Zenders & Ingangen] — [Externe ingangen].

[29] Tv-programma's bekijken | Tv-programma's bekijken

Interactieve tv-diensten gebruiken

Tekstinformatie weergeven

U kunt tekstinformatie en op tekst gebaseerde grafische informatie bekijken, waaronder nationale nieuwsberichten, weervoorspellingen en de tv-programmering. U kunt informatie zoeken die u interesseert en vervolgens selecteren welke informatie u wilt weergeven door een getal in te voeren.

 1. Druk op de (tekst)-knop om tekstinformatie weer te geven.

Over de dienst voor digitale tekstinformatie

De dienst voor digitale tekst biedt een rijke inhoud met heldere graphics en beelden. Diverse functies zijn beschikbaar, zoals paginakoppelingen en een eenvoudige navigatiemethode. Deze dienst wordt door heel wat zenders ondersteund. (De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw model/regio/land.)

Over de dienst voor digitale interactieve toepassing

De dienst voor interactieve toepassing biedt digitale tekst en graphics van hoge kwaliteit in combinatie met geavanceerde opties. Deze dienst wordt door zenders ondersteund. (De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw model/regio/land.)

Opmerking

 • De interactieve dienst is alleen beschikbaar als deze wordt aangeboden door de zender.
 • De beschikbare functies en scherminhoud variëren afhankelijk van de zender.
 • Als u ondertitels geselecteerd hebt en u een digitale teksttoepassing start met behulp van de (tekst)-knop, is het mogelijk dat de ondertitels in bepaalde omstandigheden niet langer worden weergegeven. Wanneer u de digitale teksttoepassing sluit, zal de weergave van de ondertiteling automatisch hervat worden.
[30] Tv kijken

Handige functies tijdens het tv-kijken

Timers
Gebruik een timer om het tv-toestel in en uit te schakelen.
Raadpleeg Timers en klok voor meer informatie.
Kinderslot
Gebruik [Kinderbeveiliging] om beperkingen te configureren voor kinderen.
Raadpleeg Systeem voor meer informatie.
(ondertitelinstelling)
Wijzig de ondertitelweergave door te drukken op de knop (ondertitelinstelling) tijdens het kijken naar inhoud met beschikbare ondertitels.
Aanpassing van de beeldkwaliteit/geluidskwaliteit
Pas de beeld- en geluidskwaliteit aan uw voorkeuren aan.
Raadpleeg Weergave en geluid voor meer informatie.
Beeld-in-beeld
Gebruik het Startmenu terwijl de inhoud die u bekijkt wordt weergegeven in een hoek van het scherm.
Raadpleeg Het beeld weergeven in het klein voor meer informatie.
[31] Tv kijken

De beeld- en geluidskwaliteit aanpassen aan uw voorkeuren

 • De beeldkwaliteit aanpassen
 • De geluidskwaliteit aanpassen
 • Geavanceerde instellingen voor "Geluid"
 • Geavanceerd automatisch volume
 • Balans
[32] De beeld- en geluidskwaliteit aanpassen aan uw voorkeuren | De beeld- en geluidskwaliteit aanpassen aan uw voorkeuren

De beeldkwaliteit aanpassen

U kunt diverse instellingen voor het tv-beeld configureren, zoals de kleur en helderheid van het beeld of de schermgrootte.

Opmerking

 • Wat u in werkelijkheid op het scherm ziet en welke instellingen concreet beschikbaar zijn, hangt af van uw model/land/regio en de inhoud die u bekijkt.

Druk op de HOME-knop en selecteer vervolgens [Instellingen] — [Weergave en geluid] — de gewenste optie.

U kunt de volgende instellingen aanpassen.

Beeld

Beeldinstellingen, zoals Helderheid, Kleur en Tint aanpassen.

Basisinstelling
U kunt het volgende instellen.
Beeldmodus
Pas de beeldkwaliteit aan volgens de inhoud die u bekijkt, zoals films of sport.
Beeldinstellingen voor *** resetten
Zet de beeldinstellingen voor de huidige beeldmodus terug op de standaardwaarden.
Autom. beeldmodus
Selecteert automatisch de beeldmodus op basis van de inhoud die u bekijkt.

Opmerking

 • Afhankelijk van het weergaveapparaat of signaal lukt de herkenning in de Autom. beeldmodus mogelijk niet en verandert de beeldmodus dus ook niet. Verander in dit geval de beeldkwaliteit handmatig bij [Beeldmodus]. (Alleen modellen met H in de modelnaam of vanaf de A8- en A9-serie)
Modus 'Gekalibreerd voor ***'
Hiermee stelt u het beeld tijdens het kijken naar ondersteunde videostreaming en ondersteunde apps in op de kwaliteit die het best aansluit op wat de maker van de inhoud bedoeld heeft.
Licht Sensor
De helderheid optimaliseren voor omgevingslicht.
Helderheid
Pas de achtergrondverlichting aan om de helderste witkleuren en diepste zwartkleuren weer te geven.
Kleur
Pas het kleurverzadigingsniveau en de tint aan.
Scherpte
Pas de helderheid van het beeld aan en maak het beeld minder grof.
Beweging
U kunt het volgende instellen.
Motionflow
Hiermee verfijnt u bewegende beelden. Het aantal beelden wordt verhoogd om video's vlotter weer te geven. Als u [Gebruiker] selecteert, kunt u [Soepelheid] en [Helderheid] aanpassen.
Film Modus
Optimaliseert de beeldkwaliteit op basis van videocontent, zoals films en computer graphics. Hiermee zorgt u voor een soepele reproductie van gefilmde beelden (opgenomen met een snelheid van 24 beelden per seconde), zoals speelfilms.
Videosignaal
U kunt het volgende instellen.
HDR-modus
Beeld dat geschikt is voor HDR-signaal (High Dynamic Range).
Videobereik HDMI
Selecteer het signaalbereik voor de HDMI-ingang.
Kleurruimte
Het kleurreproductiebereik wijzigen.
Geavanceerde kleuraanpassing
U kunt het volgende instellen.
Geav. Kleurtemperatuur: Basisinstelling
Pas heel nauwkeurig de kleurtemperatuur aan voor elke kleur.
Geav. Kleurtemperatuur: Meerdere punten (***p)
Het toestel wordt uitgeleverd met optimale instellingen. Gebruik deze instellingen voor professionele aanpassingen. Voor deze aanpassing wordt het gebruik van een analyseapparaat (colour analyser) aangeraden.
Aanpassing per kleur
Voor elke kleur kleurtint, kleurverzadiging en lichtheid aanpassen.

Beeldregeling

De hoogte-breedteverhouding en het zichtbare schermgedeelte aanpassen.

Wide-modus
Beeldgrootte aanpassen.
4:3 standaard
Automatisch aanpassen voor 4:3-beelden.
Auto Display omgeving
Past het zichtbare schermgedeelte automatisch aan op basis van het signaal.
Beeld bereik
Zichtbaar schermgedeelte aanpassen.
Schermpositie
De verticale en horizontale positie van het scherm aanpassen.
Verticale Grootte
Beeld verticaal uitrekken.
[33] De beeld- en geluidskwaliteit aanpassen aan uw voorkeuren | De beeld- en geluidskwaliteit aanpassen aan uw voorkeuren

De geluidskwaliteit aanpassen

U kunt diverse instellingen voor het geluid van het tv-toestel configureren, zoals de geluidskwaliteit en geluidsmodus.

Opmerking

 • Wat u in werkelijkheid op het scherm ziet en welke instellingen concreet beschikbaar zijn, hangt af van uw model/land/regio, tv-instellingen en het aangesloten apparaat.

Druk op de HOME-knop en selecteer vervolgens [Instellingen] — [Weergave en geluid] — de gewenste optie.

U kunt de volgende instellingen aanpassen.

Geluid
U kunt instellingen opgeven per ingang, zoals voor het tv-toestel zelf of voor HDMI, en andere algemene instellingen, om verschillende geluidseffecten te krijgen.
Hieronder staan de instellingen die u kunt configureren.
Geluid Modus
Hiermee selecteert u de gewenste modus op basis van uw omgeving en voorkeuren, zoals [Bioscoop], [Muziek] of [Dolby Audio].
Geluidsaanpassing
Hiermee past u de geluidskwaliteit heel nauwkeurig aan voor elke geluidsmodus (bij modellen met Geluid Modus).
Volumeniveau
Hiermee past u het volume van de huidige ingang aan.
Geavanceerd automatisch volume
Hiermee houdt u het volume constant voor alle programma's en ingangen.
Raadpleeg Geavanceerd automatisch volume voor meer informatie.
Balans
Hiermee past u de luidsprekerbalans aan.
TV-positie
Wijzig [TV-positie] op basis van de installatiemethode van het tv-toestel. Als het tv-toestel aan de muur hangt of op een tv-standaard staat, stelt u respectievelijk [Muurbevest.] of [Tafelstandaard] in.
Acoustisce automatische kalibratie
Hiermee kunt u de audioweergave bijregelen op basis van uw kijkomgeving. Raadpleeg Automatische akoestische kalibratie uitvoeren voor meer informatie.
Reset
Hiermee herstelt u de standaardwaarden van alle geluidsinstellingen.
Audio-uitgang
Afbeelding van een geluidsinstallatie
U kunt configureren of het geluid wordt weergegeven via de hoofdtelefoon of een audiosysteem in plaats van via de luidsprekers van het tv-toestel.
Hieronder staan de instellingen die u kunt configureren.
Speakers
Tv of externe luidsprekers selecteren.
Modus TV-middenspeaker
Hiermee geeft u aan dat u de luidsprekers van het tv-toestel wilt gebruiken als middenluidspreker van uw thuisbioscoopsysteem.
Raadpleeg Het tv-toestel gebruiken als een middenluidspreker (alleen modellen met Modus TV-middenspeaker) voor meer informatie.
Prioriteit van audiosysteem
Als deze optie is ingeschakeld, wordt de audio-uitgang bij het inschakelen van het tv-toestel automatisch omgeschakeld naar een audiosysteem met ondersteuning voor BRAVIA Sync.
Home Theater-beheer
Schakelt audiosysteem in zodat u deze kan bedienen.
Synchronisatie Geluid Modus
Hiermee wordt het geluidsveld van het opgegeven audiosysteem automatisch aangepast wanneer de geluidsmodus van het tv-toestel verandert.
A/V-synchronisatie
Hiermee past u de timing van de audio en video aan bij gebruik van een Bluetooth A2DP-geluidsapparaat of een specifiek audiosysteem dat is aangesloten met een HDMI-kabel.
eARC-modus
Als [Auto] is geselecteerd, wordt geluid van hoge kwaliteit weergegeven wanneer een apparaat met eARC-ondersteuning wordt aangesloten op een HDMI-aansluiting met het label "ARC" of "eARC/ARC". eARC is een uitgebreide versie van ARC en betekent Enhanced Audio Return Channel. Wanneer u een apparaat met ondersteuning voor eARC aansluit, kunt u genieten van niet-gecomprimeerde, hoogwaardige audio-indelingen en nieuwere surround-audio-indelingen, naast de audio-indelingen die ARC-aansluitingen eerder al ondersteunden. Raadpleeg voor audio-indelingen met eARC-ondersteuning Audio-indelingen die kunnen worden doorgegeven met eARC.
Als u het tv-toestel en een apparaat met eARC-ondersteuning wilt verbinden, moet u een eARC-ondersteunende HDMI-kabel* gebruiken. Als u een apparaat met eARC-ondersteuning wilt verbinden, raadpleegt u Een audiosysteem aansluiten.
* We adviseren Sony's Premium high speed HDMI‐kabel(s).
Digitale audio-uitgang
Configureer de modus voor de weergave van digitale audio. Deze instelling is alleen beschikbaar wanneer [Speakers] wordt ingesteld op [Audiosysteem].

Hint

 • De signaaloverdacht geeft minder verslechtering en ruis en de geluidskwaliteit is superieur in vergelijking met analoge verbindingen.
Volume digitale audio-uitgang
Alleen gebruikt voor PCM. Er is een volumeverschil tussen PCM en gecomprimeerd geluid.
Dolby Digital Plus-uitvoer
Hiermee selecteert u de weergave voor Dolby Digital Plus voor audiosystemen die Dolby Digital Plus en ARC ondersteunen. Als u ARC en de optische audio-uitgang gebruikt, selecteer dan [Dolby Digital]. (Dolby Digital Plus wordt gedempt via de optische audio-uitgang.)

Hint

 • Dolby Digital Plus is een hoogwaardig surround-geluid dat wordt verwerkt door Dolby's akoestische technologie.
Pass through modus
Hiermee worden de audiosignalen doorgestuurd naar een audiosysteem zonder ze te decoderen.
Als u wilt dat de verbindingsmethode gebruikmaakt van de doorgeefmodus, raadpleegt u Een audiosysteem aansluiten.
[34] De beeld- en geluidskwaliteit aanpassen aan uw voorkeuren | De beeld- en geluidskwaliteit aanpassen aan uw voorkeuren

Geavanceerde instellingen voor "Geluid"

Op deze pagina worden diverse instellingen beschreven voor de functies die u kunt configureren in [Geluid].

Opmerking

 • Wat u in werkelijkheid op het scherm ziet en welke instellingen concreet beschikbaar zijn, hangt af van uw model/land/regio, tv-instellingen en het aangesloten apparaat.

[Geluid Modus]-instellingen

InstellingBeschrijving
StandaardDe geluidskwaliteit optimaliseren voor algemene inhoud.
DialoogGeschikt voor gesproken dialoog.
BioscoopSurround sound optimaliseren voor films.
MuziekU ervaart dynamisch, helder geluid zoals van een concert.
SportHiermee wordt een grote ruimte gesimuleerd zoals een stadion of een andere zaal.
Dolby AudioGeluid uitvoeren dat wordt verwerkt door Dolby akoestische technologie.

[Geluidsaanpassing]

InstellingBeschrijving
SurroundRealistisch surround-geluid virtueel reproduceren.
SurroundeffectHiermee past u het surround-geluidseffect aan.
EqualizerHiermee past u het geluid aan op basis van frequentie.
SpraakzoomHiermee benadrukt u stemmen.
Dialoog verbeteringHiermee worden stemmen benadrukt wanneer [Geluid Modus] wordt ingesteld op [Dolby Audio].

[Volumeniveau]

InstellingBeschrijving
Volume offsetHiermee past u het volume van de huidige ingang aan ten opzichte van andere ingangen.
Dolby dynamisch bereikHiermee wordt het verschil in volume gecorrigeerd tussen verschillende kanalen (alleen voor Dolby Digital-geluid).
MPEG-audioniveauHiermee past u het volume van MPEG-geluid aan.
HE‑AAC dynamisch bereikHiermee wordt het verschil in volume gecorrigeerd tussen verschillende kanalen (alleen voor HE-AAC-geluid).
HE‑AAC‑audioniveauHiermee past u het volume van HE-AAC-geluid aan.
[35] De beeld- en geluidskwaliteit aanpassen aan uw voorkeuren | De beeld- en geluidskwaliteit aanpassen aan uw voorkeuren

Geavanceerd automatisch volume

Het volume wordt automatisch aangepast aan een bepaald niveau in overeenstemming met een verandering van het volumeniveau van uitzendingen of ingangssignalen.
Dankzij vermindering van het verschil in volume dat optreedt bij de wisseling van kanaal of ingang kunt u kijken met een constant volumeniveau. Als u deze functie wilt inschakelen, drukt u op de HOME-knop op de afstandsbediening en selecteert u vervolgens de volgende instellingen.
[Instellingen] — [Weergave en geluid] — [Geluid] — [Geavanceerd automatisch volume]

Afbeelding van geavanceerde, automatische volume-aanpassing

Opmerking

 • Het effect hangt af van uw model/land/regio, instellingen, uitzending en ingangssignaal.
[36] De beeld- en geluidskwaliteit aanpassen aan uw voorkeuren | De beeld- en geluidskwaliteit aanpassen aan uw voorkeuren

Balans

Hiermee past u de balans tussen het geluid van links en rechts aan.
Als gevolg van de afstand tot muren en ramen en de weerkaatsing van het geluid hoort u mogelijk het geluid van links en van rechts uit balans raken. U kunt de volumebalans herstellen naar het optimale niveau voor de kijkomgeving. Als u deze functie wilt inschakelen, drukt u op de HOME-knop op de afstandsbediening en selecteert u vervolgens de volgende instellingen.
[Instellingen] — [Weergave en geluid] — [Geluid] — [Balans]

Afbeelding van balansaanpassing

Opmerking

 • Het effect hangt af van uw model/land/regio, instellingen en installatie-omgeving.
[37]

Tv-programma's opnemen

 • Opnemen op een harde schijf met USB-aansluiting
 • Opgenomen inhoud bekijken/verwijderen
 • Weten wat de symbolen in de lijst met opnamen betekenen
[38] Tv-programma's opnemen

Opnemen op een harde schijf met USB-aansluiting

 • Een harde schijf met USB-aansluiting registreren
 • One-touch-opnamen maken
 • Timeropnamen maken
 • Informatie over het gebruik van een harde schijf met USB-aansluiting voor het maken van opnamen
[39] Opnemen op een harde schijf met USB-aansluiting | Opnemen op een harde schijf met USB-aansluiting

Een harde schijf met USB-aansluiting registreren

Modellen die geschikt zijn voor het maken van opnamen op een harde schijf met USB-aansluiting hebben [Configuratie opnameapparaat] in [Instellingen] — [Zenders & Ingangen].

Sluit een harde schijf via USB aan op uw tv-toestel, registreer deze harde schijf bij het tv-toestel en neem vervolgens digitale uitzendingen op.

Sluit de harde schijf met USB-aansluiting aan op de USB-poort van het tv-toestel met het label "HDD REC" (als u een blauwe USB-poort ziet, dan ondersteunt die poort opnamen op een harde schijf).

Illustratie van de verbindingsmethode
 1. Harde schijf met USB-aansluiting
 2. USB-kabel (niet bijgeleverd)
 1. Sluit een harde schijf met USB-aansluiting aan op de USB-poort (blauw) met het label "HDD REC" op het tv-toestel.
 2. Schakel de harde schijf met USB-aansluiting in.
 3. Wacht tot [USB-drive aangesloten] wordt weergegeven op het scherm.
  Als deze melding niet wordt weergegeven, kunt u de harde schijf met USB-aansluiting handmatig registreren via het instellingenmenu.
 4. Selecteer [Registreren voor opnemen].
 5. Volg de instructies op het scherm om de harde schijf met USB-aansluiting te registeren.

Opmerking

 • Als de melding "Kan geen USB-HDD detecteren voor opname" wordt weergegeven tijdens de registratie van stap 4, volg dan de instructies in de melding en controleer of de harde schijf met USB-aansluiting voor het maken van opnamen wel is aangesloten op de Super Speed USB-poort (blauw).
  Als de harde schijf met USB-aansluiting voor het maken van opnamen ook na controle van de aansluiting niet wordt herkend, dan moet u de harde schijf met USB-aansluiting opnieuw registreren, want dit betekent dat hij mogelijk al is geregistreerd voor andere doeleinden dan het maken van opnamen. Zie "De harde schijf met USB-aansluiting kan niet worden geregistreerd." om de harde schijf met USB-aansluiting opnieuw te registreren voor het maken van opnamen.

Een harde schijf met USB-aansluiting handmatig registreren

 1. Druk op de HOME-knop en selecteer de volgende instellingen.
  [Instellingen] — [Zenders & Ingangen] — [Configuratie opnameapparaat] — [HDD-registratie].

De registratie van een harde schijf met USB-aansluiting ongedaan maken

 1. Druk op de HOME-knop en selecteer vervolgens [Instellingen] — [Zenders & Ingangen] — [Configuratie opnameapparaat] — [HDD-deregistratie] — het apparaat waarvan u de registratie ongedaan wilt maken.
[40] Opnemen op een harde schijf met USB-aansluiting | Opnemen op een harde schijf met USB-aansluiting

One-touch-opnamen maken

Modellen die geschikt zijn voor het maken van opnamen op een harde schijf met USB-aansluiting hebben [Configuratie opnameapparaat] in [Instellingen] — [Zenders & Ingangen].

 1. Druk terwijl u het programma aan het bekijken bent dat u wilt opnemen, op de REC-knop.
 2. Stel in het weergegeven scherm de eindtijd van de opname in.

De opname handmatig stoppen

 1. Druk op de TV-knop en selecteer [TV-besturing] of [Afstandsbediening].
 2. Selecteer [REC. stop] in het weergegeven scherm.
[41] Opnemen op een harde schijf met USB-aansluiting | Opnemen op een harde schijf met USB-aansluiting

Timeropnamen maken

Modellen die geschikt zijn voor het maken van opnamen op een harde schijf met USB-aansluiting hebben [Configuratie opnameapparaat] in [Instellingen] — [Zenders & Ingangen].

 1. Druk op de GUIDE-knop.
 2. Selecteer het gewenste programma in de programmagids en selecteer vervolgens [Timer REC].
 3. Selecteer [Instellen timer].

Handmatig de timer instellen door de datum, de tijd en de zender op te geven.

 1. Druk op de REC LIST- of TITLE LIST-knop.
 2. Selecteer [Timer-lijst/Timer-instellingen] — [Instellen timer] — [Timer handmatig instellen].
 3. Configureer de timerinstelling.
 4. Selecteer [Instellen timer].

Timerinstellingen controleren, wijzigen of verwijderen

In [Opname timer-lijst] controleert, wijzigt of verwijdert u de timerinstellingen.

 1. Druk op de REC LIST- of TITLE LIST-knop.
 2. Selecteer [Timer-lijst/Timer-instellingen] — [Opname timer-lijst] en pas de instellingen aan.

Hint

 • U kunt maximaal 32 timerinstellingen maken.
 • Als de opname mislukt, wordt de reden genoemd in [Opnamefoutlijst]. Druk op de REC LIST of TITLE LIST-knop en selecteer vervolgens [Opnamefoutlijst] in [Timer-lijst/Timer-instellingen].
 • In de programmagids kunt u de markering naar het gewenste programma verplaatsen en op de REC-knop drukken om de timeropname voor dat programma in te stellen.

Opmerking

 • Opnemen met timer werkt niet als de stekker van het netsnoer niet in het stopcontact zit.
[42] Opnemen op een harde schijf met USB-aansluiting | Opnemen op een harde schijf met USB-aansluiting

Informatie over het gebruik van een harde schijf met USB-aansluiting voor het maken van opnamen

Modellen die geschikt zijn voor het maken van opnamen op een harde schijf met USB-aansluiting hebben [Configuratie opnameapparaat] in [Instellingen] — [Zenders & Ingangen].

