[1]

Komma igång

 • Rekommenderade ämnen
 • Använda hjälpguiden
 • Fjärrkontroll
 • Anslutande terminal
 • Använda röstigenkänningsfunktioner
 • Håll TV:n uppdaterad
 • Introduktion av Android TV™
 • Grundläggande funktioner
 • Tillgänglighetsfunktioner
 • Specifikationer
 • Supportwebbplats
 • Varumärkesinformation
[2] Komma igång

Rekommenderade ämnen

 • Använda fjärrkontrollens mikrofon Den här funktionen är tillgänglig för TV-apparater där den medföljande fjärrkontrollen har en MIC-knapp.
 • Visar bilden på en liten skärm
 • Installera appar från Google Play Butik
 • Justering av bildkvaliteten
 • Justering av ljudkvaliteten
 • Utföra akustisk automatisk kalibrering
[3] Rekommenderade ämnen | Rekommenderade ämnen

Använda fjärrkontrollens mikrofon

Fjärrkontroller som stöder röstsökning har en mikrofonknapp och en inbyggd mikrofon. Genom att tala i mikrofonen, kan du söka efter olika typer av innehåll.

 1. Tryck på mikrofonknappen på din fjärrkontroll.
  Lysdioden på fjärrkontrollen tänds.
  Bild av mikrofonknappen på fjärrkontrollen.
 2. Tala in i mikrofonen.
  Beroende på din modell visas talexempel.
  Illustration som visar när du talar in i den övre delen av fjärrkontrollen
  Sökresultat visas när du talar in i mikrofonen.

Tips

 • När (mikrofon) på startsidan väljs avgör region/land/språk/situation om fjärrkontrollmikrofonen eller den inbyggda mikrofonen används.
 • Beroende på sökresultaten kan fler sökresultat visas om du trycker på (upp) på fjärrkontrollen.
  Exempel på skärmdumpar när det finns fler sökresultat

När du inte kan söka med din röst

Registrera den röst-fjärrkontroll som har mikrofonknappen till TV:n igen genom att trycka på HOME och välja [Inställningar] — [Fjärrkontroller och tillbehör] — [Fjärrkontroll] — [Anslut via Bluetooth].

Observera

 • En Internetanslutning krävs för att använda röstsökning.
 • Den typ av fjärrkontroll som medföljer TV:n och tillgång till en fjärrkontroll med en inbyggd mikrofon varierar beroende på modell/region/land. För vissa modeller/regioner/länder finns en fjärrkontroll tillgänglig.
[4] Rekommenderade ämnen | Rekommenderade ämnen

Visar bilden på en liten skärm

Du kan visa bilden du tittar på (TV -program eller innehåll från HDMI-anslutna enheter) som en liten skärm i hörnet.

Den lilla skärmens läge varierar beroende på vad du har för TV.

Bild på en liten skärm som visas på TV-skärmen

Visar bilden som en liten skärm

 1. När du tittar på ett TV-program trycker du på TV och väljer sedan [TV-styrning] eller [Fjärrkontroll] på [TV-meny], och därefter [Bild-i-bild].
  När du tittar på innehåll från externa källor trycker du på knappen (visa info/text) och väljer ikonen (Bild-i-bild).

  Den aktuella bilden visas som en liten skärm i hörnet.

Observera

 • Den lilla skärmen visas över den app som senast använts. Vilken app som visas kan dock variera beroende på vissa omständigheter.
 • Funktioner som kanalbyte är inaktiverade när en liten skärm visas.
 • TV -program, externa ingångar såsom en HDMI -enhet, appar som spelar upp filmer eller vissa appar som spelar upp bilder eller musik kan inte visas samtidigt.
 • Den lilla skärmens position justeras automatiskt. Den kan inte ställas in manuellt.

Stäng den lilla skärmen och återgå till helskärm

 1. Tryck på HOME-knappen för att visa startmenyn.
  Ett meddelande för den lilla skärmen visas överst på skärmen.
  Bild på en lista över nyligen använda appar och en liten skärm som visas på TV-skärmen
 2. På det lilla skärmdisplaymeddelandet väljer du [Öppna].
 3. Använd knapparna under den lilla skärmen för att stänga av den eller för att återgå till helskärmsläget.
  Bilden nedan är en visuell representation och kan skilja sig från den faktiska skärmen.
  Bild på en lista över nyligen använda appar och en liten skärm som visas på TV-skärmen
[5] Rekommenderade ämnen | Rekommenderade ämnen

Installera appar från Google Play Butik

Du kan installera appar från Google Play Butik till TV:n, precis som du gör med smartphones och surfplattor.

Observera

 • Du kan bara installera appar som är kompatibla med TV:n. De kan skilja sig från appar för smartphones/surfplattor.
 • En Internet-anslutning och ett Google-konto krävs för att installera appar från Google Play Butik.

Tips

 • Om du inte har ett Google-konto eller om du vill skapa ett delat konto ska du skapa ett nytt konto genom att gå till följande webbplats.
  https://accounts.google.com/signup https://accounts.google.com/signup
  Webbplatsen kan variera beroende på region/land. Det kan ändras utan notifikation. Mer information finns på Google hemsidan.
 • Vi rekommenderar att du skapar ett Google-konto på en dator eller en mobil enhet.
 1. Tryck på HOME, välj (Appar -ikonen) på startmenyn, och välj Google Play Butik i applistan.
  Om den medföljande fjärrkontrollen har en APPS -knapp kan du trycka på APPS -knappen för att visa applistan.
 2. Välj en app som ska installeras.

Efter nedladdning installeras appen automatiskt och läggs till. Ikonen visas i listan över installerade appar, så att du kan starta den.

Om betalappar

Det finns gratisappar och betalappar i Google Play Butik. För att köpa en betalapp i Google Play krävs ett present- eller kreditkort. Du kan köpa ett presentkort för Google Play från olika återförsäljare.

Så här tar du bort en app

 1. Tryck på HOME -knappen, välj (Appar -ikonen) på startmenyn, och välj Google Play Butik i applistan, och välj Mina appar.
  Om den medföljande fjärrkontrollen har en APPS -knapp kan du trycka på APPS -knappen för att visa applistan.
 2. Välj en app som ska tas bort, och avinstallera den sedan.
[6] Rekommenderade ämnen | Rekommenderade ämnen

Justering av bildkvaliteten

Du kan konfigurera olika inställningar relaterade till TV-skärmen såsom färg och ljusstyrka för bildkvalitet eller skärmstorlek.

Observera

 • Den faktiska displayen kan variera eller vissa inställningar kanske inte är tillgängliga beroende på modell/land/region och innehållet du tittar på.

Tryck på HOME och välj sedan [Inställningar] — [Visning och ljud] — önskat alternativ.

Du kan ändra följande inställningar.

Bild

Justera bildinställningarna, som t.ex. ljusstyrka, färg och färgton.

Grundläggande
Du kan ställa in följande.
Bildinställning
Ändra bildkvaliteten beroende på innehållet du tittar på, t.ex. filmer eller sport.
Mer information finns i Bild” avancerade inställningar.
Återställ bildinställningar för ***
Återställ bildinställningarna för det aktuella bildläget till fabriksinställningen.
Automatiskt bildläge
Bildläge väljs automatiskt, baserat på det innehåll som visas.
***-kalibrerat läge
Anpassar bilden till en kvalitet som innehållsskaparen avser när du tittar på videoströmningsinnehåll och appar som stöds.
Ljussensor
Anpassa ljusstyrkan efter ljuset i omgivningen.
Ljusstyrka
Justera bakgrundsbelysningen för att visa ljusaste vitt och djupaste svart.
Mer information finns i Bild” avancerade inställningar.
Färg
Justera mättnadsnivå och nyans på färgen.
Mer information finns i Bild” avancerade inställningar.
Tydlig
Justera bildens tydlighet och minska ojämnheten.
Mer information finns i Bild” avancerade inställningar.
Rörelse
Du kan ställa in följande.
Motionflow
Förbättrar kvaliteten för rörliga bilder. Ökar antalet bildramar för att visa videoklipp smidigt. Om du väljer [Personlig] kan du justera [Jämnhet] och [Klarhet].
Filmläge
Optimerar bildkvaliteten baserat på videoinnehållet, exempelvis film och datorgrafik. Återger rörelsen av filmade bilder smidigt (bilder inspelade med 24 bilder per sekund), till exempel filmer.
Videosignal
Du kan ställa in följande.
HDR-läge
Bild som är lämplig för en High Dynamic Range-signal.
HDMI Video-intervall
Välj signalens omfång för HDMI-ingång.
Färgomfång
Ändra färgåtergivningen.
Avancerad färgjustering
Du kan ställa in följande.
Avancerad färgtemperatur: Grundläggande
Justera färg -temperaturen för varje färg.
Avancerad färgtemperatur: Flerpunkts (***p)
Optimalt förinställt vid frakt. Använd denna inställning för professionell justering. Vid justering rekommenderar vi att du använder en färg analysator.
Justering per färg
Justera färgton, mättnad och ljushet för varje färg.

Skärmkontroll

Justera bildformat och synligt skärmområde.

Bredbildsläge
Justera bildstorleken.
4:3 förval
Automatisk storleksanpassning för 4:3-bilder.
Automatiskt bildformat
Justerar automatiskt synligt skärmområde baserat på signalen.
Bildstorlek
Justera synligt skärmområde.
Skärmposition
Justera skärmpositionen vertikalt och horisontellt.
Vertikal storlek
Sträck ut bilden vertikalt.
[7] Rekommenderade ämnen | Rekommenderade ämnen

Justering av ljudkvaliteten

Du kan konfigurera olika inställningar relaterade till TV:ns ljud, t.ex. ljudkvalitet och ljudläge.

Observera

 • Den faktiska displayen kan variera eller vissa inställningar kanske inte är tillgängliga beroende på modell/land/region, TV-inställningar och den anslutna enheten.

Tryck på HOME och välj sedan [Inställningar] — [Visning och ljud] — önskat alternativ.

Du kan ändra följande inställningar.

Ljud
Justera inställningarna för källor, till exempel för TV eller HDMI, och andra vanliga inställningar, för att aktivera olika ljudeffekter.
Nedanstående inställningar är några av de som kan konfigureras.
Ljudläge
Välj lägen som [Biograf], [Musik] eller [Dolby Audio] efter omgivning och önskemål.
Ljudanpassning
Justera ljudkvaliteten för varje ljudläge i modeller med Ljudläge.
Volymnivå
Justera volymen för den nuvarande källan.
Avancerad automatisk volym
Detta gör att volymen för alla program och källor är konstant.
Balans
Justera ljudbalansen för högtalaren.
TV-placering
TV-högtalarens utgående ljud enligt TV:ns position.
Akustisk autokalibrering
Justerar ljudutgången baserat på den miljö du tittar i. Mer information finns i Utföra akustisk automatisk kalibrering.
Återställ
Återställ standardinställningarna för alla ljudinställningar.
Ljudutgång
Justera för hörlurar och ljudsystem.
Nedanstående inställningar är några av de som kan konfigureras.
Högtalare
Välj TV-högtalare eller externa högtalare.
Centerhögtalare-läge för TV
Använd TV:ns högtalare som mitten-högtalaren för systemet för hemmabio.
Ljudanläggning prioritering
När detta har aktiverats ändras enheten för utgående ljud till ett BRAVIA Sync-kompatibelt ljudsystem när TV:n slås på.
Hemmabiokontroll
Aktiverar ljudsystemet och låter dig styra det.
Synkroniserat ljudläge
Det angivna ljudsystemets ljudfält ändras automatiskt när TV:ns ljudläge ändras.
A/V-synkronisering
Justera timingen för ljud och bild när en Bluetooth A2DP-ljudenhet används, eller när ett särskilt ljudsystem är anslutet med en HDMI-kabel.
eARC-läge
Om [Auto] har valts används ljud av hög kvalitet som utgående ljud då en enhet med eARC -stöd ansluts till en HDMI -port med etiketten ARC” ellereARC/ARC”.
Digital ljudutgång
Konfigurera utmatningsmetoden vid utmatning av digitalt ljud. Denna inställning är endast tillgänglig när [Högtalare] är inställd på [Ljudanläggning].
Volym för Digital ljudutgång
Endast för PCM. Ljudnivåerna för PCM och komprimerat ljud kommer att skilja sig åt.
Dolby Digital Plus-utgång
Välj utgång för Dolby Digital Plus för ljudsystem som stöder Dolby Digital Plus och ARC. Om du använder ARC och optisk anslutning för utgående ljud väljer du [Dolby Digital]. (Dolby Digital Plus sätts till tyst läge när optisk anslutning för utgående ljud används.)
[8] Rekommenderade ämnen | Rekommenderade ämnen

Utföra akustisk automatisk kalibrering

Du kan korrigera ljudet till bästa akustik för den miljö du tittar i genom att använda fjärrkontrollmikrofonen för att mäta ett testljud från TV:n. (Alternativet kanske inte är tillgängligt beroende på modellen.)
Modeller som stöder akustisk automatisk kalibrering har följande inställning.
[Inställningar] — [Visning och ljud] — [Ljud] — [Akustisk autokalibrering]

Visuell representation av akustisk automatisk kalibrering

Observera

 • Kalibreringseffekter varierar beroende på den miljö du tittar i.
 • Ett högt testljud kommer att spelas upp från TV:n under mätningen.
 • Blockera inte mikrofonöppningen i änden av fjärrkontrollen under mätningen.
 • Flytta inte fjärrkontrollen under mätningen. Om du gör det kan det leda till felaktig mätning.
 • Utför kalibreringen när omgivningen är tyst. Oljud kan leda till felaktig mätning.
 • Akustisk automatisk kalibrering kan inte utföras om du använder en sound bar. Ändra till följande inställning.
  [Inställningar] — [Visning och ljud] — [Ljudutgång] — [Högtalare] — [TV-högtalare]
 1. Tryck på HOME och sedan följande inställningar.
  [Inställningar] — [Visning och ljud] — [Ljud] — [Akustisk autokalibrering] — [Kalibreringsinställning]
 2. Mät genom att följa anvisningarna på skärmen.
  Akustiken korrigeras automatiskt baserat på mätresultaten för den miljö du tittar i.
  Visuell representation av att utföra akustisk automatisk kalibrering. Håll fjärrkontrollen i brösthöjd och rikta mikrofonen på änden av fjärrkontrollen mot TV:n för att mäta.

Tips

Akustisk automatisk kalibrering kan misslyckas i följande fall.

 • Om fjärrkontrollen flyttas under mätningen
 • Om det finns andra ljud än testljudet (t.ex. brus) under mätningen
[9] Komma igång

Använda hjälpguiden

I denna hjälpguide förklaras hur du använder den här TV:n. Dessutom kan du se Startguide för beskrivningar om TV-installation och Referensmaterial för beskrivning, specifikationer om delar och väggmontering av denna TV.

Versioner av hjälpguiden

Det finns två versioner av hjälpguiden: den inbyggda versionen och onlineversionen. Onlinehjälpguiden innehåller den senaste informationen.
Onlinehjälpguiden visas automatiskt när TV:n ansluts till internet, annars visas den inbyggda hjälpguiden.

Observera

 • Du kan behöva uppdatera TV-programvaran om du vill kunna använda de senaste funktionerna som beskrivs i hjälpguiden. För ytterligare information om programuppdateringar, se sidan Programuppdateringar.
 • Namnen på inställningarna i Hjälpguiden kan skilja sig från de som visas på TV:n beroende på TV:ns versionsdatum eller din modell/land/region.
 • Bilderna och illustrationerna som används i hjälpguiden kan skilja sig beroende på TV-modellen.
 • Utformning och specifikationer kan komma att ändras utan meddelande.
 • I hjälpguiden finns beskrivningar som är gemensamma för alla modeller/regioner/länder. Vissa beskrivningar av funktioner gäller inte beroende på din modell/region/land.

Tips

 • För att se om TV:n har en av de funktioner som beskrivs i hjälpguiden, se Referensmaterial eller Sonys webbplats.
 • Denna hjälpguide är skriven för alla regioner/länder. Vissa beskrivningar i hjälpguiden gäller inte för vissa regioner och länder.
[10] Komma igång

Fjärrkontroll

 • Använda fjärrkontrollen
 • Funktionerna på fjärrkontrollens knappar I det här avsnittet beskrivs fjärrkontrollknapparna i tre separata block.
[11] Fjärrkontroll | Fjärrkontroll

Använda fjärrkontrollen

Du kan styra många av TV:ns funktioner genom att använda (upp) / (ner) / (vänster) / (höger) och (Bekräfta).

Fjärrkontrollens form och knappar varierar beroende på modell/land/region.

Vilken fjärrkontroll som medföljer varierar beroende på modell. Beskrivningar av fjärrkontrollens knappar finns i Funktionerna på fjärrkontrollens knappar.

 1. Använd (upp), (ner), (vänster) och (höger) för att ”fokusera” på önskat alternativ.
  Pilarna upp, ned, vänster och höger finns på mitten av fjärrkontrollen.
 2. Tryck på mitten av (Bekräfta) för att välja alternativet i fokus.
  Knappen Enter finns i mitten av pilknapparna upp, ned, vänster och höger.

Återgå till den föregående skärm

Tryck på BACK.

Tips

 • Om du flyttar på eller använder fjärrkontrollen i ett mörkt rum, tänds fjärrkontrollen. (Endast för fjärrkontroller med bakgrundsbelysning)
 • Mer information finns nedan eller i ”Vanliga frågor” på supportsidan för Sony.
  Vanliga frågor för felsökning
[12] Fjärrkontroll | Fjärrkontroll

Funktionerna på fjärrkontrollens knappar

 • Övre knapparna på fjärrkontrollen
 • Mellanknapparna på fjärrkontrollen
 • Nedre knapparna på fjärrkontrollen
[13] Funktionerna på fjärrkontrollens knappar | Funktionerna på fjärrkontrollens knappar | Funktionerna på fjärrkontrollens knappar

Övre knapparna på fjärrkontrollen

Den medföljande fjärrkontrollen, liksom ordningen på knapparna och knappnamnen, varierar beroende på modell/land/region.

Bild av de övre knapparna på fjärrkontrollen
(MIC)
Tala här för att använda fjärrkontrollens mikrofon. Det finns en LED-lampa ovanför mikrofonen.
(Ström)
Slå på eller stäng av TV:n (standby-läge).
Sifferknapp
Använd med knapparna 0-9 för att välja digitala kanaler.
(Text)
Visa textinformation.
(Info/Visa text)
Visa information.
NETFLIX (Endast i begränsad region/land/tv-modell)
Gå till onlinetjänsten ”NETFLIX”.
Google Play
Gå till onlinetjänsten ”Google Play”.
[14] Funktionerna på fjärrkontrollens knappar | Funktionerna på fjärrkontrollens knappar | Funktionerna på fjärrkontrollens knappar

Mellanknapparna på fjärrkontrollen

Den medföljande fjärrkontrollen, liksom ordningen på knapparna och knappnamnen, varierar beroende på modell/land/region.

Bild av mittenknapparna på fjärrkontrollen
Färg -knappar
Utför motsvarande funktion vid den tiden.
GUIDE
Visa den digitala programguiden för TV:n eller TV-boxen. Mer information finns på sidan Använda programguiden.
REC LIST
Visa listan för rekommenderad USB HDD eller DVR efter att du har ställt in [Kabel / satellit / extern box-inställning].
(Välj källa)
Visa och välj ingångskällan, m.m. Mer information finns på sidan Välja ingångar.
(Mikrofon)
Tala med Google Assistant eller sök efter olika innehåll med din röst. Google Assistant finns inte tillgänglig på vissa språk eller i vissa länder.
Mer information finns på sidan Använda fjärrkontrollens mikrofon.
(Snabbinställningar)
Visa Snabbinställningar. Mer information finns på sidan Använda Snabbinställningar.
(Upp) / (Ner) / (Vänster) / (Höger) / (Bekräfta) (Navigation D-Pad)
Menynavigering och urval på skärmen.
BACK
Återgå till den föregående skärmen.
HOME
Visa TV:ns startmenyn. Mer information finns på sidan Startmenyn.
TV
Växla till en TV-kanal eller ingång och visa TV-meny. Mer information finns på sidan Använda TV-meny.
[15] Funktionerna på fjärrkontrollens knappar | Funktionerna på fjärrkontrollens knappar | Funktionerna på fjärrkontrollens knappar

Nedre knapparna på fjärrkontrollen

Den medföljande fjärrkontrollen, liksom ordningen på knapparna och knappnamnen, varierar beroende på modell/land/region.

Bild av de nedre knapparna på fjärrkontrollen
+/- (Volym)
Justera volymen.
(Gå till)
Hoppa fram och tillbaka mellan två kanaler eller ingångar. TV:n växlar mellan den aktuella kanalen eller ingången och den sista kanalen eller ingången som valdes.
(Tyst)
Stäng av ljudet. Tryck igen för att återställa ljudet.

Tips

 • Genvägarna för snabbåtkomst kan aktiveras eller inaktiveras genom att du håller in (Tyst).
CH +/- (Kanal)
I TV-läge: Välj kanalen.
I textläge: Välj sidan (Nästa) eller (Föregående).
AUDIO
Välj ljud med flerspråkig källa eller dubbelt ljud för det program som visas för tillfället (beroende på programmets källa).
(Inställning för undertexter)
Slå på eller av undertexter (när funktionen är tillgänglig).
HELP
Visa Hjälp-menyn. Du kan nå hjälpguiden härifrån.
(Snabb tillbakaspolning) / (Spela) / (Snabb framåtspolning) / (Paus)
Använd mediainnehåll på TV:n och ansluten BRAVIA Sync-kompatibel enhet.
REC
Spela in programmet som visas för närvarande på USB HDD eller DVR efter att du har ställt in [Kabel / satellit / extern box-inställning] (endast i begränsad region/land/tv-modell).
EXIT
Återgå till den föregående skärmen eller avsluta menyn. Tryck för att avsluta tjänsten när en interaktiv programtjänst är tillgänglig.
[16] Komma igång

Anslutande terminal

De sorter och former på anslutningar som finns tillgängliga varierar beroende på din TV.
För att hitta anslutningarna, se Startguide (handbok).

AnslutningBeskrivning
Bild på USB HDD REC-port
USB HDD REC
Ansluts till USB HDD-enheten eller digital stillbildskamera/videokamera/USB-lagringsmedium.
Bild på AV IN-uttag
AV IN
Ansluts till videobandspelare/videospelspel/ DVD-spelare/videokamera/extern låda.*1
För en sammansatt anslutning, använd en analog förlängningskabel (medföljer inte).
*1 För en extern enhet som bara har SCART AV OUT, använd en SCART-RCA-adapter och analog förlängningskabel.
Mer information om formen på den analoga förlängningskabeln finns i Ansluta en Blu-ray/DVD-spelare.
Bild på hörlursuttag
(Hörlur)
Ansluts till hörlursuttaget för att lyssna på ljud från TV:n. Stöder endast ett 3-poligt stereo miniuttag.

Observera

 • Du kan inte mata ut ljud från både hörlurarna och TV:ns högtalare samtidigt.
Bild på IR Blaster-terminal.
IR Blaster
Använd din Sony fjärrkontroll för att styra din TV-box. Anslut IR Blaster-kabeln till IR Blaster-porten på din TV.
Bild på HDMI IN-terminal.
HDMI IN
Ansluts till HDMI-enhet. HDMI-gränssnittet kan överföra digital video och ljud genom en enda kabel. För att njuta av 4K-innehåll med hög kvalitet ska du ansluta en Premium HDMI‐höghastighetskabel och ställa in [HDMI-signalformat] på [Förbättrat format].
Bild på HDMI IN SUPPORT 8K eller 4K 120p port
HDMI IN (8K, 4K 120 Hz)
Om du använder en HDMI -enhet som stöder videoutgång i 8K eller 4K 120 Hz, ska du ansluta Premium HDMI‐höghastighetskabel till HDMI IN -porten och ställa in [HDMI-signalformat] för porten på [Förbättrat format (8K)].
[Förbättrat format (8K)] är endast tillgängligt för HDMI IN -portar på modeller som stöder 8K.
Bild på HDMI IN eARC/ARC-portBild på HDMI IN ARC-port
HDMI IN (eARC/ARC) eller HDMI IN (ARC)
Om du vill ansluta ett ljudsystem som stödjer eARC (Enhanced Audio Return Channel) eller ARC (Audio Return Channel), ska du ansluta till HDMI -porten som hetereARC/ARCeller ”ARC på TV:n. Det är en funktion som skickar ljud till ett ljudsystem som stöder eARC/ARC via en HDMI-kabel. Om ljudsystemet inte stöder eARC/ARC måste du ansluta med DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL).

Observera

 • När du ansluter med eARC, ska du använda en HDMI -kabel med Ethernet.
Bild på DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)-uttag
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
Ansluts till ett ljudsystem med optisk ljudingång.
När du ansluter ett ljudsystem som inte är kompatibelt med ARC/eARC med en HDMI-kabel, måste du ansluta en optisk ljudkabel till DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) för att mata ut digitalt ljud.
Bild på ANTENNA-terminal
(RF-ingång)
Ansluts till Kabel/Satellit/Extern box.

Observera

 • När du ansluter kabeln till kabel-/antenningången, ska du bara dra åt med fingret. Om du drar åt anslutningen för hårt kan TV:n skadas.
Bild på MAIN/SUB-uttag
(Satellitingång)
Ansluts till satellitingång.
Anslutningssteg: SUB.MAIN → Antenn.
För SUB. -Uttag ska du endast ansluta när du använder dubbelt tunerläge, med undantag för Single Cable Distribution EN50494 (beror på modell).
Bild på LAN-port
LAN
Anslut till en router.
Anslut till internet med en LAN-kabel.
Bild på CAM-plats
CAM(Conditional Access Module)
Ger tillgång till betaltvtjänster. Mer information finns i bruksanvisningen som medföljer din CAM.

Observera

 • Sätt inte in smartkortet direkt i TV:ns CAM -plats. Den måste monteras i den villkorade åtkomstmodulen som tillhandahålls av din auktoriserade återförsäljare.
 • CAM stöds inte i vissa länder/områden. Kontakta din auktoriserade återförsäljare.
 • Ett CAM -meddelande kan visas när du byter till ett digitalt program efter att ha använt Internetvideo.
 • Ta inte bort dummy-kortet eller locket (tillgängligheten beror på TV-modellen) från TV:ns CAM-plats utom för att sätta in ett smartkort monterat i CAM.
Bild på COMPONENT IN-uttag
COMPONENT IN
Ansluts till videobandspelare/videospelutrustning/ DVD-spelare/videokamera/extern box*1.
Använd komponentuttagen som videouttag om din enhet bara har videoutgångar.
När du ansluter mono-utrustning, anslut dig till L (MONO) ljuduttag (uttag).
*1 Använd en SCART-RCA-adapter för en extern enhet som bara har SCART AV OUT.
Bild på COMPONENT IN-uttag
COMPONENT IN
Ansluts till DVD-spelare med komponentutgång.
Ansluts till komponentuttagen om din enhet har en komponentvideoutgång.
Bild på CENTER SPEAKER IN-uttag
CENTER SPEAKER IN
Om du vill använda dina TV-högtalare som centerhögtalare ansluter du AV-mottagarens utgång till CENTER SPEAKER IN på din TV.

