[1]

Pornirea

 • Telecomandă Această secţiune explică butoanele telecomenzii în trei categorii separate.
 • Bornă de conectare
 • Modalitatea de aprindere a LED-urilor
 • Meniul principal
 • Selectarea surselor de intrare
 • Efectuarea calibrării acustice automate
 • Funcţii de accesibilitate
[2] Pornirea

Telecomandă

 • Butoane din partea superioară a telecomenzii
 • Butoane din partea de mijloc a telecomenzii
 • Butoane din partea inferioară a telecomenzii
[3] Telecomandă | Telecomandă

Butoane din partea superioară a telecomenzii

Telecomanda inclusă, precum şi dispunerea butoanelor şi denumirile de butoane, variază în funcţie de modelul/ţara/regiunea dumneavoastră.

Imagine a butoanelor din partea de sus a telecomenzii
(Microfon)
Vorbiţi aici pentru a utiliza microfonul din telecomandă. Deasupra microfonului există un LED.
(Oprire)
Porneşte sau comută la modul de aşteptare/conectat la reţea.
Buton numeric
Utilizaţi butoanele 0-9 pentru a selecta canale digitale.
(Text)
Afişaţi informaţii sub formă de text.
(Afişare informaţii/Text)
Afişaţi informaţii.
NETFLIX (Numai pentru un număr limitat de regiuni/ţări/modele de televizoare)
Accesaţi serviciul online „NETFLIX”.
Google Play
Accesaţi serviciul online „Google Play”.
[4] Telecomandă | Telecomandă

Butoane din partea de mijloc a telecomenzii

Telecomanda inclusă, precum şi dispunerea butoanelor şi denumirile de butoane, variază în funcţie de modelul/ţara/regiunea dumneavoastră.

Imagine a butoanelor din partea din mijloc a telecomenzii
Butoane colorate
Executaţi funcţia corespunzătoare în momentul respectiv.
GUIDE
Afişaţi ghidul de programe digitale ale televizorului sau receptorului de cablu/satelit. Pentru detalii, consultaţi pagina Utilizarea ghidului de programe.
REC LIST
Afişaţi lista Rec a dispozitivului USB HDD sau DVR după ce setaţi [Configurare receptor de cablu/satelit].
(Selectare sursă de intrare)
Afişaţi şi selectaţi sursa de intrare etc. Pentru detalii, consultaţi pagina Selectarea surselor de intrare.
(Microfon)
Vorbiţi cu Asistent Google sau căutaţi vocal diverse conţinuturi. Asistent Google nu este disponibil în anumite limbi/ţări/regiuni.
Pentru detalii, consultaţi pagina Utilizarea microfonului telecomenzii.
(Setări rapide)
Afişaţi Setări rapide. Pentru detalii, consultaţi pagina Utilizarea Setări rapide.
(Sus) / (Jos) / (Stânga) / (Dreapta) / (Introducere) (Navigare cu pad direcţional)
Navigarea prin şi selectarea elementelor din meniul de pe ecran.
BACK
Reveniţi la ecranul anterior.
HOME
Afişaţi meniul principal al televizorului. Pentru detalii, consultaţi pagina Meniul principal.
TV
Comutaţi la un canal TV sau o sursă de intrare şi afişaţi Meniu TV. Pentru detalii, consultaţi pagina Utilizarea Meniu TV.
[5] Telecomandă | Telecomandă

Butoane din partea inferioară a telecomenzii

Telecomanda inclusă, precum şi dispunerea butoanelor şi denumirile de butoane, variază în funcţie de modelul/ţara/regiunea dumneavoastră.

Imagine a butoanelor din partea de jos a telecomenzii
+/- (Volum)
Reglaţi volumul.
(Salt)
Faceţi salturi înainte şi înapoi între două canale sau surse de intrare. Televizorul alternează între canalul sau sursa de intrare actual(ă) şi ultimul canal sau ultima sursă de intrare selectat(ă).
(Oprire sonor)
Dezactivaţi sunetul. Apăsaţi din nou pentru a restabili sunetul.

Recomandare

 • Serviciul de accesibilitate poate fi pornit sau oprit apăsând şi menţinând apăsat butonul (Oprire sonor).
CH +/- (Canal)
În modul TV: Selectaţi canalul.
În modul Text: Selectaţi pagina (Următoare) sau (Anterioară).
AUDIO
Selectaţi sonorul cu sursă multilingvă sau sunetul dual pentru programul în curs de vizionare (în funcţie de sursa programului).
(Setare subtitrare)
Activaţi sau dezactivaţi subtitrările (atunci când această caracteristică este disponibilă).
HELP
Afişaţi meniul de asistenţă. Ghidul de asistenţă poate fi accesat de aici.
(Derulare rapidă înapoi) / (Redare) / (Derulare rapidă înainte) / (Pauză)
Operaţi conţinutul media pe televizor şi dispozitivul compatibil BRAVIA Sync conectat.
REC
Înregistraţi programul în curs de vizualizare pe dispozitivul USB HDD sau DVR după ce setaţi [Configurare receptor de cablu/satelit] (numai pentru un număr limitat de regiuni/ţări/modele de televizoare).
EXIT
Reveniţi la ecranul anterior sau părăsiţi meniul. Atunci când este disponibil un serviciu de tip aplicaţie interactivă, apăsaţi pentru a părăsi serviciul.
[6] Pornirea

Bornă de conectare

Tipurile şi formele de conectori disponibili variază în funcţie de televizorul deţinut.
Pentru amplasarea conectorilor, consultaţi Ghid de configurare (manual tipărit).

BornăDescriere
Imagine a portului HDD USB REC
USB HDD REC
Pentru a conecta un dispozitiv HDD USB sau o cameră foto digitală/o cameră video/un dispozitiv de stocare USB.
Funcţia de înregistrare HDD USB este disponibilă numai pentru un număr limitat de regiuni/ţări/modele de televizoare.
Imagine a mufei AV IN
AV IN
Pentru a conecta un VCR/o consolă pentru jocuri video/un player DVD/o cameră video/un dispozitiv de decodare extern.*1
Pentru o conexiune compozită, utilizaţi un cablu prelungitor analogic (neinclus).
*1 Pentru un dispozitiv extern cu o singură IEŞIRE SCART AV, utilizaţi un adaptor SCART-RCA şi un cablu prelungitor analogic.
Pentru mai multe informaţii despre forma cablului prelungitor analogic, consultaţi Conectarea unui player Blu-ray sau DVD.
Imagine a mufei pentru căşti
(Căşti)
Conectare la mufa aferentă căştilor pentru ascultarea sunetului de la televizor. Acceptă doar mufă mini stereo cu 3 poli.

Notă

 • Nu puteţi reda sunet prin căşti şi prin difuzoarele televizorului în acelaşi timp.
Imagine a bornei IR Blaster.
IR Blaster
Utilizaţi telecomanda Sony pentru a comanda receptorul de cablu/satelit. Conectaţi cablul IR Blaster la portul IR Blaster al televizorului.
Imagine a bornei HDMI IN.
HDMI IN
Conectare la un dispozitiv HDMI. Interfaţa HDMI poate transfera imaginea video digitală şi semnale audio digitale printr-un singur cablu. Pentru a beneficia de conţinut 4K de înaltă calitate, conectaţi un Cablu (cabluri) HDMI de mare viteză şi calitate premium şi setaţi opţiunea [Formatul semnalului HDMI] la [Format îmbunătățit].
Imagine a portului HDMI IN CARE SUPORTĂ FORMATELE 8K sau 4K 120p
HDMI IN (8K, 4K 120 Hz)
Dacă utilizaţi un dispozitiv HDMI compatibil cu ieşirea video în format 8K sau 4K 100/120 Hz, conectaţi Cablu HDMI de foarte mare viteză şi setaţi opţiunea [Formatul semnalului HDMI] a portului la [Format îmbunătățit (8K)].
[Format îmbunătățit (8K)] este disponibil numai pentru portul HDMI IN al modelelor care suportă formatele 8K.

Notă

 • Compatibilitatea cu 4K 100 Hz depinde de ţara/regiunea în care vă aflaţi.
Imagine a portului HDMI IN eARC/ARCImagine a portului HDMI IN ARC
HDMI IN (eARC/ARC) sau HDMI IN (ARC)
Pentru a conecta un sistem audio compatibil cu eARC (Enhanced Audio Return Channel) sau ARC (Audio Return Channel), conectaţi la portul HDMI marcateARC/ARCsau „ARC de la televizor. Este o caracteristică ce trimite semnalul audio la un sistem audio compatibil cu eARC/ARC printr-un cablu HDMI. Dacă sistemul audio nu este compatibil cu eARC/ARC, trebuie să efectuaţi conexiunea la DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL).
Imagine a mufei DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
Pentru a conecta un sistem audio cu intrare audio optică.
Când conectaţi un sistem audio care nu este compatibil cu ARC/eARC folosind un cablu HDMI, trebuie să conectaţi un cablu audio optic la DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) pentru a reda sunetul digital.
Imagine a bornei ANTENNA
(intrare RF)
Pentru a conecta un cablu/o antenă/un dispozitiv de decodare extern.

Notă

 • Când conectaţi cablul la intrarea pentru cablu/antenă, strângeţi doar manual; strângerea excesivă a conexiunii poate deteriora televizorul.
Imagine a mufei MAIN/SUB
(Intrare satelit)
Conectare la intrarea pentru satelit.
Paşi de conectare: SUB.MAIN → Antenă.
Pentru mufa SUB., conectaţi numai când utilizaţi modul receptor dublu, cu excepţia Distribuţiei prin cablu unic EN50494 (în funcţie de model).
Imagine a portului LAN
LAN
Conectaţi la un router.
Conectaţi la internet utilizând un cablu LAN.
Imagine a fantei CAM
CAM (Modul de acces condiţionat)
Asigură acces la serviciile de televiziune cu plată. Pentru detalii, consultaţi manualul de instrucţiuni furnizat împreună cu CAM.

Notă

 • Nu introduceţi cardul inteligent direct în fanta CAM a televizorului. Trebuie montat în modulul de acces condiţionat furnizat de distribuitorul autorizat.
 • CAM este suportat în anumite ţări/regiuni. Consultaţi distribuitorul dumneavoastră autorizat.
 • Este posibil să apară un mesaj CAM atunci când treceţi la un program digital după utilizarea funcţiei video internet.
 • Îndepărtaţi cardul fals sau capacul (disponibilitatea depinde de modelul televizorului) din fanta CAM a televizorului doar pentru a introduce un card inteligent prevăzut în CAM.
Imagine a mufei COMPONENT IN
COMPONENT IN
Pentru a conecta un VCR/o consolă pentru jocuri video/un player DVD/o cameră video/un dispozitiv de decodare extern*1.
Utilizaţi mufele componentelor ca mufe video dacă dispozitivul dumneavoastră prezintă numai mufe de ieşire video.
Când conectaţi un echipament mono, conectaţi mufa audio L (MONO).
*1 Pentru un dispozitiv extern cu o singură IEŞIRE SCART AV, utilizaţi un adaptor SCART-RCA.
Imagine a mufei COMPONENT IN
COMPONENT IN
Pentru a conecta un player DVD cu ieşire pentru componente.
Pentru a conecta mufele componentelor dacă dispozitivul dumneavoastră prezintă o ieşire pentru componenta video.
Imagine a mufei CENTER SPEAKER IN
CENTER SPEAKER IN
Pentru a utiliza difuzoarele televizorului ca difuzor central, conectaţi ieşirea receptorului AV la CENTER SPEAKER IN de la televizorul dumneavoastră.
Pentru a utiliza difuzoarele televizorului dumneavoastră ca difuzoare centrale, apăsaţi butonul HOME de pe telecomandă, iar apoi selectaţi [Setări] — [Afişaj şi sunet] — [Ieșire audio] — [Redare sunet] — [Sistem Audio].

Notă

 • Înainte de a conecta cablurile, deconectaţi cablul de alimentare la c.a. (cablu de reţea) atât de la televizor, cât şi de la receptorul AV.
 • Dacă nu utilizaţi terminalul CENTER SPEAKER IN, efectuaţi următoarea setare pentru a preveni emisia de zgomote de la difuzoare.
  Apăsaţi butonul HOME de pe telecomandă şi dezactivaţi [Mod Difuzor central TV] din [Setări] — [Afişaj şi sunet] — [Ieșire audio].
[7] Pornirea

Modalitatea de aprindere a LED-urilor

Puteţi verifica starea televizorului observând modul de aprindere a LED-urilor.

Există două tipuri de modele în această serie: modelul cu un LED care se aprinde în conformitate cu [Răspuns operațional] şi modelul care indică starea televizorului folosind un LED de iluminare (model cu LED de iluminare).
Modul în care se aprind acestea variază în funcţie de opţiunea [Setări] — [Sistem] — [Indicator LED].
Consultaţi următorul paragraf pentru mai multe informaţii despre poziţiile LED-urilor şi modurile de aprindere ale acestora aferente diverselor setări.

Dacă există opţiunea [Răspuns operațional] în meniu

Ilustraţie care indică amplasarea LED-urilor. Acestea sunt amplasate în ordinea A şi apoi B, începând din partea stângă.

 1. LED funcţie vocală (În partea stângă inferioară a televizorului. Numai în cazul televizoarelor cu un microfon încorporat.*)
 2. LED Răspuns operațional (În partea centrală inferioară a televizorului.)

LED pentru funcţie vocală

Se „aprinde” sau „clipeşte” atunci când este detectată comanda „Ok Google” şi televizorul comunică cu serverul în cazul modelelor cu microfon încorporat şi opţiunea [Răspuns operațional] în meniu. Secvenţa de iluminare a acestui LED depinde de starea de comunicare cu serverul.

LED Răspuns operațional

Se „aprinde” sau „clipeşte” în alb când televizorul porneşte, când se recepţionează semnale de la telecomandă sau când se actualizează software-ul folosind un dispozitiv de stocare USB.
Când este activată funcţia [Detectare „Ok Google”], se „aprinde” în chihlimbariu. (numai în cazul televizoarelor cu un microfon încorporat*)
* Este posibil ca microfonul încorporat să nu fie disponibil, în funcţie de regiune/model/limbă.

Recomandare

 • Dacă opţiunea [Detectare „Ok Google”] este activată şi apoi dezactivată, LED-ul pentru funcţia vocală se va „aprinde” în chihlimbariu atunci când televizorul este pornit. (Acesta se va „stinge” atunci când intră în modul de aşteptare/conectat la reţea.)

Dacă există opţiunea [LED de iluminare] în meniu

Ilustraţie care indică amplasarea LED-urilor televizorului. Acestea sunt amplasate în ordinea A şi apoi B, începând din partea stângă.

 1. LED de iluminare (În partea centrală inferioară a televizorului.)
 2. LED-ul microfonului încorporat (În partea dreaptă inferioară a televizorului. Numai în cazul televizoarelor cu un microfon încorporat.*)

* Este posibil ca microfonul încorporat să nu fie disponibil, în funcţie de regiune/model/limbă.

LED de iluminare


„Aprins” sau „clipind intermitent” în alb
 • Când ecranul este stins
 • Când televizorul porneşte
 • Când se recepţionează semnale de la telecomandă
 • Când se actualizează software-ul folosind un dispozitiv de stocare USB
etc.

„Clipind intermitent” în cyan
 • Când un dispozitiv mobil (smartphone, tabletă etc.) se conectează la televizor prin reţeaua de domiciliu
etc.

„Aprins” în chihlimbariu
 • Când este setat temporizatorul de pornire
 • Când este setat temporizatorul de oprire
 • Când este setat un temporizator de înregistrare (disponibilitatea acestei funcţii depinde de modelul/ţara/regiunea dumneavoastră)
etc.

„Aprins” în roz
 • Când televizorul înregistrează (disponibilitatea acestei funcţii depinde de modelul/ţara/regiunea dumneavoastră)

„Aprins” în galben*
 • Atunci când este detectată comanda „Ok Google”, iar televizorul comunică cu serverul.

* Numai în cazul televizoarelor cu un microfon încorporat

LED-ul microfonului încorporat (numai în cazul televizoarelor cu un microfon încorporat)

Este posibil ca microfonul încorporat să nu fie disponibil, în funcţie de regiune/model/limbă.

„Aprins” în chihlimbariu
 • Când microfonul încorporat este activat
[8] Pornirea

Meniul principal

Ecranul afişat atunci când apăsaţi pe butonul HOME de pe telecomandă este denumit Meniu principal. Din meniul principal, puteţi căuta conţinutul dorit şi puteţi selecta conţinutul recomandat, aplicaţii şi setări.

Ilustraţia este oferită exclusiv ca referinţă vizuală şi poate fi supusă modificărilor.

Imagine a ecranului meniului principal. Există cinci zone marcate de la A la E începând din partea superioară.

Căutare, Notificări, Surse de intrare, Temporizatoare şi Setări (A)

(Microfon) / (Tastatură afișată pe ecran):
Utilizaţi microfonul de pe telecomandă, microfonul încorporat sau tastatura afişată pe ecranul televizorului pentru a introduce cuvinte-cheie şi pentru a căuta diverse categorii de conţinut. Când este selectată opţiunea (Microfon) de pe ecranul principal, utilizarea microfonului telecomenzii sau a microfonului încorporat este dependentă de regiunea/ţara/limba/situaţia dumneavoastră.
Pentru căutare vocală, consultaţi pagina Utilizarea microfonului telecomenzii.
(Notificări):
Afişat atunci când apare o notificare, de exemplu dacă există o problemă la conexiune. Acestea includ, de asemenea, notificări provenite de la BRAVIA, de exemplu actualizări de software şi niveluri reduse de încărcare a bateriei telecomenzii. Cifra indică numărul de notificări.
(Intrări):
Schimbă dispozitivul de intrare conectat la televizor.
(Temporizator):
Configurați diferite setări ale temporizatoarelor.
Pentru detalii, consultaţi pagina Temporizatoare și ceas.
(Setări):
Configuraţi diverse setări aferente televizorului.
Pentru detalii, consultaţi pagina Setări.

Aplicații (B)

Afişaţi aplicaţiile dumneavoastră preferate.

 • Dacă selectaţi [Aplicații], este afişată o listă cu aplicaţiile instalate.
 • Selectaţi [Adăugați aplicația la lista de favorite] pentru a adăuga o aplicaţie la preferate.
 • Dacă selectaţi o aplicaţie adăugată şi menţineţi apăsat butonul (Introducere) de pe telecomandă, puteţi modifica ordinea de sortare sau puteţi elimina o preferinţă.
 • Dacă selectaţi o aplicaţie pentru televizor, puteţi vizualiza transmisii de televiziune sau conţinut introdus din exterior.

Urmează (C)

Indică ce puteţi urmări în continuare, în funcţie de conţinut.

Notă

 • Dacă nu există conţinut aplicabil, este posibil ca [Urmează] să nu fie afişat.

Canale (D)

Rândurile de sub Aplicații (B) sunt denumite „Canale”. Aici, puteţi accesa conţinutul recomandat de serviciile de transmisii video.

Recomandare

 • Istoricul canalelor vizualizate recent este afişat în [TV].
 • Puteţi adăuga conţinut în secţiunea Urmează selectând conţinutul de pe orice canal şi menţinând apăsat butonul (Introducere) de pe telecomandă.
 • Puteți muta unele canale utilizând opţiunea „Canale (D)” din meniul principal. Utilizaţi butoanele (Sus) / (Jos) pentru a muta focalizarea pe pictograma rotundă a rândului pe care doriţi să-l mutaţi şi apăsaţi pe butonul (Stânga) (sau (Dreapta), în funcţie de limba de afişare a televizorului) pentru a putea muta rândul în sus sau în jos apăsând butoanele (Sus) / (Jos).

Personalizare canale (E)

Opţiunea Personalizare canale este utilizată pentru a afişa sau pentru a ascunde canalele selectate.

Recomandare

 • Pentru informaţii suplimentare, consultaţi secţiunea „Întrebări frecvente” de pe site-ul web pentru asistenţă Sony.
  Întrebări frecvente sau Depanare
[9] Pornirea

Selectarea surselor de intrare

Pentru a utiliza dispozitivele (cum ar fi un player Blu-ray/DVD sau o memorie USB) conectate la televizor sau pentru a urmări programele televizorului după fiecare utilizare, va trebui să schimbaţi sursa de intrare.

Dacă editaţi elementele şi adăugaţi aplicaţii, veţi putea comuta la aceste aplicaţii pe ecranul de selectare a sursei de intrare.

 1. Apăsaţi în mod repetat pe butonul (Selectare sursă de intrare) pentru a selecta dispozitivul conectat.
  Ca alternativă, apăsaţi butonul (Selectare sursă de intrare), utilizaţi butoanele (Stânga) / (Dreapta) pentru a selecta un dispozitiv conectat, apoi apăsaţi butonul (Introducere).

Notă

 • Dacă nu există dispozitive conectate la o intrare HDMI, este posibil ca intrarea HDMI să nu fie afişată în [Meniul de intrări].

Pentru a edita elementele de intrare

 1. Apăsaţi pe butonul (Selectare sursă de intrare).
 2. Apăsaţi pe butonul (Dreapta) (sau butonul (Stânga), în funcţie de limba de pe afişajul televizorului) şi selectaţi (Editare).
 3. Selectaţi aplicaţia/sursa de intrare/dispozitivul care doriţi să fie afişat(ă) sau ascuns(ă).
 4. Selectaţi [Închidere].

Recomandare

 • Pentru a schimba ordinea sau pentru a ascunde un element afişat, apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul (Sus) de pe telecomandă cu elementul respectiv evidenţiat; se va afişa [Mutare] şi [Ascundere]. Dacă selectați [Mutare], utilizați (Stânga) / (Dreapta) de la telecomandă pentru a deplasa elementul în poziția dorită, apoi apăsați pe butonul (Introducere) de la telecomandă.
 • Puteţi comuta pe transmisia TV apăsând pur şi simplu butonul TV de la telecomandă.

Ieşirea din meniul principal

 1. Apăsaţi butonul HOME, apoi selectaţi sursa de intrare din [Intrări].
[10] Pornirea

Efectuarea calibrării acustice automate

Puteţi corecta calitatea audio la un nivel acustic optim pentru mediul dumneavoastră de vizionare utilizând microfonul telecomenzii pentru a efectua o testare sonoră a televizorului. (În funcţie de model, această setare ar putea să nu fie disponibilă.)
Modelele care acceptă calibrarea acustică automată au următoarea setare.
[Setări] — [Afişaj şi sunet] — [Sunet] — [Calibrare acustică automată]

Reprezentarea vizuală a calibrării acustice automate

Notă

 • Efectele calibrării variază în funcţie de mediul dumneavoastră de vizionare.
 • În timpul măsurării, de la televizor va fi redat un sunet de testare puternic.
 • În timpul măsurării, nu blocaţi deschiderea microfonului de la capătul telecomenzii.
 • Nu deplasaţi telecomanda în timpul măsurării. În caz contrar, măsurarea ar putea fi efectuată incorect.
 • Efectuaţi calibrarea în timp ce în mediu este linişte. Zgomotele pot cauza efectuarea incorectă a măsurării.
 • Calibrarea acustică automată nu poate fi efectuată dacă utilizaţi o boxă soundbar. Modificaţi setarea următoare.
  [Setări] — [Afişaj şi sunet] — [Ieșire audio] — [Redare sunet] — [Difuzoare TV]
 1. Apăsaţi pe butonul HOME, apoi selectaţi următoarele setări.
  [Setări] — [Afişaj şi sunet] — [Sunet] — [Calibrare acustică automată] — [Configurare calibrare]
 2. Efectuaţi măsurarea urmând instrucţiunile de pe ecran.
  Acustica va fi corectată automat pe baza rezultatelor măsurătorii din mediul dumneavoastră de vizionare.
  Reprezentarea vizuală a efectuării calibrării acustice automate. Ţineţi telecomanda la nivelul pieptului şi orientaţi microfonul de la capătul telecomenzii spre televizor pentru a efectua măsurarea.

Recomandare

Calibrarea acustică automată ar putea eşua în următoarele cazuri.

 • Dacă telecomanda este deplasată în timpul măsurării
 • Dacă sunt produse şi alte sunete decât cele aferente testării sonore (de exemplu, zgomote) în timpul efectuării măsurării
[11] Pornirea

Funcţii de accesibilitate

Acest televizor prezintă funcţii de asistare a utilizatorului în secţiunea [Accesibilitate], cum ar fi funcţia de transformare a textului în vorbire, pentru textul afişat pe ecran, funcţia de panoramare pentru a facilita citirea textului şi subtitrări.

Notă

 • Anumite caracteristici nu se aplică, în funcţie de modelul/regiunea/ţara dumneavoastră.

Apăsaţi pe butonul HOME, apoi selectaţi [Setări] — [Sistem] — [Accesibilitate] pentru a configura funcţiile de asistare a utilizatorului.

Secțiunea [Accesibilitate] prezintă o funcție de comandă rapidă care poate fi activată sau dezactivată apăsând și menținând apăsat butonul (Oprire sonor) de pe telecomandă timp de 3 secunde.

Recomandare

 • Pentru a schimba funcţia de comandă rapidă, selectaţi [Comandă rapidă de accesibilitate] din secţiunea [Accesibilitate], activaţi [Activați comanda rapidă pentru accesibilitate] şi modificaţi funcţia în [Serviciul comenzii rapide].
 • Pentru a utiliza funcţia de transformare a textului în vorbire în cadrul Ghidului de asistenţă, vizualizaţi Ghidul de asistenţă de pe site-ul web pentru asistenţă Sony folosind un computer sau un smartphone.
 • Pentru informaţii suplimentare privind accesibilitatea, vă rugăm să vizitaţi site-ul web pentru asistenţă Sony.

  https://www.sony.net/A11y.AndroidTV/
  cod pentru site-ul web de asistenţă Sony

  https://www.sony.net/A11y.AndroidTV/

[12]

Funcţii utile

 • Căutarea conţinutului/operarea vocală a televizorului
 • Explorarea aplicaţiilor preferate
 • Afişarea imaginii pe un ecran mic
 • Beneficierea de aplicaţii sigure şi de servicii de transmisii video (Securitate și restricții)
[13] Funcţii utile

Căutarea conţinutului/operarea vocală a televizorului

 • Utilizarea microfonului telecomenzii Această funcţie este disponibilă pentru televizoarele în cazul cărora telecomanda inclusă este prevăzută cu un buton pentru microfon.
 • Utilizarea microfonului încorporat în televizor (numai în cazul televizoarelor cu un microfon încorporat)
[14] Căutarea conţinutului/operarea vocală a televizorului | Căutarea conţinutului/operarea vocală a televizorului

Utilizarea microfonului telecomenzii

Telecomenzile care acceptă funcţia de comandă vocală prezintă un buton pentru microfon şi un microfon încorporat. Solicitaţi Google să găsească filme şi aplicaţii de redare în flux, să redea muzică şi că comande televizorul - toate acestea folosindu-vă vocea. Apăsaţi butonul Asistent Google (sau pentru microfon) de pe telecomandă pentru a începe.

 1. Apăsaţi pe butonul pentru microfon de pe telecomandă.
  Se va aprinde LED-ul de pe telecomandă.
  Imagine a butonului pentru microfon de pe telecomandă
 2. Vorbiţi în microfon în timp ce menţineţi apăsat butonul pentru microfon.
  În funcţie de modelul dumneavoastră, este posibil să fie afişate exemple de comenzi pe care le puteţi rosti.
  Ilustraţie indicând vorbirea în partea superioară a telecomenzii
  Rezultatele căutării sunt afişate atunci când vorbiţi în microfon.

Recomandare

 • Dacă apăsaţi butonul MIC de pe telecomandă şi rostiţi „Voice hints”, vor fi afişate informaţii despre modul în care trebuie să rostiţi şi despre comenzile vocale disponibile. Este posibil ca această funcţie să nu fie disponibilă, în funcţie de modelul/regiunea/ţara/limba dumneavoastră.
 • Când este selectată opţiunea (microfon) de pe ecranul principal, utilizarea microfonului telecomenzii sau a microfonului încorporat este dependentă de regiunea/ţara/limba/situaţia dumneavoastră.
 • În funcţie de rezultatele căutării, dacă apăsaţi pe butonul (Sus) de pe telecomandă, vor fi afişate mai multe rezultate ale căutării.
  Exemplu de captură de ecran atunci când sunt identificate mai multe rezultate de căutare

Dacă nu puteţi efectua o căutare folosindu-vă vocea

Înregistraţi din nou telecomanda cu control vocal care prezintă butonul pentru microfon sau butonul Asistent Google la televizor apăsând butonul HOME şi selectând [Setări] — [Telecomenzi și accesorii] — [Telecomandă] — [Conectare prin Bluetooth].

