[1]

Početne operacije

 • Preporučene teme
 • Upotreba vodiča za pomoć
 • Daljinski upravljač
 • Priključak
 • Korišćenje funkcije prepoznavanja glasa
 • Obezbeđivanje ažuriranja TV-a
 • Predstavljamo Android TV™
 • Osnovni postupci
 • Funkcije pristupačnosti
 • Specifikacije
 • Stranica za podršku
 • Informacije o žigovima
[2] Početne operacije

Preporučene teme

 • Korišćenje mikrofona daljinskog upravljača Ova funkcija je dostupna na TV-ima kod kojih priloženi daljinski upravljač poseduje taster MIC.
 • Prikazivanje slike na malom ekranu
 • Instaliranje aplikacija sa Google Play Store
 • Prilagođavanje kvaliteta slike
 • Prilagođavanje kvaliteta zvuka
 • Izvršavanje automatske akustičke kalibracije
[3] Preporučene teme | Preporučene teme

Korišćenje mikrofona daljinskog upravljača

Daljinski upravljači koji podržavaju glasovnu pretragu poseduju taster MIC i ugrađeni mikrofon. Izgovarajući reči u mikrofon možete pretraživati različite sadržaje.

 1. Pritisnite taster MIC na svom daljinskom upravljaču.
  Zasvetleće LED lampica na daljinskom upravljaču.
  Ilustracija tastera MIC na daljinskom upravljaču
 2. Govorite u mikrofon.
  U zavisnosti od vašeg modela mogu biti prikazani primeri govora.
  Ilustracija govora u gornji kraj daljinskog upravljača
  Rezultati pretrage se prikazuju kada nešto izgovorite u mikrofon.

Savet

 • Kada je izabrano (mikrofon) na Glavnom ekranu, od vašeg regiona/jezika/situacije zavisi da li će se koristiti mikrofon na daljinskom upravljaču ili ugrađeni mikrofon.
 • U zavisnosti od rezultata pretrage, ako na daljinskom upravljaču pritisnete taster (gore), biće prikazano više rezultata pretrage.
  Primer izgleda ekrana kada postoji više rezultata pretrage

Kada pretragu ne možete da izvršite glasom

Ponovo registrujte glasovni daljinski upravljač koji poseduje taster MIC na TV pritiskom na taster HOME i izborom [Podešavanja] — [Даљински управљачи и додатна опрема] — [Daljinski upravljač] — [Poveži putem Bluetooth tehnologije].

Napomena

 • Za upotrebu glasovne pretrage neophodna je veza sa internetom.
 • Tip daljinskog upravljača isporučen sa TV-om i dostupnost daljinskog upravljača sa ugrađenim mikrofonom se razlikuje u zavisnosti od vašeg modela/regiona/zemlje. Opcioni daljinski upravljač je dostupan za neke modele/regione/zemlje.
[4] Preporučene teme | Preporučene teme

Prikazivanje slike na malom ekranu

Možete prikazati sliku koju gledate (TV programi ili sadržaj sa uređaja koji su povezani putem HDMI-ja) na malom ekranu u uglu.

Položaj malog ekrana se menja u zavisnosti od vašeg TV-a.

Ilustracija malog ekrana prikazanog na ekranu TV-a

Prikazivanje slike na malom ekranu

 1. Tokom gledanja TV programa, pritisnite taster TV, izaberite [Upravljanje TV-om] ili [Daljinski upravljač] u [TV meni], a zatim izaberite [Slika u slici].
  Tokom gledanja sadržaja sa spoljnih ulaznih uređaja, pritisnite taster (otkrivanje informacija/teksta) i izaberite (ikona Slika u slici).

  Trenutna slika se prikazuje na malom ekranu u uglu.

Napomena

 • Mali ekran se prikazuje preko poslednje korišćene aplikacije. Međutim, prikazana aplikacija može varirati u zavisnosti od određenih uslova.
 • Postupci kao što je promena kanala su onemogućeni tokom prikazivanja slike na malom ekranu.
 • TV program, spoljni ulazni signali kao što je signal sa HDMI uređaja, aplikacije koje reprodukuju filmove ili neke aplikacije koje reprodukuju slike ili muziku se ne mogu istovremeno prikazivati.
 • Položaj malog ekrana se prilagođava automatski. Ne možete ga podesiti ručno.

Zatvaranje malog ekrana ili povratak na ceo ekran

 1. Pritisnite taster HOME da biste prikazali Glavni meni.
  Poruka za mali ekran se prikazuje na vrhu ekrana.
  Ilustracija liste nedavno korišćenih aplikacija i malog ekrana prikazanog na ekranu TV-a
 2. U poruci o prikazanom malom ekranu izaberite [Otvori].
 3. Tastere ispod malog ekrana upotrebite da zatvorite mali ekran ili da se vratite na ceo ekran.
  Donja slika je vizuelna predstava i može se razlikovati od stvarnog izgleda ekrana.
  Ilustracija liste nedavno korišćenih aplikacija i malog ekrana prikazanog na ekranu TV-a
[5] Preporučene teme | Preporučene teme

Instaliranje aplikacija sa Google Play Store

Aplikacije možete instalirati putem Google Play Store-a na TV, na isti način kao i na pametnom telefonu ili tablet računaru.

Napomena

 • Možete instalirati samo aplikacije koje su kompatibilne sa TV-ima. One se mogu razlikovati od aplikacija za pametne telefone/tablet računare.
 • Za instaliranje aplikacija putem Google Play Store-a neophodni su veza sa Internetom i Google nalog.

Savet

 • Ako nemate Google nalog ili želite da kreirate zajednički nalog, napravite nov nalog tako što ćete pristupiti sledećoj veb stranici.
  https://accounts.google.com/signup https://accounts.google.com/signup
  Veb stranica koja je navedena iznad može da se razlikuje u zavisnosti od vašeg regiona/zemlje. Takođe je podložan izmenama bez prethodnog obaveštenja. Za pojedinosti pogledajte Google početnu stranicu.
 • Preporučujemo da napravite Google nalog na računaru ili mobilnom uređaju.
 1. Pritisnite taster HOME, izaberite (ikona Aplikacije) iz Glavnog menija, a zatim izaberite Google Play Store sa liste aplikacija.
  Ako isporučeni daljinski upravljač ima taster APPS, možete pritisnuti taster APPS da biste prikazali listu aplikacija.
 2. Izaberite aplikaciju koju želite da instalirate.

Nakon preuzimanja, aplikacija se automatski instalira i dodaje na spisak aplikacija. Njena ikona se prikazuje na listi instaliranih aplikacija, što vam omogućava da je pokrenete.

O aplikacijama koje se plaćaju

Na Google Play Store-u postoje besplatne aplikacije i aplikacije koje se plaćaju. Za kupovinu aplikacije koja se plaća neophodni su kôd sa Google Play poklon kartice ili podaci sa platne kartice. Google Play poklon karticu možete kupiti na raznim maloprodajnim mestima.

Brisanje aplikacije

 1. Pritisnite taster HOME, izaberite (ikona Aplikacije) iz Glavnog menija, izaberite Google Play Store sa liste aplikacija, a zatim izaberite Моје апликације.
  Ako isporučeni daljinski upravljač ima taster APPS, možete pritisnuti taster APPS da biste prikazali listu aplikacija.
 2. Izaberite aplikaciju za brisanje, a zatim je deinstalirajte.
[6] Preporučene teme | Preporučene teme

Prilagođavanje kvaliteta slike

Možete konfigurisati različita podešavanja u vezi sa ekranom TV-a kao što su boja i osvetljenost za kvalitet slike ili veličinu slike na ekranu.

Napomena

 • Stvarni izgled ekrana se može razlikovati ili neka podešavanja mogu biti nedostupna u zavisnosti od vašeg modela/zemlje/regiona i sadržaja koje gledate.

Pritisnite taster HOME, a zatim izaberite [Podešavanja] — [Slika i zvuk] — željena opcija.

Možete izmeniti sledeća podešavanja.

Slika

Podesite podešavanja slike, kao što su osvetljenost, boja i nijansa.

Osnovno
Možete podesiti sledeće.
Režim slike
Izmenite svojstva slike u skladu sa sadržajem koji gledate kao što su filmovi ili sport.
Za pojedinosti pogledajte Napredna podešavanja „Slika.
Poništi podešavanja slike za ***
Resetujte podešavanja slike za trenutni režim slike na fabrička podrazumevana podešavanja.
Automatski režim slike
Režim slike se bira automatski, u zavisnosti od prikazanog sadržaja.
Režim kalibrisano za ***
Sliku prilagodite kvalitetu koji je blizak onom koji je predvideo stvaralac sadržaja kada gledate podržane video sadržaje koji se strimuju i podržane aplikacije.
Senzor za svetlo
Optimizujte osvetljenost prema svetlu u okruženju.
Svetlina
Podesite pozadinsko osvetljenje da bi se prikazivale najsvetlije nijanse bele boje i najdublje nijanse crne boje.
Za pojedinosti pogledajte Napredna podešavanja „Slika.
Boja
Podesite nivo zasićenosti i nijansu boje.
Za pojedinosti pogledajte Napredna podešavanja „Slika.
Jasnoća
Prilagodite jasnoću i smanjite gruboću slike.
Za pojedinosti pogledajte Napredna podešavanja „Slika.
Kretanje
Možete podesiti sledeće.
Motionflow
Obrađuje pokretne slike. Povećava broj slika radi glatkog prikaza videa. Ako izaberete [Prilagođeno], možete podesiti [Glatkoća] i [Jasnoća].
Filmski režim
Optimizovanje kvaliteta slike na osnovu sadržaja video snimka, npr. kod filmova i računarske grafike. Glatka reprodukcija pokreta pri prikazivanju filmova (video materijal koji je snimljen brzinom od 24 slike u sekundi).
Video-signal
Možete podesiti sledeće.
HDR režim
Slika koja je pogodna za HDR („High Dynamic Range“, veliki dinamički opseg) signal.
HDMI video opseg
Izaberite opseg signala za HDMI ulaz.
Prostor boja
Promenite opseg reprodukcije boja.
Napredno podešavanje boje
Možete podesiti sledeće.
Napredna temperatura boje: Osnovno
Fino podesite temperaturu boje za svaku boju.
Napredna temperatura boje: U više tačaka (***p)
Optimalno je podešeno pri isporuci. Ovu postavku koristite za profesionalno podešavanje. Prilikom podešavanja preporučujemo korišćenje analizatora boje.
Podešavanje pojedinačne boje
Podesite nijansu, zasićenost i osvetljenost za svaku pojedinačnu boju.

Ekran

Podesite odnos širine i visine i vidljivu oblast ekrana.

Široki režim
Podesite veličinu slike.
4:3 podrazumevano
Aut. podešavanje veličine za slike u formatu 4:3.
Automatska oblast za prikaz
Aut. podešavanje vidljive oblasti na ekranu na osnovu signala.
Površina prikaza
Podesite vidljivu oblast na ekranu.
Položaj ekrana
Podesite vertikalni i horizontalni položaj ekrana.
Veličina po vertikali
Razvucite sliku vertikalno.
[7] Preporučene teme | Preporučene teme

Prilagođavanje kvaliteta zvuka

Možete da konfigurišete različita podešavanja u vezi sa zvukom TV-a kao što su kvalitet zvuka i režim zvuka.

Napomena

 • Stvarni izgled ekrana se može razlikovati ili neka podešavanja mogu biti nedostupna u zavisnosti od vašeg modela/zemlje/regiona, podešavanja TV-a i priključenog uređaja.

Pritisnite taster HOME, a zatim izaberite [Podešavanja] — [Slika i zvuk] — željena opcija.

Možete izmeniti sledeća podešavanja.

Zvuk
Prilagodite podešavanja za ulazni signal kao što je TV ili HDMI i druga zajednička podešavanja da biste uživali u različitim zvučnim efektima.
Možete konfigurisati podešavanja kao što su ona navedena ispod.
Režim zvuka
Izaberite režime kao što su [Bioskop], [Muzika] ili [Dolby Audio] na osnovu vašeg okruženja i želja.
Prilagođavanje zvuka
Fino podesite kvalitet zvuka za svaki od režima zvuka kod modela sa Režim zvuka.
Nivo jačine zvuka
Prilagodite nivo jačine zvuka trenutno aktivnog ulaznog signala.
Napredno autom. podešavanje jačine
Održava nivo jačine zvuka konstantnim za sve programe i ulazne signale.
Balans
Prilagodite balans zvučnika.
Položaj TV-a
Podesite emitovanje zvuka iz zvučnika TV-a u skladu sa položajem TV-a.
Automatska kalibracija akustike
Prilagodite izlazni audio signal u skladu sa okruženjem za gledanje. Za pojedinosti pogledajte Izvršavanje automatske akustičke kalibracije.
Poništi
Vratite sva podešavanja zvuka na podrazumevane fabričke vrednosti.
Audio-izlaz
Prilagodite za upotrebu slušalica i audio sistema.
Možete konfigurisati podešavanja kao što su ona navedena ispod.
Zvučnici
Izbor zvučnika TV-a ili spoljnih zvučnika.
Režim TV centralnog zvučnika
Koristite zvučnik TV-a kao centralni zvučnik kućnog bioskopa.
Određivanje prioriteta audio sistema
Ako je omogućena, ova opcija automatski prebacuje izlazni audio signal na audio sistem kompatibilan sa sistemom BRAVIA Sync kada je TV uključen.
Upravljanje kućnim bioskopom
Uključuje audio-sistem i omogućava da ga kontrolišete.
Sinhronizacija režima zvuka
Zvučno polje određenog audio sistema će se automatski promeniti kada se promeni režim zvuka TV-a.
A/V sinhronizacija
Prilagodite usklađenost audio i video signala pri korišćenju Bluetooth A2DP audio uređaja ili posebnog audio sistema koji je povezan HDMI kablom.
eARC režim
Ako je izabrano [Automatski], audio signal visokog kvaliteta se dobija kada se uređaj koji podržava eARC priključi na HDMI priključak označen sa ARC“ ilieARC/ARC“.
Digitalni audio izlaz
Konfigurisati način emitovanja izlaznog signala prilikom emitovanja digitalnog audio signala. Ovo podešavanje je dostupno samo kada je [Zvučnici] podešeno na [Audio sistem].
Jačina zvuka za digitalni audio izlaz
Primenljivo samo za PCM. Nivoi jačine zvuka između PCM-a i kompresovanog audio signala će se razlikovati.
Dolby Digital Plus izlaz
Izaberite izlazni signal za Dolby Digital Plus za audio sisteme koji podržavaju Dolby Digital Plus i ARC. Ako koristite ARC i optički audio izlaz, izaberite [Dolby Digital]. (Dolby Digital Plus će biti isključen ako je optički audio izlaz uključen.)
[8] Preporučene teme | Preporučene teme

Izvršavanje automatske akustičke kalibracije

Najbolji kvalitet zvuka audio signala za svoje okruženje za gledanje možete da dobijete upotrebom mikrofona daljinskog upravljača za merenje test zvuka TV-a. (Ovo podešavanje možda neće biti dostupno u zavisnosti od modela.)
Modeli koji podržavaju automatsku kalibraciju zvuka imaju sledeće podešavanje.
[Podešavanja] — [Slika i zvuk] — [Zvuk] — [Automatska kalibracija akustike]

Grafička predstava automatske kalibracije zvuka

Napomena

 • Efekti kalibracije će varirati u zavisnosti od okruženja za gledanje.
 • Prilikom merenja TV će emitovati glasan test zvuk.
 • Prilikom merenja nemojte blokirati otvor mikrofona na kraju daljinskog upravljača.
 • Prilikom merenja nemojte pomerati daljinski upravljač. To može dovesti do netačnog merenja.
 • Kalibraciju izvršite kada je u okruženju tišina. Buka može dovesti do netačnog merenja.
 • Automatska kalibracija zvuka se ne može izvršiti ako koristite muzičku liniju. Idite na sledeće podešavanje.
  [Podešavanja] — [Slika i zvuk] — [Audio-izlaz] — [Zvučnici] — [TV zvučnici]
 1. Pritisnite taster HOME, a zatim idite na sledeće podešavanje.
  [Podešavanja] — [Slika i zvuk] — [Zvuk] — [Automatska kalibracija akustike] — [Podešavanje kalibracije]
 2. Izvršite merenje prateći uputstva na ekranu.
  Zvuk će se automatski prilagoditi na osnovu rezultata merenja za vaše okruženje za gledanje.
  Grafička predstava izvršavanja automatske kalibracije zvuka. Daljinski upravljač držite u visini grudi i usmerite mikrofon na kraju daljinskog upravljača ka TV-u da biste izvršili merenje.

Savet

Automatska kalibracija zvuka možda neće biti uspešna u sledećim slučajevima.

 • Ako se daljinski upravljač pomeri tokom merenja
 • Ako se tokom merenja čuju zvuci (buka) koji nisu test zvuk
[9] Početne operacije

Upotreba vodiča za pomoć

Ovaj Vodič za pomoć objašnjava način upotrebe ovog TV-a. Takođe možete pogledati i Vodič za podešavanje za opis instalacije TV-a i Referentni vodič za opise delova, specifikacije i postupak montiranja ovog TV-a na zid.

Verzije Vodiča za pomoć

Postoje dve verzije Vodiča za pomoć: verzija koja je ugrađena i verzija na mreži. Vodič za pomoć na mreži uključuje najnovije informacije.
Vodič za pomoć na mreži se automatski prikazuje kada se TV poveže na Internet, u suprotnom se prikazuje ugrađeni Vodič za pomoć.

Napomena

 • Da koristite najnovije funkcije koje su opisane u Vodiču za pomoć, možda ćete morati da ažurirate softver TV-a. Za pojedinosti o nadogradnjama softvera, pogledajte stranicu Ažuriranje softvera.
 • Nazivi postavki u Vodiču za pomoć se mogu razlikovati od onih koji su prikazani na TV-u u zavisnosti od datuma proizvodnje TV-a ili vašeg modela/zemlje/regiona.
 • Slike i ilustracije koje se koriste u Vodiču za pomoć mogu da se razlikuju u zavisnosti od vašeg TV modela.
 • Dizajn i specifikacije podležu promeni bez prethodnog obaveštenja.
 • Vodič za pomoć sadrži opise koji su zajednički za sve modele/regione/zemlje. Neki od opisa funkcija nisu primenljivi u zavisnosti od modela/regiona/zemlje.

Savet

 • Da biste videli da li je vaš TV opremljen jednom od funkcija koje su opisane u Vodiču za pomoć pogledajte Referentni vodič ili veb stranicu kompanije Sony.
 • Ovaj Vodič za pomoć je napisan za sve regione/zemlje. Neki od opisa koji se nalaze u ovom Vodiču za pomoć nisu primenljivi u nekim regionima ili zemljama.
[10] Početne operacije

Daljinski upravljač

 • Korišćenje daljinskog upravljača
 • Funkcije tastera na daljinskom upravljaču Ovaj odeljak objašnjava tri posebne grupe tastera na daljinskom upravljaču.
[11] Daljinski upravljač | Daljinski upravljač

Korišćenje daljinskog upravljača

Veliki broj funkcija TV-a možete koristiti pomoću tastera (gore) / (dole) / (levo) / (desno) i (unos).

Oblik i tasteri na daljinskom upravljaču se razlikuju u zavisnosti od vašeg modela/zemlje/regiona.​

Priloženi daljinski upravljač zavisi od vašeg modela. Za opis tastera daljinskog upravljača pogledajte Funkcije tastera na daljinskom upravljaču.

 1. Koristite tastere (gore), (dole), (levo) i (desno) za „fokusiranje“ na željenu stavku.
  Tasteri strelica gore, dole, levo i desno se nalaze u sredini daljinskog upravljača.
 2. Pritisnite centar tastera (unos) da biste izabrali stavku koja je trenutno u fokusu.
  Taster za unos se nalazi u sredini, između tastera strelica gore, dole, levo i desno.

Da biste se vratili na prethodni ekran

Pritisnite taster BACK.

Savet

 • Ako pomerate ili rukujete daljinskim upravljačem u mračnoj sobi, daljinski upravljač će zasijati. (samo daljinski upravljači sa pozadinskim osvetljenjem)
 • Za više informacija pogledajte srodne teme navedene ispod ili odeljak „Često postavljana pitanja“ na Sony stranici za podršku.
  Često postavljanja pitanja za rešavanje problema
[12] Daljinski upravljač | Daljinski upravljač

Funkcije tastera na daljinskom upravljaču

 • Gornji tasteri na daljinskom upravljaču
 • Srednji tasteri na daljinskom upravljaču
 • Donji tasteri na daljinskom upravljaču
[13] Funkcije tastera na daljinskom upravljaču | Funkcije tastera na daljinskom upravljaču | Funkcije tastera na daljinskom upravljaču

Gornji tasteri na daljinskom upravljaču

Isporučeni daljinski upravljač, kao i raspored tastera i njihovi nazivi, se razlikuju u zavisnosti od vašeg modela/zemlje/regiona.

Ilustracija gornjih tastera na daljinskom upravljaču
(mikrofon)
Govorite ovde da biste upotrebili mikrofon u daljinskom upravljaču. Iznad mikrofona se nalazi LED lampica.
(Snaga)
Uključivanje ili isključivanje TV-a (režim pripravnosti).
Taster sa brojem
Pomoću tastera sa ciframa 0–9 izaberite digitalne kanale.
(tekst)
Prikazivanje informacije sa tekstom.
(otkrivanje informacija/teksta)
Prikazivanje informacija.
NETFLIX (samo u nekim regionima/zemljama/modelima)
Pristupanje „NETFLIX“ usluzi na mreži.
Google Play
Pristupanje „Google Play“ usluzi na mreži.
[14] Funkcije tastera na daljinskom upravljaču | Funkcije tastera na daljinskom upravljaču | Funkcije tastera na daljinskom upravljaču

Srednji tasteri na daljinskom upravljaču

Isporučeni daljinski upravljač, kao i raspored tastera i njihovi nazivi, se razlikuju u zavisnosti od vašeg modela/zemlje/regiona.

Ilustracija srednjih tastera na daljinskom upravljaču
Tasteri u boji
Odgovarajuća funkcija se izvršava u datom trenutku.
GUIDE
Prikazuje digitalni programski vodič TV-a ili kablovskog/satelitskog uređaja. Za pojedinosti pogledajte stranicu Upotreba programskog vodiča.
REC LIST
Prikazuje listu snimaka na USB čvrstom disku ili DVR uređaju nakon podešavanja [Podešav. kablovskog/satelitskog uređaja].
(izbor ulaznog signala)
Prikazuje i bira izvor ulaznog signala itd. Za pojedinosti pogledajte stranicu Izbor ulaznih signala.
(mikrofon)
Razgovarajte sa Google помоћник ili glasom izvršite pretragu različitih sadržaja. Funkcija Google помоћник nije dostupna na određenim jezicima i u određenim zemljama.
Za pojedinosti pogledajte stranicu Korišćenje mikrofona daljinskog upravljača.
(Brza podešavanja)
Prikazuje Brza podešavanja. Za pojedinosti pogledajte stranicu Upotreba Brza podešavanja.
(gore) / (dole) / (levo) / (desno) / (unos) („D-Pad“ za navigaciju)
Kretanje i biranje opcija u menijima na ekranu.
BACK
Povratak na prethodni ekran.
HOME
Prikazuje Glavni meni TV-a. Za pojedinosti pogledajte stranicu Glavni meni.
TV
Prebacuje na TV kanal ili ulaz i prikazuje TV meni. Za pojedinosti pogledajte stranicu Upotreba TV meni.
[15] Funkcije tastera na daljinskom upravljaču | Funkcije tastera na daljinskom upravljaču | Funkcije tastera na daljinskom upravljaču

Donji tasteri na daljinskom upravljaču

Isporučeni daljinski upravljač, kao i raspored tastera i njihovi nazivi, se razlikuju u zavisnosti od vašeg modela/zemlje/regiona.

Ilustracija donjih tastera na daljinskom upravljaču
+/- (jačina zvuka)
Podešavanje jačine zvuka.
(skok)
Kretanje unapred i unazad između dva kanala ili izvora. TV se prebacuje između trenutnog kanala ili izvora i prethodno izabranog kanala ili izvora.
(gašenje zvuka)
Gašenje zvuka. Pritisnite ponovo da biste ponovo uključili zvuk.

Savet

 • Usluga prečica za lakši pristup se može uključiti ili isključiti tako što pritisnete i zadržite (gašenje zvuka).
CH +/- (kanal)
U režimu TV-a: Izbor kanala.
U tekstualnom režimu: Izbor (naredne) ili (prethodne) strane.
AUDIO
Izaberite zvuk izvora na više jezika ili dualni zvuk za program koji se trenutno gleda (zavisi od izvora programa).
(podešavanje titlova)
Uključivanje i isključivanje titlova (kada je ta funkcija dostupna).
HELP
Prikazivanje menija Pomoć. Ovde se može pristupiti Vodiču za pomoć.
(brzo premotavanje unazad) / (reprodukcija) / (brzo premotavanje unapred) / (pauza)
Rukovanje medijskim sadržajima na TV-u i priključenom uređaju koji je kompatibilan sa BRAVIA Sync.
REC
Snimanje programa koji se trenutno gleda na USB čvrsti disk ili DVR uređaj nakon podešavanja [Podešav. kablovskog/satelitskog uređaja] (samo u nekim regionima/zemljama/modelima).
EXIT
Povratak na prethodni ekran ili izlazak iz menija. Kada je dostupna usluga interaktivnih aplikacija, pritisnite da biste izašli iz te usluge.
[16] Početne operacije

Priključak

Vrste i oblici dostupnih priključaka se razlikuju u zavisnosti od vašeg TV-a.
Za položaj priključaka pogledajte Vodič za podešavanje (štampano uputstvo).

PriključakOpis
Slika USB HDD REC porta
USB HDD REC
Za priključivanje USB čvrstog diska ili digitalnog fotoaparata/kamkordera/USB uređaja za skladištenje podataka.
Slika AV IN utičnice
AV IN
Za priključivanje videorekordera/opreme za igranje video-igara/DVD plejera/kamkordera/spoljnog uređaja.*1
Za kompozitnu vezu koristite analogni produžni kabl (nije isporučen).
*1 Za spoljni uređaj koji poseduje samo SCART AV OUT priključak, koristite SCART-RCA adapter i analogni produžni kabl.
Za više informacija o obliku analognog produžnog kabla pogledajte Priključivanje Blu-ray ili DVD plejera.
Slika utičnice za slušalice
(slušalice)
Za priključivanje slušalica za slušanje zvuka sa TV-a. Podržava samo tropolni stereo mini priključak.

Napomena

 • Ne može se istovremeno emitovati zvuk i sa slušalica i sa zvučnika na TV-u.
Slika IR Blaster priključka.
IR Blaster
Pomoću svog Sony daljinskog upravljača upravljajte svojim kablovskim/satelitskim uređajem. Priključite IR Blaster kabl na IR Blaster port na vašem TV-u.
Slika HDMI IN priključka.
HDMI IN
Povezuje se na HDMI uređaj. HDMI vezom se može prenositi digitalni video i audio signal putem jednog kabla. Da biste uživali u 4K sadržajima visokog kvaliteta priključite Premium High Speed HDMI Cable(s) i podesite [Format HDMI signala] na [Poboljšani format].
Slika HDMI IN SUPPORT 8K ili 4K 120p porta
HDMI IN (8K, 4K 120 Hz)
Ako koristite HDMI uređaj koji podržava izlazni signal rezolucije 8K ili 4K 120 Hz, povežite Premium High Speed HDMI Cable(s) sa priključkom HDMI IN i podesite [Format HDMI signala] priključka na [Poboljšani format (8K)].
[Poboljšani format (8K)] je dostupan samo za priključke HDMI IN na modelima koji podržavaju rezolucije 8K.
Slika HDMI IN eARC/ARC portaSlika HDMI IN ARC porta
HDMI IN (eARC/ARC) ili HDMI IN (ARC)
Da biste priključili audio sistem koji podržava eARC (Enhanced Audio Return Channel) ili ARC (Audio Return Channel), priključite ga na HDMI port označen saeARC/ARCili „ARC na TV-u. To je funkcija koja šalje audio signal na audio sistem koji podržava eARC/ARC putem HDMI kabla. Ako audio sistem ne podržava eARC/ARC, povezivanje morate izvršiti preko priključka DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL).

Napomena

 • Prilikom priključivanja sa eARC, koristite HDMI kabl sa Ethernet-om.
Slika utičnice DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
Za priključivanje na audio sistem sa priključkom za optički audio kabl.
Kada priključujete audio sistem koji nije kompatibilan sa ARC/eARC putem HDMI kabla, optički audio kabl morate da priključite na priključak DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) da biste dobili izlazni digitalni audio signal.
Slika ANTENNA priključka
(RF ulazni signal)
Za priključivanje kablovskog signala/antene/spoljnog uređaja.

Napomena

 • Kada priključujete kabl na ulazni priključak za kablovski/antenski signal, pričvršćivanje kabla obavite isključivo rukom jer preterano pritezanje može oštetiti TV.
Slika MAIN/SUB utičnice
(satelitski ulazni signal)
Za priključivanje satelitskog ulaznog signala.
Koraci za povezivanje: SUB.MAIN → antena.
Za priključak SUB., priključite ga samo kada koristite režim dvostrukog tjunera osim za Single Cable Distribution EN50494 (zavisi od modela).
Slika LAN porta
LAN
Za povezivanje na ruter.
Za povezivanje na Internet pomoću LAN kabla.
Slika CAM slota
CAM (Conditional Access Module – modul za uslovni pristup)
Obezbeđuje pristup TV uslugama koje se posebno plaćaju. Za pojedinosti pogledajte uputstvo za upotrebu isporučeno uz vaš CAM.