Observera

 • Innan du ansluter kablar ska du koppla bort nätkabeln (nätsladden) på både TV:n och AV-mottagaren.
 • Se till att [Högtalare] är inställd på [Ljudanläggning].
 • Om du vill förhindra väsljud när CENTER SPEAKER IN inte ansluts till en AV-mottagare ska du inaktivera [Centerhögtalare-läge för TV].
[17] Komma igång

Använda röstigenkänningsfunktioner

 • Använda fjärrkontrollens mikrofon Den här funktionen är tillgänglig för TV-apparater där den medföljande fjärrkontrollen har en MIC-knapp.
 • Använda den inbyggda mikrofon (endast TV-apparater som har inbyggd mikrofon)
[18] Använda röstigenkänningsfunktioner | Använda röstigenkänningsfunktioner

Använda fjärrkontrollens mikrofon

Fjärrkontroller som stöder röstsökning har en mikrofonknapp och en inbyggd mikrofon. Genom att tala i mikrofonen, kan du söka efter olika typer av innehåll.

 1. Tryck på mikrofonknappen på din fjärrkontroll.
  Lysdioden på fjärrkontrollen tänds.
  Bild av mikrofonknappen på fjärrkontrollen.
 2. Tala in i mikrofonen.
  Beroende på din modell visas talexempel.
  Illustration som visar när du talar in i den övre delen av fjärrkontrollen
  Sökresultat visas när du talar in i mikrofonen.

Tips

 • När (mikrofon) på startsidan väljs avgör region/land/språk/situation om fjärrkontrollmikrofonen eller den inbyggda mikrofonen används.
 • Beroende på sökresultaten kan fler sökresultat visas om du trycker på (upp) på fjärrkontrollen.
  Exempel på skärmdumpar när det finns fler sökresultat

När du inte kan söka med din röst

Registrera den röst-fjärrkontroll som har mikrofonknappen till TV:n igen genom att trycka på HOME och välja [Inställningar] — [Fjärrkontroller och tillbehör] — [Fjärrkontroll] — [Anslut via Bluetooth].

Observera

 • En Internetanslutning krävs för att använda röstsökning.
 • Den typ av fjärrkontroll som medföljer TV:n och tillgång till en fjärrkontroll med en inbyggd mikrofon varierar beroende på modell/region/land. För vissa modeller/regioner/länder finns en fjärrkontroll tillgänglig.
[19] Använda röstigenkänningsfunktioner | Använda röstigenkänningsfunktioner

Använda den inbyggda mikrofon (endast TV-apparater som har inbyggd mikrofon)

Den inbyggda mikrofonen är kanske inte tillgänglig beroende på region/land/språk.

För information om språk som stöder den inbyggda MIC-funktionen, se följande Sony supportwebbplats.

https://www.sony.net/tv-hf/aep/
QR-kod för Sonys supportwebbplats
https://www.sony.net/tv-hf/aep/

Tips

 • Webbadressen kan ändras utan notifikation.

Du kan göra följande när du står framför TV:n och säger ”Ok Google”.

 • Röstsökning
 • TV-funktion

Vänd dig mot TV:n och säg ”Ok Google”.

När lysdioden blinkar, vänd dig mot TV:n och tala. Lysdiodens ljusmönster beror på modellen.

Om [Operatörssvar] är tillgänglig i menyn (Röstfunktion LED-modeller)

När LED-lampan för röstfunktion blinkar i vitt, ska du börja prata med TV:n.
Illustration som visar var lysdioden är placerad på TV:n. I ordningen A och B från vänster.

 1. LED-lampan för röstfunktion finns till vänster på TV:ns underdel.
 2. Lysdioden som finns längst ner i mitten av TV:n tänds i gult när [Identifiering av ”Ok Google”] har aktiverats.

Om [LED-belysning] är tillgänglig i menyn (LED-belysning -modeller)

När LED-belysning blinkar gult, ska du börja prata med TV:n.
Illustration som visar var lysdioden är placerad på TV:n. I ordningen A och B från vänster.

 1. LED-belysning är placerad längst ner i mitten av TV:n.
 2. Den inbyggda mikrofonens lysdiod finns till höger om TV:ns underdel. Tänds i gult när [Identifiering av ”Ok Google”] aktiveras.

Aktivera följande inställning om du vill använda den inbyggda mikrofonen.

 1. Tryck på HOME och välj sedan [Inställningar] — [Enhetsinställningar] — [Google Assistant] — [Identifiering av ”Ok Google”].

Observera

 • En internetanslutning krävs för att använda den inbyggda mikrofonen.

Tips

 • När den inbyggda mikrofonen är aktiverad lyser den inbyggda mikrofonlampan hela tiden orange samtidigt som TV:n är avstängd (du kan också ställa in den så att den inte lyser).
[20] Komma igång

Håll TV:n uppdaterad

TV:n hämtar data såsom programguide när den är i standbyläge/nätverksläge. För att din TV ska förbli uppdaterad rekommenderar vi att du stänger av TV:n på vanligt sätt med strömknappen på fjärrkontrollen eller TV:n.

[21] Komma igång

Introduktion av Android TV™

 • Visar bilden på en liten skärm
 • Installera appar från Google Play Butik
 • Flytta appar till ett USB-minne
 • Visa Internetmedia
 • Ta del av säkra appar och videoströmningstjänster (Säkerhet och begränsningar)
[22] Introduktion av Android TV™ | Introduktion av Android TV™

Visar bilden på en liten skärm

Du kan visa bilden du tittar på (TV -program eller innehåll från HDMI-anslutna enheter) som en liten skärm i hörnet.

Den lilla skärmens läge varierar beroende på vad du har för TV.

Bild på en liten skärm som visas på TV-skärmen

Visar bilden som en liten skärm

 1. När du tittar på ett TV-program trycker du på TV och väljer sedan [TV-styrning] eller [Fjärrkontroll] på [TV-meny], och därefter [Bild-i-bild].
  När du tittar på innehåll från externa källor trycker du på knappen (visa info/text) och väljer ikonen (Bild-i-bild).

  Den aktuella bilden visas som en liten skärm i hörnet.

Observera

 • Den lilla skärmen visas över den app som senast använts. Vilken app som visas kan dock variera beroende på vissa omständigheter.
 • Funktioner som kanalbyte är inaktiverade när en liten skärm visas.
 • TV -program, externa ingångar såsom en HDMI -enhet, appar som spelar upp filmer eller vissa appar som spelar upp bilder eller musik kan inte visas samtidigt.
 • Den lilla skärmens position justeras automatiskt. Den kan inte ställas in manuellt.

Stäng den lilla skärmen och återgå till helskärm

 1. Tryck på HOME-knappen för att visa startmenyn.
  Ett meddelande för den lilla skärmen visas överst på skärmen.
  Bild på en lista över nyligen använda appar och en liten skärm som visas på TV-skärmen
 2. På det lilla skärmdisplaymeddelandet väljer du [Öppna].
 3. Använd knapparna under den lilla skärmen för att stänga av den eller för att återgå till helskärmsläget.
  Bilden nedan är en visuell representation och kan skilja sig från den faktiska skärmen.
  Bild på en lista över nyligen använda appar och en liten skärm som visas på TV-skärmen
[23] Introduktion av Android TV™ | Introduktion av Android TV™

Installera appar från Google Play Butik

Du kan installera appar från Google Play Butik till TV:n, precis som du gör med smartphones och surfplattor.

Observera

 • Du kan bara installera appar som är kompatibla med TV:n. De kan skilja sig från appar för smartphones/surfplattor.
 • En Internet-anslutning och ett Google-konto krävs för att installera appar från Google Play Butik.

Tips

 • Om du inte har ett Google-konto eller om du vill skapa ett delat konto ska du skapa ett nytt konto genom att gå till följande webbplats.
  https://accounts.google.com/signup https://accounts.google.com/signup
  Webbplatsen kan variera beroende på region/land. Det kan ändras utan notifikation. Mer information finns på Google hemsidan.
 • Vi rekommenderar att du skapar ett Google-konto på en dator eller en mobil enhet.
 1. Tryck på HOME, välj (Appar -ikonen) på startmenyn, och välj Google Play Butik i applistan.
  Om den medföljande fjärrkontrollen har en APPS -knapp kan du trycka på APPS -knappen för att visa applistan.
 2. Välj en app som ska installeras.

Efter nedladdning installeras appen automatiskt och läggs till. Ikonen visas i listan över installerade appar, så att du kan starta den.

Om betalappar

Det finns gratisappar och betalappar i Google Play Butik. För att köpa en betalapp i Google Play krävs ett present- eller kreditkort. Du kan köpa ett presentkort för Google Play från olika återförsäljare.

Så här tar du bort en app

 1. Tryck på HOME -knappen, välj (Appar -ikonen) på startmenyn, och välj Google Play Butik i applistan, och välj Mina appar.
  Om den medföljande fjärrkontrollen har en APPS -knapp kan du trycka på APPS -knappen för att visa applistan.
 2. Välj en app som ska tas bort, och avinstallera den sedan.
[24] Introduktion av Android TV™ | Introduktion av Android TV™

Flytta appar till ett USB-minne

Du kan flytta hämtade appar till ett USB-minne om du vill öka det lediga utrymmet i TV:n.

Observera

 • När du formaterar USB-minnet raderas alla data som har sparats i USB-minnet. Säkerhetskopiera viktiga data innan du formaterar.
 • Om du gör så formateras USB-minnet för exklusiv användning med TV:n. Därför kan du inte kan använda USB-minnet med en dator, osv.
 • Vissa appar kan inte flyttas till ett USB-minne.
 1. Anslut USB-minnet till TV:n.
 2. Tryck på HOME-knappen, välj [Inställningar] — [Enhetsinställningar] — [Lagring] — det önskade USB-minnet.
 3. Formatera den som en intern lagringsenhet.
 4. När formateringen är klar ska du trycka på HOME och välj sedan [Inställningar] — [Appar].
 5. Välj appen som du vill flytta till USB-minnet.
 6. Välj USB-minnet från det använda lagringsutrymmet. Appen flyttas till USB-minnet.

Tips

 • Upprepa steg 4 till 6 för att flytta ytterligare appar till USB-minnet.

Så här tar du bort ett USB-minne

 1. Tryck på HOME, välj [Inställningar] — [Enhetsinställningar] — [Lagring] — det önskade USB-minnet och välj sedan alternativet för att ta bort det.

Observera

 • USB-minnet används endast för att spara appar. Om du vill använda USB-minnet för andra ändamål måste du formatera det igen.
 • Om du tar bort en app i USB-minnet med hjälp av en dator, kan du inte starta den från TV:n.
 • Om du tar bort USB-minnet från TV:n kan du inte använda program som flyttades till USB-minnet.
 • Du kan inte ange USB-minnet som installationsplatsen för appen. Först ska du installera appen på TV som vanligt, och sedan flytta den till USB-minnet.
[25] Introduktion av Android TV™ | Introduktion av Android TV™

Visa Internetmedia

Du kan använda videotjänster som YouTube™ och Netflix för att titta på innehåll på Internet. De tjänster som är tillgängliga varierar beroende på land och region. Starta tjänsterna genom att välja dem på Home-menyn.

Observera

 • En Internetanslutning krävs för att titta på innehåll på Internet.
[26] Introduktion av Android TV™ | Introduktion av Android TV™

Ta del av säkra appar och videoströmningstjänster (Säkerhet och begränsningar)

Du kan säkerställa en säker användning av TV:n genom att ange installationsbegränsningar på appar som laddas ner från okända källor eller ange åldersgränser för program och filmer. (Vissa funktioner gäller inte beroende på din modell/region/land.)

 1. Tryck på knappen HOME och välj sedan [Inställningar] — [Enhetsinställningar] — följt av alternativ som [Säkerhet och begränsningar] eller [Föräldrakontroll] — [Kanaler & Externa ingångar], [Appar] eller [Skärmtid].

Observera

 • Om du ändrar inställningarna för [Säkerhet och begränsningar] blir din enhet och personuppgifter mer känsliga för attacker från okända appar från andra källor än Play Store. Du samtycker till att du ensam är ansvarig för eventuella skador på enheten eller förlust av data som kan uppstå från att använda dessa program.
 • Om du glömmer bort PIN-koden för den begränsade profilen måste du återställa TV:n till fabriksinställningarna. Se till att du inte glömmer bort PIN-koden.

Tips

 • Andra separata begränsningar kan vara tillgängliga beroende på appen. Se appens hjälp för mer information.
[27] Komma igång

Grundläggande funktioner

 • Startmenyn
 • Använda TV-meny
 • Använda Snabbinställningar
 • Välja ingångar
 • Ändra bild- och ljudkvaliteten till dina önskemål
 • Så här tänds LED-lampan
[28] Grundläggande funktioner | Grundläggande funktioner

Startmenyn

Skärmen som visas när du trycker på HOME -knappen på fjärrkontrollen heter Startmenyn. På Startmenyn kan du söka efter innehåll och välja rekommenderat innehåll, appar och inställningar.

Bild på startmenyn. Det finns fem områden märkta A till E med början högst upp.

Sök, Meddelanden, Ingångar, Timers och Inställningar (A)

(mikrofon) / (skärmtangentbord):
Använd mikrofonen på fjärrkontrollen, den inbyggda mikrofonen eller tangentbordet på skärmen som visas på TV:n för att mata in sökord och söka efter olika typer av innehåll. När (mikrofon) på startsidan väljs avgör region/land/språk/situation om fjärrkontrollmikrofonen eller den inbyggda mikrofonen används.
För röstsökning, se sidan Använda fjärrkontrollens mikrofon.
(Aviseringar):
Visas när det finns meddelanden, t.ex. om ett anslutningsproblem. Detta inkluderar också meddelanden från BRAVIA såsom programuppdateringar och låga batterinivåer i fjärrkontrollen. Numret anger antalet meddelanden.
(Ingångar):
Växlar ingångsenhet som är ansluten till TV:n.
(Timers):
Konfigurerar [På-timer] och [Avstängn.timer].
Mer information finns på sidan Timers.
(Inställningar):
Konfigurera olika inställningar som berör TV:n.
Mer information finns på sidan Inställningar.

Appar (B)

Visa dina favoritappar.

 • Om du väljer [Appar] visas en lista över installerade appar.
 • Välj [Lägg till appen i favoriter] för att lägga till en app i favoriter.
 • Om du väljer en app som du har lagt till och trycker och håller in (Bekräfta) på fjärrkontrollen kan du ändra sorteringsordningen eller ta bort en favorit.
 • Om du väljer en TV-app kan du titta på tv-sändningar eller ingångskälla.

Nästa (C)

Visar vad du kan titta på sedan beroende på innehållet.

Observera

 • Om det inte finns något tillämpligt innehåll kan kanske [Nästa] inte visas.

Kanaler (D)

Raden under Appar (B) heter ”Kanaler”. Här kan du titta på rekommenderat innehåll från videostreamingtjänster.

Tips

 • Historiken för kanaler som du har tittat på visas i [TV].
 • Du kan lägga till innehåll i Nästa genom att välja innehållet på vilken kanal som helst och trycka och hålla inne (Bekräfta) på fjärrkontrollen.
 • Du kan flytta några av kanalerna under ”Kanaler (D)” på startmenyn. Använd knapparna (upp) / (ner) för att flytta fokus till den runda ikonen på raden du vill flytta och tryck på (vänster) (eller (höger) beroende på TV:ns visningsspråk) för att kunna flytta raden upp eller ner genom att trycka på (upp) / (ner).

Anpassa kanaler (E)

[Anpassa kanaler] används för att visa eller dölja de valda kanalerna.

Tips

 • Mer information finns i ”Vanliga frågor” på supportsidan för Sony.
  Vanliga frågor för felsökning
[29] Grundläggande funktioner | Grundläggande funktioner

Använda TV-meny

Tryck på TV medan du tittar på en TV-sändning för att visa [TV-meny]. En kanallista visas i [TV-meny] och du kan enkelt välja program på andra kanaler medan du tittar på TV.

Du kan lägga till favoritkanaler när du använder den inbyggda tunern.

Bild på TV-skärmen

Observera

 • Skärmen och menyerna som visas kan variera beroende på vad du tittar på och din modell/land/region.
 1. Tryck på TV-knappen medan du tittar på en TV-sändning.
  TV-meny visas längst ner på skärmen.
 2. Flytta fokus åt vänster eller höger och välj det program du vill titta på.
  Om du flyttar fokuset ner och väljer [TV-styrning] eller [Fjärrkontroll], visas tillgängliga alternativ medan du tittar. Du kan också välja alternativ som [Digital] eller [Kabel-TV] för att ändra kanallistan som visas. (De alternativ som visas varierar beroende på vad du tittar på.)

Tips

 • Om du väljer [Lägg till i Favoriter] på [TV-styrning], kan du lägga till kanalen du tittar på i [Favoritkanaler].
 • Om du har appen YouView kan du trycka på TV på fjärrkontrollen för att starta YouView. (Endast på modeller från Storbritannien)
 • Du kan också använda TV-knappen på fjärrkontrollen för att visa Kabel / Satellit / Extern boxens kanallista med hjälp av proceduren nedan.

  Tryck på HOME och välj sedan [Inställningar] — [Titta på TV] — [Genväg för TV-knapp].

  Välj sedan den ingång som är ansluten till Kabel / Satellit / Extern boxen.

 • Om du har konfigurerat en Kabel / Satellit / Extern box vid första installationen, kan du trycka på TV för att visa kanallistan för Kabel / Satellit / Extern boxen.

  Du kan också använda Kabel / Satellit / Extern boxen med kontrollpanelen som visas när du väljer [Fjärrkontroll].

  Kabel / Satellit / Extern boxens kompatibla modeller har [Kabel / satellit / extern box-inställning] i [Inställningar] — [Titta på TV] — [Externa ingångar].

[30] Grundläggande funktioner | Grundläggande funktioner

Använda Snabbinställningar

Om du trycker på (Snabbinställningar) eller ACTION MENU-knappen på fjärrkontrollen kan du snabbt få tillgång till funktioner som [Bildinställning], [Avstängn.timer], och [Bild släckt] på den aktuella skärmen och inställningar som [Högtalare] beroende på de anslutna enheterna. Du kan också visa [Inställningar] på [Snabbinställningar].

Observera

 • Menyerna som visas på TV-inställningarna varierar beroende på modellen/regionen/landet.
Bild på TV-skärmen
 1. Tryck på (Snabbinställningar) eller ACTION MENU-knappen på fjärrkontrollen.
 2. Flytta fokus och för att ändra en inställning eller välja den.

Så här ändrar du inställningarna som visas

 1. Tryck på (Snabbinställningar) eller ACTION MENU-knappen på fjärrkontrollen.
 2. Flytta fokusen åt vänster eller höger och välj (Ändra).
 3. Välj önskad inställning.
 4. Välj [Stäng].

Tips

 • Om du vill ändra ordningen eller dölja ett visat objekt håller du nere (Bekräfta) på fjärrkontrollen med det objektet markerat så att [Flytta] och [Dölj] visas. Om du väljer [Flytta] använder du (vänster) / (höger) på fjärrkontrollen för att flytta objektet till önskad position och trycker sedan på (Bekräfta) på fjärrkontrollen.
 • Med [BRAVIA-meddelanden] i Snabbinställningar kan du kontrollera om det finns meddelanden såsom programuppdateringar och låga batterinivåer i fjärrkontrollen.
[31] Grundläggande funktioner | Grundläggande funktioner

Välja ingångar

För att använda enheter (till exempel en Blu-ray/DVD-spelare eller ett USB-minne) som är anslutna till TV:n eller titta på TV efter sådan användning behöver du växla skärmen för ingångsval.

Om du redigerar objekten och lägger till appar kan du växla till de apparna på skärmen för ingångsval.

 1. Tryck på (ingångsval) flera gånger för att välja den anslutna enheten.
  Alternativt trycker du på knappen (ingångsval). Använd (vänster) / (höger) för att välja en ansluten enhet och tryck sedan på (Bekräfta).

Observera

 • Om det inte finns några enheter anslutna till en HDMI-ingång, kanske inte HDMI-ingången visas i [Inmatningsmeny].

Så här ändrar du på inmatningsobjekten

 1. Tryck på (ingångsval).
 2. Tryck på -knappen (höger) (eller (vänster) beroende på TV:ns displayspråk) och välj (Ändra).
 3. Välj app/ingång/enhet som du vill visa eller dölja.
 4. Välj [Stäng].

Tips

 • Om du vill ändra ordningen eller dölja ett visat objekt håller du nere (Bekräfta) på fjärrkontrollen med det objektet markerat så att [Flytta] och [Dölj] visas. Om du väljer [Flytta] använder du (vänster) / (höger) på fjärrkontrollen för att flytta objektet till önskad position och trycker sedan på (Bekräfta) på fjärrkontrollen.
 • Du kan växla till TV-sändningar genom att trycka på TV-knappen på fjärrkontrollen.

Växla från Home-menyn

 1. Tryck på HOME och välj sedan ingångskälla från [Ingångar].
[32] Grundläggande funktioner | Grundläggande funktioner

Ändra bild- och ljudkvaliteten till dina önskemål

 • Justering av bildkvaliteten
 • Bild” avancerade inställningar
 • Justering av ljudkvaliteten
 • Ljud” avancerade inställningar
 • Utföra akustisk automatisk kalibrering
[33] Ändra bild- och ljudkvaliteten till dina önskemål | Ändra bild- och ljudkvaliteten till dina önskemål | Ändra bild- och ljudkvaliteten till dina önskemål

Justering av bildkvaliteten

Du kan konfigurera olika inställningar relaterade till TV-skärmen såsom färg och ljusstyrka för bildkvalitet eller skärmstorlek.

Observera

 • Den faktiska displayen kan variera eller vissa inställningar kanske inte är tillgängliga beroende på modell/land/region och innehållet du tittar på.

Tryck på HOME och välj sedan [Inställningar] — [Visning och ljud] — önskat alternativ.

Du kan ändra följande inställningar.

Bild

Justera bildinställningarna, som t.ex. ljusstyrka, färg och färgton.

Grundläggande
Du kan ställa in följande.
Bildinställning
Ändra bildkvaliteten beroende på innehållet du tittar på, t.ex. filmer eller sport.
Mer information finns i Bild” avancerade inställningar.
Återställ bildinställningar för ***
Återställ bildinställningarna för det aktuella bildläget till fabriksinställningen.
Automatiskt bildläge
Bildläge väljs automatiskt, baserat på det innehåll som visas.
***-kalibrerat läge
Anpassar bilden till en kvalitet som innehållsskaparen avser när du tittar på videoströmningsinnehåll och appar som stöds.
Ljussensor
Anpassa ljusstyrkan efter ljuset i omgivningen.
Ljusstyrka
Justera bakgrundsbelysningen för att visa ljusaste vitt och djupaste svart.
Mer information finns i Bild” avancerade inställningar.
Färg
Justera mättnadsnivå och nyans på färgen.
Mer information finns i Bild” avancerade inställningar.
Tydlig
Justera bildens tydlighet och minska ojämnheten.
Mer information finns i Bild” avancerade inställningar.
Rörelse
Du kan ställa in följande.
Motionflow
Förbättrar kvaliteten för rörliga bilder. Ökar antalet bildramar för att visa videoklipp smidigt. Om du väljer [Personlig] kan du justera [Jämnhet] och [Klarhet].
Filmläge
Optimerar bildkvaliteten baserat på videoinnehållet, exempelvis film och datorgrafik. Återger rörelsen av filmade bilder smidigt (bilder inspelade med 24 bilder per sekund), till exempel filmer.
Videosignal
Du kan ställa in följande.
HDR-läge
Bild som är lämplig för en High Dynamic Range-signal.
HDMI Video-intervall
Välj signalens omfång för HDMI-ingång.
Färgomfång
Ändra färgåtergivningen.
Avancerad färgjustering
Du kan ställa in följande.
Avancerad färgtemperatur: Grundläggande
Justera färg -temperaturen för varje färg.
Avancerad färgtemperatur: Flerpunkts (***p)
Optimalt förinställt vid frakt. Använd denna inställning för professionell justering. Vid justering rekommenderar vi att du använder en färg analysator.
Justering per färg
Justera färgton, mättnad och ljushet för varje färg.

Skärmkontroll

Justera bildformat och synligt skärmområde.

Bredbildsläge
Justera bildstorleken.
4:3 förval
Automatisk storleksanpassning för 4:3-bilder.
Automatiskt bildformat
Justerar automatiskt synligt skärmområde baserat på signalen.
Bildstorlek
Justera synligt skärmområde.
Skärmposition
Justera skärmpositionen vertikalt och horisontellt.
Vertikal storlek
Sträck ut bilden vertikalt.
[34] Ändra bild- och ljudkvaliteten till dina önskemål | Ändra bild- och ljudkvaliteten till dina önskemål | Ändra bild- och ljudkvaliteten till dina önskemål

Bild” avancerade inställningar

Den här sidan introducerar olika inställningar för de funktioner som du kan konfigurera i [Bild] -inställningar.

Observera

 • Den faktiska displayen kan variera eller vissa inställningar kanske inte är tillgängliga beroende på modell/land/region och innehållet du tittar på.

Inställningar för [Bildinställning]

InställningBeskrivning
DagsljusBild med förbättrade kanter och förbättrad kontrast.
StandardLämplig bild för grundläggande hemanvändning.
BiografLämplig bild för att se på film.
SpelLämplig bild för att spela videospel.
GrafikLämplig bild för att se på tabeller och text.
BilderLämplig bild för att visa foton.
PersonligAnpassa bildinställningar.
Dolby Vision ljusLämplig bild för visning i ett ljust rum hemma.
Dolby Vision mörkLämplig bild för visning i ett mörkt rum hemma.