 • De harde schijf met USB-aansluiting mag alleen worden gebruikt om op te nemen. Gebruik een andere harde schijf met USB-aansluiting als u foto's en video's wilt bekijken.
 • Alleen harde schijven met USB-aansluiting die groter zijn dan 32 GB worden ondersteund.
 • Aansluiting van een harde schijf met USB-aansluiting via een USB-hub wordt niet ondersteund. Sluit het apparaat rechtstreeks aan op het tv-toestel.
 • Alle gegevens die op de harde schijf met USB-aansluiting opgeslagen zijn, worden gewist tijdens de formatteerfase van het registratieproces. De harde schijf met USB-aansluiting kan niet worden gebruikt met een pc na registratie bij het tv-toestel. Als u de harde schijf met USB-aansluiting wilt gebruiken in combinatie met een pc, moet u de schijf formatteren op een pc. (Merk op dat alle gegevens op de harde schijf met USB-aansluiting worden gewist.)
 • U kunt maximaal 8 harde schijven met USB-aansluiting registreren.
 • Alleen dit tv-toestel is in staat om de gegevens af te spelen die zijn opgenomen op de harde schijf met USB-aansluiting die bij dit tv-toestel is geregistreerd.
 • Opnemen wordt alleen ondersteund voor digitale tv- en radio-uitzendingen. Het opnemen van data-uitzendingen wordt niet ondersteund.
 • Gecodeerde/versleutelde signalen kunnen niet worden opgenomen.
 • Opnemen is niet mogelijk in de volgende gevallen:
  • Het tv-toestel herkent de geregistreerde harde schijf met USB-aansluiting niet.
  • Er zijn meer dan 1.000 programma's opgenomen op de harde schijf met USB-aansluiting.
  • De harde schijf met USB-aansluiting is vol.
 • Automatische selectie van het programma lukt mogelijk niet tijdens de opname van het programma.
 • Een programma kan alleen worden opgenomen als dat is toegestaan.
 • Als u een Conditional Access Module (CAM) gebruikt, gebruik het kinderslot daarvan dan niet. Dit werkt mogelijk niet bij een opname. Gebruik in plaats hiervan de programmablokkering of de eigen kinderslotfunctie van het tv-toestel als dit wordt ondersteund door de zender.
 • In Noorwegen kunnen bepaalde programma's niet worden opgenomen als gevolg van wettelijke beperkingen.
 • Als het tv-toestel tijdens het maken van een opname op een harde schijf met USB-aansluiting wordt blootgesteld aan schokken of stoten, kan er ruis voorkomen in de opname.
 • Sony kan in geen geval aansprakelijk zijn voor mislukte opnames of schade aan of verlies van opgenomen inhoud veroorzaakt door of gerelateerd aan defecten van het tv-toestel, storingen in het signaal of andere problemen.
[43] Tv-programma's opnemen

Opgenomen inhoud bekijken/verwijderen

Modellen die geschikt zijn voor het maken van opnamen op een harde schijf met USB-aansluiting hebben [Configuratie opnameapparaat] in [Instellingen] — [Zenders & Ingangen].

Opgenomen inhoud bekijken

 1. Druk op de REC LIST- of TITLE LIST-knop en selecteer vervolgens de inhoud die u wilt bekijken.

Opgenomen inhoud verwijderen

 1. Druk op de REC LIST of TITLE LIST-knop.
 2. Selecteer (pictogram Verwijderen) rechts naast het programma dat u wilt verwijderen.
  Als u meerdere programma's wilt verwijderen, selecteert u (pictogram Meerdere verwijderen) rechts naast alle programma's die u wilt verwijderen en vervolgens selecteert u (pictogram Verwijderen).

Raadpleeg voor informatie over de betekenis van de symbolen in de lijst met opnamen Weten wat de symbolen in de lijst met opnamen betekenen.

[44] Tv-programma's opnemen

Weten wat de symbolen in de lijst met opnamen betekenen

Lijst van pictogrammen met beschrijving :
Nog niet bekeken opname
:
Beveiligde opname
:
Opname is bezig
[45]

Het tv-toestel gebruiken met andere apparaten

 • USB-apparaten
 • Blu-ray- en dvd-spelers
 • Kabel/satelliet receiver
 • Het scherm van een app op een iPhone/smartphone of iPad/tablet weergeven op het tv-toestel
 • Computers, camera's en camcorders
 • Audiosysteem (zoals een AV-ontvanger of soundbar)
 • Bluetooth-apparaten
 • BRAVIA Sync-compatibele apparaten
 • Beelden van compatibele apparaten bekijken in 4K- of 8K-resolutie
 • BRAVIA-connectiviteitshandleiding
[46] Het tv-toestel gebruiken met andere apparaten

USB-apparaten

 • Inhoud afspelen die op een USB-apparaat opgeslagen is
 • Informatie over USB-apparaten die worden gebruikt voor het opslaan van foto's en muziek
 • Ondersteunde bestanden en bestandsindelingen
[47] USB-apparaten | USB-apparaten

Inhoud afspelen die op een USB-apparaat opgeslagen is

Als u programma's wilt opnemen op een USB-opslagapparaat of opgenomen programma's wilt bekijken, raadpleeg dan Tv-programma's opnemen.

Een USB-apparaat aansluiten

Sluit een USB-opslagapparaat aan op de USB-poort van het tv-toestel om te genieten van foto-, muziek- en videobestanden die opgeslagen zijn op het apparaat.

Illustratie van de verbindingsmethode
 1. USB-opslagapparaat

Genieten van foto's/muziek/films die opgeslagen zijn op een USB-apparaat

U kunt foto's/muziek/films die opgeslagen zijn op een USB-apparaat weergeven op het tv-scherm.

 1. Als het USB-apparaat dat aangesloten is op het tv-toestel een aan/uit-schakelaar heeft, schakelt u deze in.
 2. Druk op de HOME-knop, selecteer Apps in het Startmenu en selecteer vervolgens [Mediaspeler].
  Als de meegeleverde afstandsbediening een APPS-knop heeft, kunt u op de APPS-knop drukken.
 3. Selecteer de naam van het USB-apparaat.
 4. Selecteer de map en vervolgens het bestand dat u wilt afspelen.

De ondersteunde bestandsformaten controleren

 • Ondersteunde bestanden en bestandsindelingen

Opmerking

 • Afhankelijk van de afmetingen van het beeld, de bestandsgrootte en het aantal bestanden in een map, kan het even duren voor sommige foto's of mappen worden weergegeven.
 • Het weergeven van het USB-apparaat kan enige tijd duren. Het tv-toestel benadert het USB-apparaat elke keer dat het USB-apparaat wordt aangesloten.
 • Alle USB-poorten van het tv-toestel bieden ondersteuning voor Hi-Speed USB. De blauwe USB-poort ondersteunt SuperSpeed (USB 3.1 Gen 1 of USB 3.0). USB-hubs worden niet ondersteund.
 • Terwijl er gegevens op het USB-apparaat gelezen worden, mag u het tv-toestel of USB-apparaat niet uitschakelen, de USB-kabel niet loskoppelen en geen opnamemedium verwijderen of plaatsen. Doet u dit wel, dan kunnen de gegevens op het USB-apparaat beschadigd raken.
 • Afhankelijk van het bestand is het mogelijk dat het afspelen niet lukt, zelfs niet met de ondersteunde indelingen.

Hint

 • Raadpleeg voor meer informatie de "veelgestelde vragen" op de ondersteuningssite van Sony.
  Veelgestelde vragen voor het oplossen van problemen
[48] USB-apparaten | USB-apparaten

Informatie over USB-apparaten die worden gebruikt voor het opslaan van foto's en muziek

 • De USB-poorten van het tv-toestel bieden ondersteuning voor de bestandssystemen FAT16, FAT32, exFAT en NTFS.
 • Wanneer u een digitale fotocamera van Sony via een USB-kabel aansluit op het tv-toestel, moet u de USB-verbindingsinstellingen op uw camera instellen op "Autom." of "Massa-opslag".
 • Als uw digitale fotocamera niet werkt met uw tv-toestel, probeert u het volgende:
  • Stel de USB-verbindingsinstellingen op uw camera in op "Massa-opslag".
  • Kopieer de bestanden van de camera naar een USB-flashstation en sluit vervolgens dit station aan op het tv-toestel.
 • Sommige foto's en films worden mogelijk vergroot, met als resultaat een slechtere beeldkwaliteit. Afhankelijk van de grootte en beeldverhouding, is het mogelijk dat beelden niet schermvullend worden weergegeven.
 • Afhankelijk van het bestand of de instellingen, kan het even duren voor een foto weergegeven wordt.
 • Sony kan in geen geval aansprakelijk zijn voor mislukte opnames of schade aan of verlies van opgenomen inhoud veroorzaakt door of gerelateerd aan defecten van het tv-toestel, storingen van het USB-apparaat of andere problemen.
[49] USB-apparaten | USB-apparaten

Ondersteunde bestanden en bestandsindelingen

 • Foto's
 • Muziek
 • Video's
 • Bemonsteringsfrequentie van audio (bij video's)
 • Externe ondertitels
[50] Ondersteunde bestanden en bestandsindelingen | Ondersteunde bestanden en bestandsindelingen | Ondersteunde bestanden en bestandsindelingen

Foto's

Gebruikssituaties: USB / thuisnetwerk

BestandsindelingExtensie
JPEG*.jpg / *.jpe / *.jpeg
ARW *1*.arw
 • *1 ARW alleen voor het afspelen van bestanden.

Andere ondersteunde bestanden en bestandsindelingen

 • Muziek
 • Video's
 • Bemonsteringsfrequentie van audio (bij video's)
 • Externe ondertitels
[51] Ondersteunde bestanden en bestandsindelingen | Ondersteunde bestanden en bestandsindelingen | Ondersteunde bestanden en bestandsindelingen

Muziek

Gebruikssituaties: USB / thuisnetwerk

mp4

Extensie: *.mp4 / *.m4a

BeschrijvingBemonsteringsfrequentie
AAC-LC16k / 22.05k / 24k / 32k / 44.1k / 48k
HE-AAC v1 / v224k / 32k / 44.1k / 48k

3gpp

Extensie: *.3gp / *.3g2

BeschrijvingBemonsteringsfrequentie
AAC-LC16k / 22.05k / 24k / 32k / 44.1k / 48k
HE-AAC v1 / v224k / 32k / 44.1k / 48k

Asf

Extensie: *.wma

BeschrijvingBemonsteringsfrequentie
WMA9 Standard8k / 11.025k / 16k / 22.05k / 32k / 44.1k / 48k

ogg

Extensie: *.ogg

BeschrijvingBemonsteringsfrequentie
Vorbis8k / 11.025k / 16k / 22.05k / 32k / 44.1k / 48k

Overig

BeschrijvingBemonsteringsfrequentie
LPCM *132k / 44.1k / 48k

Extensie: *.mp3

BeschrijvingBemonsteringsfrequentie
MP1L1 / MP1L2 / MP1L3 / MP2L1 / MP2L232k / 44.1k / 48k
MP2L316k / 22.05k / 24k
MP2.5L38k / 11.025k / 12k

Extensie: *.wav

BeschrijvingBemonsteringsfrequentie
WAV *232k / 44.1k / 48k / 88.2k / 96k / 176.4k / 192k

Extensie: *.flac

BeschrijvingBemonsteringsfrequentie
FLAC16k / 22.05k / 32k / 44.1k / 48k / 88.2k / 96k / 176.4k / 192k

Extensie: *.aac

BeschrijvingBemonsteringsfrequentie
AAC-LC16k / 22.05k / 24k / 32k / 44.1k / 48k
HE-AAC v1 / v224k / 32k / 44.1k / 48k
 • *1 Het gebruik van LPCM betreft alleen het thuisnetwerk.
 • *2 Het gebruik van WAV betreft alleen tweekanaalsgeluid.

Andere ondersteunde bestanden en bestandsindelingen

 • Foto's
 • Video's
 • Bemonsteringsfrequentie van audio (bij video's)
 • Externe ondertitels
[52] Ondersteunde bestanden en bestandsindelingen | Ondersteunde bestanden en bestandsindelingen | Ondersteunde bestanden en bestandsindelingen

Video's

Gebruikssituaties: USB / thuisnetwerk

MPEG1 (*.mpg / *.mpe / *.mpeg)

Type ondertiteling: Extern

Videocodec (profiel@niveau)AudiocodecMax. / min. resolutieMax. beeldfrequentie
MPEG1 MPEG1L2 1920x1080 / QCIF (176x144) 1920x1080@30fps / 1280x720@60fps

MPEG2PS (*.mpg / *.mpe / *.mpeg)

Type ondertiteling: Extern

Videocodec (profiel@niveau)AudiocodecMax. / min. resolutieMax. beeldfrequentie
MPEG2 MP@HL, MP@H14L, MP@ML MPEG1L1 / MPEG1L2 / LPCM / AC3 1920x1080 / QCIF (176x144) 1920x1080@30fps / 1280x720@60fps

MPEG2TS

Extensie: *.m2t

Type ondertiteling: Extern

Videocodec (profiel@niveau)AudiocodecMax. / min. resolutieMax. beeldfrequentie
MPEG2 MP@HL, MP@H14L, MP@ML MPEG1L1 / MPEG1L2 / AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 1920x1080 / QCIF (176x144) 1920x1080@30fps / 1280x720@60fps

Extensie: *.m2ts / *.mts

Type ondertiteling: Extern

Videocodec (profiel@niveau)AudiocodecMax. / min. resolutieMax. beeldfrequentie
AVC / H.264 BP@L3, MP@L4.2, HP@L4.2 MPEG1L1 / MPEG1L2 / AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 1920x1080 / QCIF (176x144) 1920x1080@60fps

MP4 (*.mp4)

Type ondertiteling: Extern

Videocodec (profiel@niveau)AudiocodecMax. / min. resolutieMax. beeldfrequentie
AVC / H.264 BP@L3, MP@L4.2, HP@L4.2 AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 / AC4 / MPEG1L1 / MPEG1L2 1920x1080 / QCIF (176x144) 1920x1080@120fps
MPEG4 SP@L6, ASP@L5, ACEP@L4 AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 / MPEG1L1 / MPEG1L2 1920x1080 / QCIF (176x144) 1920x1080@30fps / 1280x720@60fps
AVC / H.264 BP@L5.2, MP@L5.2, HP@L5.2 *1 AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 / AC4 / LPCM 3840x2160 / QCIF (176x144) 3840x2160@60p / 1920x1080@120fps
HEVC / H.265 MP@L5.1, Main10@L5.1 AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / AC4 / E-AC3 3840x2160 / QCIF (176x144) 3840x2160@60p / 1920x1080@120fps
 • *1 Deze regel omvat het gebruik van XAVC S. De maximaal ondersteunde bitsnelheid voor XAVC S is 100 Mbps.

avi (*.avi)

Type ondertiteling: Extern

Videocodec (profiel@niveau)AudiocodecMax. / min. resolutieMax. beeldfrequentie
Xvid MPEG1L1 / MPEG1L2 / MPEG1L3 / AC3 / E-AC3 1920x1080 / QCIF (176x144) 1920x1080@30fps / 1280x720@60fps
Motion JPEG μ-LAW / PCM (U8) / PCM (S16LE) 1280x720 / QCIF (176x144) 1280x720@30fps

Asf (*.asf / *.wmv)

Type ondertiteling: Extern

Videocodec (profiel@niveau)AudiocodecMax. / min. resolutieMax. beeldfrequentie
VC1 AP@L3, MP@HL, SP@ML WMA9 Standard 1920x1080 / QCIF (176x144) 1920x1080@30fps / 1280x720@60fps

MKV (*.mkv)

Type ondertiteling: Intern / extern

Videocodec (profiel@niveau)AudiocodecMax. / min. resolutieMax. beeldfrequentie
Xvid DTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / Vorbis 1920x1080 / QCIF (176x144) 1920x1080@30fps / 1280x720@60fps
AVC / H.264 BP@L3, MP@L4.2, HP@L4.2 DTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / Vorbis 1920x1080 / QCIF (176x144) 1920x1080@60fps
MPEG4 SP@L6, ASP@L5, ACEP@L4 DTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / Vorbis 1920x1080 / QCIF (176x144) 1920x1080@30fps / 1280x720@60fps
VP8 DTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / Vorbis 1920x1080 / QCIF (176x144) 1920x1080@30fps / 1280x720@60fps
VP9 Profile 0, Profile 2 DTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / Vorbis 3840x2160 / QCIF (176x144) 3840x2160@60fps
AVC / H.264 BP@L5.2, MP@L5.2, HP@L5.2 DTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 3840x2160 / QCIF (176x144) 3840x2160@60p / 1920x1080@120fps
HEVC / H.265 MP@L5.1, Main10@L5.1 DTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 3840x2160 / QCIF (176x144) 3840x2160@60p / 1920x1080@120fps

3gpp (*.3gp / *.3g2)

Type ondertiteling: Extern

Videocodec (profiel@niveau)AudiocodecMax. / min. resolutieMax. beeldfrequentie
MPEG4 SP@L6, ASP@L5, ACEP@L4 AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 / MPEG1L1 / MPEG1L2 1920x1080 / QCIF (176x144) 1920x1080@30fps / 1280x720@60fps
AVC / H.264 BP@L3, MP@L4.2, HP@L4.2 AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 / MPEG1L1 / MPEG1L2 1920x1080 / QCIF (176x144) 1920x1080@60fps

MOV (*.mov)

Type ondertiteling: Extern

Videocodec (profiel@niveau)AudiocodecMax. / min. resolutieMax. beeldfrequentie
AVC / H.264 BP@L3, MP@L4.2, HP@L4.2 AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / μ-LAW / PCM (U8) / PCM (S16BE) / PCM (S16LE) 1920x1080 / QCIF (176x144) 1920x1080@60fps
MPEG4 SP@L6, ASP@L5, ACEP@L4 AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / μ-LAW / PCM (U8) / PCM (S16BE) / PCM (S16LE) 1920x1080 / QCIF (176x144) 1920x1080@30fps / 1280x720@60fps
Motion JPEG AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / μ-LAW / PCM (U8) / PCM (S16BE) / PCM (S16LE) 1280x720 / QCIF (176x144) 1280x720@30fps

WebM (*.webm)

Type ondertiteling: Extern

Videocodec (profiel@niveau)AudiocodecMax. / min. resolutieMax. beeldfrequentie
VP8 Vorbis 1920x1080 / QCIF (176x144) 1920x1080@30fps / 1280x720@60fps
VP9 Profile 0, Profile 2 Vorbis 3840x2160 / QCIF (176x144) 3840x2160@60fps

Andere ondersteunde bestanden en bestandsindelingen

 • Foto's
 • Muziek
 • Bemonsteringsfrequentie van audio (bij video's)
 • Externe ondertitels
[53] Ondersteunde bestanden en bestandsindelingen | Ondersteunde bestanden en bestandsindelingen | Ondersteunde bestanden en bestandsindelingen

Bemonsteringsfrequentie van audio (bij video's)

AudiocodecBemonsteringsfrequentie
LPCM44.1k / 48k
MPEG1L1 / MPEG1L232k / 44.1k / 48k
MPEG1L332k / 44.1k / 48k
AAC-LC16k / 22.05k / 24k / 32k / 44.1k / 48k
HE-AAC v1 / v224k / 32k / 44.1k / 48k
AC332k / 44.1k / 48k
AC444.1k / 48k
E-AC332k / 44.1k / 48k
Vorbis8k / 11.025k / 16k / 22.05k / 32k / 44.1k / 48k
WMA98k / 11.025k / 16k / 22.05k / 32k / 44.1k / 48k
DTS core32k / 44.1k / 48k
μ-LAW8k
PCM (U8)8k
PCM (S16LE)11.025k / 16k / 44.1k
PCM (S16BE)11.025k / 16k / 44.1k

Andere ondersteunde bestanden en bestandsindelingen

 • Foto's
 • Muziek
 • Video's
 • Externe ondertitels
[54] Ondersteunde bestanden en bestandsindelingen | Ondersteunde bestanden en bestandsindelingen | Ondersteunde bestanden en bestandsindelingen

Externe ondertitels

Gebruikssituaties: USB

BestandsindelingExtensie
SubStation Alpha*.ass / *.ssa
SubRip*.srt

Andere ondersteunde bestanden en bestandsindelingen

 • Foto's
 • Muziek
 • Video's
 • Bemonsteringsfrequentie van audio (bij video's)
[55] Het tv-toestel gebruiken met andere apparaten

Blu-ray- en dvd-spelers

 • Een Blu-ray- of dvd-speler aansluiten
 • Blu-rays en dvd's bekijken
[56] Blu-ray- en dvd-spelers | Blu-ray- en dvd-spelers

Een Blu-ray- of dvd-speler aansluiten

Sluit een Blu-ray-/dvd-speler aan op het tv-toestel.

Gebruik een hieronder vermelde verbindingsmethode, afhankelijk van de aansluitingen op uw tv-toestel.

Opmerking

 • De beschikbare ingangen zijn afhankelijk van uw model/regio/land.

Hint

 • U kunt ook een kabel/satelliet receiver aansluiten, op dezelfde manier als een Blu-ray-/dvd-speler.

Verbinding via HDMI

Voor een optimale beeldkwaliteit is het aan te raden de speler op het tv-toestel aan te sluiten met een HDMI-kabel. Als uw Blu-ray-/dvd-speler over een HDMI-aansluiting beschikt, maakt u er via een HDMI-kabel verbinding mee.

Illustratie van de verbindingsmethode
 1. Blu-ray-/dvd-speler (zelfde als aansluiting van een kabel/satelliet receiver)
 2. HDMI-kabel (niet bijgeleverd)*

* Gebruik een geautoriseerde Premium high speed HDMI‐kabel(s) met het HDMI-logo.

Componentvideoverbinding

Als uw Blu-ray-/dvd-speler over componentvideo-aansluitingen beschikt, verbindt u deze met het tv-toestel met behulp van een componentvideokabel en een audiokabel.

Illustratie van de verbindingsmethode
 1. Blu-ray-/dvd-speler (zelfde als aansluiting van een kabel/satelliet receiver)
 2. Componentvideokabel (niet bijgeleverd)
 3. Audiokabel (niet bijgeleverd)

Composietaansluiting

Als uw Blu-ray-/dvd-speler over composietaansluitingen beschikt, maakt u hiermee verbinding met behulp van een composietvideo/-audio-kabel.

Illustratie van de verbindingsmethode
 1. Blu-ray-/dvd-speler (zelfde als aansluiting van een kabel/satelliet receiver)
 2. Composietvideo/-audio-kabel (niet bijgeleverd)

Bij gebruik van een analoge verlengkabel

Illustratie van de verbindingsmethode
 1. Blu-ray-/dvd-speler (zelfde als aansluiting van een kabel/satelliet receiver)
 2. Analoge verlengkabel (bijgeleverd)*
 3. RCA-kabel (niet bijgeleverd)

* Afhankelijk van uw model/regio/land wordt de analoge verlengkabel bij het tv-toestel geleverd.

Kabel voor aansluiting op de video-ingang

De 3,5mm-aansluiting van de Analoge verlengkabel is 4-polig.

Afbeelding van een AV-kabel (apart verkrijgbaar)
 1. 3,5 mm
 2. Audiosignaal voor links.
 3. Videosignaal.
 4. Aarde.
 5. Audiosignaal voor rechts.
[57] Blu-ray- en dvd-spelers | Blu-ray- en dvd-spelers

Blu-rays en dvd's bekijken

U kunt inhoud van een Blu-ray/dvd of andere door uw speler ondersteunde inhoud bekijken op het tv-toestel.

