Hjälpguide

Typ 1: Säkrat nätverk med Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)

WPS-standarden gör säkerhet för ett trådlöst hemmanätverk så enkelt som en knapptryckning på WPS-knappen på den trådlösa LAN-routern. Innan du ställer in ett trådlöst LAN, kontrollera WPS-knappens plats på routern och få bekräftat hur du använder den.

Av säkerhetsskäl tillhandahåller [WPS (PIN)] en PIN-kod för din router. PIN-koden förnyas varje gång du väljer [WPS (PIN)].

 1. Tryck på HOME Välj [Systeminställningar] [Inställningar] [Nätverk] [Nätverksinstallation].
 2. IP-adressinställning/Proxyxerver:
  • automatisk inställning:
   [Ställ in nätverksanslutning] [Enkelt]
  • manuell inställning:
   [Ställ in nätverksanslutning] [Avancerat] [Trådbunden installation] eller [Trådlös installation]
 3. Välj [WPS (tryckknapp)] för tryckknappsmetod eller [WPS (PIN)] för PIN-metod.
  Obs!
  • Knappnamnet för WPS:en kan variera beroende på routern (t.ex. AOSS-knapp).
 4. Följ instruktionerna på inställningsskärmen.
Obs!
 • Om du använder WPS för nätverksinställning aktiveras den trådlösa LAN-routerns säkerhetsinställningar, och all tidigare ansluten utrustning till det trådlösa LAN-nätverket i en icke-säker status kopplas ur från nätverket.
  I så fall ska du aktivera säkerhetsinställningarna för den urkopplade utrustningen och sedan återansluta. Eller så kan du inaktivera den trådlösa LAN-routerns säkerhetsinställningar, och sedan ansluta utrustningen till en TV i en icke-säker status.
 • För att använda nätverket med IPv6, välj [Systeminställningar] [Inställningar] [Nätverk] [IPv6/IPv4-prioritet] [IPv6], och välj sedan [Enkelt] i [Ställ in nätverksanslutning].
 • När IPv6 är valt kan inte HTTP-proxy ställas in.