Inställningar för [Ljusstyrka]

InställningBeskrivning
LjusstyrkaJustera skärmens luminansnivå.
KontrastJustera bildens vitnivå.
GammaJustera balansen mellan ljust och mörkt. Gör ljusstyrkan mellan vit och svart ljusare eller mörkare.
SvartnivåJustera bildens svartnivå.
SvartjusteringFörbättra svärtan i bilder för att få skarpare kontrast.
Avancerad kontrastförbättrareJusterar kontrasten automatiskt baserat på bildens ljusstyrka.
Automatisk individuell ljusjusteringOptimerar kontrasten genom att justera ljusstyrkan i enskilda delar av skärmen.
X‑tended Dynamic RangeJustera de högsta värdena för luminans för att visa ljusaste vitt och djupaste svart.
Högsta värde för luminansJustera de högsta värdena för luminans för att visa ljusaste vitt.

Inställningar för [Färg]

InställningBeskrivning
FärgJustera nivån av färgmättnad.
FärgtonJustera gröna och röda färgtoner.
Färgtemp.Justera färgtemperatur.
Färg dagsljusFörbättra färgernas klarhet.

Inställningar för [Tydlig]

InställningBeskrivning
SkärpaJustera bildens detaljnivå.
Naturtrogen bildåtergivningJusterar finhet och brus för att få en realistisk bild.
Om du väljer Manuellt, kan du justera Upplösning.
Reducering av slumpmässigt brusMinska upprepat slumpässigt brus.
Digital brusreduceringMinska brus vid videokompression.
Utjämnad graderingSkapa utjämnad gradering för att minska falska konturer på platta ytor.

Tips

 • Mer information finns nedan eller i ”Vanliga frågor” på supportsidan för Sony.
  Vanliga frågor för felsökning
[35] Ändra bild- och ljudkvaliteten till dina önskemål | Ändra bild- och ljudkvaliteten till dina önskemål | Ändra bild- och ljudkvaliteten till dina önskemål

Justering av ljudkvaliteten

Du kan konfigurera olika inställningar relaterade till TV:ns ljud, t.ex. ljudkvalitet och ljudläge.

Observera

 • Den faktiska displayen kan variera eller vissa inställningar kanske inte är tillgängliga beroende på modell/land/region, TV-inställningar och den anslutna enheten.

Tryck på HOME och välj sedan [Inställningar] — [Visning och ljud] — önskat alternativ.

Du kan ändra följande inställningar.

Ljud
Justera inställningarna för källor, till exempel för TV eller HDMI, och andra vanliga inställningar, för att aktivera olika ljudeffekter.
Nedanstående inställningar är några av de som kan konfigureras.
Ljudläge
Välj lägen som [Biograf], [Musik] eller [Dolby Audio] efter omgivning och önskemål.
Ljudanpassning
Justera ljudkvaliteten för varje ljudläge i modeller med Ljudläge.
Volymnivå
Justera volymen för den nuvarande källan.
Avancerad automatisk volym
Detta gör att volymen för alla program och källor är konstant.
Balans
Justera ljudbalansen för högtalaren.
TV-placering
TV-högtalarens utgående ljud enligt TV:ns position.
Akustisk autokalibrering
Justerar ljudutgången baserat på den miljö du tittar i. Mer information finns i Utföra akustisk automatisk kalibrering.
Återställ
Återställ standardinställningarna för alla ljudinställningar.
Ljudutgång
Justera för hörlurar och ljudsystem.
Nedanstående inställningar är några av de som kan konfigureras.
Högtalare
Välj TV-högtalare eller externa högtalare.
Centerhögtalare-läge för TV
Använd TV:ns högtalare som mitten-högtalaren för systemet för hemmabio.
Ljudanläggning prioritering
När detta har aktiverats ändras enheten för utgående ljud till ett BRAVIA Sync-kompatibelt ljudsystem när TV:n slås på.
Hemmabiokontroll
Aktiverar ljudsystemet och låter dig styra det.
Synkroniserat ljudläge
Det angivna ljudsystemets ljudfält ändras automatiskt när TV:ns ljudläge ändras.
A/V-synkronisering
Justera timingen för ljud och bild när en Bluetooth A2DP-ljudenhet används, eller när ett särskilt ljudsystem är anslutet med en HDMI-kabel.
eARC-läge
Om [Auto] har valts används ljud av hög kvalitet som utgående ljud då en enhet med eARC -stöd ansluts till en HDMI -port med etiketten ARC” ellereARC/ARC”.
Digital ljudutgång
Konfigurera utmatningsmetoden vid utmatning av digitalt ljud. Denna inställning är endast tillgänglig när [Högtalare] är inställd på [Ljudanläggning].
Volym för Digital ljudutgång
Endast för PCM. Ljudnivåerna för PCM och komprimerat ljud kommer att skilja sig åt.
Dolby Digital Plus-utgång
Välj utgång för Dolby Digital Plus för ljudsystem som stöder Dolby Digital Plus och ARC. Om du använder ARC och optisk anslutning för utgående ljud väljer du [Dolby Digital]. (Dolby Digital Plus sätts till tyst läge när optisk anslutning för utgående ljud används.)
[36] Ändra bild- och ljudkvaliteten till dina önskemål | Ändra bild- och ljudkvaliteten till dina önskemål | Ändra bild- och ljudkvaliteten till dina önskemål

Ljud” avancerade inställningar

Den här sidan introducerar olika inställningar för de funktioner som du kan konfigurera i [Ljud].

Observera

 • Den faktiska displayen kan variera eller vissa inställningar kanske inte är tillgängliga beroende på modell/land/region, TV-inställningar och den anslutna enheten.

Inställningar för [Ljudläge]

InställningBeskrivning
StandardOptimera ljudkvaliten för allmänt innehåll.
DialogLämplig för talade dialog.
BiografSurround-ljud, optimerat för filmer.
MusikGer ett dynamiskt och klart ljud, som på en konsert.
SportSimulerar det större utrymmet hos en arena eller annan plats.
Dolby AudioUtgångsljud bearbetat av Dolby acoustic-teknik.

[Ljudanpassning]

InställningBeskrivning
SurroundVirtuell återgivning av realistiskt surroundljud.
SurroundeffektJustera effekten för surround-ljud.
EqualizerJustera ljud baserat på olika frekvenser.
RöstzoomFramhäv röster.
DialogförstärkareBetona röst när [Ljudläge] är inställt på [Dolby Audio].

[Volymnivå]

InställningBeskrivning
VolymförskjutningJustera ljudnivån för den aktuella källan relaterat till andra källor.
Dynamiskt omfång med DolbyKompenserar för skillnader i ljudnivåer mellan kanaler (endast för Dolby Digital-ljud).
MPEG-ljudnivåJusterar ljudnivån för MPEG-ljud.
Dynamiskt omfång med HE‑AACKompenserar för skillnader i ljudnivåer mellan kanaler (endast för HE-AAC-ljud).
HE‑AAC‑ljudnivåJusterar ljudnivån för HE-AAC-ljud.
[37] Ändra bild- och ljudkvaliteten till dina önskemål | Ändra bild- och ljudkvaliteten till dina önskemål | Ändra bild- och ljudkvaliteten till dina önskemål

Utföra akustisk automatisk kalibrering

Du kan korrigera ljudet till bästa akustik för den miljö du tittar i genom att använda fjärrkontrollmikrofonen för att mäta ett testljud från TV:n. (Alternativet kanske inte är tillgängligt beroende på modellen.)
Modeller som stöder akustisk automatisk kalibrering har följande inställning.
[Inställningar] — [Visning och ljud] — [Ljud] — [Akustisk autokalibrering]

Visuell representation av akustisk automatisk kalibrering

Observera

 • Kalibreringseffekter varierar beroende på den miljö du tittar i.
 • Ett högt testljud kommer att spelas upp från TV:n under mätningen.
 • Blockera inte mikrofonöppningen i änden av fjärrkontrollen under mätningen.
 • Flytta inte fjärrkontrollen under mätningen. Om du gör det kan det leda till felaktig mätning.
 • Utför kalibreringen när omgivningen är tyst. Oljud kan leda till felaktig mätning.
 • Akustisk automatisk kalibrering kan inte utföras om du använder en sound bar. Ändra till följande inställning.
  [Inställningar] — [Visning och ljud] — [Ljudutgång] — [Högtalare] — [TV-högtalare]
 1. Tryck på HOME och sedan följande inställningar.
  [Inställningar] — [Visning och ljud] — [Ljud] — [Akustisk autokalibrering] — [Kalibreringsinställning]
 2. Mät genom att följa anvisningarna på skärmen.
  Akustiken korrigeras automatiskt baserat på mätresultaten för den miljö du tittar i.
  Visuell representation av att utföra akustisk automatisk kalibrering. Håll fjärrkontrollen i brösthöjd och rikta mikrofonen på änden av fjärrkontrollen mot TV:n för att mäta.

Tips

Akustisk automatisk kalibrering kan misslyckas i följande fall.

 • Om fjärrkontrollen flyttas under mätningen
 • Om det finns andra ljud än testljudet (t.ex. brus) under mätningen
[38] Grundläggande funktioner | Grundläggande funktioner

Så här tänds LED-lampan

Du kan kontrollera TV:ns status genom att titta på hur LED-lampan tänds.

Det finns två sorters modeller i denna serie: modellen med en LED-lampa som tänds efter [Operatörssvar], och modellen som visar TV-status med hjälp av en LED-lampa (modellen LED-lampa).
Hur de tänds varierar beroende på alternativet [Inställningar] — [Enhetsinställningar] — [LED-indikator].
Se följande för mer information om var LED-lamporna är placerade och om hur de tänds för olika inställningar.

Om det finns [Operatörssvar] i menyn

Bild som visar LED-lampornas placering. De visas i ordningen A och B från vänster.

 1. LED-lampa för röstfunktion (på vänster sida längst ner på TV:n. Endast på TV-apparater som har inbyggd mikrofon.*)
 2. Operatörssvar LED-lampa (i mitten längst ner på TV:n.)

LED-lampa för röstfunktion

Slås ”på” eller ”blinkar” när ”Ok Google” aktiveras och när TV:n kommunicerar med servern i modeller med en inbyggd mikrofon och [Operatörssvar] i menyn. LED-lampans ljusmönster beror på serverns kommunikationsstatus.

LED-lampan Operatörssvar

Slås ”på” eller ”blinkar” i vitt när TV:n slås på, när du tar emot signaler från fjärrkontrollen eller när du uppdaterar programvaran med en USB-lagringsenhet.
När [Identifiering av ”Ok Google”] aktiveras, lyser den gult. (Endast på TV-apparater som har inbyggd mikrofon*)

* Den inbyggda mikrofonen är kanske inte tillgänglig beroende på region/land/språk.

Tips

 • Om [Identifiering av ”Ok Google”] aktiveras och sedan avaktiveras kommer LED-lampan för röstfunktion att lysa i gult när TV:n slås på. (Den ”stängs av” när den är i vänteläge/nätverksläge.)

Om det finns [LED-belysning] i menyn

Bild som visar LED-lampornas placering på TV:n. De visas i ordningen A och B från vänster.

 1. Tänd LED-lampa (i mitten längst ner på TV:n.)
 2. Inbyggd LED-lampa på mikrofonen (på höger sida längst ner på TV:n. Endast på TV-apparater som har inbyggd mikrofon.*)

* Den inbyggda mikrofonen är kanske inte tillgänglig beroende på region/land/språk.

LED-lampa


Vit ”på” eller ”blinkande”
 • När skärmen är avstängd
 • När TV:n slås på
 • När du tar emot signaler från fjärrkontrollen
 • När du uppdaterar programvaran med en USB-lagringsenhet
osv.

Cyan ”blinkande”
 • När en mobilenhet (smartphone, surfplatta, osv.) ansluter till TV:n på hemmanätverket
osv.

Gul ”på”
 • När på-timern är inställd
 • När insomningstimern är inställd
 • När en inspelningstimer är inställd (tillgängligheten på den här funktionen beror på modell/land/region)
osv.

Rosa ”på”
 • När TV:n spelar in (tillgängligheten på den här funktionen beror på modell/land/region)

Gul ”på”*
 • När ”Ok Google” upptäcks och TV:n kommunicerar med servern.

* Endast TV-apparater som har inbyggd mikrofon

Inbyggda mikrofonens lysdiod (endast TV-apparater som har inbyggd mikrofon)

Den inbyggda mikrofonen är kanske inte tillgänglig beroende på region/land/språk.

Gul ”på”
 • När den inbyggda mikrofonen är aktiverad
[39] Komma igång

Tillgänglighetsfunktioner

Denna TV har användarhjälpfunktioner i [Tillgänglighet] som en text-till-tal-funktion för skärmtext, zoomning för att göra texten lättare att läsa samt undertextning.

Observera

 • Vissa funktioner gäller inte beroende på din modell/region/land.

Tryck på HOME och välj sedan [Inställningar] — [Enhetsinställningar] — [Tillgänglighet] för att konfigurera användarhjälpfunktioner.

[Tillgänglighet] har en genvägsfunktion så att du kan aktivera eller inaktivera den genom att trycka och hålla ner (ljudlös) på fjärrkontrollen i 3 sekunder.

Tips

 • Om du vill ändra genvägsfunktionen ska du aktivera [Aktivera tillgänglighet snabbt] i [Tillgänglighet], aktivera [Använd Aktivera tillgänglighet snabbt], och ändra den genom att använda [Tjänst för kortkommando].
 • Om du vill använda text-till-tal med Hjälpguiden, se Hjälpguiden på Sony -supportwebbplatsen med en dator eller smartphone.

  http://www.sony.eu/support/
  QR-kod för Sonys supportwebbplats
  http://www.sony.eu/support/

[40] Komma igång

Specifikationer

Du kan hitta specifikationsinformationen på Sony supportwebbplats:
Besök produktsidan på din TV och hänvisa till Specifikationer. Mer information om supportwebbplatsen finns på sidan Supportwebbplats.

Bild på supportwebbplatsen Specifikation.

Observera

 • En Specifikations sida är kanske inte tillgänglig beroende på modellen. I så fall hänvisas till Referensmaterial.
[41] Komma igång

Supportwebbplats

Den senaste informationen och online-hjälpguiden finns på Sony supportwebbplats:

http://www.sony.eu/support/
QR-kod för Sonys supportwebbplats
http://www.sony.eu/support/

[42] Komma igång

Varumärkesinformation

Vewd-logotyp

 • Vewd® Core. Copyright 1995-2020 Vewd Software AS. All rights reserved.

Bluetooth-logotyp

 • Bluetooth® ordmärket och -logotypen ägs av Bluetooth SIG, Inc. och all användning av sådana märken av Sony Corporation sker under licens. Övriga varumärken och varunamn tillhör deras respektive ägare.

 • Wi-Fi®, Wi-Fi Alliance® och Wi-Fi Direct® är registrerade varumärken som tillhör Wi-Fi Alliance.
 • Wi-Fi CERTIFIED™-logon är ett certifikationsmärke som tillhör Wi-Fi Alliance.

 • ”BRAVIA”, BRAVIA och BRAVIA Sync är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Sony Corporation.

 • Alla andra varumärken tillhör sina respektive ägare.
[43]

Titta på TV

 • Titta på TV -program
 • Praktiska funktioner när du tittar på TV
[44] Titta på TV

Titta på TV -program

 • Använda programguiden
 • Konfigurera kanalinställningar
 • Använda interaktiva sändningstjänster
 • Förstå informationsradens ikoner
[45] Titta på TV -program | Titta på TV -program

Använda programguiden

Du kan snabbt hitta de program du föredrar.

 1. Tryck på GUIDE-knappen för att visa den digitala programguiden.
 2. Välj ett program som du vill se.
  Detaljerad information om programmet visas.
 3. Välj [Välj] för att visa programmet.

Tips

 • (TV-box -kontroll endast kompatibla modeller) Om du utför inställningen [Installation av kabel / satellit / extern box-kontroll] i [Kabel / satellit / extern box-inställning] under [Externa ingångar], kan du visa programguiden för TV-boxen.
 • Om du har appen YouView kan du trycka på GUIDE på fjärrkontrollen medan du tittar på YouView för att visa YouView Guide. (Endast på modeller från Storbritannien)
[46] Titta på TV -program | Titta på TV -program

Konfigurera kanalinställningar

 • Ta emot digitala sändningar
 • Ta emot satellitsändningar
 • Sortera eller redigera kanalerna
[47] Konfigurera kanalinställningar | Konfigurera kanalinställningar | Konfigurera kanalinställningar

Ta emot digitala sändningar

 1. Tryck på HOME och välj sedan [Inställningar] — [Titta på TV] — [Kanaler] — [Kanalinställningar] — [Automatisk kanalinställning].
 2. Följ instruktionerna på skärmen för att ställa in alla tillgängliga digitala kanaler och spara dem i TV:n.

Så här ändrar du inställningsintervall

Tryck på HOME och välj sedan [Inställningar] — [Titta på TV] — [Kanaler] — [Kanalinställningar] — [Avancerade inställningar] — [Kanalinställnings område] — [Normal] eller [Utökad].

[Normal]
Söker efter tillgängliga kanaler i din (ditt) region/land.
[Utökad]
Söker efter tillgängliga kanaler oavsett region/land.

Tips

 • Du kan ställa in TV:n på nytt genom att välja [Automatisk kanalinställning] och följa anvisningarna på skärmen efter att du har flyttat till en ny bostad, bytt tjänsteleverantör eller om du vill söka efter nya kanaler.
[48] Konfigurera kanalinställningar | Konfigurera kanalinställningar | Konfigurera kanalinställningar

Ta emot satellitsändningar

Om du har installerat en parabol kan du visa satellitsändningar genom att konfigurera kanalinställningarna.

 1. Tryck på HOME och välj sedan [Inställningar] — [Titta på TV] — [Kanaler] — [Kanalinställningar] — [Automatisk kanalinställning] — [Konfigurera] för satellitsändningar som du prenumererar på.
 2. Följ anvisningarna på skärmen.
[49] Konfigurera kanalinställningar | Konfigurera kanalinställningar | Konfigurera kanalinställningar

Sortera eller redigera kanalerna

Du kan sortera kanaldisplayen enligt önskad ordning.

 1. Tryck på HOME och välj sedan [Inställningar] — [Titta på TV] — [Kanaler] — [Redigera kanallista].
  Om flera objekt visas, välj det du vill redigera.
 2. Välj den kanal du vill flytta till en ny position.
  Du kan välja att [Infoga] eller [Byt] den valda kanalen. Välj [Sorteringstyp] för att ändra den.
  Du kan trycka på den gula knappen för att välja flera kanaler.
 3. Välj den nya positionen där du vill flytta den markerade kanalen.
 4. Tryck på [Färdig] för att tillämpa ändringarna.

Observera

 • Alternativen varierar beroende på region/land.
[50] Titta på TV -program | Titta på TV -program

Använda interaktiva sändningstjänster

Visa textinformation

Du kan visa text och textbaserad grafisk information, inklusive nationella nyheter, väderprognoser och TV-tablåer. Du kan söka efter information som intresserar dig och sedan välja vilken information du vill visa genom att ange ett nummer.

 1. Tryck på (text) för att visa textinformation.

Om tjänsten med digital textinformation

Tjänsten med digital text erbjuder grafikrikt innehåll med jämn grafik och bilder. Olika funktioner är tillgängliga, såsom sidlänkar och navigering som är enkel att använda. Tjänsten stöds av många sändningsföretag. (Funktionens tillgänglighet beror på modell/region/land.)

Om den digitala interaktiva programtjänsten

Den interaktiva programtjänsten erbjuder digital text och grafik med hög kvalitet samt avancerade alternativ. Tjänsten stöds av sändningsföretag. (Funktionens tillgänglighet beror på modell/region/land.)

Observera

 • Interaktiva tjänster är endast tillgängliga om de tillhandahålles av sändningsföretaget.
 • Tillgängliga funktioner och skärminnehåll varierar beroende på sändningsföretaget.
 • Om textning väljs och du startar en digital textningsapplikation via (text) kan textning under vissa omständigheter sluta visas. När du lämnar programmet med den digitala textningsapplikationen fortsätter automatiskt textningen.
[51] Titta på TV -program | Titta på TV -program

Förstå informationsradens ikoner

Ett meddelandefält visas kort när du byter kanal. Följande ikoner kan visas i banderollen.

Lista över ikoner och deras beskrivningar :
Datatjänst (sändningsapplikation)
:
Radiotjänst
:
Kodad tjänst/abonnemangstjänst
:
Flerspråkigt ljud är tillgängligt
:
Textning är tillgänglig
:
Textning och/eller ljud tillgängligt för personer med nedsatt hörsel
:
Rekommenderad lägsta ålder för aktuellt program (från 3 till 18 år)
:
Barnlås
:
Ljud tillgängligt för personer med nedsatt syn
:
Talat textningsljud är tillgängligt
:
Flerkanalsljud är tillgängligt
[52] Titta på TV

Praktiska funktioner när du tittar på TV

Timers
Använd en timer för att slå på och stänga av TV:n.
Mer information finns i Timers.
Barnlås
Använd [Föräldrakontroll] för att ställa in föräldrabegränsningar.
Mer information finns i Enhetsinställningar.
(Inställning för undertexter)
Ändra visningen av undertexter genom att trycka på knappen (inställning för textning) när du tittar på innehåll med tillgängliga undertexter.
Justering av bildkvalitet/ljudkvalitet
Justera bild- och ljudkvaliteten till dina önskemål.
Mer information finns i Visning och ljud.
Bild-i-bild
Använd startmenyn medan innehållet du tittar på visas i ett hörn på skärmen.
Mer information finns i Visar bilden på en liten skärm.
[53]

Spela in TV -program

 • Inspelning till en USB-hårddisk
 • Titta på/radera inspelat innehåll
 • Förstå de symboler som visas i den inspelade rubriklistan
[54] Spela in TV -program

Inspelning till en USB-hårddisk

 • Så här registrerar du en USB-hårddisk
 • Snabbregistrering
 • Timerinspelning
 • Information om hur du använder en USB-hårddisk för inspelning
[55] Inspelning till en USB-hårddisk | Inspelning till en USB-hårddisk

Så här registrerar du en USB-hårddisk

Anslut en USB-hårddisk till din TV för att spela in digitala sändningar.

Anslut USB-hårddisken till TV:ns USB-port märktHDD REC” (om det finns en blå USB-port, stödjer den porten HDD-inspelning).

Bild på anslutningsmetoden
 1. USB-hårddisk
 2. USB-kabel (medföljer ej)
 1. Anslut en USB-hårddisk till USB-porten (blå) märktHDD REC” på din TV.
 2. Aktivera USB-hårddisken.
 3. Vänta tills skärmen [Ett USB-minne har anslutits] visas.
 4. Välj [Registrera för inspelning].
 5. Följ anvisningarna på skärmen för att registrera USB-hårddisken.

Observera

 • Om meddelandet ”Kan inte hitta någon USB HDD för inspelning” visas vid registrering i steg 4, följ anvisningarna i meddelandet och kontrollera att USB-hårddisken för inspelning är ansluten till USB-porten (blå).
  Om USB hårddisken för inspelning inte känns igen även efter att du har kontrollerat anslutningen, måste du registrera USB hårddisken igen eftersom den redan är registrerad som en enhet för andra ändamål än inspelning ([Lagring på enhet]). Se ”USB hårddisken kan inte registreras.” för att registrera USB hårddisken igen för inspelning.

Tips

 • Du kan också registrera en USB-hårddisk till TV:n genom att välja [Inställningar] — [Titta på TV] — [Inställn. för inspelningsenhet] — [HDD-registrering].

Så här avregistrerar du en USB-hårddisk

 1. Tryck på HOME -knappen och välj sedan [Inställningar] — [Titta på TV] — [Inställn. för inspelningsenhet] — [HDD-avregistrering] — enheten som ska avregistreras.
[56] Inspelning till en USB-hårddisk | Inspelning till en USB-hårddisk

Snabbregistrering

 1. När du tittar på programmet som ska spelas in, tryck på REC-knappen.
 2. Ange sluttiden för inspelningen på skärmen som visas.

Om du vill stoppa inspelningen manuellt

 1. Tryck på TV och välj sedan [TV-styrning] eller [Fjärrkontroll].
 2. Välj [REC Stopp] på skärmen som visas.
[57] Inspelning till en USB-hårddisk | Inspelning till en USB-hårddisk

Timerinspelning

 1. Tryck på GUIDE.
 2. Välj önskat program i programguiden och välj sedan [Timer REC].
 3. Välj [Ställ in timer s. händelse] eller [Ställ in timer].

Om du manuellt vill ställa in timern genom att ange datum, tid och kanal

 1. Tryck på REC LIST- eller TITLE LIST-knappen.
 2. Välj [Timerlista/Timerinställningar] — [Ställ in timer] — [Ställ in timer manuellt].
 3. Konfigurera timerinställningen.
 4. Välj [Ställ in timer].

Om du vill kontrollera, ändra eller ta bort timerinställningar

Kontrollering, ändring eller borttagning av timerinställningar görs i [Timerlista].

 1. Tryck på REC LIST- eller TITLE LIST-knappen.
 2. Välj [Timerlista/Timerinställningar] — [Timerlista], och ändra inställningarna.

Tips

 • Du kan skapa upp till 32 timerinställningar.
 • Om inspelningen misslyckas anges anledningen i [Spelar in fellista]. Tryck på REC LIST eller TITLE LIST och välj sedan [Spelar in fellista] i [Timerlista/Timerinställningar].
 • I programguiden kan du flytta fokus till det önskade programmet och trycka på REC-knappen för att ställa in timerinspelningen för programmet.