 1. Schakel de aangesloten Blu-ray-/dvd-speler in.
 2. Druk herhaaldelijk op de (ingang selecteren)-knop om de aangesloten Blu-ray-/dvd-speler te selecteren.
 3. Start het afspelen op de aangesloten Blu-ray-/dvd-speler.

Hint

 • Als u via HDMI een apparaat aansluit dat compatibel is met BRAVIA Sync, kunt u het gewoon bedienen met de afstandsbediening van het tv-toestel. Het BRAVIA Sync-apparaat bedienen via het scherm van het tv-toestel. Druk op de (ingang selecteren)-knop op de afstandsbediening tijdens het kijken naar inhoud via de HDMI-ingang, druk op de (omhoog)-knop op de afstandsbediening en selecteer [Bedieningsmenu]. (U kunt het bedieningsmenu ook weergeven door te drukken op de knop (info/tekst weergeven) op de afstandsbediening.)
[58] Het tv-toestel gebruiken met andere apparaten

Kabel/satelliet receiver

 • Een kabel/satelliet receiver aansluiten
 • De kabel/satelliet receiver bedienen met de afstandsbediening van het tv-toestel
[59] Kabel/satelliet receiver | Kabel/satelliet receiver

Een kabel/satelliet receiver aansluiten

Sluit de kabel/satelliet receiver rechtstreeks aan op het tv-toestel.
Sluit deze aan op de ingang van uw tv-toestel.
Raadpleeg voor meer informatie de pagina Een Blu-ray- of dvd-speler aansluiten.

[60] Kabel/satelliet receiver | Kabel/satelliet receiver

De kabel/satelliet receiver bedienen met de afstandsbediening van het tv-toestel

Modellen die geschikt zijn voor aansturing van een kabel/satelliet receiver, hebben [Instelling kabel-/satellietreceiver] in [Instellingen] — [Zenders & Ingangen] — [Externe ingangen].

Als u [Instelling bediening kabel-/satellietreceiver] uitvoert in [Instelling kabel-/satellietreceiver], kunt u een kabel/satelliet receiver bedienen met de afstandsbediening van het tv-toestel.

 1. Druk op de HOME-knop en selecteer vervolgens [Instellingen] — [Zenders & Ingangen] — [Externe ingangen] — [Instelling kabel-/satellietreceiver] — [Instelling bediening kabel-/satellietreceiver].
 2. Volg de instructies op het scherm.

Opmerking

 • Wanneer u de afstandsbediening van het tv-toestel gebruikt, moet u de afstandsbediening richten op de kabel/satelliet receiver.
 • Afhankelijk van het extern apparaat reageren sommige knoppen mogelijk niet.
 • Als u een knop op de afstandsbediening ingedrukt houdt, werkt de functie mogelijk niet goed. Druk in plaats daarvan herhaaldelijk op de knop.
 • De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw model/regio/land.
[61] Het tv-toestel gebruiken met andere apparaten

Het scherm van een app op een iPhone/smartphone of iPad/tablet weergeven op het tv-toestel

Met Chromecast built-inof AirPlay kunt u uw favoriete websites en apps rechtstreeks vanaf uw mobiele apparaat weergeven (casten) op het tv-toestel.

Chromecast built-in gebruiken

 1. Sluit een mobiel apparaat zoals een smartphone of tablet aan op hetzelfde thuisnetwerk als dat waarop het tv-toestel is aangesloten.
 2. Start een app met ingebouwde Chromecast built-in-ondersteuning op het mobiele apparaat.
 3. Selecteer het pictogram (weergeven) in de app.
 4. Selecteer het tv-toestel als bestemming.
  Het scherm van het mobiele apparaat wordt weergegeven op het tv-scherm.

Opmerking

 • Voor het gebruik van Chromecast built-in hebt u een internetverbinding nodig.

AirPlay gebruiken

Dit tv-toestel ondersteunt AirPlay 2.

 1. Zorg ervoor dat uw Apple-apparaat verbinding heeft met hetzelfde netwerk als uw tv-toestel.
 2. De procedure hangt af van de inhoud die als volgt op het tv-toestel wordt weergegeven.
  • Als u video wilt weergeven, tikt u op (AirPlay-video).
  • Als u foto's wilt weergeven, tikt u op (Actie delen).
  • Als u muziek wilt afspelen, tikt u op (AirPlay-audio).
  • Als u het scherm van een mobiel apparaat wilt weergeven, tikt u op (Spiegelen).
   (In sommige apps moet u mogelijk eerst op een ander pictogram tikken.)
 3. Selecteer AirPlay op een mobiel apparaat zoals een iPhone of iPad en selecteer vervolgens het tv-toestel dat u wilt gebruiken met AirPlay.

Hint

 • Het tv-toestel ondersteunt Apple HomeKit.
  U kunt het tv-toestel bedienen met een mobiel apparaat zoals een iPhone of iPad door te drukken op de (ingang selecteren)-knop op de afstandsbediening, (AirPlay) te selecteren en de instructies op het scherm te volgen voor het instellen van Apple HomeKit.
  Uw verdere mogelijkheden zijn afhankelijk van de versie van de app en de software.
 • Als u [Starten op afstand] inschakelt, kunt u het tv-toestel inschakelen met apps op een mobiel apparaat zoals een iPhone of iPad.

Opmerking

 • Voor het gebruik van AirPlay hebt u een internetverbinding nodig.
 • De bediening van een mobiel apparaat zoals een iPhone of iPad hangt af van de versie van het besturingssysteem.
 • iPhone, iPad, AirPlay en HomeKit zijn in de VS en andere landen gedeponeerde handelsmerken van Apple Inc.
[62] Het tv-toestel gebruiken met andere apparaten

Computers, camera's en camcorders

 • Een computer aansluiten en opgeslagen inhoud bekijken
 • Een camera of camcorder aansluiten en opgeslagen inhoud bekijken
 • Specificaties voor het videosignaal van een computer
[63] Computers, camera's en camcorders | Computers, camera's en camcorders

Een computer aansluiten en opgeslagen inhoud bekijken

Een computer aansluiten

Gebruik een HDMI-kabel om uw computer aan te sluiten op het tv-toestel.

Illustratie van de verbindingsmethode
 1. Computer
 2. HDMI-kabel (niet bijgeleverd)*

* Gebruik een geautoriseerde Premium high speed HDMI‐kabel(s) met het HDMI-logo. We raden een Ultra High Speed HDMI-kabel aan wanneer u een computer aansluit die 4K 120 Hz ondersteunt.

De specificaties voor het videosignaal controleren

 • Specificaties voor het videosignaal van een computer

Inhoud bekijken die opgeslagen is op een computer

Druk na aansluiting van de computer op de (ingang selecteren)-knop en selecteer vervolgens de ingang waarop de computer aangesloten is.

De ondersteunde bestandsformaten controleren

 • Ondersteunde bestanden en bestandsindelingen

Opmerking

 • Voor een optimale beeldkwaliteit is het aan te raden de computer zo in te stellen dat het videosignaal wordt uitgestuurd met een van de timings die beschreven staan in "Specificaties voor het videosignaal van een computer".
 • Afhankelijk van de verbindingsstatus is het beeld mogelijk wazig of uitgesmeerd. Wijzig in dat geval de instellingen van de computer en selecteer vervolgens een ander ingangssignaal in de lijst "Specificaties voor het videosignaal van een computer".
[64] Computers, camera's en camcorders | Computers, camera's en camcorders

Een camera of camcorder aansluiten en opgeslagen inhoud bekijken

Een camera of camcorder aansluiten

Sluit uw digitale fotocamera of camcorder van Sony aan met behulp van een HDMI-kabel. Gebruik een kabel met een HDMI-miniaansluiting voor de zijde van de digitale fotocamera/camcorder en een standaard-HDMI-aansluiting voor de zijde van het tv-toestel.

Illustratie van de verbindingsmethode
 1. Digitale fotocamera
 2. Camcorder
 3. HDMI-kabel (niet bijgeleverd)*

* Gebruik een geautoriseerde Premium high speed HDMI‐kabel(s) met het HDMI-logo.

Inhoud bekijken die opgeslagen is op een digitale fotocamera/camcorder

 1. Nadat u de digitale fotocamera/camcorder hebt aangesloten, schakelt u deze in.
 2. Druk herhaaldelijk op de (ingang selecteren)-knop om de aangesloten digitale fotocamera/camcorder te selecteren.
 3. Start de weergave op de aangesloten digitale fotocamera/camcorder.

De ondersteunde bestandsformaten controleren

 • Ondersteunde bestanden en bestandsindelingen

Hint

 • Als u een apparaat aansluit dat compatibel is met BRAVIA Sync, kunt u het gewoon bedienen met de afstandsbediening van het tv-toestel. Zorg ervoor dat het apparaat compatibel is met BRAVIA Sync. Sommige apparaten zijn mogelijk niet compatibel met BRAVIA Sync, ook al zijn ze uitgerust met een HDMI-aansluiting.
[65] Computers, camera's en camcorders | Computers, camera's en camcorders

Specificaties voor het videosignaal van een computer

(Resolutie, horizontale frequentie/verticale frequentie)

 • 640 x 480, 31,5 kHz/60 Hz
 • 800 x 600, 37,9 kHz/60 Hz
 • 1024 x 768, 48,4 kHz/60 Hz
 • 1152 x 864, 67,5 kHz/75 Hz
 • 1280 x 1024, 64,0 kHz/60 Hz
 • 1600 x 900, 56,0 kHz/60 Hz
 • 1680 x 1050, 65,3 kHz/60 Hz
 • 1920 x 1080, 67,5 kHz/60 Hz *
 • 3840 x 2160, 67,5 kHz/30 Hz
 • 3840 x 2160, 135,0 kHz/60 Hz (8-bits)

* Bij toepassing van de 1920 x 1080-timing op de HDMI-ingang wordt dit behandeld als videotiming en niet als computertiming. Dit beïnvloedt de [Beeldregeling]-instellingen in [Weergave en geluid]. Om computerinhoud te bekijken, stelt u [Wide-modus] in op [Volledig] en [Beeld bereik] op [+1]. ([Beeld bereik] kan alleen ingesteld worden wanneer [Auto Display omgeving] uitgeschakeld is.)

Opmerking

 • Afhankelijk van uw verbindingsstatus is het beeld mogelijk onscherp of wordt het niet goed weergegeven. Wijzig in dat geval de instellingen van de computer en selecteer vervolgens een ander ingangssignaal in de lijst "Ondersteunde ingangssignalen van een computer".
[66] Het tv-toestel gebruiken met andere apparaten

Audiosysteem (zoals een AV-ontvanger of soundbar)

 • Geluid van een audiosysteem weergeven
 • Een audiosysteem aansluiten
 • Een audiosysteem aanpassen
 • Het tv-toestel gebruiken als een middenluidspreker (alleen modellen met Modus TV-middenspeaker)
 • Audio-indelingen die kunnen worden doorgegeven met eARC
[67] Audiosysteem (zoals een AV-ontvanger of soundbar) | Audiosysteem (zoals een AV-ontvanger of soundbar)

Geluid van een audiosysteem weergeven

U kunt audiosystemen zoals een AV-ontvanger of een soundbar aansluiten op het tv-toestel. Selecteer hieronder een verbindingsmethode volgens de specificaties van het audiosysteem dat u wilt aansluiten.

 • Aansluiten met een HDMI-kabel (lees hieronder "Aansluiten met een HDMI-kabel" voor meer informatie)
 • Aansluiten met een digitale optische kabel

Raadpleeg de pagina Een audiosysteem aansluiten voor de verschillende manieren van aansluiten.

Opmerking

 • Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het apparaat dat u wilt aansluiten.

Aansluiten met een HDMI-kabel

Dit tv-toestel ondersteunt Audio Return Channel (ARC) of Enhanced Audio Return Channel (eARC). U kunt een HDMI-kabel gebruiken om geluid weer te geven van een audiosysteem dat ARC en eARC ondersteunt.

Op tv-toestellen die eARC ondersteunen kunt u het geluidssignaal van externe apparaten die op het tv-toestel zijn aangesloten, doorgeven naar audiosystemen met eARC-ondersteuning via de HDMI-ingang met het label "ARC" of "eARC/ARC".

Raadpleeg de pagina Een audiosysteem aansluiten voor de verschillende manieren van aansluiten.

Opmerking

 • Waar de HDMI-ingang met eARC/ARC-ondersteuning zich bevindt, verschilt per model. Raadpleeg de meegeleverde Installatiehandleiding of Referentiegids.
[68] Audiosysteem (zoals een AV-ontvanger of soundbar) | Audiosysteem (zoals een AV-ontvanger of soundbar)

Een audiosysteem aansluiten

Raadpleeg de onderstaande afbeeldingen om een audiosysteem aan te sluiten, zoals een AV-ontvanger of een soundbar.

Opmerking

 • De beschikbare ingangen zijn afhankelijk van uw model/regio/land.

HDMI-aansluiting (eARC ondersteund)

 1. Sluit het externe apparaat met een HDMI-kabel aan op het tv-toestel. Sluit het tv-toestel en audiosysteem met een andere HDMI-kabel op elkaar aan.
  Sluit het audiosysteem aan op de HDMI-ingang van het tv-toestel met het label "ARC" of "eARC/ARC".
  Illustratie van de verbindingsmethode
  1. Extern apparaat (zoals een Blu-ray- of dvd-recorder)
  2. HDMI-kabel (niet bijgeleverd)
  3. AV-ontvanger of soundbar
  4. HDMI-kabel met Ethernet (niet meegeleverd)*

  * Wij raden (een) geautoriseerde Premium high speed HDMI‐kabel(s) met HDMI-logo aan.

 2. Druk op de HOME-knop en selecteer vervolgens [Instellingen] — [Weergave en geluid] — [Audio-uitgang] — [eARC-modus] — [Auto].
 3. Selecteer [Speakers] — [Audiosysteem].
 4. Schakel de eARC-functie in op het audiosysteem.
  Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het apparaat.
 5. Een audiosysteem aanpassen

Opmerking

 • U kunt [eARC-modus] niet selecteren als de voorleesfunctie voor tekst op het scherm is ingeschakeld in de toegangsfuncties van het tv-toestel.
 • Als audio wordt weergegeven van een apparaat met eARC-ondersteuning terwijl u kijkt naar beeld dat binnenkomt via een HDMI-ingang, werkt het tv-toestel als volgt:
  • systeemgeluiden en audioreacties worden niet weergegeven;
  • de spraakherkenning via de ingebouwde microfoon kan verslechteren (alleen voor tv-toestellen met ingebouwde microfoon).

HDMI-aansluiting (ARC ondersteund)

 1. Sluit het tv-toestel en audiosysteem met een HDMI-kabel op elkaar aan.
  Sluit aan op de HDMI-ingang van het tv-toestel met het label "ARC" of "eARC/ARC".
  Illustratie van de verbindingsmethode
  1. AV-ontvanger of soundbar
  2. HDMI-kabel (niet bijgeleverd)*

  * Wij raden (een) geautoriseerde Premium high speed HDMI‐kabel(s) met HDMI-logo aan.

 2. Een audiosysteem aanpassen

Opmerking

 • Bij ARC-verbindingen kan de spraakherkenning verslechteren (alleen voor tv-toestellen met ingebouwde microfoon).

Aansluiting via een digitale optische kabel

 1. Sluit het tv-toestel en audiosysteem met een digitale optische kabel op elkaar aan.
  Sluit aan op de digitale optische ingang van het audiosysteem.
  Illustratie van de verbindingsmethode
  1. AV-ontvanger of soundbar
  2. Optische audiokabel (niet bijgeleverd)
 2. Een audiosysteem aanpassen

Hint

 • Raadpleeg voor meer informatie de ondersteuningssite van Sony.
  Ondersteuningssite
[69] Audiosysteem (zoals een AV-ontvanger of soundbar) | Audiosysteem (zoals een AV-ontvanger of soundbar)

Een audiosysteem aanpassen

Nadat u een audiosysteem op het tv-toestel hebt aangesloten, regelt u het geluid van het tv-toestel bij vanaf het audiosysteem.

Een audiosysteem bijregelen dat is aangesloten met een HDMI-kabel of digitale optische kabel

 1. Na aansluiting van het tv-toestel op uw audiosysteem drukt u op de HOME-knop en selecteert u vervolgens [Instellingen] — [Weergave en geluid] — [Audio-uitgang] — [Speakers] — [Audiosysteem].
 2. Schakel het aangesloten audiosysteem in en pas vervolgens het volume aan.
  Als u via HDMI een apparaat aansluit dat compatibel is met BRAVIA Sync, kunt u het gewoon bedienen met de afstandsbediening van het tv-toestel.

Opmerking

 • U moet de instellingen bij [Digitale audio-uitgang] van het tv-toestel configureren op basis van uw audiosysteem. Druk op de HOME-knop en selecteer vervolgens [Instellingen] — [Weergave en geluid] — [Audio-uitgang] — [Digitale audio-uitgang].
 • Als het audiosysteem niet compatibel is met Dolby Digital of DTS, stel dan [Instellingen] — [Weergave en geluid] — [Audio-uitgang] — [Digitale audio-uitgang] in op [PCM].
 • De [Digitale audio-uitgang]-instellingen worden uitgeschakeld wanneer u audiosignalen gebruikt die worden doorgegeven via de HDMI-ingang en wanneer u eARC gebruikt.

Hint

 • Als een bepaald audiosysteem is aangesloten met een HDMI-kabel, kunt u de timing van het beeld en geluid aanpassen.
  • De instelling voor de AV-synchronisatie aanpassen
  Raadpleeg de ondersteuningssite voor meer informatie over ondersteunde modellen.
  • Ondersteuningssite
[70] Audiosysteem (zoals een AV-ontvanger of soundbar) | Audiosysteem (zoals een AV-ontvanger of soundbar)

Het tv-toestel gebruiken als een middenluidspreker (alleen modellen met Modus TV-middenspeaker)

Modellen met Modus TV-middenspeaker hebben CENTER SPEAKER IN-ingangen aan de achterzijde van het tv-toestel.

Als [Speakers] is ingesteld op [Audiosysteem], kunt u de luidsprekers van het tv-toestel eenvoudig gebruiken als een middenluidspreker voor een thuisbioscoop door een AV-ontvanger aan te sluiten op de CENTER SPEAKER IN-ingang van het tv-toestel*.

*Het tv-toestel en de AV-ontvanger moeten via een HDMI-kabel of digitale optische kabel zijn aangesloten.

Aansluiting via een luidsprekerkabel

Sluit het tv-toestel en de AV-ontvanger met een luidsprekerkabel op elkaar aan.

Sluit de luidsprekerkabel aan op de daarvoor bestemde aansluiting achter op het tv-toestel
 1. AV-ontvanger
 2. Luidsprekerkabel (niet bijgeleverd)

Gebruik een luidsprekerkabel (niet bijgeleverd) om de AV-ontvanger aan te sluiten op de CENTER SPEAKER IN-aansluiting van het tv-toestel.
Zorg er tijdens het aansluiten voor dat u de uiteinden van de luidsprekerkabel stevig samendraait en goed inbrengt in de juiste aansluitingen op het tv-toestel en de AV-ontvanger.

De CENTER SPEAKER IN-aansluiting verschilt per model. Raadpleeg de onderstaande figuren bij het aansluiten van de luidsprekerkabel.

*Verwijder van beide uiteinden van de luidsprekerkabel ongeveer 10 mm isolatie.

Opmerking

 • U mag niet te veel isolatie van de luidsprekerkabel verwijderen om te voorkomen dat de draden van de luidsprekerkabel elkaar raken.
 • Sluit de luidsprekerkabel correct aan, zodat de polariteiten (+/-) tussen het tv-toestel en de AV-ontvanger overeenkomen.
[71] Audiosysteem (zoals een AV-ontvanger of soundbar) | Audiosysteem (zoals een AV-ontvanger of soundbar)

Audio-indelingen die kunnen worden doorgegeven met eARC

Controleer of u de volgende audio-indelingen kunt doorgeven.

 • 7.1-kanaals lineaire PCM: 32/44,1/48 kHz 16-bits
 • Dolby Digital
 • Dolby Digital Plus
 • DTS
 • Dolby TrueHD
 • DTS-HD MA
 • Dolby Atmos
 • DTS:X Master Audio
 • MPEG2 - AAC/MPEG4 - AAC

Raadpleeg voor meer informatie de ondersteuningspagina.

 • Ondersteuningssite
[72] Het tv-toestel gebruiken met andere apparaten

Bluetooth-apparaten

 • Een Bluetooth-apparaat aansluiten
 • De instelling voor de AV-synchronisatie aanpassen
 • Ondersteunde Bluetooth-profielen
[73] Bluetooth-apparaten | Bluetooth-apparaten

Een Bluetooth-apparaat aansluiten

Het tv-toestel koppelen met een Bluetooth-apparaat

Alleen voor modellen met Bluetooth A2DP-ondersteuning die overweg kunnen met Bluetooth-geluidsapparaten zoals een hoofdtelefoon of luidsprekers.

Modellen met Bluetooth A2DP-ondersteuning die overweg kunnen met Bluetooth-geluidsapparaten hebben [A/V-synchronisatie] in [Instellingen] — [Weergave en geluid] — [Audio-uitgang].

 1. Schakel het Bluetooth-apparaat in en activeer de koppelingsstand.
  Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het Bluetooth-apparaat voor meer informatie over het activeren van de koppelingsstand.
 2. Druk op de HOME-knop en selecteer vervolgens [Instellingen] — [Afstandsbedieningen en accessoires] — [Accessoire koppelen] om de koppelingsstand van het tv-toestel te activeren.
  De beschikbare Bluetooth-apparaten worden weergegeven.
 3. Selecteer het gewenste apparaat en volg de instructies op het scherm.
  Als u wordt gevraagd om een wachtwoord in te voeren, raadpleegt u de gebruiksaanwijzing van het apparaat.
  Als de koppeling voltooid is, maakt het apparaat verbinding met het tv-toestel.

Verbinding maken met een gekoppeld Bluetooth-apparaat

 1. Druk op de HOME-knop en selecteer vervolgens [Instellingen] — [Afstandsbedieningen en accessoires].
 2. Selecteer een apparaat dat wel gekoppeld is maar waarmee er geen verbinding is.
 3. Selecteer [Verbinding maken].
[74] Bluetooth-apparaten | Bluetooth-apparaten

De instelling voor de AV-synchronisatie aanpassen

Bij een verbinding met een Bluetooth-geluidsapparaat kan er een vertraging optreden tussen het beeld en geluid als gevolg van de eigenschappen van Bluetooth. U kunt de vertraging tussen het beeld en geluid bijregelen met de instelling A/V-synchronisatie. (Alleen voor modellen met Bluetooth A2DP-ondersteuning die overweg kunnen met Bluetooth-geluidsapparaten.)

Modellen met Bluetooth A2DP-ondersteuning die overweg kunnen met Bluetooth-geluidsapparaten hebben [A/V-synchronisatie] in [Instellingen] — [Weergave en geluid] — [Audio-uitgang].

 1. Druk op de HOME-knop en selecteer vervolgens [Instellingen] — [Weergave en geluid] — [Audio-uitgang] — [A/V-synchronisatie] — de gewenste optie.

