Ispis

Prikaz i zvuk

  1. Pritisnite gumb HOME, a zatim odaberite [Postavke] — [Prikaz i zvuk] — željena opcija.

Dostupne opcije

[Slika]
Konfigurira postavke zaslona kojima se podešava kvaliteta slike, kao što je svjetlina zaslona.
Kako biste podesili kvalitetu slike prema svojim željama, pogledajte stranicu Podešavanje kvalitete slike.
[Zaslon]
Podešava veličinu i položaj zaslona.
[Zvuk]
Konfigurira postavke kojima se podešava zvuk.
Kako biste podesili kvalitetu zvuka prema svojim željama, pogledajte stranicu Podešavanje kvalitete zvuka.
[Audioizlaz]
Konfigurira postavke odabira u vezi sa zvučnicima.
[Stručne postavke zaslona] (samo modeli opremljeni zaslonom OLED)
Koristi se kod podešavanja [Pomak u pikselima] ili ručnog obavljanja [Osvježavanje zaslona].
Pojedinosti potražite u poglavlju Zaslon OLED (samo modeli opremljeni zaslonom OLED).