Przewodnik pomocniczy

  • Top
  • Pierwsze kroki

Korzystanie z Przewodnika pomocniczego

W niniejszym przewodniku pomocniczym opisano, w jaki sposób korzystać z tego telewizora. Dodatkowo można również zapoznać się z Przewodnikiem konfiguracji w celu uzyskania opisu instalacji telewizora oraz Instrukcja obsługi w celu uzyskania opisu części i danych technicznych telewizora.

Uwaga
  • Obrazy i ilustracje użyte w tym Przewodniku pomocniczym mogą się różnić w zależności od modelu telewizora.
  • Wzornictwo i dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Wskazówka
  • Aby sprawdzić, czy telewizor został wyposażony w jedną z funkcji opisanych w Przewodniku pomocniczym, zapoznaj się z instrukcją w wersji papierowej lub katalogiem produktów firmy Sony.
  • Ten Przewodnik pomocniczy przygotowano dla wszystkich regionów/krajów. Niektóre opisy zawarte w tym Przewodniku pomocniczym nie dotyczą pewnych regionów i krajów.
  • Na pilocie można wybrać przycisk PROG (+) lub (–) w celu przewijania stron w górę (+) lub w dół (–).
Rysunek pilota ze wskazaniem pozycji przycisków Programów w górę i w dół.
  • Top
  • Pierwsze kroki