[1]

Ξεκινώντας

 • Χρήση του Οδηγού βοήθειας
 • Χρήση του τηλεχειριστηρίου
 • Αναζήτηση μέσω φωνής
 • Διατήρηση της τηλεόρασης ενημερωμένης
 • Παρουσίαση της Android TV™
 • Βασικές λειτουργίες
 • Λειτουργίες προσβασιμότητας
 • Τοποθεσία υποστήριξης
[2] Ξεκινώντας

Χρήση του Οδηγού βοήθειας

Αυτός ο Οδηγός βοήθειας περιγράφει τον τρόπο χρήσης αυτής της τηλεόρασης. Μπορείτε επίσης να ανατρέξετε στον Οδηγός εγκατάστασης για περιγραφές σχετικά με την εγκατάσταση της τηλεόρασης και στον Οδηγός αναφοράς για περιγραφές εξαρτημάτων, τις προδιαγραφές και για την ανάρτηση της τηλεόρασης σε τοίχο.

Σε αυτόν τον Οδηγό βοήθειας, μπορείτε να διαβάσετε τις επιθυμητές πληροφορίες με τη σειρά ή να κάνετε άμεση αναζήτηση. Για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση, επιλέξτε the search icon στο πάνω μέρος της οθόνης.

Εκδόσεις του Οδηγού βοήθειας

Διατίθενται δύο εκδόσεις του Οδηγού βοήθειας για την τηλεόρασή σας: ο Ενσωματωμένος οδηγός βοήθειας και ο Ηλεκτρονικός οδηγός βοήθειας. Για την προβολή του Ηλεκτρονικού οδηγού βοήθειας, η τηλεόραση πρέπει να είναι συνδεδεμένη στο Internet. Για εναλλαγή μεταξύ της Ενσωματωμένης και Ηλεκτρονικής έκδοσης, χρησιμοποιήστε το κουμπί εναλλαγής (Α) στο επάνω μέρος της οθόνης. Μπορείτε να ελέγξετε ποιος Οδηγός βοήθειας προβάλλεται κοιτώντας τον τίτλο στο πάνω μέρος της οθόνης.

Illustration of the location of switch button A
 1. Συνδέστε την τηλεόραση στο Internet.
 2. Επιλέξτε (Α) για εναλλαγή της έκδοσης του Οδηγού βοήθειας.

Σημείωση

 • Για να χρησιμοποιήσετε τις πιο πρόσφατες λειτουργίες που περιγράφονται στον Οδηγό βοήθειας, μπορεί να χρειαστεί να ενημερώσετε το λογισμικό της τηλεόρασης. Για λεπτομέρειες σχετικά με τις ενημερώσεις λογισμικού, ανατρέξτε στη σελίδα Ενημερώσεις λογισμικού.
 • Οι ονομασίες των ρυθμίσεων στον Οδηγό βοήθειας ενδέχεται να διαφέρουν από αυτές που εμφανίζονται στην τηλεόραση ανάλογα με την ημερομηνία έκδοσης της τηλεόρασης ή το μοντέλο/τη χώρα/την περιοχή σας.
 • Οι εικόνες και οι απεικονίσεις που χρησιμοποιούνται στον Οδηγό βοήθειας ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο της τηλεόρασής σας.
 • Ο σχεδιασμός και τα τεχνικά χαρακτηριστικά υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.

Υπόδειξη

 • Για να ελέγξετε αν η τηλεόρασή σας διαθέτει κάποια από τις λειτουργίες που περιγράφονται στον Οδηγό βοήθειας, ανατρέξτε στο έντυπο εγχειρίδιο ή σε έναν κατάλογο προϊόντων της Sony.
 • Αυτός ο Οδηγός βοήθειας έχει συνταχθεί για όλες τις περιοχές/χώρες. Κάποιες περιγραφές που περιέχονται σε αυτόν τον Οδηγό βοήθειας δεν ισχύουν για ορισμένες περιοχές και χώρες.
[3] Ξεκινώντας

Χρήση του τηλεχειριστηρίου

Μπορείτε να χειριστείτε πολλές από τις δυνατότητες της τηλεόρασης, χρησιμοποιώντας τα κουμπιά (Επάνω) / (Κάτω) / (Αριστερά) / (Δεξιά) και (Enter).

Το σχήμα και τα κουμπιά του τηλεχειριστηρίου διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο/τη χώρα/την περιοχή σας.

Το τηλεχειριστήριο που συνοδεύει την τηλεόραση διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο σας. Για περιγραφές των κουμπιών του τηλεχειριστηρίου, ανατρέξτε στον Οδηγός αναφοράς.

 1. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά (Επάνω), (Κάτω), (Αριστερά) και (Δεξιά), ώστε να "πλοηγηθείτε" στο επιθυμητό στοιχείο.
  The up, down, left, and right arrow buttons are on the center of the remote control.
 2. Πιέστε το κέντρο του κουμπιού (Enter), για να επιλέξετε το στοιχείο που θέλετε να επισημάνετε.
  The Enter button is in the center of the up, down, left, and right arrow buttons.

Για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη

Πιέστε το κουμπί BACK.

Υπόδειξη

 • Για άλλες πληροφορίες, ανατρέξετε στα σχετικά θέματα παρακάτω ή στην ενότητα "Συνήθεις ερωτήσεις" στην τοποθεσία υποστήριξης της Sony.
  Συνήθεις ερωτήσεις για την αντιμετώπιση προβλημάτων
[4] Ξεκινώντας

Αναζήτηση μέσω φωνής

Τα τηλεχειριστήρια που υποστηρίζουν τη φωνητική αναζήτηση έχουν ένα κουμπί (Μικρόφωνο) και ένα ενσωματωμένο μικρόφωνο. Μιλώντας στο μικρόφωνο, μπορείτε να αναζητήσετε διάφορα περιεχόμενα.

 1. Πιέστε το κουμπί (Μικρόφωνο).
  Θα ανάψει η λυχνία LED στο τηλεχειριστήριο.
 2. Μιλήστε στο μικρόφωνο.
  Μπορεί να εμφανιστούν παραδείγματα ομιλίας ανάλογα με το μοντέλο σας.

Όταν δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε αναζήτηση χρησιμοποιώντας τη φωνή σας

Καταχωρήστε πάλι στην τηλεόραση το τηλεχειριστήριο με φωνητική λειτουργία που έχει το κουμπί (Μικρόφωνο) πιέζοντας το κουμπί HOME και επιλέγοντας [Ρυθμίσεις] — [Τηλεχειριστήρια και αξεσουάρ] — [Τηλεχειριστήριο].

Σημείωση

 • Για να χρησιμοποιήσετε τη φωνητική αναζήτηση απαιτείται σύνδεση στο Internet.
 • Ο τύπος του τηλεχειριστηρίου που παρέχεται με την τηλεόραση και η διαθεσιμότητα τηλεχειριστηρίου με ενσωματωμένο μικρόφωνο διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο/την περιοχή/τη χώρα σας. Ένα προαιρετικό τηλεχειριστήριο είναι διαθέσιμο σε ορισμένα μοντέλα/περιοχές/χώρες.
[5] Ξεκινώντας

Διατήρηση της τηλεόρασης ενημερωμένης

Η τηλεόραση λαμβάνει δεδομένα όπως οδηγούς προγραμμάτων ή πραγματοποιεί λήψη λογισμικού (όταν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή [Αυτόματη λήψη λογισμικού]) ενώ βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής. Για να διατηρείτε την τηλεόρασή σας ενημερωμένη, συνιστάται να την απενεργοποιείτε κανονικά χρησιμοποιώντας το κουμπί ενεργοποίησης στο τηλεχειριστήριο ή στην τηλεόραση.

[6] Ξεκινώντας

Παρουσίαση της Android TV™

 • Προβολή της εικόνας σε μικρή οθόνη
 • Εγκατάσταση εφαρμογών από το Google Play Store
 • Μετακίνηση εφαρμογών σε συσκευή μνήμης USB
 • Προβολή πολυμέσων στο Internet
 • Απόλαυση ασφαλών εφαρμογών και υπηρεσιών ροής βίντεο (Ασφάλεια και περιορισμοί)
[7] Ξεκινώντας | Παρουσίαση της Android TV™

Προβολή της εικόνας σε μικρή οθόνη

Μπορείτε να προβάλλετε την εικόνα που παρακολουθείτε (Προγράμματα τηλεόρασης ή περιεχόμενο από συσκευές συνδεδεμένες με HDMI) ως μια μικρή οθόνη στη γωνία.

Η θέση της μικρής οθόνης διαφέρει ανάλογα με την τηλεόραση σας.

Illustration of a small screen displayed on the TV screen

Προβολή της εικόνας ως μια μικρή οθόνη

 1. Πιέστε το κουμπί ACTION MENU ενώ παρακολουθείτε ένα πρόγραμμα τηλεόρασης ή περιεχόμενο από μια συσκευή HDMI και κατόπιν επιλέξτε το στοιχείο [Λειτουργία Picture-in-picture].
  Η τρέχουσα εικόνα προβάλλεται ως μια μικρή οθόνη στη γωνία.

Σημείωση

 • Η μικρή οθόνη προβάλλεται πάνω από την τελευταία εφαρμογή που χρησιμοποιήθηκε. Ωστόσο, η εφαρμογή που προβάλλεται ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με ορισμένες συνθήκες.
 • Χειρισμοί όπως η αλλαγή καναλιού είναι απενεργοποιημένες κατά την παρακολούθηση με μια μικρή οθόνη.
 • Το πρόγραμμα τηλεόρασης, η εξωτερική είσοδος όπως μια συσκευή HDMI, εφαρμογές που αναπαράγουν ταινίες, ή κάποιες εφαρμογές που αναπαράγουν εικόνες ή μουσική δεν μπορούν να προβάλλονται ταυτόχρονα.
 • Η θέση της μικρής οθόνης ρυθμίζεται αυτόματα. Δεν μπορείτε να τη ρυθμίσετε χειροκίνητα.

Κλείσιμο της μικρής οθόνης ή επιστροφή της σε πλήρη οθόνη

 1. Πιέστε το κουμπί HOME για να εμφανίσετε το Μενού Home.
  Στο πάνω μέρος της οθόνης εμφανίζεται ένα μήνυμα για τη μικρή οθόνη.
  Illustration of a list of recently used apps and a small screen displayed on the TV screen
 2. Στο μήνυμα της μικρής οθόνης, επιλέξτε [Άνοιγμα].
 3. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά κάτω από τη μικρή οθόνη για να κλείσετε τη μικρή οθόνη ή να επιστρέψτε σε πλήρη οθόνη.
  Η παρακάτω εικόνα αποτελεί οπτική αναπαράσταση και μπορεί να διαφέρει από την πραγματική οθόνη.
  Illustration of a list of recently used apps and a small screen displayed on the TV screen
[8] Ξεκινώντας | Παρουσίαση της Android TV™

Εγκατάσταση εφαρμογών από το Google Play Store

Μπορείτε να εγκαταστήσετε εφαρμογές από το Google Play Store στην τηλεόραση, ακριβώς όπως κάνετε και με τα smartphone και τα tablet.

Σημείωση

 • Μπορείτε να εγκαταστήσετε μόνο εφαρμογές που είναι συμβατές με τηλεοράσεις. Ενδέχεται να διαφέρουν από τις εφαρμογές για smartphone/tablet.
 • Απαιτείται σύνδεση στο Internet και λογαριασμός Google για να εγκαταστήσετε εφαρμογές από το Google Play Store.

Υπόδειξη

 • Αν δεν διαθέτετε λογαριασμό Google ή αν θέλετε να δημιουργήσετε έναν κοινό λογαριασμό, δημιουργήστε έναν καινούριο λογαριασμό μεταβαίνοντας στην παρακάτω τοποθεσία web.
  https://accounts.google.com/signup https://accounts.google.com/signup
  Η παραπάνω τοποθεσία web μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την περιοχή/χώρα σας. Υπόκειται επίσης σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην αρχική σελίδα της Google.
 • Συνιστάται η δημιουργία του λογαριασμού Google σε έναν υπολογιστή ή μια κινητή συσκευή.
 1. Πιέστε το κουμπί HOME, επιλέξτε (εικονίδιο Εφαρμογές) από το μενού Home και επιλέξτε Google Play Store από τη λίστα εφαρμογών.
  Αν το παρεχόμενο τηλεχειριστήριο έχει κουμπί APPS, μπορείτε να πιέσετε το κουμπί APPS για να εμφανιστεί η λίστα εφαρμογών.
 2. Επιλέξτε μια εφαρμογή για εγκατάσταση.

Αφού ολοκληρωθεί η λήψη, η εφαρμογή εγκαθίσταται και προστίθεται αυτόματα. Το εικονίδιό της εμφανίζεται στη λίστα των εγκατεστημένων εφαρμογών, επιτρέποντας σας να την εκκινήσετε.

Σχετικά με τις εφαρμογές επί πληρωμή

Υπάρχουν δωρεάν και επί πληρωμή εφαρμογές στο Google Play Store. Για να αγοράσετε μια εφαρμογή επί πληρωμή, απαιτείται ένας κωδικός προπληρωμένης δωροκάρτας Google Play ή πληροφορίες πιστωτικής κάρτας. Μπορείτε να αγοράσετε μια δωροκάρτα Google Play από διάφορα καταστήματα.

Για να διαγράψετε μια εφαρμογή

 1. Πιέστε το κουμπί HOME, επιλέξτε (εικονίδιο Εφαρμογές) από το μενού Home, επιλέξτε Google Play Store από τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε Οι εφαρ.
  Αν το παρεχόμενο τηλεχειριστήριο έχει κουμπί APPS, μπορείτε να πιέσετε το κουμπί APPS για να εμφανιστεί η λίστα εφαρμογών.
 2. Επιλέξτε μια εφαρμογή προς διαγραφή και, κατόπιν, καταργήστε την εγκατάστασή της.
[9] Ξεκινώντας | Παρουσίαση της Android TV™

Μετακίνηση εφαρμογών σε συσκευή μνήμης USB

Μπορείτε να μετακινήσετε εφαρμογές που έχουν ληφθεί σε μια συσκευή μνήμης USB για να αυξήσετε τον διαθέσιμο χώρο στην τηλεόραση.

Σημείωση

 • Όταν διαμορφώνετε μια συσκευή μνήμης USB, όλα τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή μνήμης USB θα διαγραφούν. Δημιουργήστε αντίγραφο ασφαλείας των σημαντικών δεδομένων σας πριν από τη διαμόρφωση.
 • Η εκτέλεση αυτής της διαδικασίας διαμορφώνει τη συσκευή μνήμης USB για αποκλειστική χρήση με την τηλεόραση. Συνεπώς, ενδέχεται να μην είναι δυνατή η χρήση της συσκευής μνήμης USB σε υπολογιστή κ.λπ.
 • Μερικές εφαρμογές δεν μπορούν να μετακινηθούν σε μια συσκευή μνήμης USB.
 1. Συνδέστε μια συσκευή μνήμης USB στην τηλεόραση.
 2. Πιέστε το κουμπί HOME, επιλέξτε [Ρυθμίσεις] — [Προτιμήσεις συσκευής] — [Αποθηκευτικός χώρος] — την επιθυμητή συσκευή μνήμης USB.
 3. Διαμορφώστε την ως εσωτερική συσκευή αποθήκευσης.
 4. Όταν ολοκληρωθεί η διαμόρφωση, πιέστε το κουμπί HOME και επιλέξτε [Ρυθμίσεις] — [Εφαρμογές].
 5. Επιλέξτε την εφαρμογή που θέλετε να μετακινήσετε στη συσκευή μνήμης USB.
 6. Επιλέξτε τη συσκευή μνήμης USB από το χώρο αποθήκευσης που χρησιμοποιείται. Η εφαρμογή μετακινείται στη συσκευή μνήμης USB.

Υπόδειξη

 • Επαναλάβετε τα βήματα 4 έως 6 για να μετακινήσετε επιπλέον εφαρμογές στη συσκευή μνήμης USB.

Για αφαίρεση μιας συσκευής μνήμης USB

 1. Πιέστε το κουμπί HOME, επιλέξτε [Ρυθμίσεις] — [Προτιμήσεις συσκευής] — [Αποθηκευτικός χώρος] — την επιθυμητή συσκευή μνήμης USB και, στη συνέχεια, επιλέξτε την επιλογή για την αφαίρεσή της.

Σημείωση

 • Η συσκευή μνήμης USB χρησιμοποιείται μόνο για την αποθήκευση εφαρμογών. Για να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή μνήμης USB για άλλους σκοπούς, πρέπει να τη διαμορφώσετε πάλι.
 • Αν διαγράψετε μια εφαρμογή από τη συσκευή μνήμης USB χρησιμοποιώντας υπολογιστή, δεν θα μπορείτε να την εκκινήσετε από την τηλεόραση.
 • Αν αφαιρέσετε μια συσκευή μνήμης USB από την τηλεόραση, δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις εφαρμογές που είχαν μετακινηθεί στη συσκευή μνήμης USB.
 • Δεν μπορείτε να ορίσετε μια συσκευή μνήμης USB ως την τοποθεσία εγκατάστασης μιας εφαρμογής. Πρώτα εγκαταστήστε την εφαρμογή στην τηλεόραση ως συνήθως και, έπειτα, μετακινήστε την στη συσκευή μνήμης USB.
[10] Ξεκινώντας | Παρουσίαση της Android TV™

Προβολή πολυμέσων στο Internet

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε υπηρεσίες συνεχούς ροής βίντεο όπως το YouTube™ και το Netflix, για να παρακολουθήσετε περιεχόμενο Internet. Οι διαθέσιμες υπηρεσίες μπορεί να διαφέρουν στη χώρα και την περιοχή σας. Μπορείτε να ξεκινήσετε αυτές τις υπηρεσίες, επιλέγοντας τον τίτλο τους στο Μενού Home.

Σημείωση

 • Για να παρακολουθήσετε περιεχόμενο Internet, απαιτείται σύνδεση στο Internet.
[11] Ξεκινώντας | Παρουσίαση της Android TV™

Απόλαυση ασφαλών εφαρμογών και υπηρεσιών ροής βίντεο (Ασφάλεια και περιορισμοί)

Μπορείτε να εξασφαλίσετε την ασφαλή χρήση της τηλεόρασης, ορίζοντας περιορισμούς εγκατάστασης για τις εφαρμογές που λαμβάνονται από άγνωστες πηγές ή περιορισμούς ηλικίας για προγράμματα και βίντεο.

 1. Πιέστε το κουμπί HOME και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Ρυθμίσεις] — [Προτιμήσεις συσκευής] — και κατόπιν επιλογές όπως [Ασφάλεια και περιορισμοί] ή [Παρακολούθηση TV] — [Γονικός έλεγχος].

Σημείωση

 • Αν αλλάξετε τις ρυθμίσεις [Ασφάλεια και περιορισμοί], η συσκευή σας και τα προσωπικά σας δεδομένα είναι πιο ευάλωτα σε επιθέσεις από άγνωστες εφαρμογές από πήγες διαφορετικές από το Play Store. Συμφωνείτε ότι είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τυχόν ζημιά στη συσκευή σας ή για την απώλεια δεδομένων που μπορεί να προκληθεί από τη χρήση αυτών των εφαρμογών.

Υπόδειξη

 • Ενδέχεται να υπάρχουν και άλλοι ξεχωριστοί περιορισμοί, ανάλογα με την εφαρμογή. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στη Βοήθεια της εφαρμογής.
[12] Ξεκινώντας

Βασικές λειτουργίες

 • Μενού Home
 • Χρήση της Μπάρα μενού τηλεόρασης Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη για τηλεοράσεις των οποίων το τηλεχειριστήριο δεν διαθέτει κουμπί DISCOVER.
 • Χρήση της "Γραμμή περιεχομένου" (DISCOVER) Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη για τηλεοράσεις των οποίων το τηλεχειριστήριο διαθέτει το κουμπί DISCOVER.
 • Χρήση του Μενού Ενεργειών
 • Επιλογή εισόδων
 • Πώς ανάβει η λυχνία LED φωτισμού
[13] Ξεκινώντας | Βασικές λειτουργίες

Μενού Home

Η οθόνη που εμφανίζεται όταν πιέζετε το κουμπί HOME στο τηλεχειριστήριο λέγεται Μενού Home. Από το Μενού Home μπορείτε να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για περιεχόμενο και να επιλέξετε προτεινόμενα περιεχόμενα, εφαρμογές και ρυθμίσεις.

Image of the Home Menu screen. There are five areas labeled A through E starting from the top.

Αναζήτηση, ειδοποιήσεις, είσοδοι, χρονοδιακόπτες και ρυθμίσεις (Α)

(Μικρόφωνο) / (Πληκτρολόγιο οθόνης):
Χρησιμοποιήστε το μικρόφωνο στο τηλεχειριστήριο ή στο πληκτρολόγιο οθόνης της τηλεόρασης για να καταχωρήσετε λέξεις-κλειδιά και να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για διάφορα περιεχόμενα.
Για φωνητική αναζήτηση, ανατρέξτε στη σελίδα Αναζήτηση μέσω φωνής.
(Ειδοποιήσεις):
Εμφανίζεται όταν υπάρχει μια ειδοποίηση, όπως όταν υπάρχει πρόβλημα σύνδεσης. Ο αριθμός υποδηλώνει τον αριθμό των ειδοποιήσεων.
(Είσοδοι):
Αλλάζει τη συσκευή εισόδου που είναι συνδεδεμένη στην τηλεόραση.
(Χρονοδιακόπτες):
Διαμορφώστε τις επιλογές [Ενεργ. Χρονοδ.] και [Χρονοδ. Απενεργ.].
Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στη σελίδα Ρύθμιση χρονοδιακόπτη.
(Ρυθμίσεις):
Διαμορφώστε διάφορες ρυθμίσεις που σχετίζονται με την τηλεόραση.
Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στη σελίδα Ρυθμίσεις.

Εφαρμογές (B)

Εμφανίζει τις αγαπημένες εφαρμογές σας.

 • Αν επιλέξετε [Εφαρμογές], εμφανίζεται μια λίστα με τις εγκατεστημένες εφαρμογές.
 • Επιλέξτε [Προσθήκη εφαρμογής στα αγαπημένα] για να προσθέσετε μια εφαρμογή στις αγαπημένες σας.
 • Αν επιλέξετε μια εφαρμογή που έχει προστεθεί και πιέσετε παρατεταμένα το κουμπί (Enter) στο τηλεχειριστήριο, μπορείτε να αλλάξετε τη σειρά ταξινόμησης ή να αφαιρέσετε μια αγαπημένη εφαρμογή.
 • Αν επιλέξετε μια εφαρμογή τηλεόρασης, μπορείτε να παρακολουθήσετε τηλεοπτικές μεταδόσεις ή μια είσοδο.

Επόμενο (C)

Εμφανίζει τι μπορείτε να παρακολουθήσετε μετά, ανάλογα με το περιεχόμενο.

Σημείωση

 • Αν δεν υπάρχει σχετικό περιεχόμενο, η επιλογή [Επόμενο] ενδέχεται να μην εμφανίζεται.

Κανάλια (D)

Οι γραμμές κάτω από το στοιχείο Εφαρμογές (Β) ονομάζονται "Κανάλια". Εδώ μπορείτε να παρακολουθήσετε προτεινόμενο περιεχόμενο από υπηρεσίες συνεχούς ροής βίντεο.

Υπόδειξη

 • Το πρόσφατο ιστορικό των καναλιών που έχετε παρακολουθήσει εμφανίζεται στο στοιχείο [TV].
 • Μπορείτε να προσθέσετε περιεχόμενο στο στοιχείο Επόμενο επιλέγοντας περιεχόμενο σε οποιοδήποτε κανάλι και πιέζοντας παρατεταμένα το κουμπί (Enter) στο τηλεχειριστήριο.
 • Μπορείτε να μετακινήσετε ορισμένα από τα κανάλια κάτω από το στοιχείο "Κανάλια (D)" στο Μενού Home. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά (Επάνω) / (Κάτω) για να πλοηγηθείτε στο στρογγυλό εικονίδιο της γραμμής που θέλετε να μετακινήσετε και πιέστε το κουμπί (Αριστερά) (Δεξιά) ανάλογα με τη γλώσσα εμφάνισης της τηλεόρασης) για να μετακινήσετε τη γραμμή προς τα επάνω ή προς τα κάτω πιέζοντας τα κουμπιά (Επάνω) / (Κάτω).

Προσαρμογή καναλιών (Ε)

Το στοιχείο [Προσαρμογή καναλιών] χρησιμοποιείται για την εμφάνιση ή απόκρυψη των επιλεγμένων καναλιών.

Υπόδειξη

 • Για άλλες πληροφορίες, ανατρέξετε στην ενότητα "Συνήθεις ερωτήσεις" στην τοποθεσία υποστήριξης της Sony.
  Συνήθεις ερωτήσεις για την αντιμετώπιση προβλημάτων
[14] Ξεκινώντας | Βασικές λειτουργίες

Χρήση της Μπάρα μενού τηλεόρασης

Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη για τηλεοράσεις των οποίων το τηλεχειριστήριο δεν διαθέτει κουμπί DISCOVER.

Πιέστε το κουμπί TV ενώ παρακολουθείτε μια τηλεοπτική μετάδοση για να εμφανιστεί η Μπάρα μενού τηλεόρασης. Με την Μπάρα μενού τηλεόρασης μπορείτε να έχετε πρόσβαση στα Αγαπημένα κανάλια σας, ενώ εμφανίζει το Μενού TV από το οποίο μπορείτε να έχετε πρόσβαση στη λίστα καναλιών, στη λίστα εγγεγραμμένων τίτλων ή στη λίστα χρονοδιακόπτη.

Image of the TV screen
 1. Πιέστε το κουμπί TV ενώ παρακολουθείτε μια τηλεοπτική μετάδοση.
  Η Μπάρα μενού τηλεόρασης εμφανίζεται στο κάτω μέρος της οθόνης.
 2. Πλοηγηθείτε προς τα επάνω ή κάτω για να επιλέξετε την επιθυμητή κατηγορία.
 3. Πλοηγηθείτε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά, για να επιλέξετε το επιθυμητό στοιχείο.
 4. Πιέστε το κουμπί (Enter) για να εκκινήσετε το επιλεγμένο στοιχείο.

Προσθήκη καναλιών στα αγαπημένα

 1. Πιέστε το κουμπί TV ενώ παρακολουθείτε μια τηλεοπτική μετάδοση.
  Η Μπάρα μενού τηλεόρασης εμφανίζεται στο κάτω μέρος της οθόνης.
 2. Πλοηγηθείτε προς τα κάτω για να επιλέξετε τη δυνατότητα [Προσθήκη καναλιών στα Αγαπημένα].
 3. Επιλέξτε το στοιχείο [Αγαπημένα] που θέλετε να ορίσετε για να προσθέσετε τα αγαπημένα σας κανάλια.

Υπόδειξη

 • Αν επιλέξετε [Προσθήκη στα Αγαπημένα] από το [Μενού Ενεργειών], μπορείτε να προσθέσετε το κανάλι που παρακολουθείτε στα [Αγαπημένα κανάλια].

Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις αυτής της λειτουργίας

 1. Πιέστε το κουμπί TV ενώ παρακολουθείτε μια τηλεοπτική μετάδοση.
  Η Μπάρα μενού τηλεόρασης εμφανίζεται στο κάτω μέρος της οθόνης.
 2. Πλοηγηθείτε στην κατηγορία [Ρυθμίσεις].
 3. Επιλέξτε το επιθυμητό στοιχείο του οποίου θέλετε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις.

Διαθέσιμες επιλογές

[Εμφάνιση/απόκρυψη κατηγοριών]
Επιλέξτε κατηγορίες περιεχομένου που θα εμφανίζονται στο Μπάρα μενού τηλεόρασης. Δεν μπορείτε να αποκρύψετε το στοιχείο [Ρυθμίσεις].
Η δυνατότητα απόκρυψης του στοιχείου [Κορυφαίες επιλογές] εξαρτάται από το μοντέλο της τηλεόρασής σας.
[Αναδιάταξη κατηγοριών]
Επιλέξτε μια κατηγορία περιεχομένου για αναδιάταξη.
[Προσθήκη κατηγοριών ειδών]
Προσθέστε είδη περιεχομένου για να δημιουργήσετε τη δική σας προσαρμοσμένη κατηγορία περιεχομένου.
[Προσθήκη κατηγοριών λέξεων-κλειδιών]
Προσθέστε λέξεις-κλειδιά για να δημιουργήσετε τη δική σας προσαρμοσμένη κατηγορία περιεχομένου.
[Ταξινόμηση καναλιών TV]
Επιλέξτε τον τύπο ταξινόμησης των τηλεοπτικών καναλιών.
[Μέγεθος εμφάνισης]
Επιλέξτε το μέγεθος προβολής του μενού.

Σημείωση

 • Μερικές επιλογές ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες, ανάλογα με το μοντέλο/την περιοχή/τη χώρα σας.
[15] Ξεκινώντας | Βασικές λειτουργίες

Χρήση της "Γραμμή περιεχομένου" (DISCOVER)

Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη για τηλεοράσεις των οποίων το τηλεχειριστήριο διαθέτει το κουμπί DISCOVER.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κουμπί "Γραμμή περιεχομένου", για να αναζητήσετε διάφορα περιεχόμενα όπως τηλεοπτικά προγράμματα και βίντεο στο Internet. Το περιεχόμενο που εμφανίζεται όταν πιέζετε το κουμπί "Γραμμή περιεχομένου" διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο/την περιοχή/τη χώρα.

Image of the TV screen
 1. Πιέστε το κουμπί DISCOVER.
  Το "Γραμμή περιεχομένου" εμφανίζεται στο κάτω μέρος της οθόνης.
 2. Πλοηγηθείτε προς τα επάνω ή κάτω για να επιλέξετε την επιθυμητή κατηγορία.
 3. Πλοηγηθείτε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά, για να επιλέξετε το επιθυμητό στοιχείο.
 4. Πιέστε το κουμπί (Enter) για να εκκινήσετε το επιλεγμένο στοιχείο.

Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις αυτής της λειτουργίας

 1. Πιέστε το κουμπί DISCOVER.
  Το "Γραμμή περιεχομένου" εμφανίζεται στο κάτω μέρος της οθόνης.
 2. Πλοηγηθείτε προς τα κάτω μέχρι να φτάσετε στην κατηγορία [Ρυθμίσεις].
 3. Επιλέξτε το επιθυμητό στοιχείο του οποίου θέλετε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις.

Διαθέσιμες επιλογές

[Εμφάνιση/απόκρυψη κατηγοριών]
Επιλέξτε κατηγορίες περιεχομένου που θα εμφανίζονται στο DISCOVER. Δεν μπορείτε να αποκρύψετε το στοιχείο [Ρυθμίσεις].
Η δυνατότητα απόκρυψης του στοιχείου [Κορυφαίες επιλογές] εξαρτάται από το μοντέλο της τηλεόρασής σας.
[Αναδιάταξη κατηγοριών]
Επιλέξτε μια κατηγορία περιεχομένου για αναδιάταξη.
[Προσθήκη καναλιών στα Αγαπημένα]
Προσθέστε τα αγαπημένα σας κανάλια στο DISCOVER.
[Προσθήκη κατηγοριών ειδών]
Προσθέστε είδη περιεχομένου για να δημιουργήσετε τη δική σας προσαρμοσμένη κατηγορία περιεχομένου.
[Προσθήκη κατηγοριών λέξεων-κλειδιών]
Προσθέστε λέξεις-κλειδιά για να δημιουργήσετε τη δική σας προσαρμοσμένη κατηγορία περιεχομένου.
[Μέγεθος εμφάνισης]
Επιλέξτε το μέγεθος προβολής του μενού.
[Ταξινόμηση καναλιών TV]
Επιλέξτε τον τύπο ταξινόμησης των τηλεοπτικών καναλιών.

Σημείωση

 • Μερικές επιλογές ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες, ανάλογα με το μοντέλο/την περιοχή/τη χώρα σας.
[16] Ξεκινώντας | Βασικές λειτουργίες

Χρήση του Μενού Ενεργειών

Όταν πιέζετε το κουμπί ACTION MENU, εμφανίζεται ένα μενού το οποίο παρέχει γρήγορη πρόσβαση στις λειτουργίες που είναι διαθέσιμες για την οθόνη που εμφανίζεται τη συγκεκριμένη στιγμή, όπως οι προσαρμογές της εικόνας, οι προσαρμογές του ήχου, η προσαρμογή της έντασης ήχου για μια συνδεδεμένη συσκευή (όπως τα ακουστικά) και οι ρυθμίσεις προβολής/ήχου. Τα στοιχεία στο μενού διαφέρουν ανάλογα με την επιλεγμένη οθόνη.

Image of the TV screen
 1. Πιέστε το κουμπί ACTION MENU.
 2. Πλοηγηθείτε προς τα αριστερά ή δεξιά για να επιλέξετε την επιθυμητή κατηγορία.
 3. Πλοηγηθείτε προς τα επάνω ή κάτω για να επιλέξετε το επιθυμητό στοιχείο.
 4. Πιέστε το κουμπί (Enter) για να εκκινήσετε το επιλεγμένο στοιχείο.
[17] Ξεκινώντας | Βασικές λειτουργίες

Επιλογή εισόδων

Για να χρησιμοποιήσετε συσκευές (όπως μια συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray/DVD) που είναι συνδεδεμένες στην τηλεόραση ή για να παρακολουθήσετε τηλεόραση μετά από τέτοια χρήση, πρέπει να αλλάξετε την είσοδο.

 1. Πιέστε το κουμπί (Επιλογή εισόδου) επανειλημμένα, για να επιλέξετε τη συνδεδεμένη συσκευή.

Υπόδειξη

 • Μπορείτε να μεταβείτε σε τηλεοπτική μετάδοση, πιέζοντας απλώς το κουμπί TV στο τηλεχειριστήριο.

Αλλαγή από το Μενού Home

 1. Πιέστε το κουμπί HOME και, στη συνέχεια, επιλέξτε την πηγή εισόδου από το στοιχείο [Είσοδοι].
[18] Ξεκινώντας | Βασικές λειτουργίες

Πώς ανάβει η λυχνία LED φωτισμού

Ορισμένα χρώματα θα εμφανιστούν στο κέντρο του κάτω μέρους της τηλεόρασης υποδεικνύοντας κάποια δραστηριότητα ή κατάσταση.


"Ανάβει" ή "αναβοσβήνει" με λευκό χρώμα
 • Όταν η οθόνη είναι απενεργοποιημένη
 • Όταν ενεργοποιείται η τηλεόραση
 • Κατά τη λήψη σημάτων από το τηλεχειριστήριο
 • Κατά την ενημέρωση του λογισμικού
κ.λπ.

"Αναβοσβήνει" με γαλάζιο χρώμα
 • Όταν μια κινητή συσκευή (smartphone, tablet, κ.λπ.) συνδέεται με την τηλεόραση στο οικιακό δίκτυο
κ.λπ.

"Ανάβει" με πορτοκαλί χρώμα
 • Όταν έχει ρυθμιστεί ο χρονοδιακόπτης ενεργοποίησης
 • Όταν έχει ρυθμιστεί ο χρονοδιακόπτης απενεργοποίησης
 • Όταν έχει ρυθμιστεί χρονοδιακόπτης εγγραφής (η διαθεσιμότητα αυτής της λειτουργίας εξαρτάται από το μοντέλο/τη χώρα/την περιοχή σας)
κ.λπ.

"Ανάβει" με ροζ χρώμα
 • Όταν η τηλεόραση πραγματοποιεί εγγραφή (η διαθεσιμότητα αυτής της λειτουργίας εξαρτάται από το μοντέλο/τη χώρα/την περιοχή σας)
[19] Ξεκινώντας

Λειτουργίες προσβασιμότητας

Η τηλεόραση αυτή διαθέτει λειτουργίες προσβασιμότητας στην επιλογή [Προσβα/τητα], όπως η λειτουργία μετατροπής κειμένου σε ομιλία για το κείμενο που εμφανίζεται στην οθόνη, η μεγέθυνση για ευκολότερη ανάγνωση κειμένου και οι υπότιτλοι.

Πιέστε το κουμπί HOME και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Ρυθμίσεις] — [Προτιμήσεις συσκευής] — [Προσβα/τητα], για να διαμορφώσετε τις δυνατότητες υποβοήθησης χρήστη.

Η επιλογή [Προσβα/τητα] διαθέτει μια λειτουργία συντόμευσης ώστε να μπορείτε να την ενεργοποιείτε ή να την απενεργοποιείτε κρατώντας πατημένο το κουμπί (Σίγαση) στο τηλεχειριστήριο για 3 δευτερόλεπτα.