Napomena

 • Pametnu karticu nemojte ubacivati direktno u CAM priključak TV-a. Ona se mora ubaciti u modul za uslovni pristup koji vam je isporučio ovlašćeni prodavac.
 • CAM nije podržan u nekim zemljama/oblastima. To proverite kod svog ovlašćenog prodavca.
 • Poruka CAM sistema se može prikazati kada prebacite na digitalni program nakon emitovanja video signala preko Interneta.
 • Nemojte vaditi lažnu karticu ili poklopac (u zavisnosti od modela TV-a) iz CAM priključka TV-a osim ako ne treba da pametnu karticu ubacite u CAM.
Slika COMPONENT IN utičnice
COMPONENT IN
Za priključivanje videorekordera/opreme za igranje video-igara/DVD plejera/kamkordera/spoljnog uređaja*1.
Priključke za komponentni signal koristite kao priključke za video signal ako vaš uređaj ima samo priključke za izlazni video signal.
Kada priključujete mono opremu, priključite je na L (MONO) priključak za audio signal.
*1 Za spoljni uređaj koji poseduje samo SCART AV OUT priključak, koristite SCART-RCA adapter.
Slika COMPONENT IN utičnice
COMPONENT IN
Za priključivanje DVD plejera sa komponentnim izlaznim signalom.
Za priključivanje komponentnih kablova ako vaš uređaj poseduje komponentni izlazni video signal.
Slika CENTER SPEAKER IN utičnice
CENTER SPEAKER IN
Da biste zvučnike TV-a koristili kao centralni zvučnik, izlazni signal AV prijemnika priključite na priključak CENTER SPEAKER IN vašeg TV-a.

Napomena

 • Pre priključivanja kablova isključite kablove za napajanje naizmeničnom strujom i TV-a i AV prijemnika.
 • Uverite se da je [Zvučnici] podešeno na [Audio sistem].
 • Da biste sprečili pojavu šuštanja kada priključak CENTER SPEAKER IN nije povezan sa AV prijemnikom, onemogućite [Režim TV centralnog zvučnika].
[17] Početne operacije

Korišćenje funkcije prepoznavanja glasa

 • Korišćenje mikrofona daljinskog upravljača Ova funkcija je dostupna na TV-ima kod kojih priloženi daljinski upravljač poseduje taster MIC.
 • Korišćenje ugrađenog mikrofona (samo modeli sa ugrađenim mikrofonom)
[18] Korišćenje funkcije prepoznavanja glasa | Korišćenje funkcije prepoznavanja glasa

Korišćenje mikrofona daljinskog upravljača

Daljinski upravljači koji podržavaju glasovnu pretragu poseduju taster MIC i ugrađeni mikrofon. Izgovarajući reči u mikrofon možete pretraživati različite sadržaje.

 1. Pritisnite taster MIC na svom daljinskom upravljaču.
  Zasvetleće LED lampica na daljinskom upravljaču.
  Ilustracija tastera MIC na daljinskom upravljaču
 2. Govorite u mikrofon.
  U zavisnosti od vašeg modela mogu biti prikazani primeri govora.
  Ilustracija govora u gornji kraj daljinskog upravljača
  Rezultati pretrage se prikazuju kada nešto izgovorite u mikrofon.

Savet

 • Kada je izabrano (mikrofon) na Glavnom ekranu, od vašeg regiona/jezika/situacije zavisi da li će se koristiti mikrofon na daljinskom upravljaču ili ugrađeni mikrofon.
 • U zavisnosti od rezultata pretrage, ako na daljinskom upravljaču pritisnete taster (gore), biće prikazano više rezultata pretrage.
  Primer izgleda ekrana kada postoji više rezultata pretrage

Kada pretragu ne možete da izvršite glasom

Ponovo registrujte glasovni daljinski upravljač koji poseduje taster MIC na TV pritiskom na taster HOME i izborom [Podešavanja] — [Даљински управљачи и додатна опрема] — [Daljinski upravljač] — [Poveži putem Bluetooth tehnologije].

Napomena

 • Za upotrebu glasovne pretrage neophodna je veza sa internetom.
 • Tip daljinskog upravljača isporučen sa TV-om i dostupnost daljinskog upravljača sa ugrađenim mikrofonom se razlikuje u zavisnosti od vašeg modela/regiona/zemlje. Opcioni daljinski upravljač je dostupan za neke modele/regione/zemlje.
[19] Korišćenje funkcije prepoznavanja glasa | Korišćenje funkcije prepoznavanja glasa

Korišćenje ugrađenog mikrofona (samo modeli sa ugrađenim mikrofonom)

Ugrađeni mikrofon možda neće biti dostupan u zavisnosti od vašeg regiona/zemlje/jezika.

Za pojedinosti o jezicima koji podržavaju funkciju mikrofona pogledajte sledeću veb stranicu za podršku kompanije Sony.

https://www.sony.net/tv-hf/aep/
QR kôd za veb stranicu za podršku kompanije Sony
https://www.sony.net/tv-hf/aep/

Savet

 • URL stranice je podložan promeni bez prethodnog obaveštenja.

Kada se okrenete ka TV-u i izgovorite „Ok Google“, možete izvršiti sledeće funkcije bez korišćenja ruku.

 • Glasovna pretraga
 • Rukovanje TV-om

Okrenite se prema TV-u i izgovorite: „Ok Google“.

Kada LED lampica treperi, okrenite se ka TV-u i govorite. Uključivanje i isključivanje LED lampice zavisi od modela.

Ako je [Odziv prilikom rada] dostupno u meniju (modeli sa LED lampicom funkcije upravljanja glasom)

Kada LED lampica funkcije upravljanja glasom treperi belom bojom, počnite da govorite u pravcu TV-a.
Ilustracija koja prikazuje položaj LED lampice na TV-u. Od A do B sa leve strane.

 1. LED lampica za funkciju upravljanja glasom se nalazi sa leve strane u donjem delu TV-a.
 2. LED lampica koja se nalazi na sredini pri dnu TV-a se pali u narandžastoj boji kada je funkcija [Откривање фразе „OK Google“] omogućena.

Ako je [LED osvetljenje] dostupno u meniju (modeli sa LED osvetljenje)

Kada LED osvetljenje treperi žutom bojom, počnite da govorite u pravcu TV-a.
Ilustracija koja prikazuje položaj LED lampice na TV-u. Od A do B sa leve strane.

 1. LED osvetljenje se nalazi u sredini na donjem delu TV-a.
 2. LED lampica ugrađenog mikrofona se nalazi sa desne strane u donjem delu TV-a. Uključuje se narandžastom bojom kada je funkcija [Откривање фразе „OK Google“] omogućena.

Da biste iskoristili ugrađeni mikrofon, omogućite sledeće podešavanje.

 1. Pritisnite taster HOME, izaberite [Podešavanja] — [Подешавања уређаја] — [Google помоћник] — [Откривање фразе „OK Google“].

Napomena

 • Za upotrebu ugrađenog mikrofona neophodna je veza sa internetom.

Savet

 • Kada je ugrađeni mikrofon omogućen, LED lampica ugrađenog mikrofona je upaljena u narandžastoj boji, čak i kada je TV isključen (možete podesiti da se ne pali).
[20] Početne operacije

Obezbeđivanje ažuriranja TV-a

TV pribavlja podatke kao što su programski vodiči kada je u režimu pripravnosti/pripravnosti na mreži. Da bi vam TV bio ažuriran, preporučujemo da ga normalno isključite pritiskom na dugme za uključivanje/isključivanje na daljinskom upravljaču ili TV-u.

[21] Početne operacije

Predstavljamo Android TV™

 • Prikazivanje slike na malom ekranu
 • Instaliranje aplikacija sa Google Play Store
 • Premeštanje aplikacija u USB memorijski uređaj
 • Pregled medija na Internetu
 • Uživanje u bezbednim aplikacijama i uslugama video reprodukovanja (Безбедност и ограничења)
[22] Predstavljamo Android TV™ | Predstavljamo Android TV™

Prikazivanje slike na malom ekranu

Možete prikazati sliku koju gledate (TV programi ili sadržaj sa uređaja koji su povezani putem HDMI-ja) na malom ekranu u uglu.

Položaj malog ekrana se menja u zavisnosti od vašeg TV-a.

Ilustracija malog ekrana prikazanog na ekranu TV-a

Prikazivanje slike na malom ekranu

 1. Tokom gledanja TV programa, pritisnite taster TV, izaberite [Upravljanje TV-om] ili [Daljinski upravljač] u [TV meni], a zatim izaberite [Slika u slici].
  Tokom gledanja sadržaja sa spoljnih ulaznih uređaja, pritisnite taster (otkrivanje informacija/teksta) i izaberite (ikona Slika u slici).

  Trenutna slika se prikazuje na malom ekranu u uglu.

Napomena

 • Mali ekran se prikazuje preko poslednje korišćene aplikacije. Međutim, prikazana aplikacija može varirati u zavisnosti od određenih uslova.
 • Postupci kao što je promena kanala su onemogućeni tokom prikazivanja slike na malom ekranu.
 • TV program, spoljni ulazni signali kao što je signal sa HDMI uređaja, aplikacije koje reprodukuju filmove ili neke aplikacije koje reprodukuju slike ili muziku se ne mogu istovremeno prikazivati.
 • Položaj malog ekrana se prilagođava automatski. Ne možete ga podesiti ručno.

Zatvaranje malog ekrana ili povratak na ceo ekran

 1. Pritisnite taster HOME da biste prikazali Glavni meni.
  Poruka za mali ekran se prikazuje na vrhu ekrana.
  Ilustracija liste nedavno korišćenih aplikacija i malog ekrana prikazanog na ekranu TV-a
 2. U poruci o prikazanom malom ekranu izaberite [Otvori].
 3. Tastere ispod malog ekrana upotrebite da zatvorite mali ekran ili da se vratite na ceo ekran.
  Donja slika je vizuelna predstava i može se razlikovati od stvarnog izgleda ekrana.
  Ilustracija liste nedavno korišćenih aplikacija i malog ekrana prikazanog na ekranu TV-a
[23] Predstavljamo Android TV™ | Predstavljamo Android TV™

Instaliranje aplikacija sa Google Play Store

Aplikacije možete instalirati putem Google Play Store-a na TV, na isti način kao i na pametnom telefonu ili tablet računaru.

Napomena

 • Možete instalirati samo aplikacije koje su kompatibilne sa TV-ima. One se mogu razlikovati od aplikacija za pametne telefone/tablet računare.
 • Za instaliranje aplikacija putem Google Play Store-a neophodni su veza sa Internetom i Google nalog.

Savet

 • Ako nemate Google nalog ili želite da kreirate zajednički nalog, napravite nov nalog tako što ćete pristupiti sledećoj veb stranici.
  https://accounts.google.com/signup https://accounts.google.com/signup
  Veb stranica koja je navedena iznad može da se razlikuje u zavisnosti od vašeg regiona/zemlje. Takođe je podložan izmenama bez prethodnog obaveštenja. Za pojedinosti pogledajte Google početnu stranicu.
 • Preporučujemo da napravite Google nalog na računaru ili mobilnom uređaju.
 1. Pritisnite taster HOME, izaberite (ikona Aplikacije) iz Glavnog menija, a zatim izaberite Google Play Store sa liste aplikacija.
  Ako isporučeni daljinski upravljač ima taster APPS, možete pritisnuti taster APPS da biste prikazali listu aplikacija.
 2. Izaberite aplikaciju koju želite da instalirate.

Nakon preuzimanja, aplikacija se automatski instalira i dodaje na spisak aplikacija. Njena ikona se prikazuje na listi instaliranih aplikacija, što vam omogućava da je pokrenete.

O aplikacijama koje se plaćaju

Na Google Play Store-u postoje besplatne aplikacije i aplikacije koje se plaćaju. Za kupovinu aplikacije koja se plaća neophodni su kôd sa Google Play poklon kartice ili podaci sa platne kartice. Google Play poklon karticu možete kupiti na raznim maloprodajnim mestima.

Brisanje aplikacije

 1. Pritisnite taster HOME, izaberite (ikona Aplikacije) iz Glavnog menija, izaberite Google Play Store sa liste aplikacija, a zatim izaberite Моје апликације.
  Ako isporučeni daljinski upravljač ima taster APPS, možete pritisnuti taster APPS da biste prikazali listu aplikacija.
 2. Izaberite aplikaciju za brisanje, a zatim je deinstalirajte.
[24] Predstavljamo Android TV™ | Predstavljamo Android TV™

Premeštanje aplikacija u USB memorijski uređaj

Preuzete aplikacije možete da premestite u USB memorijski uređaj kako biste povećali dostupni prostor na TV-u.

Napomena

 • Kada formatirate USB memorijski uređaj, svi sačuvani podaci na USB memorijskom uređaju će biti obrisani. Napravite rezervnu kopiju vaših važnih podataka pre formatiranja.
 • Obavljanjem ove procedure formatira se USB memorijski uređaj za isključivu upotrebu sa TV-om. Zato možda nećete moći da koristite USB memorijski uređaj sa računarom itd.
 • Neke aplikacije nije moguće premestiti na USB memorijski uređaj.
 1. Povežite USB memorijski uređaj sa TV-om.
 2. Pritisnite taster HOME, izaberite [Podešavanja] — [Подешавања уређаја] — [Меморијски простор] — željeni USB memorijski uređaj.
 3. Formatirajte ga kao interni uređaj za skladištenje.
 4. Kada se formatiranje završi, pritisnite taster HOME, a zatim izaberite [Podešavanja] — [Aplikacije].
 5. Odaberite aplikaciju koju želite da premestite u USB memorijski uređaj.
 6. Odaberite USB memorijski uređaj iz upotrebljenog skladišta. Aplikacija je premeštena u USB memorijski uređaj.

Savet

 • Ponovite korake od 4 do 6 da premestite dodatne aplikacije u USB memorijski uređaj.

Da uklonite USB memorijski uređaj

 1. Pritisnite taster HOME, izaberite [Podešavanja] — [Подешавања уређаја] — [Меморијски простор] — željeni USB memorijski uređaj, a zatim odaberite opciju da ga uklonite.

Napomena

 • USB memorijski uređaj se koristi samo za čuvanje aplikacija. Da koristite USB memorijski uređaj za druge svrhe, morate ponovo da ga formatirate.
 • Ako obrišete aplikaciju u USB memorijskom uređaju pomoću računara, nećete moći da je pokrenete sa TV-a.
 • Ako uklonite USB memorijski uređaj sa TV-a, nećete moći da koristite aplikacije koje su premeštene u USB memorijski uređaj.
 • Ne možete da naznačite USB memorijski uređaj kao lokaciju za instalaciju aplikacije. Prvo instalirajte aplikaciju na TV-u na uobičajen način, a zatim je premestite u USB memorijski uređaj.
[25] Predstavljamo Android TV™ | Predstavljamo Android TV™

Pregled medija na Internetu

Za gledanje sadržaja na Internetu možete koristiti servise za reprodukciju video materijala kao što su YouTube™ i Netflix. Dostupni servisi se razlikuju u zavisnosti od vaše zemlje i regiona. Ove servise možete pokrenuti izborom njihovih naslova u Glavnom meniju.

Napomena

 • Za gledanje sadržaja na Internetu neophodna je veza sa Internetom.
[26] Predstavljamo Android TV™ | Predstavljamo Android TV™

Uživanje u bezbednim aplikacijama i uslugama video reprodukovanja (Безбедност и ограничења)

Možete da obezbedite bezbednu upotrebu TV-a tako što ćete postaviti ograničenja za instalaciju na aplikacijama koje su preuzete od nepoznatog izvora, ili ograničenja za godine za programe i video zapise. (Neke od ovih funkcija nisu primenljive u zavisnosti od vašeg modela/regiona/zemlje.)

 1. Pritisnite taster HOME, a zatim izaberite [Podešavanja] — [Подешавања уређаја] — zatim opcije kao što su [Безбедност и ограничења] ili [Roditeljske kontrole] — [Kanali & Spoljni ulazi], [Aplikacije] ili [Vreme isključivanja ekrana].

Napomena

 • Ako izmenite podešavanja [Безбедност и ограничења], vaš uređaj i lični podaci su ranjivi na napade od strane nepoznatih aplikacija iz izvora različitih od Play Store. Slažete se da ste jedini odgovorni za bilo kakvu štetu na vašem uređaju ili gubitak podataka do koga može doći usled upotrebe ovih aplikacija.
 • Ako zaboravite PIN ograničenog profila, morate resetovati TV na originalne fabričke postavke. Vodite računa da ne zaboravite PIN.

Savet

 • Mogu biti dostupna i druga posebna ograničenja u zavisnosti od aplikacije. Za više detalja, pogledajte pomoć aplikacije.
[27] Početne operacije

Osnovni postupci

 • Glavni meni
 • Upotreba TV meni
 • Upotreba Brza podešavanja
 • Izbor ulaznih signala
 • Izmena kvaliteta slike i zvuka u skladu sa vašim željama
 • Kako se pali LED lampica
[28] Osnovni postupci | Osnovni postupci

Glavni meni

Ekran koji se prikazuje kada pritisnete taster HOME na daljinskom upravljaču se naziva Glavni meni. Iz Glavnog menija možete pretraživati sadržaje i birati preporučene sadržaje, aplikacije i podešavanja.

Slika ekrana Glavnog menija. Postoji pet odeljaka označenih slovima od A do E, počevši od vrha.

Pretraga, Obaveštenja, Unos, Tajmeri i Podešavanja (A)

(mikrofon) / (tastatura na ekranu):
Upotrebite mikrofon na daljinskom upravljaču, ugrađeni mikrofon ili tastaturu prikazanu na TV-u da unesete ključne reči i pretražujete različite sadržaje. Kada je izabrano (mikrofon) na Glavnom ekranu, od vašeg regiona/jezika/situacije zavisi da li će se koristiti mikrofon na daljinskom upravljaču ili ugrađeni mikrofon.
Za glasovnu pretragu pogledajte stranicu Korišćenje mikrofona daljinskog upravljača.
(Obaveštenja):
Prikazuje se kada ima obaveštenja, na primer kod problema sa povezivanjem. To takođe uključuje BRAVIA obaveštenja kao što su obaveštenja o ažuriranju softvera i o niskom nivou napunjenosti baterije daljinskog upravljača. Broj označava broj obaveštenja.
(Ulazi):
Menja ulazni uređaj priključen na TV.
(Tajmeri):
Konfigurišite [Tajmer uključen] i [Tajmer za isključivanje].
Za pojedinosti pogledajte stranicu Tajmeri.
(Podešavanja):
Podešavanje različitih postavki u vezi sa TV-om.
Za pojedinosti pogledajte stranicu Podešavanja.

Aplikacije (B)

Prikažite svoje omiljene aplikacije.

 • Ako izaberete [Aplikacije], prikazuje se lista instaliranih aplikacija.
 • Izaberite [Dodaj aplikaciju u omiljene] da biste dodali aplikaciju u omiljene.
 • Ako izaberete dodatu aplikaciju i pritisnete i zadržite taster (unos) na daljinskom upravljaču, možete izmeniti redosled ili ukloniti omiljenu aplikaciju.
 • Ako izaberete aplikaciju za TV, možete gledati TV program ili ulazni signal.

Sledeće (C)

Prikazuje šta možete da gledate sledeće u zavisnosti od sadržaja.

Napomena

 • Ako nema primenljivih sadržaja [Sledeće] se možda neće prikazati.

Kanali (D)

Redovi ispod Aplikacije (B) se zovu „Kanali“. Ovde možete gledati preporučene sadržaje sa servisa za reprodukciju video materijala.

Savet

 • Nedavno gledani kanali se prikazuju u [TV].
 • U Sledeće možete dodati sadržaje tako što ćete izabrati sadržaj na bilo kom kanalu i pritisnuti i zadržati taster (unos) na daljinskom upravljaču.
 • Možete premestiti neke od kanala ispod „Kanali (D)“ u glavnom meniju. Upotrebite tastere (gore) / (dole) da biste fokus pomerili na okruglu ikonu reda koji želite da pomerite i pritisnite taster (levo) (ili taster (desno) u zavisnosti od jezika prikaza TV-a) da biste mogli da red pomerate gore ili dole pritiskom na tastere (gore) / (dole).

Prilagodi kanale (E)

[Prilagodi kanale] se koristi za prikazivanje ili skrivanje izabranih kanala.

Savet

 • Za više informacija pogledajte odeljak „Često postavljana pitanja“ na Sony stranici za podršku.
  Često postavljanja pitanja za rešavanje problema
[29] Osnovni postupci | Osnovni postupci

Upotreba TV meni

Pritisnite taster TV dok gledate TV program da biste prikazali [TV meni]. U [TV meni] se prikazuje lista kanala i vi tokom gledanja TV-a lako možete izabrati programe na drugim kanalima.

Možete dodati omiljene kanale tokom upotrebe ugrađenog tjunera.

Slika ekrana TV-a

Napomena

 • Prikazani ekran i meniji se mogu razlikovati u zavisnosti od onoga što gledate i od vašeg modela/zemlje/regiona.
 1. Pritisnite taster TV dok gledate TV program.
  TV meni se prikazuje na dnu ekrana.
 2. Pomerite fokus nalevo ili nadesno i izaberite program koji želite da gledate.
  Ako fokus pomerite nadole i izaberete [Upravljanje TV-om] ili [Daljinski upravljač], dok gledate prikazaće se dostupne opcije. Takođe možete izabrati opcije kao što su [Digitalno] ili [Kabl] da biste promenili prikazanu listu kanala. (Prikazane opcije se razlikuju u zavisnosti od programa koji gledate.)

Savet

 • Ako izaberete [Dodaj u omiljeno] iz [Upravljanje TV-om], kanal koji gledate možete da dodate u [Omiljeni kanali].
 • Ako imate aplikaciju YouView, možete da pritisnete taster TV na daljinskom upravljaču da biste pokrenuli YouView. (samo modeli za UK)
 • Za prikazivanje liste kanala kablovskog/satelitskog uređaja takođe možete koristiti taster TV na daljinskom upravljaču prateći sledeću proceduru.

  Pritisnite taster HOME, a zatim izaberite [Podešavanja] — [Gledanje TV-a] — [Prečica za TV taster].

  Zatim izaberite ulazni signal koji je priključen na kablovski/satelitski uređaj.

 • Ako ste konfigurisali kablovski/satelitski uređaj prilikom početnog podešavanja, možete da pritisnete taster TV da biste prikazali listu kanala kablovskog/satelitskog uređaja.

  Kablovskim/satelitskim uređajem možete takođe rukovati putem kontrolnog panela koji se prikazuje kada izaberete [Daljinski upravljač].

  Modeli koji su kompatibilni sa kontrolom pomoću kablovskog/satelitskog uređaja imaju opciju [Podešav. kablovskog/satelitskog uređaja] u [Podešavanja] — [Gledanje TV-a] — [Spoljni ulazi].

[30] Osnovni postupci | Osnovni postupci

Upotreba Brza podešavanja

Ako pritisnete taster (Brza podešavanja) ili ACTION MENU na daljinskom upravljaču, brzo možete pristupiti funkcijama kao što su [Režim slike], [Tajmer za isključivanje] i [Slika isključena] na trenutnom ekranu i podešavanjima kao što su [Zvučnici], što zavisi od povezanih uređaja. Takođe možete prikazati [Podešavanja] iz [Brza podešavanja].

Napomena

 • Meniji koji se prikazuju u podešavanjima TV-a se razlikuju u zavisnosti od vašeg modela/regiona/zemlje.
Slika ekrana TV-a
 1. Pritisnite taster (Brza podešavanja) ili ACTION MENU na daljinskom upravljaču.
 2. Pomerite fokus da biste promenili podešavanje ili ga izaberite.

Da biste promenili podešavanja koja su prikazana

 1. Pritisnite taster (Brza podešavanja) ili ACTION MENU na daljinskom upravljaču.
 2. Pomerite fokus nalevo ili nadesno i izaberite (Izmeni).
 3. Izaberite željeno podešavanje.
 4. Izaberite [Zatvori].

Savet

 • Da biste izmenili redosled stavki ili sakrili prikazanu stavku, pritisnite i zadržite taster (unos) na daljinskom upravljaču kada je ta stavka označena, pa će se prikazati [Premeštanje] i [Sakrij]. Ako izaberete [Premeštanje], pomoću (levo) / (desno) na daljinskom upravljaču pomerite stavku u željeni položaj, a zatim pritisnite taster (unos) na daljinskom upravljaču.
 • Sa opcijom [BRAVIA obaveštenja] u Brza podešavanja, možete da proverite da li ima obaveštenja, kao što su obaveštenja o ažuriranju softvera ili o niskom nivou napunjenosti baterije u daljinskom upravljaču.
[31] Osnovni postupci | Osnovni postupci

Izbor ulaznih signala

Da biste koristili uređaje (kao što su Blu-ray/DVD plejeri ili USB diskovi sa fleš memorijom) koji su priključeni na TV ili da biste gledali TV program nakon upotrebe tih uređaja, morate promeniti ulazni signal.

Ukoliko izmenite stavke i dodate aplikacije, moći ćete da izaberete te aplikacije na ekranu za izbor ulaznog signala.

 1. Pritiskajte uzastopno taster (izbor ulaznog signala) da biste izabrali povezani uređaj.
  Drugi način je da pritisnete taster (izbor ulaznog signala) i pomoću tastera (levo) / (desno) izaberete povezani uređaj, a zatim pritisnete taster (unos).

Napomena

 • Ako nema uređaja koji su povezani na HDMI priključak, HDMI priključak možda neće biti prikazan u meniju [Meni za ulaze].

Da biste izmenili stavke ulaznog signala

 1. Pritisnite taster (izbor ulaznog signala).
 2. Pritisnite taster (desno) (ili taster (levo) u zavisnosti od jezika prikaza TV-a) i izaberite (Izmeni).
 3. Izaberite aplikaciju/ulazni signal/uređaj koji želite da prikažete ili sakrijete.
 4. Izaberite [Zatvori].

Savet

 • Da biste izmenili redosled stavki ili sakrili prikazanu stavku, pritisnite i zadržite taster (unos) na daljinskom upravljaču kada je ta stavka označena, pa će se prikazati [Premeštanje] i [Sakrij]. Ako izaberete [Premeštanje], pomoću (levo) / (desno) na daljinskom upravljaču pomerite stavku u željeni položaj, a zatim pritisnite taster (unos) na daljinskom upravljaču.
 • Možete prebaciti na emitovanje TV programa jednostavnim pritiskom na taster TV na daljinskom upravljaču.

Prebacivanje sa Glavnog menija

 1. Pritisnite taster HOME, a zatim izaberite ulazni izvor iz [Ulazi].
[32] Osnovni postupci | Osnovni postupci

Izmena kvaliteta slike i zvuka u skladu sa vašim željama

 • Prilagođavanje kvaliteta slike
 • Napredna podešavanja „Slika
 • Prilagođavanje kvaliteta zvuka
 • Napredna podešavanja „Zvuk
 • Izvršavanje automatske akustičke kalibracije
[33] Izmena kvaliteta slike i zvuka u skladu sa vašim željama | Izmena kvaliteta slike i zvuka u skladu sa vašim željama | Izmena kvaliteta slike i zvuka u skladu sa vašim željama

Prilagođavanje kvaliteta slike

Možete konfigurisati različita podešavanja u vezi sa ekranom TV-a kao što su boja i osvetljenost za kvalitet slike ili veličinu slike na ekranu.

Napomena

 • Stvarni izgled ekrana se može razlikovati ili neka podešavanja mogu biti nedostupna u zavisnosti od vašeg modela/zemlje/regiona i sadržaja koje gledate.

Pritisnite taster HOME, a zatim izaberite [Podešavanja] — [Slika i zvuk] — željena opcija.

Možete izmeniti sledeća podešavanja.

Slika

Podesite podešavanja slike, kao što su osvetljenost, boja i nijansa.

Osnovno
Možete podesiti sledeće.
Režim slike
Izmenite svojstva slike u skladu sa sadržajem koji gledate kao što su filmovi ili sport.
Za pojedinosti pogledajte Napredna podešavanja „Slika.
Poništi podešavanja slike za ***
Resetujte podešavanja slike za trenutni režim slike na fabrička podrazumevana podešavanja.
Automatski režim slike
Režim slike se bira automatski, u zavisnosti od prikazanog sadržaja.
Režim kalibrisano za ***
Sliku prilagodite kvalitetu koji je blizak onom koji je predvideo stvaralac sadržaja kada gledate podržane video sadržaje koji se strimuju i podržane aplikacije.
Senzor za svetlo
Optimizujte osvetljenost prema svetlu u okruženju.
Svetlina
Podesite pozadinsko osvetljenje da bi se prikazivale najsvetlije nijanse bele boje i najdublje nijanse crne boje.
Za pojedinosti pogledajte Napredna podešavanja „Slika.
Boja
Podesite nivo zasićenosti i nijansu boje.
Za pojedinosti pogledajte Napredna podešavanja „Slika.
Jasnoća
Prilagodite jasnoću i smanjite gruboću slike.
Za pojedinosti pogledajte Napredna podešavanja „Slika.
Kretanje
Možete podesiti sledeće.
Motionflow
Obrađuje pokretne slike. Povećava broj slika radi glatkog prikaza videa. Ako izaberete [Prilagođeno], možete podesiti [Glatkoća] i [Jasnoća].
Filmski režim
Optimizovanje kvaliteta slike na osnovu sadržaja video snimka, npr. kod filmova i računarske grafike. Glatka reprodukcija pokreta pri prikazivanju filmova (video materijal koji je snimljen brzinom od 24 slike u sekundi).
Video-signal
Možete podesiti sledeće.
HDR režim
Slika koja je pogodna za HDR („High Dynamic Range“, veliki dinamički opseg) signal.
HDMI video opseg
Izaberite opseg signala za HDMI ulaz.
Prostor boja
Promenite opseg reprodukcije boja.
Napredno podešavanje boje
Možete podesiti sledeće.
Napredna temperatura boje: Osnovno
Fino podesite temperaturu boje za svaku boju.
Napredna temperatura boje: U više tačaka (***p)
Optimalno je podešeno pri isporuci. Ovu postavku koristite za profesionalno podešavanje. Prilikom podešavanja preporučujemo korišćenje analizatora boje.
Podešavanje pojedinačne boje
Podesite nijansu, zasićenost i osvetljenost za svaku pojedinačnu boju.

Ekran

Podesite odnos širine i visine i vidljivu oblast ekrana.