Hint

 • U kunt ook de timing van het beeld en geluid aanpassen als een bepaald audiosysteem is aangesloten met een HDMI-kabel. Raadpleeg de ondersteuningssite voor meer informatie over ondersteunde modellen.
  • Ondersteuningssite

Opmerking

 • Afhankelijk van het verbonden Bluetooth-geluidsapparaat lopen beeld en geluid mogelijk ook niet gelijk wanneer [A/V-synchronisatie] is ingesteld op [Aan] of [Auto].
 • Om te voorkomen dat het tv-toestel onmiddellijk na inschakeling of na het draadloos aansluiten (via Bluetooth) van een soundbar een zwart scherm weergeeft, stelt u [A/V-synchronisatie] in op [Aan].
 • Als [Beeldmodus] is ingesteld op een van de onderstaande opties, wordt de timing van het beeld en geluid niet aangepast, ook al is [A/V-synchronisatie] ingesteld op [Auto].
  • [Spel]
  • [Grafisch]
  • [Foto]
  Als u [A/V-synchronisatie] wilt aanpassen wanneer u een van deze modi gebruikt, selecteert u [Aan].
 • Tijdens het spelen van videogames kan het lijken of het tv-toestel langzamer reageert. Dit komt doordat [A/V-synchronisatie] het beeld iets vertraagt. Voor games waarbij het echt aankomt op een supersnelle respons raden we u aan geen Bluetooth-apparaat te gebruiken en om de luidsprekers van het tv-toestel of een soundbar met een bekabelde aansluiting (HDMI-kabel/digitale optische kabel) te gebruiken.
[75] Bluetooth-apparaten | Bluetooth-apparaten

Ondersteunde Bluetooth-profielen

Het tv-toestel ondersteunt de volgende profielen:

 • HID (Human Interface Device Profile)
 • HOGP (HID over GATT Profile)
 • A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)*
 • AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile)*
 • SPP (Serial Port Profile)

* De beschikbaarheid is afhankelijk van uw model/regio/land.

Modellen met A2DP- en AVRCP-ondersteuning hebben [A/V-synchronisatie] in [Instellingen] — [Weergave en geluid] — [Audio-uitgang].

[76] Het tv-toestel gebruiken met andere apparaten

BRAVIA Sync-compatibele apparaten

 • BRAVIA Sync-overzicht
 • Functies gebruiken die beschikbaar zijn voor apparaten met BRAVIA Sync-ondersteuning
 • BRAVIA Sync-instellingen aanpassen
[77] BRAVIA Sync-compatibele apparaten | BRAVIA Sync-compatibele apparaten

BRAVIA Sync-overzicht

Als een apparaat (bv. Blu-ray-speler, AV-ontvanger) dat compatibel is met BRAVIA Sync via een HDMI-kabel aangesloten is, kunt u het apparaat bedienen met de afstandsbediening van dit tv-toestel.

Illustratie van het bedienen van een apparaat dat compatibel is met BRAVIA Sync
[78] BRAVIA Sync-compatibele apparaten | BRAVIA Sync-compatibele apparaten

Functies gebruiken die beschikbaar zijn voor apparaten met BRAVIA Sync-ondersteuning

Als u met BRAVIA Sync compatibele apparaten wilt bedienen via het tv-toestel, gebruikt u de (ingang selecteren)-knop op de afstandsbediening om het apparaat te selecteren dat u wilt bedienen.

Blu-ray-/dvd-speler

 • Schakelt automatisch het tv-toestel in en schakelt de ingang over naar de Blu-ray-/dvd-speler als de Blu-ray-/dvd-speler begint te spelen.
 • Schakelt automatisch de aangesloten Blu-ray-/dvd-speler uit als u het tv-toestel uitschakelt.
 • Maakt handelingen zoals menubediening en weergave mogelijk met de knoppen (omhoog) / (omlaag) / (links) / (rechts) op de afstandsbediening van het tv-toestel.

AV-ontvanger

 • Schakelt automatisch de aangesloten AV-ontvanger in en schakelt de geluidsuitvoer over van de tv-luidspreker naar het audiosysteem wanneer u het tv-toestel inschakelt. Deze functie is alleen beschikbaar als u de AV-ontvanger reeds voordien hebt gebruikt voor het uitvoeren van het tv-geluid.
 • Schakelt de geluidsuitvoer automatisch over naar de AV-ontvanger door de AV-ontvanger in te schakelen wanneer het tv-toestel wordt ingeschakeld.
 • Schakelt automatisch de aangesloten AV-ontvanger uit als u het tv-toestel uitschakelt.
 • Past het volume ((Volume)-knoppen (+/-)) aan en dempt het geluid (knop (Dempen)) van de aangesloten AV-ontvanger via de afstandsbediening van het tv-toestel.

Videocamera

 • Schakelt automatisch het tv-toestel in en schakelt de ingang over naar de aangesloten videocamera als de camera ingeschakeld wordt.
 • Schakelt automatisch de aangesloten videocamera uit als u het tv-toestel uitschakelt.
 • Maakt handelingen zoals menubediening en weergave mogelijk met de knoppen (omhoog) / (omlaag) / (links) / (rechts) op de afstandsbediening van het tv-toestel.

Opmerking

 • "BRAVIA Sync-beheer" (BRAVIA Sync) is alleen beschikbaar voor aangesloten apparaten die compatibel zijn met BRAVIA Sync en voorzien zijn van het BRAVIA Sync-logo.
[79] BRAVIA Sync-compatibele apparaten | BRAVIA Sync-compatibele apparaten

BRAVIA Sync-instellingen aanpassen

Wanneer BRAVIA Sync is ingesteld, kunt u een aangesloten apparaat uitschakelen met het tv-toestel of instellen dat een met een HDMI-kabel aangesloten apparaat moet worden bediend met de afstandsbediening van het tv-toestel.

 1. Schakel het aangesloten apparaat in.
 2. Als u [BRAVIA Sync-beheer] wilt inschakelen, drukt u op de HOME-knop en selecteert u vervolgens [Instellingen] — [Zenders & Ingangen] — [Externe ingangen] — [BRAVIA Sync-instellingen] — [BRAVIA Sync-beheer].
 3. Schakel BRAVIA Sync in op het aangesloten apparaat.
  Wanneer een specifiek Sony-apparaat dat compatibel is met BRAVIA Sync wordt aangesloten en ingeschakeld en [BRAVIA Sync-beheer] is ingeschakeld, dan wordt BRAVIA Sync automatisch geactiveerd op dit apparaat. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het aangesloten apparaat voor meer informatie.

Beschikbare opties

De beschikbare opties worden hieronder getoond. (De opties variëren afhankelijk van uw model/regio/land.)

[Apparaten automatisch uitschakelen]
Als deze optie uitgeschakeld is, gaat het aangesloten apparaat niet automatisch uit wanneer het tv-toestel uitgeschakeld wordt.
[Tv automatisch inschakelen]
Als deze optie uitgeschakeld is, gaat het tv-toestel niet automatisch aan wanneer het aangesloten apparaat ingeschakeld wordt.
[BRAVIA Sync-apparaatlijst]
Hiermee kunt u de BRAVIA Sync-apparaatlijst weergeven.
[Toetsen voor apparaatbesturing]
Hiermee kunt u knoppen instellen om een apparaat te bedienen dat aangesloten is via HDMI.
[80] Het tv-toestel gebruiken met andere apparaten

Beelden van compatibele apparaten bekijken in 4K- of 8K-resolutie

 • Beelden bekijken in 4K-resolutie
 • Instellingen voor het bekijken van beelden via een HDMI-ingang met hogere kwaliteit
 • Beelden bekijken in 8K-resolutie (alleen 8K-modellen)
 • Instellingen voor het bekijken van beelden in 8K-resolutie (alleen 8K-modellen)
[81] Beelden van compatibele apparaten bekijken in 4K- of 8K-resolutie | Beelden van compatibele apparaten bekijken in 4K- of 8K-resolutie

Beelden bekijken in 4K-resolutie

U kunt een digitale fotocamera/camcorder die weergave van 4K via HDMI ondersteunt aansluiten op de HDMI IN-aansluiting van het tv-toestel en zo foto's bekijken die in hoge resolutie zijn opgeslagen op de camera. U kunt ook foto's in hoge resolutie bekijken die zijn opgeslagen op aangesloten USB-apparaten of die zijn opgeslagen in uw thuisnetwerk. Beelden met een resolutie van 4K of meer kunnen in 4K-resolutie (3840×2160) worden weergegeven.

De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw regio/land.

Illustratie van beelden van verschillende apparaten weergegeven op het tv-toestel
 1. Digitale fotocamera
 2. Camcorder
 3. USB-apparaat
 4. Netwerkapparaat

Beelden die zijn opgeslagen op een USB- of netwerkapparaat bekijken in 4K-resolutie

 1. Sluit het USB- of netwerkapparaat aan op het tv-toestel.
 2. Druk op de HOME-knop, selecteer Apps in het Startmenu en selecteer vervolgens [Mediaspeler].
  Als de meegeleverde afstandsbediening een APPS-knop heeft, kunt u op de APPS-knop drukken.
 3. Selecteer de naam van het USB-apparaat of de naam van het netwerkapparaat.
 4. Selecteer de map en vervolgens het bestand dat u wilt afspelen.

Beelden bekijken die opgeslagen zijn op een digitale fotocamera/camcorder

 1. Sluit een digitale fotocamera of camcorder met HDMI-uitgang aan op de HDMI IN-aansluiting van het tv-toestel met behulp van een HDMI-kabel.
 2. Druk herhaaldelijk op de (ingang selecteren)-knop om het aangesloten apparaat te selecteren.
 3. Stel het aangesloten apparaat in op weergave van 4K.
 4. Start het afspelen op het aangesloten apparaat.

De ondersteunde bestandsformaten controleren

 • Ondersteunde bestanden en bestandsindelingen

Beelden bekijken in 4K-resolutie met hogere kwaliteit

U kunt Indeling HDMI-signaal instellen op Verbeterde indeling om beelden in 4K-resolutie met een hogere kwaliteit te bekijken.

Raadpleeg voor informatie over Verbeterde indeling of het wijzigen van de instellingen de pagina Instellingen voor het bekijken van beelden via een HDMI-ingang met hogere kwaliteit.

Opmerking

 • U kunt geen 3D-beelden weergeven.
 • Als u de foto verandert met de knoppen (links) / (rechts), kan het even duren voordat de foto wordt weergegeven.
[82] Beelden van compatibele apparaten bekijken in 4K- of 8K-resolutie | Beelden van compatibele apparaten bekijken in 4K- of 8K-resolutie

Instellingen voor het bekijken van beelden via een HDMI-ingang met hogere kwaliteit

Wanneer u het High-Quality 4K-beeld wilt weergeven via de HDMI-ingang, moet u [Indeling HDMI-signaal] instellen in [Externe ingangen].

Indeling HDMI-signaal

Om het HDMI-signaal te wijzigen, drukt u op de HOME-knop en selecteert u vervolgens [Instellingen] — [Zenders & Ingangen] — [Externe ingangen] — [Indeling HDMI-signaal] — de HDMI-ingang die u wilt instellen.
Volg de instructies op het scherm en stel het HDMI-signaal van de HDMI-ingang in op een geschikt type. Welke typen HDMI-signalen beschikbaar zijn, hangt af van uw model en HDMI-ingang.

Standaard indeling
De normale HDMI-indeling*1 voor normaal gebruik.
Verbeterde indeling
High-Quality HDMI-indeling*1*2. Gebruik deze optie alleen voor apparaten die dit ondersteunen.

*1 Inclusief HDR.
*2 4K 60p 4:2:0 10 bit, 4:4:4, 4:2:2 enz.

Opmerking

 • Welke typen HDMI-signalen beschikbaar zijn, hangt af van de gebruikte HDMI IN-poort.
 • Bij gebruik van Verbeterde indeling worden beeld en geluid mogelijk niet goed weergegeven. Sluit het apparaat in dit geval aan op een HDMI IN die in [Standaard indeling] staat of wijzig het HDMI-signaal van HDMI IN in [Standaard indeling].
 • Gebruik Verbeterde indeling alleen voor apparaten die dit ondersteunen.
 • Wanneer u beeld in 4K bekijkt met High-Quality, gebruik dan een Premium high speed HDMI‐kabel(s) die snelheden van 18 Gbps ondersteunt. Raadpleeg de kabelspecificaties voor meer informatie over Premium high speed HDMI‐kabel(s) met ondersteuning voor 18 Gbps.
[83] Beelden van compatibele apparaten bekijken in 4K- of 8K-resolutie | Beelden van compatibele apparaten bekijken in 4K- of 8K-resolutie

Beelden bekijken in 8K-resolutie (alleen 8K-modellen)

U kunt een digitale fotocamera/camcorder die weergave van 8K via HDMI ondersteunt aansluiten op HDMI IN 4 van het tv-toestel en zo foto's bekijken die in hoge resolutie zijn opgeslagen op de camera. U kunt ook foto's in hoge resolutie bekijken die zijn opgeslagen op aangesloten USB-apparaten of die zijn opgeslagen in uw thuisnetwerk. Beelden met een resolutie van 8K of meer kunnen in 8K-resolutie (7680×4320) worden weergegeven (alleen 8K-modellen).
Voor modellen die 8K ondersteunen is [Verbeterde indeling (8K)] beschikbaar in [Instellingen] — [Zenders & Ingangen] — [Externe ingangen] — [Indeling HDMI-signaal].

De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw regio/land.

Illustratie van beelden van verschillende apparaten weergegeven op het tv-toestel
 1. Digitale fotocamera
 2. Camcorder
 3. USB-apparaat
 4. Netwerkapparaat

Beelden die zijn opgeslagen op een USB- of netwerkapparaat bekijken in 8K-resolutie

 1. Sluit het USB- of netwerkapparaat aan op het tv-toestel.
 2. Druk op de HOME-knop, selecteer Apps in het Startmenu en selecteer vervolgens [Mediaspeler].
  Als de meegeleverde afstandsbediening een APPS-knop heeft, kunt u op de APPS-knop drukken.
 3. Selecteer de naam van het USB-apparaat of de naam van het netwerkapparaat.
 4. Selecteer de map en vervolgens het bestand dat u wilt afspelen.

Beelden bekijken die opgeslagen zijn op een digitale fotocamera/camcorder

 1. Sluit een digitale fotocamera of camcorder met HDMI-uitgang aan op HDMI IN 4 van het tv-toestel met behulp van een HDMI-kabel.
 2. Druk herhaaldelijk op de (ingang selecteren)-knop om het aangesloten apparaat te selecteren.
 3. Stel het aangesloten apparaat in op weergave van 8K.
 4. Start het afspelen op het aangesloten apparaat.

De ondersteunde bestandsformaten controleren

 • Ondersteunde bestanden en bestandsindelingen

Beelden bekijken in 8K-resolutie

U kunt Indeling HDMI-signaal instellen op [Verbeterde indeling (8K)] om beelden in 8K-resolutie te bekijken.

Raadpleeg voor informatie over [Verbeterde indeling (8K)] of het wijzigen van de instellingen de pagina Instellingen voor het bekijken van beelden in 8K-resolutie (alleen 8K-modellen).

Opmerking

 • U kunt geen 3D-beelden weergeven.
 • Als u de foto verandert met de knoppen (links) / (rechts), kan het even duren voordat de foto wordt weergegeven.
[84] Beelden van compatibele apparaten bekijken in 4K- of 8K-resolutie | Beelden van compatibele apparaten bekijken in 4K- of 8K-resolutie

Instellingen voor het bekijken van beelden in 8K-resolutie (alleen 8K-modellen)

Wanneer u het High-Quality 8K-beeld wilt weergeven via de HDMI-ingang, moet u [Indeling HDMI-signaal] instellen in [Externe ingangen].

Indeling HDMI-signaal

Om het HDMI-signaal te wijzigen, drukt u op de HOME-knop en selecteert u vervolgens [Instellingen] — [Zenders & Ingangen] — [Externe ingangen] — [Indeling HDMI-signaal] — de HDMI-ingang die u wilt instellen.

HDMI IN 4

Standaard indeling
De normale HDMI-indeling*1.
Verbeterde indeling (Dolby Vision)
High-Quality HDMI-indeling*1*2. Gebruik deze optie alleen voor apparaten die dit ondersteunen.
Verbeterde indeling (8K)
High-Quality HDMI-indeling*1*3. Gebruik deze optie alleen voor apparaten die dit ondersteunen.

HDMI IN 1/2/3

Standaard indeling
De normale HDMI-indeling*1 voor normaal gebruik.
Verbeterde indeling
High-Quality HDMI-indeling*1*2. Gebruik deze optie alleen voor apparaten die dit ondersteunen.

*1 Inclusief HDR.
*2 4K 60p 4:2:0 10 bit, 4:4:4, 4:2:2 enz.
*3 8K 24/30p 4:2:0 8 bit, 4K 120p 4:2:0 8 bit

Opmerking

 • Bij gebruik van Verbeterde indeling worden beeld en geluid mogelijk niet goed weergegeven. Sluit het apparaat in dit geval aan op een HDMI IN die in [Standaard indeling] staat of wijzig het HDMI-signaal van HDMI IN in [Standaard indeling].
 • Gebruik Verbeterde indeling alleen voor apparaten die dit ondersteunen.
 • Wanneer u beeld in 8K bekijkt met High-Quality, gebruik dan een Premium high speed HDMI‐kabel(s) die snelheden van 18 Gbps ondersteunt. Raadpleeg de kabelspecificaties voor meer informatie over Premium high speed HDMI‐kabel(s) met ondersteuning voor 18 Gbps.
[85] Het tv-toestel gebruiken met andere apparaten

BRAVIA-connectiviteitshandleiding

Ook op de ondersteuningssite van Sony wordt beschreven hoe apparaten op het tv-toestel kunnen worden aangesloten. Raadpleeg zo nodig deze site.

 • https://www.sony.net/tv_connectivity_guide/ https://www.sony.net/tv_connectivity_guide/
  QR-code voor de ondersteuningssite van Sony
[86]

Verbinding maken met een netwerk

 • Verbinding maken met een netwerk
 • Functies voor thuisnetwerken
 • Internetmedia bekijken
[87] Verbinding maken met een netwerk

Verbinding maken met een netwerk

 • Verbinding maken met een netwerk via een LAN-kabel
 • Verbinding maken met een netwerk via een draadloze verbinding
[88] Verbinding maken met een netwerk | Verbinding maken met een netwerk

Verbinding maken met een netwerk via een LAN-kabel

Verbinding maken met een netwerk via een LAN-kabel

Met een verbinding via een bekabeld LAN hebt u toegang tot het internet en uw thuisnetwerk.

Breng de verbinding met het internet of thuisnetwerk tot stand via een router.

Illustratie van de verbindingsmethode
 1. LAN-kabel
 2. Computer
 3. Router
 4. Modem
 5. Internet
 1. Stel uw LAN-router in.
  Raadpleeg voor meer informatie de instructiehandleiding van uw LAN-router of neem contact op met de persoon die het netwerk heeft geconfigureerd (netwerkbeheerder).

Opmerking

 • Om veiligheidsredenen wordt aangeraden om uw tv-toestel te verbinden met het internet via een router/modem met routerfunctionaliteit. Directe verbinding van het tv-toestel met het internet kan het tv-toestel blootstellen aan veiligheidsrisico's zoals kopiëren of wijzigen van inhoud of persoonlijke informatie.
  Neem contact op met uw serviceprovider of netwerkbeheerder om na te gaan of routerfunctionaliteit aanwezig is in uw netwerk.
 • De netwerkgerelateerde instellingen die nodig zijn, kunnen variëren afhankelijk van de internetprovider of de router. Raadpleeg de bijgeleverde gebruiksaanwijzing van de internetprovider of van de router voor meer informatie. U kunt ook contact opnemen met de persoon die het netwerk geconfigureerd heeft (netwerkbeheerder).
[89] Verbinding maken met een netwerk | Verbinding maken met een netwerk

Verbinding maken met een netwerk via een draadloze verbinding

 • Het tv-toestel via Wi-Fi verbinden met het internet/netwerk
 • Via Wi-Fi Direct verbinding maken met uw tv-toestel (geen draadloze router nodig)
[90] Verbinding maken met een netwerk via een draadloze verbinding | Verbinding maken met een netwerk via een draadloze verbinding | Verbinding maken met een netwerk via een draadloze verbinding

Het tv-toestel via Wi-Fi verbinden met het internet/netwerk

Met het geïntegreerd draadloos LAN-apparaat hebt u toegang tot het internet en kunt u genieten van de voordelen van netwerken in een draadloze omgeving.

Illustratie van de verbindingsmethode
 1. Computer
 2. Draadloze router
 3. Modem
 4. Internet
 1. Stel uw draadloze router in.
  Raadpleeg voor meer informatie de instructiehandleiding van uw draadloze router of neem contact op met de persoon die het netwerk heeft geconfigureerd (netwerkbeheerder).
 2. Druk op de HOME-knop en selecteer vervolgens [Instellingen] — [Netwerk en internet].
 3. Selecteer het netwerk waarmee u verbinding wilt maken en stel het wachtwoord in.
  Als uw tv-toestel geen verbinding kan maken met het internet/netwerk, raadpleeg dan de pagina Uw tv-toestel kan geen verbinding maken met het internet/netwerk..

Het geïntegreerde draadloze LAN uitschakelen

 1. Als u [Wifi] wilt uitschakelen, drukt u op de HOME-knop en selecteert u vervolgens [Instellingen] — [Netwerk en internet] — [Wifi].

Hint

 • Voor een vlotte videostreaming:
  • Wijzig de instelling van uw draadloze router indien mogelijk naar een snelle netwerkstandaard zoals 802.11n.
   Raadpleeg voor meer informatie over hoe u de instelling kunt wijzigen de instructiehandleiding van uw draadloze router, of neem contact op met de persoon die het netwerk geconfigureerd heeft (netwerkbeheerder).
  • Als de bovenstaande procedure geen verbetering oplevert, wijzigt u de instelling van uw draadloze router naar 5 GHz. Hierdoor kan de kwaliteit van de videostreaming verbeteren.
  • De 5GHz-band wordt afhankelijk van uw regio/land mogelijk niet ondersteund. Als de 5GHz-band niet wordt ondersteund, kan het tv-toestel alleen via de 2,4GHz-band verbinding tot stand brengen met een draadloze router.