Notă

 • Este necesară o conexiune la internet pentru a utiliza funcţia de căutare vocală.
 • Tipul de telecomandă livrat împreună cu televizorul şi disponibilitatea unei telecomenzi cu microfon încorporat variază în funcţie de modelul/regiunea/ţara dumneavoastră. O telecomandă opţională este disponibilă pentru anumite modele/regiuni/ţări.
[15] Căutarea conţinutului/operarea vocală a televizorului | Căutarea conţinutului/operarea vocală a televizorului

Utilizarea microfonului încorporat în televizor (numai în cazul televizoarelor cu un microfon încorporat)

Este posibil ca microfonul încorporat în televizor să nu fie disponibil, în funcţie de regiunea/ţara/limba dumneavoastră.

Pentru detalii privind limbile compatibile cu funcţia microfonului încorporat în televizor, consultaţi următorul site web de asistenţă Sony.

https://www.sony.net/tv-hf/aep/
Cod QR pentru site-ul web de asistenţă Sony
https://www.sony.net/tv-hf/aep/

Recomandare

 • URL-ul este supus modificărilor fără notificare prealabilă.

Efectuaţi mai multe acţiuni la televizor folosind doar vocea. Pur şi simplu începeţi prin a rosti cuvintele „Ok Google” pentru a:

 • Controla televizorul şi dispozitivele inteligente
 • Asculta muzică şi utiliza funcţiile de divertisment
 • Obţine răspunsuri
 • Planifica ziua şi gestiona sarcini

Staţi cu faţa spre televizor şi spuneţi „Ok Google” pentru a începe.

Când LED-ul clipeşte, staţi cu faţa spre televizor şi rostiţi comanda. Secvenţa de iluminare a LED-ului depinde de model.

Dacă [Răspuns operațional] este disponibil în meniu (modele cu LED pentru funcţie vocală)

Atunci când LED-ul pentru funcţia vocală clipeşte în alb, rostiţi comanda.
Ilustraţie indicând amplasarea LED-ului pe televizor. În ordinea A şi apoi B, de la stânga.

 1. LED-ul pentru funcţia vocală este amplasat în partea inferioară, imediat în stânga părţii centrale a televizorului.
 2. LED-ul amplasat în partea inferioară centrală a televizorului se aprinde chihlimbariu atunci când funcţia [Detectare „Ok Google”] este activată.

Dacă [LED de iluminare] este disponibil în meniu (modele cu LED de iluminare)

Atunci când LED de iluminare clipeşte galben, începeţi să rostiţi comanda spre televizor.
Ilustraţie indicând amplasarea LED-ului pe televizor. În ordinea A şi apoi B, de la stânga.

 1. LED de iluminare este amplasat în partea inferioară centrală a televizorului.
 2. LED-ul microfonului încorporat amplasat în partea inferioară, imediat în dreapta părţii centrale a televizorului, se aprinde chihlimbariu atunci când funcţia [Detectare „Ok Google”] este activată.

Pentru a utiliza microfonul încorporat, activaţi următoarea setare.

 1. Apăsaţi pe butonul HOME, selectaţi [Setări] — [Sistem] — [Asistent Google] — [Detectare „Ok Google”].

Notă

 • Pentru a utiliza comutatorul pentru microfonul încorporat în televizor este necesară o conexiune la internet.
 • Consumul de putere va creşte atunci când microfonul încorporat este activat, deoarece ascultă comenzi vocale în permanenţă.

Recomandare

 • Când microfonul încorporat este activat, LED-ul microfonului încorporat sau LED-ul Răspuns operațional se aprinde în chihlimbariu, chiar şi atunci când televizorul este oprit (puteţi dezactiva şi iluminarea).
[16] Funcţii utile

Explorarea aplicaţiilor preferate

 • Instalarea aplicaţiilor din Google Play Store
[17] Explorarea aplicaţiilor preferate | Explorarea aplicaţiilor preferate

Instalarea aplicaţiilor din Google Play Store

Puteţi instala aplicaţii din Google Play Store pe televizor, procedând la fel ca în cazul smartphone-urilor şi tabletelor.

Notă

 • Puteţi instala numai aplicaţii compatibile cu televizoarele. Acestea pot fi diferite de aplicaţiile pentru smartphone-uri/tablete.
 • O conexiune la internet şi un cont Google sunt necesare pentru a instala aplicaţii din Google Play Store.

Recomandare

 • Dacă nu deţineţi un cont Google sau dacă doriţi să creaţi un cont partajat, creaţi un cont nou accesând următorul site web.
  https://accounts.google.com/signup https://accounts.google.com/signup
  Site-ul web menţionat mai sus poate varia în funcţie de regiune/ţară. De asemenea, acesta poate fi supus modificărilor fără notificare prealabilă. Pentru detalii, consultaţi pagina de pornire Google.
 • Vă recomandăm să creaţi un cont Google pe un computer sau un dispozitiv mobil.
 1. Apăsaţi pe butonul HOME, selectaţi [Aplicații] din meniul principal şi selectaţi [Google Play Store] din lista de aplicaţii.
  Dacă telecomanda din dotare are un buton APPS, puteţi apăsa pe butonul APPS pentru a afişa lista de aplicaţii.
 2. Selectaţi o aplicaţie pe care doriţi să o instalaţi.

După descărcare, aplicaţia este instalată şi adăugată automat. Puteţi selecta [Deschideți] pentru a lansa aplicaţia.

Despre aplicaţiile cu plată

Există aplicaţii gratuite şi aplicaţii cu plată în Google Play Store. Pentru a achiziţiona o aplicaţie cu plată, este necesar un cod al cardului de cadouri preplătit Google Play sau informaţiile cardului de credit. Puteţi achiziţiona un card de cadouri Google Play de la mai mulţi comercianţi.

Pentru a şterge o aplicaţie

 1. Selectaţi aplicaţia pe care doriţi să o ştergeţi şi apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul (Introducere) pentru a dezinstala aplicaţia.
[18] Funcţii utile

Afişarea imaginii pe un ecran mic

Puteţi afişa imaginea pe care o vizionaţi (programe TV sau conţinuturi din dispozitivele conectate la HDMI) ca un ecran mic în colţ.

Poziţia ecranului mic variază în funcţie de televizor.

Ilustraţie cu ecranul mic afişat pe ecranul televizorului

Afişarea imaginii ca un ecran mic

 1. Atunci când urmăriţi un program la televizor, apăsaţi butonul TV, selectaţi [Comandă TV] sau [Telecomandă] din [Meniu TV], apoi selectaţi [Picture-in-Picture].
  Când vizualizaţi conţinut de la o sursă de intrare externă, apăsaţi butonul , apăsaţi butonul (Sus) de pe telecomandă, selectaţi [Meniu Control], apoi selectaţi (pictograma Picture-in-Picture).

  Imaginea curentă este afişată ca un ecran mic în colţ.

Notă

 • Ecranul mic este afişat în partea superioară a ultimei aplicaţii utilizate. Totuşi, aplicaţia care este afişată poate varia în funcţie de anumite condiţii.
 • Funcţiile precum schimbarea canalului sunt dezactivate în timpul vizionării cu un ecran mic.
 • Programul TV, intrările externe, precum un dispozitiv HDMI, aplicaţiile care redau filme sau anumite aplicaţii care redau imagini sau muzică nu pot fi afişate simultan.
 • Poziţia ecranului mic este ajustată automat. Nu îl puteţi seta manual.

Închiderea ecranului mic sau readucerea acestuia la modul de ecran complet

 1. Apăsaţi pe butonul HOME pentru a afişa meniul principal.
  Este afişat un mesaj pentru ecranul mic în partea superioară a ecranului.
  Ilustraţie cu lista de aplicaţii utilizate recent şi cu ecranul mic afişat pe ecranul televizorului
 2. Apăsaţi butonul (Introducere) de pe telecomandă.
 3. Utilizaţi butoanele de sub ecranul mic pentru a închide ecranul mic sau pentru a reveni la ecranul complet.
  Imaginea de mai jos este o reprezentare vizuală şi poate varia faţă de ecranul propriu-zis.
  Ilustraţie cu lista de aplicaţii utilizate recent şi cu ecranul mic afişat pe ecranul televizorului
[19] Funcţii utile

Beneficierea de aplicaţii sigure şi de servicii de transmisii video (Securitate și restricții)

Puteţi garanta utilizarea în siguranţă a televizorului setând restricţii la instalarea unor aplicaţii descărcate din surse necunoscute sau restricţii de vârstă pentru programe şi clipuri video. (Anumite caracteristici nu se aplică, în funcţie de modelul/regiunea/ţara dumneavoastră.)

Puteţi utiliza funcţiile de restricţionare setând următoarele elemente.

Pentru a seta restricţii de vârstă pentru programe

 1. Apăsaţi butonul HOME de pe telecomandă, apoi selectaţi următoarele în ordine.
  [Setări] — [Sistem] — [Controale parentale] — [Canale & Intrări externe] — [Evaluarea programului TV].
  Opţiunile disponibile depind de modelul/ţara/regiunea/setările dumneavoastră.

Pentru a restricţiona aplicaţiile (funcţie de blocare cu parolă)

Setaţi funcţia pentru a restricţiona accesul copiilor la aplicaţii, cum ar fi browserele de internet.

Restricţiile sunt setate în [Controale parentale].

În cazul în care sunt setate, va trebui să introduceţi codul PIN la pornirea aplicaţiei.

 1. Apăsaţi butonul HOME de pe telecomandă şi selectaţi următoarele în ordine.
  [Setări] — [Sistem] — [Controale parentale] — [Aplicaţii]
 2. Setaţi sau introduceţi codul PIN.
 3. Activaţi [Restricționați aplicații].
 4. Selectaţi aplicaţiile pe care doriţi să le restricţionaţi din lista de aplicaţii.
  Aplicaţiile restricţionate se vor modifica din (Deblocat) în (Blocat). Pentru a restricţiona toate aplicaţiile, selectaţi [Toate aplicațiile].

Pentru a restricţiona instalarea aplicaţiilor din surse necunoscute

 1. Apăsaţi butonul HOME de pe telecomandă şi selectaţi următoarele în ordine.
  [Setări] — [Confidențialitate] — [Securitate și restricții] — [Surse necunoscute] — modificaţi setarea în [Instalare aplicații necunoscute].

Notă

 • În cazul în care modificaţi setările [Securitate și restricții], dispozitivul dumneavoastră şi datele personale sunt mai predispuse unor atacuri din partea unor aplicaţii necunoscute, provenite din alte surse decât Play Store. Sunteţi de acord că sunteţi singurul responsabil pentru orice deteriorare a dispozitivului dumneavoastră sau pentru pierderea datelor, care ar putea rezulta în urma utilizării acestor aplicaţii.
 • Dacă uitaţi codul PIN, trebuie să resetaţi televizorul la setările iniţiale din fabrică. Aveţi grijă să nu uitaţi codul PIN.

Recomandare

 • În funcţie de aplicaţie, este posibil să fie disponibile şi alte restricţii. Pentru detalii, consultaţi ghidul de asistenţă al aplicaţiei.

Pentru a restricţiona durata de utilizare a televizorului

Setaţi restricţionarea duratei de timp în care copiii pot utiliza televizorul.

 1. Apăsaţi butonul HOME de pe telecomandă şi selectaţi următoarele în ordine.
  [Setări] — [Sistem] — [Controale parentale] — [Timp de utilizare]
 2. Setaţi sau introduceţi codul PIN.
 3. Activaţi [Restricționați timpul de utilizare] pentru a aplica restricţionarea.
  Setarea de restricţionare va fi afişată sub [Restricționați timpul de utilizare]. Pentru a modifica setarea, reglaţi din [Limită de timp pentru utilizare] sau [Interval temporal restricționat].
[20]

Vizualizarea programelor de la televizor

 • Vizualizarea programelor TV
 • Funcţii utile atunci când vizualizaţi programe de la televizor
 • Modificarea calităţii imaginii şi sunetului în conformitate cu preferinţele dumneavoastră
[21] Vizualizarea programelor de la televizor

Vizualizarea programelor TV

 • Explicaţiile pictogramelor de pe bannerele informative
 • Utilizarea ghidului de programe
 • Configurarea canalelor
 • Utilizarea Meniu TV
 • Utilizarea serviciilor interactive de transmisie TV
[22] Vizualizarea programelor TV | Vizualizarea programelor TV

Explicaţiile pictogramelor de pe bannerele informative

La schimbarea canalului, apare pentru scurt timp un banner informativ. Este posibil ca pe banner să apară următoarele pictograme.

Lista pictogramelor şi descrierile lor:
Serviciu de date (Aplicaţie de transmisie)
:
Serviciu radio
:
Serviciu codificat/pe bază de abonament
:
Sonor multilingv disponibil
:
Subtitrare disponibilă
:
Sunt disponibile subtitrări şi/sau sonor pentru persoanele cu deficienţe de auz
:
Vârsta minimă recomandată pentru programul curent (de la 3 la 18 ani)
:
Blocare de către părinţi
:
Sonor disponibil pentru persoanele cu deficienţe de vedere
:
Subtitrări vorbite disponibile
:
Audio multicanal disponibil
[23] Vizualizarea programelor TV | Vizualizarea programelor TV

Utilizarea ghidului de programe

Puteţi găsi rapid programele dvs. preferate.

 1. Apăsaţi pe butonul GUIDE pentru a afişa ghidul de programe digitale.
 2. Selectaţi programul pe care doriţi să-l vizualizaţi.
  Sunt afişate detaliile programului.
 3. Selectaţi [Vizionare] pentru a vizualiza programul.

Recomandare

 • (Numai pentru modele compatibile pentru comandă prin receptorul de cablu/satelit) Dacă efectuaţi setarea [Configurarea comenzii receptorului de cablu/satelit] în [Configurare receptor de cablu/satelit] din secţiunea [Intrări externe], puteţi afişa ghidul de programe al receptorului de cablu/satelit.
[24] Vizualizarea programelor TV | Vizualizarea programelor TV

Configurarea canalelor

 • Recepţionarea canalelor digitale
 • Recepţionarea transmisiilor prin satelit
 • Sortarea sau editarea canalelor
[25] Configurarea canalelor | Configurarea canalelor | Configurarea canalelor

Recepţionarea canalelor digitale

 1. Apăsaţi pe butonul HOME, apoi selectaţi [Setări] — [Canale & Intrări] — [Canale] — [Configurare canal] — [Programare automată].
 2. Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a regla toate canalele digitale disponibile şi pentru a le memora în televizor.

Pentru a modifica intervalul de reglare

Apăsaţi pe butonul HOME, apoi selectaţi [Setări] — [Canale & Intrări] — [Canale] — [Configurare canal] — [Setări avansate] — [Interval de programare] — [Normal] sau [Extins].

[Normal]
Caută canalele disponibile din regiunea/ţara dumneavoastră.
[Extins]
Caută canalele disponibile indiferent de regiune/ţară.

Recomandare

 • Puteţi regla din nou televizorul prin selectarea opţiunii [Programare automată] şi urmând instrucţiunile de pe ecran după mutarea într­o nouă locuinţă, la schimbarea furnizorului de servicii sau pentru a căuta canale nou lansate.
[26] Configurarea canalelor | Configurarea canalelor | Configurarea canalelor

Recepţionarea transmisiilor prin satelit

Dacă aveţi instalată o antenă satelit, puteţi vizualiza transmisiile prin satelit configurând receptorul.

 1. Apăsaţi pe butonul HOME, apoi selectaţi [Setări] — [Canale & Intrări] — [Canale] — [Configurare canal] — [Programare automată] — [Configurare] pentru transmisiile prin satelit la care sunteţi abonat.
 2. Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
[27] Configurarea canalelor | Configurarea canalelor | Configurarea canalelor

Sortarea sau editarea canalelor

Puteţi sorta canalele afişate în ordinea preferată.

 1. Apăsaţi pe butonul HOME, apoi selectaţi [Setări] — [Canale & Intrări] — [Canale] — [Editare listă de canale].
  Dacă sunt afişate mai multe elemente, selectaţi-l pe cel pe care doriţi să-l editaţi.
 2. Alegeţi canalul pe care doriţi să-l mutaţi într-o poziţie nouă.
  Puteţi selecta opţiunea [Inserare] sau [Comutare] pentru canalul selectat. Pentru a schimba, selectaţi [Tip de sortare].
  Puteţi apăsa pe butonul galben pentru a selecta mai multe canale.
 3. Selectaţi poziţia nouă în care doriţi să mutaţi canalul selectat.
 4. Selectaţi [Gata] pentru a aplica modificările.

Notă

 • Opţiunile disponibile pot varia în funcţie de regiune/ţară.
[28] Vizualizarea programelor TV | Vizualizarea programelor TV

Utilizarea Meniu TV

Apăsaţi butonul TV în timp ce vizualizaţi o transmisie de televiziune pentru a afişa [Meniu TV]. O listă cu canale este afişată în [Meniu TV] şi puteţi selecta cu uşurinţă programele altor canale în timp ce urmăriţi o transmisie de televiziune.

Puteţi adăuga canalele preferate atunci când utilizaţi receptorul încorporat.

Imagine cu ecranul televizorului

Notă

 • Ecranul şi meniurile afişate pot varia în funcţie de conţinutul vizualizat şi de modelul/ţara/regiunea dumneavoastră.
 1. Apăsaţi butonul TV în timp ce vizualizaţi o transmisie de televiziune.
  Secţiunea Meniu TV este afişată în partea de jos a ecranului.
 2. Deplasaţi aria de focalizare la stânga sau la dreapta şi selectaţi programul pe care doriţi să-l vizualizaţi.
  Dacă deplasaţi aria de focalizare în jos şi selectaţi [Comandă TV] sau [Telecomandă], vor fi afişate opţiunile disponibile în timp ce vizualizaţi conţinut. De asemenea, puteţi selecta opţiuni precum [Digital] sau [Cablu] pentru a modifica lista de canale afişată. (Opţiunile afişate variază în funcţie de conţinutul vizualizat.)

Recomandare

 • Pentru a adăuga la favorite canalul pe care îl vizionaţi, apăsaţi butonul (Sus) de pe telecomandă din [Meniu TV] şi adăugaţi canalul la favorite din meniul afişat.
 • Puteţi utiliza butonul TV de pe telecomandă pentru a afişa canalele de pe receptorul de cablu/satelit.

  Apăsaţi pe butonul HOME, apoi selectaţi [Setări] — [Canale & Intrări] — [Comandă rapidă pentru butonul TV].

  Apoi, selectaţi intrarea conectată la receptorul de cablu/satelit.

 • Dacă aţi configurat un receptor de cablu/satelit la configurarea iniţială, puteţi apăsa butonul TV pentru a afişa lista de canale de pe receptorul de cablu/satelit.

  De asemenea, puteţi utiliza receptorul de cablu/satelit de la panoul de comandă afişat când selectaţi [Telecomandă].

  Modelele compatibile pentru comandă prin receptorul de cablu/satelit prezintă [Configurare receptor de cablu/satelit] în [Setări] — [Canale & Intrări] — [Intrări externe].

[29] Vizualizarea programelor TV | Vizualizarea programelor TV

Utilizarea serviciilor interactive de transmisie TV

Pentru a afişa informaţii text

Puteţi viziona informaţii de tip text sau de tip grafică bazată pe text, inclusiv ştiri naţionale, buletinul meteo şi programele TV. Puteţi căuta informaţii care vă interesează, apoi selectaţi informaţiile pe care doriţi să le afişaţi introducând un număr.

 1. Apăsaţi pe butonul (Text) pentru a afişa informaţii de tip text.

Despre serviciul de informaţii cu text digital

Serviciul de text digital oferă un conţinut de o mare diversitate, cu grafică şi imagini uniforme. Sunt disponibile diverse caracteristici, cum ar fi legăturile dintre pagini şi o metodă de navigare uşor de utilizat. Serviciul este oferit de numeroase posturi de televiziune. (Această caracteristică este disponibilă în funcţie de model/regiune/ţară.)

Despre serviciul digital de tip Aplicaţie interactivă

Serviciul de aplicaţie interactivă oferă text digital şi grafică de înaltă calitate, alături de opţiuni avansate. Serviciul este acceptat de posturile de televiziune. (Această caracteristică este disponibilă în funcţie de model/regiune/ţară.)

Notă

 • Serviciul interactiv este disponibil numai dacă este furnizat de către postul de televiziune.
 • Funcţiile disponibile şi conţinutul de pe ecran variază în funcţie de postul de televiziune.
 • Dacă subtitrările sunt selectate şi lansaţi o aplicaţie de tip text digital prin intermediul butonului (Text), este posibil ca, în anumite condiţii, subtitrările să nu fie afişate. Când părăsiţi aplicaţia de text digital, afişarea subtitrării va fi reluată automat.
[30] Vizualizarea programelor de la televizor

Funcţii utile atunci când vizualizaţi programe de la televizor

Temporizator
Utilizaţi un temporizator pentru a porni şi opri televizorul.
Pentru detalii, consultaţi Temporizatoare și ceas.
Blocare parentală
Utilizaţi [Controale parentale] pentru a seta restricţiile parentale.
Pentru detalii, consultaţi Sistem.
(Setare subtitrare)
Schimbaţi afişarea subtitrării apăsând butonul (Setare subtitrare) atunci când vizualizaţi conţinut cu subtitrări disponibile.
Reglarea calităţii imaginii/calităţii sunetului
Reglaţi calitatea imaginii şi calitatea sunetului în conformitate cu preferinţele dumneavoastră.
Pentru detalii, consultaţi Afişaj şi sunet.
Imagine în imagine
Utilizaţi meniul principal în timp ce conţinutul pe care îl vizualizaţi este afişat într-un colţ al ecranului.
Pentru detalii, consultaţi Afişarea imaginii pe un ecran mic.
[31] Vizualizarea programelor de la televizor

Modificarea calităţii imaginii şi sunetului în conformitate cu preferinţele dumneavoastră

 • Reglarea calităţii imaginii
 • Reglarea calităţii sunetului
 • Setări avansate pentru „Sunet
 • Volum auto avansat
 • Balans
[32] Modificarea calităţii imaginii şi sunetului în conformitate cu preferinţele dumneavoastră | Modificarea calităţii imaginii şi sunetului în conformitate cu preferinţele dumneavoastră

Reglarea calităţii imaginii

Puteţi configura diverse setări legate de afişajul televizorului, cum ar fi culoarea şi luminozitatea pentru calitatea imaginii sau dimensiunea ecranului.

Notă

 • Afişajul actual poate varia sau este posibil ca anumite setări să nu fie disponibile, în funcţie de modelul/ţara/regiunea dumneavoastră şi de conţinutul pe care îl vizualizaţi.

Apăsaţi pe butonul HOME, apoi selectaţi [Setări] — [Afişaj şi sunet] — opțiunea dorită.

Puteţi modifica următoarele setări.

Imagine

Reglează setările imaginii, precum Luminozitate, Culoare şi Nuanţă.

De bază
Puteţi efectua următoarele setări.
Mod imagine
Modificaţi calitatea imaginii în conformitate cu conţinutul vizualizat, cum ar fi filme sau programe sportive.
Resetați setările imaginii pentru ***
Resetaţi setările imaginii pentru modul actual al imaginii la valorile implicite din fabrică.
Mod imagine automată
Selectează automat modul imaginii pe baza conţinutului vizionat.

Notă

 • În funcţie de dispozitivul sau de semnalul de ieşire, este posibil ca acesta să nu fie recunoscut în Mod imagine automată, iar modul imaginii nu se va schimba. Într-un astfel de caz, schimbaţi manual calitatea imaginii din [Mod imagine]. (Numai modelele a căror denumire include litera H sau din seriile A8 şi A9)
Modul *** calibrat
Reglează imaginea la o calitate apropiată de cea dorită de creatorul conţinutului atunci când vizionaţi conţinut de transmisie video acceptat şi aplicaţii acceptate.
Senzor lumină
Optimizaţi luminozitatea pentru lumina ambiantă.
Luminozitate
Reglaţi retroiluminarea pentru a afişa cele mai luminoase tonuri de alb şi cele mai întunecate nuanţe de negru.
Culoare
Reglaţi nivelul de saturaţie al culorilor şi nuanţa.
Claritate
Reglaţi claritatea imaginii şi reduceţi aspectul neuniform.
Mişcare
Puteţi efectua următoarele setări.
Motionflow
Rafinează imaginile în mişcare. Creşte numărul de cadre de imagini pentru afişarea optimă a clipurilor video. Dacă selectaţi [Personal], puteţi regla [Uniformitate] şi [Claritate].
Mod Film
Optimizează calitatea imaginii pe baza conţinutului video, precum filme şi CG. Reproduce în mod optim mişcarea imaginilor filmate (imagini înregistrate la 24 de cadre pe secundă), cum ar fi filmele.
Semnal video
Puteţi efectua următoarele setări.
Mod HDR
Imagine care este potrivită pentru un semnal de Interval dinamic ridicat.
Interval video HDMI
Selectaţi gama semnalului pentru intrarea HDMI.
Spaţiu de culoare
Modificați intervalul de reproducere a culorilor.
Ajustare culoare avansată
Puteţi efectua următoarele setări.
Temp. culoare avansată: De bază
Reglaţi fin temperatura de culoare pentru fiecare culoare.
Temp. culoare avansată: Multipunct (***p)
Presetată în mod optim la livrare. Utilizaţi această setare pentru reglare profesională. În momentul reglării, vă recomandăm să utilizaţi un analizor de culoare.
Per ajustare culoare
Ajustați Nuanță, Saturație și Luminozitate pentru fiecare culoare.

Ecran

Reglaţi formatul imaginii şi zona vizibilă a ecranului.

Mod panoramic
Reglaţi dimensiunea imaginii.
Presetat 4:3
Dimensionare automată pentru imagini 4:3.
Arie de afişare automată
Reglează automat zona vizibilă a ecranului în funcţie de semnal.
Aria de afişare
Reglaţi zona vizibilă a ecranului.
Poziţie imagine
Reglaţi poziţia verticală şi orizontală a ecranului.
Dimensiune verticală
Întindeţi imaginea pe verticală.
[33] Modificarea calităţii imaginii şi sunetului în conformitate cu preferinţele dumneavoastră | Modificarea calităţii imaginii şi sunetului în conformitate cu preferinţele dumneavoastră

Reglarea calităţii sunetului

Puteţi configura diverse setări legate de sunetul televizorului, cum ar fi calitatea sunetului şi modul audio.

Notă

 • Afişajul actual poate varia sau este posibil ca anumite setări să nu fie disponibile, în funcţie de modelul/ţara/regiunea dumneavoastră, setările televizorului şi dispozitivul conectat.

Apăsaţi pe butonul HOME, apoi selectaţi [Setări] — [Afişaj şi sunet] — opțiunea dorită.

Puteţi modifica următoarele setări.

Sunet
Reglaţi setările de la o sursă de intrare precum televizorul sau HDMI şi alte setări obişnuite, pentru a vă bucura de diferite efecte de sunet.
Puteţi să configuraţi setări precum cele menţionate mai jos.
Mod sunet
Selectaţi moduri precum [Cinema], [Muzică] sau [Dolby Audio] în funcţie de mediul şi de preferinţele dumneavoastră.
Personalizarea sunetului
Reglaţi calitatea sunetului pentru fiecare mod audio la modelele cu Mod sunet.
Nivelul volumului
Reglaţi nivelul sonor al sursei de intrare actuale.
Volum auto avansat
Păstrează constant nivelul de volum pentru toate programele şi sursele de intrare.
Pentru detalii, consultaţi Volum auto avansat.
Balans
Reglaţi balansul difuzorului.
Poziţie televizor
Modificaţi [Poziţie televizor] pe baza metodei de instalare a televizorului. Dacă televizorul este montat pe un perete sau pe un suport pentru televizor, setaţi la [Pe perete] sau [Suport pentru masă] respectiv.
Calibrare acustică automată
Reglaţi ieşirea audio pe baza mediului dumneavoastră de vizionare. Pentru detalii, consultaţi Efectuarea calibrării acustice automate.
Anulare
Resetează la valoarea iniţială toate setările de sunet.
Ieșire audio
Ilustraţia unui sistem de sunet
Configuraţi redarea sonoră de la căşti sau de la un sistem audio în locul difuzoarelor televizorului.
Puteţi să configuraţi setări precum cele menţionate mai jos.
Redare sunet
Selectaţi difuzoarele televizorului sau boxe externe.
Mod Difuzor central TV
Utilizaţi difuzoarele televizorului ca difuzor central pentru un sistem home theatre.
Pentru detalii, consultaţi Utilizarea unui televizor ca difuzor central (numai pentru modele cu Mod Difuzor central TV).
Prioritizare sistem audio
Dacă este activat, atunci când televizorul este pornit, acesta comută automat redarea audio la un sistem audio compatibil BRAVIA Sync.
Control Home Theatre
Porneşte sistemul audio şi permite controlarea acestuia.
Sincronizare Mod sunet
Câmpul sonor al sistemului audio specificat va comuta automat în momentul în care se modifică modul audio al televizorului.
Sincronizare A/V
Reglaţi coordonarea audio şi video folosind un dispozitiv audio Bluetooth A2DP sau un sistem audio specific conectat printr-un cablu HDMI.
Mod eARC
Dacă este selectat [Auto], conţinutul audio de înaltă calitate este redat când un dispozitiv compatibil cu eARC este conectat la un port HDMI cu marcajul ARC” saueARC/ARC”. eARC este o versiune extinsă a ARC, abrevierea provenind de la Enhanced Audio Return Channel (Canal de redare audio optimizat). Prin conectarea unui dispozitiv compatibil cu eARC, vă puteţi bucura de formate audio necomprimate, de calitate superioară şi de formate audio surround mai noi pe lângă formatele audio compatibile până în prezent cu conexiunile ARC. Pentru formatele audio acceptate de eARC, consultaţi Redarea formatelor audio compatibile cu eARC.
Pentru a conecta televizorul şi un dispozitiv compatibil cu eARC, utilizaţi un eARC-care acceptă cabluri HDMI*. Pentru a conecta un dispozitiv compatibil cu eARC, consultaţi Conectarea unui sistem audio.
* Este recomandat Cablu (cabluri) HDMI de mare viteză şi calitate premium marca Sony.
Ieşire audio digitală
Configuraţi metoda de redare în momentul redării semnalelor audio digitale. Această setare este disponibilă numai atunci când opţiunea [Redare sunet] este setată la [Sistem Audio].

