Uživatelská příručka

LED kontrolka

Můžete identifikovat stav televizoru podle toho, jakou barvou se rozsvítí kontrolka LED.

Kontrolka LED svítí oranžově
Kontrolka LED svítí bíle
  • Rozsvítí se bíle, když je funkce [Spořič energie] nastavena na [Vypnutý obraz]. [Spořič energie]
  • Rozsvítí se bíle, když TV zapnete.
Kontrolka LED nesvítí
  • Nesvítí, když se televizor nachází v pohotovostním / síťovém pohotovostním režimu.
Kontrolka LED bliká bíle
  • Bliká, když používáte dálkové ovládání.
Kontrolka LED svítí červeně
  • V režimu nahrávání svítí červeně*.
    • Pouze pro některé oblasti / země / modely televizoru.