Υπόδειξη

 • Για να αλλάξετε τη λειτουργία συντόμευσης, ενεργοποιήστε τη ρύθμιση [Συντόμευση προσβασιμότητας] στην επιλογή [Προσβα/τητα] και αλλάξτε την χρησιμοποιώντας το στοιχείο [Υπηρεσία συντόμευσης].
 • Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία μετατροπής κειμένου σε ομιλία με τον Οδηγό βοήθειας, ανατρέξτε στον Οδηγό βοήθειας στην τοποθεσία web υποστήριξης της Sony, χρησιμοποιώντας υπολογιστή ή smartphone.

  http://www.sony.eu/support/
  QR code for the Sony support website
  http://www.sony.eu/support/

[20] Ξεκινώντας

Τοποθεσία υποστήριξης

Για τις πιο πρόσφατες πληροφορίες και τον Ηλεκτρονικό οδηγό βοήθειας, επισκεφτείτε την τοποθεσία web υποστήριξης της Sony:

http://www.sony.eu/support/
QR code for the Sony support website
http://www.sony.eu/support/

[21]

Παρακολούθηση τηλεόρασης

 • Παρακολούθηση τηλεοπτικών προγραμμάτων
 • Παρακολούθηση σε 3D (μόνο μοντέλα 3D)
[22] Παρακολούθηση τηλεόρασης

Παρακολούθηση τηλεοπτικών προγραμμάτων

 • Χρήση του οδηγού προγράμματος
 • Διαμόρφωση των ρυθμίσεων των καναλιών
 • Χρήση αλληλεπιδραστικών υπηρεσιών τηλεοπτικής μετάδοσης
 • Επεξήγηση των εικονιδίων του ενημερωτικού πλαισίου
 • Παρακολούθηση τηλεοπτικών προγραμμάτων με τη χρήση του YouView (μόνο μοντέλα του HB)
[23] Παρακολούθηση τηλεόρασης | Παρακολούθηση τηλεοπτικών προγραμμάτων

Χρήση του οδηγού προγράμματος

Μπορείτε να βρίσκετε γρήγορα τα αγαπημένα σας προγράμματα.

 1. Πιέστε το κουμπί GUIDE, για να εμφανίσετε τον ψηφιακό οδηγό προγράμματος.
 2. Επιλέξτε ένα πρόγραμμα προς παρακολούθηση.
  Εμφανίζονται οι λεπτομέρειες του προγράμματος.
 3. Επιλέξτε [Εμφάνιση], για να παρακολουθήσετε το πρόγραμμα.

Για να αλλάξετε τον οδηγό προγράμματος

Μπορείτε να αλλάξετε τον οδηγό προγράμματος σε [Επιλογές TV] ή [Guide ειδών]. Μερικές επιλογές ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες, ανάλογα με το μοντέλο/την περιοχή/τη χώρα σας. Μπορείτε, επίσης, να αλλάξετε τον οδηγό προγράμματος για να δείτε τις επιλογές [Λίστα εγγεγραμμένων τίτλων] (μόνο μοντέλα με δυνατότητα εγγραφής σε USB HDD) ή [Λίστα χρονοδιακοπ.].

 1. Πλοηγηθείτε στο πιο αριστερό στοιχείο και, στη συνέχεια, πλοηγηθείτε και πάλι αριστερά για να ανοίξετε το μενού.
 2. Επιλέξετε τον επιθυμητό οδηγό προγράμματος ή την επιθυμητή λίστα.

Για να χρησιμοποιήσετε προαιρετικές λειτουργίες

 1. Ενώ προβάλλεται ο οδηγός προγράμματος, πιέστε το κουμπί ACTION MENU και, στη συνέχεια, επιλέξτε το επιθυμητό στοιχείο.
[24] Παρακολούθηση τηλεόρασης | Παρακολούθηση τηλεοπτικών προγραμμάτων

Διαμόρφωση των ρυθμίσεων των καναλιών

 • Λήψη ψηφιακών μεταδόσεων
 • Λήψη δορυφορικών μεταδόσεων (μόνο για μοντέλα συμβατά με δορυφορικά προγράμματα)
 • Ταξινόμηση καναλιών ή επεξεργασία της λίστας προγραμμάτων
[25] Παρακολούθηση τηλεόρασης | Παρακολούθηση τηλεοπτικών προγραμμάτων | Διαμόρφωση των ρυθμίσεων των καναλιών

Λήψη ψηφιακών μεταδόσεων

 1. Πιέστε το κουμπί HOME και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Ρυθμίσεις] — [Παρακολούθηση TV] — [Κανάλια] — [Ρύθμιση καναλιού] — [Ψηφιακές Ρυθμίσεις] — [Ψηφιακός Συντονισμός] — [Αυτ/τος ψηφιακός συντονισμός].
 2. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη, για να συντονίσετε όλα τα διαθέσιμα ψηφιακά κανάλια και να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις τους στην τηλεόραση.

Για να αλλάξετε το εύρος συντονισμού

Επιλέξτε [Κανονικό] ή [Πλήρες] στην επιλογή [Εύρος αυτομ. Συντονισμού].

[Κανονικό]
Πραγματοποιεί αναζήτηση για διαθέσιμα κανάλια εντός της περιοχής/χώρας σας.
[Πλήρες]
Πραγματοποιεί αναζήτηση για διαθέσιμα κανάλια ανεξάρτητα από την περιοχή/χώρα σας.

Υπόδειξη

 • Μπορείτε να συντονίσετε εκ νέου την τηλεόραση εκτελώντας τη λειτουργία [Αυτ/τος ψηφιακός συντονισμός] αφού μετακομίσετε σε καινούρια κατοικία, αφού αλλάξετε πάροχο υπηρεσιών ή για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για νέα κανάλια που ξεκίνησαν μετάδοση.
[26] Παρακολούθηση τηλεόρασης | Παρακολούθηση τηλεοπτικών προγραμμάτων | Διαμόρφωση των ρυθμίσεων των καναλιών

Λήψη δορυφορικών μεταδόσεων (μόνο για μοντέλα συμβατά με δορυφορικά προγράμματα)

Τα μοντέλα που είναι συμβατά με δορυφορικά προγράμματα έχουν το στοιχείο [Ρύθμιση δορυφόρου] στην επιλογή [Ρυθμίσεις] [Παρακολούθηση TV] — [Κανάλια] — [Ρύθμιση καναλιού] — [Ψηφιακές Ρυθμίσεις].

Αν έχετε εγκατεστημένο δορυφορικό πιάτο, μπορείτε να δείτε δορυφορικές μεταδόσεις ρυθμίζοντας τις παραμέτρους του δέκτη. Ανατρέξτε στις παρακάτω περιγραφές για βοήθεια ως προς τον προσδιορισμό του τύπου της εγκατάστασης και το συντονισμό του δορυφορικού σας πιάτου.

 1. Πιέστε το κουμπί HOME και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Ρυθμίσεις] — [Παρακολούθηση TV] — [Κανάλια] — [Ρύθμιση καναλιού] — [Ψηφιακές Ρυθμίσεις] — [Ρύθμιση δορυφόρου] — [Ψηφιακός συντονισμός δορυφορικού προγράμματος].

Διαθέσιμες επιλογές

[Ρύθμιση παραμ. κεραίας]
Επιλέγει τον τύπο της δορυφορικής εγκατάστασης.
Ο τύπος δορυφορικής εγκατάστασης μπορεί να είναι Διανομής μονού καλωδίου, Σταθερής κεραίας, ή DiSEqC.
Η Διανομή μονού καλωδίου επιτυγχάνει παράδοση προγραμμάτων σε πολλούς δέκτες μέσω ενός ομοαξονικού καλωδίου. Σε κάθε δέκτη εκχωρείται μία 'ζώνη' χρήστη.
Με τις εγκαταστάσεις DiSEqC, μπορείτε να συνδεθείτε σε πολλά δορυφορικά πιάτα ή LNB, αν διαθέτετε. Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ τους, χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο.
Η Σταθερή κεραία είναι συνήθως ο απλούστερος τύπος εγκατάστασης, στον οποίο υπάρχει ένα δορυφορικό πιάτο και ένα LNB.
[Ζώνη]
Διαμορφώνει τον αριθμό των ζωνών χρηστών που εκχωρούνται στην τηλεόραση ή στο δέκτη.
[Συχνότητα ζώνης]
Προσαρμόζει τη συχνότητα των ζωνών χρηστών που εκχωρούνται στην τηλεόραση ή στο δέκτη.
[Γενικός δορυφόρος]/[Άλλα (Γενικός δορυφόρος)]
Πραγματοποιεί αναζήτηση για δορυφορικές υπηρεσίες με βάση μια ομάδα γενικών ρυθμίσεων. Η ρύθμιση που εμφανίζεται διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο σας.
[Έλεγχος DiSEqC]
Διαμορφώνει τις ρυθμίσεις για τον έλεγχο πρόσθετου δορυφορικού εξοπλισμού, όπως διακόπτες επιλογής δορυφόρου.
[Τύπος Σάρωσης]
[Πλήρης Σάρωση]: Πραγματοποιεί σάρωση όλων των διαθέσιμων δορυφορικών συχνοτήτων.
[Σάρωση δικτύου]: Πραγματοποιεί σάρωση βάσει προεπιλεγμένων παραμέτρων δικτύου. Αν λείπουν ακόμα υπηρεσίες μετά την εκτέλεση της επιλογής [Σάρωση δικτύου], δοκιμάστε την επιλογή [Πλήρης Σάρωση].
[Χειροκίνητη σάρωση]: Σας επιτρέπει να ορίσετε τη συχνότητα σάρωσης και άλλες παραμέτρους αναμεταδότη.
[27] Παρακολούθηση τηλεόρασης | Παρακολούθηση τηλεοπτικών προγραμμάτων | Διαμόρφωση των ρυθμίσεων των καναλιών

Ταξινόμηση καναλιών ή επεξεργασία της λίστας προγραμμάτων

Μπορείτε να ταξινομήσετε την εμφάνιση των καναλιών με τη σειρά που επιθυμείτε.

Για δορυφορικά κανάλια

 1. Πιέστε το κουμπί HOME και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Ρυθμίσεις] — [Παρακολούθηση TV] — [Κανάλια] — [Ρύθμιση καναλιού] — [Ψηφιακές Ρυθμίσεις] — [Ρύθμιση δορυφόρου] — [Επεξεργασία λίστας προγραμμάτων δορυφόρου].
 2. Επιλέξετε το πρόγραμμα που επιθυμείτε να μετακινήσετε σε νέα θέση.
 3. Επιλέξετε τη νέα θέση όπου επιθυμείτε να μετακινήσετε το επιλεγμένο πρόγραμμα.

Για ψηφιακά κανάλια

 1. Πιέστε το κουμπί HOME και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Ρυθμίσεις] — [Παρακολούθηση TV] — [Κανάλια] — [Ρύθμιση καναλιού] — [Ψηφιακές Ρυθμίσεις] — [Ψηφιακός Συντονισμός] — [Επεξεργασία Προγ/των].
 2. Επιλέξετε το πρόγραμμα που επιθυμείτε να μετακινήσετε σε νέα θέση.
 3. Επιλέξετε τη νέα θέση όπου επιθυμείτε να μετακινήσετε το επιλεγμένο πρόγραμμα.

Για αναλογικά κανάλια

 1. Πιέστε το κουμπί HOME και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Ρυθμίσεις] — [Παρακολούθηση TV] — [Κανάλια] — [Ρύθμιση καναλιού] — [Αναλογική ρύθμιση] — [Ταξιν/ση Προγραμμ].
 2. Επιλέξετε το πρόγραμμα που επιθυμείτε να μετακινήσετε σε νέα θέση.
 3. Επιλέξετε τη νέα θέση όπου επιθυμείτε να μετακινήσετε το επιλεγμένο πρόγραμμα.

Σημείωση

 • Οι διαθέσιμες επιλογές μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με την περιοχή/τη χώρα σας.
[28] Παρακολούθηση τηλεόρασης | Παρακολούθηση τηλεοπτικών προγραμμάτων

Χρήση αλληλεπιδραστικών υπηρεσιών τηλεοπτικής μετάδοσης

Για να εμφανίσετε πληροφορίες κειμένου

Μπορείτε να προβάλετε πληροφορίες κειμένου και γραφικών που βασίζονται σε κείμενο, όπως εθνικές ειδήσεις, πληροφορίες για τον καιρό και τηλεοπτικά προγράμματα. Μπορείτε να περιηγηθείτε σε πληροφορίες που σας ενδιαφέρουν και, στη συνέχεια, να επιλέξετε ποιες πληροφορίες θέλετε να προβληθούν, εισάγοντας έναν αριθμό.

 1. Πιέστε το κουμπί (Κείμενο), για να εμφανίσετε πληροφορίες κειμένου.

Πληροφορίες για την Υπηρεσία πληροφοριών ψηφιακού κειμένου

Η υπηρεσία ψηφιακού κειμένου παρέχει πλούσιο περιεχόμενο με ομαλά γραφικά και εικόνες. Είναι διαθέσιμες διάφορες δυνατότητες, όπως συνδέσεις σελίδων και μια εύχρηστη μέθοδος πλοήγησης. Η υπηρεσία υποστηρίζεται από πληθώρα ραδιοτηλεοπτικών σταθμών. (Η διαθεσιμότητα αυτής της δυνατότητας εξαρτάται από το μοντέλο/την περιοχή/τη χώρα σας).

Πληροφορίες για την Ψηφιακή υπηρεσία αλληλεπιδραστικής εφαρμογής

Η υπηρεσία αλληλεπιδραστικής εφαρμογής παρέχει ψηφιακό κείμενο και γραφικά υψηλής ποιότητας, σε συνδυασμό με προηγμένες επιλογές. Η υπηρεσία υποστηρίζεται από ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς. (Η διαθεσιμότητα αυτής της δυνατότητας εξαρτάται από το μοντέλο/την περιοχή/τη χώρα σας).

Σημείωση

 • Η αλληλεπιδραστική υπηρεσία είναι διαθέσιμη μόνο αν παρέχεται από τον ραδιοτηλεοπτικό σταθμό.
 • Οι διαθέσιμες λειτουργίες και το περιεχόμενο οθόνης διαφέρουν ανάλογα με τον ραδιοτηλεοπτικό σταθμό.
 • Εάν έχετε επιλέξει υπότιτλους και ξεκινήσετε μια εφαρμογή ψηφιακού κειμένου μέσω του κουμπιού (Κείμενο), η εμφάνιση των υπότιτλων μπορεί, υπό ορισμένες συνθήκες, να διακοπεί. Όταν κλείσετε την εφαρμογή ψηφιακού κειμένου, η εμφάνιση των υποτίτλων θα συνεχιστεί αυτόματα.

Για να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία NVOD/MF

Τα NVOD (Near Video On Demand) και MF (Multi Feed) είναι πρότυπα για την ταυτόχρονη μετάδοση πολλών προγραμμάτων σε ένα κανάλι.

Το NVOD παρέχει πολλαπλά αντίγραφα του προγράμματος σε κλιμακωτό χρονοδιάγραμμα και το MF σας επιτρέπει να επιλέγετε το επιθυμητό πρόγραμμα μεταξύ πολλών προγραμμάτων σε ένα κανάλι.

 1. Ενώ παρακολουθείτε ένα κανάλι NVOD/MF, πιέστε το κουμπί ACTION MENU.
 2. Επιλέξτε [Πρόσθετα κανάλια] — το επιθυμητό πρόγραμμα.

Σημείωση

 • Αυτή η δυνατότητα είναι διαθέσιμη όταν ο ραδιοτηλεοπτικός σταθμός παρέχει την υπηρεσία NVOD/MF.
[29] Παρακολούθηση τηλεόρασης | Παρακολούθηση τηλεοπτικών προγραμμάτων

Επεξήγηση των εικονιδίων του ενημερωτικού πλαισίου

Κατά την αλλαγή καναλιού εμφανίζεται για λίγο ένα ενημερωτικό πλαίσιο. Στο πλαίσιο, μπορεί να εμφανιστούν τα παρακάτω εικονίδια.

List of icons and their descriptions:
Υπηρεσία δεδομένων (εφαρμογή μετάδοσης)
:
Ραδιοφωνική υπηρεσία
:
Κωδικοποιημένη/Συνδρομητική υπηρεσία
:
Διατίθεται ήχος σε πολλές γλώσσες
:
Διατίθενται υπότιτλοι
:
Διατίθενται υπότιτλοι ή/και ήχος για άτομα με προβλήματα ακοής
:
Ελάχιστη συνιστώμενη ηλικία για το τρέχον πρόγραμμα (από 3 έως 18 ετών)
:
Κλείδωμα για παιδιά
:
Κλείδωμα ψηφιακού προγράμματος
:
Διατίθεται ήχος για άτομα με προβλήματα όρασης
:
Διατίθεται η εκφώνηση υποτίτλων
:
Διατίθεται πολυκαναλικός ήχος
[30] Παρακολούθηση τηλεόρασης | Παρακολούθηση τηλεοπτικών προγραμμάτων

Παρακολούθηση τηλεοπτικών προγραμμάτων με τη χρήση του YouView (μόνο μοντέλα του HB)

Για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της λειτουργίας YouView

 1. Πιέστε το κουμπί HOME και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Ρυθμίσεις] — [Παρακολούθηση TV] — [Κανάλια] — [Ρύθμιση καναλιού] — [Ρύθμιση YouView].
 2. Επιλέξτε [Ενεργοποίηση του YouView] ή [Απενεργοποίηση του YouView] και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Ναι].
 3. Ακολουθήστε τη διαδικασία ρύθμισης.

Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία YouView Guide

Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία YouView Guide, για να δείτε το τρέχον πρόγραμμα, τι έχει την ερχόμενη εβδομάδα και για να μεταβείτε σε προηγούμενο χρονικό διάστημα και να δείτε προγράμματα που ενδεχομένως δεν είδατε από τις προηγούμενες επτά ημέρες.

 1. Πιέστε το κουμπί GUIDE για να εμφανίσετε τον οδηγό προγράμματος.
 2. Πιέστε τα κουμπιά (Αριστερά) / (Δεξιά) για να επιλέξετε το πρόγραμμα και, στη συνέχεια, πιέστε το κουμπί (Enter).
  Τα διαθέσιμα προγράμματα επισημαίνονται με ένα εικονίδιο αναπαραγωγής.

Υπόδειξη

 • Πιέστε το κουμπί TV στο τηλεχειριστήριο όταν παρακολουθείτε ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση, για να εμφανιστεί η λειτουργία Mini Guide και να δείτε ποιο πρόγραμμα προβάλλεται τώρα και ποιο ακολουθεί. Ωστόσο, αυτή η λειτουργία δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί στις παρακάτω περιπτώσεις.
  • Όταν είναι συνδεδεμένος αποκωδικοποιητής στην τηλεόραση με χρήση IR Blaster.
  • Σε τηλεοράσεις των οποίων το τηλεχειριστήριο δεν διαθέτει κουμπί DISCOVER.

Για να ελέγξετε τις πληροφορίες προγράμματος (Information Panel)

Το Information Panel σάς επιτρέπει να μάθετε περισσότερα σχετικά με το πρόγραμμα, το χαρακτηρισμό καταλληλότητας και τη διαθεσιμότητά του σε HD. Μπορείτε επίσης να αναπαράγετε περισσότερα επεισόδια από την ίδια σειρά, όταν είναι διαθέσιμα on demand.

 1. Πιέστε το κουμπί (Εμφάνιση Πληροφοριών/Κειμένου).

Για πρόσβαση στις επιλογές On Demand, Discover και YouView Search (YouView Menu)

 1. Πιέστε το μπλε κουμπί στην επιλογή YouView Guide ή Mini Guide, για να εμφανιστεί η λειτουργία YouView Menu.
 2. Βρείτε το πρόγραμμα που θέλετε να παρακολουθήσετε, χρησιμοποιώντας τις ακόλουθες επιλογές.
  Players: Αποκτήστε πρόσβαση στις επιλογές BBC iPlayer, ITV Hub, All 4, My5 και Pop Fun στο YouView.
  Discover: Δείτε δημοφιλή προγράμματα ή προγράμματα που προστέθηκαν πρόσφατα με μια ματιά. Μπορείτε επίσης να ανακαλύψετε νέα προγράμματα βάσει είδους, π.χ. Παιδικά, Ταινίες κ.λπ.
  YouView Search: Βρείτε ένα συγκεκριμένο ζωντανό ή on demand πρόγραμμα στο YouView.

Σημείωση

 • Τα ακόλουθα στοιχεία μενού δεν είναι διαθέσιμα όταν είναι ενεργοποιημένο το YouView.

  • Δορυφορικές μεταδόσεις
  • Αγαπημένα
  • Υπενθύμιση
  • Κλείδωμα ψηφιακού προγράμματος
  • Επεξεργασία Προγ/των
  • Προσαρμογή πλήκτρου TV
  • Πληροφορίες προγράμματος επίγειας τηλεόρασης από τη λειτουργία αναζήτησης στην οθόνη Μενού Home (χρησιμοποιήστε αντ' αυτού τη λειτουργία "YouView Search")
  • Εγγραφή προγραμμάτων
 • Οι ονομασίες υπηρεσιών υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.
[31] Παρακολούθηση τηλεόρασης

Παρακολούθηση σε 3D (μόνο μοντέλα 3D)

 • Επεξήγηση των βασικών αρχών της τηλεόρασης 3D (μόνο μοντέλα 3D)
 • Προετοιμασία των γυαλιών 3D (μόνο μοντέλα 3D)
 • Παρακολούθηση τηλεόρασης σε 3D (μόνο μοντέλα 3D)
[32] Παρακολούθηση τηλεόρασης | Παρακολούθηση σε 3D (μόνο μοντέλα 3D)

Επεξήγηση των βασικών αρχών της τηλεόρασης 3D (μόνο μοντέλα 3D)

Τα μοντέλα που υποστηρίζουν 3D έχουν το στοιχείο [Ρυθμίσεις 3D] στην επιλογή [Ρυθμίσεις] — [Οθόνη και ήχος].

Συνιστώμενη απόσταση θέασης για μια εικόνα 3D

Εάν η απόσταση θέασης δεν είναι κατάλληλη, ενδέχεται να εμφανίζεται μια διπλή εικόνα. Καθίστε σε απόσταση από την τηλεόραση τουλάχιστον 3 φορές μεγαλύτερη από το ύψος της οθόνης. Για τη βέλτιστη εμπειρία θέασης, συνιστούμε να κάθεστε ευθεία μπροστά από την τηλεόραση.

Illustration of the best distance to watch TV

Υπόδειξη

 • Διατίθενται δύο τύποι Γυαλιών 3D: Παθητικά και Ενεργά. Ανατρέξτε στις προδιαγραφές στον Οδηγός αναφοράς, για να ελέγξετε ποιον τύπο Γυαλιών 3D υποστηρίζει η τηλεόραση.

Εμβέλεια επικοινωνίας τηλεόρασης και Ενεργών γυαλιών 3D

Τα ενεργά γυαλιά 3D επικοινωνούν με την τηλεόραση για να σας εμφανίσουν τις εικόνες σε 3D.

Η θέση θέασης θα πρέπει να βρίσκεται εντός της κατάλληλης εμβέλειας. Συμβουλευτείτε τα παρακάτω σχεδιαγράμματα. Η απόσταση λειτουργίας εξαρτάται από τα εμπόδια (άτομα, μεταλλικά αντικείμενα, τοίχοι κλπ.) ή/και τις ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές.

 • Κάτοψη
  Illustration of the communication range from an overhead view
  1. 120°
  2. 1-6 m
 • Πλευρική άποψη
  Illustration of the communication range from a side view
  1. 45°
  2. 1-6 m
  3. 30°

Σημείωση

 • Η συνιστώμενη γωνία και απόσταση θέασης μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη θέση της τηλεόρασης και τις συνθήκες του δωματίου.

Φροντίδα των γυαλιών σας

 • Σκουπίστε τα γυαλιά απαλά με ένα μαλακό πανί.
 • Επίμονοι λεκέδες μπορούν να αφαιρεθούν με ένα πανί ελαφρά εμποτισμένο με διάλυμα ήπιου σαπουνιού και ζεστού νερού.
 • Αν χρησιμοποιείτε χημικά προκατεργασμένα πανιά, τηρείτε τις οδηγίες που παρέχονται στη συσκευασία.
 • Ποτέ μην χρησιμοποιείτε σκληρά διαλυτικά, όπως αραιωτικό, οινόπνευμα ή βενζίνη, για τον καθαρισμό.
[33] Παρακολούθηση τηλεόρασης | Παρακολούθηση σε 3D (μόνο μοντέλα 3D)

Προετοιμασία των γυαλιών 3D (μόνο μοντέλα 3D)

Τα μοντέλα που υποστηρίζουν 3D έχουν το στοιχείο [Ρυθμίσεις 3D] στην επιλογή [Ρυθμίσεις] — [Οθόνη και ήχος].

Διατίθενται δύο τύποι Γυαλιών 3D: Παθητικά και Ενεργά. Ανατρέξτε στις προδιαγραφές στον Οδηγός αναφοράς, για να ελέγξετε ποιον τύπο Γυαλιών 3D υποστηρίζει η τηλεόραση.

Για τα Παθητικά γυαλιά 3D

Αν παρέχονται Παθητικά γυαλιά 3D μαζί με την τηλεόρασή σας, χρησιμοποιήστε τα. Αν δεν παρέχονται γυαλιά, αγοράστε ένα ζευγάρι Παθητικών γυαλιών 3D, μοντέλο TDG-500P. Μπορείτε να παρακολουθήσετε τηλεόραση σε προβολή 3D απλώς φορώντας τα Παθητικά γυαλιά 3D.

Για τα Ενεργά γυαλιά 3D

Αν παρέχονται Ενεργά γυαλιά 3D μαζί με την τηλεόρασή σας, χρησιμοποιήστε τα. Αν δεν παρέχονται γυαλιά, αγοράστε ένα ζευγάρι Ενεργών γυαλιών 3D, μοντέλο TDG-BT500A. Προτού χρησιμοποιήσετε τα Ενεργά γυαλιά 3D για πρώτη φορά, πρέπει να τα καταχωρήσετε στην τηλεόρασή σας. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.

 1. Αφαιρέστε το μονωτικό φύλλο της μπαταρίας.
  Illustration of the procedure step
 2. Ενεργοποιήστε την τηλεόραση και, στη συνέχεια, κρατήστε τα γυαλιά σε απόσταση 50 cm από την τηλεόραση.
 3. Πιέστε παρατεταμένα το κουμπί/την ενδεικτική λυχνία (Τροφοδοσία) στα γυαλιά για 2 δευτερόλεπτα.
  Illustration of the procedure step

  Τα Ενεργά γυαλιά 3D ενεργοποιούνται και ξεκινάει η καταχώρηση (το κουμπί/η ενδεικτική λυχνία (Τροφοδοσία) αναβοσβήνει με πράσινο και κίτρινο χρώμα). Όταν ολοκληρωθεί η καταχώρηση, εμφανίζεται ένα μήνυμα στην οθόνη της τηλεόρασης για 5 δευτερόλεπτα και η ενδεικτική λυχνία ανάβει με πράσινο χρώμα για 3 δευτερόλεπτα.

  Αν η καταχώρηση αποτύχει, τα Ενεργά γυαλιά 3D θα απενεργοποιηθούν αυτόματα. Σε αυτήν την περίπτωση, επαναλάβετε την παραπάνω διαδικασία.

 4. Φορέστε τα Ενεργά Γυαλιά 3D.

Από την επόμενη φορά μπορείτε να χρησιμοποιείτε τα Ενεργά γυαλιά 3D απλώς ενεργοποιώντας τα. Για να τα απενεργοποιήσετε, πιέστε παρατεταμένα το κουμπί/την ενδεικτική λυχνία (Τροφοδοσία) στα γυαλιά για 2 δευτερόλεπτα. Για να τα ενεργοποιήσετε ξανά, πιέστε το κουμπί/την ενδεικτική λυχνία (Τροφοδοσία).

Υπόδειξη

 • Για να χρησιμοποιήσετε τα Ενεργά γυαλιά 3D με μια άλλη τηλεόραση, πρέπει να καταχωρήσετε τα γυαλιά σε εκείνη την τηλεόραση. Εκτελέστε την παραπάνω διαδικασία από το βήμα 2.
[34] Παρακολούθηση τηλεόρασης | Παρακολούθηση σε 3D (μόνο μοντέλα 3D)

Παρακολούθηση τηλεόρασης σε 3D (μόνο μοντέλα 3D)

Τα μοντέλα που υποστηρίζουν 3D έχουν το στοιχείο [Ρυθμίσεις 3D] στην επιλογή [Ρυθμίσεις] — [Οθόνη και ήχος].

Μπορείτε να απολαύσετε έντονη ψυχαγωγία 3D, όπως στερεοσκοπικά παιχνίδια 3D και δίσκους Blu-ray 3D.

Για να παρακολουθήσετε περιεχόμενο σε προβολή 3D, συνδέστε μια συσκευή συμβατή με 3D απευθείας στην τηλεόραση, χρησιμοποιώντας ένα εγκεκριμένο καλώδιο HIGH SPEED HDMI που φέρει το λογότυπο HDMI.

Illustration of a person wearing 3D glasses and watching in 3D
 1. Προετοιμάστε τα Γυαλιά 3D.
 2. Εμφανίστε το περιεχόμενο 3D στην οθόνη της τηλεόρασης.
 3. Φορέστε τα Γυαλιά 3D.
  Τώρα θα πρέπει να μπορείτε να παρακολουθήσετε εικόνες 3D. Αν δεν επιτευχθεί εφέ 3D, εκτελέστε τα παρακάτω βήματα.
 4. Πιέστε το κουμπί ACTION MENU και, στη συνέχεια, επιλέξτε [3D].
 5. Επιλέξτε την κατάλληλη λειτουργία στην [Προβολή 3D] που ταιριάζει με το εμφανιζόμενο περιεχόμενο. Ανάλογα με το σήμα εισόδου ή τη μορφή, ενδέχεται να μην είναι δυνατή η επιλογή της ρύθμισης [3D (Σε παράθεση)]/[3D (Κατάκ.παράθεση)].

Υπόδειξη

 • Εκτός από τη λειτουργία [Προβολή 3D], μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διάφορες επιλογές 3D στις [Ρυθμίσεις 3D]. Πιέστε το κουμπί HOME και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Ρυθμίσεις] — [Οθόνη και ήχος] — [Ρυθμίσεις 3D].

Σημείωση

 • Το εφέ 3D ενδέχεται να εμφανίζεται λιγότερο έντονο αν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι χαμηλή.
 • Αν το στοιχείο [Motionflow] στη λειτουργία [Εικόνα] έχει ρυθμιστεί σε άλλη επιλογή εκτός από την επιλογή [Όχι], η διαδικασία για την ελαχιστοποίηση του τρεμοπαίγματος της οθόνης ενδέχεται να επηρεάσει την ομαλή κίνηση της εικόνας. Σε αυτήν την περίπτωση, πιέστε το κουμπί ACTION MENU και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Εικόνα] — [Ρυθμίσεις για προχωρημένους] — [Κίνηση] — [Motionflow] — [Όχι]. (Μόνο για μοντέλα συμβατά με τη λειτουργία [Motionflow]).
  Τα μοντέλα που είναι συμβατά με το [Motionflow] έχουν το στοιχείο [Motionflow] στην επιλογή [Ρυθμίσεις] — [Οθόνη και ήχος] — [Εικόνα] — [Ρυθμίσεις για προχωρημένους] — [Κίνηση].
[35]

Εγγραφή τηλεοπτικών προγραμμάτων

 • Εγγραφή σε μια συσκευή USB HDD (μόνο μοντέλα με δυνατότητα εγγραφής σε USB HDD)
 • Παρακολούθηση/διαγραφή εγγεγραμμένου περιεχομένου (μόνο μοντέλα με δυνατότητα εγγραφής σε USB HDD)
 • Επεξήγηση των συμβόλων που εμφανίζονται στη λίστα εγγεγραμμένων τίτλων (μόνο μοντέλα με δυνατότητα εγγραφής σε USB HDD)
[36] Εγγραφή τηλεοπτικών προγραμμάτων

Εγγραφή σε μια συσκευή USB HDD (μόνο μοντέλα με δυνατότητα εγγραφής σε USB HDD)

 • Καταχώρηση μιας συσκευής USB HDD (μόνο μοντέλα με δυνατότητα εγγραφής σε USB HDD)
 • Εγγραφή με ένα άγγιγμα (μόνο μοντέλα με δυνατότητα εγγραφής σε USB HDD)
 • Εγγραφή με χρονοδιακόπτη (μόνο μοντέλα με δυνατότητα εγγραφής σε USB HDD)
 • Πληροφορίες σχετικά με τη χρήση μιας συσκευής USB HDD για εγγραφή (μόνο μοντέλα με δυνατότητα εγγραφής σε USB HDD)
[37] Εγγραφή τηλεοπτικών προγραμμάτων | Εγγραφή σε μια συσκευή USB HDD (μόνο μοντέλα με δυνατότητα εγγραφής σε USB HDD)

Καταχώρηση μιας συσκευής USB HDD (μόνο μοντέλα με δυνατότητα εγγραφής σε USB HDD)

Τα μοντέλα που υποστηρίζουν εγγραφή σε USB HDD έχουν το στοιχείο [Ρύθμιση συσκευής εγγραφής] στην επιλογή [Ρυθμίσεις] — [Παρακολούθηση TV].

Συνδέστε και καταχωρήστε μια συσκευή USB HDD στην τηλεόρασή σας για την εγγραφή ψηφιακών μεταδόσεων.

Συνδέσετε τη συσκευή USB HDD στη θύρα USB της τηλεόρασης με την ένδειξη "HDD REC" (αν υπάρχει μπλε θύρα USB, η θύρα αυτή υποστηρίζει εγγραφή σε HDD).

Σημείωση

 • Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο σε μερικά μοντέλα στην Ευρώπη, την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία.
Illustration of the connection method
 1. Συσκευή USB HDD
 2. Καλώδιο USB (δεν παρέχεται)
 1. Συνδέστε μια συσκευή USB HDD στη θύρα USB3 (μπλε) με την ένδειξη "HDD REC" στην τηλεόρασή σας.
 2. Ενεργοποιήστε τη συσκευή USB HDD.
 3. Περιμένετε μέχρι να εμφανιστεί η οθόνη [Συνδέθηκε μονάδα USB].
 4. Επιλέξτε [Καταχώρηση για εγγραφή].
 5. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη, για να καταχωρίσετε τη συσκευή USB HDD.

Σημείωση

 • Αν εμφανιστεί το μήνυμα "Δεν είναι δυνατός ο εντοπισμός ενός USB HDD για εγγραφή" κατά την καταχώρηση στο βήμα 4, ακολουθήστε τις οδηγίες στο μήνυμα και επιβεβαιώστε ότι η συσκευή USB HDD για εγγραφή είναι συνδεδεμένη στη θύρα USB3 (μπλε).
  Αν η συσκευή USB HDD για εγγραφή δεν αναγνωρίζεται ακόμα και μετά τον έλεγχο της σύνδεσης, πρέπει να καταχωρήσετε πάλι τη συσκευή USB HDD γιατί έχει ήδη καταχωρηθεί ως συσκευή για άλλο σκοπό εκτός από την εγγραφή ([Αποθηκευτικός χώρος συσκευής]). Ανατρέξτε στην ενότητα "Δεν είναι δυνατή η καταχώρηση της συσκευής USB HDD. (Μόνο μοντέλα με δυνατότητα εγγραφής σε USB HDD)" για να καταχωρήσετε πάλι τη συσκευή USB HDD για εγγραφή.

Υπόδειξη

 • Μπορείτε επίσης να καταχωρήσετε μια συσκευή USB HDD στην τηλεόραση επιλέγοντας [Ρυθμίσεις] — [Παρακολούθηση TV] — [Ρύθμιση συσκευής εγγραφής] — [Καταχώρηση HDD].

Για να καταργήσετε την καταχώρηση μιας συσκευής USB HDD

 1. Πιέστε το κουμπί HOME και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Ρυθμίσεις] — [Παρακολούθηση TV] — [Ρύθμιση συσκευής εγγραφής] — [Κατάργηση καταχώρισης HDD] — τη συσκευή της οποίας την καταχώρηση θέλετε να καταργήσετε.
[38] Εγγραφή τηλεοπτικών προγραμμάτων | Εγγραφή σε μια συσκευή USB HDD (μόνο μοντέλα με δυνατότητα εγγραφής σε USB HDD)

Εγγραφή με ένα άγγιγμα (μόνο μοντέλα με δυνατότητα εγγραφής σε USB HDD)

Τα μοντέλα που υποστηρίζουν εγγραφή σε USB HDD έχουν το στοιχείο [Ρύθμιση συσκευής εγγραφής] στην επιλογή [Ρυθμίσεις] — [Παρακολούθηση TV].

Σημείωση

 • Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο σε μερικά μοντέλα στην Ευρώπη, την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία.
 1. Ενώ παρακολουθείτε το πρόγραμμα προς εγγραφή, πιέστε το κουμπί REC.
 2. Στην προβαλλόμενη οθόνη, ορίστε το χρόνο τέλους της εγγραφής. Για εγγραφή μέχρι το τέλος του προγράμματος, επιλέξτε [Προεπιλογή]. Για να ορίσετε ένα συγκεκριμένο διάστημα χρόνου (1 λεπτό έως 8 ώρες), επιλέξτε [Ορισμός από το χρήστη].

Για να διακόψετε την εγγραφή χειροκίνητα

 1. Πιέστε το κουμπί (Διακοπή).
 2. Επιλέξτε [Διακοπή] στην προβαλλόμενη οθόνη.

Για να αλλάξετε το χρόνο τέλους της εγγραφής

 1. Πιέστε το κουμπί (Διακοπή).
 2. Στην προβαλλόμενη οθόνη, επιλέξτε [Τροποποίηση] για να αλλάξετε το χρόνο τέλους της εγγραφής.

Σημείωση

 • Για μερικά προγράμματα, η εγγραφή δεν μπορεί να διακοπεί πιέζοντας το κουμπί (Διακοπή). Για να διακόψετε την εγγραφή ενός τέτοιου προγράμματος, πιέστε το κουμπί ACTION MENU και, στη συνέχεια, επιλέξτε [ REC Διακοπή].
[39] Εγγραφή τηλεοπτικών προγραμμάτων | Εγγραφή σε μια συσκευή USB HDD (μόνο μοντέλα με δυνατότητα εγγραφής σε USB HDD)

Εγγραφή με χρονοδιακόπτη (μόνο μοντέλα με δυνατότητα εγγραφής σε USB HDD)

Τα μοντέλα που υποστηρίζουν εγγραφή σε USB HDD έχουν το στοιχείο [Ρύθμιση συσκευής εγγραφής] στην επιλογή [Ρυθμίσεις] — [Παρακολούθηση TV].