Recomandare

 • Transmisia semnalului este mai puţin parazitată şi mai puţin zgomotoasă, iar calitatea sonoră este superioară comparativ cu conexiunile analogice.
Volum ieşire audio digitală
Aplicat doar pentru PMC. Nivelurile de volum între PCM şi semnalul audio comprimat vor fi diferite.
Ieșire Dolby Digital Plus
Selectaţi redarea pentru Dolby Digital Plus pentru sistemele audio compatibile cu Dolby Digital Plus şi ARC. Dacă utilizaţi ARC şi ieşire de linie audio optică, selectaţi [Dolby Digital]. (Dolby Digital Plus va avea sonorul oprit la ieşirea de linie audio.)

Recomandare

 • Dolby Digital Plus este un sunet surround de înaltă calitate procesat de tehnologia acustică Dolby.
Mod de transmitere
Redaţi semnalele sonore printr-un sistem audio fără decodificare.
Pentru metoda de conectare care trebuie utilizată pentru utilizarea modului de redare, consultaţi Conectarea unui sistem audio.
[34] Modificarea calităţii imaginii şi sunetului în conformitate cu preferinţele dumneavoastră | Modificarea calităţii imaginii şi sunetului în conformitate cu preferinţele dumneavoastră

Setări avansate pentru „Sunet

Această pagină introduce diverse setări pentru caracteristicile pe care le puteţi configura în [Sunet].

Notă

 • Afişajul actual poate varia sau este posibil ca anumite setări să nu fie disponibile, în funcţie de modelul/ţara/regiunea dumneavoastră, setările televizorului şi dispozitivul conectat.

Setări [Mod sunet]

SetareDescriere
StandardOptimizaţi calitatea sunetului pentru conţinut general.
DialogPotrivit pentru dialog vorbit.
CinemaOptimizaţi sunetul surround pentru filme.
MuzicăVă permite să experimentaţi sunet dinamic şi clar, ca în cazul unui concert.
SportSimulează spațiul mai mare al unui stadion sau al unei alte săli.
Dolby AudioSunet de redare procesat de tehnologie acustică Dolby.

[Personalizarea sunetului]

SetareDescriere
SurroundReproduce virtual sunet surround realist.
Efect surroundReglaţi efectul de sunet surround.
EgalizatorReglaţi sunetul în funcţie de diferite frecvenţe.
Amplificare voceAccentuare voce.
Amplificare dialogRostiţi cu voce tare atunci când opţiunea [Mod sunet] este setată la [Dolby Audio].

[Nivelul volumului]

SetareDescriere
Compensare volumReglaţi nivelul sonor al sursei de intrare actuale raportat la celelalte surse de intrare.
Gamă dinamică DolbyCompensează diferenţa nivelului audio dintre canale (numai pentru sistemul audio Dolby Digital).
Nivel audio MPEGReglează nivelul sonor MPEG.
Gamă dinamică HE‑AACCompensează diferenţa nivelului audio dintre canale (numai pentru sistemul audio HE-AAC).
Nivel audio HE‑AACReglează nivelul sonor HE-AAC.
[35] Modificarea calităţii imaginii şi sunetului în conformitate cu preferinţele dumneavoastră | Modificarea calităţii imaginii şi sunetului în conformitate cu preferinţele dumneavoastră

Volum auto avansat

Volumul este reglat automat la un anumit nivel în funcţie de modificările nivelului volumului conţinuturilor difuzate şi semnalelor de intrare.
Reducerea diferenţelor de volum care se produc la schimbarea canalelor sau intrărilor vă permite să vizionaţi conţinuturile la un nivel constant al volumului sonor. Pentru a activa această caracteristică, apăsaţi butonul HOME, apoi selectaţi următoarele setări.
[Setări] — [Afişaj şi sunet] — [Sunet] — [Volum auto avansat]

Ilustraţia reglării avansate automate a volumului

Notă

 • Efectul variază în funcţie de modelul/ţara/regiunea dumneavoastră, setări, conţinutul difuzat şi semnalul de intrare.
[36] Modificarea calităţii imaginii şi sunetului în conformitate cu preferinţele dumneavoastră | Modificarea calităţii imaginii şi sunetului în conformitate cu preferinţele dumneavoastră

Balans

Reglează balansul sunetului din stânga şi sunetului din dreapta.
În funcţie de distanţa faţă de pereţi şi ferestre, precum şi în funcţie de reflectarea sunetului, este posibil ca sunetul din stânga şi sunetul din dreapta să fie percepute dezechilibrat. Puteţi corecta balansul volumului la nivelul optim pentru mediul de vizionare. Pentru a activa această caracteristică, apăsaţi butonul HOME, apoi selectaţi următoarele setări.
[Setări] — [Afişaj şi sunet] — [Sunet] — [Balans]

Ilustraţia reglării balansului

Notă

 • Efectul variază în funcţie de modelul/ţara/regiunea dumneavoastră, setări şi mediul de instalare.
[37]

Înregistrarea programelor TV

 • Înregistrarea unui dispozitiv HDD USB
 • Vizualizarea/ştergerea conţinutului înregistrat
 • Înţelegerea simbolurilor afişate în lista cu titluri înregistrate
[38] Înregistrarea programelor TV

Înregistrarea unui dispozitiv HDD USB

 • Înregistrarea unui dispozitiv HDD USB
 • Înregistrarea printr-o singură atingere de buton
 • Înregistrarea cu temporizator
 • Informaţii privind utilizarea unui dispozitiv HDD USB pentru înregistrare
[39] Înregistrarea unui dispozitiv HDD USB | Înregistrarea unui dispozitiv HDD USB

Înregistrarea unui dispozitiv HDD USB

Modelele cu înregistrare HDD USB prezintă opţiunea [Configurare dispozitiv de înregistrare] în [Setări] — [Canale & Intrări].

Conectaţi şi înregistraţi un dispozitiv HDD USB la televizorul dumneavoastră pentru a putea înregistra programe digitale.

Conectaţi dispozitivul HDD USB la portul USB al televizorului marcatHDD REC” (dacă există un port USB albastru, acesta suportă înregistrare HDD).

Ilustraţie cu metoda de conectare
 1. Dispozitiv HDD USB
 2. Cablu USB (neinclus)
 1. Conectaţi un dispozitiv HDD USB la portul USB (albastru) marcatHDD REC” al televizorului dumneavoastră.
 2. Porniţi dispozitivul HDD USB.
 3. Aşteptaţi până când este afişat ecranul [Unitatea USB a fost conectată].
  Dacă mesajul nu apare, puteţi înregistra manual dispozitivul HDD USB din meniul de setări.
 4. Selectaţi [Înscriere pentru înregistrare].
 5. Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a înregistra dispozitivul HDD USB.

Notă

 • Dacă este afişat mesajul „Nu se poate detecta nicio unitate USB HDD pentru înregistrare” în timpul înregistrării, la pasul 4, urmaţi instrucţiunile mesajului şi asiguraţi-vă că dispozitivul HDD USB pentru înregistrare este conectat la portul USB de mare viteză (albastru).
  Dacă dispozitivul HDD USB pentru înregistrare nu este recunoscut nici după ce aţi verificat conexiunea, trebuie să înregistraţi din nou dispozitivul HDD USB deoarece este posibil ca acesta să fi fost deja înregistrat ca dispozitiv pentru alte scopuri decât cel de înregistrare. Consultaţi „Dispozitivul HDD USB nu poate fi marcat.” pentru a marca din nou dispozitivul HDD USB pentru înregistrare.

Pentru a înregistra manual un dispozitiv HDD USB

 1. Apăsaţi pe butonul HOME şi selectaţi următoarele.
  [Setări] — [Canale & Intrări] — [Configurare dispozitiv de înregistrare] — [Înscriere HDD].

Pentru a anula înregistrarea dispozitivului HDD USB

 1. Apăsaţi pe butonul HOME, apoi selectaţi [Setări] — [Canale & Intrări] — [Configurare dispozitiv de înregistrare] — [Eliminare HDD] — dispozitivul a cărui înregistrare trebuie anulată.
[40] Înregistrarea unui dispozitiv HDD USB | Înregistrarea unui dispozitiv HDD USB

Înregistrarea printr-o singură atingere de buton

Modelele cu înregistrare HDD USB prezintă opţiunea [Configurare dispozitiv de înregistrare] în [Setări] — [Canale & Intrări].

 1. În timp ce vizualizaţi programul care trebuie înregistrat, apăsaţi butonul REC.
 2. În interfața afişată, setaţi ora de terminare a înregistrării.

Pentru a opri manual înregistrarea

 1. Apăsaţi pe butonul TV, apoi selectaţi [Comandă TV] sau [Telecomandă].
 2. Selectați [Oprire înregistrare] în interfața afişată.
[41] Înregistrarea unui dispozitiv HDD USB | Înregistrarea unui dispozitiv HDD USB

Înregistrarea cu temporizator

Modelele cu înregistrare HDD USB prezintă opţiunea [Configurare dispozitiv de înregistrare] în [Setări] — [Canale & Intrări].

 1. Apăsați pe butonul GUIDE.
 2. Selectaţi programul dorit din ghidul de programe, apoi selectaţi [Înregistrare cu temp.].
 3. Selectaţi [Setare temp].

Pentru a seta manual temporizatorul specificând data, ora şi canalul

 1. Apăsaţi pe butonul REC LIST sau TITLE LIST.
 2. Selectaţi [Listă temporizator/Setări temporizator] — [Setare temp] — [Setare manuală temporizator].
 3. Setaţi temporizatorul.
 4. Selectaţi [Setare temp].

Pentru a verifica, modifica sau şterge setările temporizatorului

Verificarea, modificarea sau ştergerea setărilor temporizatorului este efectuată în [Lista de înregistrări a temporizatorului].

 1. Apăsaţi pe butonul REC LIST sau TITLE LIST.
 2. Selectaţi [Listă temporizator/Setări temporizator] — [Lista de înregistrări a temporizatorului], apoi modificaţi setările.

Recomandare

 • Pot fi create până la 32 de setări ale temporizatorului.
 • Dacă înregistrarea eşuează, motivul va fi indicat în [Listă erori de înregistrare]. Apăsaţi pe butonul REC LIST sau TITLE LIST, apoi selectaţi [Listă erori de înregistrare] din [Listă temporizator/Setări temporizator].
 • În ghidul de programe, puteţi muta focalizarea pe programul dorit şi apăsaţi butonul REC pentru a seta înregistrarea temporizatorului pentru program.

Notă

 • Înregistrarea temporizatorului nu va funcţiona în cazul în care cablul de alimentare la c.a. (cablul de reţea) este deconectat.
[42] Înregistrarea unui dispozitiv HDD USB | Înregistrarea unui dispozitiv HDD USB

Informaţii privind utilizarea unui dispozitiv HDD USB pentru înregistrare

Modelele cu înregistrare HDD USB prezintă opţiunea [Configurare dispozitiv de înregistrare] în [Setări] — [Canale & Intrări].

 • Dispozitivul HDD USB trebuie utilizat exclusiv pentru înregistrare. Utilizaţi un dispozitiv HDD USB separat pentru a vizualiza fotografii şi clipuri video.
 • Sunt compatibile numai HDD-urile USB de peste 32 GB.
 • Conectarea unui dispozitiv HDD USB printr-un hub USB nu este acceptată. Conectaţi dispozitivul direct la televizor.
 • Toate datele stocate pe dispozitivul HDD USB vor fi şterse atunci când acesta este formatat în timpul procesului de înregistrare. Dispozitivul HDD USB nu poate fi utilizat pe un PC odată ce a fost înregistrat la televizor. Pentru a permite utilizarea dispozitivului HDD USB pe un PC, formataţi-l la PC. (Ţineţi cont de faptul că toate datele de pe dispozitivul HDD USB vor fi şterse.)
 • Pot fi înregistrate maxim 8 dispozitive HDD USB.
 • Numai acest televizor va putea reda datele înregistrate pe HDD-ul USB înregistrat la acest televizor.
 • Înregistrarea este permisă numai pentru transmisiile de televiziune digitală şi radio. Înregistrarea transmisiilor de date nu este permisă.
 • Semnalele bruiate/criptate nu pot fi înregistrate.
 • Înregistrarea nu poate fi efectuată în următoarele cazuri:
  • Televizorul nu recunoaște dispozitivul HDD USB înregistrat.
  • Peste 1000 de programe sunt înregistrate pe dispozitivul HDD USB.
  • Dispozitivul HDD USB este plin.
 • Selectarea automată a programului poate fi imposibilă în timpul înregistrării acestuia.
 • Înregistrarea unui program nu este posibilă decât dacă înregistrarea a fost autorizată.
 • Dacă utilizaţi un Modul de acces condiţionat (CAM), evitaţi să folosiţi funcţia de protecţie parentală a acestuia, deoarece ar putea să nu funcţioneze în timpul înregistrării. Ca alternativă, utilizaţi funcţia de blocare a programului sau protecţia parentală a televizorului dacă postul de televiziune include această opţiune.
 • În Norvegia, unele programe nu pot fi înregistrate din cauza restricţiilor juridice.
 • Dacă televizorul este supus unui impact în timpul înregistrării HDD-ului USB, este posibil să existe perturbări ale conţinutului înregistrat.
 • În nicio situaţie Sony nu va putea fi trasă la răspundere pentru nereuşita înregistrării sau pentru orice daună sau pierdere de conţinut înregistrat cauzată de sau asociată cu funcţionarea defectuoasă a televizorului, interferenţe ale semnalului sau probleme de orice altă natură.
[43] Înregistrarea programelor TV

Vizualizarea/ştergerea conţinutului înregistrat

Modelele cu înregistrare HDD USB prezintă opţiunea [Configurare dispozitiv de înregistrare] în [Setări] — [Canale & Intrări].

Pentru a vizualiza conţinutul înregistrat

 1. Apăsaţi pe butonul REC LIST sau TITLE LIST, apoi selectaţi conţinutul care trebuie vizualizat.

Pentru a șterge conţinutul înregistrat

 1. Apăsaţi pe butonul REC LIST sau TITLE LIST.
 2. Selectaţi (pictograma Ştergere) din partea dreaptă a programului pe care doriţi să-l ştergeţi.
  Pentru a şterge mai multe programe, selectaţi (pictograma Ștergere multiplă) din partea dreaptă a tuturor programelor pe care doriţi să le ştergeţi, apoi selectaţi (pictograma Ştergere).

Pentru informaţii despre semnificaţia simbolurilor din lista cu titluri înregistrate, consultaţi Înţelegerea simbolurilor afişate în lista cu titluri înregistrate.

[44] Înregistrarea programelor TV

Înţelegerea simbolurilor afişate în lista cu titluri înregistrate

Lista pictogramelor şi descrierile lor:
Înregistrare nevizualizată
:
Înregistrare protejată
:
Înregistrare în curs
[45]

Utilizarea televizorului cu alte dispozitive

 • Dispozitive USB
 • Playere Blu-ray şi DVD
 • Receptor de cablu/satelit
 • Afişarea pe televizor a ecranului aplicaţiei de pe iPhone/smartphone sau iPad/tabletă
 • Computere, camere foto şi camere video
 • Sistem audio (cum ar fi un receptor AV sau o boxă soundbar)
 • Dispozitive Bluetooth
 • Dispozitive compatibile cu BRAVIA Sync
 • Vizualizarea imaginilor cu rezoluție 4K/8K de la dispozitive compatibile
 • Ghidul de conectivitate BRAVIA
[46] Utilizarea televizorului cu alte dispozitive

Dispozitive USB

 • Redarea conţinutului stocat pe un dispozitiv USB
 • Informaţii despre dispozitivele USB utilizate pentru stocarea fotografiilor şi a fişierelor audio
 • Fişiere şi formate acceptate
[47] Dispozitive USB | Dispozitive USB

Redarea conţinutului stocat pe un dispozitiv USB

Pentru a înregistra programele pe un dispozitiv de stocare USB sau pentru a vizualiza programele înregistrate, consultaţi Înregistrarea programelor TV.

Conectarea unui dispozitiv USB

Conectaţi un dispozitiv de stocare USB la portul USB al televizorului pentru a urmări fişierele foto, de muzică şi video stocate în dispozitiv.

Ilustraţie cu metoda de conectare
 1. Dispozitivul de stocare USB

Urmăriţi fotografii/muzică/filme stocate pe un dispozitiv USB

Pe ecranul televizorului, puteţi urmări fotografii/muzică/filme stocate pe un dispozitiv USB.

 1. Dacă dispozitivul USB conectat la televizor dispune de un întrerupător de alimentare, treceţi-l în poziţia pornit.
 2. Apăsaţi butonul HOME, selectaţi Aplicații din meniul principal, apoi selectaţi [Player Media].
  Dacă telecomanda din dotare are un buton APPS, apăsaţi pe butonul APPS.
 3. Selectaţi denumirea dispozitivului USB.
 4. Selectaţi folderul şi fişierul pe care doriţi să-l redaţi.

Pentru a verifica formatele de fişiere acceptate

 • Fişiere şi formate acceptate

Notă

 • Anumite imagini sau foldere sunt redate mai greu, în funcţie de dimensiunea imaginii, dimensiunea fişierului şi numărul de fişiere dintr-un folder.
 • Afişarea dispozitivului USB poate dura câteva minute deoarece televizorul accesează dispozitivul USB de fiecare dată când acesta este conectat.
 • Toate porturile USB de la televizor acceptă USB de mare viteză. Portul USB albastru acceptă SuperSpeed (USB 3.1 Gen 1 sau USB 3.0). Huburile USB nu sunt permise.
 • La accesarea dispozitivului USB, nu opriţi televizorul sau dispozitivul USB, nu deconectaţi cablul USB şi nu scoateţi şi nu introduceţi suportul de înregistrare. În caz contrar, este posibil ca datele stocate pe dispozitivul USB să se deterioreze.
 • În funcţie de fişier, redarea ar putea fi imposibilă chiar şi când se utilizează formatele acceptate.

Recomandare

 • Pentru informaţii suplimentare, consultaţi secţiunea „Întrebări frecvente” de pe site-ul web pentru asistenţă Sony.
  Întrebări frecvente sau Depanare
[48] Dispozitive USB | Dispozitive USB

Informaţii despre dispozitivele USB utilizate pentru stocarea fotografiilor şi a fişierelor audio

 • Porturile USB ale televizorului acceptă sistemele de fişiere FAT16, FAT32, exFAT şi NTFS.
 • La conectarea unei camere foto digitale Sony la televizor printr-un cablu USB, setările de conexiune USB ale camerei trebuie stabilite la modul „Auto” sau „Stocare de masă”.
 • În cazul în care camera foto digitală nu funcţionează cu televizorul dvs., încercaţi următoarele:
  • Stabiliţi pentru setările conexiunii USB de la cameră varianta „Stocare de masă”.
  • Copiaţi fişierele de la cameră pe o memorie USB, apoi conectaţi memoria la televizor.
 • Este posibil ca unele fotografii şi filme să fie mărite, ceea ce are ca rezultat o calitate redusă a imaginii. În funcţie de dimensiune şi de formatul de imagine, este posibil ca imaginile să nu fie afişate pe întregul ecran.
 • În funcţie de fişier şi/sau de setări, este posibil ca afişarea unei fotografii să necesite mult timp.
 • În nicio situaţie Sony nu va putea fi trasă la răspundere pentru nereuşita înregistrării sau pentru orice daună sau pierdere de conţinut înregistrat cauzată de sau asociată cu funcţionarea defectuoasă a televizorului, funcţionarea defectuoasă a dispozitivului USB sau probleme de orice altă natură.
[49] Dispozitive USB | Dispozitive USB

Fişiere şi formate acceptate

 • Fotografii
 • Muzică
 • Clipuri video
 • Rate de eşantionare audio (pentru clipuri video)
 • Subtitrări externe
[50] Fişiere şi formate acceptate | Fişiere şi formate acceptate | Fişiere şi formate acceptate

Fotografii

Caz de utilizare: USB/reţea de domiciliu

Format fişierExtensie
JPEG*.jpg / *.jpe / *.jpeg
ARW *1*.arw
 • *1 ARW se va utiliza numai pentru redarea fişierelor.

Alte fişiere şi formate acceptate

 • Muzică
 • Clipuri video
 • Rate de eşantionare audio (pentru clipuri video)
 • Subtitrări externe
[51] Fişiere şi formate acceptate | Fişiere şi formate acceptate | Fişiere şi formate acceptate

Muzică

Caz de utilizare: USB/reţea de domiciliu

mp4

Extensie: *.mp4 / *.m4a

DescriereRată de eşantionare
AAC-LC16k / 22.05k / 24k / 32k / 44.1k / 48k
HE-AAC v1 / v224k / 32k / 44.1k / 48k

3gpp

Extensie: *.3gp / *.3g2

DescriereRată de eşantionare
AAC-LC16k / 22.05k / 24k / 32k / 44.1k / 48k
HE-AAC v1 / v224k / 32k / 44.1k / 48k

Asf

Extensie: *.wma

DescriereRată de eşantionare
WMA9 Standard8k / 11.025k / 16k / 22.05k / 32k / 44.1k / 48k

ogg

Extensie: *.ogg

DescriereRată de eşantionare
Vorbis8k / 11.025k / 16k / 22.05k / 32k / 44.1k / 48k

Altele

DescriereRată de eşantionare
LPCM *132k / 44.1k / 48k

Extensie: *.mp3

DescriereRată de eşantionare
MP1L1 / MP1L2 / MP1L3 / MP2L1 / MP2L232k / 44.1k / 48k
MP2L316k / 22.05k / 24k
MP2.5L38k / 11.025k / 12k

Extensie: *.wav

DescriereRată de eşantionare
WAV *232k / 44.1k / 48k / 88.2k / 96k / 176.4k / 192k

Extensie: *.flac

DescriereRată de eşantionare
FLAC16k / 22.05k / 32k / 44.1k / 48k / 88.2k / 96k / 176.4k / 192k

Extensie: *.aac

DescriereRată de eşantionare
AAC-LC16k / 22.05k / 24k / 32k / 44.1k / 48k
HE-AAC v1 / v224k / 32k / 44.1k / 48k
 • *1 Cazul de utilizare a formatului LPCM este exclusiv pentru reţeaua de domiciliu.
 • *2 Cazul de utilizare a formatului WAV este exclusiv pentru 2 canale.

Alte fişiere şi formate acceptate

 • Fotografii
 • Clipuri video
 • Rate de eşantionare audio (pentru clipuri video)
 • Subtitrări externe
[52] Fişiere şi formate acceptate | Fişiere şi formate acceptate | Fişiere şi formate acceptate

Clipuri video

Caz de utilizare: USB/reţea de domiciliu

MPEG1 (*.mpg / *.mpe / *.mpeg)

Tip subtitrare: Externă

Codec video (Profil la nivel)Codec audioRezoluţie max./min.Frecvenţă max. cadre
MPEG1 MPEG1L2 1920x1080 / QCIF (176x144) 1920x1080@30fps / 1280x720@60fps

MPEG2PS (*.mpg / *.mpe / *.mpeg)

Tip subtitrare: Externă

Codec video (Profil la nivel)Codec audioRezoluţie max./min.Frecvenţă max. cadre
MPEG2 MP@HL, MP@H14L, MP@ML MPEG1L1 / MPEG1L2 / LPCM / AC3 1920x1080 / QCIF (176x144) 1920x1080@30fps / 1280x720@60fps

MPEG2TS

Extensie: *.m2t

Tip subtitrare: Externă

Codec video (Profil la nivel)Codec audioRezoluţie max./min.Frecvenţă max. cadre
MPEG2 MP@HL, MP@H14L, MP@ML MPEG1L1 / MPEG1L2 / AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 1920x1080 / QCIF (176x144) 1920x1080@30fps / 1280x720@60fps

Extensie: *.m2ts / *.mts

Tip subtitrare: Externă

Codec video (Profil la nivel)Codec audioRezoluţie max./min.Frecvenţă max. cadre
AVC / H.264 BP@L3, MP@L4.2, HP@L4.2 MPEG1L1 / MPEG1L2 / AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 1920x1080 / QCIF (176x144) 1920x1080@60fps

MP4 (*.mp4)

Tip subtitrare: Externă

Codec video (Profil la nivel)Codec audioRezoluţie max./min.Frecvenţă max. cadre
AVC / H.264 BP@L3, MP@L4.2, HP@L4.2 AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 / AC4 / MPEG1L1 / MPEG1L2 1920x1080 / QCIF (176x144) 1920x1080@120fps
MPEG4 SP@L6, ASP@L5, ACEP@L4 AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 / MPEG1L1 / MPEG1L2 1920x1080 / QCIF (176x144) 1920x1080@30fps / 1280x720@60fps
AVC / H.264 BP@L5.2, MP@L5.2, HP@L5.2 *1 AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 / AC4 / LPCM 3840x2160 / QCIF (176x144) 3840x2160@60p / 1920x1080@120fps
HEVC / H.265 MP@L5.1, Main10@L5.1 AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / AC4 / E-AC3 3840x2160 / QCIF (176x144) 3840x2160@60p / 1920x1080@120fps
 • *1 Această linie include cazul de utilizare a formatului XAVC S. Rata de biţi maximă acceptată pentru XAVC S este de 100 Mbps.

avi (*.avi)

Tip subtitrare: Externă

Codec video (Profil la nivel)Codec audioRezoluţie max./min.Frecvenţă max. cadre
Xvid MPEG1L1 / MPEG1L2 / MPEG1L3 / AC3 / E-AC3 1920x1080 / QCIF (176x144) 1920x1080@30fps / 1280x720@60fps
Motion JPEG μ-LAW / PCM (U8) / PCM (S16LE) 1280x720 / QCIF (176x144) 1280x720@30fps

Asf (*.asf / *.wmv)

Tip subtitrare: Externă

Codec video (Profil la nivel)Codec audioRezoluţie max./min.Frecvenţă max. cadre
VC1 AP@L3, MP@HL, SP@ML WMA9 Standard 1920x1080 / QCIF (176x144) 1920x1080@30fps / 1280x720@60fps

MKV (*.mkv)

Tip subtitrare: Internă/externă

Codec video (Profil la nivel)Codec audioRezoluţie max./min.Frecvenţă max. cadre
Xvid DTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / Vorbis 1920x1080 / QCIF (176x144) 1920x1080@30fps / 1280x720@60fps
AVC / H.264 BP@L3, MP@L4.2, HP@L4.2 DTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / Vorbis 1920x1080 / QCIF (176x144) 1920x1080@60fps
MPEG4 SP@L6, ASP@L5, ACEP@L4 DTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / Vorbis 1920x1080 / QCIF (176x144) 1920x1080@30fps / 1280x720@60fps
VP8 DTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / Vorbis 1920x1080 / QCIF (176x144) 1920x1080@30fps / 1280x720@60fps
VP9 Profile 0, Profile 2 DTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / Vorbis 3840x2160 / QCIF (176x144) 3840x2160@60fps
AVC / H.264 BP@L5.2, MP@L5.2, HP@L5.2 DTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 3840x2160 / QCIF (176x144) 3840x2160@60p / 1920x1080@120fps
HEVC / H.265 MP@L5.1, Main10@L5.1 DTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 3840x2160 / QCIF (176x144) 3840x2160@60p / 1920x1080@120fps

3gpp (*.3gp / *.3g2)

Tip subtitrare: Externă

Codec video (Profil la nivel)Codec audioRezoluţie max./min.Frecvenţă max. cadre
MPEG4 SP@L6, ASP@L5, ACEP@L4 AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 / MPEG1L1 / MPEG1L2 1920x1080 / QCIF (176x144) 1920x1080@30fps / 1280x720@60fps
AVC / H.264 BP@L3, MP@L4.2, HP@L4.2 AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 / MPEG1L1 / MPEG1L2 1920x1080 / QCIF (176x144) 1920x1080@60fps

MOV (*.mov)

Tip subtitrare: Externă

Codec video (Profil la nivel)Codec audioRezoluţie max./min.Frecvenţă max. cadre
AVC / H.264 BP@L3, MP@L4.2, HP@L4.2 AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / μ-LAW / PCM (U8) / PCM (S16BE) / PCM (S16LE) 1920x1080 / QCIF (176x144) 1920x1080@60fps
MPEG4 SP@L6, ASP@L5, ACEP@L4 AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / μ-LAW / PCM (U8) / PCM (S16BE) / PCM (S16LE) 1920x1080 / QCIF (176x144) 1920x1080@30fps / 1280x720@60fps
Motion JPEG AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / μ-LAW / PCM (U8) / PCM (S16BE) / PCM (S16LE) 1280x720 / QCIF (176x144) 1280x720@30fps

WebM (*.webm)

Tip subtitrare: Externă

Codec video (Profil la nivel)Codec audioRezoluţie max./min.Frecvenţă max. cadre
VP8 Vorbis 1920x1080 / QCIF (176x144) 1920x1080@30fps / 1280x720@60fps
VP9 Profile 0, Profile 2 Vorbis 3840x2160 / QCIF (176x144) 3840x2160@60fps

Alte fişiere şi formate acceptate

 • Fotografii
 • Muzică
 • Rate de eşantionare audio (pentru clipuri video)
 • Subtitrări externe
[53] Fişiere şi formate acceptate | Fişiere şi formate acceptate | Fişiere şi formate acceptate

Rate de eşantionare audio (pentru clipuri video)

Codec audioRată de eşantionare
LPCM44.1k / 48k
MPEG1L1 / MPEG1L232k / 44.1k / 48k
MPEG1L332k / 44.1k / 48k
AAC-LC16k / 22.05k / 24k / 32k / 44.1k / 48k
HE-AAC v1 / v224k / 32k / 44.1k / 48k
AC332k / 44.1k / 48k
AC444.1k / 48k
E-AC332k / 44.1k / 48k
Vorbis8k / 11.025k / 16k / 22.05k / 32k / 44.1k / 48k
WMA98k / 11.025k / 16k / 22.05k / 32k / 44.1k / 48k
DTS core32k / 44.1k / 48k
μ-LAW8k
PCM (U8)8k
PCM (S16LE)11.025k / 16k / 44.1k
PCM (S16BE)11.025k / 16k / 44.1k

Alte fişiere şi formate acceptate

 • Fotografii
 • Muzică
 • Clipuri video
 • Subtitrări externe
[54] Fişiere şi formate acceptate | Fişiere şi formate acceptate | Fişiere şi formate acceptate

Subtitrări externe

Caz de utilizare: USB

Format fişierExtensie
SubStation Alpha*.ass / *.ssa
SubRip*.srt

Alte fişiere şi formate acceptate

 • Fotografii
 • Muzică
 • Clipuri video
 • Rate de eşantionare audio (pentru clipuri video)
[55] Utilizarea televizorului cu alte dispozitive

Playere Blu-ray şi DVD

 • Conectarea unui player Blu-ray sau DVD
 • Vizualizarea discurilor Blu-ray şi DVD
[56] Playere Blu-ray şi DVD | Playere Blu-ray şi DVD

Conectarea unui player Blu-ray sau DVD

Conectaţi un player Blu-ray/DVD la televizor.

