Довідка

Радіо FM
(тільки для Росії та України)

Натисніть HOME Виберіть [Радіо FM] в меню [Програми].

Примітка
  • Натисніть PROG +/−, щоб вибрати FM-радіостанцію. Натисніть RETURN, щоб вийти з режиму FM-радіо.

Попереднє встановлення радіостанцій

При першому використанні функції FM-радіо натисніть HOME і виберіть [Налаштування системи] [Налаштування каналів] [Налаштування FM-радіо] [Автонастроювання].

Зміна попередньо встановлених радіостанцій

  1. Натисніть OPTIONS у режимі FM-радіо Виберіть [Задані параметри FM-радіо].
  2. Оберіть радіостанцію, яку ви бажаєте змінити.
  3. Ви можете змінити частоту FM та після цього відредагувати назву радіостанції FM.
Примітка
  • Якщо трансляція супроводжується шумами, спробуйте покращити якість звуку шляхом натискання вліво/кнопка-стрілка вправо.
  • Якщо стереопередача FM-радіо супроводжується статичними шумами, натискайте AUDIO, доки не з’явиться [Моно]. Стереофонічний ефект зникне, однак рівень шумів також зменшиться.