Hjälpguide

Grundläggande fjärrkontrollfunktioner för Hjälpguide

Du kan styra många av TV:ns funktioner genom att använda knapparna upp / ner / vänster / högerpil / PROG (+) eller (−) och ENTER.

Beskrivningar av fjärrkontrollens knappar finns i Referensmaterial.

  1. Använd upp, ner, vänster och högerpil för att ”fokusera” på önskat alternativ.

    Upp-, ner-, vänster- och högerpilknapparna finns i mitten på fjärkontrollen.

  2. Tryck på mitten av ENTER knappen för att välja alternativet i fokus.

    Knappen ENTER finns i mitten av upp-, ner-, vänster- och högerpilknapparna.

  3. Tryck på knappen PROG (+) eller (−) för att bläddra sida upp (+) eller ner (−).

    Knapparna PROG (+) eller (−) är kapselformade med en punkt, där det går att känna på den övre delen som finns nedanför knappcirklarna till höger på fjärrkontrollen.

Återgå till den föregående skärm

Tryck på RETURN-knappen.