Довідка

Тип 2: Захищена мережа без безпечного налаштування Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)

Для налаштування бездротової LAN слід зазначити SSID (ім'я бездротової мережі) та ключ безпеки (ключ WEP або WPA). Якщо вам невідомі вказані параметри, див. посібник з експлуатації маршрутизатора.

 1. Натисніть HOME Виберіть [Налаштування системи] [Налаштування] [Мережа] [Налаштування Мережі].
 2. Налаштування IP-адреси/проксі-сервера:
  • автоматичне налаштування:
   [Встановити з'єднання з мережею] [Простий]
  • налаштування вручну:
   [Встановити з'єднання з мережею] [Експерт] [Налашт. дротового зв'язку] або [Налашт. бездротов. зв'язку.]
 3. Виберіть [Сканувати]. Після цього виберіть мережу зі списку знайдених бездротових мереж.
 4. Виконуйте вказівки, що відображаються на екрані налаштування.
Примітка
 • Для використання мережі із протоколом IPv6 виберіть [Налаштування системи] [Налаштування] [Мережа] [Пріоритет IPv6/IPv4] [IPv6]. Після цього для параметра [Встановити з'єднання з мережею] виберіть значення [Простий].
 • При виборі опції IPv6 параметр проксі-сервера HTTP не підлягає налаштуванню.
 • При введенні пароля уважно слідкуйте, щоб його ніхто не міг підглядати.