Observera

 • Timerinspelningen fungerar inte när strömsladden (huvudströmmen) är urkopplad.
[58] Inspelning till en USB-hårddisk | Inspelning till en USB-hårddisk

Information om hur du använder en USB-hårddisk för inspelning

 • USB-hårddisken får endast användas för inspelning. Använd en separat USB-hårddisk för visning av foton och videor.
 • Endast USB-hårddiskar större än 32 GB stöds.
 • Det går inte att ansluta en USB-hårddisk via en USB-hubb. Anslut enheten direkt till TV:n.
 • Alla data som lagras på USB-hårddisken kommer att raderas när det formateras under registreringsprocessen. USB-hårddisken kan inte användas med en dator när den har registrerats till TV:n. Om du vill använda USB-hårddisken på en dator ska du formatera den på datorn. (Observera att alla data på USB-hårddisken kommer att raderas.)
 • Maximalt 8 USB-hårddiskar kan registreras.
 • Endast denna TV kommer att kunna spela upp data som registrerats på USB-hårddisken som har registrerats till TV:n.
 • Inspelningen stöds endast för digitala TV- och radiosändningar. Inspelningar av datasändningar stöds inte.
 • Det går inte att spela in kodade/krypterade signaler.
 • Det går inte att spela in under följande omständigheter:
  • TV:n känner inte igen den registrerade USB-hårddisken.
  • Mer än 1 000 program spelas in på USB-hårddisken.
  • USB-hårddisken är full.
 • Det kanske inte går att automatiskt välja program under inspelning.
 • Det går inte att spela in ett program om inte inspelningen är auktoriserad.
 • Om du använder en CA-modul, Conditional Access Module (CAM) ska du undvika att använda föräldrakontroll som kanske inte fungerar under inspelning. Som ett alternativ ska du använda programspärren eller TV:ns egen föräldrakontroll om det stöds av programföretaget.
 • I Norge kan vissa program inte spelas in på grund av juridiska restriktioner.
 • Om TV:n utsätts för stötar under inspelningen på USB-hårddisken, kan brus förekomma i det inspelade materialet.
 • Under inga omständigheter ska Sony vara ersättningsskyldigt för inspelningsfel eller några skador eller förluster som orsakas av eller som är associerade med TV:ns felfunktion, signalfel eller något annat problem.
[59] Spela in TV -program

Titta på/radera inspelat innehåll

För att titta på inspelat innehåll

 1. Tryck på REC LIST eller TITLE LIST och välj sedan innehållet som du ska titta på.

Om du vill radera inspelat innehåll

 1. Tryck på REC LIST eller TITLE LIST.
 2. Välj (Ta bort -ikonen) till höger om programmet som du vill ta bort.
  Om du vill ta bort flera program ska du välja (Radera flera -ikonen) till höger om alla program som du vill ta bort och sedan välja (Radera -ikonen).

För information om symbolernas betydelse i den inspelade titellistan, se Förstå de symboler som visas i den inspelade rubriklistan.

[60] Spela in TV -program

Förstå de symboler som visas i den inspelade rubriklistan

Lista över ikoner och deras beskrivningar :
Ej visad inspelning
:
Skyddad inspelning
:
Aktuell inspelning
[61]

Använda TV:n med andra enheter

 • USB-enheter
 • Blu-ray och DVD-spelare
 • Kabel / Satellit / Extern box
 • Visa appskärmen för iPhone/smarttelefonen eller iPad/surfplattan på TV:n.
 • Datorer, kameror, och videokameror
 • Ljudsystem (exempelvis en AV-mottagare eller ljudbar)
 • Bluetooth-enheter
 • BRAVIA Sync-kompatibla enheter
 • Visa bilder i 4K/8K från kompatibla enheter
 • BRAVIA Anslutningsguide
[62] Använda TV:n med andra enheter

USB-enheter

 • Spela in innehåll som lagrats på en USB-enhet
 • Information om USB-enheter som används för att lagra bilder och musik
 • Filer och format som stöds
[63] USB-enheter | USB-enheter

Spela in innehåll som lagrats på en USB-enhet

Om du vill spela in program på ett USB-minne eller titta på inspelade program, se Spela in TV -program.

Ansluta en USB-enhet

Anslut USB-lagringsenheten till TV:ns USB-port för att spela upp bilder-, musik- och videofiler som lagrats på enheten.

Bild på anslutningsmetoden
 1. USB-lagringsenhet

Spela upp bilder/musik/filmer som lagrats på en USB-enhet

Du kan spela upp bilder/musik/filmer som lagrats på en USB-enhet på TV-skärmen.

 1. Om USB-enheten som är ansluten till TV:n har en strömbrytare stänger du av den.
 2. Tryck på HOME, och välj (Appar -ikonen) på startmenyn, och välj sedan [Mediaspelare].
  Om den medföljande fjärrkontrollen har en APPS -knapp, tryck på APPS -knappen.
 3. Välj namn på USB-enheten.
 4. Markera mappen och välj den fil som ska spelas.

Kontrollera filformat som stöds

 • Filer och format som stöds

Observera

 • Vissa bilder eller mappar tar tid att visa beroende på bilddimension, filstorlek och antal filer i en mapp.
 • Det kan ta en stund att visa USB-enheten eftersom TV:n söker USB-enheten varje gång USB-enheten är ansluten.
 • Alla USB-portar på TV:n stöder Hi-Speed USB. Den blå USB-porten stöder SuperSpeed (USB 3.1 Gen 1 eller USB 3.0). USB-hubbar stöds inte.
 • Medan USB-enheten används ska du inte stänga av TV:n eller USB-enheten, inte koppla bort USB-kabeln, inte ta inte bort eller sätt tillbaka inspelningsmediet. I annat fall kan data som lagrats på USB-enheten bli korrupt.
 • Beroende på filen kan det hända att det inte går att spela upp även när format som stöds används.

Tips

 • Mer information finns i ”Vanliga frågor” på supportsidan för Sony.
  Vanliga frågor för felsökning
[64] USB-enheter | USB-enheter

Information om USB-enheter som används för att lagra bilder och musik

 • USB-portarna på TV:n stöder FAT16, FAT32-, exFAT- och NTFS-filsystem.
 • När du ansluter en Sony digital stillbildskamera till TV:n med en USB-kabel, måste inställningarna för USB-anslutning i kameran vara inställda på läget ”Auto” eller ”Lagring”.
 • Försök med följande om din digitala stillbildskamera inte fungerar med din TV:
  • Ställ in inställningarna för din kameras USB-anslutning på ”Lagring”.
  • Kopiera filerna från kameran till en USB-flashenhet, anslut sedan enheten till TV:n.
 • Vissa bilder och filmer kan förstoras vilket ger låg bildkvalitet. Beroende på storleken och bildformatet kan eventuellt inte alla bilder visas i helskärmsläge.
 • Det kan eventuellt ta lång tid att visa en bild beroende på filen och inställningarna.
 • Under inga omständigheter ska Sony vara ersättningsskyldigt för inspelningsfel, några skador eller förluster som orsakas av eller som är associerade med TV:ns felfunktion, USB-enhetens fel eller annat problem.
[65] USB-enheter | USB-enheter

Filer och format som stöds

 • Fotografier
 • Musik
 • Videor
 • Ljudsamplingsfrekvenser (för video)
 • Externa undertexter
[66] Filer och format som stöds | Filer och format som stöds | Filer och format som stöds

Fotografier

Användning: USB/hemnätverk

FilformatFörlängning
JPEG*.jpg / *.jpe / *.jpeg
ARW *1*.arw
 • *1 ARW ska bara användas vid uppspelning av filer.

Andra filer och format som stöds

 • Musik
 • Videor
 • Ljudsamplingsfrekvenser (för video)
 • Externa undertexter
[67] Filer och format som stöds | Filer och format som stöds | Filer och format som stöds

Musik

Användning: USB/hemnätverk

mp4

Förlängning: *.mp4 / *.m4a

BeskrivningSamplingstakt
AAC-LC16k / 22.05k / 24k / 32k / 44.1k / 48k
HE-AAC v1 / v224k / 32k / 44.1k / 48k

3gpp

Förlängning: *.3gp / *.3g2

BeskrivningSamplingstakt
AAC-LC16k / 22.05k / 24k / 32k / 44.1k / 48k
HE-AAC v1 / v224k / 32k / 44.1k / 48k

Asf

Förlängning: *.wma

BeskrivningSamplingstakt
WMA9 Standard8k / 11.025k / 16k / 22.05k / 32k / 44.1k / 48k

ogg

Förlängning: *.ogg

BeskrivningSamplingstakt
Vorbis8k / 11.025k / 16k / 22.05k / 32k / 44.1k / 48k

Annan

BeskrivningSamplingstakt
LPCM *132k / 44.1k / 48k

Förlängning: *.mp3

BeskrivningSamplingstakt
MP1L1 / MP1L2 / MP1L3 / MP2L1 / MP2L232k / 44.1k / 48k
MP2L316k / 22.05k / 24k
MP2.5L38k / 11.025k / 12k

Förlängning: *.wav

BeskrivningSamplingstakt
WAV *232k / 44.1k / 48k / 88.2k / 96k / 176.4k / 192k

Förlängning: *.flac

BeskrivningSamplingstakt
FLAC16k / 22.05k / 32k / 44.1k / 48k / 88.2k / 96k / 176.4k / 192k

Förlängning: *.aac

BeskrivningSamplingstakt
AAC-LC16k / 22.05k / 24k / 32k / 44.1k / 48k
HE-AAC v1 / v224k / 32k / 44.1k / 48k
 • *1 Användning av LPCM är endast hemmanätverket.
 • *2 Användning av WAV är 2ch endast.

Andra filer och format som stöds

 • Fotografier
 • Videor
 • Ljudsamplingsfrekvenser (för video)
 • Externa undertexter
[68] Filer och format som stöds | Filer och format som stöds | Filer och format som stöds

Videor

Användning: USB/hemnätverk

MPEG1 (*.mpg / *.mpe / *.mpeg)

Underrubriktyp: Extern

Video Codec (Profile@Level)Audio CodecMax./min. upplösningHögsta antal rutor per sekund
MPEG1MPEG1L21920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps

MPEG2PS (*.mpg / *.mpe / *.mpeg)

Underrubriktyp: Extern

Video Codec (Profile@Level)Audio CodecMax./min. upplösningHögsta antal rutor per sekund
MPEG2 MP@HL, MP@H14L, MP@MLMPEG1L1 / MPEG1L2 / LPCM / AC31920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps

MPEG2TS

Förlängning: *.m2t

Underrubriktyp: Extern

Video Codec (Profile@Level)Audio CodecMax./min. upplösningHögsta antal rutor per sekund
MPEG2 MP@HL, MP@H14L, MP@MLMPEG1L1 / MPEG1L2 / AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC31920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps

Förlängning: *.m2ts / *.mts

Underrubriktyp: Extern

Video Codec (Profile@Level)Audio CodecMax./min. upplösningHögsta antal rutor per sekund
AVC / H.264 BP@L3, MP@L4.2, HP@L4.2MPEG1L1 / MPEG1L2 / AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC31920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@60fps

MP4 (*.mp4)

Underrubriktyp: Extern

Video Codec (Profile@Level)Audio CodecMax./min. upplösningHögsta antal rutor per sekund
AVC / H.264 BP@L3, MP@L4.2, HP@L4.2AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 / AC4 / MPEG1L1 / MPEG1L21920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@120fps
MPEG4 SP@L6, ASP@L5, ACEP@L4AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 / MPEG1L1 / MPEG1L21920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps
AVC / H.264 BP@L5.2, MP@L5.2, HP@L5.2 *1AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 / AC4 / LPCM3840x2160 / QCIF (176x144)3840x2160@60p / 1920x1080@120fps
HEVC / H.265 MP@L5.1, Main10@L5.1AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / AC4 / E-AC33840x2160 / QCIF (176x144)3840x2160@60p / 1920x1080@120fps
 • *1 Denna rad inkluderar XAVC S-formatets användningsfall. Den maximala bithastigheten för XAVC S som stöds är 100 Mbit/s.

avi (*.avi)

Underrubriktyp: Extern

Video Codec (Profile@Level)Audio CodecMax./min. upplösningHögsta antal rutor per sekund
XvidMPEG1L1 / MPEG1L2 / MPEG1L3 / AC3 / E-AC31920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps
Motion JPEGμ-LAW / PCM (U8) / PCM (S16LE)1280x720 / QCIF (176x144)1280x720@30fps

Asf (*.asf / *.wmv)

Underrubriktyp: Extern

Video Codec (Profile@Level)Audio CodecMax./min. upplösningHögsta antal rutor per sekund
VC1 AP@L3, MP@HL, SP@MLWMA9 Standard1920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps

MKV (*.mkv)

Underrubriktyp: Intern/extern

Video Codec (Profile@Level)Audio CodecMax./min. upplösningHögsta antal rutor per sekund
XvidDTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / Vorbis1920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps
AVC / H.264 BP@L3, MP@L4.2, HP@L4.2DTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / Vorbis1920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@60fps
MPEG4 SP@L6, ASP@L5, ACEP@L4DTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / Vorbis1920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps
VP8DTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / Vorbis1920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps
VP9 Profile 0, Profile 2DTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / Vorbis3840x2160 / QCIF (176x144)3840x2160@60fps
AVC / H.264 BP@L5.2, MP@L5.2, HP@L5.2DTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v23840x2160 / QCIF (176x144)3840x2160@60p / 1920x1080@120fps
HEVC / H.265 MP@L5.1, Main10@L5.1DTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v23840x2160 / QCIF (176x144)3840x2160@60p / 1920x1080@120fps

3gpp (*.3gp / *.3g2)

Underrubriktyp: Extern

Video Codec (Profile@Level)Audio CodecMax./min. upplösningHögsta antal rutor per sekund
MPEG4 SP@L6, ASP@L5, ACEP@L4AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 / MPEG1L1 / MPEG1L21920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps
AVC / H.264 BP@L3, MP@L4.2, HP@L4.2AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 / MPEG1L1 / MPEG1L21920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@60fps

MOV (*.mov)

Underrubriktyp: Extern

Video Codec (Profile@Level)Audio CodecMax./min. upplösningHögsta antal rutor per sekund
AVC / H.264 BP@L3, MP@L4.2, HP@L4.2AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / μ-LAW / PCM (U8) / PCM (S16BE) / PCM (S16LE)1920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@60fps
MPEG4 SP@L6, ASP@L5, ACEP@L4AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / μ-LAW / PCM (U8) / PCM (S16BE) / PCM (S16LE)1920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps
Motion JPEGAAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / μ-LAW / PCM (U8) / PCM (S16BE) / PCM (S16LE)1280x720 / QCIF (176x144)1280x720@30fps

WebM (*.webm)

Underrubriktyp: Extern

Video Codec (Profile@Level)Audio CodecMax./min. upplösningHögsta antal rutor per sekund
VP8Vorbis1920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps
VP9 Profile 0, Profile 2Vorbis3840x2160 / QCIF (176x144)3840x2160@60fps

Andra filer och format som stöds

 • Fotografier
 • Musik
 • Ljudsamplingsfrekvenser (för video)
 • Externa undertexter
[69] Filer och format som stöds | Filer och format som stöds | Filer och format som stöds

Ljudsamplingsfrekvenser (för video)

Audio CodecSamplingstakt
LPCM44.1k / 48k
MPEG1L1 / MPEG1L232k / 44.1k / 48k
MPEG1L332k / 44.1k / 48k
AAC-LC16k / 22.05k / 24k / 32k / 44.1k / 48k
HE-AAC v1 / v224k / 32k / 44.1k / 48k
AC332k / 44.1k / 48k
AC444.1k / 48k
E-AC332k / 44.1k / 48k
Vorbis8k / 11.025k / 16k / 22.05k / 32k / 44.1k / 48k
WMA98k / 11.025k / 16k / 22.05k / 32k / 44.1k / 48k
DTS core32k / 44.1k / 48k
μ-LAW8k
PCM (U8)8k
PCM (S16LE)11.025k / 16k / 44.1k
PCM (S16BE)11.025k / 16k / 44.1k

Andra filer och format som stöds

 • Fotografier
 • Musik
 • Videor
 • Externa undertexter
[70] Filer och format som stöds | Filer och format som stöds | Filer och format som stöds

Externa undertexter

Användning: USB

FilformatFörlängning
SubStation Alpha*.ass / *.ssa
SubRip*.srt
MicroDVD*.sub / *.txt
SubViewer*.sub
SAMI*.smi / *.sami
DVD Subtitle System*.txt

Andra filer och format som stöds

 • Fotografier
 • Musik
 • Videor
 • Ljudsamplingsfrekvenser (för video)
[71] Använda TV:n med andra enheter

Blu-ray och DVD-spelare

 • Ansluta en Blu-ray/DVD-spelare
 • Titta på Blu-ray och DVD-skivor
[72] Blu-ray och DVD-spelare | Blu-ray och DVD-spelare

Ansluta en Blu-ray/DVD-spelare

Anslut en Blu-ray/DVD-spelare till TV:n.

Använd en anslutningsmetod nedan baserat på terminalerna på din TV.

Observera

 • Tillgängliga terminaler beror på modellen/regionen/landet.

Tips

 • Du kan också ansluta en Kabel / Satellit / Extern box på samma sätt som en Blu-ray/DVD-spelare.

HDMI-anslutning

För optimal bildkvalitet, rekommenderar vi att du ansluter spelaren till TV:n med en HDMI-kabel. Om Blu-ray/DVD-spelaren har ett HDMI-uttag (kontakt), ska du ansluta den med en HDMI-kabel.

Bild på anslutningsmetoden
 1. Blu-ray/DVD-spelare (samma som att ansluta en Kabel / Satellit / Extern box)
 2. HDMI-kabel (medföljer ej)*

* Kontrollera att du använder en godkänd HIGH SPEED HDMI-kabel märkt med HDMI-logotypen.

Komponentvideokabel

Om Blu-ray/DVD-spelaren har komponentvideouttag (kontakter) ska du ansluta dem till TV:n med en komponentvideokabel och en ljudkabel.

Bild på anslutningsmetoden
 1. Blu-ray/DVD-spelare (samma som att ansluta en Kabel / Satellit / Extern box)
 2. Komponentvideokabel (medföljer ej)
 3. Ljudkabel (medföljer ej)

Kompositanslutning

Om Blu-ray/DVD-spelaren har komposituttag (kontakter) ska den anslutas med en kompositvideo-/ljudkabel.

Bild på anslutningsmetoden
 1. Blu-ray/DVD-spelare (samma som att ansluta en Kabel / Satellit / Extern box)
 2. Kompositvideo-/ljudkabel (medföljer ej)

När du använder en analog förlängningskabel

Bild på anslutningsmetoden
 1. Blu-ray/DVD-spelare (samma som att ansluta en Kabel / Satellit / Extern box)
 2. Analog förlängningskabel (medföljer)*
 3. RCA-kabel (medföljer ej)

* Om en analog förlängningskabel levereras beror på modell / region / land.

Kabel som ansluts till videoingången

3,5 mm-uttaget på den analoga förlängningskabeln har 4 poler.

Bild på ljud/video-kabel (säljs separat)
 1. 3,5 mm
 2. Vänster för ljudsignal.
 3. Videosignal.
 4. Jord.
 5. Höger för ljudsignal.
[73] Blu-ray och DVD-spelare | Blu-ray och DVD-spelare

Titta på Blu-ray och DVD-skivor

Du kan titta på innehåll från Blu-ray/DVD-skivor eller annat innehåll som stöds av spelaren på TV:n.

 1. Starta den anslutna Blu-ray/DVD-spelaren.
 2. Tryck på (ingångsval) flera gånger för att välja den anslutna Blu-ray/DVD-spelaren.
 3. Starta uppspelning på den anslutna Blu-ray/DVD-spelaren.

Tips

 • Om du ansluter en BRAVIA Sync-kompatibel enhet med en HDMI-anslutning kan du enkelt styra den med hjälp av TV:ns fjärrkontroll. Du kan också trycka på knappen (Info/Text reveal) på fjärrkontrollen medan du tittar på innehåll från HDMI -ingången för att visa funktionsmenyn och använda den BRAVIA Sync-anslutna enheten från TV-skärmen.
[74] Använda TV:n med andra enheter

Kabel / Satellit / Extern box

 • Ansluta en Kabel / Satellit / Extern box
 • Styra TV-boxen med TV:ns fjärrkontroll
[75] Kabel / Satellit / Extern box | Kabel / Satellit / Extern box

Ansluta en Kabel / Satellit / Extern box

Anslut Kabel / Satellit / Extern boxen till TV:n.
Anslut den till ingången på din TV.
Mer information finns på sidan Ansluta en Blu-ray/DVD-spelare.

[76] Kabel / Satellit / Extern box | Kabel / Satellit / Extern box

Styra TV-boxen med TV:ns fjärrkontroll

TV-boxens kompatibla modeller har [Kabel / satellit / extern box-inställning] i [Inställningar] — [Titta på TV] — [Externa ingångar].

Med [Installation av kabel / satellit / extern box-kontroll] aktiverat i [Kabel / satellit / extern box-inställning] kan du använda en TV-box genom att använda TV:ns fjärrkontroll.

 1. Tryck på HOME och välj sedan [Inställningar] — [Titta på TV] — [Externa ingångar] — [Kabel / satellit / extern box-inställning] — [Installation av kabel / satellit / extern box-kontroll].
 2. Följ anvisningarna på skärmen.

Observera

 • När du använder TV:ns fjärrkontroll, rikta den mot Kabel / Satellit / Extern boxen.
 • Beroende på externa enheter kanske vissa knappar inte svarar.
 • Om du trycker och håller in en knapp på fjärrkontrollen kanske kommandot inte fungerar. Försök istället att trycka upprepade gånger på knappen.
 • Funktionens tillgänglighet beror på modellen/regionen/landet.
[77] Använda TV:n med andra enheter

Visa appskärmen för iPhone/smarttelefonen eller iPad/surfplattan på TV:n.

Med Chromecast built-ineller AirPlay kan du visa (sända) dina favoritwebbplatser och -appar från din mobila enhet direkt till TV:n.

Använda Chromecast built-in

 1. Anslut den mobila enheten, t.ex. en smartphone eller surfplatta, till samma hemnätverk som TV:n är ansluten till.
 2. Starta Chromecast-appen på den mobila enheten.
 3. Välj -ikonen i appen.
 4. Välj TV:n som sändningsmål.
  Skärmen på den mobila enheten visas på TV:n.

Observera

 • En Internetanslutning krävs för att använda Chromecast built-in.

Använda AirPlay

Den här TV:n har stöd för AirPlay 2.

 1. Om AirPlay inte har konfigurerats, ska du trycka på (välj ingång) på fjärrkontrollen, välja (AirPlay), och följa anvisningarna på skärmen.
 2. Se till att din Apple enhet är ansluten till samma nätverk som din TV.
 3. Peka på (AirPlay Video) för att spela upp video på din TV, peka på (AirPlay Audio) för att lyssna på musik på din TV, eller peka på (Screen Mirroring) för att spegla enhetens skärm på TV:n.
 4. Välj TV:n som AirPlay sändningsmål.

Tips

 • TV:n stöder Apple HomeKit.
  Du kan styra TV:n med en mobil enhet som en iPhone eller iPad genom att trycka på knappen (ingångsval) på fjärrkontrollen, välja (AirPlay) och följa anvisningarna på skärmen för att konfigurera Apple HomeKit.
  Tillgängliga åtgärder varierar beroende på appens och programvarans version.

Observera

 • En internetanslutning krävs för att använda AirPlay.
 • Användningen av en mobil enhet som iPhone eller iPad varierar beroende på operativsystemets version.
 • iPhone, iPad, AirPlay och HomeKit är varumärken som tillhör Apple Inc. registrerade i USA och andra länder.
[78] Använda TV:n med andra enheter

Datorer, kameror, och videokameror

 • Ansluta en dator och visa lagrat innehåll
 • Ansluta en kamera eller videokamera och visa lagrat innehåll
 • Specifikationer för datorns videosignal
[79] Datorer, kameror, och videokameror | Datorer, kameror, och videokameror

Ansluta en dator och visa lagrat innehåll

Så här ansluter du en dator

Använd en HDMI-kabel för att ansluta datorn till TV:n.

Bild på anslutningsmetoden
 1. Dator
 2. HDMI-kabel (medföljer ej)*

* Kontrollera att du använder en godkänd HIGH SPEED HDMI-kabel märkt med HDMI-logotypen.

Om du vill kontrollera videosignalspecifikationer

 • Specifikationer för datorns videosignal

Om du vill visa innehåll som lagrats på en PC

När du har anslutit datorn trycker du på HOME-knappen och därefter väljer du ingången som din dator är ansluten till.

Kontrollera filformat som stöds

 • Filer och format som stöds

Observera

 • För optimal bildkvalitet rekommenderar vi att du ställer in din dator till utgångsvideosignaler enligt en av inställningarna som visas i ”Specifikationer för datorns videosignal”.
 • Beroende på anslutningsstatusen kan bilden vara suddig eller utsmetad. I så fall ska du ändra datorinställningarna och sedan välja en annan insignal från ”Specifikationer för datorns videosignal”.
[80] Datorer, kameror, och videokameror | Datorer, kameror, och videokameror

Ansluta en kamera eller videokamera och visa lagrat innehåll

Så här ansluter du en kamera eller videokamera

Anslut en Sony digital stillbildskamera eller videokamera med en HDMI-kabel. Använd en kabel som har ett HDMI-miniuttag (kontakt) i ändan som ansluts till den digitala stillbildskameran/videokameran och ett standard HDMI-uttag (kontakt) som ansluts till TV:n.

Bild på anslutningsmetoden
 1. Digital stillbildskamera
 2. Videokamera
 3. HDMI-kabel (medföljer ej)*

* Kontrollera att du använder en godkänd HIGH SPEED HDMI-kabel märkt med HDMI-logotypen.

Visa innehåll som lagrats på en digital stillbildskamera/videokamera

 1. När du har anslutit den digitala stillbildskameran/videokameran ska du slå på den.
 2. Tryck på (välj ingång) flera gånger för att välja den anslutna digitala stillbildskameran/videokameran.
 3. Starta uppspelningen på den anslutna digitala stillbildskameran/videokameran.

Kontrollera filformat som stöds

 • Filer och format som stöds

Tips

 • Om du ansluter en BRAVIA Sync-kompatibel enhet kan du enkelt styra den med hjälp av TV:ns fjärrkontroll. Kontrollera att enheten är BRAVIA Sync-kompatibel. Vissa enheter kanske inte är kompatibla med BRAVIA Sync även om de har ett HDMI-uttag (kontakt).
[81] Datorer, kameror, och videokameror | Datorer, kameror, och videokameror

Specifikationer för datorns videosignal

(Upplösning, Horisontell frekvens/Vertikal frekvens)

 • 640 x 480, 31,5 kHz/60 Hz
 • 800 x 600, 37,9 kHz/60 Hz
 • 1024 x 768, 48,4 kHz/60 Hz
 • 1152 x 864, 67,5 kHz/75 Hz
 • 1280 x 1024, 64,0 kHz/60 Hz
 • 1600 x 900, 56,0 kHz/60 Hz
 • 1680 x 1050, 65,3 kHz/60 Hz
 • 1920 x 1080, 67,5 kHz/60 Hz *
 • 3840 x 2160, 67,5 kHz/30 Hz
 • 3840 x 2160, 135,0 kHz/60 Hz (8 bitar)

* När 1920 x 1080-timingen tillämpas på HDMI-ingången kommer den att behandlas som en videotiming och inte datortiming. Detta påverkar [Skärmkontroll] -inställningarna i [Visning och ljud]. Om du vill visa datorinnehåll ställer du in [Bredbildsläge] till [Helskärm], och [Bildstorlek] till [+1]. ([Bildstorlek] är endast konfigurerbar när [Automatiskt bildformat] är inaktiverad.)