Σημείωση

 • Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο σε μερικά μοντέλα στην Ευρώπη, την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία.
 1. Πιέστε το κουμπί GUIDE.
 2. Επιλέξτε το επιθυμητό πρόγραμμα στον οδηγό προγράμματος και, κατόπιν, επιλέξτε [Χρονόμετρο REC].
 3. Επιλέξτε [Ρύθμ. χρονομ. ως πρόγρ.] ή [Ρύθμιση χρονομ.].

Για να ρυθμίσετε χειροκίνητα το χρονοδιακόπτη ορίζοντας ημερομηνία, ώρα και κανάλι

 1. Πιέστε το κουμπί GUIDE.
 2. Πλοηγηθείτε στο πιο αριστερό στοιχείο και, στη συνέχεια, πλοηγηθείτε και πάλι αριστερά για να ανοίξετε το μενού.
 3. Επιλέξτε [Λίστα χρονοδιακοπ.] — [Χειροκ. χρονόμετρο REC].
 4. Ρυθμίστε τις παραμέτρους του χρονοδιακόπτη.
 5. Επιλέξτε [Ρύθμιση χρονομ.].

Για έλεγχο, αλλαγή ή διαγραφή των ρυθμίσεων χρονοδιακόπτη

Ο έλεγχος, η αλλαγή ή η διαγραφή των ρυθμίσεων χρονοδιακόπτη εκτελούνται στην επιλογή [Λίστα χρονοδιακοπ.].

 1. Πιέστε το κουμπί GUIDE.
 2. Πλοηγηθείτε στο πιο αριστερό στοιχείο και, στη συνέχεια, πλοηγηθείτε και πάλι αριστερά για να ανοίξετε το μενού.
 3. Επιλέξτε [Λίστα χρονοδιακοπ.] και, κατόπιν, αλλάξτε τις ρυθμίσεις.

Υπόδειξη

 • Μπορούν να δημιουργηθούν μέχρι και 32 ρυθμίσεις χρονοδιακόπτη.
 • Αν η εγγραφή αποτύχει, η αιτία θα παρατίθεται στη [Λίστα σφαλμάτων εγγραφής]. Πιέστε το κουμπί TITLE LIST και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Λίστα σφαλμάτων εγγραφής].
 • Στον οδηγό προγράμματος, μπορείτε να πλοηγηθείτε στο επιθυμητό πρόγραμμα και να πιέσετε το κουμπί REC για να ορίσετε την εγγραφή με χρονοδιακόπτη για το πρόγραμμα.

Σημείωση

 • Η εγγραφή με χρονοδιακόπτη δεν θα λειτουργήσει όταν το καλώδιο εναλλασσόμενου ρεύματος είναι αποσυνδεδεμένο.
[40] Εγγραφή τηλεοπτικών προγραμμάτων | Εγγραφή σε μια συσκευή USB HDD (μόνο μοντέλα με δυνατότητα εγγραφής σε USB HDD)

Πληροφορίες σχετικά με τη χρήση μιας συσκευής USB HDD για εγγραφή (μόνο μοντέλα με δυνατότητα εγγραφής σε USB HDD)

Τα μοντέλα που υποστηρίζουν εγγραφή σε USB HDD έχουν το στοιχείο [Ρύθμιση συσκευής εγγραφής] στην επιλογή [Ρυθμίσεις] — [Παρακολούθηση TV].

 • Η συσκευή USB HDD πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά για εγγραφή. Χρησιμοποιείτε διαφορετική συσκευή USB HDD για προβολή φωτογραφιών και βίντεο.
 • Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο σε μερικά μοντέλα στην Ευρώπη, την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία.
 • Υποστηρίζονται μόνο συσκευές USB HDD μεγαλύτερες από 32 GB.
 • Η σύνδεση συσκευής USB HDD μέσω ενός διανομέα USB δεν υποστηρίζεται. Συνδέστε τη συσκευή απευθείας στην τηλεόραση.
 • Τυχόν αποθηκευμένα δεδομένα στη συσκευή USB HDD θα διαγραφούν, όταν αυτή διαμορφωθεί κατά τη διαδικασία καταχώρησης. Η συσκευή USB HDD δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί με υπολογιστή αφού καταχωρηθεί στην τηλεόραση. Για να καταστεί δυνατή η χρήση της συσκευής USB HDD σε έναν υπολογιστή, διαμορφώστε την στον υπολογιστή. (Σημειώστε ότι τυχόν δεδομένα στη συσκευή USB HDD θα διαγραφούν).
 • Μπορούν να καταχωρηθούν έως 8 συσκευές USB HDD.
 • Μόνο αυτή η τηλεόραση θα μπορεί να αναπαράγει τα εγγεγραμμένα δεδομένα στη συσκευή USB HDD η οποία έχει καταχωρηθεί σε αυτήν την τηλεόραση.
 • Η εγγραφή υποστηρίζεται μόνο για ψηφιακή τηλεόραση και ραδιοφωνικές μεταδόσεις. Η εγγραφή μεταδόσεων δεδομένων δεν υποστηρίζεται.
 • Τα κωδικοποιημένα/κρυπτογραφημένα σήματα δεν μπορούν να εγγραφούν.
 • Η εγγραφή δεν μπορεί να εκτελεστεί στις ακόλουθες περιπτώσεις:
  • Η τηλεόραση δεν μπορεί να αναγνωρίσει την καταχωρημένη συσκευή USB HDD.
  • Περισσότερα από 1.000 προγράμματα έχουν εγγραφεί στη συσκευή USB HDD.
  • Η συσκευή USB HDD είναι πλήρης.
 • Η αυτόματη επιλογή του προγράμματος μπορεί να μην είναι δυνατή όσο πραγματοποιείται εγγραφή του.
 • Η εγγραφή ενός προγράμματος δεν είναι δυνατή, εκτός αν η εγγραφή του έχει εξουσιοδοτηθεί.
 • Αν χρησιμοποιείτε μονάδα CAM (Conditional Access Module), αποφύγετε τη λειτουργία γονικής προστασίας της, η οποία μπορεί να μη λειτουργήσει κατά την εγγραφή. Ως εναλλακτική, χρησιμοποιήστε τη φραγή προγράμματος ή τη λειτουργία γονικής προστασίας της τηλεόρασης, αν υποστηρίζεται από το κανάλι μετάδοσης.
 • Στη Νορβηγία, κάποια προγράμματα δεν μπορούν να εγγραφούν εξαιτίας νομικών περιορισμών.
 • Αν η τηλεόραση εκτεθεί σε σύγκρουση κατά την εγγραφή σε USB HDD, ενδέχεται να προκληθεί θόρυβος στο εγγεγραμμένο περιεχόμενο.
 • Η Sony δεν καθίσταται σε καμία περίπτωση υπεύθυνη για αποτυχημένες απόπειρες εγγραφής ή τυχόν καταστροφή ή απώλεια εγγεγραμμένου περιεχομένου που οφείλεται σε ή σχετίζεται με τη δυσλειτουργία της τηλεόρασης, την παρεμβολή σήματος ή οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα.
[41] Εγγραφή τηλεοπτικών προγραμμάτων

Παρακολούθηση/διαγραφή εγγεγραμμένου περιεχομένου (μόνο μοντέλα με δυνατότητα εγγραφής σε USB HDD)

Τα μοντέλα που υποστηρίζουν εγγραφή σε USB HDD έχουν το στοιχείο [Ρύθμιση συσκευής εγγραφής] στην επιλογή [Ρυθμίσεις] — [Παρακολούθηση TV].

Σημείωση

 • Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο σε μερικά μοντέλα στην Ευρώπη, την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία.

Για να παρακολουθήσετε εγγεγραμμένο περιεχόμενο

 1. Πιέστε το κουμπί TITLE LIST και, στη συνέχεια, επιλέξτε το περιεχόμενο προς παρακολούθηση.

Για να διαγράψετε εγγεγραμμένο περιεχόμενο

 1. Πιέστε το κουμπί TITLE LIST.
 2. Πιέστε το κουμπί ACTION MENU και επιλέξτε με την ακόλουθη σειρά.
  [Διαγραφή] — το πρόγραμμα για διαγραφή — [Διαγραφή]
  Για να διαγράψετε πολλά προγράμματα, επιλέξτε όλα τα προγράμματα που θέλετε να διαγράψετε πριν επιλέξετε [Διαγραφή].

Για πληροφορίες σχετικά με τη σημασία των συμβόλων στη λίστα εγγεγραμμένων τίτλων, ανατρέξτε στην ενότητα Επεξήγηση των συμβόλων που εμφανίζονται στη λίστα εγγεγραμμένων τίτλων (μόνο μοντέλα με δυνατότητα εγγραφής σε USB HDD).

[42] Εγγραφή τηλεοπτικών προγραμμάτων

Επεξήγηση των συμβόλων που εμφανίζονται στη λίστα εγγεγραμμένων τίτλων (μόνο μοντέλα με δυνατότητα εγγραφής σε USB HDD)

List of icons and their descriptions:
Εγγραφή που δεν έχει προβληθεί
:
Προστατευμένη εγγραφή
:
Γίνεται εγγραφή τη συγκεκριμένη στιγμή
[43]

Χρήση της τηλεόρασης με άλλες συσκευές

 • Συσκευές USB
 • Συσκευές αναπαραγωγής Blu-ray και DVD
 • Αποκωδικοποιητής (καλωδιακών/δορυφορικών καναλιών)
 • Smartphone και tablet
 • Υπολογιστές, φωτογραφικές μηχανές και βιντεοκάμερες
 • Ηχοσύστημα
 • Συσκευές Bluetooth
 • Ασύρματο subwoofer της Sony (προαιρετικό) (μόνο μοντέλα που υποστηρίζουν ασύρματο subwoofer της Sony)
 • Συσκευές που είναι συμβατές με τη λειτουργία BRAVIA Sync
 • Προβολή εικόνων σε 4K από συμβατές συσκευές (μόνο μοντέλα 4K)
[44] Χρήση της τηλεόρασης με άλλες συσκευές

Συσκευές USB

 • Αναπαραγωγή περιεχομένου που είναι αποθηκευμένο σε μια συσκευή USB
 • Πληροφορίες σχετικά με συσκευές USB που χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση φωτογραφιών και μουσικής
 • Υποστηριζόμενα αρχεία και μορφές
[45] Χρήση της τηλεόρασης με άλλες συσκευές | Συσκευές USB

Αναπαραγωγή περιεχομένου που είναι αποθηκευμένο σε μια συσκευή USB

Για την εγγραφή προγραμμάτων σε συσκευή αποθήκευσης USB ή για την παρακολούθηση εγγεγραμμένων προγραμμάτων, ανατρέξτε στην ενότητα Εγγραφή τηλεοπτικών προγραμμάτων.

Σύνδεση συσκευής USB

Συνδέστε μια συσκευή αποθήκευσης USB στη θύρα USB της τηλεόρασης, για να απολαύσετε αρχεία φωτογραφιών, μουσικής και βίντεο που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή.

Illustration of the connection method
 1. Συσκευή αποθήκευσης USB

Απόλαυση αρχείων φωτογραφιών/μουσικής/ταινιών που είναι αποθηκευμένα σε μια συσκευή USB

Μπορείτε να απολαύσετε αρχεία φωτογραφιών/μουσικής/ταινιών που είναι αποθηκευμένα σε μια συσκευή USB στην οθόνη της τηλεόρασης.

 1. Εάν η συσκευή USB που είναι συνδεδεμένη στην τηλεόραση έχει διακόπτη λειτουργίας, ενεργοποιήστε τον.
 2. Πιέστε το κουμπί HOME και επιλέξτε (εικονίδιο Εφαρμογές) από το μενού Home και κατόπιν επιλέξτε το στοιχείο [Αναπαραγωγή πολυμέσων].
  Αν το παρεχόμενο τηλεχειριστήριο έχει κουμπί APPS, μπορείτε να πιέστε το κουμπί APPS.
 3. Επιλέξτε το όνομα της συσκευής USB.
 4. Επιλέξτε τον φάκελο και επιλέξτε το αρχείο προς αναπαραγωγή.

Για να ελέγξετε τις υποστηριζόμενες μορφές αρχείων

 • Υποστηριζόμενα αρχεία και μορφές

Σημείωση

 • Κάποιες φωτογραφίες ή φάκελοι αργούν να εμφανιστούν ανάλογα με τη διάσταση της εικόνας, το μέγεθος του αρχείου και τον αριθμό των αρχείων σε έναν φάκελο.
 • Η εμφάνιση της συσκευής USB ενδέχεται να καθυστερήσει λίγο καθώς η τηλεόραση αποκτά πρόσβαση στη συσκευή USB κάθε φορά που συνδέετε τη συσκευή USB.
 • Όλες οι θύρες USB στην τηλεόραση υποστηρίζουν Hi-Speed USB. Η μπλε θύρα USB υποστηρίζει SuperSpeed (USB 3.1 Gen 1 ή USB 3.0). Δεν υποστηρίζονται διανομείς USB.
 • Κατά την πρόσβαση στη συσκευή USB, μην απενεργοποιήσετε την τηλεόραση ή τη συσκευή USB, μην αποσυνδέσετε το καλώδιο USB και μην εξαγάγετε ή εισαγάγετε μέσα εγγραφής. Διαφορετικά, τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή USB μπορεί να καταστραφούν.
 • Ανάλογα με το αρχείο, η αναπαραγωγή ενδέχεται να μην είναι δυνατή, ακόμα κι όταν χρησιμοποιούνται οι υποστηριζόμενες μορφές.

Υπόδειξη

 • Για άλλες πληροφορίες, ανατρέξετε στην ενότητα "Συνήθεις ερωτήσεις" στην τοποθεσία υποστήριξης της Sony.
  Συνήθεις ερωτήσεις για την αντιμετώπιση προβλημάτων
[46] Χρήση της τηλεόρασης με άλλες συσκευές | Συσκευές USB

Πληροφορίες σχετικά με συσκευές USB που χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση φωτογραφιών και μουσικής

 • Οι θύρες USB στην τηλεόραση υποστηρίζουν τα συστήματα αρχείων FAT16, FAT32, exFAT και NTFS.
 • Αν συνδέσετε μια ψηφιακή φωτογραφική μηχανή της Sony στην τηλεόραση με ένα καλώδιο USB, οι ρυθμίσεις σύνδεσης USB στη φωτογραφική μηχανή πρέπει να οριστούν στη λειτουργία "Αυτόματα" ή "Μαζική αποθήκευση".
 • Αν η ψηφιακή φωτογραφική μηχανή δεν λειτουργεί με την τηλεόρασή σας, δοκιμάστε τα εξής:
  • Ορίστε τις ρυθμίσεις σύνδεσης USB στη φωτογραφική μηχανή στην επιλογή "Μαζική αποθήκευση".
  • Αντιγράψτε τα αρχεία από τη φωτογραφική μηχανή σε μια μονάδα flash USB και, στη συνέχεια, συνδέστε τη μονάδα στην τηλεόραση.
 • Ορισμένες φωτογραφίες και ταινίες μπορεί να μεγεθυνθούν, με αποτέλεσμα η ποιότητα εικόνας να μειωθεί σημαντικά. Ανάλογα με το μέγεθος και την αναλογία διαστάσεων, οι εικόνες ενδέχεται να μην εμφανίζονται σε πλήρη οθόνη.
 • Μπορεί να χρειαστεί πολύς χρόνος για την εμφάνιση μιας φωτογραφίας, ανάλογα με το αρχείο ή τις ρυθμίσεις.
 • Η Sony δεν καθίσταται σε καμία περίπτωση υπεύθυνη για αποτυχημένες απόπειρες εγγραφής ή τυχόν καταστροφή ή απώλεια εγγεγραμμένου περιεχομένου που οφείλεται σε ή σχετίζεται με τη δυσλειτουργία της τηλεόρασης, τη δυσλειτουργία της συσκευής USB ή οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα.
[47] Χρήση της τηλεόρασης με άλλες συσκευές | Συσκευές USB

Υποστηριζόμενα αρχεία και μορφές

 • Φωτογραφίες
 • Μουσική
 • Βίντεο
 • Ρυθμοί δειγματοληψίας ήχου (για βίντεο)
 • Εξωτερικοί υπότιτλοι
[48] Χρήση της τηλεόρασης με άλλες συσκευές | Συσκευές USB | Υποστηριζόμενα αρχεία και μορφές

Φωτογραφίες

Περίπτωση χρήσης: USB / Οικιακό δίκτυο

Μορφή αρχείουΕπέκταση
JPEG*.jpg / *.jpe / *.jpeg
ARW *1*.arw
 • *1 Το ARW προορίζεται μόνο για την αναπαραγωγή αρχείων.

Άλλα υποστηριζόμενα αρχεία και μορφές

 • Μουσική
 • Βίντεο
 • Ρυθμοί δειγματοληψίας ήχου (για βίντεο)
 • Εξωτερικοί υπότιτλοι
[49] Χρήση της τηλεόρασης με άλλες συσκευές | Συσκευές USB | Υποστηριζόμενα αρχεία και μορφές

Μουσική

Περίπτωση χρήσης: USB / Οικιακό δίκτυο

mp4

Επέκταση: *.mp4 / *.m4a

ΠεριγραφήΡυθμός δειγματοληψίας
AAC-LC16k / 22.05k / 24k / 32k / 44.1k / 48k
HE-AAC v1 / v224k / 32k / 44.1k / 48k

3gpp

Επέκταση: *.3gp / *.3g2

ΠεριγραφήΡυθμός δειγματοληψίας
AAC-LC16k / 22.05k / 24k / 32k / 44.1k / 48k
HE-AAC v1 / v224k / 32k / 44.1k / 48k

Asf

Επέκταση: *.wma

ΠεριγραφήΡυθμός δειγματοληψίας
WMA9 Standard8k / 11.025k / 16k / 22.05k / 32k / 44.1k / 48k

ogg

Επέκταση: *.ogg

ΠεριγραφήΡυθμός δειγματοληψίας
Vorbis8k / 11.025k / 16k / 22.05k / 32k / 44.1k / 48k

Άλλα

ΠεριγραφήΡυθμός δειγματοληψίας
LPCM *132k / 44.1k / 48k

Επέκταση: *.mp3

ΠεριγραφήΡυθμός δειγματοληψίας
MP1L1 / MP1L2 / MP1L3 / MP2L1 / MP2L232k / 44.1k / 48k
MP2L316k / 22.05k / 24k
MP2.5L38k / 11.025k / 12k

Επέκταση: *.wav

ΠεριγραφήΡυθμός δειγματοληψίας
WAV *232k / 44.1k / 48k / 88.2k / 96k / 176.4k / 192k

Επέκταση: *.flac

ΠεριγραφήΡυθμός δειγματοληψίας
FLAC16k / 22.05k / 32k / 44.1k / 48k / 88.2k / 96k / 176.4k / 192k

Επέκταση: *.aac

ΠεριγραφήΡυθμός δειγματοληψίας
AAC-LC16k / 22.05k / 24k / 32k / 44.1k / 48k
HE-AAC v1 / v224k / 32k / 44.1k / 48k
 • *1 Η περίπτωση χρήσης του LPCM είναι μόνο στο Οικιακό δίκτυο.
 • *2 Η περίπτωση χρήσης του WAV είναι μόνο 2 καναλιών.

Άλλα υποστηριζόμενα αρχεία και μορφές

 • Φωτογραφίες
 • Βίντεο
 • Ρυθμοί δειγματοληψίας ήχου (για βίντεο)
 • Εξωτερικοί υπότιτλοι
[50] Χρήση της τηλεόρασης με άλλες συσκευές | Συσκευές USB | Υποστηριζόμενα αρχεία και μορφές

Βίντεο

Περίπτωση χρήσης: USB / Οικιακό δίκτυο

MPEG1 (*.mpg / *.mpe / *.mpeg)

Τύπος υποτίτλων: Εξωτερικοί

Κωδικοποιητής/Αποκωδικοποιητής βίντεο (Προφίλ στο επίπεδο)Κωδικοποιητής/Αποκωδικοποιητής ήχουΜέγ. / Ελάχ. ανάλυσηΜέγ. ρυθμός καρέ
MPEG1MPEG1L21920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps

MPEG2PS (*.mpg / *.mpe / *.mpeg)

Τύπος υποτίτλων: Εξωτερικοί

Κωδικοποιητής/Αποκωδικοποιητής βίντεο (Προφίλ στο επίπεδο)Κωδικοποιητής/Αποκωδικοποιητής ήχουΜέγ. / Ελάχ. ανάλυσηΜέγ. ρυθμός καρέ
MPEG2 MP@HL, MP@H14L, MP@MLMPEG1L1 / MPEG1L2 / LPCM / AC31920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps

MPEG2TS

Επέκταση: *.m2t

Τύπος υποτίτλων: Εξωτερικοί

Κωδικοποιητής/Αποκωδικοποιητής βίντεο (Προφίλ στο επίπεδο)Κωδικοποιητής/Αποκωδικοποιητής ήχουΜέγ. / Ελάχ. ανάλυσηΜέγ. ρυθμός καρέ
MPEG2 MP@HL, MP@H14L, MP@MLMPEG1L1 / MPEG1L2 / AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC31920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps

Επέκταση: *.m2ts / *.mts

Τύπος υποτίτλων: Εξωτερικοί

Κωδικοποιητής/Αποκωδικοποιητής βίντεο (Προφίλ στο επίπεδο)Κωδικοποιητής/Αποκωδικοποιητής ήχουΜέγ. / Ελάχ. ανάλυσηΜέγ. ρυθμός καρέ
AVC / H.264 BP@L3, MP@L4.2, HP@L4.2MPEG1L1 / MPEG1L2 / AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC31920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@60fps

MP4 (*.mp4): Για μοντέλα 2K

Τύπος υποτίτλων: Εξωτερικοί

Κωδικοποιητής/Αποκωδικοποιητής βίντεο (Προφίλ στο επίπεδο)Κωδικοποιητής/Αποκωδικοποιητής ήχουΜέγ. / Ελάχ. ανάλυσηΜέγ. ρυθμός καρέ
AVC / H.264 BP@L3, MP@L4.2, HP@L4.2AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 / MPEG1L1 / MPEG1L21920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@120fps
MPEG4 SP@L6, ASP@L5, ACEP@L4AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 / MPEG1L1 / MPEG1L21920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps

MP4 (*.mp4): Για μοντέλα 4K

Τύπος υποτίτλων: Εξωτερικοί

Κωδικοποιητής/Αποκωδικοποιητής βίντεο (Προφίλ στο επίπεδο)Κωδικοποιητής/Αποκωδικοποιητής ήχουΜέγ. / Ελάχ. ανάλυσηΜέγ. ρυθμός καρέ
AVC / H.264 BP@L3, MP@L4.2, HP@L4.2AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 / MPEG1L1 / MPEG1L21920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@120fps
MPEG4 SP@L6, ASP@L5, ACEP@L4AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 / MPEG1L1 / MPEG1L21920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps
AVC / H.264 BP@L5.2, MP@L5.2, HP@L5.2 *1AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 / LPCM3840x2160 / QCIF (176x144)3840x2160@60p / 1920x1080@120fps
HEVC / H.265 MP@L5.1, Main10@L5.1AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC33840x2160 / QCIF (176x144)3840x2160@60p / 1920x1080@120fps
 • *1 Η γραμμή αυτή περιλαμβάνει την περίπτωση χρήσης της μορφής XAVC S. Ο μέγιστος υποστηριζόμενος ρυθμός μετάδοσης bit για τη μορφή XAVC S είναι 100 Mbps.

avi (*.avi)

Τύπος υποτίτλων: Εξωτερικοί

Κωδικοποιητής/Αποκωδικοποιητής βίντεο (Προφίλ στο επίπεδο)Κωδικοποιητής/Αποκωδικοποιητής ήχουΜέγ. / Ελάχ. ανάλυσηΜέγ. ρυθμός καρέ
XvidMPEG1L1 / MPEG1L2 / MPEG1L3 / AC3 / E-AC31920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps
Motion JPEGμ-LAW / PCM (U8) / PCM (S16LE)1280x720 / QCIF (176x144)1280x720@30fps

Asf (*.asf / *.wmv)

Τύπος υποτίτλων: Εξωτερικοί

Κωδικοποιητής/Αποκωδικοποιητής βίντεο (Προφίλ στο επίπεδο)Κωδικοποιητής/Αποκωδικοποιητής ήχουΜέγ. / Ελάχ. ανάλυσηΜέγ. ρυθμός καρέ
VC1 AP@L3, MP@HL, SP@MLWMA9 Standard1920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps

MKV (*.mkv): Για μοντέλα 2K

Τύπος υποτίτλων: Εσωτερικοί / Εξωτερικοί

Κωδικοποιητής/Αποκωδικοποιητής βίντεο (Προφίλ στο επίπεδο)Κωδικοποιητής/Αποκωδικοποιητής ήχουΜέγ. / Ελάχ. ανάλυσηΜέγ. ρυθμός καρέ
XvidDTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / Vorbis1920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps
AVC / H.264 BP@L3, MP@L4.2, HP@L4.2DTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / Vorbis1920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@60fps
MPEG4 SP@L6, ASP@L5, ACEP@L4DTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / Vorbis1920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps
VP8DTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / Vorbis1920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps
VP9 Profile 0, Profile 2DTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / Vorbis1920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@60fps

MKV (*.mkv): Για μοντέλα 4K

Τύπος υποτίτλων: Εσωτερικοί / Εξωτερικοί

Κωδικοποιητής/Αποκωδικοποιητής βίντεο (Προφίλ στο επίπεδο)Κωδικοποιητής/Αποκωδικοποιητής ήχουΜέγ. / Ελάχ. ανάλυσηΜέγ. ρυθμός καρέ
XvidDTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / Vorbis1920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps
AVC / H.264 BP@L3, MP@L4.2, HP@L4.2DTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / Vorbis1920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@60fps
MPEG4 SP@L6, ASP@L5, ACEP@L4DTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / Vorbis1920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps
VP8DTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / Vorbis1920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps
VP9 Profile 0, Profile 2DTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / Vorbis3840x2160 / QCIF (176x144)3840x2160@60fps
AVC / H.264 BP@L5.2, MP@L5.2, HP@L5.2DTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v23840x2160 / QCIF (176x144)3840x2160@60p / 1920x1080@120fps
HEVC / H.265 MP@L5.1, Main10@L5.1DTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v23840x2160 / QCIF (176x144)3840x2160@60p / 1920x1080@120fps

3gpp (*.3gp / *.3g2)

Τύπος υποτίτλων: Εξωτερικοί

Κωδικοποιητής/Αποκωδικοποιητής βίντεο (Προφίλ στο επίπεδο)Κωδικοποιητής/Αποκωδικοποιητής ήχουΜέγ. / Ελάχ. ανάλυσηΜέγ. ρυθμός καρέ
MPEG4 SP@L6, ASP@L5, ACEP@L4AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 / MPEG1L1 / MPEG1L21920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps
AVC / H.264 BP@L3, MP@L4.2, HP@L4.2AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 / MPEG1L1 / MPEG1L21920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@60fps

MOV (*.mov)

Τύπος υποτίτλων: Εξωτερικοί

Κωδικοποιητής/Αποκωδικοποιητής βίντεο (Προφίλ στο επίπεδο)Κωδικοποιητής/Αποκωδικοποιητής ήχουΜέγ. / Ελάχ. ανάλυσηΜέγ. ρυθμός καρέ
AVC / H.264 BP@L3, MP@L4.2, HP@L4.2AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / μ-LAW / PCM (U8) / PCM (S16BE) / PCM (S16LE)1920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@60fps
MPEG4 SP@L6, ASP@L5, ACEP@L4AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / μ-LAW / PCM (U8) / PCM (S16BE) / PCM (S16LE)1920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps
Motion JPEGAAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / μ-LAW / PCM (U8) / PCM (S16BE) / PCM (S16LE)1280x720 / QCIF (176x144)1280x720@30fps

WebM (*.webm)

Τύπος υποτίτλων: Εξωτερικοί

Κωδικοποιητής/Αποκωδικοποιητής βίντεο (Προφίλ στο επίπεδο)Κωδικοποιητής/Αποκωδικοποιητής ήχουΜέγ. / Ελάχ. ανάλυσηΜέγ. ρυθμός καρέ
VP8Vorbis1920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps
VP9 Profile 0, Profile 2Vorbis3840x2160 / QCIF (176x144)3840x2160@60fps

Άλλα υποστηριζόμενα αρχεία και μορφές

 • Φωτογραφίες
 • Μουσική
 • Ρυθμοί δειγματοληψίας ήχου (για βίντεο)
 • Εξωτερικοί υπότιτλοι
[51] Χρήση της τηλεόρασης με άλλες συσκευές | Συσκευές USB | Υποστηριζόμενα αρχεία και μορφές

Ρυθμοί δειγματοληψίας ήχου (για βίντεο)

Κωδικοποιητής/Αποκωδικοποιητής ήχουΡυθμός δειγματοληψίας
LPCM44.1k / 48k
MPEG1L1 / MPEG1L232k / 44.1k / 48k
MPEG1L332k / 44.1k / 48k
AAC-LC16k / 22.05k / 24k / 32k / 44.1k / 48k
HE-AAC v1 / v224k / 32k / 44.1k / 48k
AC332k / 44.1k / 48k
E-AC332k / 44.1k / 48k
Vorbis8k / 11.025k / 16k / 22.05k / 32k / 44.1k / 48k
WMA98k / 11.025k / 16k / 22.05k / 32k / 44.1k / 48k
DTS core32k / 44.1k / 48k
μ-LAW8k
PCM (U8)8k
PCM (S16LE)11.025k / 16k / 44.1k
PCM (S16BE)11.025k / 16k / 44.1k

Άλλα υποστηριζόμενα αρχεία και μορφές

 • Φωτογραφίες
 • Μουσική
 • Βίντεο
 • Εξωτερικοί υπότιτλοι
[52] Χρήση της τηλεόρασης με άλλες συσκευές | Συσκευές USB | Υποστηριζόμενα αρχεία και μορφές

Εξωτερικοί υπότιτλοι

Περίπτωση χρήσης: USB

Μορφή αρχείουΕπέκταση
SubStation Alpha*.ass / *.ssa
SubRip*.srt
MicroDVD*.sub / *.txt
SubViewer*.sub
SAMI*.smi / *.sami
DVD Subtitle System*.txt

Άλλα υποστηριζόμενα αρχεία και μορφές

 • Φωτογραφίες
 • Μουσική
 • Βίντεο
 • Ρυθμοί δειγματοληψίας ήχου (για βίντεο)
[53] Χρήση της τηλεόρασης με άλλες συσκευές

Συσκευές αναπαραγωγής Blu-ray και DVD

 • Σύνδεση μιας συσκευής αναπαραγωγής Blu-ray ή DVD
 • Παρακολούθηση δίσκων Blu-ray και DVD
[54] Χρήση της τηλεόρασης με άλλες συσκευές | Συσκευές αναπαραγωγής Blu-ray και DVD

Σύνδεση μιας συσκευής αναπαραγωγής Blu-ray ή DVD

Συνδέστε μια συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray/DVD στην τηλεόραση.

Χρησιμοποιήστε μία από τις παρακάτω μεθόδους σύνδεσης ανάλογα με τις υποδοχές που διαθέτει η τηλεόρασή σας.

Σημείωση

 • Οι διαθέσιμες υποδοχές εξαρτώνται από το μοντέλο/την περιοχή/τη χώρα σας.

Υπόδειξη

 • Μπορείτε επίσης να συνδέσετε έναν αποκωδικοποιητή (καλωδιακών/δορυφορικών καναλιών) με τον ίδιο τρόπο όπως μια συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray/DVD.

Σύνδεση HDMI

Για βέλτιστη ποιότητα εικόνας, συνιστάται η σύνδεση της συσκευής αναπαραγωγής στην τηλεόραση με χρήση καλωδίου HDMI. Εάν η συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray/DVD έχει υποδοχή HDMI, συνδέστε την χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο HDMI.

Illustration of the connection method
 1. Συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray/DVD (ίδια με τη σύνδεση ενός αποκωδικοποιητή)
 2. Καλώδιο HDMI (δεν παρέχεται)*

* Χρησιμοποιήστε απαραιτήτως ένα εγκεκριμένο καλώδιο HIGH SPEED HDMI που φέρει το λογότυπο HDMI.

Σύνδεση εικόνας component

Εάν η συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray/DVD έχει υποδοχές εικόνας component, συνδέστε τις στην τηλεόραση χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο εικόνας component και ένα καλώδιο ήχου.

Illustration of the connection method
 1. Συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray/DVD (ίδια με τη σύνδεση ενός αποκωδικοποιητή)
 2. Καλώδιο εικόνας component (δεν παρέχεται)
 3. Καλώδιο ήχου (δεν παρέχεται)

Σύνδεση SCART

Εάν η συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray/DVD έχει υποδοχή SCART, συνδέστε την χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο SCART.

Illustration of the connection method
 1. Συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray/DVD (ίδια με τη σύνδεση ενός αποκωδικοποιητή)
 2. Καλώδιο SCART (δεν παρέχεται)

Σημείωση

 • Η σύνδεση SCART ενδέχεται να παράγει την ίδια ποιότητα εικόνας με μια σύνδεση composite, ανάλογα με τη συνδεδεμένη συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray/DVD.

Σύνδεση composite

Εάν η συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray/DVD έχει υποδοχές composite, συνδέστε την τηλεόραση σε αυτές χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο εικόνας/ήχου composite.

Illustration of the connection method
 1. Συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray/DVD (ίδια με τη σύνδεση ενός αποκωδικοποιητή)
 2. Καλώδιο εικόνας/ήχου composite (δεν παρέχεται)

Όταν χρησιμοποιείτε καλώδιο επέκτασης αναλογικής εισόδου

Illustration of the connection method
 1. Συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray/DVD (ίδια με τη σύνδεση ενός αποκωδικοποιητή)
 2. Καλώδιο επέκτασης αναλογικής εισόδου (παρέχεται)*
 3. Καλώδιο RCA (δεν παρέχεται)

* Η παροχή του καλωδίου επέκτασης αναλογικής εισόδου εξαρτάται από το μοντέλο/την περιοχή/τη χώρα σας.

[55] Χρήση της τηλεόρασης με άλλες συσκευές | Συσκευές αναπαραγωγής Blu-ray και DVD

Παρακολούθηση δίσκων Blu-ray και DVD

Μπορείτε να παρακολουθήσετε περιεχόμενο από δίσκους Blu-ray/DVD ή άλλο περιεχόμενο που υποστηρίζεται από τη συσκευή αναπαραγωγής σας στην τηλεόραση.

 1. Ενεργοποιήστε τη συνδεδεμένη συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray/DVD.
 2. Πιέστε το κουμπί (Επιλογή εισόδου) επανειλημμένα, για να επιλέξετε τη συνδεδεμένη συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray/DVD.
 3. Ξεκινήστε την αναπαραγωγή στη συνδεδεμένη συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray/DVD.

Υπόδειξη

 • Εάν συνδέσετε μια συσκευή που είναι συμβατή με BRAVIA Sync μέσω σύνδεσης HDMI, μπορείτε να τη χειριστείτε χρησιμοποιώντας απλώς το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης.
[56] Χρήση της τηλεόρασης με άλλες συσκευές

Αποκωδικοποιητής (καλωδιακών/δορυφορικών καναλιών)

 • Σύνδεση αποκωδικοποιητή (καλωδιακών/δορυφορικών καναλιών)
 • Αποκωδικοποιητής (καλωδιακών/δορυφορικών καναλιών) με IR Blaster (μόνο μοντέλα συμβατά με IR Blaster)
[57] Χρήση της τηλεόρασης με άλλες συσκευές | Αποκωδικοποιητής (καλωδιακών/δορυφορικών καναλιών)

Σύνδεση αποκωδικοποιητή (καλωδιακών/δορυφορικών καναλιών)

Συνδέστε τον αποκωδικοποιητή (καλωδιακών/δορυφορικών καναλιών) στην τηλεόραση.
Συνδέστε τον στις υποδοχές της τηλεόρασής σας.
Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στη σελίδα Σύνδεση μιας συσκευής αναπαραγωγής Blu-ray ή DVD.

[58] Χρήση της τηλεόρασης με άλλες συσκευές | Αποκωδικοποιητής (καλωδιακών/δορυφορικών καναλιών)

Αποκωδικοποιητής (καλωδιακών/δορυφορικών καναλιών) με IR Blaster (μόνο μοντέλα συμβατά με IR Blaster)

 • Σύνδεση ενός IR Blaster (μόνο μοντέλα συμβατά με IR Blaster)
 • Ρύθμιση του IR Blaster για τον χειρισμό του αποκωδικοποιητή (καλωδιακών/δορυφορικών καναλιών) (μόνο μοντέλα συμβατά με IR Blaster)
[59] Χρήση της τηλεόρασης με άλλες συσκευές | Αποκωδικοποιητής (καλωδιακών/δορυφορικών καναλιών) | Αποκωδικοποιητής (καλωδιακών/δορυφορικών καναλιών) με IR Blaster (μόνο μοντέλα συμβατά με IR Blaster)

Σύνδεση ενός IR Blaster (μόνο μοντέλα συμβατά με IR Blaster)

Τα μοντέλα που είναι συμβατά με IR Blaster έχουν το στοιχείο [Ρύθμιση IR Blaster] στην επιλογή [Ρυθμίσεις] — [Παρακολούθηση TV] — [Εξωτερικές είσοδοι].