Utilizaţi o metodă de conectare indicată mai jos, în funcţie de bornele de care dispune televizorul dumneavoastră.

Notă

 • Disponibilitatea bornelor depinde de model/regiune/ţară.

Recomandare

 • De asemenea, puteţi conecta un receptor de cablu/satelit la fel ca în cazul unui player Blu-ray/DVD.

Conexiune HDMI

Pentru calitatea optimă a imaginii, vă recomandăm să conectaţi player-ul la televizor folosind un cablu HDMI. Dacă player-ul dvs. Blu-ray/DVD este prevăzut cu o mufă HDMI, conectaţi-l folosind un cablu HDMI.

Ilustraţie cu metoda de conectare
 1. Player Blu-ray/DVD (conexiune similară cu cea a receptorului de cablu/satelit)
 2. Cablu HDMI (neinclus)*

* Aveţi grijă să utilizaţi un Cablu (cabluri) HDMI de mare viteză şi calitate premium autorizat, cu sigla HDMI.

Conexiune video pe componente

Dacă player-ul dvs. Blu-ray/DVD prezintă mufe pentru video, conectaţi-le la televizor folosind un cablu pentru componenta video şi un cablu audio.

Ilustraţie cu metoda de conectare
 1. Player Blu-ray/DVD (conexiune similară cu cea a receptorului de cablu/satelit)
 2. Cablu pentru componenta video (neinclus)
 3. Cablu audio (neinclus)

Conexiune compozită

Dacă playerul Blu-ray/DVD dispune de mufe compozite, realizaţi conexiunea la acestea prin intermediul unui cablu video/audio compozit.

Ilustraţie cu metoda de conectare
 1. Player Blu-ray/DVD (conexiune similară cu cea a receptorului de cablu/satelit)
 2. Cablu video/audio compozit (neinclus)

Când utilizaţi un cablu prelungitor analogic

Ilustraţie cu metoda de conectare
 1. Player Blu-ray/DVD (conexiune similară cu cea a receptorului de cablu/satelit)
 2. Cablu prelungitor analogic (inclus)*
 3. Cablu RCA (neinclus)

* Cablul prelungitor analogic este inclus sau nu în funcţie de model/regiune/ţară.

Cablu care se conectează la mufa de intrare video

Mufa de 3,5 mm a cablului prelungitor analogic are 4 poli.

Imagine a cablului audio/video (vândut separat)
 1. 3,5 mm
 2. Stânga pentru semnal audio.
 3. Semnal video.
 4. Legare la masă.
 5. Dreapta pentru semnal audio.
[57] Playere Blu-ray şi DVD | Playere Blu-ray şi DVD

Vizualizarea discurilor Blu-ray şi DVD

Puteţi vizualiza la televizor conţinutul de pe discurile Blu-ray/DVD sau alte conţinuturi compatibile cu player-ul dvs.

 1. Porniţi playerul Blu-ray/DVD conectat.
 2. Apăsaţi în mod repetat pe butonul (Selectare sursă de intrare) pentru a selecta playerul Blu-ray/DVD conectat.
 3. Începeţi redarea la playerul Blu-ray/DVD conectat.

Recomandare

 • În cazul în care conectaţi un dispozitiv compatibil BRAVIA Sync la o conexiune HDMI, îl puteţi utiliza simplu, cu ajutorul telecomenzii televizorului. Pentru a acţiona dispozitivul BRAVIA Sync de la ecranul televizorului. Apăsaţi butonul (Selectare sursă de intrare) de pe telecomandă în timp ce vizionaţi conţinuturi de la sursa de intrare HDMI, apăsaţi butonul (Sus) de pe telecomandă şi selectaţi [Meniu Control]. (De asemenea, puteţi afişa meniul de operaţiuni apăsând butonul (Afişare informaţii/text) de pe telecomandă.)
[58] Utilizarea televizorului cu alte dispozitive

Receptor de cablu/satelit

 • Conectarea unui receptor de cablu/satelit
 • Modalitatea de controlare a receptorului de cablu/satelit folosind telecomanda televizorului
[59] Receptor de cablu/satelit | Receptor de cablu/satelit

Conectarea unui receptor de cablu/satelit

Conectaţi receptorul de cablu/satelit la televizor.
Conectaţi-l la intrarea televizorului.
Pentru detalii, consultaţi pagina Conectarea unui player Blu-ray sau DVD.

[60] Receptor de cablu/satelit | Receptor de cablu/satelit

Modalitatea de controlare a receptorului de cablu/satelit folosind telecomanda televizorului

Modelele compatibile pentru comandă prin receptorul de cablu/satelit prezintă opţiunea [Configurare receptor de cablu/satelit] în [Setări] — [Canale & Intrări] — [Intrări externe].

Efectuarea [Configurarea comenzii receptorului de cablu/satelit] în [Configurare receptor de cablu/satelit] vă permite să acţionaţi un receptor de cablu/satelit folosind telecomanda televizorului.

 1. Apăsaţi pe butonul HOME, apoi selectaţi [Setări] — [Canale & Intrări] — [Intrări externe] — [Configurare receptor de cablu/satelit] — [Configurarea comenzii receptorului de cablu/satelit].
 2. Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.

Notă

 • Atunci când utilizaţi telecomanda televizorului, îndreptaţi-o spre receptorul de cablu/satelit.
 • În funcţie de dispozitivele externe, este posibil ca anumite butoane să nu reacţioneze.
 • Dacă apăsaţi şi menţineţi apăsat un buton de la telecomandă, este posibil ca operaţia să nu funcţioneze. În schimb, încercaţi să apăsaţi pe buton în mod repetat.
 • Această funcţie este disponibilă în funcţie de model/regiune/ţară.
[61] Utilizarea televizorului cu alte dispozitive

Afişarea pe televizor a ecranului aplicaţiei de pe iPhone/smartphone sau iPad/tabletă

Chromecast built-insau AirPlay permite afişarea (redarea) site-urilor dumneavoastră web preferate şi a ecranelor aplicaţiilor de pe dispozitivul mobil direct pe televizor.

Utilizarea protocolului Chromecast built-in

 1. Conectaţi un dispozitiv mobil, cum ar fi un smartphone sau o tabletă, la aceeaşi reţea de domiciliu la care este conectat televizorul.
 2. Lansaţi o aplicaţie Chromecast built-in compatibilă pe dispozitivul mobil.
 3. Selectaţi pictograma (transfer) a aplicaţiei.
 4. Selectaţi televizorul ca destinaţie de redare.
  Ecranul dispozitivului mobil este afişat pe televizor.

Notă

 • Este necesară o conexiune la internet pentru a utiliza Chromecast built-in.

Utilizarea protocolului AirPlay

Acest televizor este compatibil cu AirPlay 2.

 1. Asiguraţi-vă că dispozitivul dumneavoastră Apple este conectat la aceeaşi reţea ca televizorul.
 2. Procedura depinde de conţinutul care va fi afişat pe televizor, după cum urmează.
  • Pentru a afişa cu clip video, atingeţi (AirPlay Video).
  • Pentru a afişa fotografii, atingeţi (Partajare acţiune).
  • Pentru a reda muzică, atingeţi (AirPlay Audio).
  • Pentru a afişa ecranul unui dispozitiv mobil, atingeţi (Oglindire).
   (În anumite aplicaţii, este posibil să fie necesar să atingeţi mai întâi o altă pictogramă.)
 3. Selectaţi AirPlay pe un dispozitiv mobil, de exemplu un iPhone sau iPad, şi selectaţi televizorul pentru a-l utiliza cu AirPlay.

Recomandare

 • Televizorul este compatibil cu Apple HomeKit.
  Puteţi controla televizorul folosind un dispozitiv mobil cum ar fi un iPhone sau iPad apăsând pe butonul (Selectare sursă de intrare) de pe telecomandă, selectând (AirPlay), şi urmând instrucţiunile de pe ecran pentru a configura Apple HomeKit.
  Operaţiunile disponibile variază în funcţie de versiunea de aplicaţie şi de software.
 • Dacă selectaţi activarea [Pornire de la distanţă], puteţi porni televizorul de la o aplicaţie sau un dispozitiv mobil, cum ar fi un iPhone sau iPad.

Notă

 • Este necesară o conexiune la internet pentru a utiliza AirPlay.
 • Operarea dispozitivului mobil, de exemplu iPhone sau iPad, variază în funcţie de versiunea sistemului de operare.
 • iPhone, iPad, AirPlay şi HomeKit sunt mărci comerciale ale Apple Inc., înregistrate în SUA şi în alte ţări.
[62] Utilizarea televizorului cu alte dispozitive

Computere, camere foto şi camere video

 • Conectarea unui computer şi vizualizarea conţinutului stocat
 • Conectarea unei camere foto sau a unei camere video şi vizualizarea conţinutului stocat
 • Specificaţiile semnalului video al computerului
[63] Computere, camere foto şi camere video | Computere, camere foto şi camere video

Conectarea unui computer şi vizualizarea conţinutului stocat

Pentru a conecta un computer

Utilizaţi un cablu HDMI pentru a conecta computerul la televizor.

Ilustraţie cu metoda de conectare
 1. Computer
 2. Cablu HDMI (neinclus)*

* Aveţi grijă să utilizaţi un Cablu (cabluri) HDMI de mare viteză şi calitate premium autorizat, cu sigla HDMI. Vă recomandăm să utilizaţi un Cablu HDMI de foarte mare viteză în cazul conectării la un computer compatibil cu 4K 120 Hz.

Pentru a verifica specificaţiile semnalului video

 • Specificaţiile semnalului video al computerului

Pentru vizualizarea conţinutului stocat pe un computer

După conectarea computerului, apăsaţi butonul (Selectare sursă de intrare), apoi selectaţi intrarea la care este conectat computerul.

Pentru a verifica formatele de fişiere acceptate

 • Fişiere şi formate acceptate

Notă

 • Pentru calitatea optimă a imaginii, vă recomandăm să reglaţi computerul astfel încât să transmită semnale video la ieşire, în conformitate cu una dintre coordonările indicate în „Specificaţiile semnalului video al computerului”.
 • În funcţie de starea conexiunii, este posibil ca imaginea să fie neclară sau pătată. În acest caz, modificaţi setările computerului, apoi selectaţi un alt semnal de intrare din lista „Specificaţiile semnalului video al computerului”.
[64] Computere, camere foto şi camere video | Computere, camere foto şi camere video

Conectarea unei camere foto sau a unei camere video şi vizualizarea conţinutului stocat

Pentru a conecta o cameră foto sau o cameră video

Conectaţi camera foto digitală Sony sau camera video utilizând un cablu HDMI. Utilizaţi un cablu cu mini jack (mufă) HDMI pentru capătul de la camera foto digitală/camera video, respectiv un jack (mufă) HDMI standard pentru capătul de la TV.

Ilustraţie cu metoda de conectare
 1. Cameră foto digitală
 2. Cameră video
 3. Cablu HDMI (neinclus)*

* Aveţi grijă să utilizaţi un Cablu (cabluri) HDMI de mare viteză şi calitate premium autorizat, cu sigla HDMI.

Pentru vizualizarea conţinutului stocat pe o cameră foto digitală/cameră video

 1. După ce aţi conectat camera foto digitală/camera video, porniţi-o.
 2. Apăsaţi în mod repetat pe butonul (Selectare sursă de intrare) pentru a selecta camera foto digitală/camera video conectată.
 3. Începeţi redarea la camera foto digitală/camera video conectată.

Pentru a verifica formatele de fişiere acceptate

 • Fişiere şi formate acceptate

Recomandare

 • În cazul în care conectaţi un dispozitiv compatibil BRAVIA Sync, îl puteţi utiliza ușor, cu ajutorul telecomenzii televizorului. Asiguraţi-vă că dispozitivul este compatibil cu BRAVIA Sync. Este posibil ca unele dispozitive să nu fie compatibile cu BRAVIA Sync, chiar dacă sunt prevăzute cu o mufă jack HDMI.
[65] Computere, camere foto şi camere video | Computere, camere foto şi camere video

Specificaţiile semnalului video al computerului

(Rezoluţie, Frecvenţă orizontală/Frecvenţă verticală)

 • 640 x 480, 31,5 kHz/60 Hz
 • 800 x 600, 37,9 kHz/60 Hz
 • 1024 x 768, 48,4 kHz/60 Hz
 • 1152 x 864, 67,5 kHz/75 Hz
 • 1280 x 1024, 64,0 kHz/60 Hz
 • 1600 x 900, 56,0 kHz/60 Hz
 • 1680 x 1050, 65,3 kHz/60 Hz
 • 1920 x 1080, 67,5 kHz/60 Hz *
 • 3840 x 2160, 67,5 kHz/30 Hz
 • 3840 x 2160, 135,0 kHz/60 Hz (8 biţi)

* Coordonarea temporală 1920 x 1080, când este aplicată la intrarea HDMI, va fi tratată ca o coordonare temporală video şi nu ca o coordonare temporală a computerului. Acest lucru va afecta setările [Ecran] din [Afişaj şi sunet]. Pentru a vizualiza conţinutul computerului, setaţi [Mod panoramic] pe [Complet] şi [Aria de afişare] pe [+1]. ([Aria de afişare] este configurabilă numai atunci când opţiunea [Arie de afişare automată] este dezactivată.)

Notă

 • Este posibil ca imaginea să fie neclară şi să nu poată fi afişată corect, în funcţie de starea conexiunii. În acest caz, modificaţi setările computerului şi selectaţi un semnal de intrare diferit din „Semnale de intrare acceptate de computer”.
[66] Utilizarea televizorului cu alte dispozitive

Sistem audio (cum ar fi un receptor AV sau o boxă soundbar)

 • Redarea sunetului de la un sistem audio
 • Conectarea unui sistem audio
 • Reglarea unui sistem audio
 • Utilizarea unui televizor ca difuzor central (numai pentru modele cu Mod Difuzor central TV)
 • Redarea formatelor audio compatibile cu eARC
[67] Sistem audio (cum ar fi un receptor AV sau o boxă soundbar) | Sistem audio (cum ar fi un receptor AV sau o boxă soundbar)

Redarea sunetului de la un sistem audio

Puteţi conecta sisteme audio, cum ar fi receptoare AV sau boxe soundbar la televizor. Selectaţi o metodă de conectare de mai jos, în conformitate cu specificaţiile sistemului audio pe care doriţi să-l conectaţi.

 • Conectare prin intermediul unui cablu HDMI (Pentru detalii, citiţi cu atenţie secţiunea „Conectare prin intermediul unui cablu HDMI” de mai jos.)
 • Conectare prin intermediul unui cablu optic digital

Pentru metode de conectare, consultaţi pagina Conectarea unui sistem audio.

Notă

 • Consultaţi manualul de instrucţiuni al dispozitivului pe care doriţi să-l conectaţi.

Conectarea prin intermediul unui cablu HDMI

Acest televizor este compatibil cu Audio Return Channel (ARC) sau Enhanced Audio Return Channel (eARC). Puteţi utiliza un cablu HDMI pentru a reda sunete de la sistemele audio care acceptă ARC şi eARC.

La televizoarele care acceptă eARC, puteţi reda semnale audio de la dispozitivele de intrare externe conectate la televizor prin intermediul sistemelor audio compatibile cu eARC utilizând borna HDMI care prezintă textul ARC” saueARC/ARC”.

Pentru metode de conectare, consultaţi pagina Conectarea unui sistem audio.

Notă

 • Locaţia bornei HDMI care suportă eARC/ARC variază în funcţie de model. Consultaţi Ghid de configurare sau Ghid de referinţă furnizat.
[68] Sistem audio (cum ar fi un receptor AV sau o boxă soundbar) | Sistem audio (cum ar fi un receptor AV sau o boxă soundbar)

Conectarea unui sistem audio

Consultaţi ilustraţiile de mai jos pentru a conecta un sistem audio, cum ar fi un receptor AV sau o boxă soundbar.

Notă

 • Disponibilitatea bornelor depinde de model/regiune/ţară.

Conexiune HDMI (compatibilă cu eARC)

 1. Conectaţi dispozitivul de intrare extern şi televizorul cu un cablu HDMI. Conectaţi televizorul şi sistemul audio cu un alt cablu HDMI.
  Conectaţi sistemul audio la borna de intrare HDMI a televizorului care prezintă textul „ARC” sau „eARC/ARC”.
  Ilustraţie cu metoda de conectare
  1. Dispozitiv de intrare extern (de exemplu, un dispozitiv de înregistrare Blu-ray/DVD)
  2. Cablu HDMI (neinclus)
  3. Receptor AV sau boxă soundbar
  4. Cablu HDMI cu Ethernet (neinclus)*

  * Vă recomandăm Cablu (cabluri) HDMI de mare viteză şi calitate premium autorizate care prezintă sigla HDMI.

 2. Apăsaţi pe butonul HOME, apoi selectaţi [Setări] — [Afişaj şi sunet] — [Ieșire audio] — [Mod eARC] — [Auto].
 3. Selectaţi [Redare sunet] — [Sistem Audio].
 4. Activaţi funcţia eARC a sistemului audio.
  Consultaţi manualul de instrucţiuni al dispozitivului.
 5. Reglarea unui sistem audio

Notă

 • Nu puteţi selecta [Mod eARC] dacă este activată funcţia de transformare a textului în vorbire, pentru textul afişat pe ecran, din cadrul funcţiilor de accesibilitate ale televizorului.
 • Atunci când se redă conţinut audio de la un dispozitiv compatibil eARC în timp ce vizionaţi conţinut de la sursa de intrare HDMI, televizorul funcţionează în modul următor:
  • sistemul emite sunete, însă răspunsurile vocale nu sunt redate, şi
  • performanţa recunoaşterii vocale a microfonului încorporat poate fi redusă (numai pentru televizoarele cu microfon încorporat).

Conexiune HDMI (compatibilă cu ARC)

 1. Conectaţi televizorul şi sistemul audio folosind un cablu HDMI.
  Conectaţi la borna de intrare HDMI a televizorului care prezintă textul „ARC” sau „eARC/ARC”.
  Ilustraţie cu metoda de conectare
  1. Receptor AV sau boxă soundbar
  2. Cablu HDMI (neinclus)*

  * Vă recomandăm Cablu (cabluri) HDMI de mare viteză şi calitate premium autorizate care prezintă sigla HDMI.

 2. Reglarea unui sistem audio

Notă

 • În cazul conexiunilor ARC, performanţa recunoaşterii vocale poate fi redusă (numai pentru televizoarele cu microfon încorporat).

Conexiune prin cablu optic digital

 1. Conectaţi televizorul şi sistemul audio folosind un cablu optic digital.
  Conectaţi la borna de intrare optică digitală a sistemului audio.
  Ilustraţie cu metoda de conectare
  1. Receptor AV sau boxă soundbar
  2. Cablu audio optic (neinclus)
 2. Reglarea unui sistem audio

Recomandare

 • Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să vizitaţi site-ul web pentru asistenţă Sony.
  Site-ul web pentru asistenţă
[69] Sistem audio (cum ar fi un receptor AV sau o boxă soundbar) | Sistem audio (cum ar fi un receptor AV sau o boxă soundbar)

Reglarea unui sistem audio

După conectarea unui sistem audio la televizor, reglaţi capacitatea de redare audio a televizorului de la sistemul audio.

Reglarea unui sistem audio conectat prin intermediul unui cablu HDMI sau al unui cablu optic digital

 1. După conectarea televizorului la sistemul audio, apăsaţi butonul HOME, apoi selectaţi [Setări] — [Afişaj şi sunet] — [Ieșire audio] — [Redare sunet] — [Sistem Audio].
 2. Porniţi sistemul audio conectat, apoi reglaţi volumul.
  În cazul în care conectaţi un dispozitiv compatibil BRAVIA Sync la o conexiune HDMI, îl puteţi utiliza simplu, cu ajutorul telecomenzii televizorului.

Notă

 • Trebuie să configuraţi setările [Ieşire audio digitală] în funcţie de sistemul dvs. audio. Apăsaţi pe butonul HOME, apoi selectaţi [Setări] — [Afişaj şi sunet] — [Ieșire audio] — [Ieşire audio digitală].
 • Dacă sistemul audio nu este compatibil cu Dolby Digital sau DTS, setaţi [Setări] — [Afişaj şi sunet] — [Ieșire audio] — [Ieşire audio digitală] pe [PCM].
 • Setările [Ieşire audio digitală] sunt dezactivate atunci când utilizaţi semnale audio redate de la sursa de intrare HDMI şi folosind eARC.

Recomandare

 • Dacă este conectat un sistem audio specific prin intermediul unui cablu HDMI, puteţi regla sincronizarea ieşirii imaginii şi sunetului.
  • Reglarea setării pentru sincronizare AV
  Pentru detalii privind modelele compatibile, consultaţi site-ul web pentru asistenţă.
  • Site-ul web pentru asistenţă
[70] Sistem audio (cum ar fi un receptor AV sau o boxă soundbar) | Sistem audio (cum ar fi un receptor AV sau o boxă soundbar)

Utilizarea unui televizor ca difuzor central (numai pentru modele cu Mod Difuzor central TV)

Modelele cu Mod Difuzor central TV prezintă borne CENTER SPEAKER IN în partea din spate a televizorului.

Dacă secţiunea [Redare sunet] este setată pe [Sistem Audio], puteţi utiliza difuzoarele televizorului ca difuzor central pentru un sistem home theatre prin simpla conectare a unui receptor AV la borna CENTER SPEAKER IN a televizorului*.

*Televizorul şi receptorul AV trebuie să fie conectate printr-un cablu HDMI sau un cablu optic digital.

Conexiune prin cablu de difuzor

Conectaţi televizorul şi receptorul AV folosind un cablu de difuzor.

Conectaţi cablul difuzorului la borna de conexiune din partea posterioară a televizorului
 1. Receptor AV
 2. Cablu de difuzor (neinclus)

Utilizaţi un cablu de difuzor (neinclus) pentru a conecta receptorul AV la borna CENTER SPEAKER IN a televizorului.
În momentul conectării, asiguraţi-vă că răsuciţi capetele cablului de difuzor şi că acestea sunt introduse în bornele de conexiune ale televizorului şi receptorului AV.

Borna CENTER SPEAKER IN variază în funcţie de model. Consultaţi figurile de mai jos la conectarea cablului difuzorului.

*Îndepărtaţi aproximativ 10 mm din izolaţia cablului de difuzor de la fiecare capăt.

Notă

 • Pentru a împiedica firele cablului de difuzor să se atingă, aveţi grijă să nu dezizolaţi o porţiune prea mare a cablului de difuzor.
 • Conectaţi cu grijă cablul de difuzor astfel încât polarităţile (+/-) dintre televizor şi receptorul AV să se potrivească.
[71] Sistem audio (cum ar fi un receptor AV sau o boxă soundbar) | Sistem audio (cum ar fi un receptor AV sau o boxă soundbar)

Redarea formatelor audio compatibile cu eARC

Confirmaţi faptul că puteţi reda următoarele formate audio.

 • 7.1 canal liniar PCM: 32/44,1/48 kHz 16 biţi
 • Dolby Digital
 • Dolby Digital Plus
 • DTS
 • Dolby TrueHD
 • DTS-HD MA
 • Dolby Atmos
 • DTS:X Master Audio
 • MPEG2 - AAC/MPEG4 - AAC

Pentru detalii, consultaţi pagina de asistenţă.

 • Site-ul web pentru asistenţă
[72] Utilizarea televizorului cu alte dispozitive

Dispozitive Bluetooth

 • Conectarea unui dispozitiv Bluetooth
 • Reglarea setării pentru sincronizare AV
 • Profiluri Bluetooth acceptate
[73] Dispozitive Bluetooth | Dispozitive Bluetooth

Conectarea unui dispozitiv Bluetooth

Pentru asocierea televizorului cu un dispozitiv Bluetooth

Numai pentru modelele Bluetooth A2DP compatibile care pot utiliza dispozitive audio Bluetooth, precum căşti sau difuzoare.

Modelele Bluetooth A2DP compatibile cu dispozitivele audio Bluetooth prezintă [Sincronizare A/V] în [Setări] — [Afişaj şi sunet] — [Ieșire audio].

 1. Porniţi dispozitivul Bluetooth şi treceţi-l în modul de asociere.
  Pentru a trece dispozitivul Bluetooth în modul de asociere, consultaţi manualul de instrucţiuni al dispozitivului.
 2. Apăsaţi pe butonul HOME, apoi selectaţi [Setări] — [Telecomenzi și accesorii] — [Asociați accesoriul] pentru a trece televizorul în modul de asociere.
  Vor fi afişate dispozitivele Bluetooth disponibile.
 3. Selectaţi dispozitivul dorit, apoi urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
  Dacă vi se solicită introducerea unei parole, consultaţi manualul de instrucţiuni al dispozitivului.
  După finalizarea asocierii, dispozitivul se conectează la televizor.

Pentru a conecta la un dispozitiv Bluetooth asociat

 1. Apăsați pe butonul HOME, apoi selectaţi [Setări] — [Telecomenzi și accesorii].
 2. Selectaţi un dispozitiv asociat, dar neconectat.
 3. Selectaţi [Conectați].
[74] Dispozitive Bluetooth | Dispozitive Bluetooth

Reglarea setării pentru sincronizare AV

Dacă este conectat un dispozitiv audio Bluetooth, ar putea exista un decalaj între imagine şi sunet din cauza proprietăţilor Bluetooth. Puteţi regla decalajul dintre imagine şi sunet cu ajutorul setării Sincronizare A/V. (Numai pentru modelele Bluetooth A2DP compatibile care pot utiliza dispozitive audio Bluetooth.)

Modelele Bluetooth A2DP compatibile cu dispozitivele audio Bluetooth prezintă [Sincronizare A/V] în [Setări] — [Afişaj şi sunet] — [Ieșire audio].

 1. Apăsaţi pe butonul HOME, apoi selectaţi [Setări] — [Afişaj şi sunet] — [Ieșire audio] — [Sincronizare A/V] — opţiunea dorită.

