Uživatelská příručka

Základní činnosti dálkového ovladače pro práci s Uživatelskou příručkou

Mnohé funkce televizoru můžete ovládat pomocí tlačítek nahoru / dolů / vlevo / vpravo / PROG (+) nebo (−) a ENTER.

Popisy tlačítek na dálkovém ovládání uvádí Referenční příručka.

  1. Pomocí tlačítek nahoru, dolů, vlevo a vpravo „aktivujte“ požadovanou položku.

    Tlačítka šipek nahoru, dolů, vlevo, vpravo jsou uprostřed dálkového ovládání.

  2. Stisknutím středu tlačítka ENTER vyberte aktuálně označenou položku.

    Tlačítko ENTER je uprostřed tlačítek se šipkami.

  3. Stiskněte PROG (+) nebo (−) pro přechod o stránku nahoru (+) nebo dolů (−).

    Tlačítka PROG (+) nebo (−) mají oválný tvar s hmatovou tečkou v horní části pod kruhem tlačítek vpravo na dálkovém ovládání.

Návrat na předchozí obrazovku

Stiskněte tlačítko RETURN.