Vodič za pomoć

Pripremanje žičane mreže

Slika načina povezivanja
  1. Internet
  2. Modem s funkcijama usmjerivača
  3. Usmjerivač
  4. Modem
  5. Alternativne veze
Napomena
  • Preporučujemo da iz sigurnosnih razloga TV povežete s internetom putem usmjerivača/modema koji sadrži funkcionalnost usmjerivača. Izravno povezivanje TV-a s internetom može izložiti vaš TV sigurnosnoj prijetnji kao što je izvlačenje ili neovlašteno mijenjanje sadržaja ili informacija.
    Obratite se svom davatelju usluga ili mrežnom administratoru kako biste potvrdili da vaša mreža sadrži funkcionalnost usmjerivača.
  • Za LAN veze upotrijebite kabel kategorije 7 (nije priložen).