Uživatelská příručka

Změna ladicího rozsahu (dostupné podle vaší oblasti/země)

 • Stiskněte HOME Vyberte [Systémová nastavení] [Nastavení kanálů] [Digitální nastavení] [Digitální ladění] [Automatické ladění - rozsah].
  [Normální]
  Vyhledá dostupné kanály v oblasti/zemi, v níž se nacházíte.
  [Plný]
  Vyhledá dostupné kanály bez ohledu na oblast/zemi, v níž se nacházíte.
Poznámka
 • Funkce [Auto aktual. programů] je dostupná podle vaší oblasti/země.
Rada
 • Když se přestěhujete do nového bydliště, změníte poskytovatele služeb nebo budete vyhledávat nově spuštěné kanály, můžete spustit [Automatické digitální ladění].
 • Doporučuje se nastavit [Digitální nastavení] [Technické nastavení] [Auto aktual. programů] na [Zap], aby bylo možné přidávat automaticky nové digitální služby podle toho, jak budou dostupné. Pokud se nastaví na [Vyp], budete na nové digitální služby upozorněni zprávou na obrazovce, a automaticky přidány nebudou. Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti/zemi. Pokud bude nedostupná, přidejte nové služby provedením [Automatické digitální ladění].