Opmerking

 • Om veiligheidsredenen wordt aangeraden om uw tv-toestel te verbinden met het internet via een router/modem met routerfunctionaliteit. Directe verbinding van het tv-toestel met het internet kan het tv-toestel blootstellen aan veiligheidsrisico's zoals kopiëren of wijzigen van inhoud of persoonlijke informatie.
  Neem contact op met uw serviceprovider of netwerkbeheerder om na te gaan of routerfunctionaliteit aanwezig is in uw netwerk.
 • De netwerkgerelateerde instellingen die nodig zijn, kunnen variëren afhankelijk van de internetprovider of de router. Raadpleeg de bijgeleverde gebruiksaanwijzing van de internetprovider of van de router voor meer informatie. U kunt ook contact opnemen met de persoon die het netwerk geconfigureerd heeft (netwerkbeheerder).
 • Als u de optie [Wachtwoord tonen] selecteert op het scherm voor het invoeren van het wachtwoord, kunnen anderen het wachtwoord mogelijk zien.
[91] Verbinding maken met een netwerk via een draadloze verbinding | Verbinding maken met een netwerk via een draadloze verbinding | Verbinding maken met een netwerk via een draadloze verbinding

Via Wi-Fi Direct verbinding maken met uw tv-toestel (geen draadloze router nodig)

U kunt een apparaat draadloos aansluiten op het tv-toestel zonder een draadloze router te gebruiken en vervolgens video's, foto's en muziek die op dat apparaat opgeslagen zijn rechtstreeks streamen naar het tv-toestel.

Opmerking

 • Wi-Fi Direct verbindt smartphones en computers rechtstreeks met het tv-toestel in plaats van via het internet, zodat het niet mogelijk is om op het tv-toestel video af te spelen waarvoor een internetverbinding nodig is.
Illustratie van het streamen van inhoud
 1. Druk op de HOME-knop en selecteer vervolgens [Instellingen] — [Netwerk en internet] — [Wi‑Fi Direct] — [Wi‑Fi Direct-instellingen].
 2. Selecteer de tv-naam die wordt weergegeven op het tv-scherm met het Wi-Fi Direct-apparaat.
  Als het apparaat geen ondersteuning biedt voor Wi-Fi Direct, selecteert u de knop [Netwerk (SSID)/Wachtwoord tonen].
 3. Bedien het Wi-Fi Direct/Wi-Fi-apparaat om verbinding te maken met het tv-toestel.
 4. Verzend inhoud vanaf het Wi-Fi Direct/Wi-Fi-apparaat naar het tv-toestel.
  Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het apparaat voor meer informatie.

Als de verbinding mislukt

Wanneer het stand-byscherm voor de Wi-Fi Direct-instelling weergegeven wordt, selecteert u de knop [Netwerk (SSID)/Wachtwoord tonen] en volgt u de instructies op het scherm om de instelling te voltooien.

Een ander apparaat aansluiten

Volg de bovenstaande stappen om apparaten aan te sluiten. U kunt maximaal 10 apparaten tegelijk aansluiten. Om een ander apparaat aan te sluiten wanneer er al 10 apparaten zijn aangesloten, koppelt u een apparaat dat u niet gebruikt los en sluit u het andere apparaat aan.

De tv-naam wijzigen die wordt weergegeven op het aangesloten apparaat

Druk op de HOME-knop en selecteer vervolgens [Instellingen] — [Systeem] — [Over] — [Apparaatnaam].

Een lijst van aangesloten apparaten weergeven/de registratie van apparaten opheffen

Druk op de HOME-knop en selecteer vervolgens [Instellingen] — [Netwerk en internet] — [Wi‑Fi Direct] — [Apparaatlijst tonen/verwijderen].

U kunt de registratie van een apparaat ongedaan maken door het te verwijderen apparaat te selecteren in de lijst en vervolgens op de (Enter)-knop te drukken. Selecteer vervolgens [Ja] op het bevestigingsscherm.

Om de registratie van alle apparaten op te heffen, selecteert u [Alles verwijderen] in de lijst en vervolgens [Ja] op het bevestigingsscherm.

[92] Verbinding maken met een netwerk

Functies voor thuisnetwerken

 • De instellingen van het thuisnetwerk aanpassen
 • Inhoud afspelen vanaf een computer
 • Inhoud afspelen vanaf een mediaserver
[93] Functies voor thuisnetwerken | Functies voor thuisnetwerken

De instellingen van het thuisnetwerk aanpassen

U kunt de volgende thuisnetwerkinstellingen aanpassen.

De serververbinding controleren

Druk op de HOME-knop en selecteer vervolgens [Instellingen] — [Netwerk en internet] — [Thuisnetwerk instellen] — [Serverdiagnose] — volg de instructies op het scherm om de diagnose uit te voeren.

De rendererfunctie gebruiken

Druk op de HOME-knop en selecteer vervolgens [Instellingen] — [Netwerk en internet] — [Thuisnetwerk instellen] — [Renderer] — de gewenste optie.

[Renderer-functie]
Schakel de rendererfunctie in.
U kunt foto-, muziek- en videobestanden via een controller (bv. een digitale fotocamera) weergeven op het tv-scherm door het apparaat rechtstreeks te bedienen.
[Toegangscontrole Renderer]
 • Selecteer [Automatische toestemming voor toegang] voor automatische toegang tot het tv-toestel wanneer een controller voor het eerst verbinding maakt met het tv-toestel.
 • Selecteer [Aangepaste instellingen] om de instellingen voor de toegangstoestemming van elke controller te wijzigen.

Het apparaat op afstand gebruiken

Druk op de HOME-knop en selecteer vervolgens [Instellingen] — [Netwerk en internet] — [Instellingen voor apparaten op afstand] — de gewenste optie.

[Op afstand bedienen]
Het tv-toestel bedienen vanaf een geregistreerd apparaat.
[Registratie van apparaten op afstand opheffen]
Maak de registratie van een apparaat ongedaan om de bediening van het tv-toestel vanaf dat apparaat uit te schakelen.
[94] Functies voor thuisnetwerken | Functies voor thuisnetwerken

Inhoud afspelen vanaf een computer

Als u het tv-toestel via een router verbindt met een thuisnetwerk, kunt u inhoud (foto-, muziek- of videbestanden) bekijken en beluisteren die is opgeslagen op een netwerkapparaat in een andere kamer.

Illustratie van de verbindingsmethode
 1. Computer (server)
 2. Router
 3. Modem
 4. Internet
 1. Verbind het tv-toestel met uw thuisnetwerk.
 2. Druk op de HOME-knop, selecteer Apps in het Startmenu en selecteer vervolgens [Mediaspeler].
  Als de meegeleverde afstandsbediening een APPS-knop heeft, kunt u op de APPS-knop drukken.
 3. Selecteer de naam van het netwerkapparaat.
 4. Selecteer de map en vervolgens het bestand dat u wilt afspelen.

De ondersteunde bestandsformaten controleren

 • Ondersteunde bestanden en bestandsindelingen

Opmerking

 • Afhankelijk van het bestand is het mogelijk dat het afspelen niet lukt, zelfs niet met de ondersteunde indelingen.
[95] Functies voor thuisnetwerken | Functies voor thuisnetwerken

Inhoud afspelen vanaf een mediaserver

Als u het tv-toestel via een router verbindt met een thuisnetwerk, kunt u foto-, muziek- en videobestanden via een controller (bv. een digitale fotocamera) weergeven op het tv-scherm door het apparaat rechtstreeks te bedienen. De controller moet renderer-compatibel zijn.

Illustratie van de verbindingsmethode
 1. Digitale fotocamera (controller)
 2. Router
 3. Modem
 4. Internet
 1. Verbind het tv-toestel met uw thuisnetwerk.
 2. Bedien de controller zodat deze de inhoud op het tv-scherm begint af te spelen.
[96] Verbinding maken met een netwerk

Internetmedia bekijken

U kunt diensten voor videostreaming, zoals YouTube™ en Netflix, gebruiken om inhoud van het internet te bekijken. Welke diensten beschikbaar zijn, hangt af van uw land en regio. U kunt deze diensten starten door hun app te selecteren in het Startmenu. Als op het tv-toestel een Google-account is ingesteld, kunt u ook inhoud selecteren die in het Startmenu wordt weergegeven.

Opmerking

 • Voor het bekijken van inhoud van het internet hebt u een internetverbinding nodig.
 • Diensten voor videostreaming, zoals Netflix en Amazon Prime, zijn diensten waarvoor u moet betalen.
 • Welke diensten voor videostreaming worden ondersteund, hangt af van uw model/regio/land. Sommige modellen/regio's/landen ondersteunen deze diensten helemaal niet.

Hint

 • Zelfs als er op het tv-toestel geen Google-account is aangemaakt, kunt u toch video's kijken met bijvoorbeeld YouTube uit het Startmenu, zolang het tv-toestel maar verbinding heeft met het internet. Als u nieuwe apps wilt installeren, bijvoorbeeld voor videostreaming, dan moet u een Google-account aanmaken/toevoegen op het tv-toestel.
[97]

Instellingen

De weergegeven menu's in de tv-instellingen variëren afhankelijk van uw model/regio/land.

 • De Snelle instellingen gebruiken
 • Zenders & Ingangen Zenders, Externe ingangen en Configuratie opnameapparaat enz.
 • Weergave en geluid Beeld, Beeldregeling, Geluid en Audio-uitgang enz.
 • Netwerk en internet
 • Accounts en inloggen Configureer de Google-account of voeg andere accounts toe.
 • Privacy U kunt de installatie van apps uit onbekende bronnen beperken.
 • Apps
 • Systeem Datum en tijd, Taal/Language, Geluid, Startscherm, Toegankelijkheid, Kinderbeveiliging, LED-indicator en Verbruik enz.
 • Afstandsbedieningen en accessoires Afstandsbediening en Bluetooth-instellingen.
 • Timers en klok Timer Aan, Sleep Timer, Alarm, Klokweergave enz.
[98] Instellingen

De Snelle instellingen gebruiken

Als u op de (Snelle instellingen)-knop of de ACTION MENU-knop op de afstandsbediening drukt, krijgt u snel toegang tot functies als [Beeldmodus], [Sleep Timer], en [Beeld uit] in het huidige scherm, en instellingen als [Speakers] afhankelijk van de aangesloten apparaten. U kunt ook [Instellingen] weergeven vanuit [Snelle instellingen].

Opmerking

 • De weergegeven menu's in de tv-instellingen variëren afhankelijk van uw model/regio/land.
Afbeelding van het tv-scherm
 1. Druk op de (Snelle instellingen)-knop of de ACTION MENU-knop op de afstandsbediening.
 2. Beweeg de markering en wijzig of selecteer een instelling.

De weergegeven instellingen wijzigen

 1. Druk op de (Snelle instellingen)-knop of de ACTION MENU-knop op de afstandsbediening.
 2. Beweeg de markering naar links of rechts en selecteer (Wijzigen).
 3. Selecteer de gewenste instelling.
 4. Selecteer [Sluiten].

Hint

 • Als u de volgorde wilt wijzigen of een weergegeven item wilt verbergen, houd dan de (Enter)-knop op de afstandsbediening ingedrukt terwijl dat item gemarkeerd is. Vervolgens worden [Verplaatsen] en [Verbergen] weergegeven. Als u [Verplaatsen] selecteert, gebruik dan (links) / (rechts) op de afstandsbediening om het item naar de gewenste positie te verplaatsen en druk vervolgens op de (Enter)-knop op de afstandsbediening.
 • Met [BRAVIA-meldingen] in Snelle instellingen kunt u nagaan of er meldingen zijn, zoals software-updates of een bijna lege batterij in de afstandsbediening.
[99] Instellingen

Zenders & Ingangen

 1. Druk op de HOME-knop en selecteer vervolgens [Instellingen] — [Zenders & Ingangen] — de gewenste optie.

Beschikbare opties

[Zenders]
Hiermee kunt u de instellingen voor het ontvangen van uitzendingen configureren. U kunt ook de instellingen voor het ontvangen van satellietuitzendingen configureren.
Afstemmen op digitale zenders
Digitale uitzendingen ontvangen
Afstemmen op de satelliet
Satellietuitzendingen ontvangen
Zenders sorteren of de zenderlijst bewerken
Zenders sorteren of bewerken
[Voorkeuren (Kanalen)]
Hiermee configureert u [Instellingen ondertiteling] en [Audio-instellingen (Uitzending)].
[Info-scherm]
Hiermee geeft u programmagegevens weer wanneer van zender wordt veranderd.
[Externe ingangen]
Hiermee kunt u de instellingen voor de externe ingangen en BRAVIA Sync configureren.
Voor meer informatie over BRAVIA Sync, raadpleegt u BRAVIA Sync-compatibele apparaten.
[Configuratie opnameapparaat]
Hiermee kunt u de instellingen configureren voor het maken van opnamen op een harde schijf met USB-aansluiting. (Deze optie is mogelijk niet beschikbaar, afhankelijk van uw model/regio/land.)
[Snelkoppeling voor TV-knop]
Als een externe ingang zoals voor een aangesloten tuner wordt ingesteld, wordt deze weergegeven wanneer de knop TV op de afstandsbediening wordt ingedrukt.
[100] Instellingen

Weergave en geluid

 1. Druk op de HOME-knop en selecteer vervolgens [Instellingen] — [Weergave en geluid] — de gewenste optie.

Beschikbare opties

[Beeld]
Hiermee configureert u weergave-instellingen voor aanpassing van de beeldkwaliteit, zoals de helderheid van het scherm.
Raadpleeg de pagina De beeldkwaliteit aanpassen als u de beeldkwaliteit wilt aanpassen aan uw voorkeuren.
[Beeldregeling]
Hiermee past u de grootte en positie van het scherm aan.
[Geluid]
Hiermee configureert u instellingen voor het geluid.
Raadpleeg de pagina De geluidskwaliteit aanpassen als u de geluidskwaliteit wilt aanpassen aan uw voorkeuren.
[Audio-uitgang]
Hiermee configureert u selectie-instellingen voor luidsprekers.
[Scherminstellingen voor experts] (alleen voor modellen met een OLED-paneel)
Gebruik deze optie wanneer u [Pixelverschuiving] instelt of handmatig een [Schermvernieuwing] uitvoert.
Raadpleeg OLED-paneel (alleen voor modellen met een OLED-paneel) voor meer informatie.
[101] Instellingen

Netwerk en internet

Hiermee configureert u instellingen, bijvoorbeeld voor draadloze LAN's, bekabelde LAN's en thuisnetwerken.

[102] Instellingen

Accounts en inloggen

 1. Druk op de HOME-knop en selecteer vervolgens [Instellingen] — [Accounts en inloggen] — de gewenste optie.

Beschikbare opties

[Google]
Hiermee synchroniseert of verwijdert u de geregistreerde Google-account.
[Account toevoegen]
Hiermee voegt u een Google-account toe. U kunt meerdere Google-accounts toevoegen en omschakelen tussen de accounts, afhankelijk van de app.
[103] Instellingen

Privacy

U kunt de installatie van apps uit onbekende bronnen beperken.

[104] Instellingen

Apps

Hiermee kunt u apps configureren of verwijderen, of de cache wissen.

[105] Instellingen

Systeem

 1. Druk op de HOME-knop en selecteer vervolgens [Instellingen] — [Systeem] — de gewenste optie.

Opmerking

 • Afhankelijk van de instellingen van het tv-toestel zijn sommige opties mogelijk niet zichtbaar of beschikbaar.

Beschikbare opties

[Toegankelijkheid]
Hiermee kunt u de instellingen configureren voor toegangsfuncties en -diensten die gebruikers helpen om eenvoudiger te navigeren op hun apparaten.
[Over]
Hiermee kunt u informatie over het tv-toestel weergeven.
Hier kunt u uw tv-toestel resetten.
[Datum en tijd]
Hiermee configureert u de tijd en automatische klokweergave.
[Taal/Language]
Hiermee kunt u de menutaal selecteren. De geselecteerde menutaal bepaalt ook de taal van de spraakherkenning.
[Toetsenbord]
Hiermee kunt u de instellingen voor het schermtoetsenbord configureren.
[Opslag]
Hiermee kunt u de instellingen voor de opslag van gegevens wijzigen.
[Startscherm]
Hiermee kunt u de kanalen aanpassen die worden weergegeven in het [Startscherm] en apps sorteren.
[Screensaver]
Hiermee kunt u de instellingen voor de schermbeveiliging configureren.
[Voeding en energie]
Hiermee configureert u de instellingen voor energiebesparing en het opstartscherm van het tv-toestel.
[Opnieuw opstarten]
Hiermee start u het tv-toestel opnieuw.
[Kinderbeveiliging]
Hiermee configureert u de kinderslotinstellingen voor het beperken van het gebruik van items zoals [Zenders & Externe ingangen], [Apps] en [Schermtijd].
[LED-indicator]
Hiermee configureert u de instellingen voor de [Verlichtings-LED] of [Operationeel antwoord] en [Spraakherkenningsstatus]*. (Het weergegeven menu verschilt per model.)
[Geluid]
Hiermee configureert u de instelling voor [Systeemgeluiden].
[Apple AirPlay en HomeKit]
Hiermee configureert u de instellingen voor Apple AirPlay en HomeKit.
[Eerste configuratie]
Hiermee kunt u de basisfuncties instellen voor het eerste gebruik, zoals een netwerk en de zenders.
[Winkelmodusinstellingen]
Hiermee kunt u de weergave verrijken voor gebruik van het toestel als winkeldisplay door [Demomodus] enz. in te stellen.

* Alleen tv-toestellen met ingebouwde microfoon

[106] Instellingen

Afstandsbedieningen en accessoires

 1. Druk op de HOME-knop en selecteer vervolgens [Instellingen] — [Afstandsbedieningen en accessoires] — de gewenste optie.

Beschikbare opties

U kunt Bluetooth in- of uitschakelen en Bluetooth-apparaten registreren.

[Bluetooth]
Hiermee schakelt u Bluetooth in of uit.
[Accessoire koppelen]
Hiermee koppelt u Bluetooth-apparaten.
[Afstandsbediening]
Hiermee kunt u de instellingen configureren voor koppeling van de spraakgestuurde afstandsbediening.
[107] Instellingen

Timers en klok

In Timers en klok kunt u instellingen opgeven voor Timer Aan, Sleep Timer, Alarm en Klokweergave.

Instellingen configureren voor Timers en klok

 1. Selecteer (het pictogram Timers) in het Startmenu en selecteer vervolgens de gewenste instelling.

Beschikbare opties

[Timer Aan]
Hiermee wordt het tv-toestel op een ingesteld tijdstip ingeschakeld op de gewenste zender of ingang.
[Sleep Timer]
Hiermee wordt het tv-toestel na de ingestelde tijd uitgeschakeld.
[Alarm]
Hiermee wordt na de ingestelde tijd een geluid afgespeeld.
[Klokweergave]
Hiermee wordt de klok altijd of op elk uur weergegeven op het tv-scherm.

Opmerking

 • Voor modellen met een OLED-paneel is constante weergave van de klok niet beschikbaar om beeldretentie te voorkomen.
[108]

Problemen oplossen

 • Hier beginnen Problemen? Begin hier.
 • Beeld (kwaliteit)/scherm
 • Toetsenbord
 • Zendontvangst
 • Geluid
 • Netwerk (internet/thuis)/apps
 • Afstandsbediening/accessoires
 • Voeding
 • Aangesloten apparaten
 • Opnamen maken op een harde schijf met USB-aansluiting
 • Led
[109] Problemen oplossen

Hier beginnen

 • Zelfdiagnose
 • Software-updates
 • Als een volledige reset (herstart) van het tv-toestel noodzakelijk is
 • Veelgestelde vragen voor het oplossen van problemen
[110] Hier beginnen | Hier beginnen

Zelfdiagnose

Controleer of het tv-toestel correct werkt.

  1. Druk op de HOME-knop, selecteer [Apps] in het Startmenu en selecteer [Help] in de lijst met apps.
   Als de meegeleverde afstandsbediening een HELP-knop heeft, kunt u op de HELP-knop drukken.
  2. Selecteer [Status en diagnostische gegevens] — [Zelfdiagnose].

  Hint

  U kunt ook de volgende symptomen controleren onder [Status en diagnostische gegevens].

  • [Diagnose van internetverbinding]
  • [Verbindingsdiagnose van extern apparaat]
  • [Beeld- en geluidstest]

  Probeer het volgende als het probleem aanhoudt.

  • Reset (herstart) het tv-toestel. Raadpleeg Als een volledige reset (herstart) van het tv-toestel noodzakelijk is voor meer informatie.
  • Raadpleeg en probeer Software-updates.
  • Ondersteuningssite
  [111] Hier beginnen | Hier beginnen

  Software-updates

  Sony stelt regelmatig software-updates ter beschikking om de functionaliteit te verbeteren en gebruikers een nieuwe tv-ervaring te bieden. De eenvoudigste manier om software-updates binnen te krijgen is via een internetverbinding naar het tv-toestel.

  Automatisch op software-updates controleren

  1. Druk op de HOME-knop, selecteer [Apps] in het Startmenu en selecteer [Help] in de lijst met apps.
   Als de meegeleverde afstandsbediening een HELP-knop heeft, kunt u op de HELP-knop drukken.
  2. Selecteer [Status en diagnostische gegevens]. Schakel [Automatisch controleren op updates] in [Status en diagnostische gegevens] — [Update systeemsoftware] in.

  Hint

  • Als u de software handmatig wilt bijwerken, selecteert u [Software-update].
  • U kunt de BRAVIA-meldingen of ondersteuningssite raadplegen voor een overzicht van de wijzigingen die met de software-update worden aangebracht.

  Opmerking

  • Wanneer [Automatisch controleren op updates] is uitgeschakeld, kan het tv-toestel geen meldingen ontvangen, ook niet wanneer er een software-update beschikbaar is.

  Software bijwerken vanaf een USB-opslagapparaat

  Als u geen netwerkverbinding hebt, kunt u de software ook bijwerken met een USB-opslagapparaat. Ga op uw computer naar de ondersteuningssite van Sony en download de software van die site op een USB-opslagapparaat. Steek het USB-opslagapparaat in een USB-poort van het tv-toestel en de software-update gaat automatisch van start.

  Als u de tv-software bijwerkt vanaf een USB-opslagapparaat, lees dan goed de waarschuwingen op de website die betrekking hebben op updates vanaf een USB-opslagapparaat.

  Zie de pagina Ondersteuningssite voor meer informatie over de ondersteuningssite.

  [112] Hier beginnen | Hier beginnen

  Als een volledige reset (herstart) van het tv-toestel noodzakelijk is

  Als het bijvoorbeeld niet lukt om beeld te krijgen op het scherm of als de afstandsbediening niet werkt, gebruik dan de volgende procedure om het tv-toestel te resetten. Als het probleem aanhoudt, probeert u de volgende procedure voor het terughalen van de fabrieksinstellingen.
  Als een extern USB-apparaat op het tv-toestel is aangesloten, maak dat USB-apparaat dan los van het tv-toestel voordat u de reset uitvoert.

  Resetten door middel van uit- en inschakelen

  1. Start het tv-toestel opnieuw met de afstandsbediening.
   Houd de aan/uit-knop op de afstandsbediening gedurende vijf seconden ingedrukt totdat het tv-toestel opnieuw wordt opgestart (er wordt een uitschakelmelding weergegeven).

   Deze herstartprocedure is afhankelijk van het model. U kunt ook de aan/uit-knop op de afstandsbediening ongeveer twee seconden ingedrukt houden en vervolgens [Opnieuw starten] selecteren op het televisiescherm.
   U raakt uw tv-instellingen en gegevens niet kwijt bij een herstart (ook niet bij het losmaken en opnieuw aansluiten van het netsnoer).

   Het tv-toestel gaat uit en start ongeveer een minuut later automatisch opnieuw op.