Με το IR Blaster μπορείτε να χειρίζεστε έναν αποκωδικοποιητή (καλωδιακών/δορυφορικών καναλιών) που είναι συνδεδεμένος στην τηλεόραση, με το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης.

(Τα μοντέλα που είναι συμβατά με το IR Blaster ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα ανάλογα με το μοντέλο/τη χώρα σας).

Illustration of the connection method
 1. Αποκωδικοποιητής (καλωδιακών/δορυφορικών καναλιών)
 2. Καλώδιο IR Blaster
 3. Υποδοχή IR Blaster

Σημείωση

 • Βεβαιωθείτε ότι το IR Blaster έχει ρυθμιστεί σωστά και ότι ο πομπός υπερύθρων βρίσκεται κοντά στο δέκτη υπερύθρων της εξωτερικής συσκευής.
 • Βεβαιωθείτε ότι η τηλεόρασή σας υποστηρίζει την εξωτερική συσκευή.
[60] Χρήση της τηλεόρασης με άλλες συσκευές | Αποκωδικοποιητής (καλωδιακών/δορυφορικών καναλιών) | Αποκωδικοποιητής (καλωδιακών/δορυφορικών καναλιών) με IR Blaster (μόνο μοντέλα συμβατά με IR Blaster)

Ρύθμιση του IR Blaster για τον χειρισμό του αποκωδικοποιητή (καλωδιακών/δορυφορικών καναλιών) (μόνο μοντέλα συμβατά με IR Blaster)

Εκτελώντας [Ρύθμιση χειρισμού αποκωδικοποιητή] στην ενότητα [Ρύθμιση IR Blaster], μπορείτε να χειρίζεστε έναν αποκωδικοποιητή καλωδιακών/δορυφορικών καναλιών από το μενού που εμφανίζεται πατώντας το κουμπί ACTION MENU στο τηλεχειριστήριο. Αν το τηλεχειριστήριο διαθέτει επίσης το κουμπί EXT.BOX MENU, μπορείτε να το πιέσετε ώστε να χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο για χειρισμούς του αποκωδικοποιητή καλωδιακών/δορυφορικών καναλιών, όπως η προβολή του μενού του αποκωδικοποιητή καλωδιακών/δορυφορικών καναλιών.

 1. Πιέστε το κουμπί HOME και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Ρυθμίσεις] — [Παρακολούθηση TV] — [Εξωτερικές είσοδοι] — [Ρύθμιση IR Blaster] — [Ρύθμιση χειρισμού αποκωδικοποιητή].
 2. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

Υπόδειξη

 • Το IR Blaster μπορεί να χειρίζεται ένα δέκτη εικόνας/ήχου. Για να ρυθμίσετε ένα δέκτη εικόνας/ήχου, πιέστε το κουμπί HOME και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Ρυθμίσεις] — [Παρακολούθηση TV] — [Εξωτερικές είσοδοι] — [Ρύθμιση IR Blaster] — [Ρύθμιση ελέγχου του δέκτη AV].
 • Αν ο δέκτης εικόνας/ήχου είναι μια συσκευή συμβατή με BRAVIA Sync, δεν απαιτείται IR Blaster.

Σημείωση

 • Ορισμένες εξωτερικές συσκευές ενδέχεται να μην ανταποκρίνονται σε κάποια στοιχεία του "Μενού Ενεργειών".
 • Αν πιέσετε παρατεταμένα ένα κουμπί στο τηλεχειριστήριο, ενδέχεται να μη λειτουργήσει. Αντ' αυτού, δοκιμάστε να πιέσετε το κουμπί επανειλημμένα.
[61] Χρήση της τηλεόρασης με άλλες συσκευές

Smartphone και tablet

 • Απόλαυση περιεχομένου από την κινητή συσκευή σας στην τηλεόραση με το Google Cast
 • Προβολή της οθόνης ενός smartphone/tablet στην τηλεόραση, με χρήση της λειτουργίας Κατοπτρισμού οθόνης
[62] Χρήση της τηλεόρασης με άλλες συσκευές | Smartphone και tablet

Απόλαυση περιεχομένου από την κινητή συσκευή σας στην τηλεόραση με το Google Cast

Το Google Cast σάς επιτρέπει να στέλνετε ασύρματα περιεχόμενο από τις αγαπημένες σας τοποθεσίες web και εφαρμογές στην τηλεόρασή σας, απευθείας από τον υπολογιστή σας ή την κινητή σας συσκευή.

 1. Συνδέστε μια κινητή συσκευή, όπως ένα smartphone ή tablet, στο ίδιο οικιακό δίκτυο στο οποίο είναι συνδεδεμένη η τηλεόραση.
 2. Εκκινήστε μια υποστηριζόμενη εφαρμογή Google Cast στην κινητή συσκευή.
 3. Επιλέξτε το εικονίδιο (αποστολή) στην εφαρμογή.
  Η οθόνη της κινητής συσκευής προβάλλεται στην τηλεόραση.

Σημείωση

 • Για να χρησιμοποιήσετε το Google Cast, απαιτείται σύνδεση στο Internet.
[63] Χρήση της τηλεόρασης με άλλες συσκευές | Smartphone και tablet

Προβολή της οθόνης ενός smartphone/tablet στην τηλεόραση, με χρήση της λειτουργίας Κατοπτρισμού οθόνης

Μπορείτε να εμφανίσετε την οθόνη μιας κινητής συσκευής στην τηλεόραση, για να προβάλετε φωτογραφίες, βίντεο ή τοποθεσίες web.

Η δυνατότητα "Κατοπτρισμός οθόνης" χρησιμοποιεί την τεχνολογία Miracast για την προβολή της οθόνης μιας συμβατής συσκευής στην τηλεόραση. Δεν απαιτείται ασύρματος δρομολογητής για τη χρήση αυτής της λειτουργίας.

Illustration of content sharing
 1. Smartphone
 2. Tablet
 3. Υπολογιστής
 1. Πιέστε το κουμπί (Επιλογή εισόδου) και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Κατοπτρισμός οθόνης].
 2. Χειριστείτε τη συσκευή σας που είναι συμβατή με τη δυνατότητα κατοπτρισμού οθόνης ώστε να συνδεθεί με την τηλεόραση.
  Όταν η συσκευή συνδεθεί με την τηλεόραση, η οθόνη που εμφανίζεται στη συσκευή θα εμφανίζεται και στην τηλεόραση.
  Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών της συσκευής σας.

Σημείωση

 • Ενώ εμφανίζεται η οθόνη αναμονής για τον Κατοπτρισμό οθόνης, η ασύρματη σύνδεση μεταξύ της τηλεόρασης και του ασύρματου δρομολογητή διακόπτεται και, επομένως, διακόπτεται η επικοινωνία μέσω Internet.
[64] Χρήση της τηλεόρασης με άλλες συσκευές

Υπολογιστές, φωτογραφικές μηχανές και βιντεοκάμερες

 • Σύνδεση ενός υπολογιστή και προβολή αποθηκευμένου περιεχομένου
 • Σύνδεση φωτογραφικής μηχανής ή βιντεοκάμερας και προβολή αποθηκευμένου περιεχομένου
 • Προδιαγραφές σήματος βίντεο υπολογιστή
[65] Χρήση της τηλεόρασης με άλλες συσκευές | Υπολογιστές, φωτογραφικές μηχανές και βιντεοκάμερες

Σύνδεση ενός υπολογιστή και προβολή αποθηκευμένου περιεχομένου

Για να συνδέσετε έναν υπολογιστή

Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο HDMI, για να συνδέσετε τον υπολογιστή σας στην τηλεόραση.

Illustration of the connection method
 1. Υπολογιστής
 2. Καλώδιο HDMI (δεν παρέχεται)*

* Χρησιμοποιήστε απαραιτήτως ένα εγκεκριμένο καλώδιο HIGH SPEED HDMI που φέρει το λογότυπο HDMI.

Για να ελέγξετε τις προδιαγραφές σήματος βίντεο

 • Προδιαγραφές σήματος βίντεο υπολογιστή

Για να προβάλετε περιεχόμενο που είναι αποθηκευμένο σε έναν υπολογιστή

Αφού συνδέσετε τον υπολογιστή, πιέστε το κουμπί HOME και, στη συνέχεια, επιλέξτε την είσοδο στην οποία είναι συνδεδεμένος ο υπολογιστής.

Για να ελέγξετε τις υποστηριζόμενες μορφές αρχείων

 • Υποστηριζόμενα αρχεία και μορφές

Σημείωση

 • Για βέλτιστη ποιότητα εικόνας, συνιστάται η ρύθμιση του υπολογιστή για την έξοδο των σημάτων βίντεο σύμφωνα με μία από τις ρυθμίσεις που παρατίθενται στη λίστα "Προδιαγραφές σήματος βίντεο υπολογιστή".
 • Ανάλογα με την κατάσταση σύνδεσης, η εικόνα μπορεί να είναι θολή ή να εμφανίζονται κηλίδες. Σε αυτήν την περίπτωση, αλλάξτε τις ρυθμίσεις του υπολογιστή και επιλέξτε ένα άλλο σήμα εισόδου από τη λίστα "Προδιαγραφές σήματος βίντεο υπολογιστή".
[66] Χρήση της τηλεόρασης με άλλες συσκευές | Υπολογιστές, φωτογραφικές μηχανές και βιντεοκάμερες

Σύνδεση φωτογραφικής μηχανής ή βιντεοκάμερας και προβολή αποθηκευμένου περιεχομένου

Για να συνδέσετε μια φωτογραφική μηχανή ή βιντεοκάμερα

Συνδέστε την ψηφιακή φωτογραφική μηχανή ή την βιντεοκάμερα της Sony χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο HDMI. Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο με βύσμα HDMI mini για τη σύνδεση στην ψηφιακή φωτογραφική μηχανή/βιντεοκάμερα και ένα τυπικό βύσμα HDMI για τη σύνδεση στην τηλεόραση.

Illustration of the connection method
 1. Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή
 2. Βιντεοκάμερα
 3. Καλώδιο HDMI (δεν παρέχεται)*

* Χρησιμοποιήστε απαραιτήτως ένα εγκεκριμένο καλώδιο HIGH SPEED HDMI που φέρει το λογότυπο HDMI.

Για να προβάλετε περιεχόμενο που είναι αποθηκευμένο σε μια ψηφιακή φωτογραφική μηχανή/βιντεοκάμερα

 1. Μετά τη σύνδεση της ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής/βιντεοκάμερας, ενεργοποιήστε την.
 2. Πιέστε το κουμπί (Επιλογή εισόδου) επανειλημμένα, για να επιλέξετε τη συνδεδεμένη ψηφιακή φωτογραφική μηχανή/βιντεοκάμερα.
 3. Ξεκινήστε την αναπαραγωγή στη συνδεδεμένη ψηφιακή φωτογραφική μηχανή/βιντεοκάμερα.

Για να ελέγξετε τις υποστηριζόμενες μορφές αρχείων

 • Υποστηριζόμενα αρχεία και μορφές

Υπόδειξη

 • Εάν συνδέσετε μια συσκευή που είναι συμβατή με BRAVIA Sync, μπορείτε να τη χειριστείτε χρησιμοποιώντας απλώς το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι συμβατή με BRAVIA Sync. Ορισμένες συσκευές ενδέχεται να μην είναι συμβατές με BRAVIA Sync, ακόμα κι αν διαθέτουν υποδοχή HDMI.
[67] Χρήση της τηλεόρασης με άλλες συσκευές | Υπολογιστές, φωτογραφικές μηχανές και βιντεοκάμερες

Προδιαγραφές σήματος βίντεο υπολογιστή

(Ανάλυση, Οριζόντια συχνότητα/Κατακόρυφη συχνότητα)

 • 640 x 480, 31,5 kHz/60 Hz
 • 800 x 600, 37,9 kHz/60 Hz
 • 1024 x 768, 48,4 kHz/60 Hz
 • 1152 x 864, 67,5 kHz/75 Hz (Μόνο μοντέλα 2K Full HD ή μοντέλα 4K)
 • 1280 x 1024, 64,0 kHz/60 Hz (Μόνο μοντέλα 2K Full HD ή μοντέλα 4K)
 • 1600 x 900, 56,0 kHz/60 Hz (Μόνο μοντέλα 2K Full HD ή μοντέλα 4K)
 • 1680 x 1050, 65,3 kHz/60 Hz (Μόνο μοντέλα 2K Full HD ή μοντέλα 4K)
 • 1920 x 1080, 67,5 kHz/60 Hz (Μόνο μοντέλα 2K Full HD ή μοντέλα 4K)*

* Ο χρονισμός 1080p, όταν εφαρμόζεται στην είσοδο HDMI, θα θεωρείται χρονισμός βίντεο και όχι χρονισμός υπολογιστή. Αυτό θα επηρεάσει τις ρυθμίσεις [Οθόνη] στο στοιχείο [Οθόνη και ήχος]. Για να προβάλετε περιεχόμενο του υπολογιστή, ορίστε το στοιχείο [Λειτουργία ευρείας οθόνης] στην επιλογή [Πλήρες] και το στοιχείο [Περιοχή Προβολής] στην επιλογή [Full pixel] (μοντέλα 2K) ή [+1] (μοντέλα 4K). (Το στοιχείο [Περιοχή Προβολής] μπορεί να διαμορφωθεί μόνο όταν το στοιχείο [Αυτόματη Προβολή] είναι απενεργοποιημένο).

Άλλα σήματα εισόδου βίντεο

Οι ακόλουθες μορφές βίντεο μπορούν να προβληθούν ανάλογα με τις προδιαγραφές του υπολογιστή σας.

 • 480p, 480i
 • 576p*1, 576i*1
 • 720/24p
 • 720p/30 Hz, 720p/50 Hz*1, 720p/60 Hz
 • 1080i/50 Hz*1, 1080i/60 Hz
 • 1080/24p
 • 1080p/30 Hz, 1080p/50 Hz*1, 1080p/60 Hz
 • 3840 x 2160p/24Hz, 3840 x 2160p/25Hz*1, 3840 x 2160p/30Hz (μόνο μοντέλα 4K)
 • 3840 x 2160p/50Hz*1*3, 3840 x 2160p/60Hz*3 (μόνο μοντέλα 4K)
 • 4096 x 2160p/24Hz*2 (μόνο μοντέλα 4K)
 • 4096 x 2160p/50Hz*1*2*3, 4096 x 2160p/60Hz*2*3 (μόνο μοντέλα 4K)

*1 Δεν υποστηρίζεται ανάλογα με την περιοχή/τη χώρα σας.

*2 Όταν η είσοδος είναι 4096 x 2160p και το στοιχείο [Λειτουργία ευρείας οθόνης] έχει οριστεί σε [Κανονικό], η ανάλυση προβάλλεται ως 3840 x 2160p.
Για προβολή σε 4096 x 2160p, ρυθμίστε το στοιχείο [Λειτουργία ευρείας οθόνης] σε [Πλήρες 1] ή [Πλήρες 2].

*3 Υποστηρίζεται μόνο από HDMI 2/3 ανάλογα με το μοντέλο σας.

Σημείωση

 • Η έξοδος 1920 x 1080/60 Hz ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τον υπολογιστή σας. Ακόμα κι αν επιλέξετε την έξοδο 1920 x 1080/60 Hz, το πραγματικό σήμα εξόδου ενδέχεται να διαφέρει. Σε αυτήν την περίπτωση, αλλάξτε τις ρυθμίσεις του υπολογιστή και ρυθμίστε τον υπολογιστή ώστε να χρησιμοποιεί διαφορετικό σήμα βίντεο.
[68] Χρήση της τηλεόρασης με άλλες συσκευές

Ηχοσύστημα

 • Εξαγωγή ήχου από ηχοσύστημα
 • Σύνδεση ενός ηχοσυστήματος
 • Ρύθμιση ενός ηχοσυστήματος
[69] Χρήση της τηλεόρασης με άλλες συσκευές | Ηχοσύστημα

Εξαγωγή ήχου από ηχοσύστημα

Μπορείτε να συνδέσετε ηχοσυστήματα όπως δέκτες εικόνας/ήχου ή μπάρες ηχείων στην τηλεόραση. Επιλέξτε μία από τις παρακάτω μεθόδους σύνδεσης ανάλογα με τις προδιαγραφές του ηχοσυστήματος που θέλετε να συνδέσετε.

 • Σύνδεση με καλώδιο HDMI (Για λεπτομέρειες, διαβάστε προσεκτικά την ενότητα "Σύνδεση με καλώδιο HDMI" παρακάτω)
 • Σύνδεση με οπτικό ψηφιακό καλώδιο
 • Σύνδεση με καλώδιο ήχου

Για μεθόδους σύνδεσης, ανατρέξτε στη σελίδα Σύνδεση ενός ηχοσυστήματος.

Σημείωση

 • Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών της συσκευής που θα συνδεθεί.

Σύνδεση με καλώδιο HDMI

Αυτή η συσκευή υποστηρίζει Audio Return Channel (ARC). Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα καλώδιο HDMI για την έξοδο ήχου από ηχοσυστήματα που υποστηρίζουν ARC.

Για μεθόδους σύνδεσης, ανατρέξτε στη σελίδα Σύνδεση ενός ηχοσυστήματος.

Σημείωση

 • Η θέση της υποδοχής HDMI που υποστηρίζει ARC διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο σας. Ανατρέξτε στο παρεχόμενο εγχειρίδιο αναφοράς.
[70] Χρήση της τηλεόρασης με άλλες συσκευές | Ηχοσύστημα

Σύνδεση ενός ηχοσυστήματος

Ανατρέξτε στις παρακάτω εικόνες, για να συνδέσετε ένα ηχοσύστημα όπως ένας δέκτης εικόνας/ήχου ή μια μπάρα ηχείων.

Σημείωση

 • Οι διαθέσιμες υποδοχές εξαρτώνται από το μοντέλο/την περιοχή/τη χώρα σας.

Σύνδεση HDMI (υποστηρίζει ARC)

 1. Συνδέστε την τηλεόραση και το ηχοσύστημα με ένα καλώδιο HDMI.
  Συνδέστε το στην υποδοχή εισόδου HDMI της τηλεόρασης με την ένδειξη "ARC".
  Illustration of the connection method
  1. Δέκτης εικόνας/ήχου ή μπάρα ηχείων
  2. Καλώδιο HDMI (δεν παρέχεται)*

  * Συνιστάται η χρήση εγκεκριμένων καλωδίων Καλώδιο(α) υψηλής ταχύτητας Premium HDMI που φέρουν το λογότυπο HDMI.

 2. Ρύθμιση ενός ηχοσυστήματος

Σύνδεση οπτικού ψηφιακού καλωδίου

 1. Συνδέστε την τηλεόραση και το ηχοσύστημα με ένα οπτικό ψηφιακό καλώδιο.
  Συνδέστε το στην υποδοχή οπτικής ψηφιακής εισόδου του ηχοσυστήματος.
  Illustration of the connection method
  1. Δέκτης εικόνας/ήχου ή μπάρα ηχείων
  2. Οπτικό καλώδιο ήχου (δεν παρέχεται)
 2. Ρύθμιση ενός ηχοσυστήματος

Σύνδεση καλωδίου ήχου

 1. Συνδέστε την τηλεόραση και το ηχοσύστημα με ένα καλώδιο αναλογικού ήχου stereo σε RCA.
  Συνδέστε το στην υποδοχή εισόδου ήχου του ηχοσυστήματος.
  Illustration of the connection method
  1. Δέκτης εικόνας/ήχου ή μπάρα ηχείων
  2. Καλώδιο ήχου (δεν παρέχεται)
 2. Ρύθμιση ενός ηχοσυστήματος

Υπόδειξη

 • Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την τοποθεσία web υποστήριξης της Sony.
  Τοποθεσία υποστήριξης
[71] Χρήση της τηλεόρασης με άλλες συσκευές | Ηχοσύστημα

Ρύθμιση ενός ηχοσυστήματος

Μετά από τη σύνδεση ενός ηχοσυστήματος στην τηλεόραση, ρυθμίστε την έξοδο ήχου της τηλεόρασης από το ηχοσύστημα.

Ρύθμιση ενός ηχοσυστήματος που είναι συνδεδεμένο με καλώδιο HDMI ή οπτικό ψηφιακό καλώδιο

 1. Αφού συνδέσετε την τηλεόρασή στο ηχοσύστημά σας, πιέστε το κουμπί ACTION MENU και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Ηχεία] — [Ηχοσύστημα].
 2. Ενεργοποιήστε το συνδεδεμένο ηχοσύστημα και, στη συνέχεια, ρυθμίστε την ένταση του ήχου.
  Εάν συνδέσετε μια συσκευή που είναι συμβατή με BRAVIA Sync μέσω σύνδεσης HDMI, μπορείτε να τη χειριστείτε χρησιμοποιώντας απλώς το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης.

Σημείωση

 • Πρέπει να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις [Ψηφιακή έξοδος ήχου] σύμφωνα με το ηχοσύστημά σας. Πιέστε το κουμπί HOME και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Ρυθμίσεις] — [Οθόνη και ήχος] — [Έξοδος ήχου] — [Ψηφιακή έξοδος ήχου].
 • Αν το ηχοσύστημα δεν είναι συμβατό με Dolby Digital ή DTS, ορίστε το στοιχείο [Ρυθμίσεις] — [Οθόνη και ήχος] — [Έξοδος ήχου] — [Ψηφιακή έξοδος ήχου] στην επιλογή [PCM].

Υπόδειξη

 • Αν συγκεκριμένο ηχοσύστημα είναι συνδεδεμένο με καλώδιο HDMI, μπορείτε να ρυθμίσετε τον χρονισμό εξόδου της εικόνας και του ήχου.
  • Προσαρμογή της ρύθμισης συγχρονισμού ήχου/εικόνας
  Για λεπτομέρειες σχετικά με τα μοντέλα που υποστηρίζουν αυτήν τη δυνατότητα, ανατρέξτε στην τοποθεσία υποστήριξης.
  • Τοποθεσία υποστήριξης

Ρύθμιση ενός ηχοσυστήματος που είναι συνδεδεμένο με καλώδιο ήχου

 1. Αφού συνδέσετε την τηλεόραση στο ηχοσύστημά σας, πιέστε το κουμπί HOME και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Ρυθμίσεις] — [Οθόνη και ήχος] — [Έξοδος ήχου] — [Ακουστικά/Έξοδος ήχου] — [Έξοδος ήχου (Σταθερό)].
 2. Ενεργοποιήστε το συνδεδεμένο ηχοσύστημα και, στη συνέχεια, ρυθμίστε την ένταση του ήχου.

Σημείωση

 • Αν το ηχοσύστημα δεν είναι συμβατό με Dolby Digital ή DTS, ορίστε το στοιχείο [Ρυθμίσεις] — [Οθόνη και ήχος] — [Έξοδος ήχου] — [Ψηφιακή έξοδος ήχου] στην επιλογή [PCM].

Υπόδειξη

 • Όταν χρησιμοποιείτε ένα εξωτερικό ηχοσύστημα, μπορείτε να χειρίζεστε την έξοδο του ήχου της τηλεόρασης χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης, αν το στοιχείο [Ακουστικά/Έξοδος ήχου] έχει οριστεί στην επιλογή [Έξοδος ήχου (Μεταβλητό)]. Πιέστε το κουμπί HOME και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Ρυθμίσεις] — [Οθόνη και ήχος] — [Έξοδος ήχου] — [Ακουστικά/Έξοδος ήχου] — [Έξοδος ήχου (Μεταβλητό)].
 • Όταν συνδέσετε ένα subwoofer, πιέστε το κουμπί HOME και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Ρυθμίσεις] — [Οθόνη και ήχος] — [Έξοδος ήχου] — [Ακουστικά/Έξοδος ήχου] — [Subwoofer].
[72] Χρήση της τηλεόρασης με άλλες συσκευές

Συσκευές Bluetooth

 • Σύνδεση συσκευής Bluetooth
 • Προσαρμογή της ρύθμισης συγχρονισμού ήχου/εικόνας
 • Υποστηριζόμενα προφίλ Bluetooth
[73] Χρήση της τηλεόρασης με άλλες συσκευές | Συσκευές Bluetooth

Σύνδεση συσκευής Bluetooth

Για να αντιστοιχίσετε την τηλεόραση με μια συσκευή Bluetooth

Μόνο για μοντέλα που υποστηρίζουν Bluetooth A2DP που μπορούν να χρησιμοποιήσουν συσκευές ήχου Bluetooth όπως ακουστικά ή ηχεία.

Τα μοντέλα που υποστηρίζουν Bluetooth A2DP που υποστηρίζουν συσκευές ήχου Bluetooth έχουν το στοιχείο [Συγχρονισμός ήχου και εικόνας] στην επιλογή [Ρυθμίσεις] — [Οθόνη και ήχος] — [Έξοδος ήχου].

 1. Ενεργοποιήστε τη συσκευή Bluetooth και ρυθμίστε τη στη λειτουργία αντιστοίχισης.
  Για τον τρόπο ρύθμισης της συσκευής Bluetooth στη λειτουργία αντιστοίχισης, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών της συσκευής.
 2. Πιέστε το κουμπί HOME και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Ρυθμίσεις] — [Τηλεχειριστήρια και αξεσουάρ] — [Ρυθμίσεις Bluetooth] — [Προσθήκη συσκευής] για να θέσετε την τηλεόραση σε λειτουργία αντιστοίχισης.
  Θα προβληθεί μια λίστα διαθέσιμων συσκευών Bluetooth.
 3. Επιλέξτε την επιθυμητή συσκευή από τη λίστα και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.
  Αν σας ζητηθεί να εισαγάγετε έναν κωδικό πρόσβασης, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών της συσκευής.
  Αφού ολοκληρωθεί η αντιστοίχιση, η συσκευή συνδέεται στην τηλεόραση.

Για σύνδεση σε μια αντιστοιχισμένη συσκευή Bluetooth

 1. Πιέστε το κουμπί HOME και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Ρυθμίσεις] — [Τηλεχειριστήρια και αξεσουάρ] — [Ρυθμίσεις Bluetooth].
 2. Επιλέξτε μια αντιστοιχισμένη αλλά μη συνδεδεμένη συσκευή από τη λίστα.
 3. Επιλέξτε [Σύνδεση].
[74] Χρήση της τηλεόρασης με άλλες συσκευές | Συσκευές Bluetooth

Προσαρμογή της ρύθμισης συγχρονισμού ήχου/εικόνας

Αν είναι συνδεδεμένη μια συσκευή ήχου Bluetooth, ενδέχεται να υπάρχει μια καθυστέρηση μεταξύ εικόνας και ήχου λόγω των ιδιοτήτων του Bluetooth. Μπορείτε να ρυθμίσετε την καθυστέρηση μεταξύ εικόνας και ήχου με τη ρύθμιση Συγχρονισμός ήχου και εικόνας. (Μόνο για μοντέλα που υποστηρίζουν Bluetooth A2DP που μπορούν να χρησιμοποιήσουν συσκευές ήχου Bluetooth).

Τα μοντέλα που υποστηρίζουν Bluetooth A2DP που υποστηρίζουν συσκευές ήχου Bluetooth έχουν το στοιχείο [Συγχρονισμός ήχου και εικόνας] στην επιλογή [Ρυθμίσεις] — [Οθόνη και ήχος] — [Έξοδος ήχου].

 1. Πιέστε το κουμπί HOME και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Ρυθμίσεις] — [Οθόνη και ήχος] — [Έξοδος ήχου] — [Συγχρονισμός ήχου και εικόνας] — την επιθυμητή επιλογή.

Υπόδειξη

 • Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε τον χρονισμό εξόδου της εικόνας και του ήχου, αν συγκεκριμένο ηχοσύστημα είναι συνδεδεμένο με καλώδιο HDMI. Για λεπτομέρειες σχετικά με τα μοντέλα που υποστηρίζουν αυτήν τη δυνατότητα, ανατρέξτε στην τοποθεσία υποστήριξης.
  • Τοποθεσία υποστήριξης

Σημείωση

 • Ανάλογα με τη συνδεδεμένη συσκευή ήχου Bluetooth, η εικόνα και ο ήχος ενδέχεται να μην ταιριάζουν ακόμα και αν η ρύθμιση [Συγχρονισμός ήχου και εικόνας] έχει οριστεί σε [Ναι] ή [Αυτόμ.].
 • Για να αποτρέψετε την τηλεόραση να προβάλλει μια μαύρη οθόνη αμέσως αφού την ενεργοποιήσετε όταν μια μπάρα ηχείων είναι συνδεδεμένη ασύρματα (Bluetooth), ορίστε τη ρύθμιση [Συγχρονισμός ήχου και εικόνας] σε [Ναι].
 • Αν το στοιχείο [Λειτουργία Εικόνας] έχει οριστεί σε μία από τις παρακάτω επιλογές, ο χρονισμός εξόδου της εικόνας και του ήχου δεν ρυθμίζεται ακόμα και όταν η ρύθμιση [Συγχρονισμός ήχου και εικόνας] έχει οριστεί σε [Αυτόμ.].
  • [Παιχν]
  • [Γραφικά]
  • [Φωτο‑Ζωηρή]
  • [Φωτο‑Κανονική]
  • [Φωτο‑Χρήστης]
  Για να ρυθμίσετε την επιλογή [Συγχρονισμός ήχου και εικόνας] όταν βρίσκεστε σε οποιαδήποτε από αυτές τις λειτουργίες, επιλέξτε [Ναι].
 • Η απόκριση της τηλεόρασης όταν παίζετε βιντεοπαιχνίδια μπορεί να είναι πιο αργή λόγω της ρύθμισης [Συγχρονισμός ήχου και εικόνας] η οποία προσθέτει μια καθυστέρηση στο χρονισμό εξόδου της εικόνας. Για παιχνίδια που εξαρτώνται από το χρόνο απόκρισης, δεν συνιστάται η χρήση συσκευής Bluetooth, αλλά η χρήση των ηχείων της τηλεόρασης ή μιας μπάρας ηχείων με ενσύρματη (καλώδιο HDMI /οπτικό ψηφιακό καλώδιο) σύνδεση.
[75] Χρήση της τηλεόρασης με άλλες συσκευές | Συσκευές Bluetooth

Υποστηριζόμενα προφίλ Bluetooth

Η τηλεόραση υποστηρίζει τα παρακάτω προφίλ:

 • HID (Human Interface Device Profile)
 • HOGP (HID over GATT Profile)
 • A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)*
 • AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile)*
 • 3DSP (3D Synchronization Profile)*
 • SPP (Serial Port Profile)

* Η διαθεσιμότητα εξαρτάται από το μοντέλο/την περιοχή/τη χώρα σας.

Τα μοντέλα που υποστηρίζουν A2DP και AVRCP έχουν το στοιχείο [Συγχρονισμός ήχου και εικόνας] στην επιλογή [Ρυθμίσεις] — [Οθόνη και ήχος] — [Έξοδος ήχου].

[76] Χρήση της τηλεόρασης με άλλες συσκευές

Ασύρματο subwoofer της Sony (προαιρετικό) (μόνο μοντέλα που υποστηρίζουν ασύρματο subwoofer της Sony)

 • Σύνδεση ασύρματου subwoofer (προαιρετικό)
 • Προσαρμογή ρυθμίσεων σχετικών με το ασύρματο subwoofer (προαιρετικό)
[77] Χρήση της τηλεόρασης με άλλες συσκευές | Ασύρματο subwoofer της Sony (προαιρετικό) (μόνο μοντέλα που υποστηρίζουν ασύρματο subwoofer της Sony)

Σύνδεση ασύρματου subwoofer (προαιρετικό)

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το προαιρετικό Ασύρματο Subwoofer SWF-BR100, για να ενισχύσετε την απόκριση μπάσων του ήχου της τηλεόρασης.

Η διαθεσιμότητα αυτής της δυνατότητας εξαρτάται από το μοντέλο/την περιοχή/τη χώρα σας.
Οι τηλεοράσεις που υποστηρίζουν Ασύρματο Subwoofer αναγράφουν "SWF-BR100" στην ενότητα προδιαγραφών στο έγγραφο Οδηγός αναφοράς.

Illustration of the connection method
 1. Ασύρματος πομποδέκτης
 2. Ασύρματο Subwoofer SWF-BR100
 3. Καλώδιο ήχου
 1. Συνδέστε το καλώδιο ήχου (παρέχεται) στον Ασύρματο πομποδέκτη.
 2. Συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου ήχου στην υποδοχή AUDIO OUT / (Ακουστικά) της τηλεόρασης.
 3. Συνδέστε τον Ασύρματο πομποδέκτη στη θύρα USB της τηλεόρασης.
  Το στοιχείο [Ακουστικά/Έξοδος ήχου] ρυθμίζεται αυτόματα στην επιλογή [Subwoofer].
 4. Τοποθετήστε το Ασύρματο Subwoofer στη θέση του και συνδέστε το στο ρεύμα.
  Σας συνιστούμε να τοποθετήσετε το Ασύρματο Subwoofer όσο το δυνατόν πιο κοντά στην τηλεόραση.

Υπόδειξη

 • Όταν ο Ασύρματος πομποδέκτης αποσυνδεθεί, το στοιχείο [Ακουστικά/Έξοδος ήχου] θα επανέλθει αυτόματα στην αρχική του ρύθμιση.
 • Για λεπτομέρειες σχετικά με τη ρύθμιση του Ασύρματου Subwoofer, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών που παρέχεται με το Ασύρματο Subwoofer.
[78] Χρήση της τηλεόρασης με άλλες συσκευές | Ασύρματο subwoofer της Sony (προαιρετικό) (μόνο μοντέλα που υποστηρίζουν ασύρματο subwoofer της Sony)

Προσαρμογή ρυθμίσεων σχετικών με το ασύρματο subwoofer (προαιρετικό)

Τα μοντέλα της Sony που υποστηρίζουν ασύρματο subwoofer έχουν το στοιχείο [Ισχύς ασύρματου Subwoofer] στην επιλογή [Ρυθμίσεις] — [Οθόνη και ήχος] — [Έξοδος ήχου].

Οι ρυθμίσεις ήχου του Ασύρματου Subwoofer είναι ήδη ρυθμισμένες στις συνιστώμενες τιμές για την τηλεόρασή σας. Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες, για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις ανάλογα με τις προτιμήσεις σας.

 1. Πιέστε το κουμπί HOME και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Ρυθμίσεις] — [Οθόνη και ήχος] — [Έξοδος ήχου] — [Ασύρματο Subwoofer].

Διαθέσιμες επιλογές

[Επίπεδο ασύρματου Subwoofer]
Προσαρμόζει το επίπεδο έντασης του Ασύρματου Subwoofer.
[Συχνότητα αποκοπής (50‑200Hz)]
Προσαρμόζει τη συχνότητα αποκοπής του Ασύρματου Subwoofer. Όλες οι συχνότητες κάτω από τη συχνότητα αποκοπής εξάγονται στο Ασύρματο Subwoofer.
[Φάση]
Ρυθμίζει την πολικότητα φάσης. Επιλέξτε τη ρύθμιση ανάλογα με τις προτιμήσεις σας.
[Συγχρονισμός ασύρματου Subwoofer]
Προσαρμόζει τη χρονική καθυστέρηση του ήχου του Ασύρματου Subwoofer. Αν ο ήχος που παράγεται από το Ασύρματο Subwoofer είναι καθυστερημένος, χρησιμοποιήστε το [+], ενώ αν προηγείται, χρησιμοποιήστε το [-].
[Επαναφορά ρυθμίσεων ασύρματου Subwoofer]
Επαναφέρει τις ρυθμίσεις του Ασύρματου Subwoofer στις αρχικές τους τιμές.

Για να ρυθμίσετε τη μέθοδο ελέγχου ισχύος του Ασύρματου Subwoofer

 1. Πιέστε το κουμπί HOME και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Ρυθμίσεις] — [Οθόνη και ήχος] — [Έξοδος ήχου] — [Ισχύς ασύρματου Subwoofer].
[79] Χρήση της τηλεόρασης με άλλες συσκευές

Συσκευές που είναι συμβατές με τη λειτουργία BRAVIA Sync

 • Επισκόπηση λειτουργίας BRAVIA Sync
 • Χρήση λειτουργιών που είναι διαθέσιμες για συσκευές συμβατές με τη λειτουργία BRAVIA Sync
 • Προσαρμογή των ρυθμίσεων της λειτουργίας BRAVIA Sync
[80] Χρήση της τηλεόρασης με άλλες συσκευές | Συσκευές που είναι συμβατές με τη λειτουργία BRAVIA Sync

Επισκόπηση λειτουργίας BRAVIA Sync

Αν έχετε συνδέσει μια συσκευή συμβατή με BRAVIA Sync (π.χ. συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray, δέκτης εικόνας/ήχου) με καλώδιο HDMI, μπορείτε να χειριστείτε τη συσκευή με το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης.

Illustration of operating a BRAVIA Sync-compatible device
[81] Χρήση της τηλεόρασης με άλλες συσκευές | Συσκευές που είναι συμβατές με τη λειτουργία BRAVIA Sync

Χρήση λειτουργιών που είναι διαθέσιμες για συσκευές συμβατές με τη λειτουργία BRAVIA Sync

Το [Sync Menu] χρησιμοποιείται κυρίως για το χειρισμό συσκευών συμβατών με BRAVIA Sync από την τηλεόραση.
Πιέστε το κουμπί ACTION MENU και επιλέξτε [Sync Menu].

Συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray/DVD

 • Ενεργοποιεί αυτόματα τη συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray/DVD και μεταβιβάζει την είσοδο στη συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray/DVD, όταν την επιλέξετε από το Μενού Home ή το Sync Menu.
 • Ενεργοποιεί αυτόματα την τηλεόραση και μεταβιβάζει την είσοδο στη συνδεδεμένη συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray/DVD, όταν η συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray/DVD ξεκινήσει την αναπαραγωγή.
 • Απενεργοποιεί αυτόματα τη συνδεδεμένη συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray/DVD, όταν απενεργοποιείτε την τηλεόραση.
 • Ελέγχει το χειρισμό του μενού (κουμπιά (Επάνω) / (Κάτω) / (Αριστερά) / (Δεξιά)), την αναπαραγωγή (π.χ. κουμπί (Αναπαραγωγή)) και την επιλογή καναλιών της συνδεδεμένης συσκευής αναπαραγωγής Blu-ray/DVD μέσω του τηλεχειριστηρίου της τηλεόρασης.

Δέκτης εικόνας/ήχου

 • Ενεργοποιεί αυτόματα τον συνδεδεμένο δέκτη εικόνας/ήχου και μεταβιβάζει την έξοδο ήχου από το ηχείο της τηλεόρασης στο ηχοσύστημα, όταν ενεργοποιείτε την τηλεόραση. Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο εάν έχετε προηγουμένως χρησιμοποιήσει τον δέκτη εικόνας/ήχου για την έξοδο του ήχου της τηλεόρασης.
 • Όταν ενεργοποιείται η τηλεόραση αυτόματα ενεργοποιείται ο Δέκτης εικόνας/ήχου και μεταβιβάζεται ο ήχος σε αυτόν.
 • Όταν απενεργοποιείται η τηλεόραση αυτόματα απενεργοποιείται ο συνδεδεμένος δέκτης εικόνας/ήχου.
 • Προσαρμόζει την ένταση ήχου (κουμπιά (Ένταση ήχου) +/–) και θέτει τον ήχο του συνδεδεμένου δέκτη εικόνας/ήχου σε σίγαση (κουμπί (Σίγαση)) μέσω του τηλεχειριστηρίου της τηλεόρασης.

Βιντεοκάμερα

 • Ενεργοποιεί αυτόματα την τηλεόραση και μεταβιβάζει την είσοδο στη συνδεδεμένη βιντεοκάμερα όταν αυτή ενεργοποιείται.
 • Απενεργοποιεί αυτόματα τη συνδεδεμένη βιντεοκάμερα, όταν απενεργοποιείτε την τηλεόραση.
 • Ελέγχει το χειρισμό του μενού (κουμπιά (Επάνω) / (Κάτω) / (Αριστερά) / (Δεξιά)), την αναπαραγωγή (π.χ. κουμπί (Αναπαραγωγή)) της συνδεδεμένης βιντεοκάμερας μέσω του τηλεχειριστηρίου της τηλεόρασης.

Σημείωση

 • Ο έλεγχος "Έλεγχος λειτουργίας BRAVIA Sync" (BRAVIA Sync) είναι διαθέσιμος μόνο για συνδεδεμένες συσκευές που είναι συμβατές με BRAVIA Sync και φέρουν το λογότυπο BRAVIA Sync.
[82] Χρήση της τηλεόρασης με άλλες συσκευές | Συσκευές που είναι συμβατές με τη λειτουργία BRAVIA Sync

Προσαρμογή των ρυθμίσεων της λειτουργίας BRAVIA Sync

 1. Ενεργοποιήστε τη συνδεδεμένη συσκευή.
 2. Για να ενεργοποιήσετε την επιλογή [Έλεγχος λειτουργίας BRAVIA Sync], πιέστε το κουμπί HOME και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Ρυθμίσεις] — [Παρακολούθηση TV] — [Εξωτερικές είσοδοι] — [Ρυθμίσεις BRAVIA Sync] — [Έλεγχος λειτουργίας BRAVIA Sync].
 3. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία BRAVIA Sync στη συνδεδεμένη συσκευή.
  Όταν έχει συνδεθεί και ενεργοποιηθεί μια συγκεκριμένη συσκευή της Sony που είναι συμβατή με BRAVIA Sync και το στοιχείο [Έλεγχος λειτουργίας BRAVIA Sync] είναι ενεργοποιημένο, η λειτουργία BRAVIA Sync ενεργοποιείται αυτόματα σε αυτήν τη συσκευή. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών της συνδεδεμένης συσκευής.

Διαθέσιμες επιλογές

Παρακάτω παρατίθενται οι διαθέσιμες επιλογές. (Οι επιλογές διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο/την περιοχή/τη χώρα σας).

[Αυτόματη απενεργοποίηση συσκευών]
Αν είναι απενεργοποιημένη, η συνδεδεμένη συσκευή δεν απενεργοποιείται αυτόματα όταν απενεργοποιείται η τηλεόραση.
[Αυτόματη ενεργοποίηση τηλεόρασης]
Αν είναι απενεργοποιημένη, η τηλεόραση δεν ενεργοποιείται αυτόματα όταν ενεργοποιείται η συνδεδεμένη συσκευή.
[Λίστα συσκευών BRAVIA Sync]
Εμφανίζει τη λίστα των συσκευών BRAVIA Sync.
[Πλήκτρα ελέγχου συσκευής]
Σας επιτρέπει να ορίσετε τα κουμπιά για τον έλεγχο μιας συνδεδεμένης συσκευής HDMI.

Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Sync Menu

 1. Πιέστε το κουμπί ACTION MENU, επιλέξτε το στοιχείο Sync Menu και επιλέξτε το επιθυμητό στοιχείο στην επιλογή Sync Menu.

Υπόδειξη

 • Στις ακόλουθες περιπτώσεις εμφανίζεται ένα μήνυμα στην οθόνη της τηλεόρασης όταν επιλέγετε Sync Menu.
  • Μια συσκευή HDMI δεν είναι συνδεδεμένη.
  • Το στοιχείο [Έλεγχος λειτουργίας BRAVIA Sync] είναι απενεργοποιημένο.
[83] Χρήση της τηλεόρασης με άλλες συσκευές

Προβολή εικόνων σε 4K από συμβατές συσκευές (μόνο μοντέλα 4K)

 • Προβολή εικόνων σε ανάλυση 4K (μόνο μοντέλα 4K)
 • Ρυθμίσεις για την προβολή εικόνων σε ανάλυση 4K με υψηλότερη ποιότητα (μόνο μοντέλα 4K)
[84] Χρήση της τηλεόρασης με άλλες συσκευές | Προβολή εικόνων σε 4K από συμβατές συσκευές (μόνο μοντέλα 4K)

Προβολή εικόνων σε ανάλυση 4K (μόνο μοντέλα 4K)

Μπορείτε να συνδέσετε μια ψηφιακή φωτογραφική μηχανή/βιντεοκάμερα που υποστηρίζει έξοδο HDMI 4K στην είσοδο HDMI IN της τηλεόρασης, για να προβάλετε φωτογραφίες υψηλής ανάλυσης που είναι αποθηκευμένες στην κάμερα. Μπορείτε επίσης να προβάλλετε φωτογραφίες υψηλής ανάλυσης που είναι αποθηκευμένες σε συνδεδεμένες συσκευές USB ή στο οικιακό σας δίκτυο. Μια εικόνα με ανάλυση 4K ή υψηλότερη μπορεί να προβληθεί σε ανάλυση 4K (3840×2160).

Η διαθεσιμότητα αυτής της λειτουργίας εξαρτάται από την περιοχή/τη χώρα σας.

Illustration of images from various devices displayed on the TV
 1. Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή
 2. Βιντεοκάμερα
 3. Συσκευή USB
 4. Συσκευή δικτύου

Για να προβάλετε εικόνες που είναι αποθηκευμένες σε μια συσκευή USB ή σε μια συσκευή δικτύου σε ανάλυση 4K

 1. Συνδέστε τη συσκευή USB ή τη συσκευή δικτύου στην τηλεόραση.
 2. Πιέστε το κουμπί HOME, επιλέξτε (εικονίδιο Εφαρμογές) από το μενού Home και κατόπιν επιλέξτε το στοιχείο [Αναπαραγωγή πολυμέσων].
  Αν το παρεχόμενο τηλεχειριστήριο έχει κουμπί APPS, μπορείτε να πιέστε το κουμπί APPS.
 3. Επιλέξτε το όνομα της συσκευής USB ή της συσκευής δικτύου.
 4. Επιλέξτε τον φάκελο και κατόπιν επιλέξτε το αρχείο προς αναπαραγωγή.

Για να προβάλετε εικόνες που είναι αποθηκευμένες σε μια ψηφιακή φωτογραφική μηχανή/βιντεοκάμερα

 1. Συνδέστε μια ψηφιακή φωτογραφική μηχανή ή βιντεοκάμερα που υποστηρίζει έξοδο HDMI στην υποδοχή HDMI IN της τηλεόρασης, χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο HDMI.
 2. Πιέστε το κουμπί (Επιλογή εισόδου) επανειλημμένα, για να επιλέξετε τη συνδεδεμένη συσκευή.
 3. Ρυθμίστε τη συνδεδεμένη συσκευή σε έξοδο 4K.
 4. Ξεκινήστε την αναπαραγωγή στη συνδεδεμένη συσκευή.

Για να ελέγξετε τις υποστηριζόμενες μορφές αρχείων

 • Υποστηριζόμενα αρχεία και μορφές

Για να προβάλετε εικόνες σε ανάλυση 4K με υψηλότερη ποιότητα

Για να προβάλετε εικόνες σε ανάλυση 4K με υψηλότερη ποιότητα, μπορείτε να ορίσετε το στοιχείο Μορφή σήματος HDMI στην επιλογή Βελτιωμένη μορφή.

Για πληροφορίες σχετικά με την επιλογή Βελτιωμένη μορφή ή για την αλλαγή των ρυθμίσεων, ανατρέξτε στη σελίδα Ρυθμίσεις για την προβολή εικόνων σε ανάλυση 4K με υψηλότερη ποιότητα (μόνο μοντέλα 4K).

Σημείωση

 • Δεν μπορεί να προβληθεί εικόνα 3D.
 • Αν αλλάξετε την εικόνα πιέζοντας τα κουμπιά (Αριστερά) / (Δεξιά), ίσως να χρειαστεί λίγος χρόνος για να προβληθεί η εικόνα.
[85] Χρήση της τηλεόρασης με άλλες συσκευές | Προβολή εικόνων σε 4K από συμβατές συσκευές (μόνο μοντέλα 4K)

Ρυθμίσεις για την προβολή εικόνων σε ανάλυση 4K με υψηλότερη ποιότητα (μόνο μοντέλα 4K)

Όταν προβάλετε μορφή 4K Υψηλής ποιότητας με την είσοδο HDMI, ορίστε το στοιχείο [Μορφή σήματος HDMI] στην επιλογή [Εξωτερικές είσοδοι].

Μορφή σήματος HDMI

Για να αλλάξετε τη ρύθμιση μορφής σήματος HDMI, πιέστε το κουμπί HOME και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Ρυθμίσεις] — [Παρακολούθηση TV] — [Εξωτερικές είσοδοι] — [Μορφή σήματος HDMI].

Τυπική μορφή
Τυπική μορφή HDMI*1 για κανονική χρήση.
Βελτιωμένη μορφή (HDMI IN 2/3 μόνο)
Μορφή HDMI Υψηλής ποιότητας*1*2. Ορίστε την μόνο όταν χρησιμοποιείτε συσκευές με αντίστοιχη δυνατότητα.

*1 Περιλαμβάνεται HDR (μόνο μοντέλα HDR). Τα μοντέλα HDR έχουν το στοιχείο [Λειτουργία HDR] στην επιλογή [Ρυθμίσεις] — [Οθόνη και ήχος] — [Εικόνα] — [Ρυθμίσεις για προχωρημένους] — [Επιλογές βίντεο].
*2 4K 60p 4:2:0 10 bit, 4:4:4, 4:2:2 κ.λπ.

Σημείωση

 • Όταν χρησιμοποιείτε την επιλογή Βελτιωμένη μορφή, η εικόνα και ο ήχος ενδέχεται να μην εξάγονται σωστά. Σε αυτήν την περίπτωση, συνδέστε τη συσκευή σε θύρα HDMI IN που είναι σε [Τυπική μορφή], ή αλλάξτε τη μορφή σήματος HDMI της θύρας HDMI IN σε [Τυπική μορφή].
 • Ορίστε την επιλογή Βελτιωμένη μορφή μόνο όταν χρησιμοποιείτε συμβατές συσκευές.
 • Όταν βλέπετε εικόνα 4K με Υψηλή ποιότητα, χρησιμοποιήστε ένα Καλώδιο(α) υψηλής ταχύτητας Premium HDMI το οποίο υποστηρίζει ταχύτητες 18 Gbps. Για λεπτομέρειες σχετικά με το Καλώδιο(α) υψηλής ταχύτητας Premium HDMI που υποστηρίζει 18 Gbps, ανατρέξτε στις προδιαγραφές του καλωδίου.
 • Σε μερικά μοντέλα, η μορφή σήματος HDMI των εισόδων HDMI IN 2 και 3 αλλάζει ταυτόχρονα.
[86]

Σύνδεση σε δίκτυο

 • Σύνδεση σε δίκτυο με χρήση καλωδίου LAN
 • Σύνδεση σε δίκτυο με χρήση ασύρματης σύνδεσης
 • Χαρακτηριστικά οικιακού δικτύου
[87] Σύνδεση σε δίκτυο

Σύνδεση σε δίκτυο με χρήση καλωδίου LAN

Σύνδεση σε δίκτυο με χρήση καλωδίου LAN

Μια σύνδεση ενσύρματου LAN σας επιτρέπει να αποκτάτε πρόσβαση στο Internet και στο οικιακό σας δίκτυο.

Βεβαιωθείτε ότι είστε συνδεδεμένοι στο Internet ή στο οικιακό δίκτυο μέσω δρομολογητή.

Υπόδειξη

 • Αν χρησιμοποιείτε μόντεμ με λειτουργίες δρομολογητή, δεν χρειάζεται να ρυθμίσετε ξεχωριστό δρομολογητή. Επικοινωνήστε με την υπηρεσία παροχής υπηρεσιών για πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές του μόντεμ σας.
Illustration of the connection method
 1. Καλώδιο LAN
 2. Υπολογιστής
 3. Δρομολογητής
 4. Μόντεμ
 5. Internet
 1. Ρυθμίστε το δρομολογητή LAN.
  Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών του δρομολογητή LAN ή επικοινωνήστε με το άτομο που ρύθμισε το δίκτυο (διαχειριστής δικτύου).

Σημείωση

 • Οι απαιτούμενες ρυθμίσεις που σχετίζονται με το δίκτυο ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την υπηρεσία παροχής υπηρεσιών Internet ή το δρομολογητή. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στα εγχειρίδια οδηγιών που παραλάβατε από την υπηρεσία παροχής υπηρεσιών Internet ή σε εκείνα που παρέχονται με το δρομολογητή σας. Επίσης, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το άτομο που ρύθμισε το δίκτυο (διαχειριστής δικτύου).
[88] Σύνδεση σε δίκτυο

Σύνδεση σε δίκτυο με χρήση ασύρματης σύνδεσης

 • Σύνδεση της τηλεόρασης στο Internet/Δίκτυο με χρήση του Wi-Fi
 • Σύνδεση της τηλεόρασης, με χρήση του Wi-Fi Direct (δεν απαιτείται ασύρματος δρομολογητής)
[89] Σύνδεση σε δίκτυο | Σύνδεση σε δίκτυο με χρήση ασύρματης σύνδεσης

Σύνδεση της τηλεόρασης στο Internet/Δίκτυο με χρήση του Wi-Fi

Η ενσωματωμένη συσκευή ασύρματου LAN σάς επιτρέπει να συνδέεστε στο Internet και να απολαμβάνετε τα πλεονεκτήματα της δικτύωσης σε ένα περιβάλλον χωρίς καλώδια.

Illustration of the connection method
 1. Υπολογιστής
 2. Ασύρματος δρομολογητής
 3. Μόντεμ
 4. Internet
 1. Ρυθμίστε τον ασύρματο δρομολογητή.
  Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών του ασύρματου δρομολογητή ή επικοινωνήστε με το άτομο που ρύθμισε το δίκτυο (διαχειριστής δικτύου).
 2. Πιέστε το κουμπί HOME και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Ρυθμίσεις] — [Δίκτυο και διαδίκτυο].
 3. Επιλέξτε ένα δίκτυο στο οποίο θέλετε να συνδεθείτε και ορίστε τον κωδικό πρόσβασης.
  Αν η τηλεόρασή σας δεν μπορεί να συνδεθεί στο Internet/Δίκτυο, ανατρέξτε στη σελίδα Η τηλεόραση δεν μπορεί να συνδεθεί στο Internet/Δίκτυο..

Για να απενεργοποιήσετε το ενσωματωμένο ασύρματο LAN

 1. Για να απενεργοποιήσετε την επιλογή [Wi-Fi], πιέστε το κουμπί HOME και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Ρυθμίσεις] — [Δίκτυο και διαδίκτυο] — [Wi-Fi].

Υπόδειξη

 • Για ομαλή ροή βίντεο:
  • Αλλάξτε τη ρύθμιση του ασύρματου δρομολογητή σας σε ένα πρότυπο δικτύωσης υψηλής ταχύτητας όπως το 802.11n, εάν είναι δυνατόν.
   Για λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο αλλαγής της ρύθμισης, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών του ασύρματου δρομολογητή σας ή επικοινωνήστε με το άτομο που ρύθμισε το δίκτυο (διαχειριστής δικτύου).
  • Εάν η παραπάνω διαδικασία δεν επιφέρει καμία βελτίωση, αλλάξτε τη ρύθμιση του ασύρματου δρομολογητή σας στην επιλογή 5GHz, η οποία μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση της ποιότητας ροής βίντεο.
  • Το εύρος ζώνης 5GHz ενδέχεται να μην υποστηρίζεται ανάλογα με την περιοχή/χώρα. Εάν το εύρος ζώνης 5GHz δεν υποστηρίζεται, η τηλεόραση μπορεί να συνδεθεί με έναν ασύρματο δρομολογητή μόνο με χρήση του εύρους ζώνης 2,4GHz.

Σημείωση

 • Οι απαιτούμενες ρυθμίσεις που σχετίζονται με το δίκτυο ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την υπηρεσία παροχής υπηρεσιών Internet ή το δρομολογητή. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στα εγχειρίδια οδηγιών που παραλάβατε από την υπηρεσία παροχής υπηρεσιών Internet ή σε εκείνα που παρέχονται με το δρομολογητή σας. Επίσης, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το άτομο που ρύθμισε το δίκτυο (διαχειριστής δικτύου).
 • Εάν επιλέξετε το στοιχείο [Εμφάνιση κωδικού πρόσβασης] στην οθόνη εισαγωγής κωδικού πρόσβασης, άλλα άτομα ενδέχεται να μπορέσουν να δουν τον εκτεθειμένο κωδικό πρόσβασης.
[90] Σύνδεση σε δίκτυο | Σύνδεση σε δίκτυο με χρήση ασύρματης σύνδεσης

Σύνδεση της τηλεόρασης, με χρήση του Wi-Fi Direct (δεν απαιτείται ασύρματος δρομολογητής)

Μπορείτε να συνδέσετε μια συσκευή στην τηλεόραση ασύρματα, χωρίς τη χρήση ασύρματου δρομολογητή και, στη συνέχεια, να πραγματοποιήσετε συνεχή ροή των βίντεο, των φωτογραφιών και της μουσικής που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή σας απευθείας στην τηλεόραση.

Illustration of content streaming
 1. Πιέστε το κουμπί HOME και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Ρυθμίσεις] — [Δίκτυο και διαδίκτυο] — [Wi‑Fi Direct] — [Ρυθμίσεις Wi‑Fi Direct].
 2. Επιλέξτε το όνομα της τηλεόρασης που εμφανίζεται στην οθόνη της τηλεόρασης με τη συσκευή Wi-Fi Direct.
  Εάν η συσκευή δεν υποστηρίζει Wi-Fi Direct, επιλέξτε το στοιχείο [Εμφάνιση κωδικού πρόσβασης/(SSID) δικτύου].
 3. Χειριστείτε τη συσκευή Wi-Fi Direct/Wi-Fi, για να τη συνδέσετε με την τηλεόραση.
 4. Στείλτε περιεχόμενο από τη συσκευή Wi-Fi Direct/Wi-Fi στην τηλεόραση.
  Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών της συσκευής.

Αν η σύνδεση δεν είναι επιτυχής

Όταν εμφανιστεί η οθόνη αναμονής για τη ρύθμιση Wi-Fi Direct, επιλέξτε [Εμφάνιση κωδικού πρόσβασης/(SSID) δικτύου] και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση.

Για να συνδέσετε μια άλλη συσκευή

Ακολουθήστε τα παραπάνω βήματα για να συνδέσετε συσκευές. Είναι δυνατή η ταυτόχρονη σύνδεση έως και 10 συσκευών. Για να συνδέσετε μια άλλη συσκευή ενώ υπάρχουν ήδη 10 συνδεδεμένες συσκευές, αποσυνδέστε μια συσκευή που δεν χρειάζεστε και, στη συνέχεια, συνδέστε την άλλη συσκευή.

Για να αλλάξετε το όνομα της τηλεόρασης που θα εμφανίζεται στη συνδεδεμένη συσκευή

Πιέστε το κουμπί HOME και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Ρυθμίσεις] — [Προτιμήσεις συσκευής] — [Πληροφορίες] — [Όνομα συσκευής].

Για να εμφανίσετε τις συνδεδεμένες συσκευές/να καταργήσετε καταχωρημένες συσκευές

Πιέστε το κουμπί HOME και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Ρυθμίσεις] — [Δίκτυο και διαδίκτυο] — [Wi‑Fi Direct] — [Εμφάνιση λίστας συσκευών/Διαγραφή].

Για να καταργήσετε την καταχώρηση μιας συσκευής, επιλέξτε τη συσκευή που θέλετε να διαγράψετε από τη λίστα και, στη συνέχεια, πιέστε το κουμπί (Enter). Κατόπιν, επιλέξτε [Ναι] στην οθόνη επιβεβαίωσης.

Για να καταργήσετε την καταχώρηση όλων των συσκευών, επιλέξτε [Διαγραφή όλων] στη λίστα και, στη συνέχεια, [Ναι] στην οθόνη επιβεβαίωσης.

[91] Σύνδεση σε δίκτυο

Χαρακτηριστικά οικιακού δικτύου

 • Προσαρμογή ρυθμίσεων οικιακού δικτύου
 • Αναπαραγωγή περιεχομένου από υπολογιστή
 • Αναπαραγωγή περιεχομένου από διακομιστή πολυμέσων
[92] Σύνδεση σε δίκτυο | Χαρακτηριστικά οικιακού δικτύου

Προσαρμογή ρυθμίσεων οικιακού δικτύου

Μπορείτε να προσαρμόσετε τις παρακάτω ρυθμίσεις οικιακού δικτύου.

Για να ελέγξετε τη σύνδεση διακομιστή

Πιέστε το κουμπί HOME και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Ρυθμίσεις] — [Δίκτυο και διαδίκτυο] — [Ρύθμιση οικιακού δικτύου] — [Διαγνωστικός έλεγχος διακομιστή] — ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να εκτελέσετε διαγνωστικό έλεγχο.

Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία renderer

Πιέστε το κουμπί HOME και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Ρυθμίσεις] — [Δίκτυο και διαδίκτυο] — [Ρύθμιση οικιακού δικτύου] — [Renderer] — την επιθυμητή επιλογή.

[Λειτουργία Renderer]
Ενεργοποιήστε τη λειτουργία renderer.
Μπορείτε να αναπαραγάγετε αρχεία φωτογραφιών/μουσικής/βίντεο που είναι αποθηκευμένα σε μια συσκευή χειρισμού (π.χ. μια ψηφιακή φωτογραφική μηχανή) στην οθόνη της τηλεόρασης, με άμεσο χειρισμό της συσκευής.
[Έλεγχος πρόσβασης στο Renderer]
 • Επιλέξτε [Άδεια αυτόματης πρόσβασης], για να αποκτήσετε αυτόματα πρόσβαση στην τηλεόραση όταν μια συσκευή χειρισμού αποκτά πρόσβαση στην τηλεόραση για πρώτη φορά.
 • Επιλέξτε [Προσαρμοσμένες ρυθμίσεις], για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις άδειας πρόσβασης κάθε συσκευής χειρισμού.

Για να χρησιμοποιήσετε την απομακρυσμένη συσκευή

Πιέστε το κουμπί HOME και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Ρυθμίσεις] — [Δίκτυο και διαδίκτυο] — [Ρυθμίσεις απομακρυσμένης συσκευής] — την επιθυμητή επιλογή.

[Απομακρυσμένος έλεγχος]
Ενεργοποιήστε το χειρισμό της τηλεόρασης από μια καταχωρημένη συσκευή.
[Κατάργηση απομακρυσμένης συσκευής]
Καταργήστε την καταχώρηση μιας συσκευής για να απενεργοποιήσετε το χειρισμό της τηλεόρασης από αυτήν τη συσκευή.
[93] Σύνδεση σε δίκτυο | Χαρακτηριστικά οικιακού δικτύου

Αναπαραγωγή περιεχομένου από υπολογιστή

Μπορείτε να απολαμβάνετε περιεχόμενο (αρχεία φωτογραφιών/μουσικής/βίντεο) που είναι αποθηκευμένο σε μια συσκευή δικτύου που βρίσκεται σε άλλο δωμάτιο, αν συνδέσετε την τηλεόραση στο οικιακό δίκτυο μέσω δρομολογητή.

Illustration of the connection method
 1. Υπολογιστής (Διακομιστής)
 2. Δρομολογητής
 3. Μόντεμ
 4. Internet
 1. Συνδέστε την τηλεόραση στο οικιακό σας δίκτυο.
 2. Πιέστε το κουμπί HOME και επιλέξτε (εικονίδιο Εφαρμογές) από το μενού Home και κατόπιν επιλέξτε το στοιχείο [Αναπαραγωγή πολυμέσων].
  Αν το παρεχόμενο τηλεχειριστήριο έχει κουμπί APPS, μπορείτε να πιέστε το κουμπί APPS.
 3. Επιλέξτε το όνομα της συσκευής δικτύου.
 4. Επιλέξτε τον φάκελο και κατόπιν επιλέξτε το αρχείο προς αναπαραγωγή.

Για να ελέγξετε τις υποστηριζόμενες μορφές αρχείων

 • Υποστηριζόμενα αρχεία και μορφές

Σημείωση

 • Ανάλογα με το αρχείο, η αναπαραγωγή ενδέχεται να μην είναι δυνατή ακόμα και όταν χρησιμοποιούνται οι υποστηριζόμενες μορφές.
[94] Σύνδεση σε δίκτυο | Χαρακτηριστικά οικιακού δικτύου

Αναπαραγωγή περιεχομένου από διακομιστή πολυμέσων

Μπορείτε να αναπαραγάγετε αρχεία φωτογραφιών/μουσικής/βίντεο που είναι αποθηκευμένα σε μια συσκευή χειρισμού (π.χ. μια ψηφιακή φωτογραφική μηχανή) στην οθόνη της τηλεόρασης με άμεσο χειρισμό της συσκευής χειρισμού, αν συνδέσετε την τηλεόραση στο οικιακό δίκτυο μέσω δρομολογητή. Η συσκευή χειρισμού θα πρέπει επίσης να είναι συμβατή με τη λειτουργία renderer.

Illustration of the connection method
 1. Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή (Συσκευή χειρισμού)
 2. Δρομολογητής
 3. Μόντεμ
 4. Internet
 1. Συνδέστε την τηλεόραση στο οικιακό σας δίκτυο.
 2. Χειριστείτε τη συσκευή χειρισμού, για να ξεκινήσετε την αναπαραγωγή περιεχομένου στην οθόνη της τηλεόρασης.
[95]

Ρυθμίσεις

 • Ρύθμιση των παραμέτρων της τηλεόρασης
 • Ρύθμιση χρονοδιακόπτη
[96] Ρυθμίσεις

Ρύθμιση των παραμέτρων της τηλεόρασης

Τα μενού που εμφανίζονται στις ρυθμίσεις τηλεόρασης διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο/την περιοχή/τη χώρα.

 • [Παρακολούθηση TV] Διαμορφώστε ρυθμίσεις όπως για το στοιχείο [Κανάλια].
 • [Οθόνη και ήχος] Διαμορφώστε ρυθμίσεις όπως για τα στοιχεία [Εικόνα] και [Ήχος].
 • [Δίκτυο και διαδίκτυο]
 • [Λογαριασμοί και σύνδεση]
 • [Εφαρμογές]
 • [Προτιμήσεις συσκευής] Διαμορφώστε ρυθμίσεις όπως για τα στοιχεία [Πληκτρολόγιο], [Αρχική οθόνη] και [Προσβα/τητα].
 • [Τηλεχειριστήρια και αξεσουάρ] Διαμορφώστε ρυθμίσεις όπως για τα στοιχεία [Τηλεχειριστήριο] και [Ρυθμίσεις Bluetooth].
 • [Ρυθμίσεις πάνελ για προχωρημένους] (μόνο μοντέλα που διαθέτουν πάνελ OLED)
[97] Ρυθμίσεις | Ρύθμιση των παραμέτρων της τηλεόρασης

[Παρακολούθηση TV]

 1. Πιέστε το κουμπί HOME και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Ρυθμίσεις] — [Παρακολούθηση TV] — την επιθυμητή επιλογή.

Διαθέσιμες επιλογές

[Κανάλια]
Διαμορφώνει τις ρυθμίσεις που σχετίζονται με τη λήψη προγραμμάτων μετάδοσης. Μπορείτε επίσης να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις που σχετίζονται με τη λήψη προγραμμάτων δορυφορικής μετάδοσης.
Για να συντονίσετε ψηφιακά κανάλια
Λήψη ψηφιακών μεταδόσεων
Για να συντονίσετε το δορυφορικό σας πιάτο
Λήψη δορυφορικών μεταδόσεων (μόνο για μοντέλα συμβατά με δορυφορικά προγράμματα)
Για να ταξινομήσετε κανάλια ή να επεξεργαστείτε τη λίστα προγραμμάτων
Ταξινόμηση καναλιών ή επεξεργασία της λίστας προγραμμάτων
[Γονικός έλεγχος]
Ρυθμίζει τις παραμέτρους του κλειδώματος για παιδιά αναφορικά με εκπομπές και άλλα στοιχεία.
[Εξωτερικές είσοδοι]
Διαμορφώνει τις ρυθμίσεις των εξωτερικών εισόδων και της λειτουργίας BRAVIA Sync.
Για λεπτομέρειες σχετικά με τη λειτουργία BRAVIA Sync, ανατρέξτε στην ενότητα Συσκευές που είναι συμβατές με τη λειτουργία BRAVIA Sync.
[Ρύθμιση συσκευής εγγραφής]
Διαμορφώνει τις ρυθμίσεις των συσκευών USB HDD για εγγραφή. (Η επιλογή αυτή ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη ανάλογα με το μοντέλο/την περιοχή/τη χώρα σας).
[98] Ρυθμίσεις | Ρύθμιση των παραμέτρων της τηλεόρασης

[Οθόνη και ήχος]

 1. Πιέστε το κουμπί HOME και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Ρυθμίσεις] — [Οθόνη και ήχος] — την επιθυμητή επιλογή.

Διαθέσιμες επιλογές

[Εικόνα]
Διαμορφώνει τις ρυθμίσεις προβολής που προσαρμόζουν την ποιότητα εικόνας όπως είναι η φωτεινότητα οθόνης.
[Οθόνη]
Προσαρμόζει το μέγεθος και τη θέση της οθόνης.
[Ήχος]
Διαμορφώνει τις ρυθμίσεις που προσαρμόζουν τον ήχο.
[Έξοδος ήχου]
Διαμορφώνει τις ρυθμίσεις επιλογής που σχετίζονται με τα ηχεία.
[99] Ρυθμίσεις | Ρύθμιση των παραμέτρων της τηλεόρασης

[Δίκτυο και διαδίκτυο]

Διαμορφώνει ρυθμίσεις όπως για ασύρματα LAN, ενσύρματα LAN και οικιακά δίκτυα.

[100] Ρυθμίσεις | Ρύθμιση των παραμέτρων της τηλεόρασης

[Λογαριασμοί και σύνδεση]

 1. Πιέστε το κουμπί HOME και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Ρυθμίσεις] — [Λογαριασμοί και σύνδεση] — την επιθυμητή επιλογή.

Διαθέσιμες επιλογές

[Google]
Συγχρονίζει τον καταχωρημένο λογαριασμό Google ή καταργεί το λογαριασμό.
[Προσθήκη λογαριασμού]
Προσθέτει έναν λογαριασμό Google. Μπορείτε να προσθέσετε πολλούς λογαριασμούς Google και να πραγματοποιείτε εναλλαγή μεταξύ τους ανάλογα με την εφαρμογή.
[101] Ρυθμίσεις | Ρύθμιση των παραμέτρων της τηλεόρασης

[Εφαρμογές]

Σας επιτρέπει να διαμορφώνετε ή να διαγράφετε εφαρμογές.

[102] Ρυθμίσεις | Ρύθμιση των παραμέτρων της τηλεόρασης

[Προτιμήσεις συσκευής]

 1. Πιέστε το κουμπί HOME και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Ρυθμίσεις] — [Προτιμήσεις συσκευής] — την επιθυμητή επιλογή.

Διαθέσιμες επιλογές

[Πληροφορίες]
Εμφανίζει πληροφορίες για την τηλεόραση.
[Ημερομηνία και ώρα]
Προσαρμόζει την τρέχουσα ώρα.
[Γλώσσα/Language]
Επιλέγει τη γλώσσα μενού. Η επιλεγμένη γλώσσα μενού ρυθμίζει επίσης τη γλώσσα φωνητικής αναγνώρισης.
[Πληκτρολόγιο]
Ρυθμίζει τις παραμέτρους του πληκτρολογίου οθόνης.
[Ήχος]
Διαμορφώνει τη ρύθμιση [Ήχοι συστήματος].
[Αποθηκευτικός χώρος]
Αλλάζει τις ρυθμίσεις που σχετίζονται με την αποθήκευση δεδομένων.
[Αρχική οθόνη]
Προσαρμόζει τα κανάλια που εμφανίζονται στην [Αρχική οθόνη] και ταξινομεί τις εφαρμογές.
[Google]
Ρυθμίζει τις παραμέτρους αναζήτησης.
[Προφύλαξη οθόνης]
Ρυθμίζει τις παραμέτρους της προφύλαξης οθόνης.
[Τοποθεσία]
Διαμορφώνει τις ρυθμίσεις τοποθεσίας για λήψη της τοποθεσίας χρήστη.
[Ασφάλεια και περιορισμοί]
Διαμορφώνει περιορισμούς όπως να μην επιτρέπει τη χρήση συγκεκριμένων εφαρμογών από παιδιά.
[Προσβα/τητα]
Ρυθμίζει τις παραμέτρους των λειτουργιών προσβασιμότητας και των υπηρεσιών που βοηθούν τους χρήστες να περιηγηθούν στις συσκευές τους με μεγαλύτερη ευκολία.
[Επαναφορά]
Επαναφέρει την τηλεόραση στις προεπιλεγμένες εργοστασιακές ρυθμίσεις.
[LED φωτισμού]
Διαμορφώνει τις ρυθμίσεις [LED φωτισμού]. (Η διαθεσιμότητα αυτής της λειτουργίας εξαρτάται από το μοντέλο.)
[Ισχύς]
Αλλάζει τις ρυθμίσεις που σχετίζονται με την κατανάλωση ενέργειας.
[Αρχική ρύθμιση]
Ρυθμίζει τις βασικές λειτουργίες, όπως το δίκτυο και τα κανάλια για την πρώτη χρήση.
[Ρυθμίσεις λειτουργίας καταστήματος]
Εμπλουτίζει την προβολή για χρήση σε βιτρίνα καταστήματος, με τη ρύθμιση της επιλογής [Λειτουργία Επίδειξης] κ.λπ.

[103] Ρυθμίσεις | Ρύθμιση των παραμέτρων της τηλεόρασης

[Τηλεχειριστήρια και αξεσουάρ]

 1. Πιέστε το κουμπί HOME και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Ρυθμίσεις] — [Τηλεχειριστήρια και αξεσουάρ] — την επιθυμητή επιλογή.

Διαθέσιμες επιλογές

[Ρυθμίσεις Bluetooth]
Ρυθμίζει την καταχώρηση/κατάργηση καταχώρησης των συσκευών Bluetooth.
[Τηλεχειριστήριο]
Ρυθμίζει την αντιστοίχιση του Τηλεχειριστηρίου με φωνητική λειτουργία.
[104] Ρυθμίσεις | Ρύθμιση των παραμέτρων της τηλεόρασης

[Ρυθμίσεις πάνελ για προχωρημένους] (μόνο μοντέλα που διαθέτουν πάνελ OLED)

Αυτές οι επιλογές είναι διαθέσιμες για μοντέλα που διαθέτουν πάνελ OLED και χρησιμοποιούνται για την αποφυγή εμφάνισης ειδώλου.

Αν η ίδια εικόνα προβάλλεται επαναλαμβανόμενα ή για μεγάλα χρονικά διαστήματα, μπορεί να προκληθεί εμφάνιση ειδώλου.
Η τηλεόραση διαθέτει δύο λειτουργίες, τη [Μετακίνηση pixel] και τη [Ανανέωση πάνελ], οι οποίες είναι σχεδιασμένες για τη μείωση της εμφάνισης ειδώλου.