Recomandare

 • De asemenea, puteţi regla sincronizarea ieşirii imaginii şi a sunetului dacă este conectat un sistem audio specific prin intermediul unui cablu HDMI. Pentru detalii privind modelele compatibile, consultaţi site-ul web pentru asistenţă.
  • Site-ul web pentru asistenţă

Notă

 • În funcţie de dispozitivul audio Bluetooth conectat, imaginea şi sunetul ar putea să nu se sincronizeze, chiar dacă setarea [Sincronizare A/V] este configurată pe [Pornit] sau [Auto].
 • Pentru ca televizorul să nu afişeze un ecran negru imediat după pornire atunci când o bară de sunet este conectată fără fir (Bluetooth), configuraţi setarea [Sincronizare A/V] pe [Pornit].
 • Dacă [Mod imagine] este setat la una dintre opţiunile de mai jos, sincronizarea ieşirii imaginii şi a sunetului nu este reglată, chiar dacă setarea [Sincronizare A/V] este configurată pe [Auto].
  • [Joc]
  • [Grafică]
  • [Fotografie]
  Pentru a regla [Sincronizare A/V] când vă aflaţi în oricare dintre aceste moduri, selectaţi [Pornit].
 • Capacitatea de reacţie în timpul redării de jocuri video ar putea să pară mai redusă din cauza setării [Sincronizare A/V] care întârzie temporizarea ieşirii imaginii. Pentru jocurile care depind de timpul de reacţie, nu vă recomandăm să utilizaţi un dispozitiv Bluetooth, însă vă recomandăm să utilizaţi difuzoarele televizorului sau o boxă soundbar cu o conexiune prin fir (cablu/cablu optic digital HDMI).
[75] Dispozitive Bluetooth | Dispozitive Bluetooth

Profiluri Bluetooth acceptate

Televizorul acceptă următoarele profiluri:

 • HID (Human Interface Device Profile - profil dispozitiv interfaţă umană)
 • HOGP (HID over GATT Profile - profil HID over GATT)
 • A2DP (Profil avansat de distribuţie audio)*
 • AVRCP (Profil de control la distanţă audio/video)*
 • SPP (Serial Port Profile - profil port serial)

* Disponibilitatea depinde de model/regiune/ţară.

Modelele compatibile A2DP şi AVRCP prezintă opţiunea [Sincronizare A/V] în [Setări] — [Afişaj şi sunet] — [Ieșire audio].

[76] Utilizarea televizorului cu alte dispozitive

Dispozitive compatibile cu BRAVIA Sync

 • Prezentare generală BRAVIA Sync
 • Utilizarea funcţiilor disponibile pentru dispozitivele compatibile cu BRAVIA Sync
 • Reglarea setărilor BRAVIA Sync
[77] Dispozitive compatibile cu BRAVIA Sync | Dispozitive compatibile cu BRAVIA Sync

Prezentare generală BRAVIA Sync

Dacă un dispozitiv compatibil BRAVIA Sync (de ex., player Blu-ray, receptor AV) este conectat printr-un cablu HDMI, dispozitivul poate fi controlat cu ajutorul telecomenzii televizorului.

Ilustraţie reprezentând operarea unui dispozitiv compatibil cu BRAVIA Sync
[78] Dispozitive compatibile cu BRAVIA Sync | Dispozitive compatibile cu BRAVIA Sync

Utilizarea funcţiilor disponibile pentru dispozitivele compatibile cu BRAVIA Sync

Pentru a acţiona dispozitivele compatibile cu BRAVIA Sync prin intermediul televizorului, utilizaţi butonul (Selectare sursă de intrare) de pe telecomandă pentru a selecta dispozitivul pe care doriţi să-l acţionaţi.

Player Blu-ray/DVD

 • Porneşte automat televizorul şi comută intrarea la playerul Blu-ray/DVD conectat atunci când începe redarea la playerul Blu-ray/DVD.
 • Opreşte automat playerul Blu-ray/DVD conectat la oprirea televizorului.
 • Permite efectuarea operaţiunilor, precum utilizarea meniului şi redarea prin intermediul butoanelor (Sus) / (Jos) / (Stânga) / (Dreapta) de pe telecomanda televizorului.

Receptor AV

 • Porneşte automat receptorul AV conectat şi comută ieşirea de sunet de la difuzorul televizorului la sistemul audio atunci când porniţi televizorul. Această funcţie este disponibilă numai dacă aţi utilizat anterior receptorul AV pentru redarea sunetelor de la televizor.
 • Comută automat ieşirea de sunet la receptorul AV prin pornirea acestuia atunci când televizorul este pornit.
 • Opreşte automat receptorul AV conectat când opriţi televizorul.
 • Reglează volumul (butoanele (Volum) +/-) şi opreşte sonorul (butonul (Oprire sunet)) receptorului AV conectat prin intermediul telecomenzii televizorului.

Cameră video

 • Porneşte automat televizorul şi comută intrarea la camera video conectată atunci când camera este pornită.
 • Opreşte automat camera video conectată când opriţi televizorul.
 • Permite efectuarea operaţiunilor, precum utilizarea meniului şi redarea prin intermediul butoanelor (Sus) / (Jos) / (Stânga) / (Dreapta) de pe telecomanda televizorului.

Notă

 • Comandă BRAVIA Sync” (BRAVIA Sync) este disponibilă numai pentru dispozitivele compatibile BRAVIA Sync conectate, marcate cu sigla BRAVIA Sync.
[79] Dispozitive compatibile cu BRAVIA Sync | Dispozitive compatibile cu BRAVIA Sync

Reglarea setărilor BRAVIA Sync

Când este configurat BRAVIA Sync, veţi putea dezactiva un dispozitiv conectat la televizor sau seta un dispozitiv conectat prin cablul HDMI care să fie acţionat prin intermediul telecomenzii televizorului.

 1. Porniţi dispozitivul conectat.
 2. Pentru a activa [Comandă BRAVIA Sync], apăsaţi pe butonul HOME, apoi selectaţi [Setări] — [Canale & Intrări] — [Intrări externe] — [Setări BRAVIA Sync] — [Comandă BRAVIA Sync].
 3. Activaţi BRAVIA Sync la dispozitivul conectat.
  Când un anumit dispozitiv compatibil Sony BRAVIA Sync este conectat şi pornit, iar opţiunea [Comandă BRAVIA Sync] este activată, funcţia BRAVIA Sync este activată automat la dispozitivul respectiv. Pentru detalii, consultaţi manualul de instrucţiuni al dispozitivului conectat.

Opţiuni disponibile

Opţiunile disponibile sunt prezentate mai jos. (Opţiunile variază în funcţie de modelul/regiunea/ţara dvs.)

[Oprire automată dispozitive]
Dacă este dezactivat, dispozitivul conectat nu se opreşte automat la închiderea televizorului.
[Pornire automată TV]
Dacă este dezactivat, televizorul nu porneşte automat atunci când dispozitivul conectat este pornit.
[Listă dispozitive BRAVIA Sync]
Afişează lista dispozitivelor BRAVIA Sync.
[Butoane de control dispozitiv]
Permite setarea butoanelor pentru a comanda un dispozitiv conectat prin HDMI.
[80] Utilizarea televizorului cu alte dispozitive

Vizualizarea imaginilor cu rezoluție 4K/8K de la dispozitive compatibile

 • Vizualizarea imaginilor cu rezoluţie 4K
 • Setări pentru vizualizarea imaginilor prin intermediul sursei de intrare HDMI de calitate superioară
 • Vizionarea de imagini la rezoluţie 8K (numai modelele 8K)
 • Setări pentru vizualizarea imaginilor cu rezoluţie 8K (numai modelele 8K)
[81] Vizualizarea imaginilor cu rezoluție 4K/8K de la dispozitive compatibile | Vizualizarea imaginilor cu rezoluție 4K/8K de la dispozitive compatibile

Vizualizarea imaginilor cu rezoluţie 4K

Puteţi conecta o cameră foto digitală/o cameră video compatibilă cu ieşirea 4K HDMI la mufa HDMI IN a televizorului pentru a afişa fotografii de înaltă rezoluţie stocate la cameră. De asemenea, puteţi afişa fotografii de înaltă rezoluţie stocate pe dispozitivele USB conectate sau din reţeaua de la domiciliul dvs. O fotografie cu rezoluţie 4K sau mai mare poate fi afişată cu rezoluţie 4K (3840×2160).

Această funcţie este disponibilă în funcţie de regiune/ţară.

Ilustraţie cu imagini de la diferite dispozitive afişate pe televizor
 1. Cameră foto digitală
 2. Cameră video
 3. Dispozitiv USB
 4. Dispozitiv de reţea

Pentru a vizualiza fotografiile stocate pe un dispozitiv USB sau un dispozitiv de reţea cu rezoluţie 4K

 1. Conectaţi dispozitivul USB sau de reţea direct la televizor.
 2. Apăsaţi butonul HOME, selectaţi Aplicații din meniul principal, apoi selectaţi [Player Media].
  Dacă telecomanda din dotare are un buton APPS, apăsaţi pe butonul APPS.
 3. Selectaţi denumirea dispozitivului USB sau denumirea dispozitivului de reţea.
 4. Selectaţi folderul, apoi selectaţi fişierul pe care doriţi să-l redaţi.

Pentru vizualizarea fotografiilor stocate pe o cameră foto digitală/cameră video

 1. Conectaţi o cameră foto digitală sau o cameră video compatibilă cu ieşirea HDMI la jackul HDMI IN al televizorului, folosind un cablu HDMI.
 2. Apăsaţi în mod repetat pe butonul (Selectare sursă de intrare) pentru a selecta dispozitivul conectat.
 3. Setaţi dispozitivul conectat la ieşirea 4K.
 4. Porniţi redarea la dispozitivul conectat.

Pentru a verifica formatele de fişiere acceptate

 • Fişiere şi formate acceptate

Pentru a vizualiza imagini cu rezoluţie 4K de înaltă calitate

Puteţi alege pentru Formatul semnalului HDMI varianta Format îmbunătățit pentru a viziona imagini la rezoluţie 4K de înaltă calitate.

Pentru informaţii despre Format îmbunătățit sau modificarea setărilor, consultaţi pagina Setări pentru vizualizarea imaginilor prin intermediul sursei de intrare HDMI de calitate superioară.

Notă

 • Nu poate fi afişată o imagine 3D.
 • Dacă schimbaţi imaginea apăsând butoanele (Stânga) / (Dreapta), este posibil să dureze puţin până când aceasta va fi afişată.
[82] Vizualizarea imaginilor cu rezoluție 4K/8K de la dispozitive compatibile | Vizualizarea imaginilor cu rezoluție 4K/8K de la dispozitive compatibile

Setări pentru vizualizarea imaginilor prin intermediul sursei de intrare HDMI de calitate superioară

Când afişaţi formatul 4K de înaltă calitate folosind intrarea HDMI, setaţi [Formatul semnalului HDMI] din [Intrări externe].

Formatul semnalului HDMI

Pentru a modifica setarea pentru formatul semnalului HDMI, apăsaţi pe butonul HOME, apoi selectaţi [Setări] — [Canale & Intrări] — [Intrări externe] — [Formatul semnalului HDMI] — sursa de intrare HDMI pe care doriţi să o setaţi.
Urmaţi instrucţiunile de pe ecran şi setaţi formatul semnalului HDMI de la borna de intrare HDMI la un format adecvat de mai jos. Formatele disponibile ale semnalului HDMI depind de modelul dumneavoastră şi de intrarea HDMI.

Format standard
Format HDMI standard*1 pentru utilizare normală.
Format îmbunătățit
Format HDMI de înaltă calitate*1*2. Setat numai atunci când utilizaţi dispozitive compatibile.

*1 HDR inclus.
*2 4K 60p 4:2:0 10 biți, 4:4:4, 4:2:2 etc.

Notă

 • Formatele semnalului HDMI disponibile depind de HDMI IN utilizat.
 • Atunci când utilizați Format îmbunătățit, este posibil ca imaginea și sunetul să nu fie redate corect. În acest caz, conectaţi dispozitivul la un HDMI IN în [Format standard] sau modificaţi formatul semnalului HDMI al HDMI IN la [Format standard].
 • Setaţi la Format îmbunătățit numai atunci când utilizați dispozitive compatibile.
 • Atunci când vizualizaţi o imagine 4K de înaltă calitate, utilizaţi un cablu Cablu (cabluri) HDMI de mare viteză şi calitate premium care acceptă viteze de 18 Gbps. Pentru detalii privind un cablu Cablu (cabluri) HDMI de mare viteză şi calitate premium care acceptă 18 Gbps, consultaţi specificaţiile cablului.
[83] Vizualizarea imaginilor cu rezoluție 4K/8K de la dispozitive compatibile | Vizualizarea imaginilor cu rezoluție 4K/8K de la dispozitive compatibile

Vizionarea de imagini la rezoluţie 8K (numai modelele 8K)

Puteţi conecta o cameră foto digitală/o cameră video compatibilă cu ieşirea 8K HDMI la mufa HDMI IN 4 a televizorului pentru a afişa fotografii de înaltă rezoluţie stocate în cameră. De asemenea, puteţi afişa fotografii de înaltă rezoluţie stocate pe dispozitivele USB conectate sau din reţeaua de la domiciliul dvs. O imagine cu rezoluţie 8K sau mai mare poate fi afişată cu rezoluţie 8K (7680×4320) (numai la modelele care suportă formatul 8K).
Pentru modelele care suportă formatul 8K, opţiunea [Format îmbunătățit (8K)] este disponibilă în [Setări] — [Canale & Intrări] — [Intrări externe] — [Formatul semnalului HDMI].

Această funcţie este disponibilă în funcţie de regiune/ţară.

Ilustraţie cu imagini de la diferite dispozitive afişate pe televizor
 1. Cameră foto digitală
 2. Cameră video
 3. Dispozitiv USB
 4. Dispozitiv de reţea

Pentru a vizualiza fotografiile stocate pe un dispozitiv USB sau un dispozitiv de reţea cu rezoluţie 8K

 1. Conectaţi dispozitivul USB sau de reţea direct la televizor.
 2. Apăsaţi butonul HOME, selectaţi Aplicații din meniul principal, apoi selectaţi [Player Media].
  Dacă telecomanda din dotare are un buton APPS, apăsaţi pe butonul APPS.
 3. Selectaţi denumirea dispozitivului USB sau denumirea dispozitivului de reţea.
 4. Selectaţi folderul, apoi selectaţi fişierul pe care doriţi să-l redaţi.

Pentru vizualizarea fotografiilor stocate pe o cameră foto digitală/cameră video

 1. Conectaţi o cameră foto digitală sau o cameră video compatibilă cu ieşirea HDMI la jackul (mufa) HDMI IN 4 al televizorului, folosind un cablu HDMI.
 2. Apăsaţi în mod repetat pe butonul (Selectare sursă de intrare) pentru a selecta dispozitivul conectat.
 3. Setaţi dispozitivul conectat la ieşirea 8K.
 4. Porniţi redarea la dispozitivul conectat.

Pentru a verifica formatele de fişiere acceptate

 • Fişiere şi formate acceptate

Vizionarea imaginilor cu rezoluţie 8K

Puteţi alege pentru Formatul semnalului HDMI varianta [Format îmbunătățit (8K)] pentru a vizualiza imagini la rezoluţie 8K.

Pentru informaţii despre [Format îmbunătățit (8K)] sau modificarea setărilor, consultaţi pagina Setări pentru vizualizarea imaginilor cu rezoluţie 8K (numai modelele 8K).

Notă

 • Nu poate fi afişată o imagine 3D.
 • Dacă schimbaţi imaginea apăsând butoanele (Stânga) / (Dreapta), este posibil să dureze puţin până când aceasta va fi afişată.
[84] Vizualizarea imaginilor cu rezoluție 4K/8K de la dispozitive compatibile | Vizualizarea imaginilor cu rezoluție 4K/8K de la dispozitive compatibile

Setări pentru vizualizarea imaginilor cu rezoluţie 8K (numai modelele 8K)

Când afişaţi formatul 8K de înaltă calitate folosind intrarea HDMI, setaţi [Formatul semnalului HDMI] din [Intrări externe].

Formatul semnalului HDMI

Pentru a modifica setarea pentru formatul semnalului HDMI, apăsaţi pe butonul HOME, apoi selectaţi [Setări] — [Canale & Intrări] — [Intrări externe] — [Formatul semnalului HDMI] — sursa de intrare HDMI pe care doriţi să o setaţi.

HDMI IN 4

Format standard
Format HDMI standard*1.
Format îmbunătățit (Dolby Vision)
Format HDMI de înaltă calitate*1*2. Setat numai atunci când utilizaţi dispozitive compatibile.
Format îmbunătățit (8K)
Format HDMI de înaltă calitate*1*3. Setat numai atunci când utilizaţi dispozitive compatibile.

HDMI IN 1/2/3

Format standard
Format HDMI standard*1 pentru utilizare normală.
Format îmbunătățit
Format HDMI de înaltă calitate*1*2. Setat numai atunci când utilizaţi dispozitive compatibile.

*1 HDR inclus.
*2 4K 60p 4:2:0 10 biți, 4:4:4, 4:2:2 etc.
*3 8K 24/30p 4:2:0 8 biți, 4K 120p 4:2:0 8 biți

Notă

 • Atunci când utilizați Format îmbunătățit, este posibil ca imaginea și sunetul să nu fie redate corect. În acest caz, conectaţi dispozitivul la un HDMI IN în [Format standard] sau modificaţi formatul semnalului HDMI al HDMI IN la [Format standard].
 • Setaţi la Format îmbunătățit numai atunci când utilizați dispozitive compatibile.
 • Atunci când vizualizaţi o imagine 8K de înaltă calitate, utilizaţi un cablu Cablu (cabluri) HDMI de mare viteză şi calitate premium care acceptă viteze de 18 Gbps. Pentru detalii privind un cablu Cablu (cabluri) HDMI de mare viteză şi calitate premium care acceptă 18 Gbps, consultaţi specificaţiile cablului.
[85] Utilizarea televizorului cu alte dispozitive

Ghidul de conectivitate BRAVIA

Descrierile privind conectarea dispozitivelor la televizor sunt de asemenea disponibile pe site-ul web de asistenţă Sony. Consultaţi informaţiile de pe acesta dacă este necesar.

 • https://www.sony.net/tv_connectivity_guide/ https://www.sony.net/tv_connectivity_guide/
  Cod QR pentru site-ul web de asistenţă Sony
[86]

Conectarea la o reţea

 • Conectarea la o reţea
 • Caracteristicile reţelei de domiciliu
 • Vizualizarea conţinuturilor de pe internet
[87] Conectarea la o reţea

Conectarea la o reţea

 • Conectarea la o reţea utilizând un cablu LAN
 • Conectarea la o reţea utilizând o conexiune wireless
[88] Conectarea la o reţea | Conectarea la o reţea

Conectarea la o reţea utilizând un cablu LAN

Conectarea la o reţea utilizând un cablu LAN

O conexiune LAN prin cablu permite accesarea internetului şi a reţelei proprii.

Asiguraţi-vă că este efectuată conexiunea la internet sau la reţeaua de domiciliu printr-un router.

Ilustraţie cu metoda de conectare
 1. Cablu LAN
 2. Computer
 3. Router
 4. Modem
 5. Internet
 1. Setaţi-vă routerul LAN.
  Pentru detalii, consultaţi manualul de instrucţiuni al routerului LAN sau contactaţi persoana care a configurat reţeaua (administrator de reţea).

Notă

 • Din motive de securitate, se recomandă insistent să conectaţi televizorul la internet prin intermediul unui router/modem cu funcţie de router. Conexiunea directă a televizorului dumneavoastră la internet vă poate expune televizorul la o problemă de securitate, de exemplu colectarea sau modificarea conţinutului sau a informaţiilor personale.
  Contactaţi furnizorul de servicii sau administratorul reţelei pentru a confirma faptul că reţeaua dumneavoastră prezintă funcţie de router.
 • Setările necesare legate de reţea pot varia în funcţie de furnizorul de servicii de internet sau de router. Pentru detalii, consultaţi manualele de instrucţiuni asigurate de furnizorul de servicii de internet sau pe cele furnizate cu routerul. De asemenea, puteţi contacta persoana care a configurat reţeaua (administrator de reţea).
[89] Conectarea la o reţea | Conectarea la o reţea

Conectarea la o reţea utilizând o conexiune wireless

 • Utilizarea Wi-Fi pentru conectarea televizorului la internet/reţea
 • Folosirea Wi-Fi Direct pentru conectarea la televizor (nu este necesar un router wireless)
[90] Conectarea la o reţea utilizând o conexiune wireless | Conectarea la o reţea utilizând o conexiune wireless | Conectarea la o reţea utilizând o conexiune wireless

Utilizarea Wi-Fi pentru conectarea televizorului la internet/reţea

Dispozitivul de reţea LAN wireless încorporat permite accesarea internetului şi utilizarea avantajelor reţelelor într-un mediu fără cabluri.

Ilustraţie cu metoda de conectare
 1. Computer
 2. Router wireless
 3. Modem
 4. Internet
 1. Configuraţi routerul wireless.
  Pentru detalii, consultaţi manualul de instrucţiuni al routerului wireless sau contactaţi persoana care a configurat reţeaua (administrator de reţea).
 2. Apăsați pe butonul HOME, apoi selectaţi [Setări] — [Rețea și internet].
 3. Selectaţi o reţea la care doriţi să vă conectaţi şi setaţi parola.
  Dacă televizorul dumneavoastră nu se poate conecta la internet/reţea, consultaţi pagina Televizorul nu se poate conecta la internet/reţea..

Pentru oprirea dispozitivului de reţea wireless încorporat

 1. Pentru a dezactiva opţiunea [Wi-Fi], apăsaţi pe butonul HOME, apoi selectaţi [Setări] — [Rețea și internet] — [Wi-Fi].

Recomandare

 • Pentru semnale video uniforme în flux continuu:
  • Dacă este posibil, modificaţi setarea routerului dumneavoastră wireless la o viteză mare standard de navigare în reţea, de exemplu 802.11n.
   Pentru detalii privind modificarea setării, consultaţi manualul de instrucţiuni al routerului dumneavoastră wireless sau contactaţi persoana care a configurat reţeaua (administrator de reţea).
  • Dacă procedura de mai sus nu are niciun efect, modificaţi setarea routerului wireless la 5 GHz, ceea ce poate contribui la îmbunătăţirea calităţii semnalului video în flux continuu.
  • În regiunea/ţara în care vă aflaţi, este posibil ca banda de 5 GHz să nu fie acceptată. Dacă banda de 5 GHz nu este acceptată, televizorul se poate conecta numai la un router wireless care utilizează banda de 2,4 GHz.

Notă

 • Din motive de securitate, se recomandă insistent să conectaţi televizorul la internet prin intermediul unui router/modem cu funcţie de router. Conexiunea directă a televizorului dumneavoastră la internet vă poate expune televizorul la o problemă de securitate, de exemplu colectarea sau modificarea conţinutului sau a informaţiilor personale.
  Contactaţi furnizorul de servicii sau administratorul reţelei pentru a confirma faptul că reţeaua dumneavoastră prezintă funcţie de router.
 • Setările necesare legate de reţea pot varia în funcţie de furnizorul de servicii de internet sau de router. Pentru detalii, consultaţi manualele de instrucţiuni asigurate de furnizorul de servicii de internet sau pe cele furnizate cu routerul. De asemenea, puteţi contacta persoana care a configurat reţeaua (administrator de reţea).
 • Dacă selectaţi opţiunea [Afişare parolă] în interfața de introducere a parolei, este posibil ca parola expusă să fie vizibilă şi pentru alte persoane.
[91] Conectarea la o reţea utilizând o conexiune wireless | Conectarea la o reţea utilizând o conexiune wireless | Conectarea la o reţea utilizând o conexiune wireless

Folosirea Wi-Fi Direct pentru conectarea la televizor (nu este necesar un router wireless)

Puteţi conecta un dispozitiv fără fir la televizor, fără a utiliza un router wireless, şi apoi puteţi urmări clipurile video, fotografiile şi muzica stocate pe dispozitiv direct pe televizor.

Notă

 • Wi-Fi Direct conectează smartphone-urile şi computerele direct la televizor, şi nu prin intermediul internetului, prin urmare, conţinutul video transmis care necesită o conexiune la internet nu poate fi redat pe televizor.
Ilustraţie cu conţinutul transmis
 1. Apăsaţi pe butonul HOME, apoi selectaţi [Setări] — [Rețea și internet] — [Wi‑Fi Direct] — [Setări Wi‑Fi Direct].
 2. Selectaţi numele televizorului, afişat pe ecranul acestuia, cu ajutorul dispozitivului Wi-Fi Direct.
  Dacă dispozitivul nu acceptă Wi-Fi Direct, selectaţi [Afişare reţea (SSID)/parolă].
 3. Operaţi dispozitivul Wi-Fi Direct/Wi-Fi pentru conectarea la televizor.
 4. Trimiteţi conţinutul de la dispozitivul Wi-Fi Direct/Wi-Fi la televizor.
  Pentru detalii, consultaţi manualul de instrucţiuni al dispozitivului.

În cazul în care conexiunea nu se realizează cu succes

Atunci când este afişată interfața de aşteptare pentru setarea Wi-Fi Direct, selectaţi [Afişare reţea (SSID)/parolă] şi urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a finaliza setarea.

Pentru conectarea unui alt dispozitiv

Urmaţi paşii de mai sus pentru conectarea dispozitivelor. Se pot conecta până la 10 dispozitive simultan. Pentru a conecta un alt dispozitiv când sunt deja conectate 10 dispozitive, deconectaţi un dispozitiv care nu este necesar, apoi conectaţi celălalt dispozitiv.

Pentru modificarea numelui televizorului indicat la dispozitivul conectat

Apăsaţi pe butonul HOME, apoi selectaţi [Setări] — [Sistem] — [Despre] — [Nume dispozitiv].

Pentru listarea dispozitivelor conectate/anularea înregistrării dispozitivelor

Apăsaţi pe butonul HOME, apoi selectaţi [Setări] — [Rețea și internet] — [Wi‑Fi Direct] — [Afişare listă de dispozitive/Ştergere].

Pentru a anula înregistrarea unui dispozitiv, selectaţi dispozitivul care trebuie şters din listă, apoi apăsaţi pe butonul (Introducere). Apoi, selectaţi [Da] pe ecranul de confirmare.

Pentru a anula înregistrarea tuturor dispozitivelor, selectaţi [Ştergere completă] din listă, apoi [Da] de pe afişajul de confirmare.

[92] Conectarea la o reţea

Caracteristicile reţelei de domiciliu

 • Reglarea setărilor reţelei de domiciliu
 • Redarea conţinutului de pe un computer
 • Redarea conţinutului de pe un server media
[93] Caracteristicile reţelei de domiciliu | Caracteristicile reţelei de domiciliu

Reglarea setărilor reţelei de domiciliu

Puteţi regla următoarele setări ale reţelei proprii.

Pentru verificarea conexiunii serverului

Apăsaţi pe butonul HOME, apoi selectaţi [Setări] — [Rețea și internet] — [Configurare reţea de domiciliu] — [Diagnosticări server] — urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a efectua diagnosticările.

Pentru utilizarea funcţiei Renderer

Apăsaţi pe butonul HOME, apoi selectaţi [Setări] — [Rețea și internet] — [Configurare reţea de domiciliu] — [Renderer] — opţiunea dorită.

[Funcţia Renderer]
Activaţi funcţia Renderer.
Puteţi reda fişiere foto/muzicale/video dintr-un controler (de exemplu, cameră foto digitală) pe ecranul televizorului, prin acţionarea directă a dispozitivului.
[Control acces Renderer]
 • Selectaţi [Permisiune acces automat] pentru accesul automat la televizor când un controler accesează televizorul pentru prima dată.
 • Selectaţi [Setări personalizate] pentru modificarea setărilor de permisiune de acces pentru fiecare controler.

Pentru utilizarea dispozitivului de la distanţă

Apăsaţi pe butonul HOME, apoi selectaţi [Setări] — [Rețea și internet] — [Setări dispozitiv la distanţă] — opţiunea dorită.

[Control de la distanţă]
Activaţi operarea televizorului de la un dispozitiv înregistrat.
[Anulaţi înregistrarea dispozitivului la distanţă]
Anulaţi înregistrarea unui dispozitiv pentru a dezactiva operarea televizorului de la dispozitivul respectiv.
[94] Caracteristicile reţelei de domiciliu | Caracteristicile reţelei de domiciliu

Redarea conţinutului de pe un computer

Vă puteţi bucura de conţinutul (fişiere foto/muzicale/video) stocat pe un dispozitiv de reţea, situat într-o altă cameră, în cazul în care conectaţi televizorul la o reţea de domiciliu prin intermediul unui router.

Ilustraţie cu metoda de conectare
 1. Computer (Server)
 2. Router
 3. Modem
 4. Internet
 1. Conectaţi televizorul la reţeaua proprie.
 2. Apăsaţi pe butonul HOME şi selectaţi Aplicații din meniul principal, apoi selectaţi [Player Media].
  Dacă telecomanda din dotare are un buton APPS, apăsaţi pe butonul APPS.
 3. Selectaţi denumirea dispozitivului de reţea.
 4. Selectaţi folderul, apoi selectaţi fişierul pe care doriţi să-l redaţi.

