Hjælpevejledning

Programliste

Tryk på HOME Vælg [Programliste], vælg derefter et program.

Billede af skærmen [Programliste]

Brug af favoritliste

Med funktionen favoritter kan du angive op til fire lister med dine favoritprogrammer. Tryk på ENTER-knap, mens du ser tv, for at oprette eller vise en favoritliste.

Tip
  • Tryk på den blå knap for at redigere favoritlisten. Brug oversigten nederst på skærmen.