Πιέστε το κουμπί HOME και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Ρυθμίσεις] — [Οθόνη και ήχος] — [Ρυθμίσεις πάνελ για προχωρημένους] — την επιθυμητή επιλογή.

Διαθέσιμες επιλογές

[Μετακίνηση pixel]
Μετακινεί την προβαλλόμενη εικόνα σε τακτά διαστήματα για την αποφυγή εμφάνισης ειδώλου. Υπό κανονικές συνθήκες, χρησιμοποιείτε την τηλεόραση με αυτή την επιλογή ενεργοποιημένη.
[Ανανέωση πάνελ]
Εκτελέστε χειροκίνητα μια Ανανέωση πάνελ μόνο όταν η εμφάνιση ειδώλου είναι εξαιρετικά εμφανής.

Σημείωση

 • Εκτελέστε ανανέωση πάνελ μόνο όταν η εμφάνιση ειδώλου είναι εξαιρετικά εμφανής. Ως οδηγία αναφοράς, πρέπει να εκτελείται μόνο μία φορά ανά έτος. Αποφεύγετε την εκτέλεσή της περισσότερο από μία φορά ανά έτος, καθώς ενδέχεται να επηρεαστεί ο χρόνος ζωής του πάνελ.
 • Η ανανέωση πάνελ χρειάζεται περίπου μία ώρα για να ολοκληρωθεί. Κατά τη διάρκεια της ανανέωσης πάνελ, ενδέχεται να προβληθεί μια λευκή γραμμή στην οθόνη. Αυτό δεν αποτελεί δυσλειτουργία της τηλεόρασης.
 • Εκτελείτε ρυθμίσεις όταν η θερμοκρασία δωματίου είναι μεταξύ 10°C και 40°C. Αν η θερμοκρασία δωματίου είναι εκτός αυτού του εύρους, η ανανέωση πάνελ μπορεί να μην ολοκληρωθεί.
[105] Ρυθμίσεις

Ρύθμιση χρονοδιακόπτη

Για να ρυθμίσετε το χρονοδιακόπτη ενεργοποίησης

Ο χρονοδιακόπτης ενεργοποίησης ενεργοποιεί αυτόματα την τηλεόραση σε συγκεκριμένη ώρα, όπως όταν προβάλλεται ένα πρόγραμμα που θέλετε να παρακολουθήσετε. Επίσης επιτρέπει τη χρήση της τηλεόρασης ως ξυπνητήρι.

 1. Πιέστε το κουμπί HOME και, στη συνέχεια, επιλέξτε (εικονίδιο Χρονοδιακόπτες) — [Ενεργ. Χρονοδ.] — την επιθυμητή επιλογή.

Για να ρυθμίσετε το χρονοδιακόπτη απενεργοποίησης

Ο χρονοδιακόπτης απενεργοποίησης απενεργοποιεί αυτόματα την τηλεόραση μετά από ένα προκαθορισμένο διάστημα.

 1. Πιέστε το κουμπί HOME και, στη συνέχεια, επιλέξτε (εικονίδιο Χρονοδιακόπτες) — [Χρονοδ. Απενεργ.] — την επιθυμητή επιλογή.

Σημείωση

 • Όταν απενεργοποιήσετε την τηλεόραση και την ενεργοποιήσετε ξανά, το στοιχείο [Χρονοδ. Απενεργ.] επανέρχεται στην επιλογή [Όχι].
[106]

Αντιμετώπιση προβλημάτων

 • Ξεκινήστε εδώ Αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα; Ξεκινήστε εδώ.
 • Εικόνα (ποιότητα)/οθόνη
 • Πληκτρολόγιο
 • Λήψη μετάδοσης
 • Ήχος
 • Δίκτυο (Internet/οικιακό)/εφαρμογές
 • Τηλεχειριστήριο/εξαρτήματα
 • Τροφοδοσία
 • Συνδεδεμένες συσκευές
 • Εγγραφή USB HDD (μόνο μοντέλα με δυνατότητα εγγραφής σε USB HDD)
 • Λυχνία LED
[107] Αντιμετώπιση προβλημάτων

Ξεκινήστε εδώ

 • Αυτόματοι διαγνωστικοί έλεγχοι
 • Ενημερώσεις λογισμικού
 • Αν απαιτείται πλήρης επαναφορά (επανεκκίνηση) της τηλεόρασης
 • Συνήθεις ερωτήσεις για την αντιμετώπιση προβλημάτων
[108] Αντιμετώπιση προβλημάτων | Ξεκινήστε εδώ

Αυτόματοι διαγνωστικοί έλεγχοι

Ελέγξτε αν η τηλεόραση λειτουργεί κανονικά.

 • Πιέστε το κουμπί HELP και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Αυτόματα διαγνωστικά] ή [Διάγνωση προβλημάτων] — [Αυτόματα διαγνωστικά].
  Θα ξεκινήσει η επιλογή [Αυτόματα διαγνωστικά].

Υπόδειξη

Μπορείτε επίσης να ελέγξετε τα παρακάτω συμπτώματα στο στοιχείο [Διάγνωση προβλημάτων].

 • [Συμπτώματα συνδεσιμότητας στο Internet]
 • [Συμπτώματα εξωτερικών συσκευών]
 • [Συμπτώματα εικόνας/ήχου]

Αν το πρόβλημα παραμένει, δοκιμάστε τα εξής.

 • Πραγματοποιήστε επαναφορά (επανεκκίνηση) της τηλεόρασης. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα Αν απαιτείται πλήρης επαναφορά (επανεκκίνηση) της τηλεόρασης.
 • Ελέγξτε και δοκιμάστε τις Ενημερώσεις λογισμικού.
 • Τοποθεσία υποστήριξης
[109] Αντιμετώπιση προβλημάτων | Ξεκινήστε εδώ

Ενημερώσεις λογισμικού

Η Sony θα παρέχει ενημερώσεις λογισμικού ανά διαστήματα, για να βελτιώσει τη λειτουργικότητα και να παρέχει στους χρήστες την πιο πρόσφατη εμπειρία τηλεόρασης. Ο πιο εύκολος τρόπος λήψης των ενημερώσεων λογισμικού είναι μέσω μιας σύνδεσης στο Internet της τηλεόρασης.

Για να ενεργοποιήσετε την αυτόματη λήψη λογισμικού

Για να ενεργοποιήσετε την επιλογή [Αυτόματη λήψη λογισμικού], πιέστε το κουμπί HELP και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Ενημέρωση λογισμικού συστήματος] — [Αυτόματη λήψη λογισμικού].

Υπόδειξη

 • Για μη αυτόματη ενημέρωση του λογισμικού, επιλέξτε [Ενημέρωση λογισμικού].
 • Εάν δεν επιθυμείτε την αυτόματη ενημέρωση του λογισμικού, απενεργοποιήστε την επιλογή [Αυτόματη λήψη λογισμικού].

Σημείωση

 • Όταν είναι απενεργοποιημένη η επιλογή [Αυτόματη λήψη λογισμικού], δεν είναι δυνατή η λήψη ειδοποιήσεων από την τηλεόραση ακόμα και όταν μια ενημέρωση λογισμικού είναι διαθέσιμη.

Ενημέρωση λογισμικού μέσω συσκευής αποθήκευσης USB

Αν δεν έχετε σύνδεση δικτύου, μπορείτε επίσης να ενημερώσετε το λογισμικό χρησιμοποιώντας μια συσκευή αποθήκευσης USB. Χρησιμοποιήστε τον υπολογιστή σας για τη λήψη του πιο πρόσφατου λογισμικού από την τοποθεσία web υποστήριξης της Sony σε μια συσκευή αποθήκευσης USB. Τοποθετήστε τη συσκευή αποθήκευσης USB σε μια θύρα USB της τηλεόρασης και η ενημέρωση λογισμικού θα ξεκινήσει αυτόματα.

Αν πρόκειται να ενημερώσετε το λογισμικό της τηλεόρασης χρησιμοποιώντας μια συσκευή αποθήκευσης USB, διαβάστε τις επισημάνσεις προσοχής για την ενημέρωση μέσω συσκευής αποθήκευσης USB στην τοποθεσία web.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την τοποθεσία υποστήριξης, ανατρέξτε στη σελίδα Τοποθεσία υποστήριξης.

[110] Αντιμετώπιση προβλημάτων | Ξεκινήστε εδώ

Αν απαιτείται πλήρης επαναφορά (επανεκκίνηση) της τηλεόρασης

Αν αντιμετωπίζετε πρόβλημα, για παράδειγμα δεν εμφανίζεται η εικόνα στην οθόνη ή δεν λειτουργεί το τηλεχειριστήριο, δοκιμάστε να κάνετε επαναφορά της τηλεόρασης με την παρακάτω διαδικασία. Αν το πρόβλημα παραμένει, δοκιμάστε τη διαδικασία εργοστασιακής επαναφοράς με την παρακάτω διαδικασία.
Αν μια εξωτερική συσκευή USB είναι συνδεδεμένη στην τηλεόραση, αποσυνδέστε τη συσκευή USB από την τηλεόραση πριν από την επαναφορά.

Επαναφορά με απενεργοποίηση/ενεργοποίηση

 1. Επανεκκινήστε την τηλεόραση με το τηλεχειριστήριο.
  Πιέστε παρατεταμένα το κουμπί ενεργοποίησης στο τηλεχειριστήριο για περίπου 5 δευτερόλεπτα μέχρι να εμφανιστεί το μήνυμα "Απενεργοποίηση".
  Η τηλεόραση θα απενεργοποιηθεί και, έπειτα, θα επανεκκινηθεί αυτόματα μετά από ένα λεπτό περίπου.
 2. Αποσυνδέστε το καλώδιο εναλλασσόμενου ρεύματος.
  Αν το πρόβλημα παραμένει μετά από το βήμα 1, αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος της τηλεόρασης από την πρίζα. Στη συνέχεια, πιέστε το κουμπί ενεργοποίησης της τηλεόρασης, περιμένετε 2 λεπτά και έπειτα συνδέστε πάλι το καλώδιο ρεύματος στην πρίζα.

Υπόδειξη

Οι προσωπικές σας ρυθμίσεις και τα δεδομένα σας δεν θα χαθούν μετά από την επανεκκίνηση της τηλεόρασης.

Επαναφορά δεδομένων

Αν το πρόβλημα παραμένει μετά από την επαναφορά με απενεργοποίηση/ενεργοποίηση, δοκιμάστε μια εργοστασιακή επαναφορά δεδομένων.

Σημείωση

Η εκτέλεση μιας εργοστασιακής επαναφοράς θα διαγράψει όλα τα δεδομένα και τις ρυθμίσεις της τηλεόρασης (όπως πληροφορίες ρύθμισης Wi-Fi και ενσύρματου δικτύου, πληροφορίες λογαριασμού Google και άλλες πληροφορίες σύνδεσης, την εφαρμογή Google Play και άλλες εγκατεστημένες εφαρμογές).

 1. Πιέστε το κουμπί HOME και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Ρυθμίσεις] — [Προτιμήσεις συσκευής] — [Επαναφορά] — [Επαναφορά δεδομένων].
 2. Επιλέξτε [Διαγραφή όλων].
  Αν έχετε ορίσει κωδικό PIN στην τηλεόρασή σας, θα σας ζητηθεί να τον καταχωρήσετε όταν επιλέξετε [Διαγραφή όλων].
  Μόλις η διαδικασία εργοστασιακής επαναφοράς ολοκληρωθεί επιτυχώς, η τηλεόραση θα ξεκινήσει με τον οδηγό Αρχικής ρύθμισης. Πρέπει να συμφωνήσετε με τους Όρους παροχής υπηρεσιών της Google και με την Πολιτική απορρήτου της Google.
[111] Αντιμετώπιση προβλημάτων | Ξεκινήστε εδώ

Συνήθεις ερωτήσεις για την αντιμετώπιση προβλημάτων

Για πληροφορίες σχετικά με την αντιμετώπιση προβλημάτων, μπορείτε επίσης να ανατρέξετε στην ενότητα "Συνήθεις ερωτήσεις" στην τοποθεσία υποστήριξής μας παρακάτω.

 • http://www.sony.net/androidtv-faq/
  QR code for the Sony support website

Για πληροφορίες σχετικά με την αντιμετώπιση προβλημάτων, μπορείτε επίσης να ανατρέξετε στην ενότητα Συνήθεις ερωτήσεις στην τοποθεσία υποστήριξής μας.

[112] Αντιμετώπιση προβλημάτων

Εικόνα (ποιότητα)/οθόνη

 • Δεν υπάρχει χρώμα/Σκοτεινή εικόνα/Το χρώμα δεν είναι σωστό/Η εικόνα είναι πολύ φωτεινή.
 • Παραμορφωμένη εικόνα./Η οθόνη τρεμοπαίζει.
 • Το μέγεθος εικόνας/η μορφή οθόνης/η λειτουργία ευρείας οθόνης αλλάζει αυτόματα.
 • Η οθόνη αλλάζει ξαφνικά σε ένα βίντεο που δεν αναγνωρίζετε ενώ παρακολουθείτε τηλεόραση.
 • Υπάρχουν πλαίσια/κυλιόμενα μηνύματα στο πάνω ή κάτω μέρος της οθόνης.
 • Δεν προβάλλονται οι εικόνες HDR υψηλής ανάλυσης.
 • Δεν προβάλλονται εικόνες 3D. Το εφέ 3D είναι αδύναμο. (Μόνο μοντέλα 3D)
 • Εμφανίζονται μαύρες λωρίδες και στις δύο πλευρές της οθόνης όταν παρακολουθείτε εικόνες 3D. (Μόνο μοντέλα 3D)
 • Δεν μπορείτε να απενεργοποιήσετε την προβολή 3D ενώ παρακολουθείτε περιεχόμενο 3D. (Μόνο μοντέλα 3D)
 • Το μήνυμα [Εντοπίστηκε σήμα 3D.] εμφανίζεται αυτόματα όταν ανιχνευτεί σήμα 3D. (Μόνο μοντέλα 3D)
 • Εμφανίζεται ένα μήνυμα σχετικά με μια εφαρμογή που ζητάει άδεια για πρόσβαση σε μια λειτουργία της τηλεόρασης.
 • Η οθόνη γίνεται σκοτεινή μετά από συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. (μόνο μοντέλα που διαθέτουν πάνελ OLED)
 • Εμφανίζεται το μήνυμα [Η ανανέωση πάνελ δεν ολοκληρώθηκε]. (μόνο μοντέλα που διαθέτουν πάνελ OLED)
 • Ανησυχείτε για τη εμφάνιση ειδώλου. (μόνο μοντέλα που διαθέτουν πάνελ OLED)
 • Εμφανίζεται μια λευκή γραμμή στην οθόνη. (μόνο μοντέλα που διαθέτουν πάνελ OLED)
 • Η ανανέωση πάνελ δεν ολοκληρώνεται. (μόνο μοντέλα που διαθέτουν πάνελ OLED)
[113] Αντιμετώπιση προβλημάτων | Εικόνα (ποιότητα)/οθόνη

Δεν υπάρχει χρώμα/Σκοτεινή εικόνα/Το χρώμα δεν είναι σωστό/Η εικόνα είναι πολύ φωτεινή.

Προσαρμόστε τον χρωματικό τόνο, τη φωτεινότητα και την ποιότητα εικόνας της τηλεόρασής σας από το στοιχείο [Εικόνα].

 • Πιέστε το κουμπί ACTION MENU και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Εικόνα] για να προβείτε σε προσαρμογές.
 • Αν θέλετε να κάνετε επαναφορά της ρύθμισης [Εικόνα], πιέστε το κουμπί ACTION MENU και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Εικόνα] — [Ρυθμίσεις για προχωρημένους] — [Επαναφορά].
 • Εάν ρυθμίσετε το στοιχείο [Εξοικ. Ενέργειας] στην επιλογή [Μικρή] ή [Υψηλό], το επίπεδο του μαύρου θα ενισχυθεί. Πιέστε το κουμπί HOME και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Ρυθμίσεις] — [Προτιμήσεις συσκευής] — [Ισχύς] — [Εξοικ. Ενέργειας] σε [Όχι] για να αυξήσετε τη φωτεινότητα της οθόνης.

Σημείωση

 • Η ποιότητα εικόνας εξαρτάται από το σήμα και το περιεχόμενο.
 • Η ποιότητα εικόνας μπορεί να βελτιωθεί, αν την αλλάξετε από το στοιχείο [Εικόνα] στην περιοχή [Ρυθμίσεις].
  Πιέστε το κουμπί ACTION MENU, επιλέξτε [Εικόνα] — [Ρυθμίσεις για προχωρημένους] και προσαρμόστε τα στοιχεία [Φωτεινότητα] ή [Αντίθεση].
[114] Αντιμετώπιση προβλημάτων | Εικόνα (ποιότητα)/οθόνη

Παραμορφωμένη εικόνα./Η οθόνη τρεμοπαίζει.

Ελέγξετε τη σύνδεση και τη θέση της κεραίας και των περιφερειακών συσκευών

 • Ελέγξτε τη σύνδεση της κεραίας/την καλωδιακή σύνδεση.
 • Κρατήστε την κεραία/την καλωδιακή σύνδεση μακριά από άλλα καλώδια σύνδεσης.
 • Κατά την εγκατάσταση προαιρετικών συσκευών, αφήνετε λίγο χώρο ανάμεσα στις συσκευές και την τηλεόραση.
 • Βεβαιωθείτε ότι η κεραία είναι συνδεδεμένη με ένα ομοαξονικό καλώδιο 75 ohm υψηλής ποιότητας.

Ελέγξτε τη ρύθμιση [Κίνηση]

 • Πιέστε το κουμπί ACTION MENU και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Εικόνα] — [Ρυθμίσεις για προχωρημένους] — [Κίνηση] — [Motionflow] — [Όχι]. (Μόνο για μοντέλα συμβατά με τη λειτουργία [Motionflow])
  Τα μοντέλα που είναι συμβατά με το [Motionflow] έχουν το στοιχείο [Motionflow] στην επιλογή [Ρυθμίσεις] — [Οθόνη και ήχος] — [Εικόνα] — [Ρυθμίσεις για προχωρημένους] — [Κίνηση].
 • Αλλάξτε την τρέχουσα ρύθμιση του στοιχείου [Λειτουργία ταινίας] σε [Όχι].
  Πιέστε το κουμπί ACTION MENU και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Εικόνα] — [Ρυθμίσεις για προχωρημένους] — [Κίνηση] — [Λειτουργία ταινίας].
 • Ελέγξτε τις ρυθμίσεις [Χειροκίνητο πρόγραμμα].
  Πιέστε το κουμπί HOME και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Ρυθμίσεις] — [Παρακολούθηση TV] — [Κανάλια] — [Ρύθμιση καναλιού] — [Αναλογική ρύθμιση] — [Χειροκίνητο πρόγραμμα].
  • Ορίστε το στοιχείο [LNA] στην επιλογή [Όχι], για να βελτιώσετε τη λήψη εικόνας. (Η ρύθμιση [LNA] ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με την περίσταση/τη χώρα/την περιοχή σας.)
  • Εκτελέστε τη λειτουργία [AFT] για να βελτιώσετε την εικόνα για αναλογική λήψη.
   (Η διαθεσιμότητα της ρύθμισης [Χειροκίνητο πρόγραμμα] και των επιλογών της μπορεί να διαφέρει, ανάλογα με την περιοχή/τη χώρα/την περίσταση.)
[115] Αντιμετώπιση προβλημάτων | Εικόνα (ποιότητα)/οθόνη

Το μέγεθος εικόνας/η μορφή οθόνης/η λειτουργία ευρείας οθόνης αλλάζει αυτόματα.

Μπορείτε να προσαρμόσετε το μέγεθος της εικόνας από το στοιχείο [Οθόνη].
Πιέστε το κουμπί HOME και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Ρυθμίσεις] — [Οθόνη και ήχος] — [Οθόνη].

 • Όταν αλλάζετε το κανάλι ή την είσοδο εικόνας, εάν η ρύθμιση [Αυτόματο Φορμά] στην επιλογή [Οθόνη] είναι ενεργοποιημένη, η τρέχουσα ρύθμιση για το στοιχείο [Λειτουργία ευρείας οθόνης] αλλάζει αυτόματα ανάλογα με το σήμα εισόδου. Για να κλειδώσετε τη ρύθμιση για το στοιχείο [Λειτουργία ευρείας οθόνης], απενεργοποιήστε την επιλογή [Αυτόματο Φορμά].
 • Μπορείτε να προσαρμόσετε χειροκίνητα το μέγεθος της εικόνας από το στοιχείο [Λειτουργία ευρείας οθόνης].

Παράδειγμα ρύθμισης του στοιχείου [Λειτουργία ευρείας οθόνης] (όταν η αναλογία διαστάσεων της αρχικής εικόνας είναι 4:3)

 • [Κανονικό]
  Προβάλλει την αρχική εικόνα όπως είναι. Πλευρικές λωρίδες που συμπληρώνουν τη διαφορά με την εικόνα 4:3 προβάλλονται στην αριστερή και τη δεξιά πλευρά της οθόνης.
  Example of setting
 • [Ζουμ]
  Προβάλλει μια εικόνα 16:9 που έχει μετατραπεί σε μορφή 4:3 letter box, με τη σωστή αναλογία διαστάσεων.
  Example of setting
 • [Ευρύ ζουμ]
  Μεγεθύνει την εικόνα, διατηρώντας την αρχική εικόνα όσο το δυνατόν περισσότερο.
  Example of setting

[Λειτουργία ευρείας οθόνης] (όταν η αναλογία διαστάσεων της αρχικής εικόνας είναι 16:9)

Η εικόνα ενδέχεται να μην προβάλλεται όπως θα έπρεπε, ακόμα και αν έχει αναλογία διαστάσεων 16:9. Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για να μεταβείτε στην επιθυμητή προβολή.

 • [Κανονικό]
  Προβάλλει μια εικόνα 4:3 που έχει επεκταθεί οριζόντια σε 16:9, με τη σωστή αναλογία διαστάσεων.
  Example of setting
 • [Ζουμ]
  Προβάλλει μια εικόνα 16:9 που έχει μετατραπεί σε μορφή 4:3 letter box, με τη σωστή αναλογία διαστάσεων.
  Example of setting
 • [Ευρύ ζουμ]
  Μεγεθύνει την εικόνα, διατηρώντας την αρχική εικόνα όσο το δυνατόν περισσότερο.
  Example of setting

Σημείωση

 • Μπορείτε να ρυθμίσετε το στοιχείο [Αυτόματο Φορμά] στην επιλογή [Οθόνη] σε [Ευρύ ζουμ] ή [Ζουμ] και η ρύθμιση αυτή θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι να αλλάξετε το κανάλι/την είσοδο ή μέχρι να αλλάξετε ξανά τη ρύθμιση [Λειτουργία ευρείας οθόνης].
 • Η επιλογή [Αυτόματο Φορμά] στη ρύθμιση [Οθόνη] δεν θα επεκτείνει την εικόνα κατά την αλλαγή του περιεχομένου, καθώς οι πληροφορίες περιεχομένου καθορίζονται από την υπηρεσία παροχής σήματος του καναλιού. Εάν το επιθυμείτε, μπορείτε να αλλάξετε χειροκίνητα τη ρύθμιση για το στοιχείο [Λειτουργία ευρείας οθόνης], η οποία θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι να αλλάξετε το κανάλι/την είσοδο ή μέχρι να αλλάξετε ξανά χειροκίνητα τη ρύθμιση για το στοιχείο [Λειτουργία ευρείας οθόνης].
 • Το μέγεθος εικόνας εξαρτάται από το περιεχόμενο του σήματος.
  • Η εικόνα μικραίνει κατά τη διάρκεια των διαφημίσεων, εξαιτίας της μεθόδου που χρησιμοποιείται από μια υπηρεσία παροχής για τη μετάδοση περιεχομένου. Όταν κανάλια περιεχομένου υψηλής ευκρίνειας (HD) αλλάζουν σε περιεχόμενο τυπικής ευκρίνειας (SD) (διαφημίσεις), η εικόνα ενδέχεται να εμφανίζεται μικρή με ένα μαύρο περιθώριο.
  • Ορισμένα προγράμματα ευρείας οθόνης κινηματογραφούνται σε αναλογίες διαστάσεων που είναι μεγαλύτερες από την αναλογία 16:9 (αυτό είναι ιδιαίτερα συνηθισμένο στις κινηματογραφικές εκδόσεις). Αυτά τα προγράμματα θα εμφανίζονται στην τηλεόρασή σας με μαύρες λωρίδες στο επάνω και το κάτω μέρος της οθόνης. Για περισσότερες λεπτομέρειες, συμβουλευτείτε τα έγγραφα που παραλάβατε μαζί με το BD/DVD σας (ή επικοινωνήστε με την υπηρεσία παροχής του προγράμματος).
  • Τα προγράμματα που μεταδίδονται σε μορφές υψηλής ευκρίνειας (HD) (720p και 1080i) με περιεχόμενο 4:3 θα εμφανίζονται συνήθως με μαύρες λωρίδες στην αριστερή και τη δεξιά πλευρά της οθόνης, οι οποίες προστίθενται από τον τηλεοπτικό σταθμό.

Υπόδειξη

Μπορείτε, επίσης, να ελέγξετε το μέγεθος της εικόνας από ορισμένους αποκωδικοποιητές καλωδιακών ή δορυφορικών καναλιών. Εάν χρησιμοποιείτε αποκωδικοποιητή, απευθυνθείτε στον κατασκευαστή του αποκωδικοποιητή για περισσότερες πληροφορίες.

[116] Αντιμετώπιση προβλημάτων | Εικόνα (ποιότητα)/οθόνη

Η οθόνη αλλάζει ξαφνικά σε ένα βίντεο που δεν αναγνωρίζετε ενώ παρακολουθείτε τηλεόραση.

Σε αυτήν την περίπτωση, η τηλεόραση μπορεί να βρίσκεται σε λειτουργία επίδειξης. Προσπαθήστε να πραγματοποιήσετε έξοδο από τη λειτουργία επίδειξης.

 • Πιέστε το κουμπί HOME στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε [Ρυθμίσεις] — [Προτιμήσεις συσκευής] — [Ρυθμίσεις λειτουργίας καταστήματος]. Απενεργοποιήστε τις επιλογές [Λειτουργία Επίδειξης] και [Λειτουργία επαναφοράς εικόνας].
[117] Αντιμετώπιση προβλημάτων | Εικόνα (ποιότητα)/οθόνη

Υπάρχουν πλαίσια/κυλιόμενα μηνύματα στο πάνω ή κάτω μέρος της οθόνης.

Σε αυτήν την περίπτωση, η τηλεόραση μπορεί να βρίσκεται σε λειτουργία επίδειξης. Προσπαθήστε να πραγματοποιήσετε έξοδο από τη λειτουργία επίδειξης.

 • Πιέστε το κουμπί HOME στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε [Ρυθμίσεις] — [Προτιμήσεις συσκευής] — [Ρυθμίσεις λειτουργίας καταστήματος]. Απενεργοποιήστε τις επιλογές [Λειτουργία Επίδειξης] και [Λειτουργία επαναφοράς εικόνας].
[118] Αντιμετώπιση προβλημάτων | Εικόνα (ποιότητα)/οθόνη

Δεν προβάλλονται οι εικόνες HDR υψηλής ανάλυσης.

Απαιτούνται τα παρακάτω για την παρακολούθηση εικόνων HDR υψηλής ανάλυσης όπως 4K (50p/60p)*.

 • Συνδέστε τη συσκευή αναπαραγωγής 4K (50p/60p)* στο HDMI IN 2/3.
 • Χρησιμοποιήστε ένα Καλώδιο(α) υψηλής ταχύτητας Premium HDMI που υποστηρίζει 18 Gbps.
 • Ορίστε το στοιχείο [Μορφή σήματος HDMI] στην επιλογή [Βελτιωμένη μορφή] επιλέγοντας [Ρυθμίσεις] — [Παρακολούθηση TV] — [Εξωτερικές είσοδοι] — [Μορφή σήματος HDMI] — [Βελτιωμένη μορφή].
 • Ελέγξτε αν οι συνδεδεμένες συσκευές έχουν τις πιο πρόσφατες ρυθμίσεις ή το πιο πρόσφατο υλικολογισμικό.

* Η διαθεσιμότητα εξαρτάται από το μοντέλο/την περιοχή/τη χώρα σας.

[119] Αντιμετώπιση προβλημάτων | Εικόνα (ποιότητα)/οθόνη

Δεν προβάλλονται εικόνες 3D. Το εφέ 3D είναι αδύναμο. (Μόνο μοντέλα 3D)

Τα μοντέλα που υποστηρίζουν 3D έχουν το στοιχείο [Ρυθμίσεις 3D] στην επιλογή [Ρυθμίσεις] — [Οθόνη και ήχος].

 • Εάν δύο εικόνες εμφανίζονται δίπλα-δίπλα, πιέστε το κουμπί ACTION MENU και, στη συνέχεια, επιλέξτε [3D] — [Προβολή 3D] — [3D (Σε παράθεση)].
  Εάν δύο εικόνες εμφανίζονται η μία πάνω από την άλλη, πιέστε το κουμπί ACTION MENU και, στη συνέχεια, επιλέξτε [3D] — [Προβολή 3D] — [3D (Κατάκ.παράθεση)].
 • Εάν εμφανίζεται η οθόνη [Προβολή 3D], αλλά δεν εμφανίζονται εικόνες 3D, απενεργοποιήστε τη συσκευή που αναπαράγει περιεχόμενο 3D και ενεργοποιήστε την ξανά.
 • Κάθε άτομο μπορεί να αντιλαμβάνεται διαφορετικά το εφέ 3D.

Για μοντέλα 4K

 • Δεν είναι δυνατή η εμφάνιση σήματος 3D ανάλυσης 4K.
 • Για μοντέλα με Παθητικά γυαλιά 3D, κοιτάτε ευθεία προς την τηλεόραση. Το εφέ 3D ενδέχεται να εμφανίζεται λιγότερο έντονο ανάλογα με τη θέση θέασης. Προσαρμόστε τη γωνία θέασης σε σχέση με την οθόνη.

Για μοντέλα με Ενεργά γυαλιά 3D

 • Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν εμπόδια ανάμεσα στην τηλεόραση και τα Ενεργά γυαλιά 3D.
 • Αντικαταστήστε την μπαταρία στα Ενεργά γυαλιά 3D.
 • Βεβαιωθείτε ότι τα Ενεργά γυαλιά 3D είναι ενεργοποιημένα.
 • Είναι απαραίτητο να καταχωρήσετε τα Ενεργά γυαλιά 3D στην τηλεόραση πριν από τη χρήση. Για να χρησιμοποιήσετε τα γυαλιά με μια άλλη τηλεόραση, πρέπει να τα καταχωρήσετε ξανά. Απενεργοποιήστε τα γυαλιά πριν από τη νέα καταχώρηση.
 • Οι ασύρματες συσκευές ή οι φούρνοι μικροκυμάτων ενδέχεται να επηρεάσουν την επικοινωνία ανάμεσα στα Γυαλιά 3D και την τηλεόραση, καθώς η τηλεόραση χρησιμοποιεί το εύρος ζώνης 2,4GHz. Σε αυτή την περίπτωση, δοκιμάστε να πραγματοποιήσετε ξανά καταχώρηση.
 • Εάν μια συσκευή που δεν είναι συμβατή με 3D (όπως ένα σύστημα οικιακού κινηματογράφου) συνδεθεί ανάμεσα στην τηλεόραση και μια συσκευή που είναι συμβατή με 3D, η τηλεόραση δεν θα προβάλλει εικόνες 3D. Συνδέστε τη συμβατή με 3D συσκευή απευθείας στην τηλεόραση, χρησιμοποιώντας ένα εγκεκριμένο καλώδιο HIGH SPEED HDMI που φέρει το λογότυπο HDMI.
[120] Αντιμετώπιση προβλημάτων | Εικόνα (ποιότητα)/οθόνη

Εμφανίζονται μαύρες λωρίδες και στις δύο πλευρές της οθόνης όταν παρακολουθείτε εικόνες 3D. (Μόνο μοντέλα 3D)

Τα μοντέλα που υποστηρίζουν 3D έχουν το στοιχείο [Ρυθμίσεις 3D] στην επιλογή [Ρυθμίσεις] — [Οθόνη και ήχος].

 • Εμφανίζονται μαύρες λωρίδες και στις δύο πλευρές της οθόνης, προκειμένου να γίνει επεξεργασία σημάτων 3D κατά την προσαρμογή του βάθους των εικόνων 3D στο στοιχείο [Ρυθμίσεις] — [Οθόνη και ήχος] — [Ρυθμίσεις 3D] — [Ρύθμιση βάθους 3D].
[121] Αντιμετώπιση προβλημάτων | Εικόνα (ποιότητα)/οθόνη

Δεν μπορείτε να απενεργοποιήσετε την προβολή 3D ενώ παρακολουθείτε περιεχόμενο 3D. (Μόνο μοντέλα 3D)

Τα μοντέλα που υποστηρίζουν 3D έχουν το στοιχείο [Ρυθμίσεις 3D] στην επιλογή [Ρυθμίσεις] — [Οθόνη και ήχος].

 • Στην περίπτωση περιεχομένου 3D που εμφανίζεται με σήμα 3D, δεν είναι δυνατή η απενεργοποίηση της προβολής 3D στην τηλεόραση. Απενεργοποιήστε τις ρυθμίσεις 3D στη συνδεδεμένη συσκευή (π.χ. συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray).
[122] Αντιμετώπιση προβλημάτων | Εικόνα (ποιότητα)/οθόνη

Το μήνυμα [Εντοπίστηκε σήμα 3D.] εμφανίζεται αυτόματα όταν ανιχνευτεί σήμα 3D. (Μόνο μοντέλα 3D)

Τα μοντέλα που υποστηρίζουν 3D έχουν το στοιχείο [Ρυθμίσεις 3D] στην επιλογή [Ρυθμίσεις] — [Οθόνη και ήχος].

 • Απενεργοποιήστε τη ρύθμιση [Ειδοποίηση σήματος 3D]. Πιέστε το κουμπί HOME και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Ρυθμίσεις] — [Οθόνη και ήχος] — [Ρυθμίσεις 3D] — [Ειδοποίηση σήματος 3D] — [Όχι].
[123] Αντιμετώπιση προβλημάτων | Εικόνα (ποιότητα)/οθόνη

Εμφανίζεται ένα μήνυμα σχετικά με μια εφαρμογή που ζητάει άδεια για πρόσβαση σε μια λειτουργία της τηλεόρασης.

 • Επιλέξτε αν θα επιτρέψετε ή θα αρνηθείτε την πρόσβαση της εφαρμογής στη λειτουργία που προβάλλεται.
 • Μπορείτε να ελέγξετε τη λίστα αδειών των εφαρμογών που είναι ταξινομημένες ανά λειτουργία της τηλεόρασης και να αλλάξετε τις ρυθμίσεις αδειών για κάθε εφαρμογή. Πιέστε το κουμπί HOME, επιλέξτε [Ρυθμίσεις] — [Εφαρμογές] — [Δικαιώματα εφαρμογών] — την επιθυμητή λειτουργία τηλεόρασης.
[124] Αντιμετώπιση προβλημάτων | Εικόνα (ποιότητα)/οθόνη

Η οθόνη γίνεται σκοτεινή μετά από συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. (μόνο μοντέλα που διαθέτουν πάνελ OLED)

 • Αν ολόκληρη η εικόνα ή μέρος αυτής παραμένει σταθερό, η οθόνη θα σκοτεινιάσει σταδιακά για να μειωθεί η εμφάνιση ειδώλου. Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό για την προστασία του πάνελ και δεν αποτελεί δυσλειτουργία.
[125] Αντιμετώπιση προβλημάτων | Εικόνα (ποιότητα)/οθόνη

Εμφανίζεται το μήνυμα [Η ανανέωση πάνελ δεν ολοκληρώθηκε]. (μόνο μοντέλα που διαθέτουν πάνελ OLED)

Η ανανέωση πάνελ εκτελείται αυτόματα όταν η τηλεόραση έχει χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, για τη μείωση της εμφάνισης ειδώλου. Αν η τηλεόραση είναι ενεργοποιημένη, το καλώδιο εναλλασσόμενου ρεύματος είναι αποσυνδεδεμένο ή η θερμοκρασία περιβάλλοντος βρίσκεται εκτός του εύρους 10°C έως 40°C κατά την ανανέωση πάνελ, η διαδικασία δεν θα ολοκληρωθεί και θα εμφανιστεί αυτό το μήνυμα.

 • Αν η ανανέωση πάνελ ξεκίνησε αυτόματα, θα επανεκκινηθεί όταν απενεργοποιήσετε την τηλεόραση με το τηλεχειριστήριο.
 • Αν η ανανέωση πάνελ ξεκίνησε χειροκίνητα, πρέπει να την επιλέξετε ξανά.
[126] Αντιμετώπιση προβλημάτων | Εικόνα (ποιότητα)/οθόνη

Ανησυχείτε για τη εμφάνιση ειδώλου. (μόνο μοντέλα που διαθέτουν πάνελ OLED)

Αν η ίδια εικόνα προβάλλεται επαναλαμβανόμενα ή για μεγάλα χρονικά διαστήματα, μπορεί να προκληθεί εμφάνιση ειδώλου.

Για να μειώσετε την πιθανότητα συγκράτησης ειδώλου, συνιστάται να την απενεργοποιείτε κανονικά χρησιμοποιώντας το κουμπί ενεργοποίησης στο τηλεχειριστήριο ή στην τηλεόραση.

