Przewodnik pomocniczy

Jeżeli nie możesz połączyć się z Internetem

Skorzystaj z diagnostyki, aby sprawdzić potencjalne przyczyny problemów z połączeniem sieciowym i ustawienia.

  1. Naciśnij przycisk HOME, wybierz [Ustawienia systemowe] [Ustawienia] [Sieć] [Ustawienia sieci].
  2. Wybierz opcję [Wyświetl ustawienia i stan sieci].
  3. Wybierz opcję [Sprawdź połączenie].

    Może to zająć kilka minut. Nie możesz anulować diagnostyki po wybraniu [Sprawdź połączenie].