Pentru a verifica formatele de fişiere acceptate

 • Fişiere şi formate acceptate

Notă

 • În funcţie de fişier, redarea ar putea fi imposibilă chiar dacă se utilizează formatele acceptate.
[95] Caracteristicile reţelei de domiciliu | Caracteristicile reţelei de domiciliu

Redarea conţinutului de pe un server media

Puteţi reda fişiere foto/muzicale/video dintr-un controler (de exemplu, cameră foto digitală) pe ecranul televizorului, prin acţionarea directă a dispozitivului, dacă conectaţi televizorul la o reţea de domiciliu prin intermediul unui router. De asemenea, controlerul trebuie să fie compatibil cu funcţia de procesare.

Ilustraţie cu metoda de conectare
 1. Cameră foto digitală (Controler)
 2. Router
 3. Modem
 4. Internet
 1. Conectaţi televizorul la reţeaua proprie.
 2. Operaţi controlerul pentru a începe redarea conţinutului la ecranul TV.
[96] Conectarea la o reţea

Vizualizarea conţinuturilor de pe internet

Puteţi folosi serviciile de transmisii video, cum ar fi YouTube™ și Netflix pentru a vizualiza conţinut de pe internet. Serviciile disponibile variază în funcţie de ţară şi regiune. Puteţi lansa aceste servicii selectând aplicaţiile aferente din Meniul principal. Dacă este setat un cont Google pe televizor, puteţi selecta şi conţinutul afişat în Meniul principal.

Notă

 • O conexiune la internet este necesară pentru a vizualiza conţinut de pe internet.
 • Serviciile de transmisii video, precum Netflix şi Amazon Prime sunt servicii cu plată.
 • Serviciile de transmisii video acceptate depind de model/regiune/ţară, iar anumite modele/regiuni/ţări nu sunt compatibile cu astfel de servicii.

Recomandare

 • Chiar dacă pe televizor nu este configurat un cont Google, puteţi viziona în continuare clipuri video, de exemplu, de pe YouTube afişate în meniul principal atât timp cât televizorul este conectat la internet. Pentru a instala aplicaţii noi, precum cele pentru servicii de transmisii video, trebuie să configuraţi/adăugaţi un cont Google pe televizor.
[97]

Setări

Meniurile afişate în setările televizorului variază în funcţie de model/regiune/ţară.

 • Utilizarea Setări rapide
 • Canale & Intrări Canale, Intrări externe şi Configurare dispozitiv de înregistrare etc.
 • Afişaj şi sunet Imagine, Ecran, Sunet şi Ieșire audio etc.
 • Rețea și internet
 • Conturi și conectare Configuraţi contul Google sau adăugaţi alte conturi.
 • Confidențialitate Puteţi restricţiona instalarea aplicaţiilor din surse necunoscute.
 • Aplicații
 • Sistem Data și ora, Limba/Language, Sunet, Ecran de pornire, Accesibilitate, Controale parentale, Indicator LED şi Energie etc.
 • Telecomenzi și accesorii Telecomandă şi setări Bluetooth.
 • Temporizatoare și ceas Temporizator pornire, Temporizator oprire, Alarmă, Afișarea ceasului etc.
[98] Setări

Utilizarea Setări rapide

Dacă apăsaţi pe butonul (Setări rapide) sau ACTION MENU de pe telecomandă, puteţi accesa rapid funcţii precum [Mod imagine], [Temporizator oprire] şi [Fără imagine] pe ecranul curent, dar şi setări precum [Redare sunet] în funcţie de dispozitivele conectate. De asemenea, puteţi afişa [Setări] din [Setări rapide].

Notă

 • Meniurile afişate în setările televizorului variază în funcţie de model/regiune/ţară.
Imagine cu ecranul televizorului
 1. Apăsaţi pe butonul (Setări rapide) sau ACTION MENU de pe telecomandă.
 2. Deplasaţi aria de focalizare pentru a modifica o setare sau pentru a o selecta.

Pentru a modifica setările care sunt afişate

 1. Apăsaţi pe butonul (Setări rapide) sau ACTION MENU de pe telecomandă.
 2. Deplasaţi aria de focalizare la stânga sau la dreapta şi selectaţi (Editare).
 3. Selectaţi setarea dorită.
 4. Selectaţi [Închidere].

Recomandare

 • Pentru a schimba ordinea sau pentru a ascunde un element afișat, apăsați și mențineți butonul (Introducere) de pe telecomandă cu elementul respectiv afișat; se va afișa [Mutare] și [Ascundere]. Dacă selectați [Mutare], utilizați (Stânga) / (Dreapta) de la telecomandă pentru a deplasa elementul în poziția dorită, apoi apăsați pe butonul (Introducere) de la telecomandă.
 • Datorită [Notificări BRAVIA] din Setări rapide, puteţi verifica dacă există notificări, cum ar fi actualizări de software şi niveluri reduse de încărcare a bateriei telecomenzii.
[99] Setări

Canale & Intrări

 1. Apăsaţi pe butonul HOME, apoi selectaţi [Setări] — [Canale & Intrări] — opţiunea dorită.

Opţiuni disponibile

[Canale]
Configurează setările aferente recepţionării programelor transmise. De asemenea, puteţi configura setările aferente recepţionării programelor transmise prin satelit.
Pentru a regla canalele digitale
Recepţionarea canalelor digitale
Pentru a regla satelitul
Recepţionarea transmisiilor prin satelit
Pentru a sorta canalele sau a edita lista de canale
Sortarea sau editarea canalelor
[Preferințe (Canale)]
Configurează [Setări subtitrare] şi [Setări audio (Transmisie)].
[Banner informaţional]
Afişează informaţiile despre programe la schimbarea canalului.
[Intrări externe]
Configurează setările pentru intrările externe şi BRAVIA Sync.
Pentru detalii despre BRAVIA Sync, consultaţi Dispozitive compatibile cu BRAVIA Sync.
[Configurare dispozitiv de înregistrare]
Configurează setările dispozitivelor HDD USB pentru înregistrare. (În cazul modelului/regiunii/ţării dumneavoastră, este posibil ca această opţiune să nu fie disponibilă.)
[Comandă rapidă pentru butonul TV]
Dacă este setată o sursă de intrare externă, de exemplu un receptor conectat, aceasta va fi afişată la apăsarea butonului TV de pe telecomandă.
[100] Setări

Afişaj şi sunet

 1. Apăsaţi pe butonul HOME, apoi selectaţi [Setări] — [Afişaj şi sunet] — opţiunea dorită.

Opţiuni disponibile

[Imagine]
Configurează setările de afişare care reglează calitatea imaginii, cum ar fi luminozitatea ecranului.
Pentru a regla calitatea imaginii în conformitate cu preferinţele dumneavoastră, consultaţi pagina Reglarea calităţii imaginii.
[Ecran]
Reglează dimensiunea şi poziţia ecranului.
[Sunet]
Configurează setările care reglează sunetul.
Pentru a regla calitatea sunetului în conformitate cu preferinţele dumneavoastră, consultaţi pagina Reglarea calităţii sunetului.
[Ieșire audio]
Configurează setările de selectare aferente difuzoarelor.
[Setări panou expert] (numai la modelele dotate cu un panou OLED)
Utilizaţi atunci când setaţi [Comutare pixeli] sau când efectuaţi manual [Împrospătare panou].
Pentru detalii, consultaţi Panou OLED (numai la modelele dotate cu un panou OLED).
[101] Setări

Rețea și internet

Configurează setări precum cele aferente reţelelor LAN wireless, reţelelor LAN prin cablu şi reţelelor de la domiciliu.

[102] Setări

Conturi și conectare

 1. Apăsaţi pe butonul HOME, apoi selectaţi [Setări] — [Conturi și conectare] — opţiunea dorită.

Opţiuni disponibile

[Google]
Sincronizează contul Google înregistrat sau elimină contul.
[Adăugați un cont]
Adaugă un cont Google. Puteţi adăuga mai multe conturi Google şi comuta între acestea, în funcţie de aplicaţie.
[103] Setări

Confidențialitate

Puteţi restricţiona instalarea aplicaţiilor din surse necunoscute.

[104] Setări

Aplicații

Vă permite să configuraţi sau să dezinstalaţi aplicaţii, ori să ştergeţi memoria temporară.

[105] Setări

Sistem

 1. Apăsaţi pe butonul HOME, apoi selectaţi [Setări] — [Sistem] — opţiunea dorită.

Notă

 • În funcţie de setările televizorului, este posibil ca anumite opţiuni să nu fie afişate sau disponibile.

Opţiuni disponibile

[Accesibilitate]
Configurează setările funcţiilor şi serviciilor de accesibilitate pentru a facilita utilizatorilor navigarea la dispozitivele acestora.
[Despre]
Afişează informaţiile despre televizor.
Aici vă puteţi reseta televizorul
[Data și ora]
Configurează ora actuală şi afişarea automată a ceasului.
[Limba/Language]
Selectează limba meniului. Limba selectată a meniului va seta și limba recunoașterii vocale.
[Tastatură]
Configuraţi setările tastaturii de pe ecran.
[Stocare]
Modifică setările aferente stocării datelor.
[Ecran de pornire]
Personalizează canalele afişate pe Ecran de pornire şi sortează aplicaţiile.
[Economizor de ecran]
Configuraţi setările interfeţei de protecţie a ecranului.
[Alimentare și energie]
Configurează setările aferente economiei de energie şi pornirii ecranului televizorului.
[Reporniți]
Reporneşte televizorul.
[Controale parentale]
Configurează setările de blocare parentală pentru utilizare restricţionată a elementelor cum ar fi [Canale & Intrări externe], [Aplicaţii] şi [Timp de utilizare].
[Indicator LED]
Configurează setările [LED de iluminare] sau [Răspuns operațional] şi [Stare detectare vocală]*. (Meniul afişat variază în funcţie de model.)
[Sunet]
Configurează setarea [Sunete de sistem].
[Apple AirPlay și HomeKit]
Configurează setările pentru Apple AirPlay și HomeKit.
[Configurare inițială]
Configurează caracteristicile de bază, precum reţeaua şi canalele pentru prima utilizare.
[Setări mod de prezentare în magazin]
Îmbunătăţeşte afişajul pentru utilizarea în vitrina magazinului setând [Mod Demo] etc.

* Numai în cazul televizoarelor cu un microfon încorporat

[106] Setări

Telecomenzi și accesorii

 1. Apăsaţi pe butonul HOME, apoi selectaţi [Setări] — [Telecomenzi și accesorii] — opţiunea dorită.

Opţiuni disponibile

Puteţi activa sau dezactiva funcţia Bluetooth sau înregistra dispozitive Bluetooth.

[Bluetooth]
Activează sau dezactivează funcţia Bluetooth.
[Asociați accesoriul]
Asociază dispozitive Bluetooth.
[Telecomandă]
Configurează asocierea telecomenzii cu control vocal.
[107] Setări

Temporizatoare și ceas

În Temporizatoare și ceas, puteţi seta Temporizator pornire, Temporizator oprire, Alarmă şi Afișarea ceasului.

Pentru configurarea setărilor aferente Temporizatoare și ceas

 1. Selectaţi (pictograma Temporizator) din meniul principal, apoi selectaţi setarea dorită.

Opţiuni disponibile

[Temporizator pornire]
Porneşte televizorul pe canalul dorit sau sursa de intrare dorită la ora presetată.
[Temporizator oprire]
Opreşte televizorul după o perioadă de timp presetată.
[Alarmă]
Redă un sunet după o perioadă de timp presetată.
[Afișarea ceasului]
Afişează ceasul pe ecranul televizorului permanent sau la fiecare oră.

Notă

 • Pentru modelele dotate cu un panou OLED, afişarea continuă a ceasului nu este disponibilă pentru a preveni retenţia imaginii.
[108]

Depanare

 • Începeţi de aici Aveţi probleme? Începeţi de aici.
 • Imagine (calitate)/ecran
 • Tastatură
 • Recepţionarea programelor
 • Sunet
 • Reţea (Internet/domiciliu)/aplicaţii
 • Telecomandă/accesorii
 • Putere
 • Dispozitive conectate
 • Înregistrarea pe un dispozitiv HDD USB
 • LED
[109] Depanare

Începeţi de aici

 • Autodiagnosticări
 • Actualizări software
 • Dacă este necesară resetarea (repornirea) completă a televizorului
 • Întrebări frecvente sau Depanare
[110] Începeţi de aici | Începeţi de aici

Autodiagnosticări

Verificaţi funcţionarea corespunzătoare a televizorului.

  1. Apăsaţi pe butonul HOME, selectaţi [Aplicații] din meniul principal şi selectaţi [Ajutor] din lista de aplicaţii.
   Dacă telecomanda din dotare are un buton HELP, apăsaţi pe butonul HELP.
  2. Selectaţi [Stare și diagnosticări] — [Autodiagnosticare].

  Recomandare

  De asemenea, puteţi verifica următoarele simptome în secţiunea [Stare și diagnosticări].

  • [Diagnosticare conexiune la internet]
  • [Diagnosticare conexiune dispozitiv extern]
  • [Tesl de imagine/sunet]

  Dacă problema persistă, încercaţi să luaţi următoarele acţiuni.

  • Resetaţi (reporniţi) televizorul. Pentru detalii, consultaţi Dacă este necesară resetarea (repornirea) completă a televizorului.
  • Verificaţi şi încercaţi să actualizaţi software-ul.
  • Site pentru asistenţă
  [111] Începeţi de aici | Începeţi de aici

  Actualizări software

  Sony va asigura actualizări de software din când în când pentru a îmbunătăţi funcţionalitatea şi a oferi utilizatorilor cea mai nouă experienţă TV. Cea mai uşoară modalitate de a primi actualizările de software este printr-o conexiune internet la televizor.

  Pentru a verifica în mod automat existenţa unor actualizări ale software-ului

  1. Apăsaţi pe butonul HOME, selectaţi [Aplicații] din meniul principal şi selectaţi [Ajutor] din lista de aplicaţii.
   Dacă telecomanda din dotare are un buton HELP, apăsaţi pe butonul HELP.
  2. Selectaţi [Stare și diagnosticări]. Activaţi funcţia [Căutare automată actualizări] din [Stare și diagnosticări] — [Actualizare software sistem].

  Recomandare

  • Pentru a actualiza manual software-ul, selectaţi [Actualizare software].
  • Puteţi consulta Notificări BRAVIA sau site-ul web de asistenţă pentru lista de modificări efectuate de actualizarea software-ului.

  Notă

  • Când opţiunea [Căutare automată actualizări] este dezactivată, televizorul nu poate primi notificări, nici măcar în cazul în care este disponibilă o actualizare a software-ului.

  Actualizarea software-ului prin intermediul dispozitivului de stocare USB

  Dacă nu dispuneţi de o conexiune la reţea, puteţi să actualizaţi software-ul şi prin utilizarea unui dispozitiv de stocare USB. Utilizaţi computerul pentru a descărca cele mai noi programe software de pe site-ul web de asistenţă Sony pe dispozitivul de stocare USB. Introduceţi dispozitivul de stocare USB la un port USB al televizorului, iar actualizarea software-ului va porni automat.

  Dacă veţi actualiza software-ul televizorului folosind un dispozitiv de stocare USB, trebuie să citiţi avertismentele de actualizare de pe site-ul web prin intermediul dispozitivului de stocare USB.

  Pentru a afla mai multe despre site-ul de asistenţă, vă rugăm să consultaţi pagina Site-ul web pentru asistenţă.

  [112] Începeţi de aici | Începeţi de aici

  Dacă este necesară resetarea (repornirea) completă a televizorului

  În cazul în care întâmpinaţi probleme, de exemplu, dacă imaginea nu este afişată pe ecran sau telecomanda nu funcţionează, resetaţi televizorul efectuând următoarea procedură. Dacă problema persistă, încercaţi procedura de resetare la setările din fabrică descrisă mai jos.
  Dacă este conectat un dispozitiv USB extern la televizor, deconectaţi-l de la televizor înainte de resetare.

  Resetarea alimentării

  1. Reporniţi televizorul folosind telecomanda.
   Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul de alimentare de pe telecomandă timp de aproximativ 5 secunde, până când reporneşte televizorul (va apărea un mesaj de oprire).

   Procedura de repornire depinde de model, iar dumneavoastră puteţi de asemenea să apăsaţi şi să menţineţi apăsat butonul de alimentare de pe telecomandă timp de 2 secunde, iar apoi să selectaţi [Repornire] de pe ecranul televizorului.
   Setările şi datele televizorului dumneavoastră nu se vor pierde nici după repornire (la fel ca în cazul deconectării şi reconectării cablului de alimentare la c.a.).

   Televizorul se va opri, apoi va reporni automat după aproximativ un minut.

  2. Deconectaţi cablul de alimentare la c.a. (cablul de reţea).
   Dacă problema persistă după pasul 1, deconectaţi cablul de alimentare la c.a. (cablul de reţea) de la priza electrică. Apoi, apăsaţi butonul de alimentare de la televizor şi eliberaţi-l. Aşteptaţi 2 minute şi conectaţi cablul de alimentare (cablul de reţea) înapoi la priza electrică.

  Recomandare

  • Modelele de televizoare cu 1 buton pe televizor (numai buton de alimentare) pot fi, de asemenea, repornite folosind butonul de alimentare. Apăsaţi butonul de alimentare de la televizor pentru a afişa meniul de operaţiuni, selectaţi [Repornire] din meniu, apoi apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul de alimentare pentru a reporni televizorul.
  • Setările şi datele dumneavoastră personale nu se vor pierde după repornirea televizorului.

  Revenire la setările din fabrică

  Dacă problema persistă după resetarea alimentării, încercaţi o resetare la datele setate din fabrică.

  Notă

  Efectuarea unei resetări la setările din fabrică va şterge toate datele şi setările televizorului (cum ar fi informaţiile referitoare la setările reţelei Wi-Fi şi cablate, contul Google şi alte informaţii de conectare, Google Play şi alte aplicaţii instalate).

  1. Apăsaţi pe butonul HOME, apoi selectaţi [Setări] — [Sistem] — [Despre] — [Resetați] — [Revenire la setările din fabrică].
  2. Ştergeţi totul.
   Dacă aţi setat un cod PIN la televizorul dumneavoastră, vi se va solicita să-l introduceţi.
   După finalizarea cu succes a procesului de resetare la setările definite în fabrică, televizorul va porni expertul pentru configurarea iniţială. Trebuie să acceptaţi prevederile din Termeni şi condiţii Google şi Politica de confidenţialitate Google.
  [113] Începeţi de aici | Începeţi de aici

  Întrebări frecvente sau Depanare

  Pentru informaţii privind depanarea, puteţi consulta de asemenea secţiunea „Întrebări frecvente” de pe site-ul nostru web de asistenţă specificat mai jos.

  • http://www.sony.net/androidtv-faq/
   Cod QR pentru site-ul web de asistenţă Sony
  • http://www.sony.net/androidtv-faq/
  [114] Depanare

  Imagine (calitate)/ecran

  • Lipsă culoare/Imagine întunecată/Culoarea nu este corectă/Imaginea este prea deschisă la culoare.
  • Imagine distorsionată./Ecranul clipeşte intermitent.
  • Ecranul comută brusc la un clip video pe care nu îl recunoaşteţi în timp ce vă uitaţi la televizor.
  • Există benzi în partea superioară sau inferioară a ecranului.
  • Imaginile HDR cu rezoluţie înaltă nu sunt afişate.
  • Este afişat un mesaj prin care se solicită permisiunea de accesare a unei funcţii TV.
  • Panou OLED (numai la modelele dotate cu un panou OLED)
  [115] Imagine (calitate)/ecran | Imagine (calitate)/ecran

  Lipsă culoare/Imagine întunecată/Culoarea nu este corectă/Imaginea este prea deschisă la culoare.

  • Verificaţi conexiunea antenei (exterioare)/cablului.
  • Conectaţi televizorul la sursa de alimentare c.a. (reţea) şi apăsaţi butonul de alimentare de la televizor sau de la telecomandă.
  • Apăsaţi pe butonul HOME şi selectaţi [Setări] — [Afişaj şi sunet] — [Imagine] pentru a efectua reglajele.
   Pentru detalii, consultaţi pagina Reglarea calităţii imaginii.
  • Dacă alegeți pentru [Mod economic] varianta [Redus] sau [Avansat], nivelul de negru va fi îmbunătăţit. Apăsaţi pe butonul HOME, apoi selectaţi [Setări] — [Sistem] — [Alimentare și energie] — [Mod economic] pe [Oprit] pentru a creşte luminozitatea ecranului.

  Notă

  • Calitatea imaginii depinde de semnal şi conţinut.
  • Calitatea imaginii poate fi îmbunătăţită dacă o schimbaţi în opţiunea [Imagine] de la [Setări].
   Apăsaţi pe butonul HOME şi selectaţi [Setări] — [Afişaj şi sunet] — [Imagine][Luminozitate], apoi reglaţi [Luminozitate] sau [Contrast].
  [116] Imagine (calitate)/ecran | Imagine (calitate)/ecran

  Imagine distorsionată./Ecranul clipeşte intermitent.

  Verificaţi conexiunea şi poziţia antenei (exterioare) şi a dispozitivelor periferice

  • Verificaţi conexiunea antenei (exterioare)/cablului.
  • Păstraţi antena (exterioară)/cablul la distanţă de alte cabluri de conexiune.
  • La instalarea unui dispozitiv opţional, lăsaţi un spaţiu între dispozitiv şi televizor.
  • Asiguraţi-vă că antena (exterioară) este conectată utilizând un cablu coaxial de 75 ohmi de înaltă calitate.

  Verificaţi setarea [Mişcare]

  • Apăsaţi pe butonul HOME şi selectaţi [Setări] — [Afişaj şi sunet] — [Imagine] — [Mişcare] — [Motionflow] — [Oprit].
  • Modificaţi setarea curentă a [Mod Film] în [Oprit].
   Apăsaţi pe butonul HOME şi selectaţi [Setări] — [Afişaj şi sunet] — [Imagine] — [Mişcare] — [Mod Film].
  • Verificaţi setările [Analog].
   Apăsaţi pe butonul HOME, apoi selectaţi [Setări] — [Canale & Intrări] — [Canale] — [Configurare canal] — [Programare manuală] — [Analog].
   • Dezactivaţi [LNA] pentru a îmbunătăţi recepţia imaginii. (În situaţia/regiunea/ţara dumneavoastră, este posibil ca opţiunea [LNA] să nu fie disponibilă.)
   • Executaţi [AFT] pentru a îmbunătăţi imaginea la recepţia analogică.
    (Disponibilitatea funcţiei [Analog] şi a opţiunilor aferente poate varia în funcţie de regiune/ţară/situaţie.)
  [117] Imagine (calitate)/ecran | Imagine (calitate)/ecran

  Ecranul comută brusc la un clip video pe care nu îl recunoaşteţi în timp ce vă uitaţi la televizor.

  În acest caz, televizorul poate fi în modul Demo. Încercaţi să ieşiţi din modul Demo.

  • Apăsaţi pe butonul HOME şi selectaţi [Setări] — [Sistem] — [Setări mod de prezentare în magazin]. Dezactivaţi opţiunile [Mod Demo] şi [Mod Resetare imagine].
  [118] Imagine (calitate)/ecran | Imagine (calitate)/ecran

  Există benzi în partea superioară sau inferioară a ecranului.

  În acest caz, televizorul poate fi în modul Demo. Încercaţi să ieşiţi din modul Demo.

  • Apăsaţi pe butonul HOME şi selectaţi [Setări] — [Sistem] — [Setări mod de prezentare în magazin]. Dezactivaţi opţiunile [Mod Demo] şi [Mod Resetare imagine].
  [119] Imagine (calitate)/ecran | Imagine (calitate)/ecran

  Imaginile HDR cu rezoluţie înaltă nu sunt afişate.

  Efectuarea următorilor paşi este necesară pentru a vizualiza imagini HDR cu rezoluţie înaltă, cum ar fi 4K (50p/60p)*.

  • Conectaţi dispozitivul de redare 4K (50p/60p)*.
  • Utilizaţi un Cablu (cabluri) HDMI de mare viteză şi calitate premium care acceptă 18 Gb/s.
  • Setaţi [Formatul semnalului HDMI] pe [Format îmbunătățit] selectând [Setări] — [Canale & Intrări] — [Intrări externe] — [Formatul semnalului HDMI] — borna HDMI pe care doriţi să o setaţi.
  • Verificaţi dacă dispozitivul conectat prezintă cele mai recente setări sau firmware.

  * Disponibilitatea depinde de modelul/regiunea/ţara dumneavoastră.

  [120] Imagine (calitate)/ecran | Imagine (calitate)/ecran

  Este afişat un mesaj prin care se solicită permisiunea de accesare a unei funcţii TV.

  • Selectaţi dacă doriţi sau nu să acordaţi accesul aplicaţiei la funcţia afişată.
  • Puteţi verifica lista de permisiuni ale aplicaţiilor, clasificate după funcţia TV, şi puteţi schimba setările privind permisiunea pentru fiecare aplicaţie. Apăsaţi pe butonul HOME, selectaţi [Setări] — [Aplicații] — [Permisiuni aplicație] — funcţia dorită a televizorului.
  [121] Imagine (calitate)/ecran | Imagine (calitate)/ecran

  Panou OLED (numai la modelele dotate cu un panou OLED)

  • Ecranul se întunecă după o anumită perioadă de timp. (numai la modelele dotate cu un panou OLED)
  • Este afişat mesajul [Reîmprospătarea panoului nu s-a încheiat]. (numai la modelele dotate cu un panou OLED)
  • Vă îngrijorează posibilitatea apariţiei unei retenţii a imaginii. (numai la modelele dotate cu un panou OLED)
  • Pe ecran apare o linie albă, roşie, verde sau albastră. (numai la anumite modele dotate cu un panou OLED)
  [122] Panou OLED (numai la modelele dotate cu un panou OLED) | Panou OLED (numai la modelele dotate cu un panou OLED) | Panou OLED (numai la modelele dotate cu un panou OLED)

  Ecranul se întunecă după o anumită perioadă de timp. (numai la modelele dotate cu un panou OLED)

  • Dacă întreaga imagine sau o parte din imagine rămâne nemişcată, ecranul se va întuneca treptat pentru a reduce posibilitatea de retenţie a imaginii. Aceasta este o caracteristică pentru protejarea panoului şi nu o defecţiune.
  [123] Panou OLED (numai la modelele dotate cu un panou OLED) | Panou OLED (numai la modelele dotate cu un panou OLED) | Panou OLED (numai la modelele dotate cu un panou OLED)

  Este afişat mesajul [Reîmprospătarea panoului nu s-a încheiat]. (numai la modelele dotate cu un panou OLED)

  Dacă, în timpul împrospătării panoului, televizorul este pornit, cablul de alimentare la c.a. (cablu de reţea) este deconectat sau temperatura ambiantă nu se încadrează în intervalul cuprins între 10 °C şi 40 °C, procesul nu va fi finalizat şi va apărea acest mesaj. Reluaţi procedura de la început.

  Recomandare

  • În funcţie de modelul dumneavoastră, reîmprospătarea panoului poate dura până la o oră.
  [124] Panou OLED (numai la modelele dotate cu un panou OLED) | Panou OLED (numai la modelele dotate cu un panou OLED) | Panou OLED (numai la modelele dotate cu un panou OLED)

  Vă îngrijorează posibilitatea apariţiei unei retenţii a imaginii. (numai la modelele dotate cu un panou OLED)

  Dacă aceeaşi imagine este afişată în mod repetat sau pentru perioade lungi de timp, este posibil să apară o retenţie a imaginii. Acest lucru nu reprezintă o defecţiune.

  Televizorul prezintă două funcţii, [Comutare pixeli] şi [Împrospătare panou], create pentru a reduce posibilitatea de retenţie a imaginii.
  Puteţi efectua [Împrospătare panou] atunci când este necesar.

  1. Apăsaţi pe butonul HOME, apoi selectaţi [Setări] — [Afişaj şi sunet] — [Setări panou expert] — [Împrospătare panou].

  Recomandare

  • [Comutare pixeli] este o funcţie care ajută la prevenirea retenţiei imaginii prin mişcarea automată a imaginii la intervale fixe. În situaţii obişnuite, păstraţi această opţiune activată.
  • Pentru a reduce retenţia imaginii, vă recomandăm să opriţi televizorul zilnic, pentru mai mult de patru ore, folosind telecomanda sau butonul de alimentare de la televizor.

  Notă

  • Efectuaţi manual împrospătarea panoului numai atunci când retenţia imaginii se observă în mod deosebit. Evitaţi efectuarea acesteia mai mult de o dată pe an, deoarece poate afecta durata de viaţă utilă a panoului.
  • Imaginile care includ ceasuri şi culori deschise pot cauza cu uşurinţă retenţia imaginii. Evitaţi afişarea acestor tipuri de imagini pentru perioade lungi de timp; în caz contrar, este posibil să apară o retenţie a imaginii.
  [125] Panou OLED (numai la modelele dotate cu un panou OLED) | Panou OLED (numai la modelele dotate cu un panou OLED) | Panou OLED (numai la modelele dotate cu un panou OLED)

  Pe ecran apare o linie albă, roşie, verde sau albastră. (numai la anumite modele dotate cu un panou OLED)

  • Funcţia de împrospătare a panoului rulează. În timpul reîmprospătării panoului, este posibil ca pe ecran să apară o linie albă, roşie, verde sau albastră. Acest lucru nu reprezintă o defecţiune a televizorului.