Široki režim
Podesite veličinu slike.
4:3 podrazumevano
Aut. podešavanje veličine za slike u formatu 4:3.
Automatska oblast za prikaz
Aut. podešavanje vidljive oblasti na ekranu na osnovu signala.
Površina prikaza
Podesite vidljivu oblast na ekranu.
Položaj ekrana
Podesite vertikalni i horizontalni položaj ekrana.
Veličina po vertikali
Razvucite sliku vertikalno.
[34] Izmena kvaliteta slike i zvuka u skladu sa vašim željama | Izmena kvaliteta slike i zvuka u skladu sa vašim željama | Izmena kvaliteta slike i zvuka u skladu sa vašim željama

Napredna podešavanja „Slika

Ova strana predstavlja različita podešavanja za funkcije koje možete konfigurisati u postavkama [Slika].

Napomena

 • Stvarni izgled ekrana se može razlikovati ili neka podešavanja mogu biti nedostupna u zavisnosti od vašeg modela/zemlje/regiona i sadržaja koje gledate.

Podešavanja [Režim slike]

PodešavanjeOpis
ŽivopisnaSlika sa poboljšanim ivicama i kontrastom.
StandardnoSlika pogodna za osnovnu kućnu upotrebu.
BioskopSlika pogodna za gledanje filmova.
IgraSlika koja je prilagođena za igranje video igara.
GrafikaSlika koja je prilagođena za prikazivanje tabela i znakova.
FotografijaSlika pogodna za pregled fotografija.
PrilagođenoPrilagodite postavke slike.
Dolby Vision svetloSlika pogodna za gledanje u svetloj prostoriji kod kuće.
Dolby Vision tamnoSlika pogodna za gledanje u tamnoj prostoriji kod kuće.

Podešavanja [Svetlina]

PodešavanjeOpis
SvetlinaPodesite nivo jačine svetla ekrana.
KontrastPodesite nivo bele boje na slici.
GamaPodesite odnos svetlih i tamnih boja. Povećava ili smanjuje osvetljenost ekrana između bele i crne boje.
Nivo crnePodesite nivo crne boje na slici.
Podešavanje crnePoboljšajte crnu boju na slikama radi dobijanja jačeg kontrasta.
Napredno poboljš. kontrastaAutomatsko podešavanje kontrasta na osnovu osvetljenosti slike.
Automatsko lokalno zatamnjivanjePoboljšavanje kontrasta podešavanjem osvetljenosti na pojedinim delovima ekrana.
X‑tended Dynamic RangePodesite najveći nivo jačine svetla da bi se prikazivale najsvetlije nijanse bele boje i najdublje nijanse crne boje.
Najveći nivo jačine svetlaPodesite najveći nivo jačine svetla da bi se prikazivale najsvetlije nijanse bele boje.

Podešavanja [Boja]

PodešavanjeOpis
BojaPodesite nivo zasićenosti boje.
NijansaPodesite nijanse zelene i crvene boje.
Temperatura bojePodesite temperaturu boje.
Živa bojaPoboljšajte naglašenost boja.

Podešavanja [Jasnoća]

PodešavanjeOpis
OštrinaPodesite detalje slike.
Kreiranje uverljivog prikazaPodešava čistoću i šum da bi slika bila realistična.
Ako izaberete Ručno, možete podesiti Rezolucija.
Smanjivanje šumaSmanjite nasumičan šum koji se ponavlja.
Digitalno smanjivanje šumaSmanjite šum komprimovanja video zapisa.
Fini prelazKreirajte glatke gradacije da biste smanjili lažne konture na ravnim površinama.

Savet

 • Za više informacija pogledajte srodne teme navedene ispod ili odeljak „Često postavljana pitanja“ na Sony stranici za podršku.
  Često postavljanja pitanja za rešavanje problema
[35] Izmena kvaliteta slike i zvuka u skladu sa vašim željama | Izmena kvaliteta slike i zvuka u skladu sa vašim željama | Izmena kvaliteta slike i zvuka u skladu sa vašim željama

Prilagođavanje kvaliteta zvuka

Možete da konfigurišete različita podešavanja u vezi sa zvukom TV-a kao što su kvalitet zvuka i režim zvuka.

Napomena

 • Stvarni izgled ekrana se može razlikovati ili neka podešavanja mogu biti nedostupna u zavisnosti od vašeg modela/zemlje/regiona, podešavanja TV-a i priključenog uređaja.

Pritisnite taster HOME, a zatim izaberite [Podešavanja] — [Slika i zvuk] — željena opcija.

Možete izmeniti sledeća podešavanja.

Zvuk
Prilagodite podešavanja za ulazni signal kao što je TV ili HDMI i druga zajednička podešavanja da biste uživali u različitim zvučnim efektima.
Možete konfigurisati podešavanja kao što su ona navedena ispod.
Režim zvuka
Izaberite režime kao što su [Bioskop], [Muzika] ili [Dolby Audio] na osnovu vašeg okruženja i želja.
Prilagođavanje zvuka
Fino podesite kvalitet zvuka za svaki od režima zvuka kod modela sa Režim zvuka.
Nivo jačine zvuka
Prilagodite nivo jačine zvuka trenutno aktivnog ulaznog signala.
Napredno autom. podešavanje jačine
Održava nivo jačine zvuka konstantnim za sve programe i ulazne signale.
Balans
Prilagodite balans zvučnika.
Položaj TV-a
Podesite emitovanje zvuka iz zvučnika TV-a u skladu sa položajem TV-a.
Automatska kalibracija akustike
Prilagodite izlazni audio signal u skladu sa okruženjem za gledanje. Za pojedinosti pogledajte Izvršavanje automatske akustičke kalibracije.
Poništi
Vratite sva podešavanja zvuka na podrazumevane fabričke vrednosti.
Audio-izlaz
Prilagodite za upotrebu slušalica i audio sistema.
Možete konfigurisati podešavanja kao što su ona navedena ispod.
Zvučnici
Izbor zvučnika TV-a ili spoljnih zvučnika.
Režim TV centralnog zvučnika
Koristite zvučnik TV-a kao centralni zvučnik kućnog bioskopa.
Određivanje prioriteta audio sistema
Ako je omogućena, ova opcija automatski prebacuje izlazni audio signal na audio sistem kompatibilan sa sistemom BRAVIA Sync kada je TV uključen.
Upravljanje kućnim bioskopom
Uključuje audio-sistem i omogućava da ga kontrolišete.
Sinhronizacija režima zvuka
Zvučno polje određenog audio sistema će se automatski promeniti kada se promeni režim zvuka TV-a.
A/V sinhronizacija
Prilagodite usklađenost audio i video signala pri korišćenju Bluetooth A2DP audio uređaja ili posebnog audio sistema koji je povezan HDMI kablom.
eARC režim
Ako je izabrano [Automatski], audio signal visokog kvaliteta se dobija kada se uređaj koji podržava eARC priključi na HDMI priključak označen sa ARC“ ilieARC/ARC“.
Digitalni audio izlaz
Konfigurisati način emitovanja izlaznog signala prilikom emitovanja digitalnog audio signala. Ovo podešavanje je dostupno samo kada je [Zvučnici] podešeno na [Audio sistem].
Jačina zvuka za digitalni audio izlaz
Primenljivo samo za PCM. Nivoi jačine zvuka između PCM-a i kompresovanog audio signala će se razlikovati.
Dolby Digital Plus izlaz
Izaberite izlazni signal za Dolby Digital Plus za audio sisteme koji podržavaju Dolby Digital Plus i ARC. Ako koristite ARC i optički audio izlaz, izaberite [Dolby Digital]. (Dolby Digital Plus će biti isključen ako je optički audio izlaz uključen.)
[36] Izmena kvaliteta slike i zvuka u skladu sa vašim željama | Izmena kvaliteta slike i zvuka u skladu sa vašim željama | Izmena kvaliteta slike i zvuka u skladu sa vašim željama

Napredna podešavanja „Zvuk

Ova strana predstavlja različita podešavanja za funkcije koje možete konfigurisati u [Zvuk].

Napomena

 • Stvarni izgled ekrana se može razlikovati ili neka podešavanja mogu biti nedostupna u zavisnosti od vašeg modela/zemlje/regiona, podešavanja TV-a i priključenog uređaja.

Podešavanja [Režim zvuka]

PodešavanjeOpis
StandardnoOptimizuje kvalitet zvuka za opšti sadržaj.
DijalogPrikladno za izgovoreni dijalog.
BioskopOptimizuje okružujući zvuk za filmove.
MuzikaOmogućava vam da uživate u dinamičnom i čistom zvuku, kao na koncertu.
SportSimulira veliki prostor stadiona ili nekog drugog sportskog prostora.
Dolby AudioIzlaz zvuka obrađuje se putem tehnologije zvuka Dolby.

[Prilagođavanje zvuka]

PodešavanjeOpis
OkružujućiVirtuelna reprodukcija realističnog surround zvuka.
Okružujući efekatPrilagodite efekat okružujućeg zvuka.
EkvilajzerPrilagodite zvuk na osnovu različitih frekvencija.
Isticanje glasaNaglašavanje glasa.
Poboljšavanje dijalogaNaglašavanje glasa kada je [Režim zvuka] podešeno na [Dolby Audio].

[Nivo jačine zvuka]

PodešavanjeOpis
Odstupanje zvukaPrilagodite nivo jačine zvuka trenutno aktivnog ulaznog signala u odnosu na druge ulazne signale.
Dinamički opseg Dolby zvukaKompenzuje razliku u nivou audio signala između kanala (samo za Dolby Digital audio).
Nivo zvuka za MPEGPrilagođava nivo MPEG audio zvučnog signala.
Dinamički opseg HE‑AAC zvukaKompenzuje razliku u nivou audio signala između kanala (samo za HE-AAC).
Nivo zvuka za HE‑AACPrilagođava nivo HE-AAC audio zvučnog signala.
[37] Izmena kvaliteta slike i zvuka u skladu sa vašim željama | Izmena kvaliteta slike i zvuka u skladu sa vašim željama | Izmena kvaliteta slike i zvuka u skladu sa vašim željama

Izvršavanje automatske akustičke kalibracije

Najbolji kvalitet zvuka audio signala za svoje okruženje za gledanje možete da dobijete upotrebom mikrofona daljinskog upravljača za merenje test zvuka TV-a. (Ovo podešavanje možda neće biti dostupno u zavisnosti od modela.)
Modeli koji podržavaju automatsku kalibraciju zvuka imaju sledeće podešavanje.
[Podešavanja] — [Slika i zvuk] — [Zvuk] — [Automatska kalibracija akustike]

Grafička predstava automatske kalibracije zvuka

Napomena

 • Efekti kalibracije će varirati u zavisnosti od okruženja za gledanje.
 • Prilikom merenja TV će emitovati glasan test zvuk.
 • Prilikom merenja nemojte blokirati otvor mikrofona na kraju daljinskog upravljača.
 • Prilikom merenja nemojte pomerati daljinski upravljač. To može dovesti do netačnog merenja.
 • Kalibraciju izvršite kada je u okruženju tišina. Buka može dovesti do netačnog merenja.
 • Automatska kalibracija zvuka se ne može izvršiti ako koristite muzičku liniju. Idite na sledeće podešavanje.
  [Podešavanja] — [Slika i zvuk] — [Audio-izlaz] — [Zvučnici] — [TV zvučnici]
 1. Pritisnite taster HOME, a zatim idite na sledeće podešavanje.
  [Podešavanja] — [Slika i zvuk] — [Zvuk] — [Automatska kalibracija akustike] — [Podešavanje kalibracije]
 2. Izvršite merenje prateći uputstva na ekranu.
  Zvuk će se automatski prilagoditi na osnovu rezultata merenja za vaše okruženje za gledanje.
  Grafička predstava izvršavanja automatske kalibracije zvuka. Daljinski upravljač držite u visini grudi i usmerite mikrofon na kraju daljinskog upravljača ka TV-u da biste izvršili merenje.

Savet

Automatska kalibracija zvuka možda neće biti uspešna u sledećim slučajevima.

 • Ako se daljinski upravljač pomeri tokom merenja
 • Ako se tokom merenja čuju zvuci (buka) koji nisu test zvuk
[38] Osnovni postupci | Osnovni postupci

Kako se pali LED lampica

Možete proveriti status TV-a tako što ćete videti kako se pale LED lampice.

Postoje dve vrste modela ove serije: model sa LED lampicom koja se pali u skladu sa [Odziv prilikom rada] i model koji ukazuje na status TV-a putem LED lampica (model sa LED lampicama).
Način na koji se one pale zavisi od opcije [Podešavanja] — [Подешавања уређаја] — [LED indikator].
Ovde su navedene detaljnije informacije o položaju LED lampica i načinu njihovog paljenja u zavisnosti od različitih podešavanja.

Ako u meniju postoji [Odziv prilikom rada]

Ilustracija na kojoj se vidi položaj LED lampica. One su poređane od A do B počevši sa leve strane.

 1. LED lampica funkcije upravljanja glasom (Sa leve strane, pri dnu TV-a. Samo TV-i sa ugrađenim mikrofonom.*)
 2. LED lampica Odziv prilikom rada (U sredini, pri dnu TV-a.)

LED lampica funkcije upravljanja glasom

Uključuje se ili treperi kada se otkrije da ste izgovorili „Ok Google“, a TV komunicira sa serverom na modelima sa ugrađenim mikrofonom i opcijom [Odziv prilikom rada] u meniju. Uključivanje i isključivanje ove LED lampice zavisi od statusa komunikacije sa serverom.

LED lampica Odziv prilikom rada

„Pali se“ ili „treperi“ belom bojom kada se TV uključuje, kada prima signal sa daljinskog upravljača ili kada se ažurira softver putem USB diska za skladištenje.
Kada je omogućeno [Откривање фразе „OK Google“], „uključuje se“ narandžastom bojom. (samo TV-i sa ugrađenim mikrofonom*)

* Ugrađeni mikrofon možda neće biti dostupan u zavisnosti od vašeg regiona/zemlje/jezika.

Savet

 • Ako je funkcija [Откривање фразе „OK Google“] omogućena, pa zatim onemogućena, LED lampica funkcije upravljanja glasom će svetleti narandžastom bojom kada je TV uključen. (Isključiće se kada je u režimu pripravnosti/pripravnosti na mreži.)

Ako u meniju postoji [LED osvetljenje]

Ilustracija na kojoj se vidi položaj LED lampica TV-a. One su poređane od A do B počevši sa leve strane.

 1. LED lampica (U sredini pri dnu TV-a.)
 2. LED lampica ugrađenog mikrofona (Sa desne strane, pri dnu TV-a. Samo TV-i sa ugrađenim mikrofonom.*)

* Ugrađeni mikrofon možda neće biti dostupan u zavisnosti od vašeg regiona/zemlje/jezika.

LED lampice


Bela je „upaljena“ ili „trepti“
 • Kada je ekran isključen
 • Kada se TV uključuje
 • Kada prima signal sa daljinskog upravljača
 • Prilikom ažuriranja softvera pomoću USB memorijskog uređaja
itd.

Svetloplava „trepti“
 • Kada se mobilni uređaj (pametni telefon, tablet računar, itd.) povezuje sa TV-om na kućnoj mreži
itd.

Narandžasta je „upaljena“
 • Kada je podešen tajmer za uključivanje
 • Kada je podešen tajmer za gašenje
 • Kada je podešen tajmer za snimanje (dostupnost ove funkcije zavisi od vašeg modela/zemlje/regiona)
itd.

Ružičasta je „upaljena“
 • Kada TV vrši snimanje (dostupnost ove funkcije zavisi od vašeg modela/zemlje/regiona)

Žuta je „upaljena“*
 • Kada se otkrije da ste izgovorili „Ok Google“, a TV komunicira sa serverom.

* Samo TV-i sa ugrađenim mikrofonom

LED lampica ugrađenog mikrofona (samo modeli sa ugrađenim mikrofonom)

Ugrađeni mikrofon možda neće biti dostupan u zavisnosti od vašeg regiona/zemlje/jezika.

Narandžasta je „upaljena“
 • Kada je ugrađeni mikrofon omogućen
[39] Početne operacije

Funkcije pristupačnosti

Ovaj TV poseduje funkcije pristupačnosti u [Приступачност] kao što su funkcija pretvaranja teksta koji se prikazuje na ekranu u govor, zumiranje radi lakšeg čitanja teksta i prikaz titlova.

Napomena

 • Neke od ovih funkcija nisu primenljive u zavisnosti od vašeg modela/regiona/zemlje.

Pritisnite dugme HOME, a zatim izaberite [Podešavanja] — [Подешавања уређаја] — [Приступачност] za konfigurisanje funkcija za pomoć korisniku.

[Приступачност] poseduje prečicu pa ga možete uključiti ili isključiti tako što ćete pritisnuti i zadržati taster (gašenje zvuka) na daljinskom upravljaču na 3 sekunde.

Savet

 • Da biste promenili funkciju prečice, izaberite [Prečica za pristupačnost] u [Приступачност], omogućite [Omogući prečicu za pristupačnost] i promenite funkciju u [Usluga prečice].
 • Za upotrebu funkcije pretvaranja teksta u govor u Vodiču za pomoć, pregledajte Vodič za pomoć na veb stranici za podršku kompanije Sony pomoću računara ili pametnog telefona.

  http://www.sony.eu/support/
  QR kôd za veb stranicu za podršku kompanije Sony
  http://www.sony.eu/support/

[40] Početne operacije

Specifikacije

Informacije o specifikacijama možete pronaći na veb stranici za podršku kompanije Sony:
Posetite stranicu proizvoda vašeg TV-a i pogledajte Specifikacije. Za više informacija o stranici za podršku pogledajte stranicu Stranica za podršku.

Slika veb stranice za podršku za specifikacije.

Napomena

 • Stranica Specifikacije možda neće biti dostupna u zavisnosti od vašeg modela. U tim slučajevima pogledajte Referentni vodič.
[41] Početne operacije

Stranica za podršku

Za najnovije informacije i Vodič za pomoć na mreži posetite veb stranicu za podršku kompanije Sony:

http://www.sony.eu/support/
QR kôd za veb stranicu za podršku kompanije Sony
http://www.sony.eu/support/

[42] Početne operacije

Informacije o žigovima

Vewd logotip

 • Vewd® Core. Copyright 1995-2020 Vewd Software AS. All rights reserved.

Bluetooth logotip

 • Bluetooth® oznaka reči i logotipi su registrovani zaštitni znaci kompanije Bluetooth SIG, Inc. i svaka upotreba takvih oznaka od strane kompanije Sony Corporation je po licenci. Ostali zaštitni znaci i trgovački nazivi pripadaju njihovim vlasnicima.

 • Wi-Fi®, Wi-Fi Alliance®, Wi-Fi Direct® su registrovani zaštitni znaci kompanije Wi-Fi Alliance.
 • Logotip Wi-Fi CERTIFIED™ je sertifikaciona oznaka kompanije Wi-Fi Alliance.

 • „BRAVIA“, BRAVIA i BRAVIA Sync su zaštitni znaci ili registrovani znaci kompanije Sony Corporation.

 • Svi ostali zaštitni znaci pripadaju njihovim vlasnicima.
[43]

Gledanje TV-a

 • Gledanje TV programa
 • Korisne funkcije prilikom gledanja TV-a
[44] Gledanje TV-a

Gledanje TV programa

 • Upotreba programskog vodiča
 • Konfigurisanje podešavanja kanala
 • Upotreba interaktivnih emitovanih usluga
 • Razumevanje ikona na baneru sa informacijama
[45] Gledanje TV programa | Gledanje TV programa

Upotreba programskog vodiča

Možete brzo da pronađete svoje željene programe.

 1. Pritisnite taster GUIDE da biste prikazali vodič za digitalne programe.
 2. Izaberite program koji ćete gledati.
  Prikazuju se detalji programa.
 3. Izaberite [Prikaži] da biste gledali program.

Savet

 • (samo modeli kompatibilni sa kontrolom putem kablovskog/satelitskog uređaja) Ako izvršite podešavanje [Podešavanje kontrole kablovskog/satelitskog uređaja] u [Podešav. kablovskog/satelitskog uređaja] pod [Spoljni ulazi], možete prikazati programski vodič kablovskog/satelitskog uređaja.
 • Ako imate aplikaciju YouView, možete da pritisnete taster GUIDE na daljinskom upravljaču tokom gledanja aplikacije YouView da biste prikazali YouView Guide. (samo modeli za UK)
[46] Gledanje TV programa | Gledanje TV programa

Konfigurisanje podešavanja kanala

 • Prijem digitalnog signala
 • Prijem satelitskog signala
 • Sortiranje ili izmena kanala
[47] Konfigurisanje podešavanja kanala | Konfigurisanje podešavanja kanala | Konfigurisanje podešavanja kanala

Prijem digitalnog signala

 1. Pritisnite taster HOME, a zatim izaberite [Podešavanja] — [Gledanje TV-a] — [Kanali] — [Podešavanje kanala] — [Automatsko podešavanje].
 2. Pratite uputstva na ekranu da biste pronašli sve dostupne digitalne kanale i sačuvali ih na TV-u.

Da promenite opseg za pretragu

Pritisnite taster HOME, a zatim izaberite [Podešavanja] — [Gledanje TV-a] — [Kanali] — [Podešavanje kanala] — [Napredna podešavanja] — [Opseg podešavanja] — [Normalno] ili [Prošireno].

[Normalno]
Vrši pretragu kanala dostupnih u vašem regionu/zemlji.
[Prošireno]
Vrši pretragu dostupnih kanala bez obzira na vaš region/zemlju.

Savet

 • Možete ponovo podesiti TV tako što ćete izabrati [Automatsko podešavanje] i pratiti uputstva na ekranu, nakon preseljenja, promene pružaoca usluge ili radi pronalaženja novih kanala.
[48] Konfigurisanje podešavanja kanala | Konfigurisanje podešavanja kanala | Konfigurisanje podešavanja kanala

Prijem satelitskog signala

Ako imate ugrađenu satelitsku antenu, možete gledati satelitske programe tako što ćete izvršiti neophodna podešavanja na tjuneru.

 1. Pritisnite taster HOME, a zatim izaberite [Podešavanja] — [Gledanje TV-a] — [Kanali] — [Podešavanje kanala] — [Automatsko podešavanje] — [Podesi] za satelitske programe na koje ste pretplaćeni.
 2. Pratite uputstva na ekranu.
[49] Konfigurisanje podešavanja kanala | Konfigurisanje podešavanja kanala | Konfigurisanje podešavanja kanala

Sortiranje ili izmena kanala

Možete sortirati redosled prikaza kanala prema sopstvenoj želji.

 1. Pritisnite taster HOME, a zatim izaberite [Podešavanja] — [Gledanje TV-a] — [Kanali] — [Uređivanje liste kanala].
  Ako je prikazano više stavki, izaberite onu koju želite da izmenite.
 2. Izaberite kanal koji želite da premestite.
  Možete izabrati da [Ubaci] ili [Zamena mesta] izabrani kanal. Da biste promenili, izaberite [Metod sortiranja].
  Možete pritisnuti žuti taster za izbor više kanala.
 3. Izaberite novu poziciju gde želite da premestite izabrani kanal.
 4. Izaberite [Završeno] da biste primenili promene.

Napomena

 • Dostupne opcije se mogu razlikovati u zavisnosti od vašeg regiona/zemlje.
[50] Gledanje TV programa | Gledanje TV programa

Upotreba interaktivnih emitovanih usluga

Da biste prikazali informacije sa tekstom

Možete da gledate tekstualne i grafičke informacije zasnovane na tekstu, uključujući nacionalne vesti, informacije o vremenskoj prognozi i preglede TV programa. Možete pregledati informacije koje vas interesuju, a zatim, unosom broja, izabrati informacije koje želite da se prikažu.

 1. Pritisnite taster (tekst) da biste prikazali tekstualne informacije.

O usluzi digitalnih tekstualnih informacija

Usluga digitalnog teksta nudi bogat sadržaj sa finom grafikom i slikama. Dostupne su razne funkcije kao što su veze ka stranicama i jednostavna navigacija. Ovu uslugu podržavaju brojne televizijske kuće. (Dostupnost ove funkcije zavisi od vašeg modela/regiona/zemlje.)

O usluzi digitalnih interaktivnih aplikacija

Usluga interaktivnih aplikacija nudi digitalni tekst i grafiku visokog kvaliteta, zajedno sa naprednim opcijama. Ovu uslugu podržavaju televizijske kuće. (Dostupnost ove funkcije zavisi od vašeg modela/regiona/zemlje.)

Napomena

 • Interaktivna usluga je dostupna isključivo ako je pruža televizijska kuća.
 • Dostupne funkcije i sadržaj ekrana se razlikuju u zavisnosti od televizijske kuće.
 • Ako se izaberu titlovi, a vi pokrenete aplikaciju digitalnog teksta preko tastera (tekst), u nekim okolnostima titlovi mogu da prestanu da se prikazuju. Kada izađete iz aplikacije digitalnog teksta, prikaz titlova će se automatski nastaviti.
[51] Gledanje TV programa | Gledanje TV programa

Razumevanje ikona na baneru sa informacijama

Kada menjate kanal, nakratko se pojavljuje baner sa informacijama. Sledeće ikone mogu da se pojave na baneru.

Lista ikona i njihov opis :
Usluga prenosa podataka (Aplikacija emitovanja)
:
Radio usluga
:
Šifrovana/Pretplatnička usluga
:
Višejezični audio dostupan
:
Titlovi dostupni
:
Titlovi i/ili audio dostupni za osobe oslabljenog sluha
:
Preporučen minimalni uzrast za trenutni program (od 3 do 18 godina)
:
Roditeljska blokada
:
Audio dostupan za osobe oslabljenog vida
:
Govorni audio titl dostupan
:
Višekanalni audio dostupan
[52] Gledanje TV-a

Korisne funkcije prilikom gledanja TV-a

Tajmeri
TV uključite i isključite uz pomoć tajmera.
Za pojedinosti pogledajte Tajmeri.
Roditeljska blokada
Koristite [Roditeljske kontrole] da biste podesili roditeljska ograničenja.
Za pojedinosti pogledajte Подешавања уређаја.
(podešavanje titlova)
Izmenite prikaz titlova pritiskom na taster (podešavanje titlova) kada gledate sadržaj na kome su dostupni titlovi.
Prilagođavanje kvaliteta slike/zvuka
Prilagodite kvalitet slike i zvuka u skladu sa svojim željama.
Za pojedinosti pogledajte Slika i zvuk.
Slika u slici
Rukujte Glavnim menijem dok je sadržaj koji gledate prikazan u uglu ekrana.
Za pojedinosti pogledajte Prikazivanje slike na malom ekranu.
[53]

Snimanje TV programa

 • Snimanje na USB čvrsti disk
 • Gledanje/brisanje snimljenog sadržaja
 • Razumevanje simbola prikazanih na listi naslova snimljenih sadržaja
[54] Snimanje TV programa

Snimanje na USB čvrsti disk

 • Registracija USB čvrstog diska
 • Snimanje jednim dodirom
 • Snimanje pomoću tajmera
 • Informacije o upotrebi USB čvrstog diska za snimanje
[55] Snimanje na USB čvrsti disk | Snimanje na USB čvrsti disk

Registracija USB čvrstog diska

Povežite i registrujte USB čvrsti disk sa TV-om da biste snimili digitalna emitovanja.

Priključite USB čvrsti disk na USB priključak TV-a označen sa „HDD REC“ (ako postoji plavi USB priključak, taj priključak podržava snimanje na čvrsti disk).

Ilustracija načina povezivanja
 1. USB čvrsti disk
 2. USB kabl (nije isporučen)
 1. Priključite USB čvrsti disk na USB priključak (plavi) na vašem TV-u označen kao „HDD REC“.
 2. Uključite USB čvrsti disk.
 3. Sačekajte dok se ne prikaže ekran [USB диск је прикључен].
 4. Izaberite [Registruj za snimanje].
 5. Pratite uputstva na ekranu za registraciju USB čvrstog diska.

Napomena

 • Ako se tokom registracije pri koraku 4 prikaže poruka „Nije moguće detektovati USB HDD za snimanje“, pratite uputstva iz poruke i proverite da li je USB čvrsti disk za snimanje priključen na USB priključak (plavi).
  Ako USB čvrsti disk za snimanje nije prepoznat čak i nakon što ste proverili vezu, USB čvrsti disk morate registrovati ponovo jer je već registrovan kao uređaj čija namena nije snimanje ([Меморија уређаја]). Pogledajte „USB čvrsti disk se ne može registrovati.“ da biste USB čvrsti disk ponovo registrovali za snimanje.

Savet

 • Takođe možete registrovati USB čvrsti disk na TV-u izborom [Podešavanja] — [Gledanje TV-a] — [Podešavanje uređaja za snimanje] — [Registracija HDD-a].

Da obrišete registraciju USB čvrstog diska

 1. Pritisnite taster HOME, a zatim izaberite [Podešavanja] — [Gledanje TV-a] — [Podešavanje uređaja za snimanje] — [Deregistracija HDD-a] — uređaj za koji želite da obrišete registraciju.
[56] Snimanje na USB čvrsti disk | Snimanje na USB čvrsti disk

Snimanje jednim dodirom

 1. Tokom gledanja programa koji želite da snimite, pritisnite taster REC.
 2. Na prikazanom ekranu podesite vreme završetka snimanja.

Za ručno prekidanje snimanja

 1. Pritisnite taster TV i izaberite [Upravljanje TV-om] ili [Daljinski upravljač].
 2. Na prikazanom ekranu izaberite [Zaustavi SNIMANJE].
[57] Snimanje na USB čvrsti disk | Snimanje na USB čvrsti disk

Snimanje pomoću tajmera

 1. Pritisnite taster GUIDE.
 2. Izaberite željeni program u programskom vodiču, a zatim izaberite [Tajmer za SNIMANJE].
 3. Izaberite [Post. tajmer kao događaj] ili [Postavi tajmer].

Za ručno podešavanje tajmera navođenjem datuma, vremena i kanala

 1. Pritisnite taster REC LIST ili TITLE LIST.
 2. Izaberite [Lista tajmera/Podešavanja tajmera] — [Postavi tajmer] — [Postavi tajmer ručno].
 3. Podesite tajmer.
 4. Izaberite [Postavi tajmer].

