Helpgids

USB-tethering

Uw smartphone kan (afhankelijk van het model/ondersteunde OS-versie) worden gebruikt als een draadloos modem om zijn mobiele dataverbinding te delen met de televisie via een USB-kabel.

De televisie zal automatisch een USB-tetheringverbinding detecteren als een geschikt mobieltje wordt verbonden en USB-tethering staat AAN.

Bevestigen van de status van USB-tethering

Druk op HOME Selecteer [Systeem settings] [Instellingen] [Netwerk] [Status USB-tethering].