Tlač

Používanie diaľkového ovládača

Mnoho funkcií TV prijímača môžete ovládať pomocou tlačidiel / / / a .

Pribalené diaľkové ovládanie sa líši v závislosti od vášho modelu. Opis tlačidiel diaľkového ovládača sa nachádza v časti Funkcie tlačidiel diaľkového ovládača.

  1. Pomocou tlačidiel , , a „zvýrazníte“ požadovanú položku.
  2. Stlačením stredu tlačidla zvýraznenú položku vyberiete.

Návrat na predchádzajúcu obrazovku

Stlačte tlačidlo BACK.

Kontrola verzie softvéru diaľkového ovládača

Stlačte tlačidlo HOME a potom vyberte možnosť [Nastavenia] — [Diaľkový ovládač] — [Verzia softvéru].

Tip