Za proveru, izmenu ili brisanje podešavanja tajmera

Provera, izmena ili brisanje podešavanja tajmera se obavlja u [Lista tajmera snimanja].

 1. Pritisnite taster REC LIST ili TITLE LIST.
 2. Izaberite [Lista tajmera/Podešavanja tajmera] — [Lista tajmera snimanja], a zatim promenite podešavanja.

Savet

 • Mogu se napraviti najviše 32 različita podešavanja tajmera.
 • Ako snimanje ne uspe, razlog će biti naveden u [Lista grešaka prilikom snimanja]. Pritisnite dugme REC LIST ili TITLE LIST, a zatim izaberite [Lista grešaka prilikom snimanja] u [Lista tajmera/Podešavanja tajmera].
 • U programskom vodiču, možete pomeriti fokus na željeni program i pritisnuti taster REC da biste podesili tajmer za snimanje programa.

Napomena

 • Tajmer za snimanje neće raditi kada je kabl za napajanje naizmeničnom strujom (napajanje sa električne mreže) isključen.
[58] Snimanje na USB čvrsti disk | Snimanje na USB čvrsti disk

Informacije o upotrebi USB čvrstog diska za snimanje

 • USB čvrsti disk može se koristiti isključivo za snimanje. Koristite drugi USB čvrsti disk za pregled slika i video materijala.
 • Podržani su samo USB čvrsti diskovi veći od 32 GB.
 • Povezivanje USB čvrstog diska preko USB razdelnika nije podržano. Priključite uređaj direktno na TV.
 • Bilo kakvi podaci uskladišteni na USB čvrstom disku biće izbrisani prilikom formatiranja tokom procesa registracije. USB čvrsti disk se nakon registracije na TV-u ne može koristiti sa računarom. Da biste omogućili upotrebu USB čvrstog diska na računaru, izvršite formatiranje tog diska na računaru. (imajte u vidu da će svi podaci na USB čvrstom disku biti izbrisani)
 • Može se registrovati najviše 8 USB čvrstih diskova.
 • Samo će TV na kome je registrovan USB čvrsti disk biti u mogućnosti da reprodukuje podatke snimljene na njemu.
 • Snimanje je podržano samo za digitalnu TV i radio. Snimanje emisija podataka nije podržano.
 • Skremblovani/kriptovani programi se ne mogu snimati.
 • Snimanje se ne može obaviti u sledećim slučajevima:
  • TV ne može da prepozna registrovani USB čvrsti disk.
  • Više od 1.000 programa je snimljeno na USB čvrstom disku.
  • USB čvrsti disk je pun.
 • Automatski izbor programa može biti nemoguć ukoliko se taj program trenutno snima.
 • Snimanje programa nije moguće osim ako je snimanje odobreno.
 • Ukoliko koristite modul za uslovni pristup (Conditional Access Module) (CAM), izbegavajte upotrebu roditeljske kontrole pristupa koja možda neće raditi tokom snimanja. Umesto toga, koristite blokiranje programa ili opciju roditeljske kontrole pristupa na TV-u, ako to podržava emiter.
 • U Norveškoj, neki programi se ne mogu snimati usled zakonskih ograničenja.
 • Ako TV pretrpi udarac u toku snimanja na USB čvrsti disk, može doći do pojave šuma na snimljenom sadržaju.
 • Ni u kom slučaju kompanija Sony neće biti odgovorna za neuspeh snimanja ili bilo kakvo oštećenje ili gubitak snimljenog sadržaja koji je prouzrokovan ili povezan sa nepravilnim radom TV-a, smetnjama signala ili zbog bilo kog drugog razloga.
[59] Snimanje TV programa

Gledanje/brisanje snimljenog sadržaja

Za gledanje snimljenog sadržaja

 1. Pritisnite taster REC LIST ili TITLE LIST, a zatim izaberite sadržaj koji će se gledati.

Za brisanje snimljenog sadržaja

 1. Pritisnite taster REC LIST ili TITLE LIST.
 2. Izaberite (ikona Izbriši) sa desne strane programa koji želite da izbrišete.
  Da biste izbrisali više programa, izaberite (ikona Izbriši višestruke) sa desne strane liste svih programa koje želite da izbrišete, a zatim izaberite (ikona Izbriši).

Za informacije o značenju simbola na listi naslova snimljenih sadržaja pogledajte Razumevanje simbola prikazanih na listi naslova snimljenih sadržaja.

[60] Snimanje TV programa

Razumevanje simbola prikazanih na listi naslova snimljenih sadržaja

Lista ikona i njihov opis :
Nepregledani snimak
:
Zaštićeni snimak
:
Trenutno se snima
[61]

Upotreba TV-a sa drugim uređajima

 • USB uređaji
 • Blu-ray i DVD plejeri
 • Kablovski/satelitski uređaj
 • Prikazivanje ekrana iPhone/pametnog telefona ili iPad/tablet računara na TV-u
 • Računari, fotoaparati i kamkorderi
 • Audio sistem (kao što je AV prijemnik ili muzička linija)
 • Bluetooth uređaji
 • Uređaji kompatibilni sa BRAVIA Sync
 • Pregled slika sa kompatibilnih uređaja u 4K/8K rezoluciji
 • BRAVIA vodič za povezivanje
[62] Upotreba TV-a sa drugim uređajima

USB uređaji

 • Reprodukovanje sadržaja uskladištenih na USB uređaju
 • Informacije o USB uređajima koji se koriste za skladištenje fotografija i muzike
 • Podržane datoteke i formati
[63] USB uređaji | USB uređaji

Reprodukovanje sadržaja uskladištenih na USB uređaju

Da biste snimili program na USB disk za skladištenje ili gledali snimljene programe, pogledajte odeljak Snimanje TV programa.

Povezivanje USB diska

Povežite USB disk za skladištenje sa USB priključkom da biste uživali u foto, muzičkim i video datotekama uskladištenim na disku.

Ilustracija načina povezivanja
 1. USB disk za skladištenje

Uživajte u fotografijama/muzici/filmovima uskladištenim na vašem USB uređaju

Možete da uživate u fotografijama/muzici/filmovima uskladištenim na USB disku na TV ekranu.

 1. Ako USB disk povezan sa TV-om ima prekidač za napajanje, uključite ga.
 2. Pritisnite taster HOME i izaberite (ikona Aplikacije) iz Glavnog menija, a zatim izaberite [Plejer Medija].
  Ako isporučeni daljinski upravljač ima taster APPS, možete pritisnuti taster APPS.
 3. Izaberite naziv USB uređaja.
 4. Izaberite fasciklu i izaberite datoteku za reprodukciju.

Da biste proverili podržane formate datoteka

 • Podržane datoteke i formati

Napomena

 • Nekim fotografijama ili fasciklama će biti potrebno određeno vreme da se prikažu, u zavisnosti od dimenzija fotografije, veličine datoteke i broja datoteka u fascikli.
 • Prikazivanje USB uređaja može potrajati jer TV pristupa USB uređaju svaki put kada se USB uređaj priključi.
 • Svi USB portovi na TV-u podržavaju USB velike brzine. Plavi USB priključak podržava SuperSpeed (USB 3.1 Gen 1 ili USB 3.0). USB habovi nisu podržani.
 • Prilikom pristupanja USB disku, ne isključujte TV ili USB disk, ne isključujte USB kabl, i ne vadite, niti ubacujte medijume za snimanje. U suprotnom, podaci uskladišteni na USB disku mogu da se oštete.
 • U zavisnosti od datoteke, reprodukovanje možda neće biti moguće čak i kada koristite podržane formate.

Savet

 • Za više informacija pogledajte odeljak „Često postavljana pitanja“ na Sony stranici za podršku.
  Često postavljanja pitanja za rešavanje problema
[64] USB uređaji | USB uređaji

Informacije o USB uređajima koji se koriste za skladištenje fotografija i muzike

 • USB portovi na TV-u podržavaju sisteme datoteka: FAT16, FAT32, exFAT i NTFS.
 • Prilikom povezivanja Sony digitalnog fotoaparata sa TV-om pomoću USB kabla, podešavanja USB veze na vašem fotoaparatu treba da budu podešena na režim „Auto“ ili „Masovno skladištenje podataka“.
 • Ako vaš digitalni fotoaparat ne radi na vašem TV-u, pokušajte sledeće:
  • Podesite postavke USB veze na vašem fotoaparatu na „Masovno skladištenje podataka“.
  • Kopirajte datoteke iz fotoaparata na USB disk sa fleš memorijom, a zatim povežite disk sa TV-om.
 • Neke fotografije i filmovi mogu da budu uveličani, što ima za posledicu slab kvalitet slike. U zavisnosti od veličine i razmere, slike možda neće biti prikazane preko celog ekrana.
 • Može potrajati da bi se prikazala fotografija, u zavisnosti od datoteke ili podešavanja.
 • Ni u kom slučaju Sony neće biti odgovoran za neuspeh snimanja ili bilo kakvo oštećenje ili gubitak snimljenog sadržaja koji je prouzrokovan ili povezan sa nepravilnim radom TV-a, smetnjama signala ili zbog bilo kog drugog razloga.
[65] USB uređaji | USB uređaji

Podržane datoteke i formati

 • Fotografije
 • Muzika
 • Video materijal
 • Brzine semplovanja audio signala (za video materijal)
 • Spoljni titlovi
[66] Podržane datoteke i formati | Podržane datoteke i formati | Podržane datoteke i formati

Fotografije

Slučaj upotrebe: USB / kućna mreža

Format datotekeEkstenzija
JPEG*.jpg / *.jpe / *.jpeg
ARW *1*.arw
 • *1 ARW treba da se koristi isključivo za reprodukciju datoteka.

Drugi podržani formati datoteka

 • Muzika
 • Video materijal
 • Brzine semplovanja audio signala (za video materijal)
 • Spoljni titlovi
[67] Podržane datoteke i formati | Podržane datoteke i formati | Podržane datoteke i formati

Muzika

Slučaj upotrebe: USB / kućna mreža

mp4

Ekstenzija: *.mp4 / *.m4a

OpisBrzina semplovanja
AAC-LC16k / 22.05k / 24k / 32k / 44.1k / 48k
HE-AAC v1 / v224k / 32k / 44.1k / 48k

3gpp

Ekstenzija: *.3gp / *.3g2

OpisBrzina semplovanja
AAC-LC16k / 22.05k / 24k / 32k / 44.1k / 48k
HE-AAC v1 / v224k / 32k / 44.1k / 48k

Asf

Ekstenzija: *.wma

OpisBrzina semplovanja
WMA9 Standard8k / 11.025k / 16k / 22.05k / 32k / 44.1k / 48k

ogg

Ekstenzija: *.ogg

OpisBrzina semplovanja
Vorbis8k / 11.025k / 16k / 22.05k / 32k / 44.1k / 48k

Drugo

OpisBrzina semplovanja
LPCM *132k / 44.1k / 48k

Ekstenzija: *.mp3

OpisBrzina semplovanja
MP1L1 / MP1L2 / MP1L3 / MP2L1 / MP2L232k / 44.1k / 48k
MP2L316k / 22.05k / 24k
MP2.5L38k / 11.025k / 12k

Ekstenzija: *.wav

OpisBrzina semplovanja
WAV *232k / 44.1k / 48k / 88.2k / 96k / 176.4k / 192k

Ekstenzija: *.flac

OpisBrzina semplovanja
FLAC16k / 22.05k / 32k / 44.1k / 48k / 88.2k / 96k / 176.4k / 192k

Ekstenzija: *.aac

OpisBrzina semplovanja
AAC-LC16k / 22.05k / 24k / 32k / 44.1k / 48k
HE-AAC v1 / v224k / 32k / 44.1k / 48k
 • *1 Slučaj upotrebe za LPCM je samo za kućnu mrežu.
 • *2 Slučaj upotrebe za WAV je samo za dva kanala.

Drugi podržani formati datoteka

 • Fotografije
 • Video materijal
 • Brzine semplovanja audio signala (za video materijal)
 • Spoljni titlovi
[68] Podržane datoteke i formati | Podržane datoteke i formati | Podržane datoteke i formati

Video materijal

Slučaj upotrebe: USB / kućna mreža

MPEG1 (*.mpg / *.mpe / *.mpeg)

Tip titlova: spoljni

Video kodek (profil@nivo)Audio kodekMaks. / min. rezolucijaMaks. brzina slike
MPEG1MPEG1L21920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps

MPEG2PS (*.mpg / *.mpe / *.mpeg)

Tip titlova: spoljni

Video kodek (profil@nivo)Audio kodekMaks. / min. rezolucijaMaks. brzina slike
MPEG2 MP@HL, MP@H14L, MP@MLMPEG1L1 / MPEG1L2 / LPCM / AC31920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps

MPEG2TS

Ekstenzija: *.m2t

Tip titlova: spoljni

Video kodek (profil@nivo)Audio kodekMaks. / min. rezolucijaMaks. brzina slike
MPEG2 MP@HL, MP@H14L, MP@MLMPEG1L1 / MPEG1L2 / AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC31920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps

Ekstenzija: *.m2ts / *.mts

Tip titlova: spoljni

Video kodek (profil@nivo)Audio kodekMaks. / min. rezolucijaMaks. brzina slike
AVC / H.264 BP@L3, MP@L4.2, HP@L4.2MPEG1L1 / MPEG1L2 / AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC31920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@60fps

MP4 (*.mp4)

Tip titlova: spoljni

Video kodek (profil@nivo)Audio kodekMaks. / min. rezolucijaMaks. brzina slike
AVC / H.264 BP@L3, MP@L4.2, HP@L4.2AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 / AC4 / MPEG1L1 / MPEG1L21920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@120fps
MPEG4 SP@L6, ASP@L5, ACEP@L4AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 / MPEG1L1 / MPEG1L21920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps
AVC / H.264 BP@L5.2, MP@L5.2, HP@L5.2 *1AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 / AC4 / LPCM3840x2160 / QCIF (176x144)3840x2160@60p / 1920x1080@120fps
HEVC / H.265 MP@L5.1, Main10@L5.1AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / AC4 / E-AC33840x2160 / QCIF (176x144)3840x2160@60p / 1920x1080@120fps
 • *1 Ova linija uključuje slučaj upotrebe XAVC S formata. Maksimalna podržana brzina za XAVC S je 100 Mbps.

avi (*.avi)

Tip titlova: spoljni

Video kodek (profil@nivo)Audio kodekMaks. / min. rezolucijaMaks. brzina slike
XvidMPEG1L1 / MPEG1L2 / MPEG1L3 / AC3 / E-AC31920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps
Motion JPEGμ-LAW / PCM (U8) / PCM (S16LE)1280x720 / QCIF (176x144)1280x720@30fps

Asf (*.asf / *.wmv)

Tip titlova: spoljni

Video kodek (profil@nivo)Audio kodekMaks. / min. rezolucijaMaks. brzina slike
VC1 AP@L3, MP@HL, SP@MLWMA9 Standard1920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps

MKV (*.mkv)

Tip titlova: interni / spoljni

Video kodek (profil@nivo)Audio kodekMaks. / min. rezolucijaMaks. brzina slike
XvidDTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / Vorbis1920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps
AVC / H.264 BP@L3, MP@L4.2, HP@L4.2DTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / Vorbis1920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@60fps
MPEG4 SP@L6, ASP@L5, ACEP@L4DTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / Vorbis1920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps
VP8DTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / Vorbis1920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps
VP9 Profile 0, Profile 2DTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / Vorbis3840x2160 / QCIF (176x144)3840x2160@60fps
AVC / H.264 BP@L5.2, MP@L5.2, HP@L5.2DTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v23840x2160 / QCIF (176x144)3840x2160@60p / 1920x1080@120fps
HEVC / H.265 MP@L5.1, Main10@L5.1DTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v23840x2160 / QCIF (176x144)3840x2160@60p / 1920x1080@120fps

3gpp (*.3gp / *.3g2)

Tip titlova: spoljni

Video kodek (profil@nivo)Audio kodekMaks. / min. rezolucijaMaks. brzina slike
MPEG4 SP@L6, ASP@L5, ACEP@L4AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 / MPEG1L1 / MPEG1L21920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps
AVC / H.264 BP@L3, MP@L4.2, HP@L4.2AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 / MPEG1L1 / MPEG1L21920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@60fps

MOV (*.mov)

Tip titlova: spoljni

Video kodek (profil@nivo)Audio kodekMaks. / min. rezolucijaMaks. brzina slike
AVC / H.264 BP@L3, MP@L4.2, HP@L4.2AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / μ-LAW / PCM (U8) / PCM (S16BE) / PCM (S16LE)1920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@60fps
MPEG4 SP@L6, ASP@L5, ACEP@L4AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / μ-LAW / PCM (U8) / PCM (S16BE) / PCM (S16LE)1920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps
Motion JPEGAAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / μ-LAW / PCM (U8) / PCM (S16BE) / PCM (S16LE)1280x720 / QCIF (176x144)1280x720@30fps

WebM (*.webm)

Tip titlova: spoljni

Video kodek (profil@nivo)Audio kodekMaks. / min. rezolucijaMaks. brzina slike
VP8Vorbis1920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps
VP9 Profile 0, Profile 2Vorbis3840x2160 / QCIF (176x144)3840x2160@60fps

Drugi podržani formati datoteka

 • Fotografije
 • Muzika
 • Brzine semplovanja audio signala (za video materijal)
 • Spoljni titlovi
[69] Podržane datoteke i formati | Podržane datoteke i formati | Podržane datoteke i formati

Brzine semplovanja audio signala (za video materijal)

Audio kodekBrzina semplovanja
LPCM44.1k / 48k
MPEG1L1 / MPEG1L232k / 44.1k / 48k
MPEG1L332k / 44.1k / 48k
AAC-LC16k / 22.05k / 24k / 32k / 44.1k / 48k
HE-AAC v1 / v224k / 32k / 44.1k / 48k
AC332k / 44.1k / 48k
AC444.1k / 48k
E-AC332k / 44.1k / 48k
Vorbis8k / 11.025k / 16k / 22.05k / 32k / 44.1k / 48k
WMA98k / 11.025k / 16k / 22.05k / 32k / 44.1k / 48k
DTS core32k / 44.1k / 48k
μ-LAW8k
PCM (U8)8k
PCM (S16LE)11.025k / 16k / 44.1k
PCM (S16BE)11.025k / 16k / 44.1k

Drugi podržani formati datoteka

 • Fotografije
 • Muzika
 • Video materijal
 • Spoljni titlovi
[70] Podržane datoteke i formati | Podržane datoteke i formati | Podržane datoteke i formati

Spoljni titlovi

Slučaj upotrebe: USB

Format datotekeEkstenzija
SubStation Alpha*.ass / *.ssa
SubRip*.srt
MicroDVD*.sub / *.txt
SubViewer*.sub
SAMI*.smi / *.sami
DVD Subtitle System*.txt

Drugi podržani formati datoteka

 • Fotografije
 • Muzika
 • Video materijal
 • Brzine semplovanja audio signala (za video materijal)
[71] Upotreba TV-a sa drugim uređajima

Blu-ray i DVD plejeri

 • Priključivanje Blu-ray ili DVD plejera
 • Gledanje Blu-ray i DVD diskova
[72] Blu-ray i DVD plejeri | Blu-ray i DVD plejeri

Priključivanje Blu-ray ili DVD plejera

Povežite Blu-ray/DVD plejer sa TV-om.

Upotrebite jedan od dolenavedenih načina povezivanja u zavisnosti od priključaka dostupnih na vašem TV-u.

Napomena

 • Dostupni priključci zavise od vašeg modela/regiona/zemlje.

Savet

 • Takođe možete priključiti kablovski/satelitski uređaj na isti način kao i Blu-ray/DVD plejer.

HDMI veza

Za optimalni kvalitet slike preporučujemo da plejer i TV povežete pomoću HDMI kabla. Ako vaš Blu-ray/DVD plejer ima HDMI priključak, povežite ga pomoću HDMI kabla.

Ilustracija načina povezivanja
 1. Blu-ray/DVD plejer (isti način povezivanja kao kablovski/satelitski uređaj)
 2. HDMI kabl (nije isporučen)*

* Obavezno koristite odobren HIGH SPEED HDMI kabl koji nosi logotip HDMI.

Komponentna video veza

Ako vaš Blu-ray/DVD plejer ima komponentne video priključke, povežite ih sa TV-om pomoću komponentnog video kabla i audio kabla.

Ilustracija načina povezivanja
 1. Blu-ray/DVD plejer (isti način povezivanja kao kablovski/satelitski uređaj)
 2. Komponentni video kabl (nije isporučen)
 3. Audio kabl (nije isporučen)

Kompozitna veza

Ako vaš Blu-ray/DVD plejer ima kompozitne priključke, povežite ih pomoću kompozitnog video/audio kabla.

Ilustracija načina povezivanja
 1. Blu-ray/DVD plejer (isti način povezivanja kao kablovski/satelitski uređaj)
 2. Kompozitni video/audio kabl (nije isporučen)

Kada koristite analogni produžni kabl

Ilustracija načina povezivanja
 1. Blu-ray/DVD plejer (isti način povezivanja kao kablovski/satelitski uređaj)
 2. Analogni produžni kabl (isporučen)*
 3. RCA kabl (nije isporučen)

* Da li je analogni produžni kabl isporučen zavisi od vašeg modela/regiona/zemlje.

Kabl koji se priključuje na ulazni priključak video signala

3,5 mm priključak analognog produžnog kabla ima 4 pola.

Slika audio/video kabla (kupuje se odvojeno)
 1. 3,5 mm
 2. Levi za audio signal.
 3. Video signal.
 4. Uzemljenje.
 5. Desni za audio signal.
[73] Blu-ray i DVD plejeri | Blu-ray i DVD plejeri

Gledanje Blu-ray i DVD diskova

Na TV-u možete gledati sadržaje sa Blu-ray/DVD diskova ili druge sadržaje koje podržava vaš plejer.

 1. Uključite povezani Blu-ray/DVD plejer.
 2. Pritiskajte uzastopno taster (izbor ulaznog signala) da biste izabrali povezani Blu-ray/DVD plejer.
 3. Pokrenite reprodukovanje na povezanom Blu-ray/DVD plejeru.

Savet

 • Ako povežete uređaj kompatibilan sa BRAVIA Sync pomoću HDMI veze, njim možete da upravljate jednostavno pomoću daljinskog upravljača TV-a. Takođe možete pritisnuti taster (otkrivanje informacija/teksta) na daljinskom upravljaču dok gledate sadržaje sa HDMI ulaza da biste prikazali meni za rukovanje i rukovali uređajem povezanim putem sistema BRAVIA Sync sa TV ekrana.
[74] Upotreba TV-a sa drugim uređajima

Kablovski/satelitski uređaj

 • Povezivanje kablovskog/satelitskog uređaja
 • Kako upravljati kablovskim/satelitskim uređajem pomoću daljinskog upravljača TV-a
[75] Kablovski/satelitski uređaj | Kablovski/satelitski uređaj

Povezivanje kablovskog/satelitskog uređaja

Priključite kablovski/satelitski uređaj direktno na TV.
Priključite ga na priključke na vašem TV-u.
Za pojedinosti pogledajte stranicu Priključivanje Blu-ray ili DVD plejera.

[76] Kablovski/satelitski uređaj | Kablovski/satelitski uređaj

Kako upravljati kablovskim/satelitskim uređajem pomoću daljinskog upravljača TV-a

Modeli koji su kompatibilni sa kontrolom pomoću kablovskog/satelitskog uređaja imaju opciju [Podešav. kablovskog/satelitskog uređaja] u [Podešavanja] — [Gledanje TV-a] — [Spoljni ulazi].

Omogućavanje [Podešavanje kontrole kablovskog/satelitskog uređaja] u [Podešav. kablovskog/satelitskog uređaja] vam omogućava da kontrolišete kablovski/satelitski uređaj pomoću daljinskog upravljača TV-a.

 1. Pritisnite taster HOME, a zatim izaberite [Podešavanja] — [Gledanje TV-a] — [Spoljni ulazi] — [Podešav. kablovskog/satelitskog uređaja] — [Podešavanje kontrole kablovskog/satelitskog uređaja].
 2. Pratite uputstva na ekranu.

Napomena

 • Prilikom rukovanja daljinskim upravljačem TV-a, usmerite ga ka kablovskom/satelitskom uređaju.
 • U zavisnosti od spoljnih uređaja, neki tasteri možda neće funkcionisati.
 • Ako pritisnete i držite taster na daljinskom upravljaču, operacija možda neće raditi. Umesto toga, probajte da taster pritiskate više puta uzastopno.
 • Dostupnost ove funkcije zavisi od vašeg modela/regiona/zemlje.
[77] Upotreba TV-a sa drugim uređajima

Prikazivanje ekrana iPhone/pametnog telefona ili iPad/tablet računara na TV-u

Chromecast built-inili AirPlay vam omogućava da prikažete (emitujete) ekrane vaših omiljenih veb stranica i aplikacija sa mobilnih uređaja direktno na TV-u.

Upotreba Chromecast built-in

 1. Povežite mobilni uređaj kao što je pametni telefon ili tablet sa istom kućnom mrežom na koju je povezan TV.
 2. Pokrenite podržanu aplikaciju Chromecast na mobilnom uređaju.
 3. Odaberite ikonu (emitovanje) na aplikaciji.
 4. Izaberite TV kao lokaciju za emitovanje.
  Na TV-u se prikazuje ekran mobilnog telefona.

Napomena

 • Za upotrebu Chromecast built-in-a neophodna je veza sa Internetom.

Upotreba AirPlay

Ovaj TV podržava AirPlay 2.

 1. Ako AirPlay nije konfigurisan, pritisnite (izbor ulaznog signala) na daljinskom upravljaču, izaberite (AirPlay) i pratite uputstva na ekranu.
 2. Uverite se da je vaš Apple uređaj povezan na istu mrežu kao TV.
 3. Kucnite (AirPlay video) da biste reprodukovali video na svom TV-u, kucnite (AirPlay audio) da biste slušali muziku na svom TV-u ili kucnite (preslikavanje ekrana) da biste preslikali ekran svog uređaja na TV.
 4. Izaberite TV kao AirPlay odredište.

Savet

 • TV podržava Apple HomeKit.
  Možete kontrolisati TV putem mobilnog uređaja kao što je iPhone ili iPad pritiskom na taster (izbor ulaznog signala) na daljinskom upravljaču, kao i izborom (AirPlay) i praćenjem uputstava na ekranu za podešavanje Apple HomeKit.
  Raspoloživi postupci se razlikuju u zavisnosti od verzije aplikacije i softvera.

Napomena

 • Za upotrebu AirPlay-a neophodna je veza sa Internetom.
 • Postupci na mobilnom uređaju kao što je iPhone ili iPad se razlikuju u zavisnosti od verzije operativnog sistema.
 • iPhone, iPad, AirPlay i HomeKit su zaštitni znaci kompanije Apple Inc., registrovani u SAD i drugim državama.
[78] Upotreba TV-a sa drugim uređajima

Računari, fotoaparati i kamkorderi

 • Priključivanje računara i gledanje uskladištenih sadržaja
 • Priključivanje fotoaparata ili kamkordera i gledanje uskladištenih sadržaja
 • Specifikacije video signala sa računara
[79] Računari, fotoaparati i kamkorderi | Računari, fotoaparati i kamkorderi

Priključivanje računara i gledanje uskladištenih sadržaja

Za povezivanje sa računarom

Za povezivanje vašeg računara sa TV-om koristite HDMI kabl.

Ilustracija načina povezivanja
 1. Računar
 2. HDMI kabl (nije isporučen)*

* Obavezno koristite odobren HIGH SPEED HDMI kabl koji nosi logotip HDMI.

Da biste proverili specifikacije video signala

 • Specifikacije video signala sa računara

Da biste videli sadržaj uskladišten na računaru

Nakon povezivanja računara, pritisnite taster HOME, a zatim izaberite ulazni priključak na koji je računar povezan.

Da biste proverili podržane formate datoteka

 • Podržane datoteke i formati

Napomena

 • Za optimalni kvalitet slike preporučujemo da vaš računar podesite da isporučuje video signale u skladu sa jednim od podešavanja u listi „Specifikacije video signala sa računara“.
 • U zavisnosti od statusa veze, slika može da bude zamagljena ili razlivena. U ovom slučaju, promenite podešavanja računara i izaberite drugi ulazni signal sa liste „Specifikacije video signala sa računara“.
[80] Računari, fotoaparati i kamkorderi | Računari, fotoaparati i kamkorderi

Priključivanje fotoaparata ili kamkordera i gledanje uskladištenih sadržaja

Za povezivanje fotoaparata ili kamkordera

Povežite svoj Sony digitalni fotoaparat ili kamkorder pomoću HDMI kabla. Koristite kabl koji ima HDMI mini priključak za digitalni fotoaparat/kamkorder i na drugom kraju standardni HDMI priključak za TV.

Ilustracija načina povezivanja
 1. Digitalni fotoaparat
 2. Kamkorder
 3. HDMI kabl (nije isporučen)*

* Obavezno koristite odobren HIGH SPEED HDMI kabl koji nosi logotip HDMI.

Da biste videli sadržaj uskladišten na digitalnom fotoaparatu/kamkorderu

 1. Nakon povezivanja digitalnog fotoaparata/kamkordera, uključite ga.
 2. Pritiskajte uzastopno taster (izbor ulaznog signala) da biste izabrali povezani digitalni fotoaparat/kamkorder.
 3. Pokrenite reprodukovanje na povezanom digitalnom fotoaparatu/kamkorderu.