Observera

 • Bilden kan vara oskarp och kanske inte visas korrekt beroende på din anslutningsstatus. I det här fallet ändrar du datorns inställningar och väljer en annan insignal i ”Stödda datorsingångssignaler”.
[82] Använda TV:n med andra enheter

Ljudsystem (exempelvis en AV-mottagare eller ljudbar)

 • Mata ut ljud från ett ljudsystem
 • Ansluta ett ljudsystem
 • Justera ett ljudsystem
 • Använda TV:n som en mitthögtalare (endast på modeller med Centerhögtalare-läge för TV)
 • Lyssna på ljudformat som stöds med eARC
[83] Ljudsystem (exempelvis en AV-mottagare eller ljudbar) | Ljudsystem (exempelvis en AV-mottagare eller ljudbar)

Mata ut ljud från ett ljudsystem

Du kan ansluta ljudsystem som AV-mottagare eller soundbars till TV:n. Välj en anslutningsmetod nedan enligt specifikationerna för ljudsystemet du vill ansluta.

 • Anslutning med en HDMI -kabel (för mer information, läs ”Anslutning med en HDMI -kabel” nedan.)
 • Anslutning med en digital optisk kabel

För anslutningssätt, se sidan Ansluta ett ljudsystem.

Observera

 • Se bruksanvisningen för enheten som ska anslutas.

Anslutning med en HDMI -kabel

Den här TV:n har stöd för Audio Return Channel (ARC) eller Enhanced Audio Return Channel (eARC). Du kan använda en HDMI -kabel för att mata ut ljud från ljudsystem som stöder ARC och eARC.

På TV-apparater som stöder eARC, kan du mata ut (mata igenom) ljudsignaler från externa ingångsenheter anslutna till TV:n till ljudsystem som stöder eARC genom att använda HDMI terminalen som bär texten ”ARC” ellereARC/ARC”.

För anslutningssätt, se sidan Ansluta ett ljudsystem.

Observera

 • Placeringen av HDMI -terminalen som stöder eARC/ARC varierar beroende på modellen. Se den medföljande Startguide eller Referensmaterial.
[84] Ljudsystem (exempelvis en AV-mottagare eller ljudbar) | Ljudsystem (exempelvis en AV-mottagare eller ljudbar)

Ansluta ett ljudsystem

Se bilderna nedan för att ansluta en ljudanläggning som en AV-mottagare eller sound bar.

Observera

 • Tillgängliga terminaler beror på modellen/regionen/landet.

HDMI -anslutning (ARC stöds)

 1. Anslut TV:n och ljudsystemet med en HDMI-kabel.
  Anslut till TV:ns HDMI-ingångsterminal som bär texten ARC” ellereARC/ARC”.
  Bild på anslutningsmetoden
  1. AV-mottagare eller sound bar
  2. HDMI-kabel (medföljer ej)*

  * Vi rekommenderar auktoriserade Premium HDMI‐höghastighetskabel som bär logotypen HDMI.

 2. Justera ett ljudsystem

Observera

 • För ARC -anslutningar kan röstigenkänningens prestanda minska (endast på TV-apparater med inbyggd mikrofon).

HDMI -anslutning (eARC stöds)

 1. Anslut den externa ingångsenheten och TV:n med en HDMI-kabel. Anslut TV:n och ljudsystemet med en annan HDMI-kabel.
  Anslut ljudsystemet till TV:ns HDMI-ingångsterminal som bär texten ARC” ellereARC/ARC”.
  Bild på anslutningsmetoden
  1. Extern ingångsenhet (t.ex. en Blu-ray/DVD-spelare)
  2. HDMI-kabel (medföljer ej)
  3. AV-mottagare eller sound bar
  4. HDMI-kabel med Ethernet (medföljer ej)*

  * Vi rekommenderar auktoriserade Premium HDMI‐höghastighetskabel som bär logotypen HDMI.

 2. Tryck på HOME och välj sedan [Inställningar] — [Visning och ljud] — [Ljudutgång] — [eARC-läge] — [Auto].
 3. Välj [Högtalare] — [Ljudanläggning].
 4. Aktivera ljudsystemets eARC-funktion.
  Se bruksanvisningen för enheten.
 5. Justera ett ljudsystem

Observera

 • Du kan inte välja [eARC-läge] om text-till-tal-funktionen för skärmtext i TV:ns tillgänglighetsfunktioner är aktiverad.
 • Om ljud spelas upp från en eARC -stödd enhet när du tittar på HDMI-ingången fungerar TV:n på följande vis:
  • ljud från systemljud och ljudsvar hörs inte, och
  • röstigenkänningens prestanda för den inbyggda mikrofonen kan minska (endast på TV-apparater med inbyggd mikrofon).

Digital optisk kabelanslutning

 1. Anslut TV:n och ljudsystemet med en digital optisk kabel.
  Anslut till ljudsystemets digitala optiska ingångsterminal.
  Bild på anslutningsmetoden
  1. AV-mottagare eller sound bar
  2. Optisk ljudkabel (medföljer ej)
 2. Justera ett ljudsystem

Tips

 • Mer information finns på supportwebbplatsen för Sony.
  Supportwebbplats
[85] Ljudsystem (exempelvis en AV-mottagare eller ljudbar) | Ljudsystem (exempelvis en AV-mottagare eller ljudbar)

Justera ett ljudsystem

När du har anslutit ett ljudsystem till TV:n, justera TV:ns ljudutgång från ljudsystemet.

Justera ett ljudsystem som är anslutet till en HDMI -kabel eller digital optisk kabel

 1. När du har anslutit TV:n till ljudsystemet trycker du på HOME och väljer sedan [Inställningar] — [Visning och ljud] — [Ljudutgång] — [Högtalare] — [Ljudanläggning].
 2. Starta den anslutna ljudanläggningen och justera därefter volymen.
  Om du ansluter en BRAVIA Sync-kompatibel enhet med en HDMI -anslutning kan du enkelt styra den med hjälp av TV:ns fjärrkontroll.

Observera

 • Du måste konfigurera [Digital ljudutgång]-inställningarna enligt din ljudanläggning. Tryck på HOME och välj sedan [Inställningar] — [Visning och ljud] — [Ljudutgång] — [Digital ljudutgång].
 • Om ljudsystemet inte är kompatibelt med Dolby Digital eller DTS ska inställningen [Inställningar] — [Visning och ljud] — [Ljudutgång] — [Digital ljudutgång] ställas in på [PCM].
 • Inställningarna för [Digital ljudutgång] är inaktiverade medan ljudsignaler skickas medan du tittar på HDMI ingången med eARC.

Tips

 • Om ett specifikt ljudsystem är anslutet till en HDMI-kabel kan du justera bildens och ljudets utmatningstid.
  • Justera inställningen för AV-synk
  Mer information om modeller som stöds finns på supportwebbplatsen.
  • Supportwebbplats
[86] Ljudsystem (exempelvis en AV-mottagare eller ljudbar) | Ljudsystem (exempelvis en AV-mottagare eller ljudbar)

Använda TV:n som en mitthögtalare (endast på modeller med Centerhögtalare-läge för TV)

Modeller med Centerhögtalare-läge för TV har CENTER SPEAKER IN -terminaler på baksidan.

Om [Högtalare] är inställd på [Ljudanläggning], kan du använda TV-högtalarna som en mitthögtalare för en hemmabio helt enkelt genom att ansluta en AV-förstärkare till CENTER SPEAKER IN-terminalen på TV:n*.

*TV- och AV-förstärkaren måste anslutas med antingen en HDMI-kabel eller digital optisk kabel.

Ljudkabelanslutning

Anslut TV:n och AV-förstärkaren med en digital optisk kabel.

Anslut högtalarkabeln till anslutningsterminalen på baksidan av TV:n
 1. AV-förstärkare
 2. Högtalarkabel (medföljer ej)

Använd en separat högtalarkabel (medföljer inte) för att ansluta AV-förstärkaren till CENTER SPEAKER IN-terminalen på TV:n.
Vid anslutning, se till att snurra högtalarkabelns ändar och sätt i dem i anslutningsterminalerna på TV:n och AV-förstärkaren.

CENTER SPEAKER IN-terminalen varierar beroende på modell. Se illustrationen nedan när du ansluter högtalarkabeln.

*Skär av ca 10 mm (13/32 tum) isolering från högtalarkabeln i varje ände.

Observera

 • För att förhindra att kablarna från högtalarkabeln kommer i kontakt med varandra, se till att du inte skär av för mycket av högtalarkabeln.
 • Anslut högtalarkabeln korrekt så att polariteten (+/-) mellan TV- och AV-mottagaren matchar.
[87] Ljudsystem (exempelvis en AV-mottagare eller ljudbar) | Ljudsystem (exempelvis en AV-mottagare eller ljudbar)

Lyssna på ljudformat som stöds med eARC

Bekräfta att du kan passera igenom följande ljudformat

 • 7.1-kanal linjär PCM: 32/44,1/48 kHz 16 bitar
 • Dolby Digital
 • Dolby Digital Plus
 • DTS
 • Dolby TrueHD
 • DTS-HD MA
 • Dolby Atmos
 • DTS:X Master Audio
 • MPEG2 - AAC/MPEG4 - AAC

Mer information finns på supportsidan.

 • Supportwebbplats
[88] Använda TV:n med andra enheter

Bluetooth-enheter

 • Ansluta en Bluetooth-enhet
 • Justera inställningen för AV-synk
 • Bluetooth-profiler som stöds
[89] Bluetooth-enheter | Bluetooth-enheter

Ansluta en Bluetooth-enhet

Para ihop TV:n med en Bluetooth-enhet

Endast för modeller som stöder Bluetooth A2DP som kan använda Bluetooth-ljudenheter som hörlurar eller högtalare.

Modeller som stöder Bluetooth A2DP som kan använda Bluetooth-ljudenheter har [A/V-synkronisering] i [Inställningar] — [Visning och ljud] — [Ljudutgång].

 1. Aktivera Bluetooth-enheten och lägga den i parningsläge.
  Information om hur du parar ihop Bluetooth-enheten finns i enhetens bruksanvisning.
 2. Tryck på HOME och välj sedan [Inställningar] — [Fjärrkontroller och tillbehör] — [Bluetooth-inställningar] — [Lägg till enhet] för att sätta TV:n i parkopplingsläge.
  En lista över tillgängliga Bluetooth-enheter visas.
 3. Välj önskad enhet i listan, följ sedan instruktionerna på skärmen.
  Om du uppmanas att ange ett lösenord finns information i enhetens bruksanvisning.
  När ihopparningen är klar ansluter enheten till TV:n.

För att ansluta en parkopplad Bluetooth-enhet

 1. Tryck på HOME och välj sedan [Inställningar] — [Fjärrkontroller och tillbehör] — [Bluetooth-inställningar].
 2. Välj en parkopplad men ej ansluten enhet i listan.
 3. Välj [Anslut].
[90] Bluetooth-enheter | Bluetooth-enheter

Justera inställningen för AV-synk

Om en Bluetooth-ljudenhet är ansluten kan en viss fördröjning mellan bild och ljud förekomma till följd av Bluetooth-egenskaperna. Du kan justera fördröjningen mellan bild och ljud i A/V-synkronisering-inställningarna. (Endast för modeller som stöder Bluetooth A2DP som kan använda Bluetooth-ljudenheter.)

Modeller som stöder Bluetooth A2DP som kan använda Bluetooth-ljudenheter har [A/V-synkronisering] i [Inställningar] — [Visning och ljud] — [Ljudutgång].

 1. Tryck på HOME och välj sedan [Inställningar] — [Visning och ljud] — [Ljudutgång] — [A/V-synkronisering] — önskat alternativ.

Tips

 • Du kan även justera bildens och ljudets utmatningstid om ett visst ljudsystem är anslutet till en HDMI-kabel. Mer information om modeller som stöds finns på supportwebbplatsen.
  • Supportwebbplats

Observera

 • Beroende på den anslutna Bluetooth-ljudenheten kan bilden och ljudet vara osynkade också när [A/V-synkronisering] är inställt på [] eller [Auto].
 • För att förhindra att TV:n visar en svart skärm omedelbart efter att den slagits på med en sound bar ansluten trådlöst (Bluetooth) ska [A/V-synkronisering] vara inställt på [].
 • Om [Bildinställning] är inställt på ett av alternativen nedan är utgångstimingen för bild och ljud inte justerad ens när [A/V-synkronisering] är inställt på [Auto].
  • [Spel]
  • [Grafik]
  • [Bilder]
  För att justera [A/V-synkronisering] i något dessa lägen ska [] väljas.
 • TV:ns mottaglighet kan kännas sämre när den används för att spela TV-spel eftersom inställningen [A/V-synkronisering] lägger till en fördröjning till bildens utsignal. För spel som är beroende av svarstid rekommenderar vi inte att du använder en Bluetooth-enhet och rekommenderar att du använder TV-högtalarna eller en soundbar med en kabelanslutning istället (HDMI -kabel/digital optisk kabel).
[91] Bluetooth-enheter | Bluetooth-enheter

Bluetooth-profiler som stöds

TV:n stöder följande profiler:

 • HID (Human Interface Device Profile)
 • HOGP (HID over GATT Profile)
 • A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)*
 • AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile)*
 • SPP (Serial Port Profile)

* Tillgänglighet beror på modellen/regionen/landet.

Modeller som stödjer A2DP och AVRCP har [A/V-synkronisering] i [Inställningar] — [Visning och ljud] — [Ljudutgång].

[92] Använda TV:n med andra enheter

BRAVIA Sync-kompatibla enheter

 • BRAVIA Sync översikt
 • Med funktioner för BRAVIA Sync-kompatibla enheter
 • Justera BRAVIA Sync-inställningar
[93] BRAVIA Sync-kompatibla enheter | BRAVIA Sync-kompatibla enheter

BRAVIA Sync översikt

Om en BRAVIA Sync-kompatibel enhet (t.ex., Blu-ray-spelare, AV-förstärkare) är ansluten med en HDMI-kabel går det att styra enheten med TV:ns fjärrkontroll.

Bild på användningen av en BRAVIA Sync-kompatibel enhet
[94] BRAVIA Sync-kompatibla enheter | BRAVIA Sync-kompatibla enheter

Med funktioner för BRAVIA Sync-kompatibla enheter

[Sync Menu] används främst för att använda BRAVIA Sync-kompatibla enheter från TV:n.
Tryck på (Snabbinställningar) eller ACTION MENU på fjärrkontrollen, och välj [Sync Menu].

Om [Sync Menu] inte visas ändrar du alternativen som visas på skärmen [Snabbinställningar] och lägger till [Sync Menu]. Mer information finns på sidan Använda Snabbinställningar.

Blu-ray/DVD-spelare

 • Startar automatiskt Blu-ray/DVD-spelaren och växlar ingången till Blu-ray/DVD-spelaren när du väljer den från Home-menyn eller Sync Menu.
 • Startar automatiskt TV:n och växlar ingången till den anslutna Blu-ray/DVD-spelaren när Blu-ray/DVD-spelaren börja spela upp.
 • Stänger automatiskt av den anslutna Blu-ray/DVD-spelaren när du stänger av TV:n.
 • Tillåter funktioner som menydrift och uppspelning med knapparna (Upp) / (Ned) / (Vänster) / (Höger) på TV:ns fjärrkontroll.

AV-förstärkare

 • Startar automatiskt den anslutna AV-förstärkaren och växlar ljudutgångarna från TV-högtalarna till ljudanläggningen när du startar TV:n. Denna funktion är endast tillgänglig om du tidigare har använt AV-förstärkaren för att mata ut TV-ljud.
 • Växlar automatiskt ljudutgången till AV-förstärkaren genom att starta AV-förstärkaren när TV:n startas.
 • Stänger automatiskt av den anslutna AV-förstärkaren när du stänger av TV:n.
 • Justerar volymen ((volym) +/-) och stänger av ljudet ((ljudlös)) för den anslutna AV-förstärkaren med TV:ns fjärrkontroll.

Videokamera

 • Startar automatiskt TV:n och växlar ingången till den anslutna videokameran när videokameran startar.
 • Stänger automatiskt av den anslutna videokameran när du stänger av TV:n.
 • Tillåter funktioner som menydrift och uppspelning med knapparna (Upp) / (Ned) / (Vänster) / (Höger) på TV:ns fjärrkontroll.

Observera

 • BRAVIA Sync-kontroll” (BRAVIA Sync) är endast tillgänglig för anslutna BRAVIA Sync-kompatibla enheter som är märkta med BRAVIA Sync logotypen.
[95] BRAVIA Sync-kompatibla enheter | BRAVIA Sync-kompatibla enheter

Justera BRAVIA Sync-inställningar

 1. Starta den anslutna enheten.
 2. Om du vill aktivera [BRAVIA Sync-kontroll], tryck på HOME och välj [Inställningar] — [Titta på TV] — [Externa ingångar] — [BRAVIA Sync-inställningar] — [BRAVIA Sync-kontroll].
 3. Aktivera BRAVIA Sync på den anslutna enheten.
  När en specifik Sony BRAVIA Sync-kompatibel enhet är ansluten och påslagen och [BRAVIA Sync-kontroll] har aktiverats, aktiveras BRAVIA Sync automatiskt på den enheten. Mer information finns i bruksanvisningen för den anslutna utrustningen.

Tillgängliga alternativ

Tillgängliga alternativ visas nedan. (Alternativen varierar beroende på din modell/region/land.)

[Apparater automatiskt Av]
Om alternativet inaktiveras stängs inte den anslutna enheten av automatiskt när TV:n stängs av.
[TV automatiskt På]
Om alternativet inaktiveras, startar inte TV:n automatiskt när den anslutna enheten startar.
[BRAVIA Sync-enhetslista]
Visar BRAVIA Sync-enhetslistan.
[Tangenter för enhetskontroll]
Gör att du kan ställa in knappar för att styra en HDMI-ansluten enhet.

Om du vill använda Sync Menu

 1. Tryck på (Snabbinställningar) eller ACTION MENU på fjärrkontrollen, välj Sync Menu, och välj önskat alternativ i Sync Menu.
  Om [Sync Menu] inte visas måste du ändra alternativen som visas på skärmen [Snabbinställningar] och lägga till [Sync Menu]. Mer information finns på sidan Använda Snabbinställningar.

Tips

 • I följande fall visas ett meddelande på TV-skärmen när du väljer Sync Menu.
  • En HDMI-enhet är inte ansluten.
  • [BRAVIA Sync-kontroll] har inaktiverats.
[96] Använda TV:n med andra enheter

Visa bilder i 4K/8K från kompatibla enheter

 • Visa bilder i 4K-upplösning
 • Inställningar om du vill visa bilder i 4K-upplösning med högre kvalitet
 • Visa bilder i 8K-upplösning (endast 8K-modeller)
 • Inställningar för visning av bilder i 8K-upplösning (endast 8K-modeller)
[97] Visa bilder i 4K/8K från kompatibla enheter | Visa bilder i 4K/8K från kompatibla enheter

Visa bilder i 4K-upplösning

Du kan ansluta en digital stillbildskamera/videokamera som stöder HDMI 4K utgång till HDMI IN på TV:n för att visa högupplösta foton lagrade på kameran. Du kan också visa högupplösta bilder som lagrats i anslutna USB-enheter eller hemnätverket. En bild med 4K eller högre upplösning kan visas i 4K upplösning (3840×2160).

Funktionens tillgänglighet beror på regionen/landet.

Bild på bilder från olika enheter som visas på TV:n
 1. Digital stillbildskamera
 2. Videokamera
 3. USB-enhet
 4. Nätverksenhet

Så här visar du foton som lagrats på en USB-enhet eller nätverksenhet i 4K upplösning

 1. Anslut USB-enheten eller nätverksenheten till TV:n.
 2. Tryck på HOME -knappen och välj (Appar -ikonen) på startmenyn, och välj sedan [Mediaspelare].
  Om den medföljande fjärrkontrollen har en APPS -knapp, tryck på APPS -knappen.
 3. Välj namnet på USB-enheten eller nätverksenhetens namn.
 4. Markera mappen och välj sedan den fil som ska spelas.

Visa bilder som lagrats på en digital stillbildskamera/videokamera

 1. Anslut en digital stillbildskamera eller videokamera som stöder HDMI-utgång till HDMI IN-uttaget (kontakten) på TV:n med en HDMI-kabel.
 2. Tryck på (ingångsval) flera gånger för att välja den anslutna enheten.
 3. Ställ in den anslutna enheten på 4K utgång.
 4. Starta uppspelningen på den anslutna enheten.

Kontrollera filformat som stöds

 • Filer och format som stöds

Om du vill visa bilder i 4K-upplösning med högre kvalitet

Du kan ställa in HDMI-signalformatFörbättrat format om du vill visa bilder i 4K-upplösning med högre kvalitet.

Mer information om Förbättrat format eller hur du ändrar inställningar finns på sidan Inställningar om du vill visa bilder i 4K-upplösning med högre kvalitet.

Observera

 • En 3D-bild kan inte visas.
 • Om du byter bild genom att trycka på (vänster) / (höger) kan det ta en liten stund innan bilden visas.
[98] Visa bilder i 4K/8K från kompatibla enheter | Visa bilder i 4K/8K från kompatibla enheter

Inställningar om du vill visa bilder i 4K-upplösning med högre kvalitet

När du visar formatet hög kvalitet 4K med HDMI-ingången, ställ in [HDMI-signalformat] i [Externa ingångar].

HDMI-signalformat

Om du vill ändra HDMI -signalens formatinställning ska du trycka på HOME och sedan välja [Inställningar] — [Titta på TV] — [Externa ingångar] — [HDMI-signalformat] HDMI-ingången som du vill ställa in.

Standardformat
Standard HDMI-format*1 för normal användning.
Förbättrat format
HDMI-format av hög kvalitet*1*2. Ange endast när du använder enheter som fungerar.

*1 HDR medföljer.
*2 4K 60p 4:2:0 10 bitar, 4:4:4, 4:2:2 osv.

Observera

 • De tillgängliga formaten för HDMI -signalen beror på vilken HDMI IN som används.
 • I Förbättrat format kanske inte bild och ljud återges på ett korrekt sätt. I detta fall, anslut enheten till HDMI IN som finns i [Standardformat] eller ändra HDMI-signalformatet för HDMI IN till [Standardformat].
 • Ange endast Förbättrat format när du använder kompatibla enheter.
 • När du tittar på en 4K-bild med hög kvalitet ska du använda en Premium HDMI‐höghastighetskabel-kabel som stöder hastigheter på 18 Gbps. Mer information om en Premium HDMI‐höghastighetskabel som stöder hastigheter på 18 Gbps finns i specifikationerna för kabeln.
[99] Visa bilder i 4K/8K från kompatibla enheter | Visa bilder i 4K/8K från kompatibla enheter

Visa bilder i 8K-upplösning (endast 8K-modeller)

Du kan ansluta en digital stillbildskamera/videokamera som stöder HDMI 8K utgång till HDMI IN 4 på TV:n för att visa högupplösta foton lagrade på kameran. Du kan också visa högupplösta bilder som lagrats i anslutna USB-enheter eller hemnätverket. En bild med 8K eller högre upplösning kan visas i 8K upplösning (7680x4320) (endast 8K-modeller).
För modeller som stöder 8K, finns [Förbättrat format (8K)] tillgänglig i [Inställningar] — [Titta på TV] — [Externa ingångar] — [HDMI-signalformat].

Funktionens tillgänglighet beror på regionen/landet.

Bild på bilder från olika enheter som visas på TV:n
 1. Digital stillbildskamera
 2. Videokamera
 3. USB-enhet
 4. Nätverksenhet

Så här visar du foton som lagrats på en USB-enhet eller nätverksenhet i 8K upplösning

 1. Anslut USB-enheten eller nätverksenheten till TV:n.
 2. Tryck på HOME -knappen och välj (Appar -ikonen) på startmenyn, och välj sedan [Mediaspelare].
  Om den medföljande fjärrkontrollen har en APPS -knapp, tryck på APPS -knappen.
 3. Välj namnet på USB-enheten eller nätverksenhetens namn.
 4. Markera mappen och välj sedan den fil som ska spelas.

Visa bilder som lagrats på en digital stillbildskamera/videokamera

 1. Anslut en digital stillbildskamera eller videokamera som stöder HDMI-utgång till HDMI IN 4-uttaget (kontakten) på TV:n med en HDMI-kabel.
 2. Tryck på (ingångsval) flera gånger för att välja den anslutna enheten.
 3. Ställ in den anslutna enheten på 8K utgång.
 4. Starta uppspelningen på den anslutna enheten.

Kontrollera filformat som stöds

 • Filer och format som stöds

För att visa bilder i 8K-upplösning

Du kan ställa in HDMI-signalformat på [Förbättrat format (8K)] om du vill visa bilder i 8K-upplösning.

Mer information om [Förbättrat format (8K)] eller hur du ändrar inställningar finns på sidan Inställningar för visning av bilder i 8K-upplösning (endast 8K-modeller).

Observera

 • En 3D-bild kan inte visas.
 • Om du byter bild genom att trycka på (vänster) / (höger) kan det ta en liten stund innan bilden visas.
[100] Visa bilder i 4K/8K från kompatibla enheter | Visa bilder i 4K/8K från kompatibla enheter

Inställningar för visning av bilder i 8K-upplösning (endast 8K-modeller)

När du visar formatet hög kvalitet 8K med HDMI-ingången, ställ in [HDMI-signalformat] i [Externa ingångar].

HDMI-signalformat

Om du vill ändra HDMI-signalens formatinställning trycker du på HOME och väljer sedan [Inställningar] — [Titta på TV] — [Externa ingångar] — [HDMI-signalformat] — HDMI-ingången som du vill ställa in.

HDMI IN 4

Standardformat
Standard HDMI-format*1.
Förbättrat format (Dolby Vision)
HDMI-format av hög kvalitet*1*2. Ange endast när du använder enheter som fungerar.
Förbättrat format (8K)
HDMI-format av hög kvalitet*1*3. Ange endast när du använder enheter som fungerar.

HDMI IN 1/2/3

Standardformat
Standard HDMI-format*1 för normal användning.
Förbättrat format
HDMI-format av hög kvalitet*1*2. Ange endast när du använder enheter som fungerar.