Σημείωση

 • Εκτελέστε ανανέωση πάνελ χειροκίνητα, μόνο όταν η εμφάνιση ειδώλου είναι εξαιρετικά εμφανής. Ως οδηγία αναφοράς, πρέπει να εκτελείται μόνο μία φορά ανά έτος. Αποφεύγετε την εκτέλεσή της περισσότερο από μία φορά ανά έτος, καθώς ενδέχεται να επηρεαστεί ο χρόνος ζωής του πάνελ.
 • Εικόνες που περιλαμβάνουν ρολόγια και έντονα χρώματα προκαλούν εύκολα εμφάνιση ειδώλου. Αποφεύγετε την προβολή αυτών των τύπων εικόνων για μεγάλα χρονικά διαστήματα, διαφορετικά μπορεί να προκληθεί συγκράτηση ειδώλου.
[127] Αντιμετώπιση προβλημάτων | Εικόνα (ποιότητα)/οθόνη

Εμφανίζεται μια λευκή γραμμή στην οθόνη. (μόνο μοντέλα που διαθέτουν πάνελ OLED)

 • Η ανανέωση πάνελ εκτελείται αυτόματα όταν η τηλεόραση έχει χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, για τη μείωση της εμφάνισης ειδώλου. Η ανανέωση πάνελ ξεκινά αφού η τηλεόραση έχει απενεργοποιηθεί και χρειάζεται περίπου μια ώρα για να ολοκληρωθεί. Κατά τη διάρκεια της ανανέωσης πάνελ, ενδέχεται να προβληθεί μια λευκή γραμμή στην οθόνη. Αυτό δεν αποτελεί δυσλειτουργία της τηλεόρασης.
[128] Αντιμετώπιση προβλημάτων | Εικόνα (ποιότητα)/οθόνη

Η ανανέωση πάνελ δεν ολοκληρώνεται. (μόνο μοντέλα που διαθέτουν πάνελ OLED)

 • Η ανανέωση πάνελ λειτουργεί όταν η θερμοκρασία δωματίου είναι μεταξύ 10°C και 40°C. Αν η θερμοκρασία δωματίου βρεθεί εκτός αυτού του εύρους κατά τη διάρκεια της ανανέωσης πάνελ, η διαδικασία δεν ολοκληρώνεται και εμφανίζεται ένα μήνυμα. Αν εμφανιστεί το μήνυμα, ελέγξτε τη θερμοκρασία του δωματίου.
[129] Αντιμετώπιση προβλημάτων

Πληκτρολόγιο

Μετά την εμφάνιση του πληκτρολογίου οθόνης, δεν είναι δυνατός ο χειρισμός της τρέχουσας οθόνης

 • Για να επιστρέψετε στο χειρισμό της οθόνης πίσω από το πληκτρολόγιο οθόνης, πιέστε το κουμπί BACK στο τηλεχειριστήριο.
[130] Αντιμετώπιση προβλημάτων

Λήψη μετάδοσης

 • Για να επιλύσετε προβλήματα με τη λήψη της τηλεόρασης σας, ελέγξτε πρώτα τα εξής.
 • Εμφανίζεται θόρυβος συμπίεσης ή ένα μήνυμα σφάλματος και δεν μπορείτε να παρακολουθήσετε μεταδόσεις.
 • Εμφανίζεται είδωλο εικόνας ή διπλές εικόνες.
 • Εμφανίζονται μόνο "χιόνια" ή μαύρη εικόνα στην οθόνη.
 • Υπάρχει θόρυβος εικόνας ή ήχου όταν παρακολουθείτε ένα αναλογικό τηλεοπτικό κανάλι.
 • Μερικά κανάλια είναι κενά.
 • Αδύναμη λήψη ή κακή ποιότητα εικόνας με ψηφιακές μεταδόσεις.
 • Δεν μπορείτε να δείτε ψηφιακά κανάλια.
 • Δεν έχουν συντονιστεί όλα τα αναλογικά κανάλια.
 • Δεν μπορείτε να δείτε δορυφορικά κανάλια. (Μόνο για μοντέλα συμβατά με δορυφορικά προγράμματα)
 • Μερικά ψηφιακά κανάλια λείπουν.
 • Θέλετε να συντονίσετε το δορυφορικό σας πιάτο.
[131] Αντιμετώπιση προβλημάτων | Λήψη μετάδοσης

Για να επιλύσετε προβλήματα με τη λήψη της τηλεόρασης σας, ελέγξτε πρώτα τα εξής.

 • Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο της κεραίας έχει συνδεθεί σταθερά στην τηλεόραση.
  • Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο της κεραίας δεν είναι χαλαρό και δεν έχει αποσυνδεθεί.
  • Βεβαιωθείτε ότι δεν έχει υποστεί φθορά το καλώδιο ή ο συνδετήρας καλωδίου της κεραίας.
 • Για να παρακολουθήσετε περιεχόμενο συνεχούς ροής, συνδέστε την τηλεόραση στο Internet.

Υπόδειξη

 • Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την τοποθεσία web υποστήριξης της Sony.
  Τοποθεσία υποστήριξης
[132] Αντιμετώπιση προβλημάτων | Λήψη μετάδοσης

Εμφανίζεται θόρυβος συμπίεσης ή ένα μήνυμα σφάλματος και δεν μπορείτε να παρακολουθήσετε μεταδόσεις.

 • Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο της κεραίας έχει συνδεθεί στις σωστές θύρες (στην τηλεόραση/στις συνδεδεμένες συσκευές/στον τοίχο).
 • Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο δεν είναι παλιό ή ότι το εσωτερικό του συνδετήρα δεν έχει βραχυκυκλωθεί.
[133] Αντιμετώπιση προβλημάτων | Λήψη μετάδοσης

Εμφανίζεται είδωλο εικόνας ή διπλές εικόνες.

 • Ελέγξτε τη σύνδεση της κεραίας ή την καλωδιακή σύνδεση.
 • Ελέγξτε τη θέση και τον προσανατολισμό της κεραίας.
 • Πιέστε το κουμπί ACTION MENU και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Εικόνα] — [Ρυθμίσεις για προχωρημένους] — [Κίνηση] — [Motionflow] — [Όχι].
  (Μόνο για μοντέλα συμβατά με τη λειτουργία [Motionflow])
  Τα μοντέλα που είναι συμβατά με το [Motionflow] έχουν το στοιχείο [Motionflow] στην επιλογή [Ρυθμίσεις] — [Οθόνη και ήχος] — [Εικόνα] — [Ρυθμίσεις για προχωρημένους] — [Κίνηση].
[134] Αντιμετώπιση προβλημάτων | Λήψη μετάδοσης

Εμφανίζονται μόνο "χιόνια" ή μαύρη εικόνα στην οθόνη.

 • Ελέγξτε αν έχει εκτελεστεί αυτόματος συντονισμός.
 • Ελέγξτε αν η κεραία έχει σπάσει ή έχει στραβώσει.
 • Ελέγξτε αν η διάρκεια ζωής της κεραίας έχει λήξει (3-5 χρόνια για κανονική χρήση, 1-2 χρόνια για χρήση σε ένα παραθαλάσσιο μέρος).
[135] Αντιμετώπιση προβλημάτων | Λήψη μετάδοσης

Υπάρχει θόρυβος εικόνας ή ήχου όταν παρακολουθείτε ένα αναλογικό τηλεοπτικό κανάλι.

 • Επιλέξτε τη ρύθμιση [Χειροκίνητο πρόγραμμα].

  Πιέστε το κουμπί HOME και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Ρυθμίσεις] — [Παρακολούθηση TV] — [Κανάλια] — [Ρύθμιση καναλιού] — [Αναλογική ρύθμιση] — [Χειροκίνητο πρόγραμμα].

  • Εκτελέστε τη λειτουργία [AFT], για καλύτερη λήψη εικόνας και ήχου. (Το όνομα της επιλογής διαφέρει ανάλογα με την περιοχή/χώρα.)
  • Ορίστε το στοιχείο [Φίλτρο ήχου] στην επιλογή [Όχι], [Χαμηλό] ή [Υψηλό], για να βελτιώσετε τον ήχο για αναλογική λήψη.
  • Ορίστε το στοιχείο [LNA] στην επιλογή [Όχι], για να βελτιώσετε τη λήψη εικόνας. (Η ρύθμιση [LNA] ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με την περίσταση/τη χώρα/την περιοχή σας.)
 • Βεβαιωθείτε ότι η κεραία είναι συνδεδεμένη με ένα ομοαξονικό καλώδιο 75 ohm υψηλής ποιότητας.
 • Κρατήστε το καλώδιο της κεραίας μακριά από άλλα καλώδια σύνδεσης.
[136] Αντιμετώπιση προβλημάτων | Λήψη μετάδοσης

Μερικά κανάλια είναι κενά.

 • Το κανάλι είναι μόνο για κωδικοποιημένη/συνδρομητική υπηρεσία. Εγγραφείτε σε μια τηλεοπτική υπηρεσία επί πληρωμή.
 • Το κανάλι χρησιμοποιείται μόνο για δεδομένα (χωρίς εικόνα ή ήχο).
 • Επικοινωνήστε με τον ραδιοτηλεοπτικό σταθμό για λεπτομέρειες σχετικά με τη μετάδοση.
[137] Αντιμετώπιση προβλημάτων | Λήψη μετάδοσης

Αδύναμη λήψη ή κακή ποιότητα εικόνας με ψηφιακές μεταδόσεις.

 • Αλλάξτε τη θέση, την κατεύθυνση και τη γωνία της κεραίας επίγειας τηλεοπτικής μετάδοσης, για να μεγιστοποιήσετε το επίπεδο λήψης σήματος της κεραίας. Βεβαιωθείτε ότι η κατεύθυνση της κεραίας δεν αλλάζει ακούσια (π.χ. εξαιτίας του ανέμου).
 • Εάν χρησιμοποιείτε ενισχυτή τηλεοπτικού σήματος, ρυθμίστε την απολαβή του σήματος.
 • Εάν έχει συνδεθεί εξοπλισμός (όπως διανομέας τηλεοπτικού σήματος) μεταξύ της κεραίας και της τηλεόρασης, αυτός ο εξοπλισμός ενδέχεται να επηρεάζει τη λήψη της τηλεόρασης. Συνδέστε την κεραία απευθείας με την τηλεόραση, για να ελέγξετε αν βελτιώνεται η λήψη.
 • Οι κακές καιρικές συνθήκες μπορούν να επηρεάσουν τη λειτουργία των συστημάτων δορυφορικής μετάδοσης. Περιμένετε να βελτιωθεί ο καιρός. (Μόνο για μοντέλα συμβατά με δορυφορικά προγράμματα)
[138] Αντιμετώπιση προβλημάτων | Λήψη μετάδοσης

Δεν μπορείτε να δείτε ψηφιακά κανάλια.

 • Ρωτήστε έναν τοπικό ειδικό εγκαταστάσεων αν υπάρχουν ψηφιακές εκπομπές στην περιοχή σας.
 • Αναβαθμίστε την κεραία σε μια κεραία υψηλότερης απολαβής.
[139] Αντιμετώπιση προβλημάτων | Λήψη μετάδοσης

Δεν έχουν συντονιστεί όλα τα αναλογικά κανάλια.

 • Επιχειρήστε να προκαθορίσετε τα κανάλια χειροκίνητα, ρυθμίζοντας τις παραμέτρους. Πιέστε το κουμπί HOME και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Ρυθμίσεις] — [Παρακολούθηση TV] — [Κανάλια] — [Ρύθμιση καναλιού] — [Αναλογική ρύθμιση] — [Χειροκίνητο πρόγραμμα]. (Η διαθεσιμότητα της ρύθμισης [Χειροκίνητο πρόγραμμα] και των επιλογών της μπορεί να διαφέρει, ανάλογα με την περιοχή/τη χώρα/την περίστασή σας.)
[140] Αντιμετώπιση προβλημάτων | Λήψη μετάδοσης

Δεν μπορείτε να δείτε δορυφορικά κανάλια. (Μόνο για μοντέλα συμβατά με δορυφορικά προγράμματα)

Τα μοντέλα που είναι συμβατά με δορυφορικά προγράμματα έχουν το στοιχείο [Ρύθμιση δορυφόρου] στην επιλογή [Ρυθμίσεις] — [Παρακολούθηση TV] — [Κανάλια] — [Ρύθμιση καναλιού] — [Ψηφιακές Ρυθμίσεις].

 • Ρωτήστε έναν ειδικό εγκαταστάσεων της περιοχής σας αν παρέχονται δορυφορικές υπηρεσίες στην περιοχή σας.
 • Ελέγξτε τη συσκευή και τις ρυθμίσεις LNB.
 • Εάν η τηλεόρασή σας διαθέτει υποδοχή "MAIN" και "SUB" και δεν έχει ρυθμιστεί σε λειτουργία διπλού δορυφορικού δέκτη με το στοιχείο [Επιλογή λειτουργίας δορυφορικού δέκτη.], η υποδοχή με την ένδειξη "SUB" δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Σε αυτήν την περίπτωση, συνδέστε τη δορυφορική κεραία σας στην υποδοχή με την ένδειξη "MAIN".
[141] Αντιμετώπιση προβλημάτων | Λήψη μετάδοσης

Μερικά ψηφιακά κανάλια λείπουν.

Για να αλλάξετε το εύρος συντονισμού (διαθέσιμο ανάλογα με την περιοχή/τη χώρα σας)

Πιέστε το κουμπί HOME και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Ρυθμίσεις] — [Παρακολούθηση TV] — [Κανάλια] — [Ρύθμιση καναλιού] — [Ψηφιακές Ρυθμίσεις] — [Ψηφιακός Συντονισμός] — [Εύρος αυτομ. Συντονισμού].

[Κανονικό]
Πραγματοποιεί αναζήτηση για διαθέσιμα κανάλια εντός της περιοχής/χώρας σας.
[Πλήρες]
Πραγματοποιεί αναζήτηση για διαθέσιμα κανάλια ανεξάρτητα από την περιοχή/χώρα σας.

Για να ενημερώσετε τις ψηφιακές υπηρεσίες

Μπορείτε να εκτελέσετε τη λειτουργία [Αυτόματος συντονισμός] αφού μετακομίσετε σε καινούρια κατοικία, αφού αλλάξετε πάροχο υπηρεσιών ή για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για νέα κανάλια που ξεκίνησαν μετάδοση.

Ρύθμιση των παραμέτρων των αυτόματων ενημερώσεων υπηρεσιών

Σας συνιστούμε να ρυθμίσετε το στοιχείο [Αυτόματη Ενημέρωση Υπηρ.] στην επιλογή [Ναι], για να επιτρέψετε την αυτόματη προσθήκη νέων ψηφιακών υπηρεσιών καθώς διατίθενται.

 1. Πιέστε το κουμπί HOME και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Ρυθμίσεις] — [Παρακολούθηση TV] — [Κανάλια] — [Ρύθμιση καναλιού] — [Ψηφιακές Ρυθμίσεις] — [Τεχνικές Ρυθμίσεις] — [Αυτόματη Ενημέρωση Υπηρ.] — [Ναι].

Αν είναι απενεργοποιημένο, θα ειδοποιείστε για νέες ψηφιακές υπηρεσίες μέσω ενός μηνύματος στην οθόνη και οι υπηρεσίες δεν θα προστίθενται αυτόματα.

Υπόδειξη

 • Η διαθεσιμότητα αυτής της λειτουργίας εξαρτάται από την περιοχή/τη χώρα σας. Αν δεν είναι διαθέσιμη, εκτελέστε τη λειτουργία [Αυτόματος συντονισμός] για να προσθέσετε νέες υπηρεσίες.
[142] Αντιμετώπιση προβλημάτων | Λήψη μετάδοσης

Θέλετε να συντονίσετε το δορυφορικό σας πιάτο.

Αν έχετε εγκατεστημένο δορυφορικό πιάτο, μπορείτε να δείτε δορυφορικές μεταδόσεις και να καθορίσετε τον τύπο της εγκατάστασής σας, διαμορφώνοντας τις ρυθμίσεις συντονισμού.

Για να συντονίσετε το δορυφορικό σας πιάτο

 • Λήψη δορυφορικών μεταδόσεων (μόνο για μοντέλα συμβατά με δορυφορικά προγράμματα)
[143] Αντιμετώπιση προβλημάτων

Ήχος

 • Δεν υπάρχει ήχος, αλλά υπάρχει καλή εικόνα.
 • Ηχητικός θόρυβος.
 • Δεν υπάρχει ήχος ή υπάρχει σε χαμηλό επίπεδο, σε σύστημα οικιακού κινηματογράφου.
 • Παραμορφωμένος ήχος.
 • Επιθυμείτε να εξαγάγετε ήχο από τα ακουστικά/τη συσκευή ήχου Bluetooth/το ηχοσύστημα και από τα ηχεία της τηλεόρασης.
 • Η ένταση ήχου των ακουστικών/της συσκευής ήχου Bluetooth δεν μπορεί να ρυθμιστεί.
 • Ανησυχείτε για την καθυστέρηση μεταξύ της εικόνας και του ήχου.
[144] Αντιμετώπιση προβλημάτων | Ήχος

Δεν υπάρχει ήχος, αλλά υπάρχει καλή εικόνα.

 • Ελέγξτε τη ρύθμιση της έντασης του ήχου.
 • Πιέστε το κουμπί (Σίγαση) ή (Ένταση ήχου) +, για να καταργήσετε τη σίγαση.
 • Πιέστε το κουμπί ACTION MENU και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Ηχεία] — [Ηχείο Τηλεόρασης].
 • Αποσυνδέστε τυχόν ακουστικά.
[145] Αντιμετώπιση προβλημάτων | Ήχος

Ηχητικός θόρυβος.

 • Βεβαιωθείτε ότι η κεραία είναι συνδεδεμένη με ένα ομοαξονικό καλώδιο 75 ohm υψηλής ποιότητας.
 • Κρατήστε το καλώδιο της κεραίας μακριά από άλλα καλώδια σύνδεσης.
 • Για την αποφυγή τηλεοπτικών παρεμβολών, βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε ένα καλώδιο κεραίας χωρίς φθορές.
[146] Αντιμετώπιση προβλημάτων | Ήχος

Δεν υπάρχει ήχος ή υπάρχει σε χαμηλό επίπεδο, σε σύστημα οικιακού κινηματογράφου.

 • Πιέστε το κουμπί ACTION MENU και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Ηχεία] — [Ηχοσύστημα].
 • Ορίστε το στοιχείο [Ακουστικά/Έξοδος ήχου] στην επιλογή [Έξοδος ήχου (Σταθερό)] στη ρύθμιση [Έξοδος ήχου].
 • Αν το ηχοσύστημα δεν είναι συμβατό με Dolby Digital ή DTS, ορίστε το στοιχείο [Ρυθμίσεις] — [Οθόνη και ήχος] — [Έξοδος ήχου] — [Ψηφιακή έξοδος ήχου] στην επιλογή [PCM].
 • Αν επιλέξετε ένα αναλογικό (RF) κανάλι και οι εικόνες δεν εμφανίζονται σωστά, πρέπει να αλλάξετε το σύστημα τηλεοπτικής μετάδοσης. Πιέστε το κουμπί HOME και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Ρυθμίσεις] — [Παρακολούθηση TV] — [Κανάλια] — [Ρύθμιση καναλιού] — [Αναλογική ρύθμιση] — [Χειροκίνητο πρόγραμμα] — [Σύστημα τηλεόρασης]. (Η διαθεσιμότητα της επιλογής [Χειροκίνητο πρόγραμμα] ή του ονόματός της διαφέρει ανάλογα με την περιοχή/τη χώρα/την περίσταση.)
 • Ανάλογα με το μοντέλο σας, αν το στοιχείο [Ηχεία] ρυθμιστεί στην επιλογή [Ηχείο Τηλεόρασης] και το στοιχείο [Αναβάθμιση ήχου υψηλής ανάλυσης (DSEE HX)] στην επιλογή [Αυτόμ.], δεν ακούγεται ήχος από την έξοδο DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL).
 • Ελέγξτε αν η ρύθμιση [Ένταση ψηφιακής εξόδου ήχου] της τηλεόρασης είναι στο μέγιστο.

  Πιέστε το κουμπί HOME και, στη συνέχεια, επιλέξτε:
  [Ρυθμίσεις] — [Οθόνη και ήχος] — [Έξοδος ήχου] — [Ένταση ψηφιακής εξόδου ήχου]

 • Όταν χρησιμοποιείτε την είσοδο HDMI με Super Audio CD ή DVD-Audio, η υποδοχή DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) ενδέχεται να μην εξάγει σήμα ήχου.
[147] Αντιμετώπιση προβλημάτων | Ήχος

Παραμορφωμένος ήχος.

 • Ελέγξτε τη σύνδεση της κεραίας/την καλωδιακή σύνδεση.
 • Κρατήστε την κεραία/την καλωδιακή σύνδεση μακριά από άλλα καλώδια σύνδεσης.
 • Κρατήστε την τηλεόραση μακριά από πηγές ηλεκτρικού θορύβου, όπως αυτοκίνητα, σεσουάρ μαλλιών, μονάδες Wi-Fi, κινητά τηλέφωνα ή οπτικές συσκευές.
 • Κατά την εγκατάσταση προαιρετικών συσκευών, αφήνετε λίγο χώρο ανάμεσα στις συσκευές και την τηλεόραση.
 • Εκτελέστε τη λειτουργία [AFT] στην επιλογή [Χειροκίνητο πρόγραμμα], για να βελτιώσετε τον ήχο για αναλογική λήψη.
  (Η διαθεσιμότητα της ρύθμισης [Χειροκίνητο πρόγραμμα] και των επιλογών της μπορεί να διαφέρει, ανάλογα με την περιοχή/τη χώρα/την περίσταση.)
 • Ορίστε το στοιχείο [Φίλτρο ήχου] στην επιλογή [Χαμηλό] ή [Υψηλό], για να βελτιώσετε τον ήχο για αναλογική λήψη. (Το στοιχείο [Φίλτρο ήχου] ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμο, ανάλογα με την περιοχή/τη χώρα σας).
[148] Αντιμετώπιση προβλημάτων | Ήχος

Επιθυμείτε να εξαγάγετε ήχο από τα ακουστικά/τη συσκευή ήχου Bluetooth/το ηχοσύστημα και από τα ηχεία της τηλεόρασης.

Για την ταυτόχρονη εξαγωγή ήχου από τα ακουστικά/τη συσκευή ήχου Bluetooth και από τα ηχεία της τηλεόρασης

Για την εξαγωγή ήχου ταυτόχρονα από ακουστικά ή συσκευή ήχου Bluetooth και τα ηχεία της τηλεόρασης, πραγματοποιήστε την παρακάτω ρύθμιση. Ωστόσο, η μέθοδος ρύθμισης διαφέρει ανάλογα με το αν το μοντέλο της τηλεόρασης υποστηρίζει A2DP.

Τα μοντέλα που υποστηρίζουν A2DP που μπορούν να χρησιμοποιήσουν συσκευές ήχου Bluetooth έχουν το στοιχείο [Συγχρονισμός ήχου και εικόνας] στην επιλογή [Ρυθμίσεις] — [Οθόνη και ήχος] — [Έξοδος ήχου].

Αν το μοντέλο της τηλεόρασης δεν υποστηρίζει A2DP

 • Πιέστε το κουμπί HOME και επιλέξτε [Ρυθμίσεις] — [Οθόνη και ήχος] — [Έξοδος ήχου] — [Διασύνδεση ηχείου ακουστικών] — [Όχι] για την εξαγωγή ήχου ταυτόχρονα από τη συσκευή που είναι συνδεδεμένη στην υποδοχή ακουστικών και από τα ηχεία της τηλεόρασης.

Συσκευές ήχου Bluetooth, όπως ακουστικά Bluetooth, δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν.

Αν το μοντέλο της τηλεόρασης υποστηρίζει A2DP

 • Πιέστε το κουμπί HOME και επιλέξτε [Ρυθμίσεις] — [Οθόνη και ήχος] — [Έξοδος ήχου] — [Ήχος και στα δύο ηχεία τηλεόρασης & σε άλλη συσκευή] για την ενεργοποίησή του και την εξαγωγή ήχου ταυτόχρονα από τη συσκευή που είναι συνδεδεμένη στην υποδοχή ακουστικών ή τα ακουστικά Bluetooth και από τα ηχεία της τηλεόρασης.

Για την ταυτόχρονη εξαγωγή ήχου από ένα ηχοσύστημα συνδεδεμένο μέσω ARC και των ηχείων τηλεόρασης

Είναι δυνατή η ταυτόχρονη εξαγωγή ήχου από ένα ηχοσύστημα συνδεδεμένο στην τηλεόραση και τα ηχεία της τηλεόρασης εφόσον πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις.

 • Σύνδεση της τηλεόρασης και του ηχοσυστήματος με ένα οπτικό ψηφιακό καλώδιο
 • Ρύθμιση του στοιχείου [Ψηφιακή έξοδος ήχου] στην επιλογή [PCM]

Για λεπτομέρειες σχετικά με τις συνδέσεις οπτικών ψηφιακών καλωδίων, ανατρέξτε στη σελίδα Σύνδεση ενός ηχοσυστήματος.

[149] Αντιμετώπιση προβλημάτων | Ήχος

Η ένταση ήχου των ακουστικών/της συσκευής ήχου Bluetooth δεν μπορεί να ρυθμιστεί.

 • Αν δεν μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση ήχου των ακουστικών ή της συσκευής ήχου Bluetooth με τα κουμπιά (Ένταση ήχου) +/-, πιέστε το κουμπί ACTION MENU και επιλέξτε [Ένταση ακουστικών]/[Ένταση συσκευής Bluetooth].

Τα μοντέλα που υποστηρίζουν Bluetooth A2DP τα οποία μπορούν να χρησιμοποιήσουν συσκευές ήχου Bluetooth έχουν το στοιχείο [Συγχρονισμός ήχου και εικόνας] στην επιλογή [Ρυθμίσεις] — [Οθόνη και ήχος] — [Έξοδος ήχου].

[150] Αντιμετώπιση προβλημάτων | Ήχος

Ανησυχείτε για την καθυστέρηση μεταξύ της εικόνας και του ήχου.

Αν είναι συνδεδεμένη μια συσκευή ήχου Bluetooth

Η εικόνα και ο ήχος δεν ταιριάζουν επειδή ο ήχος καθυστερεί λόγω των ιδιοτήτων του Bluetooth. Μπορείτε να ρυθμίσετε τον χρονισμό εξόδου της εικόνας και του ήχου με τη ρύθμιση Συγχρονισμός ήχου και εικόνας.

 1. Για να ενεργοποιήσετε το στοιχείο [Συγχρονισμός ήχου και εικόνας], πιέστε το κουμπί HOME και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Ρυθμίσεις] — [Οθόνη και ήχος] — [Έξοδος ήχου] — [Συγχρονισμός ήχου και εικόνας].

Αν είναι συνδεδεμένο συγκεκριμένο ηχοσύστημα με καλώδιο HDMI

Μπορείτε να ρυθμίσετε τον χρονισμό εξόδου της εικόνας και του ήχου. Για λεπτομέρειες σχετικά με τα μοντέλα που υποστηρίζουν αυτήν τη δυνατότητα, ανατρέξτε στην τοποθεσία υποστήριξης.

 • Τοποθεσία υποστήριξης
[151] Αντιμετώπιση προβλημάτων

Δίκτυο (Internet/οικιακό)/εφαρμογές

 • Η τηλεόραση δεν μπορεί να συνδεθεί στο Internet/Δίκτυο.
 • Η ποιότητα της εικόνας ή/και του ήχου από εφαρμογές συνεχούς ροής είναι κακή.
 • Η τηλεόρασή σας δεν μπορεί να συνδεθεί στο διακομιστή.
 • Μπορείτε να συνδεθείτε στο Internet, αλλά όχι σε ορισμένες εφαρμογές και υπηρεσίες.
[152] Αντιμετώπιση προβλημάτων | Δίκτυο (Internet/οικιακό)/εφαρμογές

Η τηλεόραση δεν μπορεί να συνδεθεί στο Internet/Δίκτυο.

Αν το ασύρματο δίκτυο δεν συνδέεται ή αποσυνδέεται, δοκιμάστε τα εξής.

 • Πιέστε το κουμπί HOME και ελέγξτε ότι η παρακάτω ρύθμιση είναι ενεργοποιημένη.
  [Ρυθμίσεις] — [Δίκτυο και διαδίκτυο] — [Wi-Fi]
 • Ελέγξτε τη θέση εγκατάστασης της τηλεόρασης και του ασύρματου δρομολογητή. Η κατάσταση του σήματος μπορεί να επηρεάζεται από τα εξής:
  • Βρίσκονται κοντά άλλες ασύρματες συσκευές, φούρνοι μικροκυμάτων, φώτα φθορισμού κλπ.
  • Παρεμβάλλονται δάπεδα ή τοίχοι μεταξύ του ασύρματου δρομολογητή και της τηλεόρασης.
 • Απενεργοποιήστε και έπειτα ενεργοποιήστε ξανά τον ασύρματο δρομολογητή.
 • Αν το όνομα δικτύου (SSID) του ασύρματου δρομολογητή στον οποίο θέλετε να συνδεθείτε δεν εμφανίζεται, επιλέξτε [[Χειροκίνητη εισαγωγή]] για να εισαγάγετε ένα όνομα δικτύου (SSID).

Αν το πρόβλημα δεν επιλυθεί ακόμα και μετά από τις παραπάνω διαδικασίες ή αν δεν μπορείτε να συνδεθείτε ούτε με το ενσύρματο δίκτυο, ελέγξτε την κατάσταση της σύνδεσης δικτύου.

Έλεγχος της κατάστασης της σύνδεσης δικτύου

 1. Πιέστε το κουμπί HOME και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Ρυθμίσεις] — [Δίκτυο και διαδίκτυο] — [Κατάσταση δικτύου] — [Ελέγξτε τη σύνδεση].
  Ελέγξτε τις συνδέσεις του δικτύου σας ή/και το εγχειρίδιο οδηγιών του διακομιστή για πληροφορίες σύνδεσης ή επικοινωνήστε με το άτομο που ρύθμισε το δίκτυο (διαχειριστής δικτύου).

Υπόδειξη

 • Η λύση διαφέρει ανάλογα με τον έλεγχο της κατάστασης του δικτύου. Για λύσεις ανάλογα με το κάθε πρόβλημα, ανατρέξετε στην ενότητα "Συνήθεις ερωτήσεις" στην τοποθεσία υποστήριξης της Sony.

Σημείωση

 • Εάν το καλώδιο LAN είναι συνδεδεμένο σε ενεργό διακομιστή και η τηλεόραση έχει λάβει μια διεύθυνση IP, ελέγξτε τις συνδέσεις και τις ρυθμίσεις παραμέτρων του διακομιστή σας.

  Πιέστε το κουμπί HOME και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Ρυθμίσεις] — [Δίκτυο και διαδίκτυο] — [Κατάσταση δικτύου].

[153] Αντιμετώπιση προβλημάτων | Δίκτυο (Internet/οικιακό)/εφαρμογές

Η ποιότητα της εικόνας ή/και του ήχου από εφαρμογές συνεχούς ροής είναι κακή.

 • Η ποιότητα εξαρτάται από το αρχικό βίντεο που παρέχεται από την υπηρεσία παροχής περιεχομένου βίντεο και από το εύρος ζώνης της σύνδεσής σας.
 • Για να παρακολουθείτε βίντεο συνεχούς ροής από το Internet, είναι απαραίτητο ένα δίκτυο με γρήγορη και σταθερή ταχύτητα γραμμής. Γενικά, απαιτούνται ταχύτητες όπως οι παρακάτω:
  • Συνεχής ροή βίντεο τυπικής ευκρίνειας (SD) από το Internet: 2,5 Mbps
  • Συνεχής ροή βίντεο υψηλής ευκρίνειας (HD) από το Internet: 10 Mbps
  • Συνεχής ροή βίντεο Ultra HD (4K) από το Internet: 25 Mbps
 • Η ποιότητα της ασύρματης σύνδεσης δικτύου διαφέρει, ανάλογα με την απόσταση ή τα εμπόδια (π.χ. τους τοίχους) που παρεμβάλλονται ανάμεσα στην τηλεόραση και τον ασύρματο δρομολογητή, καθώς και με τις περιβαλλοντικές παρεμβολές και την ποιότητα του ασύρματου δρομολογητή. Σε αυτήν την περίπτωση, χρησιμοποιήστε ενσύρματη σύνδεση για το Internet ή δοκιμάστε το εύρος ζώνης 5GHz.
 • Το εύρος ζώνης 5GHz ενδέχεται να μην υποστηρίζεται ανάλογα με την περιοχή/χώρα. Εάν το εύρος ζώνης 5GHz δεν υποστηρίζεται, η τηλεόραση μπορεί να συνδεθεί με έναν ασύρματο δρομολογητή μόνο με χρήση του εύρους ζώνης 2,4GHz.
 • Κατά τη χρήση ασύρματου δικτύου, διατηρείτε τις ασύρματες συσκευές κοντά τη μια στην άλλη ή αποφύγετε τα εμπόδια μεταξύ τους.
 • Κρατήστε τις συσκευές που εκπέμπουν παρεμβολές ραδιοσυχνοτήτων (όπως τα μικροκύματα) μακριά από την τηλεόραση και τον ασύρματο δρομολογητή ή απενεργοποιήστε αυτές τις συσκευές.
 • Ο ήχος δεν εξάγεται για βίντεο χωρίς ήχο.

Υπόδειξη

 • Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την τοποθεσία web υποστήριξης της Sony.
  Τοποθεσία υποστήριξης
[154] Αντιμετώπιση προβλημάτων | Δίκτυο (Internet/οικιακό)/εφαρμογές

Η τηλεόρασή σας δεν μπορεί να συνδεθεί στο διακομιστή.

 • Ελέγξτε το καλώδιο LAN ή την ασύρματη σύνδεση με το διακομιστή και την τηλεόρασή σας.
 • Ελέγξτε αν οι παράμετροι του δικτύου σας έχουν ρυθμιστεί σωστά στην τηλεόρασή σας.
 • Ελέγξτε τη σύνδεση ενσύρματου/ασύρματου LAN ή το διακομιστή σας. Η σύνδεση της τηλεόρασης με το διακομιστή ενδέχεται να έχει χαθεί.
 • Εκτελέστε τη λειτουργία [Διαγνωστικός έλεγχος διακομιστή], για να ελέγξετε αν ο διακομιστής πολυμέσων επικοινωνεί σωστά με την τηλεόραση. Πιέστε το κουμπί HOME και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Ρυθμίσεις] — [Δίκτυο και διαδίκτυο] — [Ρύθμιση οικιακού δικτύου] — [Διαγνωστικός έλεγχος διακομιστή].
[155] Αντιμετώπιση προβλημάτων | Δίκτυο (Internet/οικιακό)/εφαρμογές

Μπορείτε να συνδεθείτε στο Internet, αλλά όχι σε ορισμένες εφαρμογές και υπηρεσίες.

 • Οι ρυθμίσεις ημερομηνίας και ώρας της τηλεόρασης ενδέχεται να είναι εσφαλμένες. Ανάλογα με ορισμένες εφαρμογές και υπηρεσίες, ενδέχεται να μην μπορείτε να συνδεθείτε σε αυτές τις εφαρμογές και υπηρεσίες αν η ώρα δεν είναι σωστή.
  Αν η ώρα δεν είναι σωστή, πιέστε το κουμπί HOME και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Ρυθμίσεις] — ενεργοποιήσετε την επιλογή [Χρήση της ώρας δικτύου] στο στοιχείο [Προτιμήσεις συσκευής] — [Ημερομηνία και ώρα] — [Αυτόματη ημερομηνία και ώρα].
 • Ελέγξτε αν το καλώδιο LAN και το καλώδιο εναλλασσόμενου ρεύματος (καλώδιο τροφοδοσίας) του δρομολογητή/του μόντεμ* έχουν συνδεθεί σωστά.
  * Πρέπει να ρυθμίσετε πρώτα το δρομολογητή/το μόντεμ σας για να συνδεθεί στο Internet. Επικοινωνήστε με την υπηρεσία παροχής υπηρεσιών Internet για τις ρυθμίσεις του δρομολογητή/του μόντεμ.
 • Δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε τις εφαρμογές αργότερα. Ο διακομιστής της υπηρεσίας παροχής περιεχομένου εφαρμογών ενδέχεται να βρίσκεται εκτός λειτουργίας.

Υπόδειξη

 • Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την τοποθεσία web υποστήριξης της Sony.
  Τοποθεσία υποστήριξης
[156] Αντιμετώπιση προβλημάτων

Τηλεχειριστήριο/εξαρτήματα

 • Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί.
 • Δεν μπορείτε να ενεργοποιήσετε τα Ενεργά γυαλιά 3D. (Μόνο μοντέλα 3D)
 • Η ενδεικτική λυχνία LED στα Ενεργά γυαλιά 3D αναβοσβήνει. (Μόνο μοντέλα 3D)
[157] Αντιμετώπιση προβλημάτων | Τηλεχειριστήριο/εξαρτήματα

Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί.