Da biste proverili podržane formate datoteka

 • Podržane datoteke i formati

Savet

 • Ako povežete uređaj kompatibilan sa BRAVIA Sync, njim možete da upravljate jednostavno pomoću daljinskog upravljača TV-a. Proverite da li je vaš uređaj kompatibilan sa BRAVIA Sync. Neki uređaji možda neće biti kompatibilni sa BRAVIA Sync, čak i mada imaju HDMI priključak.
[81] Računari, fotoaparati i kamkorderi | Računari, fotoaparati i kamkorderi

Specifikacije video signala sa računara

(Rezolucija, horizontalna frekvencija/vertikalna frekvencija)

 • 640 x 480, 31,5 kHz/60 Hz
 • 800 x 600, 37,9 kHz/60 Hz
 • 1024 x 768, 48,4 kHz/60 Hz
 • 1152 x 864, 67,5 kHz/75 Hz
 • 1280 x 1024, 64,0 kHz/60 Hz
 • 1600 x 900, 56,0 kHz/60 Hz
 • 1680 x 1050, 65,3 kHz/60 Hz
 • 1920 x 1080, 67,5 kHz/60 Hz *
 • 3840 x 2160, 67,5 kHz/30 Hz
 • 3840 x 2160, 135,0 kHz/60 Hz (8 bita)

* Merenje vremena na 1920 x 1080, kada se primeni na HDMI ulaz, će biti tretirano kao merenje vremena video snimka, a ne kao vreme merenja računara. Ovo će uticati na podešavanja za [Ekran] u [Slika i zvuk]. Da biste videli sadržaj sa računara, podesite [Široki režim] na [Ceo ekran] i [Površina prikaza] na [+1]. ([Površina prikaza] se može konfigurisati samo kada je [Automatska oblast za prikaz] onemogućeno.)

Napomena

 • Slika može biti mutna i možda se neće prikazivati pravilno u zavisnosti od statusa veze. U tom slučaju, izmenite podešavanja računara i izaberite drugi ulazni signal u „Podržani ulazni signali računara“.
[82] Upotreba TV-a sa drugim uređajima

Audio sistem (kao što je AV prijemnik ili muzička linija)

 • Dobijanje izlaznog signala sa audio sistema
 • Priključivanje audio sistema
 • Podešavanje audio sistema
 • Upotreba TV-a kao centralnog zvučnika (samo modeli sa Režim TV centralnog zvučnika)
 • Audio formati koji se mogu sprovesti uz podršku za eARC
[83] Audio sistem (kao što je AV prijemnik ili muzička linija) | Audio sistem (kao što je AV prijemnik ili muzička linija)

Dobijanje izlaznog signala sa audio sistema

Na TV možete priključiti audio sisteme kao što su AV prijemnici ili muzičke linije. Izaberite način povezivanja u nastavku u skladu sa specifikacijama audio sistema koji želite da priključite.

 • Povezivanje HDMI kablom (za pojedinosti pažljivo pročitajte odeljak „Povezivanje HDMI kablom“ u nastavku.)
 • Povezivanje digitalnim optičkim kablom

Za načine povezivanja pogledajte stranicu Priključivanje audio sistema.

Napomena

 • Pogledajte uputstvo za upotrebu uređaja koji se povezuje.

Povezivanje HDMI kablom

Ovaj TV podržava Audio Return Channel (ARC) ili Enhanced Audio Return Channel (eARC). Možete upotrebiti HDMI kabl za izlazni audio signal audio sistema koji podržava ARC i eARC.

Kod TV-a koji podržavaju eARC, možete emitovati (sprovesti) audio signal sa spoljnog ulaznog uređaja koji je povezan sa TV-om do audio sistema koji podržava eARC putem HDMI priključka koji je označen tekstom ARC“ ilieARC/ARC“.

Za načine povezivanja pogledajte stranicu Priključivanje audio sistema.

Napomena

 • Položaj HDMI priključka koji podržava eARC/ARC se razlikuje u zavisnosti od modela. Pogledajte priloženi Vodič za podešavanje ili Referentni vodič.
[84] Audio sistem (kao što je AV prijemnik ili muzička linija) | Audio sistem (kao što je AV prijemnik ili muzička linija)

Priključivanje audio sistema

Za povezivanje audio sistema kao što su AV prijemnici ili muzičke linije, pogledajte ilustracije u tekstu ispod.

Napomena

 • Dostupni priključci zavise od vašeg modela/regiona/zemlje.

HDMI veza (ARC podržano)

 1. Povežite TV i audio sistem pomoću HDMI kabla.
  Priključite na ulazni HDMI priključak TV-a koji je označen tekstom ARC“ ilieARC/ARC“.
  Ilustracija načina povezivanja
  1. AV prijemnik ili muzička linija
  2. HDMI kabl (nije isporučen)*

  * Preporučujemo odobren Premium High Speed HDMI Cable(s) koji nosi logotip HDMI.

 2. Podešavanje audio sistema

Napomena

 • Pri ARC povezivanju prepoznavanje glasa može biti slabije (samo modeli sa ugrađenim mikrofonom).

HDMI veza (eARC podržano)

 1. Povežite spoljni ulazni uređaj i TV pomoću HDMI kabla. Povežite TV i audio sistem još jednim HDMI kablom.
  Priključite audio sistem na ulazni HDMI priključak TV-a koji je označen tekstom ARC“ ilieARC/ARC“.
  Ilustracija načina povezivanja
  1. Spoljni ulazni uređaj (na primer Blu-ray/DVD rekorder)
  2. HDMI kabl (nije isporučen)
  3. AV prijemnik ili muzička linija
  4. Ethernet HDMI kabl (nije isporučen)*

  * Preporučujemo odobren Premium High Speed HDMI Cable(s) koji nosi logotip HDMI.

 2. Pritisnite taster HOME, a zatim izaberite [Podešavanja] — [Slika i zvuk] — [Audio-izlaz] — [eARC režim] — [Automatski].
 3. Izaberite [Zvučnici] — [Audio sistem].
 4. Omogućite eARC funkciju audio sistema.
  Pogledajte uputstvo za upotrebu uređaja.
 5. Podešavanje audio sistema

Napomena

 • Ne možete izabrati [eARC režim] ako je funkcija pretvaranja teksta koji se prikazuje na ekranu u govor, koja je jedna od funkcija pristupačnosti, omogućena.
 • Ako prilikom gledanja HDMI signala audio signal dobijate sa uređaja koji podržava eARC, TV radi na sledeći način:
  • zvučni signali sistema i audio odzivi se ne oglašavaju i
  • prepoznavanje glasa pomoću ugrađenog mikrofona može biti slabije (samo modeli sa ugrađenim mikrofonom).

Povezivanje digitalnim optičkim kablom

 1. Povežite TV i audio sistem digitalnim optičkim kablom.
  Priključite ga na ulazni priključak za digitalni optički kabl audio sistema.
  Ilustracija načina povezivanja
  1. AV prijemnik ili muzička linija
  2. Optički audio kabl (nije isporučen)
 2. Podešavanje audio sistema

Savet

 • Za više informacija posetite veb stranicu za podršku kompanije Sony.
  Stranica za podršku
[85] Audio sistem (kao što je AV prijemnik ili muzička linija) | Audio sistem (kao što je AV prijemnik ili muzička linija)

Podešavanje audio sistema

Nakon priključivanja audio sistema na TV, podesite da izlazni signal TV-a bude izlazni signal audio sistema.

Podešavanje audio sistema koji je povezan HDMI kablom ili digitalnim optičkim kablom

 1. Nakon povezivanja TV-a i audio sistema, pritisnite taster HOME, a zatim izaberite [Podešavanja] — [Slika i zvuk] — [Audio-izlaz] — [Zvučnici] — [Audio sistem].
 2. Uključite povezani audio sistem, a zatim podesite jačinu zvuka.
  Ako povežete uređaj kompatibilan sa BRAVIA Sync pomoću HDMI veze, njim možete da upravljate jednostavno pomoću daljinskog upravljača TV-a.

Napomena

 • Potrebno je da konfigurišete podešavanja [Digitalni audio izlaz] prema svom audio sistemu. Pritisnite taster HOME, a zatim izaberite [Podešavanja] — [Slika i zvuk] — [Audio-izlaz] — [Digitalni audio izlaz].
 • Ako audio sistem nije kompatibilan sa Dolby Digital ili DTS, podesite [Podešavanja] — [Slika i zvuk] — [Audio-izlaz] — [Digitalni audio izlaz] na [PCM].
 • Postavke [Digitalni audio izlaz] su onemogućene kada se audio signali sprovode sa ulaznog HDMI signala i putem eARC veze.

Savet

 • Ako je određeni audio sistem povezan HDMI kablom, vremensko usklađivanje slike i zvuka se može prilagoditi.
  • Podešavanje AV sync postavke
  Za pojedinosti o podržanim modelima pogledajte veb stranicu za podršku.
  • Stranica za podršku
[86] Audio sistem (kao što je AV prijemnik ili muzička linija) | Audio sistem (kao što je AV prijemnik ili muzička linija)

Upotreba TV-a kao centralnog zvučnika (samo modeli sa Režim TV centralnog zvučnika)

Modeli sa Režim TV centralnog zvučnika imaju CENTER SPEAKER IN priključke sa zadnje strane TV-a.

Ako je [Zvučnici] podešeno na [Audio sistem], možete upotrebiti zvučnike TV-a kao centralni zvučnik kućnog bioskopa jednostavnim povezivanjem AV prijemnika na CENTER SPEAKER IN priključak TV-a*.

*TV i AV prijemnik moraju biti povezani ili HDMI kablom ili digitalnim optičkim kablom.

Povezivanje zvučnika kablom

Povežite TV i AV prijemnik kablom zvučnika.

Kabl zvučnika priključite na priključak sa zadnje strane TV-a
 1. AV prijemnik
 2. Kabl zvučnika (nije isporučen)

Upotrebite kabl za zvučnike (nije isporučen) za priključivanje AV prijemnika na CENTER SPEAKER IN priključak TV-a.
Prilikom povezivanja, obavezno zavrnite krajeve kabla zvučnika i priključite ih na priključke na TV-u i AV prijemniku.

Priključak CENTER SPEAKER IN varira u zavisnosti od modela. Prilikom povezivanja kabla zvučnika pogledajte dolenavedene vrednosti.

*Skinite oko 10 mm izolacije sa kabla zvučnika na svakom od krajeva.

Napomena

 • Da biste sprečili da se žice kabla zvučnika dodiruju, nemojte ogolite preveliku dužinu kabla zvučnika.
 • Kabl zvučnika priključite pravilno tako da se polariteti (+/-) između TV-a i AV prijemnika poklapaju.
[87] Audio sistem (kao što je AV prijemnik ili muzička linija) | Audio sistem (kao što je AV prijemnik ili muzička linija)

Audio formati koji se mogu sprovesti uz podršku za eARC

Potvrdite da se sledeći audio formati mogu sprovesti.

 • 7.1 kanalni linearni PCM: 32/44,1/48 kHz 16 bita
 • Dolby Digital
 • Dolby Digital Plus
 • DTS
 • Dolby TrueHD
 • DTS-HD MA
 • Dolby Atmos
 • DTS:X Master Audio
 • MPEG2 - AAC/MPEG4 - AAC

Za pojedinosti pogledajte stranicu za podršku.

 • Stranica za podršku
[88] Upotreba TV-a sa drugim uređajima

Bluetooth uređaji

 • Priključivanje Bluetooth uređaja
 • Podešavanje AV sync postavke
 • Podržani Bluetooth profili
[89] Bluetooth uređaji | Bluetooth uređaji

Priključivanje Bluetooth uređaja

Da biste uparili TV sa Bluetooth uređajem

Samo za modele koji podržavaju Bluetooth A2DP koji mogu da koriste Bluetooth audio uređaje kao što su slušalice ili zvučnici.

Modeli koji podržavaju Bluetooth A2DP i koji podržavaju Bluetooth audio uređaje imaju [A/V sinhronizacija] u [Podešavanja] — [Slika i zvuk] — [Audio-izlaz].

 1. Uključite Bluetooth uređaj i prebacite ga na režim za uparivanje.
  Da biste prebacili svoj Bluetooth uređaj u režim za uparivanje pogledajte uputstvo za upotrebu tog uređaja.
 2. Pritisnite dugme HOME, a zatim izaberite [Podešavanja] — [Даљински управљачи и додатна опрема] — [Podešavanja Bluetooth veze] — [Dodaj uređaj] da biste TV prebacili u režim za uparivanje.
  Prikazaće se lista dostupnih Bluetooth uređaja.
 3. Izaberite željeni uređaj sa liste, a zatim pratite uputstva na ekranu.
  Ako se od vas traži da unesete lozinku, pogledajte uputstvo za upotrebu tog uređaja.
  Nakon završetka uparivanja, uređaj se povezuje sa TV-om.

Povezivanje sa uparenim Bluetooth uređajem

 1. Pritisnite taster HOME, a zatim izaberite [Podešavanja] — [Даљински управљачи и додатна опрема] — [Podešavanja Bluetooth veze].
 2. Izaberite upareni ali nepovezan uređaj sa liste.
 3. Izaberite [Povezivanje].
[90] Bluetooth uređaji | Bluetooth uređaji

Podešavanje AV sync postavke

Ako je povezan Bluetooth audio uređaj, može postojati kašnjenje između slike i zvuka usled svojstava Bluetooth veze. Možete podesiti kašnjenje između slike i zvuka u podešavanju A/V sinhronizacija. (samo za modele koji podržavaju Bluetooth A2DP koji mogu da koriste Bluetooth audio uređaje kao što su slušalice ili zvučnici.)

Modeli koji podržavaju Bluetooth A2DP i koji podržavaju Bluetooth audio uređaje imaju [A/V sinhronizacija] u [Podešavanja] — [Slika i zvuk] — [Audio-izlaz].

 1. Pritisnite taster HOME, a zatim izaberite [Podešavanja] — [Slika i zvuk] — [Audio-izlaz] — [A/V sinhronizacija] — željena opcija.

Savet

 • Takođe možete podesiti vremensko usklađivanje slike i zvuka ako je određeni audio sistem povezan sa HDMI kablom. Za pojedinosti o podržanim modelima pogledajte veb stranicu za podršku.
  • Stranica za podršku

Napomena

 • U zavisnosti od povezanog Bluetooth audio uređaja, slika i zvuk se možda neće poklapati čak i kada je podešavanje [A/V sinhronizacija] podešeno na [Uključeno] ili [Automatski].
 • Da bi se sprečilo da TV prikazuje crn ekran odmah nakon uključivanja ili kada je muzička linija povezana bežično (Bluetooth povezivanje), podesite podešavanje [A/V sinhronizacija] na [Uključeno].
 • Ako je [Režim slike] podešeno na jednu od dolenavedenih opcija, vremensko usklađivanje slike i zvuka se ne menja čak i kada je podešavanje [A/V sinhronizacija] podešeno na [Automatski].
  • [Igra]
  • [Grafika]
  • [Fotografija]
  Za prilagođavanje podešavanja [A/V sinhronizacija] kada ste u bilo kom od ovih režima izaberite [Uključeno].
 • Brzina reakcije TV-a prilikom igranja video igara može se činiti nižom usled toga što podešavanje [A/V sinhronizacija] stvara kašnjenje izlaznog signala slike. Za igre kod kojih je brzina reakcije bitna, ne preporučujemo upotrebu Bluetooth uređaja i preporučujemo da koristite zvučnike TV-a ili muzičku liniju koja je povezana kablom (HDMI kabl/digitalni optički kabl).
[91] Bluetooth uređaji | Bluetooth uređaji

Podržani Bluetooth profili

TV podržava sledeće profile:

 • HID (profil korisničkog veznog uređaja)
 • HOGP (profil HID preko GATT-a)
 • A2DP (profil za naprednu distribuciju audio signala)*
 • AVRCP (profil za daljinsku kontrolu audio/video signala)*
 • SPP (profil serijskog porta)

* Dostupno u zavisnosti od vašeg modela/regiona/zemlje.

Modeli koji podržavaju A2DP i AVRCP imaju [A/V sinhronizacija] u [Podešavanja] — [Slika i zvuk] — [Audio-izlaz].

[92] Upotreba TV-a sa drugim uređajima

Uređaji kompatibilni sa BRAVIA Sync

 • Pregled BRAVIA Sync
 • Upotreba funkcija koje su dostupne za uređaje kompatibilne sa BRAVIA Sync
 • BRAVIA Sync podešavanja
[93] Uređaji kompatibilni sa BRAVIA Sync | Uređaji kompatibilni sa BRAVIA Sync

Pregled BRAVIA Sync

Ako se uređaj kompatibilan sa BRAVIA Sync (npr. Blu-ray plejer, AV prijemnik) poveže HDMI kablom, ovaj TV vam omogućava da upravljate uređajem pomoću daljinskog upravljača TV-a.

Ilustracija rukovanja uređajem kompatibilnim sa BRAVIA Sync
[94] Uređaji kompatibilni sa BRAVIA Sync | Uređaji kompatibilni sa BRAVIA Sync

Upotreba funkcija koje su dostupne za uređaje kompatibilne sa BRAVIA Sync

[Sync Menu] se prvenstveno koristi za rukovanje uređajima kompatibilnim sa BRAVIA Sync sa TV-a.
Pritisnite taster (Brza podešavanja) ili ACTION MENU na daljinskom upravljaču i izaberite [Sync Menu].

Ako [Sync Menu] nije prikazan, izmenite stavke prikazane na ekranu [Brza podešavanja] i dodajte [Sync Menu]. Za pojedinosti pogledajte stranicu Upotreba Brza podešavanja.

Blu-ray/DVD plejer

 • Automatski uključuje uređaj kompatibilan sa Blu-ray/DVD plejerom i prebacuje ulaz na Blu-ray/DVD plejer kada ga izaberete iz Glavnog menija ili menija Sync Menu.
 • Automatski uključuje TV i prebacuje ulaz na povezani Blu-ray/DVD plejer kada Blu-ray/DVD plejer počne reprodukciju.
 • Automatski isključuje povezani Blu-ray/DVD plejer kada isključite TV.
 • Omogućava postupke kao što je korišćenje menija i reprodukcija pomoću tastera (gore) / (dole) / (levo) / (desno) na daljinskom upravljaču TV-a.

AV prijemnik

 • Automatski uključuje povezani AV prijemnik i prebacuje izlazni signal zvuka iz TV zvučnika na audio sistem kada uključite TV. Ova funkcija je dostupna samo ako ste prethodno koristili AV prijemnik za reprodukciju zvuka TV-a.
 • Automatski prebacuje reprodukciju zvuka na AV prijemnik uključenjem AV prijemnika kada se uključi TV.
 • Automatski isključuje povezani AV prijemnik kada isključite TV.
 • Podešava jačinu zvuka (tasteri +/- (jačina zvuka)) i isključuje zvuk (taster (isključivanje zvuka)) povezanog AV prijemnika preko daljinskog upravljača TV-a.

Video kamera

 • Automatski isključuje TV i prebacuje ulaz na povezanu video kameru kada se uključi video kamera.
 • Automatski isključuje povezanu video kameru kada isključite TV.
 • Omogućava postupke kao što je korišćenje menija i reprodukcija pomoću tastera (gore) / (dole) / (levo) / (desno) na daljinskom upravljaču TV-a.

Napomena

 • BRAVIA Sync kontrola“ (BRAVIA Sync) je dostupna samo za povezane BRAVIA Sync uređaje koji imaju logotip BRAVIA Sync.
[95] Uređaji kompatibilni sa BRAVIA Sync | Uređaji kompatibilni sa BRAVIA Sync

BRAVIA Sync podešavanja

 1. Uključite povezani uređaj.
 2. Da biste omogućili [BRAVIA Sync kontrola], pritisnite taster HOME, a zatim izaberite [Podešavanja] — [Gledanje TV-a] — [Spoljni ulazi] — [Postavke funkcije BRAVIA Sync] — [BRAVIA Sync kontrola].
 3. Uključite BRAVIA Sync na povezanom uređaju.
  Kada je određeni uređaj kompatibilan sa Sony BRAVIA Sync povezan i priključen na napajanje i [BRAVIA Sync kontrola] je omogućeno, BRAVIA Sync se automatski aktivira na tom uređaju. Za detalje, pogledajte uputstvo za upotrebu povezanog uređaja.

Dostupne opcije

Dostupne opcije su prikazane u ispod. (Opcije se razlikuju u zavisnosti od vašeg modela/regiona/zemlje.)

[Automatsko isključivanje uređaja]
Ako je onemogućeno, povezani uređaj se ne isključuje automatski kada se isključi TV.
[Automatsko uključivanje TV-a]
Ako je onemogućeno, TV se ne uključuje automatski kada se uključi povezani uređaj.
[Lista uređaja za BRAVIA Sync]
Prikazuje listu BRAVIA Sync uređaja.
[Tasteri za upravljanje uređajima]
Omogućava vam da podesite tastere za kontrolu HDMI povezanog uređaja.

Da upotrebite Sync Menu

 1. Pritisnite taster (Brza podešavanja) ili ACTION MENU na daljinskom upravljaču, izaberite Sync Menu i izaberite željenu stavku u Sync Menu.
  Ako [Sync Menu] nije prikazan, moraćete da izmenite stavke prikazane na ekranu [Brza podešavanja] i dodate [Sync Menu]. Za pojedinosti pogledajte stranicu Upotreba Brza podešavanja.

Savet

 • U sledećim slučajevima, kada izaberete Sync Menu, na ekranu TV-a se prikazuje poruka.
  • HDMI uređaj nije povezan.
  • [BRAVIA Sync kontrola] je onemogućeno.
[96] Upotreba TV-a sa drugim uređajima

Pregled slika sa kompatibilnih uređaja u 4K/8K rezoluciji

 • Gledanje slika u 4K rezoluciji
 • Podešavanja za gledanje slika u 4K rezoluciji sa većim kvalitetom
 • Gledanje slika u 8K rezoluciji (samo 8K modeli)
 • Podešavanja za gledanje slika u 8K rezoluciji (samo 8K modeli)
[97] Pregled slika sa kompatibilnih uređaja u 4K/8K rezoluciji | Pregled slika sa kompatibilnih uređaja u 4K/8K rezoluciji

Gledanje slika u 4K rezoluciji

Možete povezati digitalni fotoaparat/kamkorder koji podržava 4K HDMI izlaz na HDMI IN priključak TV-a da biste prikazali fotografije visoke rezolucije koje se nalaze na fotoaparatu. Takođe možete prikazati i fotografije koje su smeštene na USB uređajima ili na vašoj kućnoj mreži. Slika rezolucije 4K ili veće može se prikazati u 4K rezoluciji (3840×2160).

Dostupnost ove funkcije zavisi od vašeg regiona/zemlje.

Ilustracija slika sa različitih uređaja prikazanih na TV-u
 1. Digitalni fotoaparat
 2. Kamkorder
 3. USB uređaj
 4. Mrežni uređaj

Da biste gledali slike uskladištene na USB uređaju ili mrežnom uređaju u 4K rezoluciji

 1. Povežite USB uređaj ili mrežni uređaj sa TV-om.
 2. Pritisnite taster HOME, izaberite (ikona Aplikacije) iz Glavnog menija, a zatim izaberite [Plejer Medija].
  Ako isporučeni daljinski upravljač ima taster APPS, možete pritisnuti taster APPS.
 3. Izaberite naziv USB uređaja ili naziv mrežnog uređaja.
 4. Izaberite fasciklu, a zatim izaberite datoteku za reprodukciju.

Da biste videli slike uskladištene na digitalnom fotoaparatu/kamkorderu

 1. Povežite digitalni fotoaparat ili kamkorder koji podržavaju HDMI izlaz na HDMI IN priključak TV-a pomoću HDMI kabla.
 2. Pritiskajte uzastopno taster (izbor ulaznog signala) da biste izabrali povezani uređaj.
 3. Podesite povezani uređaj da emituje izlazni signal 4K rezolucije.
 4. Pokrenite reprodukovanje na povezanom uređaju.

Da biste proverili podržane formate datoteka

 • Podržane datoteke i formati

Da biste videli slike u 4K rezoluciji sa većim kvalitetom

Možete da postavite Format HDMI signala na Poboljšani format da pogledate slike u 4K rezoluciji sa većim kvalitetom.

Za informacije o Poboljšani format ili promeni postavki, pogledajte stranicu Podešavanja za gledanje slika u 4K rezoluciji sa većim kvalitetom.

Napomena

 • 3D slika se ne može prikazati.
 • Ako promenite sliku pritiskom na tastere (levo) / (desno), može biti potrebno određeno vreme da se slika prikaže.
[98] Pregled slika sa kompatibilnih uređaja u 4K/8K rezoluciji | Pregled slika sa kompatibilnih uređaja u 4K/8K rezoluciji

Podešavanja za gledanje slika u 4K rezoluciji sa većim kvalitetom

Kada prikazujete 4K format visokog kvaliteta sa HDMI ulaza, podesite [Format HDMI signala] u [Spoljni ulazi].

Format HDMI signala

Da promenite postavku formata HDMI, pritisnite taster HOME, a zatim izaberite [Podešavanja] — [Gledanje TV-a] — [Spoljni ulazi] — [Format HDMI signala] HDMI priključak koji želite da podesite.

Standardni format
Standardan HDMI format*1 za normalnu upotrebu.
Poboljšani format
HDMI format visokog kvaliteta*1*2. Podešava se samo kada se upotrebljavaju uređaji koji to mogu podržati.

*1 HDR je uključen.
*2 4K 60p 4:2:0 10 bita, 4:4:4, 4:2:2 itd.

Napomena

 • Dostupni formati HDMI signala zavise od toga koji se HDMI IN port koristi.
 • Kada koristite Poboljšani format, slika i zvuk možda ne mogu biti emitovani na odgovarajući način. U tom slučaju, priključite uređaj na HDMI IN koji se nalazi u [Standardni format], ili promenite format HDMI signala HDMI IN na [Standardni format].
 • Podesite na Poboljšani format samo kada koristite kompatibilne uređaje.
 • Kada gledate 4K sliku sa visokim kvalitetom, koristite Premium High Speed HDMI Cable(s) koji podržava brzine od 18 Gbps. Za pojedinosti o Premium High Speed HDMI Cable(s) koji podržavaju brzine od 18 Gbps, pogledajte specifikacije kabla.
[99] Pregled slika sa kompatibilnih uređaja u 4K/8K rezoluciji | Pregled slika sa kompatibilnih uređaja u 4K/8K rezoluciji

Gledanje slika u 8K rezoluciji (samo 8K modeli)

Možete povezati digitalni fotoaparat/kamkorder koji podržava 8K HDMI izlaz na HDMI IN 4 priključak TV-a da biste prikazali fotografije visoke rezolucije koje se nalaze na fotoaparatu. Takođe možete prikazati i fotografije koje su smeštene na USB uređajima ili na vašoj kućnoj mreži. Slika rezolucije 8K ili veće može se prikazati u 8K rezoluciji (7680×4320) (samo 8K modeli).
Za modele koji podržavaju 8K rezoluciju, [Poboljšani format (8K)] je dostupan u [Podešavanja] — [Gledanje TV-a] — [Spoljni ulazi] — [Format HDMI signala].

Dostupnost ove funkcije zavisi od vašeg regiona/zemlje.

Ilustracija slika sa različitih uređaja prikazanih na TV-u
 1. Digitalni fotoaparat
 2. Kamkorder
 3. USB uređaj
 4. Mrežni uređaj

Da biste gledali slike uskladištene na USB uređaju ili mrežnom uređaju u 8K rezoluciji

 1. Povežite USB uređaj ili mrežni uređaj sa TV-om.
 2. Pritisnite taster HOME, izaberite (ikona Aplikacije) iz Glavnog menija, a zatim izaberite [Plejer Medija].
  Ako isporučeni daljinski upravljač ima taster APPS, možete pritisnuti taster APPS.
 3. Izaberite naziv USB uređaja ili naziv mrežnog uređaja.
 4. Izaberite fasciklu, a zatim izaberite datoteku za reprodukciju.

Da biste videli slike uskladištene na digitalnom fotoaparatu/kamkorderu

 1. Povežite digitalni fotoaparat ili kamkorder koji podržavaju HDMI izlaz na HDMI IN 4 priključak TV-a pomoću HDMI kabla.
 2. Pritiskajte uzastopno taster (izbor ulaznog signala) da biste izabrali povezani uređaj.
 3. Podesite povezani uređaj da emituje izlazni signal 8K rezolucije.
 4. Pokrenite reprodukovanje na povezanom uređaju.

Da biste proverili podržane formate datoteka

 • Podržane datoteke i formati

Za gledanje slika u 8K rezoluciji

Možete da postavite Format HDMI signala na [Poboljšani format (8K)] da pogledate slike u 8K rezoluciji.

Za informacije o [Poboljšani format (8K)] ili promeni postavki, pogledajte stranicu Podešavanja za gledanje slika u 8K rezoluciji (samo 8K modeli).

Napomena

 • 3D slika se ne može prikazati.
 • Ako promenite sliku pritiskom na tastere (levo) / (desno), može biti potrebno određeno vreme da se slika prikaže.
[100] Pregled slika sa kompatibilnih uređaja u 4K/8K rezoluciji | Pregled slika sa kompatibilnih uređaja u 4K/8K rezoluciji

Podešavanja za gledanje slika u 8K rezoluciji (samo 8K modeli)

Kada prikazujete 8K format visokog kvaliteta sa HDMI ulaza, podesite [Format HDMI signala] u [Spoljni ulazi].

Format HDMI signala

Da promenite postavku formata HDMI, pritisnite taster HOME, a zatim izaberite [Podešavanja] — [Gledanje TV-a] — [Spoljni ulazi] — [Format HDMI signala] — HDMI priključak koji želite da podesite.

HDMI IN 4

Standardni format
Standardni HDMI format*1.
Poboljšani format (Dolby Vision)
HDMI format visokog kvaliteta*1*2. Podešava se samo kada se upotrebljavaju uređaji koji to mogu podržati.
Poboljšani format (8K)
HDMI format visokog kvaliteta*1*3. Podešava se samo kada se upotrebljavaju uređaji koji to mogu podržati.

HDMI IN 1/2/3

Standardni format
Standardan HDMI format*1 za normalnu upotrebu.
Poboljšani format
HDMI format visokog kvaliteta*1*2. Podešava se samo kada se upotrebljavaju uređaji koji to mogu podržati.