  2. Trek de stekker van het netsnoer uit het stopcontact.
   Als het probleem na stap 1 aanhoudt, trek dan de stekker van het netsnoer uit het stopcontact. Druk vervolgens op de aan/uit-knop op het tv-toestel en laat de knop weer los. Wacht twee minuten en steek daarna de stekker weer in het stopcontact.

  Hint

  • Tv-modellen met één knop op het tv-toestel (alleen de aan/uit-knop) kunnen ook met de aan/uit-knop opnieuw worden gestart. Druk op de aan/uit-knop op het tv-toestel om het bedieningsmenu weer te geven, selecteer [Opnieuw starten] in het menu en houd vervolgens de aan/uit-knop ingedrukt om het tv-toestel opnieuw te starten.
  • Uw persoonlijke instellingen en gegevens zijn nog aanwezig nadat het tv-toestel opnieuw is gestart.

  Fabrieksinstellingen terugzetten

  Als het probleem aanhoudt na deze uit- en inschakelprocedure, probeert u de procedure voor het terughalen van de fabrieksinstellingen.

  Opmerking

  Als u de fabrieksinstellingen terughaalt, worden alle huidige gegevens en instellingen van het tv-toestel verwijderd (zoals de Wi-Fi-gegevens en gegevens van het bekabelde netwerk, uw Google-account en andere aanmeldgegevens, Google Play en andere geïnstalleerde apps).

  1. Druk op de HOME-knop en selecteer vervolgens [Instellingen] — [Systeem] — [Over] — [Resetten] — [Fabrieksinstellingen terugzetten].
  2. Verwijder alles.
   Als u een pincode op uw tv-toestel hebt ingesteld, wordt u gevraagd om deze pincode in te voeren.
   Nadat de fabrieksinstellingen zijn teruggehaald, gaat het tv-toestel door naar de wizard waarmee u de eerste instellingen opgeeft. U moet akkoord gaan met de algemene voorwaarden van Google en het privacybeleid van Google.
  [113] Hier beginnen | Hier beginnen

  Veelgestelde vragen voor het oplossen van problemen

  Voor het oplossen van problemen kunt u ook de "veelgestelde vragen" raadplegen op de onderstaande ondersteuningssite.

  • http://www.sony.net/androidtv-faq/
   QR-code voor de ondersteuningssite van Sony
  • http://www.sony.net/androidtv-faq/
  [114] Problemen oplossen

  Beeld (kwaliteit)/scherm

  • Geen kleur/donker beeld/kleur is niet juist/beeld is te helder.
  • Gestoord beeld./Het scherm knippert.
  • U zit televisie te kijken en het scherm springt ineens op een video die u niet herkent.
  • Er zijn banners/tickers te zien aan de boven- of onderrand van het scherm.
  • HDR-beelden in hoge resolutie worden niet weergegeven.
  • Er verschijnt een bericht over een app die toestemming vraag om een tv-functie te gebruiken.
  • OLED-paneel (alleen voor modellen met een OLED-paneel)
  [115] Beeld (kwaliteit)/scherm | Beeld (kwaliteit)/scherm

  Geen kleur/donker beeld/kleur is niet juist/beeld is te helder.

  • Controleer de aansluiting van de antenne/kabel.
  • Sluit het tv-toestel aan op het stopcontact en druk op de aan/uit-knop op het tv-toestel of de afstandsbediening.
  • Druk op de HOME-knop en selecteer vervolgens [Instellingen] — [Weergave en geluid] — [Beeld] om aanpassingen door te voeren.
   Raadpleeg voor meer informatie de pagina De beeldkwaliteit aanpassen.
  • Als u [Power Saving] instelt op [Laag] of [Hoog], wordt het zwartniveau versterkt. Druk op de HOME-knop en selecteer vervolgens [Instellingen] — [Systeem] — [Voeding en energie] — [Power Saving] naar [Uit] om het scherm lichter te maken.

  Opmerking

  • De beeldkwaliteit hangt af van het signaal en de inhoud.
  • De beeldkwaliteit kan beter worden als u een aanpassing doorvoert bij [Beeld] onder [Instellingen].
   Druk op de HOME-knop, selecteer [Instellingen] — [Weergave en geluid] — [Beeld][Helderheid] en pas [Helderheid] of [Contrast] aan.
  [116] Beeld (kwaliteit)/scherm | Beeld (kwaliteit)/scherm

  Gestoord beeld./Het scherm knippert.

  Controleer de aansluiting en positie van de antenne en randapparaten

  • Controleer de aansluiting van de antenne/kabel.
  • Houd de antenne/kabel uit de buurt van andere aansluitingskabels.
  • Houd bij het installeren van een optioneel apparaat wat ruimte vrij tussen het apparaat en het tv-toestel.
  • Zorg ervoor dat de antenne met behulp van een kwaliteitsvolle coaxkabel van 75 ohm is aangesloten.

  Controleer de instelling bij [Beweging]

  • Druk op de HOME-knop en selecteer vervolgens [Instellingen] — [Weergave en geluid] — [Beeld] — [Beweging] — [Motionflow] — [Uit].
  • Wijzig de huidige instelling van [Film Modus] naar [Uit].
   Druk op de HOME-knop en selecteer vervolgens [Instellingen] — [Weergave en geluid] — [Beeld] — [Beweging] — [Film Modus].
  • Controleer de instellingen bij [Analoog].
   Druk op de HOME-knop en selecteer vervolgens [Instellingen] — [Zenders & Ingangen] — [Zenders] — [Zender installatie] — [Handmatig afstemmen] — [Analoog].
   • Schakel [LNA] uit om de beeldontvangst te verbeteren. ([LNA] is mogelijk niet beschikbaar afhankelijk van uw situatie/regio/land.)
   • Voer [AFT] uit voor een betere analoge ontvangst.
    (De beschikbaarheid van [Analoog] en de bijbehorende opties kan variëren afhankelijk van uw regio/land/situatie.)
  [117] Beeld (kwaliteit)/scherm | Beeld (kwaliteit)/scherm

  U zit televisie te kijken en het scherm springt ineens op een video die u niet herkent.

  In dit geval staat het tv-toestel mogelijk in demomodus. Beëindig de demomodus.

  • Druk op de HOME-knop en selecteer vervolgens [Instellingen] — [Systeem] — [Winkelmodusinstellingen]. Schakel [Demomodus] en [Beeldherstelmodus] uit.
  [118] Beeld (kwaliteit)/scherm | Beeld (kwaliteit)/scherm

  Er zijn banners/tickers te zien aan de boven- of onderrand van het scherm.

  In dit geval staat het tv-toestel mogelijk in demomodus. Beëindig de demomodus.

  • Druk op de HOME-knop en selecteer vervolgens [Instellingen] — [Systeem] — [Winkelmodusinstellingen]. Schakel [Demomodus] en [Beeldherstelmodus] uit.
  [119] Beeld (kwaliteit)/scherm | Beeld (kwaliteit)/scherm

  HDR-beelden in hoge resolutie worden niet weergegeven.

  Het volgende is nodig om HDR-beeld te kijken in hoge resolutie, zoals 4K (50p/60p)*.

  • Sluit een apparaat aan dat 4K (50p/60p)* afspeelt.
  • Gebruik een Premium high speed HDMI‐kabel(s) met ondersteuning voor 18 Gbps.
  • Stel [Indeling HDMI-signaal] in op [Verbeterde indeling] door [Instellingen] — [Zenders & Ingangen] — [Externe ingangen] — [Indeling HDMI-signaal] te selecteren — de HDMI-ingang die u wilt instellen.
  • Controleer of het aangesloten apparaat de meest recente instellingen of firmware heeft.

  * De beschikbaarheid is afhankelijk van uw model/regio/land.

  [120] Beeld (kwaliteit)/scherm | Beeld (kwaliteit)/scherm

  Er verschijnt een bericht over een app die toestemming vraag om een tv-functie te gebruiken.

  • Selecteer of de app toegang mag hebben tot de weergegeven functie.
  • U kunt de lijst met rechten die apps hebben, ingedeeld op tv-functie, bekijken en de instellingen per app aanpassen. Druk op de HOME-knop, selecteer [Instellingen] — [Apps] — [App-machtigingen] — de gewenste tv-functie.
  [121] Beeld (kwaliteit)/scherm | Beeld (kwaliteit)/scherm

  OLED-paneel (alleen voor modellen met een OLED-paneel)

  • Het scherm wordt na verloop van tijd donkerder. (Alleen voor modellen met een OLED-paneel.)
  • Het bericht [De schermvernieuwing is niet voltooid] wordt weergegeven. (Alleen voor modellen met een OLED-paneel.)
  • U maakt u zorgen over beeldretentie. (Alleen voor modellen met een OLED-paneel.)
  • Tijdens de schermvernieuwing wordt een witte, rode, groene of blauwe lijn weergegeven op het scherm. (Alleen voor sommige modellen met een OLED-paneel)
  [122] OLED-paneel (alleen voor modellen met een OLED-paneel) | OLED-paneel (alleen voor modellen met een OLED-paneel) | OLED-paneel (alleen voor modellen met een OLED-paneel)

  Het scherm wordt na verloop van tijd donkerder. (Alleen voor modellen met een OLED-paneel.)

  • Bij een volledig of gedeeltelijk stilstaand beeld wordt het scherm geleidelijk donkerder om beeldretentie tegen te gaan. Deze functie dient om het scherm te beschermen; het is dus geen defect.
  [123] OLED-paneel (alleen voor modellen met een OLED-paneel) | OLED-paneel (alleen voor modellen met een OLED-paneel) | OLED-paneel (alleen voor modellen met een OLED-paneel)

  Het bericht [De schermvernieuwing is niet voltooid] wordt weergegeven. (Alleen voor modellen met een OLED-paneel.)

  Als het tv-toestel wordt ingeschakeld, als de stekker uit het stopcontact wordt gehaald of als de omgevingstemperatuur niet meer tussen 10 °C en 40 °C ligt tijdens de schermvernieuwing, wordt het proces niet volledig uitgevoerd en wordt deze melding weergegeven. Start de procedure volledig opnieuw.

  Hint

  • Afhankelijk van uw model kan de schermvernieuwing maximaal een uur duren.
  [124] OLED-paneel (alleen voor modellen met een OLED-paneel) | OLED-paneel (alleen voor modellen met een OLED-paneel) | OLED-paneel (alleen voor modellen met een OLED-paneel)

  U maakt u zorgen over beeldretentie. (Alleen voor modellen met een OLED-paneel.)

  Beeldretentie kan zich voordoen als steeds opnieuw of gedurende langere tijd hetzelfde beeld wordt weergegeven. Dit is geen defect.

  Het tv-toestel heeft twee functies, [Pixelverschuiving] en [Schermvernieuwing], die speciaal zijn bedoeld om minder beeldretentie te hebben.
  U kunt een [Schermvernieuwing] uitvoeren indien nodig.

  1. Druk op de HOME-knop en selecteer vervolgens [Instellingen] — [Weergave en geluid] — [Scherminstellingen voor experts] — [Schermvernieuwing].

  Hint

  • [Pixelverschuiving] is een functie die beeldretentie bestrijdt door het beeld met een zekere regelmaat te verschuiven. In normale omstandigheden laat u deze optie ingeschakeld.
  • Om beeldretentie tegen te gaan raden wij u aan om het toestel dagelijks langer dan vier uur uit te schakelen met de afstandsbediening of met de aan/uit-knop op het tv-toestel.

  Opmerking

  • Voer de handmatige schermvernieuwing alleen uit bij duidelijk zichtbare beeldretentie. Gebruik deze functie bij voorkeur niet vaker dan eenmaal per jaar, want dit zou gevolgen kunnen hebben voor de nuttige levensduur van het scherm.
  • Beelden zoals klokken en felle kleuren kunnen sneller tot beeldretentie leiden. Voorkom dat u dergelijke beelden te lang achter elkaar weergeeft, want anders kan beeldretentie optreden.
  [125] OLED-paneel (alleen voor modellen met een OLED-paneel) | OLED-paneel (alleen voor modellen met een OLED-paneel) | OLED-paneel (alleen voor modellen met een OLED-paneel)

  Tijdens de schermvernieuwing wordt een witte, rode, groene of blauwe lijn weergegeven op het scherm. (Alleen voor sommige modellen met een OLED-paneel)

  • De schermvernieuwing is actief. Tijdens de schermvernieuwing kan een witte, rode, groene of blauwe lijn zichtbaar zijn op het scherm. Dit is geen defect van het tv-toestel.

  Hint

  • Afhankelijk van uw model kan de schermvernieuwing maximaal een uur duren.
  • In de volgende situaties wordt het proces niet voltooid en wordt een melding weergegeven.
   • De kamertemperatuur ligt tijdens de schermvernieuwing niet tussen de 10 °C en 40 °C (slechts bij enkele modellen).
   • Het tv-toestel wordt ingeschakeld.
   • Het netsnoer wordt losgemaakt.
   Als de melding wordt weergegeven, raadpleeg dan de uitleg bij schermvernieuwing in de handleiding die bij het tv-toestel is geleverd.
  [126] Problemen oplossen

  Toetsenbord

  U kunt het huidige scherm niet bedienen nadat het schermtoetsenbord is weergegeven.

  • Druk op de BACK-knop op de afstandsbediening als u wilt terugkeren naar de bediening van het scherm achter het schermtoetsenbord.
  [127] Problemen oplossen

  Zendontvangst

  • Controleer eerst deze punten voor het oplossen van problemen met uw tv-ontvangst.
  • U ziet alleen blokjes of een foutmelding en u kunt geen uitzendingen bekijken.
  • Er verschijnen spookbeelden of dubbele beelden.
  • Er verschijnt alleen ruis of een zwart beeld op het scherm.
  • Er doet zich beeld- of geluidsruis voor bij het bekijken van een analoge tv-zender.
  • Sommige zenders hebben geen beeld.
  • Slechte ontvangst of slechte beeldkwaliteit bij digitale uitzendingen.
  • U kunt geen digitale zenders bekijken.
  • Niet alle analoge zenders zijn correct afgestemd.
  • U kunt geen satellietzenders bekijken.
  • Sommige digitale zenders ontbreken.
  • U wilt afstemmen op uw schotelantenne.
  [128] Zendontvangst | Zendontvangst

  Controleer eerst deze punten voor het oplossen van problemen met uw tv-ontvangst.

  • Controleer of de antennekabel stevig op het tv-toestel is aangesloten.
   • Controleer of de antennekabel niet los zit of losgeraakt is.
   • Zorg ervoor dat de kabel of kabelstekker van de antenne niet beschadigd is.
  • Een signaal dat via de ether wordt ontvangen, kan worden weggedrukt door andere sterke signalen in de buurt.
   Schakel de instelling [LNA] uit (behalve modellen met één tuner) in [Instellingen] — [Zenders & Ingangen] — [Zenders] — [Zender installatie] — [Advanced instell].
  • Na een verhuizing of wanneer u nieuwe diensten wilt ontvangen, selecteert u [Instellingen] — [Zenders & Ingangen] — [Zenders] — [Zender installatie] — [Automatische programmering] en volgt u de instructies op het scherm om de instellingen te configureren.
  • Verbind het tv-toestel met het internet om inhoud te bekijken die wordt gestreamd.

  Hint

  • Raadpleeg voor meer informatie de ondersteuningssite van Sony.
   Ondersteuningssite
  [129] Zendontvangst | Zendontvangst

  U ziet alleen blokjes of een foutmelding en u kunt geen uitzendingen bekijken.

  • Zorg ervoor dat de antennekabel is aangesloten op de juiste poorten (tv-toestel/aangesloten apparaten/wandcontactdoos).
  • De kabel mag niet te oud zijn en er mag geen kortsluiting zijn binnen in de stekker.
  [130] Zendontvangst | Zendontvangst

  Er verschijnen spookbeelden of dubbele beelden.

  • Controleer de aansluiting van de antenne of kabel.
  • Controleer de locatie en richting van de antenne.
  • Druk op de HOME-knop en selecteer vervolgens [Instellingen] — [Weergave en geluid] — [Beeld] — [Beweging] — [Motionflow] — [Uit].
  [131] Zendontvangst | Zendontvangst

  Er verschijnt alleen ruis of een zwart beeld op het scherm.

  • Controleer of de automatische afstemming uitgevoerd wordt.
  • Controleer of de antenne defect of verbogen is.
  • Controleer of de antenne het einde van zijn levensduur heeft bereikt (3-5 jaar bij normaal gebruik, 1-2 jaar bij gebruik in kustgebieden).
  [132] Zendontvangst | Zendontvangst

  Er doet zich beeld- of geluidsruis voor bij het bekijken van een analoge tv-zender.

  • Controleer de instelling bij [Analoog].

   Druk op de HOME-knop en selecteer vervolgens [Instellingen] — [Zenders & Ingangen] — [Zenders] — [Zender installatie] — [Handmatig afstemmen] — [Analoog].

   • Voer [AFT] uit voor een betere ontvangst van beeld en geluid. (De namen van de opties verschillen afhankelijk van uw regio/land.)
   • Stel [Audiofilter] in op [Uit], [Laag] of [Hoog] voor een betere analoge geluidsontvangst.
   • Schakel [LNA] uit om de beeldontvangst te verbeteren. ([LNA] is mogelijk niet beschikbaar afhankelijk van uw situatie/regio/land.)
  • Zorg ervoor dat de antenne met behulp van een kwaliteitsvolle coaxkabel van 75 ohm is aangesloten.
  • Houd de kabel van de antenne uit de buurt van andere aansluitingskabels.
  [133] Zendontvangst | Zendontvangst

  Sommige zenders hebben geen beeld.

  • Dit is een gecodeerde zender/abonneezender. Meld u aan bij een betaaltelevisiedienst.
  • Deze zender wordt alleen voor data gebruikt (geen beeld of geluid).
  • Neem contact op met de zender voor uitzendinformatie.
  [134] Zendontvangst | Zendontvangst

  Slechte ontvangst of slechte beeldkwaliteit bij digitale uitzendingen.

  • Verander de positie, de richting en de hoek van de vaste televisieantenne voor een maximaal antennesignaalniveau. Controleer of de richting van de antenne niet onbedoeld is veranderd (bv. door de wind).
  • Als u een versterker gebruikt voor het tv-signaal, stel het signaal ervan dan opnieuw af.
  • Als apparatuur (zoals een verdeler van het tv-signaal) aangesloten is tussen de antenne en het tv-toestel, kan dat van invloed zijn op de tv-ontvangst. Sluit de antenne rechtstreeks aan op het tv-toestel om te controleren of de ontvangst dan beter is.
  • Slechte weersomstandigheden kunnen van invloed zijn op satellietzendsystemen. Wacht tot het weer beter wordt. (alleen modellen die satellietontvangst ondersteunen)
  [135] Zendontvangst | Zendontvangst

  U kunt geen digitale zenders bekijken.

  • Neem contact op met een lokaal installatiebedrijf om te achterhalen of er in uw omgeving digitaal wordt uitgezonden.
  • Sluit een antenne aan met een hoger vermogen.
  [136] Zendontvangst | Zendontvangst

  Niet alle analoge zenders zijn correct afgestemd.

  • Probeer zenders handmatig af te stemmen door de instellingen te configureren. Druk op de HOME-knop en selecteer vervolgens [Instellingen] — [Zenders & Ingangen] — [Zenders] — [Zender installatie] — [Handmatig afstemmen] — [Analoog]. (De beschikbaarheid van [Analoog] en de bijbehorende opties kan variëren afhankelijk van uw regio/land/situatie.)
  [137] Zendontvangst | Zendontvangst

  U kunt geen satellietzenders bekijken.

  • Neem contact op met een lokaal installatiebedrijf om te achterhalen of er in uw omgeving satellietdiensten beschikbaar zijn.
  • Controleer de aansluiting van de satellietkabel.
  • Wanneer de melding [Geen signaal. LNB opverbelasting detectie. Gelieve de TV uit te zetten en de satellietverbinding te controleer.] wordt weergegeven, trek dan de stekker uit het stopcontact. Controleer vervolgens of de satellietkabel niet beschadigd is en of er geen kortsluiting zit in de satellietaansluiting.
  • Controleer uw LNB-apparaat en -instellingen.
  • Als uw tv-toestel is uitgerust met "MAIN"- en "SUB"-aansluitingen en de dubbele satelliettunermodus niet wordt ingesteld, kan de aansluiting die gemarkeerd is met "SUB" niet worden gebruikt. Sluit in dat geval uw satellietantenne aan op de aansluiting die gemarkeerd is met "MAIN".
  [138] Zendontvangst | Zendontvangst

  Sommige digitale zenders ontbreken.

  Het afstembereik wijzigen (afhankelijk van uw regio/land)

  Druk op de HOME-knop en selecteer vervolgens [Instellingen] — [Zenders & Ingangen] — [Zenders] — [Zender installatie] — [Advanced instell] — [Afstemmingsbereik].

  [Normaal]
  Hiermee zoekt u naar de zenders die in uw regio/land beschikbaar zijn.
  [Uitgebreid]
  Hiermee zoekt u naar de zenders die beschikbaar zijn ongeacht regio/land.

  Digitale diensten bijwerken

  U kunt [Automatische programmering] starten na een verhuizing of na een verandering van serviceprovider, of om te zoeken naar nieuwe zenders die aan het aanbod zijn toegevoegd.

  Automatische updates van diensten configureren

  Wij raden u aan [Auto service update] in te schakelen om het mogelijk te maken dat nieuwe digitale diensten automatisch worden toegevoegd zodra ze beschikbaar komen.

  1. Als u [Auto service update] wilt inschakelen, drukt u op de HOME-knop en selecteert u vervolgens [Instellingen] — [Zenders & Ingangen] — [Zenders] — [Zender installatie] — [Advanced instell] — [Auto service update].

  Als deze optie uitgeschakeld is, wordt u in een melding op het scherm op de hoogte gebracht van nieuwe diensten en worden de diensten niet automatisch toegevoegd.

  Hint

  • De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw regio/land. Als deze functie niet beschikbaar is, voer dan [Automatische programmering] uit om nieuwe diensten toe te voegen.
  [139] Zendontvangst | Zendontvangst

  U wilt afstemmen op uw schotelantenne.

  Als u een schotelantenne hebt, kunt u satellietuitzendingen bekijken. Bepaal uw type installatie en configureer de tunerinstellingen.

  Afstemmen op de satelliet

  • Satellietuitzendingen ontvangen
  [140] Problemen oplossen

  Geluid

  • Geen geluid maar goede beeldkwaliteit.
  • Audioruis.
  • Geen of weinig geluid met een thuisbioscoopsysteem.
  • Haperend geluid.
  • U wilt tegelijkertijd geluid weergeven via de hoofdtelefoon of het Bluetooth-geluidsapparaat en via een audiosysteem/de luidsprekers van het tv-toestel.
  • Er zit vertraging tussen het beeld en geluid.
  • Geen geluid van tv-toestel, zoals bij het drukken op de afstandsbediening of audioreacties.
  • U kunt geen eARC-verbinding tot stand brengen.
  • U kunt zoeken met de stem niet gebruiken met de ingebouwde microfoon (alleen voor tv-toestellen met ingebouwde microfoon).
  • U kunt een zacht geluid horen van de luidsprekers van het tv-toestel (alleen modellen met Modus TV-middenspeaker).
  [141] Geluid | Geluid

  Geen geluid maar goede beeldkwaliteit.

