Helpgids

Scèneselectie instellen

Druk op OPTIONS Selecteer [Scène kiezen].

Als u de gewenste scène-optie kiest, wordt de beste beeld- en geluidskwaliteit voor de geselecteerde scène automatisch ingesteld. De selecteerbare opties kunnen variëren. Onbeschikbare opties worden grijs weergegeven.