  Recomandare

  • În funcţie de modelul dumneavoastră, reîmprospătarea panoului poate dura până la o oră.
  • În următoarele cazuri, reîmprospătarea panoului nu va fi finalizată şi va fi afişat un mesaj.
   • Temperatura camerei nu se încadrează între 10 °C şi 40 °C în timpul reîmprospătării panoului (numai în cazul anumitor modele).
   • Televizorul este pornit.
   • Cablul de alimentare este deconectat.
   Dacă mesajul este afişat, consultaţi pentru detalii descrierea reîmprospătării panoului din manualul furnizat împreună cu televizorul dumneavoastră.
  [126] Depanare

  Tastatură

  Nu puteţi utiliza ecranul curent după afişarea tastaturii pe ecran.

  • Pentru a reveni la utilizarea ecranului din spatele tastaturii de pe ecran, apăsaţi butonul BACK de pe telecomandă.
  [127] Depanare

  Recepţionarea programelor

  • Verificaţi aceste lucruri înainte de a remedia recepţia televizorului dumneavoastră.
  • Este emis un zgomot de blocare sau apare un mesaj de eroare şi nu puteţi vizualiza transmisiile.
  • Apar imagini neclare sau duble.
  • Pe ecran apar numai zgomote de imagine sau o imagine neagră.
  • Există zgomote de imagine sau sunet distorsionat la vizualizarea unui canal TV analogic.
  • Unele canale sunt goale.
  • Recepţie slabă sau calitate redusă a imaginii emisiunilor digitale.
  • Canalele digitale nu pot fi vizualizate.
  • Nu toate canalele analogice sunt reglate.
  • Canalele transmise prin satelit nu pot fi vizualizate.
  • Unele canale digitale lipsesc.
  • Doriţi să reglaţi antena satelit.
  [128] Recepţionarea programelor | Recepţionarea programelor

  Verificaţi aceste lucruri înainte de a remedia recepţia televizorului dumneavoastră.

  • Asiguraţi-vă este ferm conectat la televizor cablul antenei (exterioare).
   • Asiguraţi-vă că nu este slăbit sau deconectat cablul antenei (exterioare).
   • Asiguraţi-vă că nu există deteriorări la cablu sau la conectorul de cablu al antenei (exterioare).
  • Este posibil ca semnalul terestru să fie suprimat în cazul în care există un semnal mai puternic în apropiere.
   Dezactivaţi setarea [LNA] (cu excepţia modelelor cu receptor simplu) din [Setări] — [Canale & Intrări] — [Canale] — [Configurare canal] — [Setări avansate].
  • După mutarea într-o locuinţă nouă sau dacă încercaţi să recepţionaţi servicii noi, selectaţi [Setări] — [Canale & Intrări] — [Canale] — [Configurare canal] — [Programare automată] şi urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a reconfigura setările necesare.
  • Pentru a vizualiza conţinutul transmisiei, conectaţi televizorul la internet.

  Recomandare

  • Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să vizitaţi site-ul web pentru asistenţă Sony.
   Site-ul web pentru asistenţă
  [129] Recepţionarea programelor | Recepţionarea programelor

  Este emis un zgomot de blocare sau apare un mesaj de eroare şi nu puteţi vizualiza transmisiile.

  • Verificaţi dacă este conectat cablul antenei (exterioară) la porturile corespunzătoare (la TV/ dispozitivele conectate/ priza de perete).
  • Asiguraţi-vă că nu este un cablu vechi şi că interiorul conectorului nu este scurtcircuitat.
  [130] Recepţionarea programelor | Recepţionarea programelor

  Apar imagini neclare sau duble.

  • Verificaţi conexiunile cablului sau ale antenei (exterioare).
  • Verificaţi locaţia şi orientarea antenei (exterioare).
  • Apăsaţi pe butonul HOME şi selectaţi [Setări] — [Afişaj şi sunet] — [Imagine] — [Mişcare] — [Motionflow] — [Oprit].
  [131] Recepţionarea programelor | Recepţionarea programelor

  Pe ecran apar numai zgomote de imagine sau o imagine neagră.

  • Verificaţi dacă acordul automat a fost efectuat.
  • Verificaţi dacă antena (exterioară) este ruptă sau îndoită.
  • Verificaţi dacă antena (exterioară) nu a ajuns la capătul duratei sale de viaţă (3-5 ani pentru utilizare normală, 1-2 ani pe malul mării).
  [132] Recepţionarea programelor | Recepţionarea programelor

  Există zgomote de imagine sau sunet distorsionat la vizualizarea unui canal TV analogic.

  • Verificaţi setarea [Analog].

   Apăsaţi pe butonul HOME, apoi selectaţi [Setări] — [Canale & Intrări] — [Canale] — [Configurare canal] — [Programare manuală] — [Analog].

   • Executaţi [AFT] pentru a obţine o recepţie mai bună a imaginii şi sunetului. (Numele opţiunii diferă în funcţie de regiunea/ţara în care vă aflaţi.)
   • Alegeţi pentru [Filtru audio] varianta [Oprit], [Redus] sau [Intens] pentru îmbunătăţirea sunetului la recepţia analogică.
   • Dezactivaţi [LNA] pentru a îmbunătăţi recepţia imaginii. (În situaţia/regiunea/ţara dumneavoastră, este posibil ca opţiunea [LNA] să nu fie disponibilă.)
  • Asiguraţi-vă că antena (exterioară) este conectată utilizând un cablu coaxial de 75 ohmi de înaltă calitate.
  • Ţineţi cablul antenei (exterioare) la distanţă de alte cabluri de conexiune.
  [133] Recepţionarea programelor | Recepţionarea programelor

  Unele canale sunt goale.

  • Canalul este destinat numai serviciilor cu abonament/programe codificate. Abonaţi-vă la un serviciu de televiziune cu plată.
  • Canalul este utilizat numai pentru date (fără imagini sau sunet).
  • Contactaţi postul de televiziune pentru detalii privind transmisia.
  [134] Recepţionarea programelor | Recepţionarea programelor

  Recepţie slabă sau calitate redusă a imaginii emisiunilor digitale.

  • Modificaţi poziţia, direcţia şi unghiul antenei (exterioare) de televiziune terestră pentru a maximiza nivelul de semnal al antenei (exterioare). Asiguraţi-vă că direcţia antenei (exterioare) nu este modificată accidental (de exemplu, de vânt).
  • Dacă utilizaţi un amplificator de semnal TV, reglaţi amplificarea semnalului.
  • Dacă un echipament (precum un distribuitor de semnal TV) este conectat între antena (exterioară) şi televizor, acesta poate afecta recepţia TV. Conectaţi direct antena (exterioară) şi televizorul pentru a verifica dacă recepţia s-a îmbunătăţit.
  • Condiţiile meteo nefavorabile pot afecta sistemele de transmisie prin satelit. Aşteptaţi ca vremea să se îmbunătăţească. (Numai pentru modelele compatibile cu transmisia prin satelit)
  [135] Recepţionarea programelor | Recepţionarea programelor

  Canalele digitale nu pot fi vizualizate.

  • Întrebaţi o firmă locală de instalări dacă se asigură transmisii digitale în zona dumneavoastră.
  • Înlocuiţi antena (exterioară) cu una cu amplificare mai mare.
  [136] Recepţionarea programelor | Recepţionarea programelor

  Nu toate canalele analogice sunt reglate.

  • Încercaţi să presetaţi manual canalele, prin configurarea setărilor. Apăsaţi pe butonul HOME, apoi selectaţi [Setări] — [Canale & Intrări] — [Canale] — [Configurare canal] — [Programare manuală] — [Analog]. (Disponibilitatea funcţiei [Analog] şi a opţiunilor aferente poate varia în funcţie de regiunea/ţara/situaţia dumneavoastră.)
  [137] Recepţionarea programelor | Recepţionarea programelor

  Canalele transmise prin satelit nu pot fi vizualizate.

  • Întrebaţi o firmă locală de instalări dacă se asigură servicii prin satelit în zona dumneavoastră.
  • Verificaţi conexiunea prin cablu satelit.
  • Atunci când este afişat mesajul [Lipsă semnal. Detectat supraîncărcare LNB. Vă rugăm să opriţi TV-ul şi să verificaţi conexiunea satelitului.], deconectaţi cablul de reţea. Apoi, asiguraţi-vă că cablul satelit nu este deteriorat şi că linia de semnal satelit nu este scurtcircuitată la conectorul satelit.
  • Verificaţi dispozitivul LNB şi setările acestuia.
  • Dacă televizorul dumneavoastră are atât mufă de tip „MAIN”, cât şi mufă de tip „SUB” şi nu se setează în modul receptor dublu de satelit, nu se poate folosi mufa marcată „SUB”. În acest caz, conectaţi antena (exterioară) de satelit la mufa marcată „MAIN”.
  [138] Recepţionarea programelor | Recepţionarea programelor

  Unele canale digitale lipsesc.

  Pentru a schimba banda de reglare (disponibilă în funcţie de regiune/ţară)

  Apăsaţi pe butonul HOME, apoi selectaţi [Setări] — [Canale & Intrări] — [Canale] — [Configurare canal] — [Setări avansate] — [Interval de programare].

  [Normal]
  Caută canalele disponibile din regiunea/ţara dumneavoastră.
  [Extins]
  Caută canalele disponibile indiferent de regiune/ţară.

  Pentru a actualiza serviciile digitale

  Puteţi rula [Programare automată] după mutarea într­o nouă locuinţă, la schimbarea furnizorului de servicii sau pentru a căuta canale nou lansate.

  Configurarea actualizărilor automate de servicii

  Vă recomandă să activaţi [Actualizare automată] pentru a permite adăugarea automată a noilor servicii digitale, pe măsură ce devin disponibile.

  1. Pentru a activa opțiunea [Actualizare automată], apăsaţi butonul HOME, apoi selectaţi [Setări] — [Canale & Intrări] — [Canale] — [Configurare canal] — [Setări avansate] — [Actualizare automată].

  Dacă este dezactivată, veți primi o notificare cu privire la noile servicii digitale, prin apariția unui mesaj pe ecran, iar serviciile nu vor fi adăugate automat.

  Recomandare

  • Această funcţie este disponibilă în funcţie de regiune/ţară. Dacă nu este disponibilă, efectuaţi [Programare automată] pentru a adăuga noi servicii.
  [139] Recepţionarea programelor | Recepţionarea programelor

  Doriţi să reglaţi antena satelit.

  Dacă aveţi instalată o antenă satelit, puteţi vizualiza transmisii prin satelit şi puteţi determina tipul de instalare prin configurarea setărilor de reglare.

  Pentru a regla satelitul

  • Recepţionarea transmisiilor prin satelit
  [140] Depanare

  Sunet

  • Sunetul lipseşte, însă imaginea este bună.
  • Zgomot semnal audio.
  • Sunetul lipseşte sau este de slabă calitate în cazul unui sistem home theatre.
  • Sunet distorsionat.
  • Doriţi să redaţi sunetul prin căşti/prin dispozitivul audio Bluetooth şi prin sistemul audio/difuzoarele televizorului în acelaşi timp.
  • Vă îngrijorează posibilitatea apariţiei unui decalaj între imagine şi sunet.
  • Televizorul nu redă sunete, cum ar fi sunete de utilizare sau răspunsuri vocale.
  • Nu puteţi stabili o conexiune eARC.
  • Nu puteţi utiliza căutarea vocală cu microfonul încorporat (numai pentru televizoarele cu un microfon încorporat).
  • Puteţi auzi un zgomot uşor din difuzoarele televizorului (numai pentru modelele cu Mod Difuzor central TV).
  [141] Sunet | Sunet

  Sunetul lipseşte, însă imaginea este bună.

  • Verificaţi conexiunea antenei (exterioare)/cablului.
  • Conectaţi televizorul la sursa de alimentare c.a. (reţea) şi apăsaţi butonul de alimentare de la televizor sau de la telecomandă.
  • Verificaţi controlul volumului.
  • Apăsaţi pe butonul (Oprire sunet) sau (Volum) + pentru a elimina anularea volumului.
  • Apăsaţi pe butonul (Setări rapide) sau ACTION MENU, apoi selectaţi [Redare sunet] — [Difuzoare TV].
  • Dacă sunt conectate căşti sau dispozitive audio Bluetooth, sunetul nu este redat din difuzoarele televizorului sau de la sistemele audio conectate prin eARC/ARC. Deconectaţi căştile sau dispozitivul audio Bluetooth.
  [142] Sunet | Sunet

  Zgomot semnal audio.

  • Asiguraţi-vă că antena (exterioară) este conectată utilizând un cablu coaxial de 75 ohmi de înaltă calitate.
  • Ţineţi cablul antenei (exterioare) la distanţă de alte cabluri de conexiune.
  • Pentru a evita interferenţele TV, asiguraţi-vă că utilizaţi un cablu de antenă (exterioară) nedeteriorat.
  [143] Sunet | Sunet

  Sunetul lipseşte sau este de slabă calitate în cazul unui sistem home theatre.

  • Apăsaţi pe butonul  HOME, apoi selectaţi [Setări] — [Afişaj şi sunet] — [Ieșire audio] — [Redare sunet] — [Sistem Audio].
  • Dacă sistemul audio nu este compatibil cu Dolby Digital sau DTS, setaţi [Setări] — [Afişaj şi sunet] — [Ieșire audio] — [Ieşire audio digitală] pe [PCM].
  • Dacă selectaţi un canal analogic (RF), iar imaginile nu sunt afişate corect, va trebui să schimbaţi sistemul de transmisie TV. Apăsaţi pe butonul HOME, apoi selectaţi [Setări] — [Canale & Intrări] — [Canale] — [Configurare canal] — [Programare manuală] — [Analog][Sistem TV]. (Disponibilitatea opţiunii [Analog] sau numele opţiunii diferă în funcţie de regiune/ţară/situaţie.)
  • Verificaţi dacă setarea [Volum ieşire audio digitală] a televizorului este la valoarea maximă.

   Apăsați pe butonul HOME, apoi selectaţi:
   [Setări] — [Afişaj şi sunet] — [Ieșire audio] — [Volum ieşire audio digitală]

  • Când se utilizează intrarea HDMI cu Super Audio CD sau DVD-Audio, este posibil ca opţiunea DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) să nu furnizeze un semnal audio.
  [144] Sunet | Sunet

  Sunet distorsionat.

  • Verificaţi conexiunea antenei (exterioare)/cablului.
  • Păstraţi antena (exterioară)/cablul la distanţă de alte cabluri de conexiune.
  • Feriţi televizorul de surse de zgomot electric, precum autovehiculele, uscătoarele de păr, aparatele Wi-Fi, telefoanele mobile sau dispozitivele optice.
  • La instalarea unui dispozitiv opţional, lăsaţi un spaţiu între dispozitiv şi televizor.
  • Alegeţi pentru [AFT] varianta [Programare manuală] — [Analog] pentru îmbunătăţirea sunetului la recepţia analogică.
   (Disponibilitatea funcţiei [Analog] şi a opţiunilor aferente poate varia în funcţie de regiune/ţară/situaţie.)
  • Alegeţi pentru [Filtru audio] varianta [Redus] sau [Intens] pentru îmbunătăţirea sunetului la recepţia analogică. (În regiunea/ţara în care vă aflaţi, este posibil ca opţiunea [Filtru audio] să nu fie disponibilă.)
  [145] Sunet | Sunet

  Doriţi să redaţi sunetul prin căşti/prin dispozitivul audio Bluetooth şi prin sistemul audio/difuzoarele televizorului în acelaşi timp.

  Pentru a reda sunetul atât prin căşti/dispozitivul audio Bluetooth, cât şi prin difuzoarele televizorului

  Televizorul nu poate reda sunetul prin căşti sau prin dispozitivul audio Bluetooth şi prin difuzoarele televizorului în acelaşi timp.

  Pentru a reda sunetul atât prin sistemul audio conectat prin eARC/ARC, cât şi prin difuzoarele televizorului

  Sunetul poate fi redat în acelaşi timp atât prin sistemul audio conectat la televizor, cât şi prin difuzoarele televizorului dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii.

  • Conectarea televizorului şi a sistemului audio folosind un cablu optic digital
  • Setarea opţiunii [Ieşire audio digitală] pe [PCM]

  Pentru detalii despre conexiunile cablului optic digital, consultaţi pagina Conectarea unui sistem audio.

  [146] Sunet | Sunet

  Vă îngrijorează posibilitatea apariţiei unui decalaj între imagine şi sunet.

  Dacă este conectat un dispozitiv audio Bluetooth

  Imaginea şi sunetul nu corespund deoarece sunetul se produce cu întârziere din cauza proprietăţilor Bluetooth. Puteţi regla sincronizarea ieşirii imaginii şi a sunetului cu ajutorul setării Sincronizare A/V.

  1. Setaţi [Sincronizare A/V] la [Auto] sau [Pornit]. Apăsaţi pe butonul HOME, apoi selectaţi [Setări] — [Afişaj şi sunet] — [Ieșire audio] — [Sincronizare A/V].

  Dacă este conectat un sistem audio specific prin intermediul unui cablu HDMI

  Puteţi regla sincronizarea ieşirii imaginii şi a sunetului. Pentru detalii privind modelele compatibile, consultaţi site-ul web pentru asistenţă.

  • Site-ul web pentru asistenţă
  [147] Sunet | Sunet

  Televizorul nu redă sunete, cum ar fi sunete de utilizare sau răspunsuri vocale.

  Dacă televizorul este conectat prin intermediul eARC sau dacă [Mod de transmitere] este setat pe [Auto], sunetele televizorului, precum cele rezultate din acţionarea telecomenzii sau răspunsurile vocale, nu sunt redate la ieşire, deoarece semnalele audio de la intrarea HDMI sunt transmise prin sistemul audio eARC. Pentru a reda aceste sunete de la televizor, încercaţi următoarele.

  • Nu mai vizionaţi imagini de la dispozitivul de intrare HDMI.
  • Setaţi [Mod eARC] la [Oprit].
   Apăsaţi pe butonul HOME, apoi selectaţi [Setări] — [Afişaj şi sunet] — [Ieșire audio] — [Mod eARC] — [Oprit].
  • Setaţi [Mod de transmitere] la [Oprit].
   Apăsaţi pe butonul HOME, apoi selectaţi [Setări] — [Afişaj şi sunet] — [Ieșire audio] — [Mod de transmitere] — [Oprit].
  [148] Sunet | Sunet

  Nu puteţi stabili o conexiune eARC.

  • [Mod eARC] nu funcţionează atunci când este activată funcţia de transformare a textului în vorbire, pentru textul afişat pe ecran, din cadrul funcţiilor de accesibilitate ale televizorului.
  • Conectaţi sistemul audio la un cablu HDMI cu Ethernet.
  • Conectaţi sistemul audio la borna de intrare HDMI a televizorului care prezintă textul „ARC” sau „eARC/ARC”.
  • Configuraţi setările după cum urmează.
   [Setări] — [Afişaj şi sunet] — [Ieșire audio] — [Mod eARC] — [Auto]
   [Setări] — [Afişaj şi sunet] — [Ieșire audio] — [Redare sunet] — [Sistem Audio]
  • Activaţi funcţia eARC a sistemului audio.
  [149] Sunet | Sunet

  Nu puteţi utiliza căutarea vocală cu microfonul încorporat (numai pentru televizoarele cu un microfon încorporat).

  Performanţa funcţiei de recunoaştere vocală de la microfonul încorporat poate fi redusă în următoarele situaţii.

  • Când sunt activate funcţionalităţile eARC
  • Când este conectată o boxă soundbar
  • Când [Mod de transmitere] este setat la [Auto]
  [150] Sunet | Sunet

  Puteţi auzi un zgomot uşor din difuzoarele televizorului (numai pentru modelele cu Mod Difuzor central TV).

  Modelele cu Mod Difuzor central TV prezintă o bornă CENTER SPEAKER IN sau o bornă S-CENTER SPEAKER IN​ în partea din spate.

  Dacă nu este conectat un receptor AV la borna CENTER SPEAKER IN a televizorului sau dacă nu este conectat un sistem audio compatibil cu borna S-CENTER SPEAKER IN​, este posibil să auziţi un zgomot uşor din difuzoarele televizorului atunci când opţiunea [Redare sunet] este setată pe [Sistem Audio].

  Dacă vă faceţi griji în privinţa zgomotului, dezactivaţi următoarea setare:

  Apăsați pe butonul HOME, apoi selectaţi:
  [Setări] — [Mod Difuzor central TV] din [Afişaj şi sunet] — [Ieșire audio].

  [151] Depanare

  Reţea (Internet/domiciliu)/aplicaţii

  • Televizorul nu se poate conecta la internet/reţea.
  • Calitatea imaginii şi/sau a sunetului de la aplicaţiile de transmisie este necorespunzătoare.
  • Televizorul dvs. nu se poate conecta la server.
  • Vă puteţi conecta la internet, dar nu şi la anumite aplicaţii şi servicii.
  [152] Reţea (Internet/domiciliu)/aplicaţii | Reţea (Internet/domiciliu)/aplicaţii

  Televizorul nu se poate conecta la internet/reţea.

  Dacă reţeaua fără fir nu se conectează sau dacă se deconectează, încercaţi următoarele.

  • Apăsaţi pe butonul HOME şi verificaţi dacă următoarea setare este activată.
   [Setări] — [Rețea și internet] — [Wi-Fi]
  • Verificaţi locaţia de instalare a televizorului şi a routerului wireless. Starea semnalului poate fi afectată de următoarele:
   • În apropiere sunt amplasate alte dispozitive wireless, cuptoare cu microunde, becuri fluorescente etc.
   • Între routerul wireless şi televizor se află podele sau pereţi.
  • Opriţi routerul wireless, apoi reporniţi-l.
  • Dacă denumirea de reţea (SSID) a routerului wireless la care doriţi să vă conectaţi nu este afişată, selectaţi [Adăugați o rețea nouă] pentru a introduce o denumire de reţea (SSID).

  Dacă problema nu se remediază chiar şi după urmarea procedurilor de mai sus sau dacă nu vă puteţi conecta chiar şi la o reţea prin cablu, verificaţi starea conexiunii reţelei.

  Verificarea stării conexiunii la reţea

  1. Apăsaţi pe butonul HOME, apoi selectaţi [Setări] — [Rețea și internet] — [Stare reţea] — [Verificare conexiune].
   Verificaţi conexiunile la reţea şi/sau manualul de instrucţiuni al serverului pentru informaţii privind conexiunea sau contactaţi persoana care a configurat reţeaua (administratorul de reţea).

  Recomandare

  • Soluţia variază în funcţie de rezultatul verificării stării reţelei. Pentru soluţii pentru fiecare problemă în parte, consultaţi secţiunea „Întrebări frecvente” de pe site-ul web pentru asistenţă Sony.

  Notă

  • Când cablul LAN este conectat la un server activ şi televizorul a obţinut o adresă IP, verificaţi conexiunile şi configuraţiile serverului.

   Apăsaţi pe butonul HOME, apoi selectaţi [Setări] — [Rețea și internet] — [Stare reţea].

  [153] Reţea (Internet/domiciliu)/aplicaţii | Reţea (Internet/domiciliu)/aplicaţii

  Calitatea imaginii şi/sau a sunetului de la aplicaţiile de transmisie este necorespunzătoare.

  • Calitatea este dependentă de clipul video original oferit de furnizorul de conţinut video şi de lărgimea de bandă a conexiunii.
  • Pentru a putea vizualiza clipurile video transmise pe internet, este necesară o reţea cu o viteză prin cablu rapidă şi stabilă. În general, sunt necesare următoarele viteze:
   • Transmisie clip video internet la definiţie standard (SD): 2,5 Mbps
   • Transmisie clip video internet la definiţie înaltă (HD): 10 Mbps
   • Transmisie clip video internet format Ultra HD (4K): 25 Mbps
  • Calitatea conexiunii la reţeaua wireless variază în funcţie de distanţa sau de obstacolele (de exemplu, un perete) dintre televizor şi routerul wireless, de interferenţele din mediu şi de calitatea routerului wireless. În acest caz, utilizaţi o conexiune prin cablu pentru internet sau încercaţi să utilizaţi banda de 5 GHz.
  • În regiunea/ţara în care vă aflaţi, este posibil ca banda de 5 GHz să nu fie acceptată. Dacă banda de 5 GHz nu este acceptată, televizorul se poate conecta numai la un router wireless care utilizează banda de 2,4 GHz.
  • Atunci când utilizaţi o reţea fără fir, păstraţi dispozitivele fără fir aproape unele de celelalte sau evitaţi obstacolele.
  • Menţineţi dispozitivele care emit interferenţe RF (cum ar fi microunde) la distanţă de televizor şi de routerul wireless, sau opriţi dispozitivele respective.
  • Nu sunt redate sunete pentru clipurile video fără sunet.

  Recomandare

  • Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să vizitaţi site-ul web pentru asistenţă Sony.
   Site-ul web pentru asistenţă
  [154] Reţea (Internet/domiciliu)/aplicaţii | Reţea (Internet/domiciliu)/aplicaţii

  Televizorul dvs. nu se poate conecta la server.

  • Verificaţi conexiunea LAN prin cablu sau wireless la server şi la televizor.
  • Verificaţi dacă reţeaua este configurată corespunzător la televizor.
  • Verificaţi conexiunea cu LAN prin cablu/wireless sau serverul. Este posibil ca televizorul să fi pierdut conexiunea cu serverul.
  • Efectuaţi [Diagnosticări server] pentru a verifica dacă serverul media comunică în mod corespunzător cu televizorul. Apăsaţi pe butonul HOME, apoi selectaţi [Setări] — [Rețea și internet] — [Configurare reţea de domiciliu] — [Diagnosticări server].
  [155] Reţea (Internet/domiciliu)/aplicaţii | Reţea (Internet/domiciliu)/aplicaţii

  Vă puteţi conecta la internet, dar nu şi la anumite aplicaţii şi servicii.

  • Setările pentru dată şi oră ale televizorului pot fi incorecte. În funcţie de tipul anumitor aplicaţii şi servicii, este posibil să nu vă puteţi la conecta la aplicaţiile şi serviciile respective dacă ora este incorectă.
   Dacă ora este incorectă, apăsaţi pe butonul HOME, apoi selectaţi [Setări] — activaţi [Dată și oră automate] din [Sistem] — [Data și ora].
  • Verificaţi conectarea corespunzătoare a cablului LAN şi a cablului de alimentare la c.a. (cablu de reţea) al routerului/modemului*.
   * Routerul/modemul dumneavoastră trebuie setat în prealabil pentru conectarea la internet. Contactaţi furnizorul serviciului dvs. de internet pentru setările legate de router/modem.
  • Încercaţi să utilizaţi aplicaţiile mai târziu. Este posibil ca serverul furnizorului de conţinut al aplicaţiei să fie defect.

  Recomandare

  • Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să vizitaţi site-ul web pentru asistenţă Sony.
   Site-ul web pentru asistenţă
  [156] Depanare

  Telecomandă/accesorii

  • Telecomanda nu funcţionează.
  • Doriţi să dezactivaţi retroiluminarea telecomenzii. (numai pentru telecomenzile cu opţiune de retroiluminare)
  [157] Telecomandă/accesorii | Telecomandă/accesorii

  Telecomanda nu funcţionează.