*1 HDR je uključen.
*2 4K 60p 4:2:0 10 bita, 4:4:4, 4:2:2 itd.
*3 8K 24/30p 4:2:0 8 bita, 4K 120p 4:2:0 8 bita

Napomena

 • Kada koristite Poboljšani format, slika i zvuk možda ne mogu biti emitovani na odgovarajući način. U tom slučaju, priključite uređaj na HDMI IN koji se nalazi u [Standardni format], ili promenite format HDMI signala HDMI IN na [Standardni format].
 • Podesite na Poboljšani format samo kada koristite kompatibilne uređaje.
 • Kada gledate 8K sliku sa visokim kvalitetom, koristite Premium High Speed HDMI Cable(s) koji podržava brzine od 18 Gbps. Za pojedinosti o Premium High Speed HDMI Cable(s) koji podržavaju brzine od 18 Gbps, pogledajte specifikacije kabla.
[101] Upotreba TV-a sa drugim uređajima

BRAVIA vodič za povezivanje

Opisi povezivanja uređaja na TV su takođe dostupni na veb stranici za podršku kompanije Sony. Možete ih pogledati prema potrebi.

 • https://www.sony.net/tv_connectivity_guide/ https://www.sony.net/tv_connectivity_guide/
  QR kôd za veb stranicu za podršku kompanije Sony
[102]

Povezivanje na mrežu

 • Povezivanje na mrežu pomoću LAN kabla
 • Povezivanje na mrežu pomoću bežične veze
 • Funkcije kućne mreže
[103] Povezivanje na mrežu

Povezivanje na mrežu pomoću LAN kabla

Povezivanje na mrežu pomoću LAN kabla

Žična LAN veza vam omogućava da pristupite internetu i svojoj kućnoj mreži.

Obavezno se povežite na internet ili kućnu mrežu putem rutera.

Ilustracija načina povezivanja
 1. LAN kabl
 2. Računar
 3. Ruter
 4. Modem
 5. Internet
 1. Podesite svoj LAN ruter.
  Za detalje pogledajte priručnik sa uputstvima svog LAN rutera ili se obratite osobi koja je podesila mrežu (administrator mreže).

Napomena

 • Preporučuje se da iz bezbednosnih razloga svoj TV na Internet povežete putem rutera/modema koji poseduje funkciju rutera. Direktno povezivanje vašeg TV-a sa Internetom ga može izložiti bezbednosnim pretnjama kao što je preuzimanje ili izmena sadržaja i ličnih informacija.
  Obratite se svom pružaocu usluge ili administratoru mreže da biste potvrdili da vaša mreža poseduje funkciju rutera.
 • Neophodna podešavanja vezana za mrežu mogu varirati u zavisnosti od dobavljača internet usluge ili rutera. Za detalje, pogledajte priručnike sa uputstvima koje je obezbedio dobavljač internet usluge ili ona koja su isporučena uz vaš ruter. Takođe možete da se obratite osobi koja je podesila mrežu (administrator mreže).
[104] Povezivanje na mrežu

Povezivanje na mrežu pomoću bežične veze

 • Upotreba Wi-Fi za povezivanje TV-a na Internet/mrežu
 • Upotreba Wi-Fi Direct za povezivanje sa TV-om (bez potrebe za bežičnim ruterom)
[105] Povezivanje na mrežu pomoću bežične veze | Povezivanje na mrežu pomoću bežične veze

Upotreba Wi-Fi za povezivanje TV-a na Internet/mrežu

Ugrađeni bežični LAN uređaj vam omogućava da pristupate internetu i uživate u prednostima umrežavanja u okruženju bez plaćanja naknade kablovskom operateru.

Ilustracija načina povezivanja
 1. Računar
 2. Bežični ruter
 3. Modem
 4. Internet
 1. Podesite svoj bežični ruter.
  Za detalje pogledajte priručnik sa uputstvima svog bežičnog rutera ili se obratite osobi koja je podesila mrežu (administrator mreže).
 2. Pritisnite taster HOME, a zatim izaberite [Podešavanja] — [Мрежа и интернет].
 3. Izaberite mrežu sa kojom želite da se povežete i podesite lozinku.
  Ako vaš TV ne može da se poveže na Internet/mrežu pogledajte stranicu TV ne može da se poveže na Internet/mrežu..

Da biste isključili ugrađeni bežični LAN

 1. Da biste onemogućili [Wi-Fi], pritisnite taster HOME, a zatim izaberite [Podešavanja] — [Мрежа и интернет] — [Wi-Fi].

Savet

 • Za glatko video reprodukovanje:
  • Ako je moguće, promenite podešavanje vašeg bežičnog rutera na mrežni standard velike brzine kao što je 802.11n.
   Za detalje o tome kako da se promeni podešavanje, pogledajte uputstvo za upotrebu vašeg bežičnog rutera ili se obratite osobi koja je podesila mrežu (administrator mreže).
  • Ako gore navedena procedura ne dovede do poboljšanja, promenite podešavanje vašeg bežičnog rutera na 5 GHz, što može da pomogne da se poboljša kvalitet video reprodukovanja.
  • Propusni opseg od 5 GHz možda neće biti podržan u zavisnosti od vašeg regiona/zemlje. Ako propusni opseg od 5 GHz nije podržan, TV se može povezati sa bežičnim ruterom korišćenjem propusnog opsega od 2,4 GHz.

Napomena

 • Preporučuje se da iz bezbednosnih razloga svoj TV na Internet povežete putem rutera/modema koji poseduje funkciju rutera. Direktno povezivanje vašeg TV-a sa Internetom ga može izložiti bezbednosnim pretnjama kao što je preuzimanje ili izmena sadržaja i ličnih informacija.
  Obratite se svom pružaocu usluge ili administratoru mreže da biste potvrdili da vaša mreža poseduje funkciju rutera.
 • Neophodna podešavanja vezana za mrežu mogu varirati u zavisnosti od dobavljača internet usluge ili rutera. Za detalje, pogledajte priručnike sa uputstvima koje je obezbedio dobavljač internet usluge ili ona koja su isporučena uz vaš ruter. Takođe možete da se obratite osobi koja je podesila mrežu (administrator mreže).
 • Ako izaberete opciju [Prikaži lozinku] na ekranu za unos lozinke, izloženu lozinku mogu da vide drugi pojedinci.
[106] Povezivanje na mrežu pomoću bežične veze | Povezivanje na mrežu pomoću bežične veze

Upotreba Wi-Fi Direct za povezivanje sa TV-om (bez potrebe za bežičnim ruterom)

Možete povezati TV i uređaj bežično, bez upotrebe bežičnog rutera, i onda reprodukovati video materijal, fotografije i muziku koji su uskladišteni na vašem uređaju, direktno na TV.

Ilustracija strimovanja sadržaja
 1. Pritisnite taster HOME, a zatim izaberite [Podešavanja] — [Мрежа и интернет] — [Wi‑Fi Direct] — [Podešavanja funkcije Wi‑Fi Direct].
 2. Izaberite naziv TV-a prikazan na TV ekranu sa Wi-Fi Direct uređajem.
  Ako uređaj ne podržava Wi-Fi Direct, izaberite [Prikaži mrežu (SSID)/lozinku].
 3. Aktivirajte Wi-Fi Direct/Wi-Fi uređaj da biste ga povezali sa TV-om.
 4. Pošaljite sadržaj sa Wi-Fi Direct/Wi-Fi uređaja na TV.
  Za detalje pogledajte uputstvo za upotrebu uređaja.

Ako povezivanje nije uspešno

Kada se prikaže ekran režima pripravnosti za Wi-Fi Direct podešavanje, izaberite [Prikaži mrežu (SSID)/lozinku] i sledite uputstva na ekranu da biste završili podešavanje.

Da biste povezali drugi uređaj

Sledite korake iznad da biste povezali uređaje. Istovremeno može da se poveže do 10 uređaja. Da biste povezali još jedan uređaj kada je već povezano 10 uređaja, isključite uređaj koji vam nije neophodan, a zatim povežite drugi uređaj.

Da biste promenili naziv TV-a prikazan na povezanom uređaju

Pritisnite taster HOME, a zatim izaberite [Podešavanja] — [Подешавања уређаја] — [Основни подаци] — [Назив уређаја].

Da biste izlistali povezane uređaje/opozvali registraciju uređaja

Pritisnite taster HOME, a zatim izaberite [Podešavanja] — [Мрежа и интернет] — [Wi‑Fi Direct] — [Prikaži listu uređaja/izbriši].

Da biste izbrisali registraciju uređaja, izaberite uređaj koji želite da izbrišete sa liste, a zatim pritisnite taster (unos). Zatim, izaberite [Da] na ekranu za potvrdu.

Da biste opozvali registraciju svih uređaja, izaberite [Izbriši sve] u listi, a zatim [Da] u prikazu za potvrdu.

[107] Povezivanje na mrežu

Funkcije kućne mreže

 • Podešavanja kućne mreže
 • Reprodukovanje sadržaja sa računara
 • Reprodukovanje sadržaja sa servera medija
[108] Funkcije kućne mreže | Funkcije kućne mreže

Podešavanja kućne mreže

Možete da podesite sledeća podešavanja kućne mreže.

Da biste proverili vezu sa serverom

Pritisnite taster HOME, a zatim izaberite [Podešavanja] — [Мрежа и интернет] — [Podešavanje kućne mreže] — [Dijagnostika servera] — pratite uputstva na ekranu da biste izvršili dijagnostiku.

Za upotrebu funkcije renderera

Pritisnite taster HOME, a zatim izaberite [Podešavanja] — [Мрежа и интернет] — [Podešavanje kućne mreže] — [Renderer] — željena opcija.

[Funkcija Renderer]
Omogućite funkciju renderera.
Možete da reprodukujete foto/muzičke/video datoteke u „controller“-u (npr. digitalni fotoaparat) na TV ekranu direktnim rukovanjem uređajem.
[Upravljanje pristupom za Renderer]
 • Izaberite [Automatska dozvola za pristup] da biste automatski pristupili TV-u kada „controller“ pristupa TV-u prvi put.
 • Izaberite [Prilagođena podešavanja] da biste promenili postavku svakog kontrolera.

Za upotrebu udaljenog uređaja

Pritisnite taster HOME, a zatim izaberite [Podešavanja] — [Мрежа и интернет] — [Podešavanja udaljenih uređaja] — željena opcija.

[Daljinsko upravljanje]
Omogućavanje rada sa TV-om sa registrovanog uređaja.
[Poništi registr. udaljenog uređaja]
Poništite registraciju uređaja da biste onemogućili rad sa TV-om sa tog uređaja.
[109] Funkcije kućne mreže | Funkcije kućne mreže

Reprodukovanje sadržaja sa računara

Možete uživati u sadržajima (slike/muzika/video datoteke) koji su uskladišteni na uređaju na mreži koji se nalazi u drugoj prostoriji, ako svoj TV povežete na mrežu putem rutera.

Ilustracija načina povezivanja
 1. Računar (server)
 2. Ruter
 3. Modem
 4. Internet
 1. Povežite TV na vašu kućnu mrežu.
 2. Pritisnite taster HOME i izaberite (ikona Aplikacije) iz Glavnog menija, a zatim izaberite [Plejer Medija].
  Ako isporučeni daljinski upravljač ima taster APPS, možete pritisnuti taster APPS.
 3. Izaberite naziv mrežnog uređaja.
 4. Izaberite fasciklu, a zatim izaberite datoteku za reprodukciju.

Da biste proverili podržane formate datoteka

 • Podržane datoteke i formati

Napomena

 • U zavisnosti od datoteke, reprodukovanje možda neće biti moguće, čak i kada koristite podržane formate.
[110] Funkcije kućne mreže | Funkcije kućne mreže

Reprodukovanje sadržaja sa servera medija

Možete da reprodukujete foto/muzičke/video datoteke u „controller“-u (npr. digitalni fotoaparat) na TV ekranu direktnim rukovanjem, ako TV putem rutera povežete na kućnu mrežu. „Controller“ treba takođe da bude kompatibilan sa rendererom.

Ilustracija načina povezivanja
 1. Digitalni fotoaparat („controller“)
 2. Ruter
 3. Modem
 4. Internet
 1. Povežite TV na vašu kućnu mrežu.
 2. Koristite „controller“ da biste pokrenuli reprodukovanje sadržaja na TV ekranu.
[111]

Podešavanja

Meniji koji se prikazuju u podešavanjima TV-a se razlikuju u zavisnosti od vašeg modela/regiona/zemlje.

 • Gledanje TV-a Kanali, Spoljni ulazi i Podešavanje uređaja za snimanje itd.
 • Slika i zvuk Slika, Ekran, Zvuk i Audio-izlaz itd.
 • Мрежа и интернет
 • Налози и пријављивање Google i Додај налог itd.
 • Aplikacije
 • Подешавања уређаја Датум и време, Jezik/Language, Звук, Почетни екран, Приступачност, Roditeljske kontrole, LED indikator i Snaga, itd.
 • Даљински управљачи и додатна опрема Daljinski upravljač i Podešavanja Bluetooth veze itd.
 • Tajmeri Tajmer uključen i Tajmer za isključivanje itd.
[112] Podešavanja

Gledanje TV-a

 1. Pritisnite taster HOME, a zatim izaberite [Podešavanja] — [Gledanje TV-a] — željena opcija.

Dostupne opcije

[Kanali]
Konfiguriše podešavanja vezana za primanje emitovanih programa. Takođe možete konfigurisati podešavanja vezana za primanje satelitski emitovanih programa.
Da biste podesili digitalne kanale
Prijem digitalnog signala
Da biste podesili vašu satelitsku antenu
Prijem satelitskog signala
Da biste sortirali kanale ili izmenili listu programa
Sortiranje ili izmena kanala
[Spoljni ulazi]
Konfiguriše podešavanja spoljnih ulaza i BRAVIA Sync.
Za pojedinosti o BRAVIA Sync pogledajte Uređaji kompatibilni sa BRAVIA Sync.
[Podešavanje uređaja za snimanje]
Konfiguriše podešavanja USB čvrstog diska za snimanje. (Ova opcija možda neće biti dostupna u zavisnosti od vašeg modela/regiona/zemlje.)
[113] Podešavanja

Slika i zvuk

 1. Pritisnite taster HOME, a zatim izaberite [Podešavanja] — [Slika i zvuk] — željena opcija.

Dostupne opcije

[Slika]
Konfiguriše podešavanja koja prilagođavaju kvalitet slike, na primer osvetljenost ekrana.
Da biste prilagodili kvalitet slike svojim željama pogledajte stranu Prilagođavanje kvaliteta slike.
[Ekran]
Prilagođava veličinu i položaj ekrana.
[Zvuk]
Konfiguriše podešavanja koja prilagođavaju zvuk.
Da biste prilagodili kvalitet zvuka svojim željama pogledajte stranu Prilagođavanje kvaliteta zvuka.
[Audio-izlaz]
Konfiguriše podešavanja u vezi s zvučnicima.
[Napredna podešavanja panela] (samo modeli koji su opremljeni OLED panelom)
Upotrebite prilikom podešavanja [Pomeranje piksela] ili ručnog izvršavanja funkcije [Osvežavanje panela].
Za pojedinosti pogledajte OLED panel (samo modeli koji su opremljeni OLED panelom).
[114] Podešavanja

Мрежа и интернет

Konfiguriše podešavanja kao što su podešavanja za bežične LAN mreže, žične LAN mreže i kućne mreže.

[115] Podešavanja

Налози и пријављивање

 1. Pritisnite taster HOME, a zatim izaberite [Podešavanja] — [Налози и пријављивање] — željena opcija.

Dostupne opcije

[Google]
Sinhronizuje registrovani Google nalog ili ga uklanja.
[Додај налог]
Dodaje Google nalog. Možete dodati više Google naloga i menjati aktivan nalog u zavisnosti od aplikacije.
[116] Podešavanja

Aplikacije

Omogućava vam da konfigurišete ili deinstalirate aplikacije ili da očistite keš.

[117] Podešavanja

Подешавања уређаја

 1. Pritisnite taster HOME, a zatim izaberite [Podešavanja] — [Подешавања уређаја] — željena opcija.

Dostupne opcije

[Основни подаци]
Prikazuje informacije o TV-u.
[Датум и време]
Podešava trenutno vreme.
[Jezik/Language]
Bira jezik menija. Izabrani jezik menija će biti i jezik za prepoznavanje glasa.
[Тастатура]
Bira podešavanja tastature na ekranu.
[Звук]
Konfiguriše podešavanja za [Системски звуци].
[Меморијски простор]
Menja podešavanja koja se odnose na skladištenje podataka.
[Почетни екран]
Prilagođava kanale prikazane na [Почетни екран] i sortira aplikacije.
[Google помоћник]
Konfiguriše pretragu i podešavanja za [Откривање фразе „OK Google“]*.
[Чувар екрана]
Konfiguriše podešavanja funkcije čuvara ekrana.
[Локација]
Konfiguriše podešavanja lokacije da biste dobili korisničku lokaciju.
[Безбедност и ограничења]
Konfiguriše ograničenja, kao na primer sprečava decu da koriste određene aplikacije.
[Приступачност]
Konfiguriše podešavanja funkcija pristupačnosti i usluga za pomaganje korisnicima da se lakše kreću po uređajima.
[Ресетуј]
Vraća podešavanja TV-a na podrazumevana fabrička podešavanja.
[Roditeljske kontrole]
Konfiguriše podešavanja roditeljske blokade za ograničenu upotrebu stavki kao što su [Kanali & Spoljni ulazi], [Aplikacije] i [Vreme isključivanja ekrana].
[LED indikator]
Konfiguriše podešavanja [LED osvetljenje] ili [Odziv prilikom rada] i [LED lampica ugrađenog mikrofona]*. (Prikazani meni varira u zavisnosti od vašeg modela.)
[Snaga]
Menja podešavanja koja se odnose na potrošnju energije.
[Početno podešavanje]
Podesite osnovne funkcije kao što je mreža i kanali za prvu upotrebu.
[Podešavanja režima za prodavnicu]
Obogaćuje prikaz za upotrebu izlaganja u prodavnici podešavanjem [Demo mod], itd.

* Samo TV-i sa ugrađenim mikrofonom

[118] Podešavanja

Даљински управљачи и додатна опрема

 1. Pritisnite taster HOME, a zatim izaberite [Podešavanja] — [Даљински управљачи и додатна опрема] — željena opcija.

Dostupne opcije

[Podešavanja Bluetooth veze]
Podešavanje registracije/opozivanja registracije Bluetooth uređaja.
[Daljinski upravljač]
Podešavanje za uparivanje glasovnog daljinskog upravljača.
[119] Podešavanja

Tajmeri

Da biste podesili tajmer za uključivanje

Tajmer za uključivanje automatski uključuje TV u navedeno vreme, kao na primer kada počne program koji želite da gledate. On vam takođe omogućava da TV koristite kao budilnik.

 1. Pritisnite taster HOME i izaberite (ikona Tajmeri) — [Tajmer uključen] — željena opcija.

Da biste podesili tajmer za gašenje

Tajmer za gašenje automatski gasi TV u prethodno podešeno vreme.

 1. Pritisnite taster HOME i izaberite (ikona Tajmeri) — [Tajmer za isključivanje] — željena opcija.

Napomena

 • Kada isključite i ponovo uključite TV, [Tajmer za isključivanje] se ponovo podešava na [Isključeno].
[120]

Rešavanje problema

 • Počnite ovde Naišli ste na problem? Počnite ovde.
 • Slika (kvalitet)/ekran
 • Tastatura
 • Prijem emisija
 • Zvuk
 • Mreža (Internet/kućna)/aplikacije
 • Daljinski upravljač/dodatna oprema
 • Napajanje
 • Povezani uređaji
 • Snimanje na USB čvrsti disk
 • LED
[121] Rešavanje problema

Počnite ovde

 • Samodijagnostika
 • Ažuriranje softvera
 • Ako je neophodno izvršiti potpuno resetovanje (ponovno pokretanje) TV-a
 • Često postavljanja pitanja za rešavanje problema
[122] Počnite ovde | Počnite ovde

Samodijagnostika

Proverite da li TV radi ispravno.

  1. Pritisnite taster HOME, izaberite (ikona Aplikacije) iz Glavnog menija, a zatim izaberite [Pomoć] sa liste aplikacija.
   Ako isporučeni daljinski upravljač ima taster HELP, pritisnite taster HELP.
  2. Izaberite [Status i dijagnostika] — [Samodijagnostika].

  Savet

  Sledeće simptome takođe možete proveriti u [Status i dijagnostika].

  • [Problemi sa povezivanjem na internet]
  • [Simptomi na spoljnim uređajima]
  • [Problemi sa slikom/zvukom]

  Ako problem nastavi da se javlja, pokušajte sledeće.

  • Resetujte (ponovo pokrenite) TV. Za pojedinosti pogledajte Ako je neophodno izvršiti potpuno resetovanje (ponovno pokretanje) TV-a.
  • Pogledajte da li je dostupno i pokušajte da izvršite ažuriranje softvera.
  • Stranica za podršku
  [123] Počnite ovde | Počnite ovde

  Ažuriranje softvera

  Kompanija Sony će povremeno omogućiti ažuriranje softvera radi unapređivanja funkcionalnosti i pružanja korisnicima najsavremenijeg iskustva gledanja televizije. Najlakši način primanja ažuriranih verzija softvera je putem povezivanja TV-a na Internet.

  Za automatsko proveravanje postojanja ažuriranih verzija softvera

  1. Pritisnite taster HOME, izaberite (ikona Aplikacije) iz Glavnog menija, a zatim izaberite [Pomoć] sa liste aplikacija.
   Ako isporučeni daljinski upravljač ima taster HELP, pritisnite taster HELP.
  2. Omogućite [Automatska provera dostupnosti ažuriranja] u [Status i dijagnostika] — [Ažuriranje sistemskog softvera].

  Savet

  • Da ručno ažurirate softver, izaberite [Ažuriranje softvera].
  • Možete pogledati BRAVIA obaveštenja ili veb stranicu za podršku za listu izmena koje su izvršene prilikom ažuriranja softvera.

  Napomena

  • Kada je [Automatska provera dostupnosti ažuriranja] onemogućeno, TV ne može da prima obaveštenja čak i kada postoji ažurirana verzija softvera.

  Ažuriranje softvera preko USB memorijskog uređaja

  Ako nemate vezu sa mrežom, softver takođe možete ažurirati pomoću USB diska za skladištenje. Pomoću svog računara preuzmite najnovije verzije softvera sa veb stranice za podršku kompanije Sony i uskladištite ih na USB disku za skladištenje. Priključite USB disk za skladištenje na USB priključak na TV-u i ažuriranje softvera će započeti automatski.

  Ako želite da softver na TV-u ažurirate pomoću USB diska za skladištenje treba da na veb stranici pročitate mere predostrožnosti za proces ažuriranja pomoću USB diska za skladištenje.

  Za više informacija o stranici za podršku pogledajte stranicu Stranica za podršku.

  [124] Počnite ovde | Počnite ovde

  Ako je neophodno izvršiti potpuno resetovanje (ponovno pokretanje) TV-a

  Ako imate poteškoća, na primer da se slika ne prikazuje na ekranu ili da daljinski upravljač ne radi, resetujte TV izvršenjem sledećeg postupka. Ako problem nastavi da se javlja, pokušajte da izvršite dolenavedenu proceduru fabričkog resetovanja.
  Ako je na TV priključen spoljni USB uređaj, pre resetovanja isključite USB uređaj sa TV-a.

  Resetovanje napajanja

  1. Ponovo pokrenite TV pomoću daljinskog upravljača.
   Pritisnite i nastavite držati taster za uključivanje na daljinskom upravljaču na oko 5 sekundi dok se TV ne restartuje (pojavljuje se poruka o gašenju). (U zavisnosti od vašeg modela/regiona/zemlje, takođe možete pritisnuti i zadržati taster za uključivanje na daljinskom upravljaču oko 2 sekunde i zatim izabrati [Ponovo pokreni] sa ekrana TV-a.)
   TV će se isključiti, a nakon oko jednog minuta, automatski ponovo uključiti.
  2. Isključite kabl za napajanje naizmeničnom strujom (napajanje sa električne mreže).
   Ako problem nastavi da se javlja nakon koraka 1, isključite kabl za napajanje naizmeničnom strujom (napajanje sa električne mreže) iz utičnice. Zatim pritisnite taster za uključivanje na TV-u, pa ga otpustite. Sačekajte 2 minuta, pa zatim ponovo uključite kabl za napajanje (napajanje sa električne mreže) u utičnicu.

  Savet

  • TV modeli sa 1 tasterom na TV-u (samo sa tasterom za uključivanje) se takođe mogu ponovo pokrenuti pomoću tastera za uključivanje. Pritisnite taster za uključivanje na TV-u da biste prikazali meni za rukovanje, izaberite [Ponovo pokreni] u meniju, a zatim pritisnite i zadržite taster za uključivanje da biste ponovo pokrenuli TV.
  • Po ponovnom pokretanju TV-a vaša lična podešavanja i podaci neće biti izgubljeni.

  Fabričko resetovanje podataka

  Ako problem nastavi da se javlja nakon resetovanja napajanja, pokušajte da izvršite resetovanje fabričkih podataka.

  Napomena

  Izvršavanje fabričkog resetovanja će izbrisati sve podatke i podešavanja TV-a (kao što su informacije o podešavanjima Wi-Fi i kablovske mreže, podaci Google naloga i druge informacije za prijavljivanje, informacije sa Google Play i drugih instaliranih aplikacija).

  1. Pritisnite taster HOME, a zatim izaberite [Podešavanja] — [Подешавања уређаја] — [Ресетуј] — [Fabričko resetovanje podataka].
  2. Izaberite [Obriši sve].
   Ako ste podesili PIN kod na svom TV-u, od vas će biti zatraženo da ga unesete kada izaberete [Obriši sve].
   Nakon uspešnog izvršenja procesa fabričkog resetovanja, TV će pokrenuti program za početno podešavanje. Morate prihvatiti uslove korišćenja kompanije Google i pravila privatnosti kompanije Google.
  [125] Počnite ovde | Počnite ovde

  Često postavljanja pitanja za rešavanje problema

  Za informacije o rešavanju problema takođe možete pogledati odeljak „Često postavljana pitanja“ na našoj stranici za podršku.

  • http://www.sony.net/androidtv-faq/
   QR kôd za veb stranicu za podršku kompanije Sony
  • http://www.sony.net/androidtv-faq/
  [126] Rešavanje problema

  Slika (kvalitet)/ekran

  • Nema boje/slika je tamna/boja nije odgovarajuća/slika je previše svetla.
  • Izobličena slika./Ekran treperi.
  • Tokom gledanja TV-a, ekran iznenada prelazi na prikazivanje video signala koji ne prepoznajete.
  • Na vrhu ili dnu ekrana se prikazuju baneri/brojači.
  • HDR slike visoke rezolucije se ne prikazuju.
  • Prikazuje se poruka o zahtevu aplikacije za dobijanje dozvole za pristup funkcijama TV-a.
  • OLED panel (samo modeli koji su opremljeni OLED panelom)
  [127] Slika (kvalitet)/ekran | Slika (kvalitet)/ekran

  Nema boje/slika je tamna/boja nije odgovarajuća/slika je previše svetla.

  • Proverite vezu antene (vazdušne)/kablovsku vezu.
  • Povežite TV na izvor naizmenične struje (napajanje) i pritisnite dugme za uključivanje na TV-u ili na daljinskom upravljaču.
  • Pritisnite taster HOME i izaberite [Podešavanja] — [Slika i zvuk] — [Slika] da biste obavili podešavanja.
   Za pojedinosti pogledajte stranicu Prilagođavanje kvaliteta slike.
  • Ako podesite [Ušteda energije] na [Niska] ili [Visoka], nivo crne će biti prilagođen. Pritisnite taster HOME, a zatim izaberite [Podešavanja] — [Подешавања уређаја] — [Snaga] — [Ušteda energije] na [Isključeno] da biste više osvetlili ekran.

  Napomena

  • Kvalitet slike zavisi od kvaliteta signala i sadržaja.
  • Kvalitet slike se može poboljšati ako ga promenite u [Slika] pod [Podešavanja].
   Pritisnite taster HOME i izaberite [Podešavanja] — [Slika i zvuk] — [Slika][Svetlina] i podesite [Svetlina] ili [Kontrast].
  [128] Slika (kvalitet)/ekran | Slika (kvalitet)/ekran

  Izobličena slika./Ekran treperi.

  Proverite vezu i položaj antene (vazdušne) i perifernih uređaja

  • Proverite vezu antene (vazdušne)/kablovsku vezu.
  • Držite antenu (vazdušnu)/kabl dalje od drugih kablova za povezivanje.
  • Prilikom instaliranja opcionog uređaja, ostavite izvestan prostor između uređaja i TV-a.
  • Proverite da li je antena (vazdušna) povezana pomoću 75-omskog koaksijalnog kabla visokog kvaliteta.

  Proverite podešavanje [Kretanje]

  • Pritisnite taster HOME i izaberite [Podešavanja] — [Slika i zvuk] — [Slika] — [Kretanje] — [Motionflow] — [Isključeno].
  • Izmenite trenutno podešavanje [Filmski režim] na [Isključeno].
   Pritisnite taster HOME i izaberite [Podešavanja] — [Slika i zvuk] — [Slika] — [Kretanje] — [Filmski režim].
  • Proverite podešavanja funkcije [Analogno].
   Pritisnite taster HOME, a zatim izaberite [Podešavanja] — [Gledanje TV-a] — [Kanali] — [Podešavanje kanala] — [Ručno podešavanje] — [Analogno].
   • Onemogućite [LNA] da biste poboljšali prijem slike. ([LNA] može biti nedostupno u zavisnosti od vaše situacije/regiona/zemlje.)
   • Izvršite [AFT] da biste poboljšali sliku pri prijemu analognog signala.
    (Dostupnost funkcije [Analogno] i njene opcije mogu da se razlikuju u zavisnosti od regiona/zemlje/situacije.)
  [129] Slika (kvalitet)/ekran | Slika (kvalitet)/ekran

  Tokom gledanja TV-a, ekran iznenada prelazi na prikazivanje video signala koji ne prepoznajete.

  U tom slučaju, TV je možda u režimu za demonstraciju. Probajte da izađete iz režima za demonstraciju.

  • Pritisnite taster HOME na daljinskom upravljaču i izaberite [Podešavanja] — [Подешавања уређаја] — [Podešavanja režima za prodavnicu]. Onemogućite [Demo mod] i [Režim resetovanja slike].
  [130] Slika (kvalitet)/ekran | Slika (kvalitet)/ekran

  Na vrhu ili dnu ekrana se prikazuju baneri/brojači.