*1 HDR medföljer.
*2 4K 60p 4:2:0 10 bitar, 4:4:4, 4:2:2 osv.
*3 8K 24/30p 4:2:0 8 bitar, 4K 120p 4:2:0 8 bitar

Observera

 • I Förbättrat format kanske inte bild och ljud återges på ett korrekt sätt. I detta fall, anslut enheten till HDMI IN som finns i [Standardformat] eller ändra HDMI-signalformatet för HDMI IN till [Standardformat].
 • Ange endast Förbättrat format när du använder kompatibla enheter.
 • När du tittar på en 8K-bild med hög kvalitet ska du använda en Premium HDMI‐höghastighetskabel-kabel som stöder hastigheter på 18 Gbps. Mer information om en Premium HDMI‐höghastighetskabel som stöder hastigheter på 18 Gbps finns i specifikationerna för kabeln.
[101] Använda TV:n med andra enheter

BRAVIA Anslutningsguide

Beskrivningar om anslutning av enheter till TV: n finns också tillgängliga på Sony supportwebbplats. Se vid behov.

 • https://www.sony.net/tv_connectivity_guide/ https://www.sony.net/tv_connectivity_guide/
  QR-kod för Sonys supportwebbplats
[102]

Ansluta till ett nätverk

 • Ansluta till ett nätverk med en LAN-kabel
 • Ansluta till ett nätverk med en trådlös kabel
 • Funktioner för hemnätverk
[103] Ansluta till ett nätverk

Ansluta till ett nätverk med en LAN-kabel

Ansluta till ett nätverk med en LAN-kabel

Med en trådbunden LAN-anslutning kan du få åtkomst till Internet och ditt hemmanätverk.

Se till att du ansluter till Internet eller hemnätverk via en router.

Bild på anslutningsmetoden
 1. LAN-kabel
 2. Dator
 3. Router
 4. Modem
 5. Internet
 1. Konfigurera LAN-routern.
  Mer information finns i bruksanvisningen för din LAN-router eller kontakta personen som konfigurerade nätverket (nätverksadministratören).

Observera

 • För säkerhets skull rekommenderar vi starkt att du ansluter din TV till Internet via en router/modem som innehåller routerfunktioner. Om du ansluter din TV direkt till Internet kan TV:n utsättas för säkerhetshot av innehåll eller personlig information.
  Kontakta din internetleverantör eller nätverksadministratör för att bekräfta att ditt nätverk innehåller routerfunktioner.
 • Nätverksinställningarna som krävs kan variera beroende på Internetleverantören eller routern. Mer information finns i anvisningarna som tillhandahålls av Internetleverantören eller som medföljer routern. Du kan även kontakta personen som konfigurerade nätverket (nätverksadministratören).
[104] Ansluta till ett nätverk

Ansluta till ett nätverk med en trådlös kabel

 • Använda Wi-Fi för att ansluta TV:n till Internet/Nätverket
 • Använda Wi-Fi Direct för att ansluta till TV:n (ingen trådlös router krävs)
[105] Ansluta till ett nätverk med en trådlös kabel | Ansluta till ett nätverk med en trådlös kabel

Använda Wi-Fi för att ansluta TV:n till Internet/Nätverket

Med det inbyggda trådlösa nätverket kan du få åtkomst till Internet och utnyttja fördelarna med att ansluta trådlöst till ett nätverk

Bild på anslutningsmetoden
 1. Dator
 2. Trådlös router
 3. Modem
 4. Internet
 1. Konfigurera den trådlösa routern.
  Mer information finns i bruksanvisningen för din trådlösa router eller kontakta personen som konfigurerade nätverket (nätverksadministratören).
 2. Tryck på HOME och välj sedan [Inställningar] — [Nätverk och internet].
 3. Välj ett nätverk som du vill ansluta till och ange lösenordet.
  Om TV:n inte kan ansluta till Internet/Nätverket, se sidan TV:n kan inte ansluta till Internet/nätverket..

Stänga av det inbyggda trådlösa nätverket

 1. Om du vill inaktivera [Wi-Fi] trycker du på HOME och väljer [Inställningar] — [Nätverk och internet] — [Wi-Fi].

Tips

 • För jämn videoströmning:
  • Ändra inställningen för din trådlösa router till en nätverksstandard med hög hastighet såsom 802.11n om möjligt.
   Mer information om hur man ändrar inställningen finns i bruksanvisningen för din trådlösa router, eller kontakta personen som konfigurerade nätverket (nätverksadministratören).
  • Om ovanstående procedur inte ger någon förbättring, ändra inställningen på din trådlösa router till 5 GHz, vilket kan bidra till att förbättra kvaliteten på videoströmning.
  • 5 GHz-bandet kanske inte stöds beroende på din region/land. Om 5 GHz-bandet inte stöds kan TV:n endast anslutas till en trådlös router som använder 2,4 GHz-bandet.

Observera

 • För säkerhets skull rekommenderar vi starkt att du ansluter din TV till Internet via en router/modem som innehåller routerfunktioner. Om du ansluter din TV direkt till Internet kan TV:n utsättas för säkerhetshot av innehåll eller personlig information.
  Kontakta din internetleverantör eller nätverksadministratör för att bekräfta att ditt nätverk innehåller routerfunktioner.
 • Nätverksinställningarna som krävs kan variera beroende på Internetleverantören eller routern. Mer information finns i anvisningarna som tillhandahålls av Internetleverantören eller som medföljer routern. Du kan även kontakta personen som konfigurerade nätverket (nätverksadministratören).
 • Om du väljer alternativet [Visa lösenord] i inmatningsskärmen för lösenord, kan lösenordet bli synligt för andra personer.
[106] Ansluta till ett nätverk med en trådlös kabel | Ansluta till ett nätverk med en trådlös kabel

Använda Wi-Fi Direct för att ansluta till TV:n (ingen trådlös router krävs)

Du kan ansluta en enhet till TV:n trådlöst, utan att använda en trådlös router, och sedan strömma video, bilder och musik som lagras på enheten direkt till TV:n.

Bild på strömning av innehåll
 1. Tryck på HOME och välj sedan [Inställningar] — [Nätverk och internet] — [Wi‑Fi Direct] — [Wi‑Fi Direct-inställningar].
 2. Välj TV-namnet som visas på TV-skärmen med Wi-Fi Direct-enheten.
  Om enheten inte stöder Wi-Fi Direct, välj [Visa nätverk (SSID)/lösenord].
 3. Använd Wi-Fi Direct/Wi-Fi-enheten för att ansluta med TV:n.
 4. Skicka innehållet från Wi-Fi Direct/Wi-Fi-enheten till TV:n.
  Mer information finns i bruksanvisningen för enheten.

Om anslutningen misslyckas

När standbyskärmen för Wi-Fi Direct-inställningen visas väljer du [Visa nätverk (SSID)/lösenord] och följer anvisningarna på skärmen för att slutföra inställningen.

Ansluta en annan enhet

Följ stegen ovan för att ansluta enheter. Upp till 10 enheter kan vara anslutna samtidigt. För att ansluta en enhet när 10 enheter redan är anslutna måste du koppla bort en av de anslutna enheterna och sedan ansluta den andra enheten.

Ändra namnet på TV:n som visas på den anslutna enheten

Tryck på HOME och välj sedan [Inställningar] — [Enhetsinställningar] — [Om] — [Enhetens namn].

Lista anslutna enheter/avregistrera enheter

Tryck på HOME och välj sedan [Inställningar] — [Nätverk och internet] — [Wi‑Fi Direct] — [Visa Enhetslista/Ta bort].

Om du vill avregistrera en enhet väljer du enheten i listan som ska raderas och trycker sedan på (Bekräfta). Välj därefter [Ja] i bekräftelserutan.

Om du vill avregistrera alla enheter väljer du [Ta bort alla] i listan och sedan [Ja] i bekräftelserutan.

[107] Ansluta till ett nätverk

Funktioner för hemnätverk

 • Justera inställningar för hemmanätverk
 • Spela upp innehåll från en dator
 • Spela upp innehåll från en mediaserver
[108] Funktioner för hemnätverk | Funktioner för hemnätverk

Justera inställningar för hemmanätverk

Du kan justera följande inställningar för hemmanätverk.

Kontrollera serveranslutningen

Tryck på HOME och välj sedan [Inställningar] — [Nätverk och internet] — [Hemmanätverksinställningar] — [Serverdiagnostik] — följ anvisningarna på skärmen för att utföra diagnostik.

Använd funktionen rendera

Tryck på HOME och välj sedan [Inställningar] — [Nätverk och internet] — [Hemmanätverksinställningar] — [Renderer] — önskat alternativ.

[Renderer-funktion]
Aktivera renderer-funktionen.
Du kan spela upp foto-/musik-/videofiler i en kontrollenhet (t.ex. en digital stillbildskamera) på TV-skärmen genom att styra enheten direkt.
[Åtkomstbehörighet för Renderer]
 • Välj [Automatisk åtkomstbehörighet] för att automatiskt få åtkomst till TV:n när en kontrollenhet får åtkomst till TV:n första gången.
 • Välj [Anpassade inställningar] för att ändra inställningen för åtkomstbehörighet för varje kontrollenhet.

Använd funktionen fjärrenhet

Tryck på HOME och välj sedan [Inställningar] — [Nätverk och internet] — [Fjärrenhetsinställningar] — önskat alternativ.

[Fjärrstyr]
Aktivera styrning av TV:n från en registrerad enhet.
[Avregistrera fjärr-enhet]
Avregistrera en enhet för att inaktivera styrning av TV:n från den enheten.
[109] Funktioner för hemnätverk | Funktioner för hemnätverk

Spela upp innehåll från en dator

Du kan ta del av innehåll (foto/musik/videofiler) som lagras på en nätverksenhet i ett annat rum om du ansluter TV:n till ett hemnätverk via en router.

Bild på anslutningsmetoden
 1. Dator (server)
 2. Router
 3. Modem
 4. Internet
 1. Anslut TV:n till ditt hemmanätverk.
 2. Tryck på HOME, och välj (Appar -ikonen) på startmenyn, och välj sedan [Mediaspelare].
  Om den medföljande fjärrkontrollen har en APPS -knapp, tryck på APPS -knappen.
 3. Välj namn på nätverksenheten.
 4. Markera mappen och välj sedan den fil som ska spelas.

Kontrollera filformat som stöds

 • Filer och format som stöds

Observera

 • Beroende på filtyp kan det hända att det inte går att spela upp även när man använder format som stöds.
[110] Funktioner för hemnätverk | Funktioner för hemnätverk

Spela upp innehåll från en mediaserver

Du kan spela upp foto-/musik-/videofiler från en kontrollenhet (t.ex. en digital stillbildskamera) på TV-skärmen genom att styra kontrollenheten direkt, om du ansluter TV:n till ett hemmanätverk via en router. Kontrollenheten ska även vara renderer-kompatibel.

Bild på anslutningsmetoden
 1. Digital stillbildskamera (Kontrollenhet)
 2. Router
 3. Modem
 4. Internet
 1. Anslut TV:n till ditt hemmanätverk.
 2. Använd funktioner på kontrollenheten för att börja spela upp innehållet på TV-skärmen.
[111]

Inställningar

Menyerna som visas på TV-inställningarna varierar beroende på modellen/regionen/landet.

 • Titta på TV Kanaler, Externa ingångar och Inställn. för inspelningsenhet, osv.
 • Visning och ljud Bild, Skärmkontroll, Ljud och Ljudutgång, osv.
 • Nätverk och internet
 • Konton och inloggning Google och Lägg till konto, osv.
 • Appar
 • Enhetsinställningar Datum och tid, Språk/Language, Ljud, Startskärm, Tillgänglighet, Föräldrakontroll, LED-indikator och Ström osv.
 • Fjärrkontroller och tillbehör Fjärrkontroll och Bluetooth-inställningar, osv.
 • Timers På-timer och Avstängn.timer, osv.
[112] Inställningar

Titta på TV

 1. Tryck på HOME och välj sedan [Inställningar] — [Titta på TV] — önskat alternativ.

Tillgängliga alternativ

[Kanaler]
Konfigurerar inställningarna för mottagning av sändningsprogram. Du kan också konfigurera inställningarna för mottagning av satellitprogram.
Ställa in digitala kanaler
Ta emot digitala sändningar
Ställa in satellit
Ta emot satellitsändningar
Om du vill sortera kanaler eller redigera kanallistan
Sortera eller redigera kanalerna
[Externa ingångar]
Konfigurerar inställningarna för externa ingångar och BRAVIA Sync.
För mer information om BRAVIA Sync, se BRAVIA Sync-kompatibla enheter.
[Inställn. för inspelningsenhet]
Konfigurerar inställningarna för USB-hårddiskar för inspelning. (Alternativet kanske inte är tillgängligt beroende på modell/region/land.)
[113] Inställningar

Visning och ljud

 1. Tryck på HOME och välj sedan [Inställningar] — [Visning och ljud] — önskat alternativ.

Tillgängliga alternativ

[Bild]
Konfigurerar de displayinställningar som justerar bildkvaliteten, till exempel skärmens ljusstyrka.
Se sidan Justering av bildkvaliteten för information om hur du justerar bildkvaliteten efter dina önskemål.
[Skärmkontroll]
Justerar skärmstorlek och position.
[Ljud]
Konfigurerar de displayinställningar som justerar ljudet.
Se sida Justering av ljudkvaliteten för information om hur du justerar ljudkvaliteten efter dina önskemål.
[Ljudutgång]
Konfigurerar valinställningar relaterade till högtalare.
[Inställningar för expertpanel] (endast modeller utrustade med en OLED-panel)
Används när du ställer in [Pixelläge] eller manuellt utför [Uppdatera panel].
Mer information finns i OLED-panel (endast modeller utrustade med en OLED panel).
[114] Inställningar

Nätverk och internet

Konfigurerar inställningar för till exempel LAN eller trådlöst LAN och hemnätverk.

[115] Inställningar

Konton och inloggning

 1. Tryck på HOME och välj sedan [Inställningar] — [Konton och inloggning] — önskat alternativ.

Tillgängliga alternativ

[Google]
Synkroniserar det registrerade Google-kontot eller avlägsnar kontot.
[Lägg till konto]
Lägger till ett Google-konto. Du kan lägga till flera Google-konton och växla mellan dem beroende på appen.
[116] Inställningar

Appar

Gör att du kan konfigurera eller avinstallera appar eller rensa cacheminnet.

[117] Inställningar

Enhetsinställningar

 1. Tryck på HOME och välj sedan [Inställningar] — [Enhetsinställningar] — önskat alternativ.

Tillgängliga alternativ

[Om]
Visar information om TV:n.
[Datum och tid]
Justerar aktuell tid.
[Språk/Language]
Väljer menyspråk. Det valda menyspråket anges även som röstigenkänningsspråk.
[Tangentbord]
Konfigurerar inställningarna för tangentbordet på skärmen.
[Ljud]
Konfigurerar inställningen [Systemljud].
[Lagring]
Ändrar inställningarna relaterade till datalagring.
[Startskärm]
Anpassar kanaler som visas på [Startskärm] och sorterar appar.
[Google Assistant]
Konfigurerar sökningen och [Identifiering av ”Ok Google”]*-inställningarna.
[Skärmsläckare]
Konfigurerar inställningarna för skärmsläckare.
[Plats]
Konfigurerar platsinställningarna för att hämta användarplatsen.
[Säkerhet och begränsningar]
Konfigurerar begränsningar som till exempel att hindra barn från att använda specifika appar.
[Tillgänglighet]
Konfigurerar inställningarna för tillgängliga funktioner och tjänster för att hjälpa användare att lättare navigera sina enheter.
[Återställ]
Återställer TV:n till fabriksinställningar.
[Föräldrakontroll]
Konfigurerar föräldralåsinställningarna som begränsar användningen av objekt som [Kanaler & Externa ingångar], [Appar] och [Skärmtid].
[LED-indikator]
Konfigurerar [LED-belysning] eller [Operatörssvar] och inställningarna för [LED för inbyggd MIKROFON]*. (Menyn som visas varierar beroende på modell.)
[Ström]
Ändrar inställningarna relaterade till strömförbrukning.
[Första installationen]
Ställer in grundläggande funktioner såsom nätverk och kanaler för första användningstillfället.
[Inställningar för butiksläget]
Förbättrar kvaliteten på skärmen om den ska användas i en butik [Demoläge], osv.

* Endast TV-apparater som har inbyggd mikrofon

[118] Inställningar

Fjärrkontroller och tillbehör

 1. Tryck på HOME och välj sedan [Inställningar] — [Fjärrkontroller och tillbehör] — önskat alternativ.

Tillgängliga alternativ

[Bluetooth-inställningar]
Ställer in registrering/avregistrering av Bluetooth-enheter.
[Fjärrkontroll]
Inställning för att para ihop Röst-fjärrkontroll.
[119] Inställningar

Timers

Ställa in timern

Timer slår automatiskt på TV:n vid en viss tidpunkt, till exempel när ett program som du vill titta på visas. Du kan också använda TV:n som en väckarklocka.

 1. Tryck på HOME och välj sedan ikonen (Timers) — [På-timer] — det önskade alternativet.

Ställa in insomningstimern

Insomningstimern stänger automatiskt av TV:n efter en förinställd tid.

 1. Tryck på HOME och välj sedan ikonen (Timers) — [Avstängn.timer] — det önskade alternativet.

Observera

 • När du stänger av TV:n och slår på den igen återställs [Avstängn.timer] till [Av].
[120]

Felsökning

 • Börja här Har du problem? Börja här.
 • Bild (kvalitet)/skärm
 • Tangentbord
 • Mottagning av sändning
 • Ljud
 • Nätverk (Internet/hem)/appar
 • Fjärrkontroll/tillbehör
 • Ström
 • Anslutna enheter
 • USB-HDD inspelning
 • Lysdiod
[121] Felsökning

Börja här

 • Självdiagnostik
 • Programuppdateringar
 • Om du måste starta om TV:n helt
 • Vanliga frågor för felsökning
[122] Börja här | Börja här

Självdiagnostik

Kontrollera om TV:n fungerar som den ska.

  1. Tryck på HOME, välj ikonen (Appar) på startmenyn, och välj [Hjälp] i applistan.
   Om den medföljande fjärrkontrollen har en HELP -knapp, tryck på HELP -knappen.
  2. Välj [Status och diagnostik] — [Självdiagnostik].

  Tips

  Du kan också kontrollera följande symptom under [Status och diagnostik].

  • [Internetanslutnings-symptom]
  • [Symptom för externa enheter]
  • [Bild/Ljud-symptom]

  Om problemet kvarstår kan du prova följande.

  • Återställ (starta om) TV:n. Mer information finns i Om du måste starta om TV:n helt.
  • Kontrollera och testa Programuppdateringar.
  • Supportwebbplats
  [123] Börja här | Börja här

  Programuppdateringar

  Sony kommer då och då att ge programuppdateringar för att förbättra funktionerna och erbjuda användarna den senaste TV-upplevelsen. Det enklaste sättet att få programuppdateringar är via en Internet-anslutning till TV:n.

  Söka efter programuppdateringar automatiskt

  1. Tryck på HOME, välj ikonen (Appar) på startmenyn, och välj [Hjälp] i applistan.
   Om den medföljande fjärrkontrollen har en HELP -knapp, tryck på HELP -knappen.
  2. Aktivera [Kontrollera automatiskt för uppdatering] i [Status och diagnostik] — [Systemprogramuppdatering].

  Tips

  • Om du vill uppdatera programvaran manuellt väljer du [Programuppdatering].
  • Du kan kontrollera BRAVIA-meddelanden eller supportwebbplats för lista över ändringar som gjorts av programuppdateringen.

  Observera

  • När [Kontrollera automatiskt för uppdatering] har inaktiverats kan inte TV:n ta emot meddelanden även när en programuppdatering är tillgänglig.

  Uppdatera programvara via USB-lagringsenheten

  Om du inte har en nätverksanslutning, kan du även uppdatera programvaran med hjälp av ett USB-minne. Använd din dator för att hämta den senaste programvaran från Sony supportwebbplats på ett USB-minne. Sätt i USB-minnet i TV:n USB-port och programuppdateringen startar automatiskt.

  Om du ska uppdatera TV-programvaran med hjälp av ett USB-minne bör du läsa varningarna för uppdatering via USB-minne som finns på hemsidan.

  Mer information om supportwebbplatsen finns på Supportwebbplats.

  [124] Börja här | Börja här

  Om du måste starta om TV:n helt

  Återställ TV:n enligt nedan om du har problem såsom att bilden inte visas på skärmen eller att fjärrkontrollen inte fungerar. Återställ till fabriksinställningarna om problemet kvarstår.
  Om en extern USB-enhet är kopplad till TV:n, ska du koppla ur USB-enheten från TV:n innan du återställer den.

  Starta om

  1. Starta om TV:n med fjärrkontrollen.
   Håll strömknappen på fjärrkontrollen intryckt i cirka 5 sekunder tills TV:n startas om (ett meddelande om avstängning visas). (Beroende på modell/region/land kan du också trycka på och hålla in strömbrytaren på fjärrkontrollen i cirka 2 sekunder och sedan välja [Starta om] på TV-skärmen.)
   TV:n stängs av och startas sedan om automatiskt efter en minut.
  2. Koppla ur nätsladden (huvudströmmen).
   Om problemet kvarstår efter steg 1 ska du dra ur TV:ns strömsladd (huvudströmmen) från eluttaget. Tryck sedan på strömknappen på TV:n och släpp den. Vänta 2 minuter och sätt in nätsladden (huvudströmmen) i eluttaget.

  Tips

  • TV-modeller som bara har en knapp på TV:n (endast strömknappen) kan också startas om med strömbrytaren. Tryck på strömknappen på TV:n för att visa funktionsmenyn, välj [Starta om] på menyn, och håll sedan strömknappen intryckt för att starta om TV:n.
  • Dina personliga inställningar och data försvinner inte när TV:n startas om.

  Återställ standardinställningar

  Återställ till fabriksinställningarna om problemet kvarstår efter en omstart.

  Observera

  Om du återställer till fabriksinställningarna raderas alla data och inställningar på TV:n (såsom information om Wi-Fi och trådbundna nätverksinställningar, Google-konto och annan inloggningsinformation, Google Play samt andra installerade appar).

  1. Tryck på HOME och välj sedan [Inställningar] — [Enhetsinställningar] — [Återställ] — [Återställ standardinställningar].
  2. Välj [Radera allt].
   Om du har angett en PIN-kod på din TV kommer du att uppmanas att mata in den när du väljer [Radera allt].
   TV:n påbörjar startinställningsguiden när fabriksinställningen är klar. Du måste godkänna användarvillkoren för Google och Integritetspolicyn för Google.
  [125] Börja här | Börja här

  Vanliga frågor för felsökning

  För hjälp vid felsökning kan du också ta del av ”Vanliga frågor” på vår supportwebbplats nedan.

  • http://www.sony.net/androidtv-faq/
   QR-kod för Sonys supportwebbplats
  • http://www.sony.net/androidtv-faq/
  [126] Felsökning

  Bild (kvalitet)/skärm

  • Ingen färg/Mörk bild/Färgen är inte korrekt/Bilden är för ljus.
  • Förvrängd bild./Skärmen blinkar.
  • När du tittar på TV växlar skärmen plötsligt till en film du inte känner igen.
  • Det finns banderoller/symboler längst upp eller längst ner på skärmen.
  • HDR-bilder med hög upplösning visas inte.
  • Ett meddelande om en app som ber om åtkomst till en TV-funktion visas.
  • OLED-panel (endast modeller utrustade med en OLED panel)
  [127] Bild (kvalitet)/skärm | Bild (kvalitet)/skärm

  Ingen färg/Mörk bild/Färgen är inte korrekt/Bilden är för ljus.

  • Kontrollera antennen/kabelanslutningen.
  • Anslut TV:n till nätströmmen och tryck på strömknappen på TV:n eller fjärrkontrollen.
  • Tryck på HOME och välj [Inställningar] — [Visning och ljud] — [Bild] för att göra justeringar.
   Mer information finns på sidan Justering av bildkvaliteten.
  • Om du ställer in [Energisparläge] på [Lågt] eller [Högt] förbättras svartnivån. Tryck på HOME och välj sedan [Inställningar] — [Enhetsinställningar] — [Ström] — [Energisparläge] till [Av] för att göra skärmen ljusare.

  Observera

  • Bildkvaliteten är beroende av signalen och innehållet.
  • Bildkvaliteten kan förbättras om du ändrar den i [Bild] under [Inställningar].
   Tryck på HOME och välj [Inställningar] — [Visning och ljud] — [Bild][Ljusstyrka], och justera [Ljusstyrka] eller [Kontrast].
  [128] Bild (kvalitet)/skärm | Bild (kvalitet)/skärm

  Förvrängd bild./Skärmen blinkar.

  Du kan kontrollera anslutning och läge för antennen (antenn) och kringutrustning

  • Kontrollera antennen/kabelanslutningen.
  • Håll antennen eller kabeln på avstånd från andra anslutningskablar.
  • När du installerar en extra enhet ska du lämna lite utrymme mellan enheten och TV:n.
  • Kontrollera att antennen är ansluten med en 75-ohms koaxialkabel med hög kvalitet.

  Kontrollera [Rörelse] -inställningen

  • Tryck på HOME och välj [Inställningar] — [Visning och ljud] — [Bild] — [Rörelse] — [Motionflow] — [Av].
  • Ändra den aktuella inställningen för [Filmläge] till [Av].
   Tryck på HOME och välj [Inställningar] — [Visning och ljud] — [Bild] — [Rörelse] — [Filmläge].
  • Kontrollera [Analog]-inställningarna.
   Tryck på HOME och välj sedan [Inställningar] — [Titta på TV] — [Kanaler] — [Kanalinställningar] — [Manuell inställning] — [Analog].
   • Inaktivera [LNA] för att förbättra bildens mottagning. ([LNA] kanske inte är tillgängligt beroende på situationen/regionen/landet.)
   • Utför [AFT] för att förbättra bilden vid analog mottagning.
    (Tillgängligheten för [Analog] och dess alternativ kan variera beroende på regionen/landet/situationen.)
  [129] Bild (kvalitet)/skärm | Bild (kvalitet)/skärm

  När du tittar på TV växlar skärmen plötsligt till en film du inte känner igen.

  I så fall kanske TV:n är i demoläge. Prova att lämna demoläget.

  • Tryck på HOME-knappen på fjärrkontrollen och välj [Inställningar] — [Enhetsinställningar] — [Inställningar för butiksläget]. Inaktivera [Demoläge] och [Bildåterställningsläge].
  [130] Bild (kvalitet)/skärm | Bild (kvalitet)/skärm

  Det finns banderoller/symboler längst upp eller längst ner på skärmen.

  I så fall kanske TV:n är i demoläge. Prova att lämna demoläget.

