Skriv ut

Använda fjärrkontrollen

Du kan styra många av TV:ns funktioner genom att använda (upp) / (ner) / (vänster) / (höger) och (Bekräfta).

Fjärrkontrollens form och knappar varierar beroende på modell/land/region.

Vilken fjärrkontroll som medföljer varierar beroende på modell. Beskrivningar av fjärrkontrollens knappar finns i Funktionerna på fjärrkontrollens knappar.

  1. Använd (upp), (ner), (vänster) och (höger) för att ”fokusera” på önskat alternativ.
    Pilarna upp, ned, vänster och höger finns på mitten av fjärrkontrollen.
  2. Tryck på mitten av (Bekräfta) för att välja alternativet i fokus.
    Knappen Enter finns i mitten av pilknapparna upp, ned, vänster och höger.

Återgå till den föregående skärm

Tryck på BACK.

Tips

  • Om du flyttar på eller använder fjärrkontrollen i ett mörkt rum, tänds fjärrkontrollen. (Endast för fjärrkontroller med bakgrundsbelysning)
  • Mer information finns nedan eller i ”Vanliga frågor” på supportsidan för Sony.
    Vanliga frågor för felsökning