  U tom slučaju, TV je možda u režimu za demonstraciju. Probajte da izađete iz režima za demonstraciju.

  • Pritisnite taster HOME na daljinskom upravljaču i izaberite [Podešavanja] — [Подешавања уређаја] — [Podešavanja režima za prodavnicu]. Onemogućite [Demo mod] i [Režim resetovanja slike].
  [131] Slika (kvalitet)/ekran | Slika (kvalitet)/ekran

  HDR slike visoke rezolucije se ne prikazuju.

  Sledeći uslovi se moraju ispuniti za gledanje HDR slika visoke rezolucije kao što je 4K (50p/60p)*.

  • Priključite uređaj koji može da reprodukuje 4K (50p/60p)* rezoluciju.
  • Koristite Premium High Speed HDMI Cable(s) koji podržava protok od 18 Gbps.
  • Podesite [Format HDMI signala] na [Poboljšani format] izborom [Podešavanja] — [Gledanje TV-a] — [Spoljni ulazi] — [Format HDMI signala] HDMI priključak koji želite da podesite.
  • Proverite da li priključeni uređaj ima najsvežija podešavanja i firmver.

  * Dostupnost zavisi od vašeg modela/regiona/zemlje.

  [132] Slika (kvalitet)/ekran | Slika (kvalitet)/ekran

  Prikazuje se poruka o zahtevu aplikacije za dobijanje dozvole za pristup funkcijama TV-a.

  • Izaberite da li želite da dozvolite ili zabranite aplikacijama pristup prikazanoj funkciji.
  • Možete pogledati listu dozvola za aplikacije kategorisanu prema funkcijama TV-a i izmeniti podešavanja dozvola za svaku od aplikacija. Pritisnite taster HOME, izaberite [Podešavanja] — [Aplikacije] — [Дозволе за апликације] — željena funkcija TV-a.
  [133] Slika (kvalitet)/ekran | Slika (kvalitet)/ekran

  OLED panel (samo modeli koji su opremljeni OLED panelom)

  • Ekran se zatamni nakon određenog vremenskog perioda. (samo modeli koji su opremljeni OLED panelom)
  • Prikazana je poruka [Osvežavanje panela nije završeno]. (samo modeli koji su opremljeni OLED panelom)
  • Zabrinuti ste zbog zadržavanja slike. (samo modeli koji su opremljeni OLED panelom)
  • Na ekranu se pojavljuje bela linija. (samo modeli koji su opremljeni OLED panelom)
  [134] OLED panel (samo modeli koji su opremljeni OLED panelom) | OLED panel (samo modeli koji su opremljeni OLED panelom) | OLED panel (samo modeli koji su opremljeni OLED panelom)

  Ekran se zatamni nakon određenog vremenskog perioda. (samo modeli koji su opremljeni OLED panelom)

  • Ako deo ili cela slika ostanu nepomični, ekran će postepeno postajati tamniji da bi se smanjilo zadržavanje slike. Ovo je funkcija koja služi za zaštitu panela i ne predstavlja kvar.
  [135] OLED panel (samo modeli koji su opremljeni OLED panelom) | OLED panel (samo modeli koji su opremljeni OLED panelom) | OLED panel (samo modeli koji su opremljeni OLED panelom)

  Prikazana je poruka [Osvežavanje panela nije završeno]. (samo modeli koji su opremljeni OLED panelom)

  Ako je tokom izvršavanja osvežavanja panela TV uključen, kabl za napajanje naizmeničnom strujom je isključen ili temperatura okoline izlazi iz opsega između 10 °C i 40 °C, proces se neće završiti i prikazaće se ova poruka. Proceduru pokrenite ponovo od početka.

  Savet

  • Proces osvežavanja panela traje oko jedan sat.
  [136] OLED panel (samo modeli koji su opremljeni OLED panelom) | OLED panel (samo modeli koji su opremljeni OLED panelom) | OLED panel (samo modeli koji su opremljeni OLED panelom)

  Zabrinuti ste zbog zadržavanja slike. (samo modeli koji su opremljeni OLED panelom)

  Ako se ista slika neprekidno ili duže vreme prikazuje, može doći do zadržavanja te slike. Ovaj problem ne predstavlja kvar.

  TV ima dve funkcije, [Pomeranje piksela] i [Osvežavanje panela], koje su osmišljene za smanjenje efekta zadržavanja slike.
  Možete izvršiti [Osvežavanje panela] kada je to neophodno.

  1. Pritisnite taster HOME, a zatim izaberite [Podešavanja] — [Slika i zvuk] — [Napredna podešavanja panela] — [Osvežavanje panela].

  Savet

  • [Pomeranje piksela] je funkcija koja sprečava zadržavanje slike automatskim pomeranjem slike u utvrđenim intervalima. U normalnim okolnostima, ovu opciju držite omogućenu.
  • Da bi se smanjilo zadržavanje slike, preporučujemo da svakog dana u trajanju od najmanje četiri sata isključujete TV pritiskom na taster za isključivanje na daljinskom upravljaču ili TV-u.

  Napomena

  • Izvršite ručno Osvežavanje panela samo kada je zadržavanje slike veoma izraženo. Izbegavajte češće izvršavanje od jednom godišnje jer to može uticati na radni vek panela.
  • Slike koje sadrže časovnike i jarke boje često izazivaju zadržavanje slike. Izbegavajte prikazivanje ovakvih slika u dužem vremenskom periodu jer u suprotnom može doći do zadržavanja slike.
  [137] OLED panel (samo modeli koji su opremljeni OLED panelom) | OLED panel (samo modeli koji su opremljeni OLED panelom) | OLED panel (samo modeli koji su opremljeni OLED panelom)

  Na ekranu se pojavljuje bela linija. (samo modeli koji su opremljeni OLED panelom)

  • Izvršava se funkcija osvežavanja panela. Tokom izvršavanja osvežavanja panela na ekranu može biti vidljiva bela linija. Ovo ne predstavlja kvar TV-a.

  Savet

  • Proces osvežavanja panela traje oko jedan sat.
  • Osvežavanje panela se može obaviti kada je temperatura prostorije između 10 °C i 40 °C. Ako se tokom izvršavanja osvežavanja panela dogodi neki od sledećih događaja, proces se neće završiti i prikazuje se poruka.
   • Temperatura prostorije izađe van navedenog opsega.
   • TV se uključi.
   • Kabl za napajanje se isključi.
   Ako je prikazana poruka, proverite temperaturu prostorije itd.
  [138] Rešavanje problema

  Tastatura

  Ne možete vršiti operacije na trenutnom ekranu nakon prikazivanja tastature na ekranu.

  • Da biste ponovo mogli da vršite operacije na ekranu iza tastature na ekranu, pritisnite taster BACK na daljinskom upravljaču.
  [139] Rešavanje problema

  Prijem emisija

  • Prvo proverite sledeće stvari kada pokušavate da rešite probleme u vezi sa prijemom na vašem TV-u.
  • Blokiranje buke ili se prikazuje poruka o grešci i ne možete da gledate programe.
  • Pojava duhova ili duplih prikaza.
  • Čuje se samo buka ili se na ekranu prikazuje samo crn ekran.
  • Slika se prikazuje ili se čuje buka prilikom gledanja analognog TV kanala.
  • Neki od kanala su prazni.
  • Slab prijem i slab kvalitet slike digitalnih programa.
  • Ne možete da gledate digitalne kanale.
  • Svi analogni kanali nisu podešeni.
  • Ne možete da gledate satelitske kanale.
  • Neki od digitalnih kanala su prazni.
  • Želite da podesite satelitsku antenu.
  [140] Prijem emisija | Prijem emisija

  Prvo proverite sledeće stvari kada pokušavate da rešite probleme u vezi sa prijemom na vašem TV-u.

  • Uverite se da je kabl antene (vazdušne) čvrsto povezan sa TV-om.
   • Uverite se da kabl antene (vazdušne) nije labav ili isključen.
   • Uverite se da kabl antene ili konektor kabla antene (vazdušne) nisu oštećeni.
  • Izaberite antenu/kablovsku uslugu pritiskom na dugme TV na daljinskom upravljaču, a zatim izaberite [Digitalno] ako usluga za emitovanje nije prikazana. (Osim kada gledate YouView)
  • Signal antene se može poništiti ako u blizini postoji jak signal.
   Onemogućite [LNA] (Osim kod modela sa jednim tjunerom) postavku u [Podešavanja] — [Gledanje TV-a] — [Kanali] — [Podešavanje kanala] — [Napredna podešavanja].
  • Nakon preseljenja na novu lokaciju ili ako pokušavate da koristite nove usluge, izaberite [Podešavanja] — [Gledanje TV-a] — [Kanali] — [Podešavanje kanala] — [Automatsko podešavanje] i pratite uputstva na ekranu da biste ponovo konfigurisali potrebne postavke.
  • Da biste gledali sadržaj koji se strimuje, povežite TV na internet.

  Savet

  • Za više informacija posetite veb stranicu za podršku kompanije Sony.
   Stranica za podršku
  [141] Prijem emisija | Prijem emisija

  Blokiranje buke ili se prikazuje poruka o grešci i ne možete da gledate programe.

  • Uverite se da je antenski kabl priključen na odgovarajuće priključke (na TV-u/priključenim uređajima/zidu).
  • Uverite se da kabl nije star ili da žice unutar priključka nisu kratko spojene.
  [142] Prijem emisija | Prijem emisija

  Pojava duhova ili duplih prikaza.

  • Proverite kablovsku vezu ili vezu antene (vazdušne).
  • Proverite lokaciju i smer antene (vazdušne).
  • Pritisnite taster HOME i izaberite [Podešavanja] — [Slika i zvuk] — [Slika] — [Kretanje] — [Motionflow] — [Isključeno].
  [143] Prijem emisija | Prijem emisija

  Čuje se samo buka ili se na ekranu prikazuje samo crn ekran.

  • Proverite da li je obavljeno automatsko podešavanje.
  • Proverite da li je antena (vazdušna) polomljena ili savijena.
  • Proverite da li je antena (vazdušna) došla do kraja svog radnog veka (3-5 godina za uobičajenu upotrebu, 1-2 godine na primorskoj lokaciji).
  [144] Prijem emisija | Prijem emisija

  Slika se prikazuje ili se čuje buka prilikom gledanja analognog TV kanala.

  • Proverite podešavanje [Analogno].

   Pritisnite taster HOME, a zatim izaberite [Podešavanja] — [Gledanje TV-a] — [Kanali] — [Podešavanje kanala] — [Ručno podešavanje] — [Analogno].

   • Izvršite [AFT] da biste dobili bolji prijem slike i zvuka. (Naziv opcije se razlikuje u zavisnosti od vašeg regiona/zemlje.)
   • Podesite [Audio filter] na [Isključeno], [Nisko] ili [Visoko] da biste poboljšali zvuk pri prijemu analognog signala.
   • Onemogućite [LNA] da biste poboljšali prijem slike. ([LNA] može biti nedostupno u zavisnosti od vaše situacije/regiona/zemlje.)
  • Proverite da li je antena (vazdušna) povezana pomoću 75-omskog koaksijalnog kabla visokog kvaliteta.
  • Držite kabl antene (vazdušne) dalje od drugih kablova za povezivanje.
  [145] Prijem emisija | Prijem emisija

  Neki od kanala su prazni.

  • Kanal je samo za šifrovanu uslugu/uslugu pretplate. Pretplatite se da platite TV uslugu.
  • Kanal se koristi samo za podatke (bez slike ili zvuka).
  • Obratite se televizijskoj kući za detalje o prenosu.
  [146] Prijem emisija | Prijem emisija

  Slab prijem i slab kvalitet slike digitalnih programa.

  • Promenite položaj, smer i ugao zemaljske televizijske antene (vazdušne) da biste maksimalno povećali nivo signala antene (vazdušne). Uverite se da smer antene (vazdušne) nije nenamerno promenjen (kao na primer pod uticajem vetra).
  • Ako koristite pojačavač TV signala, podesite koeficijent pojačanja signala.
  • Ako je oprema (kao što je razvodnik TV signala) povezana između antene (vazdušne) i TV-a, to može da utiče na TV prijem. Povežite direktno antenu (vazdušnu) i TV da biste proverili da li se prijem poboljšao.
  • Loši vremenski uslovi mogu da utiču na satelitske sisteme emitovanja. Sačekajte da se vreme poboljša. (Samo za modele kompatibilne sa satelitom)
  [147] Prijem emisija | Prijem emisija

  Ne možete da gledate digitalne kanale.

  • Pitajte lokalnog instalatera da li se digitalni prenosi pružaju u vašem području.
  • Nadogradite antenu (vazdušnu) sa višim koeficijentom pojačanja.
  [148] Prijem emisija | Prijem emisija

  Svi analogni kanali nisu podešeni.

  • Pokušajte ručno da unapred podesite kanale konfigurisanjem podešavanja. Pritisnite taster HOME, a zatim izaberite [Podešavanja] — [Gledanje TV-a] — [Kanali] — [Podešavanje kanala] — [Ručno podešavanje] — [Analogno]. (Dostupnost funkcije [Analogno] i njene opcije mogu da se razlikuju u zavisnosti od vašeg regiona/zemlje/situacije.)
  [149] Prijem emisija | Prijem emisija

  Ne možete da gledate satelitske kanale.

  • Pitajte lokalnog instalatera da li se satelitske usluge pružaju u vašem području.
  • Proverite satelitsku kablovsku vezu.
  • Kada je prikazana poruka [Nema signala. Detektovano je preopterećenje LNB-a. Isključite TV i proverite satelitsku vezu.], isključite kabl za napajanje. Zatim, uverite se da satelitski kabl nije oštećen i da dovod satelitskog signala nije u kratkom spoju u konektoru satelitskog kabla.
  • Proverite svoj LNB uređaj i podešavanja.
  • Ako vaš TV ima i „MAIN“ i „SUB“ priključke i nije podešen na režim satelitskog dvostrukog tjunera, priključak označen sa „SUB“ se ne može koristiti. U ovom slučaju, povežite svoju satelitsku antenu (vazdušnu) za priključak označen sa „MAIN“.
  [150] Prijem emisija | Prijem emisija

  Neki od digitalnih kanala su prazni.

  Da biste izmenili opseg za pretragu (dostupno u zavisnosti od vašeg regiona/zemlje)

  Pritisnite taster HOME, a zatim izaberite [Podešavanja] — [Gledanje TV-a] — [Kanali] — [Podešavanje kanala] — [Napredna podešavanja] — [Opseg podešavanja].

  [Normalno]
  Vrši pretragu kanala dostupnih u vašem regionu/zemlji.
  [Prošireno]
  Vrši pretragu dostupnih kanala bez obzira na vaš region/zemlju.

  Da biste ažurirali digitalne usluge

  Možete pokrenuti [Automatsko podešavanje] nakon preseljenja, promene pružaoca usluge ili radi pronalaženja novih kanala.

  Konfigurisanje automatskog ažuriranja usluga

  Preporučujemo da omogućite [Automatsko ažuriranje usluge] da biste dozvolili da nove digitalne usluge, kada postanu dostupne, budu dodate automatski.

  1. Da biste omogućili [Automatsko ažuriranje usluge], pritisnite taster HOME, a zatim izaberite [Podešavanja] — [Gledanje TV-a] — [Kanali] — [Podešavanje kanala] — [Napredna podešavanja] — [Automatsko ažuriranje usluge].

  Ako je opcija onemogućena, o novim digitalnim uslugama bićete obavešteni putem poruke na ekranu, a usluge neće biti dodate automatski.

  Savet

  • Dostupnost ove funkcije zavisi od vašeg regiona/zemlje. Ako nije dostupno, izvršite [Automatsko podešavanje] da biste dodali nove usluge.
  [151] Prijem emisija | Prijem emisija

  Želite da podesite satelitsku antenu.

  Ako imate ugrađenu satelitsku antenu, možete gledati satelitske programe i odrediti tip vaše instalacije tako što ćete izvršiti neophodna podešavanja na tjuneru.

  Da biste podesili vašu satelitsku antenu

  • Prijem satelitskog signala
  [152] Rešavanje problema

  Zvuk

  • Nema zvuka ali je slika dobra.
  • Audio buka.
  • Nama audio signala ili je zvuk tih na kućnom bioskopu.
  • Zvuk je izobličen.
  • Želite da dobijate zvuk i sa slušalica/Bluetooth audio uređaja/audio sistema i zvučnika na TV-u.
  • Zabrinuti ste zbog kašnjenja između slike i zvuka.
  • Ne čuju se zvučni signali rukovanja i zvučni odzivi.
  • Ne možete da uspostavite eARC vezu.
  • Ne možete da upotrebite glasovnu pretragu sa ugrađenim mikrofonom (samo modeli sa ugrađenim mikrofonom).
  • Čuje se tiha buka iz zvučnika TV-a (samo modeli sa Režim TV centralnog zvučnika).
  [153] Zvuk | Zvuk

  Nema zvuka ali je slika dobra.

  • Proverite vezu antene (vazdušne)/kablovsku vezu.
  • Povežite TV na izvor naizmenične struje (napajanje) i pritisnite dugme za uključivanje na TV-u ili na daljinskom upravljaču.
  • Proverite kontrolu jačine zvuka.
  • Pritisnite taster (isključivanje zvuka) ili (jačina zvuka) + da biste poništili isključivanje zvuka.
  • Pritisnite taster (Brza podešavanja) ili ACTION MENU, a zatim izaberite [Zvučnici] — [TV zvučnici].
   Pritisnite taster HOME, a zatim izaberite [Podešavanja] — [Slika i zvuk] — [Audio-izlaz] — [Zvučnici] — [TV zvučnici].
  • Ako su priključene slušalice ili Bluetooth audio uređaji, zvuk se ne emituje putem zvučnika na TV-u ili audio sistema povezanih eARC/ARC vezom. Uklonite slušalice ili isključite Bluetooth audio uređaj.
  [154] Zvuk | Zvuk

  Audio buka.

  • Proverite da li je antena (vazdušna) povezana pomoću 75-omskog koaksijalnog kabla visokog kvaliteta.
  • Držite kabl antene (vazdušne) dalje od drugih kablova za povezivanje.
  • Da biste izbegli TV smetnje, uverite se da koristite neoštećen kabl antene (vazdušne).
  [155] Zvuk | Zvuk

  Nama audio signala ili je zvuk tih na kućnom bioskopu.

  • Pritisnite taster HOME, a zatim izaberite [Podešavanja] — [Slika i zvuk] — [Audio-izlaz] — [Zvučnici] — [Audio sistem].
  • Ako audio sistem nije kompatibilan sa Dolby Digital ili DTS, podesite [Podešavanja] — [Slika i zvuk] — [Audio-izlaz] — [Digitalni audio izlaz] na [PCM].
  • Ako izaberete analogni (RF) kanal i slike se ne prikazuju pravilno, moraćete da promenite sistem emitovanja. Pritisnite taster HOME, a zatim izaberite [Podešavanja] — [Gledanje TV-a] — [Kanali] — [Podešavanje kanala] — [Ručno podešavanje] — [Analogno][TV sistem]. (Dostupnost funkcije [Analogno] ili naziv opcije se razlikuju u zavisnosti od regiona/zemlje/situacije.)
  • Proverite da li je podešavanje [Jačina zvuka za digitalni audio izlaz] TV-a na maksimumu.

   Pritisnite taster HOME, a zatim izaberite:
   [Podešavanja] — [Slika i zvuk] — [Audio-izlaz] — [Jačina zvuka za digitalni audio izlaz]

  • Prilikom korišćenja HDMI ulaza sa Super Audio CD ili DVD-audio, DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) možda neće davati audio signal.
  [156] Zvuk | Zvuk

  Zvuk je izobličen.

  • Proverite vezu antene (vazdušne)/kablovsku vezu.
  • Držite antenu (vazdušnu)/kabl dalje od drugih kablova za povezivanje.
  • Držite TV dalje od izvora električne buke kao što su automobili, fenovi za kosu, Wi-Fi jedinice, mobilni telefoni ili optički uređaji.
  • Prilikom instaliranja opcionog uređaja, ostavite izvestan prostor između uređaja i TV-a.
  • Izvršite [AFT] u [Ručno podešavanje] — [Analogno] da biste poboljšali zvuk pri prijemu analognog signala.
   (Dostupnost funkcije [Analogno] i njene opcije mogu da se razlikuju u zavisnosti od regiona/zemlje/situacije.)
  • Podesite [Audio filter] na [Nisko] ili [Visoko] da biste poboljšali zvuk pri prijemu analognog signala. ([Audio filter] može biti nedostupno u zavisnosti od regiona/zemlje.)
  [157] Zvuk | Zvuk

  Želite da dobijate zvuk i sa slušalica/Bluetooth audio uređaja/audio sistema i zvučnika na TV-u.

  Da biste dobili zvuk i sa slušalica/Bluetooth audio uređaja i zvučnika na TV-u

  TV ne može da istovremeno emituje zvuk i sa slušalica ili Bluetooth audio uređaja i sa zvučnika na TV-u.

  Da biste emitovali zvuk i sa audio sistema koji je povezan putem eARC/ARC veze i sa zvučnika na TV-u

  Zvuk se može istovremeno emitovati i sa audio sistema povezanog sa TV-om i sa zvučnika na TV-u ako su ispunjeni sledeći uslovi.

  • Povezivanje TV-a i audio sistema digitalnim optičkim kablom
  • Postavka [Digitalni audio izlaz] na [PCM]

  Za pojedinosti o povezivanju digitalnim optičkim kablom pogledajte stranu Priključivanje audio sistema.

  [158] Zvuk | Zvuk

  Zabrinuti ste zbog kašnjenja između slike i zvuka.

  Ako je povezan Bluetooth audio uređaj

  Slika i zvuk se ne podudaraju jer zvuk kasni usled svojstava Bluetooth veze. Možete podesiti vremensko usklađivanje slike i zvuka u podešavanju A/V sinhronizacija.

  1. Podesite [A/V sinhronizacija] na [Automatski] ili [Uključeno]. Pritisnite taster HOME, a zatim izaberite [Podešavanja] — [Slika i zvuk] — [Audio-izlaz] — [A/V sinhronizacija].

  Ako je određeni audio sistem povezan pomoću HDMI kabla

  Možete podesiti vremensko usklađivanje slike i zvuka. Za pojedinosti o podržanim modelima pogledajte veb stranicu za podršku.

  • Stranica za podršku
  [159] Zvuk | Zvuk

  Ne čuju se zvučni signali rukovanja i zvučni odzivi.

  Ako je TV koji je povezan putem eARC ili [Režim propuštanja] podešen na [Automatski], zvučni signali TV-a kao što su zvučni signali rukovanja daljinskim upravljačem ili glasovni odzivi se ne čuju jer se audio signali sa HDMI ulaza prenose na uređaj koji podržava eARC. Da biste čuli te zvučne signale TV-a pokušajte sledeće.

  • Prekinite gledanje uređaja sa koga se dobija ulazni HDMI signal.
  • Podesite [eARC režim] na [Isključeno].
   Pritisnite taster HOME, a zatim izaberite [Podešavanja] — [Slika i zvuk] — [Audio-izlaz] — [eARC režim] — [Isključeno].
  • Podesite [Režim propuštanja] na [Isključeno].
   Pritisnite taster HOME, a zatim izaberite [Podešavanja] — [Slika i zvuk] — [Audio-izlaz] — [Režim propuštanja] — [Isključeno].
  [160] Zvuk | Zvuk

  Ne možete da uspostavite eARC vezu.

  • [eARC režim] ne funkcioniše kada je funkcija pretvaranja teksta koji se prikazuje na ekranu u govor, koja je jedna od funkcija pristupačnosti, omogućena.
  • Audio sistem povežite pomoću Ethernet HDMI kabla.
  • Priključite audio sistem na ulazni HDMI priključak TV-a koji je označen tekstom „ARC“.
  • Postavke podesite na sledeći način.
   [Podešavanja] — [Slika i zvuk] — [Audio-izlaz] — [eARC režim] — [Automatski]
   [Podešavanja] — [Slika i zvuk] — [Audio-izlaz] — [Zvučnici] — [Audio sistem]
  • Omogućite eARC funkciju audio sistema.
  [161] Zvuk | Zvuk

  Ne možete da upotrebite glasovnu pretragu sa ugrađenim mikrofonom (samo modeli sa ugrađenim mikrofonom).

  U sledećim slučajevima prepoznavanje glasa putem ugrađenog mikrofona može biti otežano.

  • Kada su omogućene funkcije eARC
  • Kada je priključena muzička linija
  • Kada je [Režim propuštanja] podešeno na [Automatski]
  [162] Zvuk | Zvuk

  Čuje se tiha buka iz zvučnika TV-a (samo modeli sa Režim TV centralnog zvučnika).

  Modeli sa Režim TV centralnog zvučnika imaju CENTER SPEAKER IN priključak sa zadnje strane.

  Ako AV prijemnik nije priključen na priključak CENTER SPEAKER IN TV-a, može se čuti tiha buka sa zvučnika TV-a kada je [Zvučnici] podešeno na [Audio sistem].

  Ako vas ta buka brine, onemogućite sledeće podešavanje:

  Pritisnite taster HOME, a zatim izaberite:
  [Podešavanja] — [Režim TV centralnog zvučnika] u [Slika i zvuk] — [Audio-izlaz].

  [163] Rešavanje problema

  Mreža (Internet/kućna)/aplikacije

  • TV ne može da se poveže na Internet/mrežu.
  • Kvalitet slike i/ili zvuka u aplikaciji za strimovanje je loš.
  • Vaš TV ne može da se poveže na server.
  • Možete da se povežete na Internet, ali ne i na određene aplikacije i servise.
  [164] Mreža (Internet/kućna)/aplikacije | Mreža (Internet/kućna)/aplikacije

  TV ne može da se poveže na Internet/mrežu.

  Ako ne može da se izvrši povezivanje ili raskidanje veze sa bežičnom mrežom, pokušajte sledeće.

  • Pritisnite taster HOME i proverite da li je omogućeno sledeće podešavanje.
   [Podešavanja] — [Мрежа и интернет] — [Wi-Fi]
  • Proverite lokaciju instaliranja TV-a i bežičnog rutera. Na stanje signala mogu da utiču sledeći razlozi:
   • Drugi bežični uređaji, mikrotalasne rerne, fluorescentna svetla, itd., koji se nalaze u blizini.
   • Između bežičnog rutera i TV-a se nalaze podovi ili zidovi.
  • Isključite pa ponovo uključite bežični ruter.
  • Ako naziv mreže (SSID) bežičnog rutera sa kojim želite da se povežete nije prikazan, izaberite [Dodaj novu mrežu] da biste uneli naziv mreže (SSID).

  Ako se problem ne reši i nakon izvršavanja gorenavedenih procedura ili ako ne možete da se povežete na mrežu ni putem kabla, proverite status mrežne veze.

  Proveravanje statusa mrežne veze

  1. Pritisnite taster HOME, a zatim izaberite [Podešavanja] — [Мрежа и интернет] — [Status mreže] — [Proveri vezu].
   Proverite mrežne veze i/ili priručnik sa uputstvima za server radi informacija o vezi ili se obratite osobi koja je podesila mrežu (mrežni administrator).

  Savet

  • Rešenje zavisi od provere statusa mreže. Za rešenja za svaki od problema pogledajte odeljak „Često postavljana pitanja“ na stranici za podršku kompanije Sony.

  Napomena

  • Ako je LAN kabl povezan na aktivan server i TV je dobio IP adresu, proverite veze i konfiguracije vašeg servera.

   Pritisnite taster HOME, a zatim izaberite [Podešavanja] — [Мрежа и интернет] — [Status mreže].

  [165] Mreža (Internet/kućna)/aplikacije | Mreža (Internet/kućna)/aplikacije

  Kvalitet slike i/ili zvuka u aplikaciji za strimovanje je loš.

  • Kvalitet zavisi od originalnog video snimka koji pruža dobavljač video sadržaja i širine opsega vaše veze.
  • Da biste uživali u gledanju video materijala koji se strimuje preko Interneta neophodno je da imate brzu i stabilnu mrežu. U opštem slučaju, potrebna vam je brzina poput sledećih:
   • Strimovanje video materijala standardne definicije (SD) sa Interneta: 2,5 Mbps
   • Strimovanje video materijala visoke definicije (HD) sa Interneta: 10 Mbps
   • Strimovanje video materijala ultra visoke definicije (4K) sa Interneta: 25 Mbps
  • Kvalitet veze bežične mreže se razlikuje u zavisnosti od udaljenosti ili prepreka (npr. zida) između TV-a i bežičnog rutera, smetnji u okruženju i kvaliteta bežičnog rutera. U ovom slučaju, koristite žičnu vezu za internet ili pokušajte sa propusnim opsegom od 5 GHz.
  • Propusni opseg od 5 GHz možda neće biti podržan u zavisnosti od vašeg regiona/zemlje. Ako propusni opseg od 5 GHz nije podržan, TV se može povezati sa bežičnim ruterom korišćenjem propusnog opsega od 2,4 GHz.
  • Prilikom korišćenja bežične veze, bežične uređaje držite blizu ili se postarajte da između njih ne postoje prepreke.
  • Uređaje koji emituju RF smetnje (kao što su mikrotalasne pećnice) držite dalje od TV-a i bežičnog rutera, ili ih držite isključenima.
  • Audio signal se ne emituje za video materijal koji nema audio komponentu.

  Savet

  • Za više informacija posetite veb stranicu za podršku kompanije Sony.
   Stranica za podršku
  [166] Mreža (Internet/kućna)/aplikacije | Mreža (Internet/kućna)/aplikacije

  Vaš TV ne može da se poveže na server.

  • Proverite LAN kabl ili bežičnu vezu sa svojim serverom i TV-om.
  • Proverite da li je vaša mreža pravilno konfigurisana na TV-u.
  • Proverite svoju LAN kablovsku/bežičnu vezu ili svoj server. TV je možda izgubio vezu sa serverom.
  • Obavite proveru [Dijagnostika servera] da biste proverili da li vaš server medija ima pravilnu komunikaciju sa TV-om. Pritisnite taster HOME, a zatim izaberite [Podešavanja] — [Мрежа и интернет] — [Podešavanje kućne mreže] — [Dijagnostika servera].
  [167] Mreža (Internet/kućna)/aplikacije | Mreža (Internet/kućna)/aplikacije

  Možete da se povežete na Internet, ali ne i na određene aplikacije i servise.