  • Tryck på HOME-knappen på fjärrkontrollen och välj [Inställningar] — [Enhetsinställningar] — [Inställningar för butiksläget]. Inaktivera [Demoläge] och [Bildåterställningsläge].
  [131] Bild (kvalitet)/skärm | Bild (kvalitet)/skärm

  HDR-bilder med hög upplösning visas inte.

  Följande krävs för att titta på högupplösta HDR-bilder som 4K (50p/60p)*.

  • Anslut spelbar enhet med 4K (50p/60p)*.
  • Använd en Premium HDMI‐höghastighetskabel som stöder 18 Gbps.
  • Ställ in [HDMI-signalformat] på [Förbättrat format] genom att välja [Inställningar] — [Titta på TV] — [Externa ingångar] — [HDMI-signalformat] HDMI terminalen som ska ställas in.
  • Kontrollera om den anslutna enheten har de senaste inställningarna eller firmware.

  * Tillgänglighet beror på modell/region/land.

  [132] Bild (kvalitet)/skärm | Bild (kvalitet)/skärm

  Ett meddelande om en app som ber om åtkomst till en TV-funktion visas.

  • Välj om appen ska få åtkomst eller inte till funktionen som visas.
  • Du kan kontrollera listan över app-behörigheter kategoriserade efter TV-funktion och ändra behörighetsinställningarna för varje app. Tryck på HOME och välj sedan [Inställningar] — [Appar] — [Appens behörigheter] — önskad TV-funktion.
  [133] Bild (kvalitet)/skärm | Bild (kvalitet)/skärm

  OLED-panel (endast modeller utrustade med en OLED panel)

  • Skärmen blir mörkare efter en viss tid. (endast modeller utrustade med en OLED-panel)
  • Meddelandet [Paneluppdateringen slutfördes inte] visas. (endast modeller utrustade med en OLED-panel)
  • Du är orolig för en inbränning. (endast modeller utrustade med en OLED-panel)
  • En vit linje visas på skärmen. (endast modeller utrustade med en OLED-panel)
  [134] OLED-panel (endast modeller utrustade med en OLED panel) | OLED-panel (endast modeller utrustade med en OLED panel) | OLED-panel (endast modeller utrustade med en OLED panel)

  Skärmen blir mörkare efter en viss tid. (endast modeller utrustade med en OLED-panel)

  • Om hela bilden eller en del av bilden kvarstår, kommer skärmen gradvis bli mörkare för att minska inbränning. Detta är en funktion för att skydda panelen, och är inte ett fel.
  [135] OLED-panel (endast modeller utrustade med en OLED panel) | OLED-panel (endast modeller utrustade med en OLED panel) | OLED-panel (endast modeller utrustade med en OLED panel)

  Meddelandet [Paneluppdateringen slutfördes inte] visas. (endast modeller utrustade med en OLED-panel)

  Om TV:n är påslagen, nätsladden (huvudströmmen) är urkopplad eller den omgivande temperaturen faller utanför intervallet mellan 10°C och 40°C under paneluppdateringen, kommer processen inte att slutföras och detta meddelande visas. Starta proceduren igen från början.

  Tips

  • Paneluppdateringen tar ungefär en timme att slutföra.
  [136] OLED-panel (endast modeller utrustade med en OLED panel) | OLED-panel (endast modeller utrustade med en OLED panel) | OLED-panel (endast modeller utrustade med en OLED panel)

  Du är orolig för en inbränning. (endast modeller utrustade med en OLED-panel)

  Om samma bild visas flera gånger eller under långa tidsperioder, kan bildkvarhållning inträffa. Det är inte något fel på TV:n.

  TV:n har två funktioner, [Pixelläge] och [Uppdatera panel] som syftar till att minska inbränning.
  Du kan utföra en [Uppdatera panel] när det behövs.

  1. Tryck på HOME och välj sedan [Inställningar] — [Visning och ljud] — [Inställningar för expertpanel] — [Uppdatera panel].

  Tips

  • [Pixelläge] är en funktion som förhindrar bildbevarande genom att automatiskt flytta bilden med fasta intervall. Under normala omständigheter ska det här alternativet vara aktiverat.
  • För att minska bildbevarandet rekommenderar vi att du stänger av TV:n i mer än fyra timmar varje dag med fjärrkontrollen eller strömknappen på TV:n.

  Observera

  • Utför paneluppdatering manuellt endast när inbränning är särskilt märkbar. Undvika att utföra det mer än en gång om året, eftersom det kan påverka den användbara livslängden för panelen.
  • Bilder som innehåller klockor och ljusa färger orsakar lätta inbränningar. Undvik att visa dessa typer av bilder under långa tidsperioder, annars kan inbränningar uppstå.
  [137] OLED-panel (endast modeller utrustade med en OLED panel) | OLED-panel (endast modeller utrustade med en OLED panel) | OLED-panel (endast modeller utrustade med en OLED panel)

  En vit linje visas på skärmen. (endast modeller utrustade med en OLED-panel)

  • Paneluppdateringen körs. En vit linje kan visas på skärmen under paneluppdatering. Det är inte något fel på TV:n.

  Tips

  • Paneluppdateringen tar ungefär en timme att slutföra.
  • En paneluppdatering kan göras när rumstemperaturen är mellan 10 °C och 40 °C. Om något av följande inträffar under paneluppdateringen fullbordas inte processen och ett meddelande visas.
   • Rumstemperaturen hamnar utanför detta intervall.
   • TV:n slås på.
   • Nätkabeln är bortkopplad.
   Kontrollera temperaturen i rummet om meddelandet visas, osv.
  [138] Felsökning

  Tangentbord

  Du kan inte använda den aktuella skärmen efter skärmtangentbordet visas.

  • För att återgå till att använda skärmen med tangentbordet på skärmen, trycker du på BACK-knappen på fjärrkontrollen.
  [139] Felsökning

  Mottagning av sändning

  • Kontrollera dessa saker först för att felsöka tv-mottagningen.
  • Blockformade bildstörningar eller ett felmeddelande visas och du kan inte titta på sändningar.
  • Spökbilder eller dubbla bilder visas.
  • Endast snöbrus eller en svart bild visas på skärmen.
  • Det finns en bild eller ett ljud när du tittar på en analog TV-kanal.
  • Vissa kanaler saknas.
  • Dålig mottagning eller dålig bildkvalitet med digitala sändningar.
  • Du kan inte visa digitala kanaler.
  • Alla analoga kanaler är inte inställda.
  • Det går inte att visa satellitkanaler.
  • Vissa digitala kanaler saknas.
  • Du vill ställa in parabolantennen.
  [140] Mottagning av sändning | Mottagning av sändning

  Kontrollera dessa saker först för att felsöka tv-mottagningen.

  • Se till att antennkabeln är ordentligt ansluten till TV:n.
   • Se till att antennkabeln inte sitter löst eller är bortkopplad.
   • Se till att antennkabeln eller antennkabelkontakten inte är skadad.
  • Välj en markbunden tjänst/kabeltjänst genom att trycka in TV på fjärrkontrollen och sedan välja [Digital] om sändningstjänsten inte visas. (Förutom när du tittar på YouView)
  • En markbunden signal kan förhindras om det finns en stark signal i närheten.
   Inaktivera inställningen [LNA] (med undantag för enkla tunerlägen) i [Inställningar] — [Titta på TV] — [Kanaler] — [Kanalinställningar] — [Avancerade inställningar].
  • Välj [Inställningar] — [Titta på TV] — [Kanaler] — [Kanalinställningar] — [Automatisk kanalinställning] och följ anvisningarna på skärmen för att konfigurera om de nödvändiga inställningarna efter att du flyttat till ett nytt hus eller om du försöker ansluta till nya tjänster.
  • För att titta på strömmande innehåll, anslut TV:n till Internet.

  Tips

  • Mer information finns på supportwebbplatsen för Sony.
   Supportwebbplats
  [141] Mottagning av sändning | Mottagning av sändning

  Blockformade bildstörningar eller ett felmeddelande visas och du kan inte titta på sändningar.

  • Kontrollera att antennkabeln är ansluten till rätt portar (på TV:n/anslutna enheter/i väggen).
  • Se till att kabeln inte är gammal eller att det inte finns kortslutning på insidan av kontakten.
  [142] Mottagning av sändning | Mottagning av sändning

  Spökbilder eller dubbla bilder visas.

  • Kontrollera kabeln eller antennkabelkontakten.
  • Kontrollera antennens placering och riktning.
  • Tryck på HOME och välj [Inställningar] — [Visning och ljud] — [Bild] — [Rörelse] — [Motionflow] — [Av].
  [143] Mottagning av sändning | Mottagning av sändning

  Endast snöbrus eller en svart bild visas på skärmen.

  • Kontrollera om automatisk kanalinställning utförs.
  • Kontrollera om antennen är trasig eller böjd.
  • Kontrollera om antennens livslängd är slut (3-5 år för normal användning, 1-2 år vid havet).
  [144] Mottagning av sändning | Mottagning av sändning

  Det finns en bild eller ett ljud när du tittar på en analog TV-kanal.

  • Kontrollera inställningen [Analog].

   Tryck på HOME och välj sedan [Inställningar] — [Titta på TV] — [Kanaler] — [Kanalinställningar] — [Manuell inställning] — [Analog].

   • Utför [AFT] för att få bättre bild- och ljudmottagning. (Namnet på alternativet kan variera beroende på din region/land.)
   • Ställ in [Ljudfilter] på [Av], [Låg] eller [Hög] för att förbättra ljudet för analog mottagning.
   • Inaktivera [LNA] för att förbättra bildens mottagning. ([LNA] kanske inte är tillgängligt beroende på situationen/regionen/landet.)
  • Kontrollera att antennen är ansluten med en 75-ohms koaxialkabel med hög kvalitet.
  • Håll antennkabeln på avstånd från andra anslutningskablar.
  [145] Mottagning av sändning | Mottagning av sändning

  Vissa kanaler saknas.

  • Kanalen är kodad/endast för abonnemang. Abonnera på en betal-TV-tjänst.
  • Kanalen används endast för data (ingen bild eller ljud).
  • Kontakta sändningsföretaget för mer information om sändningen.
  [146] Mottagning av sändning | Mottagning av sändning

  Dålig mottagning eller dålig bildkvalitet med digitala sändningar.

  • Ändra positionen, riktningen och vinkeln för TV:ns markantenn för att maximeraantennsignalnivån. Se till att antennens riktning inte ändrats oavsiktligt (t.ex. av vinden).
  • Om du använder en TV-signalförstärkare justerar du signalförstärkningen.
  • Om utrustning (t.ex. en TV-signalfördelare) är ansluten mellan antennen och TV:n kan det påverka TV-mottagningen. Anslut antennen direkt till TV:n för att kontrollera om mottagningen blir bättre.
  • Dåliga väderförhållanden kan påverka satellitsändningssystem. Vänta tills vädret har klarnat upp. (Endast för satellitkompatibla modeller)
  [147] Mottagning av sändning | Mottagning av sändning

  Du kan inte visa digitala kanaler.

  • Fråga en lokal installatör om det finns digitala sändningar i ditt område.
  • Uppgradera till en antenn med högre förstärkning.
  [148] Mottagning av sändning | Mottagning av sändning

  Alla analoga kanaler är inte inställda.

  • Försök att förinställa kanaler manuellt genom att konfigurera inställningarna. Tryck på HOME och välj sedan [Inställningar] — [Titta på TV] — [Kanaler] — [Kanalinställningar] — [Manuell inställning] — [Analog]. (Tillgängligheten för [Analog] och dess alternativ kan variera beroende på regionen/landet/situationen.)
  [149] Mottagning av sändning | Mottagning av sändning

  Det går inte att visa satellitkanaler.

  • Fråga en lokal installatör om det finns satellittjänster i ditt område.
  • Kontrollera satellitkabelanslutningen.
  • Koppla bort nätkabeln när meddelandet [Ingen signal. LNB överbelastad. Vänligen stäng av TV och kontrollera satellitinkopplingen.] visas. Kontrollera sedan att satellitkabeln inte är skadad och att satellitsignalkabeln inte är kortsluten i satellitanslutningen.
  • Kontrollera din LNB-enhet och inställningar.
  • Om TV:n har både ”MAIN”- och ”SUB”-uttag (kontakter) och läget för dubbel satellitmottagning inte har ställts in, kan inte uttaget (kontakten) märkt ”SUB” användas. Anslut i sådana fall din satellitantenn till uttaget (kontakten) som är märkt ”MAIN”.
  [150] Mottagning av sändning | Mottagning av sändning

  Vissa digitala kanaler saknas.

  Om du vill ändra inställningsområdet (tillgängligt beroende på region/land)

  Tryck på HOME och välj sedan [Inställningar] — [Titta på TV] — [Kanaler] — [Kanalinställningar] — [Avancerade inställningar] — [Kanalinställnings område].

  [Normal]
  Söker efter tillgängliga kanaler i din (ditt) region/land.
  [Utökad]
  Söker efter tillgängliga kanaler oavsett region/land.

  Uppdatera digitala tjänster

  Du kan köra [Automatisk kanalinställning] efter att du har flyttat till en ny bostad, ändrat tjänsteleverantörer eller sökt efter nya kanaler.

  Konfigurera automatiska serviceuppdateringar

  Vi rekommenderar att [Autom. uppdatering] aktiveras så att nya digitala tjänster läggs till automatiskt när de blir tillgängliga.

  1. Om du vill aktivera [Autom. uppdatering], tryck på HOME-knappen och välj sedan [Inställningar] — [Titta på TV] — [Kanaler] — [Kanalinställningar] — [Avancerade inställningar] — [Autom. uppdatering].

  Om detta är inaktiverat informeras du om nya digitala tjänster av ett skärmmeddelande och tjänsterna läggs inte till automatiskt.

  Tips

  • Funktionens tillgänglighet beror på regionen/landet. Om det är otillgängligt, utför [Automatisk kanalinställning] för att lägga till nya tjänster.
  [151] Mottagning av sändning | Mottagning av sändning

  Du vill ställa in parabolantennen.

  Om du har installerat en parabol kan du visa satellitsändningar och bestämma installationstyp genom att konfigurera kanalinställningarna.

  Ställa in satellit

  • Ta emot satellitsändningar
  [152] Felsökning

  Ljud

  • Inget ljud men bra bild.
  • Buller.
  • Inget ljud eller lågt ljud med ett hemmabiosystem.
  • Förvrängt ljud.
  • Du vill mata ut ljud från både hörlurarna /Bluetooth/ljudenheten och TV:ns högtalare.
  • Du är orolig för en fördröjning mellan bild och ljud.
  • Inget TV-ljud såsom funktionsljud eller ljudsvar.
  • Du kan inte skapa en eARC -anslutning.
  • Du kan inte använda röstsökning med den inbyggda mikrofonen (endast TV-apparater med inbyggd mikrofon).
  • Du kan höra ett svagt ljud från TV-högtalarna (endast modeller med Centerhögtalare-läge för TV).
  [153] Ljud | Ljud

  Inget ljud men bra bild.

  • Kontrollera antennen/kabelanslutningen.
  • Anslut TV:n till nätströmmen och tryck på strömknappen på TV:n eller fjärrkontrollen.
  • Kontrollera volymkontrollen.
  • Tryck på (ljudlös) eller (Volym) + för att lämna ljudlöst läge.
  • Tryck på (Snabbinställningar) eller ACTION MENU och välj sedan [Högtalare] — [TV-högtalare].
   Tryck på HOME och välj sedan [Inställningar] — [Visning och ljud] — [Ljudutgång] — [Högtalare] — [TV-högtalare].
  • Om hörlurar eller Bluetooth är anslutna, matas inte ljud ut från TV-högtalarna eller ljudsystemen som är anslutna via eARC/ARC. Ta bort hörlurarna eller koppla från ljudenheten Bluetooth.
  [154] Ljud | Ljud

  Buller.

  • Kontrollera att antennen är ansluten med en 75-ohms koaxialkabel med hög kvalitet.
  • Håll antennkabeln på avstånd från andra anslutningskablar.
  • Kontrollera att du använder en oskadad antennkabel för att undvika TV-störningar.
  [155] Ljud | Ljud

  Inget ljud eller lågt ljud med ett hemmabiosystem.

  • Tryck på HOME och välj sedan [Inställningar] — [Visning och ljud] — [Ljudutgång] — [Högtalare] — [Ljudanläggning].
  • Om ljudsystemet inte är kompatibelt med Dolby Digital eller DTS ska inställningen [Inställningar] — [Visning och ljud] — [Ljudutgång] — [Digital ljudutgång] ställas in på [PCM].
  • Om du väljer en analog (RF) kanal och bilder inte visas korrekt, måste du ändra TV-sändningssystemet. Tryck på HOME och välj sedan [Inställningar] — [Titta på TV] — [Kanaler] — [Kanalinställningar] — [Manuell inställning] — [Analog][TV-system]. (Tillgängligheten för [Analog] eller alternativnamn varierar beroende på regionen/landet/situationen.)
  • Kontrollera om inställningen [Volym för Digital ljudutgång] på TV:n är på max.

   Tryck på HOME och välj sedan:
   [Inställningar] — [Visning och ljud] — [Ljudutgång] — [Volym för Digital ljudutgång]

  • När du använder HDMI -ingång med Super Audio CD eller DVD-ljud kanske inte DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) erbjuder en ljudsignal.
  [156] Ljud | Ljud

  Förvrängt ljud.

  • Kontrollera antennen/kabelanslutningen.
  • Håll antennen eller kabeln på avstånd från andra anslutningskablar.
  • Håll TV:n borta från källor med elektriskt brus som t.ex. bilar, hårtorkar, Wi-Fi-enheter, mobiltelefoner eller optiska enheter.
  • Vid installation av en extra enhet ska du lämna lite utrymme mellan enheten och TV:n.
  • Utför [AFT] i [Manuell inställning] — [Analog] för att förbättra ljudet för analog mottagning.
   (Tillgängligheten för [Analog] och dess alternativ kan variera beroende på regionen/landet/situationen.)
  • Ställ in [Ljudfilter][Låg] eller [Hög] för att förbättra ljudet för analog mottagning. ([Ljudfilter] kanske inte är tillgängligt beroende på regionen/landet.)
  [157] Ljud | Ljud

  Du vill mata ut ljud från både hörlurarna /Bluetooth/ljudenheten och TV:ns högtalare.

  Om du vill mata ut ljud från både hörlurarna/Bluetooth-ljudenheten och TV:ns högtalare

  TV:n kan inte mata ut ljud från både hörlurarna eller Bluetooths ljudenhet och TV:ns högtalare samtidigt.

  Så här gör du för att mata ut ljud från både ett ljudsystem anslutet via eARC/ARC och TV:ns högtalare

  Ljudet kan matas ut från både ett ljudsystem anslutet till TV:n och TV-högtalarna samtidigt genom att följande villkor uppfylls.

  • Anslut TV:n och ljudsystemet med en digital optisk kabel
  • Ställa in [Digital ljudutgång] på [PCM]

  Mer information om digitala optiska kabelanslutningar finns på sidan Ansluta ett ljudsystem.

  [158] Ljud | Ljud

  Du är orolig för en fördröjning mellan bild och ljud.

  Om en Bluetooth-ljudenhet är ansluten

  Bilden och ljudet matchar inte eftersom ljudet är försenat på grund av Bluetooth-egenskaperna. Du kan justera utmatningen mellan bild och ljud i A/V-synkronisering-inställningarna.

  1. Ställ in [A/V-synkronisering] på [Auto] eller []. Tryck på HOME och välj sedan [Inställningar] — [Visning och ljud] — [Ljudutgång] — [A/V-synkronisering].

  Om ett specifikt ljudsystem är anslutet till en HDMI-kabel

  Du kan justera fördröjningen mellan bild och ljud. Mer information om modeller som stöds finns på supportwebbplatsen.

  • Supportwebbplats
  [159] Ljud | Ljud

  Inget TV-ljud såsom funktionsljud eller ljudsvar.

  Om TV:n är ansluten via eARC eller [Passera genom-läge] är inställd på [Auto], återges inte TV-ljud som t.ex. från fjärrkontrollen eller röstsvar, eftersom ljudsignaler från HDMI -ingången passeras genom det eARC -stödda ljudsystemet. Testa följande för att spela upp dessa ljud från TV:n.

  • Sluta titta på HDMI-ingångsenheten.
  • Ställ in [eARC-läge] på [Av].
   Tryck på HOME och välj sedan [Inställningar] — [Visning och ljud] — [Ljudutgång] — [eARC-läge] — [Av].
  • Ställ in [Passera genom-läge] på [Av].
   Tryck på HOME och välj sedan [Inställningar] — [Visning och ljud] — [Ljudutgång] — [Passera genom-läge] — [Av].
  [160] Ljud | Ljud

  Du kan inte skapa en eARC -anslutning.

  • [eARC-läge] fungerar inte om text-till-tal-funktionen för skärmtext i TV:ns tillgänglighetsfunktioner är aktiverad.
  • Anslut ljudsystemet till en HDMI-kabel med Ethernet.
  • Anslut ljudsystemet till TV:ns HDMI-ingångsterminal som bär texten ”ARC”.
  • Konfigurera inställningarna enligt följande.
   [Inställningar] — [Visning och ljud] — [Ljudutgång] — [eARC-läge] — [Auto]
   [Inställningar] — [Visning och ljud] — [Ljudutgång] — [Högtalare] — [Ljudanläggning]
  • Aktivera ljudsystemets eARC-funktion.
  [161] Ljud | Ljud

  Du kan inte använda röstsökning med den inbyggda mikrofonen (endast TV-apparater med inbyggd mikrofon).

  Den inbyggda mikrofonens röstigenkänningsprestanda kan försämras i följande fall.

  • När eARC-funktioner har aktiverats
  • När en soundbar är ansluten
  • När [Passera genom-läge] är inställt på [Auto]
  [162] Ljud | Ljud

  Du kan höra ett svagt ljud från TV-högtalarna (endast modeller med Centerhögtalare-läge för TV).

  Modeller med Centerhögtalare-läge för TV har en CENTER SPEAKER IN-terminal på baksidan.

  Om en AV-förstärkare inte är ansluten till CENTER SPEAKER IN-terminalen på TV:n, kan du höra ett svagt ljud från TV-högtalarna när [Högtalare] är inställd på [Ljudanläggning].

  Stäng av följande inställning om du stör dig på bruset:

  Tryck på HOME och välj sedan:
  [Inställningar] — [Centerhögtalare-läge för TV] i [Visning och ljud] — [Ljudutgång].

  [163] Felsökning

  Nätverk (Internet/hem)/appar

  • TV:n kan inte ansluta till Internet/nätverket.
  • Bilden och/eller ljudkvaliteten från streamingappar är dålig.
  • TV:n kan inte ansluta till servern.
  • Du kan ansluta till Internet, men inte till vissa appar och tjänster.
  [164] Nätverk (Internet/hem)/appar | Nätverk (Internet/hem)/appar

  TV:n kan inte ansluta till Internet/nätverket.

  Om det trådlösa nätverket inte ansluter eller kopplar ifrån, kan du prova följande.

  • Tryck på HOME och kontrollera att följande inställning är aktiverad.
   [Inställningar] — [Nätverk och internet] — [Wi-Fi]
  • Kontrollera installationsplatsen för TV:n och den trådlösa routern. Signalförhållandena kan påverkas av följande:
   • Andra trådlösa enheter, mikrovågsugnar, lysrör osv. finns i närheten.
   • Det finns golv eller väggar mellan den trådlösa routern och TV:n.
  • Stäng av och slå sedan på den trådlösa routern.
  • Om nätverksnamnet (SSID) för den trådlösa routern som du vill ansluta till inte visas, välj [Lägg till nytt nätverk] för att ange ett nätverksnamn (SSID).

  Om problemet inte löser sig trots ovanstående procedurer eller om du inte kan ansluta även om du har ett kabelanslutet nätverk, ska du kontrollera statusen för nätverksanslutningen.

  Kontrollera status för nätverksanslutningen

  1. Tryck på HOME och välj sedan [Inställningar] — [Nätverk och internet] — [Nätverksstatus] — [Kontrollera anslutning].
   Kontrollera nätverksanslutningarna och/eller serverns bruksanvisning för information om anslutningar, eller kontakta den som konfigurerade nätverket (nätverksadministratören).

  Tips

  • Lösningen varierar beroende på nätverkets statuskontroll. Mer information finns i ”Vanliga frågor” på supportsidan för Sony.

  Observera

  • Kontrollera serverns anslutningar och konfigureringar om nätverkskabeln är ansluten till en aktiv server och TV:n har hämtat en IP-adress.

   Tryck på HOME och välj sedan [Inställningar] — [Nätverk och internet] — [Nätverksstatus].

  [165] Nätverk (Internet/hem)/appar | Nätverk (Internet/hem)/appar

  Bilden och/eller ljudkvaliteten från streamingappar är dålig.

  • Kvaliteten är beroende av den ursprungliga videon som tillhandahålls av videoleverantören och din anslutnings bandbredd.
  • Om du vill titta på streamingvideor på Internet krävs ett nätverk med snabb och stabil linjehastighet. I allmänhet behövs hastigheter som liknar följande:
   • Streaming standarddefinition (SD) Internetvideo: 2,5 Mbps
   • Streaming högdefinition (SD) Internetvideo: 10 Mbps
   • Streaming Ultra-HD (4K) Internetvideo: 25 Mbps
  • Kvaliteten på den trådlösa nätverksanslutningen varierar beroende på avståndet eller hinder (t.ex. väggar) mellan TV:n och den trådlösa routern, störningar från omgivningen och kvaliteten på den trådlösa routern. Använd i så fall en trådbunden anslutning för Internet eller använd 5 GHz-bandet.
  • 5 GHz-bandet kanske inte stöds beroende på din region/land. Om 5 GHz-bandet inte stöds kan TV:n endast anslutas till en trådlös router som använder 2,4 GHz-bandet.
  • När du använder ett trådlöst nätverk, håll trådlösa enheter nära varandra eller undvik hinder.
  • Håll enheter som avger RF-störningar (t.ex. mikrovågor) borta från TV:n och den trådlösa routern, eller stäng av sådana enheter.
  • Ljud matas inte ut för video utan ljud.

  Tips

  • Mer information finns på supportwebbplatsen för Sony.
   Supportwebbplats
  [166] Nätverk (Internet/hem)/appar | Nätverk (Internet/hem)/appar

  TV:n kan inte ansluta till servern.