  • Controleer de aansluiting van de antenne/kabel.
  • Sluit het tv-toestel aan op het stopcontact en druk op de aan/uit-knop op het tv-toestel of de afstandsbediening.
  • Controleer de volumeregeling.
  • Druk op de knop (dempen) of (Volume) + om het dempen te annuleren.
  • Druk op de (Snelle instellingen)-knop of de ACTION MENU-knop en selecteer vervolgens [Speakers] — [TV-speaker].
  • Als er een hoofdtelefoon of een Bluetooth-geluidsapparaat wordt aangesloten, wordt het geluid niet weergegeven via de luidsprekers van het tv-toestel of het audiosysteem dat is aangesloten via eARC/ARC. Verwijder de hoofdtelefoon of verbreek de verbinding met het Bluetooth-geluidsapparaat.
  [142] Geluid | Geluid

  Audioruis.

  • Zorg ervoor dat de antenne met behulp van een kwaliteitsvolle coaxkabel van 75 ohm is aangesloten.
  • Houd de kabel van de antenne uit de buurt van andere aansluitingskabels.
  • Gebruik enkel een onbeschadigde antennekabel om tv-interferentie te voorkomen.
  [143] Geluid | Geluid

  Geen of weinig geluid met een thuisbioscoopsysteem.

  • Druk op de HOME-knop en selecteer vervolgens [Instellingen] — [Weergave en geluid] — [Audio-uitgang] — [Speakers] — [Audiosysteem].
  • Als het audiosysteem niet compatibel is met Dolby Digital of DTS, stel dan [Instellingen] — [Weergave en geluid] — [Audio-uitgang] — [Digitale audio-uitgang] in op [PCM].
  • Wanneer u een analoge (RF) zender selecteert en het beeld niet correct wordt weergegeven, moet u het tv-systeem wijzigen. Druk op de HOME-knop en selecteer vervolgens [Instellingen] — [Zenders & Ingangen] — [Zenders] — [Zender installatie] — [Handmatig afstemmen] — [Analoog][TV systeem]. (De beschikbaarheid van [Analoog] of de optienaam kan variëren afhankelijk van uw regio/land/situatie.)
  • Controleer of de instelling [Volume digitale audio-uitgang] van het tv-toestel op de hoogste stand staat.

   Druk op de HOME-knop en selecteer vervolgens:
   [Instellingen] — [Weergave en geluid] — [Audio-uitgang] — [Volume digitale audio-uitgang]

  • Als de HDMI-ingang wordt gebruikt met Super Audio CD of DVD-Audio, worden er via DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) mogelijk geen audiosignalen uitgevoerd.
  [144] Geluid | Geluid

  Haperend geluid.

  • Controleer de aansluiting van de antenne/kabel.
  • Houd de antenne/kabel uit de buurt van andere aansluitingskabels.
  • Houd het tv-toestel weg bij bronnen van elektrische ruis, zoals auto's, haardrogers, Wi-Fi-apparaten, mobiele telefoons of optische apparaten.
  • Houd bij het installeren van een optioneel apparaat wat ruimte vrij tussen het apparaat en het tv-toestel.
  • Voer [AFT] onder [Handmatig afstemmen] — [Analoog] uit voor een betere analoge geluidsontvangst.
   (De beschikbaarheid van [Analoog] en de bijbehorende opties kan variëren afhankelijk van uw regio/land/situatie.)
  • Stel [Audiofilter] in op [Laag] of [Hoog] voor een betere analoge geluidsontvangst. ([Audiofilter] is mogelijk niet beschikbaar afhankelijk van uw regio/land.)
  [145] Geluid | Geluid

  U wilt tegelijkertijd geluid weergeven via de hoofdtelefoon of het Bluetooth-geluidsapparaat en via een audiosysteem/de luidsprekers van het tv-toestel.

  Geluid weergeven via de hoofdtelefoon of het Bluetooth-geluidsapparaat en via de luidsprekers van het tv-toestel

  Het tv-toestel kan niet tegelijkertijd geluid weergeven via de hoofdtelefoon of het Bluetooth-geluidsapparaat en via de luidsprekers van het tv-toestel.

  Geluid weergeven via een audiosysteem dat is aangesloten via eARC/ARC en via de luidsprekers van het tv-toestel

  Geluid kan tegelijkertijd zowel via een audiosysteem dat is aangesloten op het tv-toestel als via de luidsprekers van het tv-toestel worden weergegeven door aan de volgende voorwaarden te voldoen.

  • Aansluiting van het tv-toestel en audiosysteem met een digitale optische kabel
  • Instelling van [Digitale audio-uitgang] op [PCM]

  Raadpleeg de pagina Een audiosysteem aansluiten voor meer informatie over aansluitingen met de digitale optische kabel.

  [146] Geluid | Geluid

  Er zit vertraging tussen het beeld en geluid.

  Bij een verbinding met een Bluetooth-geluidsapparaat

  Beeld en geluid lopen niet synchroon omdat het geluid als gevolg van de Bluetooth-eigenschappen vertraagd wordt. U kunt de timing van beeld en geluid bijregelen met de instelling A/V-synchronisatie.

  1. Stel [A/V-synchronisatie] in op [Auto] of [Aan]. Druk op de HOME-knop en selecteer vervolgens [Instellingen] — [Weergave en geluid] — [Audio-uitgang] — [A/V-synchronisatie].

  Als een bepaald audiosysteem is aangesloten met een HDMI-kabel

  U kunt de timing van beeld en geluid bijregelen. Raadpleeg de ondersteuningssite voor meer informatie over ondersteunde modellen.

  • Ondersteuningssite
  [147] Geluid | Geluid

  Geen geluid van tv-toestel, zoals bij het drukken op de afstandsbediening of audioreacties.

  Als het tv-toestel via eARC is aangesloten of [Pass through modus] is ingesteld op [Auto], worden tv-geluiden zoals het gebruik van de afstandsbediening of gesproken antwoorden niet weergegeven, aangezien de audiosignalen van de HDMI-ingang worden doorgegeven aan het audiosysteem met eARC. Probeer het volgende om dat geluid te laten weergeven door het tv-toestel.

  • Stop met kijken naar het apparaat dat op de HDMI-ingang is aangesloten.
  • Stel [eARC-modus] in op [Uit].
   Druk op de HOME-knop en selecteer vervolgens [Instellingen] — [Weergave en geluid] — [Audio-uitgang] — [eARC-modus] — [Uit].
  • Stel [Pass through modus] in op [Uit].
   Druk op de HOME-knop en selecteer vervolgens [Instellingen] — [Weergave en geluid] — [Audio-uitgang] — [Pass through modus] — [Uit].
  [148] Geluid | Geluid

  U kunt geen eARC-verbinding tot stand brengen.

  • [eARC-modus] werkt niet als de voorleesfunctie voor tekst op het scherm is ingeschakeld in de toegangsfuncties van het tv-toestel.
  • Sluit het audiosysteem aan op een HDMI-kabel met Ethernet.
  • Sluit het audiosysteem aan op de HDMI-ingang van het tv-toestel met het label "ARC" of "eARC/ARC".
  • Configureer de instelling als volgt.
   [Instellingen] — [Weergave en geluid] — [Audio-uitgang] — [eARC-modus] — [Auto]
   [Instellingen] — [Weergave en geluid] — [Audio-uitgang] — [Speakers] — [Audiosysteem]
  • Schakel de eARC-functie in op het audiosysteem.
  [149] Geluid | Geluid

  U kunt zoeken met de stem niet gebruiken met de ingebouwde microfoon (alleen voor tv-toestellen met ingebouwde microfoon).

  In de volgende gevallen werkt spraakherkenning via de ingebouwde microfoon mogelijk minder goed.

  • Wanneer eARC-functies zijn ingeschakeld
  • Wanneer een soundbar is aangesloten
  • Wanneer [Pass through modus] is ingesteld op [Auto]
  [150] Geluid | Geluid

  U kunt een zacht geluid horen van de luidsprekers van het tv-toestel (alleen modellen met Modus TV-middenspeaker).

  Modellen met Modus TV-middenspeaker hebben een CENTER SPEAKER IN-ingang of S-CENTER SPEAKER IN​-ingang aan de achterzijde.

  Als er geen AV-ontvanger is aangesloten op de CENTER SPEAKER IN-ingang van het tv-toestel, of als geen audiosysteem met ondersteuning voor de S-CENTER SPEAKER IN​-ingang is aangesloten, kunt u een zacht geluid horen van de luidsprekers van het tv-toestel wanneer [Speakers] wordt ingesteld op [Audiosysteem].

  Als u dat geluid vervelend vindt, schakel dan de volgende instelling uit:

  Druk op de HOME-knop en selecteer vervolgens:
  [Instellingen] — [Modus TV-middenspeaker] in [Weergave en geluid] — [Audio-uitgang].

  [151] Problemen oplossen

  Netwerk (internet/thuis)/apps

  • Uw tv-toestel kan geen verbinding maken met het internet/netwerk.
  • De beeld- en/of geluidskwaliteit van streamingapps is slecht.
  • Uw tv-toestel kan geen verbinding maken met de server.
  • U kunt wel verbinding maken met het internet, maar niet met bepaalde apps en diensten.
  [152] Netwerk (internet/thuis)/apps | Netwerk (internet/thuis)/apps

  Uw tv-toestel kan geen verbinding maken met het internet/netwerk.

  Probeer het volgende als geen verbinding met het draadloze netwerk mogelijk is of als de verbinding steeds wegvalt.

  • Druk op de HOME-knop en controleer of de volgende instelling is ingeschakeld.
   [Instellingen] — [Netwerk en internet] — [Wifi]
  • Controleer de installatieplaats van het tv-toestel en de draadloze router. De signaalsterkte wordt mogelijk beïnvloed door de volgende zaken:
   • Er zijn andere draadloze apparaten, microgolfovens/magnetrons, fluorescerende lampen enz. in de buurt van het toestel geplaatst.
   • Er bevinden zich vloeren of muren tussen de draadloze router en het tv-toestel.
  • Schakel de draadloze router uit en weer in.
  • Als de netwerknaam (SSID) van de draadloze router waarmee u verbinding wilt maken niet wordt weergegeven, selecteer dan [Nieuw netwerk toevoegen] om de netwerknaam (SSID) zelf in te voeren.

  Als het probleem na het uitvoeren van de bovenstaande procedure niet is opgelost, of als u ook geen verbinding kunt maken met een bekabeld netwerk, controleer dan de status van de netwerkverbinding.

  De status van de netwerkverbinding controleren

  1. Druk op de HOME-knop en selecteer vervolgens [Instellingen] — [Netwerk en internet] — [Netwerkstatus] — [Verbindingscontrole].
   Controleer uw netwerkaansluitingen en/of de gebruiksaanwijzing van uw server voor meer informatie over de verbinding, of neem contact op met de persoon die het netwerk geconfigureerd heeft (netwerkbeheerder).

  Hint

  • De meest geschikte oplossing hangt af van de netwerkstatus. Raadpleeg voor oplossingen voor elk probleem de "veelgestelde vragen" op de ondersteuningssite van Sony.

  Opmerking

  • Als de LAN-kabel op een actieve server is aangesloten en het tv-toestel een IP-adres heeft verkregen, controleer dan de verbindingen en configuraties van uw server.

   Druk op de HOME-knop en selecteer vervolgens [Instellingen] — [Netwerk en internet] — [Netwerkstatus].

  [153] Netwerk (internet/thuis)/apps | Netwerk (internet/thuis)/apps

  De beeld- en/of geluidskwaliteit van streamingapps is slecht.

  • De kwaliteit hangt af van de oorspronkelijke video die geleverd werd door de videoleverancier en de bandbreedte van uw verbinding.
  • Om video's te kunnen streamen vanaf het internet hebt u een netwerk met een hoge en stabiele lijnsnelheid nodig. Meestal zijn de volgende snelheden vereist:
   • Voor het streamen van video van internet in Standard Definition (SD): 2,5 Mbps
   • Voor het streamen van video van internet in High Definition (HD): 10 Mbps
   • Voor het streamen van video van internet in Ultra HD (4K): 25 Mbps
  • De kwaliteit van de draadloze netwerkverbinding varieert afhankelijk van de afstand tussen het tv-toestel en de draadloze router, eventueel aanwezige obstakels (bv. een muur), omgevingsinterferentie en de kwaliteit van de draadloze router. Gebruik in dat geval een bekabelde internetverbinding of gebruik de 5GHz-band.
  • De 5GHz-band wordt afhankelijk van uw regio/land mogelijk niet ondersteund. Als de 5GHz-band niet wordt ondersteund, kan het tv-toestel alleen via de 2,4GHz-band verbinding tot stand brengen met een draadloze router.
  • Wanneer u een draadloos netwerk gebruikt, plaats de draadloze apparaten dan in de buurt van elkaar of zorg ervoor dat er geen obstakels tussen staan.
  • Zet apparaten die radio-interferentie veroorzaken (zoals microgolfovens/magnetrons) uit de buurt van het tv-toestel en de draadloze router of schakel dergelijke apparaten uit.
  • Bij video's zonder geluid is geen geluid hoorbaar.

  Hint

  • Raadpleeg voor meer informatie de ondersteuningssite van Sony.
   Ondersteuningssite
  [154] Netwerk (internet/thuis)/apps | Netwerk (internet/thuis)/apps

  Uw tv-toestel kan geen verbinding maken met de server.

  • Controleer de LAN-kabel of de draadloze verbinding met uw server en uw tv-toestel.
  • Controleer of uw netwerk correct op uw tv-toestel is geconfigureerd.
  • Controleer uw LAN-kabel/draadloze verbinding of uw server. Het tv-toestel heeft mogelijk de verbinding met de server verloren.
  • Voer [Serverdiagnose] uit om te controleren of uw mediaserver correct communiceert met het tv-toestel. Druk op de HOME-knop en selecteer vervolgens [Instellingen] — [Netwerk en internet] — [Thuisnetwerk instellen] — [Serverdiagnose].
  [155] Netwerk (internet/thuis)/apps | Netwerk (internet/thuis)/apps

  U kunt wel verbinding maken met het internet, maar niet met bepaalde apps en diensten.

  • Mogelijk zijn de datum en tijd verkeerd ingesteld op het tv-toestel. Afhankelijk van bepaalde apps en diensten, lukt het mogelijk niet om verbinding te maken met die apps en diensten als de tijd niet klopt.
   Als de tijd niet klopt, drukt u op de HOME-knop en selecteert u [Instellingen] — schakel [Automatische tijd en datum] in bij [Systeem] — [Datum en tijd].
  • Controleer of de LAN-kabel en het netsnoer van de router/modem* goed aangesloten zijn.
   * Uw router/modem moet vooraf worden ingesteld om verbinding te maken met het internet. Neem contact op met uw internetprovider voor meer informatie over de router-/modeminstellingen.
  • Probeer later opnieuw apps te gebruiken. De server van de app-provider is mogelijk buiten bedrijf.

  Hint

  • Raadpleeg voor meer informatie de ondersteuningssite van Sony.
   Ondersteuningssite
  [156] Problemen oplossen

  Afstandsbediening/accessoires

  • De afstandsbediening werkt niet.
  • U wilt de verlichting van de afstandsbediening uitschakelen. (Alleen afstandsbedieningen met verlichting)
  [157] Afstandsbediening/accessoires | Afstandsbediening/accessoires

  De afstandsbediening werkt niet.

  Controleer of het tv-toestel correct werkt

  • Druk op de aan/uit-knop op het tv-toestel om na te gaan of het probleem bij de afstandsbediening ligt. Voor de locatie van de aan/uit-knop raadpleegt u de Referentiegids die met het tv-toestel is meegeleverd.
  • Als het tv-toestel niet werkt, probeert u het toestel te resetten.
   Als een volledige reset (herstart) van het tv-toestel noodzakelijk is

  Controleer of de afstandsbediening correct werkt

  • Richt de afstandsbediening naar de afstandsbedieningssensor op de voorkant van het tv-toestel.
  • Zorg ervoor dat er niets de afstandsbedieningssensor hindert.
  • Fluorescentieverlichting kan de afstandsbediening storen; doof de fluorescentieverlichting.
  • Ga na of de polen van de batterij overeenstemmen met het positieve (+) en negatieve (-) symbool in het batterijvak.
  • De batterij is mogelijk bijna leeg. Schuif het klepje van de afstandsbediening open en vervang de batterijen door nieuwe.
   • Schuiven
    Illustratie van verwijderen van klepje van afstandsbediening
   • Indrukken en lostrekken
    Illustratie van verwijderen van klepje van afstandsbediening

  Opmerking

  • Afstandsbedieningen met een MIC-knop hebben verbinding met het tv-toestel via Bluetooth. Aangezien Bluetooth op dezelfde frequentie werkt als de radiogolven die microgolfovens/magnetrons en draadloze netwerken (IEEE802.11b/g/n) gebruiken, kan in de volgende situaties radiostoring optreden, wat kan leiden tot slechte werking van de microfoon of afstandsbediening.
   • Er bevinden zich mensen of obstakels (zoals metalen voorwerpen of muren) tussen het tv-toestel en de afstandsbediening.
   • Er wordt een microgolfoven/magnetron gebruikt in de onmiddellijke omgeving.
   • Er bevindt zich een toegangspunt voor een draadloos netwerk in de buurt.
   • De koppeling tussen het tv-toestel en de afstandsbediening is verbroken.
   Probeer in deze gevallen de volgende oplossingen.
   • Gebruik de afstandsbediening dichter bij het tv-toestel.
   • Verwijder de obstakels die zich tussen het tv-toestel en de afstandsbediening bevinden.
   • Gebruik de afstandsbediening wanneer de microgolfoven/magnetron niet meer in gebruik is.
   • Schakel andere Bluetooth-apparaten uit.
   • Controleer de Bluetooth-instelling van het tv-toestel en schakel deze instelling in en uit.
    Druk op de HOME-knop en selecteer achtereenvolgens de volgende instellingen.
    Als [Instellingen] — [Afstandsbedieningen en accessoires] — [Bluetooth] uitgeschakeld is, schakelt u deze instelling in. Als deze instelling ingeschakeld is, schakelt u deze uit en weer in.
   • Plaats WLAN-toegangspunten en uw microgolfoven/magnetron minstens 10 m van het tv-toestel af.
   • Als de 5 GHz-band (IEEE802.11a) beschikbaar is in het draadloze netwerk, maak dan verbinding op die 5 GHz-band.
   • Breng de koppeling met de afstandsbediening opnieuw tot stand.
    Druk op de HOME-knop en selecteer achtereenvolgens de volgende instellingen.
    [Instellingen] — [Afstandsbedieningen en accessoires] — [Afstandsbediening] — [Verbinden via Bluetooth] — [Nieuwe afstandsbediening verbinden] — volg de instructies op het scherm om opnieuw verbinding te maken met de afstandsbediening.
    Als u het tv-toestel niet kunt bedienen met de meegeleverde afstandsbediening, selecteert u met de afstandsbediening van een ander tv-toestel van Sony achter elkaar de bovenstaande instellingen totdat [Nieuwe afstandsbediening verbinden] wordt weergegeven. Probeer vervolgens opnieuw verbinding te maken met de meegeleverde afstandsbediening.
  • Afhankelijk van uw model is er een Bluetooth-afstandsbediening meegeleverd die al aan het tv-toestel gekoppeld is. De meegeleverde gekoppelde afstandsbediening kan bij levering niet worden gebruikt voor de bediening van andere tv-toestellen. Wanneer u de werking van de afstandsbediening wilt controleren, moet u dit doen met het tv-toestel waar de afstandsbediening bij zat.

  Reset de afstandsbediening

  Als de afstandsbediening niet goed werkt als gevolg van een slecht batterijcontact of statische elektriciteit, kunt u dit probleem oplossen door de afstandsbediening te resetten.

  1. Verwijder de batterijen uit de afstandsbediening.
  2. Houd de aan/uit-knop op de afstandsbediening gedurende drie seconden ingedrukt.
  3. Plaats nieuwe batterijen in de afstandsbediening.

  Als het probleem aanhoudt, raadpleegt u de pagina Als een volledige reset (herstart) van het tv-toestel noodzakelijk is en Veelgestelde vragen voor het oplossen van problemen.

  Opmerking

  • Wanneer u het tv-toestel loskoppelt en vervolgens opnieuw aansluit, is het mogelijk dat u het gedurende een bepaalde tijd niet meer kunt inschakelen, zelfs niet als u op de aan/uit-knop op de afstandsbediening of op het tv-toestel drukt. Dit komt omdat het even duurt om het systeem te initialiseren. Wacht ongeveer 10 tot 20 seconden en probeer het daarna opnieuw.
  [158] Afstandsbediening/accessoires | Afstandsbediening/accessoires

  U wilt de verlichting van de afstandsbediening uitschakelen. (Alleen afstandsbedieningen met verlichting)

  U kunt de verlichting van de afstandsbediening uitschakelen.

  1. Houd de knop (Volume) - en de knop HOME op de afstandsbediening twee seconden ingedrukt (tegelijk).
   Laat los wanneer de microfoon-led op de afstandsbediening tweemaal oplicht.
   Voer bovenstaande procedure opnieuw uit om de verlichting van de afstandsbediening weer in te schakelen.
  [159] Problemen oplossen

  Voeding

  • Het tv-toestel kan niet worden uitgeschakeld met de afstandsbediening.
  • Het tv-toestel gaat automatisch uit.
  • Het tv-toestel gaat automatisch aan.
  • Het tv-toestel gaat meteen weer uit na het inschakelen. (Alleen voor modellen met een OLED-paneel.)
  • Het tv-toestel gaat niet aan.
  [160] Voeding | Voeding

  Het tv-toestel kan niet worden uitgeschakeld met de afstandsbediening.

  Mogelijk zijn de batterijen in de afstandsbediening leeg. Vervang de batterijen door nieuwe of schakel het tv-toestel uit met de aan/uit-knop op het tv-toestel.
  U kunt het tv-toestel uitschakelen door de aan/uit-knop op het tv-toestel ingedrukt te houden.

  Opmerking

  • De precieze locatie van de aan/uit-knop op het tv-toestel is afhankelijk van uw model/land/regio.
   Voorbeeld van model met aan/uit-knop onder de led

  Hint

  • Bij tv-modellen met één knop op het tv-toestel (alleen aan/uit-knop) kunt u op de aan/uit-knop op het tv-toestel drukken om het bedieningsmenu weer te geven en het volume aan te passen of van zender te veranderen.
  • Wanneer de batterijen van de afstandsbediening bijna leeg zijn, krijgt u een melding in het Startmenu.
  [161] Voeding | Voeding

  Het tv-toestel gaat automatisch uit.

  • Mogelijk is het scherm uitgeschakeld op basis van bepaalde instellingen bij [Sleep Timer].
  • Controleer de instelling bij [Duur] van de [Timer Aan].
  • Controleer of [TV uitschakelen bij inactiviteit] bij [Voeding en energie] geactiveerd is.
  • Mogelijk is het scherm uitgeschakeld op basis van bepaalde instellingen bij [Screensaver].
  [162] Voeding | Voeding

  Het tv-toestel gaat automatisch aan.

