Helpgids

Modus Fotolijst

In de modus Fotolijst wordt de tijd en kalender samen met een foto weergegeven terwijl u naar muziek luistert.

Druk op HOME Selecteer [Modus Fotolijst] onder [Apps].

Afbeelding van [Modus Fotolijst] -scherm

De modus fotolijst starten tijdens het afspelen van USB-media

Druk op OPTIONS terwijl er een fotobestand wordt weergegeven of terwijl er een muziekbestand wordt afgespeeld Selecteer [Modus Fotolijst].

De weergavemodus selecteren

U kunt de modus fotolijst wijzigen door [Weergavemodus] te selecteren in [Fotokader-instellingen]. [Fotokader-instellingen]

De klokweergavemodus selecteren

U kunt kiezen tussen drie klokweergaven door [Klokweergave] te selecteren in [Fotokader-instellingen]. [Fotokader-instellingen]

Opmerking
  • Deze televisie beschikt niet over een back-up op batterijen voor de klok. Als er een stroomstoring is of u het netsnoer loskoppelt, worden de huidige datum en tijd automatisch gereset.

Duur

Om energie te besparen, geeft de televisie tot 24 uur de fotolijst weer voordat hij de stroom automatisch uitschakelt. Gebruik de fotolijstmodus nadat de stroom automatisch werd uitgeschakeld ten minste één uur niet, om te voorkomen dat de foto in het scherm wordt gebrand.
U kunt de instellingen voor de [Duur] van de weergave instellen in de [Fotokader-instellingen]. [Fotokader-instellingen]

Om te voorkomen dat een foto in het scherm wordt gebrand, wordt de positie van de foto, de klok en de kalender elk uur automatisch veranderd.