Hjælpevejledning

Optagelser
(Kun ved begrænset region/land/TV-model)

Tryk på HOME i digital tilstand Vælg [Titelliste], [Timerliste], [Fejlliste] eller [Manuel timeroptagelse] under menuen [Optagelser].

Bemærk
  • Tryk på knappen REC for at optage programmet, som vises lige nu, digitalt med USB HDD-optagefunktionen.
  • Vær sikker på, at HDD er tilsluttet TV'et, før du optager.