Ελέγξτε αν η τηλεόραση λειτουργεί κανονικά

 • Πιέστε το κουμπί ενεργοποίησης της τηλεόρασης για να προσδιορίσετε αν το πρόβλημα εντοπίζεται στο τηλεχειριστήριο ή όχι. Για τη θέση του κουμπιού ενεργοποίησης, ανατρέξτε στον Οδηγός αναφοράς που παρέχεται με την τηλεόραση.
 • Αν η τηλεόραση δεν λειτουργεί, δοκιμάστε να την επαναφέρετε.
  Αν απαιτείται πλήρης επαναφορά (επανεκκίνηση) της τηλεόρασης

Ελέγξτε αν το τηλεχειριστήριο λειτουργεί κανονικά

 • Στρέψτε το τηλεχειριστήριο προς τον αισθητήρα τηλεχειριστηρίου που βρίσκεται στο μπροστινό μέρος της τηλεόρασης.
 • Μην τοποθετείτε εμπόδια μπροστά από την περιοχή του αισθητήρα τηλεχειριστηρίου.
 • Το φως φθορισμού μπορεί να παρεμποδίσει τη λειτουργία του τηλεχειριστηρίου. Δοκιμάστε να σβήσετε το φως φθορισμού.
 • Βεβαιωθείτε ότι ο προσανατολισμός κάθε μπαταρίας αντιστοιχεί στα θετικά (+) και τα αρνητικά (-) σύμβολα του διαμερίσματος μπαταρίας.
 • Το επίπεδο ισχύος της μπαταρίας ενδέχεται να είναι χαμηλό. Αφαιρέστε το κάλυμμα του τηλεχειριστηρίου και αντικαταστήστε τις μπαταρίες με καινούριες.
  • Συρόμενος τύπος
   Illustration of how to remove the remote control cover
  • Κουμπωτός τύπος
   Illustration of how to remove the remote control cover

Σημείωση

 • Ανάλογα με το μοντέλο σας, το τηλεχειριστήριο Bluetooth παρέχεται και είναι ήδη αντιστοιχισμένο με την τηλεόραση. Κατά τον χρόνο της αποστολής, το παρεχόμενο αντιστοιχισμένο τηλεχειριστήριο δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον χειρισμό άλλων τηλεοράσεων. Κατά τον έλεγχο της λειτουργίας του τηλεχειριστηρίου, χρησιμοποιήστε την τηλεόραση την οποία συνόδευε.

Κάντε επαναφορά του τηλεχειριστηρίου

Αν το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί λόγω κακής επαφής των μπαταριών ή στατικού ηλεκτρισμού, το πρόβλημα μπορεί να λυθεί με την επαναφορά του τηλεχειριστηρίου.

 1. Αφαιρέστε τις μπαταρίες από το τηλεχειριστήριο.
 2. Πιέστε το κουμπί ενεργοποίησης στο τηλεχειριστήριο για τρία δευτερόλεπτα.
 3. Τοποθετήστε νέες μπαταρίες στο τηλεχειριστήριο.

Αν το πρόβλημα παραμένει, ανατρέξτε στις σελίδες Αν απαιτείται πλήρης επαναφορά (επανεκκίνηση) της τηλεόρασης και Συνήθεις ερωτήσεις για την αντιμετώπιση προβλημάτων.

Σημείωση

 • Όταν αποσυνδέσετε την τηλεόραση και τη συνδέσετε ξανά, η τηλεόραση ενδέχεται να μην μπορεί να ενεργοποιηθεί για κάποιο χρονικό διάστημα, ακόμα κι αν πιέσετε το κουμπί ενεργοποίησης στο τηλεχειριστήριο ή την τηλεόραση. Αυτό οφείλεται στο ότι χρειάζεται λίγη ώρα για την προετοιμασία του συστήματος. Περιμένετε 10 έως 20 δευτερόλεπτα περίπου και δοκιμάστε ξανά.
 • Όταν δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε αναζήτηση χρησιμοποιώντας τη φωνή σας, ενεργοποιήστε το κουμπί (Μικρόφωνο) πατώντας το κουμπί HOME και επιλέγοντας [Ρυθμίσεις] — [Τηλεχειριστήρια και αξεσουάρ] — [Τηλεχειριστήριο].
[158] Αντιμετώπιση προβλημάτων | Τηλεχειριστήριο/εξαρτήματα

Δεν μπορείτε να ενεργοποιήσετε τα Ενεργά γυαλιά 3D. (Μόνο μοντέλα 3D)

 • Αντικαταστήστε την μπαταρία. (Ισχύει μόνο για τα μοντέλα TDG-BT400A/BT500A.)
  1. Πιέστε το κουμπί απασφάλισης με τη μύτη ενός στυλό κ.λπ. και εξαγάγετε τη θήκη της μπαταρίας.
   Illustration of how to take out the battery case
  2. Αντικαταστήστε την μπαταρία με μια καινούρια. Στη συνέχεια, εισαγάγετε τη θήκη της μπαταρίας μέχρι να ασφαλίσει στη θέση της ξανά.
   Illustration of how to insert a battery in the battery case and locking it
   1. Πόλος (-) CR2025
[159] Αντιμετώπιση προβλημάτων | Τηλεχειριστήριο/εξαρτήματα

Η ενδεικτική λυχνία LED στα Ενεργά γυαλιά 3D αναβοσβήνει. (Μόνο μοντέλα 3D)

 • Ανάβει για 3 δευτερόλεπτα: Υποδεικνύει ότι τα γυαλιά ενεργοποιούνται.
  Illustration of the location of the LED indicator
 • Αναβοσβήνει κάθε 2 δευτερόλεπτα: Υποδεικνύει ότι τα γυαλιά είναι ενεργοποιημένα.
 • Αναβοσβήνει 3 φορές: Υποδεικνύει ότι τα γυαλιά έχουν απενεργοποιηθεί.
 • Αναβοσβήνει με πράσινο και κίτρινο χρώμα εναλλάξ: Υποδεικνύει ότι τα γυαλιά έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία καταχώρησης.
 • Αναβοσβήνει 3 φορές κάθε 2 δευτερόλεπτα: Υποδεικνύει ότι η ισχύς της μπαταρίας έχει σχεδόν εξαντληθεί. Αντικαταστήστε την μπαταρία.
[160] Αντιμετώπιση προβλημάτων

Τροφοδοσία

 • Η τηλεόραση απενεργοποιείται αυτόματα.
 • Η τηλεόραση ενεργοποιείται αυτόματα.
 • Αφού ενεργοποιήσετε την τηλεόραση, αυτή απενεργοποιείται αμέσως. (μόνο μοντέλα που διαθέτουν πάνελ OLED)
 • Η τηλεόραση δεν ενεργοποιείται.
[161] Αντιμετώπιση προβλημάτων | Τροφοδοσία

Η τηλεόραση απενεργοποιείται αυτόματα.

 • Η οθόνη μπορεί να απενεργοποιήθηκε λόγω των ρυθμίσεων [Χρονοδ. Απενεργ.].
 • Ελέγξτε τη ρύθμιση [Διάρκεια] του στοιχείου [Ενεργ. Χρονοδ.].
 • Ελέγξτε αν η επιλογή [TV σε αναμονή λόγω αδράνειας] στη ρύθμιση [Ισχύς] είναι ενεργοποιημένη.
 • Η οθόνη μπορεί να απενεργοποιήθηκε λόγω των ρυθμίσεων [Προφύλαξη οθόνης].
[162] Αντιμετώπιση προβλημάτων | Τροφοδοσία

Η τηλεόραση ενεργοποιείται αυτόματα.

 • Ελέγξτε αν η επιλογή [Ενεργ. Χρονοδ.] είναι ενεργοποιημένη.
 • Απενεργοποιήστε τη ρύθμιση [Αυτόματη ενεργοποίηση τηλεόρασης] στην επιλογή [Ρυθμίσεις BRAVIA Sync].
[163] Αντιμετώπιση προβλημάτων | Τροφοδοσία

Αφού ενεργοποιήσετε την τηλεόραση, αυτή απενεργοποιείται αμέσως. (μόνο μοντέλα που διαθέτουν πάνελ OLED)

Σε αυτήν την περίπτωση, η τηλεόραση μπορεί να βρίσκεται σε λειτουργία επαναφοράς εικόνας. Όταν η λειτουργία επαναφοράς εικόνας είναι ενεργοποιημένη, η τηλεόραση απενεργοποιείται για περίπου 10 λεπτά αφού έχει ενεργοποιηθεί και, στη συνέχεια, ενεργοποιείται ξανά για να μειώσει την εμφάνιση ειδώλου εικόνας. Αυτό δεν αποτελεί δυσλειτουργία της τηλεόρασης.

Ενεργοποιήστε ξανά την τηλεόραση χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο και απενεργοποιήστε τη λειτουργία επαναφοράς εικόνας.

 • Πιέστε το κουμπί HOME στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε [Ρυθμίσεις] — [Προτιμήσεις συσκευής] — [Ρυθμίσεις λειτουργίας καταστήματος]. Απενεργοποιήστε την επιλογή [Λειτουργία επαναφοράς εικόνας].
[164] Αντιμετώπιση προβλημάτων | Τροφοδοσία

Η τηλεόραση δεν ενεργοποιείται.

Εκτελέστε τις διαδικασίες με την παρακάτω σειρά μέχρι να επιλυθεί το πρόβλημα.

1. Ελέγξτε αν η τηλεόραση ενεργοποιείται με το τηλεχειριστήριο.

Στρέψτε το τηλεχειριστήριο προς τον αισθητήρα στο μπροστινό μέρος της τηλεόρασης και πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης στο τηλεχειριστήριο.
Ελέγξτε αν η τηλεόραση ενεργοποιείται ή αν η λυχνία LED φωτισμού ανάβει.
Αν η λυχνία LED φωτισμού ανάβει αλλά η τηλεόραση δεν ενεργοποιείται, δοκιμάστε να κάνετε επαναφορά (επανεκκίνηση) της τηλεόρασης.

 • Αν απαιτείται πλήρης επαναφορά (επανεκκίνηση) της τηλεόρασης

2. Ελέγξτε αν η τηλεόραση ενεργοποιείται με το κουμπί ενεργοποίησης στην τηλεόραση.

Πιέστε το κουμπί ενεργοποίησης στην τηλεόραση και ελέγξτε αν η τηλεόραση ενεργοποιείται. Το κουμπί ενεργοποίησης βρίσκεται στο πλάι ή στο πίσω μέρος της τηλεόρασης.
Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στον Οδηγός αναφοράς της τηλεόρασης.
Αν η τηλεόραση ενεργοποιείται με αυτήν τη διαδικασία, ενδέχεται να υπάρχει πρόβλημα με το τηλεχειριστήριο. Ανατρέξτε στο παρακάτω θέμα.

 • Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί.

3. Αποσυνδέστε το καλώδιο εναλλασσόμενου ρεύματος.

Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος της τηλεόρασης από την πρίζα. Στη συνέχεια, πιέστε το κουμπί ενεργοποίησης της τηλεόρασης, περιμένετε 2 λεπτά και έπειτα συνδέστε πάλι το καλώδιο ρεύματος στην πρίζα.

Υπόδειξη

 • Όταν αποσυνδέσετε την τηλεόραση και τη συνδέσετε ξανά, η τηλεόραση ενδέχεται να μην μπορεί να ενεργοποιηθεί για κάποιο χρονικό διάστημα, ακόμα και αν πιέσετε το κουμπί ενεργοποίησης στο τηλεχειριστήριο ή στην τηλεόραση. Αυτό οφείλεται στο ότι χρειάζεται λίγη ώρα για την προετοιμασία του συστήματος. Περιμένετε 10 έως 20 δευτερόλεπτα περίπου και δοκιμάστε ξανά.
[165] Αντιμετώπιση προβλημάτων

Συνδεδεμένες συσκευές

 • Δεν υπάρχει εικόνα από συνδεδεμένη συσκευή.
 • Δεν μπορείτε να επιλέξετε μια συνδεδεμένη συσκευή από το Μενού Home.
 • Συγκεκριμένα προγράμματα σε ψηφιακές πηγές εμφανίζουν μειωμένη λεπτομέρεια.
 • Οι φωτογραφίες ή οι φάκελοι αργούν να εμφανιστούν.
 • Δεν μπορείτε να βρείτε μια συνδεδεμένη συσκευή BRAVIA Sync HDMI.
 • Το κουμπί EXT.BOX MENU στο τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί. Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη για τηλεοράσεις των οποίων το τηλεχειριστήριο διαθέτει κουμπί EXT.BOX MENU.
 • Δεν μπορείτε να απενεργοποιήσετε τον αποκωδικοποιητή (καλωδιακών/δορυφορικών καναλιών) χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης μέσω της λειτουργίας IR Blaster.
 • Δεν μπορείτε να χειριστείτε έναν δεύτερο δέκτη εικόνας/ήχου.
 • Δεν είναι δυνατός ο χειρισμός μιας εξωτερικής συσκευής (όπως ένας αποκωδικοποιητής ή ένας δέκτης εικόνας/ήχου) μέσω του IR Blaster. (μόνο μοντέλα συμβατά με IR Blaster)
 • Κάποια αρχεία πολυμέσων στη συσκευή USB ή στο διακομιστή δεν εμφανίζονται.
 • Η λειτουργία διακόπτεται ή μια συσκευή δεν λειτουργεί.
 • Τι είδους συσκευές μπορούν να συνδεθούν με τη χρήση της λειτουργίας Κατοπτρισμού οθόνης;
 • Η τηλεόραση δεν μπορεί να συνδεθεί σε μια συσκευή Miracast ή σε μια συσκευή συμβατή με τη λειτουργία Κατοπτρισμού οθόνης.
 • Μερικές φορές κόβεται το βίντεο ή ο ήχος.
 • Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή ορισμένου περιεχομένου επί πληρωμή.
[166] Αντιμετώπιση προβλημάτων | Συνδεδεμένες συσκευές

Δεν υπάρχει εικόνα από συνδεδεμένη συσκευή.

 • Ενεργοποιήστε τη συνδεδεμένη συσκευή.
 • Ελέγξτε τη σύνδεση του καλωδίου ανάμεσα στη συσκευή και την τηλεόραση.
 • Πιέστε το κουμπί (Επιλογή εισόδου), για να εμφανίσετε τη λίστα εισόδων και, στη συνέχεια, επιλέξτε την επιθυμητή είσοδο.
 • Συνδέστε σωστά τη συσκευή USB.
 • Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή USB έχει διαμορφωθεί σωστά.
 • Δεν παρέχεται εγγύηση λειτουργίας για όλες τις συσκευές USB. Επίσης, οι λειτουργίες διαφέρουν ανάλογα με τις δυνατότητες της συσκευής USB ή τα αρχεία εικόνας που αναπαράγονται.
 • Αν η συνδεδεμένη συσκευή είναι συνδεδεμένη στην είσοδο HDMI IN 2 ή 3, συνδέστε τη στην είσοδο HDMI IN 1 ή 4.
 • Αλλάξτε τη μορφή σήματος HDMI της εισόδου HDMI που δεν εμφανίζει εικόνα στην τυπική μορφή. Πιέστε το κουμπί HOME και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Ρυθμίσεις] — [Παρακολούθηση TV] — [Εξωτερικές είσοδοι] — [Μορφή σήματος HDMI].
[167] Αντιμετώπιση προβλημάτων | Συνδεδεμένες συσκευές

Δεν μπορείτε να επιλέξετε μια συνδεδεμένη συσκευή από το Μενού Home.

 • Ελέγξτε τη σύνδεση του καλωδίου.
[168] Αντιμετώπιση προβλημάτων | Συνδεδεμένες συσκευές

Συγκεκριμένα προγράμματα σε ψηφιακές πηγές εμφανίζουν μειωμένη λεπτομέρεια.

 • Λιγότερες λεπτομέρειες από ό,τι συνήθως ή τεχνητά στοιχεία (τετραγωνάκια, κουκκίδες ή πιξελάρισμα) ενδέχεται να εμφανίζονται στην οθόνη, εξαιτίας της ψηφιακής συμπίεσης του περιεχομένου της πηγής που χρησιμοποιείται από ορισμένους ψηφιακούς τηλεοπτικούς σταθμούς και DVD. Ο βαθμός των ορατών τεχνητών στοιχείων εξαρτάται από την καθαρότητα και την ανάλυση της τηλεόρασης.
[169] Αντιμετώπιση προβλημάτων | Συνδεδεμένες συσκευές

Οι φωτογραφίες ή οι φάκελοι αργούν να εμφανιστούν.

 • Ανάλογα με τις διαστάσεις της εικόνας, το μέγεθος του αρχείου και τον αριθμό των αρχείων σε έναν φάκελο, ορισμένες φωτογραφίες ή φάκελοι μπορεί να αργήσουν να εμφανιστούν.
 • Κάθε φορά που θα συνδέετε μια συσκευή USB στην τηλεόραση, ενδέχεται να απαιτούνται λίγα λεπτά μέχρι να εμφανιστούν οι φωτογραφίες.
[170] Αντιμετώπιση προβλημάτων | Συνδεδεμένες συσκευές

Δεν μπορείτε να βρείτε μια συνδεδεμένη συσκευή BRAVIA Sync HDMI.

 • Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας είναι συμβατή με BRAVIA Sync.
 • Βεβαιωθείτε ότι το στοιχείο [Ρυθμιστικό για HDMI] έχει ρυθμιστεί στη συσκευή που είναι συμβατή με BRAVIA Sync και ότι το στοιχείο [Ρυθμίσεις BRAVIA Sync] — [Έλεγχος λειτουργίας BRAVIA Sync] έχει ρυθμιστεί στην τηλεόραση.
[171] Αντιμετώπιση προβλημάτων | Συνδεδεμένες συσκευές

Το κουμπί EXT.BOX MENU στο τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί.

Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη για τηλεοράσεις των οποίων το τηλεχειριστήριο διαθέτει κουμπί EXT.BOX MENU.

Τα μοντέλα που είναι συμβατά με IR Blaster έχουν το στοιχείο [Ρύθμιση IR Blaster] στην επιλογή [Ρυθμίσεις] — [Παρακολούθηση TV] — [Εξωτερικές είσοδοι].

 • Για να χρησιμοποιήσετε το κουμπί EXT.BOX MENU, συνδέστε και ρυθμίστε το IR Blaster (για μοντέλα που παρέχονται με IR Blaster). Συνδέστε το IR Blaster, πιέστε το κουμπί HOME και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Ρυθμίσεις] — [Παρακολούθηση TV] — [Εξωτερικές είσοδοι] — [Ρύθμιση IR Blaster]. (Τα μοντέλα που είναι συμβατά με το IR Blaster ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα ανάλογα με το μοντέλο/τη χώρα σας).
 • Αν μια συσκευή συμβατή με BRAVIA Sync είναι συνδεδεμένη και προβάλλεται χρησιμοποιώντας είσοδο HDMI, ορισμένα μοντέλα μπορούν να εμφανίσουν το μενού χρησιμοποιώντας το κουμπί EXT.BOX MENU, αλλά η λειτουργία δεν είναι εγγυημένη για όλες τις συσκευές.
[172] Αντιμετώπιση προβλημάτων | Συνδεδεμένες συσκευές

Δεν μπορείτε να απενεργοποιήσετε τον αποκωδικοποιητή (καλωδιακών/δορυφορικών καναλιών) χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης μέσω της λειτουργίας IR Blaster.

Τα μοντέλα που είναι συμβατά με IR Blaster έχουν το στοιχείο [Ρύθμιση IR Blaster] στην επιλογή [Ρυθμίσεις] — [Παρακολούθηση TV] — [Εξωτερικές είσοδοι].

 • Πιέστε το κουμπί ACTION MENU και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Ισχύς (STB)] στην επιλογή [Μενού].
[173] Αντιμετώπιση προβλημάτων | Συνδεδεμένες συσκευές

Δεν μπορείτε να χειριστείτε έναν δεύτερο δέκτη εικόνας/ήχου.

 • Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόνο ένα δέκτη εικόνας/ήχου που είναι συμβατός με BRAVIA Sync.
[174] Αντιμετώπιση προβλημάτων | Συνδεδεμένες συσκευές

Δεν είναι δυνατός ο χειρισμός μιας εξωτερικής συσκευής (όπως ένας αποκωδικοποιητής ή ένας δέκτης εικόνας/ήχου) μέσω του IR Blaster. (μόνο μοντέλα συμβατά με IR Blaster)

Τα μοντέλα που είναι συμβατά με IR Blaster έχουν το στοιχείο [Ρύθμιση IR Blaster] στην επιλογή [Ρυθμίσεις] — [Παρακολούθηση TV] — [Εξωτερικές είσοδοι].

 • Βεβαιωθείτε ότι το IR Blaster έχει ρυθμιστεί σωστά και ότι ο πομπός υπερύθρων βρίσκεται κοντά στο δέκτη υπερύθρων της εξωτερικής συσκευής.
 • Βεβαιωθείτε ότι η τηλεόρασή σας υποστηρίζει την εξωτερική συσκευή.
 • Αν πιέσετε παρατεταμένα ένα κουμπί στο τηλεχειριστήριο, ενδέχεται να μη λειτουργήσει. Αντ' αυτού, δοκιμάστε να πιέσετε το κουμπί επανειλημμένα.
 • Ορισμένες εξωτερικές συσκευές ενδέχεται να μην ανταποκρίνονται σε κάποια κουμπιά του "Μενού Ενεργειών".
 • Το IR Blaster ενδέχεται να μην έχει ρυθμιστεί σωστά. Για να ρυθμίσετε το IR Blaster, πιέστε το κουμπί HOME και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Ρυθμίσεις] — [Παρακολούθηση TV] — [Εξωτερικές είσοδοι] — [Ρύθμιση IR Blaster].
[175] Αντιμετώπιση προβλημάτων | Συνδεδεμένες συσκευές

Κάποια αρχεία πολυμέσων στη συσκευή USB ή στο διακομιστή δεν εμφανίζονται.

 • Ενδέχεται να μην εμφανίζονται αρχεία που δεν υποστηρίζονται.
 • Ενδέχεται να μην εμφανίζονται όλοι οι φάκελοι/τα αρχεία, ανάλογα με την κατάσταση του συστήματος.
[176] Αντιμετώπιση προβλημάτων | Συνδεδεμένες συσκευές

Η λειτουργία διακόπτεται ή μια συσκευή δεν λειτουργεί.

 • Ελέγξτε αν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη.
 • Αντικαταστήστε τις μπαταρίες της συσκευής.
 • Καταχωρήστε ξανά τη συσκευή.
 • Οι συσκευές Bluetooth χρησιμοποιούν το εύρος ζώνης 2,4 GHz και, συνεπώς, η ταχύτητα επικοινωνίας ενδέχεται να μειώνεται ή να διακόπτεται περιστασιακά λόγω των παρεμβολών από το ασύρματο LAN.
  Αν υπάρχουν σε κοντινή απόσταση οικιακές ηλεκτρικές συσκευές (π.χ. φούρνοι μικροκυμάτων ή κινητές συσκευές), είναι πιθανότερο να προκύψουν παρεμβολές ραδιοκυμάτων.
 • Η τηλεόραση ή η συσκευή ενδέχεται να μην λειτουργούν εάν τις τοποθετήσετε σε μεταλλικό ράφι, λόγω των παρεμβολών στην ασύρματη επικοινωνία.
 • Για τις εφικτές αποστάσεις επικοινωνίας μεταξύ της τηλεόρασης και άλλων συσκευών, ανατρέξτε στα εγχειρίδια οδηγιών των συσκευών.
 • Εάν συνδέσετε πολλές συσκευές Bluetooth στην τηλεόραση, η ποιότητα της επικοινωνίας Bluetooth μπορεί να μειωθεί.
[177] Αντιμετώπιση προβλημάτων | Συνδεδεμένες συσκευές

Τι είδους συσκευές μπορούν να συνδεθούν με τη χρήση της λειτουργίας Κατοπτρισμού οθόνης;

 • Οι συσκευές με δυνατότητα Wi‑Fi, όπως smartphone και tablet, που υποστηρίζουν το Miracast μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να απολαμβάνετε κατοπτρισμό οθόνης στην BRAVIA TV. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών της συσκευής Wi‑Fi για να δείτε εάν υποστηρίζει το Miracast. Η BRAVIA TV συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές Miracast, αλλά δεν εγγυάται την επιτυχή σύνδεση με όλες τις συσκευές.
[178] Αντιμετώπιση προβλημάτων | Συνδεδεμένες συσκευές

Η τηλεόραση δεν μπορεί να συνδεθεί σε μια συσκευή Miracast ή σε μια συσκευή συμβατή με τη λειτουργία Κατοπτρισμού οθόνης.

 • Εάν η σύνδεση μιας συσκευής Miracast (π.χ. ενός φορητού υπολογιστή) αποτύχει, πιέστε το κουμπί (Επιλογή εισόδου) και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Κατοπτρισμός οθόνης] για να εμφανίσετε την οθόνη αναμονής για τη λειτουργία Κατοπτρισμού οθόνης και προσπαθήστε να συνδεθείτε ξανά.
 • Αν χρησιμοποιείτε τον Κατοπτρισμό οθόνης με μια άλλη συσκευή, απενεργοποιήστε πρώτα τον Κατοπτρισμό οθόνης και προσπαθήστε ξανά.
[179] Αντιμετώπιση προβλημάτων | Συνδεδεμένες συσκευές

Μερικές φορές κόβεται το βίντεο ή ο ήχος.

 • Οι συσκευές που εκπέμπουν ραδιοκύματα, όπως άλλες συσκευές ασύρματου LAN ή φούρνοι μικροκυμάτων, ενδέχεται να προκαλέσουν παρεμβολές στη λειτουργία Κατοπτρισμού οθόνης που χρησιμοποιεί ασύρματο LAN. Διατηρήστε την τηλεόραση ή τις συσκευές της Sony που είναι συμβατές με τη λειτουργία Κατοπτρισμού οθόνης (π.χ. ορισμένα μοντέλα Xperia) μακριά από συσκευές αυτού του τύπου ή απενεργοποιήστε τις, αν είναι δυνατό.
 • Η ταχύτητα επικοινωνίας ενδέχεται να αλλάξει ανάλογα με την απόσταση ή τα εμπόδια μεταξύ των συσκευών, τη ρύθμιση παραμέτρων των συσκευών, τις συνθήκες εκπομπής ραδιοκυμάτων, τη συμφόρηση των γραμμών ή τη συσκευή που χρησιμοποιείτε. Η επικοινωνία ενδέχεται να διακοπεί λόγω των συνθηκών εκπομπής των ραδιοκυμάτων.
[180] Αντιμετώπιση προβλημάτων | Συνδεδεμένες συσκευές

Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή ορισμένου περιεχομένου επί πληρωμή.

 • Η συσκευή πηγής πρέπει να πληροί τα πρότυπα HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) 2.0/2.1/2.2.
  Ορισμένο περιεχόμενο επί πληρωμή ενδέχεται να μην εμφανίζεται εάν χρησιμοποιείται μια συσκευή πηγής που δεν πληροί τα πρότυπα HDCP 2.0/2.1/2.2.
[181] Αντιμετώπιση προβλημάτων

Εγγραφή USB HDD (μόνο μοντέλα με δυνατότητα εγγραφής σε USB HDD)

 • Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια συσκευή USB HDD. (Μόνο μοντέλα με δυνατότητα εγγραφής σε USB HDD)
 • Δεν είναι δυνατή η καταχώρηση της συσκευής USB HDD. (Μόνο μοντέλα με δυνατότητα εγγραφής σε USB HDD)
 • Η εγγραφή δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί./Η εγγραφή απέτυχε. (Μόνο μοντέλα με δυνατότητα εγγραφής σε USB HDD)
 • Το εγγεγραμμένο περιεχόμενο εξαφανίστηκε. (Μόνο μοντέλα με δυνατότητα εγγραφής σε USB HDD)
 • Η συσκευή USB HDD λειτουργεί ακόμα και αν δεν είναι ενεργοποιημένη. (Μόνο μοντέλα με δυνατότητα εγγραφής σε USB HDD)
[182] Αντιμετώπιση προβλημάτων | Εγγραφή USB HDD (μόνο μοντέλα με δυνατότητα εγγραφής σε USB HDD)

Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια συσκευή USB HDD. (Μόνο μοντέλα με δυνατότητα εγγραφής σε USB HDD)

Τα μοντέλα που υποστηρίζουν εγγραφή σε USB HDD έχουν το στοιχείο [Ρύθμιση συσκευής εγγραφής] στην επιλογή [Ρυθμίσεις] — [Παρακολούθηση TV].

 • Ελέγξτε ότι η συσκευή USB HDD είναι:
  • σωστά συνδεδεμένη.

   Ελέγξτε ότι είναι συνδεδεμένη στην μπλε θύρα USB3 με την ένδειξη "HDD REC".

  • ενεργοποιημένη.
  • καταχωρημένη στην τηλεόραση.

   Για να καταχωρήσετε τη συσκευή USB HDD στην τηλεόραση, πιέστε το κουμπί HOME και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Ρυθμίσεις] — [Παρακολούθηση TV] — [Ρύθμιση συσκευής εγγραφής] — [Καταχώρηση HDD].

 • Η σύνδεση συσκευής USB HDD μέσω ενός διανομέα USB δεν υποστηρίζεται.
 • Εκτελέστε τη λειτουργία [Έλεγχος απόδοσης HDD], για να ελέγξετε ότι οι προδιαγραφές της συσκευής USB HDD πληρούν τις απαιτήσεις.
  Πιέστε το κουμπί HOME και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Ρυθμίσεις] — [Παρακολούθηση TV] — [Ρύθμιση συσκευής εγγραφής] — [Έλεγχος απόδοσης HDD].
[183] Αντιμετώπιση προβλημάτων | Εγγραφή USB HDD (μόνο μοντέλα με δυνατότητα εγγραφής σε USB HDD)

Δεν είναι δυνατή η καταχώρηση της συσκευής USB HDD. (Μόνο μοντέλα με δυνατότητα εγγραφής σε USB HDD)

 • Ελέγξτε ότι η συσκευή USB HDD είναι συνδεδεμένη στη θύρα USB3 (μπλε) με την ένδειξη "HDD REC".
 • Αν η συσκευή USB HDD είναι σωστά συνδεδεμένη στη μπλε θύρα USB3, καταχωρήστε την πάλι για εγγραφή γιατί έχει ήδη καταχωρηθεί ως συσκευή για άλλο σκοπό εκτός από την εγγραφή (όπως για αποθήκευση).

Σημείωση

 • Αν υπάρχουν συνδεδεμένες συσκευές στις θύρες USB1 και USB2, αφαιρέστε τις προσωρινά κατά την καταχώρηση της συσκευής USB HDD.
 1. Πιέστε το κουμπί HOME και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Ρυθμίσεις] — [Προτιμήσεις συσκευής] — [Αποθηκευτικός χώρος].
 2. Από το στοιχείο [Αποθηκευτικός χώρος συσκευής], επιλέξτε τη συσκευή USB HDD που θέλετε να καταχωρήσετε για εγγραφή.
 3. Επιλέξτε [Καταχώρηση για εγγραφή].
 4. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη, για να καταχωρίσετε τη συσκευή USB HDD στην τηλεόραση.
 • Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία [Έλεγχος απόδοσης HDD], για να ελέγξετε αν οι προδιαγραφές της συσκευής USB HDD πληρούν τις απαιτήσεις.

  Για να εκτελέσετε την επιλογή [Έλεγχος απόδοσης HDD], πιέστε το κουμπί HOME και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Ρυθμίσεις] — [Παρακολούθηση TV] — [Ρύθμιση συσκευής εγγραφής] — [Έλεγχος απόδοσης HDD].

[184] Αντιμετώπιση προβλημάτων | Εγγραφή USB HDD (μόνο μοντέλα με δυνατότητα εγγραφής σε USB HDD)

Η εγγραφή δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί./Η εγγραφή απέτυχε. (Μόνο μοντέλα με δυνατότητα εγγραφής σε USB HDD)

Τα μοντέλα που υποστηρίζουν εγγραφή σε USB HDD έχουν το στοιχείο [Ρύθμιση συσκευής εγγραφής] στην επιλογή [Ρυθμίσεις] — [Παρακολούθηση TV].

 • Αν η εγγραφή αποτύχει, η αιτία θα παρατίθεται στη [Λίστα σφαλμάτων εγγραφής]. Πιέστε το κουμπί TITLE LIST και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Λίστα σφαλμάτων εγγραφής].
 • Ελέγξτε τον διαθέσιμο χώρο στη συσκευή HDD. Αν παραμένει πολύ λίγος χώρος, διαγράψτε περιττό περιεχόμενο.
 • Τα ακόλουθα προγράμματα δεν μπορούν να εγγραφούν.
  • Προγράμματα με προστασία αντιγραφής
  • Αναλογικά προγράμματα
  • Προγράμματα από εξωτερικές εισόδους (περιλαμβάνονται προγράμματα από συνδεδεμένο αποκωδικοποιητή)
  • Περιεχόμενο συνεχούς ροής
 • Η εγγραφή με χρονοδιακόπτη ενδέχεται να μην είναι εφικτή, αν η ώρα μετάδοσης του προγράμματος αλλάξει.
[185] Αντιμετώπιση προβλημάτων | Εγγραφή USB HDD (μόνο μοντέλα με δυνατότητα εγγραφής σε USB HDD)

Το εγγεγραμμένο περιεχόμενο εξαφανίστηκε. (Μόνο μοντέλα με δυνατότητα εγγραφής σε USB HDD)

 • Δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί εγγραφή, αν το καλώδιο εναλλασσόμενου ρεύματος ή τα καλώδια σύνδεσης αποσυνδεθούν κατά την εγγραφή. Μην αποσυνδέσετε κανένα καλώδιο κατά την εγγραφή περιεχομένου. Διαφορετικά, το περιεχόμενο που εγγράφεται ή όλο το εγγεγραμμένο περιεχόμενο μπορεί να χαθεί.
[186] Αντιμετώπιση προβλημάτων | Εγγραφή USB HDD (μόνο μοντέλα με δυνατότητα εγγραφής σε USB HDD)

Η συσκευή USB HDD λειτουργεί ακόμα και αν δεν είναι ενεργοποιημένη. (Μόνο μοντέλα με δυνατότητα εγγραφής σε USB HDD)

 • Η συνδεδεμένη συσκευή USB HDD ενδέχεται να λειτουργήσει ή να ανάψει η ενδεικτική λυχνία LED της συσκευής κατά το διάστημα που η τηλεόραση λαμβάνει δεδομένα EPG κατά τη διάρκεια της λειτουργίας αναμονής.
[187] Αντιμετώπιση προβλημάτων

Λυχνία LED

 • Η λυχνία LED φωτισμού ανάβει μερικές φορές.
 • Θέλετε να απενεργοποιήσετε τη λυχνία LED φωτισμού ώστε να μην ανάβει ή να μην αναβοσβήνει.
[188] Αντιμετώπιση προβλημάτων | Λυχνία LED

Η λυχνία LED φωτισμού ανάβει μερικές φορές.

Η λυχνία LED φωτισμού ανάβει σε διάφορες στιγμές όπως κατά τη διάρκεια ενημερώσεων λογισμικού ή όταν η τηλεόραση πραγματοποιεί εγγραφή.

Ανατρέξτε στην ενότητα Πώς ανάβει η λυχνία LED φωτισμού για λεπτομέρειες.

[189] Αντιμετώπιση προβλημάτων | Λυχνία LED

Θέλετε να απενεργοποιήσετε τη λυχνία LED φωτισμού ώστε να μην ανάβει ή να μην αναβοσβήνει.

Μπορείτε να την απενεργοποιήσετε. Πιέστε το κουμπί HOME και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Ρυθμίσεις] — [Προτιμήσεις συσκευής] — [LED φωτισμού] — [Όχι].

Σημείωση

 • Συνιστάται να μην αλλάξετε αυτήν τη ρύθμιση υπό κανονικές συνθήκες καθώς δεν θα μπορείτε να γνωρίζετε πότε η τηλεόραση πραγματοποιεί εγγραφή, πότε είναι ενεργοποιημένη ή απενεργοποιημένη ή πότε έχει ρυθμιστεί χρονοδιακόπτης.
[190]

Ευρετήριο

Τηλεοπτικά προγράμματα

 • DISCOVER
 • GUIDE
 • Αλληλεπιδραστικές μεταδόσεις
 • Δορυφορικές μεταδόσεις
 • Εγγραφή
 • Ρύθμιση καναλιού
 • Κλείδωμα για παιδιά

Εικόνα/προβολή

 • Λειτουργία Picture-in-picture
 • 3D
 • Εικόνες 4K
 • HOME
 • Εικόνα
 • Ημερομηνία και ώρα
 • Γλώσσα/Language
 • Ρυθμίσεις πάνελ για προχωρημένους
 • Μετακίνηση pixel
 • Ανανέωση πάνελ

Ήχος/φωνή

 • Φωνητική αναζήτηση, χρήση
 • Ήχος

  Τηλεχειριστήριο

  • Τηλεχειριστήριο, χρήση
  • Φωνητική αναζήτηση
  • HOME
  • DISCOVER
  • ACTION MENU
  • Είσοδοι
  • SYNC MENU

  Συνδέσεις

  • Bluetooth
  • Google Cast
  • BRAVIA Sync
  • Internet
  • Wi‑Fi Direct
  • Miracast
  • Κατοπτρισμός οθόνης

  Εξωτερικές συσκευές

  • Συσκευές αποθήκευσης USB, εγγραφή με
  • Συσκευές αναπαραγωγής Blu-ray/DVD, σύνδεση
  • Συσκευές μνήμης USB κ.λπ.
  • Smartphone/tablet
  • Υπολογιστές
  • Ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές, βιντεοκάμερες
  • Ηχοσυστήματα
  • Ασύρματο subwoofer

  Εφαρμογές

  • Μετακίνηση σε συσκευές μνήμης USB
  • Google Play Store
  • YouTube
  • Netflix

  Αναπαραγωγή αρχείων

  • Υπολογιστές
  • Ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές, βιντεοκάμερες
  • Υποστηριζόμενα αρχεία και μορφές

  Άλλα

  • Επανεκκίνηση
  • Ενημέρωση λογισμικού συστήματος