  • Controleer of de [Timer Aan] geactiveerd is.
  • Schakel [Tv automatisch inschakelen] uit in [BRAVIA Sync-instellingen].
  [163] Voeding | Voeding

  Het tv-toestel gaat meteen weer uit na het inschakelen. (Alleen voor modellen met een OLED-paneel.)

  In dit geval staat het tv-toestel mogelijk in beeldherstelmodus. Wanneer de beeldherstelmodus is ingeschakeld, gaat het tv-toestel meteen na inschakeling ongeveer 10 minuten uit en vervolgens weer aan om beeldretentie tegen te gaan. Dit is geen defect van het tv-toestel.

  Schakel het tv-toestel weer in met de afstandsbediening en schakel de beeldherstelmodus uit.

  • Druk op de HOME-knop en selecteer vervolgens [Instellingen] — [Systeem] — [Winkelmodusinstellingen]. Schakel [Beeldherstelmodus] uit.
  [164] Voeding | Voeding

  Het tv-toestel gaat niet aan.

  Voer de procedures uit in de onderstaande volgorde totdat het probleem is opgelost.

  1. Controleer of u het tv-toestel kunt inschakelen met de afstandsbediening.

  Richt de afstandsbediening op de sensor op de voorkant van het tv-toestel en druk op de aan/uit-knop op de afstandsbediening.
  Controleer of het tv-toestel inschakelt.
  Als het tv-toestel niet inschakelt, probeer dan het tv-toestel te resetten door middel van een herstart.

  • Als een volledige reset (herstart) van het tv-toestel noodzakelijk is

  2. Controleer of het tv-toestel inschakelt met de aan/uit-knop op het tv-toestel.

  Druk op de aan/uit-knop op het tv-toestel en controleer of het tv-toestel inschakelt.
  Voor de locatie van de aan/uit-knop raadpleegt u de Referentiegids.
  Als het tv-toestel met deze procedure wel inschakelt, is er mogelijk een probleem met de afstandsbediening. Raadpleeg het volgende onderwerp.

  • De afstandsbediening werkt niet.

  3. Trek de stekker van het netsnoer uit het stopcontact.

  Maak het netsnoer van de TV los. Druk daarna op de aan-uitknop van het tv-toestel en wacht twee minuten. Steek daarna de stekker weer in het stopcontact.

  Hint

  • Wanneer u het tv-toestel loskoppelt en vervolgens opnieuw aansluit, is het mogelijk dat u het gedurende een bepaalde tijd niet meer kunt inschakelen, zelfs niet als u op de aan/uit-knop op de afstandsbediening of op het tv-toestel drukt. Dit komt omdat het even duurt om het systeem te initialiseren. Wacht ongeveer 10 tot 20 seconden en probeer het daarna opnieuw.
  [165] Problemen oplossen

  Aangesloten apparaten

  • Geen beeld van een aangesloten apparaat.
  • U kunt een aangesloten apparaat niet selecteren.
  • Er gaan details verloren bij bepaalde programma's van digitale bronnen.
  • Het duurt lang voordat foto's of mappen worden weergegeven.
  • U kunt een aangesloten BRAVIA Sync HDMI-apparaat niet vinden.
  • De EXT.BOX MENU-knop op de afstandsbediening werkt niet. Deze functie is beschikbaar voor tv-toestellen die een meegeleverde afstandsbediening hebben met een EXT.BOX MENU-knop.
  • U kunt de kabel/satelliet receiver niet uitschakelen met de afstandsbediening van het tv-toestel.
  • Bepaalde mediabestanden op het USB-apparaat of de server worden niet weergegeven.
  • De werking wordt onderbroken of een apparaat werkt niet.
  • Sommige betaalde inhoud kan niet worden afgespeeld.
  [166] Aangesloten apparaten | Aangesloten apparaten

  Geen beeld van een aangesloten apparaat.

  • Schakel het aangesloten apparaat in.
  • Controleer de kabelverbinding tussen het apparaat en het tv-toestel.
  • Druk op de (ingang selecteren)-knop om de lijst met ingangen weer te geven en selecteer vervolgens de gewenste ingang.
  • Plaats het USB-apparaat correct.
  • Zorg ervoor dat het USB-apparaat correct is geformatteerd.
  • De werking wordt niet gegarandeerd voor alle USB-apparaten. De werking verschilt bovendien afhankelijk van de kenmerken van het USB-apparaat of de videobestanden die worden afgespeeld.
  • Wijzig het HDMI-signaal van de HDMI-ingang die geen beeld weergeeft, in de standaardindeling. Druk op de HOME-knop en selecteer vervolgens [Instellingen] [Zenders & Ingangen] — [Externe ingangen] — [Indeling HDMI-signaal] — de HDMI-ingang die u wilt instellen.
  [167] Aangesloten apparaten | Aangesloten apparaten

  U kunt een aangesloten apparaat niet selecteren.

  • Controleer de kabelverbinding.
  [168] Aangesloten apparaten | Aangesloten apparaten

  Er gaan details verloren bij bepaalde programma's van digitale bronnen.

  • Het is mogelijk dat er minder details dan gebruikelijk of artefacten (kleine blokken, punten of pixelvorming) zichtbaar zijn op het scherm wegens de digitale compressie van de brongegevens die voor bepaalde digitale uitzendingen en dvd's worden gebruikt. De hoeveelheid zichtbare artefacten hangt af van de helderheid en de resolutie van het tv-toestel.
  [169] Aangesloten apparaten | Aangesloten apparaten

  Het duurt lang voordat foto's of mappen worden weergegeven.

  • Afhankelijk van de afmetingen van het beeld, de bestandsgrootte en het aantal bestanden in een map, kan het even duren voor sommige foto's of mappen worden weergegeven.
  • Wanneer er een USB-apparaat aangesloten wordt op het tv-toestel, kan het tot enkele minuten duren voor de foto's worden weergegeven.
  [170] Aangesloten apparaten | Aangesloten apparaten

  U kunt een aangesloten BRAVIA Sync HDMI-apparaat niet vinden.

  • Controleer of uw apparaat compatibel is met BRAVIA Sync.
  • Zorg ervoor dat [Controle voor HDMI] ingesteld is op het apparaat dat compatibel is met BRAVIA Sync en dat [BRAVIA Sync-instellingen] — [BRAVIA Sync-beheer] ingesteld is op het tv-toestel.
  [171] Aangesloten apparaten | Aangesloten apparaten

  De EXT.BOX MENU-knop op de afstandsbediening werkt niet.

  Deze functie is beschikbaar voor tv-toestellen die een meegeleverde afstandsbediening hebben met een EXT.BOX MENU-knop.

  Modellen die geschikt zijn voor gebruik met de IR Blaster hebben [Instelling kabel-/satellietreceiver] in [Instellingen] — [Zenders & Ingangen] — [Externe ingangen].

  • Om de EXT.BOX MENU-knop te kunnen gebruiken, moet u de IR Blaster aansluiten en configureren (voor modellen met meegeleverde IR Blaster). Sluit de IR Blaster aan, druk op de HOME-knop en selecteer vervolgens [Instellingen] — [Zenders & Ingangen] — [Externe ingangen] — [Instelling kabel-/satellietreceiver]. (Modellen die geschikt zijn voor gebruik met de IR Blaster zijn mogelijk niet beschikbaar voor uw model/land/regio.)
  • Als een apparaat dat compatibel is met BRAVIA Sync wordt aangesloten en weergegeven via de HDMI-ingang, kan bij sommige modellen het menu worden weergegeven met behulp van de EXT.BOX MENU-knop. Deze functionaliteit wordt echter niet gegarandeerd voor alle apparaten.
  [172] Aangesloten apparaten | Aangesloten apparaten

  U kunt de kabel/satelliet receiver niet uitschakelen met de afstandsbediening van het tv-toestel.

  Modellen die compatibel zijn met een IR Blaster of modellen die geschikt zijn voor aansturing van een kabel/satelliet receiver hebben [Instelling kabel-/satellietreceiver] in [Instellingen] — [Zenders & Ingangen] — [Externe ingangen].

  [173] Aangesloten apparaten | Aangesloten apparaten

  Bepaalde mediabestanden op het USB-apparaat of de server worden niet weergegeven.

  • Bestanden die niet worden ondersteund, worden mogelijk niet weergegeven.
  • Afhankelijk van de status van het systeem is het mogelijk dat niet alle mappen/bestanden weergegeven worden.
  [174] Aangesloten apparaten | Aangesloten apparaten

  De werking wordt onderbroken of een apparaat werkt niet.

  • Controleer of het apparaat is ingeschakeld.
  • Vervang de batterijen van het apparaat.
  • Registreer het apparaat opnieuw.
  • Bluetooth-apparaten gebruiken de 2,4GHz-band, waardoor de communicatiesnelheid kan afnemen of de communicatie kan wegvallen door interferentie van het draadloze LAN.
   Als huishoudelijke apparaten (bv. microgolfovens/magnetrons of mobiele apparaten) dichtbij staan, is de kans op radio-interferentie groter.
  • Het tv-toestel of het apparaat werkt mogelijk niet op een metalen rek wegens interferentie met de draadloze communicatie.
  • Voor de geschikte communicatieafstanden tussen het tv-toestel en andere apparaten raadpleegt u de gebruiksaanwijzingen van die apparaten.
  • Wanneer er meerdere Bluetooth-apparaten verbonden zijn met het tv-toestel, is het mogelijk dat de kwaliteit van de Bluetooth-communicatie verslechtert.
  [175] Aangesloten apparaten | Aangesloten apparaten

  Sommige betaalde inhoud kan niet worden afgespeeld.

  • Het bronapparaat moet voldoen aan de normen van HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) 2.0/2.1/2.2.
   Sommige betalende inhoud wordt mogelijk niet weergegeven op een bronapparaat dat niet voldoet aan de HDCP 2.0/2.1/2.2-normen.
  [176] Problemen oplossen

  Opnamen maken op een harde schijf met USB-aansluiting

  • U kunt geen harde schijf met USB-aansluiting gebruiken.
  • De harde schijf met USB-aansluiting kan niet worden geregistreerd.
  • Opnemen is niet mogelijk/opname is mislukt.
  • Opgenomen inhoud is verdwenen.
  • U wilt opgenomen inhoud verwijderen, maar het verwijderpictogram wordt niet weergegeven.
  • De harde schijf met USB-aansluiting werkt, ook al is het apparaat niet ingeschakeld
  [177] Opnamen maken op een harde schijf met USB-aansluiting | Opnamen maken op een harde schijf met USB-aansluiting

  U kunt geen harde schijf met USB-aansluiting gebruiken.

  • Controleer of de harde schijf met USB-aansluiting:
   • goed aangesloten is;

    Controleer of de blauwe USB-poort met het label "HDD REC" wordt gebruikt.

   • ingeschakeld is;
   • op het tv-toestel geregistreerd is.

    Om de harde schijf met USB-aansluiting te registreren op het tv-toestel drukt u op de HOME-knop en selecteert u vervolgens [Instellingen] — [Zenders & Ingangen] — [Configuratie opnameapparaat] — [HDD-registratie].

  • Aansluiting van een harde schijf met USB-aansluiting via een USB-hub wordt niet ondersteund.
  • Voer [HDD-prestatiecontrole] uit om na te gaan of de specificaties van de harde schijf met USB-aansluiting aan de vereisten voldoen.
   Druk op de HOME-knop en selecteer vervolgens [Instellingen] — [Zenders & Ingangen] — [Configuratie opnameapparaat] — [HDD-prestatiecontrole].
  [178] Opnamen maken op een harde schijf met USB-aansluiting | Opnamen maken op een harde schijf met USB-aansluiting

  De harde schijf met USB-aansluiting kan niet worden geregistreerd.

  • Controleer of de harde schijf met USB-aansluiting is aangesloten op de USB-poort (blauw) met het label "HDD REC".
  • Als de harde schijf met USB-aansluiting goed is aangesloten op de blauwe USB-poort, registreer de schijf dan opnieuw voor het maken van opnamen, omdat de schijf kennelijk al geregistreerd is als apparaat voor andere doeleinden dan het maken van opnamen (bv. voor opslag).

  Opmerking

  • Als er apparaten zijn aangesloten op de USB1- en USB2-poort (alleen modellen met drie USB-poorten), moet u deze tijdelijk verwijderen tijdens het registreren van de harde schijf met USB-aansluiting.
  1. Druk op de HOME-knop en selecteer vervolgens [Instellingen] — [Systeem] — [Opslag].
  2. Selecteer in [Apparaatopslag] de harde schijf met USB-aansluiting die u wilt registreren voor het maken van opnamen.
  3. Selecteer [Wissen en formatteren als verwisselbare opslag] en selecteer vervolgens [Formatteren].
  4. Selecteer [Registreren voor opnemen].
  5. Volg de instructies op het scherm om de harde schijf met USB-aansluiting te registeren op het tv-toestel.
  • Ga met [HDD-prestatiecontrole] na of de specificaties van de harde schijf met USB-aansluiting aan de vereisten voldoen.

   Als u een [HDD-prestatiecontrole] wilt uitvoeren, drukt u op de HOME-knop en selecteert u vervolgens [Instellingen] — [Zenders & Ingangen] — [Configuratie opnameapparaat] — [HDD-prestatiecontrole].

  [179] Opnamen maken op een harde schijf met USB-aansluiting | Opnamen maken op een harde schijf met USB-aansluiting

  Opnemen is niet mogelijk/opname is mislukt.

  • Als de opname mislukt, wordt de reden genoemd in [Opnamefoutlijst]. Druk op de REC LIST of TITLE LIST-knop en selecteer vervolgens [Opnamefoutlijst] in [Timer-lijst/Timer-instellingen].
  • Controleer de beschikbare ruimte op de harde schijf met USB-aansluiting. Verwijder inhoud die u toch niet meer nodig hebt, als er nog maar weinig ruimte vrij is.
  • De volgende programma's kunnen niet worden opgenomen.
   • Programma's die tegen kopiëren beveiligd zijn
   • Analoge programma's
   • Programma's van externe ingangen (zoals programma's van een aangesloten kabel/satelliet receiver)
   • Content die wordt gestreamd
  • Het maken van timeropnamen lukt mogelijk niet als het uitzendtijdstip van de programma's wordt gewijzigd.
  [180] Opnamen maken op een harde schijf met USB-aansluiting | Opnamen maken op een harde schijf met USB-aansluiting

  Opgenomen inhoud is verdwenen.

  • Opnemen is niet mogelijk als het netsnoer of de aansluitkabels worden losgemaakt tijdens de opname. Trek de kabels niet los tijdens het opnemen van inhoud. Anders loopt u het risico dat de inhoud die wordt opgenomen of alle opgenomen inhoud verloren gaat.
  [181] Opnamen maken op een harde schijf met USB-aansluiting | Opnamen maken op een harde schijf met USB-aansluiting

  U wilt opgenomen inhoud verwijderen, maar het verwijderpictogram wordt niet weergegeven.

  • Als (pictogram Verwijderen) niet wordt weergegeven voor de opgenomen inhoud, is de opgenomen inhoud beveiligd. Voordat u de inhoud verwijdert, moet u eerst de beveiliging opheffen.
   Om de beveiliging van de inhoud ongedaan te maken, selecteert u de inhoud waarvan u de beveiliging wilt opheffen en vervolgens selecteert u (pictogram Beveiliging opheffen).
  [182] Opnamen maken op een harde schijf met USB-aansluiting | Opnamen maken op een harde schijf met USB-aansluiting

  De harde schijf met USB-aansluiting werkt, ook al is het apparaat niet ingeschakeld

  • De aangesloten harde schijf met USB-aansluiting kan gaan draaien of de led op het apparaat kan oplichten wanneer het tv-toestel EPG-gegevens ontvangt in stand-by/stand-by in netwerk.
  [183] Problemen oplossen

  Led

  • De verlichtings-led licht af en toe op. (Alleen tv-toestellen met verlichtings-led)
  • U wilt de led uitschakelen zodat deze niet meer oplicht of knippert.
  • De verlichtings-led/Operationeel antwoord-led knippert rood.
  [184] Led | Led

  De verlichtings-led licht af en toe op. (Alleen tv-toestellen met verlichtings-led)

  Modellen met een verlichtings-led hebben [Verlichtings-LED] in [Instellingen] — [Systeem] — [LED-indicator].

  De verlichtings-led licht geregeld op, bijvoorbeeld tijdens een software-update met gebruik van een USB-opslagapparaat of tijdens het maken van een opname.

  Ga voor meer informatie naar Hoe de leds branden.

  [185] Led | Led

  U wilt de led uitschakelen zodat deze niet meer oplicht of knippert.

  U kunt de onderstaande instellingen gebruiken om de led uit te schakelen.

  De verlichtings-led/Operationeel antwoord led (witte led) uitschakelen

  Druk op de HOME-knop en selecteer vervolgens [Instellingen] — [Systeem] — [LED-indicator] — stel [Verlichtings-LED] in op [Uit] of schakel [Operationeel antwoord] uit.

  De ingebouwde microfoon-led/Operationeel antwoord-led (amber)/led van de spraakfunctie (amber) uitschakelen (alleen tv-toestellen met ingebouwde microfoon)

  Als u de amberkleurige led wilt uitschakelen wanneer de ingebouwde microfoon beschikbaar of uitgeschakeld is, schakelt u in [Instellingen] — [Systeem] — [LED-indicator] de optie [Spraakherkenningsstatus] uit.

  Opmerking

  • Wij raden u aan deze instelling in normale omstandigheden niet te wijzigen, want dan kunt u niet meer zien of het tv-toestel bezig is met opnemen, aan of uit is of een ingestelde timer heeft. (Alleen tv-toestellen met verlichtings-led)
  [186] Led | Led

  De verlichtings-led/Operationeel antwoord-led knippert rood.

  Tel hoe vaak de led knippert (met een interval van drie seconden).
  Start het tv-toestel opnieuw door het netsnoer twee minuten lang los te koppelen en het tv-toestel vervolgens weer in te schakelen.
  Als het probleem aanhoudt, trek dan het netsnoer uit het stopcontact. Neem vervolgens contact op met Sony Customer Support en vermeld hoe vaak de verlichtings-led/Operationeel antwoord-led knippert.

  [187]

  Index/overig

  • Index
  • Info over Helpgids
  • Ondersteuningssite
  • Het tv-toestel up-to-date te houden
  • Handelsmerken
  [188] Index/overig

  Index

  Tv-programma's

  • GUIDE
  • Interactieve programma's
  • Satellietuitzendingen
  • Opnemen
  • Zender installatie
  • Kinderslot

  Beeld/scherm

  • 4K-beelden
  • Startmenu
  • Beeld
  • Datum en tijd
  • Taal/Language
  • Scherminstellingen voor experts
  • Pixelverschuiving
  • Schermvernieuwing

  Geluid/stem

  • Zoeken met de stem, gebruik van
  • Geluid

  Afstandsbediening

  • Zoeken met de stem
  • HOME
  • Snelle instellingen
  • Ingangen
  • SYNC MENU

  Verbindingen

  • Bluetooth
  • Chromecast
  • BRAVIA Sync
  • Internet

   Externe apparaten

   • USB-opslagapparaten, opnemen met
   • Blu-ray-/dvd-speler, aansluiten
   • USB-geheugenapparaten, enz.
   • Computers
   • Digitale camera's, camcorders
   • Audiosystemen

   Apps

   • Google Play Store
   • YouTube™
   • Netflix

   Bestanden afspelen

   • Computers
   • Ondersteunde bestanden en bestandsindelingen
   • Digitale camera's, camcorders

   Overig

   • Herstart
   • Toegankelijkheid
   • Update systeemsoftware
   [189] Index/overig

   Info over Helpgids

   In deze Helpgids wordt uitgelegd hoe u dit tv-toestel gebruikt. U kunt ook de Installatiehandleiding raadplegen voor een beschrijving van de installatie van het tv-toestel en de Referentiegids voor de specificaties van het toestel en de bevestiging aan de wand.

   Versies van de Helpgids

   Er zijn twee versies van de Helpgids: de geïntegreerde versie en de online-versie. De online-Helpgids bevat de meest recente informatie.
   De online-Helpgids wordt automatisch weergegeven wanneer het tv-toestel verbinding heeft met het internet. Is dit niet zo, dan wordt de geïntegreerde Helpgids weergegeven.

   Opmerking

   • Mogelijk moet u de software van het tv-toestel bijwerken voordat u de nieuwste functies kunt gebruiken die in de Helpgids beschreven staan. Zie de pagina Software-updates voor meer informatie over software-updates.
   • De namen van de instellingen in de Helpgids kunnen afwijken van de weergegeven namen op het tv-toestel, afhankelijk van de releasedatum van het tv-toestel of uw model/land/regio.
   • De afbeeldingen en illustraties die gebruikt worden in de Helpgids kunnen verschillen afhankelijk van het model van uw tv-toestel.
   • Wijzigingen aan het ontwerp en de technische gegevens zijn voorbehouden zonder kennisgeving.
   • De Helpgids bevat beschrijvingen die gelden voor alle modellen/regio's/landen. Sommige beschrijvingen van functies gelden mogelijk niet voor uw model/regio/land.

   Hint

   • Om na te gaan of uw tv-toestel uitgerust is met een van de functies die beschreven staan in de Helpgids, raadpleegt u de Referentiegids of de website van Sony.
   • Deze Helpgids is opgesteld voor alle regio's/landen. Sommige beschrijvingen in deze Helpgids zijn niet van toepassing voor bepaalde regio's of landen.
   [190] Index/overig

   Ondersteuningssite

   Ga voor de meest recente informatie en online-Helpgids naar de ondersteuningssite van Sony:

   https://www.sony.eu/support/
   QR-code voor de ondersteuningssite van Sony
   https://www.sony.eu/support/

   [191] Index/overig

   Het tv-toestel up-to-date te houden

   Het tv-toestel verkrijgt gegevens, zoals de programmagids, terwijl het in stand-by/stand-by in netwerk staat. Om uw tv-toestel up-to-date te houden raden wij u aan om het toestel normaal uit te schakelen met de aan/uit-knop op de afstandsbediening of op het tv-toestel.

   [192] Index/overig

   Handelsmerken

   Vewd-logo

   • Vewd® Core. Copyright 1995-2021 Vewd Software AS. All rights reserved.

   Bluetooth-logo

   • Het Bluetooth® woordmerk en logo's zijn gedeponeerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en het gebruik van deze merken door Sony Group Corporation en haar dochterondernemingen gebeurt onder licentie.

   • Wi-Fi®, Wi-Fi Alliance® en Wi-Fi Direct® zijn gedeponeerde handelsmerken van Wi-Fi Alliance.
   • Het Wi-Fi CERTIFIED™-logo is een keurmerk van Wi-Fi Alliance.

   • BRAVIA is een handelsmerk of geregistreerd merk van Sony Group Corporation of daaraan gelieerde bedrijven.

   • Alle andere handelsmerken zijn eigendom van de betreffende eigenaren.