  • Kontrollera nätverkskabeln eller den trådlösa anslutningen till servern och TV:n.
  • Kontrollera om ditt nätverk är ordentligt konfigurerat på din TV.
  • Kontrollera din nätverkskabel/trådlösa anslutning eller din server. TV:n kan ha förlorat anslutningen till servern.
  • Utför [Serverdiagnostik] för att kontrollera om mediaservern kommunicerar som den ska med TV:n. Tryck på HOME och välj sedan [Inställningar] — [Nätverk och internet] — [Hemmanätverksinställningar] — [Serverdiagnostik].
  [167] Nätverk (Internet/hem)/appar | Nätverk (Internet/hem)/appar

  Du kan ansluta till Internet, men inte till vissa appar och tjänster.

  • Inställningarna för datum och tid för denna TV kan vara felaktiga. Beroende på vissa appar och tjänster kan det hända att du inte kan ansluta till dessa appar och tjänster om tiden är fel.
   Om tiden är fel ska du trycka på knappen HOME och sedan välja [Inställningar] — aktivera [Automatiskt datum och tid] i [Enhetsinställningar] — [Datum och tid].
  • Kontrollera att LAN-kabeln eller nätkabeln (nätspänning) till routern/modemet* har anslutits ordentligt.
   * Din router/modem måste först ställas in för att ansluta till Internet. Kontakta din Internetleverantör för inställningar till router/modem.
  • Försök att använda appar senare. Servern hos leverantören av appens innehåll kan vara nere.

  Tips

  • Mer information finns på supportwebbplatsen för Sony.
   Supportwebbplats
  [168] Felsökning

  Fjärrkontroll/tillbehör

  • Fjärrkontrollen fungerar inte.
  • Du vill stänga av fjärrkontrollens bakgrundsbelysning. (endast fjärrkontroller som har bakgrundsbelysning)
  [169] Fjärrkontroll/tillbehör | Fjärrkontroll/tillbehör

  Fjärrkontrollen fungerar inte.

  Kontrollera om TV:n fungerar som den ska

  • Tryck på strömknappen på TV:n för att fastställa om problemet har att göra med fjärrkontrollen eller inte. För att hitta knappen, se Referensmaterial som medföljer TV:n.
  • Om TV:n inte fungerar provar du att återställa den.
   Om du måste starta om TV:n helt

  Kontrollera om fjärrkontrollen fungerar som den ska

  • Rikta fjärrkontrollen mot fjärrkontrollsensorn som är placerad på TV:ns framsida.
  • Håll området runt fjärrkontrollsensorn fritt från hinder.
  • Lysrörsljus kan störa fjärrkontrollanvändningen. Prova att stänga av allt lysrörsljus.
  • Kontrollera att batteriets positiva (+) och negativa (-) poler är rättvända enligt symbolerna i batterifacket.
  • Batterikapaciteten kan vara låg. Ta bort fjärrkontrollens lucka och byt ut batterierna.
   • Skjutbar typ
    Bild på hur du tar bort locket på fjärrkontrollen
   • Tryck och släpp typ
    Bild på hur du tar bort locket på fjärrkontrollen

  Observera

  • Fjärrkontroller med en mikrofonknapp är anslutna till TV:n med Bluetooth. Radiostörningar kan uppstå i följande situationer och orsaka problem som att mikrofonen eller fjärrkontrollen fungerar dåligt eftersom radiovågor för Bluetooth använder samma frekvens som de radiovågor som släpps ut från mikrovågor och trådlösa LAN (IEEE802.11b/g/n).
   • Det finns människor eller andra hinder (t.ex. metallföremål eller väggar) mellan TV:n och fjärrkontrollen
   • En mikrovåg används i närheten
   • Det finns en trådlös åtkomstpunkt för LAN i närheten
   • TV:n och fjärrkontrollen är oparade
   Testa isåfall följande lösningar.
   • Använd fjärrkontrollen närmare TV:n
   • Ta bort hinder mellan TV:n och fjärrkontrollen
   • Använd fjärrkontrollen när en mikrovåg inte används
   • Stäng av andra Bluetooth-enheter
   • Kontrollera TV:ns Bluetooth-inställning och slå på och stäng av den
    Tryck på HOME och välj följande i ordning.
    Om [Inställningar] — [Fjärrkontroller och tillbehör] — [Bluetooth-inställningar] — [Bluetooth] har inaktiverats, ska du aktivera det. Om det har aktiverats ska du inaktivera och aktivera det igen.
   • Ställ in trådlösa LAN-åtkomstpunkter och mikrovågor minst 10 m från TV:n
   • Om 5 GHz-bandet (IEEE802.11a) är tillgängligt i trådlöst LAN ska du anslut dig till 5 GHz-bandet
   • Koppla ihop fjärrkontrollen igen
    Tryck på HOME och välj följande i ordning.
    [Inställningar] — [Fjärrkontroller och tillbehör] — [Fjärrkontroll] — [Anslut via Bluetooth] — [Anslut en ny fjärrkontroll] — följ anvisningarna på skärmen för att återansluta fjärrkontrollen.
    Om du inte kan använda TV: n med den medföljande fjärrkontrollen, välj ovanstående i ordning tills [Anslut en ny fjärrkontroll] användande en annan Sony TV:s fjärrkontroll och försök sedan ansluta igen med den medföljande fjärrkontrollen.
  • Beroende på modell levereras en fjärrkontroll som redan är parkopplad med TV:n. Vid leveransen kan den medföljande parkopplade fjärrkontrollen inte användas för att styra andra TV-apparater. Testa fjärrkontrollen på den TV som den medföljde med.

  Återställ fjärrkontrollen

  Om inte fjärrkontrollen fungerar som den ska på grund av dålig batterikontakt eller statisk elektricitet kan problemet lösas genom att återställa fjärrkontrollen.

  1. Ta bort batterierna från fjärrkontrollen.
  2. Tryck på strömknappen på fjärrkontrollen i tre sekunder.
  3. Sätt i nya batterier i fjärrkontrollen.

  Om problemet kvarstår, se sidorna Om du måste starta om TV:n helt och Vanliga frågor för felsökning.

  Observera

  • När du kopplar ifrån TV:n och sedan kopplar in den igen kan det hända att det inte går att starta TV:n på en stund även om du trycker på strömknappen på fjärrkontrollen eller TV:n. Det beror på att det tar tid att initiera systemet. Vänta ungefär 10 till 20 sekunder och försök sedan igen.
  [170] Fjärrkontroll/tillbehör | Fjärrkontroll/tillbehör

  Du vill stänga av fjärrkontrollens bakgrundsbelysning. (endast fjärrkontroller som har bakgrundsbelysning)

  Du kan stänga av fjärrkontrollens bakgrundsbelysning.

  1. Tryck och håll ned knappen (Volym) - och HOME på fjärrkontrollen samtidigt i 2 sekunder.
   Släpp när MIC LED-lampan på fjärrkontrollen tänds två gånger.
   Utför proceduren ovan om du vill aktivera fjärrkontrollens bakgrundsbelysning igen.
  [171] Felsökning

  Ström

  • TV:n kan inte stängas av med fjärrkontrollen.
  • TV:n stängs av automatiskt.
  • TV:n slås på automatiskt.
  • När TV:n sätts på stängs den omedelbart av igen. (endast modeller utrustade med en OLED-panel)
  • TV:n slås inte på.
  [172] Ström | Ström

  TV:n kan inte stängas av med fjärrkontrollen.

  Batterierna i fjärrkontrollen kan tömmas. Byt ut dem mot nya eller stäng av TV:n med strömknappen på TV:n.
  Du kan trycka och hålla in strömbrytaren på TV:n för att stänga av den.

  Observera

  • Placeringen för strömknappen på TV:n varierar beroende på din modell/land/region. För att hitta knappen, se Referensmaterial (häfte) som medföljer TV:n.
   Exempel på modell med strömbrytaren under LED-lampan.

  Tips

  • För TV-modeller med en knapp på TV:n (endast strömknapp) kan du trycka på strömknappen på TV:n för att visa funktionsmenyn och justera volymen eller ändra kanaler.
  • När batterinivån på fjärrkontrollen är låg får du ett meddelande på HOME-menyn.
  [173] Ström | Ström

  TV:n stängs av automatiskt.

  • Skärmen kan ha stängts av på grund av [Avstängn.timer]-inställningar.
  • Kontrollera [Varaktighet]-inställningen i [På-timer].
  • Kontrollera om [Vilande TV-standby] i [Ström] är aktiverat.
  • Skärmen kan ha stängts av på grund av [Skärmsläckare]-inställningar.
  [174] Ström | Ström

  TV:n slås på automatiskt.

  • Kontrollera om [På-timer] är aktiverad.
  • Inaktivera [TV automatiskt På]-inställningen i [BRAVIA Sync-inställningar].
  [175] Ström | Ström

  När TV:n sätts på stängs den omedelbart av igen. (endast modeller utrustade med en OLED-panel)

  I så fall kanske TV:n är i bildåterställningsläge. När bildåterställningsläget aktiverats stängs TV:n av ungefär 10 minuter efter att den slagits på och slås sedan på igen för att inbränning ska begränsas. Det är inte något fel på TV:n.

  Slå på TV:n igen med fjärrkontrollen och inaktivera bildåterställningsläget.

  • Tryck på HOME-knappen på fjärrkontrollen och välj [Inställningar] — [Enhetsinställningar] — [Inställningar för butiksläget]. Inaktivera [Bildåterställningsläge].
  [176] Ström | Ström

  TV:n slås inte på.

  Utför rutinerna i nedanstående ordning tills problemet är löst.

  1. Kontrollera om TV:n aktiveras med fjärrkontrollen.

  Peka fjärrkontrollen mot sensorn på framsidan av TV:n och tryck på PÅ/AV-knappen på fjärrkontrollen.
  Kontrollera om TV:n slås på.
  Om inte TV:n tänds, ska du försöka att starta om TV:n.

  • Om du måste starta om TV:n helt

  2. Kontrollera om TV:n slås på med PÅ/AV-knappen på TV:n.

  Tryck på PÅ/AV-knappen på TV:n och kontrollera om TV:n sätts på.
  För att hitta strömknappen, se Referensmaterial.
  Om TV:n tänds med den här proceduren kan det hända att det finns ett problem med fjärrkontrollen. Se följande ämne.

  • Fjärrkontrollen fungerar inte.

  3. Koppla ur nätsladden (huvudströmmen).

  Koppla loss strömsladden från eluttaget. Tryck sedan på strömknappen på TV:n och vänta i 2 minuter. Sätt sedan tillbaka strömsladden (huvudströmmen) i uttaget.

  Tips

  • När du kopplar ifrån TV:n och sedan kopplar in den igen kan det hända att det inte går att starta TV:n på en stund även om du trycker på PÅ/AV-knappen på fjärrkontrollen eller TV:n. Det beror på att det tar tid att initiera systemet. Vänta ungefär 10 till 20 sekunder och försök sedan igen.
  [177] Felsökning

  Anslutna enheter

  • Ingen bild från en ansluten enhet.
  • Du kan inte välja en ansluten enhet i Home-menyn.
  • Vissa program i digitala källor visar förlust av detaljer.
  • Det tar tid att visa bilder eller mappar.
  • Du kan inte hitta en ansluten BRAVIA Sync HDMI-enhet.
  • EXT.BOX MENU -knappen på fjärrkontrollen fungerar inte. Den här funktionen är tillgänglig för TV-apparater där den medföljande fjärrkontrollen har en EXT.BOX MENU-knapp.
  • Du kan inte stänga av Kabel / Satellit / Extern boxen med TV:ns fjärrkontroll.
  • En extern enhet (exempelvis en Kabel / Satellit / Extern box) kan inte styras med IR Blaster och TV:ns fjärrkontroll. (Endast på modeller kompatibla med IR Blaster eller Kabel / Satellit / Extern box)
  • Vissa mediefiler i USB-enheten eller servern visas inte.
  • Funktionen avbryts eller en enhet fungerar inte.
  • Visst betalt innehåll kan inte spelas upp.
  [178] Anslutna enheter | Anslutna enheter

  Ingen bild från en ansluten enhet.

  • Slå på den anslutna enheten.
  • Kontrollera kabelanslutningen mellan enheten och TV:n.
  • Tryck på (inmatningsval) för att visa listan med ingångar och välj därefter önskad ingång.
  • Sätt in USB-enheten korrekt.
  • Kontrollera att USB-enheten är korrekt formaterad.
  • Funktion kan inte garanteras för alla USB-enheter. Användningen varierar också beroende på USB-enhetens funktioner eller videofilerna som spelas.
  • Ändra HDMI-signalformatet för HDMI-ingången som inte visar en bild till standardformat. Tryck på HOME och välj sedan [Inställningar] — [Titta på TV] — [Externa ingångar] — [HDMI-signalformat] HDMI-ingången som du vill ställa in.
  [179] Anslutna enheter | Anslutna enheter

  Du kan inte välja en ansluten enhet i Home-menyn.

  • Kontrollera kabelanslutningen.
  [180] Anslutna enheter | Anslutna enheter

  Vissa program i digitala källor visar förlust av detaljer.

  • Färre detaljer än vanligt eller artefakter (små områden, punkter eller pixelering) kan uppträda på skärmen på grund av digital komprimering av källinnehållet som används för vissa digitala sändningar och DVD-skivor. Graden av synliga artefakter beror på TV:ns skärpa och upplösning.
  [181] Anslutna enheter | Anslutna enheter

  Det tar tid att visa bilder eller mappar.

  • Vissa bilder och mappar tar tid att visa beroende på bildens dimension, filstorlek och antal filer i en mapp.
  • Det kan ta upp till ett par minuter innan foton visas varje gång en USB-enhet ansluts till TV:n.
  [182] Anslutna enheter | Anslutna enheter

  Du kan inte hitta en ansluten BRAVIA Sync HDMI-enhet.

  • Kontrollera att din enhet är BRAVIA Sync-kompatibel.
  • Se till att [Kontroll för HDMI] har ställts in på den BRAVIA Sync-kompatibla enheten och att [BRAVIA Sync-inställningar] — [BRAVIA Sync-kontroll] ställts in på TV:n.
  [183] Anslutna enheter | Anslutna enheter

  EXT.BOX MENU -knappen på fjärrkontrollen fungerar inte.

  Den här funktionen är tillgänglig för TV-apparater där den medföljande fjärrkontrollen har en EXT.BOX MENU-knapp.

  IR Blaster-kompatibla modeller har [Kabel / satellit / extern box-inställning] i [Inställningar] — [Titta på TV] — [Externa ingångar].

  • För att använda EXT.BOX MENU -knappen, anslut och ställ in IR Blaster (för modeller som levereras med IR Blaster). Anslut IR Blaster, tryck på HOME och välj sedan [Inställningar] — [Titta på TV] — [Externa ingångar] — [Kabel / satellit / extern box-inställning]. (Modeller kompatibla med IR Blaster är kanske inte tillgängliga beroende på region/land.)
  • Om en BRAVIA Sync-kompatibel enhet är ansluten och visas med HDMI-ingång, vissa modeller kan visa menyn med hjälp av EXT.BOX MENU-knappen, men drift garanteras inte för alla enheter.
  [184] Anslutna enheter | Anslutna enheter

  Du kan inte stänga av Kabel / Satellit / Extern boxen med TV:ns fjärrkontroll.

  IR Blaster-kompatibla modeller eller TV-box -kompatibla modeller har [Kabel / satellit / extern box-inställning] i [Inställningar] — [Titta på TV] — [Externa ingångar].

  • Tryck på TV och välj sedan [Fjärrkontroll] — [Ström (STB)].
  [185] Anslutna enheter | Anslutna enheter

  En extern enhet (exempelvis en Kabel / Satellit / Extern box) kan inte styras med IR Blaster och TV:ns fjärrkontroll. (Endast på modeller kompatibla med IR Blaster eller Kabel / Satellit / Extern box)

  IR Blaster-kompatibla modeller eller TV-box -kompatibla modeller har [Kabel / satellit / extern box-inställning] i [Inställningar] — [Titta på TV] — [Externa ingångar].

  • (IR Blaster-kompatibla modeller) Kontrollera att IR Blaster är korrekt inställd och att IR-sändaren är placerad nära IR-mottagaren på den externa enheten.
  • Se till att TV:n stödjer den externa enheten.
  • Om du trycker och håller in en knapp på fjärrkontrollen kanske kommandot inte fungerar. Försök istället att trycka upprepade gånger på knappen.
  • Beroende på externa enheter kanske vissa knappar inte fungerar.
  • (IR Blaster-kompatibla modeller) IR Blaster kanske inte är korrekt konfigurerad. Om du vill ställa in IR Blaster trycker du på HOME och välj sedan [Inställningar] — [Titta på TV] — [Externa ingångar] — [Kabel / satellit / extern box-inställning].
  [186] Anslutna enheter | Anslutna enheter

  Vissa mediefiler i USB-enheten eller servern visas inte.

  • Filer som inte stöds kanske inte visas.
  • Alla mappar/filer visas eventuellt inte beroende på systemets status.
  [187] Anslutna enheter | Anslutna enheter

  Funktionen avbryts eller en enhet fungerar inte.

  • Kontrollera om enheten är påslagen.
  • Byt ut batterierna på enheten.
  • Omregistrera enheten.
  • Bluetooth-enheter använder 2,4 GHz-bandet och därför kan kommunikationshastigheten försämras eller klippas tillfälligt på grund av störningar från trådlösa nätverk.
   Om hushållsapparater (t.ex. en mikrovågsugn eller mobila enheter) placeras i närheten är störningar från radiovågor mer troliga.
  • TV:n eller enheten fungerar eventuellt inte på ett metallställ på grund av att trådlös kommunikation störs.
  • Information om kommunikationsavstånd mellan TV:n och andra enheter finns i bruksanvisningarna till enheterna.
  • Om flera Bluetooth-enheter är anslutna till TV:n kan Bluetooth-kommunikationens kvalitet försämras.
  [188] Anslutna enheter | Anslutna enheter

  Visst betalt innehåll kan inte spelas upp.

  • Källenheten måste uppfylla HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) 2.0/2.1/2.2 standarden.
   Visst betalinnehåll kanske inte visas via en källenhet som inte uppfyller HDCP 2.0/2.1/2.2 standarden.
  [189] Felsökning

  USB-HDD inspelning

  • Du kan inte använda en USB-hårddiskenhet.
  • USB hårddisken kan inte registreras.
  • Inspelningen kan inte utföras./Inspelningen misslyckades.
  • Inspelat innehåll har försvunnit.
  • Du vill ta bort inspelat innehåll, men borttagningsikonen visas inte.
  • USB-hårddisken fungerar även om den inte är påslagen.
  [190] USB-HDD inspelning | USB-HDD inspelning

  Du kan inte använda en USB-hårddiskenhet.

  • Kontrollera att USB-hårddisken är:
   • korrekt ansluten.

    Kontrollera om den är ansluten till den blå USB-porten märkt ”HDD REC”.

   • påslagen.
   • registrerad på TV:n.

    För att registrera USB hårddisken till TV:n, tryck på HOME och välj sedan [Inställningar] — [Titta på TV] — [Inställn. för inspelningsenhet] — [HDD-registrering].

  • Det går inte att ansluta USB-hårddisken via en USB-hubb.
  • Utför [HDD-prestandatest] för att kontrollera att specifikationerna för USB-hårddisken uppfyller kraven.
   Tryck på HOME och välj sedan [Inställningar] — [Titta på TV] — [Inställn. för inspelningsenhet] — [HDD-prestandatest].
  [191] USB-HDD inspelning | USB-HDD inspelning

  USB hårddisken kan inte registreras.

  • Kontrollera om USB-hårddisken är ansluten till USB-porten (blå) som anges som ”HDD REC”.
  • Om USB-hårddisken är korrekt ansluten till den blå USB-porten, registrera den för inspelning igen eftersom den redan är registrerad som en enhet för andra ändamål än inspelning (t.ex. lagring).

  Observera

  • Om det finns enheter anslutna till USB1- och USB2-portarna, (endast på modeller med tre USB-portar), tar du bort dem tillfälligt medan du registrerar USB-hårddisken.
  1. Tryck på HOME och välj sedan [Inställningar] — [Enhetsinställningar] — [Lagring].
  2. Från [Lagring på enhet] väljer du USB hårddisken som du vill registrera för inspelning.
  3. Välj [Registrera för inspelning].
  4. Följ anvisningarna på skärmen för att registrera USB-hårddisken till TV:n.
  • Använd [HDD-prestandatest] för att kontrollera att specifikationerna för USB-hårddisken uppfyller kraven.

   Om du vill utföra en [HDD-prestandatest], tryck på HOME och välj sedan [Inställningar] — [Titta på TV] — [Inställn. för inspelningsenhet] — [HDD-prestandatest].

  [192] USB-HDD inspelning | USB-HDD inspelning

  Inspelningen kan inte utföras./Inspelningen misslyckades.

  • Om inspelningen misslyckas anges anledningen i [Spelar in fellista]. Tryck på REC LIST eller TITLE LIST och välj sedan [Spelar in fellista] i [Timerlista/Timerinställningar].
  • Kontrollera tillgängligt utrymme på hårddisken. Om det finns litet utrymme kvar ska du ta bort onödigt innehåll.
  • Följande program kan inte spelas in.
   • Kopieringsskyddade program
   • Analoga program
   • Program från externa ingångar (inklusive program från en ansluten Kabel / Satellit / Extern box)
   • Strömmande innehåll
  • Timerinspelning kanske inte fungerar om sändningstiden för program ändras.
  [193] USB-HDD inspelning | USB-HDD inspelning

  Inspelat innehåll har försvunnit.

  • Inspelning kan inte utföras om nätsladden (strömkabeln) eller anslutningskablar kopplas bort under inspelningen. Koppla inte bort några kablar när du spelar in innehåll. Annars kanske innehållet som spelas in eller allt inspelat material kan gå förlorat.
  [194] USB-HDD inspelning | USB-HDD inspelning

  Du vill ta bort inspelat innehåll, men borttagningsikonen visas inte.

  • Om (Ta bort -ikonen) inte visas för det inspelade innehållet är det inspelade innehållet skyddat. Du måste inaktivera skyddet innan innehållet kan tas bort.
   Inaktivera innehållsskydd genom att välja det innehåll vars skydd du vill inaktivera och sedan välja (Ta bort skyddet -ikonen).
  [195] USB-HDD inspelning | USB-HDD inspelning

  USB-hårddisken fungerar även om den inte är påslagen.

  • Den anslutna USB-hårddisken kan snurra eller enhetens LED-indikator kan tändas medan TV:n får EPG-data i standbyläge/nätverksläge.
  [196] Felsökning

  Lysdiod

  • LED-lampan tänds ibland. (endast på TV-apparater med en LED-lampa)
  • Du vill inaktivera LED-lampan så att den inte lyser eller blinkar.
  • LED-lampan/Operatörssvar blinkar rött.
  [197] Lysdiod | Lysdiod

  LED-lampan tänds ibland. (endast på TV-apparater med en LED-lampa)

  Modeller med en LED-lampa har [LED-belysning] i [Inställningar] — [Enhetsinställningar] — [LED-indikator].

  En lysdiod tänds vid olika tidpunkter, till exempel vid programuppdateringar med en USB-lagringsenhet eller TV-inspelning.

  Se Så här tänds LED-lampan för information.

  [198] Lysdiod | Lysdiod

  Du vill inaktivera LED-lampan så att den inte lyser eller blinkar.

  Du kan använda inställningarna nedan för att stänga av LED-lampan.

  Så här stänger du av LED-lampan/Operatörssvar (vita LED-lampan)

  Tryck på HOME och välj sedan [Inställningar] — [Enhetsinställningar] — [LED-indikator] — ställ in [LED-belysning] på [Av], eller inaktivera [Operatörssvar].

  Om du vill stänga av den inbyggda mikrofonens LED-lampa/Operatörssvar (gul LED-lampa) (endast på TV-apparater som har inbyggd mikrofon)

  I [Inställningar] — [Enhetsinställningar] — [LED-indikator], inaktivera [LED för inbyggd MIKROFON].

  Tips

  • Om röstfunktionens LED-lampa lyser gult när TV:n slås på, kan du stänga av den. (Endast TV-serier ZH8/XH9505 med inbyggd mikrofon)
   För mer information, besök supportwebbplatsen nedan.
   https://www.sony.net/tv_mic_led/https://www.sony.net/tv_mic_led/
   QR-kod för supportwebbplatsen

  Observera

  • LED-lampan som tänds och blinkar när ”Ok Google” upptäcks och kommunikation med servern pågår kan inte ställas in så att den inte tänds. (endast på TV-apparater som har inbyggd mikrofon)
  • Även om [LED-belysning] är inställd på [Av], tänds LED-belysningen från när ”Ok Google” detekteras. (endast på TV-apparater med LED-lampa/inbyggd mikrofon)
  • Vi rekommenderar att du inte ändrar den här inställningen under normala omständigheter eftersom du inte kommer att kunna identifiera om TV:n spelar in, om den är på eller av eller inställd på en timer. (endast TV-apparater med LED-lampan)
  [199] Lysdiod | Lysdiod

  LED-lampan/Operatörssvar blinkar rött.

  Räkna hur många gånger det blinkar (intervalltiden är tre sekunder).
  Starta om TV:n genom att koppla bort nätkabeln från TV:n i två minuter och slå sedan på TV:n.
  Om problemet kvarstår, koppla bort nätkabeln och kontakta Sony -kundtjänst. Ange antalet gånger LED-lampan/Operatörssvar blinkar.

  [200]

  Index

  TV -program

  • GUIDE
  • Interaktiva sändningar
  • Satellitsändningar
  • Inspelning
  • Kanalinställningar
  • Barnlås

  Bild/visning

  • Bild-i-bild
  • 4K-/8K-bilder
  • Startmenyn
  • Bild
  • Datum och tid
  • Språk/Language
  • Inställningar för expertpanel
  • Pixelläge
  • Uppdatera panel

  Ljud/röst

  • Röstsökning, använda
  • Ljud

   Fjärrkontroll

   • Fjärrkontroll, använda
   • Röstsökning
   • HOME
   • Snabbinställningar
   • Ingångar
   • SYNC MENU

   Anslutningar

   • Bluetooth
   • Google Cast
   • BRAVIA Sync
   • Internet

    Externa enheter

    • USB-lagringsenheter, inspelning med
    • Blu-ray/DVD-spelare, ansluts
    • USB-minnesenheter, osv.
    • Datorer
    • Digitalkameror, videokameror
    • Ljudsystem

    Appar

    • Flytta till ett USB-minne
    • Google Play Butik
    • YouTube™
    • Netflix

    Filuppspelning

    • Datorer
    • Filer och format som stöds
    • Digitalkameror, videokameror

    Annan

    • Starta om
    • Systemprogramuppdatering