Tlač

Používanie diaľkového ovládača

Mnoho funkcií TV prijímača môžete ovládať pomocou tlačidiel (Nahor) / (Nadol) / (Vľavo) / (Vpravo) a (Potvrdiť).

Tvar a tlačidlá diaľkového ovládača sa líšia v závislosti od vášho modelu/krajiny/regiónu.

Pribalené diaľkové ovládanie sa líši v závislosti od vášho modelu. Opis tlačidiel diaľkového ovládača sa nachádza v časti Funkcie tlačidiel diaľkového ovládača.

  1. Tlačidlami (Nahor), (Nadol), (Vľavo) a (Vpravo) „zvýraznite“ požadovanú položku.
    Tlačidlá so šípkou nahor, nadol, vľavo a vpravo sa nachádzajú v strede diaľkového ovládača.
  2. Stlačením stredu tlačidla (Potvrdiť) vyberte momentálne zvýraznenú položku.
    Tlačidlo Potvrdiť sa nachádza v strede medzi tlačidlami so šípkou nahor, nadol, vľavo a vpravo.

Návrat na predchádzajúcu obrazovku

Stlačte tlačidlo BACK.

Tip

  • Pokiaľ diaľkový ovládač posuniete alebo použijete v tmavej miestnosti, diaľkový ovládač sa rozsvieti. (Iba modely s podsvietením)
  • Ďalšie informácie nájdete v súvisiacich témach uvedených nižšie alebo na stránke podpory Sony v časti „Často kladené otázky (FAQ)“.
    Často kladené otázky pre riešenie problémov