  Verificaţi funcţionarea corespunzătoare a televizorului

  • Apăsaţi butonul de alimentare a televizorului pentru a determina dacă problema este sau nu la telecomandă. Pentru amplasarea butonului de alimentare, consultaţi Ghid de referinţă furnizat împreună cu televizorul.
  • Dacă televizorul nu funcţionează, încercaţi să îl resetaţi.
   Dacă este necesară resetarea (repornirea) completă a televizorului

  Verificaţi funcţionarea corespunzătoare a telecomenzii

  • Îndreptaţi telecomanda spre senzorul aferent, situat în partea din faţă a televizorului.
  • Nu aşezaţi obstacole în zona senzorului telecomenzii.
  • Lumina fluorescentă poate afecta funcţionarea telecomenzii; încercaţi să opriţi orice sursă de lumină fluorescentă.
  • Verificaţi dacă orientarea fiecărei baterii corespunde simbolurilor pozitiv (+) şi negativ (-) din compartimentul bateriei.
  • Energia bateriilor poate fi scăzută. Îndepărtaţi capacul telecomenzii şi înlocuiţi bateriile cu unele noi.
   • Tip culisant
    Ilustraţie reprezentând modalitatea de demontare a capacului telecomenzii
   • Tip cu eliberare prin apăsare
    Ilustraţie reprezentând modalitatea de demontare a capacului telecomenzii

  Notă

  • Telecomenzile cu buton pentru microfon sunt conectate la televizor prin Bluetooth. Pot apărea interferenţe radio în următoarele situaţii, cauzând probleme cum ar fi funcţionarea necorespunzătoare a microfonului sau telecomenzii deoarece undele radio Bluetooth utilizează aceeaşi frecvenţă ca undele radio emise de cuptoarele cu microunde şi reţelele LAN wireless (IEEE802.11b/g/n).
   • Există persoane sau obstacole (cum ar fi obiecte din metal sau pereţi) între televizor şi telecomandă.
   • Este utilizat un cuptor cu microunde în apropiere
   • Există un punct de acces LAN wireless în apropiere
   • Televizorul şi telecomanda nu sunt asociate
   În aceste cazuri, încercaţi următoarele soluţii.
   • Utilizaţi telecomanda mai aproape de televizor
   • Îndepărtaţi obstacolele dintre televizor şi telecomandă
   • Utilizaţi telecomanda atunci când nu este utilizat cuptorul cu microunde
   • Opriţi celelalte dispozitive Bluetooth
   • Verificaţi setarea Bluetooth a televizorului, opriţi şi porniţi televizorul
    Apăsaţi pe butonul HOME şi selectaţi următoarele în ordine.
    Dacă opţiunea [Setări] — [Telecomenzi și accesorii] — [Bluetooth] este dezactivată, activaţi-o. Dacă este activată, dezactivaţi-o şi apoi reactivaţi-o.
   • Montaţi punctele de acces LAN wireless şi sursa microundelor la cel puţin 10 m distanţă faţă de televizor
   • Dacă banda de 5 GHz (IEEE802.11a) este disponibilă în reţeaua LAN wireless, conectaţi-vă la banda de 5 GHz
   • Asociaţi din nou telecomanda
    Apăsaţi pe butonul HOME şi selectaţi următoarele în ordine.
    [Setări] — [Telecomenzi și accesorii] — [Telecomandă] — [Conectare prin Bluetooth] — [Conectați o telecomandă nouă] — urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a reconecta telecomanda.
    Dacă nu puteţi utiliza televizorul cu telecomanda furnizată, selectaţi în ordine opţiunile de mai sus până când ajungeţi la [Conectați o telecomandă nouă] folosind o altă telecomandă pentru televizorul Sony, apoi încercaţi să vă reconectaţi la telecomanda furnizată.
  • În funcţie de modelul dvs., o telecomandă cu Bluetooth este furnizată şi este deja asociată cu televizorul. La momentul livrării, telecomanda asociată furnizată nu poate fi utilizată pentru operarea altor televizoare. Când verificaţi funcţionarea telecomenzii, utilizaţi cu televizorul cu care a fost furnizată telecomanda.

  Resetaţi telecomanda

  Dacă telecomanda nu funcţionează corect din cauza contactului necorespunzător al bateriei sau al electricităţii statice, problema poate fi remediată prin resetarea telecomenzii.

  1. Scoateţi bateriile din telecomandă.
  2. Apăsaţi butonul de alimentare de la telecomandă timp de trei secunde.
  3. Instalaţi baterii noi la telecomandă.

  Dacă problema persistă, consultaţi paginile Dacă este necesară resetarea (repornirea) completă a televizorului şi Întrebări frecvente sau Depanare.

  Notă

  • La deconectarea şi reconectarea televizorului la sursa de alimentare electrică, este posibil ca televizorul să nu fie capabil să pornească pentru un timp, chiar dacă apăsaţi pe butonul de alimentare al telecomenzii sau al televizorului. Acest lucru se datorează faptului că este nevoie de timp pentru iniţializarea sistemului. Aşteptaţi circa 10 - 20 de secunde, apoi încercaţi din nou.
  [158] Telecomandă/accesorii | Telecomandă/accesorii

  Doriţi să dezactivaţi retroiluminarea telecomenzii. (numai pentru telecomenzile cu opţiune de retroiluminare)

  Puteţi dezactiva retroiluminarea telecomenzii.

  1. Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul (Volum) - şi butonul HOME de pe telecomandă în acelaşi timp pentru 2 secunde.
   Eliberaţi atunci când LED-ul microfonului de pe telecomandă se aprinde de două ori.
   Pentru a reactiva retroiluminarea telecomenzii, efectuaţi procedura de mai sus.
  [159] Depanare

  Putere

  • Televizorul nu poate fi oprit folosind telecomanda.
  • Televizorul se opreşte automat.
  • Televizorul porneşte automat.
  • După pornirea televizorului, acesta se opreşte imediat. (numai la modelele dotate cu un panou OLED)
  • Televizorul nu porneşte.
  [160] Putere | Putere

  Televizorul nu poate fi oprit folosind telecomanda.

  Este posibil ca bateriile telecomenzii să fie descărcate. Înlocuiţi-le cu unele noi sau opriţi televizorul folosind butonul de alimentare de la televizor.
  Puteţi menţine apăsat butonul de alimentare de la televizor pentru a-l opri.

  Notă

  • Amplasarea butonului de alimentare de la televizor variază în funcţie de modelul/ţara/regiunea dumneavoastră.
   Exemplu de model cu buton de alimentare sub LED

  Recomandare

  • În cazul modelelor de televizoare cu 1 buton pe televizor (numai buton de alimentare), puteţi apăsa pe butonul de alimentare de la televizor pentru a afişa meniul de operaţiuni şi pentru a regla volumul sau a schimba canalele.
  • Atunci când nivelul de încărcare al bateriei telecomenzii este scăzut, veţi vedea o notificare în meniul PRINCIPAL.
  [161] Putere | Putere

  Televizorul se opreşte automat.

  • Este posibil ca ecranul să se fi stins din cauza setărilor [Temporizator oprire].
  • Verificaţi setarea opţiunii [Durată] din [Temporizator pornire].
  • Verificaţi dacă funcţia [Oprire TV inactiv] din [Alimentare și energie] este activată.
  • Este posibil ca ecranul să se fi stins din cauza setărilor [Economizor de ecran].
  [162] Putere | Putere

  Televizorul porneşte automat.

  • Verificaţi dacă opţiunea [Temporizator pornire] este activată.
  • Dezactivaţi setarea [Pornire automată TV] din [Setări BRAVIA Sync].
  [163] Putere | Putere

  După pornirea televizorului, acesta se opreşte imediat. (numai la modelele dotate cu un panou OLED)

  În acest caz, televizorul ar putea fi în modul Resetare imagine. Când modul Resetare imagine este activat, televizorul se opreşte imediat după aproximativ 10 minute de la pornire, apoi reporneşte pentru a reduce retenţia imaginii. Acest lucru nu reprezintă o defecţiune a televizorului.

  Porniţi din nou televizorul utilizând telecomanda şi dezactivaţi modul Resetare imagine.

  • Apăsaţi pe butonul HOME şi selectaţi [Setări] — [Sistem] — [Setări mod de prezentare în magazin]. Dezactivaţi [Mod Resetare imagine].
  [164] Putere | Putere

  Televizorul nu porneşte.

  Efectuaţi procedurile în ordinea indicată mai jos, până când problema este remediată.

  1. Verificaţi dacă televizorul porneşte folosind telecomanda.

  Îndreptaţi telecomanda spre senzorul din partea frontală a televizorului şi apăsaţi butonul de alimentare de pe telecomandă.
  Verificaţi dacă televizorul porneşte.
  Dacă televizorul nu porneşte, încercaţi să resetaţi (reporniţi) televizorul.

  • Dacă este necesară resetarea (repornirea) completă a televizorului

  2. Verificaţi dacă televizorul porneşte folosind butonul de alimentare al televizorului.

  Apăsaţi butonul de alimentare al televizorului şi verificaţi dacă televizorul porneşte.
  Pentru amplasarea butonului de alimentare, consultaţi Ghid de referinţă.
  Dacă televizorul porneşte urmând această procedură, este posibil să existe o problemă la telecomandă. Consultaţi următorul subiect.

  • Telecomanda nu funcţionează.

  3. Deconectaţi cablul de alimentare la c.a. (cablul de reţea).

  Deconectaţi cablul de alimentare (cablul de reţea) al televizorului de la priza electrică. Apoi, apăsaţi butonul de alimentare al televizorului, aşteptaţi 2 minute şi cuplaţi din nou cablul de alimentare (cablul de reţea) la priza electrică.

  Recomandare

  • La deconectarea şi reconectarea televizorului la sursa de alimentare electrică, este posibil ca televizorul să nu fie capabil să pornească pentru un timp, chiar dacă apăsaţi pe butonul de alimentare al telecomenzii sau al televizorului. Acest lucru se datorează faptului că este nevoie de timp pentru iniţializarea sistemului. Aşteptaţi circa 10 - 20 de secunde, apoi încercaţi din nou.
  [165] Depanare

  Dispozitive conectate

  • Nicio imagine recepţionată de la un dispozitiv conectat.
  • Nu puteţi selecta un dispozitiv conectat.
  • Anumite programe provenite din surse digitale pierd din detalii.
  • Imaginile fotografice sau folderele au nevoie de timp pentru afişare.
  • Nu găsiţi un dispozitiv BRAVIA Sync HDMI conectat.
  • Butonul EXT.BOX MENU de pe telecomandă nu funcţionează. Această funcţie este disponibilă pentru televizoare în cazul cărora telecomanda inclusă prezintă un buton EXT.BOX MENU.
  • Nu puteţi opri receptorul de cablu/satelit utilizând telecomanda televizorului.
  • Unele fişiere media de pe dispozitivul USB sau de pe server nu sunt afişate.
  • Funcţionarea se întrerupe sau un dispozitiv nu funcţionează.
  • Unele categorii de conţinut cu plată nu pot fi redate.
  [166] Dispozitive conectate | Dispozitive conectate

  Nicio imagine recepţionată de la un dispozitiv conectat.

  • Porniţi dispozitivul conectat.
  • Verificaţi conexiunea prin cablu dintre dispozitiv şi televizor.
  • Apăsaţi pe butonul (Selectare sursă de intrare) pentru a afişa lista de intrări, apoi selectaţi intrarea dorită.
  • Introduceţi corect dispozitivul USB.
  • Asiguraţi-vă că dispozitivul USB a fost formatat corect.
  • Funcţionarea nu este garantată pentru toate dispozitivele USB. De asemenea, operaţiile diferă în funcţie de caracteristicile dispozitivului USB sau de fişierele video redate.
  • Schimbaţi formatul semnalului HDMI al intrării HDMI care nu afişează o imagine în format standard. Apăsaţi pe butonul HOME, apoi selectaţi [Setări] [Canale & Intrări] — [Intrări externe] — [Formatul semnalului HDMI] — sursa de intrare HDMI pe care doriţi să o setaţi.
  [167] Dispozitive conectate | Dispozitive conectate

  Nu puteţi selecta un dispozitiv conectat.

  • Verificaţi conexiunea prin cablu.
  [168] Dispozitive conectate | Dispozitive conectate

  Anumite programe provenite din surse digitale pierd din detalii.

  • Este posibil ca pe ecran să apară mai puţine detalii ca de obicei sau să apară artefacte (mici blocuri, puncte sau pixelizare), din cauza compresiei digitale a conţinutului sursă folosit de anumite emisiuni digitale şi DVD-uri. Gradul de vizibilitate a artefactelor depinde de claritatea şi rezoluţia televizorului.
  [169] Dispozitive conectate | Dispozitive conectate

  Imaginile fotografice sau folderele au nevoie de timp pentru afişare.

  • În funcţie de dimensiunea imaginii, dimensiunea fişierului şi numărul de fişiere dintr-un folder, unele imagini fotografice sau foldere au nevoie de timp pentru afişare.
  • De fiecare dată când un dispozitiv USB este conectat la televizor, este posibil ca afişarea fotografiilor să dureze până la câteva minute.
  [170] Dispozitive conectate | Dispozitive conectate

  Nu găsiţi un dispozitiv BRAVIA Sync HDMI conectat.

  • Verificaţi dacă dispozitivul dvs. este compatibil BRAVIA Sync.
  • Asiguraţi-vă că [Control pentru HDMI] este setat pe dispozitivul compatibil BRAVIA Sync şi că [Setări BRAVIA Sync] — [Comandă BRAVIA Sync] este setat pe televizor.
  [171] Dispozitive conectate | Dispozitive conectate

  Butonul EXT.BOX MENU de pe telecomandă nu funcţionează.

  Această funcţie este disponibilă pentru televizoare ale căror telecomenzi incluse prezintă un buton EXT.BOX MENU.

  Modelele compatibile cu IR Blaster prezintă opţiunea [Configurare receptor de cablu/satelit] în [Setări] — [Canale & Intrări] — [Intrări externe].

  • Pentru a utiliza butonul EXT.BOX MENU, conectaţi şi configuraţi IR Blaster (pentru modele furnizate împreună cu un IR Blaster). Conectaţi IR Blaster, apăsaţi pe butonul HOME, apoi selectaţi [Setări] — [Canale & Intrări] — [Intrări externe] — [Configurare receptor de cablu/satelit]. (În funcţie de modelul pe care îl deţineţi/ţara/regiunea în care vă aflaţi, este posibil ca modelele compatibile cu IR Blaster să nu fie disponibile.)
  • Dacă este conectat un dispozitiv compatibil cu BRAVIA Sync, care este afişat folosind intrarea HDMI, anumite modele pot afişa meniul prin intermediul butonului EXT.BOX MENU, însă funcţionarea nu este garantată pentru toate dispozitivele.
  [172] Dispozitive conectate | Dispozitive conectate

  Nu puteţi opri receptorul de cablu/satelit utilizând telecomanda televizorului.

  Modelele compatibile cu IR Blaster sau modelele compatibile pentru comandă prin receptorul de cablu/satelit prezintă opţiunea [Configurare receptor de cablu/satelit] în [Setări] — [Canale & Intrări] — [Intrări externe].

  [173] Dispozitive conectate | Dispozitive conectate

  Unele fişiere media de pe dispozitivul USB sau de pe server nu sunt afişate.

  • Este posibil ca fişierele neacceptate să nu fie afişate.
  • Este posibil ca folderele/fişierele să nu fie afişate, în funcţie de starea sistemului.
  [174] Dispozitive conectate | Dispozitive conectate

  Funcţionarea se întrerupe sau un dispozitiv nu funcţionează.

  • Verificaţi dacă dispozitivul este pornit.
  • Înlocuiţi bateriile dispozitivului.
  • Înregistraţi din nou dispozitivul.
  • Dispozitivele Bluetooth utilizează banda de 2,4 GHz, motiv pentru care viteza de comunicaţie se poate deteriora sau comunicaţia se poate întrerupe ocazional, din cauza interferenţelor din reţeaua LAN wireless.
   Dacă aparatura electrocasnică (de ex., cuptoare cu microunde sau dispozitive mobile) este amplasată în imediata apropiere, probabilitatea unei interferenţe cu unde radio este mai ridicată.
  • Este posibil ca televizorul sau dispozitivul să nu funcţioneze pe un raft metalic, ca urmare a interferenţelor din comunicaţia wireless.
  • Pentru distanţele de comunicaţie utilizabile dintre televizor şi alte dispozitive, consultaţi manualele de instrucţiuni ale dispozitivelor respective.
  • Când la televizor sunt conectate mai multe dispozitive Bluetooth, calitatea comunicaţiei Bluetooth se poate deteriora.
  [175] Dispozitive conectate | Dispozitive conectate

  Unele categorii de conţinut cu plată nu pot fi redate.

  • Dispozitivul sursă trebuie să respecte standardele HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection - Protecţia conţinutului digital din banda de frecvenţe înalte) 2.0/2.1/2.2.
   Este posibil ca unele categorii de conţinut cu plată să nu fie afişate la un dispozitiv sursă care nu respectă standardele HDCP 2.0/2.1/2.2.
  [176] Depanare

  Înregistrarea pe un dispozitiv HDD USB

  • Nu puteţi utiliza un dispozitiv HDD USB.
  • Dispozitivul HDD USB nu poate fi marcat.
  • Înregistrarea nu poate fi efectuată./Înregistrarea a eşuat.
  • Conţinutul înregistrat a dispărut.
  • Doriţi să ştergeţi conţinut înregistrat, dar pictograma de ştergere nu este afişată.
  • Dispozitivul HDD USB funcţionează deşi nu este pornit.
  [177] Înregistrarea pe un dispozitiv HDD USB | Înregistrarea pe un dispozitiv HDD USB

  Nu puteţi utiliza un dispozitiv HDD USB.

  • Asiguraţi-vă că dispozitivul HDD USB este:
   • conectat corespunzător.

    Verificaţi dacă este conectat la portul USB albastru, care poartă marcajulHDD REC”.

   • activat.
   • înregistrat la televizor.

    Pentru a înregistra dispozitivul HDD USB la televizor, apăsaţi pe butonul HOME, apoi selectaţi [Setări] — [Canale & Intrări] — [Configurare dispozitiv de înregistrare] — [Înscriere HDD].

  • Conectarea dispozitivului HDD USB printr-un hub USB nu este acceptată.
  • Efectuaţi [Verificare performanţă HDD] pentru a verifica dacă specificaţiile HDD USB îndeplinesc cerinţele.
   Apăsaţi pe butonul HOME, apoi selectaţi [Setări] — [Canale & Intrări] — [Configurare dispozitiv de înregistrare] — [Verificare performanţă HDD].
  [178] Înregistrarea pe un dispozitiv HDD USB | Înregistrarea pe un dispozitiv HDD USB

  Dispozitivul HDD USB nu poate fi marcat.

  • Verificaţi dacă dispozitivul HDD USB este conectat la portul USB (albastru), indicat sub denumirea „HDD REC”.
  • Dacă dispozitivul HDD USB este conectat corect la portul USB albastru, marcaţi-l din nou pentru înregistrare deoarece este deja marcat ca dispozitiv pentru alte scopuri decât cel de înregistrare (de exemplu, stocare).

  Notă

  • Dacă există dispozitive conectate la porturile USB1 şi USB2 (numai pentru modelele cu trei porturi USB), deconectaţi-le temporar pentru a înregistra dispozitivul HDD USB.
  1. Apăsaţi pe butonul HOME, apoi selectaţi [Setări] — [Sistem] — [Stocare].
  2. Din [Stocare pe dispozitiv], selectaţi dispozitivul HDD USB pe care doriţi să-l marcaţi pentru înregistrare.
  3. Selectaţi [Ștergeți și formatați ca stocare amovibilă], apoi selectaţi [Formatați].
  4. Selectaţi [Înscriere pentru înregistrare].
  5. Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a înregistra dispozitivul HDD USB la televizor.
  • Utilizaţi [Verificare performanţă HDD] pentru a verifica dacă specificaţiile dispozitivului HDD USB îndeplinesc cerinţele.

   Pentru a activa opţiunea [Verificare performanţă HDD], apăsaţi pe butonul HOME, apoi selectaţi [Setări] — [Canale & Intrări] — [Configurare dispozitiv de înregistrare] — [Verificare performanţă HDD].

  [179] Înregistrarea pe un dispozitiv HDD USB | Înregistrarea pe un dispozitiv HDD USB

  Înregistrarea nu poate fi efectuată./Înregistrarea a eşuat.

  • Dacă înregistrarea eşuează, motivul va fi indicat în [Listă erori de înregistrare]. Apăsaţi pe butonul REC LIST sau TITLE LIST, apoi selectaţi [Listă erori de înregistrare] din [Listă temporizator/Setări temporizator].
  • Verificaţi spaţiul disponibil pe HDD. Dacă a mai rămas foarte puţin, ştergeţi conţinutul care nu este necesar.
  • Următoarele programe nu pot fi înregistrate.
   • Programe protejate la copiere
   • Programe analogice
   • Programe din surse de intrare externe (inclusiv programe de la un receptor de cablu/satelit conectat)
   • Conţinut în flux continuu
  • Înregistrarea temporizatorului poate fi imposibilă dacă este schimbată ora de transmisie a programelor.
  [180] Înregistrarea pe un dispozitiv HDD USB | Înregistrarea pe un dispozitiv HDD USB

  Conţinutul înregistrat a dispărut.

  • Înregistrarea nu poate fi efectuată în cazul în care cablul de alimentare la c.a. (cablul de reţea) sau cablurile de conexiune sunt deconectate în timpul înregistrării. Nu deconectaţi niciun cablu în timpul înregistrării conţinutului. În caz contrar, conţinutul în curs de înregistrare sau toate conţinuturile înregistrate se pot pierde.
  [181] Înregistrarea pe un dispozitiv HDD USB | Înregistrarea pe un dispozitiv HDD USB

  Doriţi să ştergeţi conţinut înregistrat, dar pictograma de ştergere nu este afişată.

  • Dacă (pictograma Ştergere) nu este afişată pentru conţinutul înregistrat, conţinutul respectiv este protejat. Trebuie să dezactivaţi protecţia înainte de a şterge conţinutul.
   Pentru a dezactiva protecţia conţinutului, selectaţi conţinutul al cărei protecţie doriţi să o dezactivaţi, apoi selectaţi (pictograma Anulare protejare).
  [182] Înregistrarea pe un dispozitiv HDD USB | Înregistrarea pe un dispozitiv HDD USB

  Dispozitivul HDD USB funcţionează deşi nu este pornit.

  • HDD-ul USB conectat se poate roti sau indicatorul LED al dispozitivului se poate aprinde în timp ce televizorul obţine datele EPG în modul aşteptare/conectat la reţea.
  [183] Depanare

  LED

  • LED-ul de iluminare se aprinde uneori. (numai în cazul televizoarelor cu LED de iluminare)
  • Doriţi să dezactivaţi LED-ul pentru ca acesta să nu se mai aprindă şi să nu mai lumineze intermitent.
  • LED-ul de iluminare/LED-ul Răspuns operațional clipeşte în roşu.
  [184] LED | LED

  LED-ul de iluminare se aprinde uneori. (numai în cazul televizoarelor cu LED de iluminare)

  Modelele cu LED de iluminare prezintă opţiunea [LED de iluminare] în [Setări] — [Sistem] — [Indicator LED].

  LED-ul de iluminare se aprinde în diferite momente, cum ar fi în timpul actualizărilor software-ului folosind un dispozitiv de stocare USB, sau a înregistrării de la televizor.

  Consultaţi Modalitatea de aprindere a LED-urilor pentru detalii.

  [185] LED | LED

  Doriţi să dezactivaţi LED-ul pentru ca acesta să nu se mai aprindă şi să nu mai lumineze intermitent.

  Puteţi utiliza setările de mai jos pentru a stinge LED-ul.

  Pentru a stinge LED-ul de iluminare/LED-ul Răspuns operațional (LED alb)

  Apăsaţi pe butonul HOME, apoi selectaţi [Setări] — [Sistem] — [Indicator LED] — setaţi [LED de iluminare] pe [Oprit] sau dezactivaţi [Răspuns operațional].

  Pentru a stinge LED-ul microfonului încorporat/LED-ul Răspuns operațional (LED chihlimbariu)/LED-ul pentru funcţie vocală (LED chihlimbariu) (numai în cazul televizoarelor cu un microfon încorporat)

  Pentru a stinge LED-ul chihlimbariu atunci când microfonul încorporat este disponibil sau dezactivat, în [Setări] — [Sistem] — [Indicator LED], dezactivaţi [Stare detectare vocală].

  Notă

  • Vă recomandăm să nu modificaţi această setare în condiţii obişnuite deoarece nu veţi putea identifica dacă televizorul înregistrează, dacă este pornit sau oprit, sau dacă este setat un temporizator. (numai în cazul televizoarelor cu LED de iluminare)
  [186] LED | LED

  LED-ul de iluminare/LED-ul Răspuns operațional clipeşte în roşu.

  Contorizaţi numărul de clipiri (intervalul dintre acestea este de trei secunde).
  Reiniţializaţi televizorul deconectând cablul de alimentare la c.a. de la televizor timp de două minute, apoi porniţi televizorul.
  Dacă problema persistă, deconectaţi cablul de alimentare la c.a. şi contactaţi serviciul clienţi Sony comunicând numărul de clipiri ale LED-ului de iluminare/LED-ului Răspuns operațional.

  [187]

  Index/Altele

  • Index
  • Informaţii privind ghidul de asistenţă
  • Site-ul web pentru asistenţă
  • Menţinerea televizorului actualizat
  • Informaţii despre mărcile comerciale
  [188] Index/Altele

  Index

  Programe TV

  • GUIDE
  • Servicii interactive de transmisie
  • Transmisii prin satelit
  • Înregistrare
  • Configurare canal
  • Blocare parentală

  Imagine/afişaj

  • Imagini cu rezoluţie 4K
  • Meniul principal
  • Imagine
  • Data și ora
  • Limba/Language
  • Setări panou expert
  • Comutare pixeli
  • Împrospătare panou

  Sunet/voce

  • Căutare vocală, utilizare
  • Sunet

  Telecomandă

  • Căutare vocală
  • HOME
  • Setări rapide
  • Intrări
  • SYNC MENU

  Conexiuni

  • Bluetooth
  • Chromecast
  • BRAVIA Sync
  • Internet

   Dispozitive externe

   • Dispozitive de stocare USB, înregistrare cu
   • Playere Blu-ray/DVD, conectare
   • Dispozitive de memorie USB etc.
   • Computere
   • Camere foto digitale, camere video
   • Sisteme audio

   Aplicaţii

   • Google Play Store
   • YouTube™
   • Netflix

   Redare fişier

   • Computere
   • Fişiere şi formate acceptate
   • Camere foto digitale, camere video

   Altele

   • Repornire
   • Accesibilitate
   • Actualizare software sistem
   [189] Index/Altele

   Informaţii privind ghidul de asistenţă

   În acest Ghid de asistenţă este explicată modalitatea de utilizare a acestui televizor. În plus, puteţi consulta şi Ghid de configurare pentru descrieri privind instalarea televizorului, precum şi Ghid de referinţă pentru informaţii precum specificaţii şi modul de montare pe perete a acestui televizor.

   Versiuni ale Ghidului de asistenţă

   Există două versiuni ale Ghidului de asistenţă: versiunea încorporată şi versiunea online. Ghidul de asistenţă online include ultimele informaţii.
   Ghidul de asistenţă online este afişat automat atunci când televizorul este conectat la internet; în caz contrar, este afişat Ghidul de asistenţă încorporat.

   Notă

   • Pentru a utiliza cele mai noi caracteristici descrise în Ghidul de asistenţă, este posibil să fie necesară actualizarea software-ului televizorului. Pentru detalii privind actualizările software-ului, consultaţi pagina Actualizări software.
   • Denumirile setărilor din Ghidul de asistenţă pot diferi de cele afişate pe televizor, în funcţie de data de lansare a televizorului sau de model/ţară/regiune.
   • Este posibil ca imaginile şi ilustraţiile utilizate în Ghidul de asistenţă să difere în funcţie de modelul dvs. de televizor.
   • Designul şi specificaţiile sunt supuse modificărilor fără notificare.
   • Ghidul de asistenţă conţine descrieri comune pentru toate modelele/regiunile/ţările. Anumite descrieri ale caracteristicilor nu se aplică, în funcţie de modelul/regiunea/ţara dumneavoastră.

   Recomandare

   • Pentru a vedea dacă televizorul dumneavoastră este echipat cu una dintre funcţiile descrise în Ghidul de asistenţă, consultaţi Ghid de referinţă sau site-ul web Sony.
   • Ghidul de asistenţă este scris pentru toate regiunile/ţările. Unele descrieri incluse în acest Ghid de asistenţă nu se aplică în anumite regiuni şi ţări.
   [190] Index/Altele

   Site-ul web pentru asistenţă

   Pentru a accesa cele mai noi informaţii şi Ghidul de asistenţă online, vă rugăm să vizitaţi site-ul web pentru asistenţă Sony:

   https://www.sony.eu/support/
   Cod QR pentru site-ul web de asistenţă Sony
   https://www.sony.eu/support/

   [191] Index/Altele

   Menţinerea televizorului actualizat

   Televizorul obţine date, cum ar fi ghiduri de programe, în timp ce se află în modul de aşteptare/conectat la reţea. Pentru a vă menţine televizorul actualizat, vă recomandăm să opriţi normal televizorul de la butonul de alimentare de pe telecomandă sau de la televizor.

   [192] Index/Altele

   Informaţii despre mărcile comerciale

   Sigla Vewd

   • Vewd® Core. Copyright 1995-2021 Vewd Software AS. All rights reserved.

   Sigla Bluetooth

   • Marcajele cu cuvântul Bluetooth® şi siglele aferente sunt mărci înregistrate deţinute de Bluetooth SIG, Inc. şi orice utilizare a acestor marcaje de către Sony Group Corporation și afiliatele sale se face sub licenţă.

   • Wi-Fi®, Wi-Fi Alliance® şi Wi-Fi Direct® sunt mărci comerciale înregistrate ale Wi-Fi Alliance.
   • Sigla Wi-Fi CERTIFIED™ este marcă de certificare a Wi-Fi Alliance.

   • BRAVIA este marcă comercială sau marcă înregistrată a Sony Group Corporation sau a afiliaţilor săi.

   • Toate celelalte mărci comerciale sunt proprietatea respectivilor deţinători.