  • Podešavanje datuma i vremena na ovom TV-u može biti netačno. U zavisnosti od određenih aplikacija i servisa, možda nećete biti u mogućnosti da se povežete sa tim aplikacijama i servisima ako podešavanje vremena nije tačno.
   Ako podešavanje vremena nije tačno pritisnite taster HOME, a zatim izaberite [Podešavanja] — omogućite [Аутоматски датум и време] u [Подешавања уређаја] — [Датум и време].
  • Proverite da li su LAN kabl i strujni kabl naizmenične struje (mrežni vod) rutera/modema* ispravno povezani.
   * Vaš ruter/modem se prvo mora podesiti da bi se povezao na internet. Obratite se vašem dobavljaču internet usluge radi podešavanja rutera/modema.
  • Pokušajte sa korišćenjem aplikacija kasnije. Server dobavljača sadržaja aplikacija možda ne funkcioniše.

  Savet

  • Za više informacija posetite veb stranicu za podršku kompanije Sony.
   Stranica za podršku
  [168] Rešavanje problema

  Daljinski upravljač/dodatna oprema

  • Daljinski upravljač ne funkcioniše.
  • Želite da isključite pozadinsko osvetljenje daljinskog upravljača. (samo daljinski upravljači koji imaju pozadinsko osvetljenje)
  [169] Daljinski upravljač/dodatna oprema | Daljinski upravljač/dodatna oprema

  Daljinski upravljač ne funkcioniše.

  Proverite da li TV radi ispravno

  • Pritisnite taster za uključivanje na TV-u da biste utvrdili da li postoji problem sa daljinskim upravljačem ili ne. Za položaj tastera za uključivanje pogledajte Referentni vodič isporučen sa TV-om.
  • Ako TV ne radi, pokušajte da ga resetujete.
   Ako je neophodno izvršiti potpuno resetovanje (ponovno pokretanje) TV-a

  Proverite da li daljinski upravljač radi pravilno

  • Usmerite daljinski upravljač u senzor daljinskog upravljača koji se nalazi na prednjoj strani TV-a.
  • Uklonite sve prepreke iz područja senzora daljinskog upravljača.
  • Fluorescentno svetlo može da ometa rad daljinskog upravljača; pokušajte da isključite bilo koje fluorescentno svetlo.
  • Proverite da li smer svake baterije odgovara pozitivnom (+) i negativnom (-) simbolu u odeljku za baterije.
  • Napajanje baterija može da bude slabo. Uklonite poklopac daljinskog upravljača i zamenite baterije.
   • Tip sa klizajućim poklopcem
    Ilustracija skidanja poklopca daljinskog upravljača
   • Tip sa otvaranjem na pritisak
    Ilustracija skidanja poklopca daljinskog upravljača

  Napomena

  • Daljinski upravljači sa tasterom MIC su povezani sa TV-om putem Bluetooth veze. U sledećim situacijama može doći do pojave smetnji na radio talasima što može izazvati probleme kao što su nepravilan rad mikrofona ili daljinskog upravljača jer Bluetooth veza koristi istu frekvenciju kao i radio talasi koje emituju mikrotalasne pećnice i bežični LAN uređaji (IEEE802.11b/g/n).
   • Između TV-a i daljinskog upravljača se nalaze ljudi ili druge prepreke (kao što su metalni predmeti ili zidovi)
   • U blizini se koristi mikrotalasna pećnica
   • U blizini se nalazi pristupna tačka za bežičnu LAN mrežu
   • TV i daljinski upravljač nisu upareni
   U ovim slučajevima pokušajte sledeća rešenja.
   • Daljinski upravljač koristite bliže TV-u
   • Uklonite prepreke koje se nalaze između TV-a i daljinskog upravljača
   • Daljinski upravljač koristite kada se mikrotalasna pećnica ne koristi
   • Isključite druge Bluetooth uređaje
   • Proverite Bluetooth podešavanje TV-a i uključite ga, odnosno isključite
    Pritisnite taster HOME i izaberite sledeće prema redosledu.
    Ako je opcija [Podešavanja] — [Даљински управљачи и додатна опрема] — [Podešavanja Bluetooth veze] — [Bluetooth] onemogućena, omogućite je. Ako je omogućena, onemogućite je, pa je ponovo omogućite.
   • Pristupne tačke za bežičnu LAN mrežu i mikrotalasne pećnice postavite najmanje 10 m od TV-a
   • Ako je opseg od 5 GHz (IEEE802.11a) dostupan na bežičnoj LAN mreži, iskoristite ga
   • Ponovo uparite daljinski upravljač
    Pritisnite taster HOME i izaberite opcije po sledećem redosledu.
    [Podešavanja] — [Даљински управљачи и додатна опрема] — [Daljinski upravljač] — [Poveži putem Bluetooth tehnologije] — [Poveži novi daljinski upravljač] — pratite uputstva na ekranu da biste ponovo povezali daljinski upravljač.
    Ako ne možete da rukujete TV-om pomoću priloženog daljinskog upravljača, pomoću drugog daljinskog upravljača za Sony TV izaberite gorenavedene opcije sledećim redosledom dok ne dođete do [Poveži novi daljinski upravljač], a zatim pokušajte ponovo povezivanje sa priloženim daljinskim upravljačem.
  • U zavisnosti od modela, Bluetooth daljinski upravljač je već isporučen i uparen sa TV-om. U vreme isporuke, isporučeni upareni daljinski upravljač se ne može koristiti za upravljanje drugim TV-ima. Kada proveravate funkcionisanje daljinskog upravljača koristite TV uz koji je daljinski upravljač isporučen.

  Resetujte daljinski upravljač

  Ako daljinski upravljač ne radi pravilno zbog slabog kontakta baterije ili statičkog elektriciteta, problem se može rešiti resetovanjem daljinskog upravljača.

  1. Izvadite baterije iz daljinskog upravljača.
  2. Držite taster za uključivanje na daljinskom upravljaču tri sekunde.
  3. Stavite nove baterije u daljinski upravljač.

  Ako problem nastavi da se javlja pogledajte stranice Ako je neophodno izvršiti potpuno resetovanje (ponovno pokretanje) TV-a i Često postavljanja pitanja za rešavanje problema.

  Napomena

  • Kada TV isključite sa napajanja pa ga ponovo uključite, on neko vreme možda neće moći da se uključi čak i ako pritisnete taster za uključivanje na daljinskom upravljaču ili TV-u. To se dešava zbog toga što je potrebno određeno vreme da se sistem pokrene. Sačekajte oko 10 do 20 sekundi pa pokušajte ponovo.
  [170] Daljinski upravljač/dodatna oprema | Daljinski upravljač/dodatna oprema

  Želite da isključite pozadinsko osvetljenje daljinskog upravljača. (samo daljinski upravljači koji imaju pozadinsko osvetljenje)

  Možete isključiti pozadinsko osvetljenje daljinskog upravljača.

  1. Istovremeno pritisnite i zadržite taster (jačina zvuka) - i taster HOME na daljinskom upravljaču na 2 sekunde.
   Otpustite ih kada se LED lampica mikrofona (MIC) na daljinskom upravljaču upali dva puta.
   Da biste ponovo omogućili pozadinsko osvetljenje daljinskog upravljača, ponovite gorenavedenu proceduru.
  [171] Rešavanje problema

  Napajanje

  • TV ne može da se isključi pomoću daljinskog upravljača.
  • TV se automatski isključuje.
  • TV se automatski uključuje.
  • TV se isključuje odmah nakon uključivanja. (samo modeli koji su opremljeni OLED panelom)
  • TV se ne uključuje.
  [172] Napajanje | Napajanje

  TV ne može da se isključi pomoću daljinskog upravljača.

  Baterije u daljinskom upravljaču su možda ispražnjene. Zamenite ih novim ili TV isključite pomoću tastera za uključivanje na TV-u.
  Možete da pritisnete i zadržite taster za uključivanje na TV-u da biste ga isključili.

  Napomena

  • Položaj tastera za uključivanje na TV-u se razlikuje u zavisnosti od modela/zemlje/regiona. Za položaj tastera pogledajte Referentni vodič (knjižicu) isporučenu sa TV-om.
   Primer modela sa tasterom za uključivanje ispod LED lampice

  Savet

  • Za modele TV-a sa 1 tasterom na TV-u (samo taster za uključivanje), možete pritisnuti taster za uključivanje na TV-u da biste prikazali meni za rukovanje i prilagodili jačinu zvuka ili promenili kanal.
  • Kada je nivo napunjenosti baterije u daljinskom upravljaču nizak, videćete obaveštenje u glavnom meniju (HOME).
  [173] Napajanje | Napajanje

  TV se automatski isključuje.

  • Ekran je možda isključen zbog podešavanja [Tajmer za isključivanje].
  • Proverite postavke [Trajanje] za [Tajmer uključen].
  • Proverite da li je [Isključivanje TV-a nakon mirovanja] u [Snaga] aktivirano.
  • Ekran je možda isključen zbog podešavanja [Чувар екрана].
  [174] Napajanje | Napajanje

  TV se automatski uključuje.

  • Proverite da li je aktivirano [Tajmer uključen].
  • Onemogućite podešavanje [Automatsko uključivanje TV-a] u [Postavke funkcije BRAVIA Sync].
  [175] Napajanje | Napajanje

  TV se isključuje odmah nakon uključivanja. (samo modeli koji su opremljeni OLED panelom)

  U tom slučaju, TV je možda u režimu resetovanja slike. Kada je omogućen režim resetovanja slike, TV se isključuje na oko 10 minuta nakon uključivanja, pa se zatim ponovo uključuje da bi se smanjilo zadržavanje slike. Ovo ne predstavlja kvar TV-a.

  Ponovo uključite TV pomoću daljinskog upravljača i onemogućite režim resetovanja slike.

  • Pritisnite taster HOME na daljinskom upravljaču i izaberite [Podešavanja] — [Подешавања уређаја] — [Podešavanja režima za prodavnicu]. Onemogućite [Režim resetovanja slike].
  [176] Napajanje | Napajanje

  TV se ne uključuje.

  Izvršavajte procedure prema dolenavedenom redosledu dok se problem ne reši.

  1. Proverite da li TV može da se uključi pomoću daljinskog upravljača.

  Usmerite daljinski upravljač ka senzoru sa prednje strane TV-a i pritisnite taster za uključivanje na daljinskom upravljaču.
  Proverite da li se TV uključuje.
  Ako se TV ne uključuje, pokušajte da resetujete (ponovo pokrenete) TV.

  • Ako je neophodno izvršiti potpuno resetovanje (ponovno pokretanje) TV-a

  2. Proverite da li TV može da se uključi pomoću tastera za uključivanje na TV-u.

  Pritisnite taster za uključivanje na TV-u i proverite da li se TV uključio.
  Za položaj tastera za uključivanje pogledajte Referentni vodič.
  Ako se TV uključi na ovaj način, možda postoji problem sa daljinskim upravljačem. Pogledajte sledeću temu.

  • Daljinski upravljač ne funkcioniše.

  3. Isključite kabl za napajanje naizmeničnom strujom (napajanje sa električne mreže).

  Isključite kabl za napajanje (napajanje sa električne mreže) iz utičnice. Zatim pritisnite taster za uključivanje na TV-u i sačekajte 2 minuta, pa ponovo uključite kabl za napajanje (napajanje sa električne utičnice) u utičnicu.

  Savet

  • Kada TV isključite sa napajanja pa ga ponovo uključite, on neko vreme možda neće moći da se uključi čak i ako pritisnete taster za uključivanje na daljinskom upravljaču ili TV-u. To se dešava zbog toga što je potrebno određeno vreme da se sistem pokrene. Sačekajte oko 10 do 20 sekundi pa pokušajte ponovo.
  [177] Rešavanje problema

  Povezani uređaji

  • Sa povezanog uređaja ne dolazi slika.
  • Ne možete da izaberete povezani uređaj iz Glavnog menija.
  • Određeni programi sa digitalnih izvora se prikazuju sa smanjenim nivoom detalja.
  • Prikazivanje fotografija i fascikla sa fotografijama predugo traje.
  • Ne možete da pronađete povezani BRAVIA Sync HDMI uređaj.
  • Dugme EXT.BOX MENU na daljinskom upravljaču ne radi. Ova funkcija je dostupna na TV-ima kod kojih priloženi daljinski upravljač poseduje dugme EXT.BOX MENU.
  • Ne možete da isključite kablovski/satelitski uređaj pomoću daljinskog upravljača TV-a.
  • Spoljni uređaj (kao što je kablovski/satelitski uređaj) se ne može kontrolisati pomoću IR Blaster-a ili daljinskog upravljača TV-a. (samo modeli kompatibilni sa IR Blaster-om ili funkcijom upravljanja putem kablovskog/satelitskog uređaja)
  • Neke medijske datoteke na USB uređaju ili serveru nisu prikazane.
  • Funkcionisanje se prekida ili uređaj ne radi.
  • Neki od plaćenih sadržaja se ne mogu reprodukovati.
  [178] Povezani uređaji | Povezani uređaji

  Sa povezanog uređaja ne dolazi slika.

  • Uključite povezani uređaj.
  • Proverite kablovsku vezu između uređaja i TV-a.
  • Pritisnite taster (izbor ulaznog signala) da biste prikazali listu ulaza, a zatim izaberite željeni ulaz.
  • Umetnite ispravno USB disk.
  • Uverite se da je USB disk pravilno formatiran.
  • Operacija se ne garantuje za sve USB diskove. Takođe, operacije se razlikuju u zavisnosti od karakteristika USB diska ili video datoteka koje se reprodukuju.
  • Promenite format HDMI signala HDMI ulaza koji ne prikazuje sliku u standardnom formatu. Pritisnite taster HOME, a zatim izaberite [Podešavanja] — [Gledanje TV-a] — [Spoljni ulazi] — [Format HDMI signala] HDMI izvor koji želite da podesite.
  [179] Povezani uređaji | Povezani uređaji

  Ne možete da izaberete povezani uređaj iz Glavnog menija.

  • Proverite kablovsku vezu.
  [180] Povezani uređaji | Povezani uređaji

  Određeni programi sa digitalnih izvora se prikazuju sa smanjenim nivoom detalja.

  • Na ekranu može da se pojavi manje detalja nego obično ili artefakti (mali blokovi, tačke ili pikselacija), zbog digitalne kompresije koju koriste određena digitalna emitovanja i DVD diskovi. Stepen vidljivih artefakata zavisi od jasnoće i rezolucije TV-a.
  [181] Povezani uređaji | Povezani uređaji

  Prikazivanje fotografija i fascikla sa fotografijama predugo traje.

  • U zavisnosti od dimenzija slike, veličine datoteke i broja datoteka u fascikli, nekim fotografskim slikama ili fasciklama je potrebno vreme da bi se prikazale.
  • Svaki put kada se USB disk poveže sa TV-om, može potrajati nekoliko minuta dok se ne prikažu fotografije.
  [182] Povezani uređaji | Povezani uređaji

  Ne možete da pronađete povezani BRAVIA Sync HDMI uređaj.

  • Proverite da li vaš uređaj kompatibilan sa BRAVIA Sync.
  • Proverite da li je [Kontrola za HDMI] podešeno na uređaju kompatibilnom sa BRAVIA Sync i da li je [Postavke funkcije BRAVIA Sync] — [BRAVIA Sync kontrola] podešeno na TV-u.
  [183] Povezani uređaji | Povezani uređaji

  Dugme EXT.BOX MENU na daljinskom upravljaču ne radi.

  Ova funkcija je dostupna na TV-ima kod kojih priloženi daljinski upravljač poseduje dugme EXT.BOX MENU.

  Modeli kompatibilni sa IR Blaster-om imaju [Podešav. kablovskog/satelitskog uređaja] u [Podešavanja] — [Gledanje TV-a] — [Spoljni ulazi].

  • Da biste upotrebili dugme EXT.BOX MENU, povežite i podesite IR Blaster (za modele koji su opremljeni IR Blaster-om). Priključite IR Blaster, pritisnite dugme HOME, a zatim izaberite [Podešavanja] — [Gledanje TV-a] — [Spoljni ulazi] — [Podešav. kablovskog/satelitskog uređaja]. (Kompatibilni modeli IR Blaster-a mogu da se razlikuju u zavisnosti od vašeg modela/zemlje.)
  • Ako je uređaj kompatibilan sa BRAVIA Sync povezan i prikazuje se putem HDMI ulaznog signala, neki modeli mogu prikazati meni pomoću dugmeta EXT.BOX MENU, ali ova funkcija nije garantovana za sve uređaje.
  [184] Povezani uređaji | Povezani uređaji

  Ne možete da isključite kablovski/satelitski uređaj pomoću daljinskog upravljača TV-a.

  Modeli kompatibilni sa funkcijom IR Blaster ili modeli kompatibilni sa funkcijom upravljanja putem kablovskog/satelitskog uređaja imaju [Podešav. kablovskog/satelitskog uređaja] u [Podešavanja] — [Gledanje TV-a] — [Spoljni ulazi].

  • Pritisnite taster TV, a zatim izaberite [Daljinski upravljač] — [Snaga (STB uređaj)].
  [185] Povezani uređaji | Povezani uređaji

  Spoljni uređaj (kao što je kablovski/satelitski uređaj) se ne može kontrolisati pomoću IR Blaster-a ili daljinskog upravljača TV-a. (samo modeli kompatibilni sa IR Blaster-om ili funkcijom upravljanja putem kablovskog/satelitskog uređaja)

  Modeli kompatibilni sa funkcijom IR Blaster ili modeli kompatibilni sa funkcijom upravljanja putem kablovskog/satelitskog uređaja imaju [Podešav. kablovskog/satelitskog uređaja] u [Podešavanja] — [Gledanje TV-a] — [Spoljni ulazi].

  • (Modeli kompatibilni sa funkcijom IR Blaster) Uverite se da je IR Blaster pravilno podešen i da se IR predajnik nalazi blizu IR prijemnika spoljnog uređaja.
  • Uverite se da vaš TV podržava spoljni uređaj.
  • Ako pritisnete i držite taster na daljinskom upravljaču, operacija možda neće raditi. Umesto toga, probajte da taster pritiskate više puta uzastopno.
  • U zavisnosti od spoljnih uređaja, neki tasteri možda neće raditi.
  • (Modeli kompatibilni sa funkcijom IR Blaster) IR Blaster možda nije pravilno podešen. Da biste podesili IR Blaster, pritisnite taster HOME, a zatim izaberite [Podešavanja] — [Gledanje TV-a] — [Spoljni ulazi] — [Podešav. kablovskog/satelitskog uređaja].
  [186] Povezani uređaji | Povezani uređaji

  Neke medijske datoteke na USB uređaju ili serveru nisu prikazane.

  • Nepodržane datoteke možda neće biti prikazane.
  • Možda neće biti prikazane sve fascikle/datoteke u zavisnosti od statusa sistema.
  [187] Povezani uređaji | Povezani uređaji

  Funkcionisanje se prekida ili uređaj ne radi.

  • Proverite da li je uređaj uključen.
  • Zamenite baterije uređaja.
  • Ponovo registrujte uređaj.
  • Bluetooth uređaji koriste frekvenciju 2,4 GHz, stoga brzina komunikacije može povremeno da se pogorša ili prekine zbog smetnji bežične LAN veze.
   Ako se kućni električni aparati (npr. mikrotalasne rerne ili mobilni uređaji) nalaze u blizini, verovatnije je da će doći do smetnji u radio talasima.
  • TV ili uređaj možda neće raditi na metalnoj polici zbog smetnji u bežičnoj komunikaciji.
  • Za primenljive udaljenosti za komunikaciju između TV-a i drugih uređaja, pogledajte uputstva za upotrebu uređaja.
  • Kada se više Bluetooth uređaja poveže sa TV-om, kvalitet Bluetooth komunikacije može da se pogorša.
  [188] Povezani uređaji | Povezani uređaji

  Neki od plaćenih sadržaja se ne mogu reprodukovati.

  • Uređaj koji emituje izvorni signal mora biti usklađen sa standardima HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) 2.0/2.1/2.2.
   Neki od plaćenih sadržaja možda neće moći da se prikažu na uređaju koji nije usaglašen sa HDCP 2.0/2.1/2.2 standardima.
  [189] Rešavanje problema

  Snimanje na USB čvrsti disk

  • Ne možete da koristite USB čvrsti disk.
  • USB čvrsti disk se ne može registrovati.
  • Snimanje se ne može izvršiti./Snimanje nije uspelo.
  • Snimljeni sadržaj je nestao.
  • Želite da izbrišete snimljeni sadržaj, ali se ikona za brisanje ne prikazuje.
  • USB čvrsti disk radi iako nije uključen.
  [190] Snimanje na USB čvrsti disk | Snimanje na USB čvrsti disk

  Ne možete da koristite USB čvrsti disk.

  • Proverite da li je USB čvrsti disk:
   • pravilno priključen.

    Proverite da li je priključen na plavi USB priključak označen sa „HDD REC“.

   • uključen.
   • registrovan na TV-u.

    Da biste registrovali USB čvrsti disk na TV, pritisnite taster HOME, a zatim izaberite [Podešavanja] — [Gledanje TV-a] — [Podešavanje uređaja za snimanje] — [Registracija HDD-a].

  • Povezivanje USB čvrstog diska preko USB razdelnika nije podržano.
  • Izvršite [Provera performansi HDD-a] da biste proverili da li specifikacije USB čvrstog diska ispunjavaju neophodne uslove.
   Pritisnite taster HOME, a zatim izaberite [Podešavanja] — [Gledanje TV-a] — [Podešavanje uređaja za snimanje] — [Provera performansi HDD-a].
  [191] Snimanje na USB čvrsti disk | Snimanje na USB čvrsti disk

  USB čvrsti disk se ne može registrovati.

  • Proverite da li je USB čvrsti disk priključen na USB priključak (plavi) označen sa „HDD REC“.
  • Ako je USB čvrsti disk pravilno priključen na plavi USB priključak, registrujte ga za snimanje ponovo jer je već registrovan kao uređaj čija namena nije snimanje (na primer, čuvanje podataka).

  Napomena

  • Ako postoje uređaji priključeni na priključke USB1 i USB2 (samo modeli sa tri USB priključka), privremeno ih isključite dok ne registrujete USB čvrsti disk.
  1. Pritisnite taster HOME, a zatim izaberite [Podešavanja] — [Подешавања уређаја] — [Меморијски простор].
  2. Iz [Меморија уређаја], izaberite USB čvrsti disk koji želite da registrujete za snimanje.
  3. Izaberite [Registruj za snimanje].
  4. Pratite uputstva na ekranu za registraciju USB čvrstog diska na TV-u.
  • Upotrebite [Provera performansi HDD-a] da biste proverili da li specifikacije USB čvrstog diska ispunjavaju neophodne uslove.

   Da biste izvršili [Provera performansi HDD-a], pritisnite taster HOME i zatim izaberite [Podešavanja] — [Gledanje TV-a] — [Podešavanje uređaja za snimanje] — [Provera performansi HDD-a].

  [192] Snimanje na USB čvrsti disk | Snimanje na USB čvrsti disk

  Snimanje se ne može izvršiti./Snimanje nije uspelo.

  • Ako snimanje ne uspe, razlog će biti naveden u [Lista grešaka prilikom snimanja]. Pritisnite dugme REC LIST ili TITLE LIST, a zatim izaberite [Lista grešaka prilikom snimanja] u [Lista tajmera/Podešavanja tajmera].
  • Proverite slobodan prostor na čvrstom disku. Ako je preostalo malo prostora, izbrišite nepotrebne sadržaje.
  • Sledeći programi se ne mogu snimati.
   • Programi koji su zaštićeni od kopiranja
   • Analogni programi
   • Programi sa spoljnih ulaza (uključujući programe sa priključenog kablovskog/satelitskog uređaja)
   • Sadržaj koji se strimuje
  • Snimanje pomoću tajmera može biti nemoguće ako se vreme emitovanja programa promeni.
  [193] Snimanje na USB čvrsti disk | Snimanje na USB čvrsti disk

  Snimljeni sadržaj je nestao.

  • Snimanje se ne može izvršiti ako se kabl za napajanje naizmeničnom strujom ili kablovi za povezivanje isključe tokom snimanja. Tokom snimanja nemojte isključivati kablove. U suprotnom, sadržaj koji se snima ili sav snimljeni sadržaj može biti izgubljen.
  [194] Snimanje na USB čvrsti disk | Snimanje na USB čvrsti disk

  Želite da izbrišete snimljeni sadržaj, ali se ikona za brisanje ne prikazuje.

  • Ako (ikona Izbriši) nije prikazano za snimljeni sadržaj, snimljeni sadržaj je zaštićen. Pre brisanja sadržaja morate onemogućiti zaštitu.
   Da biste onemogućili zaštitu sadržaja, izaberite sadržaj čiju zaštitu želite da onemogućite, pa zatim izaberite (ikona Ukloni zaštitu).
  [195] Snimanje na USB čvrsti disk | Snimanje na USB čvrsti disk

  USB čvrsti disk radi iako nije uključen.

  • Priključeni USB čvrsti disk se može vrteti ili se LED lampica uređaja može upaliti kada TV pribavlja EPG podatke kada je u režimu pripravnosti/pripravnosti na mreži.
  [196] Rešavanje problema

  LED

  • LED lampica se ponekad pali. (samo TV-i sa LED lampicama)
  • Želite da isključite LED lampicu tako da se ne pali i ne treperi.
  • LED lampica/LED lampica Odziv prilikom rada treperi crvenom bojom.
  [197] LED | LED

  LED lampica se ponekad pali. (samo TV-i sa LED lampicama)

  Modeli sa LED lampicama imaju [LED osvetljenje] u [Podešavanja] — [Подешавања уређаја] — [LED indikator].

  LED osvetljenje se uključuje u različitim situacijama, kao na primer prilikom ažuriranja softvera, upotrebe USB memorijskog uređaja ili snimanja programa na TV-u.

  Za pojedinosti pogledajte Kako se pali LED lampica.

  [198] LED | LED

  Želite da isključite LED lampicu tako da se ne pali i ne treperi.

  Pomoću dolenavedenog podešavanja možete isključiti LED lampicu.

  Da biste isključili LED lampicu/LED lampicu Odziv prilikom rada (belu LED lampicu)

  Pritisnite taster HOME, a zatim izaberite [Podešavanja] — [Подешавања уређаја] — [LED indikator] — podesite [LED osvetljenje] na [Isključeno] ili onemogućite [Odziv prilikom rada].

  Da biste isključili LED lampicu ugrađenog mikrofona/LED lampicu Odziv prilikom rada (narandžasta LED lampica) (samo TV-i sa ugrađenim mikrofonom)

  U [Podešavanja] — [Подешавања уређаја] — [LED indikator], onemogućite [LED lampica ugrađenog mikrofona].

  Savet

  • Ako se LED lampica funkcije upravljanja glasom uključi u narandžastoj boji kada je TV uključen, možete je isključiti. (samo TV-i serije ZH8/XH9505 sa ugrađenim mikrofonom)
   Za pojedinosti posetite dolenavedenu veb stranicu za podršku.
   https://www.sony.net/tv_mic_led/https://www.sony.net/tv_mic_led/
   QR kôd za veb stranicu za podršku

  Napomena

  • LED lampica koja se upali i treperi kada se otkrije da ste izgovorili „Ok Google“ i kada je komunikacija sa serverom u toku se ne može podesiti tako da se ne uključuje. (samo TV-i sa ugrađenim mikrofonom)
  • Čak i ako je [LED osvetljenje] podešeno na [Isključeno], LED lampica se pali od trenutka kada se otkrije „Ok Google“. (samo TV-i sa LED lampicama/ugrađenim mikrofonom)
  • Preporučujemo da u normalnim okolnostima ne menjate ovu postavku jer nećete moći da prepoznate da li TV snima, da li je uključen ili isključen ili da li je podešen tajmer. (samo TV-i sa LED lampicama)
  [199] LED | LED

  LED lampica/LED lampica Odziv prilikom rada treperi crvenom bojom.

  Izbrojte koliko puta je zatreperila (vreme intervala je tri sekunde).
  Ponovo pokrenite TV tako što ćete isključiti kabl za napajanje naizmeničnom strujom iz TV-a na dva minuta, pa ga zatim ponovo uključite.
  Ako problem nastavi da se javlja, isključite kabl za napajanje naizmeničnom strujom i obratite se korisničkoj podršci kompanije Sony sa informacijom koliko puta je LED lampica/LED lampica Odziv prilikom rada zatreperila.

  [200]

  Indeks

  TV programi

  • GUIDE
  • Interaktivne emisije
  • Satelitski programi
  • Snimanje
  • Podešavanje kanala
  • Roditeljska blokada

  Slika/ekran

  • Slika u slici
  • 4K/8K slike
  • Glavni meni
  • Slika
  • Датум и време
  • Jezik/Language
  • Napredna podešavanja panela
  • Pomeranje piksela
  • Osvežavanje panela

  Zvuk/glas

  • Glasovna pretraga, upotreba
  • Zvuk

   Daljinski upravljač

   • Daljinski upravljač, upotreba
   • Glasovna pretraga
   • HOME
   • Brza podešavanja
   • Ulazi
   • SYNC MENU

   Povezivanje

   • Bluetooth
   • Google Cast
   • BRAVIA Sync
   • Internet

    Spoljni uređaji

    • USB memorijski uređaji, snimanje na
    • Blu-ray/DVD plejeri, povezivanje
    • USB memorijski uređaji, itd.
    • Računari
    • Digitalni fotoaparati, kamkorderi
    • Audio sistemi

    Aplikacije

    • Premeštanje na USB memorijski uređaj
    • Google Play Store
    • YouTube™
    • Netflix

    Reprodukcija datoteka

    • Računari
    • Podržane datoteke i formati
    • Digitalni fotoaparati, kamkorderi

    Drugo

    • Ponovno pokretanje
    • Ažuriranje sistemskog softvera