Довідка

Тип 4: Налаштування дротової мережі

За необхідності введіть відповідні алфавітно-цифрові символи для маршрутизатора. Налаштовувані параметри (IP-адреса, маска підмережі, сервер DHCP) можуть відрізнятися залежно від постачальника Інтернет-послуг чи моделі маршрутизатора. Для отримання детальніших відомостей див. посібник з експлуатації від вашого постачальника Інтернет-послуг або аналогічний посібник, що додається до комплекту маршрутизатора.

 1. Натисніть HOME Виберіть [Налаштування системи] [Налаштування] [Мережа] [Налаштування Мережі].
 2. Налаштування IP-адреси/проксі-сервера:
  • автоматичне налаштування:
   [Встановити з'єднання з мережею] [Простий]
  • налаштування вручну:
   [Встановити з'єднання з мережею] [Експерт] [Налашт. дротового зв'язку] або [Налашт. бездротов. зв'язку.]
 3. Виконуйте вказівки, що відображаються на екрані налаштування.

Параметри [Налаштування Мережі] доступні також із меню [Автозапуск].

Примітка
 • Зазначене меню забезпечує автоматичне налаштування дротової/бездротової мережі.
  • При підключенні через кабель LAN: дротова мережа.
  • При підключенні через вбудовану бездротову LAN: бездротова мережа.
  • При підключенні за допомогою обох кабелів: дротова мережа.
 • При виборі параметра [Простий] IP-адреса налаштовується автоматично. При цьому проксі-сервер не використовується.
 • Для використання мережі із протоколом IPv6 виберіть [Налаштування системи] [Налаштування] [Мережа] [Пріоритет IPv6/IPv4] [IPv6]. Після цього для параметра [Встановити з'єднання з мережею] виберіть значення [Простий].
 • При виборі опції IPv6 параметр проксі-сервера HTTP не підлягає налаштуванню.